Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Hvis du vælger din spillekonsol i startmenuen, skifter TV'et automatisk til de optimale spilindstillinger. For at spille et spil med to spillere med to forskellige fuldskærmsbilleder skal begge spillere have 3D-briller på. Når du sidder ned, bør dine øjne være cirka på højde med skærmens midte. DLNA TV'et bruger DLNA-protokollen til at finde og åbne filer på andre enheder i det trådløse netværk, f. dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge Man. 4 - Vælg Opret forbindelse til netværk, og tryk på OK. DLNA TV'et bruger DLNA-protokollen til at finde og åbne filer på andre enheder på netværket, f. Netværksindstillinger Du kan åbne Netværksindstillinger ved at trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK. SCART-tilslutningen kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. Hvis den tast, du har brug for, ikke findes på TVfjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger. I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge EasyLinkfjernbetjening og vælge Fra. For at deaktivere automatisk justering af undertekst skal du vælge Automatisk justering af undertekst i menuen med EasyLink-indstillinger og derefter vælge Fra. HDMI CEC og andre fabrikater HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Betjening af enheder Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden - eller dens aktivitet - på listen med TV-tilslutninger. Tryk på c SOURCE, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på OK. I Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge Fælles interface CAM for yderligere oplysninger om tilslutning af CAM. Tryk på h, vælg SOpsætning, og tryk på OK. vælg TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Timer for slukning, og sæt skydekontakten på 0. Audio- og videosynkronisering (synk) Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du indstille forsinkelse på de fleste DVD-hjemmebiografsystemer, så lyd og billede kommer til at passe sammen. På hjemmebiografsystemet skal værdien for forsinkelsen forøges, indtil der er et match mellem billede og lyd. Selv om lejevideobutikken bruger video-streaming, får du muligvis brug for USB-harddisken til at gemme en video-buffer. Sådan sætter du afspilningen på pause Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2. 0-kompatibel harddisk med minimum 32 GB plads og en minimum skrivehastighed på 30 MB/s. Sådan optager du For at sætte udsendelser på pause og optage dem skal du bruge en harddisk med mindst 250 GB harddiskplads. Ved at forsøge at sætte afspilningen på pause starter formateringen. Hvis du vil optage eller sætte TV-kanaler på pause, skal du i Hjælp trykke på L Liste og vælge Pause TV eller Optager. Hvis du først vælger et kyrillisk eller græsk tastaturlayout, kan du vælge et sekundært latins tastaturlayout. Hvis du senere vil ændre tastaturlayoutet, skal du trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK. vælg TV-indstillinger > Generelle indstillinger > USB-mus og -tastatur > Tastaturindstillinger, og tryk på OK. Taster til omdøbning af kanal - Enter  = OK - Slet tilbage z = sletter tegn før markøren - Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt - Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne Alt + Shift. TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet. Hvis du bruger din computer til at se film eller spille spil, kan du genindstille TV'et til de ideelle TV- eller spille-indstillinger. 4 - Tryk på b, flere gange om nødvendigt, for at lukke menuen. Kombiner fod og top til et drejebeslag, eller brug kun foden for at montere TV'et tættere på væggen. Slut altid kablet til TV'ets fod for at få lyd. 6 Opsætningsmenu I Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge den ønskede funktion fra listen i alfabetisk orden. Vælg emnet, og tryk på OK for at åbne Hjælp-siden med yderligere oplysninger. Slut altid kablet til TV'ets fod for at få lyd. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder. lave temperaturer Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten. Forsigtig Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. 8 Sikkerhed og pleje Sikkerhed Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. 17 Opsætning / Sikkerhed og pleje Temperatur og luftfugtighed I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Når du sætter TV'et tilbage på standby, forbliver Hurtig start aktiv, indtil den angivne tidsramme udløber. Aktiver Du kan aktivere Hurtig start ved at trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK for at åbne menuen Opsætning. Hvis den røde lysindikator er slukket, skal du trykke på den lille tast A til højre på bagsiden af TV'et for at sætte TV'et på standby - den røde indikator lyser. Hurtig start Hvis du vil tænde TV'et hurtigere end normalt, skal du indstille TV'et til Hurtig start. Sluk For at slukke TV'et skal du trykke på den lille tast A til højre på TV'ets bagside. Lukker en menu uden at ændre en indstilling. Indtast tekst For at indtaste tekst i tekstfeltet på skærmen skal du vælge tekstfeltet og begynde at taste. For at åbne skærmtastaturet for at vælge et specialtegn. Du kan ændre tastaturlayoutet ved at trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK for at åbne menuen Opsætning.

3 Når det ikke er nødvendigt at pege med fjernbetjeningen, er det nemt at bruge tastaturet på bagsiden eller at sende kommandoer fra et andet rum for at ændre lydstyrken eller skifte kanal. Desuden kan TV'et give dig besked, når batteriet til fjernbetjeningen er ved at løbe tør. 1 - Markøren ændrer størrelse, og der vises en prik inden i cirklen. 1 - Markøren ændrer størrelse, og der vises en lodret tekstmarkør inden i cirklen. 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og tryk, indtil det klikker på plads. Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på L LIST for at åbne kanallisterne. Når det ønskede ikon er fremhævet, skal du trykke på OK for at skifte TV-kanal eller lytte til radiostationen. Ellers skal du trykke på h for at åbne startmenuen, vælge Se TV og trykke på OK. TV / Se TV 23 Universel adgang Når Universel adgang er slået til, kan du vælge indstillinger for hørehæmmede og svagtseende. i Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge Universel adgang for yderligere oplysninger. Videoudvalg Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeedudsendelser), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TVkanal. Undertekstsprog I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt undertekstsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. i Hjælp skal du trykke på L Liste og vælge Undertekster for yderligere oplysninger. Lydsprog I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste 24 Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på LLIST for at åbne kanallisterne. installation Sådan foretager du en fuld TV-installation. landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. for at angive en Symbolhastighed skal du først indstille symbolhastigheden til Manuel. Sammenfaldende kanalnumre I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med w og x og ændre tallet med u og v. I Symbolhastighedstilstand skal du vælge Automatisk, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du vælge Udført og trykke på OK. Billedformater Følgende formater er tilgængelige, afhængigt af billedet på skærmen: Auto-fill Forstørrer automatisk billedet, så detan skifter du sprog for TV'ets menuer og meddelelser. 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. kan åbne Billedindstillinger ved at trykke på h, vælge S Opsætning og trykke på OK. - Tydelig LCD giver en overlegen bevægelsesskarphed, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og bredere synsvinkel. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste intensitet. - Skærmkanter forstørrer billedet en smule for at skjule forvrængede kanter. - Billedskift flytter billedet opad/nedad eller til venstre/til højre med markørtasterne. ur For at finde klokkesl&aeat vælge Aktiver og derefter trykke på OK. Du kan leje film online, læse aviser, se videoer og lytte til musik, eller du kan handle online, åbne dine sociale netværkssider eller se TV, når det passer dig med Online- TV. Du kan også trykke på h, vælge Smart TV og derefter trykke på OK. TV'et opretter forbindelse til internettet og åbner Smart TVstartsiden. Luk Smart TV Tryk på h, og vælg en anden aktivitet for at lukke Smart TVstartsiden. Hvis du vil have vist Apps fra et andet land, skal du trykke på * Land, vælge et land og derefter trykke på OK. Tryk på L LIST eller b for at vende tilbage til Smart TVstartsiden. Du kan også vælge Tilføj og flyt for at tilføje App'en og med det samme indsætte den det ønskede sted på listen. Luk en App Hvis du vil lukke en App og vende tilbage til Smart TVstartsiden, skal du trykke på Smart TV. Når lejevideobutikken bruger video-streaming, skal du muligvis bruge en USB-harddisk til at gemme en video-buffer. Advarsel Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. Hvis du vil gennemse filerne på din computer, skal du trykke på SOURCE, vælge Gennemse netværk og derefter trykke på OK. afspil videoer Hvis du vil afspille en video, skal du vælge! Sæt TV på pause Mens du ser en udsendelse fra en digital TV-kanal, kan du sætte udsendelsen på pause og fortsætte med at se den senere. Tryk på x (Play) for at fortsætte med at se TV. Når du skifter til en tilsluttet enhed (en Blu-ray-afspiller eller digital modtager), stopper USB-harddisken med at gemme, og udsendelsen slettes. Tryk på p (Pause), og tryk på w (Venstre) for at gengive de sidste 10 sekunder af en TV-udsendelse. Du kan trykke på w gentagne gange, indtil du når til starten af den lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum. statuslinje Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på! (spol tilbage) eller på (spol frem) for at vælge, hvorfra du vil begynde at se den lagrede udsendelse. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre deres hastighed. Tryk på x (højre) eller w (venstre) for at rulle gennem programmerne på en kanal. For at ændre datoen for listen skal du trykke på o OPTIONS og vælge Vælg dag. Vælg den ønskede dato på listen og tryk på OK. Hvis TV-guiden kommer fra internettet, kan du vælge datoen øverst på siden og derefter trykke på OK. Liste over optagelser For at se en liste over optagelser og planlagte optagelser skal du trykke på h, vælge R Optagelser og trykke på OK. På denne liste kan du vælge en optagelse, du vil se, fjerne optagne programmer, justere længden på en løbende optagelse eller kontrollere den ledige diskplads. du kan også bruge listen til at planlægge en optagelse, hvor du selv angiver start- og sluttidspunkt, som en planlagt optagelse, der ikke er knyttet til et program, forudsat at TVguiden kommer fra internettet.

4 Hvis du vil angive en planlagt optagelse, skal du vælge Planlæg optagelse øverst på siden og derefter trykke på OK. Vælg filerne på din smartphone eller tablet, og nyd de fotos, der er gemt på din computer, på stor skærm. Du kan også lytte til den musik, der er gemt på computeren, via højttalerne i dit Philips hjemmebiografsystem*. Sprog Følgende sprog er tilgængelige i MyRemote-app'en: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, hollandsk og russisk. Hvis det sprog, der er angivet på din mobile enhed, ikke er blandt disse sprog, skifter MyRemote-app'en til engelsk. 5 - Tryk om nødvendigt et par gange på b for at lukke menuen. 5 - Tryk om nødvendigt et par gange på b for at lukke menuen. Vælg den enhed, du vil sende medier fra 1 - Tryk på den hvide bjælke øverst på skærmen for at åbne listen med tilgængelige enheder. 1 - Tryk på den hvide bjælke nederst på skærmen for at åbne listen med tilgængelige enheder. 2 - Tryk på en enhed på listen. Vælg en mediefil Du kan vælge, hvilken type medier du søger - Music (Musik), Videos (Videoer) eller Photos (Fotos). på knappen Control (Kontrol) for at vælge det TV (eller Philips Blu-ray Disc-afspiller eller hjemmebiografsystem), du vil betjene. For at åbne Skypes logonside skal du trykke på h for at åbne startmenuen, vælge Skype og trykke på OK. Adgangskoden skal indeholde mellem 6 og 20 tegn, og skal mindst indeholde ét bogstav og ét tal. Hver gang du tænder for TV'et, skifter din status til Online. 6 - Hvis det er den rigtige person, skal du vælge Tilføj og trykke på OK. Hvis du vil afslutte lydopkaldet, skal du trykke på knappen Afslut opkald og derefter på OK. Hvis du vil have vist en liste over blokerede kontaktpersoner, skal du trykke på o OPTIONS og vælge Blokerede kontakter. Tryk på knappen Afslut opkald og på OK for at afslutte et opkald. Liste over seneste opkald Hvis du tidligere har ringet til telefoner via Skype, kan du vælge telefonnumrene på listen til venstre på siden. Hvis du vil sætte din mikrofon på lydløs under et opkald, skal du trykke på * Slå lyden fra. Tryk på knappen Afslut opkald og på OK for at afslutte et opkald. foretag et lydopkald Du kan foretage et Skype-opkald uden video, med kameraet slukket. Hvis du vil foretage et opkald uden video, skal du markere kontakten, trykke på µ Lydopkald og derefter på OK. Skype under lejefilm og Pause TV Når du ser en lejet film fra en TV-station eller en videobutik, eller når du bruger Pause TV, afbrydes filmen eller det midlertidigt stoppede program, hvis du accepterer et Skypeopkald. Køb Skype-kredit Hvis du vil købe Skype-kredit eller tegne et Skypeabonnement, skal du logge på Skype på din computer. Seneste opkald På siden ê Seneste kan du se dine seneste Skype-begivenheder. et spil Tænd for spillekonsollen, og tryk på h. Spil eller Afspiller), og tryk på OK for at få vist spillet. Optimal spilindstilling I forbindelse med nogle spil, hvor hastighed og nøjagtighed er nødvendig, skal du indstille TV'et til den optimale spilindstilling, før du begynder. 4 - Tryk på b, muligvis flere gange, for at lukke menuen. Husk at slå indstillingen for spil eller computerfra igen, når du er færdig med at spille. i Hjælp skal du trykke på L Liste og finde Spillekonsol, tilslut for at slutte en spillekonsol til TV'et. 7. Du kan tjekke det relative strømforbrug ved at trykke på h > Opsætning > Se demo > Active Control og derefter OK. vælg en indstilling for at tjekke de pågældende værdier. Miljø Energibesparelse Energibesparende samler de TV-indstillinger, der hjælper miljøet. Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-topboks - STB), og du ikke bruger fjernbetjeningen til TV'et, skal du deaktivere den automatiske slukning. Type Skærmtype: LED Full HD Diagonal skærmstørrelse: - 40PFL8007: 102 cm / 40" - 46PFL8007: 117 cm / 46" - 55PFL8007: 140 cm / 55" Panelopløsning: 1920 x 1080p 3D: 3D Max Clarity 700, spil på fuld skærm for to spillere, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering Billedformat: 16:9 Lysstyrke: 450 cd/m2 Bærefrekvens-luminans: 65 % Dynamisk skærmkontrast: Opdatering af software Software-opdatering fra internettet Hvis TV'et har forbindelse til internettet, modtager du muligvis en meddelelse fra TP Vision om at opdatere TV'ets software. Vent, indtil TV'et tænder af sig selv igen, og brug ikke tænd/sluk-knappen A på TV'et. Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget disse oplysninger. Hvis du foretrækker ikke at bruge , eller du ikke har modtaget bekræftelse for modtagelsen inden for en uge efter, at du har skrevet til denne -adresse, bedes du skrive på engelsk til. 1 Registrer Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver. Du kan sende et specifikt spørgsmål via eller i visse lande chatte online med en af vores medarbejdere. Du kan finde de oplysninger, du søger efter, på listen over emner, eller du kan læse Hjælpen som en bog med kapitler. Hvis du vil have vist en alfabetiseret liste over emner, skal du vælge fanen L Liste på menulinjen. Hvis du vil læse hjælpen som en bog, skal du vælge B Bog på menulinjen. luk hjælpen, før du udfører hjælpeinstruktionerne. Tryk på b eller h for at lukke for hjælp. I forbindelse med de fleste indstillinger og menufunktioner kan du trykke på * (blå tast) for at få flere oplysninger om den valgte indstilling eller funktion. Hvis der findes oplysninger om den relevante indstilling eller funktion, kan du trykke på * (blå tast) igen for at åbne den relevante side i Hjælp. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold.

5 Powered by TCPDF ( Ophavsrettigheder og licenser / Andre varemærker 61 Indeks 3 3D, 2D til 3D 39 3D, optimal visning 39 3D, sundhedsadvarsel 39 3D-briller, brug 38 3Dbriller, rengøring 38 3D-briller, type 38 A Afspilningsformater 58 Ambilight, dynamisk 36 Ambilight, indstilling 36 Ambilight, opsætning 36 Ambilight, placering 35 Ambilight, slå til eller fra 35 Ambilight, TV, fra 36 Ambilight, TV-placering 5 Ambilight-farve 36 Antenneforbindelse 5 Antenneforbindelse, tip 7 App, anbefalet 41 App, feedback 41 App, galleri 41 App, lås 41 App, søgning 41 Audio- og videosynkronisering 11 Automatisk justering af undertekst 9 Automatisk kanalopdatering 26 B Balance 35 Billedindstillinger 33 Billedtype 33 Bortskaffelse 56 Butiksplacering 34 Børnesikringskode 25 D Digital tekst 29 DivX VOD 44 DLNA 5 DLNA, understøttede medieservere 58 DMR - Digital Media Renderer 7 DVB 27 DVI, tilslutning 8 E EasyLink 9 EasyLink, indstillinger 9 EasyLink, tilslutninger 8 Eco-indstillinger 56 Energibesparelse 56 Enhedsikon 31 ESD 58 European Energy Label 56 Europæisk miljømærke 56 F Fabriksindstillinger 26 Fjernbetjening, Azerty 21 Fjernbetjening, batterier Fjernbetjening, parring 22 Fjernbetjening, taster 20 Foretrukken lydformat 35 Forældrevurdering 25 Fotokamera, tilslutte 14 Fotos, diasshow 43 G Gamma 33 Geninstaller TV 26 H HbbTV 29 HDCP, kopibeskyttelse 8 HDMI-tilslutning, tip 7 Hjemmebiografsystem, justering af lydstyrke 12 Hjemmebiografsystem, multikanal 12 Hjælp, brug 60 Hjælp, på en tablet 60 Hovedtelefonlydstyrke 35 Hurtig start 19 Højttalere/hovedtelefoner 37 Hørehæmmet 37 I Infrarød sensor 22 Interaktivt TV 29 Internet App 41 Internethukommelse, slet 7 ISF-kalibrering, billede 34 ISF -kalibrering 34 K Kanal, foretrukket 25 Kanal, omdøb 24 Kanal, opdatere 26 Kanal, ordne igen 25 Kanal, skifte 23 Kanaler, geninstallere 26 Kanalliste, Ny 26 Kanallister 24 Kanallås 25 Kombineret lydstyrke 37 Kopiering af kanalliste 26 Kopiering af kanalliste, kopiere 27 Kopiering af kanalliste, upload 27 L Lejefilm 42 Lounge light 36 Lydeffekter 37 Lydindstillinger 34 Lydkommentar 37 Lydsprog 32 Lydtype 35 Lydudgang - optisk 8 Lyssensor 56 M Manuel installation 28 Markør, brug 22 Markør, om 21 Menuen Kilde 31 Modtagekvalitet 27 Mono/stereo 35 Montering på væg 16 Muligheder, på en kanal 23 Indeks Mus, tilslutning 14 Musikfiler, afspille 43 MyRemote-app, om 46 N Netværk, adgangskode 6 Netværk, DHCP 6 Netværk, indstillinger 7 Netværk, kablet 7 Netværk, statisk IP 6 Netværk, trådløst 5 Netværksrouter 6 O Online-TV 42 Onlinesupport 60 Open source-software 59 Opsætningsmenu 16 Optagelse 45 Optagelser, startmenu 46 Originalsprog 32 P Perfect Pixel HD Engine 33 Pixel Plus-link 9 Programliste 30 Påmindelse, program 30 R Radiokanal 23 S SCART-tilslutning, tip 8 Se TV 23 Sikkerhedsinstruktioner 17 Skype 50 Skype, automatisk login 53 Skype, begivenhed 53 Skype, bloker kontakt 52 Skype, kameratest 54 Skype, kontakter 51 Skype, kredit 53 Skype, log af 54 Skype, log på 50 Skype, lydløs 52 Skype, lydopkald 52 Skype, meddelelser 53 Skype, modtag opkald 53 Skype, ny konto 50 Skype, onlinestatus 51 Skype, opkald til fastnettelefoner 52 Skype, oversigt 53 Skype, ringetone 54 Skype, skift adgangskode 54 Skype, videoopkald 52 Skype, voic 53 Skærm fra, sluk 43 Skærmkanter 33 Sleep-timer 32 Smart TV, PIN-kode 40 Smart TV, registrering 40 Smart TV, startside 41 Software, aktuel version 59 Software, internetopdatering 59 Software, USBopdatering 59 Sorte bjælker 28 Spil eller computer, computer 16 Indeks Spil eller computer, spil 55 Spil, spille 55 Spil, to spillere 55 Spillekonsol, tilslutte 12 Sprog, menuer 32 Standby 19 Standby-forsinkelse 19 Startmenu 40 Status 24 Streaming af video 42 Strømforbrug 56 Strømindgang 5 Synkronisering af lyd og video 11 Synsafstand 5 Sæt TV på pause 44 T Tale 37 Tastatur på fjernbetjening 20 Tastatur, tilslutning 13 Taste-bip 37 Tekst 28 Tekst-TV, fryse 29 Tekst-TV, indstillinger 29 Tekst-TV, opsætning 29 Tekst-TV, T. -oversigt 29 Tekstskærm, dobbelt 29 Til og fra 19 Tilslutninger, liste 31 Tilslutningsguide 7 Timer for slukning 56 TV on Demand 42 TV-guide, oplysninger 30 TV-placering 35 TV-program 30 TV-stander, højttalere 16 TV-ur 33 U Undertekster 31 Universel adgang 36 Ur 33 USB-harddisk, info 13 USB-harddisk, installation 13 USB-mus 14 USB-stik, tilslutning 14 USB-tastatur 14 V VESA 16 VGA-tilslutning, tip 8 Videobutik 42 Videofiler, afspil 44 Vægfarve 36 W WPS - Wi-Fi Protected Setup 6 WPS PIN-kode 6

Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173

Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239

Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984

Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Indhold 1 Mit nye TV 12 Spil 1.1 Smart TV 3 1.2 App-galleri

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Læs mere

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11.

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7800 series 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Vejledning Indhold 1 Mit nye TV 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/welcome Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Indhold 1 TV-rundtur 4 8 TV-guide 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 Series 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Apps 4 1.3 Film og forpassede

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 58PFL9956T http://da.yourpdfguides.com/dref/4114435

Din brugermanual PHILIPS 58PFL9956T http://da.yourpdfguides.com/dref/4114435 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109 Vejledning Indhold 6.8 Rengøring 28 1 TV-rundtur 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 7 Bevægelseskontrol

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 37PFL7605H http://da.yourpdfguides.com/dref/2767102

Din brugermanual PHILIPS 37PFL7605H http://da.yourpdfguides.com/dref/2767102 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Indhold 1 TV-rundtur 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Brug af Apps 4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-1001EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Indhold 1 TV-rundtur 4 9 Optagelse og TV på pause 1.1 Philips Android TV

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere