Årsplan for 5. Klasse 2010/11 på Parkskolen Rie Seerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for 5. Klasse 2010/11 på Parkskolen Rie Seerup"

Transkript

1 Årsplanfor5.Klasse2010/11påParkskolen RieSeerup UGE EMNE HANDLING 32 Opstartsuge Udleveringafbøger:Minfemtedanskbog,Nydiktatforalle5.klogskrivbogen: grundskrift2 Logbogogstilehæfter Selvbiografi. Roman Test Fokuspåtegnsætning Danskibevægelse Roman Arbejdemedstamtræet,faktasider,tidslinjer,fortællinger,beskrivelser,fotos,digteog billedermedselvportræt.alleeleverlaverderesegenbogogfremlæggeriuge39. NarniaafC.SLewis.Fortolkningikristendomogdansk.Bograpportogsefilmen ST4 Opgaveritegnsætning:komma,punktumogveddirektetale.OpgaveriMinfemte danskbog,kopierogegneopgaver. Egneopgaver læringsstile Annefranksdagbog.Bograpport 42 Efterårsferien 43 Grammatik/håndskrift ForskelligegrammatikopgaverfraMinfemtedanskbogogegneopgaver Arbejdeiskrivebogen:Grundskrift RonjaRøverdatter LæseromanenRonjaRøverdatteroglaveforskelligeopgavertil:Miljøbeskrivelser, personbeskrivelser,diskussioner/beskrivelseromvenskaberogtemaer 48 Emneuge Juleemne Digteogudarbejdeenfællesjulehistorie Juleferie 1 4 Gysoggru. 5 8 LeifEsperAndersen Roman:Heksefeber Frilæsning.Emnekassemedforskelligebøger. ForskelligenovellerfraSådansk5side Skrivegyserstil,arbejdemedgyserensgenretræk,gyserord/ordvalg,synsvinkelog realismebrud. Læsefra Minkrønike :Drengetid(Sådansk5.side ) HeksefeberafLeifEsperAndersen.Opgavertilbogen.Bograpport.

2 6 Projektuge 7 Vinterferie 8 RomanenHeksefeber. Grammatikuge Arbejdemedforskelligegrammatikopgaver.Individuelt Avisen Avisensgenre.Interviews,artikler,læserbreve,tegneserierosv.Hvadersagtekster? Læseavisartikler. Selvproducerevoresegenavisiklassen Digte Læseoganalyseredigte 16 Påskeferie 17 Grammatikuge. Arbejdemedforskelligegrammatikopgaver. Danskibevægelse Roman EnsomHodderafBjarneReuter 18 Test Repetition.Grammatik, læsning,skrivning ST5 Fokuspågrammatik,læsning,ogfærdiggørelseafdeforskelligedanskbøgerogopgaver

3 Danskfagligemålfor5.Klasse Læsningogskrivningharhøjestprioriteti5.Klasse.Børneneskallæsehverdagogskriveglædenvægteshøjt. Læsefærdighederautomatiseres,læseteksterblivermerekomplicerede,ogviarbejdermedgenrekendskab. Børnenebliveristandtilfritatformidle,fremlægge,diskutereogsamtaleometgiventemne. Børnenebeherskerstavningogstavefejleneskyldesihøjeregradsvipsere. Børneneskalbliveistandtilatskrivelængeretekster/stileudfraendisposition. Derlavesskriftligeopgavermedvægtpåbeskrivelse,uddybning,spænding,fortællerkunst,indledningogafslutning. Derlavesskriftligeopgaverca.engangommåneden,somskalafleveres. Danskundervisningenappellerertilklassensbredde.Opgavernetilrettelæggesdifferentieret,sådererudfordringforalle.Hertænkes isærpålæringsstile. Børnenefårstyrpå navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord, grundledogudsagnsledogrimeligstyrpåtegnsætningsom punktummerogkommaer. Børnenelæreratbrugeordbog BørnenebrugerEDBiundervisningogbliverdusmedatarbejdemedcomputereiundervisningen Børnenebrugersprogetsommetodetilkonfliktløsning.

4 Danskfagligeaktiviteter Foratnådedanskfagligemålividestmuligtomfangskalvi: Læsetrænehverdag.(min20min).Selvstændiglæsning. Mødemangeforskelligegenrersomromaner,noveller,nordisketekster,digte,eventyr,billeder,sagteksterosv. Legemedord,sprogogtekster Udforskesprogetgennemsamtale,øvelser,legogeksperimenter. Haveklassesamtaleroggruppesamtaler Fremlæggepåklassenmedf.eks.oplæsning,genfortælling,mundtligeoplæg,sange,illustrationer,udstillingogdrama Afleverebundneskriftligeopgaversomstile,personbeskrivelser,boganmeldelserosv. Laveprojektopgaver Selvstændigværkstedsarbejde Arbejdemedgrammatik,sprog,billedanalyseogbilledsprog Arbejdemedlæringsstile StavetestiefteråretST.4ogiforåretST.5.

5 Danskfagligtstofogmaterialer. Velkendte: Minfemtedanskbog Nydiktatforallei5.Klasse Skriv.Grundskrift2 Logbøger Stilehæfter Nye: Romaner Løven,heksenoggarderobeskabetafC.S.Lewis AnneFranksdagbog RonjaRøvedatterafAstridLindgren HeksefeberafLeifEsperAndersen Frilæsning Gysoggru.Emnekasse EnsomHodderafBjarneReuter Film: Narnie RonjaRøverdatter UddragfraSådansk5 Sagteksterfraaviser,bladeogfagbøger Elevernesegneogfællestekster,tankerogfølelser Andetsom:eventyr,digte,sagn,sange,computerspil,tegneserierogteksterpåsvenskognorsk. Frilæsningsbøgerfrabiblioteket.

6 Socialemål: Førstogfremmestskal5.klasseværeetsted,hvordetbådeeretstedatværeogetgodtstedatlære. Trivselfremforalt. Atdenenkelteelevfølersigforståetogrespekteretafbådedeandreeleverogafklassenslærere,ogatderihøjgraderligeværdighedi samværetmedhinanden. Atelevernebådelytterogtalerpænttilhinandenogbehandlerhinandenordentligt Atelevernetalerpæntogharrespektforlærernepåskolen Atbørneneistigendegradsersigselvsommedansvarligfor,atskolegangenlykkes.Gælderbådefordefagligeogdesocialeområder. Atderergensidiggodkontaktmellemlærereogforældre Atdereringenacceptafmobning Nåfremtil: atdenenkelteelevergladforatgåiklassen ateleverneharfokusogopmærksomhedpådetpositiveogmindreopmærksomhedpådetnegative.

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Retskrivningsprøve 8. klasse

Retskrivningsprøve 8. klasse Retskrivningsprøve8.klasse Hollywood Elevensnavn: Førstedel a) Selvom b) Derer gaderidenneverden,hvisnavneisigselvklingeraf natteliv, kosmopolitiskjetsetlirog storbyscenografier.sådanengadeersunsetstripilos

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kort frokost, s. 30-33 Regning m. negative

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål Årsplan for dansk Ak10vet 10. D og 10. P skoleåret 2013/14 Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål 33 Introuge Præsentation af klasser, lærere og fag. Introtur med overnatning. Få nogle

Læs mere

Årsplan for 7./8./9. klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole

Årsplan for 7./8./9. klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Årsplan for 7./8./9. klasse For skoleåret 2013/14 På Samsø Friskole Dansk Skriftlig dansk: - Opgaver og øvelser i retskrivning og korrekt sprogbrug Stav (7./8.) og Ny diktat for alle (9.) (+ evt. fra Spejl

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

En hilsen fra Indianerbrødboden

En hilsen fra Indianerbrødboden En hilsen fra Indianerbrødboden Hej allesammen, først vil jeg sige 1000-tak for hjælpen til alle dem der har støttet brødboden på sommerfesten ved at bage eller donere ingredienserne. Der blev solgt brød

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Undervisningsplan for dansk i 8. A 2014/15

Undervisningsplan for dansk i 8. A 2014/15 Undervisningsplan for dansk i 8. A 2014/15 Lærer: Kim Daugbjerg Hansen Uge Datoer Aktiviteter på skole 33 11/8-17/8 Man: Introdag Tir: introdag Ons: 1.uvdag Idrætsdag søndag Blive weekend 34 18/8-24/8

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Selvevaluering for skoleåret 2011-2012. Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte.

Selvevaluering for skoleåret 2011-2012. Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte. Selvevaluering for skoleåret 2011-2012 Skolen har gennemført sit 14. år. I år har vi haft 249 elever og 20 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte. Skolens fysiske rammer. Skolens bygninger er 11 år gamle.

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Udkast til faget Dansk, modul 1

Udkast til faget Dansk, modul 1 Udkast til faget Dansk, modul 1 Fag Dansk modul 1 Faget formål Formålet med undervisningen i Dansk er at udvikle de studerendes dansksproglige kompetencer ud fra deres forudsætninger, og sætte de studerende

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere