Arne L. Hansen. Retrospektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arne L. Hansen. Retrospektiv"

Transkript

1 Inspirationsmateriale for folkeskole, gymnasium og hf Arne L. Hansen. Retrospektiv Vendsyssel Kunstmuseum 2. september januar 2012 Stålværk. Teglholmen, Om udstillingen Arne L. Hansen. Retrospektiv er titlen på en særudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum, der vises fra 2. september 2011 og året ud. En retrospektiv udstilling er en udstilling, der ser tilbage på en kunstners udvikling gennem tiden og viser værker fra hele kunstnerens karriere. På de næste sider kan du læse mere om de forskellige motiver, som Arne L. Hansen yndede at male. Om Arne L. Hansen Arne L. Hansen er født den 3. september 1921 i København. Som 14-årig besluttede han sig for at tage på cykeltur op gennem Jylland. Han cyklede hele vejen op til Skagen, indtil han kunne konstatere, at han ikke kunne komme længere. Mødet med den nordligste del af Jylland gjorde stort indtryk på Arne L. Hansen. Landskabet og dens bygninger, lyset, farverne, havet, egnens særlige vind- og vejrforhold alt det blev en stor kilde til inspiration for ham livet igennem. Fra ca delte Arne L. Hansen sin tid mellem København og Skagen. Vintrene blev tilbragt i København og somrene i Skagen. Arne L. Hansen er født den 3. september L et i Arne L. Hansens navn står for Lundsteen. Mellem 1938 og 1945 gik Arne L. Hansen på Kunstakademiet i København. Arne L. Hansen døde 3. august år gammel.

2 Forenklet og farvestærkt. Arne L. Hansens malerier er lige til at føle på. Det er tyk maling, intense farver og rytmiske, kraftfulde kompositioner. glgg Ved første øjekast kunne man måske tro, at mange af Arne L. Hansens malerier er helt abstrakte, dvs. at man ikke umiddelbart kan genkende et særligt motiv i billederne. Men rent faktisk er alle Arne L. Hansens malerier knyttet til et motiv, som han har oplevet. Det Arne L. Hansen var optaget af, var dog ikke at male billeder, der på naturalistisk vis efterlignede virkeligheden. I stedet interesserede det ham at fange et steds karakteristiske stemning og atmosfære hvad enten det var industriens fabrikker i København eller det karakteristiske landskab omkring Skagen. Gennemgående for Arne L. Hansens værker er, at de har fokus på maleriets egne egenskaber, på retvinklede og rektangulære flader, rette linjer og stærke former. Det er maskinelt, kantet og forenklet. I centrum er ikke motivets genkendelighed, men at formidle en stemning og atmosfære. Industriens voldsomme og dynamiske former Om vinteren fandt Arne L. Hansen inspiration i storbyens industrilandskaber. Arne L. Hansen var meget tiltrukket af de motiver, man kunne finde i industriområderne hos f.eks. B&W, et stort skibsværft på Refshaleøen, på Jernstøberiet på Teglholmen i København, eller på stålvalseværket i Frederiksværk. Allerede som dreng var Arne L. Hansen meget betaget af den slags store steder stålværker, glasværker og skibsværfter. Det var oplevelsen af de enorme haller, larmen fra de store maskiner og de store ovne til nedsmeltning af jern, stål og glas, som fangede ham. Esse, Smedens fyraften, I f.eks. maleriet Stålværk. Teglholmen (se forsiden) har Arne L. Hansen fanget sit motiv på lærredet i form af glødende orange og gabende sorte felter. Billedets farveklang er meget enkelt bygget op af få farver; orangerødt, sort og stålgråt. Smelteovnene står åbne, og deres vældige gab afslører en glødende masse af smeltet jern, fastholdt af maskinernes enkle, sorte former og lige linjer. Ild og mørke er normalt to uhåndgribelige størrelser, som her er blevet indfanget af billedets enkle konstruktion; af de horisontale og vertikale linjer og geometriske former. Står man foran maleriet kan man næsten fornemme, hvordan atmosfæren fra stålværket omslutter en, man fornemmer heden, der strømmer fra ovnene, varmen og larmen på stålværket. Luften er så tæt, at den lukker til alle sider, og alt andet forsvinder. Oplevelsen er betagende og frygtindgydende på samme tid.

3 Opgave 1. Vælg et af Arne L. Hansens industribilleder. Hvordan ville du beskrive stemningen i billedet? Hvilke virkemidler bruger Arne L. Hansen for at skabe denne stemning? Hvad temperatur tror du, der er i billedet? Hvad er det der gør, om en farve opfattes som varm eller kold? Opgave 2. Find andre kunstværker, fotografier eller billeder, der afbilder industri eller maskiner på forskellige måder. Sammenlign billederne med Arne L. Hansens industrimotiver og diskuter forskelle og ligheder. Tag f.eks. udgangspunkt i følgende kunstværker: P.S. Krøyer: Fra Burmeister & Wains jernstøberi, (Statens Museum for Kunst), Ingvar Cronhammar: The Gate, (HEART) eller malerier af f.eks. Franciska Clausen, Preben Hornung eller Erik Hagens. Opgave 3. Ild som symbol. Lav en brainstorm over, hvad ild kan symbolisere politisk, psykologisk og inden for religion, positivt som negativt. Diskuter f.eks. hvad udtrykket gennem ild og vand betyder. Bemærk fraværet af mennesker i malerierne. For Arne L. Hansen handlede det ikke om at male industriens arbejdere, eller om at skildre produktionsforhold og arbejdsvilkår på fabrikkerne. Det, han var fascineret af, var derimod miljøets karakterfulde farver og former. Fokus er de gloende ovne, ildens væsen og fascinationskraft, der sættes op imod de kølige, sorte omgivelser. Portrætter af bondegårde På scooter rejste Arne L. Hansen ofte ud i landet. Omkring Råbjerg mile og ved Kandestenene fandt Arne L. Hansen gamle bindingsværksgårde. Deres linjer og farver inspirerede til en serie gårdbilleder. I disse billeder fornemmer man bygninger, der ydmygt smyger sig langs det åbne vidstrakte land tillukkede og hårdføre overfor vind og vejr og uden unødig dekoration. Gård med røde ladeporte, Umiddelbart ligner maleriet Gård med røde ladeporte måske ikke en gård. Billedet er bygget op af vertikale og horisontale linjer, og det består også af nogle tydelige røde og sorte kvadrater og rektangler. Billedets opbygning spiller med det åbne og det lukkede og mellem stregernes og farvernes skift mellem tyngde og lethed. Det er ret svært at orientere sig i billedets rum, men med lidt hjælp kan man genkende motivet. Man fornemmer alligevel en bygning i billedet i måden, hvorpå de forskellige farvefelter er sat sammen, og i deres størrelse i forhold til hinanden. Når man ser på billedet, er det nemlig som om, at de forskellige farver enten træder frem eller falder i baggrunden i billedet. De vertikale linjer markerer gårdens tag, mens de røde rektangler kan ses som lukkede porte i den hvidkalkede, lange væg. Det sorte kvadrat til højre i billedet bliver til et hul en port, der står åben. Det lille, hvide kvadrat indeni det sorte er måske et åbent vindue på gårdens bagside? Kan du se det? I Gård med røde ladeporte har Arne L. Hansen malet gårdens facade eller ansigt, med de sorte og røde porte og vinduer som eneste udtryk. På udstillingen kan du se flere lignende værker billeder, som Arne L. Hansen faktisk betragtede som en slags portrætter: Det er saadan, at jeg faktisk maler Portrætter af Bondegaarde. De har et fysiognomi og Jeg søger at finde det indre Liv, der for Alvor karakteriserer motivet akkurat som en Portrætmaler gør det

4 Variation over et motiv Flere af Arne L. Hansens malerier synes konstrueret som med lineal. Farvefelterne i malerierne nedenfor er store og sat op ved siden af hinanden i lodrette og rektangulære, skematiske felter. Den gård, som titlerne henviser til, er i billedet bygget op af kvadrater og rektangler. Bygningen er reduceret til enkle, geometriske former store farveflader i hvid, grå og sort. Gård. Råbjerg. Sol, Gård. Råbjerg, Malerierne synes ved første øjekast meget flade, men takket være måden de forskellige farveflader er placeret på lærredet, danner sig igen et rum i billedet, og vi kan aflæse billedets motiv. Til venstre i billedet ser vi en hvid mur med sort bindingsværk. Blikket føres ind i en portåbning, der ligger straks til højre for den hvide mur. Solen skinner i baggrunden. Det kan vi se, fordi døren til den anden side af laden står åben. Det, der ved første øjekast måske var en lukket flade, er blevet til et kighul i maleriet. Arne L. Hansen maler ofte det samme motiv igen og igen med små perspektiv-, form- og farveforskydninger; over sommerens varmt gyldne skær til vinterens kolde blågrå. Sammenligner man f.eks. de to malerier ovenfor kan man se, at der er små variationer i motivet. Opgave 1. Sammenlign de to billeder Gård. Råbjerg. Sol og Gård Råbjerg. Hvilke dele af maleriet, har Arne L. Hansen ændret mellem de to udgaver? Hvad tid på døgnet og hvilken årstid tror du, det er i de to billeder? Hvilke elementer er med til at skabe denne fornemmelse? Hvordan har Arne L. Hansen skabt dybde i de to billeder? Rød ladeport, rød mejetærsker, 1950 Mejetærsker, 1961 Ladeport og høstmaskine i frostsne, Opgave 2. Serier abstraktion. Mange af malerierne giver et kig ind til tærskeværk og høstmaskiner, der står inde i en lade. Gør som Arne L. Hansen. Vælg et motiv, der interesserer dig. Mal motivet og fremhæv de rene former, der gør motivet lidt mere abstrakt. Med udgangspunkt i dit første maleri, mal et nyt billede, hvor du forenkler motivet yderligere. Gentag processen. Prøv at se, om du kan forenkle motivet så meget, at det endelige maleri skildrer det oprindelige motiv udelukkende ved hjælp af geometriske former.

5 Landskabsabstraktioner fra Skagen Fra Skagen gik turene rundt i landsdelen og ud til havet. Opskyllet langs stranden fandt Arne L. Hansen brædder, der var blevet slebet og vasket i bølgerne og bleget af det kraftige sollys. Det langstrakte format egnede sig glimrende til at gengive kysten og det vidstrakte hav under Skagens himmel. Skagen, Grenen. 18/8 75. Kl Drivende skyer, Arne L. Hansen sad ofte på stranden og betragtede vejret, havet og horisonten. Ofte daterer han billederne med ugedag, dato, klokkeslæt og en vejrbeskrivelse. Nogle gange dukker også skibe, skibsdele og vraggods op på billederne som forenklede, abstrakte og drømmeagtige former, der rejser sig mod horisonten. Opgave 1. Mal et billede af dagens vejr. Datér dit billede på samme måde som Arne L. Hansen med dato, klokkeslæt og en beskrivelse af vejret. Opgave 2. Mal et landskabsmaleri, hvor vejret beskriver dine følelser eller drømme. En gæst på stranden, (Flyvende hollænder), 1993/2004. Afslutning: Fra industrisamfund til videnssamfund Arne L. Hansens kunst er på sin vis knyttet til en svunden tid. Mange af de store industrivirksomheder stålvalseværker, skibsvæfter og glasværker har lukket ned en efter en. Også de små landbrug er næsten væk, og sammen med dem de gamle tærskeværker og høstmaskiner. Gennem det meste af historien har danskerne levet af at dyrke jorden eller fiske i havet. Så kom industrisamfundet, hvor mange flyttede til byerne for at få arbejde på fabrikkerne i stedet for i landbruget. Men fra 1960 erne og frem er det traditionelle industrisamfund langsomt blevet afløst af det, vi i dag kalder et informationssamfund eller et videnssamfund. Produktionen af skibe, stål etc. er flyttet til andre lande, hvor massefremstilling af industrivarer bedre kan betale sig. I 1996 lukkede f.eks. B&W, fordi det var blevet billigere at bygge skibe andre steder i verden. Opgave. Diskuter forskellen mellem industrisamfund og videnssamfund. Hvad er det for nogle produkter, som et videnssamfund lever af at producere? Hvordan afspejler det sig i kunsten, der bliver skabt af dagens unge kunstnere? Inspirationsmaterialet er udarbejdet af museumsinspektør Karin Andersson. Foto: Axel Søgaard. Vendsyssel Kunstmuseum

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

At gøre mig selv stille

At gøre mig selv stille Artikel i Muskelkraft nr. 1, 1999 At gøre mig selv stille Møde med en melankolsk musiker Af Jørgen Jeppesen Første gang jeg mødte Tom var hjemme på cd-afspilleren. Hans stemme og spil på flyglet lavede

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads En bog om TænkeTankprojektet i Ældreplejen i Slagelse Kommune

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LÆRERVEJLEDNING. til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide. med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LÆRERVEJLEDNING til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide med illustrationer af Els Cools INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Dorthe de Neergaards To ting man aldrig kan vide

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 Helene Ordrup sociolog Hans Kristensen sociolog Hedvig Vestergaard økonom

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter.

Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter. 1 Idekatalog til at arbejde med børns kompetencer, som skal bruges for at lære at håndtere konflikter. Børnehavebørn: At tyde følelser: Tegn 4 forskellige børn: Et der er surt, et der er formærmet, et

Læs mere

Skyerne - himlens vejrudsigt

Skyerne - himlens vejrudsigt Af John Cappelen, DMI Storm P. sagde engang : Der findes ikke dårligt vejr - kun forkert påklædning! Det kan der selvfølgelig være en vis form for sandhed i, men det er nu engang rarere og mere bekvemt

Læs mere