Folkeskolerne i Lolland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolerne i Lolland Kommune"

Transkript

1 Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade Maribo Telefon: Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet modersmål end dansk

2 demokrati. Folkeskoleloven siger også, at det er en fælles opgave mellem elev, skole og forældre at leve op til formålet. Som forælder skal du altså samarbejde med skolen om, at dit barn lærer det, det skal. Det er en forudsætning for et vellykket samarbejde mellem skolen og hjemmet, at forældre kender og forstår skolens opgaver og ved hvilke krav og forventninger skolen har til forældre. Det ønsker Lolland Kommune at tydeliggøre med denne pjece. Folkeskolerne i Lolland Kommune I denne pjece introduceres forældre til folkeskolerne i Lolland Kommune. Pjecen skal tænkes som en afklaring af, hvad forældre og skole kan og bør forvente af hinanden og dermed som et værktøj for godt samarbejde mellem forældre og skole i Lolland Kommune. Et godt samarbejde mellem forældre og skole er vigtigt, da det er med til at sikre børnene det bedst mulige udbytte af skolen. Hvad skal dit barn lære i skolen? Og hvem har ansvaret for, at det lærer det, det skal? Alle folkeskoler i Danmark har det til fælles, at de skal arbejde ud fra Folkeskoleloven. Her står, at målet med undervisningen i folkeskolen er, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder og at de skal forberedes til videre uddannelse. Derudover skal folkeskolen forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og Kort om folkeskolen Den danske folkeskole omfatter en 10-årig grundskole, som består af en børnehaveklasse (0.klasse) og 1.-9.klasse. Der er undervisningspligt. Desuden omfatter folkeskolen 10.klasse, som er et tilbud. En skoleklasse i Danmark har normalt elever på samme alder drenge og piger sammen. Børnene i en klasse følges almindeligvis ad de første syv skoleår og har meget af undervisningen sammen. Men undervisningen tager hensyn til, at børnene er forskellige og lærer på forskellige måder. Derfor har de forskellige børn i den samme klasse nogen gange forskellig undervisning. Hvad laver børnene i skolen? Eleverne skal undervises i dansk, engelsk, matematik, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab. Men på skolen er der også mange andre aktiviteter. Nogle aktiviteter, fx udflugter, lejrskoler og skoleteater, er en del af undervisningen. Undervisningen består også af projekter, hvor eleverne skal samarbejde. Og hele skolens virke bygger på elevdemokrati og medbestemmelse. Derfor forventes det af eleverne, at de skal give deres mening til kende og tage medansvar for egen læring. Det er også almindeligt, at børnene er sammen med hinanden efter skoletid. Det kan f.eks. være i fritidsinstitutionen, til fødselsdage, for at lege sammen eller for at overnatte hos hinanden.

3 Mødepligt Der er mødepligt i folkeskolen. Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have fri, kræver det tilladelse fra skolen. Udebliver dit barn fra undervisningen pga. sygdom eller andet, skal du personligt eller skriftligt oplyse skolen om grunden til udeblivelsen. Samarbejde mellem skole og forældre Det er både skolens og forældrenes ansvar, at eleverne lærer det, de skal. I de danske folkeskoler er der tradition for at afholde skole-hjemsamtaler- ofte to gange i løbet af et skoleår. Skole/hjem-samtalen er et lille møde mellem barnet, dets forældre og læreren og handler om det enkelte barn. Her får du som forælder at vide hvordan det går med dit barn, både socialt og fagligt. Og læreren, dit barn og dig som forælder kan aftale, hvad der skal arbejdes med i den kommende tid. Hvis du har brug for det, kan de tosprogede lærere tolke til skolehjem-samtalerne om dit barn. Hvis skolen ikke har en lærer, der kan tolke, kan skolen om nødvendigt bestille en tolk. Tests og karakterer Elevernes udbytte af undervisningen skal evalueres løbende. Derfor gennemføres obligatoriske test i de forskellige fag på forskellige klassetrin. Ved afslutningen af 9.klassetrin skal eleverne aflægge obligatoriske afgangsprøver. Der gives ikke karakterer for elever i børnehaveklassen og på klassetrin. På klassetrin gives der karakterer mindst to gange om året. Specialundervisning Hvis dit barn har behov for støtte til at lære, har alle skoler specialundervisning. Hvis dit barn har behov for anden specialpædagogisk støtte (f.eks. psykolog, tale/høre/læsekonsulent), kan dit barn indstilles til PPR. PPR står for pædagogisk psykologisk rådgivning og de undersøger hvilken specialpædagogisk bistand, dit barn har behov for. Alle klasser har en klasselærer, som du altid kan spørge om ting, der handler om dit barn eller skolen. Som forælder får du også informationer fra skolen gennem forældreintra. På kan du finde dit barns skole og forældreintra. Til skole-hjem-samtalerne er elevplaner centrale. En elevplan er et dokument, som skolen udarbejder om hver enkelt elev. Alle elever i skolen skal have en skriftlig elevplan (og i 8. og 9.klasse en elevog uddannelsesplan). Elevplanen handler om elevens udbytte af undervisningen og er derfor relevant til skole-hjem-samtalerne. En anden slags møder er forældremøder. Forældremøder er for alle klassens forældre samlet. Ud over emner, der vedrører det rent faglige, bruges møderne ofte som et forum, hvor I som forældre lægger fælles linjer for børnene i klassen. Dette kunne for eksempel være i forhold til jeres børns fødselsdage.

4 Hvad skal børnene have med i skole? Undervisningen er gratis i folkeskolen. Forældre betaler ikke for bøger eller andre ting. Der er ikke noget bestemt tøj børnene skal gå i, men du skal som forælder sørge for, at dit barn har tøj med til idræt. Du skal også sørge for, at dit barn har en skoletaske og et penalhus med skriveredskaber. Desuden skal du hver dag sørge for, at dit barn har en madpakke med til frokost på skolen eller penge med til at købe mad, hvis der er en skolekiosk på skolen. Transport til og fra skole Dit barns skole betaler for buskort til og fra skole, hvis: Dit barn går i 0.-3.klasse og der er længere end 2 ½ km til Dit barn går i 4.-6.klasse og der er længere end 6 km til Dit barn går i 7.-9-klasse og der er længere end 7 km til Dit barn går i 10.klasse og der er længere end 9 km til Du kan kontakte din lokale skole for at høre nærmere. Tandpleje Alle børn fra 0-18 år, som bor i kommunen har ret til gratis tandpleje på kommunens klinik. Dit barn bliver automatisk tilmeldt tandklinikken i det skoledistrikt, hvor I bor. Skolebørnene bliver indkaldt til undersøgelse efter behov. Sundhedstjeneste Den kommunale sundhedstjeneste støtter skolen og dig som forælder med at varetage omsorgen for dit barns sundhed og udvikling. Denne støtte består blandt andet af regelmæssige sundhedssamtaler og undersøgelser af dit barn i skolen og deltagelse af sundhedsplejerske i første forældremøde i 0.klasse. Hvad tilbyder skolen dig som forælder? Skolen giver dit barn en faglig solid undervisning At du bliver inddraget i ting, der vedrører dit barns skolegang At du får præcise informationer om, hvordan dit barn klarer sig i skolen. At du altid er velkommen til at kontakte skolens personale og at der bliver lyttet til dig At skolen stiller en tolk til rådighed til skole-hjemsamtalerne, hvis du har behov for det Skolen arbejder for, at dit barn trives bedst muligt både fagligt og socialt Hvad forventer skolen af dig som forælder? At dit barn møder til tiden udsovet og mæt, så det er klar til at lære At dit barn har de nødvendige ting med i skole bøger, lineal, gymnastiktøj osv. At du som forælder engagerer dig i dit barns hverdag ved at spørge til og vise interesse for skolen. At du som forælder deltager i forældremøder og skole-hjem samtaler At du som forælder kontakter skolen, hvis du har spørgsmål, eller hvis der er begivenheder i hjemmet, der påvirker dit barns skolegang. At du selv er med til at løse problemer med dit barn og barnets klasse. Du kan finde mere information på Lolland Kommunes hjemmeside og på skoleporten information om den danske folkeskole kan fås ved at leje filmen velkommen til den danske folkeskole på biblioteket. Filmen er oversat til engelsk, tyrkisk, afghansk(dari), arabisk og somalisk.

5

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til børnehaveklassen!

Velkommen til børnehaveklassen! Velkommen til børnehaveklassen! Mandag den 18. august 2014 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere