Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder"

Transkript

1 Installationsvejledning Geminox Egalis Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer: NGVB 23-1 H Installation og service må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Denne skal instruere brugeren i kedlens funktion og betjening. Fejlfri funktion garanteres kun når denne installationsvejledning samt betjeningsvejledning følges. For Deres sikkerhed! I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen Åbn vinduerne Tænd og sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt. åbne flammer

2 Sikkerhedsforskrifter!! I tilfælde af gaslugt: - Luk for gassen. - Åbn vinduerne. - Sluk enhver form for åben ild. - Tænd/sluk ikke for elektriske kontakter. - Sluk evt. åbne flammer. - Tilkald straks gasleverandøren. - Installationsvejledningen er en integreret del af produktet. Den udleveres til brugeren, som bør opbevare den og læse den, da den indeholder vigtige oplysninger med hensyn til apparatets sikkerhed såvel som til dets brug og vedligeholdelse. Installation, ændringer: - Installation samt ændringer på Deres kedel må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. - Friskluftåbninger i døre, vinduer eller ydervæg må ikke lukkes eller gøres mindre. - Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. - Apparatet skal bruges til det formål, som det er designet til. Enhver anden anvendelse er uegnet og derfor farlig. Eksplosive og let antændelige produkter. - Opbevar og anbring ikke let antændeligt materiale nær apparatet (papir, opløsningsmidler, lak osv.) Service - Brugeren bør foretage regelmæssig vedligeholdelse af apparatet for at sikre, at det fungerer pålideligt og sikkert. - Vi anbefaler tegning af serviceabonnement. Forbrændingsluft For at undgå korrosion skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosions fremmende stoffer kan f.eks. nævnes kulbrinte forbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsnings midler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdnings rengøringsmidler. 1. Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse Aftrækssystemer Opbygning El-diagram Opstillingssted Forskrifter Montage Generelle oplysninger Mål for tilslutning af NGVB 23-1 H Montage El-tilslutning... Nettilslutning Tilslutning af centralvarmestyring Montering af aftræk Generelt Aftrækssystemerne... Det balancerede aftrækssystem der er beregnet til kedlen er Ø 80/110 mm.... Det split aftrækssystem der er beregnet til kedlen er Ø 80/ Kedeloversigt Indkobling Tænd for centralvarmen Varmestyring Indstilling af varmtvandstemperaturen At slukke kedlen Frostbeskyttelse Blokeringsbeskyttelse af pumpen Indstilling af kedlen til anlægsbetingelser Ekspansionsbeholder Regulering af pumpehøjden Indstilling af Heatronic Max. varmeydelse, servicefunktion Max. fremløbstemperatur, servicefunktion Cirkulationspumpens drift, servicefunktion Taktspærring, servicefunktion Skiftedifferens ( t), servicefunktion Gasindstilling Konvertering 12. Forbrændingsanalyse Forbrændingskontrol med service-knappen Vedligeholdelse Fejlkoder Gastryk (mbar) Gasmængde (l/min)... Rengøring af kappen Til rengøring af kappen anvendes en fugtig klud. Anvend ikke aggressive stoffer, skrabe eller lignende. 2

3 1. Kedeloplysninger Erklæring om overensstemmelse med EU normerne Apparatet opfylder kravene i EU direktiverne CE 90/396, CE 92/42, CE 73/23, CE 89/336 og prototypen beskrevet i EU Overensstemmelseserklæringen. Kedelmodel NGVB 23-1 H Kategori: NGVB 23-1 H II 2H3B/P EU Overensstemmelse NGVB 23-1 H CE 0049 AT2418 Apparat type NGVB 23-1 H C 12, C 32, C 42, C 82, C 52, B Kedelbeskrivelse - Væghængt gaskedel, Egalis til radiator opvarmning og produktion af varmt vand med indbygget varmtvandsbeholder. - Model NGVB er med lukket forbrændingskammer og balanceret/split aftræk. - Produktion af varmt vand - Heatronic elektronisk styresystem - Digital display med flere funktioner - Manometer for vandtryk - Elektronisk tænding - Modulation af ydelsen - Mulighed for at reducering af centralvarme ydelsen ved fastholdelse af den maksimale ydelse til varmtvands produktion. - Ioniserings overvågning - Temperaturbegrænser - Temperaturføler og termostat for opvarmning - Temperaturføler i fremløb og temperaturbegrænser i 24 V strømkreds. - Cirkulationspumpe med tre hastigheder - Trykekspansionsbeholder - Sikkerhedsventil ved opvarmning (max. 3 bar) - Sikkerhedsventil ved varmtvandsbeholder (max. 7 bar). - Integreret mekanisme for vandpåfyldning af anlægget - Prioritet til produktion af varmt vand - Integreret 50 liters varmtvandsbeholder i rustfrit stål. - Indbygget 3-vejsventil 2.1 Aftrækssystemer - Balanceret aftræk koncentrisk (Ø 80/110 mm) eller med split (Ø 80 mm) til modeller med lukket kammer. 2.2 Egenskaber for gas Wobbe indeks Gas type G 20 12,8 15,7 kwh/m3 Naturgas H G 30 22,6 25,6 kwh/kg F-gas 3

4 2.3 Opbygning 3 Målestuds (dysetryk) 56 Gasarmatur 4 Heattronic kedelstyring 57 Sikkerhedsventil 1 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 61 Fejlknap - Reset 7 Målestuds for tilslutningstryk 63 Indstillingsskrue for max gasmængde 8.1 Manometer 64 Indstillingsskrue for min gasmængde 11 By-pass 69 Reguleringsventil 13 Monteringsbeslag 69.1 Sikkerhedsventil 2 14 Afløb fra sikkerhedsventiler 88 3-vejsventil 15 Sikkerhedsventil Varmeanlæg 91 Sikkerhedsventil for varmtvandsbeholder 18 Cirkulationspumpe 226 Ventilator 20 Ekspansionsbeholder 228 Luftvagt 26 Kvælstofpåfyldning 229 Kedelkammer 27 Automatisk udlufter 234 Målestuds for røggas 29 Dyse Målestuds for forbrændingsluft 30 Brænder 317 Display 32 Ioniseringselektrode 406 Brugsvandsfilter 33 Tændelektrode 409 Tilslutning af brugsvandscirkulation 35 Varmeveksler 411 Brændkammer 36 Temperaturføler Fremløb 412 Tilslutning af luftvagt 43 Fremløb Varmeanlæg 429 Varmtvandsbeholder i rustfrit stål 48 liter 44 Varmt vand 432 Varmtvandsføler (NTC) 45 Gas 433 Returføler fra beholder (NTC) 46 Koldt vand 434 Anode 47 Retur Varmeanlæg 441 Åndehul for regulator 48 Afløb 445 Beholderspiral i rustfrit stål 53 Gasregulator 55 Gasfilter 4

5 2.4 El-diagram Fig. 3: El-diagram NGVB 23-1 H 4.1 Tændtrafo 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 18 Cirkulationspumpe 32 Ioniseringselektrode 33 Tændingselektrode 36.1 NTC-føler for fremløb 52 Magnetventil Magnetventil 2 56 Gasarmatur 61 Fejlknap 68 Reguleringsmagnet 84 Motor 3-vejsventil 135 Hovedafbryder 136 Temperaturregulator for centralvarmefremløb 151 Sikring T 2,5 A, 230 V AC 153 Transformator 161 Bro lus Ventilator 228 Luftvagt 300 Kodestik 302 Jordtilslutning 310 Temperaturregulator for brugsvand 312 Sikring T 1,6 A 313 Sikring T 0,5 A 314 Stikforbindelse indbygningsautomatik 315 Klemrække for varmeautomatik 317 Digital display 318 Stikforbindelse kontaktur 325 Grundmodul 328 Klemrække 230 V AC Bro lus 329 Tilslutning for LSM 363 Kontrollys brænder drift 364 Kontrollys on / off 365 Skorstensfejerknap 366 Serviceknap 367 ECO knap 432 Varmtvandsføler (NTC) 433 Returføler fra beholder (NTC) 5

6 3. Tekniske data Kedeltype Enhed NGVB23-1H Ydelse Nominel varmeydelse Nominel varmebelastning Mindste varmeydelse Mindste varmebelastning Moduleringsområde, varme Nominel varmtvandsydelse Moduleringsområde, varmt vand Nyttevirkning ved max. ydelse Nyttevirkning ved min. ydelse Nominel tilslutningstryk Naturgas F-gas El-tilslutning Spænding Frekvens Forbrug Beskyttelsesgrad Opvarmning Max. temperatur Min. temperatur Max. driftstryk kw kw kw kw % kw % % % Mbar Mbar V-AC Hz W IP C C bar L , ,5 0,42 Vandindhold opvarmning Cirkulationspumpe Max. ydelse ( = 20ºC) Bar 0,14 Ekspansionsbeholder Kapacitet Belastningstryk Vand Max tryk VVB Varmtvandsbeholderens kapacitet Beskyttelse af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholderens opvarmningstid ( = 45ºC) Specifik gennemstrømsmængde ved 30ºC (tilslutning max 10 min.) Specifik gennemstrømsmængde ved vedvarende drift ved 30ºC Parametre for forbrænding Min. aftræk Røggennemstrømning ved nominel ydelse Røggennemstrømning ved nedsat ydelse Røgtemperatur ved nominel ydelse Røgtemperatur ved nedsat ydelse % CO2 ved nominel ydelse % CO2 ved mindste ydelse L Bar Bar L Min L/min L/min 7,5 0, rustfri mbar g/s g/s ºC ºC % % 15,75 19, ,30 / 7,65 1,95 / 2,55 Diameter for røgaftræk mm 80/ Vægt dimensioner Vægt Mål (B x H x L) CE-nr. / ID-nr. Kg mm x892x AT2418 Denne væghængte Egalis kedel opfylder de gældende europæiske retningslinier (CE mærke). Apparatets initialer angiver hvilken type gas apparatet er forberedt til på leveringstidspunktet. 1) I tilfælde af drift med F-gas (G31) ved 30 mbar (efter retningslinierne) er det nødvendigt at nedsætte værdierne under ydelse/gennemstrømning til 88%. 6

7 4. Opstillingssted Gaskedlen skal installaeres iht. det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. 5. Forskrifter Følgende foreskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen. Gasreglementet afsnit A af juni Bygningsreglementet for småhuse BR-S 85/br 95 Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg 2. udg. NP-128-B. Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg.publikation nr. 42 Arbejdstilsynet Den maksimale temperatur på de udvendige overflader er under 80 C, hvorfor det ikke er nødvendigt med konkrete sikkerhedsmål med hensyn til de brændbare og bevægelige bygningsmaterialer, der måtte befinde sig i nærheden af apparatet. 7

8 6. Montage 6.1 Generelle oplysninger Montage, tilslutning af gas, kanaler til bortledning af brugte røggasser, igangsætning af apparatet og elinstallation bør udelukkende udføres af kvalificeret personale. Før apparatet installeres : Gennemskyl anlægget omhyggeligt: Kontroller at den gas, der refereres til på kedlens mærkeplade, faktisk svarer til den anvendte gas. Monteringsbeslag Kedlerne leveres med en monteringsbeslag, der er samlet i forvejen med en bøjle for tilkobling af apparatet og skabelon i papir. Kedlen er forsynet med Uforskruninger, der er nødvendige for at udføre montagen med rørføringer uden reststykker. Ved hjælp af montageskabelonen i papir anbringes rørene, så montagen udføres korrekt. Montageskabelonen fjernes, inden armaturerne monteres. åbnes for gasafspærringsventilen skal der gennemføres en trykaflastning. Sikkerhedsventil Kedlen er forsynet med en sikkerhedsventil for overtryk på 3 bar. Fyldning og tømning af anlægget Kedlen leveres med påfyldningsventil. Der skal anbringes en tømmeventil nederst på varmeanlægget for at gøre det muligt at tømme anlægget fuldstændig. Fastgørelse af kedel De pågældende skruer og armaturer er medleveret i apparatets emballage. Bemærk placeringen af hullerne på fig. 11. Opvarmning For energirigtig drift anbefales anvendelse af en modulerende klimaregulator eller rumtermostater. Hvis der installeres en rumtermostat, skal de termostatiske radiatorventiler i det rum hvor rumtermostaten er monteret, være helt åbne. Kedlen er forsynet med alle nødvendige reguleringsog sikkerhedsanordninger. For at undgå fejludkoblinger selv under ugunstige driftforhold udløses en reguleringsudkobling i fremløbet, såfremt fremløbstemperaturen bliver for høj. Anlæg med åbent kredsløb og naturlig cirkulation. Åbne varmeanlæg skal ombyges til lukkede systemer. Rørledninger og radiatorer. Fig Monteringsbeslag 169 Servicehane returløb 170 Servicehane fremløb 171 Varmtvandstilslutning 172 Gashane 173 Koldtvandstilslutning 174 Aftapning Gastilslutning Rørdimensionering iht. Gasreglementets bestemmelser. Det må frarådes at anvende forzinkede radiatorer og rør, da der kan optræde luftdannelser. Tætningsmidler. Tilsætning af tætningsmidler til centralvermevandet kan efter vore erfaringer medfører problemer (aflejringer i varmeveksleren). Vi fraråder derfor anvendelse af tætningsmidler. Skader på kedlen opstået ved iblanding af tætningsmidler, vil derfor ikke være omfattet af garantien. Max. prøvetryk 150 mbar. For at undgå beskadigelse af gasarmaturet skal gashanen være lukket under tætheds-prøvning. Før der 8

9 Cirkulationspumpe Pumpen har et keramisk hjul og må derfor ikke løbe tør. Varmt og koldt vand Ved tilslutningen skal de gældende retningslinier og bestemmelser overholdes. Monteringsbeslaget er udstyret med en ventil for koldtvandstilslutning. Det er muligt at regulere afgangstemperaturen i det varme vand mellem 40 C og 70 C. Det varme vand kan skaffes på 2 forskellige måder: 1 Med foropvarmning (ECO knap slukket) Kedlen holder hele tiden varmtvandsbeholderen varm uden at lade temperaturen falde. Her prioriteres opvarmningen. 2 Uden foropvarmning (ECO knap tændt) Kedlen holder varmtvandsbeholderen varm uden at lade temperaturen falde i 10 minutter. Herefter skifter prioriteringen i 10 minutter til varmeanlægget og så fremdeles skiftevis 10 minutter ad gangen mellem VVB og centralvarme. 6.2 Mål for tilslutning af NGVB 23-1 H Fig. 9 Fig. 10 9

10 Fig. 11 NB: Kvoter i mm Borehulstyper Øje til murpløkker Borehul X DETAIL Borehul i mur (X1) til anvendelse af X1 = 676,5 mm 0,8 murpløk med skruer (inkluderet) til kompakte mure Borehul i mur (X2) til anvendelse af l,0 murpløk med gevindskærehoved (ikke inkluderet) til mure med huller X2 = 668,5 mm 10

11 6.3 Montage Forberedelser inden montagen. - Bestem ved hjælp af montageskabelonen i papir, hvor hullerne til forankring af kedlen skal bores. - Anbring og skub apparatets monteringsbeslag på plads. - Påsæt først montageskabelonen med tapskruer (hvis den anvendes), sæt afstandsringene i efter tegningen og skru skruerne i bund. Nu foretages tilslutningen mellem anlægget og kedlen. 2 - Sæt pladekrogene til højre del af kappen i hullerne, der befinder sig øverst oppe, og fastspænd den medleverede skrue i nederste del, se fig. 13. Hvis monteringsbeslaget med tapskruer ikke anvendes til montagen, sættes apparatet i monteringsbeslagets, afstandsringene anbringes og skruerne sættes i, idet de skrues helt i bund. Nu kan der fortsættes med at foretage tilslutningen mellem anlægget og kedlen. Kappen Montage af kappen - Sæt pladekrogene til venstre del af kappen i hullerne øverst oppe, og sæt også pladekrogen, der befinder sig nederst på venstre side (på siden af stellet) i det hul, der er på siden til venstre (ind mod muren), se fig. 12. Fig Sæt pladekrogene til den forreste del af kappen i de huller, der befinder sig øverst oppe, og fastspænd den nederste del med de 2 medleverede skruer, se fig. 14. Fig. 12 Fig

12 Den forreste ramme af plast påsættes ved at fastgøre den øverste del, der hælder ind mod kedlen, indtil plastkrogene går på plads, som det set på fig. 15. Fig

13 6.4 El-tilslutning Regulerings- styrings- og sikkerhedskomponenter er færdigmonteret og kontrolleret. Der skal kun udføres nettilslutning 230 V AC/50 Hz. Nettilslutning Nettilslutning, herunder beskyttelsesforanstaltninger, skal udføres iht. stærkstrømsreglementets bestemmelser. Hullet, som elkablet skal føres igennem, skal have en diameter, der svarer til nettilslutnings kablets diameter. Afbryd strømmen før der udføres nogen form for el-arbejde med kedlen. Fig Fjern den panelgennemførte isolator 4 ved at trykke den nedad. Skær gummipakningen 5 af i den højde, der svarer til nettilslutnings kablets diameter. Nettilslutning. Fig Tag dækslet 1 af til de elektriske forbindelser. Fig Før kablet gennem pakningen ved den panelgennemførte isolator og forbind det som angivet i fig. 19. Tilslut jordledning. Fig Løsn skruerne 2 og tag beskyttelsespladen 3 af. Kablerne til nettet må ikke forbindes til klemrækkens LS og NS. Broen (328.1) mellem LS og LR må ikke fjernes, idet varmesystemet så ikke kan aktiveres. 13

14 6.5 Tilslutning af centralvarmestyring. Kedlen kan kun fungere i forbindelse med en original styring. Tilslutning af rumstyring TR. Foretages til klemmerne 1, 2, og 4, idet nr. 1 på termostaten forbindes til nr. 1 på kedlen, 2 til 2 og 4 til Aftrækssystemerne Det balancerede aftrækssystem der er beregnet til kedlen er Ø 80/110 mm. Det split aftrækssystem der er beregnet til kedlen er Ø 80/80. Aftrækssystemets enkelte dele er beskrvet i vor prisliste samt i vor samlede installationsvejledning for aftræk. Fig. 20 Tilslutning af klimastyring TA 211 E. Tilslutning af klimastyringer skal ske iht. den enkelte installationsvejledning. 6.6 Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat. Ved anvendelse af denne monteringsmulighed skal klemmerne 7 9 tilsluttes. Lusen 8 9 må ikke fjernes. Ved indbygning af andre beholdere eller relæ på klemmerne 7 og 9 skal der anvendes relæ med guldbelagte kontakter. Alternativt kan der indbygges beholdertermostat med omskifterfunktion. 7. Montering af aftræk 7.1 Generelt - Denne væghængte gaskedel Egalis er godkendt til aftrækstyperne B 32, C 12, C 82. Monteringen af aftrækssystemerne er omtalt på de følgende sider og skal ske iht. gasreglementets GR-A bestemmelser. 14

15 Aftrækstype C 12 Vandret balanceret aftræk Ø 80/110 mm. Apparattype Max. længde incl. 1 stk 90 bøjning NGVB 23-1 H 4 meter Reduktion af aftrækslængde Bøjning 90 = 1,0 meter Bøjning 45 = 0,5 meter 15

16 Installation type C 12 Vandret splitaftræk med balanceret afslutning Ø 80/80 mm. Apparat NGVB 23-1 H Max. længde Ø 80/80 11,5 Reduktion af aftrækslængde Bøjning 90 = 1 meter Bøjning 45 = 0,5 meter 16

17 Installation type C 32 Lodret balanceret aftræk Ø 80/110 mm Apparat Max. aftrækslængde NGVB 23-1 H 7 meter Reduktion af aftrækslængder Bøjning 90 = 1 meter Bøjning 45 = 0,5 meter 17

18 Installation type C 32 Lodret splitaftræk med balanceret afslutning Ø 80/80 mm. Apparat Max. aftrækslængde NGVB 23-1 H 18 meter Reduktion af aftrækslængde Bøjning 90 = 1 meter Bøjning 45 = 0,5meter 18

19 Installation type C 52 Lodret splitaftræk Ø 80/80 mm. Apparat Max. Aftrækslængde (Friskluft + røggas) NGVB 23-1 H 29 meter Reduktion for aftrækslængder Bøjning 90 = 1 meter Bøjning 45 = 0,5 meter 19

20 8. Kedeloversigt Fig Manometer 15 Sikkerhedsventil (centralvarmekreds) 15.1 Sikkerhedsventil afløb 18 Cirkulationspumpe 27 Automatisk udlufter 61 Fejlknap (reset) 91 Sikkerhedsventil for varmtvandsbeholder 91.1 Sikkerhedsventil afløb for varmtvandsbeholder 135 Hovedafbryder 136 Temperaturregulator for centralvarme-fremløb 170 Servicehane i frem- og returløb 171 Tilslutning for beholder fremløb 172 Gashane (lukket) 173 Tilslutning for beholder returløb 295 Kedeltype skilt 310 Temperaturregulator for varmt vand 317 Display 363 Kontrollampe for brænderdrift 364 Kontrollampe for net (tændt) 365 Skorstenfejerknap 366 Serviceknap 367 ECO-knap 20

21 8.1 Indkobling 8.3 Varmestyring. Fig Sæt hovedafbryderen på 1. Kontrollampen lyser grønt. I displayet vises den nuværende fremløbstemperatur for centralvarme. 8.2 Tænd for centralvarmen Fig Stil rumtermostaten (TR 21 eller TR 200) på den ønskede stuetemperatur. - Indstil klimastyring (TA 211E) på den ønskede varmekurve og driftmåde. Kun varmtvand (sommerdrift) Fig.27 Fig. 25 Hvis brænderen er i drift, lyser kontrollampen rødt. I displayet vises den nuværende opvarmningstemperatur. Afhængig af det enkelte varmeanlæg kan følgende instillinger være mulige: - Gulvvarme, f.eks. stilling 3 max. fremløbstemperatur ca. 57 C. - Centralvarme med radiatorer, f.eks. stilling E max. fremløbstemperatur ca. 75 C. - Centralvarme med radiatorer f.eks. stilling 7 max. fremløbstemperatur ca. 90 C. I denne driftstilstand er kun varmtvandsforsyningen aktiveret. Centralvarmen er udkoblet. Spændingsforsyningen og kontakturet er stadig tilkoblet 8.4 Indstilling af varmtvandstemperaturen. Fig. 28 Drej knappen for indstilling til den ønskede varmtvandstemperatur. Varmtvandstemperaturen kan reguleres mellem 45 C og 70 C. Brugsvandstemperaturen vises ikke på displayet. Der produceres ikke varmt vand med knappen drejet helt til venstre. Ved markering er vil beholdertemperaturen være ca. 60 C. Denne temperatur bør ikke overskrides under normal drift. Ved stop til højre er beholdertemperaturen ca. 70 C. NB! Skoldningsrisiko. Denne temperatur er kun egnet for kortvarig drift (f.eks. for at fjerne bakterier). 21

22 Varmtvandsproduktion. Kedlen leverer varme til varmtvandsbeholderen, når NTC-føleren i varmtvandsbeholderen, mærker et temperaturfald. Kedlen prioritere varmtvandsproduktion. Når ECO-knappen aktiveres, skiftes der mellem varmt-vandsproduktion og radiatorvarme hvert 10. minut. 8.6 Frostbeskyttelse Drift forstyrrelser Fig. 29 Der kan forekomme fejl under drift f.eks. på grund af brændertilsnavsning, kortvarigt trykfald i gasledningen etc. I displayet vises EA eller E9, fejlknappen blinker og kedlen låses. Når fejlknappen er aktiveret vises igen den aktuelle fremløbstemperatur og kedlen går i gang. Hvis fejlen ikke rettes, tilkald servicemontør. 8.5 At slukke kedlen. Fig. 31 Kedlen er udstyret med en frostbeskyttelses funktion, der aktiveres, når NTC-føleren i fremløb måler +5. For at sikre denne beskyttelse skal apparatet holdes forsynet med gas og el. I vinterperioden drejes knappen for regulering af temperaturen på vand til radiatorerne mindst til position 1. Hvis anlægges ikke bruges i en længere periode anbefales det at tømme det. VVS-installatøren skal vise kunden, hvordan varmeanlægget tømmes. 8.7 Blokeringsbeskyttelse af pumpen Denne automatik forhindrer at cirkulationspumpen sidder fast efter længere driftspause. Efter hver pumpeudkobling sker en tidtagning. Efter 24 timers udkobling starter pumpen automatisk og køre i ca. 1 minut. Fig. 30 Den grønne kontrollampe slukkes, og kontakturet stopper, når gangreserven er udløbet. 22

23 9. Indstilling af kedlen til anlægsbetingelser. 9.2 Regulering af pumpehøjden Diagram for cirkulationspumpen 9.1 Ekspansionsbeholder Belastningstrykket i ekspansionsbeholderen er 0,4 bar med en total volumen på 7,5 liter og en effektiv kapacitet på 5,4 liter til en max. kapacitet på anlægget på 180 liter ved en gennemsnitlig temperatur på 75 C. Begrænsning af max. fremløbstemperatur for centralvarme Fremløbstemperaturen kan indstilles mellem 45 og 90 C. Drejeknappen (136) er forsynet med mekanisk blokering, så den ikke kan drejes længere end til position E, der svarer til en temperatur på ca. 75 C. Ændring af lavtemperatur begrænsning (indstilling E ) I forbindelse med varmeanlæg for højere fremløbstemperatur kan begrænsningen ophæves, se billede. Fig. 32 Ved hjælp af drejeknappen på pumpen kan cirkulationspumpens drift reguleres i overensstemmelse med driftskurverne (se diagrammet). Vælg servicefunktion: Læg mærke til termostatens og indstilling. Efter indstilling skal termostaten drejes tilbage til udgangspunkt. Fig. 30 Den gule knap på kedeltermostaten trækkes ud med en skruetrækker, drejes 180 og trykkes ind igen. Indstilling af drejeknappen Gennemsnitlig temperatur på vandstrømmen 1 45 C 2 51 C 3 57 C 4 63 C 5 69 C E 75 C 7 90 C Servicefunktionerne er delt op i 2 0mråder: Område 1 omfatter servicefunktioner til 4.9 Område 2 omfatter servicefunktioner fra 5.0 For at vælge en servicefunktion i område 1: Tryk knap og hold denne indtil - - vises i displayet. For at vælge en servicefunktion i område 2: Tryk knap og samtidig og hold dem inde, indtil = = vises i displayet. Drej termostaten for at vælge en servicefunktion. Servicefunktion Kode Side Indstilling af dysetryk Pumpestilling Pendlingsspærre Max. fremløbstemperatur Skiftedifferens Varmeydelse Indstilling af værdi: For at indstille værdi, drej termostat. Lagring af værdi: Område 1: Tryk knap og hold den indtil displayet viser [ ]. Område 2: Tryk knap og samtidig ind og hold dem indtil displayet viser [ ]. Når alle indstillinger er foretaget Drej termostat og tilbage til de oprindelige værdier. 23

24 9.3. Indstilling af Heatronic Max. varmeydelse, servicefunktion 5.0 Fig. 37 Fig Drej kedeltermostaten frem til E. - Tryk samtidig på knapperne for service og skorstensfejer til displayet viser = =. - Tryk samtidig på knapperne for service og skorstensfejer, indtil displayet viser symbolet [ ]. Den ændrede ydelse er nu gemt i hukommelsen. Lyset i knapperne går ud og displayet viser igen den aktuelle fremløbstemperatur. - Kedeltermostat og varmtvandstermostat stilles tilbage til deres udgangspunkt Max. fremløbstemperatur, servicefunktion 2.5 Max. fremløbstemperatur kan indstilles mellem 45 og 90 C. Indstillingen fra fabrikken er 90 C. Begrænsning af max. fremløbstemperatur. Fig Efter at have sluppet knapperne viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 9.6 fulgt af tallet 00. Knapperne for service og skorstensfejer lyser. Fig Drej kedeltermostaten frem til E. - Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser - -. Fig Drej kedeltermostaten indtil tallet 5.0, vises. Efter ca. 5 sekunder vises den regulerede maksimale ydeevne i procent 99. Fig Efter at knappen er sluppet, viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 4.6 fulgt af tallet 00. eller 01.. Serviceknappen lyser. Fig Drej varmtvandstermostaten til for eksempel 48. Knapperne for service og skorstensfejer blinker. Fig Drej kedeltermostaten, indtil displayet viser tallet 2.5. Efter ca. 5 sekunder vises f.eks. tallet 90, der svarer til den temperatur, der er indstillet på fabrikken. 24

25 Ændring af cirkulationspumpens driftsform Fig. 41 Indstil den ønskede max. fremløbstemperatur med varmtvandstermostaten. Serviceknappen og displayet blinker, fig Den nye max. fremløbstemperatur angives i displayet. Fig Drej kedeltermostaten frem til E. - Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser symbolet - -. Fig Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser symbolet [ ]. Nu er den ønskede max. fremløbstemperatur gemt i hukommelsen. Lyset i knappen går ud og displayet viser igen den aktuelle fremløbstemperatur. - Kedeltermostat og varmtvandstermostat stilles tilbage til deres udgangspunkt. Fig Når serviceknappen slippes, viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 4.6 fulgt af tallet 00. eller 01.. Knappen lyser Cirkulationspumpens drift, servicefunktion 2.2 Cirkulationspumpens driftsformer under opvarmning. Apparaterne er fra fabrikken udstyret med en cirkulationspumpe i driftskode 2. Driftskode 1 Cirkulationspumpen aktiveres af den NTC-føler der registrere den aktuelle fremløbstemperatur.. Fig Drej kedeltermostaten, indtil displayet viser tallet 2.2. Efter 5 sekunder vises tallet 2, der svarer til cirkulationspumpens driftskode. Driftskode 2 (fabriksindstilling) NTC-føler til registrering af fremløbstemperaturen styrer udelukkende opstart af kedlen (gasfrigivelse). Ved monteret rumtermostat styrer denne, brænderstop (gasafbrydelse) og cirkulationspumpens drift. Driftskode 3 Ved monteret klimaregulator med udendørs føler, kører cirkulationspumpen i en kontinuerlig cyklus. Cirkulationspumpen styres i forhold til udetemperaturen målt af udeføleren. Ved sommerdrift (kedeltermostat i sommerposition) aktiveres cirkulationspumpen kun, når kedlen producerer varmt vand. Hvis der tilkobles en klimaregulator med udendørs føler, af typen TA 211E styres driftskode 3 af kedlens elektroniske system. Fig Vælg cirkulationspumpens driftskode ved at dreje varmtvandstermostaten. F.eks. vælges driftskode 3. Serviceknappen og displayet blinker. - Cirkulationspumpens driftskode vises på skærmen, fig

26 Fig Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser symbolet [ ]. Nu gemmes cirkulationspumpens driftskode i hukommelsen. Lyset i knappen går ud og displayet viser igen den aktuelle fremløbstemperatur. - Kedeltermostat og varmtvandstermostat stilles tilbage til deres udgangspunkt Taktspærring, servicefunktion 2.4 Taktspærringen kan indstilles mellem 1 og 15 minutter. Fabriksindstillingen er på 3 min. Ændring af taktspærring: Fig. 49 Drej kedeltermostaten indtil displayet viser tallet 2.4. Efter ca. 5 sekunder vises den indstillede værdi. Fig Med varmtvandstermostaten indstilles det ønskede interval, f.eks. 3. for 3 min. Serviceknappen og displayet blinker. - Indsæt evt. ny værdien for det valgte tidsinterval på displayet, fig. 50. Fig Drej kedeltermostaten frem til E. Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser symbolet - -. Fig Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser symbolet [ ]. Nu er værdien for det valgte interval gemt i hukommelsen. Lyset i knappen går ud og displayet viser igen den aktuelle fremløbstemperatur. - Kedeltermostat og varmtvandstermostat stilles tilbage til deres udgangspunkt. Fig Når serviceknappen slippes, viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 4.6 fulgt af tallet 00. eller 01.. Knappen lyser. 26

27 9.3.5 Skiftedifferens ( t), servicefunktion 2.6 I kontrolboksen kan skiftedifferensen indstilles individuelt i trin på 1 K. Først skal taktspærringen stilles på 0. Indstillingsområdet ligger mellem 0-30 K. Fabriksindstilling er 0 K. Ændring af skiftedifferens: Fig Med varmtvandstermostaten indstilles den ønskede skiftedifferens, (f.eks. til 10 C). Serviceknappen og displayet blinker. - Tryk på serviceknappen indtil displayet viser symbolet [ ]. Fig Drej kedeltermostaten frem til E. Tryk på serviceknappen, indtil displayet viser symbolet - -. Nu er værdien for den valgte skiftedifferens gemt i hukommelsen. Lyset i knappen går ud og displayet viser igen den aktuelle fremløbstemperatur. - Kedeltermostat og varmtvandstermostat stilles tilbage til deres udgangspunkt. Fig Når serviceknappen slippes, viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 4.6 fulgt af tallet 00. eller 01.. Knappen lyser. Fig Drej kedeltermostaten indtil displayet viser tallet 2.6. Efter ca. 5 sekunder vises den valgte skiftedifferens. 27

28 10 Gasindstilling Instilling på nominel varmeydelse er altid nødvendig. Kedlen skal indreguleres efter dysetryksmetoden. Det skal kontrolleres om den gasart der er angivet på typeskiltet stemmer overens med den gasart der leveres fra gasleverandøren. Naturgas: Kedler af naturgasgruppe H er fra fabrikkens side indstillet til Wobbetal 15 kwh/m3 og 20 mbar tilslutningstryk og plomberet. F-gas: Kedler til F-gas er fra fabrikkens side indstillet på 30 mbar tilslutningstryk og plomberet. Fig Målestuds for dysetryk 7 Målestuds for tilslutningstryk 63 Indstillingsskrue for max. gasmængde 64 Indstillingsskrue for min. gasmængde 65 Afdækning Dysetryk-indstillingsmetode Fig Demonter dæksel på betjeningspanel - Fjern de to skruer på betjeningspanelet (1) og klap denne ned (2). Fig Drej kedeltermostaten frem til E. - Tryk på serviceknappen indtil displayet viser symbolet - - Fig. 59 Når serviceknappen slippes, viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 4.6 fulgt af tallet 00. eller 01.. Knappen lyser. Fig Drej kedeltermostaten indtil displayet viser tallet 2.0. Efter ca. 5 sekunder vises tallet 0, der repræsenterer den aktuelle driftsform (normal drift). 28

29 11 Konvertering Fig Løsn tætningsskrue 3 og tilslut u-rørsmanometer (fig. 57). - Varmtvandstermostaten drejes indtil værdien 2, dvs. max. varmeydelse, fremkommer i displayet. - Fjern plomben 65 (fig. 57) for at få adgang til skruerne for gasindstilling. - Find max. dysetryk på skemaet på side Indstil dysetrykket med indstillingsskruen Drej med uret for at øge gasmængden og mod uret for at reducere gasmængden. - Varmtvandstermostaten drejes indtil værdien 1, dvs. min. ydelse, fremkommer i displayet. - Find min. dysetryk på skemaet på side Indstil dysetrykket med indstillingsskruen Kontroller værdierne på max og min og korriger evt. - Sluk kedlen og luk gashanen, tag u- rørsmanometeret af og stram tætningsskruen 3. - Løsn tætningsskruen 7 og tilslut u-rørsmanometeret på målestuds. - Åbn for gashanen og start kedlen. - Tryk serviceknappen ind og den inde indtil displayet viser symbolet Når serviceknappen slippes, viser displayet i ca. 5 sekunder for eksempel tallet 4.6 fulgt af tallet 00. eller 01.. Knappen lyser. - Kedeltermostaten drejes, indtil displayet viser tallet 2.0. Efter ca. 5 sekunder vises tallet 0, der repræsenterer den aktuelle driftsform (normal drift). - Varmtvandstermostaten drejes indtil værdien 2., dvs. max. ydelse, vises i displayet. - Nødvendigt tilslutningstryk for naturgas ifølge GR- A = mbar. Normalt ligger trykket på 20 mbar. Ligger trykket hhv. under 17 mbar eller over 25 mbar må der ikke foretages indstilling eller opstart. Årsagen skal findes og fejlen rettes. Er dette ikke muligt, skal kedlen spærres på gastilslutning og gasselskabet underrettes. - Varmtvandstermostaten indstilles igen til værdien 0., der svarer til den normale drift. - Tryk serviceknappen ind og hold den inde indtil displayet viser symbolet [ ] vises. - Normaldriften er gemt i hukommelsen. - Lyset i serviceknappen går ud og den aktuelle fremløbstemperatur vises igen i displayet. - Luk for gasventilen, fjern U-rørsmanometeret og spænd tætningsskruen i trykudtaget 7. - Anbring plomben 65 i gasventilen. - Åbn for gassen igen - Kedeltermostat og varmtvandstermostat stilles tilbage til deres udgangspunkt. 29 Fig. 62 Der kan leveres et konverteringssæt med de nødvendige dele for konvertering til en anden gasart end den, kedlen er leveret til. De anvisninger der leveres sammen med dette sæt for konvertering til anden gasart skal overholdes. Sluk kedlen på hovedafbryder (0). Luk for gashanen. Tag kabinettet af. Tag forplade af brændkammer. Demonter brænder. Demonter dyseblokken. Udskift dyserne (29). Åben kontrolkassen, på skitsen herunder. Udskift kodestik (C) Efter konvertering Start kedlen og foretag gasindstilling iht. tabel 15. side Forbrændingsanalyse. For at kunne genskabe målingen af forbrændingsværdierne er det nødvendigt at foretage målingerne ved konstant ydelse (nominel ydelse). Fjern dækslerne fra måleudtagene forbrændingsluft, (234/1) og røggas, (234).

30 Fig Start kedlen og aktivér skorstensfejerknappen. - Før målesonden ind i målestuds (234) mm. Dybt, tætn måleåbning og mål indholdet af CO 2 og røggastemperatur. - Før målesonden ind i målestuds (234/1) 35 mm. dyb og mål forbrændingsluften. - Efter endt måling, trykkes på skorstensfejerknappen og lyset i knappen slukker. Anbring atter dækslerne på måleudtagene Forbrændingskontrol med service-knappen. Målingerne udføres ved max og min efter samme fremgangsmåde som beskrevet under punktet: Indregulering, dysetryksmetoden. 13. Vedligeholdelse Vedligeholdelse må kun udføres af en aut. Installatør. Afbryd el-forsyningen før alt service- eller vedligeholdelsesarbejde. Brænder: Check brænderen for tilsmudsning og rengør. Brænderpakninger skal fornys ved hver åbning. Kontroller brænderens tilstand ved hver service og rengør den om nødvendigt. Udskift tænd- og ioniseringselektroder mellem 3 5 års brug. Vandkredsløb Hvis varmtvandstemperaturen er faldende kontrolleres varmespiral til beholder. Kontroller ekspansionsbeholderen tilstand (20), efterfyld med luftpumpe til tryk på 0,75 bar. En nøjagtig afprøvning er kun mulig, hvis kedlen er trykløs. Vedligeholdelse af varmtvandsbeholderen Inspektion af varmtvandsbeholderen kan ske gennem inspektionshullet. Bemærk: inspektionshullets pakning skiftes ved hver åbning. 30

31 14. Fejlkoder Display Beskrivelse Kontroller/afhjælpning A7 NTC-føler for varmtvandsbeholder defekt NTC-føler for varmtvandsbeholderen A8 Kommunikation afbrudt Kontroller forbindelseskabel, TA 211 E og styring. AC Styring TA 211 E kan ikke findes Kontroller forbindelseskabel mellem TA 211 E og Heatronic udskift TA 211 E Ad Varmtvandsbeholder kan ikke findes. Kontroller beholderføler og tilslutningskabel. bl Kodestik kan ikke findes Sæt stikket rigtigt på, evt. udskiftes C1 Kontaktsæt i luftvagt har åbnet sig i drift. Kontroller luftvagt, forbindelsesslange og aftræk. C4 Kontaktsæt i luftvagt åbner sig ikke i hvilestilling. Kontroller luftvagt. C6 Kontaktsæt i luftvagt lukker ikke i drift. Kontroller luftvagt, slanger og aftræk. CC Udetemperaturføler kan ikke findes Kontroller udetemperaturføler og tilslutningskabel for afbrydelse udskift TA 211 E. d3 dd Bro 8-9 kan ikke findes. t mellem beholderføler og returføler fra beholder er for stor Stik er ikke sat i. Broen mangler, temperaturvagt f.eks. TB1 er udkoblet. Kontroller at følerne har god kontakt, at ledningsforbindelser er OK. Det kan eventuelt kontrolleres at følerne er OK i forhold til karakteristikken. E2 NTC-føler, i fremløb defekt Kontroller temperaturføler og tilslutningskabel. E9 EA F0 F7 FA Begrænser i fremløb udkoblet, (overkog) Ingen ioniseringssignal i opstart Interne fejl Ioniseringssignal inden magnetventiler er åbnet Ioniseringssignal efter at magnetventiler er lukkede Kontroller anlægstryk, temperaturføler, pumpe, sikring (313) på print, udluft kedel Tænding (elektroder og kabler) ionisering, magnetventil, er gashanen åben. Kontroller om elkontakten, tændledningen RAM og TA 211 E sidder fast, udskift hovedprint eller TA 211 E. Hold reeset knappen inde i 3-4 sek. indtil = = vises i displayet. Ionisering, hovedprint Magnetventiler, kontroller ledninger til gasarmatur Fugt i elektronikken Fd Reset knappen er aktiveret ved en fejl Aktiver reset knappen igen. P2-P3 Sikring 1,6 A er sprunget (312) Kontroller, udskift sikring 31

32 38

33 15. Gastryk (mbar) Apparat NGVB 23-1 H Dysetryk Naturgas H F-gas Højeste Wobbe indeks, kwh/m3 14,9 Danmark 25,6 Danmark Display Belastning kw Dysetrykstabel (mbar) 40 10,4 1,5 4, ,7 1,9 5, ,3 2,6 8, ,9 3,5 11, ,5 4,7 15, ,1 6 19, ,7 7,5 24, ,7 8,1 26,4 16. Gasmængde (l/min) Apparat Gasmængde Naturgas H F-gas 14,0 kwh/kg NGVB 23-1 H kwh/m3 (Hø) 11,1 Danmark 12,9 kwh/kg kwh/m3 (Hn) 9,5 Danmark Display Belastning kw Gennemløb (l/min) 40 10,4 18,2 0, ,7 20,5 0, ,3 25,1 1, ,9 29,6 1, ,5 34,2 1, ,1 38, ,7 43,3 1, ,7 45,2 2,0 32

34 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8, 8240 Risskov. Tlf:

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning

Bosch Termoteknik. EuroCompact. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. Installationsvejledning Installationsvejledning EuroCompact Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 01.01.02 DK Med naturligt aftræk og åbent forbrændingskammer: ZWSE 23 3 MFK Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 6 0 60 8 Da (99.09) OSW ZS - MF A... 99-./O For Deres sikkerhed I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Milton EcomLine VR Indholdsfortegnelse Forskrifter, retningslinjer.............. 3 2 Mål, tilslutninger af gas/vand........... 4 3 Montage............................

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... Installations- og betjeningsvejledning. Sikkerhedshenvisninger:

Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... Installations- og betjeningsvejledning. Sikkerhedshenvisninger: 6 720 607 848 DK (05.11) SM Installations- og betjeningsvejledning Gas-varmtvandsvarmer WR8..G... WR11..G... med elektronisk tænding og tredobbelt sikkerhed via ionisationssonde,røggasovervågning og temperaturbegrænsning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01

Brugervejledning DK. Milton A/S Kornmarksvej 8 10 DK 2605 Brøndby Tlf. 46 97 00 00 Fax 46 97 00 01 Brugervejledning Denne instruktion skal opbevares i fyrrummet Brugeren er ansvarlig for at anlægget er i driftsikker stand og at nedenstående punkter overholdes. Før start kontrolleres: at ventiler på

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol

SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol 6 720 619 599-00.1O SolUnit med stor varmtvandsbeholder og kondenserende gaskedel EUROPURUNIT-Sol ZBS 14/210 S-3 MA... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Væghængt kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Væghængt kondenserende gaskedel. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 70 613 303-00.1O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur-Kombi ZWBE 35-3 A... Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere