KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011"

Transkript

1 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye Egested havde igen med stor success arrangeret en dejlig dag og aften. Se mere på s. 18. Søndag den 12. december blev der for 19. gang afholdt juletræsfest i boligselskabet. Se mere fra dagen inde i bladet. I december blev der afholdt decemberhygge i Kulturhuset. Der blev hygget og lavet flotte lysdekorationer. Se flere billeder inde i bladet.

2 Indhold i dette nummer Redaktionelt 2 Nyt fra boligselskabet 3 Nyt fra afdelingerne 8 Nyt fra KBK og 15 Kulturhuset Opslagstavlen 23 Vigtige telefonnumre 24 Velkommen Køge Boligselskab Langelandsvej Køge TLF: FAX: Se vores hjemmeside: KBS NYT Redaktionsgruppen: Ida Hansen (beboer) Anne Sørensen Lotte Frejo Varder (ansvarshavende red.) Tlf: Redigering: Jeanette Byskov Pedersen Du kan her i bladet læse sidste nyt fra boligselskabet og afdelingerne. I denne udgave kan du læse sidste nyt fra boligselskabets nye byggeri, Ravnsborg Huse og læse om hvad du skal gøre, hvis det kniber med at få betalt huslejen. Du kan læse om forskellige beboeraktiviteter i Solbakken I og II, Boskovparken og Hastrupparken. Du kan som sædvanlig læse sidste nyt om de boligsociale aktiviteter. Du kan se billeder og læse om juletræsfesten i boligselskabet, hvor der var 200 mennesker, der deltog i festlighederne. Du kan læse mere om pensionistturen til Tyskland i december måned, hvor pensionister fra mange af boligselskabets afdelinger blev hentet i bus og drog af sted på en hyggelig dagstur syd for grænsen. Igen i december blev der ligesom det foregående år afholdt decemberhygge i Kulturhuset, hvor mange beboere fra forskellige afdelinger kom ned i Kulturhuset og hyggede sig med at lave flotte lysdekorationer og juleklip. Du kan orientere dig om Street Ways projektet for de unge i boligselskabet, hvor der i januar måned er startet en rap workshop, som er meget populær hos de unge. Se billeder og læs mere om workshoppen inde i bladet. Som noget nyt bringer vi en udvidet aktivitetsoversigt, der kan hives ud og hænges op på opslagstavlen. Igen skal der lyde en opfordring, hvis der er nogle beboere, der har lyst til at være med på beboerbladet. Vi kan i denne udgave præsentere to unge beboere, der gerne vil være med i redaktionen på beboerbladet. 2 TRYK Rigtig god læselyst!

3 BEBOERPORTRÆT Et kig ind bag døren i Køge Boligselskab Under overskriften Beboerportræt kan du her i KBS Beboer Nyt læse små miniportrætter af en beboer fra forskellige afdelinger i Køge Boligselskab. De små portrætter skal bidrage til at give et indblik i hvilke mennesker, der bor bag dørene i boligselskabet. Nyt fra boligselskabet Velkommen til Anne Sørensen, der er startet som projekt- og kommunikationsmedarbejder i boligselskabet den 1. december Anne er uddannet fra kommunikation og kulturstudier på RUC, og har tidligere arbejdet for Rådet for Etniske Minoriteter i Integrationsministeriet. Hun er frivillig i Ungdommens Røde Kors, hvor hun er engageret i Jordan-gruppens arbejde. Anne er ansat til bl.a. at arbejde med image og branding internt og eksternt i forhold til Hastrupparken. Bo Anne Johansen,, ny kommunikations- ejendomsfunktionær og projektmedarbejder i Boskovparken Naboskabsundersøgelse i Hastrupparken I efteråret 2010 gennemførte boligselskabet en spørgeskemaundersøgelse i Hastrupparken. Undersøgelsen satte blandt andet fokus på emner som Hastrupparkens fysiske rammer, naboskab og tryghed. Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret for beboerne på et møde i Hastrupparkens beboerlokale d. 6. februar. Naboskabsundersøgelsen er nu afsluttet, og erfaringer og resultater vil indgå i boligselskabets arbejde i boligområdet. Interesserede beboere kan rekvirere oplægget fra mødet d. 6. februar ved henvendelse til kommunikationsmedarbejder Anne Sørensen på tlf: eller via 3

4 BEBOERPORTRÆT Alice fra Solbakken II RAVNSBORG HUSE - fra Alice er født og opbvokset i Køge og har boet i Solbakken siden 1959, først i Solbakken 1 og siden i Solbakken II. Alice har to sønner, to børnebørn og et lille oldebarn. Camilla, en af børnebørnene, er på besøg den dag redaktionen kommer forbi, og hun lægger ofte vejen forbi sin farmor. Hun har sin egen nøgle og er altid velkommen til at kigge ind. Hun læser til pædagog og sidder med studiebøgerne i lænestolen, imens interviewet er i gang. 4 Inden Alice gik på pension arbejdede hun 27 år i kiosken oppe på Torvet i Køge. Alice fyldte 80 år i januar i år, men alderen har ikke påvirket hendes fysiske og mentale helbred. Der er altid åbent hus hos Alice. Mens vi sidder og snakker, kommer der en nabo forbi. Det er Åse, der kigger ind til en snak og en kop kaffe. De er cirka otte kvinder i Solbakken I og II, der mødes ofte. Der er ingen steder, hvor man hygger sig mere end her i Solbakken, griner Alice. Især i sommerperioden opholder de sig meget på udearealerne, hvor det sociale samvær er i højsædet. De sender lige en sms til hinanden og fortæller, hvor de mødes, hvis de andre er hjemme og har tid og lyst til at mødes. Alice deltager også i pensionistklubben i Solbakken og har været med siden den startede op for omtrent 14 år siden. De mødes hver tirsdag, hvor de spiller, rafler og strikker, og dem der kommer, skiftes til at bage kage. De er mellem 16 og 22 beboere hver gang. Hun har også i mange år deltaget i boligselskabets årlige pensionisttur til Tyskland. Det ser vi frem til hvert år, det er altid hyggeligt, fortæller Alice.

5 første spadestik til første blok Selskabets forretningsfører René Nielsen og byggeherrerådgiver Poul Petersen fra Ingeniør Aksel V. Jensen står i slutningern af september 2010 klar til at byde velkommen til det første spadestik, som blev udført af byens borgmester Marie Stærke og selskabets formand Faye Egested i fælles forening. Starten på opførelsen af de 126 energipassive huse sættes i gang. Danmarks største samlede energipassive bebyggelse. I november 2010 graves ud til den første blok. Selvom vinteren sætter tidligt ind med frost og sne, forsætter byggeriet planmæssigt. I januar 2011 er elementerne til kælderen og stueetagen rejst. Starten af februar 2011: Alle etager er rejst på den første blok. Som 3 D billedet illustrerer forventer boligselskabet, at de første beboere kan flytte ind i sommeren Rejsegildet for Ravnsborghuse afholdes d. 31. marts

6 BEBOERPORTRÆT Jeanette fra Klemens Torp Jeanette bor i Klemens Torp, hvor hun har boet siden september Jeanette bor sammen med sin mand, Robin, og deres to små piger, Thea på tre år og Liva, som kun er otte uger gammel. Imens redaktionen er på besøg ligger Liva trygt i favnen hos sin mor og kommer med små velbehagelige gryntelyde, alt imens mælken fra sutteflasken med stor iver bliver indtaget. Sidste år mistede familien en lille pige, der kun nåede at blive 32 uger gammel i maven på Jeanette, så lille Liva var ventet med stor nervøsitet, men også med stor glæde. Storesøster Thea er meget glad for sin lillesøster. Jeanette er vokset op i Hastrupparken, hvor hun var rigtig glad for at bo som barn. Det var sjovt. Vi kendte alle sammen hinanden, smiler Jeanette. Hun gik på Hastrupskolen, hvor de altid gik over i Kulturhuset i det store frikvarter for at købe pølsebrød. Det er ærgerligt, at de ikke har dem mere, griner Jeanette. Efter Hastrupskolen gik Jeanette på Handelsskolen og blev efterfølgende uddannet som bustiksassistent i Føtex. Lige nu er hun på barsel med lille Liva. Jeanette er rigtig glad for den lille have i Klemens Torp og nyder de rolige omgivelser. Jeanette har som barn deltaget i mange hyggelige Sankt Hans arrangementer med familien, hvor de gik ned i Hastrupparken med en stor madkurv og benyttede de fælles grill, der var stillet op til lejligheden. Hun overvejer at genoptage Sankt Hans traditionen ved Kulturhuset sammen med familien. Har du tjek på huslejen? Alt for mange mister deres bolig, fordi de ikke får betalt deres husleje til tiden. I Køge Boligselskab er der ca. 8 tilfælde hvert år, hvor en familie bliver sat på gaden fordi huslejen ikke er betalt. Få tjek på huslejen: Få din bank til at betale din husleje. Tilmeld dig betalingsservice, så sker betalingen automatisk, og du slipper for rykkere. De nødvendige oplysninger står på indbetalingskortet du kan tilmelde dig via homebanking, eller du kan få hjælp i din bank. Har du en stram økonomi? Er det svært at styre økonomien? Så kontakt kommunen for at få hjælp til at få et overblik. Får du den rigtige boligstøtte? Du kan hos boligadministrationen få et skema til hjælp til din ansøgning om boligstøtte. Du kan også tjekke på www. borger.dk Bolig Boligstøtte om du får den rigtige boligstøtte. 6

7 Hjælp at hente i boligselskabet ved huslejerestance Hvis du henvender dig til boligselskabet inden du er bagud med huslejen, kan du næsten altid få lavet en restanceaftale med boligselskabet, hvor din restance afdrages over 3 måneder. Hvis du ikke får betalt til tiden, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter boligselskabet. Såfremt du betaler efter den første rykker, har du altid lov til at blive boende. Får du ikke betalt efter den første rykker, skal du altid henvende dig til boligselskabet, hvis du ønsker at blive boende. Boligselskabet og du kan måske så finde en løsning, så du kan beholde dit hjem. Husk altid at læse alle breve du får fra boligselskabet. Hvis du ikke betaler den første rykker, bliver dit lejemål ophævet. Hvis du ikke frivilligt flytter (hvad du har pligt til), bliver sagen overdraget til selskabets advokat med henblik på en udsættelse via fogedretten. Når sagen indbringes for fogedretten, får kommunen besked om din situation. En udsættelse med fogedens hjælp sker på den måde, at politiet om fornødent hjælper fogeden med at komme ind i lejemålet. Er der ingen hjemme, bliver en låsesmed tilkaldt. Du skal selv betale denne låsesmed. Skal dine ting pakkes sammen og opmagasineres, sker dette for din egen regning. Såfremt det er en familie med børn, er kommunen pligtig til at skaffe en midlertidig ny bolig. Kommunen skal også hjælpe med at finde en varig bolig. Decemberhygge i Kulturhuset Torsdag den 2. december var alle beboerne i boligselskabet inviteret ned i Kulturhuset. Der var mange beboere, der mødte op og hyggede sig med ler, gran, juleklip og ikke mindst noget godt til ganen i form af æbleskiver og gløgg til børn og voksne. 7

8 8 BEBOERPORTRÆT fra Hastrupparken Türcan er rigtig glad for at bo i Hastrupparken, hvor hun har boet i 24 år. Hun kom til Danmark fra Tyrkiet i 1987, og hun har lige siden boet i Hastrupparken. Nærmere bestemt bor hun i opgang 31, men hun kan ikke kende det billede, som medierne tegner af Hastrupparken og opgang 31. Ind imellem står de unge i opgangen og kan også være lidt højrøstede, men hvis jeg går ud og beder dem om at gå udenfor, så går de, fortæller Türcan. Hendes far kom til Danmark i 70 erne og fik arbejde på Junckers, og i 1987 kom hans kone og fem børn. Türcan var dengang 15 år og startede med et halvt år i en modtagerklasse på Ellemarksskolen, men som en af de ældste i søskendeflokken skulle hun ud at arbejde. Hendes to mindre søskende fortsatte i skolen, og hendes søster er i dag færdiguddannet læge og arbejder i Nordjylland, men er hjemme i weekenderne. Türcan har aldrig fået en uddannelse, men har alligevel igennem mange år haft fodfæste på arbejdsmarkedet. Hun har de seneste otte år arbejdet som køkkenleder eller madmor i en vuggestue i Herfølge, men er nu ledig på grund af omstruktureringer. Türcans søskende og hendes mor bor i Rødovre, og de ses tit. Hvis ikke der er andet på programmet, besøger Türcan dem altid i weekenden, og hun tager sine drenge med. Türcan og hendes mand har tre drenge, hvoraf den ældste blev færdig med HF sidste sommer. Hun har altid deltaget i Sankt Hans i Hastrupparken, hvor familien tager madkurv med og nyder en aften i det grønne. Vores grønne områder er meget bedre end i andre boligområder, hvor jeg har været, smiler Türcan. Nyt fra afdelingerne Dette er stedet, hvor du kan læse sidste nyt fra afdelingerne. Du kan høre om nye sociale projekter eller lidt om de opgaver, som ejendomsfunktionærerne har travlt med rundt om i boligselskabets afdelinger. De grønne mænd løser et utal af forskellige sager og deltager i en lang række forskellige projekter, lige fra etableringen af nye legepladser, hegn, vaskerier og carporte til kriminalpræventive aktiviteter og sociale foranstaltninger. Måske får du en idé til noget, som I også kunne arbejde med i din afdeling? Fx en fastelavnsfest, bedre affaldssortering eller noget helt tredje.

9 Bytte og genbrugscentral i Solbakken I og II Vi har vores bytte og genbrugscentral for beboerne i Solbakken I og II, der er åbent hver anden mandag fra kl Der er altid kaffe på kanden, og der er altid et eller andet, som kan tages med hjem, gratis. De tager imod næsten alt, bøger, porcelæn, glas, legetøj, radioer, spil, mindre møbler m.m. Henvendelse til Søs tlf , Benthe tlf eller Jette tlf Det foregår i kælderen, Primulavej 10. Der er åbent mandage den 7. februar, 21. februar, 7. marts, 21. marts, 4. april, 18. april, 2. maj, 16. maj og 30. maj, herefter sommerferie. Pensionistklub i Solbakken I og II Vi har en velfungerende pensionistklub med en masse aktiviteter bl.a. kortspil, rafle, strikke, hækle og meget, meget mere. Her drikkes kaffe/the og spises hjemmebagte kager. Der er åbent hver tirsdag fra 13:30 16:30, og den sidste tirsdag i måneden afholdes bankospil. Formand Herdis Sørensen tlf Medlemskab kun for beboere i Solbakken I og II. Fastelavnsfest og sommerfest i Solbakken Vi afholder fastelavnsfest søndag den 6. marts. Der kommer indbydelse ud til beboerne, så husk at kigge i postkassen. Vi vil prøve at få en sommerfest op at stå i år. Hvis der er nogen, som har lyst til at være med til at arrangerer sådan en fest, så kontakt formand Torben Ravn tlf Med venlig hilsen Torben Ravn, formand Solbakken II Nye frivillige søges til Loppen i Hastrupparken Loppen har altid nye brugte ting på hylderne, og de frivillige holder åbent hver søndag kl i kælderen på Langelandsvej nr. 64. Hver uge kommer op mod 30 besøgende og afleverer eller finder gode, brugte ting til køkkenet, garderoben eller noget helt tredje. Det er ganske gratis at handle i Loppen. Lige nu mangler Loppen nye frivillige, som har lyst til at tage en vagt ca. en gang om måneden. Som frivillig indgår man i et hyggeligt fællesskab af frivillige, som blandt andet har tradition for en fælles julefrokost. Har du lyst til at give en hånd med? Så henvend dig til en af Loppens frivillige næste gang, det bliver søndag. På billedet kan du se Grethe, som er med i Loppens frivilliggruppe, sætte bøger på plads i reolen. 9

10 BEBOERPORTRÆT Ole fra Hastrup Huse Pensionistklu Ole bor på Søsvinget i Hastrup Huse. Der har han boet sammen med sin kone, Pia, siden De har tidigere boet på Amager, men da Oles arbejdsplads flyttede til Køge, valgte han at flytte samme vej for at undgå den lange transporttid. Ole har arbejdet som chauffør og med forskelligt lagerarbejde siden han var 15 år. Senest har han arbejdet i virksomheden Medema, der er leverandør af hjælpemidler. Under finanskrisen måtte virksomheden spare, hvilket betød at Ole, sammen med nogle andre medarbejdere, fik en fyreseddel. Ole bruger meget tid og energi på at søge nyt arbejde, men med den nuværende ledighed, er der ikke nogen der står i kø for at ansætte en på 59 år, siger Ole. Ole ses stadigvæk med de gamle kollegaer fra Medema. I januar var Ole ude at spise med ca. 20 tidligere kollegaer. Ole er et engageret menneske og har i flere sammenhænge deltaget i politisk arbejde. Tidligere har han været med i bestyrelsesarbejde i fagforeningen og deltaget i personaleforeninger. I Hastrup Huse har han i en årrække deltaget i afdelingens bestyrelse. For fire år siden meldte han sig ind i Socialdemokratiet, og han har deltaget i forskelligt praktisk arbejde såsom plakatopsætning ved kommunalvalg og været valgtilforordnet i forbindelse med valget. Nu skal vi bare vinde det kommende valg, griner Ole. Han glæder sig til foråret kommer, hvor det bliver sjovere at opholde sig udenfor. Han kan godt lide at cykle og gå. Han er glad for at bo i afdelingen, hvor der er et godt naboskab. 10

11 bben i Hastrupparken I pensionistklubben er der både spil og gymnastik på programmet, når de mødes om tirsdagen. Vi har det godt sammen, og derfor er det skønt at komme her hver uge. Vi dyrker gymnastik tirsdag formiddag, og så fortsætter vi simpelthen bare med kortspil om eftermiddagen, fortæller Rigmor og Else. Det er ikke alle, der deltager i begge aktiviteter, det er ganske frivilligt. Lavmælt mumlen, koncentrerede blikke og ind i mellem høje latterudbrud præger pensionistklubben på denne tirsdag i januar. I dag er der samlet 21 pensionister, og de fleste af dem kommer hver gang. Det er et godt sted at få et godt grin, og vi har det altid sjovt sammen, forklarer Anna Kronborg, som bor i Hastrupparken og er aktiv i pensionistklubbens bestyrelse. Her er plads til alle, alle bliver inddraget, og det er positivt. På den måde kender man de andre i området, og man hilser på hinanden, når man ses i boligområdet. Karen Friis nikker medgivende også hun er aktiv bruger af pensionistklubben og i bestyrelsen. Vi har lige udgivet vores kalender for det næste halve år, og den er fyldt med aktiviteter, forklarer hun og henviser til foreningens mange arrangementer, blandt andet fastelavn, Løvfaldstur og modeopvisninger. Der er en masse at se frem til, og jeg tror vi alle sammen straks tager hjem og sætter vores arrangementer i kalenderen, så man ikke går glip af noget. Hvis du ønsker at deltage, er du velkommen til at møde op til spil og hygge kl. 14 i Kulturhuset, sal 1. Du kan også kontakte foreningens formand Dagny på telefon:

12 Aktivitetsoversigt for Køge Boligselskab - Hiv ud og hæng op! Her på siderne kan du orientere dig i faste aktiviteter og kommende arrangementer i boligselskabets afdelinger. Har du information om en aktivitet, som endnu ikke er på oversigten, er du velkommen til at henvende dig til beboerrådgiver Lotte Varder på tlf Vi håber, at du har lyst til at deltage i de mange aktiviteter. Pensionistklub i Hastrup Huse - Hyggeklubben Hver onsdag fra kl Vi hygger og spiller kort. Hver anden gang er der banko på programmet. Det foregår på Vandstjernevej 1. Alle i området er velkommen. Du er velkommen til at kigge forbi eller ringe og hør nærmere hos Rigmor på telefon Pensionistklub Sol I + II En velfungerende pensionistklub med mange aktiviteter bl.a. kortspil, rafle, strikke, hækle og meget mere. Vi drikker kaffe/the og spiser hjemmebag. Åbent hver tirsdag fra 13:30 16:30. Sidste tirsdag i måneden afholdes bankospil. Formand Herdis Sørensen, tlf Medlemskab kun for beboere i Solbakken I og II. Pensionistklub i HP Hver tirsdag kl har vi kortspil og hygge, gymnastik hver tirsdag kl Der er bankospil en gang om måneden og ture i løbet af året. Det foregår i salen i Kulturhuset. Du er velkommen til at møde op, men du kan også ringe til Dagny på telefon Pensionistklubben er åben for alle i boligområdet. Bytte- og genbrugscentral i Solbakken I og II Centralen har åbent hver anden mandag fra kl Der er altid kaffe på kanden, og der er altid et eller andet som kan tages med hjem, gratis. Centralen tager imod næsten alt, bøger, porcelæn, glas, legetøj, radioer, spil, mindre møbler m.m. Henvendelse til Søs tlf , Benthe tlf eller Jette tlf Bytteog genbrugscentralen ligger i kælderen, Primulavej 10. Følgende datoer er der åbent: mandag 7. marts, 21. marts, 4. april, 18. april, 2. maj, 16. maj og 30. maj. Herefter er der sommerferie. Håndarbejdsklubben Hver torsdag kl i sal 1 i Kulturhuset. Alle er velkommen. Du kan strikke, sy, brodere m.m. og vi giver hinanden en hjælpende hånd. Kig forbi eller ring til Lone på telefon

13 Tirsdagsmad Den første tirsdag i hver måned fra kl kan du spise en hyggelig middag i Kulturhuset, Langelandsvej 66. Prisen er kr for voksne, børn er ½ pris. Billetter købes i cafeén til og med søndag. Linedance Hver onsdag i selskabslokalet i Klemens Torp er der Linedance. Det foregår Søsvinget 383 kl Tilmelding og betaling skal ske til beboerrådgiver Lotte Varder, Langelandsvej 32, tlf Stavgang Vi går stavgang en gang om ugen og starter foran hovedindgangen til Kulturhuset. Vi begynder hver mandag kl Kom og vær med - det er gratis og sjovt. Bog og byttecentral i Boskovparken Beboeraktivitet, hvor beboerne eller andre udefra har mulighed for at komme og bytte bøger og tegneserier, eller købe det billigt. Pengene går til nye ting i vores fælles, gratis beboerhus. Der bliver kun modtaget blade og bøger, der er i ordentlig stand. Kontaktperson: Claus Christensen, mobilnr Hyggeklubben i Hastrupparken Hyggeklubben mødes hver onsdag kl i sal 1 i Kulturhuset. Vi får en hyggelig snak om stort og småt, og om sommeren, når vejret tillader det, spiller vi petanque på banen, der ligger lige udenfor. Du er altid velkommen til at kigge ned eller ring til Jørgen på telefon Loppen i Hastrupparken Genbrugscentralen i Hastrupparken er åben hver søndag fra kl Det foregår i kælderen på Langelandsvej ved opgang 64. Du er altid velkommen til at kigge ned, men du er også velkommen til at kontakte Grethe på telefon Lektiecafé Hver ondag kl kan du få hjælp til dine lektier. Mød op i Kulturhuset. Vi har frivillige lektiehjælpere, som gerne vil hjælpe. Klubben for de unge i boligselskabet. Den har åben hver tirsdag kl og hver torsdag kl. 16:30-20:30 i aktivitetshuset, Kogleaksvej 2. Det er gratis at deltage. Pigeklub Hver torsdag kl i Kulturhuset. For at være med skal du være mellem år. Mød gerne bare op - det er sjovt at være med, og deltagelse er gratis. Idrætscontainer Hver mandag kl ved Kulturhuset. Deltagelse er gratis. 13

14 BEBOERPORTRÆT fra Hastrupvænget Annette bor i Hastrupvænget sammen med sin mand Erik og deres søn Sebastian. De har begge stor ros til gårdmændene. De er altid hjælpsomme og holder området rigtig pænt. Selv i den periode, hvor vi har haft rigtig meget is og sne, var der helt ryddet i Hastrupvænget, fortæller Erik. De er rigtig glade for at bo i afdelingen. Det er et alle tiders område at have børn i, fortæller Annette. Sønnen Sebastian er nu 16 år, men da han var mindre, var der altid legekammarater i området. Udover Sebastian har de to voksne drenge fra tidligere forhold, og Erik har også et bonusbarn, Merete, som han stadig ser. Annette arbejder til daglig i socialpsykiatrien i Køge. Hun har en kontoruddannelse og arbejder i et bofællesskab for sindslidende. Bog og byttecentral i Boskovparken Bog og byttecentralen er en beboeraktivitet, hvor beboerne eller andre udefra har mulighed, for at komme og bytte bøger og tegneserier, eller købe det billigt, hvor pengene går til nye ting i vores fælles gratis beboerhus. Vi modtager også bøger og blade, som skal smides ud til storskrald. Der bliver ikke modtaget ugeblade mere, selvom det var ugebladene, der startede det hele for mange år siden. Der bliver kun modtaget blade og bøger der er i ordentlig stand. Kontaktperson, Claus Christensen, mobilnr: Annette og Erik bor i et af rækkehusene i Hastrupvænget og er meget glade for deres terrasse, hvor de har fået lov til at lægge fliser helt ud til hækken. Annette og Erik bruger tit motionsfaciliteterne i Kulturhuset. Deres søn har, efter han er blevet 16 år, også fået et motionskort. Annette har aftalt med en af de andre beboere, der har rundet de 86 år, at de skal prøve at deltage i den ugentlige stavgang fra Kulturhuset. Hun har selv gået meget stavgang, men ikke før i boligselskabets regi. Der er et godt naboskab, hvor man holder lidt øje med hinanden, fortæller Annette. 14

15 Nyt fra Kulturhuset og KBK I denne rubrik kan du læse om stort og småt fra Kulturhuset og KBK. Du er altid velkommen i Kulturhuset. Du kan slappe af, spille eller blive set med de kendte i caféen. Du kan motionere i motionscenteret på 1. sal i Kulturhuset. Du kan nyde et måltid mad den første tirsdag i måneden i selskab med andre beboere. Derudover er der lektiecafé, pigeklub, idrætsaktiviteter og øvrige løbende aktiviteter på programmet. Hold et vågent øje! Hvis du har lyst til at være med i nogle projekter, har spørgsmål eller ideer er du altid velkommen til at kontakte Annette, der er daglig leder i Kulturhuset, beboerrådgiver Lotte Frejo Varder eller Anne Sørensen, projekt- og kommunikationsmedarbejder. Annette: Lotte: Anne: Åbningstider og priser på motion og sauna i Kulturhuset Åbningstider i Kulturhuset: Mandag kl Tirsdag kl , Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl For beboere tilsluttet KBK: Motion 1 måned: kr. 175,- Motion 3 måneder: kr. 425,- Klippekort, 10 x motion: kr. 225,- Motion 1 gang: kr. 25,- Motion Årskort: kr. 1200,- 1 gang sauna: kr. 15,- Klippekort: 10 x sauna: kr. 135,- Priser for personer, som ikke bor i en KBK-tilsluttet afdeling: Motion 1 måned: kr. 225,- Motion 3 måneder: kr. 575,- Klippekort, 10 x motion: kr. 250,- Motion 1 gang: kr. 30,- Motion Årskort: kr. 1500,- 1 gang sauna: kr. 20,- Klippekort: 10 x sauna: kr. 180,- Alle klippekort er gyldige et halvt år. Kig forbi Kulturhuset eller ring på Når du skal have lavet kort til motion, skal du medbringe et vellignende pasfoto og legitimation, samt evt. rabatkort. 15

16 Linedance - i selskabslokalet i Klemens Torp Linedance startede op igen torsdag den 20. januar, men i denne sæson har Linedance fået lov at låne selskabslokalet i Klemens Torp. Linedance er i år startet op med en ny instruktør, der hedder John. Selvom danserne, der har danset i flere sæsoner, var kede af at måtte sige farvel til Gert og Tina, der har stået for undervisningen hidtil, er der stor glæde og begejstring for den nye underviser. Han er også ene hane i kurven... Tilbud på motion i Kulturhuset Træn morgen/formiddag (kl. 8-14) i Kulturhuset og betal 1/2 pris. Pr. 1. marts 2011 er der mulighed at træne om morgenen og om formiddagen til halv pris. Det vil sige, at et månedskort for en beboer i KBS koster 87,50 kr. En udefrakommende skal kun betale kr. 112,50. Der kan ikke trænes i weekenden. Tilbuddet gælder kun for månedskort og kan kun købes i en begrænset periode. Motion og kostvejledning i Kulturhuset Går du rundt med tanker om, at du gerne vil tabe dig? Vi har snakket om at opstarte en klub i Kulturhuset, hvor vi har fokus på kost og motion, så hvis du har svært ved at komme i gang, kan du hente støtte og vejledning i Kulturhuset. Henvend dig personligt eller pr. telefon hos Annette, der er daglig leder i Kulturhuset. 16

17 Stavgang fra Kulturhuset hver mandag Hver mandag kl. 18 er der stavgang fra Kulturhuset. Man mødes kl. 18 foran hovedindgangen til Kulturhuset, hvorefter man går en times tid i terrænet. Stavgang er en skånsom motionsform, hvor man får rørt rigtig mange muskelgrupper, uden at led og muskler lider overlast. Det er ikke nødvendigt at gå med stave, du er altid velkommen til at møde op til en frisk gåtur. Er du interesseret i at se om det er noget for dig, så mød op ved Kulturhusets hovedindgang mandag kl. 18. Har du nogle spørgsmål, kan du ringe til Yvonne Hjort på telefon eller til beboerrådgiveren på telefon Åbent hus og tur med pigeklubben Pigeklubben var i december på tur til Den Sorte Diamant i København. De var inde at se en forestilling, hvor 60 unge fra hele Norden - men med rødder i hele verden - optrådte med deres helt personlige bud på hvad Lykken er... Søndag den 16. januar var der åbent hus i pigeklubben i Kulturhuset, hvor alle piger og deres mødre var inviteret til at komme forbi og se pigeklubben og møde de frivillige kvinder. De viste billeder er fra åbent hus arrangementet. Du er altid velkommen til at komme ned i pigeklubben. Det er for alle piger fra år. Det er hver torsdag fra kl i sal 1 i Kulturhuset.

18 Familiemotion i Kulturhuset Det er muligt for de årige at træne i Kulturhuset sammen med forældre, som i forvejen er medlem. Kom ind i Kulturhuset og hør nærmere om tidspunkter, priser og betingelser. Træning i Kulturhuset mens du går på barsel Hvis du trænger til at få rørt dig og komme i form, mens du er på barsel, kan du træne i Kulturhuset. Du kan komme med babyen i barnevogn og stille den nede i stueplan, hvor du har mulighed for at kigge til den fra træningsmaskinerne, og hvor man kan høre, hvis den græder. Annette, der er daglig leder i Kulturhuset, vil gerne prøve at tage hensyn og skruer gerne lidt ned for musikken, men da er det bedst hvis du kommer om formiddagen. Vel mødt i Kulturhuset! 18

19 Pensionisttur til Tyskland i december Igen i 2010 havde pensionisterne i boligselskabet mulighed for at hygge sig sammen med andre beboere på en endagstur til Tyskland. Tirsdag den 7. december 2010 stillede cirka 70 glade pensionister op ved 4 forskellige opsamlingssteder ved vores bebyggelser i Køge Boligselskab. Det var gråvejr og bidende kulde udenfor, men i bussen var der varme og godt humør. Bussen satte kursen mod Rødby, og på vejen blev alle budt på en øl eller vand. På båden var der bestilt kaffe og kage, men desværre var færgen meget forsinket, så vi måtte med en anden færge og måtte derfor undvære den bestilte kaffe og kage. De fleste tog det med et smil. Da færgen ankom til Puttgarden, kørte vi i cirka 10 minutters tid og ankom til et stort supermarked, hvor der blev handlet både stort og småt. Derefter gik turen tilbage til Køge. Vi ankom til Kulturhuset kl. cirka 18, hvor køkkenholdet stod klar med flæskesteg og ris a la mande. Pia og drengene sørgede for god musik, både under og efter maden. Tak til alle beboere og medhjælpere, der var med til at gøre denne dag til en god oplevelse. Men vi skylder en særlig tak til de frivillige, der år efter år uden løn og afspadsering støtter op om turen. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Tak for alle de positive tilkendegivelser jeg har fået efter turen det varmer i en kold tid. Faye Egested, formand for Køge Boligselskab.

20 Juletræsfesten 2010 Søndag den 12. december blev der igen afholdt den store juletræsfest på Hastrupskolen. Det er en årlig tilbagevendende tradition, som blev afholdt for 19 gang på skolen. Som noget nyt havde arrangementudvalget lavet lidt ændringer, f.eks. at gevinsterne til det store lotteri var blevet ændret til ting, der ikke var spiseog drikkeligt, dog undtagen julekurven. Det medførte samtidigt, at lodderne blev solgt meget hurtigt, selv om der gik lidt koks i det. Men det bliver der rettet op på til næste gang, hvor der vil blive noget mere sjov, da det er et jubilæumsår for juletræsfesten. Udover det var godteposerne blevet ændret lidt, så der var 24 forskellige enheder i posen. Der var nok slik i, så børnene hurtigt kunne få ondt i maven, hvis de spiste det hele. Julegaverne til børnene blev leveret fra BR, som det er blevet i de sidste 4 år. Der er byttegaranti, hvis der er nogle børn der hellere vil have noget andet, og de har professionelle folk, der ved hvad der er populært for børn i de forskellige aldersklasser. Men udover at drillenissen var på spil med lotteriet, så var det igen en stor succes, da børnene rigtig hyggede sig med julemanden og deres forældre. Der blev drukket en del gløgg, kaffe, sodavand og spist ca. 800 æbleskiver. Der var ca. 200 der deltog, og det synes vi er et flot deltagerantal. Der er plads til ca. 300, så der er mulighed for at der kan komme flere med til det næste juletræ, som bliver 20. gang det bliver afholdt. Til sidst vil jeg endnu engang sige en stor tak til de 15 frivillige i arrangementudvalget, som har brugt en del timer på at dette kan lade sig gøre. Udover det vil jeg rette en tak til de grønne folk, som har hentet juletræet og stillet det op, så det var pynteklar. Juletræ 2011 bliver søndag den 11. december. Ansvarlig fra KBK, Claus Christensen Traditionen tro deltog jeg ved boligselskabets årlige juletræsfest for børn og voksne. Min store begejstring skyldes den store indsats, der bliver ydet og det gode team, der står bag en vellykket dag. Det er så vigtigt at vi lærer hinanden at kende, og at voksne og børn kan bringes sammen på den måde, for fællesskab skaber tryghed og trivsel, og det har vi brug for. En stor tak til alle de frivillige, der gjorde denne dag til en festlig start på julen. Tak til Hastrupskolen for et godt samarbejde. Faye Egested, formand for boligselskabet 20

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Køge Boligselskab. Økonomiske sager... 4. Byggesager sager... 5. Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftsblad 4

Køge Boligselskab. Økonomiske sager... 4. Byggesager sager... 5. Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftsblad 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 5-2011 Langelandsvej 30 Mandag den 26. september 2011 kl. 19.00 Økonomiske sager... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftsblad 4 Byggesager

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Februar 2011 Kom i klub det er snart vinterferie! Før jul var der rigtige mange medlemmer i klub, så der er måske ikke noget at sige til, at du tager en slapper. Men, men,

Læs mere