Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen"

Transkript

1 SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår, hvor den nye skolereform træder i kraft. Men selv om året har været travlt, har vi også haft mange gode og fantastiske oplevelser at huske tilbage på. Vi har i oktober måned holdt Bag for en sag med forældrecafé, hvor vi havde besøg af rigtig mange af jer forældre og børnenes bedsteforældre i vores café. Vi fik samlet mere end 4000,- kr. ind til Børns vilkår, og det skal I forældre og bedsteforældre have en meget stor tak for! Samtidig havde børnene nogle fantastiske dage, hvor der både blev bagt og arbejdet med matematik og dansk til den store guldmedalje via måling, vejning, optælling af penge, skiltemalerier, huskesedler og meget, meget mere. Vores mælkevejsfest i november gik også rigtig godt, og mandagen efter havde vi vores traditionelle juleklippedag, hvor også mange forældre og bedsteforældre kom på besøg til hygge og juleklip. Herudover har vi haft springdag for M og Æ på Bernstorffsminde efterskole, holdt skolernes sangdag, haft kordag for Æ-eleverne og været på vores traditionelle lejrskole i Bittenhus. Som noget helt nyt i år har skolen og SFO også været på overnatning i Lærkedalen med alle Æ-eleverne, sammen med lærere, pædagoger og deres kommende 3. klasse lærere. En fantastisk tur, som medvirkede til at ryste vores ældste rigtig godt sammen på kryds og tværs. En tur vi med sikkerhed også vil gentage for vores ældste i det kommende skoleår. Det har været et dejligt år sammen med jeres skønne unger, og vi glæder os rigtig meget til at se dem alle igen efter sommerferien. Selv om vi har sagt farvel til vores Æ-elever, så slipper vi dem dog ikke helt, da de nu bliver nye 3. klasseelever, og skal være med i indskolingens og mellemtrinnets fælles lektiecafé. I denne folder kan I læse lidt om både lektiecaféen, understøttende undervisning og meget andet vedr. næste skoleår. Rigtig god sommer til jer alle. Hilsen Katja og alle i indskolingen.

2 Lidt om Lektiecafé for 0.kl 3.kl. Lektiecafé for 0.kl. 3.kl. foregår i indskolingens lokaler Hver tirsdag og hver torsdag kl Lektiecafé er et frivilligt tilbud som man kan tilmelde sig Der bliver i uge 28 sendt en tilmelding ud til forældrene, og tilmeldingen vil være bindende for de første 4 uger. På tirsdage er følgende lærere tilknyttet lektiecaféen: Afd. M (3.kl): Signe, Mette og Stine Afd. I: Jannie, Linda, Sanne, Jeanie, Rasmus og Signe, På torsdage er følgende lærere tilknyttet lektiecaféen: Afd M (3.kl): Signe, Stine Afd. I: Jannie, Linda, Sanne, Jeanie, Pia, Åse, og Ditte I en opstartsperiode på 4 uger (uge 33- t.o.m. uge 36) er børnene i eget hus. 3. kl. eleverne er i deres gamle hus. Én planet i hvert hus bliver lavet til lektiecafé. SFO råder over den anden planet til SFO aktivitet for de elever, som ikke er tilmeldt lektiecafé. I lektiecaféen vil der i opstartsperioden (uge 33 36) ikke være igangsat specifikke fordybelsesværksteder, men børnene har mulighed for hjælp til lektierne, og der vil blive igangsat sjove og hyggelige aktiviteter såsom f.eks. mat. spil, mat. udelege, frilæsning, højtlæsning mv. Efter uge 36 tilbyder lektiecaféen tirsdage og torsdag kl fortsat lektiehjælp, samt diverse faglige fordybelsesværksteder med fokus på elevernes behov. Nærmere orientering vedr. indhold i de faglige fordybelsesværksteder sendes ud i uge 35.

3 Lidt om understøttende undervisning (UU). Den understøttende undervisning i indskolingen er for eleverne i 0.kl. 2.kl. I de første 4 uger (uge 33 - t.o.m. uge 36) har vi i hele indskolingen fokus på trivsel. Vi finder det vigtigt at investere god tid til at implementere de nye yngste elever i de forskellige huse, samt at alle børnene i eget hus lærer hinanden godt at kende på kryds og tværs af planeter, alder, køn mv. Derfor bliver eleverne i eget hus i alle UUtimerne i de første 4 uger, hvor der arbejdes med trivsel og social træning. Målet er, at børnene bliver trygge over for hinanden og falder godt på plads i det nye fællesskab, som jo altid forandrer sig, når en ny yngstegruppe starter. Samtidig ved vi også, at det for nogle børn bliver hårdt med en længere skoledag, så de første uger vil vi også arbejde på, at børnene stille, roligt og på en god måde får vænnet sig til at være længere tid i skolen. Efter uge 36 starter vi op med nogle af UU-aktivteterne på tv ærs, så børnene i to UU-timer (2 x 45 min) om ugen kan arbejde sammen i aktiviteter på tværs af husene. En gang om ugen vil børnene have UU-aktivitet (1 time) i eget hus. Senest i slutningen af uge 35 vil I få nærmere orientering vedr. de kommende UU-aktiviteter. Lidt om Motion/bevægelse (M/B) I husenes skema kan I se, hvornår eleverne har motion/bevægelse. Alle husene har 2 x 30 min. Pr. uge, hvor der foregår fysiske aktiviteter for børnene. Herudover er der i nogle lektioner lagt 15 min. M/B ind i selve undervisningen (5 x 15 min. pr. uge). Det er husets egne lærere, der står for bevægelsesaktiviteterne. Obs! Vær opmærksom på, at husenes skemaer kan ændre sig i løbet af året, afhængigt af de planlagte undervisningsaktiviteter.

4 Makkerordning i indskolingen Når man som ny børnehaveklasseelev starter i Toftegårdsskolens indskoling, får man tildelt en makker fra ens eget hus (fra 1. eller 2. kl). I den første periode efter skolestart har den ældre makker et medansvar for, at den nye 0.kl. elev (yngste) bliver vist rundt i indskolingen, på indskolingens legeplads, samt får lært dukseopgaverne. Når de nye yngste skal på legepladsen i frikvartererne, samt rundt på skolen (til faglokaler, idrætshallen eller kantinen), går de altid sammen med deres makker. I værkstedsundervisningen kan makkeren også fungere som hjælper for den yngste. Vores oplevelse er, at de nye 0.kl. elever meget hurtigt føler sig trygge, bl.a. på grund af makkerordningen: Det er rart allerede på 1. skoledag at få en stor ven. Ofte sker det, at de nye yngste bevarer en særlig relation til den første makker - en slags rollemodel - som de altid kan hente hjælpe hos, selv om de igennem tiden får nye makkere. Makkerordningen betyder også, at de nye børnehaveklasseelever hurtigt lærer skolens regler og rammer godt at kende, da børn som bekendt lærer meget af hinanden. Vi betragter makkerordningen som et godt fundament for, at det er gode ting, de små lærer af de store - og hos de større elever kan vi se, at de opfatter makkerfunktionen som en slags tillidserklæring, hvor de vokser med det nye ansvar. Når de nye 0.kl. elever er faldet godt til på skolen, laver lærerne nye makkerpar, så børnene får lært hinanden at kende på tværs af årgangene i huset. - Makkerordningen er ligeledes gældende for nye elever, som starter midt i et skoleår, også selv om man starter i 1. eller 2. klasse.

5 Indskolingens ringetider skoleåret 2014/15 Tirsdag og torsdag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensamling Undervisning Frugtpause Undervisning Spisepause Udepause Undervisning Lektiecafé for 0.kl. 3. kl Mandag, onsdag, Fredag Kl Morgensamling Kl Undervisning Kl Frugtpause Kl Undervisning Kl Spisepause Kl Udepause Kl Undervisning/Understøttende undervisning Tilsyn for de elever som møder ml. kl i skoleåret 2014/15 Da skoledagen i næste skoleår først starter kl. 8.30, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der for de mindre årgange skal etableres et tilsyn på skolen. Dette tilsyn er på Toftegårdsskolen i kantinen fra kl Herefter skal eleverne gå ud i deres afdelinger, hvor lærerne har tilsyn frem til Tilsynet i kantinen varetages af to ansatte på Toftegårdsskolen. Tilsynet er primært for elever fra årgang. Obs! Elever der har behov for at møde før kl skal være tilmeldt morgen SFO, og er i indskolingen helt som normalt.

6 Husenes grundskema for indskolingen i skoleåret 2014/15 Hus A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Æ: Dansk M: Matematik Y: Idræt Æ+M: Dansk Y: (Tanja) Æ: Idræt M+Y: Dansk Æ:Matematik M: Dansk Y: Musik Æ: Dansk M:Idræt Y: (Tanja) Frugtpause Frugtpause Frugtpause Frugtpause Frugtpause Pluto: Dansk Alle: Matematik M/B 30 min. M/B 30 min. Neptun: Naturtek. Æ+M: Krist. Y: (Tanja) Æ: Musik M: Billedkunst Y: Dansk Pluto: Dansk Neptun: Mat Spise+pause Spise+pause Spise+pause Spise+pause Spise+pause Pluto: Naturtek. Alle: Dansk Pluto: Mat. Neptun: Dansk Neptun: Dansk Æ: Engelsk M: Engelsk Y: Sprog. Opm. Inkl. 15 min M/B Æ: Billedkunsk M: Musik Y: (Tanja) Naturtek./Dansk Lektiecafé UU Lektiecafé Mat/Dansk UU Lektiecafé UU Lektiecafé UU Nye vigtige forkortelser : UU= understøttende undervisning M/B= motion og bevægelse Hus B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Æ: Dansk M: Matematik Y: Idræt Alle: Dansk Æ: Idræt M+Y: Dansk Æ:Matematik M: Dansk Y: Billedkunst Æ: Dansk M:Idræt Y: (Jeanie) Frugtpause Frugtpause Frugtpause Frugtpause Frugtpause M/B 30 min. M/B 30 min. Æ + M: Kristendom Y: (Jeanie) Æ: Musik M: Billedkunst Y: Dansk Alle: Dansk Alle: Matematik Inkl. 15 min. M/B Alle: Dansk Spise+pause Spise+pause Spise+pause Spise+pause Spise+pause Æ: Engelsk M: Engelsk Æ: Billedkunst M: Musik Saturn: Mat. Uranus: Alle: Dansk Saturn: Naturtek. Uranus: Mat. Y: (Anne Pæd.) Y: (Jeanie) Naturtek UU Lektiecafé Mat/Naturtek. Lektiecafé Naturtek./Mat UU Lektiecafé UU Lektiecafé UU Nye vigtige forkortelser : UU= understøttende undervisning M/B= motion og bevægelse

7 Hus C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Æ: Dansk M: Matematik Y: Idræt Æ+M: Dansk Y: Matematik Æ: Idræt M: Dansk Y: Dansk Æ:Matematik M+Y: Dansk Æ: Dansk M:Idræt Y: Billedkunst Frugtpause Frugtpause Frugtpause Frugtpause Frugtpause Jupiter: Dansk Mars: Matematik Jupiter: Mat. Mars: Dansk Dansk M/B 30 min. Æ+M: Kristendom Y: Ditte Y: musik kl M/B 30 min. Incl. 15 min M/B Æ: Musik Incl. 15 min M/B Incl. 15 min M/B M: Billedkunst Y: Dansk Spise+pause Spise+pause Spise+pause Spise+pause Spise+pause Natur/teknik Æ: Engelsk M: Engelsk Y: Sprog. Opm. Incl. 15 min M/B Matematik Dansk Incl. 15 min M/B Natur/teknik Lektiecafé Matematik Lektiecafé UU UU Lektiecafé UU Lektiecafé UU Nye vigtige forkortelser : UU= understøttende undervisning M/B= motion og bevægelse Æ: Billedkunst M: Musik Y: Social træning Personalegruppen i indskolingen skolen og SFO Hus A - teamet Rasmus Bonderup (dansk) Signe B. Juel (matematik/bill.) TS = Tanja Smith (børnehaveklassen) Kirsten Kramer (Kontaktpædagog SFO) Hus B - teamet. Jannie V. Nielsen (matematik/billedkunst) Linda Navne Frederiksen (dansk/billedkunst) Jeanie Thorenfeldt (børnehaveklassen) Sanne Kaja S. Birkedal (støttelærer) Marianne Borum (kontaktpædagog - SFO) Hus C - teamet Åse Tvede (Matematik/billedkunst/idræt) Pia Qvortrup Thygesen (dansklærer og engelsklærer for Æ) Ditte Glasdam Kvolsgaard (børnehaveklassen) Hanne Skov Atzen (kontaktpædagog SFO) Øvrige medarbejder i indskolingen skole og SFO Katja Moltenow (Afd.leder skolen - og engelsklærer for M) Christina Nielsen (musik/læsevejleder/bibliotekar) Ellen Skov Jensen (Afd. leder SFO) Birgitte Palludan Knudsen (pædagog SFO) Joan Kürstein (pædagog SFO) Anne Damgaard Hansen (pædagog SFO) Dorte Madsen (Medhjælper SFO) Bjarne Milling-Önnerth (Medhjælper - SFO) Patrick Lund Nielsen (medhjælper - SFO)

8 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES SKOLEVÆSEN FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Sommerferie lørdag den 28. juni søndag den 10. august 2014 Efterårsferie. lørdag den 11. oktober søndag den 19. oktober 2014 Juleferie... tirsdag den 23. december søndag den 4. januar 2015 Vinterferie... lørdag den 7. februar søndag den 15. februar 2015 Påskeferie lørdag den 28. marts mandag den 6. april 2015 St. Bededag. fredag den 1. maj søndag den 3. maj 2015 Kr. Himmelfartsferie... torsdag den 14. maj søndag den 17. maj 2015 Pinseferie. lørdag den 23. maj mandag den 25. maj 2015 Grundlovsdag.. fredag den 5. juni søndag den 7. juni 2015 Sommerferie lørdag den 27. juni 2015 De nævnte datoer er feriedage. Obs! Vinterferien ligger i uge 7 i skoleåret 2014/15 Afdelingsleder i indskolingen: Katja Moltenow Direkte mobil: Mail: Afdelingsleder i SFO: Ellen Skov Jensen. Direkte mobil: Mail: For øvrig information se Pyha, nu er det bare om at få den ferie overstået, så man kan komme i lektiecafé. Nøøøjj, hvor bli r det fedt!...

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Galaksen Stjernevejskolens SFO

Galaksen Stjernevejskolens SFO Galaksen Stjernevejskolens SFO Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180 1 Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978, navnet var dengang Ungdomsgården. I marts 1993 blev vi omstruktureret til en

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf. 87 13 92 36 Tlf. 87 13 92 52 Tlf. 87 13 92 30 Bedst mellem kl. 11.00 og 11.45 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk

Læs mere

ÅDALNYT Juni 2011. Kalender 2011-2012. Praktiske oplysninger. 25. juni - 14. august 2011: Store dragedag for alle skolens elever

ÅDALNYT Juni 2011. Kalender 2011-2012. Praktiske oplysninger. 25. juni - 14. august 2011: Store dragedag for alle skolens elever Kalender 2011-2012 25. juni - 14. august 2011: Sommerferie 15. august 2011: 10. oktober 2011: 11. - 13. oktober 2011: 14. oktober 2011 kl. 8.00-11.40: 17. - 21. oktober 2011: 1. december kl. 8.00-11.40:

Læs mere

KONTAKTEN. Øster Snede Skole og Idræts-SFO

KONTAKTEN. Øster Snede Skole og Idræts-SFO KONTAKTEN Øster Snede Skole og Idræts-SFO Nr. 5 Skoleåret 2014/2015 Ferieplan for skolerne - skoleåret 2014/2015 Sommerferie 2015 fra lørdag d. 27. juni 2015 til søndag den 9. august 2015 Skolens aktivitetskalender

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre Velkommen til et nyt skoleår, velkommen tilbage efter sommerferien og velkommen til alle I nye elever. Håber det bliver et fantastik spændende og udfordrende skoleår, - håber I elever vil tage udfordringerne

Læs mere

Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11

Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11 Hvilebjergskolens målsætning. På Hvilebjergskolen sætter vi ansvaret for mennesker, ting og miljø højest. Vores skole skal være et fællesskab, hvor der hersker en god omgangstone og alle føler tryghed.

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Nyt fra Ungdomsskolen-Skive. Nyt fra ledelsen Ungdomsskolen er som altid startet op for fuld kraft igen efter en dejlig sommer.

Nyt fra Ungdomsskolen-Skive. Nyt fra ledelsen Ungdomsskolen er som altid startet op for fuld kraft igen efter en dejlig sommer. Nyt fra ledelsen Ungdomsskolen er som altid startet op for fuld kraft igen efter en dejlig sommer. Vi har fået ansat 3 nye medarbejdere i Ungdomsskolen. Hans Kristensen er blevet afdelingsleder i Ungdomsklassen,

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere