KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET. Bromme - Pedersborg. Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013"

Transkript

1 KIRKEBLADET Bromme - Pedersborg Årgang 54 nr. 2 Juni - august 2013

2 Den spanske maler El Grecos opfattelse af Paulus. Indien Stemmer fra Kherwara De tre søskende under interviewet (fra venstre: Resmikka, Renukka og Suman) Kender du Paulus? Fem samtaleaftener, som gør dig klogere på bibelen, kirken og kristenlivet Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Paulus skrev ordene i et formanings- og belæringsbrev til de kristne i den græske by Korinth. Jeg vil vise jer en langt bedre vej, skrev Paulus og fortalte om kærligheden som hovedsagen. De fleste husker netop disse ord, men apostlen har meget mere at sige om den kristne frihed og vores ansvar for hinanden. Derfor sætter vi i en række studiekredsaftener fokus på de bevarede breve fra Paulus. Hver aften har sit særlige tema: Spørgsmål, som både troende og dem, der gerne vil tro, kan finde på at stille. Temaet angiver en indfaldsvinkel til aftenens Pauluslæsning. Samtaleaftener: Tirsdag den 1. oktober: Hvem var Paulus? Tirsdag den 15. oktober: Hvad er Bibelen? Tirsdag den 29. oktober: Hvorfor holder vi gudstjeneste? Tirsdag den 12. november: Hvordan med dem, som har en anden tro? Tirsdag den 26. november: Skal kirken holde sig til det åndelige? Samtaleaftenerne holdes i Pedersborg sognegård kl Man har lektier for nogle få Bibelsider, der gives et kort oplæg og samtalen ledes af en ordstyrer. Forudsætninger for deltagelse: Lyst til fordybelse i den kristne tro. Arrangør: Menighedsråd og præster Renukka, Resmikka og Suman er søskende og har alle boet på pigehjemmet i Kherwara i Indien, siden de var små. Hvis ikke de kunne bo her, ville de være village girls (landsbypiger) og lave mad og arbejde i markerne dagen lang. Sådan ser deres feriedage også ud, og derfor holder de mest af hverdagene på pigehjemmet, hvor de kan gå i skole, have enkelte praktiske opgaver og ellers have masser af fritid til at lege med de andre piger på hjemmet. Suman er 16 år og håber at skolen opretter 11. og 12. klasse, så hun kan bo på pigehjemmet nogle år endnu - hun drømmer nemlig om at blive lærer. Når pigerne vågner op om morgenen, og inden de går i seng om aftenen og ved de faste andagter på pigehjemmet beder de til Gud for deres familie og deres fremtid. I Pedersborg og Bromme kirker ønsker vi at bede med på pigernes bønner. Tak til alle jer, der husker på pigerne i bøn og økonomiske håndsrækninger, så at deres drømme kan blive til virkelighed. 2 3

3 Unge med benzin i blodet Onsdag d. 1. maj var 25 unge fra Teenklubben ude og give den gas i gokarts på en lokal gård. Der blev gået til den på de støvede grusveje, og fordommen om, at piger er mere forsigtige end drenge, fik baghjul. Der var godt med adrenalin i blodet under de hæsblæsende køreture og sikkert mangen en sort bussemand i næsen bagefter Teenklubben foregår frem til sommerferien hver onsdag kl og har bl.a. vikingeaften, rappelling, bytte-køn-aften og sommerfest på programmet. Det er for alle nuværende og kommende konfirmander ( klasse). Se programmet på eller kontakt Anders ( ) Nogle af Café intros voksende gruppe af frivillige ved caféen. Kristendommens to hænder Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen sagde Jesus og Frans af Assisi tilføjede: Om nødvendigt: brug ord! I kirken er vi meget dygtige til at bruge mange ord. Nogle gange rigtig mange ord! ja, selv denne lille andagt her i kirkebladet er skrevet med ord. Og jeg skal være den første til at indrømme, at det da ofte er meget mere bekvemt at sige en masse af de rigtige ord fremfor at handle på dem. En fristelse, som kirken beklageligvis mange gange i historien har bukket under for. Og nu er folk trætte. Trætte af de mange ord. Nu skal der handles. Ordene fortjener, at de bliver levende og får ben at gå på. Derfor har tiden også været optimal for at iværksætte Café intro i Absalonsgade: Det er kristen tro på gadeplan, levende mennesker, der udlever de kristne ord og begreber som næstekærlighed og diakoni. Kirken har taget Frans af Assisis ord til sig: Om nødvendigt, brug ord Alligevel oplever vi i Café intro, at det er nødvendigt også at bruge ord. Det oplever vi hver formiddag, når vi har morgensang. Efter at vi har sunget, har en af caféens frivillige udvalgt sig et bibelvers. Ordene rammer ofte præcis ind i den frivilliges eget liv, eller i en af gæsternes situation. Ordene rammer os udefra, som kærlighedserklæringer fra vores Gud. Det er ord til opmuntring, til trøst og som virker, at vi fastholder fokus på de væsentlige ting i livet. Dermed fornyr og inspirerer ordene os til at tjene, og en kædereaktion er skabt til velsignelse for andre og til Guds ære. På den måde får Café intro begge hænder, som er uadskillelige i kristen tjeneste: Ordet og handlingen. Anders Bo Jørgensen 4 5

4 Forsideartikel: Café intro får økologisk spisemærke i guld Tirsdag den 30. april afsløredes en tilføjelse til facadeudsmykningen på café intro i Absalonsgade, Sorø. Facadedesignet på vores folkekirkelige café er ellers kun 5 måneder gammelt, men nu er cafeen blevet tilkendt det økologiske spisemærke i guld. Den status vil vi gerne skilte med. Derfor vil man fremover på facaden kunne se, at her serveres næsten udelukkende økologiske produkter. Økologi handler som bekendt både om indholdet af den mad, vi spiser, og om ansvaret for naturen, hvor fødevarerne produceres. Der er fremtidsperspektiv i den økologiske satsning. Det var da også en repræsentant for fremtiden, Annika, hvis mor er frivillig i cafeen, som gjorde de statsautoriserede skilte synlige ved at fjerne midlertidige viskestykker. Cafeens frivillige, som helt præcist tæller 42, er naturligvis stolte af hæderen. Alle har arbejdet hårdt for på få måneder at gøre café intro kendt som folkekirken i gadeniveau. Det er et sted, der både har plads til stamgæster, som har fået gode venner i cafeen, og samtidig er en trendy cafe, hvor man kan gå direkte ind og nyde servering tilberedt af de bedste råvarer. Det har fra starten været tanken bag cafeen, at den sociale opgave bedst løftes i en ramme, hvor der ikke sættes etiketter på gæsterne. Bag opnåelsen af det økologiske guldspisemærke ligger naturligvis et stort arbejde med at finde frem til økologiske leverandører med den rigtige kvalitet og pris. Den høje økologiprocent er desuden blevet dokumenteret over for fødevaremyndighederne. Vægten af hver eneste æg, tranebærmost, paté m.m. er blevet registreret i et stort regneark. Derfor kan man i cafeens regnskaber se præcis, hvor mange kg fødevarer, der er blevet fortæret, og at mere end 90 % af disse er økologiske. Det er Fødevarestyrelsen og Økologisk Landsforening, som står bag det økologiske spisemærke, der findes både i bronze-, sølvog guldudgave. De registrerede spisesteder kan findes på spisemærkets hjemmeside. Her kan man se, at det især er kantiner og institutioner, som har opnået mærket. Man kan også se, at café intro indtil nu er det eneste offentlige spisested på Sjælland uden for København, der er tildelt mærket i guld. Annie Bech Poulsen Café intro er foreløbig den eneste guldmærkede café på Sjælland uden for København. 6 7

5 Salmer & tro En salme, der har fulgt mig gennem hele livet Sommerkoncert i Pedersborg sognegård torsdag den 29. august kl Det er 3 unge kvinder fra musikkonservatoriet i Malmø, som vil spille klassiske toner i Pedersborg sognegård. De spiller musik fra forskellige tidsaldre og søger altid at komme dybt ned i musikkens særlige stemning. Trioen kalder sig MissTrio og består af: Lisa Petersson - sang Johanna Persson - cello Kajsa Orreteg - klaver Alle er hjertelig velkomne til koncerten, hvor der også bliver en enkelt fælles aftensang. Efter koncerten byder kirkens musikudvalg på en lille forfriskning. Der er gratis adgang. Da jeg som 9 åring begyndte i børnekoret i Alderslyst Kirke i Silkeborg, var salmen Op al den ting, som gud har gjort som en åbenbaring for mig. Det var især 1. og 2. vers, der fyldte mig med en inderlig tro og kærlighed til gud fader. Salmen har fulgt mig igennem livet og har mange gange, når der er opstået mørke stunder, været min inspiration til at søge guds hjælp igennem bøn og komme tilbage til lyset. Salmen, nr. 15 i salmebogen, er skrevet af Hans Adolph Brorson i hans seneste leveår og blev udgivet efter hans død i Brorson blev født 20. juni 1694 i Randerup Præstegård i Sønderjylland og var af præsteslægt både på sin fars og mors side. Efter studentereksamen på Ribe Katedralskole i 1710 drog Brorson til København for at læse teologi,. En sygdomsperiode tvang ham til at afbryde studierne i fem år, hvor han opholdt sig i Sønderjylland og afgørende blev præget af den åndelige strømning pietismen, der kom til os fra Tyskland. Pietismen er en kristen bevægelse med vægt på fromhed og levende og personlig tro. Tilskyndet heraf rejste Brorson tilbage til København, hvor han bestod teologisk embedseksamen i oktober Brorson efterfulgte kort tid efter sin stedfader som præst i Randerup hvor han virkede indtil 1729, hvor han tiltrådte som 3. præst i Tønder for det danske mindretal. Brorson efterfulgte sin ældre broder som stiftsprovst i Ribe i Allerede den 6. august 1741 blev han bispeviet i Ribe stift. Som prædikant var Brorson fremragende, Folk strømmede til hans gudstjenester, og ofte var de så mange, at de måtte stå eller sidde på gulvet. Det fortælles, at han prædikede, så tårerne strømmede, og folk - helt i Pietismens ånd - græd af hjertens lyst. Pietismen var nemlig Brorsons hjertesag, og han havde en stor kærlighed til Brødremenigheden i Christiansfeld, der praktiserede en gren af Pietismen. Brorsons sprog er på mange måder præget af Kingo. Han anvender fyndige og stærke billeder og kalder blandt andet de uomvendte for forhærtede tidselgemytter, men hans sprog er også fuld af farver og lyde og lugte. I 1732 udgav Brorson sit første hæfte, Nogle JulePsalmer, og i de følgende år udkom i Tønder yderligere 11 hæfter med salmer til kirkeårets øvrige højtider og temaer. I 1739 samlede Brorson salmerne fra Tønderhæfterne til Husandagtsbogen, Troens Rare Klenodie, der blev brugt i vækkelsesbevægelsen i det 19. årh., især i Vest og Sønderjylland. 92 af Salmerne blev optaget i Pontoppidans salmebog fra 1740 og prægede dermed den officielle kirkelige salmesang. Brorson blev kreeret til teologisk doktor i 1760 og kvitterede med en afhandling på latin De Vexillo Ecclesiæ om kirkens banner - en udlægning af 2 Mos 17, 15. Efter Brorsons død den 3. juni 1764 i Ribe Bispegård fandt man 70 salmer og åndelige sange, skrevet i hans sidste leveår. Disse digte blev udgivet i 1765 under titlen Doct. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop over Ribe Stift Svane-Sang Blandt disse salmer var salme nr. 15, Op al den ting, som gud har gjort. Per B. Schleiter 8 9

6 Kontakt Pedersborg sogn Graver John Truelsen Menighedsrådsformand Morten Hansen Rustkammervej Sorø Træffes bedst Mail til menighedsrådet: Bromme sogn Graver Niels Larsen Træffes alle hverdage 8-17 Kirkeværge Torben Funck Maglesøvej 6, 4190 Munke Bjergby Menighedsrådsformand Povl Erik Olsen Slagelsevej 57B 4180 Sorø Tlf Mail: Der er flere informationer på Bromme og Pedersborg sognes side på Kirkebladet udgives af menighedsrådene i Pedersborg og Bromme Redaktion: Lisbeth Grove Lundgaard, Anker Lundgaard, Esther Hancock, Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen, Anders Bo Jørgensen og Lars Rugaard (ansv.). Tryk: Narayana Press Pedersborg-Bromme Pastorat Sognepræst, provst Lars Poulsen Kirkevænget Sorø Fax Træffes bedst tir.-fre Mail: Sogne- og ungdomspræst Anders Bo Jørgensen / Træffes i sognegården tir.-fre Mail: Aktiviteter Organist Solveig Bjergkvist Mail: Kordegn Helle Holm-Christensen Træffes telefonisk man.-fre Træffes i præsteboligen fre Mail: Kirkebil til begge kirker Menighedsrådene kan ses på eller Besøgstjeneste Esther Hancock, , mail: Bogsalg i sognegården Henriette Hansen, , mail: Børnebibler - uddeling på 4 års dåbsdag. Koordinator: Else Janum, Børneprogram - under gudstjenester i Pedersborg. Anette Pind, , mail: Café intro - folkekirken på gadeplan Café intro - mobil café for unge med samtaler (intro-forum) og aktiviteter (Teenklubben). Anders Bo, Mail: Café intro - Absalonsgade 9, café for alle, med diakonale tilbud. Annie Bech Poulsen, , Mail: Kherwara - pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme. Anders Bo Jørgensen, / Mail: Kirkebakkebil i Pedersborg - transport af gangbesværede op til kirken. Oldermand: Henning Dejbjerg. Bestilling gennem præsterne. Netværket - mødested for børnefamilier. Henriette Hansen, , mail: Pedersborg kirkes børnekor - korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester. Korleder: Solveig Bjergkvist, Sangcafé - fællessang i sognegården. Solveig Bjergkvist, Gudstjenester Juni Pedersborg Bromme søndag efter trinitatis ABJ 9.00 ABJ søndag efter trinitatis 9.00 LP LP søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis LP Midsommerandagt ABJ søndag efter trinitatis ABJ 9.00 ABJ Juli søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis LP 9.00 LP 20. Dåbslørdag LP søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis LP 9.00 LP August søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis 9.00 ABJ ABJ søndag efter trinitatis ABJ 9.00 ABJ søndag efter trinitatis ABJ 9.00 ABJ September søndag efter trinitatis LP 9.00 LP søndag efter trinitatis ABJ Velkomstgudstjeneste for konfirmander Børneprogram under en del af gudstjenesten. Prædikanter: Lars Poulsen (LP) og Anders Bo Jørgensen (ABJ) Flere informationer på eller Brug evt. scan-koden til højre i din smartphone ABJ 10 11

7

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august. Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Årgang 53 nr. 2 2012 juni - august Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET Forskellig tro hindrer ikke venskab Læs side 6-7 Kirkelig café i Sorø bymidte Årets sognerejse hedder Sydslesvig fra Østersøen til Nordsøen

Læs mere

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små

Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET. Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar. - er også for de helt små Årgang 51 nr. 4 2010-11 December - Februar Bromme - Pedersborg KIRKEBLADET - er også for de helt små Der er koldt derude - men vellyd og varme i kirken Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Hobro Sogn. nyt fra. Indhold. Hobro Sogns Kirkeblad Juni - Juli - August 2013 78. årgang

Hobro Sogn. nyt fra. Indhold. Hobro Sogns Kirkeblad Juni - Juli - August 2013 78. årgang nyt fra Hobro Sogn 3 Hobro Sogns Kirkeblad Juni - Juli - August 2013 78. årgang Foto: Ducan Foto Indhold Praktiske oplysninger... 2 Menighedsrådets arbejde... 2 En sten i lommen... 3 Farvel og tak... 4

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER Juni, juli og august 2013 50. ÅRGANG NR. 2 Naturen holdt pinsefest og Høve og Havrebjerg valgmenigheder valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. Efter prøveprædiken 2. pinsedag

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11

Kirke og Sogn. Fastelavnsgudstjeneste. STØT Sogneindsamlingen. Søndag den 8. marts se side 11 Kirke og Sogn Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der,

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9

KIRKEUGLEN. Frederiksborg Slotssogn. Nr. 2 2015. Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 Det armenske folkedrab 2 Sommerens koncerter 7 Spil teater i Slotskirken 8 Musik med børn 9 KIRKEUGLEN Frederiksborg Slotssogn 38744.indd 1 Nr. 2 2015 juni juli august 20-05-2015 09:11:59 af Kate Royster

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere