VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE"

Transkript

1 VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE

2 KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf Tlf Tlf Bedst mellem kl og Skoleleder SFO-leder Pædagogisk leder Administrativ leder Jens Mathiasen Ingrid Skjøt Vibeke Kjær Agger Gerner Møller Tlf Tlf Tlf Tlf Skolesekretær Kommunikationsmedarb. Teknisk Serviceleder Teknisk Servicemedarb. Dorthe Svinding Heidi Bibiane Stigsen Jegvan Hansen Morten Voldby Tlf Tlf Tlf Tlf

3 LÆRERE I det nye skoleår vil der være 341 elever på skolen fordelt på 17 klasser. Herunder følger en oversigt over skolens 29 lærere, hvor I kan se hvilke, der er tilknyttet den enkelte klasse. Dorthe Søndergaard Lise Sabroe Dorthe Dreiøe Bjørn Eriksen Helle E. Pedersen Anne-Sofie Røn 0. klasse 1.A 1. Årgang & 2.D 2. D 2.D 1. årgang & 5. C Anne Møller Trine Junge Pedersen Torkild B. Nielsen Annelise Jensen Eigil Hare Kaja Jensen 1. årgang 2.A 2. A & 4. A 2.B 2. B & 3./4. D 3./4.D

4 Jeanette Schneider Sarah Nordenbæk Henrik Krohn Niels Grauballe Helle Raahauge Line Sønderskov 3./4. D 3. A 3. A & 5. C 3. B 3. B, 4. B & 5. C 4.A Rosita Jensen Kristian Larsen Bente Kjærgaard Dan Jensen Kenneth Stigers Rikke Sørensen 4. B 6. A 6. A 6. A & 8. B 7. A 7.A & 8.A Lotte Klærke Boy Olesen Gitte Lundgren Nielsen Tina Glavind Laursen Vibeke Nielsen 7.A & 9.C 7. B 7. B & 8. A 8. B 9. C

5 SKOLESTART Dagtilbuddet i skoledistriktet, SFO og børnehaveklassen samarbejder om at gøre børnenes skolestart så tryg som mulig. Her stifter børnene tidligt bekendtskab med arbejdsmetoderne inden for skolens forskellige fagområder gennem både forskellige arbejdsformer, temaer og projekter. På den måde udvikler de evnen til at samarbejde og løse problemer i fællesskab, og de opnår en ny viden, erfaring og indsigt. Gennem leg, som også udgør et centralt element i undervisningen, og eftertanke udvikles sproglige, udtryksmæssige og sociale færdigheder. Dagene i børnehaveklassen veksler mellem planlagte aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem til skole og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende kassetrin og skolefritidsordning og dagtilbud. På skolen er der mange aktivitetsmuligheder for børnene i det daglige og der er bl.a. en multibane, hallen og store udearealer til rådighed i både undervisningstiden og i SFO. Derudover er der blevet etableret legepatrulje, hvor de ældre elever bruger deres frikvarter på at lege med og aktivere de yngste elever i frikvartererne. På Hårup Skole gør vi meget for at fremme sammenholdet og fælleskabsfølelsen mellem eleverne på tværs af klasser og årgange i det daglige. Hvert år afholdes der flere temadage, blandt andet den årlige Trivselsdag og kampen om Den Gyldne Sko, hvor klasserne dyster i forskellige sportsgrene. Her lægges der vægt på at skabe fælles oplevelser og på at opnå en bedre forståelse for hinanden, og at de ældre elever tager et ansvar for de yngre. I kan se billeder og artikler fra tidligere arrangementer i skolens fotoalbum.

6 SFO REDEN Åbningstider i SFO Reden: Skoledage: & Fredag til Skolefridage: Fredag til Skolens fritidsordning, SFO Reden, har til huse i bygningen i forlængelse af indskolingsafdelingen og tilbyder plads til børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse. I det daglige er børnene er fordelt i grupper, der følger klassen, og der er tilknyttet en primærpædagog til den enkelte gruppe. Vi lægger vægt på at gøre fritidsordningen til et trygt sted at være samt at lære børnene at fungere sammen i både større og mindre grupper. Dette sker blandt andet gennem de mange aktiviteter, børnene deltager i, hvilket er gymnastik, boldspil, syning, svømning, udeliv med bål, sløjd, ture ud af huset osv. Derudover afholder vi mange festlige aktiviteter, som også familien kan deltage i, bl.a. bedsteforældredage og fælles SFO-fest med afdelingen på Elev skole, SFO Spirillen. Hver uge kan I på ForældreIntra læse, hvad der sker i løbet af ugen - og her kan I naturligvis også finde yderligere information om skolefritidsordningen. Vi har tilsynspligt over for jeres børn, hvorfor vi ringer til jer, hvis ikke barnet dukker op efter skole, og vi ikke har fået besked derom. Vi lægger vægt på et rigtigt godt forældresamarbejde gennem den daglige kontakt, forældre samtaler og diverse arrangementer, og hvert år i september er der desuden valg til forældrerådet. På de næste sider kan I se en oversigt over personalet i SFO Reden og hvilken klasse den enkelte er tilknyttet.

7 Kenneth Haumann Henrik Pedersen Jette Højsgaard Signe Louise Andersen Joan Laursen Karen Kristensen 0. klasse 0. klasse 1. A 1. A 2. A 2. A Michael Kjærsgaard Lotte Meyer Søren Hede Sanne Schultz Bledar Zeneli Leif From 2. B 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B Allan E. Petersen Sune Nicolai S. Hammer Lilli D. Helgren Tanja Dolleris Morten Nyrup Jensen Emil Tarp 2.D 3./4.D Basen 2./3.D 3.A Pæd. medhjælper

8 læreren, således at der kan laves konkrete aftaler om barnets supplerende lektielæsning. Lektiecaféen starter ud i ugen efter skolestart, og tidspunkter og dage kan ses i SFO. Heidi Brink Fjeldsted Pt. Barsel Fritidspædagogisk leder Gitte Duelund Møller Tlf LEKTIEHJÆLP I SFO Reden tilbyder vi desuden supplerende lektiehjælp til børnene i SFO, hvor læring og udvikling er nøgleord for arbejdet. Der er i lektiecaféen mulighed for at lave de lektier, man har for, for at møde forberedt til undervisningen. Indholdet i lektiecaféen er tilpasset de enkelte børn eller en gruppe af børn. Det kan være i form af højtlæsning med samtale om indhold og begreber, spil med spørgsmål eller en bageopskrift med udregning. Lektiecaféen er et tilbud til alle børn, men der kan være børn, som har et særligt behov. Hvis dette er tilfældet, taler lærere og pædagoger i teamet sammen om hvilke behov, der er og I vil som forældre, blive kontaktet af F-DAGE Sidste år indførte vi på begge skoler fagfordybelsesdage, også kaldet F-dage, som der er 25 af i løbet af et skoleår. På en F-dag bruger eleverne hele dagen på et enkelt fag, hvilket giver bedre mulighed for at dykke dybere ned i et emne og dermed få et mere sammenhængende forløb i et givent projekt. Der er også mulighed for at tage ud af huset for at få nye oplevelser eller for at lave et samarbejde på tværs af klasserne og skolerne.

9 SKOLEBESTYRELSEN Skolerne i Elev og Hårup har ikke mindst som følge af den fælles ledelse på skolerne ønsket at øge samarbejdet skolerne imellem, hvorfor der fra januar 2009 blev etableret fælles skolebestyrelse og fælles Pædagogisk Råd. Det var oplevelsen, at begge bestyrelser i forvejen løste mange af de samme opgaver og drøftede mange af de samme problemstillinger. Der er fortsat selvstændige budgetter, som administreres af den fælles skoleledelse og godkendes af den fælles skolebestyrelse. Opdelingen i de to skoledistrikter er fastholdt for at sikre, at de yngste garanteres optagelse på den nærmeste af skolerne, og at klasser ikke opdeles mellem skolerne. Dermed er der stadig to selvstændige skoler med to forskellige kulturer, men hvor ledelse, personale og bestyrelse gør alt for at få bedst gavn af alle de gode ting på begge skoler. De syv forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er fordelt med tre pladser til Elev Skole og fire pladser til Hårup Skole. Kvalitetsrapporterne og tilfredshedsundersøgelserne viser, at vi har nogle gode skoler, men derfor skal vi stadig udvikle os. Således opfordres I som forældre til at benytte jer af skolebestyrelsen, så vi kan have en tæt dialog og sammen sikre os, at skolerne bevæger sig i den rigtige retning. På hjemmesiden kan I læse mere om skolebestyrelsens arbejde på skolerne, finde referater og se hvem, der repræsenterer jeres klasser.

10 SUNDHEDSPLEJEN Skolesundhedstjenesten på Elev skole varetages af børn og unge-lægen, Lone Preisler Blichfeld, og sundhedsplejerske, Lotte Lahn, i samarbejde med skolens øvrige personale. I Aarhus kommune er det vedtaget, at børn og unge-lægen i samarbejde med sundhedsplejersken undersøger eleverne i børnehaveklassen og før eleven forlader skolen i 9. klasse, og der samarbejdes med andre relevante faggrupper, såsom psykologen og talepædagogen om at fremme børnenes sundhed. Sundhedsplejersken taler med eleverne i 0., 1., 6. og 8. klasse, og underviser herudover i sundhed på udvalgte klassetrin. Gennem samtaler og undervisning om sundhed er vi med til at lære eleverne at tage vare på egen og andres sundhed. Samarbejdet med forældrene omkring børnenes sundhed og trivsel er meget vigtigt, og det er af stor betydning, at I som forældre er til stede ved indskolingsundersøgelserne i 0. klasse. SUNDHEDSPLEJERSKE LOTTE LAHN KAN TRÆFFES MANDAG TIL TORSDAG PÅ TLF ELLER PÅ LÆGE LONE PREISLER BLICHFELD KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ Udover de nævnte samtaler er I meget velkomne til at henvende jer, når eller hvis I har brug for det.

11 TANDPLEJEN Eleverne på Hårup Skole er tilknyttet tandklinikken på Hårup Skole, som pr. 1. januar 2011 ændredes til en forebyggelses og undersøgelsestandklinik. Det betyder, at vi på skolen fortsat tilbyder forebyggende tandpleje og underviser eleverne i, hvordan de kan holde tænderne sunde. Tandplejen vejleder om og øver tandbørstning med børnene i grupper og enkeltvis efter behov. Ligeledes vil der fortsat være tandeftersyn her i Hårup, men en eventuel behandling foregår på Tandplejens klinik på Lystrup Skole, hvor der er åbent hver dag. Jeres barn vil derfor møde de kendte medarbejdere på begge tandklinikker, og det vil være til stor gavn for jeres barn, at I som forældre følger med til behandlingen og der kan være et tæt samarbejde om jeres barns tandpleje. Tilbuddet om gratis tandpleje gælder fra fødslen og indtil det fyldte 18. år, og der kan - uanset barnets alder - altid frit vælges en anden af Tandplejens klinikker, hvis det ønskes. KLINIKKEN PÅ SKOLEN ER ÅBEN ONSDAGE I LIGE UGER FRA KLINIKKEN PÅ LYSTRUP SKOLE ER ÅBEN ALLE DAGE FRA 8-15 OG NOGLE DAGE OGSÅ TIL 17. TLF WEB:

12 TALEPÆDAGOG Hvis dit barn har vanskeligheder med sproget, talen eller hørelsen, kan det indstilles til talepædagog. Dette kan både I som forældre eller skolen gøre, og det er en god idé at gøre det i fællesskab. Tale og sprogvanskeligheder kan være problemer med forståelse, kommunikation, ordforråd, udtale, stammen, stemme osv. I forbindelse med en indstilling vurderes barnets sprog, og der tages kontakt til forældre, børnehaveklasseleder eller lærere med henblik på orientering og vejledning. Indstillingen følges oftest op med periodisk undervisning af barnet og aftaler om det videre forløb, hvor de voksne omkring barnet er de vigtigste medspillere. Når børnehaveklassen laver KTI kontrolleret tegneiagttagelse deltager talepædagogen i samarbejde med børnehaveklasselederen. TALEPÆDAGOG TINE DRIVSHOLM KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ PPR SKOLEPSYKOLOG BRIAN KROGH CEDERSØE KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ Pædagogisk psykologisk rådgivning er et tilbud om råd og vejledning om dit barns udvikling og trivsel for jer som forældre samt for personalet i dit barns skole og dagtilbud. Et godt skole-hjem samarbejde kan løse de fleste af de problemer, der opstår i dagligdagen. Men barnet kan have behov for og ret til særlig hensyntagen, f.eks. specielt tilrettelagt undervisning. Børn reagerer meget forskelligt på vanskeligheder, hvor nogle børn giver anledning til megen uro, slagsmål med kammerater, skænderier med voksne eller pjækker, kan andre børn isolere sig og nægte at deltage i klassens aktiviteter. Dette er eksempler på, hvor PPR kan inddrages, hvis forældre, eleven eller skolen ønsker det. I henvendelsen til PPR er det vigtigt at få beskrevet det problem, man ønsker hjælp til, og alle, der søger rådgivning ved PPR, kan inden afgørelse om henvisning, ved en uforpligtende henvendelse til en af PPRs medarbejdere, drøfte problemstillingen. Medarbejdere ved PPR har naturligvis tavshedspligt.

13 UDDANNELSESVEJLEDNINGEN Klasselærere og UU-vejleder Lotte Hvid Jensen står til rådighed med vejledning til elever og forældre i spørgsmål om valg af skolegang, uddannelse og erhverv, som foregår inden for rammerne af aktivitetskataloget for Ungdommens Uddannelsesvejledningen i Aarhus UU-Aarhus. I 8. klasse skal alle elever på Introduktionskursus i fem dage. Eleverne har mulighed for at komme i individuel praktik i 8. og 9. klasse. Tidspunktet aftales med klasselærer og UU-vejleder. I 8. og 9. klasse taler UU-vejlederen med eleverne om deres fremtidsplaner. I 8. klasse udarbejder eleverne en foreløbig uddannelsesplan og i 9. klasse udarbejder alle elever en individuel uddannelsesplan i samarbejde med klasselærer og UU-vejleder, som er en del af ansøgningen til ungdomsuddannelserne. Fristen for disse ansøgninger er 1. marts. Når eleverne fra Aarhus Kommune har afsluttet 9. og 10. klasse, er de omfattet af Ungdommens Uddannelsesvejledning, indtil de fylder 25 år. I denne periode skal alle unge tilbydes vejledning, hvis de ikke er omfattet af vejledning på en uddannelsesinstitution. Men også elever, der er i uddannelse, er velkomne til at henvende sig, hvis de har behov for det. For de elever, som har afsluttet 9. klasse på Hårup Skole og ikke fortsætter i en kommunal 10.klasse, varetages vejledningen af UU-vejleder Lotte Hvid Jensen til den unge fylder 25 år. Elever, der har gået på Hårup Skole til og med 7. eller 8. kl. og slutter deres skolegang på en efterskole, vejledes også af Lotte Hvid Jensen. UU-VEJLEDER LOTTE HVID JENSEN KAN TRÆFFES PÅ TLF ELLER PÅ WEB: LOTTE HAR KONTOR I MØDELOKALE 1 PÅ HÅRUP SKOLE, HVOR HUN TRÆFFES ONSDAGE.

14 BUSTIDER SKOLEBUSSEN Skolebusserne kører til og fra skole fortrinsvis med de børn, der bor uden for de offentlige bussers ruter. Der køres dog udelukkende på de afgange, hvor eleverne møder eller har fri. Dette betyder derfor, at en bus kan aflyses samme dag på grund af skemaændringer. De elever, som møder senere end 8.10, bliver også hentet, men dette sker efter en speciel køreplan. Børn fra Mejlby er ikke kørselsberettigede, men vi mener fortsat, at der er plads i bussen til elever fra børnehaveklassen og 1. klasse. De øvrige børn må henvises til at færdes via skolestien. Rute 1: 7.20 Todbjerg 7.23 Korsvej 7.25 Bendstrup (Busstoppestedet) 7.27 Grøttrup 7.32 Balshøje 7.35 Balsmark 7.38 Lindå by 7.43 Lindå Hede 7.46 Krannestrup 7.47 Kaløvej Ogstrupgårdsvej 7.50 Kalstrup 7.57 Koldkærvej 8.00 Mejlby forsamlingshus 8.05 Hårup Skole Rute 2: 7.55 Spørringvej 8.00 Risvangsvej 8.05 Hårup Skole

15 Rute 3: 7.10 Indkørsel v. Gudrunsvej Ellekærskolens p-plads 7.15 Bispehaven/Kærtoften 7.15 Ved broen på Rymarken 7.20 Reykjaviksgade Ankomst Elev Skole 7.55 Ankomst Hårup Skole Skolebussernes afgangstider fra skolen er: Rute 1 & 2: Rute 3: Hårup Skole Elev Skole Reykjaviksgade Bispehaven/Kærtoften Ved broen på Rymarken Ellekærskolens p-plads Indkørsel v. Gudrunsvej 2-10 DEN OFFENTLIGE BUS Elever, der bor i Lille Todbjerg, Todbjerg og Elev, kan benytte den offentlige bus linje 18 til Hårup skole. Afgangstider fra Elev med linje 18 er: Elev Skole Todbjerg Hårup Skole Hjemkørsel fra Hårup med linje 18 er: Der kan ansøges om frikort til den offentlige bus. Ansøgningsskema udleveres på skolens kontor og returneres hertil i udfyldt stand Hårup Skole Elev Skole Reykjaviksgade Bispehaven/Kærtoften

16 MÆLKEBØTTEN Mælkebøtten er Hårup Skoles café, hvor Dorthe hver dag står klar med sund og nærende mad til eleverne. Sortimentet varierer fra dag til dag og består fortrinsvis af forskellige sandwich og sunde drikkevarer. I foråret 2011 startede vi op med salatbar, som er blevet en stor succes blandt store og små. Der er desuden også mulighed for at tilmelde sig en abonnementsordning for mælk, vand frugt på eller ved henvendelse til Mælkebøtten, hvor I også kan betale kontant for ordningen. Fra mandag til torsdag i 12-frikvarteret er der salatbar med et stort grønt og sundt udvalg til enten 5,-/ 10,- eller 20,- pr. bæger. Salatbarens indhold varierer fra dag til dag, men består oftest af feta, salat, gulerod, peberfrugt, majs, croutoner, pasta, ærter, kylling, broccoli, blomkål, marinerede hvidløg, oliven, pesto, solsikkekerner, tomater og meget andet spændende. Derudover er der dagligt også et varieret udvalg af især sandwich, men indimellem også burgere, til enten 12,- / 18,- eller 20,-. På udvalgte dage tilbyder Mælkebøtten også dagens ret til 17,-. PRISLISTE: Almindeligt brød 4/5/8,- eller 10,- Riskiks 1,- Rosiner 1,- Lakridsrod 2/3,- Ostehaps 3,- Figenstang 4,- Gulerod 1,- Frugt 4,- Cultura 8,- Juice 6,- Vand 5,- Smoothie 12,- Almindelig mælk 2,50,- Økologisk mælk 3,- ½ liter mælk 5,- Daglige åbningstider: &

17 RINGETIDER : 1. modul : Frikvarter : 2. modul : Frikvarter : 5. lektion : Frikvarter : 6. lektion : 7. lektion EFTER SKOLETID Der findes mange forskellige aktivitetsmuligheder for børn og unge i området omkring skolerne i Elev & Hårup. Eksempelvis tilbydes der musikundervisning på Hårup Skole i det kommende skoleår og I kan tilmelde jer på Der er også mulighed for at gå til børnekor i Todbjerg og Mejlby Kirke for alle børn mellem 1. til 4. klasse. Koret øver hver tirsdag fra kl på Hårup Skole. Endelig er der i foråret blevet kortlagt aktivitetsområder i skoledistriktet for skolerne i Elev og Hårup, men der er stadig plads til flere spændende steder på kortet. Send gerne en mail til hvis I har et sted i lokalområdet, I gerne vil dele med andre. På Skoleporten kan I læse mere om de mange muligheder i lokalområdet, der er, for at dyrke sport, spille musik eller være sammen med andre unge.

18 SKOLEPORTEN & FORÆLDREINTRA I foråret 2012 sammenlagde vi hjemmesiderne for Elev Skole og Hårup Skole og den nye fælles hjemmeside finder I på: På Skolerne i Elev & Hårup bruger vi SkoleIntra, som består af ElevIntra, ForældreIntra og PersonaleIntra, som kun er tilgængelige internt - samt Skoleporten, som er skolernes hjemmeside. Her finder I blandt andet information om: SFO Sundhed Uddannelse Skolebestyrelsen Kontaktoplysninger Praktisk information om skolerne Kvalitetsrapporter Nyhedsarkiv Og meget mere! Da SkoleIntra rummer gode muligheder for kommunikation mellem skole og hjem, er det derfor denne elektroniske kommunikation, vi benytter os i det daglige af frem for den skriftlige. Nederst på hjemmesiden finder I linket til vores Intranet og I kan læse mere om ForældreIntra og hvordan I logger på i Guide til ForældreIntra, som I finder under Information på Skoleporten. Der er også mulighed for at logge på MobilIntra.

19 FERIE & FRIDAGE Ferieplanen for skolerne i Aarhus Kommune i skoleåret 2012/2013: Sommerferie: Lørdag den 30. juni til søndag den 12. august Efterårsferie: Lørdag den 13. oktober til søndag den 21. oktober Juleferie: Lørdag den 22. december til onsdag den. 2. januar Vinterferie: Lørdag den 9. februar til søndag den 17. februar Påskeferie: Lørdag den 23. marts til mandag den 1. april St. Bededag: Fredag den 26. april 1. maj: Onsdag den 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 9. maj Fridag: Fredag den 10. maj Pinseferie: Lørdag den 18. maj til mandag den 20. maj Grundlovsdag: Onsdag d. 5. juni Sommerferie: Fra lørdag d. 29. juni De nævnte dage er inklusive.

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere