ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI"

Transkript

1 Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

2 Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling. Dog må vi ifølge lovgivningen ikke behandle kvinder, der er fyldt 46 år. Det er ikke nødvendigt med henvisning fra egen læge eller med forudgående undersøgelse. Er I blevet undersøgt, vil vi dog gerne have oplysningerne om resultatet af disse undersøgelser. Ved den indledende samtale vurderer vi, om der i jeres tilfælde er behov for særlige undersøgelser før behandlingsstart. Er der ved tidligere undersøgelser konstateret vand-æggeledere ved vi, at chancen for at opnå graviditet er noget formindsket, hvis sådanne vand-æggeledere ikke fjernes eller afbrydes ved en operation. Før behandlingsstart opfordrer vi til, at kvinden får undersøgt, om hun har forekomst af Chlamydia (mikroorganisme) i skeden. Er dette tilfældet, skal I begge have en kortvarig antibiotikabehandling. Er kvinden usikker på, om hun har haft røde hunde, bør det ved en blodprøve sikres, at hun har dannet antistoffer mod røde hunde. Ved manglende antistoffer mod røde hunde skal kvinden vaccineres, og der skal gå 3 måneder efter vaccinationen, inden behandlingen starter. Undersøgelserne for Chlamydia og røde hunde foretages af egen læge. Såvel manden som kvinden skal før behandling testes for HIV, Hepatitis B og Hepatitis C. Dette gøres ved blodprøver, der også kan tages hos egen læge. De hyppigste årsager til ægtransplantation (IVF) eller mikroinsemination (ICSI-behandling) er: Kvinden har beskadigede eller manglende æggeledere. Uforklarlig barnløshed (begge tilsyneladende raske ). Nedsat sædkvalitet. Ikke opnået graviditet ved insemination med mandens sæd. Ikke opnået graviditet ved insemination med donorsæd. Kvinden har endometriose. Manden er tidligere steriliseret. Manden har af ukendte årsager ingen sædceller i ejakulatet. HVORDAN KOMMER VI I GANG? I ringer til klinikken og aftaler tid for en indledende uforpligtende samtale, eller I skriver til os med oplysninger om, hvilke undersøgelser og tidligere behandlinger, I har været igennem. Vi finder i fællesskab frem til, hvilken behandling, der er mest velegnet for jer.

3 Info IVF ~ 3 ~ HVAD ER IVF? IVF betyder In Vitro Fertilisation og er en betegnelse for en teknik, hvor man befrugter ægget udenfor kvindens krop i en glasskål (vitro). Den danske betegnelse er ægtransplantation eller reagensglasbehandling. Efter befrugtningen lægges ægget tilbage med et tyndt plastrør gennem livmoderhalsen til selve livmoderen. Sætter ægget sig fast i livmoderslimhinden, udvikler det sig som ved en helt naturlig befrugtning. Behandlingen består af flere faser: En indledende hormonbehandling, der sikrer, at æggestokkene modner flere æg end det ene, der modnes i en normal cyklus. Vi følger ægmodningen med ultralydskanning for at bestemme det rette tidspunkt for ægudtagningen. Ægudtagningen foretages ambulant. Under ultralydvejledning føres en tynd kanyle gennem skedevæggen til æggestokkene, hvor æggene suges ud af ægblærerne. Manden afleverer en sædprøve, der oprenses i laboratoriet. Æg og sædceller føres sammen i en lille skål. Efter 1 døgn konstateres, hvilke æg der er befrugtede. De mest velegnede 1-2 befrugtede æg føres op i livmoderen 2 eller 3 dage efter ægudtagningen. 14 dage senere konstaterer vi, om der er indtrådt graviditet. De enkelte faser bliver beskrevet mere detaljeret senere. HVOR STOR ER CHANCEN FOR AT BEHANDLINGEN LYKKES? For at IVF-behandlingen resulterer i en graviditet, skal nedennævnte trin i behandlingen lykkes: Hormonbehandlingen skal medføre, at flere ægblærer (follikler) udvikler sig. Der skal udhentes et passende antal modne æg. Æggene skal befrugtes og begynde at dele sig til flere celler. Æggene skal sætte sig fast i livmoderslimhinden. Dette betyder, at behandlingen eventuelt afbrydes undervejs, såfremt de enkelte trin ikke opfyldes. Når vi frem til at oplægge 1-2 befrugtede æg i livmoderen, og det gør vi heldigvis i langt de fleste tilfælde, er chancen for positiv graviditetstest ca. 40%, og for at føde et levende barn ca. 33 % per forsøg. Succesraten afhænger bl.a. af kvindens alder, idet æg-kvaliteten aftager med alderen. Specielt kvinder over 42 år har nedsat chance for at opnå graviditet og yderligere nedsat chance for at gennemføre graviditeten, idet specielt abortrisikoen stiger med alderen.

4 Info IVF ~ 4 ~ ER DER RISIKO FOR KVINDEN VED BEHANDLINGEN? Generelt er risikoen meget lille ved IVF-behandlingen. Hormonstimulationen kan give forbigående hedestigninger, brystspændinger, trykken i underlivet, oppustethed og kvalme. Der kan også forekomme humørsvingninger. I sjældne tilfælde (under 1%) forekommer der overstimulationssyndrom, hvor æggestokkene reagerer uønsket kraftigt på behandlingen. Dette kan medføre forstyrrelse i væskebalancen og eventuelt hospitalsindlæggelse i nogle dage. Overfølsomhedsreaktion på hormonbehandlingen ses kun i meget sjældne tilfælde. Risikoen for at kvinden senere udvikler kræft i æggestokkene har været diskuteret med baggrund i offentliggørelse af en amerikansk undersøgelse i Undersøgelsen viste sig at være behæftet med forskellige videnskabelige mangler. Nyere undersøgelser har ikke påvist kræftrisiko ved den hormonbehandling, der anvendes ved IVF-behandling. Man kan dog aldrig 100% udelukke en risiko. Ved ægudtagningen kan der være en let smertereaktion og efterfølgende en mindre blødning. I meget sjældne tilfælde kan der indtræde underlivsinfektion efter ægudtagningen. 1-2 % af de opnåede graviditeter resulterer i en graviditet uden for livmoderen. Dette vil i mange tilfælde nødvendiggøre en operation. ER DER RISIKO FOR BARNET VED BEHANDLINGEN? Der var i 1997 født mere end børn efter IVF-behandling, og undersøgelser har ikke påvist øget risiko for misdannelser eller kromosomfejl. PSYKISKE BELASTNINGER Gennemførelse af IVF-behandlingen kan være psykisk belastende for jer begge. I skal være opmærksomme på, at I kan reagere forskelligt. Dette forhold takles bedst ved, at I er godt informerede om behandlingsforløbet og bruger god tid til at diskutere jeres følelser under behandlingen. I skal være optimistiske, men også realistiske. Chancen for graviditet og fødsel er ikke større, end den nu engang er. Har I behov for at have kontakt til andre par i samme situation, kan I ringe til Foreningen for Ufrivilligt Barnløse, der kan kontaktes på tlf Foreningen udgiver bladet KIMEN. HVIS BEHANDLINGEN IKKE LYKKES Skulle reagensglasbehandlingen ikke lykkes, er det nødvendigt at acceptere, at det ikke er muligt at blive biologiske forældre. Vi vejleder jer, så godt vi kan, i denne fase. Er adoption en mulighed for jer, kan I henvende jer til et af de godkendte adoptionscentre i Danmark. Se under Før adoption, skal I igennem en godkendelsesprocedure i jeres amt.

5 Info IVF ~ 5 ~ PRAKTISKE PROCEDURER TRIN FOR TRIN Par bosat i udlandet skal være opmærksomme på, at de nævnte procedurer, bortset fra ægudtagning og tilbagelægning af befrugtede æg, kan foregå hos lokal gynækolog. Vi har specielt i Norge samarbejde med flere gynækologer. Inden I beslutter jer for at starte behandlingen, er I velkomne til en indledende uforpligtende samtale, hvor vi vurderer jeres situation og gennemgår behandlingen. Ønsker I at starte behandling, kontakter I Maigaard Fertilitetsklinik ved en menstruations start, for at aftale tid til første konsultation. Denne vil være senest på 21. cyklusdag, altså 21 dage efter menstruationens start. Vi har generelt ikke ventetid, men i forbindelse med ferie og højtider kan det blive nødvendigt at udskyde behandlingen én cyklus (4 uger) eller forlænge den indledende nedreguleringstid 1 til 2 uger. Ved første konsultation gennemgår en af vore sygeplejersker behandlingen, og I får udleveret den nødvendige medicin. Lægen foretager en kortvarig ultralydsskanning af æggestokkene (via skeden) for at konstatere, om der er cyster ( vandsvulst ), der skal tages hensyn til i forbindelse med behandlingen. I henhold til lovgivningen udleverer vi en Samtykkeerklæring, som I skal underskrive. Gifte par skal i den forbindelse medbringe en kopi af vielsesattesten. I skal desuden tage stilling til, om I ønsker egnede, overskydende, befrugtede æg nedfrosset. HORMONBEHANDLINGEN Medicinen består ved standardbehandling af en næsespray til nedregulering af hormonsystemet samt hormoninjektioner til stimulation af ægmodningen i æggestokkene. Kvinden starter med næsesprayen (Suprecur) efter første konsultationsdag. Den daglige dosis er 1 pust i næsen 4 gange dagligt 1 pust morgen, 1 pust middag, 1 pust aften og 1 pust før sengetid. Næsesprayen bevirker en nedregulering af kvindens eget hormonsystem, således der kortvarigt indtræder en slags overgangsalder-tilstand. Dette kan være forbundet med lette gener som hedeture og træthed, eventuelt hovedpine. Formålet med nedreguleringen er at bringe æggestokkene i tomgang, så den efterfølgende hormonstimulation bliver mere effektiv og styrbar. Næsesprays-perioden varer minimum 14 dage. I næsesprays-perioden indtræder menstruationen på cirka det sædvanlige tidspunkt. Blødningen varer eventuelt lidt længere end normalt, eller komme et par dage senere. Udebliver menstruationen mere end 4-5 dage efter forventet tidspunkt, kontaktes klinikken. Det er vigtigt, at hormoninjektionerne ikke startes før tidligst 24 timer efter menstruationens start. På det aftalte tidspunkt starter injektionerne med hormonpræparatet (enten Gonal-F, Puregon eller Menopur), der stimulerer væksten af ægblærer i æggestokkene. Medicinen gives som indsprøjtning med en tynd kanyle lige under huden på maven. Det er meget nemt selv at gøre, og sygeplejersken instruerer jer grundigt på første konsultationsdag. I kan låne en DVD, der viser proceduren. Der gives en indsprøjtning dagligt i 8 dage. Den daglige dosis, der blandt andet afhænger af kvindens alder, er aftalt på forhånd. Sprøjter og kanyler udleveres af klinikken sammen med medicinen.

6 Info IVF ~ 6 ~ Hormonbehandlingen har meget få bivirkninger, men da æggestokkene stimuleres og danner mere hormon end sædvanligt, kan kvinden opleve brystspænding, varmefornemmelse og træthed. Behandlingen med næsespray fortsætter i perioden med hormonindsprøjtningerne. Der pustes (hvis ikke andet er aftalt) i denne periode kun 3 gange dagligt 1 pust morgen, 1 pust middag og 1 pust aften. 2. KONTROLDAG (10. HORMONINJEKTIONSDAG) På anden kontroldag skanner vi æggestokkene for at se, om ægudviklingen er tilfredsstillende. Vi kan se antallet og størrelsen af voksende ægblærer. Antallet er meget individuelt, men der vil gennemsnitligt være 3-5 i hver æggestok. Det er størrelsen (diameteren) af ægblærerne, der er afgørende for, hvornår æggene skal udhentes. De største ægblærer skal være mm, før æggene er så modne, at vi kan planlægge tidspunktet for ægudtagningen. Det er ægblærerne, vi måler. Selve ægget er kun 0,1 mm og kan ikke ses på ultralydsbilledet. Oftest er ægblærerne på 2. kontroldag lidt for små. Vi aftaler eventuelt yderligere hormonindsprøjtning og tid til ny ultralydsskanning. I nogle tilfælde er ægblærerne allerede store nok på 2. kontroldag, men det tidligste tidspunkt for ægudtagning er to dage efter anden kontroldag. ÆGLØSENDE INDSPRØJTNING Den dag, hvor vi vurderer, at ægblærerne er modne, planlægger vi tidspunktet for ægudtagningen. Afhængig af ægblærernes størrelse, foregår udtagningen 2 eller 3 dage senere. 37 timer før (i visse tilfælde 34 timer før) ægudtagningen skal kvinden have en indsprøjtning med hormonet Pregnyl (eller Ovitrelle), der starter slutmodningen af æggene. Pregnyl skal tages på et aftalt tidspunkt samme aften eller aftenen efter den dag, hvor vi ved skanningen konstaterer, at ægblærerne har den ønskede størrelse. I foretager selv Pregnyl-injektionen på samme måde som de øvrige hormoninjektioner. Det er vigtigt, at Pregnyl-injektionen tages inden for ca. 10 min i forhold til det aftalte tidspunkt. Viser skanningen manglende eller utilstrækkelig udvikling af ægblærer, må behandlingen afbrydes. Vi diskuterer herefter muligheden for nyt behandlingsforsøg med ændret hormondosis. ÆGUDTAGNINGEN På det aftalte tidspunkt, møder I på klinikken, og skal regne med at være der et par timer. Manden afleverer en sædprøve, og det er bedst, at sædprøven er så frisk som muligt. Prøven kan dog med-bringes fra hjemmet, hvis I har mindre end 1 times transporttid. Der bør ikke have været sædafgang inden for de sidste 2 dage. Kvinden må være fastende 6 timer før ægudtagning, men må dog drikke væske (gerne sukkerholdigt) indtil 2 timer før ægudtagning. Cirka 1 time før ægudtagningen, får kvinden nogle smertestillende tabletter (Panodil) og noget beroligende (Halcion). Kvinden tømmer blæren og får lagt en lille plastikkanyle i en blodåre i hånden. Vi kan herigennem give beroligende og smertestillende medicin, hvis dette ønskes.

7 Info IVF ~ 7 ~ Kvinden bliver vasket med lidt vand i skeden, og der bliver herefter med en meget tynd kanyle lagt lokalbedøvelse i skedetoppen. Selve ægudtagningen sker gennem skeden ved at føre en kanyle gennem skedevæggen til æggestokkene, hvor de enkelte ægblærer tømmes for væske. Væsken bringes til laboratoriet, hvor vores laboranter straks i mikroskopet kan se, om der er et æg. Nogle ægblærer kan være tomme, men ca. 80% af ægblærerne indeholder et æg. Antallet af indstik afhænger af antallet af ægblærer. Oftest kan flere ægblærer tømmes i eet indstik. Via en TV-skærm følger I med i ægudtagningen, og ved hjælp af et videokamera i laboratoriet, kan I følge laboranten finde æggene. Ægudtagningen tager cirka 10 min. Efter ægudtagningen bør kvinden hvile sig. I skal blive på klinikken, til vi har resultatet af sædpræpareringen. Har kvinden fået beroligende og smertestillende medicin ud over Panodil, må hun ikke føre bil resten af dagen. Vi anbefaler, at kvinden tager den med ro resten af dagen. Der kan være lidt blødning fra skeden de følgende timer, og en let smertereaktion i underlivet må forventes. ÆGDYRKNINGEN De udhentede æg anbringes i en lille skål med dyrkningsmedie og placeres i en incubator (rugemaskine). Tre til fire timer efter udhentningen tilsætter vi ved almindelig IVF-behandling ca sædceller til dyrkningsvæsken. Efter 48 timer kan vi se, om befrugtningen er gået planmæssigt, og hvor mange æg, der er begyndt at dele sig. Vi kan ikke forudsige, hvor mange æg der deler sig, men normalt er det omkring 75%. Det forekommer, at ingen af æggene bliver befrugtet, og der derfor ikke bliver æg at lægge tilbage i livmoderen. Ved Mikroinsemination (ICSI) er proceduren anderledes (se senere). ÆGOPLÆGNINGEN Normalt lægger vi 1-2 embryoner (befrugtede og delte æg) tilbage i livmoderen, men dette afhænger af kvaliteten af det/de befrugtede æg. Ved tilbagelægningen anvendes et lille plastrør, der indføres gennem livmoderhalsen. Der er intet ubehag forbundet med dette. Eventuelle overskydende æg bliver destrueret. Er æggene egnede til nedfrysning, bliver I tilbudt dette. ASSISTED HATCHING (AHA) Når det befrugtede æg efter oplægning i livmoderen har delt sig til mange celler, "revner" (klækker) membranen, der omkranser ægget, Dette er nødvendigt for at ægget får mulighed for at sætte sig fast i livmoderslimhinden og etablere en graviditet. Denne klækning (hatching) af ægget kan være vanskeliggjort af en for sej eller tyk membran, og noget tyder på, at dette specielt kan være tilfældet hos kvinder over år. Man kan her bruge assisted hatching også kaldet AHA, - altså hjælpe med klækningen. Dette gøres ved at mindske membran-tykkelsen (ved en procedure i laboratoriet) ca. 2 timer før ægget oplægges i livmoderen.

8 Info IVF ~ 8 ~ Vi udfører ofte AHA hvis kvinden er mere end år, eller vi skønner at ægmembranen virker tyk og sej. Det skal understreges, at effekten af AHA indtil videre er usikker, men det er vores opfattelse, at vi hos udvalgte patienter forbedrer graviditetschancen ved at udføre AHA. TIDEN EFTER ÆGOPLÆGNINGEN For at æggene bedre kan fæstne sig i livmoderslimhinden og udvikle sig normalt, får kvinden et hormontilskud Progesteron - fra ægoplægningsdagen. Progesteronet gives som stikpiller (Progestan) eller som en creme (Crinone) der lægges op i skeden. Behandlingen fortsætter indtil vi kender resultatet af graviditetstesten 14 dage senere. Vi anbefaler rolig livsførelse i et par dage efter ægoplægningen, evt. sygemelding hvis kvindens arbejde er fysisk anstrengende. Graviditetstesten kan tages på en morgenurin 14 dage efter ægoplægningen. Klinikken udleverer et test-kit på ægoplægningsdagen. Det er vigtigt, at prøven tages i alle tilfælde, også selv om der kommer menstruation, og I ikke regner med graviditet. Kvinden kan godt bløde og alligevel være normal gravid. Vi vil meget gerne, at I ringer resultatet til os hvad enten testen er positiv eller negativ. Er testen positiv tilbyder vi en graviditetsskanning 3 uger senere. Er graviditetstesten negativ, kan en eventuelt ny behandling starte op på den følgende 21. cyklusdag, hvis I ønsker dette. MIKROINSEMINATION (ICSI) I enkelte tilfælde producerer manden så få sædceller, at befrugtning af æggene, som beskrevet ovenfor ved almindelig IVF-behandling, ikke kan forventes at finde sted. Der kan også være tilfælde, hvor æggene, på trods af tilsyneladende fin kvalitet af æg og sæd, ikke blev befrugtet ved almindelig IVF-behandling. I disse situationer foretager vi mikroinsemination, hvor en enkelt sædcelle med et særligt udstyr føres direkte ind i ægget. I fagsproget hedder denne procedure ICSI (Intra Cytoplasmatisk Sperm Injection). HVORNÅR ANVENDES ICSI? Er sæden af så dårlig kvalitet, at vi ikke finder det sandsynligt, at der vil ske befrugtning af æggene ved almindelig IVF, anbefaler vi ICSI-behandling. Normalt ved vi fra tidligere sædundersøgelser, om mandens sædkvalitet er nedsat, og har i sådanne tilfælde aftalt, at vi befrugtet æggene ved ICSI-metoden. Sædkvaliteten kan være svingende, og det forekommer, at sæden på ægudtagningsdagen har en kvalitet, der medfører, at vi anbefaler befrugtning med ICSI-metoden. Vi vil altid diskutere dette med jer, og vi foretager ikke ICSI-behandling mod jeres ønske eller uden jeres vidende. Hvis ikke den almindelige IVF-behandling resulterer i befrugtede æg senest 48 timer efter tilsætningen af sædcellerne, er der desværre ikke mere at gøre i den pågældende behandling. Vi kan ikke forsøge at befrugte æggene med ICSI-metoden på dette tidspunkt, fordi æggene kun har en kort periode, hvor de er modtagelige. En manglende befrugtning kan være tilfældig og betyder derfor ikke, at det vil gå på samme måde ved et nyt behandlingsforsøg.

9 Info IVF ~ 9 ~ Ved ICSI-behandling på grund af forringet sædkvalitet, er chancen for at opnå graviditet den samme som ved almindelig IVF-behandling. MANGLENDE SÆDCELLER I EJAKULATET Mænd, der er steriliserede, har ingen sædceller i den sædvæske, der udtømmes ved sædafgang. Såfremt et forsøg på operativt at genskabe passagen i sædstrengen ikke er lykkedes, eller manden ikke ønsker en sådan operation, kan vi under lokalbedøvelse hente nogle få sædceller fra testiklen. ICSI-metoden gør det muligt at anvende disse sædceller til at befrugte æggene. Teknikken med operativ udhentning af sædceller fra testiklen (TESE) kan også anvendes hos mænd, der som følge af infektion i kønsdelene eller af andre ukendte årsager ikke producerer sædceller. FRYSNING AF ÆG Siden 1983 har metoden med nedfrysning af befrugtede æg med henblik på tilbagelægning i livmoderen været anvendt med succes. Der er født mange tusinde børn som resultat af denne behandling, og der er ikke påvist forøget risiko for abort, misdannelser eller kromosomfejl. Lovgivningen medfører at: De befrugtede, nedfrosne æg bliver kun anvendt til behandling af jer. Der kan aldrig blive tale om at anvende æggene til andre patienter. Befrugtede æg må højst være nedfrosset i 5 år, hvorefter æggene bliver destrueret. Æggene destrueres tillige i tilfælde af den ene parts død medmindre dokument Samtykke til anvendelse af æg ved virs død er underskrevet eller ved opløsning af parforholdet. Før nedfrysning af æggene skal I give skriftligt samtykke til nedfrysning og opbevaring, samt erklære jer indforstået med de vilkår og betingelser, der gælder. Befrugtede æg må kun optøs og anvendes, såfremt I giver skriftligt samtykke hertil. Er der i jeres tilfælde overskydende befrugtede æg, kan vi tilbyde nedfrysning, hvis æggene er velegnede. Oftest er det kun æg, der er udviklet til blastocyster, der nedfryses. Når der anvendes optøede blastocyster er graviditetschancerne kun let reducerede i forhold til brug af friske embryoner. Æggene optøs dagen før tilbagelægningen, men det er normalt først på selve tilbagelægningsdagen, vi kan vurdere æggenes egnethed.

10 Info IVF ~ 10 ~ HVORDAN? Såfremt I ønsker tilbagelægning af optøede befrugtede æg, foregår det i en naturlig cyklus uden hormonstimulation. Er der meget uregelmæssig eller helt manglende menstruation, bliver der tale om en let hormonbehandling, sædvanligvis med tabletter (Pergotime). Kvinden ringer ved en menstruations begyndelse og aftaler tid til en ultralydsskanning på 11. cyklusdag. Her vurderer vi slimhindetykkelsen i livmoderen og sikrer, at der er en ægblære under udvikling. Ægblærens størrelse afgør, hvornår den ægløsnende injection (Pregnyl) skal tages. Hvis ægblæren er for lille på skanningstidspunktet, aftales tid til ny skanning. Pregnyl-sprøjten kan udleveres her på klinikken. Samme dag aftales tid til ægoplægningen, der finder sted 4 dage senere. FRYSNING AF SÆD Frysning af sæd kommer på tale, hvis manden har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen, eller af andre årsager er forhindret i at møde den pågældende dag. Ved frysning og optøning af sæd, går en del sædceller til grunde. DONORSÆD Anvendes donorsæd i forbindelse med fertilitetsbehandlingen, kan vi levere sæd fra både anonyme og åbne donorer dog kun med basisprofil (højde, vægt, hår- og øjenfarve). Vi køber sæden i en godkendt sædbank, enten Cryos eller Nordic Cryobank. Ønsker man at anvende åben eller anonym donor med mere specifikke karakteristika, skal man selv rette henvendelse til en af sædbankerne med henblik på udvælgelse, køb og overførsel af den ønskede donorsæd til vores klinik forud for behandlingen. Det fastlagte regelsæt sikrer, at donorerne er sygdomsfri. Forud for anvendelsen af donorsæden, tager vi en grundig samtale med jer om donorudvælgelse. I skal også underskrive en særlig erklæring. Ifølge Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (Lov nr. 602,18 juni 2012) og Sundhedsstyrelsens vejledning til denne er vi forpligtet til at give dig følgende information: Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse særlige forsigtighedsregler er en arverisiko alligevel ikke helt udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til klinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel. Selv om donor er testet fri for smitsomme sygdomme fx HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul, og man kan ikke undersøge for alt.

11 Info IVF ~ 11 ~ KONTRAKT PÅ 3 BEHANDLINGSFORSØG (PAKKELØSNING) På opfordring af Landsforeningen af Ufrivillig Barnløse, har flere fertilitetsklinikker indført en pakkeløsning, hvor der tegnes kontrakt for 3 behandlinger. Kontraktens pris afhænger af, om kvinden er fyldt 40 år ved behandlingsstart. Den indeholder op til 3 behandlinger, hvor der er egnede æg til oplægning eller 5 påbegyndte behandlinger. Hvis der ved én af behandlingerne indtræder graviditet med efterfølgende fødsel af levende barn, gives ikke yderligere behandling. Eventuel afbrudt behandling kan betales særskilt med sædvanlig aflysningspris (se prisliste), så den aflyste behandling ikke medregnes i pakkeløsningen. Nedfrysning samt oplægning af velegnede befrugtede æg/blastocyster er inkluderet i prisen. Der nedfryses kun æg, der har udviklet sig til blastocyster. Vi anbefaler, at nedfrosne æg/blastocyster oplægges inden opstart af ny frisk behandling. Eksempel på IVF-kontrakten er vist nedenstående:

12 Info IVF ~ 12 ~ VEJLEDNING OM MODERSKAB OG FADERSKAB TIL PAR, DER ØNSKER FORETAGET KUNSTIG BEFRUGTNING Moderskab: Den kvinde, der føder barnet, anses for barnets mor, også selvom moderen har fået doneret ægget fra en anden kvinde. Faderskab: Ved kunstig befrugtning, hvor der anvendes sædceller fra ægtemanden eller fra den mand, som kvinden samlever med, vil de retlige virkninger i forbindelse med faderskab være som ved naturlig befrugtning: Hvis parret er gift, anses ægtemanden som far. Hvis parret er ugift, skal manden, før behandlingen indledes, i forbindelse med samtykke til behandlingen tillige skriftligt erklære, at han vil anerkende faderskabet til barnet. Anvendelse af donorsæd: Anvendes donorsæd til befrugtning af en gift kvinde, skal partneren i forbindelse med samtykke til behandlingen påtage sig forældreskabet., jvf. Lov om børns retsstilling 2 og 3. Ved kunstig befrugtning med donorsæd af en ugift kvinde, skal en evt. partner, der samlever med kvinden, før behandlingen indledes underskrive en Samtykkeerklæring, hvorved hun forpligter sig til at anerkende forældreskabet til barnet. Retsvirkninger af forældreskab: Barnets forældre har pligt til at forsørge barnet til det 18. år. Barnet har ret til at bære forældrenes navn, og vil have arveret efter forældrene. Anonymitet: Donation af såvel æg som sæd skal ske anonymt. Donors identitet må ikke oplyses for det modtagende par eller barnet, ligesom donor ikke må få oplysninger om det modtagende pars eller barnets identitet.

13 Info IVF ~ 13 ~ MEDICIN I FORBINDELSE MED IVF-BEHANDLINGEN Suprecur næsespray Virker på dannelsen af de overordnede kønshormoner i hjernen. Præparatet hæmmer hypofysens afgivelse af de hormoner, der stimulerer og modner ægblærerne. Præparatet hæmmer også hormonet, der igangsætter ægløsningen. Effekten kan sidestilles med at kvinden kortvarig er i overgangsalder. Mest almindelige bivirkninger: Let irritation af næseslimhinden, forkølelsessymptomer umiddelbart efter indtagelsen, derudover i varierende grad hovedpine, hedestigninger samt irritabilitet. Suprefact Analog præparat til Suprecur med samme effekt. Anvendes undertiden som supplement til Suprecur. Gives som injektion i låret eller maveskindet. Bivirkninger samme som Suprecur. Zoladex Analog præparat til Suprecur og Suprefact med samme effekt. Er et depotpræparat, der gives som enkelt injection med virkning over 4 uger. Gonal-F, Puregon, Menopur eller Bemfola Hypofysens ægblærestimulerende hormon. Stimulerer æggestokkene så der modnes mere end et æg per cyklus. Gives som injektion i maveskindet eller låret. Provera Gestagenpræparat, der gives for at fremprovokere en menstruation, hvis denne udebliver i nedreguleringsfasen. Tages som tabletter. Pregnyl eller Ovitrelle Ægløsende hormon der gives, når æggene skønnes store nok til ægudtagning. Gives som injektion i maven eller i hoftemusklen. Crinone eller Lutinus Det graviditetsbevarende hormon Crinone eller Lutinus = progesteron gives efter ægoplægningen for at understøtte slimhinden i livmoderen. Progesteron dannes naturligt i kroppen efter ægløsningen, men på grund af hormon-nedreguleringen med Suprecur eller Suprefact, suppleres der efter ægoplægningen med Crinone i en 2 ugers periode. Præperatet tages vaginalt x 1 daglig. Halcion Beroligende middel i form af tabletter, der gives i forbindelse med ægudtagningen. Virkningen opleves som træthed og svimmelhed i mere eller mindre grad. (Betales af klinikken)

14 Info IVF ~ 14 ~ Petidin, Vilan eller Fentanyl Smertestillende midler, der gives i forbindelse med ægudtagningen. Gives i en kanyle i hånden. Man må ikke køre bil, når man har fået disse midler. (Betales af klinikken) PRAKTISKE OPLYSNINGER Al medicin vil blive udleveret her fra klinikken. Afregningen sker via Trøjborg Apotek, Tordenskjoldsgade 30, 8200 Århus N. Telefon I vil i første omgang modtage en regning på den medicin I får udleveret på 21. dagen. Når behandlingen er afsluttet, vil vi opgøre mængden af eventuelt yderligere udleveret medicin og meddele dette til apoteket, som herefter vil sende en supplerende regning. Sygesikringen Danmark yder tilskud til medicin, men ikke til selve IVF-behandlingen. Tilskuddet afhænger af, i hvilken gruppe man er registreret i Danmark. Der kan kun ydes tilskud på kvindens navn og personnummer. Arbejdsgiveren har mulighed for at tegne en paragraf 56-aftale, når den ansatte lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der giver en forøget fraværsrisiko. Ring på dit socialkontor og bed om brochuren Syge- og barselsdagpenge og blanket til ansøgning om 56-aftale.

15 Info IVF ~ 15 ~ Prislisten på hjemmesiden er til enhver tid den gældende. PRISLISTE Indledende orienterende samtale 1 Ingen betaling IVF/ICSI-BEHANDLING IVF-behandling ICSI-behandling Nedfrysning af befrugtede æg 2 Oplægning af optøede, befrugtede æg Pris ved afbrudt behandling før ægudtagning Pris ved afbrudt behandling efter ægudtagning Nedfrysning af partnersæd Opbevaring af nedfrosne sædstrå eller nedfrosne æg (pr. år, max 5 år) 2 Operativ udtagning af sædceller 3 Tillæg for assisted hatching (AHA) Tillæg for anvendelse af anonym donorsæd (pr. behandling) Tillæg for anvendelse af åben donorsæd (basisprofil, pr. behandling) Dyrkning af æg i special-medium Akupunktur Endometrie-priming ,- Dkk ,- Dkk. 1. år gratis 8.000,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk. 500,- Dkk ,- Dkk. KONTRAKT Består af op til 3 behandlinger. (se specificeret kontrakt) Kvindens alder under 40 år. IVF-behandling ICSI-behandling Kvindens alder 40 år eller derover. IVF-behandling ICSI-behandling ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk. INSEMINATIONSBEHANDLING IUI-H (insemination med partners sæd) IUI-D (insemination med donorsæd købt ved sædbank) 4 IUI-D (insemination med anonym donorsæd fra vores beholdning) IUI-D (insemination med åben donorsæd fra vores beholdning) 1.500,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk ,- Dkk. Graviditetsskanning er inkluderet ved IVF-, ICSI- og IUI-behandling. Alle priser er uden medicin.

16 Info IVF ~ 16 ~ Prislisten på hjemmesiden er til enhver tid den gældende PRISLISTE UNDERSØGELSER HSU(ultralydsvejledt undersøgelse af livmoder og passage i æggeledere) Sædanalyse 5 Kromosomanalyse (blodprøve) HIV- og Hepatitistests (blodprøve) AMH (blodprøve) Hormonanalyser (blodprøve, pr. analyse.) Chlamydiapodning Graviditetsskanning 2.500,- Dkk. 750,- Dkk ,- Dkk. 500,- Dkk. 900,- Dkk. 200,- Dkk. 900,- Dkk. 750,- Dkk. 1 Ved aflysning senere end 2 døgn inden samtalen betales kr , år betales intet, herefter faktureres kr ,- pr. påbegyndt år. 3 Prisen er reduceret, hvis i forbindelse med behandling 4 Donorsæd, som patienten selv har udvalgt, købt og overflyttet fra en sædbank 5 Gratis i forbindelse med yderligere behandling i klinikken

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende anonym donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand kan også vælge denne

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Patient information Insemination med partners sæd - IUIH 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik E-mail: copenhagen@nordica.org Insemination med partners sæd - IUIH 2 Insemination Insemination

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor?

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? 1 Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? Her kan du læse mere om det at blive ægdonor på Copenhagen Fertility Center 2 Danske regler om donation af ubefrugtede æg:

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Reagensglasbehandling (IVF)

Reagensglasbehandling (IVF) Reagensglasbehandling (IVF) Hvornår kan der tilbydes IVF behandling. Når kvinden har lukkede eller beskadigede æggeledere, som følge af underlivs- eller blindtarmsbetændelse, tidligere kejsersnit eller

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge April 2015 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket

Læs mere

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling)

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket barnløshed. Det er hensigten at give en vejledning

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Henvisning til behandling... 3 Undersøgelser af kvinden... 4 Undersøgelser af manden... 4 Behandlingstyper IVF/IUIH(D)... 5 Ægtransplantation

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk November 2016 Anders Nyboe

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Fertilitetsklinikken Trianglen Information om IVF ICSI TESA Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Det kan også skyldes

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik uden ventetid. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Personalet Fertilitets - og Reproduktionsmedicinsk klinik August 2017 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv har været igennem utallige inseminations-

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Oocyt donor information om at donere æg

Oocyt donor information om at donere æg Oocyt donor information om at donere æg Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention...

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd...

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling 2 Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling = in vitro fertilisation (IVF) samt IVF med ICSI (mikroinsemination) på

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Nyt om donorsæd Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Oktober 2014 Oversigt Hvem har brug for donorsæd Nye regler for anvendelse af donorsæd Faderskab/medmoderskab Klinikkernes ansvar Rådgivning

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2015 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2013 IVF - registeret Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Forord. Klinikken tilbyder i dag:

Forord. Klinikken tilbyder i dag: Forord Hermed foreligger den tredje årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehuse. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte den første IVF-behandling

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2014 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Patientinformation om. Reagensglasbehandling

Patientinformation om. Reagensglasbehandling om Reagensglasbehandling (IVF-behandling og IVF-ICSI-behandling). Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens Sundvej 30 8700 Horsens www.fertilitet-horsens.rm.dk Tlf.: Sekretariat 7842 6562 (kl. 9-12).

Læs mere

Information om. levonorgestrel. Mirena 1

Information om. levonorgestrel. Mirena 1 Information om levonorgestrel Mirena 1 Hvad er Mirena? Indhold Hvad er Mirena?... 2 Hvordan virker Mirena?... 3 Kan Mirena blive udstødt?... 3 Mirena er et receptpligtigt lægemiddel med høj præventiv sikkerhed

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd...

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Fertilitets- og Endokrinologisk Klinik, Sjællands Universitetshospital, Roskilde KVINDENS JOURNAL 2016

Fertilitets- og Endokrinologisk Klinik, Sjællands Universitetshospital, Roskilde KVINDENS JOURNAL 2016 KVINDENS JOURNAL 2016 Kvindens navn Kvindens CPR Stilling Oprindelsesland: Telefon privat Mandens navn Kvindens alder Gift/ugift Taler du dansk? Hvis nej, hvilket sprog? Telefon arbejde Mandens CPR 1.

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver de oprensede hurtigtsvømmende sædceller sprøjtet direkte ind i livmoderen. Du modner selv

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination 1 Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 2 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination hvis

Læs mere