T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008 G R A F E N hjem, med blat Tag kan familien så dit om læse arbej Forles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Frericia- og Harslev garnisoner.

2 / En lærked letted' Stabskompagniet indtog... Samlet til "resteren opstilling" Bliver vi snydt Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldga Frericia, telefon: Redaktionen Ansvarshaven redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Frericia Adresseændring Medles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsens fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 30. juli. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for les til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he r, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger r kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaln med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil an gi vel se. Forsifoto Idrætsdagen bød på mange discipliner. Staben fra 2. Uddannelsesbataljon tog n lange gåtur og kom til at sve. Si 18. Royalt besøg Sådan Tak til lfinen "Iver" En kabaret eller et skuespil Idræt en sand plage Det gælr ikke om at ltage... Combined Enavor Afskediget og ansat Pistoluddannelsen - tæt på Personelnyt

3 Lysfesten n 4. maj Lun, smuk og med rette dystre stemning og alligevel med glæ bag t hele. En lærke letted' For 63 år sin forsvandt tunge sorte spænbånd, r var lagt omkring Danmark. Tyskerne gav op - Danmark blev frit. "Aldrig mere" sag man ngang og rfor skal historien bæres vire, så nye generationer kan forstå, hvor værdifuld en frihed vi har. Af Leon Lindholm, redaktionen. Med lys i vinduerne fejrer danskere befrielsen fra tyske tropper i En lærked letted' og tusin fulgte. Vi mins faldne, heraf også en på Harslev Kaserne. Flere andre faldt i områt. Harslev er sønrjysk og indbyggerne sønrjyr- og danske. Det mærker man sådan en aften, hvor sange og taler går tilbage for at genopfriske vores hukommelse og ikke mindst I projektørernes skær stod soldaterne fra 5. Telegrafbataljon - rigtig flot. nye generationers forståelse af, hvad r skete for 63 år sin, hvor andre tog vores land og rmed vores frihed. Strengt taget var t ikke en stor krig, men alt for mange kom af dage. Man så også danskere samarbej med "fjenn" og modsat mange danskere arbej i t skjulte, for at gøre livet så svært og umuligt for fremme magter, r hav tager lant. Vores land. Det skal aldrig ske igen. Den 4. maj i år genlød budskabet fra ngang over hele kasernegårn i Harslev, hvor et par tusin var samlet i n smukke sommeraften. Krig er politisk I dag er Danmark med i krigen i Afghanistan og r har været andre. Fjenn i dag er terror og r er stadig diktatorer og folk r mener, at kan tilla sig alt - sådan er menneskehen Den politiske taler i år var Bertel Haarr, som i sin tale også kom ind på, at t er så vigtigt, at vi husker vores historie, lærer af n og fortæller n vire til nye generationer, så vi måske kan undgå en kommen krig her i lant. Men ellers var r i år et mandskor r unrholdt. Et utal af spejre fra hele områt og selvfølgelig soldater fra 5. Telegrafbataljon og Slesvigske Musikkorps, som her var på hjemmebane. I fjerneste hjørne var KFUM's soldaterhjems "tuttevogn" klar med n grønne kage og n sorte kaffe, som giver alle rø kinr. TELEGRAFEN 3

4 Her er vi så samlet til t traditionelle "familiefoto". Stabskompagniet indtog South Carolina 58 soldater fra STKMP/1 BDE var i perion april i South Carolina, USA med t formål at gennemføre adventure training i rammen af n store statslige katastrofeøvelse Vigilant Guard. Af kaptajn P.S. Noes, næstkommanren Stabskompagni/1. Briga. Den 12. april 2008 tog tre medarbejre fra stabskompagniet over Atlanten, med henblik på at forbere modtagelsen af hovedstyrken, r ville ankomme over næste to dage. Kompagniet var blevet inviteret af guvernøren i South Carolina, Mark Sandford, med henblik på at monitere n store øvelse Vigilant Guard, r ville træne hele statens katastrofeberedskab. Forud for tte ønske kompagniet at gennemføre ts adventure training, nu da vi alligevel var rovre. Kompagniets vært var 105 Signal Bataljon, r hav hovedkvarter i Charleston områ ved østkysten og nne enhed ville stå for vores besøg, bå unr adventure len og også unr øvelseslen. Dagene april gik med at få samlet kompagniet, indkvartering, diverse briefinger og overkomme jetlagget. Kompagniet stod såles klar n 15. april kl til at kaste sig ud i ts store eventyr. Adventure Training Bataljonschefen oberstløjtnant Tim Gardner bød os samlet velkommen, introducere os for sine medarbejre, r ville være sammen med os unr hele vores ophold og fik os refter ind i vores noget ældre bus (mere om nne senere). Første stop var Charleston Airforce Base, hvor r lige skulle fyls op af nødvendigher fra res PX, som soldater ikke kan leve forun. Meget fattigere tog KMP nu over til basens C-17 enhed, hvor tog imod os og fremviste et af res 68 C-17 transportfly i alle taljer r var mulige, selv funktionskontrol af toilettet blev udført. Herefter blev vi transporteret til res paintball områ, hvor r blev udkæmpet et større slag to nationer imellem. Det skal selvfølgelig her nævnes at Danmark gik af sted med sejren. Anndagen starte med en udrykning til Cypress Garns, r bestod af et besøg i sumpen. Hermed fik vi mulighed for at opleve, hvor forskelligarte forhold, som amerikanske enher også skal kunne operere i innfor tte enorme lands egne grænser. Vi hoppe i 4 mands bå og gik ellers i gang med at spej efter alligatorer og ant kryb, som vi var blevet informeret om ville befin sig i sumpen. Vi så mange mindre hyggelige indbyggere, men heldigvis forblev alle fra kompagniet i res bå og nøjes med at fotografere fotogene træstammer, slanger og gribbe, vi bl.a. mødte. Efter en optælling af arme og ben, tog vi vire til næste punkt, r var en nedlagt flåstation r inholdt et større hangarskib kalt USS Yorktown, r var ombygget til museum, en ubåd i tørdok samt et Vietnam museum. Den efterfølgen dag hav meget patriotiske amerikanere dikeret til historiens vingesus. Det var i South Carolina, t første skud i n amerikanske borgerkrig blev løsnet, nærmere bestemt fra Fort Sumter og efterfølgen også fra Fort Moultrie, hvorfor vores to besøgsster var bestemt. De frivillige arbejre, r gennemførte rundvisningen, var alle veteraner fra n ene eller ann krig (dog ikke selve borgerkrigen) og var meget gla for at få mulighen for at fremvise sterne til os, hvilket bevirke at vi kom ind ster, som normalt var lukket for offentlighen. Den sene eftermiddag blev anvendt i n historiske l af Charleston by, hvor The Battery, r var en kanonstilling r også beskød Fort Sumter, var placeret. Da KMP klokken var tilbage ved vores indkvartering, viste t sig, at vores bus var blevet utæt i brændstofslangerne, hvorefter Amerikanerne bestilte mekanikerstøtte til næste morgen. Den længste dag Mekanikerne fik først bussen klar ved 13 tin, hvorefter kompagniet enlig kunne forsky til et træningscenter benævnt Clarks Hill, hvor vi skulle tilbringe weekenn og resten af vores adventure l. Klokken 16 fik jeg et opkald på min telefon, hvor r blev varslet, at bussen igen var brudt ned og 4 TELEGRAFEN

5 at kompagniet nu var på en rasteplads. Der blev hurtigt bestilt en ann bus, som viste sig at være helt ny. Den skulle dog køre i ca. fem timer for at nå frem. Så først klokken lørdag morgen blev kompagniet samlet op og ankom temmelig trætte til Clarks Hill Folk blev sendt i seng og vi beslutte at samles kl , klar til at give n gas i skovtræningsbaner, r omgav t naturskønne Clarks Hill. Rappelling, feltforhindringsbane, selvtillidsprøver samt samarbejdsøvelser blev en rigtig god og udfordren l af kompagniets adventure training. En adventure training r ikke bestod i at springe ud fra en bro med en kobraslange om halsen eller hoppe ned i løveburet i zoologisk have, men jeg vil påstå at adventure len bestemt har været på høj hermed. Vigilant Guard Mandag morgen blev vi transporteret til Mc Crady Training Center, hvorfra hovedparten af kompagniet skulle være indkvarteret unr øvelsen. På vej rned valgte n nye bus, at smi olien, hvilket resultere i tre ufrivillige pauser. Heldigvis hav vi folk med mekanikersnil, hvorfor vi efter ca. to timer kunne fortsætte til Mc Crady. Unr opholt i Mc Crady gennemførte kompagniet en større øvelse i res simulator, hvor vi bl.a. lærte hvordan amerikanerne gennemfører res konvojkørsel i Irak og Afghanistan, hvilket var en meget lærerig og udfordren opgave. I Beufort county lå epicentret for "jordskælvet", hvilket betød en l transport for kompagniet for at komme rud på øvelse. Her var n amerikanske fremskudte kommandostation placeret og fra lørdag aften hav soldater fra kompagniet været med som stabshjælpere for n brigageneral, r styre slagets gang rfra. Selve områt blev i øvelsesøjemed benævnt the rubble pile og var en stor bunke murbrokker, r skulle simulere sammenstyrte bygninger. Herfra ville udgangspunktet for alle fysiske aktiviteter unr øvelsen være koncentreret, ligeles troppekoncentrationen. Amerikanerne hav til øvelsen over 2000 mand aktivt involveret i føring og redningsarbej, så t logistiske setup i områt var enormt. Den første dag efter at skælvet ramte, var t primært civile myndigher, r var i gang med redningsarbejt. Brandfolk, politi, redningsarbejre sågar frelsens hær var indsat (jeg påregner m dog stadigt som civile). Disse enher lte glæligt ud af res erfaringer til kompagniets soldater og fremviste og instruere i t materiel anvendte. Efter ca. 24 timers hårdt redningsarbej, som rent Ligner jeg ikke Roger Moore? Noes ville helst ikke aflevere n gyldne pistol igen, men blev nød til t. Det blev kun til fire minutter som James Bond. øvelsesmæssigt blev besværliggjort af diverse indspil fra øvelseslelsen, beslutte guvernøren at indsætte National Guard, (t er såles i USA, at guvernøren i hver stat har direkte befalingsret over n National Guard enhed r er i hans stat og han befaler direkte til The Adjudant General, som er n generalmajor, r har kommandoen over hele styrken). National Guard rykke talstærkt ind i områt med alt res interessante militære isenkram og brugte næste halvann døgn til at løse redningsopgaven sammen med n terrortrussel r samtidig dukke op i øvelsen. Men t var glæligt at mærke, at selvom r var travlhed på øvelsen, var alle vores amerikanske kollegaer altid venlige og meget villige til at lære fra sig f.s.v.a. procedurer og systemer, anvendte, hvilket gav os et meget godt indblik i, hvordan et så stort og kompleks system, som t amerikanske, løser res opgaver på. På mange punkter lig danske, men til tir på en helt ann må. På materielsin var t ikke småting r dukke op! Chinook helikoptere, Unmanned Rescue Vehicles og en signalvogn, r kunne smelte hjertet på selv n hårste telegrafsoldat (n kunne alt), var blot nogle af ting styrken hav til rådighed. Styringen foregik fra n fremskudte kommandostation, r bortset fra nogle enkelte branches, ligner en dansk til forveksling. Men en ting var sikkert, mål og midler hang sammen! I områt omkring Columbia lå selve kommandostationen hvorfra øvelsen blev styret. Kompagniet placere 5 officerer på on-the-job training i følgen celler: J1 (Administration), J2 (Intilligence), J3 (Operations) J4 (Logistics), J6 (Signals). De blev placeret i netop funktioner ville kunne lære mest af og hav størst mulige kompetencer innfor. Eksempelvis kan nævnes en netop hjemvendt premierløjtnant fra Helmand r hav arbejt med Taktisk Efterretningstjeneste. Han endte med at afhol amerikanernes morgenbriefing over vio tele conference (VTC) til n amerikanske general, r begejstret kommentere hans sydlige accent. Men han bidrog i J2 med forslag til procedureændringer. Dette er ikke ensbetyn med, at r bliver ændret noget i amerikanske standardprocedure, for t at gennemføre en ændring i t amerikanske system er noget mere omfangskræven end i Danmark, men t vigtigste var for mig, at alle danske injects r kom ud af samarbejt blev modtaget positivt fra amerikansk si. Vi lærte også meget af amerikanske procedurer og vigtigst: Hvordan man arbejr sammen med amerikanere i et Joint miljø. Dansk impact Det var med stor glæ, at jeg i n øvelsesavis, som amerikanerne udgav, onsdag formiddag kunne læse en artikel vedrøren n danske ltagelse i øvelsen. Brigar General Les Eisner udtalte: Dette er en gyln mulighed for at arbej med nogle af vores internationale partnere, som vi hav æren af at gøre tjeneste med i n globale krig imod terror og nu får chancen for at se, hvordan vi klargør og løser vores innrigsopgaver. Amerikanernes syn på uniformer Den største kulturoplevelse lå gemt i selve uniformen. Når man bærer uniform i USA giver t en helt ann status, end n man er vant til herhjemmefra. De stopper dig på gan, putter dig forrest i køerne til eks. museer og bryr ind når du sidr på en restaurant, blot for at ryste din hånd og sige dig tak, for t du gør. Det er ligesom ikke n samme begejstring, man mør hos n almene danske befolkning på gan herhjemme. Men igen så kunne t jo hænge meget godt sammen med 9/11, it r gik nogle ting op for mange amerikanere, da så op på New Yorks himmel og indså, at amerikanske kampfly y befolkningen luftstøtte - på amerikansk jord! Danmark har heldigvis været forskånet fra større terroristangreb, og t er nok ikke angreb, r er rettet imod n lille havfrue, r laver et paradigmeskift hos befolkningen. >>> TELEGRAFEN 5

6 Man Nu skal t vigtigste ikke glemmes, for t var trods alt noget, som vi blev udsat for tre gange i døgnet. Alt lige fra tørret oksekød (Beef Jerky), kogte peanuts og grits blev udforsket, men højpunktet var, da kompagniets madmakkerpar lave en dansk grillaften med noget så eksotisk som grønt salat, som mange af os hav savnet. Mængn af fritureolie anvenr, er utrolig og hænger unægtelig sammen med t enorme sundhedsproblem, som lant lir unr. Det er ufatteligt, at man ikke kan købe noget som helst, r ikke er friturestegt, selv vant er friturestegt og nu vi er ved vand, så passer t, at cola er billigere end vand! Det sætter jo tingene lidt i perspektiv. Fremtins muligher for danske enher i USA Der skal ikke herske nogen tvivl om, at t har været en rigtig god oplevelse for kompagniet og korpsånn samt n generelle motivation har fået et stort løft. Det skal selvfølgelig ikke være en tur til USA r afgør, hvorvidt man er glad for sit arbej og lar sig blive fastholdt i t, for så er man nok i t forkerte til at starte med! Men set i fremtin, så har amerikanerne et program, r hedr State Partnership for Peace Programme (ikke at forveksle med PfP), hvori transportkapaciteten ligger. Transporten er n mest interessante ting at kigge på i forbinlse med fremtidige troppeforskydninger over Atlanten, it når n er inddækket, så er t ikke dyrere at være på øvelse i USA end eks. Tyskland og Polen. Staten South Carolina er i øjeblikket på udkig efter en ny samarbejdspartner og som en oberst rovre nævnte for mig, hvorfor så ikke gå efter et land, som vi ler faren i krigen imod terror med? Jeg ser gerne tte pilotprojekt væren med til at skabe grobund for, at r også er andre enher, r vil kunne få glæ af udvekslinger med amerikanerne, it t er en meget interessant og lærerig oplevelse. Specielt da mange af os kommer til at være i berøring med amerikanske enher unr internationale operationer. Det er en ann kultur, r har en enorm erfaring i at udkæmpe krige på globalt plan. Men et forudgåen kendskab kan være ret vigtigt, for som vi mærke på egen krop og som en af amerikanerne sag til mig: Grunn til at vi klarer os så godt i krig er, at vi øver krigens kaos på et dagligt basis. Staben i færd med konfrontationen unr en stabsøvelse. Samlet til resteren opstilling Frericia: Efter måners forventningsfuld venten er STAB/ KFOR Hold 19, samlet på Ryes Kaserne og foru venter tre måners missionsspecifik uddannelse inn rotationen til Kosovo primo august. Af kaptajn S.T. Serene d Acqueria Jensen, presseofficer. STAB/KFOR Hold 19 har sin begynlsen af maj formelt været samlet til resteren opstilling i bygning 2 på Ryes Kaserne som opfølgning på n generiske uddannelse, hvor stabsmedlemmerne stadig var unr kommando af regimenter, skoler og andre stabe og foru venter n missionsspecifikke uddannelse. Størsteparten af n missionsspecifikke uddannelse foregår på Ryes Kaserne unr lelse af stabschefen, major Allan Slott Kristiansen. Arrangement for pårøren Staben ser i n forbinlse frem til at fortsætte t go samarbej med t lokale støtteelement, munringspotet, cafeteriet, officersmessen, uddannelsesmaterielkontoret, infirmeriet, 2. uddannelsesbataljon og Garnisonsstøtteelementet, hvor vi allere er blevet mødt med en udtalt gæstfrihed. Det første pårørenarrangement vil foregå på Ryes Kaserne lørdag n 14. juni, hvor pårøren til bå staben og stabslingen vil blive indbudt. Udover stabens egen klargøring i Frericia, planlægges også bataljonens første store øvelse i Oksbøl. Øvelsen, r foregår medio juni måned, har til formål at træne samarbejt mellem staben og bataljonens mange enher. Det samle uddannelsesforløb i Danmark afsluttes med 2. Brigas øvelse i Oksbøl medio juli. Øvelsen er Brigans enlige certificering af KFOR Hold 19. I tilknytning til øvelsen afholdtes r åbent hus, hvor alle pårøren hav mulighed for at opleve bataljonens materiel m.v. Pårøren blev indbudt særskilt hertil. For informationer om KFOR 19 henvises til administrationsbefalingsmand seniorsergent Kim Petersen (TGR-KFOR1911) på telefon / alternativt på KFOR Hold 19, Teamsite: ffi/sites/2b-intops/kfor/kfor19/ fault.aspx - på t lokale netværk. 6 TELEGRAFEN

7 Aff reg gim imen me ts ts-- o og g ssko ko olle ech chef eff obe ersst Ib b Bag ager er. K rre Kæ e solldate terr. Som in So nge g n af o os har kunn nett u und n gå at bem bemæ be mæ ærrk ke, e, så er b ebat a ten, i rel ella io elat on ttiil bela be la ast stn ning ni nge en af Fo en F rs rsva vare rets ts s perso sone ne el i al almi min mi nl nd eliig ighe ed og g Hær æren æren en i sær ær elesh le hed ed, ve ed, ved at tag age yd yr yr erlilig liige gere farrt. t Dett fy De fyge fyge ger me m d in nd dllæ æg g, d g, er sy ynl n ig iggø gø g ør sk kæv ævvrrid idn niinge n ng gen en me elllle em v væ ærn ne en ne tiil ug gun nst st forr hæ ærren n og vi vi serr ma an nge e in ndllæg æg, r sm smid err store tore ste to ten ef ten efte terr te Fo orrs sv va are ets s led l else se e, fo for at at h ha ave sv av svig ig gte et os he heru ru i plu lutt ttten en.. Derr err man De ange ge syn y s sp p pun u ktter er i dis isse se e sager, h sage sa he eraf er a rig igti gtig tig ma ti mange, e,, s so om er om bas ba se ere et på på e ett uf uful ulds sttæ ænd n igt ig gt grrun undd la lag. ag. g M Men en n man n må jo værre to otta al dø døv og g blilind lind n, hv hvis s man ikk kke ka kke kan n er erkend, e att er a d r en en påf åfal al end fo fors rs rsk sk ke el i v lk vi kår år, som so om værn væ ærn nen ene ha har fo or opga opga op ave velø øsn s in ng ge en. Je eg g ved do ogs g å, gs å at r er e en ræ ækk kke ke h hiisttor o is iske k års ke rsa ag ag ge er ttilil, er l, at t et err s e så ådan åd n. De Desu esu su d n er er r er bety ettyd ylig ge subk su bkul bk ultu ul ture tu re rell elle og g opgav pgav pg vem emæ æs ss siige for-sk kel e lil gh ghed ghed e err værne nen ne ne iim ne melllle me em m. Men Me n hv hvor o da dan st står år vi i fø føri riing gs ss støttøtt-tø tetr te t op ppe pern pern rne eg rne egen egen ntl t iig g sellv - i fo forho rh ho olld herttilil? he Hvis Hv s vi se ser på p etabl ta abl blis sse seme menttso somr m å-t, så er er r er spe peci ciel ci ie ellt i Fr Fred r eric icia cia i ske et rigt ri igt gtig g meg eget ett.. Va V g gttlok lok lo ka ale ern rne err ble eve et sat sa at i st stan nd, d omk mklæ ædn nin ings gsfa facciilil te tete t rne, e, cca afe afe fete t ri riet iet et, au au ud diito d tori riet et og en en ræk ække ække e kllas k asse ev væ ære els serr e err ble blev bl eve ett re en nov ver eret e, EWK EW KM MP ha MP ar få fået en fi fin n ti tilb lby byg ygn niing ing g, H HF FS har få har ha få ået et et m et me ege gett fi fint ntt og ti n t lttræng ræ æng ngtt føri føri fø ring in ng gs ss støtt stø tø øttec ttttec ecen ente er, r so om m allller ered e er e e flit fl itttiigtt brru it itti ugt gt, d gt, er e err kom omm omme me et en e ny brrem b rem ems se e-//styr sttyrre eb ba an ne, e kon ontor tori to rinv nven en e ntar tar ta err sys yste yste em ma ati tisk sk ble lev ve et ud dsk skif kiffte tett.. I Ha H ad errs sle ev er er v vag agttllo ag lok okal alett re en nov over e ett og ka og as ser ern ne en er gen ener erel e t og el gså s i bed dre e sttan nd en end d f. f.ek f.ek ks. s. Rye yes s Ka ase sern rn ne. e. En mege me gett st ge stor or tin ing g er e es sud un en,, at en at ett ny ye musi musikh mu sikh si k us till S Sle lesv le svig igsk ig ske Mu Musi sikkko orps rp ps e err god odt dt på å vej ej og fo orrh håb håb åbe en ntl tlig g kan d ka et in ndv dvie dvie ies på på reg reg gim men ente tetts s fød øddsels se lsdag dag. da g. Gen ener e ellt ud s e tå tår re en no ove ove erriing g aff ind dkv k arte arte ar eri ring g, ud udvi vid vi els lse se af af gar a aagefa ge f ci c lilite tete te tete ter samt sa amt mt ny sk skyd b ban ane p på å Hy yby by Fælle ælle æl led. d. L Lig ig gel eled es s er r no nogl gle le krrit k rittis isab able ab le e fo orrho old ld på væ værrk kst sted er rrne e og ep po ote ern rne, e som e, o r err sk ka al gø gøre res no noget get ge ve ved. ed. d Dis isse isse s ttin in ng e err sat a i gan ang ang. g.. Men d Me Men et et er me med d mu urs rste t n og g bet eton eton on tager ta ge er nu nu eng ngan ngan a g ti tid d - o og g kos oste er p ng pe nge. nge. e P ma På attter erie er ielo lo omr m åd åt e er en n rræk æk kke ke sttor ore pr p oj ojekte ojek ekter ek te er ve ved at ved at se re re res a res aff- TELEGRAFEN slutning. De nye CISCEN er kommet, EW-Piranhaerne er udsendt, CIS- og ST-Piranhaerne er unr indbygning, udtrækkelige containere er unr levering.samtidig er vor enkeltmandsudrustning unr stadig udvikling. Jeg har nu været 37 år i Hæren og aldrig har vi været udrustet med så godt materiel som nu. Men t betyr ikke, at alt er lyserødt. Vi lir unr en akut mangel på små køretøjer, vore lastbiler er generelt meget gamle og udslidte, vi mangler akut EW-uddannelseskapacitet svaren til udsendte Piranhaer. Vort trunknetværk i form af DEOS har for lille kapacitet og specielt for kort rækkevid. Vi er rfor gået i fuld gang med at fin en erstatning herfor og kikker lige nu på en feltmæssig TROPOSCATTER-løsning, r er hylvare. På personelsin har vi samme kvaler, som alle andre i Hæren. Dog er vor afvandring lidt mindre. I lyset af vort meget store bidrag til NRF-14, har vi af Hærens Operative Kommando fået en særlig prioritet til personel, t være sig bå værnepligtige som konstabelelever. Vi er fritaget for ekstraordinære INTOPS-opgaver fra nytår. Desun er r iværksat en intern hvervning i Forsvaret til CISCEN og vore EW-teams i INTOPS. Enlig har vi fået lov til at gennemføre en aktiv hvervning blandt alle otte uddannelsesbataljoner og HRU-personel u i missionsområrne. Jeg må sværre indrømme, at jeg godt kunne ønske mig en mere massiv hvervningsstøtte fra Forsvarets Personeltjeneste. Som t er nu, er t noget vi må klare selv, heldigvis godt støttet af Hærens Operative Kommando. Der er ingen tvivl om, at Hæren er i en alvorlig situation. Så set i lyset af tte, må vi så glæ os over, at vor lille vern nu ikke er så ringe endda. Jeres RC 7

8 Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Egumvej 60, 7000 Frericia Tlf.: Mobil: Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun go mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ial Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Frericia Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig r vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynr til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med gui 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Onse C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til inhaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Frericia. Tlf.: Gælr ikke tilbud. Se Telegrafregimentets nye hjemmesi på Internettet: Nyhed in n for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af nne tråd lø se di gi ta le opfinlse. Bru ges i t sven ske og norske forsvar på skybanen, unr bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten støjforhold og mange flere ster. Rækkevidn på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Frericia Løve Apotek Sønrmarksvej 212, 7000 Frercia, telefon TELEGRAFEN

9 Hens Majestæt Dronningen, prins Henrik og Frericias borgmester Uffe Steiner Jensen kørte i hestekaret rundt i Frericias gar. Royalt besøg Det kræver et godt helbred at være dronning såvel som prins. Et besøg i Frericia gav soldater fra Telegrafregimentet et godt indblik i, hvor meget r ligger forud for et royalt besøg. Logistik er koort og indøvelse er nødvendig. rådhuset - rfra en gåtur til n nyanlagte granit-torveplads, hvor et stort springvand blev indviet. Ved n lejlighed blev r tid til at smage på Frericia Bryghus' øl - igen omgivet af tusindvis at borgere. Her stod jeg og tænkte "11. september - og alligevel har vi en dronning og en Af Leon Lindholm, redaktionen. Det er en god reklame for Frericia, Telegrafregimentet, alle soldaterne, kommunen og rigtig mange andre når dronningen og prins Henrik tager sig tid til at se på byen og hilse på borgerne, r var mødt talstærkt op i t strålen solskinsvejr. Dronningen og prins Henrik ankom med kongeskibet præcis kl 10.00, hvor blev modtaget af Slesvigske Musikkorps' toner, blomsterpiger og nogle tusin borgere, r alle var mødt op for at se m - og Dronningen skuffe ikke. Hun var rundt på havnekajen og her vinke hun til alle, men også mange fik et håndtryk og dronningen fik blomster. Prins Henrik var med og især to drenge, højt oppe i en lygtepæl, var imponeret over alle ordner, han bar på uniformen - som n ene højlydt bagefter kommentere: "Så du alle ting dronningen hav sat på hans tøj, han er nok n vilste soldat, jeg har set". Jo, r bliver set op til prins Henrik i uniform. Jeg er meget imponeret over, at prins Henrik og Dronningen til stadighed kan se interesseret ud, hver gang bliver vist rundt og får fortalt om t ser på. I Frericia var r lagt et stramt program. Fra kongeskibet gik turen til Sophieods Saluteringslaug overrakte en tilfreds prins Henrik en medalje. TELEGRAFEN 9

10 prins - r ligesom i eventyrene går på gågan un noget vire beskyttelse. Jeg er godt klar over, hvor stort et antal vagter. r er rundt om - men alligevel kan t godt glæ mig, når man ser m gå blandt folket - så frit, som t var tilfælt i Frericia. Det er et hårdt job at være royal Dagens program bød efter torvebesøget på middag. Derefter gik turen til t nye domicil for EnergiNet.dk på Tonne Kjærsvej. Herefter besøgte prinsen Frericia Furniture og refter afsløre han en ny bronzekanon. I mens var dronningen på Det Danske Musicalakami. Sammen tog til Landsoldatpladsen, hvor prins Henrik låste byporten op og fik overrakt en medalje. Så gik turen i karet til kongeskibet, hvor regentparret var vært ved en reception, r vare fra kl til kl Stadig sent på aftenen var r mange mennesker, r hav funt vej ned til Regimentschef oberst Ib Johannes Bager hilser med håndtryk på Hens Majestæt dronningen og prins Henrik. Den Gamle Vagtstyrke stille også soldater som æresvagt. ud for Østerstrand, blev t mødt af en kraftig kanonsalut fra strann - en hilsen som kun er en dronning værdig. Sikkerhed og logistik Forun folkene på havnen, alle fra kommunen, musikkorps, 6. julikommiteen, kor, hjemmeværnet, brand og redning, vejvæsnet, politiet og Telegrafregimentet og mange flere var r også et stort antal soldater og heste fra Garhusarregimentet. De alle skulle indøve hele programmet dagen i forvejen og sådan noget tager tid. Kommunen hav en koordinator, orkestre og andre hav også hver en, r skulle med og Forsvaret hav også en hel l, r var involveret. Et er planer, noget ant er virkelighed og r må jeg sige, at jeg flere gange kan se forlen ved t militære system, for her kan man undgå mange diskussioner ved, at r kan beordres - ikke rmed sagt at alt var kæft trit og retning. Mere set som en forl, hvor erfarne på hver sit felt kunne skære igennem og sige: "Det hav vi ikke kunnet tage høj for, så vi ændrer t sådan her"! Det kan civilister bare ikke på samme må - og t kan godt trække lidt i minutviseren. Men t er faktisk meget spænn, kongeskibet for at få et glimt af dronningen og prins Henrik. De, r kom på t tidspunkt, kunne se, at pronningen nu var klædt solgult. På t tidspunkt var r stadig et antal livvagter - nogle i uniform andre i civilt, men n store Daimler og prins Henriks nye W12 Audi A8 også kalt henholdsvis Krone 1 og Krone 101 var taget af sted til Juelsmin, hvorfra næste dags program skulle starte og hvor regentparret igen skulle ud at se på nyt, indvie noget og ikke mindst hilse på folket - t folk som er så stolte af res kongehus. Et frit folk. Kl lag kongeskibet fra kaj - stævne ud mod en ny dag af samme slags i Juelsmin. Da kongeskibet var Hens Majestæt Dronningen hilser på chefen for Electronic Warfarekompagni, major Karsten Byrgesen og hans soldater. 10 TELEGRAFEN

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 2 Marts 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 1 Januar 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 1 13.indd 1 1/8/2013 1:55:01 PM Telegrafen INDHOLD 3 UDGIVES AF TELEGRAFENS

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

FORSVARSAVISEN 06. I dag er jeg klar. Vi har haft en samtale derhjemme om, at hvis jeg skal til Ukraine igen, så er det det, jeg skal.

FORSVARSAVISEN 06. I dag er jeg klar. Vi har haft en samtale derhjemme om, at hvis jeg skal til Ukraine igen, så er det det, jeg skal. Danish Air Show Spidsen af en jetjager Tag nu ansvar Gay Pride Parade OPVISNING: Den 22. juni fik op mod 140.000 gæster et indblik i, hvad det danske totalforsvar kan. Piloter fra adskillige lande fyldte

Læs mere