Reagensglasbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reagensglasbehandling"

Transkript

1 I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller kunstig befrugtning. Behandlingen foregår ved, at æg befrugtes af sædceller uden for kvindens krop i en glasskål (in vitro) i et laboratorium. Efter befrugtningen føres ægget med et tyndt rør gennem livmoderhalsen og op i livmoderen, hvor det lægges på livmoderens slimhinde. Hvis ægget sætter sig fast, udvikler det sig til en graviditet. REGLER FOR BEHANDLINGEN I får tilbudt 3 behandlinger. En behandling betragtes som gennemført, når den resulterer i, at mindst 1 befrugtet æg lægges tilbage i livmoderen. I tilgift kommer desuden eventuelle tilbagelægninger af æg, som har været nedfrosset fra tidligere behandlinger (Se afsnittet Nedfrysning af æg). Hvis vi begynder på en behandling, som ikke ender med, at et befrugtet æg bliver lagt tilbage i livmoderen, tæller den ikke med i de 3 behandlinger. Antallet af gennemførte og ikke-gennemførte behandlinger er begrænset til 5. Hvis I ikke inden for 5 forsøg opnår 3 gennemførte behandlinger, afsluttes forløbet alligevel. Hvis en gennemført behandling resulterer i graviditet, men ender med abort eller dødfødsel, tæller behandlingsforsøget ikke. I kan da få tilbudt en ekstra behandling. Hvis der i forbindelse med behandling nedfryses befrugtede æg, skal disse bruges til videre behandling før en eventuel ny hormonstimulation og ægudtagning. Hos nogle kvinder forekommer det, at æggestokken ikke reagerer normalt på hormonstimulationen. I sådanne tilfælde må vi opgive efter nogle forsøg. SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN Til første konsultation om reagensglasbehandlingen gennemgår en sygeplejerske behandlingsforløbet med jer og sikrer, at alle papirer er i orden. I bliver desuden instrueret i at give hormoninjektioner. Det er vigtigt, at I begge deltager i samtalen. Behandlingsforløbet består af flere faser: Hvor stor er chancen for at få barn? Hvis vi når frem til at lægge 1 befrugtet æg i livmoderen, hvilket oftest sker, er chancen for en positiv graviditetstest cirka % og for at føde et levende barn cirka 30 % per forsøg. Succes afhænger meget af kvindens alder, idet æggenes kvalitet aftager med alderen. Hvis kvinden er over 40 år, er chancen for at blive gravid betydeligt mindre. Det bliver desuden sværere at gennemføre en graviditet, især på grund af en stigende abortrisiko. En opgørelse i 2004 i Danmark viste, at chancen for graviditet er % per gang, hvis man får 1 befrugtet æg lagt tilbage i livmoderen, mens chancen er % per gang ved tilbagelægning af 2 æg. Det vil sige, at chancen for at opnå graviditet ved oplægning af 1 æg af topkvalitet er næsten lige så god som ved oplægning af 2 æg, samtidig med at I undgår de komplikationer, der er forbundet med en tvillingegraviditet. Indledende hormonbehandling med næsespray og hormoninjektioner Ultralydsskanninger, som viser det rette tidspunkt for ægudtagningen Ægudtagning - denne dag skal kvinden møde fastende Fertilitetsklinikken ID-nr. KBUA juli 2015

2 Hvis mandens sæd skal bruges, skal manden på dagen for ægudtagning aflevere en sædprøve Æggene befrugtes i et laboratorium Det bedste æg lægges op i livmoderen igen Understøttende hormonbehandling Graviditetstest. Hormonbehandling og ultralydsskanning Kvinden får en indledende hormonbehandling, der sikrer, at æggestokkene modner flere æg end det ene, der normalt udvikles. Der kan være en del gener i forbindelse med hormonstimulation. Der kan fx forekomme hedestigninger, brystspænding, trykken i underlivet, oppustethed, kvalme, svimmelhed, hovedpine og humørsvingninger. Disse gener kan forekomme hos nogle og i varierende grad, men ikke hos alle. I sjældne tilfælde (mindre end 1 %) forekommer der overstimulering af æggestokkene. Dette skyldes en udvikling af for mange ægblærer ofte mere end 20. Det kan medføre forstyrrelse i væskebalancen, og i nogle tilfælde kræver dette hospitalsindlæggelse. Overfølsomhedsreaktion på hormonbehandlingen ses kun i sjældne tilfælde. Den første del af behandlingen er med en næsespray, der nedregulerer de overordnede kønshormoner, der styrer æggestokkene. Dette gør, at den efterfølgende hormonbehandling er mere effektiv og styrbar. Næsesprayen skal bruges 3 gange dagligt, 1 pust per gang. Næsesprayen gør, at man i en kortvarig periode kommer i en tilstand, som minder om overgangsalder. Det kan være forbundet med gener som hedeture, træthed, hovedpine og irritabilitet. Behandlingen med næsespray alene varer mindst 14 dage. I denne periode kommer menstruationen cirka på det forventede tidspunkt. Blødningen varer eventuelt lidt længere end normalt, eller den kan komme et par dage senere. Hvis menstruationen udebliver mere end 5 dage, skal I kontakte os. Efter cirka 14 dages behandling med næsespray foretager vi en ultralydsskanning, hvor vi beslutter, om det er tid til at starte på hormonbehandlingen. Ved skanningen får I en recept på hormon, og I får at vide, hvornår kvinden skal starte med injektionerne. Denne del af hormonbehandlingen stimulerer væksten af ægblærer i æggestokkene. Hormoninjektionerne skal foretages med en tynd kanyle lige under huden i maveskindet. Det er meget nemt selv at gøre, og I er blevet grundigt instrueret i, hvordan man gør, af sygeplejersken ved jeres første konsultation. Behandlingen består af en injektion dagligt i cirka 9 dage, indtil ægblærerne er store nok. På forhånd aftaler vi den daglige dosis. Det er bedst at tage hormonet på samme tid hver dag, tidligst klokken I perioden med hormonbehandling fortsættes behandlingen med næsespray, dog kun 1 pust 2 gange dagligt. I visse tilfælde er det bedst at undlade næsespray. Dette behandlingsforløb hedder Kort Protokol, og her foretager vi en ultralydsskanning allerede på menstruationsdag. Hvis ultralydsskanningen viser, at alt er i orden, startes hormoninjektionerne. Efter 6 dages behandling startes behandlingsforløb med et andet hormon, der forhindrer ægløsning. Det skal også tages som en injektion. På dag i hormonbehandlingen ultralydsskanner vi æggestokkene for at se antallet og størrelsen af ægblærerne. Ægblærer er små væskefyldte hulrum i æggestokkene. Man kan ikke se selve ægget, da det kun er 0,1 millimeter i diameter. Antallet er meget individuelt, men der vil i gennemsnit være 3-5 ægblærer i hver æggestok. De største ægblærer skal være millimeter, før æggene er så modne, at vi kan planlægge, hvornår vi skal tage dem ud. Hvis ægblærerne ikke er store nok ved den første kontrol, planlægger vi endnu en skanning én til flere dage efter, hvor hormonbehandlingen med injektioner fortsætter og eventuelt også justeres. Når en skanning viser, at ægblærerne er store nok, skal de tages ud efter 2-3 dage. Før vi tager æggene ud, skal de modnes med hormonet hcg. Hormonet skal tages som en injektion, og det er vigtigt, at det tages inden for 10 minutter i forhold til det tidspunkt, vi aftaler. Det vil typisk være 36 timer eller 34 timer før udtagning af æggene. Ægudtagning I skal møde på Fertilitetsklinikken på det aftalte tidspunkt, og I skal regne med at være her 1-2 timer. 2 af 7

3 Til kvinden: Du skal faste på dagen for ægudtagningen, så din mavesæk er helt tom. Du skal derfor følge disse retningslinjer: Du må ikke spise fast føde 6 timer før mødetidspunktet. Du må ikke drikke 2 timer før mødetidspunktet. Hvis du skal indtage tabletter, må du gerne drikke vand. Brug så lidt vand som muligt. 2 timer før ægudtagningen anbefaler vi, at du drikker 1 glas saft eller juice. Smertestillende og beroligende medicin skal indtages 1 time før ægudtagningen. Umiddelbart før ægudtagningen skal du tømme blæren. Herefter lægger vi en kanyle i en blodåre i hånden, og i den får du yderligere smertestillende medicin. Vi gør skeden klar til ægudtagningen ved at foretage afvaskning og lægge lokalbedøvelse i niveau med livmoderhalsen i skedevæggen. Selve udtagningen af æg foregår ved, at vi under samtidig ultralydsscanning fører en kanyle gennem skedevæggen til æggestokkene og på den måde tømmer de enkelte ægblærer for væske. Vi undersøger derefter væsken under mikroskop for at se, om der er æg. Nogle ægblærer kan være tomme, men cirka 80 % af ægblærerne indeholder et æg. Antallet af ægblærer bestemmer, hvor mange indstik vi skal foretage. Ofte kan ægblærerne tømmes i 1 indstik. Via en TVskærm kan I følge med i ægudtagningen. Udtagningen af æg varer cirka minutter. Idet ægudtagningen foregår ved at føre en kanyle gennem skedevæggen, er der en meget lille risiko for infektion. Ægudtagningen kan desuden være forbundet med et ubetydeligt blodtab. Efter ægudtagningen skal du hvile dig. Hvis I bruger mandens sæd, skal I blive på klinikken, indtil vi har resultatet af oprensningen af mandens sæd. Hvis du har fået beroligende eller smertestillende medicin, må du ikke køre bil resten af dagen. Vi anbefaler, at du holder dig i ro resten af dagen, og du må ikke være alene den følgende nat. Du kan forvente at få lidt blødning fra skeden og en vis smertereaktion i underlivet. Brug af mandens sæd eller donorsæd Ved brug af mandens sæd: Hvis I skal bruge mandens sæd, skal du som mand aflevere en sædprøve den dag, hvor kvinden skal have foretaget ægudtagning. Sædprøven skal være så frisk som muligt. I kan dog medbringe sæden hjemmefra, hvis I har mindre end 1 times transporttid til klinikken. Du skal undgå sædafgang inden for de sidste 2 dage, før du skal afgive sædprøven. Ved brug af donorsæd: Vi køber sæden i sædbankerne Cryos eller Nordisk Cryobank. Det fastlagte regelsæt sikrer, at donor er fundet sygdomsfri. Ved brug af donorsæd gør vi opmærksom på, at der på trods af grundige sikkerhedsforanstaltninger kan være en minimal risiko for overførsel af smitte og uerkendt arvelig sygdom. Læs mere om valg af sæddonor sidst i denne pjece. Dyrkning af æggene Vi anbringer æggene i en lille skål med dyrkningsvæske, som vi placerer i en inkubator ( rugemaskine ). Herefter skal æggene befrugtes, ligesom hvis det foregik på naturlig vis i kvindens æggeleder. Efter 2 døgn kan vi se, om befrugtningen er sket efter planen, og hvor mange æg der har delt sig korrekt. Hvis der ikke er sædceller nok i en sædprøve til, at vi kan forvente befrugtning, kan vi bruge mikroinsemination. Minkroinsemination (ICSI - IntraCypolasmatisk SpermInjektion) er en teknik, hvor vi med særligt udstyr under mikroskop befrugter ægget med en enkelt sædcelle. Metoden har været anvendt med stor succes i flere år, men anvendes kun hvis det er strengt nødvendigt. Der er hidtil født mange tusinde børn efter anvendelse af metoden, og det har ikke ledt til flere misdannelser end normalt. Metoden forårsager ikke større hyppighed af nyopståede fejl i arveanlæggene, men derimod af fejl, som arves fra faderen til barnet med en hyppighed på > 0,9 %. Det vil sige, at mænd med meget dårlig sædkvalitet har en ganske lille øget forekomst af fejl i arveanlæggene, som hos dem selv ikke betyder noget, men som har en betydning for befrugtning af æggene. Vi foretager aldrig denne behandling uden jeres ønske eller viden. 3 af 7

4 Oplægning af æg i livmoderen Normalt bliver 1 befrugtet æg lagt tilbage i livmoderen, i visse tilfælde dog 2. Vi lægger 1 æg tilbage i livmoderen, hvis: kvinden er under 36 år det er 1. eller 2. behandlingsforsøg æggene er af god kvalitet der er overskydende æg til nedfrysning kvinden tidligere har fået foretaget keglesnitoperation eller anden operation på livmoderen. Vi lægger desuden 1 æg tilbage, hvis der er risiko for overstimulation (hyperstimulationssyndrom), eller hvis dette ønskes uanset kvindens alder. Vi lægger 2 æg tilbage i livmoderen, hvis: kvinden er 36 år eller derover det er 3. behandling de befrugtede æg ikke har topkvalitet der er tale om nedfrosne æg fra tidligere forsøg. Det eller de befrugtede æg lægges tilbage i livmoderen ved hjælp af et lille blødt plastikrør, der føres gennem livmoderhalsen. Der er normalt intet ubehag forbundet med dette. Oplægningen af æg sker 2-3 dage efter udtagningen. Hvis der er udhentet 6 æg eller derover, bliver æggene dog dyrket i 5-6 dage. Hvis der er overskydende æg med en maksimal høj udviklingsgrad, kan I få dem frosset ned. Øvrige æg bliver destrueret. Hormonbehandling med gel/tabletter i skeden Når ægget er lagt til bage i livmoderen, starter behandlingen med hormonet progesteron. Denne behandling giver ægget gode betingelser for at fæstne sig i livmoderslimhinden. Behandlingen består i gel eller tabletter, som skal anbringes i skeden. Hormonbehandlingen varer 15 dage. Graviditetstest 14 dage efter, at ægget er blevet lagt tilbage i livmoderen, skal der tages en graviditetstest i form af en blodprøve. Blodprøven kan foretages på sygehuset eller hos egen læge. Hvis blodprøven bliver taget på Aalborg Universitetshospital eller Hjørring Sygehus inden klokken 09.30, vil I få svar på prøven per telefon næste dag. Hvis prøven foretages hos egen læge, vil I først få svar 2 dage senere. Det er vigtigt, at blodprøven foretages, også selvom kinden får menstruationslignende blødning. Man kan godt bløde, men stadigvæk være normalt gravid. Hvis graviditetstesten er positiv, får I en tid til en graviditetsskanning 3 uger efter. SÅDAN FORBEREDER I JER Send mail på menstruationsdag 1 Når vi har indgået en aftale om behandling, skal I på menstruationsdag 1 sende os en mail på adressen Oplys navn, fødselsdato og første blødningsdag samt hvilken behandlingstype, det drejer sig om. Menstruationsdag 1 er den dag, hvor der er blødning fra om morgenen. I kan vælge at udsætte behandlingen på grund af fx eksamen, ferie, arbejde eller andet. Hvis I vælger at udsætte behandlingen, skal I vente med at sende mailen til næste gang, du har menstruation. I enkelte perioder vil jeres behandling kunne blive udsat. Det sker, hvis flere par, end vi kan behandle samtidig, melder sig på én gang. Vi garanterer, at dette højst kan ske 2 gange i træk. HVIS I OPNÅR GRAVIDITET Hvis I opnår graviditet som følge af reagensglasbehandling, er der for barnet ikke fundet øget risiko for misdannelser eller kromosomfejl. Som tidligere nævnt ser man dog ved mikroinsemination, at skjulte arvelige fejl, som ikke kommer til udtryk, videreføres i måske let øget grad. Der er altid en lille risiko for, at graviditeten sætter sig uden for livmoderen. En graviditet uden for livmoderen er ikke en levedygtig graviditet, men kræver kontrol og indimellem operation. Ved reagensglasbehandling kan der være en øget sandsynlighed for tvillingegraviditet, som er forbundet med større risici for komplikationer. For at mindske sandsynligheden for tvillingegraviditet lægger vi derfor ofte kun 1 befrugtet æg tilbage i livmoderen. 4 af 7

5 HVIS BEHANDLINGEN IKKE LYKKES En behandling kan blive aflyst af følgende årsager: Ultralydsskanning viser manglende udvikling af ægblærerne. Kvinden eller manden bliver syg (høj feber.) Det lykkes ikke at tage æg ud fra æggestokkene. Æggene bliver ikke befrugtede. Æggene deler sig ikke eller dårligt efter befrugtning. Hvis behandlingen aflyses eller ikke lykkes, vil vi holde et afsluttende møde, hvor vi vejleder jer og giver jer råd om eventuel fremtidig behandling. Vi gennemgår forskellige behandlingsforløb, og vi tager stilling til, om der er rimelighed i videre behandlingsforsøg på en privat klinik, ligesom vi vil komme ind på muligheden for adoption. NEDFRYSNING AF ÆG Nedfrysning af befrugtede æg med henblik på tilbagelægning i livmoderen har været anvendt med succes i mange år. Det er født flere tusinde børn ved hjælp af denne teknik, og der er ikke påvist øget risiko for abort, misdannelser eller fejl i arveanlæg. Lovgivningen foreskriver, at: de befrugtede nedfrosne æg kun må anvendes til behandling af kvinden eller parret, de stammer fra de befrugtede æg højest må være nedfrosne i 5 år. Herefter bliver de destrueret. Æggene destrueres også, hvis den ene part dør, eller hvis parret går fra hinanden der før nedfrysning af æggene skal gives skriftligt samtykke til, at æggene må nedfryses og opbevares under de gældende vilkår og betingelser de befrugtede æg kun må optøs og anvendes, efter kvinden/parret har givet lov til det. Vi giver alle, der er i behandling, muligheden for at nedfryse æg, men det er kun cirka ¼ af vores patienter, som får taget så mange æg ud, at der er overskydende æg at nedfryse. Sandsynligheden for tvillinger En opgørelse på de offentlige fertilitetsklinikker i Danmark i 2004 viste, at sandsynligheden for tvillingegraviditet efter tilbagelægning af 2 æg er %. Det vil sige, at op til en tredjedel af de kvinder, der bliver gravide efter at have fået tilbagelagt 2 befrugtede æg i livmoderen, bliver gravide med 2 børn. Tvillinger fødes i gennemsnit 3 uger før tiden og vejer i gennemsnit cirka 2500 gram. Lidt over halvdelen af alle tvillingebørn bliver indlagt på en børneafdeling. Der er større risiko for komplikationer ved tvillingefødsel, ligesom graviditeten er en større belastning for kroppen. Man skal derfor gå på barsel tidligere og gå til flere kontroller. Der er desuden cirka dobbelt så høj risiko for svangerskabsforgiftning og kejsersnit. Hvis man som følge af reagensglasbehandling bliver gravid med tvillinger, drejer det sig ofte om tveæggede tvillinger. Dette giver færre komplikationer end ved graviditet med enæggede tvillinger. Det skyldes, at der i gennemsnit udtages 6-8 æg, og heraf vil cirka 2 ud af 3 æg blive befrugtet, og det er ikke alle af de befrugtede æg, som begynder at dele sig. Desuden skal æggene være af en vis kvalitet, for at de kan klare nedfrysningsprocessen. På trods af dette går cirka halvdelen af de nedfrosne æg til grunde ved optøningen. Oplægning af befrugtede æg, der har været nedfrosset, giver en ekstra chance og tæller ikke med i tilbuddet om 3 gennemførte behandlingsforsøg. Der lægges maksimalt 2 optøede æg tilbage i livmoderen. Chancen for at blive gravid er lidt lavere end ved oplægning af friske æg. Hvis man ønsker tilbagelægning af optøede befrugtede æg, foregår det i en naturlig cyklus, eventuelt med tilskud af østrogen og graviditetsbevarende hormon. Vi foretager ultralydsskanning af slimhinden i livmoderen for at sikre, at tykkelsen er tilstrækkelig til, at 5 af 7

6 æg kan sætte sig fast. Hvis man bruger hormonbehandling, fortsætter denne 14 dage efter ægoplægningen, hvor der tages en graviditetstest. Hvis denne er positiv, fortsætter hormonbehandlingen i yderligere 3 uger. VALG AF SÆDDONOR I de tilfælde hvor der skal anvendes donorsæd ved befrugtning af æggene, har I mulighed for at vælge, om I vil gøre brug af en anonym sæddonor eller en ikke-anonym sæddonor. Anonym sæddonor Den anonyme sæddonor vil for altid være anonym bortset fra oplysning om hudfarve, øjenfarve, hårfarve, højde og vægt. En anonym sæddonor udvælges af Fertilitetsklinikken efter nærmere aftale med dig/jer. Ikke-anonym sæddonor Ønsker I en ikke-anonym sæddonor, kan I på sædbankernes hjemmesider finde en sæddonor. Gå ind på eller Der er forskellige løsninger af hensyn til, hvilke oplysninger I ønsker. Når der er tale om ikke-anonym sæddonor, skelner vi mellem følgende typer af kendskab til donor: Udvidet profil. Denne donor er ikke kendt af parret, der modtager sæden. Sæddonor giver her supplerende oplysninger om fx erhverv, fritidsinteresser, uddannelse og lignende. Åben donor. Denne donor er ikke kendt af parret som modtager sæden, men sædbanken har yderligere oplysninger om ham (de samme oplysninger som under udvidet profil). Desuden har donoren tilladt, at fx barnet på et nærmere fastlagt tidspunkt via sædbanken kan indhente oplysninger om hans identitet. Kendt donor. Ved donation fra en kendt donor skelnes mellem dedikeret donation og ikkededikeret donation: Dedikeret donation. Et par kan vælge at bruge en donor, som parret kender, fx en ven/bekendt eller et familiemedlem. Med et familiemedlem forstås en person, med hvem kvinden har mindre en 6,25 % arveanlæg tilfælles. Denne donor skal forinden godkendes i en sædbank, og sæden skal leveres fra denne sædbank. En donor, som udelukkende donerer til én bestemt kvinde, anses som far til barnet, såfremt der er tale om en kvinde, der har en kvindelig partner. Hvis kvinden er gift eller samlevende med en mand, der har givet sit samtykke til behandlingen og erklæret, at han skal være far til barnet, anses donor ikke som far til barnet. Ikke-dedikeret. Et par kan også vælge en sæddonor, hvis identitet kan oplyses i sædbanken på donationstidspunkt. Sæddonoren har valgt, at parret må kende hans identitet, mens kvinden, der modtager sæden, er ukendt for ham. Sæddonoren vil i dette tilfælde ikke komme til at stå som far til barnet. Alle udgifter ved brug af donorsæd betales af Region Nordjylland. Vær opmærksom på dette, når I vælger donor Når I vælger donor hos Cryos International, er det vigtigt at være opmærksom på: at donor stadig er aktiv i Danmark. Tjek derfor graviditetsraten i Danmark på den valgte donor. at sædstråene fra donor findes i MOT (max 20) ICI unwashed. Når I vælger donor hos Europeanspermbank, er det vigtigt at være opmærksom på: at vælge ICI units. at I skal bruge FertDronninglund som både login og password. 6 af 7

7 KONTAKT OG MERE VIDEN Har I spørgsmål til forløbet eller behandlingen, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I vil vide mere om behandlingen, kan I søge på patienthåndbogen.dk. Søg på reagensglasbehandling. Kontakt Fertilitetsklinikken Sekretær Tlf Vi træffes bedst: Mandag fredag Sygeplejerske Tlf Vi træffes bedst: Mandag fredag og af 7

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv har været igennem utallige inseminations-

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling.

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2014 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Patient information Insemination med partners sæd - IUIH 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik E-mail: copenhagen@nordica.org Insemination med partners sæd - IUIH 2 Insemination Insemination

Læs mere

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor?

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? 1 Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? Her kan du læse mere om det at blive ægdonor på Copenhagen Fertility Center 2 Danske regler om donation af ubefrugtede æg:

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2013 IVF - registeret Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i æggestokken Om udvidet operation for kræft i æggestokken Ekstensiv operation for ovariecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal opereres for kræft

Læs mere

Patientinformation om igangsættelse af fødsler

Patientinformation om igangsættelse af fødsler Patientinformation om igangsættelse af fødsler Denne pjece gælder kun for kvinder, som ikke tidligere har fået foretaget kejsersnit eller andre større operationer på livmoderen. I Danmark sættes ca. 25

Læs mere

FORSTOPPELSE FORSTOPPELSE

FORSTOPPELSE FORSTOPPELSE Forstoppelse FORSTOPPELSE Der er mange, som har problemer med at komme af med afføringen. Op mod hver femte oplever problemer med afføringen. Hos ældre udgør det et stort problem. Afføringsproblemer er

Læs mere

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL?

Fødslen HVORNÅR ER FØDSLEN I GANG? HVORNÅR ER DU I FØDSEL? I denne pjece kan du få svar på dine spørgsmål om fødslen. Informationen i pjecen gælder for alle fødesteder i Region Nordjylland (Fødegangen på Aalborg Universitetshospital Nord og fødegangene på Sygehus

Læs mere

Fjernelse af Livmoderen

Fjernelse af Livmoderen Fjernelse af Livmoderen Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Denne pjece skal suppleres med den mundtlige information, som du har modtaget

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil DELTAGERINFORMATION INFORMATION OM DELTAGELSE I EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Rygbedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Rygbedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du læser

Læs mere

Fosterdød i graviditeten efter uge 22

Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Patientinformation www.koldingsygehus.dk Du er ønsket gravid, men dit ufødte barn er dødt. Som afslutning af graviditeten er en

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen

Information om fjernelse af et stykke af endetarmen Patientinformation Information om fjernelse af et stykke af endetarmen - Rectumresektion Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af et stykke endetarm (rectumresektion) Rev. mar.

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Patientinformation Fjernelse af livmoderen Vaginal hysterektomi Dagkirurgisk Center Du er blevet henvist til operation for at få fjernet din livmoder. Operationen foregår i Dagkirurgisk Center. Opholdet

Læs mere

Patientinformation. Sterilisation. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. Ambulatoriet

Patientinformation. Sterilisation. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. Ambulatoriet Patientinformation Sterilisation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om sterilisation. Pjecen informerer

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

L 138 Forslag 1 »Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.« » 6 b. 10. 11. » 5 a. 12.

L 138 Forslag 1 »Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.« » 6 b. 10. 11. » 5 a. 12. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg) Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende anonym donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand kan også vælge denne

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Medicinsk provokeret abort

Medicinsk provokeret abort Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Medicinsk provokeret abort Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Ved en medicinsk abort afbrydes graviditeten med 2 slags medicin. Den ene er tablet Mifegyne, der

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med Thalidomid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling)

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket barnløshed. Det er hensigten at give en vejledning

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge April 2015 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Prolapsoperation. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Prolapsoperation. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Prolapsoperation Patientinformation www.koldingsygehus.dk Ved en prolapsoperation sys en defekt i bindevævet i skeden (forvæg/bagvæg). Operationen afhjælper nedsynkning

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver de oprensede hurtigtsvømmende sædceller sprøjtet direkte ind i livmoderen. Du modner selv

Læs mere

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Fuld bedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Fuld bedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn

Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn Urologisk Afdeling - Fredericia Manglende nedsynkning af testikel - operation af børn Vejledning til forældre og børn www.fredericiasygehus.dk Forberedelse før operationen Det er vigtigt, at dit barn

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Lokalbedøvelse til brokoperation

Lokalbedøvelse til brokoperation Patientinformation Lokalbedøvelse til brokoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 2 Lokalbedøvelse ved brokoperation Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Behandling med bendamustin

Behandling med bendamustin Vi anbefaler dig behandling med indholdsstoffet bendamustin mod din kræftsygdom. Denne pjece kan være en hjælp til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Patientinformation Fjernelse af livmoderen Vaginal hysterektomi DKC Dagkirurgisk Center Du er blevet henvist til operation for at få fjernet din livmoder. Operationen foregår i Dagkirurgisk Center. I Dagkirurgisk

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort

Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort Kirurgisk udskrabning v. ufrivillig abort Marts 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort 2 Kirurgisk

Læs mere

Information om koloskopi

Information om koloskopi Patientinformation Information om koloskopi - Moviprep Velkommen til Organkirurgisk Afdeling Endoskopisk afsnit Information om Koloskopi Hvad er koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat.

I god tid før operationen vil speciallægen undersøge dig og informere grundigt om indgrebet og det forventelige resultat. Efterhånden som man bliver ældre, bliver musklerne og huden i ansigtet slappere, hvorved rynker og løs hud bliver mere synlige. Den løse hud ses oftest under hagen, op langs kæberanden samt over og under

Læs mere

Bedøvelse til skulderoperation

Bedøvelse til skulderoperation Patientinformation Bedøvelse til skulderoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Bedøvelse til skulderoperation Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om

Læs mere

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Information til gravide. Planlagt kejsersnit. Elektivt sectio. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Planlagt kejsersnit Elektivt sectio Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Planlagt kejsersnit Det er besluttet, at din fødsel skal foregå

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Patientinformation. Bedøvelse

Patientinformation. Bedøvelse Patientinformation Bedøvelse Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Samtale med anæstesilægen Indledning Denne pjece skal give dig nogle praktiske oplysninger omkring fuld bedøvelse, ryg-

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Henvisning til behandling... 3 Undersøgelser af kvinden... 4 Undersøgelser af manden... 4 Behandlingstyper IVF/IUIH(D)... 5 Ægtransplantation

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Indsættelse af kunstigt knæled

Indsættelse af kunstigt knæled Vi tilbyder dig at få en knæledsprotese. Den hyppigste årsag til at indsætte en protese i knæet er slidgigt, men kan også være forkert stilling af knæet, løst knæ og dårlig bevægelse af leddet. En forkert

Læs mere

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Nedsynkning. Vejledning til dig, der skal opereres for. nedsynkning. Nedsynkning Januar 2012 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nedsynkning Vejledning til dig, der skal opereres for nedsynkning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Vejledning til dig, der skal opereres

Læs mere

Patientinformation. Prolaps. Operation for nedsynkning. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Gynækologisk klinik

Patientinformation. Prolaps. Operation for nedsynkning. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Gynækologisk klinik Patientinformation Prolaps Operation for nedsynkning Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Prolaps - operation for nedsynkning Du er blevet tilbudt en operation for nedsynkning

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

Prævention. P-piller: Udarbejdet af BLJ, jan. 2012, revideret marts 2016, næste revision senest jan. 2017.

Prævention. P-piller: Udarbejdet af BLJ, jan. 2012, revideret marts 2016, næste revision senest jan. 2017. Prævention Der findes mange former for beskyttelse mod graviditet. Det er oftest muligt at finde en løsning for den enkelte i den givne situation. Her beskrives lidt forskellige former: P-piller: De almindelige

Læs mere