Referat STBK generalforsamling fredag den 3. juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat STBK generalforsamling fredag den 3. juni 2016."

Transkript

1 HOVEDSPONSOR: Referat STBK generalforsamling fredag den 3. juni Velkomst v Jes Christiansen General forsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i maj måned, men det blev af de fremmødte godkendt at den afholdes 3. juni. 1. Valg af dirigent Johnny Pedersen blev valgt uden modkandidater 2. Beretning ved, Seniorformand Helle Søgaard og Ungdomsformand Tina Frederiksen Se bilag A, B og C 3. Regnskab ved Jane Kjørup Rengskabet viste et overskud på ,- kr. Egenkapitalen er nu ,- kr. 4. Indkomne forslag (ingen modtaget) 5. Valg til bestyrelse, revisorer samt suppleanter Bestyrelse Valgt for 2 år Jes Christiansen (villig til genvalg) Tina Frederiksen (villig til genvalg) Helle Søgaard (villig til genvalg) Susanne Østerholm (ikke villig til genvalg) Suppleanter Valgt for 1 år Pernille Lindholdt (villig til genvalg) Jette Foged (til genvalg) Jes Christiansen genvalgt Tina Frederiksen genvalgt Helle Søgaard genvalgt Pernille Lindholdt valgt Dorthe Larsen valgt Jette Foged valgt Ungdoms suppleanter Katrine Burmann (villig til genvalg) Katrine Burmann genvalgt Vakant Bo Lilie valgt, og der er konsensus om at give dispensation for alderskravet på 25 år. Revisor Valgt for 2 år Annette Berg (villig til genvalg) Revisor suppleant Valgt for et år Bodil Due Jensen (villig til genvalg) Annette Berg genvalgt Bodil Due Jensen genvalgt

2 6. Eventuelt Jes takkede for velgennemført generalforsamling. Samt informerede om møde i kredsen 9. juni kraftigt opråb: der mangler en ungdomsformand alternativt fusion med Sjælland??? Vi diskuterede for imod at nedlægge Lolland-Falster kredsen for ungdom. Problemet er at der ikke er ret mange ungdomsspiller på LF. Jes deltager i møde 9. juni Stor tak til Susanne Østerholm. Jes: Mødte Susanne først gang for 27 år i Sydfalster og Jes takkede for den store indsats igennem mange år for ungdomsafdelingen. Stor ros til Susanne for at have styr på hold turnering og meget mere. Susanne: I ringer bare hvis vi skal bruge hjælp Jes: Godt at du har leveret 3 badminton børn Susanne: Badminton klubben har været mit 4. barn. Stolt af STBK, vi gør det godt. Dygtige træner Hun håber vi vil fortsætte det gode arbejde 3. træning om ugen - det er nu blevet til brobygning med senior Plads til både bredde og elite Nyt pokalskal - vi talte om på det hendes første og sidste bestyrelsesmøde - og det er stadig ikke købt Teamopdeling flere ting aftales nu i teams Tak for godt samarbejde til alle Held og lykke til ny bestyrelse Ordstyreren Johnny takkede for god ro og orden Jes takkede for god generalforsamling

3 Bilag A Stubbekøbing Badmintonklub Formandens beretning for sæsonen Det er tid til at gøre status for året i Stubbekøbing Badmintonklub Tid til at se tilbage på et år, hvor klubbens medlemmer har haft mulighed for at spille rigtig meget badminton. F.eks.: Motionister der går sammen år efter år og lejer en bane, hvor de så får ugens motion, hvorefter de mødes i cafeteriet, og klarer det sociale, der er mindst lige så vigtigt som det at spille selve badmintonkampene. Seniortræningerne hvor mange spillere fra klubben træner, og forbereder sig til de vigtige holdkampe, der spilles i weekenderne. Der skal mange spillere til at holde dette i gang, men projektet viser sig at være holdbart, og der har været massiv opbakning igennem året. Beslutningen om at arbejde med brobygning mellem ungdom og senior, er en af nøglerne til, at netop dette produkt går så godt, som det gør. Resultaterne er ikke udeblevet, og det var også lige ved og næsten, at det blev til en førsteplads i den bedste række i den lokale kreds. Motionister, der træner sammen i Horbelev hver uge, er ligeledes et tilbud der er stor tilslutning til. Børne- og ungdom har et koncept der holder. Spillerne har mulighed for at træne to gange om ugen, deltage i holdkampe og stævner, samt deltage i de tilbud der har været udbudt i en del år, men også nye tiltag, som opstår af en god ide, og så så er der arrangeret et nyt tilbud. Set som helhed vurderer jeg at det der er tilbudt og afviklet, absolut er godkendt. Konceptet med en organisering der består af tre teams, der hver har deres opgaver at løse, har igen været den måde, som klubbens bestyrelse har valgt at organiserer sig på. Man kan sige for og imod denne måde at drive klubben på, men sårbarheden bliver mindre og arbejdet mere overskuelig. Det kræver dog tillid til, at opgaver der ikke ligger i eget team løftes af andre, og det er vigtigt at huske på, at vi alle er frivillige, og også huske på at give plads til hinanden i respekt. Det tager tid at lære hinanden at kende, og vide hvornår der er brug for at give lidt mere af sig selv, hvis ens teamkammerater har brug for en ekstra hånd i en periode. Om bestyrelsen vælger samme model i det kommende klub år, vil vise sig på det konstituerende møde, der holdes straks efter generalforsamlingen. Men nogle få justeringer for at nå målet vil altid være nødvendige. Allerede om to uger er der planlagt det første bestyrelsesmøde, hvor der blandt andet skal tales om, hvordan årshjulene skal se ud for de to driftsteams, men også tales om indtægterne står mål med udgifterne.

4 I årets løb har der været fokus på klubudvikling. Der har været fælles øvelser, hvor man har haft mulighed for at tale om klubbens stærke og svage sider. Bevæg dig for livet har deltaget, for at give input til nye fokusområder. Konsulenterne har flere gange udtrykt, at de har haft svært ved at byde ind med så meget, da deres dom af klubbens arbejde er, at tingene er velfungerende. Det er dog lykkedes at finde et område, hvor der er plads til forbedring, og det er evnen til at fastholde antallet af medlemmer. Antallet af medlemmer styrtdykker i mange klubber, og STBK er også ramt af fænomenet. Det er derfor vigtigt at få vækst igen, så antallet af medlemmer igen kommer over 200 stk. Målet er derfor en vækst på 25 % på fire år, hvilket også er realistisk. Et nyt tiltag er, at klubbens bliver medlem af det nye fællesprojekt der hedder Team Storstrøm. Kort fortalt er der nu 7 klubber der har givet tilsagn om at være med. Dette er klubber både nord og syd for Storstrømmen. Man køber sig et abonnement til, at en egne spillere kan deltage i aktiviteter udbudt af TS til en fornuftig pris. Det er vigtigt, at spillerne er lokalt forankret, og deltager som Stubbekøbingspiller. I første omgang er der planlagt weekendtræninger, træninger for E, M og A spillere, træninger for B, C og D spillere og et helt nyt tilbud hvor ung senior kan mødes til U19+ træninger, og hvor de møder trænere og spillere fra blandt andet Københavnerklubber. Dette tiltag bliver spændende at følge, da det forhåbentligt vil styrke fastholdelsen og være en fødekæde til seniorafdelingerne i klubberne. Samarbejdet med ØBK har også i år været en positiv oplevelse. Spændende med et tæt samarbejde om mandagen med seniortræning. Samarbejde om onsdagen med motionister og også det nye tilbud om fredagen, hvor 60+ har mulighed for at mødes, spille og hygge sig med badmintonsporten. Holdkampe for både Senior, Veteran og Motionist har været et fælles projekt i år, og der har været talt meget positivt om denne udvikling. Økonomien er igen i år tilfredsstillende, med et plus til egenkapitalen. Sidste år blev der talt om, at der skulle tilgå flere midler til spillerne, hvilket også er sket. Der har mig bekendt ikke været sagt nej til nye tiltag, hvis det har givet mening, og der samtidigt har været nogle der har taget ejerskab til tingene. Det er også en god skik, at der på generalforsamlingen siges tak. Tak for samarbejdet til alle dem der er en del af STBK. Tak til dem der har siddet med ved bordet i bestyrelsesarbejdet, eller har varetaget en opgave for klubben, og en ekstra tak for indsatsen til dem, der har valgt at sige tak og stoppe for denne gang. Til jer vil jeg på vegne af klubbens medlemmer sige stor tak, for den tid i hver især har deltaget. Tak til trænerne, tak til holdkamplederne, tak til forældrene, tak til ØBK, tak til samarbejdsparterne i hallen og i cafeteriet, tak til alle dem der støtter og sponserer klubben, tak til DGI, Badminton Danmark og Kredsen og bare et stort tak til alle der giver en lille eller en stor frivillig hånd i klubben. Og selvfølgelig tak til alle spillerne også.

5 Tak for ordet. Jes Christiansen Klubleder

6 Bilag B Beretning fra seniorudvalget: Kampe og turneringer Så er sæsonen gået og vi er samlet til den årlige generalforsamling. Her er det tid til at gøre status. Vi har jo gennem nogle år haft et holdsamarbejde med ØBK på de to seniorhold og i år var første år, hvor samarbejdet også gjaldt motionist og veteran hold. Dette har vi bl.a. gjort for at have mulighed for at låne spillere holdene imellem. Strukturen i motionist og veteran afdelingen er at man primært er tilknyttet et bestemt hold, men med mulighed for at låne af hinanden motionister og veteraner indbyrdes. Derfor vil de forskellige hold stadig have en primær tilknytning til enten STBK eller ØBK. Men alle hold har hjemmebane både i Horbelevhallen og Stubbekøbinghallen. Vores bønner til Kredsen er blevet hørt, således at vi i år har haft en hel del lørdage, hvor mange af STBK/ØBK hold har spillet hjemme samtidig. Det har været nogle gode dage med masser af stemning og gode kampe både i Horbelev og her i Stubbekøbing. Og hvordan er det så gået de forskellige hold: Vores LF-serie hold sluttede på en flot 2. plads, blot ét point fra Nykøbing. Det blev en meget spændende afslutning, idet intet var afgjort før sidste kamp, hvor det netop var de to hold der mødtes. Det blev en sejr til STBK/ØBK på 7-6, hvilket dog ikke var nok til at vinde rækken. De eneste der kunne vinde rækken er var Motionist C, som oveni købet vandt for andet år i træk. Flot klaret og tillykke med sejren. Nu må vi insisterer på at de næste sæson spiller i A-rækken. Serie 1 blev nr. 1 i nedrykningsspillet svarende til en 5. plads. Vet. A, som er det oprindelige ØBK-hold, blev nr. 3. Vet. B, vores eget veteran-hold, som sidste år valgte at rykke sig selv ned fra A-rækken, blev også nr. 3. Efter deres eget udsagn befinder de sig meget bedre i denne række. Vet. C, et tidligere ØBK-hold blev også nr. 3 Motionist A endte som nr. 2 Så alt i alt har det været et jævnt godt år for STBK/ØBK. Som klub har det været rart at vi har kunnet have nogle gode hjemmelørdage med mange kampe samlet. Det har derfor også været muligt at arrangere spisning efter hjemmekampe i vores cafeteria. Et cafeteria som vi er rigtig glade for at have. Tak til Jane for det gode samarbejde. Træning Seniortræningen har igen i år foregået i Stubbekøbing, hvor vi har fortsat successen med at tilbyde de U17 spillere, der er klar til det, at træne med. Det har givet en rigtig god balance mellem unge fremstormende og dygtige rutinerede kræfter. Der er en rigtig god stemning og der er stor ros til de gamle fra de unge selv, for at tage godt i mod de dem også selvom nogen bliver pustet i nakken. Der bliver kæmpet til sidste sveddråbe. Jeg er sikker på at det er meget givtigt for hele klubben. Tak til Jacob for den store og inspirerende indsats. Vi har igen i år haft tilbud til de U15 spillere, der var klar til at blive udfordret sammen med seniorerne. De har trænet med 10 gange fordelt over hele sæsonen. Det er rart at se at fødekæden er i orden. Henrik Tærsker er med på sidelinjen til at hjælpe de unge mennesker i overgangen, for at sikre at alle kan klare det.

7 Det er også Henrik der har taget initiativ til at træningen kan fortsætte for de unge og de lidt ældre frem til sommerferien. Mange synes der er for lang tid at holde pause helt frem til medio august. Dette foregår i Horbelev, og fungere som på en taxameterordning. I Hobelev bliver der også trænet under kyndig ledelse af Ingrid fra ØBK. Der er nogenlunde stabilt fremmøde. Tak til Ingrid for den aldrig svigtende indsats. Vi har desværre haft et par ledige baner til banemotionister i år. Men til gengæld bliver der kæmpet bravt på de andre baner. Af disse har vi en stor gruppe ældre, som tage ud til en del stævner. Der er stor tilslutning til disse rundt omkring. Dejligt at vi har så mange, der bliver ved med at spille badminton. Ligeså godt går det ikke med Ladys cup, som Pernille og Ingrid har plejer at arrangere, men det har desværre måtte aflyses de sidste par år pga. manglende tilslutning. Vi har i år forsøgt os med et nyt tiltag. Oprindeligt blev det etableret for 60+. Men da vi fik lavet setup et, blev vi enige om at det ligeså godt kunne gælde alle, der havde lyst. Det blev planlagt til at foregå fredag formiddag og det virker som om der er interesse for det. Fra at være med fast kontingent blev det også her til taxameterordning, og de omkringliggende klubber fik også tilbuddet. Vi håber, der vil være endnu flere interesserede til næste sæson. Arrangementer: Vi har jo i klubben nogle faste traditionsrige arrangementer i seniorafd. Den årlige juleafslutning er altid med masser af grin og sjovt spil med forhindringer afsluttende med Janes julefrokost. Vores sæsonafslutning manglede heller ikke noget. Det startede med spil og hygge, derefter fortsatte vi med masser af god mad og drikke, senere masser af musik. Der blev danset og hygget til de meget sene timer. Som afslutning på det spillemæssige plan blev der afholdt klubmesterskaber fordelt over to hverdagsaftner. Der var god tilslutning af både unge og gamle, de unge har virkelig fået blod på tanden og det er jo fantastisk. Der blev udspillet mange spændende og nervepirrende kampe, og jeg tror aldrig vi har spillet så længe den sidste og meget spændende kamp sluttede først kl 23.30, og det var i den grad ungdommen mod de gamle garvede. Det er tydeligt, at der er stor præstige i titlen, og ingen ønsker at tabe. Sidste weekend i April drog vi en hel flok atter til Hamburg på den årlige klubtur. I år ramte vi lige ind i Tyskernes Tanzen in der Maj og man må sige, at der blev danset og festet, både af os men sandelig også af tyskerne, rigtig mange i deres lederhosen og nationaldragter. Det er en kæmpe fest og det var sjovt at opleve. Samarbejde: Tilslut vil jeg fremhæve vores gode samarbejde med ØBK. Det er jo i år blevet udvidet til at gælde hele seniorafd. og det har været en stor succes til gavn for begge klubber. Vi takker for det gode samarbejde og håber på at det kan fortsætte fremover. Alt i alt tak for endnu en god sæson i STBK. Tak til alle i klubben spillere, trænere og frivillige. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Seniorleder Helle Søgaard

8 Bilag C Ungdomslederens beretning Årsberetning for sæsonen 2015/2016 Så gik endnu et badminton-år i Stubbekøbing Badmintonklub og tiden er kommet til at berette om året for ungdommen. Sæsonen 2015/2016 er gået godt, men startede lidt anderledes end normalt. Vi startede nemlig med, at holde afslutning af tidligere sæson for U15 og U17. Der var arrangeret klatretur i Danmarks største klatrepark ved Haslev. Her havde alle en sjov og ikke mindst udfordrende dag. Vi har igen i denne sæson lavet brobygning mellem ungdom og senior. I år har 4 U15 spillere været med på seniortræning - 10 gange i løbet at sæsonon. En stor TAK skal lyde til Henrik Tærsker, som har været tilknyttet som ekstratræner og bindeled. Dette har igen i år været en kæmpe succes og stor opbakning fra senior spillerne. Som noget nyt i år har U15/17 trænet sammen med Storstrøm-Kippinge og Nr. Alslev hver anden fredag med skift her i hallen og henholdsvis Nr. Vedby og Nr. Alslev. Det har nogle fredag givet lidt udfordringer for træneren, da der var flere spillere end der var baner til. Men dette blev løst med et smil på læben, så tak for samarbejdet til Storstrøm-Kippinge og Nr. Alslev. I september blev der traditionen tro holdt 24 timers badmintonlejr på Bogø for U9 til U13 spillerne, hvilket var som det plejer et kæmpe hit med en masse sjove og hyggelige timer. I september blev der holdt trænerkursus for U15 og U17 spillerne. Her havde vi allieret os med en træner udefra, som havde sammensat et super godt program hvor de 14 deltager bl.a blev gode til at coache hinanden. I oktober blev der traditionen tro holdt forældre/barn turnering her havde 20 børn tilmeldt sig med en forældre. Det var som altid super sjovt og hyggeligt. I efterårsferien blev der afholdt LBS, hvor 14 spillere var tilmeldt fra STBK. Her blev det til 1 guld medalje og 5 af sølv. De spillere der deltog, havde en god tur hvor der blev spillet en masse gode kampe. Sidst i oktober havde vi første holdrunde i holdturneringen for ungdom, men inden holdturneringen startede havde vi arrangeret et informationsmøde for interesserede forældre, hvor der blev informeret om hvordan holdturneringen afvikles og hvordan man bedst støtter sit barn. Her deltog 12 forældre. I år har vi haft 2 hold med i holdturneringen på Sjælland og 7 hold med her på Lolland-Falster, så det må siges at være flot med så mange hold tilmeldt. De 9 hold fik følgende placeringer: U11D: nr. 4 og 5 U13B på Sjælland: nr. 2 (kun slået af holdet fra LF-kredsen) U13C: nr. 2 U13D: nr. 4 U15C på Sjælland: nr. 3 U15C/D: nr. 2 og 5 U17: nr. 2

9 Stort TILLYKKE med de flotte resultater godt spillet. STBK havde tilmeldt 22 spillere til Landsdelsmesterskaberne. I stævnet deltog i alt 75 spillere. Så her må vi sige at STBK var godt repræsenteret. STBK løb med 11 guld og 7 sølv medaljer. I november blev der afholdt DGI begynderstævne i Stubbekøbing hallen det gik fint, trods få tilmeldinger. Som noget nyt i år var der åbnet op for, at vi måtte spille med om Sjællandsmesterskaberne. Det blev besluttet i Ungdomsteamet, at det var op til forældre/børn om de ville deltage i Sjællandsmesterskaberne eller Lolland-Falsters mesterskaberne. Det blev til 13 deltagere på Sjælland og 8 på LF - her vandt vi 5 guld, 6 sølv og 7 bronze medaljer. Året 2015 blev afsluttet med julehygge for de yngste spillere, samt deres forældre. De store afsluttede året med julefrokost her i cafeteriaet. Her skal også nævnes, at vi sluttede årets salg af kuvertlotteri og igen i år kunne vi melde alt udsolgt TAK til alle ungdomsspillere og de seniorspillere, som gav en hjælpende hånd med salget - og en stor TAK skal også lyde til de sponsorer, som støttede med gevinster til dette lotteri. Året 2016 startede med udtagelsesstævne til LM hvor alle deltagere blev udtaget til LM i februar og marts. Her løb STBK med 2 guld medaljer, 3 af sølv og 5 af bronze. I februar havde STBK tilmeldt 3 spillere til begynderstævnet i Faxe - her fik vi 1 flot guld medalje med hjem. Som noget nyt i år blev der i marts arrangeret BOB (Badminton Og Burger) for gruppe 3 spillerne dvs. en fredag blev træningstiden forlænget, samt spist burger og spillet om årets BOB en sød lille bamse. Sidst i marts blev der traditionen tro afholdt minimesterskaberne, her var tilmeldt 7 spillere, som havde nogle super hyggelige timer - hvor alle fik vist deres forældre, hvad de havde lært gennem sæsonen. I april havde vi sendt 13 spillere afsted til DMU i Grindsted her blev der spillet en masse gode kampe i hallerne omkring Grindsted med finaler om søndagen i Magion. Her blev det til 2 guld medaljer og 4 af bronze. I april blev der igen i år afholdt Grønsund Masters et stævne mellem 3 efterskoler og STBK. STBK vandt igen i år den fine pokal dette stævne er super godt, da vi sammen med de 3 efterskoler forsøger, at skabe nogle gode bånd. I april blev der afholdt klubmesterskaberne, hvor der var tilmeldt 39 spillere her havde alle tilmeldte nogle gode kampe med og mod sine klubkammerater og ikke mindst nogle hyggelige timer sammen. For U9 til U13 sluttede dagen med spisning og hygge i hallen. U15 og U17 havde endelig afslutning med overnatning her i hallen den april. Den sidste weekend i april blev der afholdt DM for hold for U17 Elite i Sakskøbing her havde kredsen tilmeldt et hold. På holdet var 9 spillere, hvor STBK var repræsenteret med de 6 spillere. Det var en svær opgave, men en stor oplevelse selvom de tabte alle deres kampe. Ud over de stævner jeg har nævnt her i årsberetningen har mange spillere også deltaget i andre stævnet rundt om i landet stævner de selv har tilmeldt sig. Her er også høstet mange medajler super flot. Sommerbadminton er netop afsluttet i onsdags den 1. juni. Til Sommer-badminton var tilmeldt 29 unge mennesker, hvor de 5 kom fra andre klubber - så det må siges at være super flot. Træner Hanna Sulkjær havde i år æren af en masse gæstetrænere, som deltog ved træningen.

10 Jeg syntes, det har været en spændende sæson, men også en sæson med udfordringer. En TAK skal lyde til STBK s ungdomstrænere, som løfter en stor opgave, men gør det godt. En stor TAK skal også lyde til de hjælpetrænere, som har været tilknyttet i år. Til slut også en TAK til alle holdledere som gennem sæsonen har været behjælpelig med, at samle de enkelte hold. Også TAK til vores ringedamer uden jer havde STBK nok ikke haft så mange spillere tilmeldt stævner. Jeg vil også gerne sige TAK til Susanne Østerholm, som efter mange år både som ungdomsformand og de senest par år som medlem af bestyrelsen, har valgt at stoppe TAK Susanne, men håber vi stadig kan trække på din enorme viden. TAK for denne sæson. Tina Frederiksen

Referat STBK generalforsamling torsdag den 29. maj 2015.

Referat STBK generalforsamling torsdag den 29. maj 2015. HOVEDSPONSOR: Referat STBK generalforsamling torsdag den 29. maj 2015. Velkomst v Jes Christiansen 1. Valg af dirigent - Johnny Pedersen blev valgt uden modkandidater 2. Beretning ved, Seniorformand Helle

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup

Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup Brædstrup Håndboldklub 8740 Brædstrup Generalforsamling. Torsdag, den 15.05.13 kl. 19.00 Brædstrup hallens cafeteria Ændret Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formanden har ordet. Ny Seniortræner. Livshjulet

Formanden har ordet. Ny Seniortræner. Livshjulet SOMMEREN 2010 Formanden har ordet Endnu en sæson er gået. Og klubben er begyndt at bevæge sig ind i smult vande. Vi kan nu se fremad på en ny sæson med nye oplevelser - skuffelser og forandringer. For

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub

Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Velkommen til ungdomsafdelingen i Nivå Kokkedal Badmintonklub Sæson 2012-2013 I dette hæfte er der samlet en lang række informationer, som du/i vil kunne finde nyttige i forbindelse med badminton i ungdomsafdelingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Badminton Fyns (BF) beretning for 2011/12: v/ formand Martin Andersen

Badminton Fyns (BF) beretning for 2011/12: v/ formand Martin Andersen Badminton Fyns (BF) beretning for 2011/12: v/ formand Martin Andersen Beretningen omhandler perioden 1. september 2011 til 31. august 2012. Det vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

HJØRRING IDRÆTSFORENING OLD BOYS Generalforsamling 3. marts 2015 på Landlyst

HJØRRING IDRÆTSFORENING OLD BOYS Generalforsamling 3. marts 2015 på Landlyst HJØRRING IDRÆTSFORENING OLD BOYS Generalforsamling 3. marts 2015 på Landlyst 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2014 5. Valg iflg. lovene 6. Eventuelt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014

Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014 Generalforsamling HBK den 27. Maj 2014 Formanden bød velkommen til de 24 fremmødte medlemmer 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Bjørn Ravn der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2014-03 Mødedato: 19. maj 2014 Fredericia den 19.maj 2014 0. Fremmødte a. Bestyrelsen b. Navne Per Hermansen, Tommy Larsen, Niels

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Sommerbadminton. Indhold. Brande Badminton Club. April 2010 - Nummer 3-27. årgang

Sommerbadminton. Indhold. Brande Badminton Club. April 2010 - Nummer 3-27. årgang Brande Badminton Club April 2010 - Nummer 3-27. årgang Sommerbadminton Igen i år kan der spilles badminton i en periode op til sommerferien, for dem der har lyst til at forlænge sæsonen lidt. Der kan spilles:

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

7. Valg af formand Trine Frølich er på valg. Modtager genvalg. Ingen modkandidat Trine Frølich valgt.

7. Valg af formand Trine Frølich er på valg. Modtager genvalg. Ingen modkandidat Trine Frølich valgt. Referat fra generalforsamling i Skive Taekwondo Klub 10. marts 2016 15 medlemmer deltager i spisning og generalforsamling 14 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Kim Ø. Jensen. Principielt

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt Danske Politimesterskaber i 6 håndbold for herrer Det er igen blevet tirsdag i uge 10, kl. er 08.30 og rammerne er dette år en halvkold Helsingør hal. De to første hold står klar på banen og dommeren har

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013.

FSKBH Badminton Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. Dagsorden: 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Afdelingens beretning

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling onsdag d. 26. februar 2014 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2013 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2013 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART. Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00. www.firehoejeif.minisite.dk

Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART. Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00. www.firehoejeif.minisite.dk Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00 www.firehoejeif.minisite.dk Sæsonen 2016 Så står atter en tennissæson for døren. Vi håber på en god opbakning fra jer, så vi

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen.

Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen. Århus den 11. marts 2016 Referat fra kredsgeneralforsamling mandag den 29. februar 2016 på Idrætshøjskolen. bød velkommen til alle de fremmødte fra foreningerne, JHF s repræsentant Allan Enevoldsen, udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015

AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 AarhusSkiklub Formandens beretning 2014/2015 25. November 2015 1. En forening i fortsat udvikling 2. Årets aktiviteter 3. Sådan kommunikerer vi 4. Hvor skal vi hen 5. Tak til vore mange frivillige 1. En

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2012.

Bestyrelsen beretning for 2012. Bestyrelsen beretning for 2012. Indledning. En fodboldklub er ikke stærkere end dens ledere. Måske noget af en påstand men hvis vi kigger på alle ledere i en klub så er det måske ikke helt forkert. Hvis

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen.

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen. 14. juni 2012 Bella Italia Cup Infoskærm Vi nærmer os fristen for tilmelding af hold til klubbens ungdomsstævne Bella Italia Cup, der løber af stablen søndag den 1. juli. Med foreløbig 64 tilmeldte hold

Læs mere

Nyhedsbrev. Efteråret 2 0 1 5. Kære medlemmer og forældre. Aktiviteter: Fra Kontoret. Side 1

Nyhedsbrev. Efteråret 2 0 1 5. Kære medlemmer og forældre. Aktiviteter: Fra Kontoret. Side 1 Side 1 Nyhedsbrev Efteråret 2 0 1 5 Kære medlemmer og forældre. Efteråret er over os, og der begynder at være ro på hverdagen efter en hektisk start i fritids- og ungdomsklubben. Vi har været igennem en

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Generalforsamling i Lemming IF mandag, den 29. februar 2016, kl. 19.30 i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, Lemming

Generalforsamling i Lemming IF mandag, den 29. februar 2016, kl. 19.30 i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, Lemming Til alle klubbens medlemmer og interesserede Silkeborg, den 29. februar 2016 Generalforsamling i Lemming IF mandag, den 29. februar 2016, kl. 19.30 i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, Lemming Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Støtteforeningen Lindegårdens Venner 19-02-2009 19:30 Lindegården

Generalforsamling i Støtteforeningen Lindegårdens Venner 19-02-2009 19:30 Lindegården Generalforsamling i Støtteforeningen Lindegårdens Venner 19-02-2009 19:30 Lindegården Indkaldt af: Mødetype: Ordstyrer: Referent: Bestyrelsen Generalforsamling Balle AnneMarie Punkter på dagsordnen Valg

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 26. februar 2015 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Steen Kielstrup 1a. Valg af stemmetællere Anne Johansen Uddeling af pokaler Rideskole holdridning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Hermed indkaldes til Årsmøde i Sports Acro Udvalget Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d.29. oktober 2013

Referat af generalforsamling tirsdag d.29. oktober 2013 Referat af generalforsamling tirsdag d.29. oktober 2013 1) Valg af dirigent: Robert Nielsen Beretning fra Formanden Ole., Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne lave en beretning om foreningens stilling

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere