KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011"

Transkript

1 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye Egested havde igen med stor success arrangeret en dejlig dag og aften. Se mere på s. 18. Søndag den 12. december blev der for 19. gang afholdt juletræsfest i boligselskabet. Se mere fra dagen inde i bladet. I december blev der afholdt decemberhygge i Kulturhuset. Der blev hygget og lavet flotte lysdekorationer. Se flere billeder inde i bladet.

2 Indhold i dette nummer Redaktionelt 2 Nyt fra boligselskabet 3 Nyt fra afdelingerne 8 Nyt fra KBK og 15 Kulturhuset Opslagstavlen 23 Vigtige telefonnumre 24 Velkommen Køge Boligselskab Langelandsvej Køge TLF: FAX: Se vores hjemmeside: KBS NYT Redaktionsgruppen: Ida Hansen (beboer) Anne Sørensen Lotte Frejo Varder (ansvarshavende red.) Tlf: Redigering: Jeanette Byskov Pedersen Du kan her i bladet læse sidste nyt fra boligselskabet og afdelingerne. I denne udgave kan du læse sidste nyt fra boligselskabets nye byggeri, Ravnsborg Huse og læse om hvad du skal gøre, hvis det kniber med at få betalt huslejen. Du kan læse om forskellige beboeraktiviteter i Solbakken I og II, Boskovparken og Hastrupparken. Du kan som sædvanlig læse sidste nyt om de boligsociale aktiviteter. Du kan se billeder og læse om juletræsfesten i boligselskabet, hvor der var 200 mennesker, der deltog i festlighederne. Du kan læse mere om pensionistturen til Tyskland i december måned, hvor pensionister fra mange af boligselskabets afdelinger blev hentet i bus og drog af sted på en hyggelig dagstur syd for grænsen. Igen i december blev der ligesom det foregående år afholdt decemberhygge i Kulturhuset, hvor mange beboere fra forskellige afdelinger kom ned i Kulturhuset og hyggede sig med at lave flotte lysdekorationer og juleklip. Du kan orientere dig om Street Ways projektet for de unge i boligselskabet, hvor der i januar måned er startet en rap workshop, som er meget populær hos de unge. Se billeder og læs mere om workshoppen inde i bladet. Som noget nyt bringer vi en udvidet aktivitetsoversigt, der kan hives ud og hænges op på opslagstavlen. Igen skal der lyde en opfordring, hvis der er nogle beboere, der har lyst til at være med på beboerbladet. Vi kan i denne udgave præsentere to unge beboere, der gerne vil være med i redaktionen på beboerbladet. 2 TRYK Rigtig god læselyst!

3 BEBOERPORTRÆT Et kig ind bag døren i Køge Boligselskab Under overskriften Beboerportræt kan du her i KBS Beboer Nyt læse små miniportrætter af en beboer fra forskellige afdelinger i Køge Boligselskab. De små portrætter skal bidrage til at give et indblik i hvilke mennesker, der bor bag dørene i boligselskabet. Nyt fra boligselskabet Velkommen til Anne Sørensen, der er startet som projekt- og kommunikationsmedarbejder i boligselskabet den 1. december Anne er uddannet fra kommunikation og kulturstudier på RUC, og har tidligere arbejdet for Rådet for Etniske Minoriteter i Integrationsministeriet. Hun er frivillig i Ungdommens Røde Kors, hvor hun er engageret i Jordan-gruppens arbejde. Anne er ansat til bl.a. at arbejde med image og branding internt og eksternt i forhold til Hastrupparken. Bo Anne Johansen,, ny kommunikations- ejendomsfunktionær og projektmedarbejder i Boskovparken Naboskabsundersøgelse i Hastrupparken I efteråret 2010 gennemførte boligselskabet en spørgeskemaundersøgelse i Hastrupparken. Undersøgelsen satte blandt andet fokus på emner som Hastrupparkens fysiske rammer, naboskab og tryghed. Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret for beboerne på et møde i Hastrupparkens beboerlokale d. 6. februar. Naboskabsundersøgelsen er nu afsluttet, og erfaringer og resultater vil indgå i boligselskabets arbejde i boligområdet. Interesserede beboere kan rekvirere oplægget fra mødet d. 6. februar ved henvendelse til kommunikationsmedarbejder Anne Sørensen på tlf: eller via 3

4 BEBOERPORTRÆT Alice fra Solbakken II RAVNSBORG HUSE - fra Alice er født og opbvokset i Køge og har boet i Solbakken siden 1959, først i Solbakken 1 og siden i Solbakken II. Alice har to sønner, to børnebørn og et lille oldebarn. Camilla, en af børnebørnene, er på besøg den dag redaktionen kommer forbi, og hun lægger ofte vejen forbi sin farmor. Hun har sin egen nøgle og er altid velkommen til at kigge ind. Hun læser til pædagog og sidder med studiebøgerne i lænestolen, imens interviewet er i gang. 4 Inden Alice gik på pension arbejdede hun 27 år i kiosken oppe på Torvet i Køge. Alice fyldte 80 år i januar i år, men alderen har ikke påvirket hendes fysiske og mentale helbred. Der er altid åbent hus hos Alice. Mens vi sidder og snakker, kommer der en nabo forbi. Det er Åse, der kigger ind til en snak og en kop kaffe. De er cirka otte kvinder i Solbakken I og II, der mødes ofte. Der er ingen steder, hvor man hygger sig mere end her i Solbakken, griner Alice. Især i sommerperioden opholder de sig meget på udearealerne, hvor det sociale samvær er i højsædet. De sender lige en sms til hinanden og fortæller, hvor de mødes, hvis de andre er hjemme og har tid og lyst til at mødes. Alice deltager også i pensionistklubben i Solbakken og har været med siden den startede op for omtrent 14 år siden. De mødes hver tirsdag, hvor de spiller, rafler og strikker, og dem der kommer, skiftes til at bage kage. De er mellem 16 og 22 beboere hver gang. Hun har også i mange år deltaget i boligselskabets årlige pensionisttur til Tyskland. Det ser vi frem til hvert år, det er altid hyggeligt, fortæller Alice.

5 første spadestik til første blok Selskabets forretningsfører René Nielsen og byggeherrerådgiver Poul Petersen fra Ingeniør Aksel V. Jensen står i slutningern af september 2010 klar til at byde velkommen til det første spadestik, som blev udført af byens borgmester Marie Stærke og selskabets formand Faye Egested i fælles forening. Starten på opførelsen af de 126 energipassive huse sættes i gang. Danmarks største samlede energipassive bebyggelse. I november 2010 graves ud til den første blok. Selvom vinteren sætter tidligt ind med frost og sne, forsætter byggeriet planmæssigt. I januar 2011 er elementerne til kælderen og stueetagen rejst. Starten af februar 2011: Alle etager er rejst på den første blok. Som 3 D billedet illustrerer forventer boligselskabet, at de første beboere kan flytte ind i sommeren Rejsegildet for Ravnsborghuse afholdes d. 31. marts

6 BEBOERPORTRÆT Jeanette fra Klemens Torp Jeanette bor i Klemens Torp, hvor hun har boet siden september Jeanette bor sammen med sin mand, Robin, og deres to små piger, Thea på tre år og Liva, som kun er otte uger gammel. Imens redaktionen er på besøg ligger Liva trygt i favnen hos sin mor og kommer med små velbehagelige gryntelyde, alt imens mælken fra sutteflasken med stor iver bliver indtaget. Sidste år mistede familien en lille pige, der kun nåede at blive 32 uger gammel i maven på Jeanette, så lille Liva var ventet med stor nervøsitet, men også med stor glæde. Storesøster Thea er meget glad for sin lillesøster. Jeanette er vokset op i Hastrupparken, hvor hun var rigtig glad for at bo som barn. Det var sjovt. Vi kendte alle sammen hinanden, smiler Jeanette. Hun gik på Hastrupskolen, hvor de altid gik over i Kulturhuset i det store frikvarter for at købe pølsebrød. Det er ærgerligt, at de ikke har dem mere, griner Jeanette. Efter Hastrupskolen gik Jeanette på Handelsskolen og blev efterfølgende uddannet som bustiksassistent i Føtex. Lige nu er hun på barsel med lille Liva. Jeanette er rigtig glad for den lille have i Klemens Torp og nyder de rolige omgivelser. Jeanette har som barn deltaget i mange hyggelige Sankt Hans arrangementer med familien, hvor de gik ned i Hastrupparken med en stor madkurv og benyttede de fælles grill, der var stillet op til lejligheden. Hun overvejer at genoptage Sankt Hans traditionen ved Kulturhuset sammen med familien. Har du tjek på huslejen? Alt for mange mister deres bolig, fordi de ikke får betalt deres husleje til tiden. I Køge Boligselskab er der ca. 8 tilfælde hvert år, hvor en familie bliver sat på gaden fordi huslejen ikke er betalt. Få tjek på huslejen: Få din bank til at betale din husleje. Tilmeld dig betalingsservice, så sker betalingen automatisk, og du slipper for rykkere. De nødvendige oplysninger står på indbetalingskortet du kan tilmelde dig via homebanking, eller du kan få hjælp i din bank. Har du en stram økonomi? Er det svært at styre økonomien? Så kontakt kommunen for at få hjælp til at få et overblik. Får du den rigtige boligstøtte? Du kan hos boligadministrationen få et skema til hjælp til din ansøgning om boligstøtte. Du kan også tjekke på www. borger.dk Bolig Boligstøtte om du får den rigtige boligstøtte. 6

7 Hjælp at hente i boligselskabet ved huslejerestance Hvis du henvender dig til boligselskabet inden du er bagud med huslejen, kan du næsten altid få lavet en restanceaftale med boligselskabet, hvor din restance afdrages over 3 måneder. Hvis du ikke får betalt til tiden, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter boligselskabet. Såfremt du betaler efter den første rykker, har du altid lov til at blive boende. Får du ikke betalt efter den første rykker, skal du altid henvende dig til boligselskabet, hvis du ønsker at blive boende. Boligselskabet og du kan måske så finde en løsning, så du kan beholde dit hjem. Husk altid at læse alle breve du får fra boligselskabet. Hvis du ikke betaler den første rykker, bliver dit lejemål ophævet. Hvis du ikke frivilligt flytter (hvad du har pligt til), bliver sagen overdraget til selskabets advokat med henblik på en udsættelse via fogedretten. Når sagen indbringes for fogedretten, får kommunen besked om din situation. En udsættelse med fogedens hjælp sker på den måde, at politiet om fornødent hjælper fogeden med at komme ind i lejemålet. Er der ingen hjemme, bliver en låsesmed tilkaldt. Du skal selv betale denne låsesmed. Skal dine ting pakkes sammen og opmagasineres, sker dette for din egen regning. Såfremt det er en familie med børn, er kommunen pligtig til at skaffe en midlertidig ny bolig. Kommunen skal også hjælpe med at finde en varig bolig. Decemberhygge i Kulturhuset Torsdag den 2. december var alle beboerne i boligselskabet inviteret ned i Kulturhuset. Der var mange beboere, der mødte op og hyggede sig med ler, gran, juleklip og ikke mindst noget godt til ganen i form af æbleskiver og gløgg til børn og voksne. 7

8 8 BEBOERPORTRÆT fra Hastrupparken Türcan er rigtig glad for at bo i Hastrupparken, hvor hun har boet i 24 år. Hun kom til Danmark fra Tyrkiet i 1987, og hun har lige siden boet i Hastrupparken. Nærmere bestemt bor hun i opgang 31, men hun kan ikke kende det billede, som medierne tegner af Hastrupparken og opgang 31. Ind imellem står de unge i opgangen og kan også være lidt højrøstede, men hvis jeg går ud og beder dem om at gå udenfor, så går de, fortæller Türcan. Hendes far kom til Danmark i 70 erne og fik arbejde på Junckers, og i 1987 kom hans kone og fem børn. Türcan var dengang 15 år og startede med et halvt år i en modtagerklasse på Ellemarksskolen, men som en af de ældste i søskendeflokken skulle hun ud at arbejde. Hendes to mindre søskende fortsatte i skolen, og hendes søster er i dag færdiguddannet læge og arbejder i Nordjylland, men er hjemme i weekenderne. Türcan har aldrig fået en uddannelse, men har alligevel igennem mange år haft fodfæste på arbejdsmarkedet. Hun har de seneste otte år arbejdet som køkkenleder eller madmor i en vuggestue i Herfølge, men er nu ledig på grund af omstruktureringer. Türcans søskende og hendes mor bor i Rødovre, og de ses tit. Hvis ikke der er andet på programmet, besøger Türcan dem altid i weekenden, og hun tager sine drenge med. Türcan og hendes mand har tre drenge, hvoraf den ældste blev færdig med HF sidste sommer. Hun har altid deltaget i Sankt Hans i Hastrupparken, hvor familien tager madkurv med og nyder en aften i det grønne. Vores grønne områder er meget bedre end i andre boligområder, hvor jeg har været, smiler Türcan. Nyt fra afdelingerne Dette er stedet, hvor du kan læse sidste nyt fra afdelingerne. Du kan høre om nye sociale projekter eller lidt om de opgaver, som ejendomsfunktionærerne har travlt med rundt om i boligselskabets afdelinger. De grønne mænd løser et utal af forskellige sager og deltager i en lang række forskellige projekter, lige fra etableringen af nye legepladser, hegn, vaskerier og carporte til kriminalpræventive aktiviteter og sociale foranstaltninger. Måske får du en idé til noget, som I også kunne arbejde med i din afdeling? Fx en fastelavnsfest, bedre affaldssortering eller noget helt tredje.

9 Bytte og genbrugscentral i Solbakken I og II Vi har vores bytte og genbrugscentral for beboerne i Solbakken I og II, der er åbent hver anden mandag fra kl Der er altid kaffe på kanden, og der er altid et eller andet, som kan tages med hjem, gratis. De tager imod næsten alt, bøger, porcelæn, glas, legetøj, radioer, spil, mindre møbler m.m. Henvendelse til Søs tlf , Benthe tlf eller Jette tlf Det foregår i kælderen, Primulavej 10. Der er åbent mandage den 7. februar, 21. februar, 7. marts, 21. marts, 4. april, 18. april, 2. maj, 16. maj og 30. maj, herefter sommerferie. Pensionistklub i Solbakken I og II Vi har en velfungerende pensionistklub med en masse aktiviteter bl.a. kortspil, rafle, strikke, hækle og meget, meget mere. Her drikkes kaffe/the og spises hjemmebagte kager. Der er åbent hver tirsdag fra 13:30 16:30, og den sidste tirsdag i måneden afholdes bankospil. Formand Herdis Sørensen tlf Medlemskab kun for beboere i Solbakken I og II. Fastelavnsfest og sommerfest i Solbakken Vi afholder fastelavnsfest søndag den 6. marts. Der kommer indbydelse ud til beboerne, så husk at kigge i postkassen. Vi vil prøve at få en sommerfest op at stå i år. Hvis der er nogen, som har lyst til at være med til at arrangerer sådan en fest, så kontakt formand Torben Ravn tlf Med venlig hilsen Torben Ravn, formand Solbakken II Nye frivillige søges til Loppen i Hastrupparken Loppen har altid nye brugte ting på hylderne, og de frivillige holder åbent hver søndag kl i kælderen på Langelandsvej nr. 64. Hver uge kommer op mod 30 besøgende og afleverer eller finder gode, brugte ting til køkkenet, garderoben eller noget helt tredje. Det er ganske gratis at handle i Loppen. Lige nu mangler Loppen nye frivillige, som har lyst til at tage en vagt ca. en gang om måneden. Som frivillig indgår man i et hyggeligt fællesskab af frivillige, som blandt andet har tradition for en fælles julefrokost. Har du lyst til at give en hånd med? Så henvend dig til en af Loppens frivillige næste gang, det bliver søndag. På billedet kan du se Grethe, som er med i Loppens frivilliggruppe, sætte bøger på plads i reolen. 9

10 BEBOERPORTRÆT Ole fra Hastrup Huse Pensionistklu Ole bor på Søsvinget i Hastrup Huse. Der har han boet sammen med sin kone, Pia, siden De har tidigere boet på Amager, men da Oles arbejdsplads flyttede til Køge, valgte han at flytte samme vej for at undgå den lange transporttid. Ole har arbejdet som chauffør og med forskelligt lagerarbejde siden han var 15 år. Senest har han arbejdet i virksomheden Medema, der er leverandør af hjælpemidler. Under finanskrisen måtte virksomheden spare, hvilket betød at Ole, sammen med nogle andre medarbejdere, fik en fyreseddel. Ole bruger meget tid og energi på at søge nyt arbejde, men med den nuværende ledighed, er der ikke nogen der står i kø for at ansætte en på 59 år, siger Ole. Ole ses stadigvæk med de gamle kollegaer fra Medema. I januar var Ole ude at spise med ca. 20 tidligere kollegaer. Ole er et engageret menneske og har i flere sammenhænge deltaget i politisk arbejde. Tidligere har han været med i bestyrelsesarbejde i fagforeningen og deltaget i personaleforeninger. I Hastrup Huse har han i en årrække deltaget i afdelingens bestyrelse. For fire år siden meldte han sig ind i Socialdemokratiet, og han har deltaget i forskelligt praktisk arbejde såsom plakatopsætning ved kommunalvalg og været valgtilforordnet i forbindelse med valget. Nu skal vi bare vinde det kommende valg, griner Ole. Han glæder sig til foråret kommer, hvor det bliver sjovere at opholde sig udenfor. Han kan godt lide at cykle og gå. Han er glad for at bo i afdelingen, hvor der er et godt naboskab. 10

11 bben i Hastrupparken I pensionistklubben er der både spil og gymnastik på programmet, når de mødes om tirsdagen. Vi har det godt sammen, og derfor er det skønt at komme her hver uge. Vi dyrker gymnastik tirsdag formiddag, og så fortsætter vi simpelthen bare med kortspil om eftermiddagen, fortæller Rigmor og Else. Det er ikke alle, der deltager i begge aktiviteter, det er ganske frivilligt. Lavmælt mumlen, koncentrerede blikke og ind i mellem høje latterudbrud præger pensionistklubben på denne tirsdag i januar. I dag er der samlet 21 pensionister, og de fleste af dem kommer hver gang. Det er et godt sted at få et godt grin, og vi har det altid sjovt sammen, forklarer Anna Kronborg, som bor i Hastrupparken og er aktiv i pensionistklubbens bestyrelse. Her er plads til alle, alle bliver inddraget, og det er positivt. På den måde kender man de andre i området, og man hilser på hinanden, når man ses i boligområdet. Karen Friis nikker medgivende også hun er aktiv bruger af pensionistklubben og i bestyrelsen. Vi har lige udgivet vores kalender for det næste halve år, og den er fyldt med aktiviteter, forklarer hun og henviser til foreningens mange arrangementer, blandt andet fastelavn, Løvfaldstur og modeopvisninger. Der er en masse at se frem til, og jeg tror vi alle sammen straks tager hjem og sætter vores arrangementer i kalenderen, så man ikke går glip af noget. Hvis du ønsker at deltage, er du velkommen til at møde op til spil og hygge kl. 14 i Kulturhuset, sal 1. Du kan også kontakte foreningens formand Dagny på telefon:

12 Aktivitetsoversigt for Køge Boligselskab - Hiv ud og hæng op! Her på siderne kan du orientere dig i faste aktiviteter og kommende arrangementer i boligselskabets afdelinger. Har du information om en aktivitet, som endnu ikke er på oversigten, er du velkommen til at henvende dig til beboerrådgiver Lotte Varder på tlf Vi håber, at du har lyst til at deltage i de mange aktiviteter. Pensionistklub i Hastrup Huse - Hyggeklubben Hver onsdag fra kl Vi hygger og spiller kort. Hver anden gang er der banko på programmet. Det foregår på Vandstjernevej 1. Alle i området er velkommen. Du er velkommen til at kigge forbi eller ringe og hør nærmere hos Rigmor på telefon Pensionistklub Sol I + II En velfungerende pensionistklub med mange aktiviteter bl.a. kortspil, rafle, strikke, hækle og meget mere. Vi drikker kaffe/the og spiser hjemmebag. Åbent hver tirsdag fra 13:30 16:30. Sidste tirsdag i måneden afholdes bankospil. Formand Herdis Sørensen, tlf Medlemskab kun for beboere i Solbakken I og II. Pensionistklub i HP Hver tirsdag kl har vi kortspil og hygge, gymnastik hver tirsdag kl Der er bankospil en gang om måneden og ture i løbet af året. Det foregår i salen i Kulturhuset. Du er velkommen til at møde op, men du kan også ringe til Dagny på telefon Pensionistklubben er åben for alle i boligområdet. Bytte- og genbrugscentral i Solbakken I og II Centralen har åbent hver anden mandag fra kl Der er altid kaffe på kanden, og der er altid et eller andet som kan tages med hjem, gratis. Centralen tager imod næsten alt, bøger, porcelæn, glas, legetøj, radioer, spil, mindre møbler m.m. Henvendelse til Søs tlf , Benthe tlf eller Jette tlf Bytteog genbrugscentralen ligger i kælderen, Primulavej 10. Følgende datoer er der åbent: mandag 7. marts, 21. marts, 4. april, 18. april, 2. maj, 16. maj og 30. maj. Herefter er der sommerferie. Håndarbejdsklubben Hver torsdag kl i sal 1 i Kulturhuset. Alle er velkommen. Du kan strikke, sy, brodere m.m. og vi giver hinanden en hjælpende hånd. Kig forbi eller ring til Lone på telefon

13 Tirsdagsmad Den første tirsdag i hver måned fra kl kan du spise en hyggelig middag i Kulturhuset, Langelandsvej 66. Prisen er kr for voksne, børn er ½ pris. Billetter købes i cafeén til og med søndag. Linedance Hver onsdag i selskabslokalet i Klemens Torp er der Linedance. Det foregår Søsvinget 383 kl Tilmelding og betaling skal ske til beboerrådgiver Lotte Varder, Langelandsvej 32, tlf Stavgang Vi går stavgang en gang om ugen og starter foran hovedindgangen til Kulturhuset. Vi begynder hver mandag kl Kom og vær med - det er gratis og sjovt. Bog og byttecentral i Boskovparken Beboeraktivitet, hvor beboerne eller andre udefra har mulighed for at komme og bytte bøger og tegneserier, eller købe det billigt. Pengene går til nye ting i vores fælles, gratis beboerhus. Der bliver kun modtaget blade og bøger, der er i ordentlig stand. Kontaktperson: Claus Christensen, mobilnr Hyggeklubben i Hastrupparken Hyggeklubben mødes hver onsdag kl i sal 1 i Kulturhuset. Vi får en hyggelig snak om stort og småt, og om sommeren, når vejret tillader det, spiller vi petanque på banen, der ligger lige udenfor. Du er altid velkommen til at kigge ned eller ring til Jørgen på telefon Loppen i Hastrupparken Genbrugscentralen i Hastrupparken er åben hver søndag fra kl Det foregår i kælderen på Langelandsvej ved opgang 64. Du er altid velkommen til at kigge ned, men du er også velkommen til at kontakte Grethe på telefon Lektiecafé Hver ondag kl kan du få hjælp til dine lektier. Mød op i Kulturhuset. Vi har frivillige lektiehjælpere, som gerne vil hjælpe. Klubben for de unge i boligselskabet. Den har åben hver tirsdag kl og hver torsdag kl. 16:30-20:30 i aktivitetshuset, Kogleaksvej 2. Det er gratis at deltage. Pigeklub Hver torsdag kl i Kulturhuset. For at være med skal du være mellem år. Mød gerne bare op - det er sjovt at være med, og deltagelse er gratis. Idrætscontainer Hver mandag kl ved Kulturhuset. Deltagelse er gratis. 13

14 BEBOERPORTRÆT fra Hastrupvænget Annette bor i Hastrupvænget sammen med sin mand Erik og deres søn Sebastian. De har begge stor ros til gårdmændene. De er altid hjælpsomme og holder området rigtig pænt. Selv i den periode, hvor vi har haft rigtig meget is og sne, var der helt ryddet i Hastrupvænget, fortæller Erik. De er rigtig glade for at bo i afdelingen. Det er et alle tiders område at have børn i, fortæller Annette. Sønnen Sebastian er nu 16 år, men da han var mindre, var der altid legekammarater i området. Udover Sebastian har de to voksne drenge fra tidligere forhold, og Erik har også et bonusbarn, Merete, som han stadig ser. Annette arbejder til daglig i socialpsykiatrien i Køge. Hun har en kontoruddannelse og arbejder i et bofællesskab for sindslidende. Bog og byttecentral i Boskovparken Bog og byttecentralen er en beboeraktivitet, hvor beboerne eller andre udefra har mulighed, for at komme og bytte bøger og tegneserier, eller købe det billigt, hvor pengene går til nye ting i vores fælles gratis beboerhus. Vi modtager også bøger og blade, som skal smides ud til storskrald. Der bliver ikke modtaget ugeblade mere, selvom det var ugebladene, der startede det hele for mange år siden. Der bliver kun modtaget blade og bøger der er i ordentlig stand. Kontaktperson, Claus Christensen, mobilnr: Annette og Erik bor i et af rækkehusene i Hastrupvænget og er meget glade for deres terrasse, hvor de har fået lov til at lægge fliser helt ud til hækken. Annette og Erik bruger tit motionsfaciliteterne i Kulturhuset. Deres søn har, efter han er blevet 16 år, også fået et motionskort. Annette har aftalt med en af de andre beboere, der har rundet de 86 år, at de skal prøve at deltage i den ugentlige stavgang fra Kulturhuset. Hun har selv gået meget stavgang, men ikke før i boligselskabets regi. Der er et godt naboskab, hvor man holder lidt øje med hinanden, fortæller Annette. 14

15 Nyt fra Kulturhuset og KBK I denne rubrik kan du læse om stort og småt fra Kulturhuset og KBK. Du er altid velkommen i Kulturhuset. Du kan slappe af, spille eller blive set med de kendte i caféen. Du kan motionere i motionscenteret på 1. sal i Kulturhuset. Du kan nyde et måltid mad den første tirsdag i måneden i selskab med andre beboere. Derudover er der lektiecafé, pigeklub, idrætsaktiviteter og øvrige løbende aktiviteter på programmet. Hold et vågent øje! Hvis du har lyst til at være med i nogle projekter, har spørgsmål eller ideer er du altid velkommen til at kontakte Annette, der er daglig leder i Kulturhuset, beboerrådgiver Lotte Frejo Varder eller Anne Sørensen, projekt- og kommunikationsmedarbejder. Annette: Lotte: Anne: Åbningstider og priser på motion og sauna i Kulturhuset Åbningstider i Kulturhuset: Mandag kl Tirsdag kl , Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl For beboere tilsluttet KBK: Motion 1 måned: kr. 175,- Motion 3 måneder: kr. 425,- Klippekort, 10 x motion: kr. 225,- Motion 1 gang: kr. 25,- Motion Årskort: kr. 1200,- 1 gang sauna: kr. 15,- Klippekort: 10 x sauna: kr. 135,- Priser for personer, som ikke bor i en KBK-tilsluttet afdeling: Motion 1 måned: kr. 225,- Motion 3 måneder: kr. 575,- Klippekort, 10 x motion: kr. 250,- Motion 1 gang: kr. 30,- Motion Årskort: kr. 1500,- 1 gang sauna: kr. 20,- Klippekort: 10 x sauna: kr. 180,- Alle klippekort er gyldige et halvt år. Kig forbi Kulturhuset eller ring på Når du skal have lavet kort til motion, skal du medbringe et vellignende pasfoto og legitimation, samt evt. rabatkort. 15

16 Linedance - i selskabslokalet i Klemens Torp Linedance startede op igen torsdag den 20. januar, men i denne sæson har Linedance fået lov at låne selskabslokalet i Klemens Torp. Linedance er i år startet op med en ny instruktør, der hedder John. Selvom danserne, der har danset i flere sæsoner, var kede af at måtte sige farvel til Gert og Tina, der har stået for undervisningen hidtil, er der stor glæde og begejstring for den nye underviser. Han er også ene hane i kurven... Tilbud på motion i Kulturhuset Træn morgen/formiddag (kl. 8-14) i Kulturhuset og betal 1/2 pris. Pr. 1. marts 2011 er der mulighed at træne om morgenen og om formiddagen til halv pris. Det vil sige, at et månedskort for en beboer i KBS koster 87,50 kr. En udefrakommende skal kun betale kr. 112,50. Der kan ikke trænes i weekenden. Tilbuddet gælder kun for månedskort og kan kun købes i en begrænset periode. Motion og kostvejledning i Kulturhuset Går du rundt med tanker om, at du gerne vil tabe dig? Vi har snakket om at opstarte en klub i Kulturhuset, hvor vi har fokus på kost og motion, så hvis du har svært ved at komme i gang, kan du hente støtte og vejledning i Kulturhuset. Henvend dig personligt eller pr. telefon hos Annette, der er daglig leder i Kulturhuset. 16

17 Stavgang fra Kulturhuset hver mandag Hver mandag kl. 18 er der stavgang fra Kulturhuset. Man mødes kl. 18 foran hovedindgangen til Kulturhuset, hvorefter man går en times tid i terrænet. Stavgang er en skånsom motionsform, hvor man får rørt rigtig mange muskelgrupper, uden at led og muskler lider overlast. Det er ikke nødvendigt at gå med stave, du er altid velkommen til at møde op til en frisk gåtur. Er du interesseret i at se om det er noget for dig, så mød op ved Kulturhusets hovedindgang mandag kl. 18. Har du nogle spørgsmål, kan du ringe til Yvonne Hjort på telefon eller til beboerrådgiveren på telefon Åbent hus og tur med pigeklubben Pigeklubben var i december på tur til Den Sorte Diamant i København. De var inde at se en forestilling, hvor 60 unge fra hele Norden - men med rødder i hele verden - optrådte med deres helt personlige bud på hvad Lykken er... Søndag den 16. januar var der åbent hus i pigeklubben i Kulturhuset, hvor alle piger og deres mødre var inviteret til at komme forbi og se pigeklubben og møde de frivillige kvinder. De viste billeder er fra åbent hus arrangementet. Du er altid velkommen til at komme ned i pigeklubben. Det er for alle piger fra år. Det er hver torsdag fra kl i sal 1 i Kulturhuset.

18 Familiemotion i Kulturhuset Det er muligt for de årige at træne i Kulturhuset sammen med forældre, som i forvejen er medlem. Kom ind i Kulturhuset og hør nærmere om tidspunkter, priser og betingelser. Træning i Kulturhuset mens du går på barsel Hvis du trænger til at få rørt dig og komme i form, mens du er på barsel, kan du træne i Kulturhuset. Du kan komme med babyen i barnevogn og stille den nede i stueplan, hvor du har mulighed for at kigge til den fra træningsmaskinerne, og hvor man kan høre, hvis den græder. Annette, der er daglig leder i Kulturhuset, vil gerne prøve at tage hensyn og skruer gerne lidt ned for musikken, men da er det bedst hvis du kommer om formiddagen. Vel mødt i Kulturhuset! 18

19 Pensionisttur til Tyskland i december Igen i 2010 havde pensionisterne i boligselskabet mulighed for at hygge sig sammen med andre beboere på en endagstur til Tyskland. Tirsdag den 7. december 2010 stillede cirka 70 glade pensionister op ved 4 forskellige opsamlingssteder ved vores bebyggelser i Køge Boligselskab. Det var gråvejr og bidende kulde udenfor, men i bussen var der varme og godt humør. Bussen satte kursen mod Rødby, og på vejen blev alle budt på en øl eller vand. På båden var der bestilt kaffe og kage, men desværre var færgen meget forsinket, så vi måtte med en anden færge og måtte derfor undvære den bestilte kaffe og kage. De fleste tog det med et smil. Da færgen ankom til Puttgarden, kørte vi i cirka 10 minutters tid og ankom til et stort supermarked, hvor der blev handlet både stort og småt. Derefter gik turen tilbage til Køge. Vi ankom til Kulturhuset kl. cirka 18, hvor køkkenholdet stod klar med flæskesteg og ris a la mande. Pia og drengene sørgede for god musik, både under og efter maden. Tak til alle beboere og medhjælpere, der var med til at gøre denne dag til en god oplevelse. Men vi skylder en særlig tak til de frivillige, der år efter år uden løn og afspadsering støtter op om turen. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Tak for alle de positive tilkendegivelser jeg har fået efter turen det varmer i en kold tid. Faye Egested, formand for Køge Boligselskab.

20 Juletræsfesten 2010 Søndag den 12. december blev der igen afholdt den store juletræsfest på Hastrupskolen. Det er en årlig tilbagevendende tradition, som blev afholdt for 19 gang på skolen. Som noget nyt havde arrangementudvalget lavet lidt ændringer, f.eks. at gevinsterne til det store lotteri var blevet ændret til ting, der ikke var spiseog drikkeligt, dog undtagen julekurven. Det medførte samtidigt, at lodderne blev solgt meget hurtigt, selv om der gik lidt koks i det. Men det bliver der rettet op på til næste gang, hvor der vil blive noget mere sjov, da det er et jubilæumsår for juletræsfesten. Udover det var godteposerne blevet ændret lidt, så der var 24 forskellige enheder i posen. Der var nok slik i, så børnene hurtigt kunne få ondt i maven, hvis de spiste det hele. Julegaverne til børnene blev leveret fra BR, som det er blevet i de sidste 4 år. Der er byttegaranti, hvis der er nogle børn der hellere vil have noget andet, og de har professionelle folk, der ved hvad der er populært for børn i de forskellige aldersklasser. Men udover at drillenissen var på spil med lotteriet, så var det igen en stor succes, da børnene rigtig hyggede sig med julemanden og deres forældre. Der blev drukket en del gløgg, kaffe, sodavand og spist ca. 800 æbleskiver. Der var ca. 200 der deltog, og det synes vi er et flot deltagerantal. Der er plads til ca. 300, så der er mulighed for at der kan komme flere med til det næste juletræ, som bliver 20. gang det bliver afholdt. Til sidst vil jeg endnu engang sige en stor tak til de 15 frivillige i arrangementudvalget, som har brugt en del timer på at dette kan lade sig gøre. Udover det vil jeg rette en tak til de grønne folk, som har hentet juletræet og stillet det op, så det var pynteklar. Juletræ 2011 bliver søndag den 11. december. Ansvarlig fra KBK, Claus Christensen Traditionen tro deltog jeg ved boligselskabets årlige juletræsfest for børn og voksne. Min store begejstring skyldes den store indsats, der bliver ydet og det gode team, der står bag en vellykket dag. Det er så vigtigt at vi lærer hinanden at kende, og at voksne og børn kan bringes sammen på den måde, for fællesskab skaber tryghed og trivsel, og det har vi brug for. En stor tak til alle de frivillige, der gjorde denne dag til en festlig start på julen. Tak til Hastrupskolen for et godt samarbejde. Faye Egested, formand for boligselskabet 20

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet September 2010 Årgang 14 nr.7 SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU SIDE 13 ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND se midtersiderne side 3 side 8 side 9 Esplanadens Redaktion - en frivillig

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet

Esplanaden. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet Maj 2010 Årgang 14 nr. 4 BSI 75 ÅRS JUBILÆUM SIDE 6 VÆLG ÅRETS BRØNDBY STRAND BORGER SIDE 9 side 12 Motion & Trivsel i T13 Træning, motion, hygge og fællesskab. Siden 2003 har der

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3. Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11

Esplanaden. Beboerbladet. Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3. Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11 Esplanaden Beboerbladet April 2010 Årgang 14 nr. 3 Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3 Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11 Formanden har ordet side 18 side 8 KulturWeekend

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Januar/februar 2009 Årgang 13. nr. 1

Januar/februar 2009 Årgang 13. nr. 1 Januar/februar 2009 Årgang 13. nr. 1 KW plakat-konkurrencen - side 3 En engageret formand - side 10-11 Røde Kors lektiehjælp - side 13 Ungehuset genhuset i Stranden - side 14 KW-Revyen kører igen - side

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen:

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen: Så tag dog ansvar!! Da min kollega forleden var på én af sine rituelle spadsereture rundt i området, og passerede henover Lillebæltsbroen, mødte der hende et yderst ejendommeligt syn: Ovenpå det store,

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Stand-Up den 4. marts. Denne gang i Café 13 side 9. Seniorrådet et råd med gennemslagskraft side 14

Esplanaden. Beboerbladet. Stand-Up den 4. marts. Denne gang i Café 13 side 9. Seniorrådet et råd med gennemslagskraft side 14 Esplanaden Beboerbladet Marts 2010 Årgang 14 nr. 2 Stand-Up den 4. marts. Denne gang i Café 13 side 9 Seniorrådet et råd med gennemslagskraft side 14 Kunstnergruppen KREA udstiller i Brønden side 19 side

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere