VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE"

Transkript

1 VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE

2 KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf Tlf Tlf Bedst mellem kl og Skoleleder SFO-leder Pædagogisk leder Administrativ leder Jens Mathiasen Ingrid Skjøt Vibeke Kjær Agger Gerner Møller Tlf Tlf Tlf Tlf Skolesekretær Kommunikationsmedarb. Teknisk Serviceleder Teknisk Servicemedarb. Dorthe Svinding Heidi Bibiane Stigsen Jegvan Hansen Morten Voldby Tlf Tlf Tlf Tlf

3 LÆRERE I det nye skoleår vil der være 341 elever på skolen fordelt på 17 klasser. Herunder følger en oversigt over skolens 29 lærere, hvor I kan se hvilke, der er tilknyttet den enkelte klasse. Dorthe Søndergaard Lise Sabroe Dorthe Dreiøe Bjørn Eriksen Helle E. Pedersen Anne-Sofie Røn 0. klasse 1.A 1. Årgang & 2.D 2. D 2.D 1. årgang & 5. C Anne Møller Trine Junge Pedersen Torkild B. Nielsen Annelise Jensen Eigil Hare Kaja Jensen 1. årgang 2.A 2. A & 4. A 2.B 2. B & 3./4. D 3./4.D

4 Jeanette Schneider Sarah Nordenbæk Henrik Krohn Niels Grauballe Helle Raahauge Line Sønderskov 3./4. D 3. A 3. A & 5. C 3. B 3. B, 4. B & 5. C 4.A Rosita Jensen Kristian Larsen Bente Kjærgaard Dan Jensen Kenneth Stigers Rikke Sørensen 4. B 6. A 6. A 6. A & 8. B 7. A 7.A & 8.A Lotte Klærke Boy Olesen Gitte Lundgren Nielsen Tina Glavind Laursen Vibeke Nielsen 7.A & 9.C 7. B 7. B & 8. A 8. B 9. C

5 SKOLESTART Dagtilbuddet i skoledistriktet, SFO og børnehaveklassen samarbejder om at gøre børnenes skolestart så tryg som mulig. Her stifter børnene tidligt bekendtskab med arbejdsmetoderne inden for skolens forskellige fagområder gennem både forskellige arbejdsformer, temaer og projekter. På den måde udvikler de evnen til at samarbejde og løse problemer i fællesskab, og de opnår en ny viden, erfaring og indsigt. Gennem leg, som også udgør et centralt element i undervisningen, og eftertanke udvikles sproglige, udtryksmæssige og sociale færdigheder. Dagene i børnehaveklassen veksler mellem planlagte aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem til skole og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende kassetrin og skolefritidsordning og dagtilbud. På skolen er der mange aktivitetsmuligheder for børnene i det daglige og der er bl.a. en multibane, hallen og store udearealer til rådighed i både undervisningstiden og i SFO. Derudover er der blevet etableret legepatrulje, hvor de ældre elever bruger deres frikvarter på at lege med og aktivere de yngste elever i frikvartererne. På Hårup Skole gør vi meget for at fremme sammenholdet og fælleskabsfølelsen mellem eleverne på tværs af klasser og årgange i det daglige. Hvert år afholdes der flere temadage, blandt andet den årlige Trivselsdag og kampen om Den Gyldne Sko, hvor klasserne dyster i forskellige sportsgrene. Her lægges der vægt på at skabe fælles oplevelser og på at opnå en bedre forståelse for hinanden, og at de ældre elever tager et ansvar for de yngre. I kan se billeder og artikler fra tidligere arrangementer i skolens fotoalbum.

6 SFO REDEN Åbningstider i SFO Reden: Skoledage: & Fredag til Skolefridage: Fredag til Skolens fritidsordning, SFO Reden, har til huse i bygningen i forlængelse af indskolingsafdelingen og tilbyder plads til børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. I det daglige er børnene er fordelt i grupper, der følger klassen, og der er tilknyttet en primærpædagog til den enkelte gruppe. Vi lægger vægt på at gøre fritidsordningen til et trygt sted at være samt at lære børnene at fungere sammen i både større og mindre grupper. Dette sker blandt andet gennem de mange aktiviteter, børnene deltager i, hvilket er gymnastik, boldspil, syning, svømning, udeliv med bål, sløjd, ture ud af huset osv. Derudover afholder vi mange festlige aktiviteter, som også familien kan deltage i, bl.a. bedsteforældredage og fælles SFO-fest med afdelingen på Elev skole, SFO Spirillen. Hver uge kan I på ForældreIntra læse, hvad der sker i løbet af ugen - og her kan I naturligvis også finde yderligere information om skolefritidsordningen. Vi har tilsynspligt over for jeres børn, hvorfor vi ringer til jer, hvis ikke barnet dukker op efter skole, og vi ikke har fået besked derom. Vi lægger vægt på et rigtigt godt forældresamarbejde gennem den daglige kontakt, forældre samtaler og diverse arrangementer, og hvert år i september er der desuden valg til forældrerådet. På de næste sider kan I se en oversigt over personalet i SFO Reden og hvilken klasse den enkelte er tilknyttet.

7 Kenneth Haumann Henrik Pedersen Jette Højsgaard Signe Louise Andersen Joan Laursen Karen Kristensen 0. klasse 0. klasse 1. A 1. A 2. A 2. A Michael Kjærsgaard Lotte Meyer Søren Hede Sanne Schultz Bledar Zeneli Leif From 2. B 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Allan E. Petersen Sune Nicolai S. Hammer Lilli D. Helgren Tanja Dolleris Morten Nyrup Jensen Emil Tarp 2.D 3./4.D Basen 2./3.D 3.A Pæd. medhjælper

8 læreren, således at der kan laves konkrete aftaler om barnets supplerende lektielæsning. Lektiecaféen starter ud i ugen efter skolestart, og tidspunkter og dage kan ses i SFO. Heidi Brink Fjeldsted Pt. Barsel Fritidspædagogisk leder Gitte Duelund Møller Tlf LEKTIEHJÆLP I SFO Reden tilbyder vi desuden supplerende lektiehjælp til børnene i SFO, hvor læring og udvikling er nøgleord for arbejdet. Der er i lektiecaféen mulighed for at lave de lektier, man har for, for at møde forberedt til undervisningen. Indholdet i lektiecaféen er tilpasset de enkelte børn eller en gruppe af børn. Det kan være i form af højtlæsning med samtale om indhold og begreber, spil med spørgsmål eller en bageopskrift med udregning. Lektiecaféen er et tilbud til alle børn, men der kan være børn, som har et særligt behov. Hvis dette er tilfældet, taler lærere og pædagoger i teamet sammen om hvilke behov, der er og I vil som forældre, blive kontaktet af F-DAGE Sidste år indførte vi på begge skoler fagfordybelsesdage, også kaldet F-dage, som der er 25 af i løbet af et skoleår. På en F-dag bruger eleverne hele dagen på et enkelt fag, hvilket giver bedre mulighed for at dykke dybere ned i et emne og dermed få et mere sammenhængende forløb i et givent projekt. Der er også mulighed for at tage ud af huset for at få nye oplevelser eller for at lave et samarbejde på tværs af klasserne og skolerne.

9 SKOLEBESTYRELSEN Skolerne i Elev og Hårup har ikke mindst som følge af den fælles ledelse på skolerne ønsket at øge samarbejdet skolerne imellem, hvorfor der fra januar 2009 blev etableret fælles skolebestyrelse og fælles Pædagogisk Råd. Det var oplevelsen, at begge bestyrelser i forvejen løste mange af de samme opgaver og drøftede mange af de samme problemstillinger. Der er fortsat selvstændige budgetter, som administreres af den fælles skoleledelse og godkendes af den fælles skolebestyrelse. Opdelingen i de to skoledistrikter er fastholdt for at sikre, at de yngste garanteres optagelse på den nærmeste af skolerne, og at klasser ikke opdeles mellem skolerne. Dermed er der stadig to selvstændige skoler med to forskellige kulturer, men hvor ledelse, personale og bestyrelse gør alt for at få bedst gavn af alle de gode ting på begge skoler. De syv forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er fordelt med tre pladser til Elev Skole og fire pladser til Hårup Skole. Kvalitetsrapporterne og tilfredshedsundersøgelserne viser, at vi har nogle gode skoler, men derfor skal vi stadig udvikle os. Således opfordres I som forældre til at benytte jer af skolebestyrelsen, så vi kan have en tæt dialog og sammen sikre os, at skolerne bevæger sig i den rigtige retning. På hjemmesiden kan I læse mere om skolebestyrelsens arbejde på skolerne, finde referater og se hvem, der repræsenterer jeres klasser.

10 SUNDHEDSPLEJEN Skolesundhedstjenesten på Elev skole varetages af børn og unge-lægen, Lone Preisler Blichfeld, og sundhedsplejerske, Lotte Lahn, i samarbejde med skolens øvrige personale. I Aarhus kommune er det vedtaget, at børn og unge-lægen i samarbejde med sundhedsplejersken undersøger eleverne i børnehaveklassen og før eleven forlader skolen i 9. klasse, og der samarbejdes med andre relevante faggrupper, såsom psykologen og talepædagogen om at fremme børnenes sundhed. Sundhedsplejersken taler med eleverne i 0., 1., 6. og 8. klasse, og underviser herudover i sundhed på udvalgte klassetrin. Gennem samtaler og undervisning om sundhed er vi med til at lære eleverne at tage vare på egen og andres sundhed. Samarbejdet med forældrene omkring børnenes sundhed og trivsel er meget vigtigt, og det er af stor betydning, at I som forældre er til stede ved indskolingsundersøgelserne i 0. klasse. SUNDHEDSPLEJERSKE LOTTE LAHN KAN TRÆFFES MANDAG TIL TORSDAG PÅ TLF ELLER PÅ LÆGE LONE PREISLER BLICHFELD KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ Udover de nævnte samtaler er I meget velkomne til at henvende jer, når eller hvis I har brug for det.

11 TANDPLEJEN Eleverne på Hårup Skole er tilknyttet tandklinikken på Hårup Skole, som pr. 1. januar 2011 ændredes til en forebyggelses og undersøgelsestandklinik. Det betyder, at vi på skolen fortsat tilbyder forebyggende tandpleje og underviser eleverne i, hvordan de kan holde tænderne sunde. Tandplejen vejleder om og øver tandbørstning med børnene i grupper og enkeltvis efter behov. Ligeledes vil der fortsat være tandeftersyn her i Hårup, men en eventuel behandling foregår på Tandplejens klinik på Lystrup Skole, hvor der er åbent hver dag. Jeres barn vil derfor møde de kendte medarbejdere på begge tandklinikker, og det vil være til stor gavn for jeres barn, at I som forældre følger med til behandlingen og der kan være et tæt samarbejde om jeres barns tandpleje. Tilbuddet om gratis tandpleje gælder fra fødslen og indtil det fyldte 18. år, og der kan - uanset barnets alder - altid frit vælges en anden af Tandplejens klinikker, hvis det ønskes. KLINIKKEN PÅ SKOLEN ER ÅBEN ONSDAGE I LIGE UGER FRA KLINIKKEN PÅ LYSTRUP SKOLE ER ÅBEN ALLE DAGE FRA 8-15 OG NOGLE DAGE OGSÅ TIL 17. TLF WEB:

12 TALEPÆDAGOG Hvis dit barn har vanskeligheder med sproget, talen eller hørelsen, kan det indstilles til talepædagog. Dette kan både I som forældre eller skolen gøre, og det er en god idé at gøre det i fællesskab. Tale og sprogvanskeligheder kan være problemer med forståelse, kommunikation, ordforråd, udtale, stammen, stemme osv. I forbindelse med en indstilling vurderes barnets sprog, og der tages kontakt til forældre, børnehaveklasseleder eller lærere med henblik på orientering og vejledning. Indstillingen følges oftest op med periodisk undervisning af barnet og aftaler om det videre forløb, hvor de voksne omkring barnet er de vigtigste medspillere. Når børnehaveklassen laver KTI kontrolleret tegneiagttagelse deltager talepædagogen i samarbejde med børnehaveklasselederen. TALEPÆDAGOG TINE DRIVSHOLM KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ PPR SKOLEPSYKOLOG BRIAN KROGH CEDERSØE KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ Pædagogisk psykologisk rådgivning er et tilbud om råd og vejledning om dit barns udvikling og trivsel for jer som forældre samt for personalet i dit barns skole og dagtilbud. Et godt skole-hjem samarbejde kan løse de fleste af de problemer, der opstår i dagligdagen. Men barnet kan have behov for og ret til særlig hensyntagen, f.eks. specielt tilrettelagt undervisning. Børn reagerer meget forskelligt på vanskeligheder, hvor nogle børn giver anledning til megen uro, slagsmål med kammerater, skænderier med voksne eller pjækker, kan andre børn isolere sig og nægte at deltage i klassens aktiviteter. Dette er eksempler på, hvor PPR kan inddrages, hvis forældre, eleven eller skolen ønsker det. I henvendelsen til PPR er det vigtigt at få beskrevet det problem, man ønsker hjælp til, og alle, der søger rådgivning ved PPR, kan inden afgørelse om henvisning, ved en uforpligtende henvendelse til en af PPRs medarbejdere, drøfte problemstillingen. Medarbejdere ved PPR har naturligvis tavshedspligt.

13 UDDANNELSESVEJLEDNINGEN Klasselærere og UU-vejleder Lotte Hvid Jensen står til rådighed med vejledning til elever og forældre i spørgsmål om valg af skolegang, uddannelse og erhverv, som foregår inden for rammerne af aktivitetskataloget for Ungdommens Uddannelsesvejledningen i Aarhus UU-Aarhus. I 8. klasse skal alle elever på Introduktionskursus i fem dage. Eleverne har mulighed for at komme i individuel praktik i 8. og 9. klasse. Tidspunktet aftales med klasselærer og UU-vejleder. I 8. og 9. klasse taler UU-vejlederen med eleverne om deres fremtidsplaner. I 8. klasse udarbejder eleverne en foreløbig uddannelsesplan og i 9. klasse udarbejder alle elever en individuel uddannelsesplan i samarbejde med klasselærer og UU-vejleder, som er en del af ansøgningen til ungdomsuddannelserne. Fristen for disse ansøgninger er 1. marts. Når eleverne fra Aarhus Kommune har afsluttet 9. og 10. klasse, er de omfattet af Ungdommens Uddannelsesvejledning, indtil de fylder 25 år. I denne periode skal alle unge tilbydes vejledning, hvis de ikke er omfattet af vejledning på en uddannelsesinstitution. Men også elever, der er i uddannelse, er velkomne til at henvende sig, hvis de har behov for det. For de elever, som har afsluttet 9. klasse på Hårup Skole og ikke fortsætter i en kommunal 10.klasse, varetages vejledningen af UU-vejleder Lotte Hvid Jensen til den unge fylder 25 år. Elever, der har gået på Hårup Skole til og med 7. eller 8. kl. og slutter deres skolegang på en efterskole, vejledes også af Lotte Hvid Jensen. UU-VEJLEDER LOTTE HVID JENSEN KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ WEB: LOTTE HAR KONTOR I MØDELOKALE 1 PÅ HÅRUP SKOLE, HVOR HUN TRÆFFES ONSDAGE.

14 BUSTIDER SKOLEBUSSEN Skolebusserne kører til og fra skole fortrinsvis med de børn, der bor uden for de offentlige bussers ruter. Der køres dog udelukkende på de afgange, hvor eleverne møder eller har fri. Dette betyder derfor, at en bus kan aflyses samme dag på grund af skemaændringer. De elever, som møder senere end 8.10, bliver også hentet, men dette sker efter en speciel køreplan. Børn fra Mejlby er ikke kørselsberettigede, men vi mener fortsat, at der er plads i bussen til elever fra børnehaveklassen og 1. klasse. De øvrige børn må henvises til at færdes via skolestien. Rute 1: 7.20 Todbjerg 7.23 Korsvej 7.25 Bendstrup (Busstoppestedet) 7.27 Grøttrup 7.32 Balshøje 7.35 Balsmark 7.38 Lindå by 7.43 Lindå Hede 7.46 Krannestrup 7.47 Kaløvej Ogstrupgårdsvej 7.50 Kalstrup 7.57 Koldkærvej 8.00 Mejlby forsamlingshus 8.05 Hårup Skole Rute 2: 7.55 Spørringvej 8.00 Risvangsvej 8.05 Hårup Skole

15 Rute 3: 7.10 Indkørsel v. Gudrunsvej Ellekærskolens p-plads 7.15 Bispehaven/Kærtoften 7.15 Ved broen på Rymarken 7.20 Reykjaviksgade Ankomst Elev Skole 7.55 Ankomst Hårup Skole Skolebussernes afgangstider fra skolen er: Rute 1 & 2: Rute 3: Hårup Skole Elev Skole Reykjaviksgade Bispehaven/Kærtoften Ved broen på Rymarken Ellekærskolens p-plads Indkørsel v. Gudrunsvej 2-10 DEN OFFENTLIGE BUS Elever, der bor i Lille Todbjerg, Todbjerg og Elev, kan benytte den offentlige bus linje 18 til Hårup skole. Afgangstider fra Elev med linje 18 er: Elev Skole Todbjerg Hårup Skole Hjemkørsel fra Hårup med linje 18 er: Der kan ansøges om frikort til den offentlige bus. Ansøgningsskema udleveres på skolens kontor og returneres hertil i udfyldt stand Hårup Skole Elev Skole Reykjaviksgade Bispehaven/Kærtoften

16 MÆLKEBØTTEN Mælkebøtten er Hårup Skoles café, hvor Dorthe hver dag står klar med sund og nærende mad til eleverne. Sortimentet varierer fra dag til dag og består fortrinsvis af forskellige sandwich og sunde drikkevarer. I foråret 2011 startede vi op med salatbar, som er blevet en stor succes blandt store og små. Der er desuden også mulighed for at tilmelde sig en abonnementsordning for mælk, vand frugt på eller ved henvendelse til Mælkebøtten, hvor I også kan betale kontant for ordningen. Fra mandag til torsdag i 12-frikvarteret er der salatbar med et stort grønt og sundt udvalg til enten 5,-/ 10,- eller 20,- pr. bæger. Salatbarens indhold varierer fra dag til dag, men består oftest af feta, salat, gulerod, peberfrugt, majs, croutoner, pasta, ærter, kylling, broccoli, blomkål, marinerede hvidløg, oliven, pesto, solsikkekerner, tomater og meget andet spændende. Derudover er der dagligt også et varieret udvalg af især sandwich, men indimellem også burgere, til enten 12,- / 18,- eller 20,-. På udvalgte dage tilbyder Mælkebøtten også dagens ret til 17,-. PRISLISTE: Almindeligt brød 4/5/8,- eller 10,- Riskiks 1,- Rosiner 1,- Lakridsrod 2/3,- Ostehaps 3,- Figenstang 4,- Gulerod 1,- Frugt 4,- Cultura 8,- Juice 6,- Vand 5,- Smoothie 12,- Almindelig mælk 2,50,- Økologisk mælk 3,- ½ liter mælk 5,- Daglige åbningstider: &

17 RINGETIDER : 1. modul : Frikvarter : 2. modul : Frikvarter : 5. lektion : Frikvarter : 6. lektion : 7. lektion EFTER SKOLETID Der findes mange forskellige aktivitetsmuligheder for børn og unge i området omkring skolerne i Elev & Hårup. Eksempelvis tilbydes der musikundervisning på Hårup Skole i det kommende skoleår og I kan tilmelde jer på Der er også mulighed for at gå til børnekor i Todbjerg og Mejlby Kirke for alle børn mellem 1. til 4. klasse. Koret øver hver tirsdag fra kl på Hårup Skole. Endelig er der i foråret blevet kortlagt aktivitetsområder i skoledistriktet for skolerne i Elev og Hårup, men der er stadig plads til flere spændende steder på kortet. Send gerne en mail til hvis I har et sted i lokalområdet, I gerne vil dele med andre. På Skoleporten kan I læse mere om de mange muligheder i lokalområdet, der er, for at dyrke sport, spille musik eller være sammen med andre unge.

18 SKOLEPORTEN & FORÆLDREINTRA I foråret 2012 sammenlagde vi hjemmesiderne for Elev Skole og Hårup Skole og den nye fælles hjemmeside finder I på: På Skolerne i Elev & Hårup bruger vi SkoleIntra, som består af ElevIntra, ForældreIntra og PersonaleIntra, som kun er tilgængelige internt - samt Skoleporten, som er skolernes hjemmeside. Her finder I blandt andet information om: SFO Sundhed Uddannelse Skolebestyrelsen Kontaktoplysninger Praktisk information om skolerne Kvalitetsrapporter Nyhedsarkiv Og meget mere! Da SkoleIntra rummer gode muligheder for kommunikation mellem skole og hjem, er det derfor denne elektroniske kommunikation, vi benytter os i det daglige af frem for den skriftlige. Nederst på hjemmesiden finder I linket til vores Intranet og I kan læse mere om ForældreIntra og hvordan I logger på i Guide til ForældreIntra, som I finder under Information på Skoleporten. Der er også mulighed for at logge på MobilIntra.

19 FERIE & FRIDAGE Ferieplanen for skolerne i Aarhus Kommune i skoleåret 2012/2013: Sommerferie: Lørdag den 30. juni til søndag den 12. august Efterårsferie: Lørdag den 13. oktober til søndag den 21. oktober Juleferie: Lørdag den 22. december til onsdag den. 2. januar Vinterferie: Lørdag den 9. februar til søndag den 17. februar Påskeferie: Lørdag den 23. marts til mandag den 1. april St. Bededag: Fredag den 26. april 1. maj: Onsdag den 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 9. maj Fridag: Fredag den 10. maj Pinseferie: Lørdag den 18. maj til mandag den 20. maj Grundlovsdag: Onsdag d. 5. juni Sommerferie: Fra lørdag d. 29. juni De nævnte dage er inklusive.

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar

PÅ VEJ I SKOLE. Fra dagtilbud til. En god skolestart et fælles ansvar PÅ VEJ I SKOLE Fra dagtilbud til + En god skolestart et fælles ansvar De fleste børn er glade for at gå i børnehave og de fleste børn glæder sig til at komme i skole. Hos jer forældre går der givet vis

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 3. november 2010

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 3. november 2010 Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 3. november kl. 19.00-21.00 Kl. 19.00 Velkomst og kort om aftenens program V/skoleleder Michael Tillitz. Kort info om skole og SFO og lidt om indskolingsgrupper.

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Forældre-informationer Stensagerskolen

Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen august 2007 august 2010 FERIEKALENDER FOR SKOLEÅRET 2010/2011 Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 2010/2011

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.

Kreativ. Kreativ. UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia. VÆRD AT VIDE OM 10 ENDE 15/16 Kreativ Kreativ UngFredericia Mosegårdsvej 2D DK-7000 Fredericia Tlf. 72 10 56 90 ungfredericia@fredericia.dk www.ungfredericia.dk INDHOLD Navne og telefonnumre 3 Personaleoversigt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16

Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 Velkommen i skole Skoleåret 2015-16 1 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole side 3 Skoledistrikter side 4 Folkeskolereform side 5-6 Skoleindskrivning side 7 Frit skolevalg side 8 Børnehaveklassen side

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag.

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag. Nr.1 september 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 24. september 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere