Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sæt dit TV på pause, og besvar et vigtigt telefonopkald, eller tag en pause midt i en sportsudsendelse, mens TV'et gemmer udsendelsen på USB-harddisken. Hvis du spiller et spil for flere spillere, kan du indstille TV'et til at vise hver enkelt skærm i fuldt format samtidigt. Nu er der ikke længere noget med at samles foran computeren eller gå glip af et vigtigt øjeblik, fordi det var uden for kameraets synsvinkel. - Tryk på WPS-knappen på din router og vend tilbage til TV'et inden for 2 minutter. Opret forbindelse til netværk WPS med PIN-kode Trådløs forbindelse Det skal du bruge For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en WiFi-router med forbindelse til internettet. Problemer Opret forbindelse Trådløst Sådan opretter du en trådløs forbindelse 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge Indtast navn for selv at indtaste netværksnavnet. Sådan slås WoWLAN til 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. slås DMR til 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. Fildeling På dette TV kan du åbne billeder, musik og videoer gemt på computeren. Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. du kan ændre typenavnet efter behov. kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. easylink-fjernbetjening Hvis du vil have enhederne til at kommunikere uden at betjene dem via fjernbetjeningen til TV'et, kan du slå EasyLinkfjernbetjeningen fra separat. I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge EasyLinkfjernbetjening og vælge Fra. HDMI CEC og andre fabrikater HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Betjening af enheder Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden - eller dens aktivitet - på listen over TV-tilslutninger. Tryk på SOURCES, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på OK. Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV-fjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger. 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket COMMON INTERFACE 1. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med. 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket. 5 Audio- og videosynkronisering (synk) Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografsystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen. Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografsystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen. controllere er muligvis ikke fuldt kompatible. Sådan sætter du en udsendelse på pause Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2. 0-kompatibel harddisk med mindst 32 GB diskplads. Sådan optager du For at sætte en udsendelse på pause og optage den har du brug for mindst 250 GB ledig hukommelse på harddisken. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout. Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) for at komme til Opsætning. 6 - Når du har valgt bjælken, skal du trykke på (venstre) for at gemme og lukke denne indstilling. 7 - Tryk om nødvendigt på BACK gentagne gange for at lukke menuen. Taster Taster til indtastning af tekst Enter-tasten = OK Tilbagetasten = sletter tegn før markøren Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne Ctrl + mellemrumstasten samtidigt. TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet. Hvis du bruger din computer til at se film eller spille spil, kan du genindstille TV'et til de ideelle TV- eller spille-indstillinger Tænd/sluk 5. 1 Tænd, standby eller sluk Før du tænder for TV'et, skal du sørge for, at strømstikket er sat i POWER-stikket bag på TV'et. Tryk på den lille joystickknap bag på TV'et for at sætte TV'et på standby, når indikatorlampen er slukket. 2 - Tryk til venstre eller højre for at vælge Lydstyrke, Kanal eller Kilder. Tryk på joystickknappen for at trække kameraet ud. du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TVfjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning. Lukker en menu uden at ændre en indstilling. 8-3D Åbner og lukker 3D-menuen, eller skifter til 3D med det samme. 6 - Når du har valgt bjælken, skal du trykke på (venstre) for at gemme og lukke denne indstilling. 7 - Tryk om nødvendigt på BACK gentagne gange for at lukke menuen. tekst For at indtaste tekst i tekstfeltet på skærmen skal du vælge tekstfeltet og begynde at taste. Tal og skilletegn Hvis du vil du vil indtaste et tal eller et skilletegn, skal du trykke på tasten Fn, før du taster det ønskede tal eller skilletegn. 4 - Skub den blå lås ned, og skyd den tilbage, indtil den klikker på plads. 5 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skub det ned, indtil det klikker på plads. 1 Bevæg din åbne hånd for at flytte fremhævningen hen over skærmen og vælge en knap. Du kan åbne startmenuen, eller hente markøren frem for at navigere rundt på skærmen blot ved brug af hånden. Bevægelseskontrol fungere bedst, hvis du befinder dig foran TV'et og mellem 3 til 5 meter fra skærmen. En ensartet baggrund hjælper kameraet med nemt at registrere din hånd. Hvis du kører kameraet tilbage på plads, mens TV'et står på standby, kører kameraet frem, når du tænder for TV'et igen.

3

4 gendanner du typen til dens oprindelige indstilling 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. 3D-surroundsound Med Automatisk 3D-surroundsound kan du undgå, at TV'et automatisk skifter til Incredible Surround 3D, når TV'et indstilles til 3D-visning. 73 Avanceret Automatisk lydstyrkeniveau Med Automatisk lydstyrkeniveau kan du indstille TV'et til automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk i starten af en reklame, eller når du skifter kanal. hensyn til den statiske farve kan du selv vælge farven. på, og klik på Opsætning > Ambilight > Ambilight+hue > Konfigurer for at ændre konfigurationen. vælger du farven på væggen. 3 - Klik på den farve i farvepaletten, der passer bedst til væggen bag TV'et. vælger du den måde, hvorpå Ambilight slukker 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. vælger du en forudindstillet stemningsfarve til Lounge Light 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. indstiller du låsekoden eller ændrer den aktuelle kode 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) for at komme til Opsætning. visse lande udsender digitale TV-stationer ikke oplysninger om UTC - Coordinated Universal Time. I nogle lande, og for nogle netværksudbydere, er indstillingen af Ur skjult for at undgå forkert indstilling af tiden. du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TVfjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning. 6 Eco-indstillinger Energibesparende Eco-indstillinger samler de indstillinger, der hjælper med at bevare miljøet. Energibesparende Hvis du vælger Energibesparende, skifter TV'et automatisk til billedtypen Standard, som er den mest ideelle, energibevidste indstilling for billedet og Ambilight. at tjekke, om lydsprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på OPTIONS, vælge Lydsprog og finde et lydsprog, der er markeret med et. åbner du en liste kun med nye kanaler 1 - Tryk på LIST for at åbne kanallisten. gentager du en fuld TV-installation. på BACK og derefter på Afbryd for at forlade installationen. ) Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. kanalnumre I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Gratis / kodet DVB-indstillinger Netværksfrekvenstilstand Hvis du har tænkt dig at bruge Hurtig scanning-metoden i Frekvensscanning til at søge efter kanaler, skal du vælge Automatisk. dit TV bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeloperatører i dit land. Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge Manuel. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med og og ændre tallet med og. I Symbolhastighedstilstand skal du vælge Automatisk, medmindre din kabeloperatør har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Du kan vælge den hurtigere Hurtig scanning-metode og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeloperatører i dit land. Du kan vælge Unicable for 1 eller 2 satellitter i starten af installationen. Hvis du bruger et enkeltkabelsystem (Unicable eller MDU), skal du altid vælge To tunere. 4 - I Installationssystem skal du vælge det antal satellitter, du vil installere, eller vælge ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen. Satellit-CAMmoduler Hvis du bruger et CAM-modul et Conditional Access Module med et smartkort til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et. Bede dig om at vælge en Hurtig eller Fuld installation. du bruger et Unicablesystem, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. Du kan ikke anvende Tilføj satellit, hvis det er nødvendigt at ændre indstillingerne. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge Søg igen for at finde den anden satellit. tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. Opdater fra internettet Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Vent, indtil TV'et tænder af sig selv igen, og tryk ikke Meddelelser Du kan modtage en meddelelse på ny TV-software, der er klar til download, eller andre softwarerelaterede problemer. Sådan læser du disse meddelelser 1 - Tryk på, og tryk på (venstre) Opsætning. bliver ved med at blinke Registrer Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk. Intet billede/forvrænget billede Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et. Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal. Dårligt billede fra en enhed Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand. Knirkende lyd ved tænd og sluk Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet.

5 Powered by TCPDF ( Billedformatet ændrer sig hele tiden med forskellige kanaler Vælg et billedformat, der ikke er automatisk. Billedpositionen er ikke korrekt Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen til at læse på computeren. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Fugtighed I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Et af Philips overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør Philips i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReadybeskyttet indhold. 67 Delt skærm til spil 53 Digital tekst 41 Dimensioner og vægt 90 Diskant 73 Distance Adaptive Sharpness (skarphed, der tilpasser sig afstanden) 72 DMR, Digital Media Renderer 9 DVB (Digital Video Broadcast) 81 DVD-afspiller 17 DVD-afspiller, tilslut 19 DVI, tilslutning 11 DVItilslutning 12 E EasyLink 12 EasyLink HDMI-CEC 13 EasyLink, tilslutning 15 EasyLink-indstillinger 13 Eco-indstillinger 78 Enhedsikon 46 ESD 93 European Energy Label 89 Æ Ændring af kanalrækkefølgen 39 Ø Øjeblikkelig afspilning 57 Øretelefoner 21 B Baggrundslyskontrast 72 Bas 73 Batterier, fjernbetjening 28 Beskrivelse af lyd 79 Bevægelse, Perfect Natural Motion 72 Bevægelse, tydeligt LCD 72 Bevægelseskontrol 29 Bevægelseskontrol, kamera 29 Billede, baggrundslyskontrast 74 Billede, farve 69 Billede, problemer 92 Billede, skarphed 70 Billede, skift 41 Billede, stræk ud 43 Billede, zoom 45 F Fabriksindstillinger 81 Farve 71 Farve, farveforbedring 70 Farve, farvetemperatur 70 Fejlfinding 92 Fjernbetjening, accenter og symboler 27 Fjernbetjening, Azerty 27 Fjernbetjening, markør 25 Fjernbetjening, mikrofon 26 Fjernbetjening, oversigt over taster 24 Fjernbetjening, parring 27 Fjernbetjening, Qwerty 29 Fjernbetjening, Qwerty og Azerty 26 Fjernbetjening, Qwerty og kyrillisk Fjernbetjening, store bogstaver 27 Fjernbetjening, tastatur 27 Forældrevurdering 41 Forbrugerlinje 94 Forsinkelse af lydudgang 15 Forskydning af lydudgang 16 Fotokamera, tilslut 19 Fotoramme 34 Fotos, vis 56 Frekvensscanning 82 Frekvenstrinstørrelse 82 Funktion reklamebanner 76 G Gamma 71 Geninstaller TV 80 Google Chrome 35 Grundmenu 22 H Hørehæmmede 78 Hørehæmmet 79 HbbTV 43 HDCP, kopibeskyttelse 17 HDMI ARC 11 HDMI CEC 14 HDMI Ultra HD 11 HDMI-tilslutning, tip 19 Hjælp 95 Hjælp på skærmen 97 Hjemmebiografsystem, justering af lydstyrke 16 Hjemmebiografsystem, lyd 74 Hjemmebiografsystem, multikanal 16 Hjemmebiografsystem, problemer 16 Hjemmebiografsystem, tilslutte 15 Hovedtelefonlydstyrke 73 Hurtig billedindstilling 72 Hurtig lydindstilling 74 Hurtige indstillinger 69 Kanal, manuel kanalopdatering 80 Kanal, ny 40 Kanal, omdøb 39 Kanal, problemer 92 Kanal, satellitinstallation 83 Kanal, søg 40 Kanal, skift til en 38 Kanaler, geninstaller 80 Kanalliste 38 Kanalliste, åbn 38 Kanalliste, foretrukne 39 Kanalliste, grupper 38 Kanalliste, om 38 Kanallogoer 78 Kilder 48 Knapper på TV 24 Kontakt Philips 96 Kontrast 76 Kontrast, gamma 73 Kontrast, kontrasttilstand 70 Kontrast, lyssensor 71 Kontrast, lysstyrke 71 Kontrast, perfekt kontrast 71 Kontrast, videokontrast 71 Kontrol af strømforbrug 80 Kopiering af kanalliste 81 L Lej en film 36 Liste med foretrukne kanaler 41 Lounge Light 79 Lyd, problemer 93 Lydkommentar 81 Lydsprog 43 Lydtype 73 Lydudgang - optisk, tip 12 Lydudgangsformat 18 Lyssensor 73 Lysstyrke 73 Lysstyrke, Philips-logo 22 I Incredible Surround 73 Indgangsopløsning 89 Infrarød sensor 28 Installation, antenne/kabel 80 Interaktivt TV, netop det du har brug for 45 Interaktivt TV, om 43 Internetbrowser 37 Internethukommelse, slet 9 ISF -kalibrering 70 M Manuel installation 83 Markør 27 Markør, brug 25 Markør, hastighed 25 Markør, om 25 Markør, sluk 26 Meddelelser 31 Meddelelser 88 Medie 54 Mediefiler, fra en mobil enhed 54 Mediefiler, fra et USB-drev 54 Menusprog 43 Miracast 56 Miracast, tænd 54 Modtagekvalitet 82 MPEG artefakt-reduktion 71 Muligheder på en kanal 42 Multi Room 65 Multi Room, anvendelse 65 Multi View 51 Multi View, proceslinje 51 Mus, tilslutning 19 Musik, afspil 56 I itv 45 J Justering af lydudgang 18 K Kablet netværk 8 Kamera 31 Kanal 38 Kanal, antenne-/kabelinstallation 82 Kanal, automatisk kanalopdatering 82 Kanal, flyt 41 Kanal, indstillinger 40 Kanal, lås en N Netværk, adgangskode 8 Netværk, DHCP 8 Netværk, indstillinger 11 Netværk, kablet 10 Netværk, problemer 10 Netværk, ryd internethukommelse 10 Netværk, statisk IP 9 Netværk, tilslut 8 Netværk, trådløst 8 Netværk, TV-netværksnavn 10 Netværk, vis indstillinger 9 Netværk, Wi-Fi Smart Screen 9 Netværksfrekvens 82 Netværksfrekvenstilstand 82 Netværksinstallation 10 Nu på dit TV 32 Nu på TV, brug 32 O Online-TV 39 Onlinesupport 93 Open Sourcesoftware 87 Opstartsmeddelelse 84 Optagelse, det skal du bruge 58 Optagelse, liste over optagelser 58 Optagelse, optag nu 58 Optagelse, planlæg en optagelse 58 Optagelse, se en 59 Optagelser, TV-guideoplysninger 44 Originalsprog 43 P Parabolantenne, tilslut 7 Parring af fjernbetjeningen 29 Pause TV 59 Perfect Natural Motion 74 Philips hue 77 Philips TV Remote-app* 68 Philips-logoets lysstyrke 24 PIN-kode 77 PIN-kode til børnesikring 79 Placering i butik 78 Problemer 94 Programmer, anbefalinger 34 R Radiostationer 40 Rød knap 47 Registrer dit produkt 92 Reparer 98 Replay 61 Ryd internethukommelse 12 Ryd internethukommelse 36 S Satellit, automatisk kanalopdatering 84 Satellit, Fjern satellit 85 Satellit, kanalpakker 83 Satellit, manuel kanalopdatering 84 Satellit, Multi-Dwelling-Unit 83 Satellit, tilføj satellit 84 Satellit, Unicable 84 Satellit-CAM-moduler 83 Satellitinstallation 85 Satellitmodtager, tilslut 15 Sådan spilles spil 52 Søg 31 SCART-tilslutning, tip 12 Se 3D 49 Se TV 40 Set-top-boks, tilslut 14 Sikkerhedsinstruktioner 95 SimplyShare (computer eller NAS) 56 Skarphed 72 Skarphed, MPEG artefakt-reduktion 73 Skarphed, støjreduktion 71 Skarphed, Ultra Resolution 71 Skype, automatisk login 63 Skype, betingelser og vilkår 63 Skype, det skal du bruge 60 Skype, kamera 60 Skype, kontaktpersoner 61 Skype, kredit 63 Skype, log af 64 Skype, log på 60 Skype, menu 61 Skype, Microsoft-konto 60 Skype, modtagelse af opkald 63 Skype, ny konto 60 Skype, opkald til telefoner 62 Skype, placering af kamera 64 Skype, politik om beskyttelse af personlige oplysninger 65 Skype, talebeskeder 63 Skype, taleopkald 62 Skype, tilbage til TV 64 Skype, ubesvarede opkald 63 Skype, videoopkald 62 Skype, om 60 Sleep-timer 22 Smartkort, CAM 19 Software, opdatering 87 Sorte bjælker 49 Spil 54 Spil eller Computer, indstilling 69 Spil, ideel indstilling 52 Spil, opdelt skærm til spil 55 Spilkonsol, tilslut 17 Sprog, lyd 45 Sprog, menuer og meddelelser 45 Sprog, originalt 45 Standby 22 Startmenu 31 Startmenu, oversigt 31 Startmenu, søg 33 Støjreduktion 73 Sted 80 Stemmestyring 28 Strømtilslutning 6 Support, online 95 Surround-funktion 75 Svagtseende 83 Svagtseende 80 Synkroniser lyd og video 17 Synkronisering af lyd til video 19 Synsafstand 8 T Tastatur - Indtastningsmetoder Tastatur, tilslutning 18 Tænd TV'et 24 Tekst 43 Tekst-TV 45 Testmodtagelse 84 Til og fra 26 Tilgængelighed 82 Tilgængelighed, hørehæmmede 81 Tilpas til skærm 51 Tilslutninger, liste 50 Tilslutningsvejledning 11 Timer for slukning 25 Trådløst netværk 10 TV on Demand 41 TV Remote App 70 TV-guide 44 TV-guide, oplysninger 46 TV-guiden, påmindelse 45 TV-højttalere 76 TV-installation 82 TV-netværksnavn 13 TV-placering 75 TV-sprog 47 Tydeligt LCD 74 U Udfyld skærm 53 Ultra HD, forbindelse 13 Understøttede medieservere 95 Undertekster 42 Unicable 86 Ur 78 USBflashdrev, tilslut 19 USB-harddisk, diskplads 18 USB-harddisk, installation 18 USB-mus 21 USB-tastatur 20 V Vedligeholdelse af skærmen 96 Video on Demand 38 Video, afspil 55 Videobutikker 40 Videoer, fotos og musik 56 Videoudvalg 40 W Wi-Fi 12 Wi-Fi Smart Screen 11 Wi-Fi-certificeret Miracast 58 Widgets 34 Widgets 35 WoWLAN 9 WPS - PIN-kode 10 WPS - Wi-Fi Protected Setup 12 Y YPbPr-forbindelse, tip Contact information Argentina Buenos Aires België / Belgique (0,15 /min.

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239

Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173

Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477

Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Indhold 1 Mit nye TV 12 Spil 1.1 Smart TV 3 1.2 App-galleri

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109 Vejledning Indhold 6.8 Rengøring 28 1 TV-rundtur 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 7 Bevægelseskontrol

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 Series 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Apps 4 1.3 Film og forpassede

Læs mere

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11.

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7800 series 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Vejledning Indhold 1 Mit nye TV 4

Læs mere

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/welcome Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Indhold 1 TV-rundtur 4 8 TV-guide 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Indhold 1 TV-rundtur 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Brug af Apps 4

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Indhold 1 TV-rundtur 4 9 Optagelse og TV på pause 1.1 Philips Android TV

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Vejledning 40PFT6510 50PFT6510 55PFT6510

Vejledning 40PFT6510 50PFT6510 55PFT6510 Register your product and get support at 6510 series www.philips.com/welcome Vejledning 40PFT6510 50PFT6510 55PFT6510 Indhold 1 TV-rundtur 1.1 Philips Android TV 4 1.2 Brug af Apps 4 1.3 Sådan spilles

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Register your product and get support at 48PFS PFS PFS PFS PFS PFS PFS PFS8159

Register your product and get support at  48PFS PFS PFS PFS PFS PFS PFS PFS8159 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8109/8159 48PFS8109 48PFS8109 48PFS8159 48PFS8159 55PFS8109 55PFS8109 55PFS8159 55PFS8159 Vejledning Indhold 6.7 Batterier 28 6.8 Rengøring

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Register your product and get support at 49PUS PUS PUS PUS7909. Vejledning

Register your product and get support at  49PUS PUS PUS PUS7909. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 Vejledning Indhold 6.6 IR-sensor 28 6.7 Batterier 28 6.8 Rengøring 28 1 TV-rundtur 4 1.1 Android

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning TDC HomeBox til dig med fastnet og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt et nyt produkt hos TDC. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

FAQ. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV & Waoo Fiberbredbånd TV Telefoni på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Kom godt i gang med din ipad. Tema. Kom i gang. med din ipad

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Kom godt i gang med din ipad. Tema. Kom i gang. med din ipad Tema Kom i gang med din ipad Sofus 29-06-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Hjemmeskærm og knappen hjem 5 Flere hjemmeskærme 5 Søgeskærmen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere