Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5"

Transkript

1 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1 Januar Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe 8 Medicinskhistorisk Quiz afsnit af den Saxtorphske samlings historie 10 Women's worries in first pregnancy 12 Fertilitetsbehandling og risiko for børnecancer 13 Harmonizing and improving the Nordic OB/GYN training 14 DSOG-information Indkaldelse til DSOG's Generalforsamling 15 Forårsmøde 15 Arbejdsmiljøpris DSOG åbner nyt debat-forum 17 Internationale netværk 18 Videnskabelige abstracts i DSOG-bladet send ind 18 ENTOG 19 Rejsebeskrivelser 20 Møder og kurser Dansk Selskab for Vulvalidelser afholder tværfagligt Vulva kursus 22 Dansk Føtalmedicinsk selskab kursus i tidlige graviditetskomplikationer 22 First European Spontaneous Preterm Birth Congress 23 Figo World Congress NFOG 25 DFKO Nyt fra DFKO 26 Praksis overdragelse 26 FYGO Formandens klumme 27 Indkaldelse til FYGO's Generalforsamling 27 FYGO's internat 28 Hvem har fortjent FYGO-prisen Operation mand Årgang 35 1-DOSG 2014.indb 1 30/01/

2 BET RELEVANS.NET HVORNÅR HAR DU SIDST KUNNET TILBYDE DINE OAB- PATIENTER NOGET HELT NYT? Mundtørhed på placeboniveau 1,2 Den første ß 3 -agonist som virker i blærens fyldningsfase 1,2 Effekt på alle grundlæggende OAB-symptomer 1,2 Den første ß 3 -agonist mod overaktiv blære. Referencer: 1. Khullar et al. European Urology 63;(2013): Nitti et al. J Urol 2013;189: Betmiga (Mirabegron) 25 mg og 50 mg depottabletter. Lægemiddelform: Depottablet. Indikationer: Symptomatisk behandling af imperiøs vandladning, øget vandladningshyppighed og/ eller urge-inkontinens, som kan forekomme hos voksne patienter med overaktiv blære-syndrom (OABsyndrom). Dosering og indgivelsesmåde: Voksne, inklusive ældre 50 mg én gang dagligt med eller uden mad. Børn og unge Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Nedsat nyre- og leverfunktion Nedenstående tabel angiver den anbefalede daglige dosering til personer med nedsat nyre- eller leverfunktion i fravær og tilstedeværelse af stærke CYP3A-hæmmere Stærke CYP3A-hæmmere 3 Uden hæmmer Med hæmmer Nyrefunktionsnedsættelse 1 Mild 50 mg 25 mg Moderat 50 mg 25 mg Svær 25 mg Bør ikke anvendes Leverfunktionsnedsættelse 2 Mild 50 mg 25 mg Moderat 25 mg Bør ikke anvendes 1. Mild: GFR 60 til 89 ml/min/1,73 m 2 ; moderat: GFR 30 til 59 ml/min/1,73 m 2 ; svær: GFR 15 til 29 ml/ min/1,73 m Mild: Child-Pugh-klasse A; Moderat: Child-Pugh-klasse B. 3. Stærke CYP3A-hæmmere: f.eks. itraconazol, ketoconazol, ritonavir og clarithromycin. Administration: Tabletten skal tages én gang dagligt med væske, synkes hel og må ikke tygges, deles eller knuses. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne * Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen : Nedsat nyrefunktion Betmiga bør ikke anvendes til patienter med nyresygdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min/1,73 m 2 eller patienter med behov for hæmodialyse). Der er utilstrækkelige data for patienter med svært nedsat nyrefunktion (GFR 15 til 29 ml/min/1,73 m 2 ); der anbefales en dosisreduktion til 25 mg for denne population. Betmiga bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (GFR 15 til 29 ml/min/1,73 m 2 ), som samtidig får stærke CYP3A-hæmmere. Nedsat leverfunktion Betmiga bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat leverfunktion. Betmiga bør ikke anvendes til patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse B), som samtidig får stærke CYP3A-hæmmere. Hypertension Betmiga bør ikke anvendes til patienter med svær ukontrolleret hypertension (systolisk blodtryk 180mmHg og/eller diastolisk blodtryk 110 mmhg). Der er utilstrækkelige data for patienter med grad 2-hypertension (systolisk blodtryk 160 mmhg eller diastolisk blodtryk 100 mmhg). Patienter med medfødt eller erhvervet QT-forlængelse Patienter med QT-forlængelse i anamnesen og patienter, der tager lægemidler, som vides at forlænge QT-intervallet, bør udvises forsigtighed, når mirabegron administreres. * Graviditet og amning: Graviditet Betmiga bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception. Amning Mirabegron må ikke anvendes under amning. * Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger indberettet for patienter behandlet med mirabegron 50 mg er takykardi og urinvejsinfektioner. Frekvensen af takykardi var 1,2 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Frekvensen af urinvejsinfektioner var 2,9 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Alvorlige bivirkninger omfattede atrieflimren (0,2 %). ATC-kode: G04BD12, Urologica, urologiske antispasmodica. Udlevering: B. Tilskud: Tilskudsberettiget (pr. 18 februar 2013). Pakninger og priser (AUP incl. recepturgebyr pr ): 25 mg, 30 stk: 481,35 kr. 25 mg, 90 stk: 1374,40 kr. 50 mg, 30 stk: 481,35 kr. 50 mg, 90 stk: 1374,40 kr. Dagsaktuelle priser på Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland. *Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret 20. december Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s. Revideret 17. april Astellas Pharma a/s Kajakvej Kastrup Telefon Fax DOSG 2014.indb 2 30/01/

3 3 Formandens klumme Vores speciale fylder en del i mediebilledet. Det er ikke så mærkeligt, for vi beskæftiger os med forhold der dækker afgørende områder af de fleste kvinders og deres familiers tilværelse på forskellige tidspunkter i deres liv. Vi går tæt på mange menneskers opfattelse af etik og moral indenfor områder som fertilitetsbehandling, abort og fosterdiagnostik og vi har mulighed for at opretholde og afgørende forbedre mange kvinders sundhed og ofte også at redde og forlænge liv. Af gode grunde er der ofte særlig fokus på vores indsats i forbindelse med graviditet og - især fødslen, som jo er noget helt centralt og kan være afgørende for resten af det enkelte menneskes tilværelse. Vi betragter ofte mediedækningen af vores speciale og især fødselsområdet - som noget unuanceret og kan ind imellem godt savne konstateringen af, at Danmark er et af de sikreste steder i verden at føde børn i både for mor og barn. Men når det er sagt må vi anerkende at medierne har ret og måske også en forpligtelse til at anlægge kritiske vinkler på vores virke, vi må tage handsken op og forsøge at dreje problemerne hen mod en konstruktiv løsning sammen med vores samarbejdspartnere og relevante myndigheder. Mediediskussionen om igangsætning af fødsler har således ført til en fornuftig og brugbar plan for overvågning af området ligesom der er nedsat et udvalg under Danske Regioner, der skal komme med anbefalinger om anvendelsen af prostaglandiner til igangsætning. Omtalen af asfyktiske børn har givet et fortjent fokus på hele Sikre Fødsler-projektet og omtalen af perinealrupturer har givet os anledning til pege på den indsats, der foregår rundt om på landets fødeafdelinger. Hele forløbet omkring den senere tids medieomtale giver anledning til overvejelser om, at vi måske selv skulle være bedre til at komme ud med de gode historier, vores speciale er så rig på. En opfordring, der hermed er givet videre! Arbejdet med Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer fortsætter og vi skal efter ansøgningsfristens udløb udpege medlemmer til yderligere to arbejdsgrupper nemlig dystoci og anal-inkontinens hos voksne. I 2014 skal den gældende specialeplan revideres, hvilket ligesom i 2011 kan få ganske stor betydning for en række afdelinger. Processen er ved at gå i gang og også her skal DSOG udpege medlemmer til de relevante udvalg i løbet af foråret. Der har fra flere sider været et ønske om en bedre mulighed for en løbende diskussion om faglige og organisatoriske spørgsmål i Selskabet. Web-master Søren Lunde har derfor oprettet et debatforum på vores hjemmeside, som vi håber at rigtig mange medlemmer vil bidrage til. Vi opfordrer alle til at oprette sig som brugere det er ikke svært, Søren har udarbejdet en grundig vejledning der kan findes på hjemmesiden og bestyrelsen kunne godt finde ud af det! DSOGs efterårsmøde fandt sted i København sidst i november og bød på et meget spændende program om sexologi og livsstilsfaktores indflydelse på forskellige områder indenfor gyn-obs. Indlæggene gav anledning til en meget inspirerende diskussion om hvad vi kan forlange af patienterne mht. livstilsændringer før behandling, og om hvordan vi skal forholde os til de behandlingsmæssige risici, der kan være forbundet med en uhensigtsmæssig livsstil. Festen i Domus Medica fredag aften rummede denne gang også et videnskabeligt indslag, idet Martin Tolsgaard m.fl. gennemførte et banebrydende eksperiment til belysning af 1-DOSG 2014.indb 3 30/01/

4 4 rusmidlers indflydelse på deltagernes laparoskopiske færdigheder. Det var absolut ikke kedeligt, og bidrog til at festen ikke bare drejede sig om festligt samvær med nye og gamle kolleger, god mad og vin, musik, dans og drinks, men fik et sjældent set lødigt skær! Og så holdt Carsten Lenstrup en meget flot festtale, der satte vore daglige, faglige glæder og sorger ind i det lange perspektiv. Efteruddannelsesudvalget og FYGO skal have mange tak for et flot arrangement! Kresten Rubeck Petersen Meddelelser fra redaktøren Deadlines og udgivelsesdatoer for medlemsbladet i 2014: 20. februar/2. april 22. april/4. juni 3. juli/13. august 21. august/1. oktober 23. oktober/3. december Husk at bladet kun kommer 6 gange årligt, og vær opmærksom på forholdet mellem deadline og udgivelsesdato. Da kalenderen findes opdateret på DSOGs hjemmeside, bliver den ikke længere udgivet i trykt form. DSOGs hjemmeside: Indlæg sendes på til: Pia Ertberg Organisatorisk sekretær DSOG Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling G, Afsnit for Føtalmedicin, Herlev Hospital DSOG er medlemsblad for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Ansvarlig redaktør i henhold til presseloven: Pia Ertberg ISSN: Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: DG Media Tina Sperling Telefon: Malene Laursen Telefon: Tryk: Scanprint a/s, Viby J 1-DOSG 2014.indb 4 30/01/

5 5 DSOGs bestyrelse Formand Kresten Rubeck Petersen, Overlæge, dr.med. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Telefon: eller Næstformand Karen Reinhold Wøjdemann, Overlæge, ph.d. Bornholms Hospital, Kirurgisk afdeling Ullasvej 8, 3700 Rønne Tlf.: Telefon: dk Organisatorisk sekretær Pia Ertberg, Overlæge Afsnit for Føtalmedicin Gynækologisk-obstetrisk afdeling Pavillon C, 1. sal, Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Privat: Hvidehusvej 33, 3450 Allerød Telefon: Mobil: Kasserer Kristina Renault, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling D Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Privat: Fodbygårdsvej 4, 4700 Næstved Telefon: Bilag for rejserefusion m.v. bedes sendt til hjemmeadressen. Videnskabelig sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel, Overlæge, adj. lektor, ph.d. Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N Telefon: Privat: Tornskadevej 22, 8210 Aarhus V Telefon: Mobil: Bestyrelsesmedlem (DFKO) Charlotte Floridon, Speciallæge, ph.d. Gynækologisk Klinik, Holbæk Ahlgade 59, 4300 Holbæk Telefon: Bestyrelsesmedlem Mette Hvilshøj Fabricius, Kursusreservelæge Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Arbejdstelefon: Privat: Bregnebjergvej 6, 4100 Ringsted Mobil: Formand for FYGO Maria Cathrine C. V. Schmidt, Reservelæge, Ph.d. studerende Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N Privat: St. St. Blichers Gade 31, St., 8000 Aarhus C Telefon: DOSG 2014.indb 5 30/01/

6 Aleri på d dig e Køb Gyn Tlf. 3 6 Formand for DFKO Tine Tetzschner, Speciallæge, ph.d. Axeltorv 8, 5 sal, 1609 København V Telefon: Telefon: Formand for undervisningsudvalget Lene Grønbeck, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Telefon: Mobil: Formand for efteruddannelsesudvalget Anja Kirstein, Afdelingslæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade 15, 9000 Aalborg Telefon: Privat: Th. Sauers Vej 6, 9000 Aalborg Telefon: Webredaktør Søren Lunde, Kursusreservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers Privat: Ledvogtervej 111, 9530 Støvring Telefon: K in Beh dok har Vi t La (in La Si En H TC En La Pr In (T 1-DOSG 2014.indb 6 30/01/

7 Klinik for minimal invasiv gynækologi Behandling udføres af subspecialister med dokumenteret viden og erfaring. Aleris-Hamlet har anæstesilæge i døgnvagt. Vi tilbyder Laparoskopisk hysterektomi og myomektomi (indlagt 6 24 timer) Laparoskopisk behandling af adnexpatologi Single port laparoskopi Endoskopisk behandling af endometriose Hysteroskopisk behandling i LA/UA TCRE/TCRF/TCRP Endoskopisk behandling af uterusanomalier Laserbehandling af kondylomer Prolapskirurgi Inkontinens udredning og behandling (TVT og bulking) Dr. med. Olav Istre Professor, Dr. Med. Speciallæge i gynækologi. Almen gynækologi med subspeciale i minimal invasiv gynækologi. mobil: mail: Henrik Halvor Springborg Overlæge. Almen gynækologi med subspeciale i endoskopi og hysterektomi. mobil: mail: Pia Sander Konsulent. Speciallæge, Ph.d. Ekspertuddannet i urogynækologi. Henvisning via edifact eller fax Lokationsnr.: Afdelingskode: Fax: Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks eneste landsdækkende privathospital altid tæt på dig. Med de bedste specialister inden for mere end 40 behandlingsområder sikrer vi dig et personligt og trygt forløb med kvaliteten i højsæde. København Aalborg Aarhus Esbjerg Herning Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg Tlf , 1-DOSG 2014.indb 7 30/01/

8 8 artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe Lodtrækningen blandt de rigtige løsninger på de medicinhistoriske quizzer i sidste nummer af DSOG-bladet gav følgende vindere: Bo Fink, Frederiksberg, Troels Kragsig Thomsen, Esbjerg og Jens Jørgen Kjer, København. Vinderne fik tilsendt den velfortjente bogpræmie i begyndelsen af året. Løsning på Medicinhistorisk Quiz nr. 1 i DSOG-bladet nr. 6, 2013 Et nu helt obsolet indgreb i obstetrikken er incision i cervix, hvis orificium ikke er dilateret. Indgrebet blev beskrevet af den tyske kirurg Alfred Dührssen i 1890 i en artikel med titlen: Über den Werth der tiefen Cervix- und Scheiden-Damm-Einschnitte in der Geburtshilfe. Hans teori var, at al modstand i fødselsvejen måtte fjernes, hvis man ønskede at føde et barn vaginalt, selv om orificium ikke var dilateret. I artiklen, der blev publiceret i Archiv für Gynäkologie, gjorde han rede for tolv tilfælde. I samme tidsskrift beskrev han i 1896 i detaljer det første tilfælde af såkaldt vaginalt kejsersnit. Efter at man havde dissekeret blæren fri af uterus, lagde man et så stort snit i cervix og nedre segment af livmoderen, at det tillod fødsel af barnet enten ved vending og fremtrækning af fosteret eller ved hjælp af en fødetang. Dührssen brugte betegnelsen: Der vaginale Kaiserschnitt. Metoden fik ikke nogen udstrakt anvendelse. Men i 1903 blev det første vaginale kejsersnit dog udført på Fødselsstiftelsen i København. I dag er indgrebet naturligvis helt obsolet. Det samme gælder Dührssens incision på en udilateret cervix uteri. Alfred Dührssen blev født den 23. marts 1862 i Heide i Tyskland som den ældste af seks børn. Hans far, bedstefar og onkel var alle læger. Men da onklen havde et dårligt helbred, ledsagede Dührssen i sine tidlige år onklen på sygebesøg på landet. Han fik sin uddannelse i Marburg, Berlin og Königsberg. I 1886 blev han ansat ved Charité-Frauenklinik. Siden blev han tilknyttet en stor skole for jordemødre, og i 1895 blev han udnævnt til professor. Senere grundlagde han sin egen fødeklinik i Berlin. Dührssens tidligste videnskabelige arbejde handlede om anvendelse af jodoform gaze i uterus i tilfælde postpartum-blødning - en metode, der stadig kan anvendes til behandling af alvorlig blødning efter en fødsel. Siden blev han en af de læger, der advokerede mest for den vaginale adgang i tilfælde af gynækologiske og obstetriske indgreb. Således udgav han i 1899 en monografi med titlen: Die Einschränkung des Bauchschnitts durch die vaginale Laparotomie. Heri beskrev han sine vaginale operationer for multiple myomer, plastikoperation for dobbeltanlæg af uterus, salpingektomi i tilfælde af ekstrauterin graviditet samt tubal sterilisation. I 1906 besøgte han USA og Argentina; sidstnævnte land besøgte han igen i Han trak sig tilbage fra det akademiske miljø i 1913 for at have mere tid til de udendørs sportsaktiviteter, som han holdt så meget af: ridning, sejlsport, jagt og bjergvandring. Desværre var han de sidste fire år af sit liv plaget af Parkinsons sygdom. Han døde som 71-årig den 11. oktober Kilder: 1. Harold Speert. Obstetric & Gynecologic Milestones. New York & London: The Parthenon Publishing Group Dyre Trolle. The History og Caesarean Section. København: C. A. Reitzels Booksellers DOSG 2014.indb 8 30/01/

9 9 3. Thomas F. Baskett. On the Shoulders of Giants. London: RCOG-press Edv. Gotfredsen. Medicinens Historie. 2. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Løsning på Medicinhistorisk Quiz nr. 2 i DSOG-bladet nr. 6, 2013 To kirurger har været med til at udvikle den såkaldte Manchester-operation for prolapsus uteri, nemlig Archibald Donald og William Edward Fothergill. Derfor kaldes indgrebet også for Donald-Fothergills operation, eller blot for Fothergills operation, idet det var Fothergill, der først beskrev indgrebet i detaljer. Men begge kirurgerne har ydet væsentlige bidrag til indgrebet, som i dag nok bedst er kendt som Manchester-operationen - et af de få eponymer, som er knyttet til navnet på en by i stedet for en person. Det var formentlig Donald, som først udviklede indgrebet. I 1888 var han på studiebesøg i Berlin og så, hvordan man anvendte catgut i stedet for suturer af sølv, som han hidtil havde anvendt. Catgut tillod en dybere suturering, men desværre har han ikke beskrevet operationen i detaljer. Først i 1908 anførte han i en kort notits, at operationen for komplet prolaps var en simpel forvægs- og bagvægsplastik inklusiv en plastik på cervix, hvis denne var lacereret eller hypertrofisk. Samme år beskrev William Edward Fothergill, der var elev af Donald, operationen mere detaljeret og anførte bl.a., at forvægsplastikken altid skulle ledsages af en posterior colporrhaphy og perineorrhaphy. Og da det som nævnt er Fothergill, der har beskrevet indgrebet, bærer operationen undertiden hans navn. Hvad man i øvrigt i dag forstår ved en Manchester-operation afhænger af, hvor man læser. Iflg. den nyeste danske lærebog i gynækolog består operationen af en forvægsplastik og en collum-amputation, mens Klinisk Ordbog noterer, at der foretages en delvis amputering af collum uteri og en efterfølgende fæstelse af livmoderen. Dorlands Illustrated Medical Dictionary er mere detaljeret og anfører, at Manchester-operationen består af abrasio, forvægsplastik, amputation af collum uteri, forkortelse af de kardinale ligamenter og en bagvægsplastik. William Edward Fothergill blev født i Southhampton den 4. oktober 1865 og blev den sjette generation af læger i familien. Han begyndte at læse som sytten-årig ved universitetet i Edinburgh, hvor han studerede kunst og videnskab, inden han fortsatte på medicinstudiet. Han blev læge i 1893 med mange priser og hædersbevisninger, heriblandt et stipendium til uddannelse i gynækologi og obstetrik. Og de næste to år var han assistent hos Alexander R. Simpson på gynækologisk afdeling ved Royal Infirmary ved Maternity Hospital. I 1895 begyndte han i praksis i Manchester ti år efter, at Archibald Donald var flyttet dertil. Og i de følgende år udgav han flere gynækologiske og obstetriske lærebøger, bl.a. Clinical demonstration of an operation for prolapse uteri complicated by hypertrophy of the cervix, som udkom i Desuden indførte han radiologi i Manchester. Han var således meget aktiv og steg i graderne fra at være lektor i 1901 til at slutte som professor i klinisk gynækologi og obstetrik i Fothergill var desuden en af grundlæggerne af Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire. William Edward Fothergill døde den 4. november 1926 efter en after-dinner speech. Kilder: 1. Klinisk Ordbog. 16. udgave, 2. oplag. København: Munksgaard Danmark Gunnar Lose & Søren Brostrøm. Urogynækologi. I: Gynækologi. København: Munksgaard Danmark Dorlands Illustrated Medical Dictionary. Philadelphia: Saunders Harold Speert. Obstetric & Gynecologic Milestones. New York & London: The Parthenon Publishing Group Torsten Sørensen 1-DOSG 2014.indb 9 30/01/

10 10 Medicinhistorisk Quiz Nr. 1 Denne læge kaldes for Bækkenlærens banebryder, idet han gav de første beskrivelser af de forskellige bækkendeformiteter. Han udgav The art of midwifery improved. Hvilken læge? Hvornår levede han? I hvilket land boede han? Nr. 2 Undertiden ses atypiske celle- og kerneforandringer i endometrieslimhinden forårsaget af forekomst af levende chorionvæv. Fænomenet kan ses både ved intra- og ekstrauterin graviditet og blev beskrevet i 1954 i en artikel i Archives of Pathology. Titlen var: Atypical endometrial changes associated with the presence of chorion tissue. Hvilken læge? Hvilket år blev han født? I hvilket land var han udenrigsminister i perioden ? Løsninger kan senest den 15. februar 2014 sendes til e-post-adressen: dadlnet.dk med angivelse af indsenderens navn og adresse af hensyn til fremsendelse af evt. bogpræmie. Torsten Sørensen 27. afsnit af den Saxtorphske samlings historie De ældste udenlandske bøger. 6. afsnit om den Saxtorphske samlings bøger Af Mogens Osler I den Saxtorphske samlings bibliotek er samlet et meget stort antal ældre bøger om fødselsvidenskab, obstetrik, gynækologi, kirurgi og børnesygdomme m.m. Den nyere tids første lærebog i fødselshjælp blev udgivet i 1513 af Eucharius Rösslin, der gav sin bog titlen: Der svangeren frauen und hebammen Rosengarten. Bogen blev en særdeles udbredt lærebog, hvilket skyldtes den nyligt tilkomne bogtrykkerkunst. Bogen var skrevet på tysk og blev senere oversat til latin, og udkom også på hollansk, fransk og italiensk, Den første engelske udgave The Byrth of Mankynde udkom i 1540, en revideret i 1545 og derefter udkom yderligere 11 engelske udgaver indtil Der findes ingen trykt oversættelse til dansk, men på det kongelige bibliotek i København opbevares en samling manuskripter, som omfatter en næsten komplet oversættelse af Der Svangeren Frauen und Hebammen Rosengarten med kopier af illustrationerne, men uden Rössslins navn. I den Saxtorphske samlings bibliotek findes: 1-DOSG 2014.indb 10 30/01/

11 : Mauriceau, Francoise ( ), Justine Sigesmundin ( ). 1696: Deventer, Hendrik van ( ), Bækkenlærens banebryder. 1595: Mercurio ( ) La Commare. Guillemeau, Jauques ( ), Louise Borgeois ( ). 1752: Smellie, William ( ). 1797: Hotn, Johan von ( ). Fried, Johan Jacob ( DOSG 2014.indb 11 30/01/

12 12 Women s worries in first pregnancy results from a randomised controlled trial Rikke D. Maimburg1,2,3, Michael Væth4, Lone Hvidman1, Joan Dürr,1 Jørn Olsen2,5 1.Gynækologisk-obstetrisk afd. Y, Aarhus Universitetshospital, 2. Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Epidemiologi, Aarhus Universitet, 3 Center for Rehabilitering, Aarhus Universitetshospital, 4 Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Biostatistik, Aarhus Universitet, 5 Department of Epidemiology, School of Public Health, University of California at Los Angeles, USA. Baggrund At bekymre sig er en normal psykologisk proces som aktiveres, når vi skal tilpasse os og mestre nye udfordringer. The work of worry er en del af den kognitive forberedelsesproces, der ofte medfører en øget tolerance overfor de udfordrende situationer vi møder fremadrettet. Den kognitive forberedelsesproces er individuel og tidligere livserfaringer har derfor betydning for hvordan bekymringsprocessen forløber. Et højt niveau af bekymringer kan medføre angst, som påvirker den kognitive forberedelsesproces, der i stedet for at medføre øget tolerance nedsætter personens evne til at mestre udfordrende situationer. Deltagelse i forældre- og fødselsforberedelse kan sikre læring og udvikling ved, at deltagerne udveksler forventninger og bekymringer om den forestående fødsel og dermed indbyrdes stimulerer hinandens kognitive forberedelsesproces. Formål Formålet med undersøgelsen var at undersøge gravides bekymringsniveau afhængig af deltagelse i et struktureret forældre- og fødselsforberedelsesprogram. Design En randomiseret undersøgelse. Population 1193 førstegangsfødende indskrevet til fødsel på Aarhus Universitetshospital i perioden maj 2006 til maj Intervention 603 førstegangsfødende par modtog 9 timers modulopdelt forældre- og fødselsforberedelsesprogram mellem 30. og 35. graviditetsuge, mens 590 par modtog det vanlige svangretilbud, der ikke inkluderede forældre- og fødselsforberedelse. Outcome Til måling af de gravides bekymringsniveau blev Cambridge Worry Scale (CWS) benyttet. CWS består af 17 spørgsmål indeholdende de hyppigste bekymringer hos gravide. Hvert spørgsmål besvares på en skala fra 0 (ikke bekymret) til 5 (meget bekymret). Resultater Tæt på 90 % af deltagerne i undersøgelsen svarede på spørgsmålene om bekymringer i graviditeten (1055/1193), mens 81 % af de gravide deltog i hele undervisningsprogrammet. Hyppigste årsager til manglende deltagelse i dele af undervisningsprogrammet var fødsel før 35. graviditetsuge eller sygdom. De gravide der deltog i forældre- og fødselsforberedelses programmet oplevede sidst i graviditeten færre bekymringer om fødslen og forhold omkring fødslen sammenlignet med de gravide der ikke fik tilbudt at deltage i forældre- og fødselsforberedelses programmet. De gravides bekymringer om økonomi, juridiske forhold og arbejde var ens i de to undersøgelsesgrupper. 1-DOSG 2014.indb 12 30/01/

13 13 Konklusion Deltagelse i et struktureret forældre- og fødselsforberedelse kan nedsætte bekymringsniveauet relateret til fødslen hos førstegangsfødende sidst i graviditeten. Læs mere: Maimburg RD et al. Women s worries in first pregnancy: results from a randomised controlled trial. Sexual & Reproductive Healthcare 2013;4(4): doi: /j.srhc Fertilitetsbehandling og risiko for børnecancer en systematisk meta-analyse Marie Hargreave, Ph.D. 1, Allan Jensen, Ph.D. 1, Anita Tønder, M.Sc. 1, Klaus Kaae Andersen, Ph.D. 2, Susanne Krüger Kjær, D.M.Sc. 1, 3 1 Virus, Livsstil og Gener, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, 2 Statistik, Bioinformatik og Registre, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, 3 Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Formål At klarlægge en potentiel sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og risiko for cancer blandt børn. Materiale og metode Medline blev brugt til at søge efter relevante studier udgivet til og med september Vi inkluderede 25 kohorte- og case-kontrolstudier omhandlende børn født efter fertilitetsbehandling som eksponering og alle typer af cancer som udfald. De studiespecifikke estimater for hvert cancerudfald blev kombineret til en samlet relative risiko (RR) med et tilhørende 95 % konfidensinterval (KI) ved hjælp af en meta-analytisk tilgang. Resultater Vi fandt, at børn født efter fertilitetsbehandling havde en øget risiko for alle typer af cancer (RR = 1,33; 95 % KI: 1,08-1,63), hæmatologiske cancere (RR = 1,59; 95 % KI: 1,32-1,91), centrale nervesystem/neurale cancere (RR = 1,88; 95 % CI: 1,02-3,46), og for andre solide cancere (RR = 2,19; 95 % CI: 1,26-3,80). For specifikke cancertyper fandt vi en øget risiko for leukæmier (RR = 1,65; 95 % CI: 1,35-2,01), neuroblastomaer (RR = 4,04; 95 % CI: 1, ), og retinoblastomaer (RR = 1,62; 95 % CI: 1,12-2,35) associeret med fertilitetsbehandling. Konklusioner Resultaterne fra denne største meta-analyse til dato tyder på en association mellem fertilitetsbehandling og cancer blandt børn. Ud fra vores resultater kan det dog ikke udelukkes, at den underliggende subfertilitet, snarere end behandlingen i sig selv, er den vigtigste prædisponerende faktor for børnecancer. Læs mere: M Hargreave et al. Fertility treatment and childhood cancer risk: a systematic meta-analysis. Fertil Steril 2013; 100(1): DOSG 2014.indb 13 30/01/

14 14 Harmonizing and improving the Nordic OB/GYN training How to get there? Charlotte Ringsted, Canada, How to get the best specialists. NFOG Educational Committee var d november 2013 vært for et spændende kursus "Harmonizing and improving the Nordic OB/GYN training- How to get there?" på Hotel Park Inn i København. Programmet var yderst spændende med fornemme foredragsholdere fra de 5 nordiske lande samt verdenskendte gæster fra bl.a. England og Canada. Mødet var velbesøgt af repræsentanter med interesse for uddannelse, og de fik bestemt hvad de kom for. Debatterne var livlige, og specielt de unge mødedeltagere var ivrige for at diskutere, hvordan vi i de nordiske lande kan gøre uddannelsen af kommende speciallæger i Gynækologi & Obstetrik så relevant og aktuel som mulig. Selv om vi på papiret er ens i de nordiske lande, griber vi speciallægeuddannelsen forskelligt an. Varigheden af uddannelsen løber mellem 5 og 6 år, og i alle de nordiske lande skal kursisterne have et ophold på kirurgisk afdeling, dog varierer længden af opholdet. I Finland afsluttes speciallægeuddannelsen med en eksamen, og i Sverige kan man vælge at afslutte sin speciallægeuddannelse med en eksamen, og det gør godt og vel halvdelen. I Island skal man 2 år til udlandet under sin speciallægeuddannelse, de fleste af de islandske kursister tager til England eller USA. Kun i Sverige og Danmark skal alle kursister gennem et videnskabeligt træningsprogram, som bekendt afslutter med en rapport. I alle de nor- Annemette Lykkebo og Kasper Aabo, DK, How to improve our training curriculum. Paneldiskussion med NFOG medlemmer fra alle de nordiske lande, Where and How do we go from here. diske lande fraset Island, skal kursisterne igennem et planlagt kursusforløb, dog spænder antallet af kursustimer meget vidt fra 60 til 230 timer. I Sverige, Norge og Danmark har hver kursist tilknyttet mindst en hovedvejleder, dette gør sig ikke gældende i Finland og Island. Hvordan får vi så kogt alt dette sammen og skrevet en opskrift på den bedst mulige speciallægeuddannelse i Gynækologi & Obstetrik? Ja, som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. Det vil tage tid og bestemt flere diskussioner, hvis vi skal gøre et yderligere forsøg på harmonisering af speciallægeuddannelsen i Gynækologi & Obstetrik i de nordiske lande. Vi var dog alle enige om, at vejen frem er webbaserede læringsprogrammer samt at gøre en indsats for supervision, altså train the trainers. På vegne af NFOG Educational Committee Anja Kirstein, formand for EFU 1-DOSG 2014.indb 14 30/01/

15 15 Indkaldelse til DSOG s Generalforsamling d dsog-information Dette er en foreløbig dagsorden. Den endelige dagsorden og yderligere information vil være at finde på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen samt i næste blad. Frist for indsendelse af forslag der ønskes behandlet på DSOG s generalforsamling er tirsdag den 11. marts Forslag sendes til DSOG s organisatoriske sekretær Pia Ertberg på mail: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretninger fra stående udvalg Efteruddannelsesudvalget Hindsgavl styregruppen Inspirationsseminargruppen 4. Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent 5. Revisorens bemærkninger 6. Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne 7. Valg af Formand (jf. 12) 8. Valg af Næstformand (jf. 12) 9. Valg af et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra DFKO (jf. 12) 10. Valg af medlemmer til UU (3 poster, 1 genopstiller) EFU (2 poster, ingen genopstiller) Sandbjerg styregruppe (4 poster, 2 genopstiller) Hindsgavl styregruppe (1 post) Revisor (1 post) 11. Eventuelt Forårsmøde April Hindsgavl slot Arrangør: DSOG s bestyrelse samt DFKO Målgruppe: Alle medlemmer af DSOG Tid: april 2014 Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart. Arrangør: DSOG s bestyrelse samt DFKO Målgruppe: Alle medlemmer af DSOG Pris: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i det videnskabelige møde fredag og lørdag, inkl. frokost begge dage: 300 kr. Deltagelse i festmiddagen per person: 400 kr. Overnatning: 700 kr. i delt dobbeltværelse, 1000 kr. i enkeltværelse Hele pakken: 1300 kr. i delt dobbeltværelse, 1600 kr. i enkeltværelse En del af enkeltværelserne kan være på Byggecentrum. Tilmelding: Snarest muligt, senest d Tilmelding til kasserer Kristina Renault: med angivelse af: Ansættelsessted og stilling. Om du ønsker af deltage i hele 1-DOSG 2014.indb 15 30/01/

16 16 mødet eller kun dele heraf. Husk at anføre om du kommer senere eller går tidligt. Om du ønsker enkeltværelse eller dobbeltværelse og hvem du eventuelt ønsker at dele værelse med. Om du ønsker at få regnskaber for 2013 samt budget for 2014 tilsendt inden generalforsamlingen. Betaling sammen med tilmeldingen. Beløbet overføres til: Reg.nr Kontonummer Indkaldelse til Generalforsamling ses andet sted i bladet. Endelig dagsorden ses på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Information om tilmeldelse og endeligt program ses senere på hjemmesiden samt i næste DSOG blad. Foreløbigt program lørdag Anti-aging: Fysiologisk, medicinsk og kirurgisk. Spændende indlæg fra foredragsholdere med efterfølgende debat. Vi glæder os til at se så mange som muligt både unge og gamle, så sæt et stort X I kalenderen den til et par faglige, festlige og sociale dage. Program fredag Vacciner i gynækologi og obstetrik Lisen Arnheim Dahlström, docent, Karolinska Institutet, Stockholm Safety of the quadrivalent human papillomavirus vaccine Jesper Mehlsen, Frederiksberg "Vacciner og autoimmune reaktioner i gynækologisk perspektiv" Carsten Schade Larsen, overlæge, Aarhus Universitetshospital "Vaccinaion af gravide indikationer og kontraindikationer" Programmet efter frokost vil bestå af korte præsentationer fra det forgangne års ph.d og disputats forsvar samt DSOG s generalforsamling. Fra kl 19 vil der være middag og underholdning. Efterfølgende vil der være musik og dans. 1-DOSG 2014.indb 16 30/01/

17 17 DSOG s arbejdsmiljøpris tilegnes en kollega eller en afdeling, som har gjort en forskel for det psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø på afdelingen eller i klinikken. Indstillinger kan foretages af alle læger ansat indenfor specialet gynækologi og obstetrik. Ved indstilling af enkeltpersoner eller en afdeling vil der ved vurdering blive lagt vægt på hvilke særlige tiltag, mål, udførelse og engagement den/de indstillede har gennemført mhp at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden vægtes om indstillingen er foretaget af mere en én person. Udvælgelsen foretages af DSOG s bestyrelse blandt de indstillede og prisen overrækkes på DSOG s forårsmøde. Der skal indsendes kortfattet, skriftlig indstilling som skal være bestyrelsen i hænde senest den Indsendes pr. mail til DSOG s organisatoriske sekretær Pia Ertberg: DSOG åbner nyt debat-forum I et videnskabeligt selskab som DSOG, hvor der er tradition for diskussioner på et højt fagligt niveau til møderne, har det længe været et ønske for bestyrelsen, at medlemmerne kontinuerligt havde mulighed for, at føre diskussioner uden for de årlige møders regi. Derfor har vi arbejdet med at etablere et online debatforum, hvor medlemmerne har mulighed for at debattere aktuelle faglige emner, guidelines og lignende. DSOG s debatforum er nu åbent og vi opfordrer alle medlemmer til at tage del i debatten. Her følger en kort introduktion: 1) Alle sidens besøgende kan læse debatindlæggene, mens det kræver, at man er oprettet som bruger for at deltage aktivt. Brug menu-punktet Debat og vælg underpunktet Debatforum. 2) Man opretter sig nemt som bruger via siden Opret ny bruger. Medlemmerne opfordres til at benyttes sit fulde navn. 3) Efter at man er logget ind, kan man nu vælge undermenuen Debatforum, hvorefter man ser de 6 aktuelle emneinddelte debatfora. 4) Under hvert forum kan man oprette nye emner (kaldet Topics ). Tovholderen for en ny gynækologisk guideline kunne f.eks. oprette et topic med et diskussionsudkast til emneafgrænsning eller lignende. Såfremt man har et generelt debatindlæg kan man vælge at oprette dette under forummet DSOG generelt forum. 5) Man kan nu skrive nye indlæg eller svare på andres indlæg. Idet debatten er offentlig, skal der naturligvis ikke debatteres person-sager eller skrives patient-henførbare oplysninger, ligesom vi på det kraftigste opfordrer til, at der føres en ordentlig og sober tone i debatten. Al aktivitet på debatten registreres, og man står naturligvis til ansvar for de indlæg, man måtte skrive i henhold til dansk lovgivning. God fornøjelse med DSOG s debatforum vi ser frem til en livlig debat med mange kvalificerede indlæg fra medlemmerne. Søren Lunde Webredaktør, dsog.dk 1-DOSG 2014.indb 17 30/01/

18 18 Internationale netværk Der er mange dygtige og velansete danske gynækologer og obstetrikere, som deltager i spændende internationale samarbejder. Herunder ses en liste til inspiration med mulighed for kontakt. Der kan fortsat meldes ind til: Organisatorisk sekretær Pia Ertberg indeholdende: Navn, Titel, navn på selskab/tidsskrift/komité + evt. link Føtalmedicin Ann Tabor Professor i Føtalmedicin, Rigshospitalet Center for Føtalmedicin og Gravide Medlem af bestyrelsen i ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) og Past President. Fertilitet Ole Bjarne Christiansen Overlæge, dr. med., Fertilitetsklinikken 4071, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr. med., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Medlem af bestyrelsen for "European Society for Human Reproduction and Embryologys (ESHRE) Early Pregnancy Special Interest Group". Generalsekretær i "European Society of Reproductive Immunology" (ESRI). Medlem af bestyrelsen i "International Society for Immunology of Reproduction" (ISIR). Medlem af styregruppen for det EU-støttede projekt: "Development of novel noninvasive biomarkers for fertility and healthy pregnancy". Associate editor for "Gynecologic and Obstetric Investigation" Medlem af editorial board ved "Journal of Reproductive Immunology". ESHRE's guideline development group "Recurrent Miscarriage" ENTOG Anna Aabakke Secretary General. Læge og ph.d-stud., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Laurids Touborg Bune, Treasurer Kursist, Hvidovre Hospital. European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) Videnskabelige abstracts i DSOG-bladet Send ind! Baggrund: Der bliver hvert år gennemført mange spændende videnskabelige undersøgelser inden for gynækologi og obstetrik. DSOG s bestyrelse vil gerne være med til at formidle resultaterne af nogle af de mange spændende studier til læserne. DSOG-bladet vil derfor fremover indeholde to abstracts, som vi mener kan have bred interesse for læserne. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at indsende et abstrakt om et igangværende eller afsluttet projekt. Abstracts publiceres løbende på hjemmesiden, og blandt de indsendte abstracts udvælger redaktøren og den videnskabelige sekretær to abstracts af bred interesse, som trykkes i bladet. Abstracts skal være på dansk. Opbygning af abstract: Titel, forfatter(e), baggrund, formål, metoder, resultater, konklusioner og perspektiver. Omfang: Max 500 ord, sv.t. 1 trykt side. Sendes til: Ulrik Schiøler Kesmodel, videnskabelig sekretær: 1-DOSG 2014.indb 18 30/01/

19 19 ENTOG The European Network of Trainees of Obstetrics and Gynaecology Af Anna Aabakke, ENTOG Secretary General The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG) er det Europæiske selskab for yngre gynækologer. ENTOG har 30 medlemsorganisationer, herunder FYGO i Danmark. ENTOG s bestyrelse har siden deres grundlæggelse som selvstændig organisation i 1997 haft flere danske medlemmer og har aktuelt både en dansk næstformand (Anna Aabakke) og kasserer (Laurids Bune). ENTOG har til formål at harmonisere og forbedre speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik i de Europæiske lande, facilitere dannelsen af nationale selskaber for yngre gynækologer i Europa samt fremme udvekslingen mellem medlemslande. Dette gør de i et tæt samarbejde med EBCOG (The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology). ENTOG er repræsenteret i alle EBCOG s udvalg og deltager i EBCOG s akkrediteringer af gynækologiske afdelinger i lande, som ikke har deres egen inspektorordning. Årligt afholder ENTOG en udveksling for yngre gynækologer, som afsluttes med en faglig konference og ENTOG s generalforsamling, hvor Danmark altid er velrepræsenteret med mindst 2 deltagere. DSOG har tradition for at sponsorere de to danske yngre gynækologer, så de har mulighed for at få et indblik i et andet lands uddannelsesforløb. Udvekslingen giver både inspiration til forandring og værdsættelse af den danske speciallægeuddannelse, hvilket de følgende to beretninger fra sidste års udveksling til Slovakiet og Tjekkiet kan bekræfte. Hvert andet år afholdes udvekslingen i forbindelse med EBCOG kongressen og i 2014 finder udvekslingen sted i Skotland, efterfulgt af EN- TOG-møde i Glasgow og mulighed for deltagelse i EBCOG kongressen. Det faglige ENTOG-program har to hovedemner: 1) Jobmulighederne i Europa efter endt speciallægeuddannelse og 2) Mulighederne for international humanitært arbejde under speciallægeuddannelsen. På programmet er bla. Professor Henri-Jean Philippe, præsident for de franske gynækologer uden grænser. Udvekslingen kan man søge via FYGO, som annoncerer dette på deres hjemmeside. ENTOG mødet i Glasgow er åbent for alle interesserede, og man kan tilmelde sig på org. Tilmelding åbner primo Til EBCOG kongressen præmierer ENTOG det bedste abstrakt om et uddannelsesrelateret emne, og der er en 100 Euro reduktion i tilmeldingsgebyret til de yngre læger, som får et abstrakt accepteret. For yderligere information om ENTOG henvises til hjemmesiden Desuden er man altid velkommen til at kontakte ENTOG-bestyrelsens medlemmer. ENTOG-bestyrelsen Fra venstre: Alexandra Kristufkova (SK, medlem), Charlotte Boyon (F, medlem), Maud Van de Venne (UK, formand), Anna Aabakke (DK, formand/sekretær) og Laurids Bune (DK, Kasserer). 1-DOSG 2014.indb 19 30/01/

20 20 Rejsebeskrivelse Af Sofia Teresa Rosenbaum Nemocnice Motol eller Motol Universitetshospital, som jeg blev tildelt, ligger i Tjekkiets hovedstad, Prag og er den største institution indenfor sundhedsvæsnet i Tjekkiet med moderne udstyr og europæisk standard. Hospitalet lå udenfor centrum og udgjorde et kæmpe stort kompleks med 2410 sengepladser og indlagte om året. Hospitalet havde en travl heliport, hvor jeg så ankomster med patienter hver dag, jeg var der. Jeg var på udveksling på Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling fra mandag den 6. til torsdag den 9. maj. En reservelæge tog sig godt af mig og en kollega fra Portugal og viste os rundt på afdelingen. Dagen startede med en morgenkonference kl. 7:30. Der var ca læger til stede og afdelingen var meget hierarkisk opbygget med den ledende overlæge i spidsen, som ledede konferencen og de yngste læger langt væk. Det var bagvagten der fremlagde patienterne i morgenkonferencen. Forvagten havde ikke så meget at sige. Dagkirurgi lå ved siden af operationsstuen. Begge stuer var forbundet i centrum med en slags vaskerum og delte portør og sygeplejersker. I vaskerummet var der en radio som spillede høj pop musik. Dagkirurgisk afsnit kørte ekstrem hurtigt. Der var et minutiøst samarbejde mellem lægerne, portørerne og sygeplejerskerne, hvilket gjorde, at der næsten ingen spildtid var. Der var lige knap tid til at skrive et kort notat i journalen mellem én patient og den næste - og så videre til det næste indgreb. Det samme på UL afsnit, hvor lægen havde ca. 15 minutter pr. patient og der var ingen Astraia eller andet system, men en sekretær som skrev lægernes observationer og tal ned i computeren. Lige så hurtigt som patienterne kom ind, kom de ud igen, og der var ikke så meget tid til at forklare, hvad lægen havde fundet. Fødegangen var ny renoveret. Operationsstuen til sectio lå ved siden af fødegangen og var kæmpe stor med plads til læger, sygeplejerske og medicinstuderende. Faderen kunne stå udenfor og kigge igennem et glasvindue. Desværre var lægerne ikke særlig gode til at tale engelsk, og derfor fik vi ikke svar på alle de spørgsmål, vi havde omkring uddannelse og arbejdsgang. Til gengæld, fulgtes jeg med en kollega fra Portugal, så jeg lærte lige så meget om det portugisiske sundhedssystem som det tjekkiske. Bagefter mødtes vi til konference i Bratislava. Det var fantastisk at mødes med trainees fra hele Europa og snakke om de erfaringer eller mangel på samme, man har som ung læge - samt frustrationer og glæder ved vores speciale. Konferencen handlede om uddannelsen i Europa, og der var plads til diskussion og workshops. Det var super spændende! Jeg havde et fantastisk ophold både i Prag og Bratislava og vil gerne takke FYGO og DSOG mange gange for at give mig muligheden for at deltage. Jeg vil også opfordre mine kolleger til at gribe chancen til en spændende udveksling som giver mulighed for at sætte vores system i perspektiv og tænke over alle de gode ting, vi har. Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling og konference 2013 Af Laurids Bune Dr. Matti kigger på mig over brillerne. Han har netop foretaget aspiration af et graviditetsprodukt assisteret af et hostende vacuumapparat, som mest af alt ligner noget, som er flikket sammen i et hobbyrum. Now for the documentation siger han godmodigt med tyk slo- 1-DOSG 2014.indb 20 30/01/

21 21 vakisk accent, og vender sig om mod den 40 år gamle skrivemaskine. Hverdagen for en slovakisk gynækolog er på mange måder anderledes end jeg er vant til. Hvert år har to læger i gang med speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik mulighed for at komme på et klinisk ophold på en gynækologisk/obstetrisk afdeling et sted i Europa med efterfølgende deltagelse i en fælleseuropæisk konference for trainees arrangeret af ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology). Opholdet er sponseret af FYGO og DSOG. Sidste år gik turen til Slovakiet og omkring 40 trainees fra hele Europa var fordelt på afdelinger i hele landet samt dele af Tjekkiet. Jeg var blevet sendt til Universitetshospitalet i Kosice, som er Slovakiets andenstørste by tæt på den østlige grænse mod Ungarn og Ukraine. Det blev en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er let at fortabe sig i den allestedsnærværende mangel på ressourcer, som præger det slovakiske sundhedssystem. Operationer og indgreb adskiller sig ved totalt fravær af éngangsudstyr og endog særdeles uddateret materiale. Alt kan steriliseres og genanvendes. Patienterne ligger på små firesengs stuer og selv fødelejerne er blot adskilte af linoliumsgardiner. Det er fascinerende at se hvad slovakerne kan udrette for meget få ressourcer og sætter for en tid al snak om supersygehuse, hospitalskøkkener, EPM og akkreditering i relief. Bag ved det hele mærker man stadig i høj grad tankegangen fra kommunismens svundne tid. Dr. Matti blev aldrig træt af, at berette om de evindelige og komplicerede magtkampe mellem hospitalet, ministeriet og universitetet, som hele tiden greb ind i hans arbejde, og den hierarkiske opdeling mellem de forskellige lægegrupper, det øvrige personale og patienterne fremstod i det hele taget gennemgribende forskellig fra vores hjemlige hospitalsvæsen. Jeg lærte meget de dage jeg var i Kosice. Efter opholdet på afdelingen gik rejsen til Bratislava, som dannede rammen for konferencen, hvor alle de deltagende trainees mødtes og udvekslede erfaringer og anekdoter. I år var temaet på konferencen blandt andet de forskellige måder at tilrettelægge speciallægeuddannelsen på i de forskellige europæiske lande. Ned gennem Europa er der fortsat betydelige forskelle i måden hvorpå kompetencer tillæres. Slovakiet er et klassisk eksempel på, hvordan dele af Europa uddanner deres speciallæger, og hvilken udfordring der ligger i at harmonisere kravene til træningen. En Slovakisk gynækolog må først udføre arbejde usuperviseret, efter hun har bestået en afsluttende eksamen på femte år. Der er ingen individuel kompetencevurdering i forbindelse med indgreb og procedurer, og udfordringen for de nye gynækologiske speciallæger er enorm. Konferencen i Bratislava var naturligvis også en mulighed for at møde og lade sig inspirere af interessante kollegaer fra hele Europa. Jeg havde et uvurderligt ophold og vil gerne takke FYGO og DSOG mange gange for at give mig muligheden for at deltage. 1-DOSG 2014.indb 21 30/01/

22 22 MØDER OG KURSER Dansk Selskab for Vulvalidelser afholder Tværfagligt Vulva Kursus Sted: Aarhus Universitetshospital Auditorium B Tid: Program Kaffe Velkomst ved formand for DSVL Susanne Christau Smertefuldt blæresyndrom Allan Ryhammer, overlæge, Ph.d. Urologisk afd., Aarhus Universitetshospital (AUH) Funktionelle lidelser i bækkenet Nils Balle Christensen, Overlæge, Center for funktionelle lidelser, AUH Pause Chronic pelvic pain Katrine Petersen, Physiotherapist in Pain Management, Pain Management Dept, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London Dermatoser i genital regionen Speciallæge dr. med. Niels K. Veien Frokost Workshops: 1. Gruppeundervisning om vulvodyni (ved Sus Rasmussen, Sexolog) 2. Find dit haleben (ved Birthe Bonde, fysioterapeut), 3. Dermatologisk workshop med Marselisborg og Skejby svære dermatologiske patienter med vulvagener (ved Anne Braae Olesen, Jane Baumgartner og Mette Meinert) Pause VIN og VaIN. Isa Niemann, Overlæge, Ph.d., HPV-vaccine sidste nyt. Jan Blaakær,Overlæge, dr. med. Professor Afslutning Generalforsamling for DSVL (+ sandwich) Pris: 1000,- dkr i kursusgebyr (1400,- for ikkemedlemmer). Tilmelding senest til Indbetaling kan ske til konto Husk at anføre navn og kursusnavn. Dansk Føtalmedicinsk selskab Kursus i tidlige graviditetskomplikationer Kurset afholdes over 2 dage Torsdag d. 27.marts 2014 kl Sted: Auditoriet, konferencecentret, Indgang 50 B, Hillerød Hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød Fredag d. 28.marts 2014 kl Sted: Auditorium B, Aarhus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N. Målgruppe: Sonografer og læger (også yngre 1-DOSG 2014.indb 22 30/01/

23 23 læger), der beskæftiger sig med ultralydskanning af gravide. Kursusgebyr: kr inkl. frokost og kaffe. Tilmelding: Via Plan2learn på følgende link: (søg på kursets titel). Ved overtegning af kurset vil medlemmer af DFMS få fortrinsret. Tilmeldingsfrist: 14.marts Kursusledere Anne Cathrine Roslev Gjerris, Afdelingslæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hillerød Hospital. Ida Kirkegaard, 1.reservelæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby. Undervisere Emma Kirk, MD, PhD, Early Pregnancy and Gynecological Ultrasound Unit, St George's, University of London, UK. Program (ændringer kan forekomme) Ankomst og registrering Tidlige graviditetskomplikationer: Blødning, abort, prædiktion af outcome - Emma Kirk Pause Ekstrauterin graviditet og graviditet uden kendt lokalisation (PUL) - Emma Kirk Mola graviditet - Emma Kirk Frokost Ovarie-cyster, fibromer og uterine malformationer i tidlig graviditet Pause Anden patologi i tidlig graviditet Afslutning, evaluering First European Spontaneous Preterm Birth Congress It is with great pleasure that we invite you to join us for the First European Spontaneous Preterm Birth Congress in Svendborg, Denmark in May Spontaneous preterm labour leading to preterm birth (SPTL & PTB) is one of the major Obstetric Syndromes and the major cause of perinatal mortality and morbidity in the developed world and a huge financial burden on healthcare. The psychosocial costs of PTB are incalculable. The Scientific Committee has prepared a programme which is pragmatic for practicing clinicians as well as those still in training. We have assembled an international panel of speakers who will provide updates on existing problems in the management of SPTL and PTB as well as providing new information on recent developments. We are also fortunate to host PREBIC (the Preterm Birth International Collaborative) normally nested within WHO, for an International Satellite Meeting. We hope that the Congress will provide the opportunity for future collabo- 1-DOSG 2014.indb 23 30/01/

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014-2015. D. 1. marts 2015 var vi 1034 medlemmer af DSOG. Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af:

Bestyrelsens beretning 2014-2015. D. 1. marts 2015 var vi 1034 medlemmer af DSOG. Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Bestyrelsens beretning 2014-2015 D. 1. marts 2015 var vi 1034 medlemmer af DSOG Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Karen Wøjdemann, formand Thomas Larsen, næstformand Pia Ertberg, organisatorisk

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side.

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side. Kære medlemmer! I år har vi prøvet at forny konceptet for efteruddannelseskurset. Tidligere har der været et overordnet emne, men i år vil vi prøve at favne bredere og komme med friske input fra flere

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

NEXT NYHEDSBREV #5 2016

NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Page 1 of 5 View this email in your browser NEXT NYHEDSBREV #5 2016 Velkommen til det 5. nyhedsbrev fra NEXT National Experimental Therapy Partnership. ESMO 2016 I KØBENHAVN Kronprinsesse Mary, ESMO's

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE TORSDAG D. 03.02.2016 VELKOMMEN TIL EN SUPER AFTEN! 3 DISPOSITION EPI WORKSHOP - Kort præsentation af mig selv - Hvad er epidemiologi?

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE ONSDAG D. 01.02.2017 NETE RAML-HANSEN FERTILITETSUDREDNING OG ETISKE DILEMMAER Velkommen til en super aften! NETE RAML-HANSEN 3 DISPOSITION

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Den seksuelle og reproduktive sundhed

Den seksuelle og reproduktive sundhed Den seksuelle og reproduktive sundhed Seksuel trivsel Ønskebørn Ingen sexsygdomme Seksuel trivsel Udnytte seksuallivets muligheder til at få et rigere liv i overensstemmelse med lyst og behov og i respekt

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen

Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Langtidsfølger af kejsersnit for moderen Anna Aabakke PhD, kursist Gynækologisk-Obstetrisk afd. Herlev Hospital Kejsersnitrater i Danmark Scheduled CS Emergency CS 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning

Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Torsdag den 28. april 2016 Carlsberg Akademi, Valby Hovedtemaer: Sund og bæredygtig kost Fremtidens fødevarer Madspild The effects

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

29. 30. september 2016

29. 30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Dokumentationsrådet sætter i år fokus på hvordan faglighed og patientfokus bevares, når arbejdsgange, teknologi og forventninger til sygeplejersken er

Læs mere