bestyrelsens beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bestyrelsens beretning 2012"

Transkript

1 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets nye medlemmer, og velkommen til kommende medlemmer. I Odense Kajakklub (OK) er der ingen venteliste men der er dog alligevel begrænset antal pladser for medlemmer der aldrig har roet kajak, og skal lære det fra bunden i Odense Kajakklub. Der har igen i 2011 været afholdt et traditionelt langt begynderforløb, samt 3 korte begynder weekendkurser. Vi mærker fortsat en stor søgning for at komme i gang med kajakroning og oplevede i 2011 et positivt problem, eftersom alle deltagerne på de korte kurser efterfølgende har meldt sig ind i klubben. Det gav nogle udfordringer med at tilbyde erfaringsroning indtil frigivelse, og er et område vi har meget fokus på at gøre bedre i Vi oplever også i stigende grad kajakroere der har lært at ro kajak et andet sted end Odense Kajakklub, og har erhvervet sig et EPP2 bevis. Disse potentielle nye medlemmer, skal naturligvis også bydes velkommen i Odense Kajakklub, og bestyrelsen arbejder på at finde en god måde, at integrere EPP2 holdere udefra i Odense Kajakklub. Jeg vil også lidt på bagkant sige velkommen til en næsten ny bestyrelse, og sige tak for samarbejdet i det forgangne år. Nye ideer skal luftes, gamle skal udbygges og nogle ideer skal helt droppes. Det kræver altid lidt tid, at lære hinanden at kende, men jeg synes der har været en rigtig god stemning i bestyrelsen i hele De væsentligste ting der i 2011 har fyldt i bestyrelsesarbejdet, kan deles op i 3 hovedgrupper: 1. Organisering af faste aktiviteter/træningstilbud Der har således været faste træningstilbud end der tidligere har været. Mandagstræning, tøsetræning, Havkajaktræning, vinter rul i svømmehal m.m. For at understøtte disse aktiviteter er der også brugt en stor mængde tid på at undersøge vores aktuelle behov og indhentning af diverse tilbud, inden et større samlet indkøb af nye kajakker 10 havkajakker og 6 tur/kapkajakker blev realiseret i starten af sæsonen. For yderligere at støtte op om flere målrettede aktiviteter, har vi haft 3 personer på DKF træner1 kursus, og har nu 3 uddannede trænere. Tillykke til Søren, Rasmus og Lars. Poloafdelingen har netop haft 2 på Polotrænerkursus. Tillykke til Thea og Ida Der har også været fortsat fokus på uddannelse af flere instruktører til klubbens faste instruktørstab, med flere beståede INS1, INS2 og EPP3. Tillykke til alle der har opnået et højere niveau. Hvis der sidder nogen og er interesseret i at tage uddannelse til instruktør eller træner ins1 + ins2 + epp3 Og ikke mindst har den megen aktivitet i havkajakgruppen resulteret i et Danmarksmesterskab i havkajakteknik, allerede i indeværende år. Stort tillykke til Lea. 1. Conventus Er et medlemsregistreringssystem, som giver klubben helt nye muligheder for at lette administrationen af vores mange medlemmer. Bestyrelsen har derfor brugt rigtig meget tid på at sætte sig ind i muligheder i systemet, og flere fra bestyrelsen har deltaget i conventus kurser afholdt af Odense Kommune, åbent conventusværksted på tirsdage, oprettelse og overføring af klubbens regnskab og i det hele taget lagt et stort stykke arbejde i at få dette nye system til at virke. Det er ingen hemmelighed, at dette arbejde har taget langt mere tid og mange flere ressourcer, end nogen af os havde forestillet os, da vi gik ind i det. Bestyrelsen er dog meget begejstrerede, og glæder sig til at høste frugterne af det hårde slid, som i allerhøjeste grad kommer til at aflaste kassererposten. Udbygning af OK faciliteter. Herunder opsøgende arbejde i forbindelse med et evt. køb af Regatta bygningen på Stige Ø, og forhandlinger med DFfR fynskreds om betingelser for overtagelse. Et andet spændende projekt vi er blevet inviteret med i, og følger nøje, er udviklingen af Byens Ø i Odense Havn. Her skal der laves en række midlertidige aktiviteter, som har stor interesse for poloafdelingen, samt hele området på sigt er tænkt

2 som et samlingssted for forenings og kulturliv i Odense C. Dette skal Odense Kajakklub selvfølgelig være en del af. Hvordan og hvornår og hvor meget, er for tidligt at sige noget om. Men vi følger udviklingen tæt. Derudover er der selvfølgelig en mængde opgaver, der skal løses for at få hverdagen i klubben til at fungere. Der har flere gange været antydet utilfredshed med netop dette. At få de små hverdagsting til at hænge sammen. Det er dog ikke fordi konstruktive forslag til forbedringer er væltet ind i bestyrelsens indbakke. Det er åbenbart nemmere, at være utilfreds, og skyde skylden på bestyrelsen. Dette er ikke rimeligt, og denne murren i krogene, har selvfølgelig en afsmittende effekt på bestyrelsesarbejdet generelt. En blanding af frustration over at ligge masser af frivillig tid i et kæmpe usynligt arbejde, og samtidig blive kritiseret for ikke at gøre nok, eller ikke gøre det rigtige for klubben. Der er rigeligt at tage fat i, og min personligt største frustration er følelsen af hele tiden, at være et skridt bagefter. Derfor opfattes det ofte, som et utaknemmeligt job, at være i bestyrelsen, og her tror jeg roligt, jeg kan tale for hele bestyrelsen. Derfor vil jeg igen i 2012 opfordre alle medlemmer til at støtte op om Odense kajakklub, og deltage aktivt i opgaven, at gøre Odense Kajakklub til en god klub for alle. Bestyrelsen har brug for lidt mere ro, og flere hænder til at løse praktiske opgaver, skal vi nok i fællesskab finde en løsning. Så tag gerne fat i bestyrelsen, hvis du har en god ide og meld til i stedet for at melde fra! Vi mangler specielt hænder til hjælp i værkstedet, de daglige småting i køkken og en pedel til at kigge efter klubhuset. Efter et lille øf, vil jeg gerne sige stor tak til alle jer, som har støttet bestyrelsens arbejde ved enten at hjælpe med specifikke opgaver, eller ved at deltage i arbejdsdage, medlemsmøder, foredrag og lignende arrangeret af bestyrelsen. Vi sætter stor pris på jeres kommentarer, tager små og store problemer til efterretning, og forsøger at arbejde i den retning vi hører fra jer. Stor tak til alle der har fundet glæde, socialt samvær og gode oplevelser i at være medlem i Odense kajakklub. Stor tak til alle der har stillet op i konkurrencer for Odense Kajakklub. Og i øvrigt tak til alle der har frivilligt har bidraget med stort og småt I 2012 er det bestyrelsens hensigt at fortsætte med at udbygge de faste tilbud om træning for både motionsroere som for konkurrenceroere. Vi vil også gerne have flere medlemmer til at arrangere større som mindre arrangementer, ture, foredrag eller andet spændende kajakrelevante aktiviteter, og har derfor oprettet en større pulje i budgettet end tidligere til medlemmernes aktiviteter. Det eneste det kræver, er en god idé, og en henvendelse til bestyrelsen. Jeg håber derfor, at der i 2012 vil komme mange henvendelser, så bestyrelsen har noget at arbejde med. Med ønske om en god sæson for alle gamle/unge, tykke/tynde, hyggeroere og konkurrenceroere, hvad enten det er en intern konkurrence mod personlig forbedring, eller det er til store internationale stævner, med stopure og dommere. Michael Anthonius Jakobson Næstformandens beretning Næstformandens hovedansvarsområde er begynderkurser tur og indmelding af nye medlemmer, samt naturligvis deltagelse i det almindelige bestyrelsesarbejde. Begynderkurser I det forløbne år har vi gennemført 2 forårshold og 2 weekendkursus i turkajak samt et weekendkursus i havkajak. Instruktørgruppen bestræber sig på at dygtiggøre sig, så vi sikrer at vi nu og i fremtiden kan udklække dygtige og sikre roere. I det forløbne år har vi haft 2 instruktører på Instruktør 2 kursus. I den kommende sæson har vi ligeledes instruktører tilmeldt instruktør 2 kursus og planlægger at sikre fødekæden med en gruppe der træner til EPP3.

3 Det er forholdsvis ressourcekrævende at gennemføre begynderhold, men heldigvis har vi opnået at rigtigt mange er blevet friroet og forbliver aktive roere i klubben. Det er meget dejligt. Frironingen Forårsholdene har mulighed for at blive friroet med 100 km og de der mangler ror med holdkammerater eller instruktører efterfølgende. Lidt mere vanskeligt står det til med deltagerne på weekendkurserne. Her er tilbuddet et weekendkursus og mulighed for at bestå EPP2. Men hvis deltagerne efterfølgende ønsker at blive medlem i klubben kræver det muligheden for frironing. Dette bør ikke være instruktørernes men klubbens ansvar. I det forløbne år har FACEBOOK gruppen fungeret for frironingsmødested. Der er en række roere der har tilbudt sig og haft begyndere med ude. I den kommende sæson vil denne frironing blive sat i system efter et weekendkursus. Det vil være alle klubbens medlemmer der melder sig til at tage begyndere med ud. Har man selv nydt godt af andre roeres tilbud og frironing, betaler man tilbage til puljen. Nye medlemmer Principperne for indmeldelse i klubben er blevet beskrevet og ligger på hjemmesiden. Bestyrelsesarbejdet set med næstformandens øjne Det forløbne år har været præget af bestyrelsens ønske om at skabe klarhed og struktur over en række opgaver og procedurer. Arbejdet med Conventus har taget meget af vores tid. Koordinering og dialog med nye medlemmer tager uforholdsvis meget tid, som kunne være brugt i klubben eller på vandet. Dette skal Conventus gerne rette op på. Personligt oplever jeg, at den glæde der var over at komme i klubben i de første år jeg roede, de oplevelser jeg havde sammen med andre medlemmer, er overskygget af noget andet. Der er medlemmer der ikke synes bestyrelsen gør det rigtigt. Men dette hører vi ikke om direkte. Det kommer mellem linjerne, via andre medlemmer eller kan mærkes på stemningen i klubben. Jeg synes det er vigtigt at huske på at vi arbejder frivilligt og ulønnet, at enhver kommer og bidrager med det man kan, at vi har en stærk klub, gode faciliteter, fantastisk beliggenhed, mulighed for at arrangere lige hvad vi vil. Hvis vi vil! Jeg vil gerne sige at jeg finder det helt urimeligt at: Nogen mener man ikke skal lave noget i klubben, fordi det vil være det samme som at støtte bestyrelsen. At man på en klubtur, vælger at starte en time før det annoncerede tidspunkt, fordi man angiveligt ikke vil følges med resten (af den positivt indstillede gruppe). At man føler sig overvåget af nogle medlemmer, med en følelse af at de bare sidder og venter på at man laver en fejl, de kan slå ned på. Men i øvrigt ikke toner rent flag og melder det ud. At konstruktiv kritik og forslag ikke synes at have sin plads, men krav og sure miner får lov at fylde så meget. Kandidatur til bestyrelsen fortsat Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i bestyrelsen og med begynderinstruktionen. Men jeg har simpelthen ikke lyst til at deltage i den stemning, som jeg oplever en ganske lille gruppe medlemmer synes de har ret til at skabe. Jeg vil gerne have alt det der struktur til at virke, have engageret en større gruppe, have nogle ture i kalenderen, nogle bølger der skal besejles, noget solskin der skal nydes og nogle dejlige oplevelser sammen med mennesker der deler min glæde for at ro i kajak. Hvad enten det er i en kap, tur, hav eller polokajak. Men som bestyrelse kan vi ikke få alt til at ske. Der er ganske simpelt for mange opgaver der fylder, til at vi kan løfte alle initiativer. Så der skal en større flok til. Jeg vil gerne understrege at begynderinstruktionen og det samvær vi har med nye medlemmer er positivt og givende og det glæder mig at se at nye og heldigvis også mange gl. medlemmer engagerer sig, møder op og bidrager til en positiv klub og nye oplevelser. Jeg er selvstændig med eget firma. Min (indimellem sparsomme) fritid må jeg derefter prioritere og udnytte. Jeg kommer

4 sjældent om onsdagen, da jeg simpelthen ikke kan. Når der er generalforsamling er jeg på arbejde og kan ikke være tilstede. Derfor har jeg valgt at sætte min beretning op her i klubhuset. Jeg modtager meget gerne tilkendegivelser og kommentarer på mail. Jeg vil gerne fortsætte i bestyrelsen et år mere og håber på at der bliver plads og fokus på oplevelser og godt ro samvær i det kommende år. Det vil jeg gøre mit bedste for indenfor den tid jeg har til rådighed. Jeg synes hver enkelt skal forholde sig til hvorvidt de ønsker at være med i et positivt fællesskab omkring vores kajakklub, og dermed konstruktivt forsøge at løse de opgaver der ligger, eller om man ikke ønsker det. Og dernæst handle derefter. Give udtryk for dette, sige farvel eller bidrage. Og lad os så komme videre. Med ønsket om at vi får genskabt den gode stemning og samlet alle fraktioner. Julie Kjær Madsen Poloudvalgets beretning Vi har i polo afdelingen i 2011 haft rigtigt mange aktiviteter. Vi har udvidet samarbejdet med de fynske efterskoler så det ikke kun omfatter Glamsdalens efterskole men også Fåborgegnens efterskole og Midtfyns efterskole. Til dette fik vi kr. i tilskud fra DKF. Som blevet brugt på noget nyt udstyr og stævne deltagelse til fordel for de unge. Vi har lavet fælles træningen med den nye polo afdeling i Nyborg kajakklub og har afholdt trænings turneringer med Århus/Giv og Flensborg kajakklub. Vi har afholdt 2 runder i Danmarks turnering en af dem i samarbejde med Flensborg kajakklub. Vi har også afholdt OCI som, som altid, var en succes. Vi har afholdt en højskole turnering i forbindelse med havnekultur festivalen, og ca. 20 polterabender og andre arrangementer. Odense kajakklub har også været vært for 10 landsholdssamlinger fordelt på Herre, Damer og U21/U18 landsholdene hen over vinteren. (Ikke alle afholdt endnu). De sportslige præstationer har der også været tid til. Damerne fik en sølvmedalje ved DM, det samme gjorde vores ene junior hold. Herrerne spillede sig op i den bedste danske række, hvor de i år skal spille med om DM titlen. Ude i den store verden har Odense kajakklub også været rigtigt godt repræsenterede, med ikke mindre end 9 landsholdsspillere, som alle deltog på de 3 forskellige landshold under sommerens EM i Madrid. Vi har fået startet et begynderhold op med helt nye spiller med også nogle gengangere der allerede ror i klubben. Et par af vores juniorer har været nede på Glamsdalens efterskole og træne med eleverne og der er mange potentielle nye kajakroere/polospillere. Vi vil igen i år forsøge at lave et eller flere juniorer, et dame hold, Et herre Liga hold og et herre 2 div. hold. Herre holdet vil også deltage i en eller flere udenlands turneringer hen over sommeren. I år skal vi afholde 1 runde af Danmarks turneringen, en højskole turnering, være med ved efterskolernes DM og afholde Nordisk mesterskab. (OCI er afholdt i 2012). Vi har mange som deltager ved landsholdssamlingerne hen over vinteren og håber på at Odense kajakklub endnu engang vil være godt repræsenterede ved sommerens WM i Polen. Andreas Juhl Sportsudvalgets beretning To nye tiltag i den forløbne sæson har været fællestræning og tøseroning. Begge aktiviteter har været afviklet som et fast ugentligt tilbud, med mulighed for at træne struktureret samtidig med at der også var en social dimension. Til tøseroningen

5 var Solveig naturligvis primus motor og har hjulpet med opstarten. Pt er aktiviteten på kvindesiden ikke speciel stor, men jeg er sikker på, at et et tøsehold kommer på vandet igen i år. Fællestræningen har været afholdt mandag eftermiddag og der har været en meget bred opbakning. Deltagerantallet har ofte været på 8 12 roere og aldersmæssigt har fordelingen været fra 13 år til 60+. At der er et behov for flere tilbud til medlemmerne bliver bekræftet af efterspørgslen på flere træningstider. Og det er meget positivt at opleve, at vi har mange medlemmer som ønsker at dygtiggøre sig og blive bedre kajakroere. Udfordringen er at kunne tilbyde mere fællestræning i den kommende sæson. På eliteniveau har vi kun Solveig tilbage. Hun stiller op for Odense kajakklub, men træner til dagligt på kraftcenteret i Gladsaxe kajakklub. Det er selvfølgelig et stort savn, at vi ikke har hende i klubben, men vi kan ikke tilbyde hende de samme træningsfaciliteter og muligheder som DKF's kraftcentre giver. Vi benytter dog stadig Solveigs viden og erfaring, hvor hun hjælper med teknik og træning. Solveig vil også i den kommende sæson hjælpe og bidrage hvor hun kan. Udover Solveig har vi også Nils, Niels og Robert som også træner og konkurrerer på eliteniveau. De sportslige resultater har også i den forløbne sæson været flotte. Solveig viste utrolig stor styrke i forsommeren, kun overgået af Henriette Engel, hvilket blev belønnet med en udtagelse til sprint EM i Zagreb. Eventyret i Zagreb sluttede dog i semifinalen, men alligevel en utrolig flot præstation. Foruden Solveigs præstationer har klubben opnået sejre ved Sorø maraton, Ringsted maraton og Amager Strandpark Rundt. Samlet har vi haft 12 roere ude og deltage i maraton løb. Det er markant flere roere, end vi normalt har fået ud og deltage. Målet for 2012 er at flere skal ud og deltage i løb. Gennem vinteren har vi fået uddannet 3 trænere. Vi har haft et ønske om at hæve uddannelsesniveauet og få ny inspiration til den daglige træning. Fremover vil vi forsætte med at uddanne trænere og deltage aktivt i DKF's uddannelsestilbud. Udover at styrke de igangværende aktiviteter er der også afsat ressourcer til anskaffelse af flere mandskabsbåde. Vi har i år fået flere henvendelser vedrørende ungdomsroning. For at få mere liv i klubben og en ny generation kajakroere arbejdes der på at danne en ungdomsafdeling. Tilbudet om ungdomsroning vil til en start være målrettet unge med forældre i klubben. Rasmus Hansen Havkajakgruppen Det har været en rigtig god sæson i år med stor opbakning og en del gange, hvor der manglede kajakker til tirsdagstræningen. Der har været faste deltagere plus ca lige så mange medlemmer der har været med en enkelt gang eller to. Der blev afholdet et weekend kurset i august og alle de ti deltagere har både meldt sig ind i klubben og været meget aktive. Vi sluttede 2011 sæsonen med at udfordre tur roere ved et begyndertræf, det må vi gentage i år, det var både hyggeligt og sjovt. Af andre aktiviteter kan vi nævne, at klubben havde tre med til DM i havkajak og Lea vandt DM for Damer. Formanden har taget EPP5 i Wales, så vi er rigtig godt klædt på til havkajak principperne fra EPP. I 2012 tegner sig også et spændende program, hvor gruppen har planlagt ca 1 arrangement udenfor klubben pr måned og ellers tirsdagstræning og weekend kursus for nye omkring 1. juni, samt muligvis endnu et kursus til august. Desuden vil vi uddanne 5 instruktør og vi regner med instruktør 2 prøven bestås af 2 i år. Jens Lauritzen

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere