T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 4 Juli 2008 G R A F E N hjem, med blat Tag kan familien så dit om læse arbej Forles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Frericia- og Harslev garnisoner.

2 / En lærked letted' Stabskompagniet indtog... Samlet til "resteren opstilling" Bliver vi snydt Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldga Frericia, telefon: Redaktionen Ansvarshaven redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Frericia Adresseændring Medles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsens fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 30. juli. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for les til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he r, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger r kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaln med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil an gi vel se. Forsifoto Idrætsdagen bød på mange discipliner. Staben fra 2. Uddannelsesbataljon tog n lange gåtur og kom til at sve. Si 18. Royalt besøg Sådan Tak til lfinen "Iver" En kabaret eller et skuespil Idræt en sand plage Det gælr ikke om at ltage... Combined Enavor Afskediget og ansat Pistoluddannelsen - tæt på Personelnyt

3 Lysfesten n 4. maj Lun, smuk og med rette dystre stemning og alligevel med glæ bag t hele. En lærke letted' For 63 år sin forsvandt tunge sorte spænbånd, r var lagt omkring Danmark. Tyskerne gav op - Danmark blev frit. "Aldrig mere" sag man ngang og rfor skal historien bæres vire, så nye generationer kan forstå, hvor værdifuld en frihed vi har. Af Leon Lindholm, redaktionen. Med lys i vinduerne fejrer danskere befrielsen fra tyske tropper i En lærked letted' og tusin fulgte. Vi mins faldne, heraf også en på Harslev Kaserne. Flere andre faldt i områt. Harslev er sønrjysk og indbyggerne sønrjyr- og danske. Det mærker man sådan en aften, hvor sange og taler går tilbage for at genopfriske vores hukommelse og ikke mindst I projektørernes skær stod soldaterne fra 5. Telegrafbataljon - rigtig flot. nye generationers forståelse af, hvad r skete for 63 år sin, hvor andre tog vores land og rmed vores frihed. Strengt taget var t ikke en stor krig, men alt for mange kom af dage. Man så også danskere samarbej med "fjenn" og modsat mange danskere arbej i t skjulte, for at gøre livet så svært og umuligt for fremme magter, r hav tager lant. Vores land. Det skal aldrig ske igen. Den 4. maj i år genlød budskabet fra ngang over hele kasernegårn i Harslev, hvor et par tusin var samlet i n smukke sommeraften. Krig er politisk I dag er Danmark med i krigen i Afghanistan og r har været andre. Fjenn i dag er terror og r er stadig diktatorer og folk r mener, at kan tilla sig alt - sådan er menneskehen Den politiske taler i år var Bertel Haarr, som i sin tale også kom ind på, at t er så vigtigt, at vi husker vores historie, lærer af n og fortæller n vire til nye generationer, så vi måske kan undgå en kommen krig her i lant. Men ellers var r i år et mandskor r unrholdt. Et utal af spejre fra hele områt og selvfølgelig soldater fra 5. Telegrafbataljon og Slesvigske Musikkorps, som her var på hjemmebane. I fjerneste hjørne var KFUM's soldaterhjems "tuttevogn" klar med n grønne kage og n sorte kaffe, som giver alle rø kinr. TELEGRAFEN 3

4 Her er vi så samlet til t traditionelle "familiefoto". Stabskompagniet indtog South Carolina 58 soldater fra STKMP/1 BDE var i perion april i South Carolina, USA med t formål at gennemføre adventure training i rammen af n store statslige katastrofeøvelse Vigilant Guard. Af kaptajn P.S. Noes, næstkommanren Stabskompagni/1. Briga. Den 12. april 2008 tog tre medarbejre fra stabskompagniet over Atlanten, med henblik på at forbere modtagelsen af hovedstyrken, r ville ankomme over næste to dage. Kompagniet var blevet inviteret af guvernøren i South Carolina, Mark Sandford, med henblik på at monitere n store øvelse Vigilant Guard, r ville træne hele statens katastrofeberedskab. Forud for tte ønske kompagniet at gennemføre ts adventure training, nu da vi alligevel var rovre. Kompagniets vært var 105 Signal Bataljon, r hav hovedkvarter i Charleston områ ved østkysten og nne enhed ville stå for vores besøg, bå unr adventure len og også unr øvelseslen. Dagene april gik med at få samlet kompagniet, indkvartering, diverse briefinger og overkomme jetlagget. Kompagniet stod såles klar n 15. april kl til at kaste sig ud i ts store eventyr. Adventure Training Bataljonschefen oberstløjtnant Tim Gardner bød os samlet velkommen, introducere os for sine medarbejre, r ville være sammen med os unr hele vores ophold og fik os refter ind i vores noget ældre bus (mere om nne senere). Første stop var Charleston Airforce Base, hvor r lige skulle fyls op af nødvendigher fra res PX, som soldater ikke kan leve forun. Meget fattigere tog KMP nu over til basens C-17 enhed, hvor tog imod os og fremviste et af res 68 C-17 transportfly i alle taljer r var mulige, selv funktionskontrol af toilettet blev udført. Herefter blev vi transporteret til res paintball områ, hvor r blev udkæmpet et større slag to nationer imellem. Det skal selvfølgelig her nævnes at Danmark gik af sted med sejren. Anndagen starte med en udrykning til Cypress Garns, r bestod af et besøg i sumpen. Hermed fik vi mulighed for at opleve, hvor forskelligarte forhold, som amerikanske enher også skal kunne operere i innfor tte enorme lands egne grænser. Vi hoppe i 4 mands bå og gik ellers i gang med at spej efter alligatorer og ant kryb, som vi var blevet informeret om ville befin sig i sumpen. Vi så mange mindre hyggelige indbyggere, men heldigvis forblev alle fra kompagniet i res bå og nøjes med at fotografere fotogene træstammer, slanger og gribbe, vi bl.a. mødte. Efter en optælling af arme og ben, tog vi vire til næste punkt, r var en nedlagt flåstation r inholdt et større hangarskib kalt USS Yorktown, r var ombygget til museum, en ubåd i tørdok samt et Vietnam museum. Den efterfølgen dag hav meget patriotiske amerikanere dikeret til historiens vingesus. Det var i South Carolina, t første skud i n amerikanske borgerkrig blev løsnet, nærmere bestemt fra Fort Sumter og efterfølgen også fra Fort Moultrie, hvorfor vores to besøgsster var bestemt. De frivillige arbejre, r gennemførte rundvisningen, var alle veteraner fra n ene eller ann krig (dog ikke selve borgerkrigen) og var meget gla for at få mulighen for at fremvise sterne til os, hvilket bevirke at vi kom ind ster, som normalt var lukket for offentlighen. Den sene eftermiddag blev anvendt i n historiske l af Charleston by, hvor The Battery, r var en kanonstilling r også beskød Fort Sumter, var placeret. Da KMP klokken var tilbage ved vores indkvartering, viste t sig, at vores bus var blevet utæt i brændstofslangerne, hvorefter Amerikanerne bestilte mekanikerstøtte til næste morgen. Den længste dag Mekanikerne fik først bussen klar ved 13 tin, hvorefter kompagniet enlig kunne forsky til et træningscenter benævnt Clarks Hill, hvor vi skulle tilbringe weekenn og resten af vores adventure l. Klokken 16 fik jeg et opkald på min telefon, hvor r blev varslet, at bussen igen var brudt ned og 4 TELEGRAFEN

5 at kompagniet nu var på en rasteplads. Der blev hurtigt bestilt en ann bus, som viste sig at være helt ny. Den skulle dog køre i ca. fem timer for at nå frem. Så først klokken lørdag morgen blev kompagniet samlet op og ankom temmelig trætte til Clarks Hill Folk blev sendt i seng og vi beslutte at samles kl , klar til at give n gas i skovtræningsbaner, r omgav t naturskønne Clarks Hill. Rappelling, feltforhindringsbane, selvtillidsprøver samt samarbejdsøvelser blev en rigtig god og udfordren l af kompagniets adventure training. En adventure training r ikke bestod i at springe ud fra en bro med en kobraslange om halsen eller hoppe ned i løveburet i zoologisk have, men jeg vil påstå at adventure len bestemt har været på høj hermed. Vigilant Guard Mandag morgen blev vi transporteret til Mc Crady Training Center, hvorfra hovedparten af kompagniet skulle være indkvarteret unr øvelsen. På vej rned valgte n nye bus, at smi olien, hvilket resultere i tre ufrivillige pauser. Heldigvis hav vi folk med mekanikersnil, hvorfor vi efter ca. to timer kunne fortsætte til Mc Crady. Unr opholt i Mc Crady gennemførte kompagniet en større øvelse i res simulator, hvor vi bl.a. lærte hvordan amerikanerne gennemfører res konvojkørsel i Irak og Afghanistan, hvilket var en meget lærerig og udfordren opgave. I Beufort county lå epicentret for "jordskælvet", hvilket betød en l transport for kompagniet for at komme rud på øvelse. Her var n amerikanske fremskudte kommandostation placeret og fra lørdag aften hav soldater fra kompagniet været med som stabshjælpere for n brigageneral, r styre slagets gang rfra. Selve områt blev i øvelsesøjemed benævnt the rubble pile og var en stor bunke murbrokker, r skulle simulere sammenstyrte bygninger. Herfra ville udgangspunktet for alle fysiske aktiviteter unr øvelsen være koncentreret, ligeles troppekoncentrationen. Amerikanerne hav til øvelsen over 2000 mand aktivt involveret i føring og redningsarbej, så t logistiske setup i områt var enormt. Den første dag efter at skælvet ramte, var t primært civile myndigher, r var i gang med redningsarbejt. Brandfolk, politi, redningsarbejre sågar frelsens hær var indsat (jeg påregner m dog stadigt som civile). Disse enher lte glæligt ud af res erfaringer til kompagniets soldater og fremviste og instruere i t materiel anvendte. Efter ca. 24 timers hårdt redningsarbej, som rent Ligner jeg ikke Roger Moore? Noes ville helst ikke aflevere n gyldne pistol igen, men blev nød til t. Det blev kun til fire minutter som James Bond. øvelsesmæssigt blev besværliggjort af diverse indspil fra øvelseslelsen, beslutte guvernøren at indsætte National Guard, (t er såles i USA, at guvernøren i hver stat har direkte befalingsret over n National Guard enhed r er i hans stat og han befaler direkte til The Adjudant General, som er n generalmajor, r har kommandoen over hele styrken). National Guard rykke talstærkt ind i områt med alt res interessante militære isenkram og brugte næste halvann døgn til at løse redningsopgaven sammen med n terrortrussel r samtidig dukke op i øvelsen. Men t var glæligt at mærke, at selvom r var travlhed på øvelsen, var alle vores amerikanske kollegaer altid venlige og meget villige til at lære fra sig f.s.v.a. procedurer og systemer, anvendte, hvilket gav os et meget godt indblik i, hvordan et så stort og kompleks system, som t amerikanske, løser res opgaver på. På mange punkter lig danske, men til tir på en helt ann må. På materielsin var t ikke småting r dukke op! Chinook helikoptere, Unmanned Rescue Vehicles og en signalvogn, r kunne smelte hjertet på selv n hårste telegrafsoldat (n kunne alt), var blot nogle af ting styrken hav til rådighed. Styringen foregik fra n fremskudte kommandostation, r bortset fra nogle enkelte branches, ligner en dansk til forveksling. Men en ting var sikkert, mål og midler hang sammen! I områt omkring Columbia lå selve kommandostationen hvorfra øvelsen blev styret. Kompagniet placere 5 officerer på on-the-job training i følgen celler: J1 (Administration), J2 (Intilligence), J3 (Operations) J4 (Logistics), J6 (Signals). De blev placeret i netop funktioner ville kunne lære mest af og hav størst mulige kompetencer innfor. Eksempelvis kan nævnes en netop hjemvendt premierløjtnant fra Helmand r hav arbejt med Taktisk Efterretningstjeneste. Han endte med at afhol amerikanernes morgenbriefing over vio tele conference (VTC) til n amerikanske general, r begejstret kommentere hans sydlige accent. Men han bidrog i J2 med forslag til procedureændringer. Dette er ikke ensbetyn med, at r bliver ændret noget i amerikanske standardprocedure, for t at gennemføre en ændring i t amerikanske system er noget mere omfangskræven end i Danmark, men t vigtigste var for mig, at alle danske injects r kom ud af samarbejt blev modtaget positivt fra amerikansk si. Vi lærte også meget af amerikanske procedurer og vigtigst: Hvordan man arbejr sammen med amerikanere i et Joint miljø. Dansk impact Det var med stor glæ, at jeg i n øvelsesavis, som amerikanerne udgav, onsdag formiddag kunne læse en artikel vedrøren n danske ltagelse i øvelsen. Brigar General Les Eisner udtalte: Dette er en gyln mulighed for at arbej med nogle af vores internationale partnere, som vi hav æren af at gøre tjeneste med i n globale krig imod terror og nu får chancen for at se, hvordan vi klargør og løser vores innrigsopgaver. Amerikanernes syn på uniformer Den største kulturoplevelse lå gemt i selve uniformen. Når man bærer uniform i USA giver t en helt ann status, end n man er vant til herhjemmefra. De stopper dig på gan, putter dig forrest i køerne til eks. museer og bryr ind når du sidr på en restaurant, blot for at ryste din hånd og sige dig tak, for t du gør. Det er ligesom ikke n samme begejstring, man mør hos n almene danske befolkning på gan herhjemme. Men igen så kunne t jo hænge meget godt sammen med 9/11, it r gik nogle ting op for mange amerikanere, da så op på New Yorks himmel og indså, at amerikanske kampfly y befolkningen luftstøtte - på amerikansk jord! Danmark har heldigvis været forskånet fra større terroristangreb, og t er nok ikke angreb, r er rettet imod n lille havfrue, r laver et paradigmeskift hos befolkningen. >>> TELEGRAFEN 5

6 Man Nu skal t vigtigste ikke glemmes, for t var trods alt noget, som vi blev udsat for tre gange i døgnet. Alt lige fra tørret oksekød (Beef Jerky), kogte peanuts og grits blev udforsket, men højpunktet var, da kompagniets madmakkerpar lave en dansk grillaften med noget så eksotisk som grønt salat, som mange af os hav savnet. Mængn af fritureolie anvenr, er utrolig og hænger unægtelig sammen med t enorme sundhedsproblem, som lant lir unr. Det er ufatteligt, at man ikke kan købe noget som helst, r ikke er friturestegt, selv vant er friturestegt og nu vi er ved vand, så passer t, at cola er billigere end vand! Det sætter jo tingene lidt i perspektiv. Fremtins muligher for danske enher i USA Der skal ikke herske nogen tvivl om, at t har været en rigtig god oplevelse for kompagniet og korpsånn samt n generelle motivation har fået et stort løft. Det skal selvfølgelig ikke være en tur til USA r afgør, hvorvidt man er glad for sit arbej og lar sig blive fastholdt i t, for så er man nok i t forkerte til at starte med! Men set i fremtin, så har amerikanerne et program, r hedr State Partnership for Peace Programme (ikke at forveksle med PfP), hvori transportkapaciteten ligger. Transporten er n mest interessante ting at kigge på i forbinlse med fremtidige troppeforskydninger over Atlanten, it når n er inddækket, så er t ikke dyrere at være på øvelse i USA end eks. Tyskland og Polen. Staten South Carolina er i øjeblikket på udkig efter en ny samarbejdspartner og som en oberst rovre nævnte for mig, hvorfor så ikke gå efter et land, som vi ler faren i krigen imod terror med? Jeg ser gerne tte pilotprojekt væren med til at skabe grobund for, at r også er andre enher, r vil kunne få glæ af udvekslinger med amerikanerne, it t er en meget interessant og lærerig oplevelse. Specielt da mange af os kommer til at være i berøring med amerikanske enher unr internationale operationer. Det er en ann kultur, r har en enorm erfaring i at udkæmpe krige på globalt plan. Men et forudgåen kendskab kan være ret vigtigt, for som vi mærke på egen krop og som en af amerikanerne sag til mig: Grunn til at vi klarer os så godt i krig er, at vi øver krigens kaos på et dagligt basis. Staben i færd med konfrontationen unr en stabsøvelse. Samlet til resteren opstilling Frericia: Efter måners forventningsfuld venten er STAB/ KFOR Hold 19, samlet på Ryes Kaserne og foru venter tre måners missionsspecifik uddannelse inn rotationen til Kosovo primo august. Af kaptajn S.T. Serene d Acqueria Jensen, presseofficer. STAB/KFOR Hold 19 har sin begynlsen af maj formelt været samlet til resteren opstilling i bygning 2 på Ryes Kaserne som opfølgning på n generiske uddannelse, hvor stabsmedlemmerne stadig var unr kommando af regimenter, skoler og andre stabe og foru venter n missionsspecifikke uddannelse. Størsteparten af n missionsspecifikke uddannelse foregår på Ryes Kaserne unr lelse af stabschefen, major Allan Slott Kristiansen. Arrangement for pårøren Staben ser i n forbinlse frem til at fortsætte t go samarbej med t lokale støtteelement, munringspotet, cafeteriet, officersmessen, uddannelsesmaterielkontoret, infirmeriet, 2. uddannelsesbataljon og Garnisonsstøtteelementet, hvor vi allere er blevet mødt med en udtalt gæstfrihed. Det første pårørenarrangement vil foregå på Ryes Kaserne lørdag n 14. juni, hvor pårøren til bå staben og stabslingen vil blive indbudt. Udover stabens egen klargøring i Frericia, planlægges også bataljonens første store øvelse i Oksbøl. Øvelsen, r foregår medio juni måned, har til formål at træne samarbejt mellem staben og bataljonens mange enher. Det samle uddannelsesforløb i Danmark afsluttes med 2. Brigas øvelse i Oksbøl medio juli. Øvelsen er Brigans enlige certificering af KFOR Hold 19. I tilknytning til øvelsen afholdtes r åbent hus, hvor alle pårøren hav mulighed for at opleve bataljonens materiel m.v. Pårøren blev indbudt særskilt hertil. For informationer om KFOR 19 henvises til administrationsbefalingsmand seniorsergent Kim Petersen (TGR-KFOR1911) på telefon / alternativt på KFOR Hold 19, Teamsite: ffi/sites/2b-intops/kfor/kfor19/ fault.aspx - på t lokale netværk. 6 TELEGRAFEN

7 Aff reg gim imen me ts ts-- o og g ssko ko olle ech chef eff obe ersst Ib b Bag ager er. K rre Kæ e solldate terr. Som in So nge g n af o os har kunn nett u und n gå at bem bemæ be mæ ærrk ke, e, så er b ebat a ten, i rel ella io elat on ttiil bela be la ast stn ning ni nge en af Fo en F rs rsva vare rets ts s perso sone ne el i al almi min mi nl nd eliig ighe ed og g Hær æren æren en i sær ær elesh le hed ed, ve ed, ved at tag age yd yr yr erlilig liige gere farrt. t Dett fy De fyge fyge ger me m d in nd dllæ æg g, d g, er sy ynl n ig iggø gø g ør sk kæv ævvrrid idn niinge n ng gen en me elllle em v væ ærn ne en ne tiil ug gun nst st forr hæ ærren n og vi vi serr ma an nge e in ndllæg æg, r sm smid err store tore ste to ten ef ten efte terr te Fo orrs sv va are ets s led l else se e, fo for at at h ha ave sv av svig ig gte et os he heru ru i plu lutt ttten en.. Derr err man De ange ge syn y s sp p pun u ktter er i dis isse se e sager, h sage sa he eraf er a rig igti gtig tig ma ti mange, e,, s so om er om bas ba se ere et på på e ett uf uful ulds sttæ ænd n igt ig gt grrun undd la lag. ag. g M Men en n man n må jo værre to otta al dø døv og g blilind lind n, hv hvis s man ikk kke ka kke kan n er erkend, e att er a d r en en påf åfal al end fo fors rs rsk sk ke el i v lk vi kår år, som so om værn væ ærn nen ene ha har fo or opga opga op ave velø øsn s in ng ge en. Je eg g ved do ogs g å, gs å at r er e en ræ ækk kke ke h hiisttor o is iske k års ke rsa ag ag ge er ttilil, er l, at t et err s e så ådan åd n. De Desu esu su d n er er r er bety ettyd ylig ge subk su bkul bk ultu ul ture tu re rell elle og g opgav pgav pg vem emæ æs ss siige for-sk kel e lil gh ghed ghed e err værne nen ne ne iim ne melllle me em m. Men Me n hv hvor o da dan st står år vi i fø føri riing gs ss støttøtt-tø tetr te t op ppe pern pern rne eg rne egen egen ntl t iig g sellv - i fo forho rh ho olld herttilil? he Hvis Hv s vi se ser på p etabl ta abl blis sse seme menttso somr m å-t, så er er r er spe peci ciel ci ie ellt i Fr Fred r eric icia cia i ske et rigt ri igt gtig g meg eget ett.. Va V g gttlok lok lo ka ale ern rne err ble eve et sat sa at i st stan nd, d omk mklæ ædn nin ings gsfa facciilil te tete t rne, e, cca afe afe fete t ri riet iet et, au au ud diito d tori riet et og en en ræk ække ække e kllas k asse ev væ ære els serr e err ble blev bl eve ett re en nov ver eret e, EWK EW KM MP ha MP ar få fået en fi fin n ti tilb lby byg ygn niing ing g, H HF FS har få har ha få ået et et m et me ege gett fi fint ntt og ti n t lttræng ræ æng ngtt føri føri fø ring in ng gs ss støtt stø tø øttec ttttec ecen ente er, r so om m allller ered e er e e flit fl itttiigtt brru it itti ugt gt, d gt, er e err kom omm omme me et en e ny brrem b rem ems se e-//styr sttyrre eb ba an ne, e kon ontor tori to rinv nven en e ntar tar ta err sys yste yste em ma ati tisk sk ble lev ve et ud dsk skif kiffte tett.. I Ha H ad errs sle ev er er v vag agttllo ag lok okal alett re en nov over e ett og ka og as ser ern ne en er gen ener erel e t og el gså s i bed dre e sttan nd en end d f. f.ek f.ek ks. s. Rye yes s Ka ase sern rn ne. e. En mege me gett st ge stor or tin ing g er e es sud un en,, at en at ett ny ye musi musikh mu sikh si k us till S Sle lesv le svig igsk ig ske Mu Musi sikkko orps rp ps e err god odt dt på å vej ej og fo orrh håb håb åbe en ntl tlig g kan d ka et in ndv dvie dvie ies på på reg reg gim men ente tetts s fød øddsels se lsdag dag. da g. Gen ener e ellt ud s e tå tår re en no ove ove erriing g aff ind dkv k arte arte ar eri ring g, ud udvi vid vi els lse se af af gar a aagefa ge f ci c lilite tete te tete ter samt sa amt mt ny sk skyd b ban ane p på å Hy yby by Fælle ælle æl led. d. L Lig ig gel eled es s er r no nogl gle le krrit k rittis isab able ab le e fo orrho old ld på væ værrk kst sted er rrne e og ep po ote ern rne, e som e, o r err sk ka al gø gøre res no noget get ge ve ved. ed. d Dis isse isse s ttin in ng e err sat a i gan ang ang. g.. Men d Me Men et et er me med d mu urs rste t n og g bet eton eton on tager ta ge er nu nu eng ngan ngan a g ti tid d - o og g kos oste er p ng pe nge. nge. e P ma På attter erie er ielo lo omr m åd åt e er en n rræk æk kke ke sttor ore pr p oj ojekte ojek ekter ek te er ve ved at ved at se re re res a res aff- TELEGRAFEN slutning. De nye CISCEN er kommet, EW-Piranhaerne er udsendt, CIS- og ST-Piranhaerne er unr indbygning, udtrækkelige containere er unr levering.samtidig er vor enkeltmandsudrustning unr stadig udvikling. Jeg har nu været 37 år i Hæren og aldrig har vi været udrustet med så godt materiel som nu. Men t betyr ikke, at alt er lyserødt. Vi lir unr en akut mangel på små køretøjer, vore lastbiler er generelt meget gamle og udslidte, vi mangler akut EW-uddannelseskapacitet svaren til udsendte Piranhaer. Vort trunknetværk i form af DEOS har for lille kapacitet og specielt for kort rækkevid. Vi er rfor gået i fuld gang med at fin en erstatning herfor og kikker lige nu på en feltmæssig TROPOSCATTER-løsning, r er hylvare. På personelsin har vi samme kvaler, som alle andre i Hæren. Dog er vor afvandring lidt mindre. I lyset af vort meget store bidrag til NRF-14, har vi af Hærens Operative Kommando fået en særlig prioritet til personel, t være sig bå værnepligtige som konstabelelever. Vi er fritaget for ekstraordinære INTOPS-opgaver fra nytår. Desun er r iværksat en intern hvervning i Forsvaret til CISCEN og vore EW-teams i INTOPS. Enlig har vi fået lov til at gennemføre en aktiv hvervning blandt alle otte uddannelsesbataljoner og HRU-personel u i missionsområrne. Jeg må sværre indrømme, at jeg godt kunne ønske mig en mere massiv hvervningsstøtte fra Forsvarets Personeltjeneste. Som t er nu, er t noget vi må klare selv, heldigvis godt støttet af Hærens Operative Kommando. Der er ingen tvivl om, at Hæren er i en alvorlig situation. Så set i lyset af tte, må vi så glæ os over, at vor lille vern nu ikke er så ringe endda. Jeres RC 7

8 Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Egumvej 60, 7000 Frericia Tlf.: Mobil: Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun go mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ial Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Frericia Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig r vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynr til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med gui 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Onse C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til inhaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Frericia. Tlf.: Gælr ikke tilbud. Se Telegrafregimentets nye hjemmesi på Internettet: Nyhed in n for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af nne tråd lø se di gi ta le opfinlse. Bru ges i t sven ske og norske forsvar på skybanen, unr bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten støjforhold og mange flere ster. Rækkevidn på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Frericia Løve Apotek Sønrmarksvej 212, 7000 Frercia, telefon TELEGRAFEN

9 Hens Majestæt Dronningen, prins Henrik og Frericias borgmester Uffe Steiner Jensen kørte i hestekaret rundt i Frericias gar. Royalt besøg Det kræver et godt helbred at være dronning såvel som prins. Et besøg i Frericia gav soldater fra Telegrafregimentet et godt indblik i, hvor meget r ligger forud for et royalt besøg. Logistik er koort og indøvelse er nødvendig. rådhuset - rfra en gåtur til n nyanlagte granit-torveplads, hvor et stort springvand blev indviet. Ved n lejlighed blev r tid til at smage på Frericia Bryghus' øl - igen omgivet af tusindvis at borgere. Her stod jeg og tænkte "11. september - og alligevel har vi en dronning og en Af Leon Lindholm, redaktionen. Det er en god reklame for Frericia, Telegrafregimentet, alle soldaterne, kommunen og rigtig mange andre når dronningen og prins Henrik tager sig tid til at se på byen og hilse på borgerne, r var mødt talstærkt op i t strålen solskinsvejr. Dronningen og prins Henrik ankom med kongeskibet præcis kl 10.00, hvor blev modtaget af Slesvigske Musikkorps' toner, blomsterpiger og nogle tusin borgere, r alle var mødt op for at se m - og Dronningen skuffe ikke. Hun var rundt på havnekajen og her vinke hun til alle, men også mange fik et håndtryk og dronningen fik blomster. Prins Henrik var med og især to drenge, højt oppe i en lygtepæl, var imponeret over alle ordner, han bar på uniformen - som n ene højlydt bagefter kommentere: "Så du alle ting dronningen hav sat på hans tøj, han er nok n vilste soldat, jeg har set". Jo, r bliver set op til prins Henrik i uniform. Jeg er meget imponeret over, at prins Henrik og Dronningen til stadighed kan se interesseret ud, hver gang bliver vist rundt og får fortalt om t ser på. I Frericia var r lagt et stramt program. Fra kongeskibet gik turen til Sophieods Saluteringslaug overrakte en tilfreds prins Henrik en medalje. TELEGRAFEN 9

10 prins - r ligesom i eventyrene går på gågan un noget vire beskyttelse. Jeg er godt klar over, hvor stort et antal vagter. r er rundt om - men alligevel kan t godt glæ mig, når man ser m gå blandt folket - så frit, som t var tilfælt i Frericia. Det er et hårdt job at være royal Dagens program bød efter torvebesøget på middag. Derefter gik turen til t nye domicil for EnergiNet.dk på Tonne Kjærsvej. Herefter besøgte prinsen Frericia Furniture og refter afsløre han en ny bronzekanon. I mens var dronningen på Det Danske Musicalakami. Sammen tog til Landsoldatpladsen, hvor prins Henrik låste byporten op og fik overrakt en medalje. Så gik turen i karet til kongeskibet, hvor regentparret var vært ved en reception, r vare fra kl til kl Stadig sent på aftenen var r mange mennesker, r hav funt vej ned til Regimentschef oberst Ib Johannes Bager hilser med håndtryk på Hens Majestæt dronningen og prins Henrik. Den Gamle Vagtstyrke stille også soldater som æresvagt. ud for Østerstrand, blev t mødt af en kraftig kanonsalut fra strann - en hilsen som kun er en dronning værdig. Sikkerhed og logistik Forun folkene på havnen, alle fra kommunen, musikkorps, 6. julikommiteen, kor, hjemmeværnet, brand og redning, vejvæsnet, politiet og Telegrafregimentet og mange flere var r også et stort antal soldater og heste fra Garhusarregimentet. De alle skulle indøve hele programmet dagen i forvejen og sådan noget tager tid. Kommunen hav en koordinator, orkestre og andre hav også hver en, r skulle med og Forsvaret hav også en hel l, r var involveret. Et er planer, noget ant er virkelighed og r må jeg sige, at jeg flere gange kan se forlen ved t militære system, for her kan man undgå mange diskussioner ved, at r kan beordres - ikke rmed sagt at alt var kæft trit og retning. Mere set som en forl, hvor erfarne på hver sit felt kunne skære igennem og sige: "Det hav vi ikke kunnet tage høj for, så vi ændrer t sådan her"! Det kan civilister bare ikke på samme må - og t kan godt trække lidt i minutviseren. Men t er faktisk meget spænn, kongeskibet for at få et glimt af dronningen og prins Henrik. De, r kom på t tidspunkt, kunne se, at pronningen nu var klædt solgult. På t tidspunkt var r stadig et antal livvagter - nogle i uniform andre i civilt, men n store Daimler og prins Henriks nye W12 Audi A8 også kalt henholdsvis Krone 1 og Krone 101 var taget af sted til Juelsmin, hvorfra næste dags program skulle starte og hvor regentparret igen skulle ud at se på nyt, indvie noget og ikke mindst hilse på folket - t folk som er så stolte af res kongehus. Et frit folk. Kl lag kongeskibet fra kaj - stævne ud mod en ny dag af samme slags i Juelsmin. Da kongeskibet var Hens Majestæt Dronningen hilser på chefen for Electronic Warfarekompagni, major Karsten Byrgesen og hans soldater. 10 TELEGRAFEN

11 at følge en så stor planlægning og så se, at r stadig er nogen r har humoren med sig - for midt unr indøvning med mange heste på torvet, anråbte majoren på n forreste hest en servitrice fra Frericia Bryghus, som godt kunne genken bå majoren og alle andre, r i dag var til hest - hvor aftenen før nok hav været un. Majoren fik ihvert fald bryghuset til at sponsere et stort kold glas fadøl til alle soldater. Det kunne oberst Bager slet ikke stå for - resolut gik han til baren og bad om en tilsvaren omgang til alle soldater fra Electronic Warfarekompagni - og t bragte glæ i sommervarmen. Herefter gik turen til landsoldatpladsen i et lidt bedre tempo. De mange heste var ikke alle helt indstillet på, at skulle stå si om si - to sidste i rækken ville hellere stå i modsatte retning, men t fik to spinkle ryttere ændret på efter en l møje og besvær. Der skal ikke spares hos dyrene Hestene med ryttere var indkvarteret på Ryes Kaserne og her var r "åben stald" n 3. juni om aftenen. Mange benytte sig af tilbudt blandt m Vibeke Kongerslev "Vibse". Hun blev dog lidt forarget over at høre, at man, for at spare, nu hav valgt ikke at købe gulerødr til hestene. Først troe hun ikke på t, men efter en l snakken, måtte hun erken, at nu er sparekniven også kommet til dyrene. De som kenr Vibse ved godt, at hvis hun synes, at noget er forkert, prøver hun at ændre t - en rigtig tillidskvin! På vejen hjem fik Vibse en idé - hun kørte ind til Rema 1000 på Vejlevej og bad bestyreren Mette Overgaard om et gulerodssponsorat - og fik t. 200 kilo gulerødr var nu på vej til garhusarhestene. Generalprøverne gik godt og på selve dagen for t royale besøg, så alt også ud til at klappe efter drejebogen, men t er et meget stort arbej, at få alle ting koordineret ud til alle grupper. Også t at få alle grupper til at arbej sammen med og for hinann, i stet for imod hinann, kan være en kunst, men t gik rigtig godt og t var en flot festdag i Frericia. Hos Telegrafregimentet var t en meget tilfreds oberst Ib Bager, r kunne tage hjem og pakke for at rejse på ferie næste dags morgen. Oberstens soldater fra Electronic Warfarekompagni, Den Gamle Vagtstyrke, saluteringsholt, Slesvigske Musikkorps, Garnisonsstøtteelementet og alle civile fra Frericias Kaserner - hav alle gjort, som skulle, når skulle og t hele virke som planlagt og indøvet. Garhusarerne var i stor grad med til at sætte farver på nne spænn dag. Man er ikke i tvivl om res dygtighed til hest. Slesvigske Musikkorps har ofte spillet for regentparret og gør t godt Dronning Margrethe og Prins Henrik vinke farvel til mange fremmødte. TELEGRAFEN 11

12 Sådan Af Kim Slott Nielsen, Overkonstabellogen ved Telegrafregimentet. For nogle år sin, udkom r en bog med titlen Sådan, n beskriver et ophold på rangerschool i USA. En spænn og barsk fortælling om, hvordan t er at være dansk elitesoldat og få lov til at ltage i sådant et kursus. Men jeg må sige, efter at have fået lov til at komme med til foredrag arrangeret af Overkonstabellogen ved TGR, med Brian Lange, at bogen "Sådan" herefter min mig mere om bønnemør vi, i min tid som FDF er, afholdt i søndagsskolen med ikke alene kristne men også vores hjemlands vemodige sange. Brian Lange, i dag tjenstgøren ved Stabskompagniet/5. Telegrafbataljon i Harslev, starte sit foredrag med at fortælle om sin tid på henholdsvis Cypern som FN soldat og om sin tid som tidligere ansat i Kongens Jyske Fodregiment, hvor han en dag beslutte sig for at leve sin drøm ud, som legionær. Han pakke sine ting i sit skab. Gav nøglen til skabet til en kollega med formaning om først at åbne om mandagen - og drog af sted. Det blev til mere end 15 år i n franske fremmedlegion! Lange fortalte om turen rned, hvervningen, rekruttin og herefter om mange kurser han hav gennemført. Det var kurser, i alt lige fra sygehjælper til overlevelsesture bl.a. i Afrika, Sydamerika. De mange brændpunkter han hav ltaget i rundt omkring i vern. Det var noget ant end hans ferieophold på Cypern, nu var han i rigtig krig, hvilket afstedkom at han blev såret flere gange. Lange har, un tvivl, hørt til en af få danske mænd, r var en hård nyser for efter endt grundskole kom han til legionens 2REP, faldskærmsregimentet - legionens egen eliteenhed. Efterhånn som Lange fik sig talt varm, blev tilhørerne mere og mere naglet til stolene og vi forstod alle sammen godt, hvorfor r var ful huse, med bl.a tilmeldinger fra politiet i Frericia og Vejle, soldater fra Var, Sønrborg, Onse og mange flere. Vi fik fortalt lidt om legionens historie, res organisation, hvor mange r pt. er i legionens tjeneste (sådan ca.), hvor forskellige regimenter i dag er hjemmehøren, res udrustning om traditioner bl.a hvem og hvad laver, m vi kenr og altid ser og forbinr med legionen, m med t lange skæg og øske over skulren - pionererne - når marcherer på Bastilledagen. Lange fortalte om forskellige kampe han hav ltaget i, hvoraf n ene var blevet optaget live, mens kampen fandt sted og som senere blev lagt ud på You Tube, hvilket selvsagt Lange ikke var særligt imponeret over. Da aftenen efterhånn var fremskren og Lange mente, at nu måtte han hellere slutte, spurgte han forsamlingen om r lige var tid til og om lige ville se en film, jo t var r. Så da vi slutte en ualminlig spænn aften en spænn time senere end planlagt, var r flere tilhørere r uafhængigt af hinann sag, SÅDAN! Til august udkommer Brian Langes bog, r vil blive anmeldt i TELEGRAFEN faldskærmsspring og i hundredvis af dykninger. Her i Det Indiske Ocean er r fred på 22 meters dyb til at læse billedblat. Hvem har prøvet t? Brian modtog n sorte Kepi efter 15 års tjeneste i n franske eliteenhed. Billet er fra n sidste dag og i baggrunn ses monumentet for faldne i fremmedlegionen 12 TELEGRAFEN

13 Kompagnichef og kaptajn K.D. Iversen røg en tur i vant. Delfinen "Iver" er på vej til Grønland, til stor ærgelse for alle i kompagniet - men held og lykke "Iver". Tak til lfinen Iver Af seniorsergent J. Heldgaard, kommandobefalingsmand, 1. Hovedkvarterskompagni/3. Telegrafbataljon (1 HQKMP/3 TGBTN). Torsdag n 24. april klokken steg solen op over Fåresøen i Oksbøllejren og kaste sine første varme stråler på 1. Hovedkvarterskompagni, som hav travlt ved søens bred. Travlt med klargøring til at skulle sige farvel til vores chef, kaptajn K.D. Iversen, i vore mun kalt Iver. Iver var klokken placeret i cafeteriaet med sin mobil, klokken ringe telefonen, han fik så besked på at indfin sig i hovedvagten klokken Vagten tog imod og fortalte ham hvor han skulle stå. Klokken ankom en ældre limousine. Den gjor holdt og en adjudant med guldsnor sprang ud, døren blev åbnet og r gjors stramt honnør - Iver satte sig ind og "limoen" kørte ud af lejren. Kort efter stoppe bilen og Iver fik besked på at aflevere mobil med mere og "limoen" kørte ind i lejren igen. Nu var Iver ikke helt tryg, han blev kørt rundt om Fåresøen og enlig fik han øje på hele kompagniet, r var opstillet til para. Limoen kørte ind på græsset og standse ved paraler seniorsergent J. Heldgaard. Ud sprang adjudanten og gjor igen stramt honnør. Iver blev ført frem til paran. Iver tilkengav: Det her er godt nok et flot kompagni. Senior holdt tale på befalingsmænnes vegne og ort rollemol blev nævnt. Forskellige flasker af æl væske blev overrakt. Dernæst holdt overkonstabel af 1. grad Morten Ginnerskov Hansen en Kaptajn Iversen elsker morgenbadning. Det bliver svære på Grønland. TELEGRAFEN tale på konstabelgruppens vegne og en Cognac Courvoisie XO skifte hånd. En lfin så dagens lys, n ville over til Iver og t kom n så. Iver fik julelys i øjnene, ca LUX. Kompagniet råbte tre gange hurra, ikke fordi vi skal af med ham, men fordi.. Iver og lfinen blev ført om bag kompagniet og blev hævet over kompagniet. Mange biller blev taget. Iver blev ført om foran kompagniet igen og lfinen hoppe over til senior ; Iver troe nemlig, at flere biller skulle tages med ham i centrum. Det skete ikke, på koort agurk fatte gamle sven n go kaptajn i høj føring og i rask galop gik t nu mod Fåresøens bred. Det så fantastisk ud. Iver var i centrum igen og flere biller blev taget. Han passere et skilt på sin vej ind mod bredn, t faldt ham for brystet at kommentere: " Her står altså pudsigt nok at badning er forbudt. En våd lfin ved søens bred blev ført op til tørt tøj. Senere holdt Iver en lille tale, t var noget med, at t her ville han da aldrig glemme, hvorefter han gav basser og kakao. Kompagniet ønsker Iver al mulig held og lykke ved Grønlandskommandoen. Farvel og tak til kaptajn K.D. Iversen fra os alle i kompagniet. Hjælp Hjælp! Vores stabsbefalingsmand (STBM) stak i går af fra Electronic Warfarekompagniet i Frericia. Det var med kun fire timers varsel, da han var så heldig (og dygtig), at han fik tilbudt en tur med Siriuspatruljen. Vi mangler temmelig akut en ny STBM (SG/OS) til hjælper for komandobefalingsmann i n administrative vern og prøver rfor igennem TELEGRAFEN, da t også kunne være noget for en fra en helt ann enhed eller regiment. Yrligere INFO ved seniorsergent L.C. Thimsen TLF RING NU 13

14 En kabaret eller et sk Skjold Burne Vinhanl Prinsessega 32b 7000 Frericia, Giver to flasker vin for artiklen Et gavekort på 100,- kr. er på vej. Bøgetosser, slapsvanse, snotskovle og andalusiske klaphatte! Kært barn har mange navne og værnepligtige er ingen undtagelse. Af premierløjtnant Allan Christian Nielsen, næstkommanren i 1. HBU-kompagni/2. Uddannelsesbataljon/Telegrafregimentet (1 HBUKMP/2 UDDBTN/TGR). Man har t med at kategorisere vores hær og enher i små kasser, hvor t er blevet mere reglen end undtagelsen, at man skal præstere ti succeser før man glemmer en dårlig. Der er "Dunkedyrene, Kanyle-krigerne og Jordbærhattene fra Aalborg og Vordingborg, Teletoppierne fra Frericia, Pæleormene fra Harslev, Dinoerne fra Holstebro, Garrne fra Høvelte, Svinene fra Prinsens, Hestehviskerne fra Slagelse og ikke mindst HBU erne. Denne enhed unr 2. Briga, er bredt repræsenteret rundt omkring i lant, hvor regimenter og uddannelsesbataljoner hver især skal gøre res, for at hverve alle m kan, såles selv og resten af forsvaret kan oprethol, af højere myndighed, fastsatte mål og samtidig uddanne et stabilt grundlag for vores alle sammens totalforsvar. Men hvis t et eller ant sted er vores eksistensberettigelse for nuværen, hvorfor bliver t så nævnt sammen med alle negativt la ord? HBU er i daglig tale blevet et "fy-ord", r blot er en omskrivning af pølsefabrik og indbegrebet af lirekassemusik. Jeg vil som næstkommanren i 1 HBUKMP/2 UDDBTN/TGR fortælle om mit forhold til HBU og kort beskrive mine tanker herom. Jeg vil ikke prøve at omven enkeltes syn på HBU soldaten og nnes uddannelse, men blot gør mit, for at belyse observationer i en HBU enhed og frembringe mine helt personlige holdninger til fy-ort HBU. Fra dunkedyr til teletoppie Jeg var dunkedyr, eller rettere AMMOdreng fra Aalborg. Jeg var Træn-gokke og t var t, jeg ville returnere som, når jeg var færdig på Hærens Officersskole. Men skæbnen ville noget ant. Jeg blev Tele-toppie i TGKMP/DIB i Harslev. En ståen styrke hvor stort set alle var ældre end mig. En kæmpe omvæltning, men t gik hen og blev rigtig godt. Så lukke DIB en og jeg kom i STKMP/1 BDE. Sortbaretter og meget ældre end mig. 14 TELEGRAFEN

15 uespil En kæmpe omvæltning, men t gik hen og blev rigtig godt. Så en udsenlse som signalofficer i en bataljonsstab. Rigtig god og udviklen oplevelse og så hjem igen som lingsfører i et HBUKMP!!!! Jeg må indrømme, jeg sank to gange, da jeg talte med min udstikker og fik medlelsen. Jeg hav længe, mens jeg gik i n ståen styrke, kategoriseret HBU-uddannelsen som en dødssejler og et sted, hvor man gemte alle officerer og befalingsmænd væk, r ikke måtte gå rundt og lave ulykker. Jeg følte, at t var et tilbageslag på mine bestræbelser på at komme på VUT-1, at jeg nu skulle op til en enhed, r kørte stringent efter en fast drejebog og en ikke fleksibel STUF. Her må t siges, at virkelighen gik op for n unge premierløjtnant. Der har været skrevet liste op og artikler ned om vores situation i Forsvaret i øjeblikket. Folk finr grønnere græs at slå og nogen finr endda også et pengetræ, men man finr nok aldrig mere loyale, arbejdsomme og pligtopfyln medarbejre, r vil y t befalingsmænd og fastansat personel gør for n løn, i alle timer gør for et enkelt HBUKMP. Det er imponeren hvad n enkelte BM lægger i sit arbej, kun for at være loyal overfor, hvad n nye DF eller NK skriver i hans direktiv eller øvelsesliste. Bemandingen er lav og udsigterne sorte, men alligevel mør troligt op og leverer et produkt overfor intetanen værnepligtige, så kun en skolelærer kan være misunlig. At arbej med sådanne mennesker er et privilegium, vi officerer skal huske at nævne. Ikke alle er lige go, men er r og gør noget. Det er t vigtigste. HBU-enhernes store problem Alle renr stærkere i nne tid, hvilket selvfølgelig også er med til at påvirke n enkelte person bå på humør, familie og indivits fleksible omstillingsberedskab. Her er t vigtigt, at lelsen giver plads til n enkeltes behov, for arbejdsindsatsen hos et glad og tilfreds menneske er immervæk noget større end hos en træt og slidt medarbejr. Det er HBU enhernes store problem. Vi har svært ved at skabe t hele menneske i t faste personel, fordi vi pålægger hvervningen og uddannelsen af værnepligtige så stor betydning og glemmer hvem t i realiteten er vi skal udvikle og dygtiggøre. Vi gør, hvad vi kan med diverse kurser, adventure training og alternative BM-uddannelser, "Uha Ass-Jack". Forsvaret skal følge med i nye unges kultur - nogen gør t. men tte er ikke altid med til at gøre medarbejren dygtigere, kun mere loyal og fleksibel så han/hun er klar til en ny omgang. Det vi blot skal hol os for øje er, at t ikke er værnepligtiges skyld, at tingene ser ud som gør. De har intet med vores fastsatte STUF og stramme tidsplaner at gøre. De er her fordi skal og sågar også nogle fordi gerne vil. Derfor skal vi væk fra gamle floskler om ngang jeg var soldat. Ja, ngang holdt man kæft når premierløjtnanten eller oversergenten talte, man løb mindst 50 km hver dag og var man tørstig, måtte man suge væn ud af et bræt! Vi må erken tirne er skiftet og at unge mennesker er Bedste foto Gavekort er på vej. Presset - koncentreret? " Ja, men Tele-toppies fortsætter til "udsenlsen" er slut". TELEGRAFEN 15

16 Ikke fra en jungle men fra Danmark fulgt med. Det er nok os, r hænger lidt i bremsen. Før hav vi noget r virke. En værnepligt på mellem 8 12 mdr hvor man hav tid til at nedbry unge mennesker og bygge m op igen, formet som man ville have m. Sådan er t ikke mere. Nu skal vi give unge mennesker n bedst mulige oplevelse af, hvad t vil sige, at være ansat i hæren, kunne basale enkeltkæmper færdigher, have forståelse for t at være indsat i internationale operationer og fungere som en veluddannet totalforsvarssoldat. Bare på fire måner! Det var og er stadig en kæmpe omvæltning, men t kan gå hen og blive rigtig godt. Med ét hold som lingsfører og to hold som NK/KMP i bagagen, kan jeg med sindsro sige, at t kan la sig gøre. Det er vigtigt at unrstrege, at man ikke kører efter en drejebog i HBU. Man har en STUF, r påtegner mål r skal nås innfor fire måner, men i t daglige er t fleksibilitet og handleberedskab, r er nøgleorne. Det handler om at give værnepligtige en oplevelse for livet. Være med til at præge m i en positiv retning. La m prøve alt, hvad tin tillar. La m høre om alle ting, kan lave i forsvaret og ikke mindst give m en fornemmelse af, at vi gør tte for res skyld un sperat at vise, at vi faktisk også gør t for vores egen. Der skal ikke så meget til, for værnepligtige ved ikke bedre og kenr ikke ant. Så ingredienserne er såre simple. Man skal bruge en bataljon, r er åben for nye idéer og tiltag, blan n med nogle ildsprudlen iværksættere, r med succes kan kreere nye planer og alternative opgaveløsninger såles målet med STUF bliver nået, og til slut tilsætte én befalingsmand pr. 15 menige. Vi skriver Hold 8 og vi er godt på vej. Trods manglen personel, materiel og økonomi, mangler vi kun to hold, fra at have glemt et dårligt. Så kan t være, man vil begyn at overveje, om HBU skal over i en ny kasse og have et mere positivt islæt. I min vern har HBU ikke været et tilbageslag, men rimod en udfordren og udviklen perio i mit karriereforløb. Med en god BTN i ryggen og rigtige medarbejre ved ens si, kan HBU kun anbefales som et step på et forløb. Bøgetosser vil I altid være! Mange har forsøgt at tage et bille gennem en natkikkert, men t er sjælnt lykkes så godt som her. Bestil plads til dit indlæg i næste nummer NU. Ring på TELEGRAFEN DIT BLAD - DIN MENING Spar penge I tysk tv kunne man se et program n 17. maj, hvor tv-holt teste forhandlernes opgivelse af, hvor langt fire forskellige biler i forskellig størrelse kunne køre på en liter benzin. Biler med små motorer arbejr ofte på flere omdrejninger end biler med større motor, r så til gengæld også har større egenvægt, men alt i alt var t reelle benzinforbrug 15 til 30 % højere end opgivet som fabrikstal. Som sådan vel ikke noget r kan forbavse os, for vi tror mindre og mindre på, hvad r loves i reklamer m.v. Mere tankevækken var res næste forsøg, hvor bilerne blev tanket helt op. Kørte en rundstrækning på 110 km - r tog ca. halvann time og bilerne lå forrest på skift- alle med klimaanlægget tændt. Samme tur og samme kørselsmønster blev foretaget igen - un klimaanlæg og hvilken forskel. Her blev r sparet fra 2 og 5 liter benzin. Det koster altså penge at have t køligt innfor, når t er varmt unfor. LAL/RED 16 TELEGRAFEN

17 Idræt en sand plage idræt en sund plage. Det gælr ikke om at vin, men om at ltage. Det er ikke mod hinann, men med hinann og ikke mindst gælr t om at få nogle sun vaner. Kan du grundlægge m i arbejdstin - og få penge for t, så er t svært ikke at smile, når man kører hjem fra arbej. Af Leon Lindholm, redaktionen. For nylig hav vi på Bülows Kaserne besøg af sportsjournalisten fra Frericia Dagblad, fordi ville sætte fokus på idrætten i lokalområt. Det har virkelig fået snakken i gang i krogene. Der skal ikke være tvivl om, at jeg selv bidrager til at nedsli Frericia voldterræn hver uge og har gjort t i mere end 30 år. Før i tin løb jeg en kort tur en gang i ugen, nu er t to gange i ugen tilpasset arbejdsopgaverne og gøremålene i tjenesten. Der skal heller ikke være tvivl om, at jeg aldrig har elsket at løbe. Det har jeg ikke, men jeg elsker n tilstand, man er i resten af dagen, efter at man har spulet sin kæmpekrop i forsvarets udlevere vand. For efter t har man t godt - ingen tvivl herom. Et år efter oberstens ordre Det vakte opstand, da "n gamle" (obersten) sidste år befale to gange en times idræt for alle ved Hærens Føringsstøtteskole og andre på Bülows Kaserne. Ikke alle, men næsten alle makke ret og mødte op tirsdag og torsdag morgen til en løbetur, cykeltur, motion i kondirummet eller til en speedwalking langs Lillebælt. "Futtosserne" syntes t var helt fint, men os i n fe en var ikke helt vil med t. Vi hav vores vaner og "jo - var r arbej, så blev t gjort i stet for at sli på voldterrænet eller kyststrækningen langs Lillebælt". Det blev r så ændret på og obersten selv løb med. Alle, også civile, fik lov til - blev beordret til at ltage og nu er r gået et år og hvad så. I dag er t en vane, r er lagt ind i arbejdsprogrammet og i dag føler vi faktisk, at vi nu har krav på to timer til idræt hver uge. Vi løber ikke i store klumper tirsdag og torsdag kl , men når vi har tid til t. Det er også blevet til små turneringer i hockey eller ant, men alt i alt er alle i gang med idræt to gange i ugen, tilpasset arbejdsopgaverne. Resultatet kan ses på poterne for r er mange fra vores "feklub", r nu har meldt fra og er blevet sun. Faktisk er r flere, r har tabt kilo og en enkelt, har jeg kendskab til, som har tabt 17 kilo - t er bare flot. Der er nu også kommet frisk frugt hver dag, så usun vaner fra før har fået meget svære kår og t er vel egentlig godt nok. Fra oberstens befaling og n dag, hvor han næsten tog os i hånn og fik alle - næsten alle med fra utallige gemmester, jeg sagtens kan nævne og så til i dag, er r sket meget. Faktisk har nogle af os, r ikke synes t er sjovt at løbe, men godt kan li tin bagefter, talt om, at i dag føler vi, at vi har krav på to timers idræt og t skal ingen lave om på. I dag bliver løbeturene planlagt med høj prioritet i kalenrne og t er noget nemmere at dyrke idræt, når t sker rimelig ofte kr i NY-LØN til alle En ann ting, som jeg synes er lidt morsomt, er, at en major fortalte mig, at han faktisk får flere penge end mig for at løbe. For hvis man nu skal se positivt på tingene, så kan man sige, at en månedsløn på kr svarer til, at man får 167,50 kroner i timen, for hver time man bruger til idræt. Med en løn på kr i månen får man ca. 140,- kr. for en times idræt med bad - t er da for fedt. Eller sagt på en ann må, du kan spare to timer af din fritid til idræt ved at gøre t i arbejdstin og set fra en ann vinkel - 45 uger om året med to timers idræt svarer til en ½ månedsløn, så værsgo - t er din løn, jo mere du løber, jo mere tjener du! Se t er NY-LØN, som du selv kan styre. Hvis ikke t kan motivere, hvad kan så. I dag kan man så spørge, er idræt i arbejdstin en sand plage - eller en sund plage? Helt sikkert t er godt betalt og mon ikke nye ansatte til vores områ, skal have her oplysninger, for t trækker da i n go retning, når vi skal have nye medarbejre. TELEGRAFEN 17

18 Menig Jan Kristensen hilser på sin største modstanr i petangue overkonstabel af 1. grad Brian Borup. Begge to kendte i Danmarksmesterskabsregi. Det gælr ikke om at ltage - men om at vin Telegrafregimentets idrætsdag trækker næsten alle ud fra kasernernes gemmester. Det gælr her om at vin - ikke store præmier, men mere retten til at håne m fra andre enher, som man vinr over - og r blev virkelig kæmpet for at vin. Af Leon Lindholm, redaktionen. Frericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) hav igen i år stået for tilrettelæggelse af årets idrætsdag. Et stort arbej, som vi må takke ildsjælene for. Ånn var helt klar, t gælr bare om at vin. De hold r vinr, har jo ret til hovere lidt over sejren over for andre i enhen, men ikke mindst også m fra andre enher, som man har vunt over. Alt sammen i en god tone. De r ikke tager t så tungt med placeringerne og lar stakkels idrætstosser komme foran, går også og hygger sig met et lille smil på læberne. Alt i alt er r plads til alle, men r bliver kæmpet. curling et sted, hvor r ikke er is. Her mødte jeg Jan Kristensen fra Onse, som er inhaver af mindst fem danske mesterskaber i nne sportsgren og hans kæreste vandt engang DM for juniorer. Jan stille op med Remi Johannesen som også er en top spiller. De to er fra 2. HBU-kompagnis 1. ling og hav hørt om en stor modstanr fra Electronic Warfarekompagniet nemlig overkonstabel-1 Brian Borup, r også har ltaget i kampen om Danmarksmesterskabet. Brian fortalte mig, at han kun fik en 3. plads og at t var tilbage til først i 90'erne, men t skulle to stærke spillere absolut ikke vi af. Jan Kristensen fik dog modstand fra en helt ann si, nemlig fra Claus Vestergaard som er konge over vores gryr i cafeteriaet på Ryes Kaserne. Claus hav Elise fra kantinen ved sin si og gang på gang slog Claus og Elise n mangedobbelte danmarksmester af banen. Her skal også nævnes Hella og Marian, r med et utal af verbale ytringer gjor, hvad kunne, for at hjælpe alle Jan og Remis modstanre - dog un held. Det var virkelig spænn og Jan og Remi klare sig rigtig godt. Det var klassespil un sistykke. 60 par var med - Jan og Remi var showmasters. Præsten blev jagtet rundt i skoven Hannerup skovene byr på mange løberuter og i år var r til formålet lavet en ny rute. Ikke alle ltagere kunne helt følge markeringerne og pludselig måtte Peter Præst føle sig forfulgt, for af en eller ann grund lå han forrest, un at have overhalet to, r var foran ham fra starten af. Der gik en l tid hvor han gik søgen rundt efter svar fra oven - altså dommertårnet om n enlig placering. Andre hav valgt at lægge flere kilometer på og så have t hyggeligt sammen på hele turen helt frem til målstregen. Speedwalking hav mange ltagere fra uddannelsesbataljonen og Halvor og 5 x dansk mester mødte modstand Det her var mit første mø med pentangue som konkurrencesport, r er en blanding af kuglestød r er for tykke mænd og et ønske om at spille Claus Vestergaard i sort. Bagved i hvidt Elise r skabte sig respekt ved Jan (i rødt) og Remi i hvid bluse. Uafgjort i lang tid, men i sidste sekund fik Jan et ekstra point. 18 TELEGRAFEN

19 hoppe rundt i sant som små gekkoer. Her vil jeg sige, at t med at vin, frem for bare at ltage, kom tyligt frem. Især blev r hoveret og talt ned til modstanrne på n ann Til venstre Søren Søgaard, r slog sin kammerat Schnipper efter første skud. Henning trak godt igennem- pacet af Susanne og Iben, dog var Henning ved at blive disket, for at blotte sin udgave af en sixpack, r dog med årene mere er blevet fustage-agtig og for ikke at komme i medierne med for meget bart kød, har jeg valgt ikke at bringe biller af t. Faktisk var speedwalkerne nok m, r svedte mest n dag bortset lige fra t vinn hold i fodbold. Løb, skyd og kast med håndgranater Biathlon bestod af en løberute på 300 m, en 10 m skybane for luftgevær med selvmarkeren skiver og et ringsæt til præsisionskast med håndgranatattrapper (her skal dommerne passe på nedfaldne granater). På startlinien mødte jeg Schnipper og Søren Søgaard (sådan stod t printet på hans løbedragt) -navnet var Søgaard - og han hav måttet betale fuld pris for dragten -hmmm. De to prøve at forklare hinann mest mulig forvirren, hvordan r først skulle løbes en omgang, skys fem skud løbes en omgang og fem skud mere. Derefter en omgang og fem kast med granater. En omgang mere og fem kast mere. For hver skud og manglen kast, r ikke ramte mål, var r så lige afregning med en omgang mere. Sådan cirka midtvejs i første fem skud fra Søren, stoppe Schnipper med at sige mere, for først r fandt han ud af at la geværet og efter Schnippers første skudserie, kunne han godt se, t ville blive til en l løbeture. Men måske kunne han så vin over m fra t ant kompagni, når han nu ikke kunne slå Søren. Ind imellem at lå og skød, kom ltagerne fra O-løb forbi. En af m J.D. Povlesen kunne nå at sige: "Hvilket herligt vejr", hvilket man kan undre sig over, han kunne se, for på alle fem biller af ham, hav han lukke øjne. Og NEJ - t er ikke sådan man laver nat O-løb. Fodbold og volley Fodbold har altid mange ltagere og ikke alle har forventninger om at vin, men i alle kampe blev r gået til n og måske et par gange med lidt mere iver end nødvendigt, men som helhed en masse fairspille kampe, hvor r blev kæmpet om titlen. Se resultatlisten. I beachvolley var r også kamp. Men også stor forskel på holne. Enkelte hold stod som statister, mens andre Peter Præst hav smidt kjolen, men vandt også gehør iført shorts. Han kom først i mål, men præmierne blev udlt ved lodtrækning. J.D. Povlsen med lukke øjne. Flere mente at t var en ny udgave af nat O-løb, hvilket dog menteres af FAGI. I balletagtig stil vandt 2. Telegrafkompagni over holt fra Harslev CISCENKMP. En suveræn og meget overlegen sejr - udtalte 2. Telegrafkompagni bagefter. si af nettet. Flere gange synes t spinkle net at virke som en mur mod fjenn - andre - m r skulle slåes og hvis ikke i spil så verbalt. Der var rigtig mange go kommentarer hen over nettet og "n kække kommentar" skifte i takt med at spillet ændre sig >>> TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Sønrmarksvej 210, 7000 Frericia tlf.: Besøg også BT-Gulves aflinger i Frericia, Kolding, Horsens, Skive, Midlfart, Ishøj, Køge og København Entreprenørvej Frericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Enløse baner Tidsskrifter Folre Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

På Kukkiwon internationalt instruktør kursus En rejseberetning af Mikael Oddershede

På Kukkiwon internationalt instruktør kursus En rejseberetning af Mikael Oddershede På Kukkiwon internationalt instruktør kursus En rejseberetning af Mikael Oddershede Kukkiwon er stedet hvor Taekwondos internationale standarder bliver fastsat, og ikke mindst stedet hvor internationale

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater Stor opmærksomhed på soldater Af regimentschef oberst S.B. Bager Kære soldater. Jeg ser som regimentschef frem til at besøge jer i den nærmeste fremtid. Foreløbigt er der planlagt et besøg ved ISAF i oktober

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Fortsæt med at vise flotte resultater Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! Tusind tak for din og jeres indsats under fjerne og fremmede himmelstrøg. En indsats,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere