Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen"

Transkript

1 Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

2 Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 12, der omfatter Vangen, Vikingevej, Strubjerg og Arkildsdal. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling 12 er et dejligt centralt område med butikker, institutioner, gode offentlige busforbindelser samt et godt miljø og sammenhold mellem beboerne. Vi håber også at du vil hjælpe os med at bevare det. Det kan kun lade sig gøre, hvis alle følger de regler der er aftalt inden for boligafdelingen. Derfor bedes du snarest læse de med lejekontrakten udleverede: Friere råderet Husorden Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesvejledning Vedtægter for Sundby-Hvorup Boligselskab Beboerinfo Afdeling 12 er beliggende Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal og Vangen , Nørresundby. Fakta Afdeling 12 omfatter 815 boliger 190 garager 2 selskabslokaler på Vikingevej 9B og Vangen 283B Kvarterets Hus (Vangen 83C) 1 genbrugsbutik (Vangen 83B) Ved indflytning udleveres 3 stk. nøgler til lejligheden, 2 stk. nøgler til kælder (ST) og 1 stk. grøn kode-nøgle. Kode-nøglen skal anvendes ved bestilling af ekstra nøgler hos en låsesmed og skal afleveres ved udflytning sammen med de andre nøgler. Pulter-/kælderrum til lejligheden har samme bolignummer som lejligheden. Pulter-/kælderrum skal altid holdes aflåst. Barnevogns- og knallertrum er alle i kælderen. Nøgle til knallert- og barnevognsrumrum kan mod betaling af depositum på kr. 200,00 afhentes på kontoret (se vedlagte liste over fællesrummenes placering). Selskabslokaler (8 stk.) kan lejes af Sundby-Hvorup Boligselskabs beboere ved henvendelse på kontoret. Selskabslokalerne er beliggende Fr. Rygårdsvej 12 (kælderen), Bakkevej 30 (kælderen), Bakkevej 11 (hus), Abildgårdsvej 40B

3 (hus), Vikingevej 9B (hus), Vangen 283B (hus), Lindholm Søpark 2 (hus), Hanebjælken 21, Vestbjerg (hus). Æresport til opsætning ved festlokalerne Vikingevej 9B og Vangen 283B er i stoledepoterne (2 alu-miniumsrør med en overlægger) og er inkluderet i lejen for lokalerne. Kontakt Ejendomsmesteren. Gæsteværelser (6 stk.) kan lejes af Sundby-Hvorup Boligselskabs beboere ved henvendelse på kontoret. Gæsteværelserne er beliggende på Stationsvej 41 (2 stk.), Uttrupvej 2 (1 stk.), Bakkevej 24 (2 stk.), Lindholm Brygge 21 (1 stk.) og Sdr. Kongevej 66 (1 stk.). Garager - Opskrivning på venteliste til garage foretages ved personlig henvendelse til kontoret. Man vil kun komme i betragtning til en garage, såfremt man har bil eller motorcykel. Fællesgarager (4 stk.) til knallert/knallert 45 kan lejes af afdelingens beboere. Opskrivning på venteliste til fællesgarage foretages ved personlig henvendelse til kontoret. Man vil kun komme i betragtning til en plads i fællesgaragen, såfremt man har en knallert/knallert 45. Knallertrum - I hver blok findes et kælderrum specielt beregnet til knallerter. Knallerter må af hensyn til brandmyndighederne kun stå i dette rum. Nøgle hertil kan mod kvittering og betaling af depositum på kr. 200,00 afhentes på boligselskabets kontor. Transport af knallerter til kælder skal ske af de udvendige kældertrapper. Hobbyrum - I såvel det til lejligheden hørende pulter-/kælderrum som evt. lejede kælderrum må der ikke foretages aktiviteter, der er til gene for ejendommens lejere. I kælder/hobbyrum må der ikke foretages installationer, der er særligt elforbrugende på bekostning af ejendommens økonomi. Til sådanne installationer kræves særlig tilladelse (skriftlig fra kontoret) samt betaling af elforbruget. (ex. Fryser) Husdyr - Det er IKKE tilladt at holde husdyr. Navneskilte skal altid holdes ajourførte. For ændringer skal boligselskabets kontor kontaktes, hvorefter skiltet vil blive opsat. Trappevask Lejers ansvar - For nedennævnte blokke, er der ikke truffet beslutning om privat rengøring af trapperne: Vikingevej 1, 3, 9, 11, 15, 27 og 29 Strubjerg 2, 4, 6 og 8

4 Rengøring af trapper påhviler lejerne og omfatter: Trappe og repos fra 3. sal og til kælderindgang fejes og vaskes (alle gulve/trapper fra top til bund). Renholdelse af gelænder, balustre. Vægge aftørres og pletter fjernes. Renholdelse af døre, karme, gerigter. Frie vandrette flader i vindueskarme/rammer m.m. Gummimåtter ved indgangspartier rengøres. Det henstilles til beboerne om at anvende normal-størrelse dørmåtter, ikke tæpperester og lign. Møbelgenstande, blomsterkrukker m.m. fjernes således, at det ikke er til gene for dem, der har trappevasken. Ruder samt glasruder i indgangsparti pudses (1 gang månedlig) ind- og udvendige sider. Renholdelsen går på skift mellem lejerne således: Dem, der bor til venstre i opgangen, rengør trapper, vægge og vinduer i ulige måneder. Dem, der bor til højre i opgangen, rengør trapper, vægge og vinduer i lige måneder. Det er gældende for trapper i ovennævnte opgange, at de skal vaskes hver uge i vinterperioden (november t.o.m. februar). Rengøringen i sommerperioden er aftalt til 1 gang hver 14. dag (marts t.o.m. oktober). Ved ferie eller bortrejse træffes aftale med naboen om afløsning. VED TILSIDESÆTTELSE AF RENGØRINGSPLIGTEN, VIL BOLIGSELSKABET FORANLEDIGE RENGØRINGEN FORETAGET AF ET RENGØRINGSSELSKAB FOR LEJERS REGNING. Fodtøj, legetøj o. lign. må ikke henstilles på trappeopgangen. Trappevask udlejers ansvar - Ved urafstemning 2001, 2003 og 2005 blev det vedtaget, at trappevasken skal udføres af et rengøringsfirma på følgende adresser: Strubjerg 10 (2005) 20 (2001) Vikingevej 7, 19 og 23 (2005) Arkildsdal 1 143, svalegangsblok (fra byggeriets start) Arkildsdal 147, 149 og 153 (2007) Arkildsdal (2003) Arkildsdal (2003) Vangen (2001) Vangen (2001) Vangen 263 og 265 (2005)

5 Vangen 261 og 267 (2007) Vangen (2001) Vangen , svalegangsblok (fra byggeriets start) Vangen (2001) Rengøringsfirmaets ydelse vedr. trappevask indeholder: Rengøringen er i sommerperioden (marts t.o.m. oktober) aftalt til 1 gang hver 14. dag. Rengøringen er i vinterperioden (november t.o.m. februar) aftalt til 1 gang hver uge. Rengøringen omfatter: Trappe og repos fra 3. sal og til kælderindgang fejes og vaskes (alle gulve/trapper fra top til bund). Renholdelse af gelænder, balustre. Vægge aftørres og pletter fjernes. Renholdelse af døre, karme, gerigter. Frie vandrette flader i vindueskarme/rammer m.m. Gummimåtter ved indgangspartier rengøres. Det henstilles til beboerne om at anvende normal-størrelse dørmåtter, ikke tæpperester og lign. Møbelgenstande, blomsterkrukker m.m. fjernes således, at det ikke er til gene for rengøringspersonalet. Ruder samt glasruder i indgangsparti pudses (1 gang månedlig) indog udvendige sider. Beløbet for rengøringen opkræves via huslejen. Udluftning - For at undgå mugdannelser og dermed ødelæggelser af træværk, tapet og maling, må du sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Udluft helst flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen og der bør lukkes ned for radiatorerne. Mere info finder du på Fælles vaskemaskiner findes kun i kælderen i altangangsblokkene, der er beliggende: Arkildsdal Vangen Vangen Ved benyttelse af ejendommes vaskemaskiner skal du følge de opsatte brugsanvisninger. Er du i tvivl, så tal med ejendomsfunktionæren/ ejendomsmesteren eller naboen om reglen.

6 Tørring af tøj bør ske enten i tørrerum, tørregård (udendørs) eller tørretumbler. Tørretumbler må bruges alle dage i tidsrummet fra kl Personer under 16 år må ikke betjene maskinerne. Vaskeriet er beregnet for beboerne og må ikke benyttes af venner og familie. I tilfælde af fejl ved maskinerne bedes dette meddelt ejendomsfunktionæren/ejendomsmesteren eller boligselskabets kontor snarest muligt. Tørre- og strygerum til fælles afbenyttelse skal renholdes af brugerne af rummene og i fornødent omfang efter hver afbenyttelse (se vedlagte bilag over tørre- og strygerummenes placering i blokkene). Tørretumblerne må benyttes alle ugens dage i tidsrummet fra kl Ejendomsfunktionærer i afdelingen: I området er der 7 ejendomsfunktionærer, 1 ejendomsmester og 1 servicemedarbejder, som klarer den almindelige daglige drift. Ejendomsmesteren kan træffes dagligt i træffetiden ved personlig henvendelse på hans kontor eller pr. tlf Nødhjælp: Ved et AKUT OPSTÅET PROBLEM udenfor ejendomsfunktionærens normale arbejdstid kan vagten hos Dansk bygningskontrol A/S kontaktes på tlf (Ved opkald til vagttelefon skal du oplyse, at du bor til leje hos Sundby- Hvorup Boligselskab) Leje af boremaskine. For nyindflyttere og andre, der har behov for at indrette sig med ophængning af diverse indbo på betonvægge og har brug for en boremaskine, kan en lånes ved henvendelse til ejendomsmesteren. Se info i opgang eller den lille beboerorientering I har modtaget. Lån af æresporte. Får du brug for en æresport til opsætning ved opgangen, kan den lånes hos ejendoms-funktionæren/ejendomsmesteren. Ejendomsfunktionæren/ejendomsmesteren vil også tage æresporten ned for dig dagen efter festen og tage vare på skjoldet, hvis du ikke selv har fjernet det. Henvend dig til ejendomsfunktionæren/ejendomsmesteren - men kun i arbejdstiden

7 Aviser og blade samt batterier, flasker og glas bedes afleveret i de af Aalborg Kommune opstillede containere og molokker. Lejligheden som du har lejet er en genbrugslejlighed. Lejligheden er istandsat efter gældende regler. Det vil sige at vægge er tapetseret eller malet og lofter er malet. Træværk m.m. er kun malet, når afdelingen har skønnet det nødvendigt. Rengøringen af lejligheden ved overtagelsen er en håndværkerrengøring og må ikke betragtes som en total rengøring. Forsikring. Sundby-Hvorup Boligselskab dækker bygningsskader, herunder skader på glas og sanitet. Anmeldelse af skader skal omgående ske til kontoret, tlf Vi gør opmærksom på at eventuelle skader på indbo skal dækkes af Deres egen forsikring uanset årsag. Kabel-TV: Afdelingen er tilsluttet YouSee og Bredbånd Nord, som kan levere forskellige produkter. Lejeren skal selv bestille disse produkter hos leverandøren og betale direkte til dem. Afdelingsmøde for afdelingens beboere afholdes hvert år i august/september. På mødet orienteres om afdelingens drift og budget for det efterfølgende år. Forslag til ændring af driften med mere skal indsendes til afdelingsbestyrelsen inden afdelingsmødet indsendelsesfrist oplyses på mødeindkaldelsen. Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet. Bestyrelsen består pr. 3. september 2014 af: Formand: Sekretær: Gunnar Sørensen, Vangen 99, 1. th. Randi Andersen, Vangen 103, 1. th. Leo Kristensen, Vangen 445, 3. th. Hans Jørgen Christensen, Vikingev. 11, st. th. Trine Bermann, Vikingevej 19, st.tv. Palle Olsen, Vangen 443, st. th. Toni Jensen, Vangen 445, st. th. Bente Mørk, Vangen 435, 2. tv. Jimmi Hansen, Vikingevej 13, st. tv.

8 Fritidsudvalgene (kontaktpersoner) Porcelænsmaling Inge Jørgensen, Arkildsdal 153, 1. tv Bankoklubben Preben Larsen Genbrugsen Solvej Christensen, Vangen 273, 1. tv Billardklubben Egon Sørensen, Vangen 269, 2. tv Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen i afd. 12

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere