Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via , -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -"

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via , - OBS OBS OBS Selskabets medlemmer bedes venligst oplyse e- mailadresser se nedenfor. 3. Generalforsamling og Forårsmøde Kære Medlemmer. Hermed fremsendes referat af Selskabets generalforsamling: Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans: Hotel Hesselet, Nyborg, 28.marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. 4. Fastlæggelse af kontingent. 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 6. Valg af to revisorer. Formanden Birgitte Svolgaard er på valg i år. Birgitte Svolgaard ønsker ikke at fortsætte som formand, men genopstiller som menigt medlem i bestyrelsen. Generalforsamlingen skal vælge ny formand. 7. Forslag om forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes valgperiode til 4 år. 8. Forslag om ændring af optagelsesvilkår i DSMMR (lovændring??).

2 9. Kommunikation til medlemmer via , vedtægtsændring/tilføjelse? 10. Forslag om Chatside/klub om MR-problemer for medlemmer. 11. Oprettelse af MR-interessegrupper, jvf. ISMRM s interessegrupper. 12..Forslag til forestående møder og kurser. 13. Evt. Ad pkt.1: Som dirigent valgtes Cheffysiker Finn Taagehøj Jensen, Aalborg. Ad pkt.2: Formanden for Selskabet, overlæge Birgitte Svolgaard, Odense, aflagde beretning om selskabets og bestyrelsens arbejde i det forløbne år: Bestyrelsen havde i årets løb, ved 3 bestyrelsesmøder, arbejdet primært med planlægning af selskabets Forårsmøde, marts 2007, med både tekniske og klinisk-billeddiagnostiske foredrag. Bestyrelsen havde, som det fremgår af dagsordenen, diskuteret behovet for flere ændringer i Selskabets vedtægter, herunder behovet for lettere indmelding i Selskabet og mere tidssvarende kommunikationsmuligheder til medlemmerne samt behovet for adgang til diskussionssteder om MR-scanningsproblemer for Selskabets medlemmer. Spørgsmålene ønskedes fra bestyrelsens side diskuteret ved generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad pkt.3: Selskabets kasserer Overlæge Kirsten Neergaard, Bispebjerg, fremlagde regnskabet. Regnskabet var fremsendt til Selskabets revisorer. Generalforsamlingen havde ingen indsigelser mod revisorernes forsinkede returnering af regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Ad pkt.4: Kontingentet blev fastlagt til uændret at beløbe sig til 125,- kr pr. år Ad pkt.5: Elna-Marie Larsson, Professor, Overlæge, Dr.med., Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital/Aalborg Sygehus blev valgt til til ny formand for Selskabet. Ad pkt.6: Selskabets nuværende revisorer, Overlæge Jørgen Vallø og Overlæge Peter Andersen, Odense, blev genvalgt. Ad pkt.7: Forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes valgperiode til 4 år blev diskuteret. Det blev anført, at 4 år var en lang periode at binde sig for, 3 års valgperiode blev nævnt. Flere var af den opfattelse, at det vigtigste var at sikre, at ikke alle/hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne var på valg samtidig, så kontinuiteten i bestyrelsens arbejde kunne bevares. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde med problemet og fremsætte et ændringsforslag til vedtægterne før næste generalforsamling. Ad pkt.8: Der var bred enighed om, at optagelsesproceduren til Selskabet skulle forenkles. Det blev foreslået, at bestyrelsen godkender ansøgerne, således at reglen om offentliggørelse af ansøgere til Selskabets medlemmer med efterfølgende 14 dages indsigelsesret skulle

3 bortfalde. Bestyrelsen blev opfordret til at fremsætte et ændringsforslag til vedtægterne før næste generalforsamling. Ad pkt.9: Alle tilsluttede sig forslag om, at kommunikation i Selskabet, nyhedsbreve fra bestyrelsen m.m. fremover skulle ske via , hvis overhovedet muligt. Aktuelle referat af generalforsamlingen blev foreslået udsendt til samtlige medlemmer med opfordring til, at medlemmerne mailer deres aktuelle -adresse til bestyrelsens kontaktperson for ind- og udmeldelser: Forskningsbioanalytiker Helle Juhl Simonsen, Enheden for Funktionel Billeddiagnostik, Klinisk Fysiologisk & Nuklearmedicinsk afdeling, Glostrup Hospital, Nordre Ringvej, 2600 Glostrup. Ad.pkt.10 & 11: Punkterne blev diskuteret under eet og generalforsamlingen fandt ikke, at der var behov for specielle MR-interessegrupper eller MR-chatsider i Selskabets regi. Ad pkt.12: Perfusion, Arterial Spin Labeling blev nævnt som kommende tekniske kursusemner, også som naturlige emner i forlængelse af de sidste års teknikemner. Af andre emner til fremtidige kurser blev foreslået: MR indenfor gynækologiske cancere, MRknoglemarvsdiagnostik, MR-diagnostik indenfor Multiple Sklerose (MS), specielt i relation til neurologernes krav i forbindelse med de nye behandlingsformer. MR-diagnostiske emner ønskedes gerne sat i relation til klinikernes ønsker og krav. Det blev understreget, at emnerne skulle være tilknyttet MR-modaliteten. Ad pkt.13: Der blev fremsat tak til den afgående formand overlæge Birgitte Svolgaard for hendes indsats for Selskabet. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette med applaus! Referat ved Anne-Mette Leffers, sekr. i DSMMR, april I forlængelse af punkt 9, hvor medlemmerne tilsluttede sig overgang til kommunikation i Selskabet via , opfordres alle medlemmer til at fremsende deres adresse (kan være arbejds- - eller hjemme- adresse, vælg selv den mest relevante) til Kontaktpersonen vedr. ind- og udmeldelser: Forskningsbioanalytiker Helle Simonsen, Klinisk Fysiologisk og Nuclearmedicinsk afdeling Glostrup Hospital, Nordre Ringvej, 2600 Glostrup. tlf / inden den 1.oktober Efter denne dato vil al skriftlig kommunikation i Selskabet foregå via . Tvivlsspørgsmål om ovennævnte kan rettes til hele bestyrelsen, se nedenfor.

4 Oplysninger om Selskabet, nyheder og møde/kursustilbud i Selskabets regi kan iøvrigt findes via Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside, hvor Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans hjemmeside er opkoblet: Selskabets hjemmeside kan også findes ved søgning på Google: dsmmr. Generalforsamling og Forårsmøde 2008 er planlagt til: onsdag, den 26.marts Sted (Trekantsområdet Vejle, Kolding, Fredericia påtænkes), program og varighed er endnu ikke fuldstændig planlagt. Emnerne på Forårsmødet vil formentlig blive perfusion i bred forstand samt MR-scanning af knoglemarv. På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til vedtægtsændringer. Yderligere oplysninger følger. Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Basis MR-kursus, 2008 vil finde sted i den første eller anden uge af april 2008 i Aalborg, nærmere oplysninger følger. Bestyrelsens medlemmer: Formand: Professor, overlæge, dr.med. Elna-Marie Larsson, Radiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital/Aalborg Sygehus, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg. tlf Kasserer: Overlæge Kirsten Neergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. tlf Sekretær: Overlæge Anne-Mette Leffers, Radiologisk Afd., afsnit 0421, Nordsjællands Hospital, Hillerød, Helsevej 2, 3400 Hillerød. tlf Kontaktperson vedr. ind- og udmeldelser: Forskningsbioanalytiker Helle Simonsen, Klinisk Fysiologisk og Nuclearmedicinsk afdeling Glostrup Hospital, Nordre Ringvej,

5 2600 Glostrup. tlf / U/portefølje: Overlæge Lise Gammelgaard, Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus Nord, Reberbansgade, 9000 Aalborg. tlf eller , kode 213. På bestyrelsens vegne Anne-Mette Leffers, sekretær.

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere