Introduktion til den ny mobilitetsforskning Center for Mobilitet og Urbane Studier Aalborg Universitet Special Session

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til den ny mobilitetsforskning Center for Mobilitet og Urbane Studier Aalborg Universitet Special Session"

Transkript

1 Introduktion til den ny mobilitetsforskning Center for Mobilitet og Urbane Studier Aalborg Universitet Special Session Claus Lassen Center for Mobilities and Urban Studies Research Group for Urban Design Department of Architecture, Design and Media Technology

2 Formål Denne session præsenterer den mobilitetsforskning som foregår inden for det tværfaglige Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) på Aalborg Universitet. C- MUS samler alle AAU forskere, der på forskellig vis arbejder med mobilitetsstudier og forskning såsom turisme, transport, byplanlægning, urban design, sociologi, geografi, og globaliseringsstudier. Fælles for disse forskel lige felter er, at alle handler om mennesker og ting i bevægelse. I C-MUS arbejdes der med den nye mobilitetsforskning, som er opstået internationalt de sidste 10 år. Denne forskning tager udgangspunkt i at forså sammenhængen imellem samfundet og forskellige former for fysisk, virtuel og social mobilitet samt samspillet imellem disse. Mobilitet handler således i C-MUS om langt mere end fysiske bevægelser fra A til B mobilitet knytter sig i høj grad også til forskellige former for mening og betydning. På et anvendelsesorienteret plan har den nye mobilitetsforskning betydning for den måde, der konkret arbejdes med mobilitet i praksis. Derfor vil sessionen introducere til den nye mobilitetsforskning. Efterfølgende vil en række forskellige oplægsholdere fra C-MUS give eksempler på hvordan den nye mobilitetsforskning kan anvendes i praksis. Efter hvert oplæg vil der være tid til diskussion og refleksion.

3 Transport er bevægelse fra A til B

4 Mobilitet er mere end A til B

5 Samfundet må forståes gennem mobiliteter - John Urry s fem mobilitetsformer Fysiske rejser af mennesker (arbejde, fritid, familieliv, fornøjelse, immigration og flugt) Fysiske bevægelse af objekter til producenter, detailhandlere og forbrugere Oplevede rejser gennem forestillinger og hukommelse (tekster, TV, computer skærme og film) Virtuel rejser på Internettet Kommunikativ rejser gennem person til person beskeder (breve, postkort, fødselsdags- og julekort, telegrammer, telefoner, faxes, s, videokonferencer og skyping )

6

7 Indtil nu har viden om mobilitet været meget opdelt på fag og discipliner, men mobilitet er mere end A til B. Det handler bl.a. om: Fysisk infrastruktur og teknologi Turisme og stedsudvikling Byudvikling Identitet og sociale interaktioner Kultur og stedstilhør Miljø og bæredygtighed Globalisering og økonomisk konkurrenceevne ICT, kommunikation og nye medier

8 C-MUS er Danmarks første tværvidenskabelige forskningscenter der arbejder med alle disse dimensioner (oprettet i 2008) C-MUS går på tværs af de tre fakulteter: Samfundsvidenskab, Humaniora og det Teknisk & Ingeniørmæssige fakultet C-MUS er et internationalt meget velanskrevet center (faktisk er vi nok bedre kendt i udlandet en i Danmark endnu!) Et af C-MUS initiativer er Tænketanken Mobilitetsudfording Nordjylland (MUN) Mobilitetsudfording Nordjylland bringer C-MUS ud i konstruktiv dialog med det omgivende samfund

9 Nogle forskningsfelter i C-MUS Turisme og stedsudvikling Mobilitets Design Nationalpark Thy Letbaner Big Data Mobility management Mobilitetsudfordringer i Aalborg Øst Hverdagsmobilitet Historisk mobilitetsforskning Udvikling af Limfjordsområdet Sted og mobilitet i Hirtshals Aeromobilitet København Lufthavn som knudepunkt? og mange flere

10 Program del I Introduktion til den nye mobilitetsforskning i C-MUS v/claus Lassen, Aalborg Universitet Relationel hverdagsmobilitet v/simon Wind, Aalborg Universitet Da Thisted gik i luften v/claus Lassen, Aalborg Universitet

11 Program del II Missing Links Sted og Mobilitet i Hirtshals v/ida Gøtzsche Lange, Aalborg Universitet Togpendlingens sociale og terapeutiske potentialer v/hanne Louise Jensen, Aalborg Universitet Letbanens (im)mobilitet et byudviklingsperspektiv v/mette Olesen, Aalborg Universitet og COWI Big Data v/kristian Hegner Reinau, Aalborg Universitet

12 Efterfølgende C-MUS Workshop: Trafiksystemer og mobilitetsdesign Velkomst Introduktion: At arbejde med mobilitetsdesign oplæg ved Professor Ole B. Jensen Eksempel 1: Hvad er letbanen for en ting? oplæg ved Ph.D. stipendiat Mette Olesen Eksempel 2: At finde vej i udkanten oplæg ved Ph.D. stipendiat Maria Vestergaard Eksempel 3: Transportby eller leveby? oplæg ved Ph.D. stipendiat Ida Lange Workshop: Trafikmaskine og byrum problemer og potentialer introduktion ved Ph.D. stipendiat Ditte Bendix Workshoppen rundes af

13 Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi Claus Lassen Center for Mobilities and Urban Studies Research Group for Urban Design Department of Architecture, Design and Media Technology Aalborg University Kristian Hegner Reinau Center for Mobilities and Urban Studies Department of Development and Planning Aalborg University

14 Dansk Lufthavnsforskning Artiklen tager udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt på Aalborg Universitet, der fokuserer på tilblivelsen og udviklingen af de danske lufthavne i forhold til en samfundsmæssig forståelsesramme Formålet med et sådant forskningsprojekt er historisk at analysere, hvordan de enkelte lufthavne er blevet skabt, hvordan de har udviklet sig over tid samt hvilken rolle og betydning de samfundsmæssigt har i dag lokalt, nationalt og internationalt Forskningsprojektet fokuserer på de 15 historisk set vigtigste danske lufthavne Metodisk designet som et mobilt etnografisk felt studie, der benytter interviews, fokusgruppeinterviews, statistik, dokumentanalyser af aviser, arkivmateriale samt billeddokumentation som de primære dataindsamlingsteknikker I artiklen til trafikdage 2013 fokuseres der på tilblivelsen, udviklingen og den foreløbige afvikling af Thisted Lufthavn

15 Fra konventionel flyforskning til aeromobilitets studier Lufthavnen ofte været betragtet som neutrale punkter i et nationalt og globalt flysystem, der mest effektivt skulle afvikle flow af rejsende til, fra og igennem den enkelte lufthavn. Ligeledes har etablering af lufthavne i den konventionelle flyforskning traditionelt været set som en rendyrket økonomisk og teknisk disciplin, hvor den i teorien mest optimale geografiske lokalitet kunne findes ud fra rene økonomiske og tekniske parametre. Termen aeromobilitetsforskning, i stedet for slet og ret flyforskning, antyder et behov for at bygge bro i mellem en række forskellige skalaer der forbinder det globale aeromobilitetssystem med bestemte lokale aktører, steder, byer, interesser, netværk og relationer (Jensen & Lassen 2011) Cwerner et al. (2008) formulerer en alternativ dagsorden for en sådan ny tværfaglig og samfundsbevist aeromobilitetsforskning

16 Steder og mobilitetssystemer uden historie? En række lufthavnsstudier inden for den socialvidenskabelig forskning fremhævet lufthavnen som flow maskine (Fuller & Harley, 2004) mono-kulturelle friktionsløse enklaver (Hajer, 1999) tredje kultur (Eriksen & Døving, 1992) ikke-sted (Augé, 1995) strømmenes rum (Castells 1996)

17 Det teoretiske udgangspunkt Adey (2006) viser hvordan lufthavne i høj grad også er indlejret i de tidslige, rumlige og anvendelsesmæssige kontekster hvor ud fra de forbruges og produceres. Der eksisterer forskellige kontekstuelle geografier til lufthavnen (Cidell 2006). En lufthavn har relativt faste koordinater, har den mere karakter af den vektor (Merriman 2007). Lufthavnen som interface (Kesselring 2008).

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 De gale flyvere fra Thisted [ ] cafeteriet, som blev udliciteret, havde åben hver dag, så det var altid en stor oplevelse af komme i lufthavnen. Weekenderne var særdeles aktive, da skulle de private piloter have luftet deres fly, og kendte mand nogle af piloterne, var der altid et ledigt sæde, så man kunne komme til Skive, Års eller Herning og få en kop kaffe. Der kom altid en del fremmede fly og landede i lufthavnen for at besætningen lige kunne få en kop kaffe og en hyggelig flysnak (Pauelsen 2003:9).

29

30

31 Thisted flyklub af 1943 I Thisted have erhvervsfolk også et vågent øje for udnyttelsen af denne mulighed [rutefly]. Der var jo lang rejsetid fra Thisted til København, hvis man skulle rejse med tog, (en foredragsholder brugte i timer på at rejse fra Århus til Thisted) og der var stor interesse for en eventuel ruteflyvning eller taxaflyvning fra Thisted allerede i 1930 erne, men så kom urolighederne i Europa, som endte med anden verdenskrig og satte en foreløbig stopper for al videre udvikling af disse tanker (Paulsen 2003:2).

32 Vi så flyvning som fremtiden med store lys i øjnene "[ ] vi var tre mænd, der kom i tanke om, at vi skulle have lavet en lufthavn. Det var jo i forbindelse med, at vi skulle have købt en dobbeltdækkerbus til turisterne. Jeg havde jo det her lille flyselskab og så fløj vi til Lolland og købte den her dobbeltdækkerbus. Det var på vejen hjemad hvem var det vi havde med det var HM [H.M. Mortensen]og Jørgen Mikkelsen. HM var den gamle formand for lufthavnen. Der blev vi enige om, at det egentlig var smart, at man kunne flyve derned på 1,5 time fra Thisted. Man burde lave en lufthavn - sådan opstod idéen i flyet på vej hjem. Vi sad alle tre i forskellige foreninger. Én sad I erhvervsrådet, andre i en klub der hed round table vi var jo unge dengang. Så vi kom i tanke om, at vi laver sgu en lufthavn i Thisted og det gjorde vi så" Jens Steffensen, Bestyrelsesformand North Flying A/S (Fokusgruppeinterview 2011).

33 den omvendte Mads Clausen-effekt Under Erhvervsrådets bestræbelser for at skaffe erhvervsmæssig aktivitet til egnen var det erfaret, at en lufthavn var uvurderlig. På Als havde Mads Clausen på Danfoss magtet næsten på egen hånd at etablere en lufthavn ved Sønderborg, og Lego gjorde tilsvarende i Billund. Nu drømte det startende udvalg om den omvendte Mads Clausen-effekt : I Thy skulle en lufthavn medvirke til at tilkalde industri med mangel på plads og stabil arbejdskraft Fogtmann (1995:2).

34 så skal jeg nok sørge for, at der også kommer en rute Vi brugte jo argumentet om ruteflyvning til København for at overbevise kommunen, men så sagde borgmester Mikkelsen: Mine herrer - vi kan altså ikke bygge en lufthavn uden en garanti for at der kommer ruteflyvning til København. Det er jo egentlig logik. Så stak vi hovederne sammen og fandt ud af, at vi var nødt til at starte flyveren og så flyve over til Trafikminister Guldberg. Det er jo en af de gode historier. Vi sad ovre hos Guldberg, og han var vældig positiv over for det. Det ville han egentlig godt love os. Han smågrinte lidt over os tre og så sagde han: Ja, hvis I virkelig mener I kan løfte opgaven med at bygge en lokal lufthavn, så skal jeg nok sørge for, at der også kommer en rute. Da vi først havde den hjemme, så var vi jo egentlig færdige - men så sagde vi, kan vi ikke lige få et stykke papir med to linjer, der bekræfter det. Og det fik vi til borgmesteren. Hans sekretær lavede lige tre linjer i en fart, som vi kunne stikke i lommen og flyve hjem igen. Han grinte for han troede ikke på det med at private (altså kommunen) kunne løfte selv at lave en lufthavn" Jens Steffensen, Bestyrelsesformand North Flying A/S (Fokusgruppeinterview 2011).

35 Jorden blev købt på tre weekender! Vi lavede straks et stykke papir og fandt ud af hvilken gårdejere der have jord i det 1,5 kilometer store område og så begyndte vi. Vi brugte tre weekender på at handle og så fik købt den jord. Det købte vi så privat for egen regning i første omgang. Det kunne tekniskforvaltning jo hellere ikke forstå kunne lade sig gøre. Vi brugte den med at vi havde jo en lille flyplads ude i Sennels som vi skulle have flyttet vi kunne ikke være der ud mere. Det var landinspektøren godt nok ikke helt vild med at vi gik rundt og sagde, at det var den flyplads vi skulle have flyttet. Den græsbane vi havde der ude men det gjorde vi. På den måde fik vi jo handlet priserne ned på jorden det tog vist tre weekender så havde vi købt det jord af de syv gårde Jens Steffensen, Bestyrelsesformand North Flying A/S (Fokusgruppeinterview 2011).

36 Beslutning/begivenhed Beslutning præsenteres første gang i erhvervsudvalgets Idé- og kontaktudvalg Oktober 1968 Flyvnings betydning og udvikling samt en mulig placering af en lufthavn blev diskuteret i Idé- og kontaktudvalget 11 november 1968 Erhvervsrådets bestyrelse orienteres om planerne 12. december 1968 Ide- og kontaktudvalgets 3-mandsudvalg indgår købsaftaler med lodsejere. Samtidig bliver Phønix bedt om jordbundundersøgelser og skitseprojekt 1. marts 1969 Syvmands udvalg besøger Sønderborg Lufthavn 11. marts 1969 De konkretiserede planer foreligges erhvervsråd med et budget på 2 mill. Det besluttes at kontakte amt/kommuner om støtte og lufthavnsudvalg nedsættes 13. marts 1969 Møde med Thisted kommune og Thisted amt 2. april 1969 Den danske landmandsbank giver tilsagn om anlægskredit på 2 mill. 11. april 1969 Erhvervsråd laver samlet indstilling til amt og kommuner 13. maj 1969 Godkendelsesansøgning fremsendes til luftfartsdirektoratet 16. maj1969 Luftfarts direktoratet godkender placering 29 august 1969 Første møde i etableringsudvalg 1. september 1969 Anlægsudgifterne overskides til 3 millioner. 14. november 1969 Forhandling med Sterling Airways om beflyvning om forpagtning af lufthavn 8. december 1969 Landingsbane planeret og udlagt 24. december 1969 Kontrakt med Sterling underskrives 27 juli 1969 Lufthavnsbestyrelse til møde i trafikministeriet SAS overtager 24. august 1969 Lufthavn indviedes 13. september 1970 SAS starter rutetrafik 1. november 1970

37

38

39 Begyndelsen til enden? Maskinens manglende trykkabine medfører, at nogle passagerer ved fremkomsten er generet af utilpashed, herunder hovedpine. Dette findes særdeles uheldigt, da disse passagerer i reglen skal til møder, konferencer etc., hvor det er vigtigt, at velbefindendet er i orden Thisted Handels og Industriforening i en henvendelse til Thisted Lufthavnsbestyrelse (Poulsen 2002:42-43).

40

41 Mere end fra A til B Et godt og velfungerende erhvervsliv er alfa og omega for en egn som Thy. Og ikke mindst derfor er det af afgørende betydning for alle thyboer, at vi har en moderne og velfungerende lufthavn. Den sætter Thys virksomheder i stand til hurtigt at komme rundt i verden, og den betyder at endnu flere er i stand til at besøge egnen. På den måde er lufthavnen en vigtig brik i arbejdet med sælge egnen, og den har i særlig grad en praktisk betydning, fordi den øvrige kollektive trafik til og fra Thy hører til blandt landets dårligste Svend Heiselberg, formand for Thisted Lufthavn (Thisted Dagblad 1995b)

42 Små fly giver problemer Det er en lille time siden, at piloterne ved afgangen fra Kastrup advarede om, at den hårde modvind kunne give en lille forsinkelse på Scan-Cons rute fra København til Thisted, og at det godt kunne komme til at ryste lidt under landingen. Det sidste holder mere end stik. Fra cruise-højden på 2,5 kilometer går det lille fly, som ikke har trykkabine, ned gennem de lave skyer. I et kort øjeblik er det, som om en stor hånd tager ved maskinen og ryster den. Var det ikke for selerne i sædet, ville de fem passagerer have det som terninger i et raflebæger. Men i stedet for panik imponeres man af piloternes professionalisme, der køligt og kontrolleret lander maskinen engleblidt Journalist Morten Crone (Berlingske Business 2003).

43 Et foreløbigt puntum! Vi har hele tiden troet på, at passagererne nok skulle komme, men det er aldrig sket. Der er ganske enkelt for mange, som vælger at flyve fra Aalborg - og ser vi syd for Vilsund - så kører folk til Karup Ruten til Kastrup har omkring passagerer årligt. Det er rundt regnet færre, end der er nødvendigt for at nå et årligt passagertal på , som er minimum for at drive ruten, så den blot løber rundt økonomisk. I runde tal koster det kroner at flyve fra Thisted til Kastrup og retur... Vi har konstateret, at mens ruten fra Aalborg til København har haft en stigning i passagertallet på 20 procent, har vi ikke haft nogen fremgang, og jeg tror at forklaringen er den helt enkle, at passagererne ikke er til stede i lokalområdet trods alle forsikringer om det modsatte. De er der ikke, og kommer heller ikke selv om der både flyves tre daglige afgange og indsættes større fly rutens fremtid afhænger af en politisk beslutning som er ret enkel. Det handler om at afgøre, hvor mange penge, der skal hældes i en underskudsgivende rute, som der tilsyneladende ikke lokalt er det fornødne passager underlag til at drive som en forretning (Nordjyske 2007b).

44 Konklusion: En lokal lufthavn! Udviklingen af Thisted Lufthaven har således ikke på noget tidspunkt været drevet af national statslig styring, strategi eller planlægning, men i stedet været drevet af en netværkskollation af lokale erhvervsinteresser, gale flyvere, flydrømme, og private nationale/internationale flyoperatører. De lokale aktører var fast besluttet på, at de ville have en lokal lufthavn og som formåede at aktivere lokale, regionale, nationale og private interesser i relation til at få lufthavnen på dagsordenen og få gennemført de komplekse teknologiske, juridiske og økonomiske processer og netværk, som etableringen og udviklingen af en lufthavn krævede. Det lykkes en lille gruppe af mennesker i erhvervsforeningen på under to år at få fundet en egnet lokalitet, opkøbt jord, etableret startbaner og lufthavnsbygninger samt gøre lufthavnen klar til ruteflyvning. Thisted Lufthavn fra begyndelsen også været set som en vigtig del af et moderniseringsprojekt, hvor flyadgang kunne integrere området i den nationale økonomi og erhvervsudvikling.

45 Forsat Etableringen af lufthavnen er dog også kendetegnet af to meget forskellige faser: etablering og drift. Manglende komfort, frekvens og regularitet på ruten har over tid fået mange lokale til at fravælge ruten til fordel for de konkurrerende flyruter i Karup og Aalborg. Det naturlige opland til lufthavnen var for lille til, at det var muligt at flyve med tilstrækkelige store fly til at opfylde den standart de rejsende efterlyste. I udpræget grad en lokal lufthavn med en vigtig kulturel betydning for lokalbefolkningen og de lokalt rejsende. Handler betydningsmæssigt lokalt om langt mere end et stykke infrastruktur og transport af rejsende fra A-B.

46 Missing Links? Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt / lokalt tilbagegangssted Af Ida Sofie Gøtzsche Lange Ph.d.-studerende ved Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi og medlem af C-MUS, AAU Lea Louise Holst Laursen Lektor ved Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi og medlem af C-MUS, AAU Claus Lassen Lektor ved Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi og medlem af C-MUS, AAU

47 Tematik: Sted & Mobilitet i Yderområder Issues of movement, of too little movement for some or too much for others or the wrong sort or at the wrong time, are it seems central to many people s lives and to the operations of many small and large public, private and non-governmental organizations (Urry, 2007, s. 6)

48 Befolkningstilbagegang Indbyggertal i Hirtshals per 1. januar (danmarks statistik 2013) Årstal Befolkningstal Befolkningsprognose for Hirtshals (Hjørring Kommune 2012) Årstal Befolkningstal

49 Boliger i Hirtshals Hirtshals Hjørring Hirtshals Aalborg Gennemsnitlig pris pr. m 2 i 3. kvt. 2012: kr (totalkredit.dk)

50 Arbejdspladser i Hirtshals Virksomhederne på Hirtshals Havn (mere end 90 virksomheder) er i vækst og skaber 2723 jobs i Hjørring Kommune. Hvem skaber 2723 job i Hjørring Kommune? Hirtshals Havn P O R T O F H I R T S H A L S

51 Forbindelser fra Hirtshals Antal skibe, gods og passagerer gennem Hirshals Havn År Skibe Godsomsætning, 1000 tons Passagerer, 1000 personer

52 Gintberg på Kanten Jeg har aldrig set så moderne en gris før noget andet sted i Danmark; Hjørring-Hirtshals-toget - det er state of the art, TGV i Frankrig-tog, der ræser af sted, det har ikke en skid med udkant at gøre, det er forkant, det er langt foran herovre! (DR1, 2011)

53 Paradoks! Folk flytter fra Hirtshals på trods af gode bosætningsbetingelser Kan stærke forbindelser blive til missing links?

54

55 Hirtshals: En ung by Steen Eiler Rasmussen & Knud Christiansen 1919

56 Mobilitet som generator for byudvikling Steen Eiler Rasmussen 1924

57 Modernisme og funktionalisme

58 Masterplanen

59 Resultatet

60 Effektiv infrastruktur og attraktivt byliv i clinch?

61 En mobilitetsmasterplan i øjenhøjde...? At møde Hirtshals - Fra landevejen - Fra toget - Fra færgen Vi træffer ikke valg om, hvorvidt vi kan lide noget på grundlag af eksplicit vurdering, en balanceopgørelse, der opvejer delelementerne. Vi laver en intuitiv vurdering af det hele endnu før kognitive processer kommer i spil, selvom disse, uden tvivl, senere vil blive brugt til at forklare, og begrunde, vores valg (McGilchrist i Pallasmaa, MacKeith, Tullberg, & Wynne-Ellis, 2005, s egen oversættelse).

62 At møde Hirtshals - Fra landevejen Foto: Google Streetview

63

64

65

66

67 At møde Hirtshals - Fra toget Friday, May : Hirtshals, Denmark I had my doubts about Hirtshals the moments I stepped off the train. The station is quite literally attached to a huge, sprawling ferry terminal and industrial port complex. At least, I figured, it couldn t be any worse than my recent experiences at Holyhead and Harwich

68

69

70

71

72 At møde Hirtshals - Fra færgen

73

74

75

76

77

78 at ankomme til Hirtshals by? Hvad er det så for en by, man er ankommet til? Der er ikke et entydigt svar på dette. Stedets oplevede identitet afhænger i høj grad af det enkelte sansende subjekt, af tid og årstid, af formålet med besøget, forventninger og fordomme og af en lang række andre påvirkende faktorer in situ og ex situ.

79 Hverdag i marts 2013 Stedet virker øde Den Grønne Plads Indtryk af forfald

80 Sommereftermiddag i juli 2013 Livlig gågade Den Grønne Plads Atmosfære

81 De to besøg i Hirtshals By er eksempler på, hvordan et steds karakter ikke er stabilt, men ændrer sig over tid. Men stedets karakter opleves også væsensforskelligt alt efter om man er gennemkørende eller besøgende Mobilitet er mere end A til B (Det ny mobilitetsparadigme) Den mobilitet, der skulle skabe en blomstrende by, er måske ved at underminere bylivet.

82 Pointe: MISSING LINKS Manglende sammenhæng mellem effektiv infrastruktur og attraktivt byliv. Konklusion: behov for ny samlet steds- og mobilitetstilgang! ><

83 Udledte fremtidige forskningsopgaver Udforsk aktørerne: Interviews med borgere, fraflyttere, erhvervsdrivende og andre lokale aktører i Hirtshals og Hjørring Kommune med fokus på at skaffe viden om byens status i brugernes bevidsthed. Dette skal medvirke til at kortlægge byens sociale profil og belyse lokal viden, der på anden vis er utilgængelig for udefrakommende. Havneundersøgelse: Undersøgelse blandt turist- og erhvervsrejsende gennem Hirtshals Havn med fokus på at afdække disse personers oplevelse af, viden om og interesse for Hirtshals by og nærområde. Undersøgelsen skal blandt andet afklare, om den kritiske masse af gennemrejsende rummer et skjult potentiale for byens fremtidige udvikling, eksempelvis som bosætningsby, erhvervsby eller turistdestination. Arkitektonisk/rumlig undersøgelse: Nærmere studier af byens centrale områder og af udviklingen af de oprindelige bykvarterer frem til i dag. Studierne skal vise forskelle og ligheder mellem de originale tegninger og det reelle billede af Hirtshals by og udpege mulige strategiske områder til byudvikling/renovering/redesign.

84 Kan en ændring i byens struktur, arkitektur og kobling til landskabet skabe det link, der binder by og infrastruktur bedre sammen? Foto:

85 BIG DATA AND MOBILITY RESEARCH TRAFIKDAGE 2013 AALBORG - DENMARK KRISTIAN HEGNER REINAU, AALBORG UNIVERSITY JOHN POLAK, IMPERIAL COLLEGE LONDON HENRIK HARDER, AALBORG UNIVERSITY

86 2,5 QUINTILLION BYTES OF DATA IS CREATED EVERY SINGLE DAY = BYTES OF DATA = DVD S (4,7GB) ( 01.IBM.COM/SOFTWARE/DATA/BIGDATA/ 10/ ) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

87 MOBILITY RESEARCH IN A BIG DATA ERA BIG DATA BACKGROUND FOR PUTTING BIG DATA ON THE AGENDA DEFINING BIG DATA BIG DATA IN MOBILITY RESEARCH MAIN BARRIER TODAY: PRIVACY A GAME CHANGER KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

88 BACKGROUND BIG DATA COST ACTION TU 0804 "SURVEY HARMONISATION WITH NEW TECHNOLOGIES IMPROVEMENT (SHANTI) EDITORS: JIMMY ARMOOGUM, PETER BONSALL, MICHAEL BROWNE, LINDA CHRISTENSEN, MARIO COOLS, ERIC CORNÉLIS, MARCO DIANA, HENRIK HARDER, KRISTIAN HEGNER REINAU, JEAN- PAUL HUBERT, TOBIAS KUHNIMHOF, JEAN- LOUP MADRE, ANASTASIA MOISEEVA, JOHN POLAK, MARIA TÉBAR SHANTI PRESENTATION EU COMISSION 2013: WHAT CAN (AND CAN T) BE DONE WITH NEW TECHNOLOGIES? KRISTIAN HEGNER REINAU, JOHN POLAK, HENRIK HARDER KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

89 BACKGROUND BIG DATA COST ACTION IC1203 EUROPEAN NETWORK EXPLORING RESEARCH INTO GEOSPATIAL INFORMATION CROWDSOURCING: SOFTWARE AND METHODOLOGIES FOR HARNESSING GEOGRAPHIC INFORMATION FROM THE CROWD (ENERGIC) WG1 LEADERS AND MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS KRISTIAN HEGNER REINAU AND HENRIK HARDER FOCUS: ACTORS AND THEIR MOTIVATION, CASESTUDIES, BUSINESS MODELS FOR VGI KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

90 NEW TECHNOLOGIES BIG DATA GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS - GPS, GLONASS, COMPASS) NEAR FIELD SYSTEMS (E.G. RFID, BLUETOOTH, ZIGBEE) COMMUNICATIONS (CELLULAR TELEPHONY GSM, 3G, 4G, WIFI, WIMAX) TRANSACTION SYSTEMS (E.G. SMART CARDS) EMBEDDED SENSORS (ON PEOPLE, VEHICLES, INFRASTRUCTURE) SENSOR NETWORKS USER CONTRIBUTED CONTENT (E.G. VOLUNTEER GEOGRAPHIC INFORMATION) CAMERA NETWORKS ( EG. CCTV) SOCIAL NETWORKS ( EG. FACEBOOK, TWITTER, FLICKR) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

91 CHANGING DATASCAPE FOR TRANSPORT RESEARCH BIG DATA KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

92 BIG DATA THE HYPE BIG DATA WORLD ECONOMIC FORUM 2012 BIG DATA, BIG IMPACT: NEW POSSIBILITIES FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT MCKINSEY: EFFICIENCY AND MILLIONS OF NEW JOB OPPORTUNITIES US GOVERNMENT 2012: 200 MILLION DOLLAR BIG DATA RESEARCH AND DEVELOPMENT INITIATIVE KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

93 DEFINING BIG DATA BIG DATA DATA WHOSE SIZE FORCES US TO LOOK BEYOND THE TRIED- AND- TRUE METHODS THAT ARE PREVALENT AT THAT TIME (JACOBS 2009, P.44) THREE V'S - VOLUME, VELOCITY AND VARIETY (MADDEN 2012) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

94 REAL-TIME & REAL-SPACE BIG DATA BUT NOW THE FOCUS HAS CHANGED AGAIN FOR BIG DATA IS NOT SPATIAL DATA PER SE BUT LIKE BIG SCIENCE, ITS DATA RELATES TO TEMPORAL SEQUENCES. NO LONGER IS THE SNAPSHOT IN TIME THE NORM. DATA THAT PERTAIN TO REAL TIME, GEOCODED TO THE FINEST SPACE- TIME RESOLUTION ARE BECOMING THE NEW NORM AND OUR TOOLS AND MODELS NEED TO ADAPT. (CHESHIRE & BATTY 2012, P.415) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

95 BIG DATA IN MOBILITY RESEARCH BIG DATA CITATION ANALYSIS OF ALL BIG DATA LITERATURE SCOPUS AND WEB OF SCIENCE: 713 PUBLICATIONS ONLY JOURNAL ARTICLES: 341 ARTICLES KEYWORD MOBILITY: 1 REFEREED JOURNAL ARTICLE (THEME COMPUTERS INTERNET) 1 CONFERENCE PROCEEDING WITH KEYWORD MOBILITY NO MOBILITY IN TITLES CONCLUSION THE MOBILITY RESEARCH FIELD HAS NOT EMBRACED THE CONCEPT YET KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

96 CHALLENGES WITH NEW TECHNOLOGIES (SHANTI WORK) BIG DATA THE MATTER OF ACCEPTANCE PRIVACY OPERATIONAL CHALLENGES ORGANIZATIONAL CHALLENGES COST KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

97 CHALLENGES WITH NEW TECHNOLOGIES (SHANTI WORK) BIG DATA THE MATTER OF ACCEPTANCE PRIVACY (GAME CHANGER IF WE WANT THE FULL POTENTIAL) OPERATIONAL CHALLENGES ORGANIZATIONAL CHALLENGES COST KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

98 MAINTAINING OUR PRIVACY AND ETHICS STANDARDS BIG DATA NEW TECHNOLOGIES RAISES NEW ISSUES GPS TRACKING: HOW CAN THE PRIVACY OF THE RESPONDENTS BE MAINTAINED WHEN GPS TRACKS ARE VISUALIZED? SEE (MICHAEL ET AL. 2006;MUHAMMAD, I ET AL. 2008) TRACKING ON MOBILE PHONES: HOW CAN WE MAINTAIN PRIVACY IN THE ANALYSIS (READES 2010) SOME ANALYSIS WE DO SOME WE DO NOT DO KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

99 CARTE BLANCE FOR COMPANIES BIG DATA BURIED WITHIN THE CONSENTS ONLINE USERS CLICK THROUGH WITHOUT EVER READING IS THEIR EXPLICIT APPROVAL TO ALLOW COMPANIES TO LEVERAGE FOR WHATEVER PURPOSE THEY DEEM APPROPRIATE ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION, E- MAILS, LIKES AND DISLIKES, POLITICAL LEANINGS, RELIGIOUS BELIEFS, AND PHOTOGRAPHS AND VIDEOS OF HIGHLY PERSONAL SCENES IN WHICH FACIAL AND SCENE RECOGNITION ALGORITHMS CAN BE EMPLOYED TO UNDERSTAND YOUR GENERAL BEHAVIORS AND HABITS, YOUR AGE, YOUR SEX, YOUR FRIENDS, TYPES OF PLACES YOU FREQUENT, AND THE TYPES OF PRODUCTS YOU BUY. ( SCHADT 2012, P.2) KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

100 THE PRIVACY AND ETHICS PARADOX WG2 DO WE ACTUALLY HAVE A CHOICE? - WHAT IS OUR RAISON D ÊTRE, IF PRIVATE COMPANIES KNOW MORE THAN WE DO? KRISTIAN HEGNER REINAU DEPARTMENT OF DEVELOPMENT AND PLANNING THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE AALBORG UNIVERSITY

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi

Da Thisted gik i luften! - en analyse af Thisted Lufthavns historie og sociologi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den programmerbare by

Den programmerbare by Den programmerbare by Informationsteknologi og planlægning Oplæg til Danskbyplanlaboratoriums kursus Danske Byers Udfordringer 2012 Lund 5. december 2012 Professor Ole B. Jensen Department Of Architecture,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

Velkommen til SEMINARET: HVORDAN KAN BIG DATA ØGE KONKURRENCEEVNEN HOS DANSKE VIRKSOMHEDER?

Velkommen til SEMINARET: HVORDAN KAN BIG DATA ØGE KONKURRENCEEVNEN HOS DANSKE VIRKSOMHEDER? Velkommen til SEMINARET: HVORDAN KAN BIG DATA ØGE KONKURRENCEEVNEN HOS DANSKE VIRKSOMHEDER? PROGRAM Kl. 14.00 Kl. 14.15 Kl. 14.30 Kl. 15.10 Kl. 15.35 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Registrering Med networking og

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere