GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013"

Transkript

1 UDGIFTER: KONTO EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke må stige mere end højst 7,0 procent (ved uændret grundskyldspromille). Stigningen fastsættes fra centralt hold hvert år og kan maximalt være på 7,0 %. Loftet er de seneste fire år blevet fastsat til 6,5%. Den nye regering har lagt op til at stigningerne skal være på det maksimale. Vi budgettere derfor med 7,0 %. Budget Loft 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 7,0% Faktisk stigning / opkrævet af Aarhus Kommune 4,5% 6,5% 6,5% 4,1% 7,0% KONTO VAND Kontoen indeholder udgifter til fællesvand. Der budgetteres med en stigning på 2 % i forhold til faktiske priser for Budgettet er beregnet udfra de seneste tilgængelige målinger KONTO RENOVATION Der budgetteres med en stigning på 2 % i forhold til faktiske priser for Aarhus: Budget Budget Budget Budget Budget Boligbidrag til fællesordninger pr. enfamilieboliger 1.282, , , , ,00 Boligbidrag til fællesordninger pr. etagebolig 769,41 772,50 750,87 741,00 645,00 Boligbidrag fællesordninger pr. kollegiebolig o.l. 320,59 321,88 313,12 309,00 270, L container indsamling/behandling af 904,95 860,05 860,05 896,10 900, L container indsamling/behandling af 977,47 944,56 944,56 982,62 965, L container indsamling/behandling af 1.640, , , , , L container indsamling/behandling af restaffald 1 ugentlig tømning 4.416, , , , ,00 Nedgravet container (Aarhus midtby) lejlighed inkl. boligbidrag Nedgravet container (udenfor Aarhus midtby) lejlighed ekskl. boligbidrag 4m3 pr. år 1.580, , , ,00 Ry: Som følge af overgang til den nye indsamlingsordning har det ikke været muligt at få afdækket udgifterne til renovation herunder de nye affaldsløsninger i Ry afdelingerne. Budgettet er derfor udarbejdet med udgangspunkt i 2012 tallene tillagt 2 %. Såfremt det er muligt at få afdækket priserne for 2013 inden udsendelse til beboerne vil budgettet blive korrigeret. KONTO FORSIKRING Bygningsforsikringen fordeles i afdelingerne efter antal kvm samt skadesstatistikken for det pågældende år. Budgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af en forventet præmiestigning på 5 % i forhold til 2012 præmien. KONTO EL Der budgetteres med en stigning på 2 % i forhold til faktiske priser for Forbruget udregnes efter konstateret forbrug på budgettidspunktet.

2 KONTO MÅLERPASNING M.V. For udarbejdelse af forbrugsregnskaber betaler afdelingen følgende til administrationen pr. forbrugsregnskab: Administrationen laver det hele Administrationen lave kun noget af det KONTO ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL SELSKABET Ifølge bekendtgørelsen skal den fulde administrationsudgift opkræves i bidrag. Administrationsbidrag KONTO HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND Beløbet for afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden i 2011 udgjorde årligt 227 kr. pr. lejemålsenhed. Beløbet skal reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned. Nettoprisindekset for april 2006 er 113,4. Der skal i 2007 årligt henlægges 200 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden for selskabet som helhed i likvide midler udgør mindst 4.391,00 kr. pr. lejemålsenhed. Pr forventes den disponible del af dispositionsfonden - som følge af udlån til afdelingerne - at udgøre kr. 3,0 mill. Østjysk Bolig forventer stk. lejemålsenheder i 2013 som svarer til kr ,00 kr. pr. lejemålsenhed. Da Østjysk Boligs disponible del af dispositionsfonden er mindre end minimumskravet på 4.391,00 kr. pr. lejemålsenhed skal afdelingerne henlægge i KONTO BIDRAG TIL LANDSBYGGEFONDEN A-indskud Afdelinger der er taget i brug før , skal efter lovens 23 yde årlige bidrag med et fast beløb hvert år. G-indskud Der er to skæringstidspunkter. Boliger opført før og boliger opført før Bidragene reguleres på basis af den konstaterede udvikling i reguleringsindekset for boligbyggeri med udgangspunkt i indekset pr Vi forventer en stigning i reguleringsindekset for boligbyggeri på 1 %. Budget Boliger opført før ,65 55,65 56,00 58,20 58,78 Boliger opført mellem og ,90 24,90 25,00 26,00 26,26

3 KONTO RENHOLDELSE Der er ikke indgået ny mønster overenskomst endnu, så derfor er der budgetteret med en lønstigning til ejendomsfunktionærene på 1 % og uændret procentsats i pension. Vedligeholdelse af grønne områder og vinterforanstaltninger er udliciteret frem til Udgiften reguleres jf. de indgåede aftaler. I afdelinger med trappevask og vinduespolering er udgiften reguleret med 2 % KONTO ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto viser, hvor meget der skal forbruges i budgetåret til daglige reparationer m.v. Beløbet er budgetteret udfra forbrug de tidligere år. KONTO PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Denne konto viser, hvor meget der skal forbruges i budgetåret af de opsparede henlæggelser på konto 401. Det beløb der forbruges på 1 år, bliver fratrukket under konto 401 opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet er budgetteret udfra vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 15 år. KONTO FORBRUG VEDR. FÆLLESVASKERI Såfremt der er mulighed for at opgøre forbruget separat, er der budgetteret med en udgift her. Ellers vil udgiften indgå i budgettallet på konto 107 vandudgift og konto 111 eludgift. De fleste vaskerier har fået installeret el og vandmålere, som der afregnes efter. KONTO DRIFT AF MØDE OG SELSKABSLOKALER Såfremt afdelingen har et møde eller selskabslokale er der budgetteret udfra forbrug tidligere år. KONTO ADVOKATUDGIFTER Kontoen vedrører udgifter til advokat i forbindelse med flytteopgørelser samt tvister i sager med beboere KONTO AFDELINGSMØDE KONTO Der budgetteres med MEDLEMSKONTINGENT en stigning på 3% i forhold TIL til den LANDSFORENINGEN, faktiske pris i Lejlighed 98,81 101,58 104,12 107,24 108,32 Enkelt værelse 32,94 33,86 34,71 35,75 36,11 KONTO TELEFON EJENDOMSFUNKTIONÆRER KONTO DIVERSE UDGIFTER IFM. EJENDOMSFUNKTIONÆR KONTO DIVERSE UDGIFTER IFM. AFDELINGSBESTYRELSER Det kan evt. være farvepatroner, kopipapir, kalender m.v. KONTO REPRÆSENTANTSKABSKURSUS Der er budgetteret med deltagelse af alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ansatte i afdelingen. Pr. deltager 2.000, , , , ,00

4 KONTO HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Denne konto viser hvor meget, der skal spares op i budgetåret for at der er penge på konto 401 (opsparede henlæggelser) i årene fremover. Henlæggelsen er budgetteret på grundlag af planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser de kommende 15 år iflg. vedligeholdelsesplanen. KONTO YDELSER VEDR. FORBEDRINGSARBEJDER/OMBYGNING/RENOVERING Såfremt afdelingerne har fået udført nogle forbedringsarbejder m.v., som afdelingen ikke har sparet op til, er der budgetteret med en udgift til kreditforeningen eller en afskrivning. KONTO AFDRAG FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto 201. Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO RENTER FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO AFVIKLING AF UNDERSKUD Såfremt afdelingen har et underskud fra tidligere år, er der budgettet med et beløb til afvikling. Underskudet afvikles over 3 år.

5 INDTÆGTER: KONTO BEBOELSE Dette beløb er det lejerne betaler over deres nettohusleje. KONTO INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Dette beløb er det lejerne betaler til B-ordning. Så der er mulighed for at istandsætte lejlighederne i boperioden. KONTO AFDRAG FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto 126. Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO FORRENTNING AF AFDELINGENS MELLEMREGNING Der er budgetteret med en rente af mellemregningen på 3,0 %. Som følge af ny lovginning vil det være den faktiske forrentning af midlerne i fælles kapitalforvaltning som indtægtføres i afdelingerne. Dvs. at ovenstående rente kan ændres som følge af udviklingen på kapitalmarkederne. KONTO RENTE FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto 131. Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO INDTÆGT VEDR. VASKERI Såfremt afdelingen har et fællesvaskeri vil der være budgetteret med en indtægt udfra de konstaterede indtægter i de seneste regnskabsår. KONTO DRIFT AF MØDE OG SELSKABSLOKALER Såfremt afdelingen har et møde eller selskabslokale vil der være budgetteret med en indtægt udfra de forventede indtægter i KONTO OVERSKUD VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR Såfremt afdelingen har et overskud fra tidligere år, er der budgettet med et beløb til afvikling. Overskuddet afvikles over 3 år. KONTO KORREKTIONER VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR Tilbagebetaling af lønsumsafgift fra Skat for perioden Lønsumsafgiften + renter er tilbageført til de afdelinger som i perioden har betalt omkostningen via administrationsbidraget, beløbet indgår i 2011 budgettet. Beløbet bortfalder i 2012.

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 2 - Gl. Køge Landevej 392-408 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52% 1 2 For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 23. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Maibritt Lundgaard Sørensen Nikolaj

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 17%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 17% 2 For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 38% Faste udgifter 17% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere