KROP OG KOSMOS. 5. VISHNU HVILER PÅ SLANGEN ANANDA OVER INTETHEDENS VANDE. Verdener opstår og forgår i den hinduistiske kosmologi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROP OG KOSMOS. 5. VISHNU HVILER PÅ SLANGEN ANANDA OVER INTETHEDENS VANDE. Verdener opstår og forgår i den hinduistiske kosmologi."

Transkript

1 KROP OG KOSMOS I dette dokument findes nogle tekster og tegninger som fortæller om hinduernes verdensopfattelser og om menneskets placering i verden. l. PURUSHA. Denne tekst er fra rig veda, den ældste hinduistiske tekst, og muligvis den ældste overleverede tekst i verden. Beretningen om PURUSHA er fortællingen om, hvordan verden er blevet til ved et stort offer, hvor den mægtige PURUSHA krop blev til alle ting i verden. 2. HISTORIEN OM YMER. Denne tekst er fra den nordiske mytologi. Den forklarer verdens tilblivelse på samme måde som den indiske skabelsesberetning: en kæmpemæssig krop er blevet splittet op. Jætten Ymers krop blev til alle ting på jorden og i himlen. Hans blod randt ud som hav og elve, hans kød blev til muld, hans knogler til fjelde, tænderne og benstumperne til sten og ur. 3. SKABELSE OG UNDREN. Fra rig veda kommer endnu en skabelsesberetning, som udtrykker undren over, hvordan tilværelsens mangfoldighed er blevet til. 4. KÆRNINGEN AF HAVET. Der findes mange forskellige skabelsesberetninger i hinduismen. Historien om kærningen af havet er en af de meget kendte. 5. VISHNU HVILER PÅ SLANGEN ANANDA OVER INTETHEDENS VANDE. Verdener opstår og forgår i den hinduistiske kosmologi. 6. KROP OG YOGA. En tegning, som muligvis er 300 år gammel, er år senere end de to skabelsesberetninger fra Indien og Norden, men den udtrykker den sammen idé. Dette er ikke blot en tegning af en krop, men det er også en model af kosmos. 7. MAKROKOSMOS OG MIKROKOSMOS. En tegning fra den lille indonesiske ø, Bali, udtrykker tanken om, at mennesket er som en lille model af hele kosmos. 8. YANTRA er OG MANTRA ER. Et yantra, et diagram, som repræsenterer en guddom 9. ET KRISTENT YANTRA 10. DEN RITUELLE KRUKKE. 1

2 l. PURUSHA. Der findes adskillige indiske skabelsesberetninger, som hver på deres måde forklarer altings opståen. En af de mere kendte er beretningen om det store offer af det kæmpestore væsen PURUSHA, som er fra rig veda, den ældste hinduistiske tekst. Det er en håndfast og let begribelig beretning, som går ud på, at sønderdelingen af PURUSHAS mægtige krop blev til alle de ting, som er i verden. Det siges om PURUSHA: En fjerdedel af ham er alle væsner; tre fjerdedel af ham er, hvad der er udødeligt i himlen. I denne tankegang er de dødelige væsner på jorden altså uløseligt knyttet sammen med gudernes verden og med alt, hvad der er i kosmos, fordi alt er en del af den samme krop. Denne korte tekst forklarer også den indiske samfundsorden: Opdelingen i fire kaster. PURUSHA 1. Tusind hoveder har PURUSHA 1, tusind øjne og tusind fødder. Han bedækkede jorden rundt om og ragede ti fingres længde ud over den. 2. PURUSHA er alt dette, som har været eller som skal vorde. Han er ogsaa herre over udødeligheden, som han vokser ud over ved føde. 3. Så stor er hans storhed, og endnu større er PURUSHA. En fjerdedel af ham er alle væsener: tre fjerdedele af ham er, hvad der er udødeligt i himlen. 4. Med tre fjerdedele steg PURUSHA til vejrs: en fjerdedel af ham blev til her nede. Dermed bredte han sig til alle sider til, hvad der spiser og ikke spiser, 5. Af ham opstod Viraj 2, og af Viraj PURUSHA. Efter sin fødsel ragede han ud over jorden bagtil og fortil. 6. Da guderne ofrede med PURUSHA som offergave, da var foråret offersmør, sommeren brænde og efteråret offergave. 7. Denne først fødte PURUSHA bestænkede de som offer på offer-græsset; med ham ofrede guderne, Sadhyaerne 3 og Rsierne. 8. Fra dette universelle offer blev det brogede offersmør samlet; det gjorde man til dyrene i luften, i skoven og i landsbyen. 9. Af dette universelle offer fødtes hymnerne og sangene, af det fødtes metrene og offerformularen. 10. Af det fødtes hestene og alle de, som har to tandrader; køerne fødtes af det og geder og får. 11. Da de sønderdelte PURUSHA, hvormange dele delte de ham så i? Hvad kaldtes hans mund, hans arme, hans lår og hans fødder? 12. Hans mund var brahmanen, hans arme blev lavet til krigerkasten, hans lår var vaicyaen, og af hans fødder fødtes cudraen. 13. Månen fødtes af hans manas (tænkeorgan), solen af hans øjne; af munden opstod Indra og Agni og Vayu af hans ånde. 14. Af hans navle fremkom luftrummet, af hans hoved opstod himlen, af hans fødder jorden og af hans øre verdenshjørnerne; således formede de verden. 15. Syv var hans indhegnende stokke (paridhi), tre gange syv brændestabler blev lavet, dengang da guderne ofrede og bandt PURUSHA som offerdyr. 16. Med offeret ofrede guderne til offeret; det var de første lovregler; disse kræfter nåede himlen, hvor de gamle Sadhyaer, guderne, er. 2. HISTORIEN OM YMER. I den nordiske mytologi forklares verdens tilblivelse på samme måde som i den indiske skabelsesberetning: En kæmpemæssig krop er blevet splittet op. Jætten Ymers krop blev til alle ting på jorden og i himlen. Hans blod randt ud som hav og elve, hans kød blev til muld, hans knogler til fjelde, tænderne og benstumperne til sten og ur. Bemærk den store lighed, der er imellem de to myter. Vore nordiske forfædres religion var i slægt med den gamle indiske religion ligesom de gamle romeres og grækeres religion. 2

3 VERDENS TILBLIVELSE OG GUDERNE I urtidsdagene, før der endnu var nogen jord eller nogen himmel, ej heller noget hav som skyllede op om en kyst, lå der midt i verden et uhyre svælg, og det svælg kaldtes Ginnungagap. Mod nord stod det kolde Niflheim, hvor grumme storme stred i mørket, og mod syd lyste det brændende Muspelheim så hedt og gloende, at ingen kunde færdes i det land uden de der havde hjemme i dets brand. Surt hedder den som værger Muspelheim, og hans sværd er den hårde lue; det er ham som engang skal øde verden med ild og styrte guderne. Men dengang da guderne endnu ikke var født, da bovnede isen i Ginnungagap. Ti ud af det mægtige svælg strømmede der rivende elve, og når de fossede ud i Niflheims drivtåge og slud, frøs de sammen og skred videre som tunge isbræer ligesom slagger der flyder ud af et bål; og de tåger der tungt lå og rugede over isen, stivnede til et koldt rimdække. Men fra Muspelheim slog den varme vind op mod isen og stod stille og dirrede som på en lummer sommerdag. Under varmen smæltede rimlagene og dryppede ned som levende dråber, og dråberne tog menneskelig skikkelse. Således opstod den uhyre Ymer, alle rimtursers fader. Medens Ymer endnu lå slumrende, sprang sveden ud af ham over hele kroppen. Under hans venstre armhule voksede der en mand og en kvinde frem, hans højre fod avlede en søn med den venstre, og fra dem kom en rig yngel, så at verden snart blev opfyldt af grumme jætter. Der blev ved at rinde dråber fra rimlaget; af dråberne fødtes koen Audhumbla, og Ymer diede koens yvere. Alt imens jætten diede, stod koen og slikkede på de salte stene i jøklen. Første dags aften groede en mands hår op af stenen, den næste dag blev det til en mands hoved, og den tredie dag sprang han helt frem og stod fri og frank på marken. Han var fager at se til, stor og stærk, og hans navn kaldtes Bure. Han formerede sig, og halvt fra ham, halvt fra tursernes slægt stammede de tre guder Odin, Vile og Ve. Da guderne voksede og følte deres kræfter, slog de jætten Ymer ihjel, og blodet randt fra ham i så stride strømme ud over verden, at hans æt druknede i floden. Kun en af dem, Bergelmer, frelste sig selv og sin kvinde op på en kværn og blev således i live. De to avlede en ny jætteslægt, og det er den som endnu huserer i verden. Men guderne tog Ymers lig og kastede det i Ginnungagap og skabte jorden af hans krop. Hans blod randt ud som hav og elve, hans kød blev til muld, hans knogler til fjælde, tænderne og benstumperne til sten og ur. Og guderne ledte vandene ud, til de flød i en ring rundt om jorden, og således befæstede de den med det store hav. De løftede Ymers hovedskal op over jorden og gjorde deraf et himmeltag, og de satte en dværg som vogter ved hvert af dets fire hjørner, nord og øst og syd og vest; under himlen svæver Ymers hjærne, og derfor er skyerne så kolde og grumme som jættetanker. Men alle de gnister der føg ud fra Muspelheim og hvirvledes omkring, tog guderne og sendte op på himlen, så at de lyste over jorden. Og de bestemte baner for alle himmellegemer, så at de skrider frem den ene bag den anden, som dag følger dag og år følger år. Således er det gået til at jorden ligger midt i det vildene hav. Yderst ved havets bred gav guderne bolig til jætterne. Men inde på jordens midte helligede de et land og omgærdede det med Ymers øjenvipper, og den indhegning kaldte de Midgård. En dag gik de tre frem langs stranden, og de fandt to træstammer, som var drevet ind på kysten, fra havet. Dem dannede de i menneskeskikkelse og gav dem blussende rødme i kinderne. Den ene skænkede dem åndedræt og liv, den anden snille og rørlighed i lemmerne, den tredie syn, hørelse og alle sanser. Og de klædte menneskene i kjortler og kaldte dem ved navn; Ask hed manden og Embla kvinden. De to avlede nu de slægter som endnu bor i Midgård. 3. SKABELSE OG UNDREN. Denne tekst er også fra rig veda, men den er sikkert af meget senere dato end historien om PURUSHA. Teksten giver udtryk for menneskers afmagt overfor skabelsens mysterium. 3

4 SKABELSEN Dengang var det ikkeværende ikke, ejheller det værende; rummet fandtes ikke eller himlen ovenover. Hvad indesluttede det? Hvor? I hvis værge? Fandtes vandet, den dybe afgrund? Der var ingen død dengang, eller udødelighed. Der var ingen forskel på nat og dag. Kun det ene åndede uden pust i egen kraft. Der var intet andet ud over dette. Mørke var i begyndelsen tilhyllet af mørke; alt dette var et forskelsløst vand. Det vordende, som var skjult af tomhed, det ene opstod ved tapas (hede, askese) magt. Begær kom i begyndelsen over det, begær, som var manas (tanken) første sæd. De vise fandt det værendes bånd i det ikkeværende, idet de med eftertanke søgte i hjærtet. Deres snor var spændt tværs over; var der noget under og noget over? Der var sædgivende potenser, der var kræfter; der var styrke under, og der var energi over. Hvem ved det? Hvem kan forkynde det her, hvorfra denne skabelse er opstået? Ved skabelsen af denne verden er guderne (blevet til) på denne side (skabelsen); hvem ved så, hvoraf den er opstået? Hvoraf denne skabelse er opstået; om han skabte den eller ikke; han som vogter på den i den højeste himmel, han alene ved det, eller måske han ikke ved det. 4. KÆRNINGEN AF HAVET. I de allerførste tider var guderne og dæmonerne i evig strid. Selvom guderne havde mægtige kræfter, så var de ikke udødelige. Hvis de mægtige dæmoner dræbte guderne, hvordan skulle det så gå med verden? Rundt om hele jorden lå et stort hav. Vishnu rådede guderne til at kærne hele dette hav. På den måde kunne de forvandle vandet til mange kostelige ting. Den allervigtigste ting ville være AMRITA, den nektar, som skænker udødelighed. Guderne og dæmonerne hjalp nu hinanden med at kærne ur-havet. Guderne lovede dæmonerne, at de nok skulle få halvdelen af AMRITA en som tak for deres hjælp. Med stort besvær fik de slæbt det mægtige bjerg MANDARA ned til havet. Rundt om bjerget slyngede de Kaosslangen, VASUKI, og så trak de skiftevis i hver sin ende af slangen, så bjerget MANDARA hvirvlede rundt i urhavet og piskede det voldsomt op. Men bjerget var mægtig stort og tungt. For at det ikke skulle synke ned på havets bund omskabte Vishnu sig til en enorm skildpadde, som svømmede ud i urhavet, dykkede ned under bjerget og satte det mægtige bjerg, MANDARA, op på sit rygskjold. Nu kunne guderne og dæmonerne fuldende kærningen af urhavet. Fordi slangen VASUKI blev voldsomt klemt af den ublide behandling, udspyede den en strøm af blå gift, som lammede og blindede guderne og dæmonerne. SHIVA hældte af giften i en skål, og så drak han den. Derfor er SHIVAS ansigt og hals den dag idag blålig, og man kalder ham Den Blå-halsede. Da urhavet blev kærnet, opstod der mange kostelige ting, som man ser nederst på tegningen. Der kom Kalpaka-træet, som opfylder ønsker, RAMA s bue som aldrig fejler, LAKSHMI S konkylie-trompet, måne-seglen som pryder SHIVA s pande, samt koen SURABHI som giver uendelige mængder af mælk. Desuden opstod af urhavet gudinden LAKSHMI, som kom til syne siddende i en lotus (om Lakshmi læs tekst til plakaten med LAKSHMI). Der kom også en elefant og en hest, som blev taget af Indra. Endelig kom DHANVANTARI 4 ud af havet, 4

5 gudernes læge, som holdt en krukke med AMRITA i hånden. Også dæmonerne fik deres andel af de mange kostelige ting, som kom ud af havet, men da de så skålen med AMRITA, ravede de den fra VISHNU og ville beholde det hele for sig selv. Da omskabte VISHNU sig til en uimodståeligt smuk kvindeskikkelse, som kaldes MOHINI. Da dæmonerne så MOHINI, løb de efter hende og glemte nektaren. Guderne delte nu nektaren imellem sig, men der var en dæmon, det var en fire-armet titan, som ubemærket havde trængt sig ind blandt guderne og drak af nektaren. Det så solen og månen, og de fortalte det til VISHNU, som kastede sin diskos mod titanen og skilte hans hoved fra kroppen. Men selvom titanen for altid var delt i to, var han udødelig, fordi han havde drukket af nektaren. Kroppen kaldes nu KETU og hovedet RAHU. KETU s og RAHU s had til solen og månen er uudslukkeligt, fordi de sladrede til VISHNU. Tolv gange om året fanger RAHU månen og putter den ned i sit frygtelige gab og sluger den. Men da hovedet jo er hugget af, kommer månen ud igen forneden. Det er grunden til, at månen forsvinder en gang hver måned og kommer til syne igen. Sommetider fanger RAHU og KETU selve solen. Det er forklaringen på solformørkelse. 5. VISHNU HVILER PÅ SLANGEN ANANDA OVER INTETHEDENS VANDE. Verdener opstår og forgår i al evighed. Imellem den ene verdens undergang og den næstes opståen, hviler skaber-guden VISHNU på slangen, ANDANDA, som svæver over intethedens vande. Når det er blevet tid til, at en ny verden skal opstå, spirer der en lotus frem af VISHNU s navle. I denne lotus sidder guden BRAHMA, som af VISHNU bliver beordret til at skabe alle ting og alle væsener i verden. VISHNU lever i al evighed, mens en ny BRAHMA hver gang opstår påny, så derfor står skaberguden BRAHMA under VISHNU i hinduernes anseelse. 6. KROP OG YOGA. Denne tegning, som muligvis er 300 år gammel, er år senere end de to skabelsesberetninger fra Indien og Norden (l og 2), men den udtrykker den samme idé. Dette er ikke blot en tegning af en krop, men det er også en model af kosmos. Den nederste tredjedel af kroppen repræsenterer underverdenen, den midterste del repræsenterer jorden og menneskets verden, og den øverste tredjedel er himlen og gudernes verden. Denne krops knogler sammenlignes med bjerge og blodårerne med floder. Bemærk ligheden med den nordiske skabelsesberetning. Tegningen fremstiller den indiske yoga-filosofis opfattelse af menneskets krop. Ifølge denne tankegang findes der en række spirituelle centre, chakra er, langs rygraden. Nær rygradens nederste del ligger den slumrende kundalini-energi, som sammenlignes med en sammenrullet slange. Igennem yoga-øvelser og meditation skal man få denne kundalini-kraft til at bevæge sig op igennem alle chakra erne indtil den trænger ud igennem hovedskallen og op til det øverste chakra, som ligger udenfor og over kroppen. Den indiske opfattelse af kroppen omfatter altså noget, som vi synes ligger udenfor en normal krop. Den Omvendte Skabelsesproces. Når kundalinikraften når udenfor kroppen, dør individet, og dets sjæl forenes med den altgennemtrængende 5

6 inderne opnået at forene den gamle tanke om kroppen som et univers, og universet som en krop, samt den tanke som udtrykkes i tekst 7, at lyden er altings ophav. Da lyd både er det, som alt er skabt af, og samtidig udgjér den højere virkelighed, så er den magiske omgang med lyd et meget vigtigt emne i hinduismen. Det kommer vi nærmere ind på senere i omtalen af yantra er, magiske diagrammer, og mantra er, de lydformularer, som hører til dem. KROPPEN, UNIVERSET OG AYURVEDISK MEDICIN. I denne krops-model ses en forbindelse imellem solen og månen og kroppen. Fra månen modtager kroppen, og verden i det hele taget, fugtighed, hvorimod solen suger fugtigheden til sig og udtørrer verden. Hermed er krop-kosmos modellen også forbundet med den tankegang, som ligger bag den ayurvediske medicin. l det indiske medicin-system er det balancen mellem elementerne, ild, vand og luft, som er nøglen til et godt helbred. og allestedsnærværende gud. Man kan beskrive den yogiske proces som en omvendt skabelsesproces, for man stræber efter at forene det, som blev splittet op ved skabelsen. Kun få indere opnår at gå i forening med gud og komme i den tilstand, som hedder moksha. l tegneserien om Tyagaraja ses et eksempel på en komponist og helgen fra Sydindien, som opnåede dette mål. Men langt de fleste evner ikke dette, og derfor genfødes de i forskellige skikkelser. De fleste indere tror på sjælevandring, og på at man bliver straffet eller belønnet for sin opførsel i dette liv ved at blive genfødt i en ringere eller en bedre skikkelse. 7. MAKROKOSMOS OG MIKROKOSMOS. LYDEN SKABER OG FORENER. Det, som cirkulerer rundt i denne indiske model af kroppen, er nada, som er en slags uhørlig lyd. Når nada stiger op igennem halsen, så bliver den til hørlig lyd. På den måde forestiller man sig forbindelsen mellem lyden, som vi kan høre, og den usynlige og uhyrlige verden, som skjuler sig bag det, vi kan se og sanse. Med denne yoga-model af krop og kosmos har 6

7 Denne tegning fra den lille indonesiske ø, Bali, udtrykker på en meget klar måde tanken om, at mennesket er som en lille model af hele kosmos. Fra Indien er hinduismen kommet til Bali, og også denne indiske idé er nået til øen. Tegningen viser på en meget bogstavelig måde, hvordan kroppens knogler (her hovedskallen) opfattes som bjerge, og blodårerne fremstilles som floder. 8. YANTRA er og MANTRA er. Denne tegning er et yantra, et diagram, som repræsenterer universet, samt en bestemt guddom. Det, som forestiller universet i dette tilfælde, er de tamilske tegn for den hellige stavelse OM, som i sig rummer hele kosmos. Der udgives mange bøger, som indeholder sådanne yantra er, og eksemplet her er fra en populær håndbog udgivet i Tamil Nadu i Bogen har yantra er til alle slags formål, f.eks. et der skal hjælpe med at få barnet ud af livmoderen ved en vanskelig fødsel. I diagrammet er skrevet nogle stavelser, som tilsammen kaldes et mantra, og det repræsenterer det guddommeliges form. Dette yantra er specielt lavet til at drive onde ånder bort fra en person, som er besat. Fremgangsmåden ved brugen af yantra et er forklaret i bogen. Man skal stå op tidligt om morgenen og tage bad og tegne yantra et på jorden. Så skal man se på det i en time, mens man udtaler den hellige lyd, OM, uden at bevæge læberne. Derpå skal man bruge et mantra, som lyder således : [om ahora uccadanaya kiliyum namkiliyum couvum kiliyum van kiliyum castiri namakiliyum vam vam uccadanakiya nama civaya namaha]. Så skal man udføre puja (tilbedelse) af Ganesh, tænde en olielampe for ham, ofre bananer og en kokosnød til ham og brænde røgelse for ham. Hemmeligheden ved at få yantra et til at virke ligger i at identificere sin krop med de forskellige bogstaver, som er skrevet på yantra et. Det betyder, at den tilbedende i virkeligheden bliver ét med den guddom, han tilbeder. Man bruger også yantra er i tilbedelsen af de mange forskellige guder, og hver gud har sit specielle yantra, hvortil der hører en særlig mantra. I genstandssamlingen findes der et antal kobber-plader med yantra er for forskellige guder. 9. ET KRISTENT YANTRA. Her ses et eksempel på, hvordan hinduismen har påvirket kristendommen i Indien. Dette yantra kendes under navnet Velankanni chakra og består 7

8 af et kors forbundet med diagonale streger. På korset er skrevet forskellige stavelser med tamilske bogstaver. Der står blandt andet pi ta pi og spicuntu. Disse tilsyneladende meningsløse stavelser henviser til Faderen og Sønnen og Helligånden, den kristne treenighed. Øverst til højre ses Skt. Antonius af Padua, en katolsk helgen, som anses for at have særlige kræfter overfor mentale sygdomme og problemer. Øverst til højre ses Jomfru Maria med Jesus-barnet på armen. Hun står på halvmånen og er omgivet af stjerner. Sådan beskrives hun i Johannes Åbenbaring, og hun varsler verdens undergang og dommens dag. Nederst til højre ses Ærkeenglen Michael i kamp med Djævelen, og nederst til højre ses (formentlig) korsridderen Santiago, som bl.a. kendes fra den store valfartskirke viet til Santiago di Compostela. Den slyngede figur i de fire hjørner ligner tamil tegnet for den hellige stavelse OM. Men her er tegnet ændret lidt, idet der er sat et lille diskret kors på det, og så er det blevet til et kristent symbol. Dette yantra sælges ved det store katolske valfartssted, Velankanni i Tamil Nadu. NOTER 1 kosmogonisk urvæsen. 2 kosmogonisk væsen, der identificeres med PURUSHA. 3 en gudegruppe. 4 DHANVANTARI regnes for grundlæggeren af den traditionelle indiske medicin, den såkaldte AYURVEDISKE medicin. 10. DEN RITUELLE KRUKKE. En krukke med vand eller en anden væske er en uundværlig del af hinduistiske ritualer. Krukken og væsken i den repræsenter guddommens krop, og kokosnødden, som anbringes i åbningen, er gudens hoved. Når man reciterer de rigtige mantra er, så vil guden tage bolig i vandet i krukken. På samme måde, som man skal identificere stavelserne i yantra et med kroppens forskellige dele, sådan skal man identificere krukken og dens indhold med sin egen krops forskellige dele. Dermed bliver ritualet til endnu en version af den omvendte skabelse, d.v.s. at man forestiller sig, at PURUSHA skal samles sammen igen, samtidig med at man skaber identitet imellem sig selv og guden. Faktisk er en tempelpræst, i det øjeblik hvor han ofrer til f.eks. Shiva, selv blevet til Shiva. Han er altså så at sige besat af guden. 8

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

INTERNET EXHIBITIONS MOESGAARD

INTERNET EXHIBITIONS MOESGAARD Vastu Shastra, en naturlig forklaring. I de allerseneste år er der udgivet en utrolig mængde bøger i Indien om Vastu Shastra. Det er åbenbart at denne ældgamle lære har vakt stor interesse blandt moderne

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Forlaget Univers. Carmen Blacker (oversættelse Esben Andreasen) Carmen Blacker: Yamabushis kraft - ild-vandring, kogende vand og sværdklatring

Forlaget Univers. Carmen Blacker (oversættelse Esben Andreasen) Carmen Blacker: Yamabushis kraft - ild-vandring, kogende vand og sværdklatring Carmen Blacker: Yamabushis kraft - ild-vandring, kogende vand og sværdklatring Den engelske japanolog Carmen Blackers The Catalpa Bow. A Study in Shamanistic Practices in Japan fra 1975 var med til at

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

og dø Kroppen skal brændes for at sætte sjælen fri, og denne mission fuldføres igen og igen, dag og nat, ved Varanasis to afbrændingssteder

og dø Kroppen skal brændes for at sætte sjælen fri, og denne mission fuldføres igen og igen, dag og nat, ved Varanasis to afbrændingssteder rejser Se Varanasi og dø I den hellige indiske by Varanasi dyrkes døden. Døgnet rundt brændes afdøde pilgrimme på bålpladserne, så deres aske kan kastes i Gangesfloden og forenes med den universelle sjæl.

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Magi, magiske væsner og fortryllede genstande

Magi, magiske væsner og fortryllede genstande Magi, magiske væsner og fortryllede genstande Dette system giver oplysninger omkring magiske genstande, magiske væsner, og en lang række andre fænomener man kan støde på i Niraham. Det adskiller sig fra

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til temagudstjeneste ved lystræets indvielse i Sct. Bendts Kirke 8. marts 2009

Prædiken til temagudstjeneste ved lystræets indvielse i Sct. Bendts Kirke 8. marts 2009 Prædiken til temagudstjeneste ved lystræets indvielse i Sct. Bendts Kirke 8. marts 2009 Livets træ gror i tiderne I tidernes morgen, da verden var rullet ud af Guds ord, plantede Gud en have. Midt i den

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Naturkundskab. Urtekundskab: Til læseren: Opbygning: Priser: Urtebeskrivelser. At samle urter. Niveau 1. Kaldarblad. Bjørnemos.

Naturkundskab. Urtekundskab: Til læseren: Opbygning: Priser: Urtebeskrivelser. At samle urter. Niveau 1. Kaldarblad. Bjørnemos. Naturkundskab Til læseren: Dette er tre systemer som er blevet sat sammen til et. Systemerne som er blevet sat sammen er Urtekundskab, Sejdbryg og Giftkundskab. Jeg vil gerne give en stor tak til, alle

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Peter og den lamme mand

Peter og den lamme mand APG 3,1-10, MESTERENS EFTERFØLGERE, S. 57-59 Peter og den lamme mand Huskevers: Vær med til at hjælpe ROM 12,13 Budskabet: Jeg kan hjælpe andre. Katja slog sit ben. Se bandagerne. Se hendes krykker. Katja

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere