Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Hvis du vælger din spillekonsol i startmenuen, skifter TV'et automatisk til de optimale spilindstillinger. For at spille et spil med to spillere med to forskellige fuldskærmsbilleder skal begge spillere have 3D-briller på. DLNA TV'et bruger DLNA-protokollen til at finde og åbne filer på andre enheder i det trådløse netværk, f. Trin 3 - Vælg Opret forbindelse til netværk, og tryk på OK. - Vælg Opret forbindelse til netværk, og tryk på OK. DLNA TV'et bruger DLNA-protokollen til at finde og åbne filer på andre enheder på netværket, f. Netværksindstillinger Du kan åbne Netværksindstillinger ved at trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK. SCART-tilslutningen kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. 8 Opsætning / Tilslutning af enheder HDMI CEC og andre fabrikater HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Betjening af enheder Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden - eller dens aktivitet - på listen med TV-tilslutninger. Tryk på c SOURCE, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på OK. For at deaktivere automatisk justering af undertekst skal du vælge Automatisk justering af undertekst i menuen med EasyLink-indstillinger og derefter vælge Fra. Hvis den tast, du har brug for, ikke findes på TVfjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger. I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge EasyLinkfjernbetjening og vælge Fra. I Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge Fælles interface CAM for yderligere oplysninger om tilslutning af CAM. Tryk på h, vælg SOpsætning, og tryk på OK. Audio- og videosynkronisering (synk) Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du indstille forsinkelse på de fleste DVD-hjemmebiografsystemer, så lyd og billede kommer til at passe sammen. På hjemmebiografsystemet skal værdien for forsinkelsen forøges, indtil der er et match mellem billede og lyd. Selv om lejevideobutikken bruger video-streaming, får du muligvis brug for USB-harddisken til at gemme en video-buffer. Sådan sætter du afspilningen på pause Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2. 0-kompatibel harddisk med minimum 32 GB plads og en minimum skrivehastighed på 30 MB/s. Sådan optager du For at sætte udsendelser på pause og optage dem skal du bruge en harddisk med mindst 250 GB harddiskplads. Hvis du først vælger et kyrillisk eller græsk tastaturlayout, kan du vælge et sekundært latins tastaturlayout. Hvis du senere vil ændre tastaturlayoutet, skal du trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK. vælg TV-indstillinger > Generelle indstillinger > USB-mus og -tastatur > Tastaturindstillinger, og tryk på OK. Taster til omdøbning af kanal - Enter  = OK - Slet tilbage z = sletter tegn før markøren - Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt - Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne Alt + Shift. Ved at forsøge at sætte afspilningen på pause starter formateringen. Hvis du vil optage eller sætte TV-kanaler på pause, skal du i Hjælp trykke på L Liste og vælge Pause TV eller Optager. TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet. 14 Opsætning / Tilslutning af enheder 4 - Tryk på b, flere gange om nødvendigt, for at lukke menuen. 6 Opsætningsmenu I Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge den ønskede funktion fra listen i alfabetisk orden. Vælg emnet, og tryk på OK for at åbne Hjælpsiden med yderligere oplysninger. Hvis du bruger din computer til at se film eller spille spil, kan du genindstille TV'et til de ideelle TV- eller spilleindstillinger. Montering på væg Du kan finde oplysninger om, hvilket vægmonteringsbeslag du skal købe til dit TV, i TV'ets lynhåndbog. Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader. Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder. 8 Sikkerhed og pleje Sikkerhed Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. 16 Opsætning / Sikkerhed og pleje Temperatur og luftfugtighed I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Når du sætter TV'et tilbage på standby, forbliver Hurtig start aktiv, indtil den angivne tidsramme udløber. Aktiver Du kan aktivere Hurtig start ved at trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK for at åbne menuen Opsætning. Hvis den røde lysindikator er slukket, skal du trykke på den lille tast A til højre på bagsiden af TV'et for at sætte TV'et på standby - den røde indikator lyser. Hurtig start Hvis du vil tænde TV'et hurtigere end normalt, skal du indstille TV'et til Hurtig start. Sluk For at slukke TV'et skal du trykke på den lille tast A til højre på TV'ets bagside. Lukker en menu uden at ændre en indstilling. 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og luk det ved at skubbe, indtil det klikker på plads. Når det ønskede ikon er fremhævet, skal du trykke på OK for at skifte TV-kanal eller lytte til radiostationen. Ellers skal du trykke på h for at åbne startmenuen, vælge Se TV og trykke på OK. Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på L LIST for at åbne kanallisterne. vælg den ønskede liste. Universel adgang Når Universel adgang er slået til, kan du vælge indstillinger for hørehæmmede og svagtseende. i Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge Universel adgang for yderligere oplysninger.

3 Videoudvalg Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelser), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TVkanal. Undertekstsprog 20 TV / Se TV I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt undertekstsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. i Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge Undertekster for yderligere oplysninger. Lydsprog I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på LLIST for at åbne kanallisterne. det ønskede ikon er fremhævet, skal du trykke på OK for at skifte til kanalen eller lytte til radiostationen. Opret en liste med foretrukne kanaler 1 - Mens du ser en TV-kanal, kan du trykke på L LIST for at åbne kanallisterne. installation Sådan foretager du en fuld TV-installation. landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. for at angive en Symbolhastighed skal du først indstille symbolhastigheden til Manuel. Sammenfaldende kanalnumre I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Tryk på h, vælg SOpsætning, og tryk på OK. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med w og x og ændre tallet med u og v. I Symbolhastighedstilstand skal du vælge Automatisk, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du vælge Udført og trykke på OK. Auto-zoom Zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der er muligvis sorte bjælker på billeder fra en computer. Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen. Du kan åbne tekst-tv fra en tilsluttet enhed ved at trykke på h, vælge enheden og trykke på OK. Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på o OPTIONS, vælge Vis enhedsnøgler, vælge tasten T og trykke på OK. Sprog Frys side Stop den automatiske rotation af undersider ved at trykke på o OPTIONS og vælge Frys siden. Forstør For at forstørre tekst-tv-siden og gøre den nemmere at læse skal du trykke på o OPTIONS og vælge Forstør. rul ned på siden ved at trykke på v eller u. Afslør For at se skjulte oplysninger på en side skal du trykke på o OPTIONS og vælge Afslør. bladre i undersider Du kan bladre i tilgængelige undersior at skjule forvrængede kanter. - Billedskift flytter billedet opad/nedad eller til venstre/til højre med markørtasterne. billedtype For nem billedjustering kan du vælge foruddefineret indstilling med Billedtype. Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på ooptions for at åbne menuen Indstillinger og vælge Billedtype. 4 - Tryk på b for at lukke menuen og gemme indstillingerne. Personlig - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd ISF Dag og ISF Nat - ISFkalibreringsindstillinger Butik eller Hjem lokation Hvis billedtypen skifter tilbage til Livagtig, hver gang du tænder TV'et, er TV-lokationen indstillet til Butik. musik skal du vælge M Musik på menulinjen, vælge en sang og derefter trykke på OK. Se fotos Hvis du vil se fotos, skal du vælge P Fotos på menulinjen, vælge en fotominiature og trykke på OK. Tryk på L LIST eller q (Stop) for at stoppe diasshowet eller lukke fotoet. 40 Smart TV / Videoer, fotos og musik For at slukke skærmen skal du trykke på o OPTIONS, vælge fi Eco-indstillinger på menulinjen, vælge Skærm fra og derefter trykke på OK. tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde skærmen igen. afspil videoer Hvis du vil afspille en video, skal du vælge! på x (Play) for at fortsætte med at se TV. på disse taster gentagne gange for at ændre deres hastighed. Tryk på x (højre) eller w (venstre) for at rulle gennem programmerne på en kanal. For at ændre datoen for listen skal du trykke på o OPTIONS og vælge Vælg dag. Vælg den ønskede dato på listen og tryk på OK. Hvis TV-guiden kommer fra internettet, kan du vælge datoen øverst på siden og derefter trykke på OK. Liste over optagelser For at se en liste over optagelser og planlagte optagelser skal du trykke på h, vælge R Optagelser og trykke på OK. På denne liste kan du vælge en optagelse, du vil se, fjerne optagne programmer, justere længden på en løbende optagelse eller kontrollere den ledige diskplads. du kan også bruge listen til at planlægge en optagelse, hvor du selv angiver start- og sluttidspunkt, som en planlagt optagelse, der ikke er knyttet til et program, forudsat at TV-guiden kommer fra internettet. Hvis du vil angive en planlagt optagelse, skal du vælge Planlæg optagelse øverst på siden og derefter trykke på OK. Vælg filerne på din smartphone eller tablet, og nyd de fotos, der er gemt på din computer, på stor skærm. Du kan også lytte til den musik, der er gemt på computeren, via højttalerne i dit Philips hjemmebiografsystem*. Sprog Følgende sprog er tilgængelige i MyRemote-app'en: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk og russisk. Hvis det sprog, der er angivet på din mobile enhed, ikke er blandt disse sprog, skifter MyRemote-app'en til engelsk. 5 - Tryk om nødvendigt et par gange på b for at lukke menuen. 5 - Tryk om nødvendigt et par gange på b for at lukke menuen. Vælg den enhed, du vil sende medier fra 1 - Tryk på den hvide bjælke øverst på skærmen for at åbne listen med tilgængelige enheder. 1 - Tryk på den hvide bjælke nederst på skærmen for at åbne listen med tilgængelige enheder. 2 - Tryk på en enhed på listen. Vælg en mediefil Du kan vælge, hvilken type medier du søger - Music (Musik), Videos (Videoer) eller Photos (Fotos). på knappen Control (Kontrol) for at vælge det TV (eller Philips Blu-ray Disc-afspiller eller hjemmebiografsystem), du vil betjene. For at åbne Skypes logonside skal du trykke på h for at åbne startmenuen, vælge Skype og trykke på OK.

4 Adgangskoden skal indeholde mellem 6 og 20 tegn, og skal mindst indeholde ét bogstav og ét tal. Hver gang du tænder for TV'et, skifter din status til Online. 6 - Hvis det er den rigtige person, skal du vælge Tilføj og trykke på OK. Hvis du vil afslutte lydopkaldet, skal du trykke på knappen Afslut opkald og derefter på OK. Hvis du vil have vist en liste over blokerede kontaktpersoner, skal du trykke på o OPTIONS og vælge Blokerede kontakter. Tryk på knappen Afslut opkald og på OK for at afslutte et opkald. Liste over seneste opkald Hvis du tidligere har ringet til telefoner via Skype, kan du vælge telefonnumrene på listen til venstre på siden. Hvis du vil sætte din mikrofon på lydløs under et opkald, skal du trykke på * Slå lyden fra. Tryk på knappen Afslut opkald og på OK for at afslutte et opkald. foretag et lydopkald Du kan foretage et Skype-opkald uden video, med kameraet slukket. Hvis du vil foretage et opkald uden video, skal du markere kontakten, trykke på µ Lydopkald og derefter på OK. Skype under lejefilm og Pause TV Når du ser en lejet film fra en TV-station eller en videobutik, eller når du bruger Pause TV, afbrydes filmen eller det midlertidigt stoppede program, hvis du accepterer et Skypeopkald. kan også zoome ind og komponere billedet med kameraet, så du får nøjagtigt det billede, som dine kontakter skal se. 2 - Når billedet er zoomet ind eller ud, kan du flytte rammen op, ned, mod venstre eller højre for at komponere billedet, som du vil have det. Start et spil Tænd for spillekonsollen, og tryk på h. Spil eller Afspiller), og tryk på OK for at få vist spillet. Optimal spilindstilling I forbindelse med nogle spil, hvor hastighed og nøjagtighed er nødvendig, skal du indstille TV'et til den optimale spilindstilling, før du begynder. 4 - Tryk på b, muligvis flere gange, for at lukke menuen. Hvis spil for to spillere ikke er tilgængeligt i menuen, skal du trykke på 3D på fjernbetjeningen, vælge 2D og derefter trykke på OK Spil for to spillere Hvis du spiller et spil med flere spillere med delte skærme, kan du bruge TV'et til at få vist hver skærm som fuld skærm. 1 Du kan tjekke det relative strømforbrug ved at trykke på h > Opsætning > Se demo > Active Control og derefter OK. vælg en indstilling for at tjekke de pågældende værdier. Miljø Energibesparelse Energibesparende samler de TV-indstillinger, der hjælper miljøet. Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB), og du ikke bruger fjernbetjeningen til TV'et, skal du deaktivere den automatiske slukning. 2 Opdatering af software Software-opdatering fra internettet Hvis TV'et har forbindelse til internettet, modtager du muligvis en meddelelse fra TP Vision om at opdatere TV'ets software. Vent, indtil TV'et tænder af sig selv igen, og brug ikke tænd/sluk-knappen A på TV'et. Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget disse oplysninger. Hvis du foretrækker ikke at bruge , eller du ikke har modtaget bekræftelse for modtagelsen inden for en uge efter, at du har skrevet til denne adresse, bedes du skrive på engelsk til. 1 Registrer Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver. Du kan sende et specifikt spørgsmål via eller i visse lande chatte online med en af vores medarbejdere. Du kan finde de oplysninger, du søger efter, på listen over emner, eller du kan læse Hjælpen som en bog med kapitler. Hvis du vil have vist en alfabetiseret liste over emner, skal du vælge fanen L Liste på menulinjen. Hvis du vil læse hjælpen som en bog, skal du vælge B Bog på menulinjen. luk hjælpen, før du udfører hjælpeinstruktionerne. Tryk på b eller h for at lukke for hjælp. I forbindelse med de fleste indstillinger og menufunktioner kan du trykke på * (blå tast) for at få flere oplysninger om den valgte indstilling eller funktion. Hvis der findes oplysninger om den relevante indstilling eller funktion, kan du trykke på * (blå tast) igen for at åbne den relevante side i Hjælp. Support / Forbrugerlinje 57 Indeks 3 3D, 2D til 3D 35 3D, oplevelse 35 3D, optimal visning 35 3D, rengøring af briller 36 3D, sundhedsadvarsel 36 3Dbriller, brug 35 3D-briller, type 35 3D-dybde 35 A Ambilight, dynamisk 32 Ambilight, indstilling 32 Ambilight, opsætning 32 Ambilight, placering 32 Ambilight, slå til eller fra 32 Ambilight, TV, fra 33 Ambilight-farve 32 Antenneforbindelse 5 Antenneforbindelse, tip 7 App, anbefalet 38 App, feedback 38 App, galleri 38 App, lås 38 App, søgning 38 Audio- og videosynkronisering 11 Automatisk justering af undertekst 9 Automatisk kanalopdatering 23 B Balance 31 Billedindstillinger 30 Billedtype 30 Bortskaffelse 53 Butiksplacering 31 Børnesikringskode 22, 23 D Digital tekst 26 DivX VOD 41 DLNA 5 DMR - Digital Media Renderer 7 DVB 24 DVI, tilslutning 8 E EasyLink 8 EasyLink, indstillinger 9 EasyLink, tilslutninger 7 Eco-indstillinger 53 Energibesparelse 53 Enhedsikon 27 ESD 55 European Energy Label 53 F Fabriksindstillinger 23 Fjernbetjening, batterier 19 Fjernbetjening, taster 19 Foretrukken lydformat 31 Forældrevurdering 22, Fotokamera, tilslutte 14 Fotos, diasshow 40 G Gamma 30 Geninstaller TV 23 H HbbTV 26 HDCP, kopibeskyttelse 8 HDMItilslutning, tip 7 Hjemmebiografsystem, justering af lydstyrke 11 Hjemmebiografsystem, multikanal 11 Hjælp, brug 57 Hjælp, på en tablet 57 Hovedtelefonlydstyrke 31 Hurtig start 18 Højttalere/hovedtelefoner 33 Hørehæmmet 33 I Infrarød sensor 19 Interaktivt TV 26 Internet App 38 Internethukommelse, slet 7 K Kanal, foretrukket 22 Kanal, omdøb 21 Kanal, opdatere 23 Kanal, ordne igen 22 Kanal, skifte 20 Kanaler, geninstallere 23 Kanalliste, Ny 23 Kanallister 21 Kanallås 22, 22 Kombineret lydstyrke 33 Kopiering af kanalliste 23 Kopiering af kanalliste, kopiere 24 Kopiering af kanalliste, upload 24 L Lejefilm 39 Lounge light 33 Lydeffekter 34 Lydindstillinger 31 Lydkommentar 33 Lydsprog 29 Lydtype 31 Lydudgang - optisk 8 Lyssensor 53 M Manuel installation 25 Menuen Kilde 27 Modtagekvalitet 24 Mono/stereo 31 Muligheder, på en kanal 20 Mus, tilslutning 13 Musikfiler, afspille 40 MyRemote-app, om 43 N Netværk, Netværk, Netværk, Netværk, adgangskode 6 DHCP 6 indstillinger 7 kablet 7 Indeks Netværk, statisk IP 6 Netværk, trådløst 5 Netværksrouter 5 O Online-TV 39 Onlinesupport 57 Open source-software 56 Opsætningsmenu 15 Optagelse 42 Optagelser, startmenu 43 Originalsprog 29 P Perfect Pixel HD Engine 30 Pixel Plus-link 9 Programliste 27 Påmindelse, program 27 R Radiokanal 20 S SCART-tilslutning, tip 8 Se TV 20 Sikkerhedsinstruktioner 16 Skype 47 Skype, automatisk login 50 Skype, begivenhed 50 Skype, bloker kontakt 49 Skype, kameratest 51 Skype, kontakter 48 Skype, kredit 50 Skype, log af 51 Skype, log på 47 Skype, lydløs 49 Skype, lydopkald 49 Skype, meddelelser 50 Skype, modtag opkald 50 Skype, ny konto 47 Skype, onlinestatus 48 Skype, opkald til fastnettelefoner 49 Skype, oversigt 50 Skype, ringetone 51 Skype, skift adgangskode 51 Skype, videoopkald 49 Skype, voic 50 Skærm fra, sluk 40 Skærmkanter 30 Sleep-timer 29 Smart TV, PIN-kode 37 Smart TV, registrering 37 Smart TV, startside 38 Software til medieserver 55 Software, aktuel version 56 Software, internetopdatering 56 Software, USB-opdatering 56 Sorte bjælker 25 Spil eller computer, computer 15 Spil eller computer, spil 52 Spil, spille 52 Spil, to spillere 52 Spillekonsol, tilslutte 12 Sprog, menuer 29 Standby 18 Standby-forsinkelse 18 Startmenu 37 Indeks Status 21 Streaming af video 39 Strømforbrug 53 Strømindgang 5 Synkronisering af lyd og video 11 Sæt TV på pause 41 T Tale 34 Tastatur, tilslutning 13 Taste-bip 34 Tekst 25 Tekst-TV, fryse 26 Tekst-TV, indstillinger 26 Tekst-TV, opsætning 26 Tekst-TV, T.

5 Powered by TCPDF ( -oversigt 26 Tekstskærm, dobbelt 26 Til og fra 18 Tilslutninger, liste 27 Tilslutningsguide 7 Timer for slukning 53 TV on Demand 39 TV-guide, oplysninger 27 TV-placering 32 TV-program 27 TV-ur 29 U Undertekster 28 Universel adgang 33 Ur 29 USB-harddisk, info 12 USB-harddisk, installation 13 USB-mus 13 USB-stik, tilslutning 14 USB-tastatur 13 V Vedligeholdelse af skærmen 16 VGA-tilslutning, tip 8 Videobutik 39 Videofiler, afspil 41 Vægfarve 32 W WPS - Wi-Fi Protected Setup 6 WPS PIN-kode 6

Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477

Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239

Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984

Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Indhold 1 Mit nye TV 12 Spil 1.1 Smart TV 3 1.2 App-galleri

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11.

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7800 series 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Vejledning Indhold 1 Mit nye TV 4

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/welcome Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Indhold 1 TV-rundtur 4 8 TV-guide 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109 Vejledning Indhold 6.8 Rengøring 28 1 TV-rundtur 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 7 Bevægelseskontrol

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 Series 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Apps 4 1.3 Film og forpassede

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-1001EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 37PFL7605H http://da.yourpdfguides.com/dref/2767102

Din brugermanual PHILIPS 37PFL7605H http://da.yourpdfguides.com/dref/2767102 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 58PFL9956T http://da.yourpdfguides.com/dref/4114435

Din brugermanual PHILIPS 58PFL9956T http://da.yourpdfguides.com/dref/4114435 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Indhold 1 TV-rundtur 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Brug af Apps 4

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernbetjeninger. Fiberbredbånd TV Telefoni

Fjernbetjeninger. Fiberbredbånd TV Telefoni Fjernbetjeninger Fiberbredbånd TV Telefoni Motorola VIP1510, VIP1550, VIP1910-9, VIP1960-9, VIP1903, og VIP1963 STB: Skifter til betjening af TV boks TV: Skifter til TV betjening (hvis programmeret). SET:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

GUIDE TIL DIN STREM BOX.

GUIDE TIL DIN STREM BOX. GUIDE TIL DIN STREM BOX. HVAD KAN JEG GØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan ser jeg ud TV, FILM, høre radiokanaler, bruger YouTube 2. Lav en favoritliste 3. Skifte lydsprog når du ser video og tv-kanaler 4. Ændre

Læs mere

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Indhold 1 TV-rundtur 4 9 Optagelse og TV på pause 1.1 Philips Android TV

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS MCP9350I http://da.yourpdfguides.com/dref/978779

Din brugermanual PHILIPS MCP9350I http://da.yourpdfguides.com/dref/978779 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS MCP9350I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

6900 series Smart LED TV. Register your product and get support at 42PFL PFL6907. Vejledning

6900 series Smart LED TV. Register your product and get support at  42PFL PFL6907. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 6900 series Smart LED TV 42PFL6907 47PFL6907 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

TDC Communicator. Brugervejledning. Android Tablet Version 1.2

TDC Communicator. Brugervejledning. Android Tablet Version 1.2 TDC Communicator Brugervejledning Android Tablet Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1 Sådan kommer du i gang... 4 1.1 Adgang til TDC Communicator App en... 4 1.2 Tilslutning via Wifi netværk... 4 1.3 Installation...

Læs mere