Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 48PFS6719/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664239"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen. Gå hen til routeren, tryk på WPS -knappen, og gå tilbage til TV'et inden for 2 minutter. Hvis du skal bruge WPS-pinkoden til at oprette forbindelse, skal du vælge Scan i stedet for WPS. forbindelse til routeren For at oprette forbindelse til og konfigurere routeren skal du følge trin 1 til Vælg Opret forbindelse til netværk, og tryk på OK. kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. HDMI CEC og andre fabrikater HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. 13 Betjening af enheder Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden - eller dens aktivitet - på listen over TV-tilslutninger. Tryk på SOURCES, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på OK. For at deaktivere automatisk justering af undertekst skal du vælge Automatisk justering af undertekst i menuen med EasyLinkindstillinger og derefter vælge Fra. Automatisk sluk af enheder Du kan indstille TV'et til at slukke for de HDMI-CEC-kompatible enheder, der prøver at oprette forbindelse, hvis de ikke er den aktive kilde. Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV-fjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger. easylink-fjernbetjening Hvis du vil have enhederne til at kommunikere uden at betjene dem via fjernbetjeningen til TV'et, kan du slå EasyLinkfjernbetjeningen fra separat. I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge EasyLinkfjernbetjening og vælge Fra. og videosynkronisering (synk) Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografsystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen. sætter du afspilningen på pause Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2. Sådan optager du For at sætte en udsendelse på pause og optage den skal du bruge mindst 250 GB diskplads. TV-program Før du beslutter at købe en USB-harddisk til at optage på, kan du kontrollere, om det er muligt at optage digitale TV-kanaler i dit land. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout. For at ændre indstillingen for tastaturlayout, når der allerede er valgt et layout 1 - Tryk på, og vælg Opsætning, og tryk på OK. 2 - Vælg TV-indstillinger > Generelle indstillinger > USBtastaturindstillinger, og tryk på OK. Taster til omdøbning af kanal Enter-tasten = OK Tilbagetasten = sletter tegn før markøren Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt - Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved at trykke på tasterne Ctrl + Shift samtidigt. 5 - Tryk på OK for at gemme og lukke indstillingen. 6 - Tryk om nødvendigt på gentagne gange for at lukke menuen. 14 Videokamera HDMI TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet. Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra en USB-harddisk, skal du trykke på Søgeord og For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel. Hvis du bruger din computer til at se film eller spille spil, kan du genindstille TV'et til de ideelle TV- eller spille-indstillinger. Fås kun til bestemte TV-modeller Skift til standby Du kan stille TV'et på standby ved at trykke på på fjernbetjeningen. Sluk For at slukke TV'et skal du trykke på joysticket til højre eller bagpå. Lukker en menu uden at ændre en indstilling. 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads. Opret en liste med foretrukne kanaler 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på LIST for at åbne kanallisten. For at fjerne en kanal fra listen over foretrukne skal du vælge kanalen med og derefter trykke på igen for at fjerne markeringen af den foretrukne kanal. Ellers skal du trykke på for at åbne startmenuen, vælge Se TV og trykke på OK. Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på LIST for at åbne kanallisten. 5 - Når du er færdig, skal du trykke på EXIT for at forlade kanallisten over Foretrukne kanaler. denne aldersgrænse er lig med eller højere end den, du har angivet for dit barn, låses programmet. - I en vilkårlig liste skal du vælge den kanal, du vil låse. Del med Universel adgang Når Universel adgang er slået til, kan du vælge indstillinger for hørehæmmede og svagtseende. du kan få flere oplysninger ved at trykke på Søgeord og finde Universaladgang. Videoudvalg Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelse), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. Undertekstsprog I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt undertekstsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. du kan få flere oplysninger ved at trykke på Søgeord og finde Undertekster. Lydsprog I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. - Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. Hvis TV-kanalen sender flere eller dobbelt lydsprog, kan du vælge dit foretrukne lydsprog. 1 - Tryk på OPTIONS, mens du ser fjernsyn. 2 - I forbindelse med digitale kanaler skal du vælge Lydsprog. I forbindelse med analoge kanaler skal du vælge Alternativ lyd. tryk på OK for at bekræfte dit valg. 3 - Vælg mellem de tilgængelige sprog, og tryk derefter på OK. Bemærk : Hvis du har valgt Alternativ lyd i forbindelse med analoge kanaler, skal du vælge mellem: Overordnet: Primært lydsprog eller SAP: Sekundært lydsprog Undertekster og sprog Undertekster Opsætning af tekst-tv Sprog for tekst-tv Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige. du undertekster, når det sendte program ikke er på dit sprog - det sprog, der er indstillet for TV'et, skal du vælge Automatisk.

3 denne indstilling viser også undertekster, når du slår lyden fra med. I forbindelse med analoge kanaler skal undertekster gøres tilgængelige i Tekst Vælg Kanalindstillinger, vælg Sprog > Primært lydsprog eller Sekundært lydsprog, og tryk på OK. 3 - Vælg et sprog, og tryk på OK. - Vælg Lydsprog, vælg et midlertidigt sprog, og tryk på OK. 2 - Vælg Kanalindstillinger, vælg Sprog > Primært sprog for undertekster eller Sekundært sprog for undertekster, og tryk på OK. 3 - Vælg et sprog, og tryk på OK. - Vælg Undertekstsprog, vælg et midlertidigt sprog, og tryk på OK. undertekster for analoge kanaler I forbindelse med analoge kanaler skal du gøre underteksterne tilgængelige for hver kanal manuelt. 1 - Skift til en kanal, og tryk på TEXT for at åbne tekst-tv. Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne Status i menuen Indstillinger. 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. installation Sådan foretager du en fuld TV-installation. på og derefter på Annuller for at forlade kanalsøgningen). Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. kan være nødvendigt at justere scanningen (fuld eller hurtig scanning) eller angive en bestemt symbolhastighed i menuen Indstillinger under installation. for at angive en Symbolhastighed skal du først indstille symbolhastigheden til Manuel. Sammenfaldende kanalnumre I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. 7 - Tryk om nødvendigt på gentagne gange for at lukke menuen. Netværksfrekvenstilstand Hvis du har tænkt dig at bruge metoden Hurtig scanning i Frekvensscanning til at søge efter kanaler, skal du vælge Automatisk. dit TV bruger en af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeludbydere i dit land. Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge Manuel. Du kan vælge den hurtigere metode Hurtig scanning og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeludbydere i dit land. Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du vælge Udført og trykke på OK. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med og og ændre tallet med og. I Symbolhastighedstilstand skal du vælge Automatisk, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. 1 - På kanallisten skal du vælge eller på menulinjen for at vælge TV eller Satellitkanalliste. Tryk på, vælg Satellit, og tryk på OK. 2 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på OK. Først skal du vælge en kanal på listen, trykke på OPTIONS t gemme den nye transponder på den valgte LNB. Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan udbyderen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge Søg igen for at finde den anden satellit. Alle satellitkanaler er forsvundet Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele et unikt brugerbåndnummer til satellitmodtageren i Unicableindstillingerne. Du kan også åbne Smartl et spil for to spillere Sådan starter du et spil for to spillere. Stop et spil for to spillere Hvis du vil stoppe visningen med to spillere på delt skærm, skal du trykke på og vælge en anden aktivitet. Se fotos Hvis du vil se fotos, skal du vælge Fotos på menulinjen, vælge en fotominiature og trykke på OK. Tryk på LIST eller (Stop) for at stoppe diasshowet eller lukke fotoet. For at lukke Gennemse USB eller Gennemse netværk skal du trykke på og vælge en anden aktivitet. Advarsel Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. Hvis du vil gennemse filerne på din computer, skal du trykke på SOURCES, vælge Gennemse netværk og derefter trykke på OK. 51 Afspil musik For at afspille musik skal du vælge Musik på menulinjen, vælge en sang og derefter trykke på OK. For at slukke skærmen skal du trykke på OPTIONS, vælge Eco-indstillinger på menulinjen, vælge Skærm fra og trykke på OK. tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde skærmen igen. For at lukke Gennemse USB eller Gennemse netværk skal du trykke på og vælge en anden aktivitet. For at lukke Gennemse USB eller Gennemse netværk skal du trykke på og vælge en anden aktivitet. Afspil videoer Hvis du vil afspille en video, skal du vælge Videoer på menulinjen, vælge en video og derefter trykke på OK. 3 - Tryk om nødvendigt et par gange på for at lukke menuen kan kun lagre et undertekstsprog med et DVB-ikon foran. 3 - Marker tekstfeltet Skype-navn, og indtast dit Skypenavn. du foretager et opkald, kan du ændre kameraets synsvinkel. du vil se en liste, skal du vælge Alle opkald, Ubesvarede opkald, Indgående opkald eller Udgående opkald og trykke på OK. Køb Skype-kredit Hvis du vil købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement, skal du logge på Skype på din computer. 4 - Tryk på (højre) for at vælge afkrydsningsfeltet, og tryk på OK for at afkrydse Log mig på, når Skype startes. 4 - Tryk på (højre) for at vælge radioknapperne, og tryk på OK for at afkrydse eller fjerne afkrydsning. Hvis du tillader en kontaktperson at sende dig en talebesked inden for 15 sekunder, når du ikke kan besvare opkaldet, og du er i gang med et andet opkald, skal du afkrydse feltet Jeg er i gang med et opkald. 4 - Tryk på (højre) for at vælge radioknapperne, og tryk på OK for at afkrydse eller fjerne afkrydsning. Du kan få flere oplysninger om viderestilling af opkald ved at gå til www. 2 - Tryk på (højre) for at vælge ikonet oven over den lille skærm, og tryk på OK. 4 - Tryk på Udført, hvis du vil gemme kamerasynsvinklen og vende tilbage til dit Skype-opkald. 1 - Tænd for Smart TV-forældrestyring ved at vælge Aktiver og derefter trykke på OK.

4 Du kan leje film online, læse aviser, se videoer og lytte til musik, eller du kan handle online, åbne dine sociale netværkssider (Facebook, Twitter,. Du kan også trykke på, vælge Smart TV og derefter trykke på OK. TV'et opretter forbindelse til internettet og åbner Smart TVstartsiden. det kan tage nogle sekunder. Luk Smart TV Tryk på, og vælg en anden aktivitet for at lukke Smart TVstartsiden. Luk en App Hvis du vil lukke en App og vende tilbage til Smart TV-startsiden, skal du trykke på Smart TV. Der findes apps til leje af video fra en onlinevideobutik og apps til at se programmer, du er gået glip af. Hvis du vælger en kanal fra listen, skifter det andet TV også til den kanal, du har valgt. Hvis du har flere TV i dit hjem, vil du muligvis gerne ændre navnet på det andet TV. hvis du vil åbne kanallisten for det andet TV, skal du vælge Se TV og trykke på (højre). hvis du vil åbne satellitkanallisten for det andet TV, skal du vælge Se satellit og trykke på (højre). hvis du vil åbne listen over optagelser* på det andet TV, skal du vælge Se optagelser og trykke på (højre). Du kan dele den titel og oplysninger om et program, der er valgt i TV-guideoplysningerne eller dele navnet på App'en og dens ikon fra Smart TV. blot på en funktion for at åbne den. på knappen Control (Kontrol) for at vælge det TV (eller Philips Blu-ray Disc-afspiller eller hjemmebiografsystem), du vil betjene. tryk på enhedsikonet for at få vist enhedens fjernbetjening. Tryk på knappen Control (Kontrol) for at vælge det TV (eller Philips Blu-ray Disc-afspiller eller hjemmebiografsystem), du vil betjene. Tryk midt på skærmen igen for at lukke kanallinjen og værktøjslinjen. Køb Wi-Fi Smart Screen Sådan køber du Tryk på Wi-Fi Smart Screen i App-menu for at åbne funktionen. Hvis du ikke har købt denne funktion endnu, vil du blive bedt om at købe den online. På siden for køb af Wi-Fi Smart Screen kan du gendanne dit køb uden omkostninger. Værktøjslinje På Wi-Fi Smart Screen-værktøjslinjen kan du vælge billedformatet, vælge TV- eller satellitkanalliste (hvis de er tilgængelige på TV), åbne værktøjstip eller sætte TV'et på standby. Tryk midt på skærmen igen for at lukke kanallinjen og værktøjslinjen. knappen App-menu Tryk på knappen App-menu for at gå tilbage til menuen MyRemoteapp. Skalér Hvis du vil skalere billedet, så det passer til eller fylder skærmen, skal du trykke på knappen Skalér for at skifte mellem udfyldt og tilpasset. Hvis du vil ændre den aktuelle kanalliste, skal du trykke på knappen og trykke på TV eller Satellit for at vælge den ønskede kanalliste. Sætte TV på pause og optagelse Hvis du sætter en TV-udsendelse på pause eller starter optagelse af en udsendelse med TV'et (på en tilsluttet USB-harddisk), stopper Wi-Fi Smart Screen-funktionen. Hvis du vil vende tilbage til din foretrukne billedindstilling, mens du sidder og ser en TV-kanal, skal du trykke på OPTIONS, vælge Billede og lyd i menulinjen, vælge Billedtype og derefter Personlig. 1 - Tryk på, vælg en aktivitet eller en tilsluttet enhed (eller dens forbindelse), og tryk på OK. Hvis billedtypen skifter tilbage til Livagtig, hver gang du tænder TV'et, er TV-lokaliteten indstillet til Butik. kontrol Dit TV overvåger den indgående billedkvalitet, niveauet af bevægelse i billedet, lysere eller mørkere scener og lysforholdene i værelset. Med disse værdier justerer dit TV billedet til bedst mulig ydelse. - Tryk om nødvendigt på gentagne gange for at lukke menuen. kontrasttilstande Med Kontrasttilstande kan du angive det niveau, hvor strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste intensitet. Med Farvetemperatur kan du indstille billedet til en forudindstillet farvetemperatur eller vælge Brugerdefineret for selv at angive en temperaturindstilling med Brugerdefineret farvetemperatur. eller computer Du kan indstille TV'et til den ideelle billedindstilling til spil eller til brug af TV'et som en computerskærm. der er to separate indstillinger til Spil og Computer. Hvis en enhed har en korrekt type indstillet i menuen Kilde - Spillekonsol eller Computer skifter TV'et automatisk til den ideelle indstilling, når du skifter til enheden. Hvis du skifter indstillingen manuelt, må du ikke glemme at slå den fra, når du skifter til at se TV eller en anden tilsluttet enhed Tydeligt LCD Med Clear LCD får du overlegen bevægelsesskarphed, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og bredere synsvinkel. Personlig - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd Oprindelig - Fabriksstandarder Nyheder - Ideel til tale Film - Ideel til film Spil - Ideel til spil Musik - Ideel til afspilning af musik 78 Juster en lydtype Sådan justerer du en lydtype. Tryk på for at lukke menuen og gemme indstillingerne. avancerede lydindstillinger Automatisk volumenjustering Med Automatisk lydstyrkejustering kan du indstille TV'et til automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk i starten af en reklame, eller når du skifter kanal. surround-funktion Med Surround-tilstand kan du indstille lydeffekten for TVhøjttalerne. Hvis du vælger Incredible Surround til 2D-visning, skifter TV'et automatisk til Incredible Surround 3D, når du starter med at se 3D. Hvis du ikke ønsker, at TV'et skifter automatisk, skal du vælge Fra i Automatisk 3D-surroundsound. - Tryk om nødvendigt på gentagne gange for at lukke menuen. - Tryk om nødvendigt på gentagne gange for at lukke menuen. - Tryk om nødvendigt et par gange på for at lukke menuen. på, og vælg Opsætning > TV-indstillinger > Ambilight > Ambilight+farvenuance for at ændre konfigurationen. Hvis du har mere end én tilgængelig farvenuancebro, skal du trykke på (på) eller (ned) for at vælge den farvenuancebro, du vil anvende, og derefter vælge Næste og trykke på OK.

5 eller slukker for hue-pærerne 1 - Tryk på, og vælg Opsætning, og tryk på OK. vælger du farven på væggen. 3 - Vælg den farveprøve, som svarer til farven på væggen bag TV'et, og tryk på OK. på igen for at lukke Eco-indstillinger. tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på OK. fejlfinding Kanaler Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal. Dårligt billede fra en enhed Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand. Billedformatet ændrer sig hele tiden med forskellige kanaler Vælg et billedformat, der ikke er automatisk. Billedpositionen er ikke korrekt Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Knirkende lyd ved tænd og sluk Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er løbet tør for strøm. denne metode at kontrollere fjernbetjeningen på er ikke mulig med fjernbetjeninger, der er parret trådløst med TV'et. TV'et vender tilbage til standby, efter at det har vist Philipsopstartsskærmbilledet Når TV'et er i standby, vises et Philips-opstartsskærmbillede, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. 2 Registrer Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver. Tryk på for at lukke for Hjælp. Tryk på tasten (blå) for straks at åbne Hjælp. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og 96 stille spørgsmål direkte eller via Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen til at læse på computeren. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Sikkerhed Vigtigt Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Fugtighed I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Et af Philips overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør Philips i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. 102 Indeks 3 3D backlight-kontrast 75 3D, 2D til 3D-konvertering 47 3D, optimal visning 48 3D, sundhedsadvarsel 48 Diskant 79 DVB (Digital Video Broadcast) 33 DVB, indstillinger 33 DVI, tilslutning 12 E EasyLink 13 EasyLink, indstillinger 16 EasyLink, tilslutning 14 Eco-indstillinger 85 ESD 90 European Energy Label 85 A Afspilningsformater 88 Aktiv kontrol 75 Aktivitetsstilart 78 Almindeligt brugergrænsefladestik 14 Ambilight+farvenuance 81 Ambilight, indstilling 81 Ambilight, Lounge light 83 Ambilight, TV, fra 83 Ambilight, TV-placering 7 Ambilight, vægfarve 83 Antenneforbindelse 8 Antenneforbindelse, tip 12 App, galleri 65 App, udlejningsvideoer 65 Apps, anbefalet 65 Apps, åbn 67 Apps, feedback 69 Apps, lås 71 Apps, søgning 73 Automatisk 3D-surroundsound 79 Automatisk justering af undertekst 14 Automatisk kanalopdatering 31 Automatisk volumenjustering 79 F Facebook 64 Farve 77 Farve, farveforbedring 76 Farve, farvetemperatur 76 Forældrevurdering 29 Forbrugerlinje 97 Forstærker, lydsystem 79 Fotokamera, tilslutte 20 Fotos, diasshow 51 Fotos, videoer og musik 51 Frekvensscanning 33 G Gamma 77 H Hørehæmmet 84 HbbTV 31 HD Natural Motion 80 HDCP, kopibeskyttelse 16 HDMI ARC 12 HDMI CEC 15 HDMI-tilslutning, tip 18 Hjælp 96 Hjælp på skærmen 98 Hjemmebiografsystem, justering af lydstyrke 17 Hjemmebiografsystem, lyd 80 Hjemmebiografsystem, multikanal 16 Hjemmebiografsystem, problemer 17 Hjemmebiografsystem, tilslutte 16 Hovedtelefonlydstyrke 79 Hurtige billedindstillinger 74 Ø Øretelefoner 22 B Backlight-kontrast 77 Bas 79 Børnesikringskode 27 Beskrivelse af lyd 84 Bevægelse, HD Natural Motion 78 Bevægelse, Perfect Natural Motion 78 Bevægelse, tydeligt LCD 78 Billede, backlight-kontrast 79 Billede, farve 75 Billede, problemer 95 Billede, skarphed 76 Billedtype 75 Blu-ray-disk, tilslutte 17 Bortskaffelse 85 Bortskaffelse af TV eller batterier 87 Brug af Multi room 67 Butiksplacering 78 I Incredible Surround 79 Indstillinger, på en kanal 27 Interaktivt TV, netop det du har brug for 33 Interaktivt TV, om 30 Internethukommelse, slet 10 Internettet 75 C CAM - Conditional Access Module 14 CAM, installation 16 CI+ 16 I itv 32 D Digital tekst 28 J JointSpace K Kablet netværk 10 Kanal, foretrukket 26 Kanal, problemer 95 Kanal, skifte 26 Kanaler, omdøb 27 Kanaler, opdatere 33 Kanalindstillinger 29 Kanallås 31 Kanalopdateringsmeddelelse 35 Kanalpakke, opdatere 38 Kanalpakker 37 Kanalstatus 31 Kontakt Philips 99 Kontrast 81 Kontrast, dynamisk kontrast 76 Kontrast, gamma 79 Kontrast, kontrasttilstande 76 Kontrast, lyssensor 77 Kontrast, lysstyrke 77 Kontrast, perfekt kontrast 76 Kontrast, videokontrast 77 Kontroller strømforbrug 87 Kopiering af kanalliste 32 Kopiering af kanalliste 32 MyRemote-app, Wi-Fi Smart Screen 72 N Netværk, adgangskode 9 Netværk, DHCP 11 Netværk, indstillinger 12 Netværk, kablet 12 Netværk, statisk IP 13 Netværk, trådløst 9 Netværksfrekvens 33 Netværksfrekvenstilstand 33 Netværksproblemer 10 Netværksrouter 15 O Om Multi room 67 Omdøb kanaler 29 Online-TV 66 Onlinesupport 96 Open source-software 89 Optagelse, det skal du bruge 18 Optagelse, det skal du bruge 55 Optagelse, liste med optagelser 55 Optagelse, optag nu 55 Optagelse, planlægge en optagelse 55 Optagelse, se en 56 Optagelse, Skype-opkald 61 Originalsprog 32 Oversigt over Smart TV 64 L Lejede videoer 67 Liste med foretrukne kanaler 28 Lounge light 85 Lyd, problemer 96 Lydkommentar 86 Lydsprog 30 Lydtype 78 Lydudgang - optisk 13 Lyssensor 79 Lysstyrke 79 Lysstyrke på ordmærke 23 Lysstyrke, ordmærke 25 P Perfect Natural Motion 80 Philips-farvenuance 83 Pixel Plus-link 18 R Radiokanal 28 Rød knap 34 Ren lyd 80 Reparer 101 M Manuel installation 34 Menuen Skype 58 Menusprog 30 Miracast 52 Miracast, bloker/fjern blokering 53 Miracast, dele en skærm 53 Miracast, stoppe deling 53 Modtagekvalitet 34 MPEG artefakt-reduktion 77 Multi room, opsætning 67 Mus, tilslutning 19 Musik, afspilning 52 MyRemote-app, download 71 MyRemote-app, JointSpace 72 MyRemote-App, kanallinje 73 MyRemote-app, netværk 70 MyRemote-app, om 70 MyRemote-app, optagelse 72 MyRemote-App, se TV 73 MyRemote-app, SimplyShare 71 MyRemote-App, styring 72 MyRemote-app, TV-guide 74 MyRemote-App, TV-navn 71 S Satellit, aldersbestemte 36 Satellit, fjern 39 Satellit, hørehæmmede 40 Satellit, kanalliste 35 Satellit, kanalopdatering 39 Satellit, låse kanaler 36 Satellit, Multi-Dwelling-Unit 37 Satellit, omdøbe kanaler 39 Satellit, pakker 39 Satellit, tilføj 38 Satellit, tilslutning 8 Satellit, Unicable 38 Satellitinstallation 37 Sæt TV på pause 54 SCART-tilslutning, tip 13 Se TV 30 Sikkerhedsinstruktioner 98 Skarphed 78 Skarphed, MPEG-artefaktreduktion 79 Skarphed, støjreduktion 77 Skarphed, superopløsning 77 Skærm fra 54 Skærm fra Skype, hvad 57 Skype, automatisk login 62 Skype, det skal du bruge 57 Skype, installer kamera 57 Skype, kontakter 59 Skype, log på 57 Skype, Microsoft-konto 58 Skype, modtagelse af opkald 63 Skype, ny konto 57 Skype, ubesvarede opkald 61 Skype, udlejningsfilm og TV på pause 65 Skype, under optagelse 67 Skype, videoopkald 60 Skype, zoom, panorer og vip kameraet 63 Sleep-timer 45 Smart TV, åbn 66 Smart TV, internet 77 Smart TV, om 64 Smart TV, PIN-kode 64 Smart TV, registrering 66 Smart TV, startside 66 Software, aktuel version 87 Spil eller computer 80 Spil eller computer, spil 49 Spil, spille 51 Spillekonsol, tilslutte 18 Sprog, lyd 34 Sprog, menuer og meddelelser 32 Sprog, originalt 36 Standby 23 Støjreduktion 79 Sted 80 Strømtilslutning 7 Support, online 98 Surround-funktion 81 Svagtseende 88 Symbol-rate 33 Symbolhastighedsstilstand 35 Synkroniser lyd og video 16 Synkronisering af lyd til video 18 Synsafstand 9 Undertekster, sæt TV på pause 56 Unicable 40 Universaladgang, højttalere/hovedtelefoner 84 Universaladgang, hørehæmmede 86 Universaladgang, kombineret lydstyrke 84 Universaladgang, lydeffekt 84 Universaladgang, tale 84 Universel adgang 83 Ur 49 USB-harddisk, diskplads 20 USB-harddisk, installation 19 USB-mus 21 USB-stik, tilslutning 20 USB-tastatur 21 V Vedligeholdelse af skærmen 99 Video, afspilning 52 Videoudvalg 33 W Wi-Fi 11 Wi-Fi Smart Screen, kanallinje 75 Wi-Fi Smart Screen, værktøjslinje 73 Wi-Fi Smart-skærm 74 Wi-Fi-certificeret Miracast 54 WPS - PIN-kode 19

6 Powered by TCPDF ( WPS - Wi-Fi Protected Setup 21 Y YPbPr-forbindelse, tip 12 T Tastatur, tilslutning 19 Tænde 25 Tekst 30 Tekst-TV 32 Til og fra 27 Tilslutningsguide 12 Timer for slukning 45 Trådløs installation 17 TV on Demand 68 Tv-højttalere 81 TV-netværksnavn 14 TV-placering 81 TV-program 43 TV-program, ur 45 TVur 47 Twitter 68 Tydeligt LCD 80 U Understøttede medieservere 92 Undertekster 29 Undertekster, optagelse Contact information Argentina Buenos Aires België / Belgique (0,15 /min.

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263

Din brugermanual PHILIPS 42PFT5609/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664263 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756

Din brugermanual PHILIPS 40PFK6949/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5733756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173

Din brugermanual PHILIPS 32PFL6007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4303173 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6008S http://da.yourpdfguides.com/dref/5058665 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205

Din brugermanual PHILIPS 55PFS7189/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984

Din brugermanual PHILIPS 55PUS8809/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664984 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477

Din brugermanual PHILIPS 46PFL8007T http://da.yourpdfguides.com/dref/4457477 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6158S/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5553759 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196

Din brugermanual PHILIPS 48PFS8109/12 http://da.yourpdfguides.com/dref/5664196 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300

Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFH5300 32PFT5300 40PFH5300 40PFT5300 50PFH5300 50PFT5300 Indhold 1 Mit nye TV 12 Spil 1.1 Smart TV 3 1.2 App-galleri

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S

Din brugermanual PHILIPS 60PFL6008S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Vejledning Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 EasyLink 3 2 Opsætning 4 2.1 Læs om sikkerhed 4 2.2 TV-stander og vægmontering 4 2.3 Tip om placering

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560

Din brugermanual PHILIPS 42PFL6067T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363560 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108

Vejledning. www.philips.com/welcome. 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8606T http://da.yourpdfguides.com/dref/4126752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11.

7.2 Kanalinstallation 31. 8 Satellitkanaler 36. 9 Startmenu 43 10 TV-program 44. 11 Kilder 45. 11.1 Liste over kilder 45 11. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7800 series 42PUK7809 42PUS7809 42PUS7809 49PUK7809 49PUS7809 49PUS7809 55PUK7809 55PUS7809 55PUS7809 Vejledning Indhold 1 Mit nye TV 4

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 37PFL7605H http://da.yourpdfguides.com/dref/2767102

Din brugermanual PHILIPS 37PFL7605H http://da.yourpdfguides.com/dref/2767102 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 Series 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Apps 4 1.3 Film og forpassede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 48PFS8109 48PFS8109 55PFS8109 55PFS8109 Vejledning Indhold 6.8 Rengøring 28 1 TV-rundtur 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 7 Bevægelseskontrol

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101

Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Register your product and get support at 7101 series www.philips.com/welcome Vejledning 49PUS7101 49PUS7101 55PUS7101 55PUS7101 Indhold 1 TV-rundtur 4 8 TV-guide 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro Experience til Doro PhoneEasy 740 Dansk Manager Indledning Brug Doro Experience Manager til at installere og håndtere applikationer på en Doro Experience ved hjælp af en webbrowser fra et hvilket

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 58PFL9956T http://da.yourpdfguides.com/dref/4114435

Din brugermanual PHILIPS 58PFL9956T http://da.yourpdfguides.com/dref/4114435 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100

Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Vejledning 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Indhold 1 TV-rundtur 1.1 Ultra HD-TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Brug af Apps 4

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214

Din brugermanual PHILIPS 40PFL8505H http://da.yourpdfguides.com/dref/3838214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 22PFL3805H http://da.yourpdfguides.com/dref/4018432

Din brugermanual PHILIPS 22PFL3805H http://da.yourpdfguides.com/dref/4018432 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-1001EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ

HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ HJÆLP TIL FILM-X ANIMATIONSVÆRKTØJ Når du bruger FILM-X animationsværktøjet har du hele tiden adgang til at få hjælp. Hjælpeboksen ligger i højre side af skærmen og den kan ses her nedenfor. Hjælpen er

Læs mere

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500

Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Vejledning 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Indhold 1 TV-rundtur 4 9 Optagelse og TV på pause 1.1 Philips Android TV

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere