Sikkerhedsvejledning VTE-1016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsvejledning VTE-1016"

Transkript

1 DK Sikkerhedsvejledning VTE

2 ADVARSEL! Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTE-direktivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre meter. R&TTE-direktivets uformelle overensstemmelseserklæring Hermed erklærer Sony Computer Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse: Oplysningerne er baseret på de EU-krav til miljøvenligt design, som er indeholdt i Forordning (EU) Nr. 801/2013 Besøg følgende URL: eu.playstation.com/energyefficiency Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Computer Entertainment Inc., Konan Minato-ku, Tokyo Japan. Importeret til Europa og distribueret af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien. Den autoriserede repræsentant for udstedelse og overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. 2

3 Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi) Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, blackout, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge. Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko for personskade. Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth og trådløs LAN). Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på følgende steder: Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger systemet på institutionens områder. Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr. Systemsoftware Når du bruger dette PS TV-system, accepterer du Sony Computer Entertainment Inc s systemsoftwarelicensbetingelser. Læs de komplette detaljer på: DK Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed. 3

4 Indhold ADVARSEL!...2 Forholdsregler...5 Specifikationer Copyright og varemærker...11 Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. 4

5 Forholdsregler Inden du bruger dette produkt, skal du læse denne manual grundigt og gemme den til senere brug. Forældre og børns værger bør læse denne manual og sikre sig, at barnet følger alle sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhed Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld: Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser. Inspicer AC-adapteren, strømledningen og HDMI -kablet med jævne mellemrum. Hvis dit PS TV-system er beskadiget, må du ikke benytte det. Træk strømledningen ud af vægstikket, og sørg for omgående at frakoble alle andre kabler. Indstil brugen, tag strømledningen ud af vægstikket, og fjern alle andre kabler øjeblikkeligt, hvis enheden opfører sig unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugter, eller hvis AC-adapteren bliver for varm til, at man kan røre ved den. Kontakt den relevante PlayStation -kundeservice, som kan findes i garantioplysningerne til dette produkt. Brug og håndtering Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker afstand til tv-skærmen. Undgå længere tids brug af PS TV-systemet. Hold en pause på ca. 15 minutter for hver time, der spilles, for at undgå anstrengelse af øjnene. Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge. Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme. Hold systemet og tilbehør uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge mediekortene eller vikle kabler/ stropper omkring sig selv, hvilket kan forårsage personskader, ulykker eller funktionsfejl. Mediekort udgør en kvælningsfare. Vær sikker på, at strømledningen er taget ud af strømforsyningen, inden du tilslutter HDMI-kablet. Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand. Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Lad ikke væske eller små partikler komme ind I systemet eller tilbehøret. DK 5

6 Undgå at kaste med, smide med eller træde på systemet eller tilbehør, og udsæt ikke nogen af enhederne for hårde fysiske stød. Undgå at berøre eller indsætte uvedkommende genstande I stikkene til systemet eller tilbehøret. Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler eller falder over det. Afhængig af driftsforholdene kan systemet eller AC-adapteren nå temperaturer på 40 C eller højere. Undgå at røre ved systemet eller AC-adapteren i længere tid under disse forhold. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger*. * Lavtemperaturforbrændinger er forbrændinger, der opstår, når huden er i berøring med genstande ved relativt lave temperaturer (40 C eller højere) i længere tid. Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller projektions-tv*, da dette permanent kan efterlade et svagt billede på skærmen. * Bortset fra LCD-skærme Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst. Læs mere på Opbevaringsforhold Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undlad at opvarme systemet med køkkenudstyr eller andet udstyr, der afgiver varme. Det kan medføre ild, skader eller funktionsfejl. Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer. Sikkerhedsbemærkninger vedrørende brug af controllerne Håndtér ikke beskadigede eller lækkende lithiumionbatterier. Hvis der kommer væske fra det interne batteri, skal du holde op med at bruge produktet, og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj, hud eller i øjnene, skal du øjeblikkeligt rense øjnene med rent vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan medføre blindhed. Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du ikke spille titler, der benytter den trådløse controller, medmindre du slår vibrationsfunktionen fra. Bemærk, at nogle softwaretitler aktiverer vibrationsfunktionen som standard. Hvis du vil deaktivere vibrationsfunktionen, skal du trykke på og holde (PS)-knappen inde på controlleren. Fjern markeringen ved [Aktiver vibration] på den viste skærm. Undlad at kigge på lysstriben på den trådløse DUALSHOCK 4-controller, når den blinker. Hvis du oplever ubehag eller smerte i eller på kroppen fra lysstimulering, skal du stoppe med det samme. Brug af AC-adapter, strømledning og HDMI-kabel Undgå at røre ved strømledningens stik med våde hænder. Undlad at røre ved strømledningen, AC-adapteren, HDMI-kablet eller systemet, hvis den er sluttet til en strømkilde under en elektrisk storm. Undgå at bruge andre strømkilder end den medfølgende AC-adapter (eller en godkendt erstatning). 6

7 Før du indsætter et kabel, skal du sikre dig, at indgangene (såsom HDMI-outputporten) og AC-adapteren eller HDMI-indgangsstikkene er rene. Hvis ikke, skal du rengøre stikkene med en blød, tør klud. Når systemet ikke skal bruges i længere tid ad gangen, eller når du rengør systemet, skal du frakoble strømledningen og andre kabler. Undgå at beskadige AC-adapteren eller strømledningen. Undgå at modificere AC-adapteren eller strømledningen. Undlad at vikle strømledningen eller HDMI-kablet rundt om PS TV-systemet eller rundt om AC-adapteren. Undgå at placere AC-adapteren eller strømledningen i nærheden af en varmekilde eller lade dem blive varme. Undgå at trække i strømledningen. Tag fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten, når strømledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud. Undgå at træde på strømledningen eller trykke den sammen, især ved stik og udgange på systemet. Undgå at bruge PS TV-systemet eller AC-adapteren, når de er dækket af stof eller ligger i deres æsker. Der kan opbygges varme, som kan starte en brand eller beskadige systemet. Undlad at slutte strømledningen til en spændingsboks eller en vekselretter. Hvis du slutter strømledningen til en vekselretter, så du kan bruge systemet i en bil, kan AC-adapteren udvikle varme, og det kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl. Brug et strømstik, der er let at komme til, så strømledningen kan frakobles hurtigt, hvis der bliver behov for det. Vægstikket skal sidde i nærheden af udstyret og være let tilgængeligt. Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad Brug PS TV-systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet skilles ad, bortfalder garantien. Der er desuden risiko for brand, elektrisk stød eller fejlfunktion. Netværk Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved netværkstilslutning. Du hæfter selv for betaling af internettjenester. For at få mere information kan du læse detaljerne i din servicekontrakt eller kontakte din internetudbyder. Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE T- eller 100BASE TX-netværk. Undgå brug af almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Brug af Wi-Fi-adgangspunkter ˎ ˎ Radiobølgebåndbredden på 2,4 GHz, der bruges af den trådløse netværksfunktion i dette produkt, er en båndbredde, som deles af flere enheder. Dette produkt er blevet designet til at minimere påvirkningen fra andre enheder, der bruger samme frekvens. Men i nogle tilfælde kan forstyrrelser fra andre enheder reducere forbindelseshastigheden, svække signalrækkevidden eller afbryde forbindelsen uventet. DK 7

8 Når du tilslutter til internettet med Wi-Fi-funktionen, finder systemet automatisk adgangspunkter i nærheden. Listen over registrerede enheder kan også omfatte adgangspunkter, du ikke har tilladelse til at bruge. Du må kun tilslutte til personlige adgangspunkter, som du har tilladelse til at bruge, eller adgangspunkter, der er tilgængelige via en kommerciel Wi-Fi-tjeneste. Brugeren skal selv afholde alle udgifter forbundet med Wi-Fi-adgang. Forældrekontrol PS TV-systemet tilbyder forældre og værger mulighed for at begrænse det indhold, børn og teenagere får adgang til, og de funktioner, de kan bruge. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om forældrekontrol. Lagrede data I følgende tilfælde kan data, der er gemt på et PlayStation Vita-kort eller hukommelseskort, mistes eller beskadiges. Fjernelse af PS Vita-kortet eller slukke for PS TV-systemet, mens det gemmer eller indlæser data. Fjernelse af hukommelseskortet, mens der er tændt for PS TV-systemet. Brug på steder, der er udsat for statisk elektricitet eller elektriske forstyrrelser. Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Det anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer software og data. Sony Computer Entertainment Inc. og datterselskaber samt associerede selskaber påtager sig intet ansvar for eventuel skade eller personskade, der skyldes tab eller ødelæggelse af software eller data. Når der opbygges kondens Hvis PS TV-systemet bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der opstå kondens inde i systemet, som kan få det til ikke at fungere korrekt. Såfremt dette sker, skal du slukke for systemet og trække stikket ud. Undlad at bruge PS TV-systemet, indtil fugten fordamper (dette kan tage adskillige timer). Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante PlayStation - kundeservice, som kan findes i garantioplysningerne til dette produkt. Rengøring Af sikkerhedshensyn skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og fjerne eventuelle andre ledninger, før systemet rengøres. Ydre overflader (systemets plastikhus og den trådløse controller) Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets overflader forringes eller misfarves. Aftør med en blød, tør klud. Undgå brug af insektmidler eller andre flygtige stoffer. Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets overflader i længere tid af gangen. Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud. Stik Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller strømledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs med en tør klud. 8

9 Når dit system ikke fungerer korrekt Afbryd strømmen, og tryk dernæst på systemets (Power)- knap, og hold den inde i mindst syv sekunder, før du tænder strømmen igen. Tilslut derefter en controller med et USBkabel, og tryk på (PS)-knappen på controlleren. Skærmen Fejlsikret tilstand vises. Fejlsikret tilstand er en opstartstilstand til dit system, hvor kun få systemfunktioner til løsning af problemer er tilgængelige. Hvis strømmen ikke vil slukke som normalt, skal du trykke på systemets (Power)-knap og holde den nede i mindst 15 sekunder. Systemet genstarter, og skærmen Fejlsikret tilstand vises. Når systemet er gået i fejlsikret tilstand, skal du vælge de nødvendige elementer og følge vejledningen på skærmen for at udføre handlingen. Hvor dette symbol optræder på vores elektriske produkter eller emballage, betyder det, at det relevante elektriske produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i Europa og Tyrkiet. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden acccepterer større forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald. DK 9

10 Specifikationer Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Afhængigt af den anvendte softwareversion skal systemet muligvis betjenes anderledes end beskrevet i denne instruktionsvejledning. PlayStation TV-system AV-output Opløsning 720p, 1080i, 480p Lydoutput LPCM 2ch PlayStation Vita-kortindgang Hukommelseskortindgang Hovedporte og stik USB-port (USB 2.0 Type A) HDMI-outputport (HDMI-CEC) LAN-port (10BASE-T, 100BASE-TX) Internt hukommelseskort 1 GB* Strøm AC-adapter: DC 5 V Maksimal anført effekt Cirka 2,8 W Ydre dimensioner Cirka 65,0 105,0 13,6 mm (længde højde tykkelse) Vægt Cirka 110 g Driftstemperatur 5 C 35 C Kompatibel/kompatible controller(e) Produktionsland Trådløs DUALSHOCK 3-controller Trådløs DUALSHOCK 4-controller Kina * En del af hukommelsen på det interne hukommelseskort kan du bruge, mens en anden del bruges til systemfiler. Andelen af egentlig hukommelse, som er tilgængelig for dig, vil være lavere end den totale kapacitet på det interne hukommelseskort, som vises i dette dokument. Netværksfunktioner Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX Wi-Fi IEEE b/g/n (n = 1 1) Bluetooth EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID) AC-adapter Input AC V, 50/60 Hz Output DC 5 V, 2000 ma (2 A) Ydre dimensioner Cirka mm (længde højde tykkelse) Vægt Cirka 93 g Regionskode PlayStation Vita-formateret software har regionskoder for hver region, systemet sælges i. På dette system kan du bruge software til følgende regioner: 10

11 Copyright og varemærker, PlayStation, DUALSHOCK og er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. LIVEAREA er et varemærke, der tilhører samme firma. SONY og er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Sony Entertainment Network er et varemærke tilhørende samme firma. DK The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 11

12 Brugervejledning Hvis du vil læse brugervejledningen, skal du vælge (Brugervejledning) på (Indstillinger) LiveArea -skærmen. Du skal have forbindelse til internettet, hvis du vil læse brugervejledningen. Du kan også læse brugervejledningen ved at gå til følgende website: eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ Opdateringsside Denne side giver information om de seneste opdateringer til systemsoftware, og hvordan systemetsoftwaren opdateres. Ved at opdatere systemsoftwaren til PS TV-systemet kan du nyde godt af ekstra funktioner og forbedret sikkerhed. Opdater altid til den nyeste version. eu.playstation.com/pstv/ Support Gå til kundeservice-websiden for at få yderligere oplysninger om brug af dit PS TV-system og svar på tekniske spørgsmål. eu.playstation.com/pstv/support/ 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Sikkerhedsvejledning PCH-2016

Sikkerhedsvejledning PCH-2016 DK Sikkerhedsvejledning PCH-2016 7027109 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E

Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E 7028423 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for

Læs mere

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) PlayStation Move bevægelses-controller Instruktionsmanual DK CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Sikkerhedsvejledning CUH-1216A CUH-1216B

Sikkerhedsvejledning CUH-1216A CUH-1216B Sikkerhedsvejledning CUH-1216A CUH-1216B 7027840 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsmanual CECHYA-0076

Trådløst headset. Instruktionsmanual CECHYA-0076 Trådløst headset Instruktionsmanual CECHYA-0076 Trådløst headset MIC MUTING-knap Status-indikator POWER-knap VOL + knap VOL - knap Telefonknap Mikrofon Øreclip Højttaler RESET-knap USB-udgang Opladningsstation

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtig startguide Dansk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Systemets bagside AC IN-port HDMI

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

3D-display. Instruktionsmanual CECH-ZED1E

3D-display. Instruktionsmanual CECH-ZED1E 3D-display Instruktionsmanual CECH-ZED1E ADVARSEL ˎˎLad være med at åbne kabinettet, da det kan resultere i elektrisk stød. Overlad vedligeholdelse til kvalificerede teknikere. ˎˎDette udstyr er blevet

Læs mere

Sikkerhedsvejledning CUH-1004A

Sikkerhedsvejledning CUH-1004A DK DK Sikkerhedsvejledning CUH-1004A 7023118 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

PlayStation Move-bevægelsescontroller. Instruktionsvejledning CECH-ZCM1E

PlayStation Move-bevægelsescontroller. Instruktionsvejledning CECH-ZCM1E PlayStation Move-bevægelsescontroller Instruktionsvejledning CECH-ZCM1E 7028432 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen

Læs mere

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide Dansk CUH-7016B 7028619 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-1116A

Hurtig startguide. Dansk CUH-1116A Hurtig startguide Dansk CUH-1116A 7026135 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Bagside AC IN-port HDMI OUT-port HDMI input-port

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Sikkerhedsvejledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhedsvejledning PCH-1004 / PCH-1104 DK Sikkerhedsvejledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2014.03 Indledning Mange tak for dit køb af dette produkt. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmiaud 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Trådløst stereo-headset Instruktionsmanual CECHYA-0080

Trådløst stereo-headset Instruktionsmanual CECHYA-0080 Trådløst stereo-headset Instruktionsmanual CECHYA-0080 7018062 Forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual grundigt, før du bruger produktet. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0. Instruktionsvejledning CECHYA-0083

Trådløst stereo-headset 2.0. Instruktionsvejledning CECHYA-0083 Trådløst stereo-headset 2.0 Instruktionsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere