Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5"

Transkript

1 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1 Januar Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe 8 Medicinskhistorisk Quiz afsnit af den Saxtorphske samlings historie 10 Women's worries in first pregnancy 12 Fertilitetsbehandling og risiko for børnecancer 13 Harmonizing and improving the Nordic OB/GYN training 14 DSOG-information Indkaldelse til DSOG's Generalforsamling 15 Forårsmøde 15 Arbejdsmiljøpris DSOG åbner nyt debat-forum 17 Internationale netværk 18 Videnskabelige abstracts i DSOG-bladet send ind 18 ENTOG 19 Rejsebeskrivelser 20 Møder og kurser Dansk Selskab for Vulvalidelser afholder tværfagligt Vulva kursus 22 Dansk Føtalmedicinsk selskab kursus i tidlige graviditetskomplikationer 22 First European Spontaneous Preterm Birth Congress 23 Figo World Congress NFOG 25 DFKO Nyt fra DFKO 26 Praksis overdragelse 26 FYGO Formandens klumme 27 Indkaldelse til FYGO's Generalforsamling 27 FYGO's internat 28 Hvem har fortjent FYGO-prisen Operation mand Årgang 35 1-DOSG 2014.indb 1 30/01/

2 BET RELEVANS.NET HVORNÅR HAR DU SIDST KUNNET TILBYDE DINE OAB- PATIENTER NOGET HELT NYT? Mundtørhed på placeboniveau 1,2 Den første ß 3 -agonist som virker i blærens fyldningsfase 1,2 Effekt på alle grundlæggende OAB-symptomer 1,2 Den første ß 3 -agonist mod overaktiv blære. Referencer: 1. Khullar et al. European Urology 63;(2013): Nitti et al. J Urol 2013;189: Betmiga (Mirabegron) 25 mg og 50 mg depottabletter. Lægemiddelform: Depottablet. Indikationer: Symptomatisk behandling af imperiøs vandladning, øget vandladningshyppighed og/ eller urge-inkontinens, som kan forekomme hos voksne patienter med overaktiv blære-syndrom (OABsyndrom). Dosering og indgivelsesmåde: Voksne, inklusive ældre 50 mg én gang dagligt med eller uden mad. Børn og unge Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Nedsat nyre- og leverfunktion Nedenstående tabel angiver den anbefalede daglige dosering til personer med nedsat nyre- eller leverfunktion i fravær og tilstedeværelse af stærke CYP3A-hæmmere Stærke CYP3A-hæmmere 3 Uden hæmmer Med hæmmer Nyrefunktionsnedsættelse 1 Mild 50 mg 25 mg Moderat 50 mg 25 mg Svær 25 mg Bør ikke anvendes Leverfunktionsnedsættelse 2 Mild 50 mg 25 mg Moderat 25 mg Bør ikke anvendes 1. Mild: GFR 60 til 89 ml/min/1,73 m 2 ; moderat: GFR 30 til 59 ml/min/1,73 m 2 ; svær: GFR 15 til 29 ml/ min/1,73 m Mild: Child-Pugh-klasse A; Moderat: Child-Pugh-klasse B. 3. Stærke CYP3A-hæmmere: f.eks. itraconazol, ketoconazol, ritonavir og clarithromycin. Administration: Tabletten skal tages én gang dagligt med væske, synkes hel og må ikke tygges, deles eller knuses. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne * Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen : Nedsat nyrefunktion Betmiga bør ikke anvendes til patienter med nyresygdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min/1,73 m 2 eller patienter med behov for hæmodialyse). Der er utilstrækkelige data for patienter med svært nedsat nyrefunktion (GFR 15 til 29 ml/min/1,73 m 2 ); der anbefales en dosisreduktion til 25 mg for denne population. Betmiga bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (GFR 15 til 29 ml/min/1,73 m 2 ), som samtidig får stærke CYP3A-hæmmere. Nedsat leverfunktion Betmiga bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat leverfunktion. Betmiga bør ikke anvendes til patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse B), som samtidig får stærke CYP3A-hæmmere. Hypertension Betmiga bør ikke anvendes til patienter med svær ukontrolleret hypertension (systolisk blodtryk 180mmHg og/eller diastolisk blodtryk 110 mmhg). Der er utilstrækkelige data for patienter med grad 2-hypertension (systolisk blodtryk 160 mmhg eller diastolisk blodtryk 100 mmhg). Patienter med medfødt eller erhvervet QT-forlængelse Patienter med QT-forlængelse i anamnesen og patienter, der tager lægemidler, som vides at forlænge QT-intervallet, bør udvises forsigtighed, når mirabegron administreres. * Graviditet og amning: Graviditet Betmiga bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception. Amning Mirabegron må ikke anvendes under amning. * Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger indberettet for patienter behandlet med mirabegron 50 mg er takykardi og urinvejsinfektioner. Frekvensen af takykardi var 1,2 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Frekvensen af urinvejsinfektioner var 2,9 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Alvorlige bivirkninger omfattede atrieflimren (0,2 %). ATC-kode: G04BD12, Urologica, urologiske antispasmodica. Udlevering: B. Tilskud: Tilskudsberettiget (pr. 18 februar 2013). Pakninger og priser (AUP incl. recepturgebyr pr ): 25 mg, 30 stk: 481,35 kr. 25 mg, 90 stk: 1374,40 kr. 50 mg, 30 stk: 481,35 kr. 50 mg, 90 stk: 1374,40 kr. Dagsaktuelle priser på Registreringsindehaver: Astellas Pharma Europe B.V., Holland. *Afsnittet er forkortet/omskrevet. Baseret på produktresumé dateret 20. december Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Astellas Pharma a/s. Revideret 17. april Astellas Pharma a/s Kajakvej Kastrup Telefon Fax DOSG 2014.indb 2 30/01/

3 3 Formandens klumme Vores speciale fylder en del i mediebilledet. Det er ikke så mærkeligt, for vi beskæftiger os med forhold der dækker afgørende områder af de fleste kvinders og deres familiers tilværelse på forskellige tidspunkter i deres liv. Vi går tæt på mange menneskers opfattelse af etik og moral indenfor områder som fertilitetsbehandling, abort og fosterdiagnostik og vi har mulighed for at opretholde og afgørende forbedre mange kvinders sundhed og ofte også at redde og forlænge liv. Af gode grunde er der ofte særlig fokus på vores indsats i forbindelse med graviditet og - især fødslen, som jo er noget helt centralt og kan være afgørende for resten af det enkelte menneskes tilværelse. Vi betragter ofte mediedækningen af vores speciale og især fødselsområdet - som noget unuanceret og kan ind imellem godt savne konstateringen af, at Danmark er et af de sikreste steder i verden at føde børn i både for mor og barn. Men når det er sagt må vi anerkende at medierne har ret og måske også en forpligtelse til at anlægge kritiske vinkler på vores virke, vi må tage handsken op og forsøge at dreje problemerne hen mod en konstruktiv løsning sammen med vores samarbejdspartnere og relevante myndigheder. Mediediskussionen om igangsætning af fødsler har således ført til en fornuftig og brugbar plan for overvågning af området ligesom der er nedsat et udvalg under Danske Regioner, der skal komme med anbefalinger om anvendelsen af prostaglandiner til igangsætning. Omtalen af asfyktiske børn har givet et fortjent fokus på hele Sikre Fødsler-projektet og omtalen af perinealrupturer har givet os anledning til pege på den indsats, der foregår rundt om på landets fødeafdelinger. Hele forløbet omkring den senere tids medieomtale giver anledning til overvejelser om, at vi måske selv skulle være bedre til at komme ud med de gode historier, vores speciale er så rig på. En opfordring, der hermed er givet videre! Arbejdet med Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer fortsætter og vi skal efter ansøgningsfristens udløb udpege medlemmer til yderligere to arbejdsgrupper nemlig dystoci og anal-inkontinens hos voksne. I 2014 skal den gældende specialeplan revideres, hvilket ligesom i 2011 kan få ganske stor betydning for en række afdelinger. Processen er ved at gå i gang og også her skal DSOG udpege medlemmer til de relevante udvalg i løbet af foråret. Der har fra flere sider været et ønske om en bedre mulighed for en løbende diskussion om faglige og organisatoriske spørgsmål i Selskabet. Web-master Søren Lunde har derfor oprettet et debatforum på vores hjemmeside, som vi håber at rigtig mange medlemmer vil bidrage til. Vi opfordrer alle til at oprette sig som brugere det er ikke svært, Søren har udarbejdet en grundig vejledning der kan findes på hjemmesiden og bestyrelsen kunne godt finde ud af det! DSOGs efterårsmøde fandt sted i København sidst i november og bød på et meget spændende program om sexologi og livsstilsfaktores indflydelse på forskellige områder indenfor gyn-obs. Indlæggene gav anledning til en meget inspirerende diskussion om hvad vi kan forlange af patienterne mht. livstilsændringer før behandling, og om hvordan vi skal forholde os til de behandlingsmæssige risici, der kan være forbundet med en uhensigtsmæssig livsstil. Festen i Domus Medica fredag aften rummede denne gang også et videnskabeligt indslag, idet Martin Tolsgaard m.fl. gennemførte et banebrydende eksperiment til belysning af 1-DOSG 2014.indb 3 30/01/

4 4 rusmidlers indflydelse på deltagernes laparoskopiske færdigheder. Det var absolut ikke kedeligt, og bidrog til at festen ikke bare drejede sig om festligt samvær med nye og gamle kolleger, god mad og vin, musik, dans og drinks, men fik et sjældent set lødigt skær! Og så holdt Carsten Lenstrup en meget flot festtale, der satte vore daglige, faglige glæder og sorger ind i det lange perspektiv. Efteruddannelsesudvalget og FYGO skal have mange tak for et flot arrangement! Kresten Rubeck Petersen Meddelelser fra redaktøren Deadlines og udgivelsesdatoer for medlemsbladet i 2014: 20. februar/2. april 22. april/4. juni 3. juli/13. august 21. august/1. oktober 23. oktober/3. december Husk at bladet kun kommer 6 gange årligt, og vær opmærksom på forholdet mellem deadline og udgivelsesdato. Da kalenderen findes opdateret på DSOGs hjemmeside, bliver den ikke længere udgivet i trykt form. DSOGs hjemmeside: Indlæg sendes på til: Pia Ertberg Organisatorisk sekretær DSOG Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk afdeling G, Afsnit for Føtalmedicin, Herlev Hospital DSOG er medlemsblad for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Ansvarlig redaktør i henhold til presseloven: Pia Ertberg ISSN: Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: DG Media Tina Sperling Telefon: Malene Laursen Telefon: Tryk: Scanprint a/s, Viby J 1-DOSG 2014.indb 4 30/01/

5 5 DSOGs bestyrelse Formand Kresten Rubeck Petersen, Overlæge, dr.med. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Telefon: eller Næstformand Karen Reinhold Wøjdemann, Overlæge, ph.d. Bornholms Hospital, Kirurgisk afdeling Ullasvej 8, 3700 Rønne Tlf.: Telefon: dk Organisatorisk sekretær Pia Ertberg, Overlæge Afsnit for Føtalmedicin Gynækologisk-obstetrisk afdeling Pavillon C, 1. sal, Herlev Hospital Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Privat: Hvidehusvej 33, 3450 Allerød Telefon: Mobil: Kasserer Kristina Renault, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling D Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Privat: Fodbygårdsvej 4, 4700 Næstved Telefon: Bilag for rejserefusion m.v. bedes sendt til hjemmeadressen. Videnskabelig sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel, Overlæge, adj. lektor, ph.d. Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N Telefon: Privat: Tornskadevej 22, 8210 Aarhus V Telefon: Mobil: Bestyrelsesmedlem (DFKO) Charlotte Floridon, Speciallæge, ph.d. Gynækologisk Klinik, Holbæk Ahlgade 59, 4300 Holbæk Telefon: Bestyrelsesmedlem Mette Hvilshøj Fabricius, Kursusreservelæge Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Arbejdstelefon: Privat: Bregnebjergvej 6, 4100 Ringsted Mobil: Formand for FYGO Maria Cathrine C. V. Schmidt, Reservelæge, Ph.d. studerende Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N Privat: St. St. Blichers Gade 31, St., 8000 Aarhus C Telefon: DOSG 2014.indb 5 30/01/

6 Aleri på d dig e Køb Gyn Tlf. 3 6 Formand for DFKO Tine Tetzschner, Speciallæge, ph.d. Axeltorv 8, 5 sal, 1609 København V Telefon: Telefon: Formand for undervisningsudvalget Lene Grønbeck, Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde Telefon: Mobil: Formand for efteruddannelsesudvalget Anja Kirstein, Afdelingslæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Reberbansgade 15, 9000 Aalborg Telefon: Privat: Th. Sauers Vej 6, 9000 Aalborg Telefon: Webredaktør Søren Lunde, Kursusreservelæge Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers Privat: Ledvogtervej 111, 9530 Støvring Telefon: K in Beh dok har Vi t La (in La Si En H TC En La Pr In (T 1-DOSG 2014.indb 6 30/01/

7 Klinik for minimal invasiv gynækologi Behandling udføres af subspecialister med dokumenteret viden og erfaring. Aleris-Hamlet har anæstesilæge i døgnvagt. Vi tilbyder Laparoskopisk hysterektomi og myomektomi (indlagt 6 24 timer) Laparoskopisk behandling af adnexpatologi Single port laparoskopi Endoskopisk behandling af endometriose Hysteroskopisk behandling i LA/UA TCRE/TCRF/TCRP Endoskopisk behandling af uterusanomalier Laserbehandling af kondylomer Prolapskirurgi Inkontinens udredning og behandling (TVT og bulking) Dr. med. Olav Istre Professor, Dr. Med. Speciallæge i gynækologi. Almen gynækologi med subspeciale i minimal invasiv gynækologi. mobil: mail: Henrik Halvor Springborg Overlæge. Almen gynækologi med subspeciale i endoskopi og hysterektomi. mobil: mail: Pia Sander Konsulent. Speciallæge, Ph.d. Ekspertuddannet i urogynækologi. Henvisning via edifact eller fax Lokationsnr.: Afdelingskode: Fax: Aleris-Hamlet Hospitaler er Danmarks eneste landsdækkende privathospital altid tæt på dig. Med de bedste specialister inden for mere end 40 behandlingsområder sikrer vi dig et personligt og trygt forløb med kvaliteten i højsæde. København Aalborg Aarhus Esbjerg Herning Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg Tlf , 1-DOSG 2014.indb 7 30/01/

8 8 artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe Lodtrækningen blandt de rigtige løsninger på de medicinhistoriske quizzer i sidste nummer af DSOG-bladet gav følgende vindere: Bo Fink, Frederiksberg, Troels Kragsig Thomsen, Esbjerg og Jens Jørgen Kjer, København. Vinderne fik tilsendt den velfortjente bogpræmie i begyndelsen af året. Løsning på Medicinhistorisk Quiz nr. 1 i DSOG-bladet nr. 6, 2013 Et nu helt obsolet indgreb i obstetrikken er incision i cervix, hvis orificium ikke er dilateret. Indgrebet blev beskrevet af den tyske kirurg Alfred Dührssen i 1890 i en artikel med titlen: Über den Werth der tiefen Cervix- und Scheiden-Damm-Einschnitte in der Geburtshilfe. Hans teori var, at al modstand i fødselsvejen måtte fjernes, hvis man ønskede at føde et barn vaginalt, selv om orificium ikke var dilateret. I artiklen, der blev publiceret i Archiv für Gynäkologie, gjorde han rede for tolv tilfælde. I samme tidsskrift beskrev han i 1896 i detaljer det første tilfælde af såkaldt vaginalt kejsersnit. Efter at man havde dissekeret blæren fri af uterus, lagde man et så stort snit i cervix og nedre segment af livmoderen, at det tillod fødsel af barnet enten ved vending og fremtrækning af fosteret eller ved hjælp af en fødetang. Dührssen brugte betegnelsen: Der vaginale Kaiserschnitt. Metoden fik ikke nogen udstrakt anvendelse. Men i 1903 blev det første vaginale kejsersnit dog udført på Fødselsstiftelsen i København. I dag er indgrebet naturligvis helt obsolet. Det samme gælder Dührssens incision på en udilateret cervix uteri. Alfred Dührssen blev født den 23. marts 1862 i Heide i Tyskland som den ældste af seks børn. Hans far, bedstefar og onkel var alle læger. Men da onklen havde et dårligt helbred, ledsagede Dührssen i sine tidlige år onklen på sygebesøg på landet. Han fik sin uddannelse i Marburg, Berlin og Königsberg. I 1886 blev han ansat ved Charité-Frauenklinik. Siden blev han tilknyttet en stor skole for jordemødre, og i 1895 blev han udnævnt til professor. Senere grundlagde han sin egen fødeklinik i Berlin. Dührssens tidligste videnskabelige arbejde handlede om anvendelse af jodoform gaze i uterus i tilfælde postpartum-blødning - en metode, der stadig kan anvendes til behandling af alvorlig blødning efter en fødsel. Siden blev han en af de læger, der advokerede mest for den vaginale adgang i tilfælde af gynækologiske og obstetriske indgreb. Således udgav han i 1899 en monografi med titlen: Die Einschränkung des Bauchschnitts durch die vaginale Laparotomie. Heri beskrev han sine vaginale operationer for multiple myomer, plastikoperation for dobbeltanlæg af uterus, salpingektomi i tilfælde af ekstrauterin graviditet samt tubal sterilisation. I 1906 besøgte han USA og Argentina; sidstnævnte land besøgte han igen i Han trak sig tilbage fra det akademiske miljø i 1913 for at have mere tid til de udendørs sportsaktiviteter, som han holdt så meget af: ridning, sejlsport, jagt og bjergvandring. Desværre var han de sidste fire år af sit liv plaget af Parkinsons sygdom. Han døde som 71-årig den 11. oktober Kilder: 1. Harold Speert. Obstetric & Gynecologic Milestones. New York & London: The Parthenon Publishing Group Dyre Trolle. The History og Caesarean Section. København: C. A. Reitzels Booksellers DOSG 2014.indb 8 30/01/

9 9 3. Thomas F. Baskett. On the Shoulders of Giants. London: RCOG-press Edv. Gotfredsen. Medicinens Historie. 2. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Løsning på Medicinhistorisk Quiz nr. 2 i DSOG-bladet nr. 6, 2013 To kirurger har været med til at udvikle den såkaldte Manchester-operation for prolapsus uteri, nemlig Archibald Donald og William Edward Fothergill. Derfor kaldes indgrebet også for Donald-Fothergills operation, eller blot for Fothergills operation, idet det var Fothergill, der først beskrev indgrebet i detaljer. Men begge kirurgerne har ydet væsentlige bidrag til indgrebet, som i dag nok bedst er kendt som Manchester-operationen - et af de få eponymer, som er knyttet til navnet på en by i stedet for en person. Det var formentlig Donald, som først udviklede indgrebet. I 1888 var han på studiebesøg i Berlin og så, hvordan man anvendte catgut i stedet for suturer af sølv, som han hidtil havde anvendt. Catgut tillod en dybere suturering, men desværre har han ikke beskrevet operationen i detaljer. Først i 1908 anførte han i en kort notits, at operationen for komplet prolaps var en simpel forvægs- og bagvægsplastik inklusiv en plastik på cervix, hvis denne var lacereret eller hypertrofisk. Samme år beskrev William Edward Fothergill, der var elev af Donald, operationen mere detaljeret og anførte bl.a., at forvægsplastikken altid skulle ledsages af en posterior colporrhaphy og perineorrhaphy. Og da det som nævnt er Fothergill, der har beskrevet indgrebet, bærer operationen undertiden hans navn. Hvad man i øvrigt i dag forstår ved en Manchester-operation afhænger af, hvor man læser. Iflg. den nyeste danske lærebog i gynækolog består operationen af en forvægsplastik og en collum-amputation, mens Klinisk Ordbog noterer, at der foretages en delvis amputering af collum uteri og en efterfølgende fæstelse af livmoderen. Dorlands Illustrated Medical Dictionary er mere detaljeret og anfører, at Manchester-operationen består af abrasio, forvægsplastik, amputation af collum uteri, forkortelse af de kardinale ligamenter og en bagvægsplastik. William Edward Fothergill blev født i Southhampton den 4. oktober 1865 og blev den sjette generation af læger i familien. Han begyndte at læse som sytten-årig ved universitetet i Edinburgh, hvor han studerede kunst og videnskab, inden han fortsatte på medicinstudiet. Han blev læge i 1893 med mange priser og hædersbevisninger, heriblandt et stipendium til uddannelse i gynækologi og obstetrik. Og de næste to år var han assistent hos Alexander R. Simpson på gynækologisk afdeling ved Royal Infirmary ved Maternity Hospital. I 1895 begyndte han i praksis i Manchester ti år efter, at Archibald Donald var flyttet dertil. Og i de følgende år udgav han flere gynækologiske og obstetriske lærebøger, bl.a. Clinical demonstration of an operation for prolapse uteri complicated by hypertrophy of the cervix, som udkom i Desuden indførte han radiologi i Manchester. Han var således meget aktiv og steg i graderne fra at være lektor i 1901 til at slutte som professor i klinisk gynækologi og obstetrik i Fothergill var desuden en af grundlæggerne af Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Empire. William Edward Fothergill døde den 4. november 1926 efter en after-dinner speech. Kilder: 1. Klinisk Ordbog. 16. udgave, 2. oplag. København: Munksgaard Danmark Gunnar Lose & Søren Brostrøm. Urogynækologi. I: Gynækologi. København: Munksgaard Danmark Dorlands Illustrated Medical Dictionary. Philadelphia: Saunders Harold Speert. Obstetric & Gynecologic Milestones. New York & London: The Parthenon Publishing Group Torsten Sørensen 1-DOSG 2014.indb 9 30/01/

10 10 Medicinhistorisk Quiz Nr. 1 Denne læge kaldes for Bækkenlærens banebryder, idet han gav de første beskrivelser af de forskellige bækkendeformiteter. Han udgav The art of midwifery improved. Hvilken læge? Hvornår levede han? I hvilket land boede han? Nr. 2 Undertiden ses atypiske celle- og kerneforandringer i endometrieslimhinden forårsaget af forekomst af levende chorionvæv. Fænomenet kan ses både ved intra- og ekstrauterin graviditet og blev beskrevet i 1954 i en artikel i Archives of Pathology. Titlen var: Atypical endometrial changes associated with the presence of chorion tissue. Hvilken læge? Hvilket år blev han født? I hvilket land var han udenrigsminister i perioden ? Løsninger kan senest den 15. februar 2014 sendes til e-post-adressen: dadlnet.dk med angivelse af indsenderens navn og adresse af hensyn til fremsendelse af evt. bogpræmie. Torsten Sørensen 27. afsnit af den Saxtorphske samlings historie De ældste udenlandske bøger. 6. afsnit om den Saxtorphske samlings bøger Af Mogens Osler I den Saxtorphske samlings bibliotek er samlet et meget stort antal ældre bøger om fødselsvidenskab, obstetrik, gynækologi, kirurgi og børnesygdomme m.m. Den nyere tids første lærebog i fødselshjælp blev udgivet i 1513 af Eucharius Rösslin, der gav sin bog titlen: Der svangeren frauen und hebammen Rosengarten. Bogen blev en særdeles udbredt lærebog, hvilket skyldtes den nyligt tilkomne bogtrykkerkunst. Bogen var skrevet på tysk og blev senere oversat til latin, og udkom også på hollansk, fransk og italiensk, Den første engelske udgave The Byrth of Mankynde udkom i 1540, en revideret i 1545 og derefter udkom yderligere 11 engelske udgaver indtil Der findes ingen trykt oversættelse til dansk, men på det kongelige bibliotek i København opbevares en samling manuskripter, som omfatter en næsten komplet oversættelse af Der Svangeren Frauen und Hebammen Rosengarten med kopier af illustrationerne, men uden Rössslins navn. I den Saxtorphske samlings bibliotek findes: 1-DOSG 2014.indb 10 30/01/

11 : Mauriceau, Francoise ( ), Justine Sigesmundin ( ). 1696: Deventer, Hendrik van ( ), Bækkenlærens banebryder. 1595: Mercurio ( ) La Commare. Guillemeau, Jauques ( ), Louise Borgeois ( ). 1752: Smellie, William ( ). 1797: Hotn, Johan von ( ). Fried, Johan Jacob ( DOSG 2014.indb 11 30/01/

12 12 Women s worries in first pregnancy results from a randomised controlled trial Rikke D. Maimburg1,2,3, Michael Væth4, Lone Hvidman1, Joan Dürr,1 Jørn Olsen2,5 1.Gynækologisk-obstetrisk afd. Y, Aarhus Universitetshospital, 2. Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Epidemiologi, Aarhus Universitet, 3 Center for Rehabilitering, Aarhus Universitetshospital, 4 Institut for Folkesundhed, Afdelingen for Biostatistik, Aarhus Universitet, 5 Department of Epidemiology, School of Public Health, University of California at Los Angeles, USA. Baggrund At bekymre sig er en normal psykologisk proces som aktiveres, når vi skal tilpasse os og mestre nye udfordringer. The work of worry er en del af den kognitive forberedelsesproces, der ofte medfører en øget tolerance overfor de udfordrende situationer vi møder fremadrettet. Den kognitive forberedelsesproces er individuel og tidligere livserfaringer har derfor betydning for hvordan bekymringsprocessen forløber. Et højt niveau af bekymringer kan medføre angst, som påvirker den kognitive forberedelsesproces, der i stedet for at medføre øget tolerance nedsætter personens evne til at mestre udfordrende situationer. Deltagelse i forældre- og fødselsforberedelse kan sikre læring og udvikling ved, at deltagerne udveksler forventninger og bekymringer om den forestående fødsel og dermed indbyrdes stimulerer hinandens kognitive forberedelsesproces. Formål Formålet med undersøgelsen var at undersøge gravides bekymringsniveau afhængig af deltagelse i et struktureret forældre- og fødselsforberedelsesprogram. Design En randomiseret undersøgelse. Population 1193 førstegangsfødende indskrevet til fødsel på Aarhus Universitetshospital i perioden maj 2006 til maj Intervention 603 førstegangsfødende par modtog 9 timers modulopdelt forældre- og fødselsforberedelsesprogram mellem 30. og 35. graviditetsuge, mens 590 par modtog det vanlige svangretilbud, der ikke inkluderede forældre- og fødselsforberedelse. Outcome Til måling af de gravides bekymringsniveau blev Cambridge Worry Scale (CWS) benyttet. CWS består af 17 spørgsmål indeholdende de hyppigste bekymringer hos gravide. Hvert spørgsmål besvares på en skala fra 0 (ikke bekymret) til 5 (meget bekymret). Resultater Tæt på 90 % af deltagerne i undersøgelsen svarede på spørgsmålene om bekymringer i graviditeten (1055/1193), mens 81 % af de gravide deltog i hele undervisningsprogrammet. Hyppigste årsager til manglende deltagelse i dele af undervisningsprogrammet var fødsel før 35. graviditetsuge eller sygdom. De gravide der deltog i forældre- og fødselsforberedelses programmet oplevede sidst i graviditeten færre bekymringer om fødslen og forhold omkring fødslen sammenlignet med de gravide der ikke fik tilbudt at deltage i forældre- og fødselsforberedelses programmet. De gravides bekymringer om økonomi, juridiske forhold og arbejde var ens i de to undersøgelsesgrupper. 1-DOSG 2014.indb 12 30/01/

13 13 Konklusion Deltagelse i et struktureret forældre- og fødselsforberedelse kan nedsætte bekymringsniveauet relateret til fødslen hos førstegangsfødende sidst i graviditeten. Læs mere: Maimburg RD et al. Women s worries in first pregnancy: results from a randomised controlled trial. Sexual & Reproductive Healthcare 2013;4(4): doi: /j.srhc Fertilitetsbehandling og risiko for børnecancer en systematisk meta-analyse Marie Hargreave, Ph.D. 1, Allan Jensen, Ph.D. 1, Anita Tønder, M.Sc. 1, Klaus Kaae Andersen, Ph.D. 2, Susanne Krüger Kjær, D.M.Sc. 1, 3 1 Virus, Livsstil og Gener, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, 2 Statistik, Bioinformatik og Registre, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, 3 Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Formål At klarlægge en potentiel sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og risiko for cancer blandt børn. Materiale og metode Medline blev brugt til at søge efter relevante studier udgivet til og med september Vi inkluderede 25 kohorte- og case-kontrolstudier omhandlende børn født efter fertilitetsbehandling som eksponering og alle typer af cancer som udfald. De studiespecifikke estimater for hvert cancerudfald blev kombineret til en samlet relative risiko (RR) med et tilhørende 95 % konfidensinterval (KI) ved hjælp af en meta-analytisk tilgang. Resultater Vi fandt, at børn født efter fertilitetsbehandling havde en øget risiko for alle typer af cancer (RR = 1,33; 95 % KI: 1,08-1,63), hæmatologiske cancere (RR = 1,59; 95 % KI: 1,32-1,91), centrale nervesystem/neurale cancere (RR = 1,88; 95 % CI: 1,02-3,46), og for andre solide cancere (RR = 2,19; 95 % CI: 1,26-3,80). For specifikke cancertyper fandt vi en øget risiko for leukæmier (RR = 1,65; 95 % CI: 1,35-2,01), neuroblastomaer (RR = 4,04; 95 % CI: 1, ), og retinoblastomaer (RR = 1,62; 95 % CI: 1,12-2,35) associeret med fertilitetsbehandling. Konklusioner Resultaterne fra denne største meta-analyse til dato tyder på en association mellem fertilitetsbehandling og cancer blandt børn. Ud fra vores resultater kan det dog ikke udelukkes, at den underliggende subfertilitet, snarere end behandlingen i sig selv, er den vigtigste prædisponerende faktor for børnecancer. Læs mere: M Hargreave et al. Fertility treatment and childhood cancer risk: a systematic meta-analysis. Fertil Steril 2013; 100(1): DOSG 2014.indb 13 30/01/

14 14 Harmonizing and improving the Nordic OB/GYN training How to get there? Charlotte Ringsted, Canada, How to get the best specialists. NFOG Educational Committee var d november 2013 vært for et spændende kursus "Harmonizing and improving the Nordic OB/GYN training- How to get there?" på Hotel Park Inn i København. Programmet var yderst spændende med fornemme foredragsholdere fra de 5 nordiske lande samt verdenskendte gæster fra bl.a. England og Canada. Mødet var velbesøgt af repræsentanter med interesse for uddannelse, og de fik bestemt hvad de kom for. Debatterne var livlige, og specielt de unge mødedeltagere var ivrige for at diskutere, hvordan vi i de nordiske lande kan gøre uddannelsen af kommende speciallæger i Gynækologi & Obstetrik så relevant og aktuel som mulig. Selv om vi på papiret er ens i de nordiske lande, griber vi speciallægeuddannelsen forskelligt an. Varigheden af uddannelsen løber mellem 5 og 6 år, og i alle de nordiske lande skal kursisterne have et ophold på kirurgisk afdeling, dog varierer længden af opholdet. I Finland afsluttes speciallægeuddannelsen med en eksamen, og i Sverige kan man vælge at afslutte sin speciallægeuddannelse med en eksamen, og det gør godt og vel halvdelen. I Island skal man 2 år til udlandet under sin speciallægeuddannelse, de fleste af de islandske kursister tager til England eller USA. Kun i Sverige og Danmark skal alle kursister gennem et videnskabeligt træningsprogram, som bekendt afslutter med en rapport. I alle de nor- Annemette Lykkebo og Kasper Aabo, DK, How to improve our training curriculum. Paneldiskussion med NFOG medlemmer fra alle de nordiske lande, Where and How do we go from here. diske lande fraset Island, skal kursisterne igennem et planlagt kursusforløb, dog spænder antallet af kursustimer meget vidt fra 60 til 230 timer. I Sverige, Norge og Danmark har hver kursist tilknyttet mindst en hovedvejleder, dette gør sig ikke gældende i Finland og Island. Hvordan får vi så kogt alt dette sammen og skrevet en opskrift på den bedst mulige speciallægeuddannelse i Gynækologi & Obstetrik? Ja, som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen. Det vil tage tid og bestemt flere diskussioner, hvis vi skal gøre et yderligere forsøg på harmonisering af speciallægeuddannelsen i Gynækologi & Obstetrik i de nordiske lande. Vi var dog alle enige om, at vejen frem er webbaserede læringsprogrammer samt at gøre en indsats for supervision, altså train the trainers. På vegne af NFOG Educational Committee Anja Kirstein, formand for EFU 1-DOSG 2014.indb 14 30/01/

15 15 Indkaldelse til DSOG s Generalforsamling d dsog-information Dette er en foreløbig dagsorden. Den endelige dagsorden og yderligere information vil være at finde på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen samt i næste blad. Frist for indsendelse af forslag der ønskes behandlet på DSOG s generalforsamling er tirsdag den 11. marts Forslag sendes til DSOG s organisatoriske sekretær Pia Ertberg på mail: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretninger fra stående udvalg Efteruddannelsesudvalget Hindsgavl styregruppen Inspirationsseminargruppen 4. Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent 5. Revisorens bemærkninger 6. Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne 7. Valg af Formand (jf. 12) 8. Valg af Næstformand (jf. 12) 9. Valg af et bestyrelsesmedlem efter indstilling fra DFKO (jf. 12) 10. Valg af medlemmer til UU (3 poster, 1 genopstiller) EFU (2 poster, ingen genopstiller) Sandbjerg styregruppe (4 poster, 2 genopstiller) Hindsgavl styregruppe (1 post) Revisor (1 post) 11. Eventuelt Forårsmøde April Hindsgavl slot Arrangør: DSOG s bestyrelse samt DFKO Målgruppe: Alle medlemmer af DSOG Tid: april 2014 Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart. Arrangør: DSOG s bestyrelse samt DFKO Målgruppe: Alle medlemmer af DSOG Pris: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i det videnskabelige møde fredag og lørdag, inkl. frokost begge dage: 300 kr. Deltagelse i festmiddagen per person: 400 kr. Overnatning: 700 kr. i delt dobbeltværelse, 1000 kr. i enkeltværelse Hele pakken: 1300 kr. i delt dobbeltværelse, 1600 kr. i enkeltværelse En del af enkeltværelserne kan være på Byggecentrum. Tilmelding: Snarest muligt, senest d Tilmelding til kasserer Kristina Renault: med angivelse af: Ansættelsessted og stilling. Om du ønsker af deltage i hele 1-DOSG 2014.indb 15 30/01/

16 16 mødet eller kun dele heraf. Husk at anføre om du kommer senere eller går tidligt. Om du ønsker enkeltværelse eller dobbeltværelse og hvem du eventuelt ønsker at dele værelse med. Om du ønsker at få regnskaber for 2013 samt budget for 2014 tilsendt inden generalforsamlingen. Betaling sammen med tilmeldingen. Beløbet overføres til: Reg.nr Kontonummer Indkaldelse til Generalforsamling ses andet sted i bladet. Endelig dagsorden ses på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. Information om tilmeldelse og endeligt program ses senere på hjemmesiden samt i næste DSOG blad. Foreløbigt program lørdag Anti-aging: Fysiologisk, medicinsk og kirurgisk. Spændende indlæg fra foredragsholdere med efterfølgende debat. Vi glæder os til at se så mange som muligt både unge og gamle, så sæt et stort X I kalenderen den til et par faglige, festlige og sociale dage. Program fredag Vacciner i gynækologi og obstetrik Lisen Arnheim Dahlström, docent, Karolinska Institutet, Stockholm Safety of the quadrivalent human papillomavirus vaccine Jesper Mehlsen, Frederiksberg "Vacciner og autoimmune reaktioner i gynækologisk perspektiv" Carsten Schade Larsen, overlæge, Aarhus Universitetshospital "Vaccinaion af gravide indikationer og kontraindikationer" Programmet efter frokost vil bestå af korte præsentationer fra det forgangne års ph.d og disputats forsvar samt DSOG s generalforsamling. Fra kl 19 vil der være middag og underholdning. Efterfølgende vil der være musik og dans. 1-DOSG 2014.indb 16 30/01/

17 17 DSOG s arbejdsmiljøpris tilegnes en kollega eller en afdeling, som har gjort en forskel for det psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø på afdelingen eller i klinikken. Indstillinger kan foretages af alle læger ansat indenfor specialet gynækologi og obstetrik. Ved indstilling af enkeltpersoner eller en afdeling vil der ved vurdering blive lagt vægt på hvilke særlige tiltag, mål, udførelse og engagement den/de indstillede har gennemført mhp at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden vægtes om indstillingen er foretaget af mere en én person. Udvælgelsen foretages af DSOG s bestyrelse blandt de indstillede og prisen overrækkes på DSOG s forårsmøde. Der skal indsendes kortfattet, skriftlig indstilling som skal være bestyrelsen i hænde senest den Indsendes pr. mail til DSOG s organisatoriske sekretær Pia Ertberg: DSOG åbner nyt debat-forum I et videnskabeligt selskab som DSOG, hvor der er tradition for diskussioner på et højt fagligt niveau til møderne, har det længe været et ønske for bestyrelsen, at medlemmerne kontinuerligt havde mulighed for, at føre diskussioner uden for de årlige møders regi. Derfor har vi arbejdet med at etablere et online debatforum, hvor medlemmerne har mulighed for at debattere aktuelle faglige emner, guidelines og lignende. DSOG s debatforum er nu åbent og vi opfordrer alle medlemmer til at tage del i debatten. Her følger en kort introduktion: 1) Alle sidens besøgende kan læse debatindlæggene, mens det kræver, at man er oprettet som bruger for at deltage aktivt. Brug menu-punktet Debat og vælg underpunktet Debatforum. 2) Man opretter sig nemt som bruger via siden Opret ny bruger. Medlemmerne opfordres til at benyttes sit fulde navn. 3) Efter at man er logget ind, kan man nu vælge undermenuen Debatforum, hvorefter man ser de 6 aktuelle emneinddelte debatfora. 4) Under hvert forum kan man oprette nye emner (kaldet Topics ). Tovholderen for en ny gynækologisk guideline kunne f.eks. oprette et topic med et diskussionsudkast til emneafgrænsning eller lignende. Såfremt man har et generelt debatindlæg kan man vælge at oprette dette under forummet DSOG generelt forum. 5) Man kan nu skrive nye indlæg eller svare på andres indlæg. Idet debatten er offentlig, skal der naturligvis ikke debatteres person-sager eller skrives patient-henførbare oplysninger, ligesom vi på det kraftigste opfordrer til, at der føres en ordentlig og sober tone i debatten. Al aktivitet på debatten registreres, og man står naturligvis til ansvar for de indlæg, man måtte skrive i henhold til dansk lovgivning. God fornøjelse med DSOG s debatforum vi ser frem til en livlig debat med mange kvalificerede indlæg fra medlemmerne. Søren Lunde Webredaktør, dsog.dk 1-DOSG 2014.indb 17 30/01/

18 18 Internationale netværk Der er mange dygtige og velansete danske gynækologer og obstetrikere, som deltager i spændende internationale samarbejder. Herunder ses en liste til inspiration med mulighed for kontakt. Der kan fortsat meldes ind til: Organisatorisk sekretær Pia Ertberg indeholdende: Navn, Titel, navn på selskab/tidsskrift/komité + evt. link Føtalmedicin Ann Tabor Professor i Føtalmedicin, Rigshospitalet Center for Føtalmedicin og Gravide Medlem af bestyrelsen i ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) og Past President. Fertilitet Ole Bjarne Christiansen Overlæge, dr. med., Fertilitetsklinikken 4071, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr. med., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Medlem af bestyrelsen for "European Society for Human Reproduction and Embryologys (ESHRE) Early Pregnancy Special Interest Group". Generalsekretær i "European Society of Reproductive Immunology" (ESRI). Medlem af bestyrelsen i "International Society for Immunology of Reproduction" (ISIR). Medlem af styregruppen for det EU-støttede projekt: "Development of novel noninvasive biomarkers for fertility and healthy pregnancy". Associate editor for "Gynecologic and Obstetric Investigation" Medlem af editorial board ved "Journal of Reproductive Immunology". ESHRE's guideline development group "Recurrent Miscarriage" ENTOG Anna Aabakke Secretary General. Læge og ph.d-stud., Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Laurids Touborg Bune, Treasurer Kursist, Hvidovre Hospital. European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) Videnskabelige abstracts i DSOG-bladet Send ind! Baggrund: Der bliver hvert år gennemført mange spændende videnskabelige undersøgelser inden for gynækologi og obstetrik. DSOG s bestyrelse vil gerne være med til at formidle resultaterne af nogle af de mange spændende studier til læserne. DSOG-bladet vil derfor fremover indeholde to abstracts, som vi mener kan have bred interesse for læserne. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle interesserede til at indsende et abstrakt om et igangværende eller afsluttet projekt. Abstracts publiceres løbende på hjemmesiden, og blandt de indsendte abstracts udvælger redaktøren og den videnskabelige sekretær to abstracts af bred interesse, som trykkes i bladet. Abstracts skal være på dansk. Opbygning af abstract: Titel, forfatter(e), baggrund, formål, metoder, resultater, konklusioner og perspektiver. Omfang: Max 500 ord, sv.t. 1 trykt side. Sendes til: Ulrik Schiøler Kesmodel, videnskabelig sekretær: 1-DOSG 2014.indb 18 30/01/

19 19 ENTOG The European Network of Trainees of Obstetrics and Gynaecology Af Anna Aabakke, ENTOG Secretary General The European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG) er det Europæiske selskab for yngre gynækologer. ENTOG har 30 medlemsorganisationer, herunder FYGO i Danmark. ENTOG s bestyrelse har siden deres grundlæggelse som selvstændig organisation i 1997 haft flere danske medlemmer og har aktuelt både en dansk næstformand (Anna Aabakke) og kasserer (Laurids Bune). ENTOG har til formål at harmonisere og forbedre speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik i de Europæiske lande, facilitere dannelsen af nationale selskaber for yngre gynækologer i Europa samt fremme udvekslingen mellem medlemslande. Dette gør de i et tæt samarbejde med EBCOG (The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology). ENTOG er repræsenteret i alle EBCOG s udvalg og deltager i EBCOG s akkrediteringer af gynækologiske afdelinger i lande, som ikke har deres egen inspektorordning. Årligt afholder ENTOG en udveksling for yngre gynækologer, som afsluttes med en faglig konference og ENTOG s generalforsamling, hvor Danmark altid er velrepræsenteret med mindst 2 deltagere. DSOG har tradition for at sponsorere de to danske yngre gynækologer, så de har mulighed for at få et indblik i et andet lands uddannelsesforløb. Udvekslingen giver både inspiration til forandring og værdsættelse af den danske speciallægeuddannelse, hvilket de følgende to beretninger fra sidste års udveksling til Slovakiet og Tjekkiet kan bekræfte. Hvert andet år afholdes udvekslingen i forbindelse med EBCOG kongressen og i 2014 finder udvekslingen sted i Skotland, efterfulgt af EN- TOG-møde i Glasgow og mulighed for deltagelse i EBCOG kongressen. Det faglige ENTOG-program har to hovedemner: 1) Jobmulighederne i Europa efter endt speciallægeuddannelse og 2) Mulighederne for international humanitært arbejde under speciallægeuddannelsen. På programmet er bla. Professor Henri-Jean Philippe, præsident for de franske gynækologer uden grænser. Udvekslingen kan man søge via FYGO, som annoncerer dette på deres hjemmeside. ENTOG mødet i Glasgow er åbent for alle interesserede, og man kan tilmelde sig på org. Tilmelding åbner primo Til EBCOG kongressen præmierer ENTOG det bedste abstrakt om et uddannelsesrelateret emne, og der er en 100 Euro reduktion i tilmeldingsgebyret til de yngre læger, som får et abstrakt accepteret. For yderligere information om ENTOG henvises til hjemmesiden Desuden er man altid velkommen til at kontakte ENTOG-bestyrelsens medlemmer. ENTOG-bestyrelsen Fra venstre: Alexandra Kristufkova (SK, medlem), Charlotte Boyon (F, medlem), Maud Van de Venne (UK, formand), Anna Aabakke (DK, formand/sekretær) og Laurids Bune (DK, Kasserer). 1-DOSG 2014.indb 19 30/01/

20 20 Rejsebeskrivelse Af Sofia Teresa Rosenbaum Nemocnice Motol eller Motol Universitetshospital, som jeg blev tildelt, ligger i Tjekkiets hovedstad, Prag og er den største institution indenfor sundhedsvæsnet i Tjekkiet med moderne udstyr og europæisk standard. Hospitalet lå udenfor centrum og udgjorde et kæmpe stort kompleks med 2410 sengepladser og indlagte om året. Hospitalet havde en travl heliport, hvor jeg så ankomster med patienter hver dag, jeg var der. Jeg var på udveksling på Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling fra mandag den 6. til torsdag den 9. maj. En reservelæge tog sig godt af mig og en kollega fra Portugal og viste os rundt på afdelingen. Dagen startede med en morgenkonference kl. 7:30. Der var ca læger til stede og afdelingen var meget hierarkisk opbygget med den ledende overlæge i spidsen, som ledede konferencen og de yngste læger langt væk. Det var bagvagten der fremlagde patienterne i morgenkonferencen. Forvagten havde ikke så meget at sige. Dagkirurgi lå ved siden af operationsstuen. Begge stuer var forbundet i centrum med en slags vaskerum og delte portør og sygeplejersker. I vaskerummet var der en radio som spillede høj pop musik. Dagkirurgisk afsnit kørte ekstrem hurtigt. Der var et minutiøst samarbejde mellem lægerne, portørerne og sygeplejerskerne, hvilket gjorde, at der næsten ingen spildtid var. Der var lige knap tid til at skrive et kort notat i journalen mellem én patient og den næste - og så videre til det næste indgreb. Det samme på UL afsnit, hvor lægen havde ca. 15 minutter pr. patient og der var ingen Astraia eller andet system, men en sekretær som skrev lægernes observationer og tal ned i computeren. Lige så hurtigt som patienterne kom ind, kom de ud igen, og der var ikke så meget tid til at forklare, hvad lægen havde fundet. Fødegangen var ny renoveret. Operationsstuen til sectio lå ved siden af fødegangen og var kæmpe stor med plads til læger, sygeplejerske og medicinstuderende. Faderen kunne stå udenfor og kigge igennem et glasvindue. Desværre var lægerne ikke særlig gode til at tale engelsk, og derfor fik vi ikke svar på alle de spørgsmål, vi havde omkring uddannelse og arbejdsgang. Til gengæld, fulgtes jeg med en kollega fra Portugal, så jeg lærte lige så meget om det portugisiske sundhedssystem som det tjekkiske. Bagefter mødtes vi til konference i Bratislava. Det var fantastisk at mødes med trainees fra hele Europa og snakke om de erfaringer eller mangel på samme, man har som ung læge - samt frustrationer og glæder ved vores speciale. Konferencen handlede om uddannelsen i Europa, og der var plads til diskussion og workshops. Det var super spændende! Jeg havde et fantastisk ophold både i Prag og Bratislava og vil gerne takke FYGO og DSOG mange gange for at give mig muligheden for at deltage. Jeg vil også opfordre mine kolleger til at gribe chancen til en spændende udveksling som giver mulighed for at sætte vores system i perspektiv og tænke over alle de gode ting, vi har. Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling og konference 2013 Af Laurids Bune Dr. Matti kigger på mig over brillerne. Han har netop foretaget aspiration af et graviditetsprodukt assisteret af et hostende vacuumapparat, som mest af alt ligner noget, som er flikket sammen i et hobbyrum. Now for the documentation siger han godmodigt med tyk slo- 1-DOSG 2014.indb 20 30/01/

21 21 vakisk accent, og vender sig om mod den 40 år gamle skrivemaskine. Hverdagen for en slovakisk gynækolog er på mange måder anderledes end jeg er vant til. Hvert år har to læger i gang med speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik mulighed for at komme på et klinisk ophold på en gynækologisk/obstetrisk afdeling et sted i Europa med efterfølgende deltagelse i en fælleseuropæisk konference for trainees arrangeret af ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology). Opholdet er sponseret af FYGO og DSOG. Sidste år gik turen til Slovakiet og omkring 40 trainees fra hele Europa var fordelt på afdelinger i hele landet samt dele af Tjekkiet. Jeg var blevet sendt til Universitetshospitalet i Kosice, som er Slovakiets andenstørste by tæt på den østlige grænse mod Ungarn og Ukraine. Det blev en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er let at fortabe sig i den allestedsnærværende mangel på ressourcer, som præger det slovakiske sundhedssystem. Operationer og indgreb adskiller sig ved totalt fravær af éngangsudstyr og endog særdeles uddateret materiale. Alt kan steriliseres og genanvendes. Patienterne ligger på små firesengs stuer og selv fødelejerne er blot adskilte af linoliumsgardiner. Det er fascinerende at se hvad slovakerne kan udrette for meget få ressourcer og sætter for en tid al snak om supersygehuse, hospitalskøkkener, EPM og akkreditering i relief. Bag ved det hele mærker man stadig i høj grad tankegangen fra kommunismens svundne tid. Dr. Matti blev aldrig træt af, at berette om de evindelige og komplicerede magtkampe mellem hospitalet, ministeriet og universitetet, som hele tiden greb ind i hans arbejde, og den hierarkiske opdeling mellem de forskellige lægegrupper, det øvrige personale og patienterne fremstod i det hele taget gennemgribende forskellig fra vores hjemlige hospitalsvæsen. Jeg lærte meget de dage jeg var i Kosice. Efter opholdet på afdelingen gik rejsen til Bratislava, som dannede rammen for konferencen, hvor alle de deltagende trainees mødtes og udvekslede erfaringer og anekdoter. I år var temaet på konferencen blandt andet de forskellige måder at tilrettelægge speciallægeuddannelsen på i de forskellige europæiske lande. Ned gennem Europa er der fortsat betydelige forskelle i måden hvorpå kompetencer tillæres. Slovakiet er et klassisk eksempel på, hvordan dele af Europa uddanner deres speciallæger, og hvilken udfordring der ligger i at harmonisere kravene til træningen. En Slovakisk gynækolog må først udføre arbejde usuperviseret, efter hun har bestået en afsluttende eksamen på femte år. Der er ingen individuel kompetencevurdering i forbindelse med indgreb og procedurer, og udfordringen for de nye gynækologiske speciallæger er enorm. Konferencen i Bratislava var naturligvis også en mulighed for at møde og lade sig inspirere af interessante kollegaer fra hele Europa. Jeg havde et uvurderligt ophold og vil gerne takke FYGO og DSOG mange gange for at give mig muligheden for at deltage. 1-DOSG 2014.indb 21 30/01/

22 22 MØDER OG KURSER Dansk Selskab for Vulvalidelser afholder Tværfagligt Vulva Kursus Sted: Aarhus Universitetshospital Auditorium B Tid: Program Kaffe Velkomst ved formand for DSVL Susanne Christau Smertefuldt blæresyndrom Allan Ryhammer, overlæge, Ph.d. Urologisk afd., Aarhus Universitetshospital (AUH) Funktionelle lidelser i bækkenet Nils Balle Christensen, Overlæge, Center for funktionelle lidelser, AUH Pause Chronic pelvic pain Katrine Petersen, Physiotherapist in Pain Management, Pain Management Dept, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London Dermatoser i genital regionen Speciallæge dr. med. Niels K. Veien Frokost Workshops: 1. Gruppeundervisning om vulvodyni (ved Sus Rasmussen, Sexolog) 2. Find dit haleben (ved Birthe Bonde, fysioterapeut), 3. Dermatologisk workshop med Marselisborg og Skejby svære dermatologiske patienter med vulvagener (ved Anne Braae Olesen, Jane Baumgartner og Mette Meinert) Pause VIN og VaIN. Isa Niemann, Overlæge, Ph.d., HPV-vaccine sidste nyt. Jan Blaakær,Overlæge, dr. med. Professor Afslutning Generalforsamling for DSVL (+ sandwich) Pris: 1000,- dkr i kursusgebyr (1400,- for ikkemedlemmer). Tilmelding senest til Indbetaling kan ske til konto Husk at anføre navn og kursusnavn. Dansk Føtalmedicinsk selskab Kursus i tidlige graviditetskomplikationer Kurset afholdes over 2 dage Torsdag d. 27.marts 2014 kl Sted: Auditoriet, konferencecentret, Indgang 50 B, Hillerød Hospital, Helsevej 2, 3400 Hillerød Fredag d. 28.marts 2014 kl Sted: Auditorium B, Aarhus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N. Målgruppe: Sonografer og læger (også yngre 1-DOSG 2014.indb 22 30/01/

23 23 læger), der beskæftiger sig med ultralydskanning af gravide. Kursusgebyr: kr inkl. frokost og kaffe. Tilmelding: Via Plan2learn på følgende link: (søg på kursets titel). Ved overtegning af kurset vil medlemmer af DFMS få fortrinsret. Tilmeldingsfrist: 14.marts Kursusledere Anne Cathrine Roslev Gjerris, Afdelingslæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hillerød Hospital. Ida Kirkegaard, 1.reservelæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby. Undervisere Emma Kirk, MD, PhD, Early Pregnancy and Gynecological Ultrasound Unit, St George's, University of London, UK. Program (ændringer kan forekomme) Ankomst og registrering Tidlige graviditetskomplikationer: Blødning, abort, prædiktion af outcome - Emma Kirk Pause Ekstrauterin graviditet og graviditet uden kendt lokalisation (PUL) - Emma Kirk Mola graviditet - Emma Kirk Frokost Ovarie-cyster, fibromer og uterine malformationer i tidlig graviditet Pause Anden patologi i tidlig graviditet Afslutning, evaluering First European Spontaneous Preterm Birth Congress It is with great pleasure that we invite you to join us for the First European Spontaneous Preterm Birth Congress in Svendborg, Denmark in May Spontaneous preterm labour leading to preterm birth (SPTL & PTB) is one of the major Obstetric Syndromes and the major cause of perinatal mortality and morbidity in the developed world and a huge financial burden on healthcare. The psychosocial costs of PTB are incalculable. The Scientific Committee has prepared a programme which is pragmatic for practicing clinicians as well as those still in training. We have assembled an international panel of speakers who will provide updates on existing problems in the management of SPTL and PTB as well as providing new information on recent developments. We are also fortunate to host PREBIC (the Preterm Birth International Collaborative) normally nested within WHO, for an International Satellite Meeting. We hope that the Congress will provide the opportunity for future collabo- 1-DOSG 2014.indb 23 30/01/

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5. Artikler og debat. Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling Maj 2014 7

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5. Artikler og debat. Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling Maj 2014 7 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejsebeskrivelse efter ENTOG udveksling Maj 2014 7 DSOG-information

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12

DSOG-information. DSOG's Efterårsmøde 11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12 Dansk vinder af NFOG's Young Scientist Award 2014 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF

INFODAG. α l p h α 1 Invitation. αlphα1. Maj 30, 2009. Hamburg. Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Alpha1 Cluster Zentraleuropa - Deutschland - Österreich - Schweiz EAF Hamburg 2009 αlphα1 Tysk Dansk α l p h α 1 Invitation ALFA-1 INFODAG 2009 C14 Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg Lemsahler Landstraße

Læs mere

DSOG-information. Dansk Føtalmedicinsk selskab 29 First European Spontaneous Preterm Birth Congress 30 FIGO World Congress 2015 30 NFOG 31

DSOG-information. Dansk Føtalmedicinsk selskab 29 First European Spontaneous Preterm Birth Congress 30 FIGO World Congress 2015 30 NFOG 31 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe 7 Medicinhistorisk Quiz 9 27. afsnit

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Kurserne er godkendt af DET som pointgivende ajourføring. Diplomer for ajourføringskurset udleveres ved kursets afslutning.

Kurserne er godkendt af DET som pointgivende ajourføring. Diplomer for ajourføringskurset udleveres ved kursets afslutning. Ajourføringskursus Kostakademiet 17. 18. og 19. august 2012 Fredag d. 17. august 2012 Kl. 12.00 13.00 Ankomst, økologisk buffet samt velkommen og praktisk information ved skoleleder Bodil Byskov Kl. 13.00

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 5 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Mindeord Torsten Sørensen 8 28. og sidste afsnit af den Saxtorphske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere