Reproduktionsskader ved arbejde med frisørkemikalier?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reproduktionsskader ved arbejde med frisørkemikalier?"

Transkript

1 Notat til Arbejdstilsynet 29. juli 2011 Reproduktionsskader ved arbejde med frisørkemikalier? Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Jens Peter Bonde overlæge dr. med, professor, Niels Ebbehøj overlæge dr. med, Peter Jacobsen overlæge. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden Kontakt Niels Ebbehøj, overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon

2 Baggrund Spørgsmålet om frisørkemikalier kan påvirke frugtbarhed og/eller reproduktion er aktualiseret af tilsyneladende forskellige risikovurderinger fra danske myndigheder: Miljøstyrelsen, som regulerer kemikalier i forbrugerprodukter, fraråder gravide at farve hår under graviditeten, mens Arbejdstilsynet hidtil har anset, at frisørarbejde kan udføres af gravide uden risiko for negativt graviditetsudfald, når visse sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Dette notat er udarbejdet på opdrag af Arbejdstilsynet for at give et overblik over den aktuelle viden om risikoen for reproduktionsskader forårsaget af kemiske påvirkninger i frisørers arbejdsmiljø. Vurderingen er sket ud fra følgende vinkler: 1. Reproduktionstoksikologiske data vedrørende kemiske stoffer i frisørprodukter. 2. Data om frisørers udsættelse for kemiske produkter. 3. Undersøgelser af erhvervsgrupper med kontakt til frisørkemikalier (epidemiologiske studier). Det er tilstræbt at give et overblik over reproduktionstoksikologiske data for frisørkemikalier, ikke at gennemføre en detaljeret evaluering af de mange forskellige stoffer, der forekommer i produkterne. Udsættelsens karakter og omfang er også inddraget. Viden på dette område er dog begrænset og mangelfuld. Den epidemiologiske dokumentation repræsenterer viden om skadevirkninger på mennesker under almindelige forhold. På dette område er tilstræbt en fuldstændig dækning af de seneste ca. 15 års studier af frisørers reproduktionsforhold. De forskellige former for dokumentation har hver for sig svagheder og styrker herunder mht. relevans og fejlkilder. I sammenfatningen er den indhentede viden sammenfattet, herunder med de nødvendige forbehold.

3 FRISØRPRODUKTER Kemiske produkter i frisørsalonen inddeles af Brancheforeningen SPT i 12 grupper efter deres anvendelse (1). A. Hårshampoo: Detergenter/ tensider (nonion, anion, kation og amfotere) Viskositetsmidler (ex.polyethylenglykol og propylenglykol) Konditioneringsmidler (silikoneforbindelser, cellulosederivater, fedtsyreestere) UV-filtre og opaliserende stoffer, konsistensmidler, parfume, farvestoffer Konserveringsmidler, max. 1% (ex. parabener) B. Hårfarve, oxiderende (permanente): Farve (ex. p- og o-phenylendiamin, p-toluendiamin, p- og o-aminophenol, p- aminodiphenylamin) Koblere (ex. m-phenylendiamin, m-aminophenol, 1-naphol, 2,4-diaminophenoxyethanol) Alkali (ex. ammoniak, ethanolamin) Opløsningsmidler (propylenglykol, benzylalkohhol, ethanol, isopropanol) Konsistensmidler, detergenter, antioxydanter, parfume, kompleksdannere, mv. C. Oxidationsmidler til hårfarve/afblegning (bejdse) anvendes med oxyderende hårfarve: Hydrogenperoxid max. 12% Emulgatorer, fugtighedsgivere (glycerin), kompleksdanner, stabilisator, ph justering (syre). D. Hårfarve, toning og skylning (ikke permanente): Farvestoffer (ex. 4-amino-2-nitrophenol, aminoantrakinon) Ethanol, max 50% Opløsningsmidler, max. 10% (ex. Propylenglykol, methoxyisopropanol) Emulgator, kationiske detergenter, konditioneringsmidler, konsistensmidler, parfume. Drivgas (hvis aerosolform) Konserveringsmidler (ex. parabener) E. Hårfarve, indlægningsmidler sammen med vandondulation: Farvestoffer (uspecificerede) Alkoholer, max 80% Acetone Silikoneolie, polymerer (ex. PVA), detergenter Konserveringsmidler, max. 1% F. Permanentvæske: Ammonium thioglycolat, diammonium dithioglycolat Cystein Alkali konsistensmidler, detergenter, parfume, kompleksdannere

4 G. Fiksering til permanentvæske: Hydrogenperoxid Detergenter Konsistensmidler, parfume, kompleksdannere, farve m.v. Konserveringsmidler, max. 0,2% (ex. parabener) H. Hårbalsam: Olie, voks, silikone, fedtalkohol, max. 15% Alkohol, max. 10% Detergenter, katione og amfotere, konsistensmidler, parfume, kompleksdannere, farve m.v. Konserveringsmiddel, max 1% (ex. parabener) I. Gele, skum: Polymerer (ex. PVA, PVP) Alkohol, max 50% Silikoneforbindelser Fugtighedsmidler, detergenter, konsistensmidler, parfume, farver Konserveringsmidler, max 1,5% J. Vandondulation: Polymer, max 5% (ex. PVA) Ethanol, isopropyl alkohol Acetone Parfume, farve, katione detergenter, silikoneforbindelser, UV-filtre, drivmidler til aerosol m.v. Konserveringsmiddel, max. 2% (ex. parabener) K. Hårlak: Polymerer, max. 8,5% (ex. PVA) Alkohol, max 95% Opløsningsmidler, max. 25% (ex. Acetone) Blødgørere, parfume m.v. Konserveringsmidler, max. 1% (ex. Parabener). L. Lysningspulver/afblegningspulver, anvendes oftest sammen hydrogenperoxid (bejdse): Persulfater (ammonium/na/k), max. 70% Fyldstoffer (ex. silikat, carbonat) konsistensmidler, detergenter, ammoniumforbindelser m.v. Disse grupper har forskellige egenskaber, men mange stoffer går igen i forskellige produkttyper. Udvælgelsen af stoffer til toksikologisk gennemgang er baseret på denne informationskilde (1), en tidligere rapport om frisørarbejde (2), en opstilling af de mest anvendte hårfarver (3) samt de produktkarakteristika som er fremgået af Micromedex produktdatabaser (4).

5 TOKSIKOLOGI De udvalgte kemikalier er vurderet i forhold til reproduktionsskadende effekt med toksikologiske oplysninger fra Micromedex systemet af databaser: Reprorisk (Databaserne: Reprotext, Reprotox, Shephards, Teris) og Poisindex (5,6). Styrken i disse databaser er, at informationerne er evalueret af ekspertpaneler og opdateres løbende. Ammoniumforbindelser Anvendes bl.a. i permanente hårfarver. Ammonium omsættes i kroppen, metaboliseringskapaciteten er normalt stor. Reproduktionstoksikologiske data er sparsomme, men der er ikke mistanke om effekter på reproduktion, med mindre moderen er forgiftet (ingen specifik reproduktionstoksisk effekt). Ammoniumhydroxyd er en base, ætsende. Baser Stærke baser som metasilikat, ammonium-, natrium- og kaliumhydroxyd anvendes i midler til udretning af krøller og hårfjerningsmidler. Det er uvist om denne anvendelse også foregår i DK. Stofferne er ætsende, men ikke reproduktionstoksiske. Borater Natriumperborat har været brugt i permanentvæske. Arbejde med borater har i et enkelt studie været associeret med nedsat antal spermier. Ingen påvirkning af fertilitet i rotter, men efter langtids dosering med store doser (70g/kg/dag) påvirkning af testes og ovarier i hunde og rotter. Brintoverilte Hydrogen peroxid bruges som reagens i hårfarveprodukter. Det er en irritant, som har haft effekter i genetiske testsystemer, men ikke i hele organismer. Embryotoksisk effekt er set ved eksponering af kyllingefostre i eksponeringskamre, relevansen er tvivlsom. Er ikke reproduktionstoksisk i intakte dyr uden samtidig toksisk effekt på moderen. Der er ikke fundet epidemiologiske studier. Stoffet omsættes normalt i kroppen. Detergenter, non- og anioniske Overfladeaktive stoffer, findes bl.a. i shampoo. Der er ikke fundet studier der tyder på reprotoksiske effekter af disse detergenter/tensider Detergenter, kationiske Findes bl.a. i balsam. Få ældre dyreeksperimenter har vist fosterdød og øget resorption efter maternelt toksiske doser. Ingen nyere studier, eller humane data. Ethanol Opløsningsmiddel i hårfarver, balsam, vandondulationsmidler m.v.. Indtagelse af alkohol under graviditeten kan medføre misdannelser og udviklingsforstyrrelser. En nedre grænse for effekterne kendes ikke. Ethanol optages ikke i væsentligt omfang ved inhalation og via intakt hud er beskeden. Isopropanol Opløsningsmiddel, anvendelse jf. ovenfor. Maternelt toksiske doser har i forsøg været reproduktionstoksiske, usikker relevans for human risiko. Der er ikke relevante epidemiologiske studier.

6 Opløsningsmidler; andre Nedenstående stoffer har været omtalt som opløsningsmidler i forskellige frisørprodukter. Det er uvist, i hvilket omfang de anvendes, specielt er det uvist om EGME og PGME overhovedet bruges. Benzylalkohol har i et studie med injektion i kyllingefostres blommesæk været teratogent. I øvrigt ikke holdepunkter for en reproduktionsskadende effekt. Acetone har eksperimentelt medført forkortet menstruationscyklus hos kvinder. Udsættelse for flere forskellige opløsningsmidler, inklusive acetone, har været associeret med misdannelser i centralnervesystemet i epidemiologiske studier. Dyreeksperimenter har ikke tydet på en specifik reproduktionstoksisk effekt af acetone. Propylenglykol har i eksperimentelle studier med excessive orale doser eller parenteral administration været reproduktionstoksisk. Ingen andre data. Butandioler (butylenglykol) kan muligvis medføre nedsat intrauterin vækst ved store doser til moderdyret. Har dog også være brugt som kosttilskud til drægtige søer, øger kuldstørrelse. Humane data mangler. Polyethylenglykols generelle toksiske effekter er knyttet til lavmolekylære PEG-forbindelser (PEG- 200 PEG-400). Reproduktionstoksiske efter oral administration til forsøgsdyr. Ingen humane data. Ethylenglykolmethylether (EGME) er reprotoksisk i forsøgsdyr og Propylenglykolmethylether (PGME) har været reproduktionstoksisk i enkelte dyreforsøg. Begge stoffer er flygtige. Det er uvist om stofferne bruges i frisørprodukter. Ingen humane data. Para-phenylendiamin (PPD) p-phenylenediamin er et oxiderende (permanent) farvestof, som er kendt for type 4 allergi. Det er kun er sparsomt belyst reproduktionstoksikologisk, men var ikke teratogent i rotter ved maternelt toksiske doser. Toluen-2,5-diamin Farvestof, som ved injektion ikke var teratogent i mus. Ældre undersøgelse af eksponerede mænd gav ikke holdepunkter for reproduktionstoksiske effekter. Stoffer er allergent. Resorcinol Farvestof, som hverken dyreeksperimenter eller begrænsede humane data tyder på er reproduktionstoksisk 4-amino-2-hydroxytoluen (amino-kresol) Anvendes ved hårfarvning. Ældre evaluering indicerede ikke teratogen, mutagen eller carcinogen effekt. Para-aminophenol Anvendes til hårfarvning. Der er ikke fundet data, som tyder på specifik reproduktionstoksisk effekt. Persulfat Persulfater udgør størstedelen af lysnings-/afblegningspulver. Forbindelserne synes ikke at være undersøgt for reproduktionstoksiske effekter. Thioglykolater Findes i permanentvæske. Natrium thioglykolat har i maternelt toksiske doser medført nedsat vækst af fostret. Der er ikke fundet andre relevante studier.

7 Silikoneforbindelser Kan findes i vandondulationsvæsker, hårlak og balsam. Der er ikke fundet holdepunkter for reproduktionstoksiske effekter af silikoneforbindelser. Polyvinylacetat (PVA) Kan findes i vandondulationsvæsker og hårlak. I et ældre rotteforsøg med langtidsfodring af hanrotter med PVA udviste hanligt afkom ændringer i adfærd; i øvrigt er der ikke holdepunkter for en reproduktionstoksisk effekt. Polyvinylpyrrolidon (PVP) Kan findes i vandondulationsvæsker og hårlak. Der er ikke fundet data, som indicerer reproduktionstoksisk effekt af PVP. Pyrrolidon har i meget store doser været reproduktionstoksiske, men det er usikkert om doserne var specifikt toksiske for fostret eller om moderdyret var påvirket. Parabener Parabener bruges som konserveringsmidler i flere frisørkemikalier. De er mistænkt for at være hormonforstyrrende, men der usikkerhed om deres reproduktionstoksiske potentiale. Ved injection, hvor stofferne ikke omsættes, har de været svagt østrogene (butylparaben mindre end 1: af 17 beta-østradiol). Parabener omsættes til hydroxybenzosyre efter indtagelse og hudoptagelse, denne forbindelse har ikke væsentlig østrogen aktivitet. Forsøg med oral eksponering af forsøgsdyr har ikke tydet på reproduktionstoksiske effekter. I modsætning til administration ved subcutan injektion. Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) DEHP har østrogen, antiandrogen, teratogent og føtotoksisk virkning i høje doser. Det har toksisk effekt på testis, specielt i unge dyr. DEHP blev forbudt af EU i 2004, det er uvist i hvilket omfang det er indgået i frisørprodukter. Phthalater, andre Phthalater under et mistænkes for at være reproduktionsskadende herunder hormonforstyrrende. Forholdene mht. eksponeringsveje og sikre eksponeringsniveauer er uafklaret. Phthalater har haft udbredt anvendelse, herunder i frisørprodukter, men det er uvist om og evt. hvorledes frisørers udsættelse for disse forbindelser adskiller sig fra andre dele af befolkningen. UDSÆTTELSE FOR KEMISKE STOFFER I FRISØRFAGET. Optagelse af kemiske stoffer ved frisørarbejde kan ske gennem huden via frisørens hænder, når håret vaskes og farves og ved indånding af luftbårne kemiske forbindelser. Udsættelsen er almindeligvis størst under blanding og påførsel af kemikalier i håret. Udsættelsen varierer mellem sekunder for hårspray til minutter ved påførsel af hårfarver eller permanentvæsker, men det kan foregå mange gange i løbet af en arbejdsdag. IARC har foretaget en opsummering af foreliggende luftbårne målinger fra forskellige studier, se vedhæftede bilag og (7). Der er foretaget luftbårne målinger i 10 spanske frisørsaloner (8). Der fandtes TVOC er i konc mellem mg/m 3. Det drejer sig om udsættelse for lavere koncentrationer af en sum af mange

8 forskellige kemiske stoffer, herunder butyl acetat (4 mg/m 3 ), ethanol (3 mg/m 3 ), limonen (1 mg/m 3), dekametylsylopentsasiloksan (15 mg/m 3 ) og toluen (0,3 mg/m 3 ). Benzen forekom i koncentrationer på mikrog/m 3 og diethyl-phtalat i koncentrationer på 0,5 mg/m 3. Der anvendtes ikke udsugning under arbejdet. Personbårne målinger på 18 frisører under 6 timers arbejde med mørke oxidative hårfarver indeholdende 2% 14 C-para-phenylendiamin (PPD) viste koncentrationer mellem <25 og 0,88 mikrogram/m 3 ved en gennemsnitlig udsættelse på 30 minutter (9). Blandt frisørelever påvistes ved personbårne målinger koncentrationer på 0,04 mg/m 3 for hydrogenperoxid,0,76 mg/m 3 for ammoniak, og 0,02 mg/m 3 for persulfater (10). Der er ikke fundet undersøgelser over målinger foretaget på frisørsaloner, hvor der er anvendt velfungerende udsug, men det angives, at niveauerne reduceres betydeligt (Hollund & Moen 1998, Leino 2001). Flere frisørkemikalier kan optages gennem huden. Gennemtrængeligheden af handsker er undersøgt i flere studier, og hudeksponering kan forekommer (11). Når handskerne anvendes korrekt gav alle handsker en god beskyttelse. Gennemtrængeligheden var mindst for nitrilhandsker sammenlignet med handsker af latex og PVC (12). EPIDEMIOLOGISKE STUDIER Der er i tidsrummet udført i alt 14 epidemiologiske undersøgelser, hvor risikoen for infertilitet og/eller negativ graviditetsudfald er undersøgt med forskelligt design blandt frisører og referencepopulationer (Blatter 1993, Kersemaekers 1997, Rylander 2002, Rylander 2005, Axmon 2006, Hougaard 2006, Baste 2008, Zhu 2006, Ronda 2009, Axmon 2009, Halliday-Bell 2009, Ronda 2010 og Morales 2011). I samtlige studier er eksponering-vurderingen baseret på selvrapporterede oplysninger om anvendelse af frisørprodukter og varighed heraf. Nogle studier anvender retrospektive design, hvor eksponeringsoplysninger er indhentet efter, at fødselsudfaldet er kendt, hvilket giver risiko for recall bias, men andre studier er prospektive, hvor eksponeringsoplysninger er indsamlet inden graviditetsudfaldet er kendt. I nogle studier er oplysninger om graviditetsudfald indhentet ved selvrapporterede oplysninger, men i de bedste studier foreligger der uafhængige registerbaserede oplysninger om graviditetsudfaldene. Neden for gennemgås resultaterne kortfattet med opdeling på de vigtigste grupper af negative reproduktionsudfald. Infertilitet Nedsat forplantningsevne udtrykt som menstruationsforstyrrelse, subfertilitet (øget tid til graviditet), eller infertilitet er undersøgt i 4 studier (8,13,14,15). Der er fundet indikationer på, at arbejde som frisør er relateret til en let øget risiko for subfertilitet, men undersøgelsesresultaterne er ikke konsistente, og ikke relateret til nogle specifikke eksponeringer, hvorfor det er usikkert, om en

9 givet risiko, hvis en sådan er til stede, er relateret til bestemte eksponeringer i frisørfaget, eller skyldes confounding. Spontan abort Der foreligger 5 epidemiologiske undersøgelser af risikoen for spontan abort blandt frisører (13,17,18,19,x). Mens der i et norsk studie fra 2008 hos en knap frisører er fundet en let øget risiko for spontan abort (OR 1,3, 95% CI 1,1-1,6), (13) er der i 4 andre undersøgelser ikke gjort lignende iagttagelser. Den norske undersøgelse er et tværsnitsstudie, hvor resultatet er baseret på spørgsmål vedrørende alle tidligere graviditeter, og der er formentligt en betydelig risiko for recall bias, hvilket kan være forklaringen på de afvigende fund. Alt i alt er der ingen holdepunkter for, at arbejdet som frisør i den nævnte periode i de undersøgte lande (Holland, Danmark, Sverige, Norge og Spanien) medfører øget risiko for spontan abort. Fostervæksthæmning og lav fødselsvægt Der foreligger 8 epidemiologiske undersøgelser, som belyser risikoen for for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og fostervægthæmning (17,18,19,Halliday-Bell 2009, Rylander 2005, Ronda 2010, Axmon 2009, 20). Der er i en række af disse studier fundet en let forøget risiko for både preterm fødsel, nedsat fødselsvægt og fostervæksthæmning under graviditeten, men fundene er ikke genfundet i andre studier. En svensk forskergruppe rapporterede i 2002 øget risiko for nedsat fødselsvægt og fostervægthæmning i en stor undersøgelse af svenske frisører med den almindelige befolkning som reference, og baseret på uafhængige registerbaserede oplysninger om fødselsvægt og gestationsvarighed. Det er bemærkelsesværdigt, at den samme forskergruppe i en ny undersøgelse publiceret i 2009 ikke reproducerer disse fund, når den almindelige befolkningsreference erstattes af søstre til frisørerne, hvor genetiske forhold i en vis udstrækning samt eksponeringer i barndommen kontrolleres effektivt. Heller ikke disse graviditetsudfald er på en konsistent måde relateret til bestemte eksponeringer i frisørfaget. Misdannelser Strukturelle misdannelser er relativt sjældne, hvorfor store undersøgelsesgrupper er nødvendige. Der er 2 modstridende undersøgelser af misdannelser generelt blandt frisører en ældre svensk undersøgelse, hvor der fandtes en markant øget risiko for misdannelse (af forskellig karakter) (18), og en dansk undersøgelser i mor-barn-kohorten fra 2006, hvor dette fund ikke reproduceres (19). Risikoen for specifikke misdannelser kan dog ikke belyses i disse studier. Ved en dansk undersøgelse af kryptorkisme og hypospadi fandtes dog indikationer på en let øget risiko for hypospadi men ikke kryptorkisme ved erhvervsmæssig udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, herunder blandt frisører (21). Reviews Der foreligger 2 systematiske reviews vedrørende risikoen for negativt graviditetsudfald blandt frisører en hollandsk publikation fra 1993, som i høj grad var med til at sætte fokus på potentielle reproduktionsproblemer blandt kvindelige frisører (20) og dels et nyt review publiceret i 2010 (22). Der er god overensstemmelse mellem konklusionerne i det tidlige og det senere review: Der ikke er konsistente epidemiologiske holdepunkter for infertilitet og negativt graviditetsudfald ved frisørarbejde. Sammenfatning Der er ikke i 14 epidemiologiske undersøgelser, som direkte adresserer risiko for infertilitet og negativt graviditetsudfald blandt frisører gennem de seneste 15 år fundet konsistente holdepunkter

10 for en øget risiko. Modstridende undersøgelsesresultater kan i en vis udstrækning forklares med valg af referencegruppe. Ved den seneste danske undersøgelse, som er en prospektiv undersøgelse baseret på den store landsdækkende mor-barn-kohorte, er der ikke fundet risiko for infertilitet eller negativ graviditetsudfald blandt kvindelige frisører. Det er foreslået, at hormonforstyrrende stoffer som parabener og phtalater øger risikoen for specifikke misdannelser som kryptorkisme og hypospadi. Der er indtil videre kun ubekræftede og svage holdepunkter herfor. RISIKOVURDERING Frisørprodukter indeholder et meget stort antal kemiske stoffer og det er ikke muligt at give en udtømmende vurdering af samtlige. De epidemiologiske studier af ansatte i frisørfaget giver imidlertid en overordnet indikation vedrørende reproduktionsskader i gruppen af udsatte. Frisørkemikalier omfatter en række lokalirriterende, evt. ætsende stoffer og stoffer der er tilbøjelige til at fremkalde allergi med reaktioner fra hud og evt. luftveje. I reproduktionssammenhæng er der ikke indicier for at disse stoffer udgør et problem. Der anvendes en række opløsningsmidler i frisørsaloner, hovedparten er alkoholer inkl. ethanol og flygtige kulbrinter er ikke almindeligt, så vidt det har kunne vurderes ud fra den foreliggende litteratur. Det er uvist om påvisning af stoffer som toluen og benzen i lave koncentrationer kan tilskrives frisørkemikalier eller om de evt. stammer fra generelle kilder i miljøet. Glykolethere anvendes i frisørkemikalier, men de stoffer, som er identificeret er kun lidt flygtige og uden et sikkert reproduktionstoksisk potentiale. Blandt flygtige glykolethere er stoffer med reproduktionstoksiske effekter, men det er usikkert om disse anvendes i frisørprodukter. Flere glykolethere har en betragtelig hudoptagelighed. Der kan være grund til at sikre sig at specifikt reproduktionstoksiske glycolethere som fx EGME ikke indgår i produkterne. Parabener og phthalater er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Risikoen er ikke afklaret. Stofferne er hudoptagelige, men tungt fordampelige, og udgør derfor hovedsagelig en potentiel risiko ved hudeksponering. Korrekt brug af egnede handsker forhindrer eksponering. De foreliggende epidemiologiske studier giver ikke sikre holdepunkter for, at arbejde i frisørsaloner øger risikoen for negative reproduktionsforløb, men forholdet er ikke afklaret. KONKLUSION Arbejdstilsynets regler om indkapsling, blandebokse, lokal og generel udsugning samt brug af egnede handsker nedsætter eksponeringen for kemikalier i frisørsaloner. Overholdes disse regler er det vores vurdering at eksponeringen vil nedbringes til et niveau, så arbejdet herefter kan fortsættes under graviditeten uden øget risiko for negativt graviditetsudfald.

11 ! "!#$!"%%&'# ""#())***#"!)% % ) )+)#+)#+ ) $+), -.%&.'. &%/0&. &"-/!"",'/1"1/22,/"* 34 56!%7$." "#""3"#"7(8$""""$"$9""7"#:"", "" ;(9 < =>$"?"< =- "/4 6$" A- "BC""#())*** =!)).'$ < =>- "/6#!>DC""".E4 6$"A- "BC""#())*** =!)).'#9$ < =>- "=>DC""".E4 6$"A- "BC""#())*** =!)).'#9$ '7 $F $#"=#$%..#$%$" C'6: # ""#()) #%)1G 4)< #) ) 9#% 61"'.=#$" $."1< "' ;(9 - $.9!H"F $#"=#$%":9#9#7 9" ="7('."$7H: =(9 < $94 7"1"1 "- ";(?< 9?/ '/.2"F $#" =#$"# "7 'F $#- 7; (9?- /?5 "%7"/#9#7 # "$ """' F$#-7 ;AB( 9 1/6/- $1/F 7G C%""7#"$." % ("- - ""$72F $#1< (9 ""< /I$4' < "$$" =#$ F $#< A?B(9 - $0/- 3-/2/H-/$-!%%""7 H97%* 9$#%%, ""7- $ 6# 0!J < /6G/I$4' 6#$"$" =#$ 2J!1- "(9

12 61/< 1/4 '< % C"'F$#1-"( 9 67?/'= '/0/'.< 6#$"$" % F $#1< (9 /- $G-/F 27$" % * #"#"", G "":"2J!1- "(9 0!J < 6#$" 1# 7( 9 < 9$K3< < /6 $9- :/0?/$"$#'9< /?#94 3 'F 2/2"$#"=#$"$#" " % "("$7", "."""$71 "- ";( ""#()))***$")""))) ":/- < /, $< /.'/:2/G $'H""7 #7 #"97" "* 2F $#< =(( Koniecki D, Wang R, Moody RP, Zhu J. Phthalates in cosmetics and personal care products: Concentrations and possible dermal exposure. Environmental Research 2011; 111:

13 BILAG IARC s monograph 99. Luftbåren eksponering på frisørsaloner.

14

15

REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER?

REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER? Rapport nr. 1 / 2013 RAPPORT OM REPRODUKTIONSSKADER VED ARBEJDE MED FRISØRKEMIKALIER? Af Lilli Kirkeskov ledende overlæge PhD, Jens Peter Bonde professor, overlæge dr. med, Niels Ebbehøj overlæge dr. med,

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

hos kvindelige frisører

hos kvindelige frisører hos kvindelige Karin Sørig Hougaard, NFA Skader på evnen til at få børn Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få sundt og levedygtigt afkom Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Reproduktionscyklus

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Branchevejledning om kosmetikprodukter for frisører Indledning Frisører skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for frisørkosmetiske produkttyper anvendt i salonen. Brancheforeningen SPT's Markedsudvalg

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Den Danske Liste over kræftfremkaldende stoffer Verdens længste liste (næsten 600) Grænseværdier for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0855 POWERDIESEL ECO SAE 15W/40

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0855 POWERDIESEL ECO SAE 15W/40 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet Anvendelse Motorsmøreolie Identifikation af virksomheden/selskabet PAKELO MOTOR OIL Srl Via Fontanelle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand.

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand. Cremesæbe Type: Cremesæbe Anvendelse / Egenskaber Cremesæbe anvendes ufortyndet. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Velegnet til dispenser. Cremesæbe er mild og udtørrer ikke huden. Den

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL BADEVÆRELSE 2IN1 Pr.nr.: 2225685 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL OVN & GRILL Pr.nr.: 2225677 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

TASKI SPRINT 200 FRESH

TASKI SPRINT 200 FRESH Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1779352 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro Revisionsdato: 16. april 2012 Erstatter: 3. december 2010

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro Revisionsdato: 16. april 2012 Erstatter: 3. december 2010 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro WC-rens Pro 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: WC-rens Pro Varenr.: 10499 PR. Nr.: Varetype: WC-rens Nødtelefon:

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V461D Produktregisternummer: 2170880

Læs mere

Uni Rens Extra. Deklaration: <5 % natriumhydroxid <5 % natriummetasilikat <5 % anioniske tensider <5 % komplexdanner <5 % nonionisk tensid

Uni Rens Extra. Deklaration: <5 % natriumhydroxid <5 % natriummetasilikat <5 % anioniske tensider <5 % komplexdanner <5 % nonionisk tensid Uni Rens Extra Anvendelse: Affedtningsmiddel. Til rengøring af stærkt besmudsede flader. Til rengøring i levnedsmiddelindustrien. Fjerner effektivt alle alm. forekommende urenheder, samt sod og olie. Brugsanvisning

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overenstemmelse med regulativ (EC) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i overenstemmelse med regulativ (EC) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse TRANSNET C SUPER Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ALKALISK VÆSKE KARROSERIESHAMPOO RENGØRING AF KARROSSERIER

Læs mere

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Kristalin Bio Kode 110841E Version 1 Udgivelsesdato 27 september 2006 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

363-0. Dokument nummer : 20-7131-4 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 28/12/2006

363-0. Dokument nummer : 20-7131-4 Udgivelsesdato : 10/10/2007 Version : 3,00 Erstatter dato : 28/12/2006 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (816): 43 48 01 00 Udenfor normal åbningstid : 21 26 97 29 Email: dkmiljo@mmm.com ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER

HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER Undersøgelse af luftvejssymptomer, lungefunktion og støvudsættelse for nedrivere, isolatører og

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Skumsæbe Vision uden parfume PR-nr.: - Synonymer: 12599 - Skumsæbe Vision

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI JONTEC FORWARD FREE F4h Pr.nr.: 1775896 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Symptomer: Indånding af dampe kan give sløvhed, svimmelhed og medføre skader på nervesystemet ved længere tids påvirkning.

SIKKERHEDSDATABLAD. Symptomer: Indånding af dampe kan give sløvhed, svimmelhed og medføre skader på nervesystemet ved længere tids påvirkning. CID Clean 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: CID Clean Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064 Telefax: +45 9632 0063

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Brug: Anvendelse: Emballage: Leverandør: E-mail på ansvarlige for dette SDS PRAESTOL

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Metalfolie indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Kalk væk maskinrensetablet Dato: 16.11.09 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: AFDW-260.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dato: 28.02.08 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW2713AW Maskinopvasketablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Farm Wash Color PRODUKTTYPE ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING

Farm Wash Color PRODUKTTYPE ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Farm Wash Color Side 1/1 Databladsnr.: 1831 Printdato: 27. jun 2011. PRODUKTTYPE ANVENDELSE EGENSKABER KARAKTERISTIK BRUGSANVISNING OG DOSERING Tekstilvaskemiddel NOVAREN EXTRA er et koncentreret vaskepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Deb Universal Protect creme Revisionsdato: 14. september 2011 Erstatter: 5. oktober 2010

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Deb Universal Protect creme Revisionsdato: 14. september 2011 Erstatter: 5. oktober 2010 Deb Universal Protect creme SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Deb Universal Protect creme 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Deb Universal Protect

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Udstedelsesdato: 18. juni 2013 Version: 2 Side: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet eller materialet: Pletfjerner Anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA SCALE D5.2 Pr.nr.: 1533387 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave Johnson Soft Care Soft SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Varenr.:

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer)

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet Konference: Status for de uløste problemer med kemikalier,

Læs mere

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2029297 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA CALC D5 Pr.nr.: 1440578 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Neophos PowerBall Quantum

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Neophos PowerBall Quantum SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0121869 VERSION: 8,0 PRODUKTNAVN: ANVENDELSE:

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia A/S Drejergangen 3C, 1. th

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Fugerens

Sikkerhedsdatablad. Fugerens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø. Telefon: 7545 4828 Fax.: 7611 5080 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn: Fugerens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Hermed kommentarer fra Arbejdstilsynet til den faglige høring af de 9 LOUS-kortlægningsrapporter:

Hermed kommentarer fra Arbejdstilsynet til den faglige høring af de 9 LOUS-kortlægningsrapporter: Hermed kommentarer fra Arbejdstilsynet til den faglige høring af de 9 LOUS-kortlægningsrapporter: For stofferne gælder generelt følgende kemiske arbejdsmiljøregler: Arbejde med kodenummererede produkter

Læs mere