Introduktion til den ny mobilitetsforskning Center for Mobilitet og Urbane Studier Aalborg Universitet Special Session

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den ny mobilitetsforskning Center for Mobilitet og Urbane Studier Aalborg Universitet Special Session"

Transkript

1 Introduktion til den ny mobilitetsforskning Center for Mobilitet og Urbane Studier Aalborg Universitet Special Session Claus Lassen Center for Mobilities and Urban Studies Research Group for Urban Design Department of Architecture, Design and Media Technology

2 Formål Denne session præsenterer den mobilitetsforskning som foregår inden for det tværfaglige Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) på Aalborg Universitet. C- MUS samler alle AAU forskere, der på forskellig vis arbejder med mobilitetsstudier og forskning såsom turisme, transport, byplanlægning, urban design, sociologi, geografi, og globaliseringsstudier. Fælles for disse forskel lige felter er, at alle handler om mennesker og ting i bevægelse. I C-MUS arbejdes der med den nye mobilitetsforskning, som er opstået internationalt de sidste 10 år. Denne forskning tager udgangspunkt i at forså sammenhængen imellem samfundet og forskellige former for fysisk, virtuel og social mobilitet samt samspillet imellem disse. Mobilitet handler således i C-MUS om langt mere end fysiske bevægelser fra A til B mobilitet knytter sig i høj grad også til forskellige former for mening og betydning. På et anvendelsesorienteret plan har den nye mobilitetsforskning betydning for den måde, der konkret arbejdes med mobilitet i praksis. Derfor vil sessionen introducere til den nye mobilitetsforskning. Efterfølgende vil en række forskellige oplægsholdere fra C-MUS give eksempler på hvordan den nye mobilitetsforskning kan anvendes i praksis. Efter hvert oplæg vil der være tid til diskussion og refleksion.

3 Transport er bevægelse fra A til B

4 Mobilitet er mere end A til B

5 Samfundet må forståes gennem mobiliteter - John Urry s fem mobilitetsformer Fysiske rejser af mennesker (arbejde, fritid, familieliv, fornøjelse, immigration og flugt) Fysiske bevægelse af objekter til producenter, detailhandlere og forbrugere Oplevede rejser gennem forestillinger og hukommelse (tekster, TV, computer skærme og film) Virtuel rejser på Internettet Kommunikativ rejser gennem person til person beskeder (breve, postkort, fødselsdags- og julekort, telegrammer, telefoner, faxes, s, videokonferencer og skyping )

6

7 Indtil nu har viden om mobilitet været meget opdelt på fag og discipliner, men mobilitet er mere end A til B. Det handler bl.a. om: Fysisk infrastruktur og teknologi Turisme og stedsudvikling Byudvikling Identitet og sociale interaktioner Kultur og stedstilhør Miljø og bæredygtighed Globalisering og økonomisk konkurrenceevne ICT, kommunikation og nye medier

8 C-MUS er Danmarks første tværvidenskabelige forskningscenter der arbejder med alle disse dimensioner (oprettet i 2008) C-MUS går på tværs af de tre fakulteter: Samfundsvidenskab, Humaniora og det Teknisk & Ingeniørmæssige fakultet C-MUS er et internationalt meget velanskrevet center (faktisk er vi nok bedre kendt i udlandet en i Danmark endnu!) Et af C-MUS initiativer er Tænketanken Mobilitetsudfording Nordjylland (MUN) Mobilitetsudfording Nordjylland bringer C-MUS ud i konstruktiv dialog med det omgivende samfund

9 Nogle forskningsfelter i C-MUS Turisme og stedsudvikling Mobilitets Design Nationalpark Thy Letbaner Big Data Mobility management Mobilitetsudfordringer i Aalborg Øst Hverdagsmobilitet Historisk mobilitetsforskning Udvikling af Limfjordsområdet Sted og mobilitet i Hirtshals Aeromobilitet København Lufthavn som knudepunkt? og mange flere

10 Program del I Introduktion til den nye mobilitetsforskning i C-MUS v/claus Lassen, Aalborg Universitet Relationel hverdagsmobilitet v/simon Wind, Aalborg Universitet Da Thisted gik i luften v/claus Lassen, Aalborg Universitet

11 Program del II Missing Links Sted og Mobilitet i Hirtshals v/ida Gøtzsche Lange, Aalborg Universitet Togpendlingens sociale og terapeutiske potentialer v/hanne Louise Jensen, Aalborg Universitet Letbanens (im)mobilitet et byudviklingsperspektiv v/mette Olesen, Aalborg Universitet og COWI Big Data v/kristian Hegner Reinau, Aalborg Universitet

12 Efterfølgende C-MUS Workshop: Trafiksystemer og mobilitetsdesign Velkomst Introduktion: At arbejde med mobilitetsdesign oplæg ved Professor Ole B. Jensen Eksempel 1: Hvad er letbanen for en ting? oplæg ved Ph.D. stipendiat Mette Olesen Eksempel 2: At finde vej i udkanten oplæg ved Ph.D. stipendiat Maria Vestergaard Eksempel 3: Transportby eller leveby? oplæg ved Ph.D. stipendiat Ida Lange Workshop: Trafikmaskine og byrum problemer og potentialer introduktion ved Ph.D. stipendiat Ditte Bendix Workshoppen rundes af

13 Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi Claus Lassen Center for Mobilities and Urban Studies Research Group for Urban Design Department of Architecture, Design and Media Technology Aalborg University Kristian Hegner Reinau Center for Mobilities and Urban Studies Department of Development and Planning Aalborg University

14 Dansk Lufthavnsforskning Artiklen tager udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der fokuserer på tilblivelsen og udviklingen af de danske lufthavne i forhold til en samfundsmæssig forståelsesramme Formålet med et sådant forskningsprojekt er historisk at analysere, hvordan de enkelte lufthavne er blevet skabt, hvordan de har udviklet sig over tid samt hvilken rolle og betydning de samfundsmæssigt har i dag lokalt, nationalt og internationalt Forskningsprojektet fokuserer på de 15 historisk set vigtigste danske lufthavne Metodisk designet som et mobilt etnografisk felt studie, der benytter interviews, fokusgruppeinterviews, statistik, dokumentanalyser af aviser, arkivmateriale samt billeddokumentation som de primære dataindsamlingsteknikker I artiklen til trafikdage 2013 fokuseres der på tilblivelsen, udviklingen og den foreløbige afvikling af Thisted Lufthavn

15 Fra konventionel flyforskning til aeromobilitets studier Lufthavnen ofte været betragtet som neutrale punkter i et nationalt og globalt flysystem, der mest effektivt skulle afvikle flow af rejsende til, fra og igennem den enkelte lufthavn. Ligeledes har etablering af lufthavne i den konventionelle flyforskning traditionelt været set som en rendyrket økonomisk og teknisk disciplin, hvor den i teorien mest optimale geografiske lokalitet kunne findes ud fra rene økonomiske og tekniske parametre. Termen aeromobilitetsforskning, i stedet for slet og ret flyforskning, antyder et behov for at bygge bro i mellem en række forskellige skalaer der forbinder det globale aeromobilitetssystem med bestemte lokale aktører, steder, byer, interesser, netværk og relationer (Jensen & Lassen 2011) Cwerner et al. (2008) formulerer en alternativ dagsorden for en sådan ny tværfaglig og samfundsbevist aeromobilitetsforskning

16 Steder og mobilitetssystemer uden historie? En række lufthavnsstudier inden for den socialvidenskabelig forskning fremhævet lufthavnen som flow maskine (Fuller & Harley, 2004) mono-kulturelle friktionsløse enklaver (Hajer, 1999) tredje kultur (Eriksen & Døving, 1992) ikke-sted (Augé, 1995) strømmenes rum (Castells 1996)

17 Det teoretiske udgangspunkt Adey (2006) viser hvordan lufthavne i høj grad også er indlejret i de tidslige, rumlige og anvendelsesmæssige kontekster hvor ud fra de forbruges og produceres. Der eksisterer forskellige kontekstuelle geografier til lufthavnen (Cidell 2006). En lufthavn har relativt faste koordinater, har den mere karakter af den vektor (Merriman 2007). Lufthavnen som interface (Kesselring 2008).

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 De gale flyvere fra Thisted [ ] cafeteriet, som blev udliciteret, havde åben hver dag, så det var altid en stor oplevelse af komme i lufthavnen. Weekenderne var særdeles aktive, da skulle de private piloter have luftet deres fly, og kendte mand nogle af piloterne, var der altid et ledigt sæde, så man kunne komme til Skive, Års eller Herning og få en kop kaffe. Der kom altid en del fremmede fly og landede i lufthavnen for at besætningen lige kunne få en kop kaffe og en hyggelig flysnak (Pauelsen 2003:9).

29

30

31 Thisted flyklub af 1943 I Thisted have erhvervsfolk også et vågent øje for udnyttelsen af denne mulighed [rutefly]. Der var jo lang rejsetid fra Thisted til København, hvis man skulle rejse med tog, (en foredragsholder brugte i timer på at rejse fra Århus til Thisted) og der var stor interesse for en eventuel ruteflyvning eller taxaflyvning fra Thisted allerede i 1930 erne, men så kom urolighederne i Europa, som endte med anden verdenskrig og satte en foreløbig stopper for al videre udvikling af disse tanker (Paulsen 2003:2).

32 Vi så flyvning som fremtiden med store lys i øjnene "[ ] vi var tre mænd, der kom i tanke om, at vi skulle have lavet en lufthavn. Det var jo i forbindelse med, at vi skulle have købt en dobbeltdækkerbus til turisterne. Jeg havde jo det her lille flyselskab og så fløj vi til Lolland og købte den her dobbeltdækkerbus. Det var på vejen hjemad hvem var det vi havde med det var HM [H.M. Mortensen]og Jørgen Mikkelsen. HM var den gamle formand for lufthavnen. Der blev vi enige om, at det egentlig var smart, at man kunne flyve derned på 1,5 time fra Thisted. Man burde lave en lufthavn - sådan opstod idéen i flyet på vej hjem. Vi sad alle tre i forskellige foreninger. Én sad I erhvervsrådet, andre i en klub der hed round table vi var jo unge dengang. Så vi kom i tanke om, at vi laver sgu en lufthavn i Thisted og det gjorde vi så" Jens Steffensen, Bestyrelsesformand North Flying A/S (Fokusgruppeinterview 2011).

33 den omvendte Mads Clausen-effekt Under Erhvervsrådets bestræbelser for at skaffe erhvervsmæssig aktivitet til egnen var det erfaret, at en lufthavn var uvurderlig. På Als havde Mads Clausen på Danfoss magtet næsten på egen hånd at etablere en lufthavn ved Sønderborg, og Lego gjorde tilsvarende i Billund. Nu drømte det startende udvalg om den omvendte Mads Clausen-effekt : I Thy skulle en lufthavn medvirke til at tilkalde industri med mangel på plads og stabil arbejdskraft Fogtmann (1995:2).

34 så skal jeg nok sørge for, at der også kommer en rute Vi brugte jo argumentet om ruteflyvning til København for at overbevise kommunen, men så sagde borgmester Mikkelsen: Mine herrer - vi kan altså ikke bygge en lufthavn uden en garanti for at der kommer ruteflyvning til København. Det er jo egentlig logik. Så stak vi hovederne sammen og fandt ud af, at vi var nødt til at starte flyveren og så flyve over til Trafikminister Guldberg. Det er jo en af de gode historier. Vi sad ovre hos Guldberg, og han var vældig positiv over for det. Det ville han egentlig godt love os. Han smågrinte lidt over os tre og så sagde han: Ja, hvis I virkelig mener I kan løfte opgaven med at bygge en lokal lufthavn, så skal jeg nok sørge for, at der også kommer en rute. Da vi først havde den hjemme, så var vi jo egentlig færdige - men så sagde vi, kan vi ikke lige få et stykke papir med to linjer, der bekræfter det. Og det fik vi til borgmesteren. Hans sekretær lavede lige tre linjer i en fart, som vi kunne stikke i lommen og flyve hjem igen. Han grinte for han troede ikke på det med at private (altså kommunen) kunne løfte selv at lave en lufthavn" Jens Steffensen, Bestyrelsesformand North Flying A/S (Fokusgruppeinterview 2011).

35 Jorden blev købt på tre weekender! Vi lavede straks et stykke papir og fandt ud af hvilken gårdejere der have jord i det 1,5 kilometer store område og så begyndte vi. Vi brugte tre weekender på at handle og så fik købt den jord. Det købte vi så privat for egen regning i første omgang. Det kunne tekniskforvaltning jo hellere ikke forstå kunne lade sig gøre. Vi brugte den med at vi havde jo en lille flyplads ude i Sennels som vi skulle have flyttet vi kunne ikke være der ud mere. Det var landinspektøren godt nok ikke helt vild med at vi gik rundt og sagde, at det var den flyplads vi skulle have flyttet. Den græsbane vi havde der ude men det gjorde vi. På den måde fik vi jo handlet priserne ned på jorden det tog vist tre weekender så havde vi købt det jord af de syv gårde Jens Steffensen, Bestyrelsesformand North Flying A/S (Fokusgruppeinterview 2011).

36 Beslutning/begivenhed Beslutning præsenteres første gang i erhvervsudvalgets Idé- og kontaktudvalg Oktober 1968 Flyvnings betydning og udvikling samt en mulig placering af en lufthavn blev diskuteret i Idé- og kontaktudvalget 11 november 1968 Erhvervsrådets bestyrelse orienteres om planerne 12. december 1968 Ide- og kontaktudvalgets 3-mandsudvalg indgår købsaftaler med lodsejere. Samtidig bliver Phønix bedt om jordbundundersøgelser og skitseprojekt 1. marts 1969 Syvmands udvalg besøger Sønderborg Lufthavn 11. marts 1969 De konkretiserede planer foreligges erhvervsråd med et budget på 2 mill. Det besluttes at kontakte amt/kommuner om støtte og lufthavnsudvalg nedsættes 13. marts 1969 Møde med Thisted kommune og Thisted amt 2. april 1969 Den danske landmandsbank giver tilsagn om anlægskredit på 2 mill. 11. april 1969 Erhvervsråd laver samlet indstilling til amt og kommuner 13. maj 1969 Godkendelsesansøgning fremsendes til luftfartsdirektoratet 16. maj1969 Luftfarts direktoratet godkender placering 29 august 1969 Første møde i etableringsudvalg 1. september 1969 Anlægsudgifterne overskides til 3 millioner. 14. november 1969 Forhandling med Sterling Airways om beflyvning om forpagtning af lufthavn 8. december 1969 Landingsbane planeret og udlagt 24. december 1969 Kontrakt med Sterling underskrives 27 juli 1969 Lufthavnsbestyrelse til møde i trafikministeriet SAS overtager 24. august 1969 Lufthavn indviedes 13. september 1970 SAS starter rutetrafik 1. november 1970

37

38

39 Begyndelsen til enden? Maskinens manglende trykkabine medfører, at nogle passagerer ved fremkomsten er generet af utilpashed, herunder hovedpine. Dette findes særdeles uheldigt, da disse passagerer i reglen skal til møder, konferencer etc., hvor det er vigtigt, at velbefindendet er i orden Thisted Handels og Industriforening i en henvendelse til Thisted Lufthavnsbestyrelse (Poulsen 2002:42-43).

40

41 Mere end fra A til B Et godt og velfungerende erhvervsliv er alfa og omega for en egn som Thy. Og ikke mindst derfor er det af afgørende betydning for alle thyboer, at vi har en moderne og velfungerende lufthavn. Den sætter Thys virksomheder i stand til hurtigt at komme rundt i verden, og den betyder at endnu flere er i stand til at besøge egnen. På den måde er lufthavnen en vigtig brik i arbejdet med sælge egnen, og den har i særlig grad en praktisk betydning, fordi den øvrige kollektive trafik til og fra Thy hører til blandt landets dårligste Svend Heiselberg, formand for Thisted Lufthavn (Thisted Dagblad 1995b)

42 Små fly giver problemer Det er en lille time siden, at piloterne ved afgangen fra Kastrup advarede om, at den hårde modvind kunne give en lille forsinkelse på Scan-Cons rute fra København til Thisted, og at det godt kunne komme til at ryste lidt under landingen. Det sidste holder mere end stik. Fra cruise-højden på 2,5 kilometer går det lille fly, som ikke har trykkabine, ned gennem de lave skyer. I et kort øjeblik er det, som om en stor hånd tager ved maskinen og ryster den. Var det ikke for selerne i sædet, ville de fem passagerer have det som terninger i et raflebæger. Men i stedet for panik imponeres man af piloternes professionalisme, der køligt og kontrolleret lander maskinen engleblidt Journalist Morten Crone (Berlingske Business 2003).

43 Et foreløbigt puntum! Vi har hele tiden troet på, at passagererne nok skulle komme, men det er aldrig sket. Der er ganske enkelt for mange, som vælger at flyve fra Aalborg - og ser vi syd for Vilsund - så kører folk til Karup Ruten til Kastrup har omkring passagerer årligt. Det er rundt regnet færre, end der er nødvendigt for at nå et årligt passagertal på , som er minimum for at drive ruten, så den blot løber rundt økonomisk. I runde tal koster det kroner at flyve fra Thisted til Kastrup og retur... Vi har konstateret, at mens ruten fra Aalborg til København har haft en stigning i passagertallet på 20 procent, har vi ikke haft nogen fremgang, og jeg tror at forklaringen er den helt enkle, at passagererne ikke er til stede i lokalområdet trods alle forsikringer om det modsatte. De er der ikke, og kommer heller ikke selv om der både flyves tre daglige afgange og indsættes større fly rutens fremtid afhænger af en politisk beslutning som er ret enkel. Det handler om at afgøre, hvor mange penge, der skal hældes i en underskudsgivende rute, som der tilsyneladende ikke lokalt er det fornødne passager underlag til at drive som en forretning (Nordjyske 2007b).

44 Konklusion: En lokal lufthavn! Udviklingen af Thisted Lufthaven har således ikke på noget tidspunkt været drevet af national statslig styring, strategi eller planlægning, men i stedet været drevet af en netværkskollation af lokale erhvervsinteresser, gale flyvere, flydrømme, og private nationale/internationale flyoperatører. De lokale aktører var fast besluttet på, at de ville have en lokal lufthavn og som formåede at aktivere lokale, regionale, nationale og private interesser i relation til at få lufthavnen på dagsordenen og få gennemført de komplekse teknologiske, juridiske og økonomiske processer og netværk, som etableringen og udviklingen af en lufthavn krævede. Det lykkes en lille gruppe af mennesker i erhvervsforeningen på under to år at få fundet en egnet lokalitet, opkøbt jord, etableret startbaner og lufthavnsbygninger samt gøre lufthavnen klar til ruteflyvning. Thisted Lufthavn fra begyndelsen også været set som en vigtig del af et moderniseringsprojekt, hvor flyadgang kunne integrere området i den nationale økonomi og erhvervsudvikling.

45 Forsat Etableringen af lufthavnen er dog også kendetegnet af to meget forskellige faser: etablering og drift. Manglende komfort, frekvens og regularitet på ruten har over tid fået mange lokale til at fravælge ruten til fordel for de konkurrerende flyruter i Karup og Aalborg. Det naturlige opland til lufthavnen var for lille til, at det var muligt at flyve med tilstrækkelige store fly til at opfylde den standart de rejsende efterlyste. I udpræget grad en lokal lufthavn med en vigtig kulturel betydning for lokalbefolkningen og de lokalt rejsende. Handler betydningsmæssigt lokalt om langt mere end et stykke infrastruktur og transport af rejsende fra A-B.

46 Missing Links? Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt / lokalt tilbagegangssted Af Ida Sofie Gøtzsche Lange Ph.d.-studerende ved Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi og medlem af C-MUS, AAU Lea Louise Holst Laursen Lektor ved Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi og medlem af C-MUS, AAU Claus Lassen Lektor ved Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi og medlem af C-MUS, AAU

47 Tematik: Sted & Mobilitet i Yderområder Issues of movement, of too little movement for some or too much for others or the wrong sort or at the wrong time, are it seems central to many people s lives and to the operations of many small and large public, private and non-governmental organizations (Urry, 2007, s. 6)

48 Befolkningstilbagegang Indbyggertal i Hirtshals per 1. januar (danmarks statistik 2013) Årstal Befolkningstal Befolkningsprognose for Hirtshals (Hjørring Kommune 2012) Årstal Befolkningstal

49 Boliger i Hirtshals Hirtshals Hjørring Hirtshals Aalborg Gennemsnitlig pris pr. m 2 i 3. kvt. 2012: kr (totalkredit.dk)

50 Arbejdspladser i Hirtshals Virksomhederne på Hirtshals Havn (mere end 90 virksomheder) er i vækst og skaber 2723 jobs i Hjørring Kommune. Hvem skaber 2723 job i Hjørring Kommune? Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S

51 Forbindelser fra Hirtshals Antal skibe, gods og passagerer gennem Hirshals Havn År Skibe Godsomsætning, 1000 tons Passagerer, 1000 personer

52 Gintberg på Kanten Jeg har aldrig set så moderne en gris før noget andet sted i Danmark; Hjørring-Hirtshals-toget - det er state of the art, TGV i Frankrig-tog, der ræser af sted, det har ikke en skid med udkant at gøre, det er forkant, det er langt foran herovre! (DR1, 2011)

53 Paradoks! Folk flytter fra Hirtshals på trods af gode bosætningsbetingelser Kan stærke forbindelser blive til missing links?

54

55 Hirtshals: En ung by Steen Eiler Rasmussen & Knud Christiansen 1919

56 Mobilitet som generator for byudvikling Steen Eiler Rasmussen 1924

57 Modernisme og funktionalisme

58 Masterplanen

59 Resultatet

60 Effektiv infrastruktur og attraktivt byliv i clinch?

61 En mobilitetsmasterplan i øjenhøjde...? At møde Hirtshals - Fra landevejen - Fra toget - Fra færgen Vi træffer ikke valg om, hvorvidt vi kan lide noget på grundlag af eksplicit vurdering, en balanceopgørelse, der opvejer delelementerne. Vi laver en intuitiv vurdering af det hele endnu før kognitive processer kommer i spil, selvom disse, uden tvivl, senere vil blive brugt til at forklare, og begrunde, vores valg (McGilchrist i Pallasmaa, MacKeith, Tullberg, & Wynne-Ellis, 2005, s egen oversættelse).

62 At møde Hirtshals - Fra landevejen Foto: Google Streetview

63

64

65

66

67 At møde Hirtshals - Fra toget Friday, May : Hirtshals, Denmark I had my doubts about Hirtshals the moments I stepped off the train. The station is quite literally attached to a huge, sprawling ferry terminal and industrial port complex. At least, I figured, it couldn t be any worse than my recent experiences at Holyhead and Harwich

68

69

70

71

72 At møde Hirtshals - Fra færgen

73

74

75

76

77

78 at ankomme til Hirtshals by? Hvad er det så for en by, man er ankommet til? Der er ikke et entydigt svar på dette. Stedets oplevede identitet afhænger i høj grad af det enkelte sansende subjekt, af tid og årstid, af formålet med besøget, forventninger og fordomme og af en lang række andre påvirkende faktorer in situ og ex situ.

79 Hverdag i marts 2013 Stedet virker øde Den Grønne Plads Indtryk af forfald

80 Sommereftermiddag i juli 2013 Livlig gågade Den Grønne Plads Atmosfære

81 De to besøg i Hirtshals By er eksempler på, hvordan et steds karakter ikke er stabilt, men ændrer sig over tid. Men stedets karakter opleves også væsensforskelligt alt efter om man er gennemkørende eller besøgende Mobilitet er mere end A til B (Det ny mobilitetsparadigme) Den mobilitet, der skulle skabe en blomstrende by, er måske ved at underminere bylivet.

82 Pointe: MISSING LINKS Manglende sammenhæng mellem effektiv infrastruktur og attraktivt byliv. Konklusion: behov for ny samlet steds- og mobilitetstilgang! ><

83 Udledte fremtidige forskningsopgaver Udforsk aktørerne: Interviews med borgere, fraflyttere, erhvervsdrivende og andre lokale aktører i Hirtshals og Hjørring Kommune med fokus på at skaffe viden om byens status i brugernes bevidsthed. Dette skal medvirke til at kortlægge byens sociale profil og belyse lokal viden, der på anden vis er utilgængelig for udefrakommende. Havneundersøgelse: Undersøgelse blandt turist- og erhvervsrejsende gennem Hirtshals Havn med fokus på at afdække disse personers oplevelse af, viden om og interesse for Hirtshals by og nærområde. Undersøgelsen skal blandt andet afklare, om den kritiske masse af gennemrejsende rummer et skjult potentiale for byens fremtidige udvikling, eksempelvis som bosætningsby, erhvervsby eller turistdestination. Arkitektonisk/rumlig undersøgelse: Nærmere studier af byens centrale områder og af udviklingen af de oprindelige bykvarterer frem til i dag. Studierne skal vise forskelle og ligheder mellem de originale tegninger og det reelle billede af Hirtshals by og udpege mulige strategiske områder til byudvikling/renovering/redesign.

84 Kan en ændring i byens struktur, arkitektur og kobling til landskabet skabe det link, der binder by og infrastruktur bedre sammen? Foto:

85 BIG DATA AND MOBILITY RESEARCH TRAFIKDAGE 2013 AALBORG - DENMARK KRISTIAN HEGNER REINAU, AALBORG UNIVERSITY JOHN POLAK, IMPERIAL COLLEGE LONDON HENRIK HARDER, AALBORG UNIVERSITY

86 2,5 QUINTILLION BYTES OF DATA IS CREATED EVERY SINGLE DAY = BYTES OF DATA = DVD S (4,7GB) ( 01.IBM.COM/SOFTWARE/DATA/BIGDATA/ 10/ ) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

87 MOBILITY RESEARCH IN A BIG DATA ERA BIG DATA BACKGROUND FOR PUTTING BIG DATA ON THE AGENDA DEFINING BIG DATA BIG DATA IN MOBILITY RESEARCH MAIN BARRIER TODAY: PRIVACY A GAME CHANGER KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

88 BACKGROUND BIG DATA COST ACTION TU 0804 "SURVEY HARMONISATION WITH NEW TECHNOLOGIES IMPROVEMENT (SHANTI) EDITORS: JIMMY ARMOOGUM, PETER BONSALL, MICHAEL BROWNE, LINDA CHRISTENSEN, MARIO COOLS, ERIC CORNÉLIS, MARCO DIANA, HENRIK HARDER, KRISTIAN HEGNER REINAU, JEAN- PAUL HUBERT, TOBIAS KUHNIMHOF, JEAN- LOUP MADRE, ANASTASIA MOISEEVA, JOHN POLAK, MARIA TÉBAR SHANTI PRESENTATION EU COMISSION 2013: WHAT CAN (AND CAN T) BE DONE WITH NEW TECHNOLOGIES? KRISTIAN HEGNER REINAU, JOHN POLAK, HENRIK HARDER KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

89 BACKGROUND BIG DATA COST ACTION IC1203 EUROPEAN NETWORK EXPLORING RESEARCH INTO GEOSPATIAL INFORMATION CROWDSOURCING: SOFTWARE AND METHODOLOGIES FOR HARNESSING GEOGRAPHIC INFORMATION FROM THE CROWD (ENERGIC) WG1 LEADERS AND MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS KRISTIAN HEGNER REINAU AND HENRIK HARDER FOCUS: ACTORS AND THEIR MOTIVATION, CASESTUDIES, BUSINESS MODELS FOR VGI KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

90 NEW TECHNOLOGIES BIG DATA GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS - GPS, GLONASS, COMPASS) NEAR FIELD SYSTEMS (E.G. RFID, BLUETOOTH, ZIGBEE) COMMUNICATIONS (CELLULAR TELEPHONY GSM, 3G, 4G, WIFI, WIMAX) TRANSACTION SYSTEMS (E.G. SMART CARDS) EMBEDDED SENSORS (ON PEOPLE, VEHICLES, INFRASTRUCTURE) SENSOR NETWORKS USER CONTRIBUTED CONTENT (E.G. VOLUNTEER GEOGRAPHIC INFORMATION) CAMERA NETWORKS ( EG. CCTV) SOCIAL NETWORKS ( EG. FACEBOOK, TWITTER, FLICKR) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

91 CHANGING DATASCAPE FOR TRANSPORT RESEARCH BIG DATA KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

92 BIG DATA THE HYPE BIG DATA WORLD ECONOMIC FORUM 2012 BIG DATA, BIG IMPACT: NEW POSSIBILITIES FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT MCKINSEY: EFFICIENCY AND MILLIONS OF NEW JOB OPPORTUNITIES US GOVERNMENT 2012: 200 MILLION DOLLAR BIG DATA RESEARCH AND DEVELOPMENT INITIATIVE KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

93 DEFINING BIG DATA BIG DATA DATA WHOSE SIZE FORCES US TO LOOK BEYOND THE TRIED- AND- TRUE METHODS THAT ARE PREVALENT AT THAT TIME (JACOBS 2009, P.44) THREE V'S - VOLUME, VELOCITY AND VARIETY (MADDEN 2012) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

94 REAL-TIME & REAL-SPACE BIG DATA BUT NOW THE FOCUS HAS CHANGED AGAIN FOR BIG DATA IS NOT SPATIAL DATA PER SE BUT LIKE BIG SCIENCE, ITS DATA RELATES TO TEMPORAL SEQUENCES. NO LONGER IS THE SNAPSHOT IN TIME THE NORM. DATA THAT PERTAIN TO REAL TIME, GEOCODED TO THE FINEST SPACE- TIME RESOLUTION ARE BECOMING THE NEW NORM AND OUR TOOLS AND MODELS NEED TO ADAPT. (CHESHIRE & BATTY 2012, P.415) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

95 BIG DATA IN MOBILITY RESEARCH BIG DATA CITATION ANALYSIS OF ALL BIG DATA LITERATURE SCOPUS AND WEB OF SCIENCE: 713 PUBLICATIONS ONLY JOURNAL ARTICLES: 341 ARTICLES KEYWORD MOBILITY: 1 REFEREED JOURNAL ARTICLE (THEME COMPUTERS INTERNET) 1 CONFERENCE PROCEEDING WITH KEYWORD MOBILITY NO MOBILITY IN TITLES CONCLUSION THE MOBILITY RESEARCH FIELD HAS NOT EMBRACED THE CONCEPT YET KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

96 CHALLENGES WITH NEW TECHNOLOGIES (SHANTI WORK) BIG DATA THE MATTER OF ACCEPTANCE PRIVACY OPERATIONAL CHALLENGES ORGANIZATIONAL CHALLENGES COST KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

97 CHALLENGES WITH NEW TECHNOLOGIES (SHANTI WORK) BIG DATA THE MATTER OF ACCEPTANCE PRIVACY (GAME CHANGER IF WE WANT THE FULL POTENTIAL) OPERATIONAL CHALLENGES ORGANIZATIONAL CHALLENGES COST KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

98 MAINTAINING OUR PRIVACY AND ETHICS STANDARDS BIG DATA NEW TECHNOLOGIES RAISES NEW ISSUES GPS TRACKING: HOW CAN THE PRIVACY OF THE RESPONDENTS BE MAINTAINED WHEN GPS TRACKS ARE VISUALIZED? SEE (MICHAEL ET AL. 2006;MUHAMMAD, I ET AL. 2008) TRACKING ON MOBILE PHONES: HOW CAN WE MAINTAIN PRIVACY IN THE ANALYSIS (READES 2010) SOME ANALYSIS WE DO SOME WE DO NOT DO KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

99 CARTE BLANCE FOR COMPANIES BIG DATA BURIED WITHIN THE CONSENTS ONLINE USERS CLICK THROUGH WITHOUT EVER READING IS THEIR EXPLICIT APPROVAL TO ALLOW COMPANIES TO LEVERAGE FOR WHATEVER PURPOSE THEY DEEM APPROPRIATE ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION, E- MAILS, LIKES AND DISLIKES, POLITICAL LEANINGS, RELIGIOUS BELIEFS, AND PHOTOGRAPHS AND VIDEOS OF HIGHLY PERSONAL SCENES IN WHICH FACIAL AND SCENE RECOGNITION ALGORITHMS CAN BE EMPLOYED TO UNDERSTAND YOUR GENERAL BEHAVIORS AND HABITS, YOUR AGE, YOUR SEX, YOUR FRIENDS, TYPES OF PLACES YOU FREQUENT, AND THE TYPES OF PRODUCTS YOU BUY. ( SCHADT 2012, P.2) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

100 THE PRIVACY AND ETHICS PARADOX WG2 DO WE ACTUALLY HAVE A CHOICE? - WHAT IS OUR RAISON D ÊTRE, IF PRIVATE COMPANIES KNOW MORE THAN WE DO? KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B Simon Wind & Ditte Bendix Lanng URBAN DESIGN Aalborg Universitet Center for Mobilitet & Urbane Studies (C-MUS) H ow are specific mobile situations enabled and CENTER

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Udvikling af kystturisme i Limfjorden

Udvikling af kystturisme i Limfjorden Udvikling af kystturisme i Limfjorden Hvem er vi? Lea Louise Holst Laursen Lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi Civilingeniør i Urban Design, Ph.d. Forskningsområder: Regional udvikling,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn

Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Internationale rejsende i Aalborg Lufthavn Trafikdage 23. august 2016 Gunvor Riber Larsen Center for Mobilities and Urban Studies, AAU Indhold: Undersøgelsesformål og design Resultater Støttet af: Vækstforum,

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser lokationsbaserede oplevelser overblik Introduktion: En ny opfattelse af steder Mapping Mobile Annotation Social Networks and Games Case eksempel: Urban Art Explorer introduktion: En ny opfattelse af steder

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

En ny international flyrute hvor kommer de rejsende fra?

En ny international flyrute hvor kommer de rejsende fra? En ny international flyrute hvor kommer de rejsende fra? Andreas B. Holm Gritt G. Sørensen Line Borup Monica L. Kristensen Rasmus B. Rasmussen Thomas A. Nielsen Claus Lassen Center for Mobiliteter og Urbane

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND

STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK PLANLÆGNING I ØSTJYLLAND STRATEGISK FYSISK PLANLÆGNING ELLER LOBBYISM FOR INFRASTRUKTUR INVESTERINGER? SPECIALE I URBAN PLANNING & MANAGEMENT (PLAN & MILJØ) FORÅR 2008 AF KRISTIAN OLESEN INTRODUKTION

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger

Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger 1 Mobiltelefonens rolle i Intelligente Bygninger Lektor, PhD Marianne Graves Petersen PhD Stud. Raghid Kawash Interactivespaces.net IT-byen Katrinebjerg, Århus Forskning, undervisning (Århus Universitet,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

CSR i tiden muligheder og udfordringer?

CSR i tiden muligheder og udfordringer? CSR i tiden muligheder og udfordringer? Steen Vallentin Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS Center for Corporate Social Responsibility Copenhagen Business School sv.lpf@cbs.dk Tendenser Fra at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

BIG DATA, OPEN DATA OG DATA DREVEN INNOVATION. Morten Skov Jørgensen SW/ICT Engineer

BIG DATA, OPEN DATA OG DATA DREVEN INNOVATION. Morten Skov Jørgensen SW/ICT Engineer BIG DATA, OPEN DATA OG DATA DREVEN INNOVATION Morten Skov Jørgensen SW/ICT Engineer morten.skov@alexandra.dk Alexandra Instituttet er en non-profit virksomhed, der arbejder med anvendt forskning, udvikling

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lars Bo Larsen, MISP - Multimedia Information and Signal Processing Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet lbl@es.aau.

Lars Bo Larsen, MISP - Multimedia Information and Signal Processing Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet lbl@es.aau. Lars Bo Larsen, MISP - Multimedia Information and Signal Processing Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet lbl@es.aau.dk MISP - Multimedia Information and Signal Processing Vi beskæftiger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Hverdagsliv i 100 km byen

Hverdagsliv i 100 km byen Hverdagsliv i 100 km byen - om livet i den grænseløse bys mobilitetslandskaber Keynote Byplanmødet 2015 Professor Ole B. Jensen Vejen - en massiv petriskål! The road, more than simply a system of regulations

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere