MAJ 2006 (2HF061-DAA) Tema: Fantasi. H æfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2006 (2HF061-DAA) Tema: Fantasi. H æfte"

Transkript

1 MAJ 2006 (2HF061-DAA) Tema: Fantasi H æfte

2 Prøvemateriale Hæfte 2 Side Særtekster udleveres kl : 4. H.C. Andersen: Springfyrene Else Marie Nygaard: Pigers fornemmelse for hekse Kristian Lindberg: Virkeligheden står på spil Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 3

3 4. H.C. Andersen: Springfyrene Teksten er fra Nye Eventyr, H.C. Andersen ( ) Loppen, Græshoppen og Springgaasen vilde engang see hvem af dem der kunde springe høiest og saa inviterede de hele Verden og hvem der ellers vilde komme at see den Stads, og det var tre ordenlige Springfyre, da de kom sammen i Stuen. Ja, jeg giver min Datter til den, som springer høiest! sagde Kongen, for det er saa fattigt at de Personer skulle springe om ingen Ting! Loppen kom først frem, den havde saadanne nette Manerer og hilsede til alle Sider, for den havde Frøken-Blod i sig og var vant til kun at omgaaes med Mennesker, og det gjør nu saa meget. Nu kom Græshoppen, den var rigtignok betydelig sværere, men den havde dog ganske god Skik paa sig og var i grøn Uniform, og den var medfødt; desuden sagde Personen, at den havde en meget gammel Familie i det Land Ægypten, og at den her hjemme var høit vurderet, den var taget lige fra Marken og sat i et Korthuus der havde tre Etager, allesammen af Herreblade, der vendte den couleurte Side indad; der vare baade Dør og Vinduer og det skaarne ud i Livet paa Hjerter Dame. Jeg synger saaledes, sagde den, at sexten indfødte Faarekyllinger der have pebet fra Smaa af og dog ikke faaet Korthuus, have ved at høre mig ærgret sig endnu tyndere end de vare! Begge to, baade Loppen og Græshoppen gjorde saaledes godt rede for hvem de vare og at de troede de nok kunde ægte en Prindsesse. Springgaasen sagde ikke noget, men man sagde om den, at den tænkte desto mere og da Hofhunden bare snøftede til den, indestod han for at Springgaasen var af god Familie; den gamle Raadmand, der havde faaet tre Ordener for at tie stille, forsikkrede at han vidste at Springgaasen var begavet med Spaadoms-Kraft, man kunde see paa Ryggen af den om man fik en mild eller en stræng Vinter og det kan man ikke engang see paa Ryggen af ham der skriver Almanaken. Ja, jeg siger nu ikke noget! sagde den gamle Konge, men jeg gaaer nu saadan altid og tænker mit! Nu var det Springet om at gjøre. Loppen sprang saa høit at Ingen kunde see det og saa paastode de at den slet ikke havde sprunget og det var nu lumpent! Græshoppen sprang kun halv saa høit, men den sprang Kongen lige i Ansigtet og saa sagde han at det var ækelt. Springgaasen stod længe stille og betænkte sig, man troede tilsidst at den slet ikke kunde springe. Bare den ikke har faaet ondt! sagde Hofhunden og saa snøftede han igjen til den: rutsch! sprang den et lille skjævt Spring hen i Skjødet paa Prindsessen der sad lavt paa en Guld-Skammel. Da sagde Kongen: Det høieste Spring er at springe op til min Datter, for det er det Fine af det, men Sligt hører der Hoved til at falde paa og Springgaasen har viist at den har Hoved. Den har Been i Panden! Og saa fik den Prindsessen. 4

4 45 Jeg sprang dog høiest! sagde Loppen. Men det kan være det samme! lad hende kun have den Gaaserad med Pind og med Beeg! jeg sprang dog høiest, men der skal i denne Verden Krop til for at de kunne see Een! Og saa gik Loppen i fremmed Krigstjeneste, hvor man siger at den blev slaaet ihjel. Græshoppen satte sig ude i Grøften og tænkte over hvorledes det egentlig gik til i Verden og den sagde ogsaa: Krop skal der til! Krop skal der til! og saa sang den sin egen bedrøvelige Vise og det er af den vi have taget Historien, som dog gjerne kunde være Løgn om den endogsaa var trykt. Overskrift: Springfyr: springer; modelaps, dameven. Linje 1: Springgaas: et stykke legetøj lavet af gåsens brystben. Ved hjælp af en pind og et snoet bånd, der er fæstnet med en klat beg, kan man få den til at springe, når trækket fra det snoede bånd løsner pinden fra begen. Linje 10: Skik paa sig: manerer, levemåde. Linje 13: Herreblad: billedkort i et spil kort, det vil sige konge, dame eller knægt. Linje 13: couleurt: kulørt. Linje 24: en stræng Vinter: ifølge folketroen blev vinteren mild, hvis gåsens brystben var hvidt, og hård, hvis det var brunt. Linje 25: Almanak: kalender med astronomiske oplysninger og ofte også med læsestof. Linje 38: falde paa: finde på. Linje 42: Gaaserad: rad: skelet. 5

5 5. Else Marie Nygaard: Pigers fornemmelse for hekse Teksten er et uddrag af en artikel i Kristeligt Dagblad 16. oktober Else Marie Nygaard, dansk journalist Engang var hekse kvinder med krogede næser og hæse stemmer, der kunne få børn til at gyse. Det er fortid. For to år siden kom et tegneseriehæfte om fem piger med titlen W.i.t.c.h. på markedet. Bladets farver er holdt i pinkede pasteller, men for børn vokset op i den globale landsby er der ikke tvivl om, at witch er det engelske ord for heks, og at bladet er mere end en fortælling om fem piger. Det er en historie om veninder med adgang til et magisk univers, hvor de træder til for at kæmpe for, at det gode må vinde frem. ( ) Ifølge Tine Flyvholm, der er redaktør på den række af bøger, der er fulgt efter bladene, rammer W.i.t.c.h. en drøm i mange piger. De fem piger rummer en magisk dimension, der gør livet lidt mere spændende, og samtidig er de handlekraftige piger, som ikke venter på, at nogen kommer dem til undsætning. De kan selv, og med deres overnaturlige kræfter magter de meget og er langt fra de små fine, prinsesse-agtige typer, siger Tine Flyvholm. Med et samlet oplagstal på over for W.i.t.c.h.-bøgerne er det også et fænomen, landets bibliotekarer må forholde sig til. Holdningerne er stærkt delte, nogle biblioteker går uden om bøgerne, fordi de finder dem underlødige, mens andre har dem på hylderne, fordi de ser, bøgerne stimulerer pigers læselyst. Tove Roed er lærer på Danmarks Biblioteksskole i København og har sammen med flere studerende analyseret W.i.t.c.h.-bøgerne. Tegneseriehæfter har haft svært ved at fange piger, men her har Disney fundet en form, der taler til rigtig mange piger med et multietnisk pigekoncept, hvor hovedpersonen er kollektiv, hvilket giver mange flere spejlingsmuligheder end Barbie, der er meget stereotyp, siger hun og fortsætter: Genremæssigt læner det sig meget op ad fantasy-genren, der kendes helt tilbage fra C.S. Lewis Narnia-bøger. Læserne kommer ind i et magisk univers, hvor der kæmpes mellem det onde og det gode, men det hele sker under ordnede forhold. Jeg møder stadig rester af en gammel holdning om, at fantasy og eventyr er forløjet og giver børn problemer med virkelighedsopfattelsen. Jeg mener, børn sagtens kan skelne, og historier som W.i.t.c.h., og fantasy-genren i øvrigt, er med til at styrke børns fantasi. Børn synes ikke, det er så underligt, at man kan bevæge sig fra verden til verden, og i deres virkelighed er det en nødvendighed at kunne skifte univers mange gange i løbet af en dag. Lektor, lic.phil. Anne Scott Sørensen fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved Syddansk Universitet har forsket i børnekultur og er redaktør af antologien Pi r, pink og power. 6

6 Barbie har en begrænset holdbarhed, og der er kommet en meget bevidst pigekultur præget af piger, der vil og kan. Samtidig er der sket et ryk i børnelitteraturen erne og 1980 erne har været åndeligt fattige, men i dag har det religiøse og overnaturlige fået meget plads. I børne- og ungdomskulturen afsøger man i det hele taget brede aspekter af det overnaturlige, siger Anne Scott Sørensen. Blandt læserne til W.i.t.c.h.-hæfterne er også cand.theol. Birger Langkjer fra Dialogcentret i Århus, der undersøger nyreligiøse strømninger. Jeg har ikke noget imod fantasy generelt, men der er noget uheldigt ved W.i.t.c.h., fordi det giver ret unge piger et indblik i en tilsyneladende fascinerende, magisk verden. Forældre til piger, der læser W.i.t.c.h., bør være opmærksomme på, hvad det er for nogle værdier, bladet lærer unge, og hvad det sætter i gang hos deres piger, siger Birger Langkjer. Han mener, at bladet kobler sig på Hollywoods optagethed af hekse, som vi har set det i flere tv-serier henvendt til unge de seneste år, og henviser til tv-serier som Sabrina the Teenage Witch og Heksene fra Warren Manor : Hekse i dag bliver ofte fremstillet som unge, smukke og stærke piger med overnaturlige evner, som de bruger til at bekæmpe de onde, ofte mænd, med. Det er et heksebillede, der er meget langt fra folkeeventyrets billede af hekse. Linje 21: Disney: W.i.t.c.h. udgives af Walt Disney Company. Linje 26: C. S. Lewis Narnia-bøger: den engelske forfatter C.S. Lewis skrev i 1950 erne syv bøger om det magiske land Narnia. 7

7 6. Kristian Lindberg: Virkeligheden står på spil Teksten er et uddrag af en artikel i Berlingske Tidende 20. december Kristian Lindberg, dansk journalist I dag forsvarer Christian Ulrik Andersen sin ph.d.-afhandling»det æstetiske interface«, hvori han fremhæver den stort set oversete, positive indflydelse, som computerspillene har haft på kulturen gennem de sidste tre årtier.»man har generelt fokuseret på to negative facetter ved computerspillene. Enten har man opfattet dem som»sløvende«, sansebedøvende eller virkelighedsfjerne. Eller også har man opfattet computerspil som skadelige, fordi man mente, at de gjorde unge mere ufølsomme over for vold. Jeg har ønsket at undersøge den anden side af medaljen,«siger Christian Ulrik Andersen. Selv om de såkaldte 3D-skydespil, hvor fjender mejes ned i hobetal, har fået den indirekte skyld for skolemassakrerne i Columbine, USA, i 1999 og den tyske by Erfurt i 2002, er det Ulrik Andersens påstand, at computerspillene lige så lidt som film og litteratur kun har en negativ indflydelse.»computerspil er en måde at gå i dialog med samtiden på en parodierende måde inden for rammerne af et spil, og sådan har det været lige siden det første computerspil blev skabt,«siger Christian Ulrik Andersen. ( ) Som man kan se af de demonstrationsmodeller af»spacewar«, der i dag ligger på internettet, er spillet såre enkelt og fængende. To spillere styrer hvert sit rumskib rundt på en stjernehimmel og forsøger at skyde hinanden ned.»det var ikke tilfældigt, at temaet for spillet blev rumkrig. I 1962 arbejdede stort set alle computerprogrammører for militærindustrien og tog del i rumkapløbet med Sovjetunionen. Spacewar er spiludgaven af dette kapløb,«siger Christian Ulrik Andersen. Computerprogrammøren var dengang en lille brik i en uoverskuelig, højteknologisk konflikt, som set med datidens øjne kunne få vidtrækkende følger. I computerspillets miniatureudgave af den kolde krig genvandt programmøren en form for herredømme over tilværelsen.»når du kan styre begivenhedernes gang i form af en leg, genvinder du så at sige din frihed som menneske,«siger Christian Ulrik Andersen. Det samme gør sig gældende i de mange computerspil, der siden fulgte, som f.eks.»tetris«. Spillet, der blev opfundet i 1985 af programmøren Aleksej Pasjitnov ved computerakademiet i Moskva, handler om at få nogle kasser i forskellige former og størrelser til at passe sammen. Når det lykkes, forsvinder de fra computerskærmen og giver plads til nye kasser, som så igen skal sættes sammen. Den amerikanske forsker Janet Muray har beskrevet det i øvrigt voldsomt afhængighedsskabende computerspil som en perfekt illustration af arbejdssituationen for mange mennesker i informationsalderen.»du sidder ved en skærm og modtager informationer (kasser), som du så skal stykke sammen til nye informationer. Når det lykkes, sender du dem videre, hvorefter du atter modtager nye informationer,«siger Christian Ulrik Andersen. 8

8 Ligesom i»tetris«producerer skærmarbejderen intet håndgribeligt, som arbejderen kan stå med i hånden. Informationerne flyder blot hen over skærmene. Det er denne nye virkelighed for millioner af computerarbejdere, som spillet parodierer.»ligesom film og litteratur er computerspillene et medium, der er et produkt af sin tid, men som også giver brugeren lov til at forholde sig til sin tid,«siger Christian Ulrik Andersen, der selv foretrækker spillet»grand Theft Auto«for dets parodiske skildring af raceoptøjerne i 1990 ernes Los Angeles. For at fuldende billedet af computerspillets forhold til omverdenen er spillene også blevet en uadskillelig del af virkeligheden, og ikke mindst den politiske virkelighed. Den amerikanske hær har således forlængst indset, at den mest effektive måde at hverve USA s unge på er via et computerspil. I spillet»america s Army«får spilleren et virtuelt indblik i soldatens virkelighed i træningslejren og på slagmarkerne, herunder i Mellemøsten. På spillets hjemmeside fremhæves det, at»america s Army«i modsætning til andre 3D-skydespil lægger vægt på»samarbejdsevner, værdier og ansvarlighed«.»hvad man end mener om USA s politik i Mellemøsten, gør spillet virkeligheden til et slags computerspil, hvilket indebærer, at spilleren får en større oplevelse af spændingen på slagmarken end af krigens blodige konsekvenser,«siger Christian Ulrik Andersen. Linje 13: parodiere: (her) efterligne. Linje 16: Spacewar : amerikansk computerspil fra Linje 52: virtuel: computerskabt. 9

9 Anvendt materiale (til brug for COPY-DAN) Christian Monggaard Christensen: Fantasy: Fantasien flyder frit. Information Slangen og den lille Pige. Den gyldne nøgle, red. Finn Fergo. Schønberg, 1984 Bruno Bettelheim: Frygt for fantasien. Eventyrets fortryllelse. Schønberg, 1999 Lars Rasmussen: Kriger med trofæ. Ole Lindboe: Venusspejlet. Verden ifølge Lars Rasmussen. Grønager, 2000 W.i.t.c.h. 56, s Egmont Serieforlag, 2005 H.C. Andersen: Springfyrene. Andersen. H.C. Andersens samlede værker. Eventyr og historier 1. Det Danske Sprogog Litteraturselskab. Gyldendal, 2003 Else Marie Nygaard: Pigers fornemmelse for hekse. Kristeligt Dagblad Kristian Lindberg: Virkeligheden står på spil. Berlingske Tidende

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00

Dansk A. Højere forberedelseseksamen. Hæfte 1. Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET. Kl. 09.00-15.00 UNDERVISNINGS MINISTERIET Dansk A Højere forberedelseseksamen Hæfte 1 Kl. 09.00-15.00 2hf101-DAN/A-1-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-15.00 092502.indd 2 10/03/10 12.35 Prøvemateriale Hæfte 1

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

PRINSEN OG DRONNINGEN

PRINSEN OG DRONNINGEN Fotos: Forfatteren PRINSEN OG DRONNINGEN OM TRAUMEARBEJDE MED BØRN I KROPSORIENTERET SANDKASSETERAPI Af MARIANNE DREYER Børn har en gudsbenådet fantasi og en direkte adgang til de indre gemakker, hvor

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

http://raeson.dk/2014/kim-leine-groenland-burde-erklaere-selvstaendighed-lige-nu-og...

http://raeson.dk/2014/kim-leine-groenland-burde-erklaere-selvstaendighed-lige-nu-og... Side 1 af 5 KIM LEINE: GRØNLAND BURDE ERKLÆRE SELVSTÆNDIGHED LIGE NU OG HER 20.01.2014 Jeg tror inderst inde godt, man ved, at Grønland er nødt til at tage springet ud i selvstændighed, og så må man smøge

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere