KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Pandekagebilen v/tina Sindberg Nielsen Alrøvej Odder Danmark Indklagede: Suzanne Staael Lebækvej Toftlund Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Domænenavnet pandekagebilerne.dk slettes. Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet pandekagebilerne.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. oktober 2019 med 16 bilag (bilag 1-16) og svarskrift af 16. oktober Registreringsdato: Domænenavnet pandekagebilerne.dk er registreret den 15. maj Sagsfremstilling: Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 10, er registreret under navnet Pandekagebilen v/tina Sindberg Nielsen (CVR-nummer ) med startdato den 1. juni Virksomheden er registreret under branchekode Event catering. 1

2 Indklagede driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra CVR, fremlagt af klageren som bilag 12, er registreret under navnet Mad & Hjælp Toftlund (CVR-nummer ) med startdato den 1. juli Virksomheden er registreret under branchekode Event catering. I klageskriftet er anført bl.a. følgende: Sagsfremstilling Pandekagebilen registreres som virksomhed pr. 1/ (Bilag 4). Domænenavnet registreres pr. 16/ (Bilag 5). Virksomheden har en pænt stor følgerskare på Facebook med følgere, opbygget gennem mange år (Bilag 7). Susanne Staael registrerer virksomheden Mad og Hjælp Toftlund pr. 1/ (Bilag 12). Domænenavnet registreres pr. 2/ (Bilag 14) Domænenavnet registreres pr. 27/ (Bilag 2+13). Domænenavnet registreres pr. 15/ (Bilag 1+6). Domænenavnet registreres pr. 28/ (Bilag 8+15). Mad og Hjælp Toftlund registrerer aldrig nogle af ovenstående binavne i Erhvervsstyrelsen/CVR Bilag 3). Virksomheden har en mindre Facebook-side med navnet Madpandekagebilen med 117 følgere (Bilag 9). Begrundelse (anbringender) Pandekagebilen har været vores firmanavn, vores domænenavn og vores Facebook-sidenavn siden virksomhedens start i hvor vi ene og alene har markedsført os med dette - og brugt ikke uvæsentlige ressourcer på at vinde markedsandele via online-markedsføring på Google og Facebook, som de væsentligste. Virksomheden har årligt bekostet mellem kr. på at slå navnet fast. Mad og Hjælp Toftlund ejet af Suzanne Staael opretter i 2018 og 2019 flere navne/domæner: Bestilfestmad.dk, Madpandekagebilen.dk, Pandekagebilerne.dk, men firmanavnet ændres aldrig hos Erhvervsstyrelsen, ligesom binavne heller aldrig registreres. Da navnesammenfaldet alene skyldes entals- eller flertalsformen af det samme ord, mener vi, at da vi har oprettet og registreret vores virksomhed mere end 10 år tidligere - og bruger dette navn som det eneste i forbindelse med alle vores kontaktplatforme, at enten nedlægges helt eller overdrages til Pandekagebilen. Vi har ingen intentioner om at bruge domænenavnet aktivt, men ønsker ikke forveksling mellem de to navne. 2

3 Vi oplever flere gange månedligt at modtage telefoniske henvendelser fra kunder, der skal have kontakt til ejeren af Mad og Hjælp Toftlund, og som har søgt pandekagebil online, hvormed vores virksomhed fremkommer som Pandekagebilen. Kunderne ligger aldrig mærke til entalseller flertalsformen af navnet, hvorved misforståelsen opstår. Vi har bedt indehaveren af Mad og Hjælp Toftlund, Suzanne Staael, om at nedlægge domænenavnet hvilket hun ikke har ønsket (Bilag 11). Vi tror ikke, at problemet er særligt specielt, ligesom det ikke er muligt at registrere domænerne eller - så burde det heller ikke være muligt at registrere grundet navnesammenfaldet - selvom vi er en lille virksomhed. Bilag 3 viser søgeresultaterne ved søgning på pandekagebilerne i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk). Det fremgår heraf, at der ikke fremkom nogen virksomheder ved dette navn. Bilag 4 viser søgeresultaterne ved søgning på pandekagebilen i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk). Det fremgår heraf, at der fremkommer to virksomheder; klagerens enkeltmandsvirksomhed, Pandekagebilen v/tina Sindberg Nielsen (CVR-nummer ), og anpartsselskabet Pandekagebilen ApS (CVR-nummer ), som klageren er medejer af. Bilag 16 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet pandekagebilerne.dk, der blev registreret den 15. maj Bilag 5 er et udskrift fra hjemmesiden netsite.dk, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af domænenavnet pandekagebilen.dk, der blev registreret den 16. juni Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilag 13 er et udskrift fra hjemmesiden netsite.dk, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet bestilfestmad.dk, der blev registreret den 27. februar Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilag 14 er et udskrift fra hjemmesiden netsite.dk, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet madoghjælp.dk, der blev registreret den 2. maj Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilag 15 er et udskrift fra hjemmesiden netsite.dk, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet madpandekagebilen.dk, der blev registreret den 28. august Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 30. november 2019 konstateret, at tilsvarende fremgår heraf. Bilag 1 er følgende skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet pandekagebilerne.dk : 3

4 Bilag 2 er følgende skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet bestilfestmad.dk : 4

5 Bilag 8 er følgende skærmprint af hjemmesiden på domænenavnet madpandekagebilen.dk : Bilag 7 er skærmprints, der viser Facebook-siden for klagerens virksomhed (Pandekagebilen). Det fremgår heraf, at over har tilkendegivet, at de Synes godt om Facebook-siden. De i bilag 7 indeholdte skærmprints viser, at Facebook-siden fremstår således: 5

6 Bilag 9 er et skærmprint, der viser indklagedes Facebook-siden (Madpandekagebilen). Det fremgår heraf, at 115 personer har tilkendegivet, at de Synes godt om Facebook-siden. Facebook-siden fremstår således: Bilag 11 er en mailkorrespondance af 26. september 2019 mellem klageren og indklagede. Det fremgår heraf, at klageren denne dag gjorde indsigelse mod indklagedes anvendelse domænenavnet pandekagebilerne.dk, idet domænenavnet efter klagerens opfattelse lå for tæt på domænenavnet pandekagebilen.dk, som klageren er registrant af. Det fremgår endvidere, indklagede som svar herpå oplyst, at indklagede havde været i kontakt med hostmaster, der havde oplyst, at domænenavnene ikke lå for tæt på hinanden. I svarskriftet er anført bl.a. følgende: Jeg har modtaget jeres brev vedr. mit domæne pandekagebilerne.dk. Jeg fik brev fra pandekagebilen som bad mig slette navnet. Jeg talte derfor med min udbyder, hvor jeg købte navnet pandekagebilerne.dk. hos hostmaster.dk. De men heller ikke, der burde være noget galt i navnet, og dette oplyste jeg så tilbage til pandekagebilen samme dag. Jeg har brugt mange penge på at sætte navne og alverdens ting på mine biler og reklamer, og kunne ikke forstå, at der skulle være noget galt med navnet, da det var fri. 6

7 Pandekagebilerne er en del af vores cateringfirma Mad og Hjælp, vi leverer alle former for mad ud af huset. Pandekager har jeg udvidet med i år. Jeg arbejder stadig på hjemmesiderne, da jeg laver det selv, jeg har flere sider bl.a. madpandekagebilen.dk, madoghjælp.dk og bestilfestmad.dk, som alle henviser til hinanden og er en del af mit mad-ud-af-huset koncept Mad og hjælp Toftlund. Det gør selvfølgelig også, at vi bliver fundet på nettet. Jeg har aldrig hørt eller læst, at man ikke må have lave flere hjemmesider / facebooksider, når navnene blot navnene er ledige. Jeg har bestemt ikke købt navnet for at sende mine kunder til pandekagebilen, hvilket jeg heller ikke mener, jeg gør og heller ikke selv får henvendelser på kunder, der tager fejl af mig og pandekagebilen. Jeg forstår ikke, at de ikke selv har købt domænet, når det var et frit domænenavn, de gerne vil eje. Så havde de sikret ikke andre kunne købe den, hvis de gerne selv vil have den. Derfor køber jeg også flere navne med relation til mit mad-ud-af-huset. Jeg havde ikke set deres domæne, da jeg købte. Søgte bare ledige domænenavne med pandekagebiler. Jeg forstår ikke, at de får mange henvendelser, hvor de vil have fat i mig. Jeg får ingen henvendelser, hvor de vil have fat i pandekagebilen. Jeg ved, at festglade danskere får tilbud af flere udbyderen, når de skal have fest. Folk sammenligner menuer, priser og afstand når de køber mad ud af huset. Der findes mange med tilbud på pandekager i Danmark, har nogle henvendt sig til dem og nævnt os, mener jeg, det må være fordi, de søger forskellige steder for det bedste tilbud til deres fest. I mit univers er pandekagebilen og pandekagebilerne meget forskellig og ikke at sammenligne og mener tydelig, at man kan se forskel. Pandekagebilerne er desuden i flertal. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet pandekagebilerne.dk den 11. oktober 2019 og den 30. november 2019 konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 1. Ved sekretariatets søgning på pandekagebilerne den 30. november 2019 i Google ( blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 894, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 43 indklagede, mens ét vedrørte klageren. De øvrige seks søgeresultater viste sider uden noget indhold. 7

8 Ved en lignende søgning i Google samme dag på pandekagebilen blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca Af de første 50 søgeresultater vedrørte ét indklagede, mens 41 vedrørte klageren. De øvrige otte søgeresultater vedrørte andre virksomheder, der driver forretning med salg af pandekager. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren, der har drevet virksomhed under navnet Pandekagebilen siden 2008, altid og alene har markedsført sig under dette navn, at klageren har brugt ikke uvæsentlige ressourcer på at vinde markedsandele via onlinemarkedsføring, at indklagede i 2018 og 2019 har oprettet flere domænenavne, herunder domænenavnet pandekagebilerne.dk, uden at dette har betydet, at indklagede har ændret sit firmanavn eller fået registreret binavne, at klageren flere gange månedligt oplever, at kunder, der ønsker kontakt til indklagede, retter henvendelse til klageren, at klageren forud for klagens indgivelse har rettet henvendelse til indklagede med anmodning om, at indklagede ophører med at bruge domænenavnet pandekagebilerne, men at indklagede ikke har imødekommet denne anmodning, at indklagedes domænenavn pandekagebilerne.dk bortset fra flertalsformen er sammenfaldende med klagerens domænenavn pandekagebilen.dk, hvorfor indklagedes registrering af domænenavnet er i strid med de rettigheder til navnet Pandekagebilen, som klageren har etableret gennem mere end 10 års virksomhedsdrift, at det i den forbindelse må tillægges betydning, at det ikke er muligt at registrer domænenavne, der ligger sig tæt op ad navnen på store virksomheder, herunder f.eks. Salling, Danfoss eller Vestas, og at tilsvarende må gøre sig gældende her, selvom klagerens virksomhed er mindre, og at domænenavnet pandekagebilerne.dk på denne baggrund enten skal slettes eller overdrages til klageren, idet klageren dog ingen intentioner har om at anvende domænenavnet. Indklagede har gjort gældende, at det er korrekt, at klageren har rettet henvendelse med henblik på, at indklagede skulle ophøre med at anvende domænenavnet pandekagebilerne.dk, at indklagede på baggrund af denne henvendelse tog kontakt til sin udbyder, der oplyste, at der ikke var noget til hinder for, at indklagede anvendte det omtvistede domænenavn, hvilket indklagede har videreformidlet til klageren, at indklagede i 2019 har udvidet sin mad-ud-af-huset virksomhed (Mad & Hjælp Toftlund) til også at omfatte pandekager, og indklagede i den forbindelse har brugt mange ressourcer på at reklamerer for sin hjemmeside på domænenavnet pandekagebilerne.dk, at indklagede domænenavnet pandekagebilerne.dk var ledigt, da indklagede blev registrant heraf, og at konsekvensen heraf må være, at det stod indklagede frit for at blive registrant af domænenavnet, at klageren, hvis denne havde nogen interesse i domænenavnet pandekagebilerne.dk, burde have registreret domænenavnet i løbet af de seneste 10 år, hvor klageren har drevet sin virksomhed, at indklagede ikke har oplevet, at kunder, som ønskede kontakt til klageren, har rettet henvendelse til indklagede, og at indklagede selvsagt ikke har nogen interesse i, at indklagedes kunder som anført af klageren ledes over til klageren, 8

9 at der findes mange virksomheder, der driver forretning med salg af pandekager, at indklagede ikke var opmærksom på, at klageren er registrant af domænenavnet pandekagebilen.dk, da indklagede blev registrant af domænenavnet pandekagebilerne.dk, og at domænenavnene pandekagebilen.dk og pandekagebilerne.dk er meget forskellige, bl.a. idet sidstnævnt domænenavn er i flertalsform. Nævnets bemærkninger: Domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 9

10 Klageren driver enkeltmandsvirksomheden Pandekagebilen v/tina Sindberg Nielsen og beskæftiger sig efter det oplyste med salg af pandekager. Da ordet pandekagebilerne er flertalsformen af klagerens virksomhedsnavn og endvidere er beskrivende for den type af virksomhed, som klageren driver, finder klagenævnet, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet pandekagebilerne.dk. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet pandekagebilerne.dk består af flertalsformen af det almindelige danske ord pandekagebil, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Indklagede, der driver virksomhed med at levere mad, har i 2019 udvidet sin virksomhed til også at omfatte salg af pandekager. Dette er baggrunden for, at indklagede har registreret domænenavnet pandekagebilerne.dk. Klagenævnet finder på denne baggrund, at en naturlig, kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet pandekagebilerne.dk i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet pandekagebilerne.dk ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet pandekagebilerne.dk i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Pandekagebilen v/tina Sindberg Nielsen, medhold. Dato: 16. januar Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0285 Klager: ML Data v/ Morten Charley Larsen Løvegade 16 A 4200 Slagelse Danmark Indklagede: Martin Stabell Lauritsen Stavnsvej 6 A 8381 Tilst Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0054 Klager: MIRAYLA Amagerbrogade 107, st. tv. 2300 København S Danmark Indklagede: Omegnens Tagentreprise v/ Peter Sørensen Lyngbyvej 35 2100 København Ø Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0502 Klager: The Fellow Company IVS Gydevang 39 3450 Allerød Danmark Indklagede: John Fellow Præstevænget 24 5800 Nyborg Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0106 Klager: CC-Trading ApS Hadsundvej 70 9000 Aalborg Indklagede: CC PRODUCTION ApS Venusvej 20 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0104 Klager: ServiceIT IVS Østergade 29 3200 Helsinge Danmark Indklagede: Indklagede 1 (registranten): DANFIL IT ApS (Opløst efter erklæring) c/o Teddy Danfil Eget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0032 Klager: Car Concept ApS Gungevej 15 2650 Hvidovre Danmark Indklagede: Henrik Mejer Mosegårdsvej 10 4760 Vordingborg Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0049 Klager: Plænerobot.dk ApS Thorndahlsvej 7 9200 Aalborg SV Danmark Indklagede: The Handyman Van.dk v/ Brian Rosenhøj Nielsen Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0044 Klager: Reepay A/S Njalsgade 76, 3 Sal 2300 København S Danmark Indklagede: DIBS PAYMENT SERVICES A/S Arne Jacobsens Allé 13, 1. Tv. 2300 København S Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0020 Klager: Tegee-Dan I/S Helge Nielsens Allé 7 8723 Løsning Danmark Indklagede: Tomas Weng Berglundavagen 3B 70236 Orebro Sverige Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0452 Klager: B L Biler v/ Brian Larsen Skernevej 25 4840 Nørre Alslev Danmark Indklagede: BL-BILER ApS Ligustervej 1 8600 Silkeborg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0160 Klager: Ribe Cykeltrailer ApS Stengårdsvej 19 4340 Tølløse Indklagede: Hollis Weir 1205 Lost Creek Road 19522 Fleetwood US Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: R

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: R KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0249-R Klager: Adnan Arshad Rådhusvej 8 2920 Charlottenlund Danmark Indklagede: Asbjørn Høj Lystbådehavnen 472 8700 Horsens Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0363 Klager: Jysk Byggeteam A/S Østerbro 7 7800 Skive Danmark Indklagede: Mohamad Ibrihim Amcha Hasle Centervej 179,7 tv Hasle 8210 Aarhus V Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0433 Klager: Breinholdt Foto Nørregade 8B 8850 Bjerringbro Bjerringbro Indklagede: Preben Weiling Breinholt Vandværksvej 15 Farre 8472 Sporup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0041 Klager: QBIC IVS Fælledvej 17 7600 Struer Indklagede: ALSCC Lykkevej 26 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0701 Klager: Phone King IVS Låsbygade 15 6000 Kolding Danmark v/ Montadhar Mahdi Indklagede: Lindh och Widell Invest Karlstad AB C/O AB Name ISP Jarnbrotts Prastvag

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0259 Klager: Kim Jensen Vestergade 84 7400 Herning Indklagede: Christian Mark Lagrisola Mortensen Bag Søndermarken 21, st tv 2000 Frederiksberg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0065 Klager: thinktank ApS L.V. Bircks Vej 8 Hammerum 7400 Herning Danmark Indklagede: Urge v/ Michael Brandt Vesterbrogade 33 A, 4. 1620 København V Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0425 Klager: Whisky.dk ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Indklagede: Morten Kaae Høyer Kildestrædet 118 2740 Skovlunde Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0537 Klager: Stig Nielsen Sortsøvej 27 2730 Herlev Danmark Indklagede: Karl-Oskar Fosshaug Osterdalsveien 174 9360 Bardu Norge Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0009 Klager: H365 Webbureau IVS Laskedalen 30 8220 Brabrand Danmark Indklagede: Morten Kruse Søndergaard Grønnevej 123 2830 Virum Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0027 Klager: The Office ApS Åboulevarden 39, 4. th. 8000 Århus C v/advokat Jakob Brunse Indklagede: Infrastructure Solutions Nordic A/S Lyngbyvej 24, 1. 2100 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0431 Klager: TV 24 c/o Michael Jacobsen Brændkjærgade 64, 2. tv. 6000 Kolding Danmark Indklagede: Olav Willads Oiva Willadsen Tunnelvej 7, 1. th. 2600 Glostrup Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0708 Klager: Akasse.dk ApS Stengårds Alle 45 2800 Lyngby Danmark Indklagede: KRISTELIG FAGFORENING Klokhøjen 4 8200 Aarhus N Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0652 Klager: Biotinea GmbH Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: ØNSKEBØRN A/S Uraniavej 15 8700 Horsens Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0651 Klager: Biotinea GmbH Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: COFFEE BREAK APS Baldershøj 17B 2635 Ishøj Danmark Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0129 Klager: BADBYG.DK v/murermester Arne Eggeling Tjørnevej 6 2630 Taastrup Indklagede: Brandt Kristensen ApS Frederiksberg Alle 10 1820 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0019 Klager: SellmerDiers Sædbank ApS Ørestads Boulevard 61 F, 1. 2300 København S Danmark Indklagede: DIRECTION GROUP ApS Skovdalen 10 8766 Nørre Snede Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0625 Klager: Salumeria v/qenan Sallai Godthåbsvej 49 2000 Frederiksberg Danmark Indklagede: Werner Kreisø Blågårdsgade 25, 5. th. 2200 København N Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0501 Klager: Videobrochure ApS c/o Simon Kokfelt Tøndborgvej 41 Tøndborg 8620 Kjellerup Danmark Indklagede: Martin Simon Litorinaparken 47 2680 Solrød Strand Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0608 Klager: UNGBO DANMARK, Administration A/S Vesterå 9000 Aalborg Denmark Indklagede: KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Cortex Park 18A 5230 Odense M Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0130 Klager: Simply Living IVS Padborgvej 188 8600 Silkeborg Danmark Indklagede: Simply Living v/annette Wolters Stenløsevej 95 Hjallese 5260 Odense S Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0011 Klager: Henrik Kloster Nielsen Klintingvej 202 6854 Henne Indklagede: MTB MANAGEMENT ApS Elverhøjen 43 2730 Herlev Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0451 Klager: GXN A/S Kanonbådsvej 8 1437 København K Danmark Indklagede: Waqar Ahmed Østergården 53, 3. tv. 2635 Ishøj Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0642 Klager: Biotinea GmbH Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: Henrik Nedergaard Ådalsvej 8 Laurbjerg 8870 Langå Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0355 Klager: Cantona ApS Gl. Aalborgvej 63 9300 Sæby Indklagede: Nicolai Juul Falkenlund Æblegården 29 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0172 Klager: UNI-EL A/S Dybdalvej 4 Rimmerhus 6920 Videbæk Indklagede: UNI-EL v/lennart Torben Svensson Klintevej 14 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0428 Klager: Aller Media A/S Havneholmen 33 1561 København V Danmark Indklagede: [A] [A s adresse] Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0443 Klager: Uldtøj.dk ApS Frydendalsvej 8 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: Niels Erik Beck Bønstrupvej 11 Bønstrup 6580 Vamdrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0120 Klager: DPO Danmark ApS Nørre Voldgade 11, Kl. 1 1358 København K Danmark Indklagede: Jørgen Strøm Kristensen Skovbrynet 5 9293 Kongerslev Kongerslev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0152 Klager: Omsæt ApS Jagtvej 15 3400 Hillerød Danmark v/henrik Brandt, B-kon ApS Indklagede: Johan Tore Ussing Zaandam Alle 15 2791 Dragør Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0672 Klager: GoSocial GmbH Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: Daniel Normann Pedersen Skyttebjerg 20 2850 Nærum Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0641 Klager: KEROGI AG Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: Laug Matthias Am Karlsbad 16 10785 Berlin Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0135 Klager: Østen.dk ApS Godthåbsvej 132 2000 Frederiksberg Danmark Indklagede: [A] [A s adresse] Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0594 Klager: JAVIKA ApS Stuhrs Brygge 17, 2. tv. 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Jens Christian Haagen Madsen Grenstenvej 20 Stevnstrup 8870 Langå Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0506 Klager: Østjysk Våbenhandel A/S Kildeparken 32 8722 Hedensted Danmark Indklagede: Ulrik Kromann Pedersen Langedvej 54 4760 Vordingborg Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0012 Klager: Medarbejderferie ApS Nørregade 61 6600 Vejen v/advokat Kasper Stjernegaard Indklagede: 2match v/kim Jespersen Rahbæks Allé 6 6650 Brørup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0587 Klager: Ældre-partiet Topshøj 2 5631 Ebberup Danmark Indklagede: Jørgen Einar Mikkelsen Nørregade 36 9370 Hals Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0658 Klager: KEROGI AG Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: Lars Christian Petersen Howitzvej 63 B, st. th. 2000 Frederiksberg Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0514 Klager: Aarhus Sea Shop ApS Gåseagervej 14 8250 Egå Danmark Indklagede: Tom Høybye Vestervoldgade 7, 1. 5800 Nyborg Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0010 Klager: MiPhone ApS Skinderskovvej 10 2730 Herlev Indklagede: Jens Jakob Lykke Larsen Bøgehøj 11 2900 Hellerup Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0145 Klager: Simon Strøm Pedersen Villumhøj 17 8831 Løgstrup Indklagede: Bo Strøm ApS Margrethehåbsvænget 11 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0621 Klager: Neye A/S Klosterstræde 1 1157 København K Danmark Indklagede: Rain Ignatjev Tatari 8/Sakala 22-17 A 10141 Tallin Estland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0198 Klager: Leif Thøisen Elleygade 4 6300 Gråsten v/dan Duus Thøisen Lindholm Brygge 1, 1, -15 9400 Nørresundby Indklagede: Thomas Thøisen Stavnsbølgade 35 6440

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0169 Klager: SOPH v/freja Sophie Hermann Holtz Boulevarden 24, 1. th. 9000 Aalborg Indklagede: Anne Sophie Hæstorp Andersen Colbjørnsgade 17, 3. tv. 1652 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0102 Klager: J&B Trading v/ Bent Chr. Petersen Horsedammen 8 2605 Brøndby Indklagede: Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund Vermundsgade 1 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0673 Klager: TWINS CONSULTING ApS Gammel Lundtoftevej 1 A 2800 Kgs. Lyngby Danmark Indklagede: RoseComp Att. Mads Rosenkrans Jens Jessens Vej 17 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0020 Klager: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Leif Andersen Boelsmindevej 222 9300 Sæby Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0613 Klager: Mads Jensen Højeloft Vænge 54 3500 Værløse Danmark Indklagede: Sandra Ebbesen Hannemanns Allé 4 K 2300 København S Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0438 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Dr.jur. Hans Boserup Søndre Landevej 20 6400 Sønderborg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0521 Klager: The Fellow Company IVS Gydevang 39 3450 Allerød Danmark Indklagede: Reygie Aguilar Mia & Malu Appartment r204, Casia street Bankal 6015 Lapu Lapu Philippinerne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0114 Klager: Bent Hansen Møbler A/S Kaolinvej 1 9220 Aalborg Øst Indklagede: Bent Svanholm Mejemarken 3 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0541 Klager: Kold College Landbrugsvej 55 5260 Odense S Danmark Indklagede: Martin Kold Skovkanten 6 2880 Bagsværd Danmark Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0269 Klager: Mathias Sørensen Skovvej 4291 Ruds Vedby Indklagede: Dounia Latrache Gulkløvervænget 24 2625 Vallensbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0320 Klager: TALENTSOFT NORDIC ApS Islands Brygge 43 2300 København S Danmark v. Carsten Overgaard Indklagede: Silvia Langer Hottkesweg 4 46242 Bottrop Tyskland

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0040 Klager: Carsten Garde Eilertsen Parkvej 2, 9. tv. 4700 Næstved Danmark Indklagede: Abznet.dk Knudrisgade 32 8000 Aarhus C Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0096 Klager: A/S A.P. Botved Nørrelundvej 5 2730 Herlev Danmark Indklagede: Stig Seiling Christensen Marienborg Park 27 2860 Søborg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0688 Klager: Forlaget Anholt v/hans Jørgen Lassen Ageren 5 8592 Anholt Danmark Indklagede: Anton Åmand Christensen Tamsborgvej 33 3400 Hillerød Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0396 Klager: MILJØCENTER1 A/S Bautavej 1A Hasle 8210 Aarhus V Danmark Indklagede: Malin Svensson Sandstensvagen 3 25284 Helsingborg Sverige Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0474 Klager: Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Danmark Indklagede: Brandon Hibbs PO Box 871 95678 Roseville USA Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0033 Klager: Jesper Schmidt Hedelyparken 27, 1. th. 2670 Greve Indklagede: GmbH tellm Berlin, Berlin 10119, Germany 10119 Berlin Germany Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0539 Klager: Sebastian Skjold Been Thorsgade 71, 4. tv. 2200 København Danmark Indklagede: Jess Farver Jyllingvej 155, 1. tv. 2610 Rødovre Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0709 Klager: Akasser.dk ApS Stengårds Alle 45 2800 Lyngby Danmark Indklagede: TL NORDIC A/S Rungsted Strandvej 76A 2960 Rungsted Kyst Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0616 Klager: Morten Paulsen Styrmandsvej 14 2660 Brøndby Strand Danmark Indklagede: Redspot Limited Suite 1, 1st floor, 5 Secretarys Lane GX11 1AA Gibraltar Gibraltar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0755 Klager: Randers Alevi Kultur Center Glentevej 1 A 8930 Randers NØ Danmark v/feramuz Acar Indklagede: [A] [A s adresse] Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0359 Klager: CDK Global, LLC 1950 Hassell Road Hoffman Estates 60195 Illinois USA v/henriette Vængesgaard Rasch Indklagede: ax1ao@hotmail.com china 123456 china

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0341 Klager: AGROFORM A/S Gammelskovvej 3 Lerskov 6534 Agerskov Danmark Indklagede: Wolters Kluwer Danmark A/S Nyhavn 16 1051 København K Danmark Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0040 Klager: Veteranbanen Bryrup-Vrads c/o Henrik Gabriel Næsby Hirsevænget 26 8464 Galten Indklagede: Mads Nordskov Hauser Plads 16 C, st. 1127 København K. Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0676 Klager: Biotinea GmbH Blegistrasse 13 6340 Baar Schweiz Indklagede: Balslev Media ApS Gefionsvej 24 8230 Åbyhøj Danmark Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0494 Klager: Debito ApS Skelagervej 15 9000 Aalborg Danmark Indklagede: TL NORDIC ApS Rungsted Strandvej 76A 2960 Rungsted Kyst Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0062 Klager: Root v/ Kenneth Christensen Irmingergade 11, 3. tv. 2100 København Ø v/thomas Angelo-Dose Indklagede: Bo Jacobsen Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0137 Klager: Visitmariagerfjord v/ Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Indklagede: Clouded domain and web services MBX 1391, London Road Leigh-On-Sea

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0217 Klager: Tokyo Hut Running Sushi / Konge Buffet Sct. Mathias Gade 76, st. 8800 Viborg v/domainbox ApS Erik Glippings Vej 13 8800 Viborg Indklagede: King Buffet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0173 Klager: G4S Security Services A/S Roskildevej 157 2620 Albertslund v/advokat Torben Bondrop Indklagede: Pontus Granborg AB Birger Jarlsgatan 101 11356 Stockholm

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0136 Klager: Dansk Ejendom A/S Niels Kjeldsens Vej 23 7500 Holstebro Indklagede: Lehrskov Borups Alle 21 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0170 Klager: DecoFarver ApS Odensevej 52 5750 Ringe Indklagede: Knud Lønborg-Jensen Saltværksvej 61 B, 1. th. 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0006 Klager: NaimiConsult v/omar Naimi Toftegårdsvej 3 4550 Danmark Indklagede: Bondo Kontormoebler A/S Hjulmagervej 6 7100 Vejle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0523 Klager: Vibehusene Beboerforening v/ formand Jan Novaa Nattergalevej 7, 3 Sal. 2400 København NV Danmark Indklagede: INSTITUTE FOR SOCIAL INFORMATICS c/o Rosalie

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2019-0053 Klager: Jonas Nakel Smålandsgade 7, 2. th. 2300 København S Danmark Indklagede: Rasmus Asbjørn Dalsgaard Ravnsborg Tværgade 6, 2. 2200 København N Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere