VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE"

Transkript

1 VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE

2 KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf Tlf Tlf Bedst mellem kl og Skoleleder SFO-leder Pædagogisk leder Administrativ leder Jens Mathiasen Ingrid Skjøt Vibeke Kjær Agger Gerner Møller Tlf Tlf Tlf Tlf Skolesekretær Kommunikationsmedarb. Teknisk Serviceleder Teknisk Servicemedarb. Dorthe Svinding Heidi Bibiane Stigsen Jegvan Hansen Morten Voldby Tlf Tlf Tlf Tlf

3 LÆRERE I det nye skoleår vil der være 341 elever på skolen fordelt på 17 klasser. Herunder følger en oversigt over skolens 29 lærere, hvor I kan se hvilke, der er tilknyttet den enkelte klasse. Dorthe Søndergaard Lise Sabroe Dorthe Dreiøe Bjørn Eriksen Helle E. Pedersen Anne-Sofie Røn 0. klasse 1.A 1. Årgang & 2.D 2. D 2.D 1. årgang & 5. C Anne Møller Trine Junge Pedersen Torkild B. Nielsen Annelise Jensen Eigil Hare Kaja Jensen 1. årgang 2.A 2. A & 4. A 2.B 2. B & 3./4. D 3./4.D

4 Jeanette Schneider Sarah Nordenbæk Henrik Krohn Niels Grauballe Helle Raahauge Line Sønderskov 3./4. D 3. A 3. A & 5. C 3. B 3. B, 4. B & 5. C 4.A Rosita Jensen Kristian Larsen Bente Kjærgaard Dan Jensen Kenneth Stigers Rikke Sørensen 4. B 6. A 6. A 6. A & 8. B 7. A 7.A & 8.A Lotte Klærke Boy Olesen Gitte Lundgren Nielsen Tina Glavind Laursen Vibeke Nielsen 7.A & 9.C 7. B 7. B & 8. A 8. B 9. C

5 SKOLESTART Dagtilbuddet i skoledistriktet, SFO og børnehaveklassen samarbejder om at gøre børnenes skolestart så tryg som mulig. Her stifter børnene tidligt bekendtskab med arbejdsmetoderne inden for skolens forskellige fagområder gennem både forskellige arbejdsformer, temaer og projekter. På den måde udvikler de evnen til at samarbejde og løse problemer i fællesskab, og de opnår en ny viden, erfaring og indsigt. Gennem leg, som også udgør et centralt element i undervisningen, og eftertanke udvikles sproglige, udtryksmæssige og sociale færdigheder. Dagene i børnehaveklassen veksler mellem planlagte aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem til skole og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende kassetrin og skolefritidsordning og dagtilbud. På skolen er der mange aktivitetsmuligheder for børnene i det daglige og der er bl.a. en multibane, hallen og store udearealer til rådighed i både undervisningstiden og i SFO. Derudover er der blevet etableret legepatrulje, hvor de ældre elever bruger deres frikvarter på at lege med og aktivere de yngste elever i frikvartererne. På Hårup Skole gør vi meget for at fremme sammenholdet og fælleskabsfølelsen mellem eleverne på tværs af klasser og årgange i det daglige. Hvert år afholdes der flere temadage, blandt andet den årlige Trivselsdag og kampen om Den Gyldne Sko, hvor klasserne dyster i forskellige sportsgrene. Her lægges der vægt på at skabe fælles oplevelser og på at opnå en bedre forståelse for hinanden, og at de ældre elever tager et ansvar for de yngre. I kan se billeder og artikler fra tidligere arrangementer i skolens fotoalbum.

6 SFO REDEN Åbningstider i SFO Reden: Skoledage: & Fredag til Skolefridage: Fredag til Skolens fritidsordning, SFO Reden, har til huse i bygningen i forlængelse af indskolingsafdelingen og tilbyder plads til børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. I det daglige er børnene er fordelt i grupper, der følger klassen, og der er tilknyttet en primærpædagog til den enkelte gruppe. Vi lægger vægt på at gøre fritidsordningen til et trygt sted at være samt at lære børnene at fungere sammen i både større og mindre grupper. Dette sker blandt andet gennem de mange aktiviteter, børnene deltager i, hvilket er gymnastik, boldspil, syning, svømning, udeliv med bål, sløjd, ture ud af huset osv. Derudover afholder vi mange festlige aktiviteter, som også familien kan deltage i, bl.a. bedsteforældredage og fælles SFO-fest med afdelingen på Elev skole, SFO Spirillen. Hver uge kan I på ForældreIntra læse, hvad der sker i løbet af ugen - og her kan I naturligvis også finde yderligere information om skolefritidsordningen. Vi har tilsynspligt over for jeres børn, hvorfor vi ringer til jer, hvis ikke barnet dukker op efter skole, og vi ikke har fået besked derom. Vi lægger vægt på et rigtigt godt forældresamarbejde gennem den daglige kontakt, forældre samtaler og diverse arrangementer, og hvert år i september er der desuden valg til forældrerådet. På de næste sider kan I se en oversigt over personalet i SFO Reden og hvilken klasse den enkelte er tilknyttet.

7 Kenneth Haumann Henrik Pedersen Jette Højsgaard Signe Louise Andersen Joan Laursen Karen Kristensen 0. klasse 0. klasse 1. A 1. A 2. A 2. A Michael Kjærsgaard Lotte Meyer Søren Hede Sanne Schultz Bledar Zeneli Leif From 2. B 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Allan E. Petersen Sune Nicolai S. Hammer Lilli D. Helgren Tanja Dolleris Morten Nyrup Jensen Emil Tarp 2.D 3./4.D Basen 2./3.D 3.A Pæd. medhjælper

8 læreren, således at der kan laves konkrete aftaler om barnets supplerende lektielæsning. Lektiecaféen starter ud i ugen efter skolestart, og tidspunkter og dage kan ses i SFO. Heidi Brink Fjeldsted Pt. Barsel Fritidspædagogisk leder Gitte Duelund Møller Tlf LEKTIEHJÆLP I SFO Reden tilbyder vi desuden supplerende lektiehjælp til børnene i SFO, hvor læring og udvikling er nøgleord for arbejdet. Der er i lektiecaféen mulighed for at lave de lektier, man har for, for at møde forberedt til undervisningen. Indholdet i lektiecaféen er tilpasset de enkelte børn eller en gruppe af børn. Det kan være i form af højtlæsning med samtale om indhold og begreber, spil med spørgsmål eller en bageopskrift med udregning. Lektiecaféen er et tilbud til alle børn, men der kan være børn, som har et særligt behov. Hvis dette er tilfældet, taler lærere og pædagoger i teamet sammen om hvilke behov, der er og I vil som forældre, blive kontaktet af F-DAGE Sidste år indførte vi på begge skoler fagfordybelsesdage, også kaldet F-dage, som der er 25 af i løbet af et skoleår. På en F-dag bruger eleverne hele dagen på et enkelt fag, hvilket giver bedre mulighed for at dykke dybere ned i et emne og dermed få et mere sammenhængende forløb i et givent projekt. Der er også mulighed for at tage ud af huset for at få nye oplevelser eller for at lave et samarbejde på tværs af klasserne og skolerne.

9 SKOLEBESTYRELSEN Skolerne i Elev og Hårup har ikke mindst som følge af den fælles ledelse på skolerne ønsket at øge samarbejdet skolerne imellem, hvorfor der fra januar 2009 blev etableret fælles skolebestyrelse og fælles Pædagogisk Råd. Det var oplevelsen, at begge bestyrelser i forvejen løste mange af de samme opgaver og drøftede mange af de samme problemstillinger. Der er fortsat selvstændige budgetter, som administreres af den fælles skoleledelse og godkendes af den fælles skolebestyrelse. Opdelingen i de to skoledistrikter er fastholdt for at sikre, at de yngste garanteres optagelse på den nærmeste af skolerne, og at klasser ikke opdeles mellem skolerne. Dermed er der stadig to selvstændige skoler med to forskellige kulturer, men hvor ledelse, personale og bestyrelse gør alt for at få bedst gavn af alle de gode ting på begge skoler. De syv forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er fordelt med tre pladser til Elev Skole og fire pladser til Hårup Skole. Kvalitetsrapporterne og tilfredshedsundersøgelserne viser, at vi har nogle gode skoler, men derfor skal vi stadig udvikle os. Således opfordres I som forældre til at benytte jer af skolebestyrelsen, så vi kan have en tæt dialog og sammen sikre os, at skolerne bevæger sig i den rigtige retning. På hjemmesiden kan I læse mere om skolebestyrelsens arbejde på skolerne, finde referater og se hvem, der repræsenterer jeres klasser.

10 SUNDHEDSPLEJEN Skolesundhedstjenesten på Elev skole varetages af børn og unge-lægen, Lone Preisler Blichfeld, og sundhedsplejerske, Lotte Lahn, i samarbejde med skolens øvrige personale. I Aarhus kommune er det vedtaget, at børn og unge-lægen i samarbejde med sundhedsplejersken undersøger eleverne i børnehaveklassen og før eleven forlader skolen i 9. klasse, og der samarbejdes med andre relevante faggrupper, såsom psykologen og talepædagogen om at fremme børnenes sundhed. Sundhedsplejersken taler med eleverne i 0., 1., 6. og 8. klasse, og underviser herudover i sundhed på udvalgte klassetrin. Gennem samtaler og undervisning om sundhed er vi med til at lære eleverne at tage vare på egen og andres sundhed. Samarbejdet med forældrene omkring børnenes sundhed og trivsel er meget vigtigt, og det er af stor betydning, at I som forældre er til stede ved indskolingsundersøgelserne i 0. klasse. SUNDHEDSPLEJERSKE LOTTE LAHN KAN TRÆFFES MANDAG TIL TORSDAG PÅ TLF ELLER PÅ LÆGE LONE PREISLER BLICHFELD KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ Udover de nævnte samtaler er I meget velkomne til at henvende jer, når eller hvis I har brug for det.

11 TANDPLEJEN Eleverne på Hårup Skole er tilknyttet tandklinikken på Hårup Skole, som pr. 1. januar 2011 ændredes til en forebyggelses og undersøgelsestandklinik. Det betyder, at vi på skolen fortsat tilbyder forebyggende tandpleje og underviser eleverne i, hvordan de kan holde tænderne sunde. Tandplejen vejleder om og øver tandbørstning med børnene i grupper og enkeltvis efter behov. Ligeledes vil der fortsat være tandeftersyn her i Hårup, men en eventuel behandling foregår på Tandplejens klinik på Lystrup Skole, hvor der er åbent hver dag. Jeres barn vil derfor møde de kendte medarbejdere på begge tandklinikker, og det vil være til stor gavn for jeres barn, at I som forældre følger med til behandlingen og der kan være et tæt samarbejde om jeres barns tandpleje. Tilbuddet om gratis tandpleje gælder fra fødslen og indtil det fyldte 18. år, og der kan - uanset barnets alder - altid frit vælges en anden af Tandplejens klinikker, hvis det ønskes. KLINIKKEN PÅ SKOLEN ER ÅBEN ONSDAGE I LIGE UGER FRA KLINIKKEN PÅ LYSTRUP SKOLE ER ÅBEN ALLE DAGE FRA 8-15 OG NOGLE DAGE OGSÅ TIL 17. TLF WEB:

12 TALEPÆDAGOG Hvis dit barn har vanskeligheder med sproget, talen eller hørelsen, kan det indstilles til talepædagog. Dette kan både I som forældre eller skolen gøre, og det er en god idé at gøre det i fællesskab. Tale og sprogvanskeligheder kan være problemer med forståelse, kommunikation, ordforråd, udtale, stammen, stemme osv. I forbindelse med en indstilling vurderes barnets sprog, og der tages kontakt til forældre, børnehaveklasseleder eller lærere med henblik på orientering og vejledning. Indstillingen følges oftest op med periodisk undervisning af barnet og aftaler om det videre forløb, hvor de voksne omkring barnet er de vigtigste medspillere. Når børnehaveklassen laver KTI kontrolleret tegneiagttagelse deltager talepædagogen i samarbejde med børnehaveklasselederen. TALEPÆDAGOG TINE DRIVSHOLM KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ PPR SKOLEPSYKOLOG BRIAN KROGH CEDERSØE KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ Pædagogisk psykologisk rådgivning er et tilbud om råd og vejledning om dit barns udvikling og trivsel for jer som forældre samt for personalet i dit barns skole og dagtilbud. Et godt skole-hjem samarbejde kan løse de fleste af de problemer, der opstår i dagligdagen. Men barnet kan have behov for og ret til særlig hensyntagen, f.eks. specielt tilrettelagt undervisning. Børn reagerer meget forskelligt på vanskeligheder, hvor nogle børn giver anledning til megen uro, slagsmål med kammerater, skænderier med voksne eller pjækker, kan andre børn isolere sig og nægte at deltage i klassens aktiviteter. Dette er eksempler på, hvor PPR kan inddrages, hvis forældre, eleven eller skolen ønsker det. I henvendelsen til PPR er det vigtigt at få beskrevet det problem, man ønsker hjælp til, og alle, der søger rådgivning ved PPR, kan inden afgørelse om henvisning, ved en uforpligtende henvendelse til en af PPRs medarbejdere, drøfte problemstillingen. Medarbejdere ved PPR har naturligvis tavshedspligt.

13 UDDANNELSESVEJLEDNINGEN Klasselærere og UU-vejleder Lotte Hvid Jensen står til rådighed med vejledning til elever og forældre i spørgsmål om valg af skolegang, uddannelse og erhverv, som foregår inden for rammerne af aktivitetskataloget for Ungdommens Uddannelsesvejledningen i Aarhus UU-Aarhus. I 8. klasse skal alle elever på Introduktionskursus i fem dage. Eleverne har mulighed for at komme i individuel praktik i 8. og 9. klasse. Tidspunktet aftales med klasselærer og UU-vejleder. I 8. og 9. klasse taler UU-vejlederen med eleverne om deres fremtidsplaner. I 8. klasse udarbejder eleverne en foreløbig uddannelsesplan og i 9. klasse udarbejder alle elever en individuel uddannelsesplan i samarbejde med klasselærer og UU-vejleder, som er en del af ansøgningen til ungdomsuddannelserne. Fristen for disse ansøgninger er 1. marts. Når eleverne fra Aarhus Kommune har afsluttet 9. og 10. klasse, er de omfattet af Ungdommens Uddannelsesvejledning, indtil de fylder 25 år. I denne periode skal alle unge tilbydes vejledning, hvis de ikke er omfattet af vejledning på en uddannelsesinstitution. Men også elever, der er i uddannelse, er velkomne til at henvende sig, hvis de har behov for det. For de elever, som har afsluttet 9. klasse på Hårup Skole og ikke fortsætter i en kommunal 10.klasse, varetages vejledningen af UU-vejleder Lotte Hvid Jensen til den unge fylder 25 år. Elever, der har gået på Hårup Skole til og med 7. eller 8. kl. og slutter deres skolegang på en efterskole, vejledes også af Lotte Hvid Jensen. UU-VEJLEDER LOTTE HVID JENSEN KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ WEB: LOTTE HAR KONTOR I MØDELOKALE 1 PÅ HÅRUP SKOLE, HVOR HUN TRÆFFES ONSDAGE.

14 BUSTIDER SKOLEBUSSEN Skolebusserne kører til og fra skole fortrinsvis med de børn, der bor uden for de offentlige bussers ruter. Der køres dog udelukkende på de afgange, hvor eleverne møder eller har fri. Dette betyder derfor, at en bus kan aflyses samme dag på grund af skemaændringer. De elever, som møder senere end 8.10, bliver også hentet, men dette sker efter en speciel køreplan. Børn fra Mejlby er ikke kørselsberettigede, men vi mener fortsat, at der er plads i bussen til elever fra børnehaveklassen og 1. klasse. De øvrige børn må henvises til at færdes via skolestien. Rute 1: 7.20 Todbjerg 7.23 Korsvej 7.25 Bendstrup (Busstoppestedet) 7.27 Grøttrup 7.32 Balshøje 7.35 Balsmark 7.38 Lindå by 7.43 Lindå Hede 7.46 Krannestrup 7.47 Kaløvej Ogstrupgårdsvej 7.50 Kalstrup 7.57 Koldkærvej 8.00 Mejlby forsamlingshus 8.05 Hårup Skole Rute 2: 7.55 Spørringvej 8.00 Risvangsvej 8.05 Hårup Skole

15 Rute 3: 7.10 Indkørsel v. Gudrunsvej Ellekærskolens p-plads 7.15 Bispehaven/Kærtoften 7.15 Ved broen på Rymarken 7.20 Reykjaviksgade Ankomst Elev Skole 7.55 Ankomst Hårup Skole Skolebussernes afgangstider fra skolen er: Rute 1 & 2: Rute 3: Hårup Skole Elev Skole Reykjaviksgade Bispehaven/Kærtoften Ved broen på Rymarken Ellekærskolens p-plads Indkørsel v. Gudrunsvej 2-10 DEN OFFENTLIGE BUS Elever, der bor i Lille Todbjerg, Todbjerg og Elev, kan benytte den offentlige bus linje 18 til Hårup skole. Afgangstider fra Elev med linje 18 er: Elev Skole Todbjerg Hårup Skole Hjemkørsel fra Hårup med linje 18 er: Der kan ansøges om frikort til den offentlige bus. Ansøgningsskema udleveres på skolens kontor og returneres hertil i udfyldt stand Hårup Skole Elev Skole Reykjaviksgade Bispehaven/Kærtoften

16 MÆLKEBØTTEN Mælkebøtten er Hårup Skoles café, hvor Dorthe hver dag står klar med sund og nærende mad til eleverne. Sortimentet varierer fra dag til dag og består fortrinsvis af forskellige sandwich og sunde drikkevarer. I foråret 2011 startede vi op med salatbar, som er blevet en stor succes blandt store og små. Der er desuden også mulighed for at tilmelde sig en abonnementsordning for mælk, vand frugt på eller ved henvendelse til Mælkebøtten, hvor I også kan betale kontant for ordningen. Fra mandag til torsdag i 12-frikvarteret er der salatbar med et stort grønt og sundt udvalg til enten 5,-/ 10,- eller 20,- pr. bæger. Salatbarens indhold varierer fra dag til dag, men består oftest af feta, salat, gulerod, peberfrugt, majs, croutoner, pasta, ærter, kylling, broccoli, blomkål, marinerede hvidløg, oliven, pesto, solsikkekerner, tomater og meget andet spændende. Derudover er der dagligt også et varieret udvalg af især sandwich, men indimellem også burgere, til enten 12,- / 18,- eller 20,-. På udvalgte dage tilbyder Mælkebøtten også dagens ret til 17,-. PRISLISTE: Almindeligt brød 4/5/8,- eller 10,- Riskiks 1,- Rosiner 1,- Lakridsrod 2/3,- Ostehaps 3,- Figenstang 4,- Gulerod 1,- Frugt 4,- Cultura 8,- Juice 6,- Vand 5,- Smoothie 12,- Almindelig mælk 2,50,- Økologisk mælk 3,- ½ liter mælk 5,- Daglige åbningstider: &

17 RINGETIDER : 1. modul : Frikvarter : 2. modul : Frikvarter : 5. lektion : Frikvarter : 6. lektion : 7. lektion EFTER SKOLETID Der findes mange forskellige aktivitetsmuligheder for børn og unge i området omkring skolerne i Elev & Hårup. Eksempelvis tilbydes der musikundervisning på Hårup Skole i det kommende skoleår og I kan tilmelde jer på Der er også mulighed for at gå til børnekor i Todbjerg og Mejlby Kirke for alle børn mellem 1. til 4. klasse. Koret øver hver tirsdag fra kl på Hårup Skole. Endelig er der i foråret blevet kortlagt aktivitetsområder i skoledistriktet for skolerne i Elev og Hårup, men der er stadig plads til flere spændende steder på kortet. Send gerne en mail til hvis I har et sted i lokalområdet, I gerne vil dele med andre. På Skoleporten kan I læse mere om de mange muligheder i lokalområdet, der er, for at dyrke sport, spille musik eller være sammen med andre unge.

18 SKOLEPORTEN & FORÆLDREINTRA I foråret 2012 sammenlagde vi hjemmesiderne for Elev Skole og Hårup Skole og den nye fælles hjemmeside finder I på: På Skolerne i Elev & Hårup bruger vi SkoleIntra, som består af ElevIntra, ForældreIntra og PersonaleIntra, som kun er tilgængelige internt - samt Skoleporten, som er skolernes hjemmeside. Her finder I blandt andet information om: SFO Sundhed Uddannelse Skolebestyrelsen Kontaktoplysninger Praktisk information om skolerne Kvalitetsrapporter Nyhedsarkiv Og meget mere! Da SkoleIntra rummer gode muligheder for kommunikation mellem skole og hjem, er det derfor denne elektroniske kommunikation, vi benytter os i det daglige af frem for den skriftlige. Nederst på hjemmesiden finder I linket til vores Intranet og I kan læse mere om ForældreIntra og hvordan I logger på i Guide til ForældreIntra, som I finder under Information på Skoleporten. Der er også mulighed for at logge på MobilIntra.

19 FERIE & FRIDAGE Ferieplanen for skolerne i Aarhus Kommune i skoleåret 2012/2013: Sommerferie: Lørdag den 30. juni til søndag den 12. august Efterårsferie: Lørdag den 13. oktober til søndag den 21. oktober Juleferie: Lørdag den 22. december til onsdag den. 2. januar Vinterferie: Lørdag den 9. februar til søndag den 17. februar Påskeferie: Lørdag den 23. marts til mandag den 1. april St. Bededag: Fredag den 26. april 1. maj: Onsdag den 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 9. maj Fridag: Fredag den 10. maj Pinseferie: Lørdag den 18. maj til mandag den 20. maj Grundlovsdag: Onsdag d. 5. juni Sommerferie: Fra lørdag d. 29. juni De nævnte dage er inklusive.

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ ELEV SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ ELEV SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ ELEV SKOLE KONTAKT Skolens kontor SFO Spirillen Tlf. 87 13 63 44 Tlf. 87 13 63 40 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk Skoleleder Jens Mathiasen SFO-leder Ingrid Skjøt Pædagogisk leder

Læs mere

Jens Mathiasen Skoleleder. Gerner Møller Administrativ leder

Jens Mathiasen Skoleleder. Gerner Møller Administrativ leder Skolens kontor Tlf. 87 13 92 30 E-mail: haa@aaks.aarhus.dk Åbningstid: 8-14 Personalerummet Tlf. 87 13 92 36 Skoleleder: Jens Mathiasen træffes i skoletiden på tlf. 21 38 64 61 E-mail: jenma@aarhus.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Hårup Skole. Vi kan så småt skimte elevernes sommerferie i det fjerne. Her ved skoleårets afslutning er der en masse at glæde sig over: vores

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 8.30 Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd Morgenbånd 8.30 9.50 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning 9.50 10.10 Bevægelsesbånd

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Engblomsten

Velkommen til Engblomsten 2008/2009 Velkommen til Engblomsten Telefonnr. 76 62 05 11 www.englystskolen.dk Vi er en skolefritidsordning, oprettet i september 1992 og pt. Har vi 170 børn. Derudover hører klubben under Engblomsten

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept

Skolebestyrelsesmøde - tirsdag den 27. sept Mødet er fra kl. 19.00-21.30 Afbud: Annette Dagsorden: Tid 1. Musikværkstedet - besøg fra Musikværkstedet ved Max (19.00) 60 min Udfordringer flere undervisere og er det muligt? frivillig musikundervisning

Læs mere

Skolen på Sønderager 10. klasse 2012 2013

Skolen på Sønderager 10. klasse 2012 2013 Skolen på Sønderager 10. klasse 2012 2013 2 August 2012 Til forældrene Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger, som kan være til nytte, så længe jeres barn er elev i 10. klasse på Skolen på

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre.

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre. FIREHØJESKOLENS SFO Personalet Afd. Vandel SFO personale: Lill Jensen Karin Hansen Bodil Madsen Gitte L. Pedersen Morten Jacobsen Pædagog Pædagog Pædagog Medjælper Medhjælper Afd. Nørup SFO personale:

Læs mere

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf Fristedet Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej 1 6650 Brørup Tlf. 79 96 51 57 Revideret 20.8.2013 Indholdsfortegnelse Velkommen i Fristedet 3 Ansatte i Fristedet 3 Åbningstider 3 Lokaler 4 Udendørsfaciliteter

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS?

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? AspIT Midtjylland En it-uddannelsesmodel for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Til kommende elever, deres familie og støttepersoner Når et ungt menneske overvejer at blive

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

14/15. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole;Jens Johansen. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

14/15. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole;Jens Johansen. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 14/15 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole;Jens Johansen Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer et indblik i

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere