Mads Vestergaard Madsen Skive Handelsskole SSO 3a 9. februar 2007 IT, B niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mads Vestergaard Madsen Skive Handelsskole SSO 3a 9. februar 2007 IT, B niveau"

Transkript

1 Større skriftlige opgave Open Source software Mads Madsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Kapitel 1. Hvad er Open Source Brugerens rettigheder ifølge open source licenser Adgangen Brugsretten Ændringsretten Distributionsretten Standarder Eksempel: PHP og dens licens Konklusion... 9 Kapitel 2. Anvendelse af open source Den hardwaremæssige del Den økonomiske del Det fiktive eksempel Kompatibilitet Vurdering af kompatibiliteten Udregningen Konklusion Kapitel 3. Konklusion Open source software er et seriøst alternativ Open source giver et betydeligt økonomisk råderum Hypotetisk skift Litteraturliste Side 2 af 18

3 INDLEDNING Open source software (software med åben kildetekst), er blevet meget populær indenfor de sidste par år, og skyder frem med en hastighed, der kun kendes indenfor It-verdenen. For ganske få år siden blev open source software betragtet som et lidt nørdet oprør mod Itgiganterne(Microsoft). I dag optræder det i tv-reklamer sammen med It-giganterne(IBM). Med andre ord er open source software blevet et forretningsområde et alternativ, og dermed en konkurrent til købepligtig software. Denne interesse har også forplantet sig i mange virksomheders liv. Fordi open source software nu i stigende grad bruges i kommercielle sammenhænge, fordi det er kendetegnet af uafhængighed fra softwareproducenter, fordi det bliver brugt i sammenhæng med et gratis-princip, har open source software sat sine spor dybt inde i mange virksomheders It-afdelinger. Nationalt som internationalt. Denne rapport skal ikke vurder, om open source er bedre end købepligtigt software, eller om det er mere moralsk korrekt at benytte sig af open source software. Dens mål er at analyserer om open source software er, eller kan blive, et reelt alternativ til købepligtig software hos virksomheder. Jeg ønsker at foretage en neutral vurdering af fordele og ulemper ved brugen af open source software uden at lade min personlige mening fravælge nogle af mulighederne på forhånd. Rapporten viser samtidig muligheder for at tage open source software i brug på den almindelige arbejdsplads. Open source software åbner nye døre, og rapporten viser, at det første skridt kan tages. Rapporten analyserer open source software på baggrund af personlige erfaringer, en selvstændig udarbejdet økonomisk analyse. Open source software findes i mange udgaver. Denne rapport fokuserer på virksomheders muligheder for anvendelse af open source software. Jeg har derfor koncentreret mig om de behov, der findes indenfor de typiske virksomhedsafdelinger. Det har også betydet at, i rapporten er der lagt fokus på kontorprogrammel. Det har været min ambition, at komme med en afvejet vurdering af mulighederne for anvendelse af open source software i virksomheder, samt at bidrage med en økonomisk analyse af de konsekvenser ved en omlægning til open source software. Side 3 af 18

4 KAPITEL 1. HVAD ER OPEN SOURCE Free Software Foundation var en af de tidlige organisationer, der arbejdede for at fremme det som i dag betegnes som open source (åben kildetekst). Free Software Foundation oprettes i 1985 af Richard Stallman for at støtte udviklingen af en vifte af software med operativsystem, compilers, editor m.m. Målet var at skabe en så omfattende softwarepakke, at en bruger kan få rådighed over en komplet produktions desktop helt uden købepligtig software. Open Source Initiative dannes i 1998 for at etablere et pragmatisk alternativ til FSF. Folkene bag OSI, herunder Eric Raymond, opfattede FSF som ideologisk og konfronterende, og ønskede at etablere en platform for at udbrede open source ideerne på en mere pragmatisk måde især overfor It-industrien. En fælles holdning indenfor open source miljøet er, at begrænsninger i rettigheder for brugeren af købepligtgigt software forhindrer deling af software og viden, og at dette er i konflikt med både brugerens interesse, men også i bredere forstand med målsætningen om at fremme udviklingen af softwareteknologien. Et andet vigtigt element i holdningerne indenfor open source verdenen er støtten til åbne standarder. Html-standarden er et eksempel på en åben standard. Åbne standarder er især karakteriseret ved at deres definitioner er offentligt tilgængelige, modsat fx Microsofts doc filformat for tekstbehandlede dokumenter, der er hemmeligt. Åbne standarder fremmer leverandøruafhængighed. For eksempel kan alle på basis af definitionen af Html-standarden udvikle programmer, der skriver eller læser Htmldokumenter (fx webbrowsere). Internettets åbne filosofi Internettets udvikling fra begyndelsen i 80erne og 90erne var på flere måder knyttet til open source tankegangen. De centrale netværksprotokoller mm. udvikledes i en åben standardiseringsproces af World Wide Web Consortium og Internet Engineering Taskforce bl.a. på grundlag af erfaringer med referenceimplementationer af standarderne. Det var programmer hvis kildetekst var tilgængelig og som blev distribueret under open source lignende licenser. En del af udviklingsarbejdet havde rod i universitetsmiljøer og disses tradition for åbenhed og publicering af resultater. Internettet med elektronisk post og nyhedsgrupper var kommunikationskanal for de grupper, som i 90erne udviklede open source programmer som PHP og operativsystemet Linux. Den vellykkede udvikling af disse programmer viste at ekstremt komplicerede programmer kunne udvikles som open source. En generation af softwareudviklere, netværksfolk, systemadministratorer m.fl. Side 4 af 18

5 anskaffede via deltagelse i Internettets udvikling positive erfaringer med teknologispredning baseret på åbne standarder og tilgængelig kildetekst. Et eksempel på open source software er webserveren Apache. Apache er verdens mest udbredte webserver. Den engelske virksomhed Netcraft undersøger jævnligt udbredelsen af de forskellige webservere på markedet. I flere år har Apache-brugerne udgjort over 50 % på Internettet. Netcraft undersøgelsen fra januar 2007 omfattede over 99 millioner webservere, og viste at Apache udgjorde over 60 % af disse. 1.1 BRUGERENS RETTIGHEDER IFØLGE OPEN SOURCE LICENSER Open source licenser giver brugeren: - adgang til kildeteksten - ret til brug - ret til ændringer - ret til distribution Denne definition indfanger efter min opfattelse essensen af hvad der almindeligvis forstås ved open source licenser. Definitionen er konsistent med, men mindre omfattende end den der gives af The Open Source Initiative (OSI). Organisationen driver en certificerings-service på basis af dens definition, og har godkendt Apache-licensen og over 40 andre. En af OSIs funktioner er at belyse de licenser, som har været anvendt når virksomheder har frigivet allerede udviklet software som open source og har søgt at etablere open source projekter ledet af virksomhederne selv. I den situation kan OSIs vurdering af licensen være interessant for potentielle deltagere udenfor virksomhederne, som har villet sikre sig at de ofte komplicerede licenser var "rigtige" open source licenser. Free Software Foundation udviklede tidligt den såkaldte GNU-licens, der er mere vidtgående end minimumskravene i OSI-definitionen. GNU-licensen kræver, at ændrede udgaver af den oprindelige software også skal gøres tilgængelige for andre brugere på open source licensvilkår. Modsat giver licenser som fx Apache-licensen mulighed for at en virksomhed kan "lukke" en forbedret version af Apache og søge om at sælge traditionelle licenser. Disse forskelle spiller en Side 5 af 18

6 stor rolle for virksomheder, som arbejder kommercielt med open source, men ikke for den almindelige forbruger som gør bruger af softwareprodukter ADGANGEN Adgangen til kildeteksten betyder bl.a., at softwaren kan underkastes "reviews" af eksperter, som er uafhængige af leverandøren. Når software kun leveres i den binære, maskineksekverbare form, er det derimod normalt ikke praktisk muligt at genskabe kildeteksten, ligesom det kan være forbudt i henhold til softwarens licens. Information om softwarens egenskaber kan derfor stort set kun fås ved at studere hvordan den opfører sig under afvikling, hvilket giver langt mindre indsigt end hvis man også har adgang til kildeteksten BRUGSRETTEN Brugsretten betyder, at der ikke lægges hindringer i vejen for at bruge softwaren til f.eks. kommercielle, militære eller andre formål. Brugsretten betyder også, at open source programmer gerne må bruges sammen med traditionel, købepligtig software. En offentlig organisation er således frit stillet til at vælge en "hybrid" strategi, hvor man både benytter open source og købepligtig software ÆNDRINGSRETTEN Retten til at ændre giver bruger og / eller organisationen ret til at foretage enhver form for tilpasninger, fejlrettelser m.v. af softwaren den måtte ønske. Retten til at ændre hænger sammen med adgangen til kildeteksten, uden hvilken det normalt ikke er praktisk muligt at foretage en ønsket modifikation. Retten til at ændre kan udnyttes internt af organisationens Itpersonale, men giver også mulighed for at vælge leverandører udefra til sådanne serviceopgaver. Retten til at ændre giver således leverandøruafhængighed mht. vedligeholdelsesopgaver DISTRIBUTIONSRETTEN Retten til distribution betyder at det er tilladt for brugeren at skabe flere kopier af softwaren og dernæst distribuere dem, både internt i organisationen og til andre organisationer. Side 6 af 18

7 1.2 STANDARDER Open source software anvender fortrinsvis åbne standarder. Ligesom der ikke er nedlagt noget gratisprincip i open source licenserne er brugen af åbne standarder heller ikke fastlagt i licenserne. Licenserne regulerer alene forholdet mellem ophavsretsindehaveren og brugeren, og beskriver ikke nærmere hvilken type standarder eller metoder i øvrigt, der er anvendt i softwaren. De standarder, der kan være tale om, er definitioner af filformater, layout, protokoller m.m. Standarderne definerer typisk grænseflader mellem softwaren og dens omgivelser, fx standarder for, hvorledes softwaren overfører data til og fra filer på computeren, eller i udveksling med andre computeres programmer via Internettet. Ved en åben standard forstås grundlæggende en offentliggjort definition. For eksempel er HTML og TCP åbne standarder, fordi de er offentliggjort - nemlig af henholdsvis World Wide Web Consortium (W3C) og Internet Engineering Task Force (IETF), der har stået for standardernes udvikling. I bredere forstand omfatter begrebet åben standard nogle yderligere krav, herunder at en standard udvikles i en konsensusproces, som ikke domineres af en bestemt leverandør, og at standarden ikke bare principielt er offentlig, men er tilgængelig gratis eller billigt. Det er opfyldt af de standarder, der udvikles i W3C og IETF. Hvor intet andet er nævnt, bruger jeg i denne rapport dog begrebet åben standard i den snævrere betydning af en offentliggjort definition. Det er logisk at open source software fortrinsvis bruger åbne standarder. For det første fordi åbne standarder er i takt med værdigrundlaget i open source tankegang. For det andet indebærer brugen af en standard i et open source program i sig selv en delvis offentliggørelse af standarden. Der er dog ikke en entydig sammenhæng mellem softwarens licensform og åbenheden af de standarder, softwaren benytter. For det første kan købepligtigt software bruge åbne standarder. For det andet bruger visse open source programmer rent faktisk lukkede formater. F.eks. bruger OpenOffice bl.a. Microsofts doc-format. Normalt sker dette nødtvungent, for at sikre at softwaren kan bruges sammen med eksisterende, lukkede formater, og i tilfældet OpenOffice har produktet et eget, foretrukket filformat, som er åbent. 1.3 EKSEMPEL: PHP OG DENS LICENS Et eksempel på open source software er programmeringssproget PHP. PHP er en af verdens mest udbredte webdynamiske programmeringssprog. Det engelske firma Netcraft undersøger Side 7 af 18

8 jævnligt udbredelsen af de forskellige programmeringssprog på markedet. I de seneste år, har PHPs udbredelse steget markant. Netcraft undersøgelsen fra november 2006 viser at 20 mio. af alle webservere koblet på nettet havde PHP aktiveret. Brugerens rettigheder er fastlagt i PHP licensen, der fylder i alt cirka 1 side og lyder således: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name "PHP" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 4. Products derived from this software may not be called "PHP", nor may "PHP" appear in their name, without prior written permission from You may indicate that your software works in conjunction with PHP by saying "Foo for PHP" instead of calling it "PHP Foo" or "phpfoo" 5. The PHP Group may publish revised and/or new versions of the license from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once covered code has been published under a particular version of the license, you may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such covered code under the terms of any subsequent version of the license published by the PHP Group. No one other than the PHP Group has the right to modify the terms applicable to covered code created under this License. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes PHP software, freely available from <http://www.php.net/software/>". Side 8 af 18

9 Licensen giver således brugeren ret til brug, ændringer og distribution. En bruger som sælger eller på anden måde distribuerer en binær indeholdende PHP er forpligtet til at gøre opmærksom på at PHP indgår. 1.4 KONKLUSION Kernen i open source begrebet er brugerens adgang til kildeteksten og ret til at ændre og distribuere softwaren, som fastlagt i en open source licens. Open source er også knyttet til Internettets udvikling og til holdninger om vidensdeling, frihed og åbne standarder. Retten til at distribuere medfører, at open source softwaren - dog ikke hvis den er specialudviklet - kan anskaffes til distributionsomkostningerne, dvs. gratis eller næsten gratis. Omkostninger til tilpasning, vedligeholdelse m.v., der udgør hovedparten af de samlede omkostninger i forbindelse med software, skal stadig afholdes. Open source software giver brugeren en højere grad af leverandøruafhængighed end købepligtig software: retten til ændringer giver ret til at vælge leverandør til vedligeholdelsesopgaver, og open source softwarens brug af åbne standarder giver større valgfrihed med hensyn til den øvrige software, som den skal bruges sammen med. KAPITEL 2. ANVENDELSE AF OPEN SOURCE Kapitlet her gennemgår økonomien i anvendelsen af standardværktøjet hos enhver virksomhed: Office pakker. Ud fra to fiktive eksempler, i valget / skiftet mellem MS Office som det mest almindelige købepligtige software og OpenOffice som det valgte open source alternativ. Eksemplerne viser, at økonomien er meget afhængig af, hvor hyppigt man opgraderer hardware. Jeg har valgt at analysere økonomien i anvendelsen af office pakker som eksempel på et produkt, der: Er meget udbredt - stort set findes der en eller anden kontorpakke på hver PC. Befinder sig i et modent marked, hvor langt de fleste brugeres behov har været dækket i adskillige år. Har en nærmonopolist. Microsoft Office har en meget høj markedsandel, formentlig over 90 %. Kan leveres af flere open source office pakker, alle med en ekstremt lav markedsandel. Side 9 af 18

10 Jeg har, valgt at koncentrere mig om OpenOffice og med Microsoft Office som det naturlige valg i sammenligningen. Dette er en analyse af forskellen mellem open source software og købepligtigt software for et udvalgt stykke software. Analysen dækker udskiftnings- eller anskaffelsessituationen, dvs. uden at inddrage vedligeholdelse og udfasning. Beregninger over omkostninger til open source software i forhold til købepligtig software bør tage udgangspunkt i konkrete forhold, men samtidigt vil enhver realistisk udregning med udgangspunkt i en konkret installation have mange specifikke elementer, der gør det umuligt at generalisere. Priser og omkostninger til denne installation er indhentet fra edbpriser.dk og er derfor både realistiske og aktuelle (februar 2007). Jeg har valgt nogle konkrete eksempler, der skal illustrerer en konkret analyse af forskellige behov: Et fiktivt eksempel, der viser økonomien, hvis man starter helt fra bunden(ny virksomhed) Større virksomhed, der skal skifte kontorpakke fra Corel (WordPerfect mm) til en ny Office pakke 2.1 DEN HARDWAREMÆSSIGE DEL Der er tekniske bindinger mellem Microsofts produkter og de tilhørende systemkrav til Pchardwaren (dvs. Pc ens processor, RAM og harddisk størrelse). Det fremgår, at hardwaren ikke må være ældre end 3-4 år, såfremt de nyeste versioner af Microsofts software skal kunne anvendes. Opgraderinger af programmer ledsages højst sandsynlig af hardwareopdatering af Pc ere. Samlet bliver den økonomiske byrde ved anvendelse af programmel med disse bindinger derfor ledsaget af omkostninger til udskiftning eller opgradering af hardware. Systemkravene til de tilsvarende open source programmer er væsentligt lavere og har derfor langt færre følgeomkostninger til hardware. Ved valget mellem open source software og de dominerende købepligtige produkter ledsages valgmuligheden af en fordyrende valgmulighed, når det gælder købepligtigt software, idet de til kommer krav til opdatering af styresystem og af hardware som tilsyneladende ikke var en del af programmel-indkøb og derved medfører merudgifter ved programmelanskaffelsen. De nødvendige mere indkøb demonstrerer værdien af muligheden at kunne vælge mellem open source software og købepligtigt software samt at kunne time sin investering for bedst at Side 10 af 18

11 kunne springe de opgraderinger over, som anses for irrelevante for organisationen (for så vidt som at nye kompatibilitetskrav ikke fremskynder dem). 2.2 DEN ØKONOMISKE DEL Jeg tager her udgangspunkt i at vurdere omkostningerne ved sammenligning mellem OpenOffice og MS Office. Modellen anvendes dels i begyndelsen af tabellen til at begrunde, hvilke omkostninger, der er taget med i eksemplerne og hvilke, der er udeladt. Eksemplerne indregner således ikke samtlige omkostninger i de pågældende investeringer, idet jeg har valgt at fokuserer på valget mellem to alternativer. Jeg koncentrerer mig derfor om de dele af udregningen, hvor der er en forskel mellem OpenOffice og MS Office. 1 Anskaffelsespriser og/eller licensomkostninger 2 Krav til brugeruddannelse og træning 3 Krav til læring i IT vedligeholdelsesfunktion Forskel mellem open source og købepligtig software i en fri valgsituation. MS Office er forholdsvis dyre, mens OpenOffice er gratis. Jeg antager, at omkostningerne er mere eller mindre ens. 1 Jeg antager, at det er dyre for OpenOffice. 2 Forskel ved skift fra MS Office til OpenOffice Det er som sagt gratis at anskaffe sig OpenOffice, samt der er ingen licensomkostninger. Da der er stor lighed i brugergrænseflade, anses dette som en begrænset udgift. 3 Der skal opbygges ekspertise lokalt. 2 4 Kompatibilitet Denne omkostning kan blive ganske betydelig. 4 5 Omgivende hardware: Denne omkostning, kan blive alt afgørende, MS Office er dyr at Tekniske forudsætninger for holde opgraderet. anvendelse, særlige kapacitetskrav Noter til tabellen 1) Jeg har ikke kendskab til undersøgelser, der dokumenterer forskelle mellem OpenOffice og MS Office på disse punkter. 2) Generelt er kravet til support højere ved OpenOffice end MS Office. Samtidigt er kendskabet til OpenOffice p.t. mindre end MS Office på grund af den beskedne markedsandel. Derfor er der ikke et udbygget et net af konsulent udbydere, ligesom udbuddet af kurser er utrolig begrænset i sammenligning med MS Office. F.eks. er Pckørekortet stadig i praksis baseret på MS Office. Side 11 af 18

12 3) Der er dels tale om omkostninger til selve indlæringen, men der er også skjulte og svært opgørlige omkostninger til aflæring af gamle vaner. 4) MS Office anvender lukkede formater. Derfor må alle andre producenter lave reverse engineering, og det kræver en del tid og udviklingsomkostninger. 2.3 DET FIKTIVE EKSEMPEL For at få et udgangspunkt for vurderingen af omkostningerne bruges en idealiseret modelinstallation: en helt ny installation uden nogen eksisterende bestand af software eller hardware. I beregningerne medtages kun omkostninger til et generelt værktøj: En office pakke på klienterne samt det tilsvarende software på serverne. På klienterne indregnes de nødvendige licenser til at kunne anvende klienterne til at køre op mod en Microsoft server, idet det vil være usandsynligt at klienterne ikke skal anvende en eller anden applikation på en eller anden server med Microsoft software. I beregningerne indregnes ikke omkostninger til fagspecifikke systemer, ligesom der heller ikke er indregnet udgifter til andet generelt software end det nævnte. Jeg har regnet på et scenarie: Et typisk netværk med ca arbejdspladser. Jeg har valgt at koncentrerer om en virksomhed med cirka 2000 arbejdspladser, dette begrundes med større effektivitet i support, drift, vedligeholdelse, investeringer mm. Anvendelsen af serverbaseret software både til fagspecifikke systemer og til kontorsystemer vil formentlig vokse i de kommende år. Derfor har jeg valgt at opstille to modelnetværker: en traditionel opstilling med kun klienter, og en med servere og tynde klienter. I beregningerne for serverbaseret software er der medregnet omkostninger til styring af klienter, her med Microsoft Terminal Server som eksempel. Alle fire muligheder bestykkes med to sæt software: Open source software i videst muligt omfang, både på klienter og på servere Microsoft Office Microsoft Office; Der er regnet med OEM udgaver, dvs. udgaver uden aftale om opgraderinger. Det blev vurderet, at Pc erne, efter ovenstående udskiftning, ikke behøvede yderligere opgradering af styresystem, idet Windows er præinstalleret på nye maskiner. Tilpasninger af grafik, skabeloner, herunder oprydning og standardisering: Arbejdet udføres internt af ansatte på Informatikkontoret, hvor en del har erfaring med Microsoft Office. Side 12 af 18

13 Implementering, teknisk installation: Det antages at udgiften her vil være på 300 kr. pr. PC. Det er antaget, at udgiften er den samme for begge alternativer og indeholder overhead til opbygning af kompetence. Uddannelse anses for at være identisk i begge alternativer. Omfanget af uddannelse af brugere og superbrugere skal afvejes mod den tid brugere bruger på at opbygge erfaringer. Samtidigt forventes uddannelsen af brugere og superbrugere vil blive foretaget af virksomhedens egen uddannelsesafdeling. Projektstyring, detailanalyse og udredning er forskellig, idet det er vanskeligere at købe rådgivende ekspertise til OpenOffice end til Microsofts produkter. Der er afsat 1 mio. kr. som engangsudgift til implementering og tilpasning af software, der kan konvertere eksisterende Corel dokumenter til et format, der kan læses af OpenOffice. Fokusset på rettighedsperspektivet giver en stor fordel for open source software, men at forskellen i den konkrete situation bliver større, når man tager højde for udskiftning af Pc ere. Samtidig illustrerer eksemplet, at der er taget hensyn til at kun en beskeden del af brugerne har kendskab til OpenOffice. Desuden er alderen på den eksisterende maskinpark meget afgørende for de umiddelbare udgifter ved anskaffelse af Microsoft. Man kan argumentere for, at det er en fremrykning af køb, der under alle omstændigheder ville være foretaget over en årrække. Men da de Pc ere, der købes nu har en kortere levetid end de maskiner der alternativt ville blive anskaffet fremover, er udgiften reel, set over et længere perspektiv KOMPATIBILITET Værdien af en licensbesparelse på program skal sammenholdes med eventuelle merudgifter til at opnå kompatibilitet, hvilket vil sige, at data fra en applikation kan læses uden informations tab eller ændringer i layout i en anden applikation. Såfremt der ikke er ændringer i et dokument, skal det stadig overvejes om en løsning er mulig ved f.eks. at anvende et mere sikkert dokumentudvekslings format som pdf. På længere sigt kan det tænkes at XML vil finde anvendelse som dokumentstandard. Kravet om kompatibilitet er relevant i administrativ sammenhæng, hvor fremsendelse af elektroniske dokumenter imellem afdelinger og kunder er hyppigt forekommende. Ligeledes vil krav om udveksling af dokumenter med kunder stille krav om anvendelse af et standardformat for data og filer. Da der endnu ikke er implementeret åbne dokumentstandarder i langt de fleste virksomheder vil der være henvist til at anvende nogle udbredte købepligtige softwareløsninger. Der findes to altdominerende løsninger, Microsoft Side 13 af 18

14 Word for tekstfiler eller Adobes pdf-filformat. Sidstnævnte kan anvendes på enhver Office applikations printfil VURDERING AF KOMPATIBILITETEN Jeg har gennem en årrække opnået mange personlige erfaringer med OpenOffice og MS Office, ud fra disse erfaringer vil jeg fremvise en vurdering. Generelt er kompatibilitetsgraden mellem MS Word og OpenOffice Writer meget høje. De fleste dokumenter i doc format vil uden videre kunne åbnes i OpenOffice, redigeres, gemmes og returneres til det originale doc format. Ud fra min egen personlige erfaring, er der kun få problemer med at konvertere dokumenter mellem de to formater. De problemer der er opstået med konverteringen, har været layoutmæssige karakterer, som er højst sandsynlig baseret på de to forskellige programmers fortolkning af grafik. Der har ikke været nogen informationsmæssige tab. Derimod vil der oftere tabes layout, især placeringer af grafik. Informations tab opstod kun i forbindelse med importeret objekter, hvor disse objekter (f.eks. et importeret regneark) ikke kunne åbnes. Kompatibiliteten mellem MS Excel og OpenOffice Calc er på en række punkter mere problematisk. Jeg vurderer som det største problem, at referencer mellem sider ikke overføres ved indlæsning i OpenOffice Calc. OpenOffice Calc har et maximalt rækkeantal på 32000, mod MS Excels på Excel regneark med over rækker vil derfor ikke umiddelbart kunne konverteres. Mine egen erfaringer viser desuden, at simple regneark kan resultere i et uanvendeligt layout, hvis layoutet i EXCEL er opbygget ulogisk eller sjusket. Hvis layoutet er opbygget regulært i EXCEL, er der ingen problemer UDREGNINGEN Ned stående tabel viser resultatet af udregningen for et scenarie opbygget af kun klienter: Microsoft Office 2007 OpenOffice Licenser 2,7 0 Tilpasning af skabeloner 0,1 0,3 Konverteringsprogram 0 1 Teknisk installation 2,1 2,1 Uddannelse 5,9 5,9 Projektstyring 0,7 0,7 Udskiftning af Pc er 10 0 Side 14 af 18

15 I alt 21,5 10 Som det kan ses er den største del af udgiften ved MS Office, de høje systemkrav som gør krav til udskiftning af hardware. I ned stående tabel viser resultatet af udregningen med Microsoft Terminal Server inkluderet med klient licens til 2000 klienter: Microsoft Office 2007 OpenOffice Licenser 4,7 2 Tilpasning af skabeloner 0,1 0,3 Konverteringsprogram 0 1 Teknisk installation 2,1 2,1 Uddannelse 5,9 5,9 Projektstyring 0,7 0,7 Udskiftning af Pc er 7 0 I alt 22, KONKLUSION Som det ses af eksemplerne, er et skifte fra MS Office til OpenOffice forbundet med store besparelser på især licenser. Dertil kommer besparelser på udskiftning af hardware såfremt alternativet er hyppig opgradering af Microsoft Office. Eksemplerne viser også, at den konkrete installation er afgørende for vurderingen af økonomien. For eksempel er udregninger baseret på, at der fortsat anvendes Windows som styresystem. Der er ikke i de to eksempler foretaget analyser af omkostningerne på kort eller lang sigt ved anvendelse af et open source styresystem på klienterne. KAPITEL 3. KONKLUSION 3.1 OPEN SOURCE SOFTWARE ER ET SERIØST ALTERNATIV Jeg har i et eksempel vist, at open source software repræsenterer et seriøst teknisk og økonomisk alternativ til købepligtigt software. Selv om open source software i realiteten bygger på et gratis princip kan det kommercialiseres, da langt den overvejende del af omkostningerne til software ikke går til den oprindelige udvikling af softwaren, men til serviceydelser i forbindelse med tilpasning og vedligeholdelse. Mange store private virksomheder, som fx Sun, Hewlett Packard, Hitachi, SAP, CA og IBM bruger midler på at udvikle open source software. Fordelen ved open source software er principielt, at brugeren får en Side 15 af 18

16 højere grad af uafhængighed til leverandøren samt større valgfrihed med hensyn til den øvrige software, som det skal bruges sammen med, fordi der benyttes åbne standarder. Endelig giver den tilgængelige kildetekst mulighed for uafhængige reviews bl.a. af sikkerheden og man kan have relativ stor tiltro til sikkerheden i open source produkter der, som PHP, er baseret i et stærkt miljø af virksomheder og uafhængige udviklere. Der er således væsentlige argumenter for at tage open source produkter i betragtning ved anskaffelse og udskiftning af software i virksomheder. 3.2 OPEN SOURCE GIVER ET BETYDELIGT ØKONOMISK RÅDERUM Økonomien i en lang række open source installationer er påvist bedre end sammenlignelige købepligtigt software installationer i udlandet og i Danmark idet, der er besparelser på licensbetaling og hardwareanskaffelser. Dertil kommer økonomiske fordele af en øget konkurrence på pris og kvalitet, herunder sikkerhed, hvor open source produkter bliver udbredt. Eftersom disse resultater ikke beror på tilfældigheder, men på velbegrundede systematiske forskelle i omkostninger indikerer de, at en mere udbredt anvendelse af open source software kunne få økonomisk betydning. 3.3 HYPOTETISK SKIFT Jeg anbefaler, at virksomheder i fællesskab med deres kunder kommer til enighed om at skifte til et alternativ frem for MS Office. Ud fra en af følgende strategier: Open source software skal vurderes på samme vilkår som købepligtigt software og ved udbud og ved andet køb skal open source vurderes ud fra en realistisk udregning, der tager hensyn til alle økonomiske faktorer. Etablering, fx. indenfor 1-1,5 år, af et større, opfølgende projekt hvor en række afdelinger bruger open source software, fx skifter til OpenOffice og udnytter de erfaringer for at reducere installations- og tilpasningsomkostninger. Udarbejdelse af en strategi for indførelse af en åben standard for udveksling af tekstbehandlede dokumenter. Det afgørende er, at der træffes en strategisk beslutning, hvorledes man vil søge at indføre åbne standarder på desktoppen i virksomheden. Der findes ingen strategi for dette, men der bør iværksættes en grundig undersøgelse af fordele og ulemper. Det er værd at tage med, hvor der på den ene side kan blive tale om store besparelser, men hvor der også kan være Side 16 af 18

17 betydelige risici involveret. Den første strategi, som indebærer en hel eller delvis satsning på det XML baserede format udviklet i tilknytning til OpenOffice kræver, at risici søges minimeret ved, at der først indsamles erfaringer både med OpenOffice formatet, med hele produktet og med selve omlægningsprocessen. Den købepligtige strategi, hvor man køber MS Office, er p.t. lig med scenarie X. Der er ikke tale om noget bevidst valg, men snarere omfraværet af en besluttet strategi. De nuværende beslutninger er ofte præget af en kortsigtet risiko, hvor man foretrækker at leve med de kendte ulemper ved kendte produkter, frem for ukendte ulemper ved ukendte produkter. For eksempel er det uheldigt, at der ikke har været større fokus på open source, hvordan man skal forholde sig til det frie valg. En strategi om indførelse af open source ville have som konsekvens, at den pågældende virksomhed ville have en langt stærkere forhandlingsposition, i form af lavere omkostninger. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at man i forskellige virksomheder følger andre virksomheder som kun overvejer om open source skal indføres. Der skal en mere aktiv beslutning til på de områder, hvor der er et de facto monopol. Det er nødvendigt, at den pågældende virksomheds beslutningstagere udvikler strategier for fremtidige It-investeringer med inddragelse af open source software. Side 17 af 18

18 LITTERATURLISTE Bøger Toft, Peter: Linux Friheden til at vælge, Forlaget Globe, 1999 Internet 1 Edbpriser.dk: Software -> Operative systemer -> Søge ord 2003 Software -> Program Pakker -> Søge ord Office 2007 Microsoft: (10/02/07) OpenOffice: (10/02/07) WikiPedia: PHP: 1 Kan ses på medfølgende CD Side 18 af 18

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Ubuntu og fri software

Ubuntu og fri software Ubuntu og fri software I anledning af frigivelsen af Ubuntu 8.04 Hardy Heron Hvad er fri software, og har det noget med Ubuntu at gøre? Hvordan fungerer Ubuntu som projekt, og hvad kan jeg selv gøre? Præsentation

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Linux og Open Source historie og status

Linux og Open Source historie og status Linux og Open Source historie og status Peter Toft Free Software Foundation Dannes i 1984 og ledes af Richard M Stallman Mål -> GNU-systemet GNU's Not UNIX Free Software Software skal

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. Arbejdsgruppens anbefalinger... 6. Indledning... 7

Forord... 3. Sammenfatning... 4. Arbejdsgruppens anbefalinger... 6. Indledning... 7 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Arbejdsgruppens anbefalinger... 6 Indledning... 7 Kapitel 1. Open source software i den digitale forvaltning... 8 1.1. Open source software i den digitale forvaltning...8

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

Huset 2 overblik 4 Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 : Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Agenda. Trænere: Anders Trolle-Schultz, SaaS-IT Consult. Hans Andersen, Salestrainer.dk. Jesper Grønbæk, Microsoft

Agenda. Trænere: Anders Trolle-Schultz, SaaS-IT Consult. Hans Andersen, Salestrainer.dk. Jesper Grønbæk, Microsoft Tjen penge på BPOS! Agenda Målgruppe: Salgsansvarlige, kommercielle direktører hos Microsoft partnere Forudsætninger for denne træningsseance: er en grundlæggende viden om hvad Microsoft Online Services

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012 Linux Det frie styresystem Bo Tranberg & Jonas Termansen Mat/Fys StudenterRåd MFSR mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk 22. februar 2012 1 / 21 Oversigt 1 Introduktion 2 Hvad er et OS? 3 Hvordan virker Linux?

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software 7. marts 2014 1 Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software Jørgen-Ib Hansen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler 02.02 (maj 2014) SKI Infodage 2014 7. marts 2014 3 Udfordringer ved de

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Lidt om Windows 10 (1) Microsoft har sprunget tallet 9 over og er gået direkte til 10 Windows 10. Det kan skyldes, at Apple har et styresystem Mac OS X, hvor X

Læs mere

Nicolaj Rasmussen Knud Peter L Mortensen. Chrome Browser. Informationsteknologi Niveau D. Lærer: Jesper Kristensen

Nicolaj Rasmussen Knud Peter L Mortensen. Chrome Browser. Informationsteknologi Niveau D. Lærer: Jesper Kristensen Nicolaj Rasmussen Knud Peter L Mortensen Chrome Browser Informationsteknologi Niveau D Lærer: Jesper Kristensen Hold/Klasse H1WE080214 2014 M e d i a C o l l e g e A a l b o r g S y d G r ø n l a n d Indhold

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003)

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vær opmærksom på, at distribution med Group Policy fra Windows Server 2003 kræver klienter med Windows 2000 eller nyere. Tips

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere