Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk"

Transkript

1 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence NASS-Cup forår 2012 Forårskonkurrencen 2012 Fiskeriet i den kommende tid Opdaterede aktivitetskalendere Invitation til nat-fisketur med NASS Og meget mere Støtter A.N.A. Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

2 Specialforretningen på havnen i Sønderborg Sundgade 11 Sønderborg Tlf Guldsmed Skjerning A/S Perlegade Sønderborg. Telefon

3 Siden sidst. - God sommer! I 1788 blev Stavnsbåndet officielt afskaffet, men det var vel egentlig først ca. 60 år senere, det reelt forsvandt ud af det danske samfund. Siden er reminiscenser tid efter anden dog dukket op i forskellige sammenhænge, og en af disse kom tydeligt til udtryk under Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres medio marts 2012, hvor et meget stort flertal sagde nej til at slippe Sportsfiskeren løs. Er du medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, skal du fortsat abonnere på Sportsfiskeren! Sportsfiskeren er et godt blad, og personligt vil jeg meget nødig undvære det. Men alt godt kan som bekendt blive bedre, og her var der faktisk en god lejlighed til at sætte en forbedringsproces i gang, der kunne få endnu flere lystfiskere til at synes godt om bladet og sige ja til forbundet. Men det turde man ikke sige ja til en tidlig søndag morgen. Faktisk var der kun to (2) ud af godt 100, der syntes, det var en god ide! Fiskeriet kører på højtryk mange steder lige netop nu, og når du modtager dette blad er fiskeriet også skudt i gang i de vestjyske åer, hvor laksesæsonen er blevet skubbet yderligere 16 dage således, at den først starter 16. april. Og mens mangen en lystfisker sniger sig af sted langs åen ad smalle stier, så kæmpes der bag kulisserne en indædt kamp om at gøre en 10 meter bred bræmme på begge sider af alle vandløb til offentligt tilgængelig natur. Baggrunden er landbrugets fortsatte forurening af vandløbene enten ved udkørsel af gylle for tæt på de sårbare vandløb eller ved ikke at have tilstrækkelig overvågning på overflytning og transport af gylle. Hvis ikke landmændene ikke selv kan finde ud af det, truer ministeren på området dem med strammere sanktioner. Måske ikke den bedste måde at gøre det på, men Ingen er som bekendt forpligtet ud over egne evner! Flere af de toneangivende kystkonkurrencer her i området udviste her i foråret en helt anden tendens end den, vi så ved sidste års konkurrencer. Hvor der sidste år kun kom ganske få fisk i galgerne så få, at enkelte foreninger måtte ud i to runder for at komme af med præmierne, så så det meget bedre ud i år. Se mere om de konkurrencer, der er afviklet her ved redaktionens slutning, inde i bladet. Og både før, under og efter de store begivenheder løber rygterne om flotte fangster til mange af dem, der bevæger sig ud. Desværre vil man dog helst kun fortælle om dem på Facebook og andre sociale markeder, og selv om vi her på redaktionen flere gange har efterlyst lidt information om, hvad der sker derude, så er man stadigvæk yderst tilbageholdende med information. Det er ærgerligt i en tid, hvor synlighed om foreningens aktiviteter er yderst vigtig for det fremtidige arbejde og tilslutning til de mange aktiviteter, foreningen tilbyder. Uden at det skal lyde pralende, tror jeg nok, jeg vil vove den påstand, at vi har et af områdets bedste tilbud til både allerede aktive lystfiskere samt nye, der måtte have lyst til at prøve en eller flere af lystfiskeriets mange facetter. Men det nytter ikke meget, hvis det hele skal holdes hemmeligt for omverdenen. En ny hjemmeside er under udarbejdelse, og jeg håber, at den vil animere medlemmerne til at komme ud af busken og delagtiggøre os andre i de oplevelser, der gøres derude. For det går slet ikk så ringe endda! En af årets skønneste sæsoner står for døren. Tag ud og oplev den. Og fortæl os andre om dine oplevelser, gerne med ord og billeder her i klubbladet eller på en af de kommende klubaftener. God fornøjelse! Vi ses derude. Jens Nielsen Formand Forsiden. Af Thomas Benthin og Peter Jacobsen. En af forårets flotte havørreder fra de lokale kyster. Læs Thomas egen beretning inde i bladet. Forrest: Den lokale stormester, Peter Jacobsen, kan også. 3

4 Syddanske Lystfiskeres kontingenter 2012 Gruppe Hele kroner Senior Pensionist Junior Familie Familie-pens. Støttemedlem Danmarks Sportsfiskerforbund Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Vandpleje I alt Ad 1) Over 18 år. Ad 2) Folke- og invalidepensionister samt efterløns-modtagere. Ad 3) Under 18 år. Ad 4) Hele familien - uanset antal medlemmer, men disse skal bo sammen. Ad 5) Begge er folke-/invalide pensionist el. efterlønner og bor sammen. Ad 6) Ingen præmie- eller stemme-rettigheder / Ikke medlem af DSF. Ved indmeldelse: 1. januar 31. juli: FULDT kontingent. 1. august 30. september: HALVT kontingent. 1. oktober 31. december: FULDT kontingent incl. næste år dvs., du får 3 måneder GRATIS! DSF kontingentet inkluderer bladet Sportsfiskeren, som udkommer 10 gange årligt og kun fås ved medlemskab. Er du nyt medlem vil tilmelding til DSF ske så snart din betaling er modtaget, og hvis dette sker senest den 10. i en måned, vil du modtage Sportsfiskeren allerede fra efterfølgende måned. Indskud: 50,- (Tilbagebetales i henhold til de til enhver tid gældende regler for udmeldelse). Indmeldelse: Send en mail til kasserer Frede Hansen på med angivelse af navn, adresse, telefon nummer samt fødselsdato, idet du samtidig bedes angive dine interesseområder indenfor kystfiskeri / fluefiskeri / trolling-dørge fiskeri / fiskeri fra flydering, pontonbåd eller kajak (yderligere info på vore websider). Man kan også tilmelde sig ved at klikke på Ikke medlem i foreningsoversigten i DSF s medlemssystem på deres hjemmeside. Stillingen i de interne konkurrencer Pointkonkurrencen Claus Smidemann 54 point Frede Hansen 26 point Havørred Regnbueørred Torsk Peter Jacobsen 68,0 cm 3,725 kg Tommy Spile 67,5 cm 3,610 kg John Sørensen 61,5 cm 2,780 kg Præcisering omkring Årskonkurrencen For at undgå fremtidig undren og eventuel splid i forbindelse med præmieuddeling hos Alsiske Kystfiskere skal vi gøre opmærksom på, at der fremover kun kan vindes en (1) præmie i hver gruppe, havørred, regnbueørred og torsk. Spørgsmålet har været drøftet på bestyrelsesmøder og vil blive præciseret i foreningens love og vedtægter ved næste opdatering. Bent Sørensen 52,0 cm 2,224 kg John Sørensen 65,0 cm 2,066 kg Claus Smidemann 62,0 cm 1,860 kg Vidste du at Fiske Avisen har hele 10 konkurrencer, som du kan deltage i helt gratis. Her er noget for enhver konkurrencefisker. For mere end kr. præmier. Se mere på 4

5 Kom bladet i forkøbet betjen dig af vore DSF-Nyhedsmails! Af Frede Hansen. Et godt budskab kan ikke gentages for tit, og jeg vil endnu engang apellere til, at du logger dig på DSF-medlemssystemet og opdaterer dine data som beskrevet i januar-bladet. Såfremt du ikke har gjort det tidligere, skal du gøre flg. én gang for alle: 1) Rekvirere et password på og pas nu på denne http-adresse, som skal stå som angivet, uden www. Indtast dit DSF medl.nr. og mailadresse og klik så på Nyt password. Og vi anbefaler at du gør det, selvom du har et i forvejen. Så er vi sikre på, at det virker. 2) Systemet afleverer øjeblikkeligt en mail i din Indbakke med dit password. 3) Log nu på ovennævnte http-adresse igen og gentag proceduren, idet du selvfølgelig angiver dit password i stedet for Nyt password. Dit DSF medlemsnummer er det 5-6 cifrede nummer, som står lige over dit navn i adressefeltet på bagsiden af Sportsfiskeren. I skrivende stund er der kun ca. 60% af jer, som har registreret en mail-adresse i systemet, men jeg føler mig overbevist om, at vi på kort sigt vil kunne nå op i nærheden af 90 % eller mere. Appetitvækker: Såfremt din mailadresse er tilstede i systemet, vil du fra tid til anden modtage Syddanske Lystfiskere nyhedsmails og diverse beretninger. F.eks. blev referater fra NASS cupen, Klaus Balleby- og A.N.A.-foredragene i dette blad broadcastet lige efter arrangementernes afholdelse. Nyhedsmails kan være utroligt positivt overraskende, f.eks. var der der jo ham straffefangen, der blev så glad, da han fik en med vedhæftet fil En af de fisk, Peter har fanget på det seneste, er denne flotte havørred på 3,725 kg og 68 cm. Fisken blev taget på blink inde på forholdsvis lavt vand den 10. marts, hvilket beviser, at de er kommet tæt på vore kyster i jagten på føde. Thomas Benthin er fra den berygtede berømte Benthin-klan, hvis medlemmer for det meste fisker i området omkring Sundeved (Varnæs Hoved og sydpå i Als Fjord) samt fra kysterne på Broagerland. Herfra henter de ikke så få fine havørreder, primært fanget på flue. Således havde Thomas den 14. marts efter ca. 15 minutters hårdt slid med fluestangen et rigtig godt hug 15 meter fra land på kun 40 cm vand. Fisken tog fluen, og da den opdagede, at det ikke var helt ægte føde, strøg den mod horisonten i et forsøg på at slippe væk. Men Thomas fightede fisken fint, og efter nogle minutters intens kamp kunne han lande denne havørred på 68 cm og 3,3 kg og med masser af løse skæl. 5

6 Fiskeriet i den kommende tid Af Jens Nielsen. For få dage siden blev en af de største sæsonpremierer skudt i gang, nemlig laksesæsonen i de vestjyske åer. Når jeg skriver vestjyske åer, så hænger det sammen med, at der for alle vestjyske, lakseførende åer er udstedt en kvote af en given størrelse på den ellers totalfrede laks. Og at startskuddet i år er blevet rykket 16 dage, således at premieren først startede den 16. april. I Gudenåen, som er den eneste officielt lakseførende østvendte å, er premieren overstået for længe siden. Men her er der ikke tale om vildlaks, men alene om put and take-fisk al den stund laksen ikke kan komme forbi Tange-værket og videre op til gydepladserne. Har du fået lakseblod på tanden og gerne vil fange mere end den ene laks, du må hjemtage fra hvert af de vestvendte vandløb indtil kvoten er opbrugt, så er det i Gudenåen, det skal foregå. Medmindre du vælger at drage nordpå til de norske elve. Men nu er det jo ikke den eneste form for fiskeri, vi kan give os i kast med. Den kommende sæson byder på et meget varieret fiskeri i både saltvand og ferskvand, og skulle man alle disciplinerne igennem, så tror jeg nok, at der en, der fik travlt. I saltvandet er der stadig masser af havørred at komme efter for både fluefiskeren og spinnefiskeren. Hvor det i de tidlige forårsmåneder primært var i døgnets lyse timer indsatsen skulle gøres, så kan du i den kommende tid også godt begynde at inddrage nogle af døgnets knap så lyse timer og måske ofre lidt nattesøvn til fordel for et par timer på eller i nærheden af revet. Senerehen er det måske ligefrem bydende nødvendigt at vente til de sene aften- og nattetimer på grund af varmen. Så kan du imidlertid bruge de lyse timer til noget fiskeri efter hornfisk og multer, hvor de første nok kommer allerede i slutningen af maj måned og er til at fange i en måneds tid. Derefter trækker de igen væk fra det kystnære, men har i mellemtiden givet både spinnefisker og fluefisker nogle spændende oplevelser. Når hornfisken er forsvundet igen, varer det som regel ikke længe før de første meldinger om fangster af multer begynder at pryde overskrifterne. Og her er der virkelig noget at gå efter for den ihærdige kystfisker, da der endnu ikke officielt er landet multe fra de alsiske kyster. Flere har observeret fiskene, men endnu ikke været heldige at få dem på krogen. Multen kan fanges på både rigtig flue og ved medefiskeri med eksempelvis brødterninger ved flere af de stenede østkyststrækninger. Er du ikke til fluefiskeri, så prøv i stedet med små terninger af lyst, let sejt italiensk brød. Kan du komme til at forfodre for fiskene, så gør det kun oplevelsen endnu mere intens. Samme lidt pioneragtige fiskeri kan opleves med makrellen, der sandsynligvis kommer til vore kyster omkring juli. I gamle dage blev den anset for at en rigtig sommebebuder, og på den front er der nok ikke sket så meget. Prøv molerne ved havnene rundt omkring eller find et sted med forholdsvis dybt vand tæt under land. Sidste år blev der fanget makrel direkte fra land ved Arnkilsøre, så det er absolut muligt. Og så begynder de forskellige fladfisk igen at blive i en stand efter gydningen, der gør dem interessante som mål for et decideret fiskeri. Og her er det nok mest spinnefiskeren, der får fornøjelsen, da fiskeriet ofte foregår helt nede på bunden og gerne ude på nogen dybde. Og med båd til rådighed forøges chncerne betydeligt, da det så er muligt at komme ud til nogle af de gode banker. Under fluefiskersiden beskrev jeg ganske kort fluefiskeri efter pighvar, men selv om der fra tid til anden fanges pighvar i vores område, så tror jeg ikke, at der kommer så mange tæt på vore kyster, at jeg ville ofre megen tid på at gå efter dem med fluestangen. Det skal foregå på vestkysten, hvor chancerne er betydeligt bedre. 6

7 I ferskvand bliver fiskeriet efter havørred faktisk også bare bedre og bedre i de kommende måneder. Og den rigtig barske å-fisker bruger næsten alle døgnets 24 timer til fiskeri, idet laksefiskeriet foregår i dagtimerne, og fiskeriet efter havørred foregår i aften- og nattetimerne. Og i begge tilfælde er der gode chan-cer for såvel fluefisker som spinnefisker. I en tid, hvor eksempelvis stallingen er totalfredet i et forsøg på at få bestanden op på ret køl igen, og bækørreden mange steder er næsten ved at være en lige så sjælden fisk, er det lidt svært at anbefale, at du bare går ud og fisker løs efter disse fisk. Godt nok kan stallingen bare sættes ud igen, men hvorfor genere den med at blive fanget blot for at vi kan få lidt fornøjelse på dens beskostning, når den nu alligevel ikke må hjemtages? Det samme kan man sige om bækørreden flere steder er den fredet på lige fod med stallingen og skal ubetinget sættes ud igen. Så er der regnbueørreden tilbage, men efterhånden som flere og flere dambrug for styr på deres anlæg og de ufrivillige udsætninger bliver færre og færre, så er der sådan set heller ikke meget at komme efter her. Alligevel er der ikke noget som at gå ved en mindre å med en lille spinnestang og små spinnere eller en let fluestang med langt forfang og små nymfer for enden af den tynde tipping. Og jeg må indrømme, at jeg nok ikke selv kan lade være med at bruge nog-le timer på dette fiskeri hen over foråret og sommeren. Når græs, siv og andet på bredderne langs åerne i de kommende måneder vokser op og skjuler de stier, der ellers Skru op for blusset det koster ikke ekstra! En lille bøn til dig, der følger vores efterhånden talrige opfordringer til at bruge kameraet, når du er ude med snøren. Det gælder både, når du fanger en flot fisk, men i det hele taget, når der tages billeder. De fleste har i dag et digitalt kamera, og her betyder det ikke noget, om du tager en stor portion billeder, der måske ikke lige er så gode, som du havde håbet på. Du r det ikke, så kan det lynhurtigt slettes. Desværre ser vi alt for ofte ellers flotte fotos, der bare er taget med alt for få pixels, det vil sige i alt for lav opløsning. Gør dig selv den tjeneste at skrue op for opløsningen og få nogle bedre billeder ud af det. Det kan godt være, at der så ikke kan være lige så mange billeder på filmen (memorykortet), men de allerfleste kameraer kan trods alt præstere en hel del. Og så får du da tømt kameraet lidt oftere og kan huske detaljerne omkring de enkelte billeder. Og prøv så at tage billederne i nogle helt andre vinkler, end du er vant til. Du vil blive overrasket over resultatet. Og prøv ligeledes at gå meget tættere på selve det, du vil fotografere og glem alt om meget af det kedelige udenom selve fisken eller fangerens ansigt. Her på redaktionen vil vi meget gerne have billeder i så høj opløsning som muligt, og skulle det også komme på nettet, så vil et højopløseligt billede også bedre kunne tilpasses, så det ser godt ud. er trådt gennem årene, så føler man nærmest at være kommet til et jomfrueligt område og sådan mere eller mindre har det hele for sig selv. Og når de store puder af vandranunkel blomstrer, bli r det ikke meget bedre. På åens mere stille og dybe partier kan du godt være heldig at rende ind i et par gode aborrer eller en gedde, der nu igen er begyndt at få sul på kroppen efter forårets leg. Og har du lyst til at prøve noget nyt og spændende, så er der flere steder her i det jyske, hvor der kommer et godt fiskeri efter helt. En mindre laksefisk, som bare er en rigtig god spisefisk. Hvem har ikke prøvet den røget, eller i hvert fald hørt om det. 7

8 Alsiske Kystfiskere Forårskonkurrencen 2012 Af Jens Nielsen. Fotos af Bjarne Kroul. Søndag eftermiddag blev sæsonens første store kystfiskekonkurrence, Alsiske Kystfiskeres Forårskonkurrencen 2012, afsluttet med et resultat, der lå milevidt fra sidste års resultat i positiv retning, vel at mærke. Sidste år blev der kun indvejet 2 havørreder efter 3 dages intenst fiskeri i år blev det tal 6-doblet med i alt 12 havørreder. Der blev desuden indvejet en enkelt torsk. Ved indvejningen om søndagen er der altid stor interesse i at se, hvem der kommer eller er kommet med vinderfisken. I år var vejret også med de omkring 150 deltagere, og selv om vinteren viste sig fra den kolde side i ugerne op til tidspunktet, hvor der skulle træffes endelig beslutning om gennemførelse eller udsættelse, så beholdt arrangørerne is i maven og sagde Gennemfør! Fredag var vejret næsten for fint. Godt nok var temperaturerne ikke helt forårsagtige, men det næsten totalt vindstille vejr gjorde det for så vidt til en behagelig dag at være ude i. Men mange kunne godt ønske sig lidt mere vind til at give lidt uro i vandoverfladen, og fangstresultatet var da heller ikke det helt store. Kun to indvejede havørreder. Det skulle dog siden vise sig, at den ene af dem skulle blive konkurrencens største. Og den anden konkurrencens officielt mindste. Om lørdagen viste vejret sig fra den helt rigtige side med sol og tilpas vind til at kunne fiske rigtig mange steder. Lørdagens resultat blev 6 havørreder ved indvejningen sidst på eftermiddagen. Så alle var tilfredse. Lørdag aften var der desuden arrangeret fælles ærtespisen på Sønderborg Vandrerhjem. Her deltog godt 40 deltagere i en stor fælles gang aftensmad, som bestod af gule ærter med tilbehør. Og at dømme efter arrangørernes og mange af de mætte deltageres udtalelser, så er det næsten allerede blevet en tradition, der skal følges op på igen til næste år. Hvis man kan vente så længe, for det var rigtig godt! Lørdag blev der serveret gule ærter med tilbehør på Sønderborg Vandrerhjem. De godt 40 deltagere nød det i fulde drag, og forlangte nærmest, at det skulle gentages. Søndag var vejret blevet noget mere koldt og vinteragtigt igen, og flere steder oplevede man kold nedbør i form af regn og slud. Og vinden var nu blevet så hård, at der ikke kunne fiskes på østvendte kyster. Derfor var fiskeriet henvist til de vestvendte stræk, men alligevel lykkedes det at bringe 5 havørreder og en enkelt torsk til indvejningen. Weekendens samlede resultat kom til at se således ud: 8

9 Havørred 1. Freddy Klein g 57,5 cm. 2. John Bubi Hansen g 55,5 cm. 3. Frede Hansen g 52 cm. 4. kaj Prick g 53,5 cm. 5. K. B. Nielsen g 51 cm. 6. John Sørensen g 50,5 cm. 7. Peter Jacobsen g 51,5 cm. 8. Jørn From g 51,5 cm. 9. Steen Elholm 974 g 45,5 cm. 10. Aleksander Janzer 944 g 44,5 cm. 11. K. B. Nielsen 924 g 44 cm. 12. Kim Andersen 870 g 44 cm. Torsk 1. Ib Iwersen g 56 cm. Øverst ses Freddy Klein med sin præmie for største havørred. Og nederst Ib Iwersen med præmien for største torsk. Claus Smidemann har overrakt præmierne. Alle indvejede havørreder blev godkendt i henhold til Fultons konditionsformel. Alsiske Kystfiskere vil gerne takke for den fine opbakning fra såvel deltagere som sponsorer, der har været med til at gøre arrangementet til det, det er. Det er sæsonens første fiskekonkurrence, og selv om kalenderen siger forår, så er det kolde, vinteragtige vejr naturligvis med til at holde mange fra at deltage. Men der kan fanges fine fisk, hvilket weekendens resultat til fulde beviser. For her er der nemlig kun tale om de fisk, der kommer frem til indvejningen. Noget helt andet er de fisk, der tabes efter lang tids fight, eller mistes helt inde på netrammen. For dem var der trods alt også en hel del af. Om søndagen oplevede en enkelt uheldig deltager det sidste hele tre gange, hvoraf den første ville have været en klar vinderfisk! Og så alle de fisk, der endnu ikke kunne holde mindstemålet på 42 cm. Dem var der visse steder rigtig mange af, hvilket tegner godt for de kommende måneders og års fiskeri. Nattur med NASS Nass-udvalget inviterer hermed alle interesserede medlemmer i de 4 foreninger og klubber til en nattur efter havørred. Det kommer til at foregå fredag, den 15. juni fra kl. 21, og mødestedet er Pos. 2 på Arnkil. Det er umiddelbart syd for lufthavnen. Turen er gratis at deltage i, og der kan ikke vindes præmier. Til gengæld vil der blive serveret 2 ringriddere med brød (gratis). Hertil kan der købes øl og vand. Tilmelding til denne tur skal ske til Johs på telefon senest den 13. juni. 9

10 POINT-TURE & ANDRE FISKEKONKURRENCER /4. Sønderjyllands Småbådsklubs store åbne fiskekonkurrence Se meget mere på /5. Kysttur/point med rundstykker og kaffe Starttidspunkt: Lørdag 5/5 kl fra klublokalet. Indvejningstidspunkt: 5/5 kl og 6/5 kl i klublokalet. Der serveres rundstykker og kaffe i klublokalet fra kl lørdag. Tilmelding til rundstykker nødvendigt. Pris 2 rundstykker + kaffe 25,- kr. Telefonisk tilmelding: Lørdag 5/5 fra kl Turleder: Søren Haupt telefon / Førstepræmie havørred: Frit valg. 19./5. Hornfisketur for hele familien / pointtur Fiskeriet foregår på Gammel pøl. Der fiskes fra tidlig morgen med løbende tilmelding. (Ekstra præmier til damer og børn.) Der må fiskes med naturlig agn. Pølser, øl og sodavand sælges fra kl Hvis der er hård østenvind, som hindrer fiskeriet, flyttes turen til Sandvig. Til ørred og torsk gives der kun point for denne dag. Indvejningsslutpunkt kl Indvejningen foregår der, hvor vi fisker. Turleder: Ole Hansen /5. P&G Cup Stor fiskekonkurrence. Se meget mere på hjemmesiden /6. Kysttur/point med rundstykker og kaffe Starttidspunkt: Lørdag 9/6 kl fra klublokalet. Indvejningstidspunkt lørdag 9/6 kl og søndag 10/6 kl i klublokalet. Der serveres rundstykker og kaffe i klublokalet fra kl lørdag. Tilmelding til rundstykker er nødvendig. Pris: 2 rundstykker + kaffe 25,- kr. Telefonisk tilmelding: Lørdag 9/6 fra kl Turleder: Claus Smidemann telefon / Første præmie havørred: Fiskestang eller frit valg /6. Nattur / pointtur Starttidspunkt: Fredag 29/6 kl Indvejningstidspunkt lørdag 30/6 fra kl i klublokalet. HUSK kun telefonisk tilmelding. Telefonisk tilmelding fredag fra Første præmie havørred: Gavekort 300 kr. eller frit valg Turleder: Ole Hansen telefon / /8. Nattur / pointtur Starttidspunkt: Fredag 10/8 kl Indvejningstidspunkt lørdag 11/8 fra kl i klublokalet. HUSK kun telefonisk tilmelding. Telefonisk tilmelding fredag fra Første præmie havørred: Frit valg. Turleder: Søren Haupt telefon / Point-tur gebyrer: Det koster kr. 30,- per tur per deltager (uanset om man er senior, pensionist eller familiemedlem). Herudover betales et lille gebyr, såfremt man ønsker at deltage i visse tures fælles morgenmad el. pølsegrillning i forbindelse med turens afslutning /8. Kysttur / point med pølser Der må fiskes fra lørdag 25/8 kl Turlederen sørger for pølser lørdag kl på kysten. Sted oplyses ved tilmelding. Indvejningstidspunkt lørdag 25/8 kl og søndag 26/8 kl i klublokalet. HUSK kun tlf. tilmelding. Telefonisk tilmelding fredag 24/8 fra kl Tilmelding til pølser nødvendigt. Pris 2 pølser m/brød 25,00 kr. Første præmie havørred: Gavekort 300 kr. eller frit valg. Turleder: Claus Smidemann telefon / TURUDVALG: Claus Smidemann Telefon / Ole Hansen Telefon / Søren Haupt Telefon / Træffes turlederen for den enkelte tur ikke kontakt da en af de andre turledere. 10

11 Alsiske Fluefiskere Aktivitetsprogram sommeren og efteråret 2012 Den kommende periodes aktiviteter vil i høj grad være underlagt vejrets luner. I skrivende stund er det rigtig forårsagtigt med dagtemperaturer på den pæne side af 10 grader. Men det kan hurtigt ændre sig, og vi har jo før set vinteren vende tilbage med sne og frost så sent som i maj. Men det kan kun blive for en kort bemærkning i givet fald. De lyse aftener tager over, og på et tidspunkt vil klubaftenerne rykke uden for klublokalet for at give plads til aktiviteter enten på græs eller ved vandet. Kasteøvelser vil igen komme på tapetet, og skulle de interne kræfter ikke rigtigt slå til, så vil der blive hentet forstærkninger udefra. Men det får du selvfølgelig nærmere besked om via , når det kommer på tale. Ellers vil den kommende tids fiskeri spænde vidt, idet snart alle muligheder åbner sig for den ihærdige. Kystens vand bliver varmere, og snart kommer kystfiskerens rigtige forårsbebuder, hornfisken, nær kysten, og lidt senere kommer en rigtig sommerfisk, nemlig makrellen, igen inden for rækkevidde. Og endelig en høj dag med solskin og stille vand bemærkes igen de grå skygger hen over sandrevlen multerne er kommet! Men ikke bare det salte vand åbner sig. Åerne er igen vakt til live, og efter laksepremierens euforiske dage medio april kommer der nu en længere periode med masser af muligheder for den inkarnerede åfisker. Bækørreder, regnbueørreder, havørreder, stalling og helt giver masser af intense oplevelser på fluegrej, der er tilpasset situationen. Og skulle de ikke være store nok, så kan der stadig hentes en kapital gedde både i åer og søer. Fluefiskere vil gerne eksperimentere, og på et tidspunkt vil du blive inviteret med på fluefiskeri efter pighvar. Bliv eventuelt inspireret her Check derfor din med jævne mellemrum. Sommerens og efterårets program for klubaftener og klubture ser således ud: Det er da sjovt, at man skal hive stikket ud for at lade op! April Maj Juni August September Oktober 12. Klubaften 10. Klubaften Fluekursus på Barsø 23. Klubaften 6. Klubaften 4. Klubaften 15. Klubtur 13. Klubtur Fluetur med NASS 26. Klubtur 9. Klubtur 7. Klubtur 26. Klubaften 24. Klubaften 20. Klubaften 18. Klubaften 29. Klubtur 23. Klubtur 21. Klubtur Bemærk, at der ingen aktiviteter er i juli måned. Her må du gå helt på egen hånd. Vær dog opmærksom på, at der kan ske ændringer hen ad vejen. Men de vil som sædvanlig blive meddelt via , når de opstår. Med venlig hilsen Jens Nielsen Mobil

12 A.N.A.-foredrag 16. februar 2012 Af Frede Hansen. 17 SDL-medlemmer fordelt på 8 fluefiskere, 8 trollere og en enkelt kystfisker havde indfundet sig på Stevning Kulturhus her på denne aften, hvor SJSK havde aftalt med A.N.A., at de skulle komme og holde foredrag om, hvorledes gruppen arbejder. Fra arrangørernes såvel som redaktionens side håber vi, at dette skuffende fremmøde skyldtes, at vi var midt i skolernes vinterferie. På billedet ses Nip byde velkommen til A.N.A.-formand, Morten Ringive (tv), og Henrik Christensen, som har smøget ærmerne op klar til at gå i arbejde her kl Og jeg kan roligt sige, at tilhørerne ikke blev skuffede. Disse 2 A.N.A.-kapaciteter fortalte og supplerede hinanden på en måde, så man næsten skulle tro, at denne særlige foredragsdiciplin var en rutinesag, og man havde indtryk af, at de kunne have fortsat et par timer endnu, da Nip kl. 22 måtte bede om en afrunding af hensyn til aftale med Kulturhuset. Henrik har været med fra pionertiden i 1999, hvor 3-4 personer begyndte at indsamle viden og fundere arbejdet, og han er fortsat en af de ihærdige sej-trækkere. Morten kom med i A.N.A. nærmest ved et tilfælde, da han mødte ex-formand, Torben Funder, under en spadseretur langs Pulverbækken i 2007, hvilket snart skulle vise sig som en appelsin i A.N.A. s turban. Morten kunne lige fra starten bidrage med en masse ny viden og ikke mindst erfaring fra vandplejearbejde på Haderslev-egnen, og han overtog helt naturligt formandsskabet i forbindelse med Torbens afgang for 2-3 år siden. Startende med pilotprojekt Krambæk hørte vi nu om en masse restaurerings-projekter, som bl.a. handler om sikring af beplantning, udlægning af sten og gydegrus, etablering af sandfang og ikke mindst vedligeholdelse af disse. Fiskeudsætninger er også en vigtig diciplin, og fra starten af blev det hurtigt slået fast, at Adsbøl Bæk huser en vild stamme, som DTU Aqua gav tilladelse til at avle på, og de fleste kender fortsættelsen med etablering af klækkeriet. Første års strygning i 1999 blev bistået af Vejle Sportsfiskerforening, men siden har A.N.A. været selvkørende. Alle udsætningsprojekter igangsættes i samarbejde med DTU Aqua, og såfremt der er tale om et fisketomt vandløb, laves der først en tilstandsrapport, som beskriver evt. problemområder, der skal ryddes af vejen, før vandløbet kan holde fisk. Et klasseeksempel herpå er Humbæk (ved Hummelvig syd for Sarup), som angiveligt aldrig har været en ørredbæk før A.N.A.-folket satte fokus på den for nogle år siden. Man stod overfor en snorlige kanal, hvis forløb skulle ændres ved udlægning af store sten, og da dette var gjort afslørede el-fiskninger hurtigt resultater: Efter 1. år 16 ørreder og efter 2. år 32 ørreder. Således hørte vi om den ene succeshistorie efter den anden, og som et andet eksempel skal nævnes Pulverbækken, som i dag kan fremvise ikke mindre end 200 gydebanker de har blot kostet 14 ton sten samt en masse sved og værkende rygge og lemmer hos mange af A.N.A. s ca. 20 ildsjæle! Anmeld ulovligt fiskeri Fiskerikontrollen i Fredericia Telefon Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan også ske på 12

13 Lidt tekniske detaljer omkring fiskeudsætninger Der laves detaljerede planer i samarbejde med DTU Aqua alene af den grund, at DTU Aquq el-fisker til analyseformål hvert 6. år, og i disse år må der ikke sættes fisk ud i det givne vandløb. Hvor mange fisk, der i givet fald skal udsættes i vandløbet, baseres på DTU Aquas biotopanalyser, som klarlægger, hvor mange fisk, der findes per løbende meter vandløb. Når man så herefter indregner, hvor mange fisk, vandløbet kan rumme ud fra dets generelle beskaffenhed, kan man beregne udsætningsbehovet (sættes flere fisk ud, vil de overskydende alligevel ikke overleve). Alt dette kan lyde som ren rutine, når man har ekspertisen, men det er det langtfra. Det er hele tiden op ad bakke, som Morten og Henrik udtrykte det, og de hurdler, der tænkes på, er dels myndighederne og dels lodsejerne. Alt for ofte opleves det, at kommunen glemmer indgåede aftaler eller tager fejlbeslutninger på grund af manglende ekspertise. På plus-siden i denne sammenhæng tæller så, at Danmarks Naturfredningsforening har udviklet sig til at være en rigtig god A.N.A.-partner, hvilket viser noget om, at gruppen også gør det godt på benarbejde-fronten benarbejde i overført betydning Pleje af lodsejerne/landmændene er en vigtig kunst måske den vigtigste. Landmændene er af naturlige årsager primært interesseret i bevarelse af en effektiv afvanding af deres marker, og når nogen så kommer med planer om at pille ved deres vandløb, vil de fleste selvfølgeligt være skeptiske. Så også her må A.N.A. lave et stort arbejde for at overbevise om, at god afvanding og fiskerige vandløb kan gå hånd i hånd, når blot tingene laves rigtigt. Det ender altid i fryd og gammen, og vi hørte flere solskinshistorier, der dokumenterede dette. Når ulykken så alligevel sker i form af f.eks. en uforvarende gylleforurening, kan man levende forestille sig A.N.A.-folkets dilemma, navnlig hvis der er tale om en landmand, som man lige har fået et godt samarbejde med! Da Nip blev nødt til at bede om en afrunding kl , meldte der sig en del spørgsmål, selvom mange var afklaret undervejs, og et af dem lød: Hvilke vandløb arbejdes der med på Als? Svaret faldt prompte: Vi arbejder med alle vandløb på Als! (Og i tillæg hertil er der jo også Sundevedog Flensborg Fjord-områderne). Morten og Henrik sluttede med at fortælle, at man med stor spænding ser det næste års tid i møde, hvor man fra officielt hold barsler med en masse ny viden, som bl.a. forventes at gøre fremtidens indsats mere målrettet. Også her fra lokalt A.N.A.-hold sker der ting og sager, og der henvises til den igangsatte fangststatistik, som alle forhåbentlig vil bidrage til. Som de fleste nok har hørt om, er det fortsat et mysterium, hvor de tusindvis af mundingsudsatte havørreder bliver af. Alle river sig i håret, og A.N.A.-folket er endda begyndt at spørge sig selv om, hvorvidt deres måde at avle og udsætte fisk på er helt forkert. Er disse fisk født eller på anden måde blevet skøre i bolden? Kan eller ønsker de ikke at vende tilbage, eller hvad sker der med dem? Der opstod livlig debat på kryds og tværs i salen, hvorefter vi skiltes ved tiden efter en spændende og udbytterig aften. Det var blot en skam, at der ikke var flere, der benyttede sig af tilbuddet, men måske kan dette indlæg virke som en appetitvækker til en evt. næste gang. Lige inden deadline nåede vi at få en opgørelse pr. 10. april fra A.N.A. Den viser, at der er foretaget 93 indberetninger af fangede havørreder, og at 77 % (eller 72 stk.) af disse er uden synlige skader på brystfinnerne og derfor må betegnes som vildfisk. 23 % (eller 21 stk.) havde deforme brystfinner og kan derfor betegnes som udsatte fisk. 13

14 Her fra Dybbøl vil jeg i hvert fald tillade mig (på foreningens vegne) at sige stor tak til Morten og Henrik for en imponerende fortælling om A.N.A. s arbejde, som tydeligvis er langt dybere og bredere, end de fleste er klar over. Måske har I mod på at gentage succesen en anden gang, f.eks. når der foreligger nogle resultater fra den igangsatte fangstregistrering. Forhåbentlig vil denne bidrage til svaret på ovennævnte spørgsmål. Pøj-pøj med det hele. Se mere om A.N.A. på og HUSK at indrapportere dine fangster efter hver fisketur på denne eller en af foreningens hjemmesider. Invitation til konkurrence Logo til Syddanske Lystfiskere På opfordring fra generalforsamlingen i efteråret inviterer bestyrelsen hermed alle medlemmer af Syddanske Lystfiskere til at deltage i konkurrencen om at designe foreningens nye logo. Konkurrencen løber frem til og med søndag, den 30. september Når du nu går i gang med at designe et nyt logo til Syddanske Lystfiskere, så er der lige et par detaljer, som du skal være opmærksom på: 1. Logoet skal (naturligvis) signalere, hvem og hvad vi er. Altså noget med lystfiskeri. 2. Logoet skal være tidløst kunne holde i mange år. 3. Logoet skal kunne trykkes i både sort/hvid og farve. 4. Logoet skal kunne gengives både på papir, stof og på web-sider. 5. Logoet skal kunne fremstilles som både broderi, streamers, bannere og metalmærke (badge). Ellers er der stort set frit slaw med hensyn til design og valg af farver. Logoet må for den sags skyld gerne alene bestå af bogstaver, eksempelvis som et akronym, men det kan også være en tegning eller en kombination af disse. Husk enkelthed er en dyd! Send dit bidrag til formanden se adressen bag i bladet. Herefter vil et lille udvalg kigge på de indkomne forslag. Logoet offentliggøres ved årsafslutningen på Sønderborg Vandrerhjem søndag, den 25. november Udvalget forbeholder sig dog ret til at vrage de indsendte forslag. Alsiske Kystfiskere point-ture og arrangementer Claus Smidemann orienterer. Foto: Frede Hansen. Point-turene kører rigtig godt. Der har på de første 4 ture i foråret været tilmeldt 14 mand i snit, hvilket ser rigtigt fornuftigt ud, når vi ser på vejret det første kvartal. Hvad fangster angår, ser det dog knap så godt ud. På årets første 4 point-ture er der kun indvejet 2 havørreder nemlig Frede Hansen med en havørred på 43 cm og 866 gram samt Claus Smidemann med en havørred på 58,5 cm og gram. Vores arrangementer med suppe, rundstykker og grønlangkål har også været godt besøgt med 10 mand i gennemsnit. Det ser rigtigt godt ud, men vi har plads til mange flere så mød op til vores arrangementer. Vi hygger os rigtig godt, og jo flere vi er, jo flere røver- og fiskehistorier bliver der serveret hen over bordet. Så der er ingen grund til ikke at møde op til vores fælles point-ture en fisk og du er med på top 3! Hilsen Turudvalget. Her ses Claus Smidemann med sine flotte havørred på 2,214 kg og 58,5 cm fanget på en point-tur her i foråret. Husk der er mange flere derude! 14

15 15

16 60+er Hyggemøder! Vi har igen kørt hyggemøder i vores klublokaler hver 14. dag hele foråret, og nu lader det til, at det ligger meget stabilt angående fremmøde. For det meste er vi nu en mindre, men pæn forsamling på ca. 8 mand. Og det er meget fint! Hovedsagen er, at vi hygger os. Og det gør vi med gode historier fra dengang. Jeg har ikke de nye mødedatoer til efteråret klar endnu, men se det i augustbladet. Jeg vil vende tilbage til efteråret med nye mødedatoer, men nu synes jeg, at vi trænger til en lang og god sommerferie. Jeg forventer, at vi starter op igen til oktober. Efterlysning Vor efterlysning af film har nu virkelig båret frugt. Vi har nu lånt en ca. 10 stykker, så det nyder vi. Vi har som regel en film kørende i baggrunden, og man kan sagtens høre på gode historier eller føre en diskussion og samtidig følge med i filmen, som kører i baggrunden. Hukommelsen fejler heller ikke noget, - herligt! Med venlig hilsen Helge Pedersen. Telefon Ny måle- og vejetabel For at ensarte den måde, som vi måler og vejer fisk på til vore konkurrencer såvel internt som til de store åbne, har NASS-udvalget efter en høringsrunde i de 4 foreninger og klubber bestemt, at der måles og vejes efter en ny kondi-tabel. Du kan se hele tabellen på vores hjemmeside eller i klublokalet Skovens Fiskeklub har afholdt deres store Fiskekonkurrence i weekenden marts. Her er resultatet fra weekenden: Havørred: Tommy Spile 3,610 kg 67,5 cm. Jens Erik Klemmensen 2,570 kg 60,0 cm. Allan Christensen 2,210 kg 59,0 cm. John (Long John) Nielsen 2,185 kg 59,0 cm. Peter Nielsen 1,625 kg 52,0 cm. Søren Hjortgaard 1,445 kg 50,0 cm. Erik Paul 1,395 kg 51,0 cm. Aleksander Janzer 0,975 kg 45,5 cm. Benny Christensen 0,970 kg 44,0 cm. Freddy Haupt 0,915 cm 44,0 cm. Erik Paul 0,760 kg 42,0 cm. Peter Jacobsen 0,965 kg 43,05 cm. Peter Mathiasen 0,845 kg 42,0 cm. Peter Jacobsen 0,785 kg 42,0 cm. Erik Paul 0,760 kg 42,0 cm. Torsk: Paw Kunz 1,910 kg 61 cm. Jesper Petersen 1,750 kg 57 cm. Jesper Petersen 1,700 kg 57 cm. Paw Kunz 1,510 kg 55 cm. Peter Jacobsen 0,690 kg 45 cm. 16

17 NASS-Cup Af Frede Hansen. Trods en både regnfuld og kold lørdag så vi igen ny deltagerrekord til dette hyggelige premiere-fiske-arrangement, som uden tvivl er kommet for at blive i mange år fremover. Ikke mindre end 52 lystfiskere var tilmeldt, hvoraf de 21 kom fra SDL s forskellige klubber. På billedet her ses en flok AK ere, som havde sat hinanden stævne på Kocks Vej i Nørreskoven, hvor der dog ikke blev fanget fisk. Undertegnede havde kontakt til en flot blankfisk på cm, som gjorde 2 udfald mod blinket 3-4 meter fra land, men tættere på fangst kom vi ikke. Men ellers forlød det, at mange forskellige strækninger var blevet afprøvet dagen igennem, og det var karakteristisk for mange af meldingerne, at man havde set eller haft kontakt til havørreder, uden dog at kunne fange dem. Alle syntes dog at have haft en god tur, som ikke blev ringere af, at de ellers vedvarende regn- og sludbyger tog af ved middagstid og ophørte helt ved tiden. Mange steder i hvert fald. Her til højre ses alle indvejede 7 havørreder. Forrest hænger vinderfisken fanget af junior Matthias fra Als, som Peter Jacobsen havde med på en rigtig mandfolketur til Stolbro Næs, hvor vind, sne og kulde stod lige ind i næsen på dem. Peter tog selv en fin triple, som ses næstefter, og 2. sidst ses Børges flotte blankfisk på 58,5 cm, som desværre tilhørte IKKE-Fulton-godkendt kategorien. Jeg fandt desværre ikke ud af, hvem der fangede de andre 2 havørreder, men tillykke til alle, kan jeg da sige! Ved tiden indfandt næsten alle deltagere sig ved Als klubhus med eller uden fangst. Om ikke andet, så for at deltage i den traditionelle, afsluttende suppespisning og for at besigtige dagens fangster. På billedet her ses Jan fra Als forrest, og bagerst ses Børge, Jørn og Søren fra fluefiskeklubben diskuterende fangsterne. Der var da også lidt at snakke om, for hvor der sidste år kun blev fanget 2 havørreder, ja så hang der nu ialt 7 blanke skønheder i galgerne. 5 af dem overholdt desværre ikke Fultons formel, men flotte var de alle uden undtagelse. 17

18 Her har Matthias netop fået overrakt sin præmie incl. det traditonelle vandretrofæ, og som Peter rigtigt sagde, er det jo en fornøjelse, når det tilfalder en junior. Havørreden målje 48,5 cm og vejede 1,275 kg, og det var Matthias hidtil største. Peter berettede om fangstdetaljerne på underholdende vis, og der er ingen tvivl om, at Peter gerne havde undværet sine 3 fine fisk for at opleve Matthias jubelscener endnu engang. Ifølge Peter kunne det høres ovre på Stevning Næs, så der vil jeg da prøve at forsøge fiskelykken til næste NASS-Cup Rudi havde et godt indlæg på vegne af A.N.A., som på baggrund af de mange beklagelser over tilbagegangen i havørredfangster på vore kyster vil forsøge at gøre noget. Der lægges ud med at lave en omfattende webbaseret fangstregistrering, som skal danne grundlag for at finde ud af, hvad der skal/kan gøres. Det vil ifølge Rudi blive sådan, at der vil blive lavet links på alle foreningshjemmesider m.fl., hvor man bedes rapportere sin fangst med angivelse af, hvorvidt fisken har skadede brystfinner. Ifølge Rudi er dette nemlig et kendetegn for de p.t. udsatte fisk, som ingen kan forstå, hvor bliver af. Så husk at rapportere dine fremtidige havørredfangster på nettet! Herefter var der dejlig, klar suppe med boller til alle, hvorefter man skiltes ved 18-tiden. Tak til NASS-udvalget for endnu et godt arrangement. Mjels Sø Jesper Erhardsen fra Sportsfiskerforeningen Nordborg orienter: Vi har været så heldige at få fiskeretten til Mjels Sø her på Nordals. Som bonus kan jeg nævne, at vi har fiskeretten sammen med elever fra Oksbøl Friskole, Friskolen Østerlund og Nordborg Skole. Baggrunden for dette er knap så glædelig. Der har i nogen tid været en del problemer med tyvfi-skere ved søen. Desværre har vi i SFN ikke kunnet gøre noget ved dette før nu. Nogle af de mennesker, der har været dernede, er desværre medlemmer fra andre foreninger på Als. Jeg ved ikke, om I har mulighed for at informere jeres medlemmer om dette, men fremover vil vores fiskeri-opsynsmænd være til stede dernede. Fiskere, der ikke er medlemmer af SFN eller skoleelev, vil blive bortvist og eventuelt idømt bøder. Med venlig hilsen Jesper Erhardsen Formand for Sportsfiskerforeningen Nordborg 18

19 P&G Fishing Alt til fritid & lystfiskeri Altid gode tilbud i butikken. P&G Fishing Rønhaveplads Sønderborg Tlf

20 S ø n d e r j y l l a n d s S m å b å d s k l u b Fællesture og arrangementer for Sønderjyllands Småbådsklub apr. Trolling Cup Se meget mere på 26. apr. Klubaften i Stevning Kulturhus kl Se mere om tilmelding på 28. apr. Haderslev Cup ved Årøsund maj Fælles trollingtur med indvejning i Hardeshøj. Se mere på Husk at der er klubaften den sidste torsdag i hver måned. Point-ture: Det koster kr. 100,- per tur per båd, der er tilmeldt turen, uanset om denne strækker sig over 1 eller 2 dage. Tilmelding til fællesture skal ske via hjemmesiden eller til Nip på tlf senest kl aftenen før. Indvejere er: Preben Nielsen tlf Kim Nielsen tlf Nip og Karis tlf Rampen ved Havnbjerg Strand Den nye rampe ved Havnbjerg er nu klar til brug. Det er gratis at benytte den, og der er masser af parkeringsmuligheder ganske tæt på. Sponsorater: Disse virksomheder har hjulpet os med materialer til renoveringen af de nye klublokaler: Flügger Farver, Gråsten Søren Haupt, Blans Hjortgaard A/S, Sønderborg Bygma A/S, Gråsten Punkt 1, Sønderborg Skousen Hvidevarer, Sønderborg Danfoss Universe, Nordborg Transport Vooruit A/S, Padborg Tænk på dem næste gang, du skal ud og handle til projekterne derhjemme. 20

21 Klaus Balleby-foredrag 9. februar 2012 Af Frede Hansen. I alt 49 lystfiskere havde tilmeldt sig arrangementet, og man skulle næsten tro, at Vorherre havde hørt eller læst formandens formaninger om, at der kun var plads til 50 deltagere! Det var utrolig flot, at 47 tilmeldte indfandt sig på denne kolde februaraften, og på fotoet her ses et lille udsnit af den forventningsfulde flok, som netop har fået sig bænket og er klar til at slå ørerne ud og tage imod Klaus Ballebys guldkorn. Det skal her indskydes, at Klaus er en inkarneret sportsfisker og ansat som fiskebiolog og aktivitetskoordinator ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Klaus startede med at fortælle om havørredens biologi, og kom bl.a ind på det forhold, at havørred/bækørred er én og samme art (Salmo Trutta), som i løbet af sin opvækst så at sige tager beslutning om, hvilken variant den vil udvikle sig til. Forskellige mærkningsteknikker (5 ialt) blev detaljeret gennemgået, og Klaus fortalte om, hvad de seneste års mærkninger har bidraget til omkring kortlægning af vore havørreders livscyklus, og ikke mindst de forskellige trusler i miljøet. Laksen (Salmo Salar) blev selvfølgelig også omtalt, og hvor denne fisk har meget lange nordgående trækruter i Atlanten, ja, så trækker havørreden altid syd/sydøstpå, selv fra de allernordligste jyske vandløb. Klaus benyttede lejligheden til at aflive en gammel myte om, at laksen udviser dominans og jager havørreden væk. Dette er ikke tilfældet tværtimod deles fiskene fint om et fælles revir, idet de foretrækker forskellige standpladser og specielt forskellige vanddybder. I den indlagte pause var der udskænkning af kaffe eller the med hjemmebagt kage takket være en ihærdig indsats fra 3-4 af bestyrelsesmedlemmernes hustruer. Som det ses på billedet her, mindede seancen nærmest om sønderjysk kaffebord. Alle tog godt for sig af kreationerne, og de smagte alle herligt. Der kunne købes øl/vand og pølser med brød, hvilket mange også benyttede sig af. Herefter gik det løs med Klaus Balleby ved fremviseren igen, og vi fik nu en masse gode tips og tricks omkring, hvorledes man fanger de eftertragtede fisk, og den røde tråd var tydelig: Tænk ud af boxen prøv noget nyt! I perioder, hvor det synes umuligt at lokke kystens havørreder med kunstagn, kan det anbefales at forsøge sig med tobis eller brisling, alt afhængigt af, hvad der aktuelt optræder i vandene. Agnfiskene må selvsagt gerne være levende, men behøver ikke at være det. Navnlig tobis causerede Klaus længe over. Dels hvordan man får fat i og opbevarer dem, og dels hvorledes man med det rette hjælpegrej faktisk kan gå og fiske 3-4 timer med een og samme tobis - og så med lange kast vel at mærke. Dette er ifølge Klaus som oftest ren teori, for på de fleste ture vil agnen være gnasket godt igennem inden halvdelen af denne tid er gået! 21

22 Klaus var også godt omkring anbefaling af utraditionelle fiskepladser, såsom havnemoler og lignende. Dette er pladser, som de fleste af os fravælger af forskellige årsager, men som ikke desto mindre kan være særdeles givende i de perioder, hvor nævnte agnfisk optræder prøv det! Herefter fulgte en tilsvarende gennemgang af å-fiskeri, som det vil føre lidt for vidt at referere her, men jeg vil dog fremdrage et enkelt forhold. Et spørgsmål fra salen om hvilken tid på døgnet, man skal fiske for at fange en laks, besvarede Klaus med, at han mente aldrig at have fanget en laks om aftenen eller om natten. Dette blev omgående understøttet af et par lystfiskere fra Tønder-egnen med kommentaren: De laks, vi fanger i Vidå og Xxxx Å, er altid fanget om dagen! (Jeg husker ikke navnet på den anden nævnte Å, men dette er da værd at bemærke sig for den lystfisker, som er helt Salmo Salar-fikseret ) Ovenstående dialog udspandt sig hen imod slutningen, hvor spørgerunden blev givet fri, og lysten hertil var ret god, som det måske anes på billedet herunder. Klaus ses stående bagerst midt i billedet, og til højre ses stående vores formand og næstformand, som måtte bistå hinanden i at tysse på forsamlingen, så Klaus kunne få lejlighed til at besvare alle spørgsmål - jo, det var et rigtig engageret publikum. Afslutningsdebatten var også præget af, at vi er nogle, som er overbeviste om, at nedgangen i forårsfiskeriet siden kystudsætningsstoppet i år 2000 skyldes, at å-fiskene trækker væk og kommer senere tilbage. Men forsøg dig i juni-september gerne med utraditionelle metoder, så skal du se! Rudi Haupt opfordrede til, at vi tager godt imod de websider, som i skrivende stund bliver gjort klar til A.N.A.-fangststatistik. Husk det! Formanden takkede herefter af og overrakte Klaus Balleby et par flasker vin til et bragende bifald for hans mange visdomsord i de forløbne 2,5 time. Lad mig selv forsøge mig med et par fra anatomiens verden: Man har ikke ben i næsen, hvis man altid går rundt med en pind i øret eller hovedet under armen! Efterlysning! Her på redaktionen har vi opdaget, at der bliver fanget en hel del fisk rundt omkring primært på kysten men også flere andre steder, hvor der er vand. Men ofte kommer det os kun for øre via rygter, der kun med besvær lader sig dokumentere i form af billeder eller måske ligefrem en lille histiorie / beretning. Vi kunne godt tænke os at få lidt flere historier derudefra til klubbladet. Det er trods alt dem, der er med til at gøre bladet interessant at læse, og som kan inspirere til flere oplevelsesrige timer derude. Dusør i form af et bedre klubblad gives. Send din historie med billeder til redaktøren. Se adresse bag i bladet. 22

23 rohleder SØNDERBORG sport GRÅSTEN Nygade Gråsten Telefon Telefax Kystsæt (stang og hjul) før op til kr nu kr Neoprene waders kr Pirkesæt (havhjul og -stang) fra. kr Termo-undertøj svedtransporterende sæt fra.. kr Skjorter fra. kr Membran-jakker fra. kr Membran-bukser fra. kr Intersport Nygade 14 Gråsten Tlf

24 24

25 Afvikling af Ærø-puljen Af Frede Hansen. På vej til Sportsfiskerforeningen Ærø s åbne konkurrence i september 1997 var der en af de deltagere, som fik en god idé i forbindelse med betalingen for færgeoverfarten: Skulle vi ikke runde den enkeltes betaling op til et rundt beløb, og så lade disse ekstra indkasserede penge gå ind i en pulje, som tilfalder den første, som på denne årlige tur i september fanger en havørred på 3 kilo el. mere? Alle bifaldt forslaget, og der blev indsamlet ca. 250,- kr., som i de følgende år blev suppleret op til 1.186,- kr. i 2008, og hvor utroligt det end lyder, ja, så udebliver den magisk fisk altså fortsat nu her på år. Udvalgte status år: 1999: 514,- kr. / 2002: 918,- kr. / 2007:1.141,- kr. / : 1.186,- kr. Som ansvarlig kasserer har jeg naturligvis ikke bare ladet disse penge ligge i en kasse, men ladet dem indgå i foreningens bankbeholdning, og fremdeles år efter år opført dem i status som Skyldigt til medlemmerne. Det kan oplyses, at mere en 41 medlemmer har bidraget til puljen (liste kan fremlægges), og af disse er 25 fortsat medlem af foreningen, 4 er afgået ved døden, og 12 er udmeldt af andre årsager. Flere og flere udtrykker på de årlige generalforsamlinger deres undren over, at dette ikke bliver afviklet, og man hører bemærkninger som Er der nogen som tager til Ærø mere? eller Hvorfor tilfalder pengene ikke bare foreningen osv. Det er vi nogle stykker af deltagerne, som lægger op til nu. Johannes Jensen, Claus Smidemand samt undertegnede foreslår hermed at: 1) Sagen gives en sidste chance til september 2012, idet vi sætter fiskens størrelseskrav ned til 2,00 kilo. 2) Såfremt der ikke fanges en sådan havørred på Ærø i september, stilles puljen på 1.186,- kr. til bestyrelsens disposition (f.ex. vandplejeformål). Såfremt et flertal af nævnte 25 ex-deltagere og deltagere ikke protesterer inden 1. juli, er det dette vi gør, og her er de vigtigste argumenter: De seneste 4-5 år har kun en lille klike af de samme 7-8 personer gjort turen (på tvivlsom vis), men der er ikke indbetalt mere siden Turen eksisterer ikke mere i andres bevidsthed. Vi ser aldrig nogen opreklamering eller hører noget om fangstresultater i bladet. 80 % er indbetalt for år siden, hvor der var massiv tilslutning. PS: Det er kun sportsmænd og idioter, der springer over, hvor gærdet er højest. (Sagt af Jesper Klein). Kom og hjælp os! Bestyrelsen har brug for lidt hjælp til at få de sidste opgaver i klublokalet gjort færdige. Der mangler stadig at blive ryddet op i en del gammelt fiskegrej, som skal op at hænge på væggene. Ligeledes er der en del småreparationer, der skal udføres, bl.a. låsen til vores hoveddør, 3 vinduer, der trænger til en gang maling såvel udvendig som indvendig, et par lysskakter, der skal renses op, lidt fodpaneler omkring soklerne til køkkenskabene, der skal sættes fast, osv., osv. Alt i alt flere små opgaver, men ingen alvorlige. Det er derfor besluttet at sætte foreløbig en aften af til projekterne, nemlig tirsdag, den 8. maj fra. kl. 18. Når du kommer, så medbring gerne lidt forskelligt værktøj, da vi ikke har noget af den slags i klubben. Foreningen gi r en lille forfriskning efter fuldendt arbejde. 25

26 Bestyrelse, udvalg og andet godt. Formand Jens Nielsen Bredsdorffvej 3, Kollund 6340 Kruså / Næstformand Claus Smidemann Bakken 16, Fynshav 6440 Augustenborg Kasserer og Frede Hansen databaseadm. Bønnekilde 20, Dybbøl 6400 Sønderborg / Best.medlem Kim W. Hansen Nymøllevej 6, Guderup 6430 Nordborg Best.medlem Frank Hansen Tunneldal Padborg Best.medlem Bjarne Kroul Bønnekilde 27, Dybbøl 6400 Sønderborg Best.medlem Ole Hansen Dyssevænget 25, Guderup 6430 Nordborg Best.medlem Søren Haupt Blans Østermark 4, Blans 6400 Sønderborg Best.medlem Kjeld Hansen Midtkobbel Augustenborg Suppleant Revisor Revisor Steen Wetter Skovvej Sønderborg Johannes Jensen Lavbrinkevej Sønderborg Kjeld Hansen Midtkobbel Augustenborg Udvalg og kontaktpersoner Alsiske Kystfiskere Claus Smidemann Sønderjyllands Småbådsklub Kim W. Hansen Alsiske Fluefiskere Jens Nielsen Als-Flyderne Jens Nielsen Klublokaler Bjarne Kroul Pointture (AK) Claus Smidemann, Ole Hansen og Søren Haupt Klubbladet Jens Nielsen (redaktør) og Frede Hansen 60+ seniorklubben Helge Pedersen NASS-udvalget Søren Haupt og Kim W. Hansen Web-master Søren Matthiesen (sjsk) og Jens Nielsen Ørredfonden Claus Smidemann og Jens Nielsen Arrangementer (AK) Claus Smidemann, Ole Hansen, Bjarne Kroul og Søren Haupt Arrangementer (Trolling) Jan Pedersen, John Stavski, Leif Maletzki, Nip Lund og Søren Matthiesen A.N.A. vandplejen Rudi Haupt, Hærvejen 34, Bov, 6330 Padborg Bjarne Kroul, Bønnekilde 27, Dybbøl, 6400 Sønderborg Steen Wetter, Skovvej 38, 6400 Sønderborg Freddy Haupt, Hasseltoften 8, 6400 Sønderborg Tommy Spile, Skovparken 34, 6400 Sønderborg Frank Hansen, Tunneldal 21, 6330 Padborg Indvejning til Årskonkurrencen Bent Sørensen, Drosselvej 4, 6400 Sønderborg / Søren Matthiesen, Rugløkke 24, 6430 Nordborg /

27 27

28 Returadresse: Frede Hansen, Bønnekilde 20, Dybbøl, 6400 Sønderborg. 28

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Husk indvejning på Sønderborg Vandrerhjem

Husk indvejning på Sønderborg Vandrerhjem Stort amerikansk lotteri! Forårskonkurrencen 2011 4. 6. marts Alsiske Kystfiskere En klub under Syddanske Lystfiskere Samlet præmiesum over kr. 30.000,- 1. præmie ca. 5.000,- Husk indvejning på Sønderborg

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Inde i bladet finder du bl.a.

Inde i bladet finder du bl.a. 25. årgang nr. 4 oktober 2009 Alsiske Kystfiskere Alsiske Kystfiskere Als Trolling- og Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Inde i bladet finder du bl.a. Efterårets aktivitetsprogram fra fluefiskerne Seneste

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Et tilbud til børn fra og med NUVÆRENDE 0. klasse til og med NUVÆRENDE 6. klasse

Et tilbud til børn fra og med NUVÆRENDE 0. klasse til og med NUVÆRENDE 6. klasse Et tilbud til børn fra og med NUVÆRENDE 0. klasse til og med NUVÆRENDE 6. klasse INFORMATION SOMMERSKOLEN 2014 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i nuværende 0. - 6. klasse

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015

Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Gudenåens Ørredfond Beretning pr. Marts 2015 Efter et par år hvor vi ikke har kunnet levere på grund en kombination af sygdomme på dambruget og oddere der har spist vores fisk, er vi igen ved at være oppe

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere