ROMU Årsskrift fra Roskilde Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum"

Transkript

1

2 ROMU 2010 Årsskrift fra Roskilde Museum

3 Borrevejle en festplads i Lejre Vig af Louise Dahl Christensen 85 Borrevejlecenteret, som ligger smukt ved Lejrevig omkring 20 kilometer vest for Roskilde, blev grundlagt i 1931 af Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) som fest- og lejrplads. Mange tusinde mennesker har i mere end 75 år taget turen derud til Borrevejledage og Børnedage, fået et velfortjent hvil på en vandretur, eller deltaget i et møde i delingsførerforeningen. Andre er kommet til for at hjælpe med rengøring og andet frivilligt arbejde. Den 1. januar 2007 besluttede Danmarks Gymnastik- og Idrætsforening (DGI) at lukke centeret, og dermed var mere end 75 års idræts- og lejrliv forbi. Begrundelsen var, at driften af centeret ikke længere var rentabel. I forbindelse med lukningen har Roskilde Museum foretaget en kulturhistorisk undersøgelse af centeret med særlig henblik på de aktiviteter, som stedet gennem årene har dannet ramme om. 1 Modsatte side: Skytteøvelser i Ryslinge. Øvelseshus i slutningen af 1800-tallet. Fra Krogh: Skyttesagen i Danmark , Dansk Gymnastik i en brydningstid Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) blev stiftet den 1. september 1929, da gymnasterne på landsplan brød med De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger blandt andet fordi, man ikke delte skytternes fokus på konkurrenceelementet inden for idræt. Mejeriejer Valdemar Hansen, Osted, var fortaler for, at gymnasterne skulle skilles fra skytterne, og var med til at stifte De Danske Gymnastikforeninger i Indtil da var gymnastik blevet dyrket i skolerne og frivilligt som supplement til skydeøvelserne i skyttebevægelsen. 2 I 1884 blev den lingske gymnastik, også kaldet den svenske gymnastik, introduceret i Danmark. Den svenske gymnastik var en mere harmonisk stillingsgymnastik, som blev dyrket om vinteren i forsamlingshusene, når sommerens skydeøvelser var forbi. Højskolerne og bønderne tog hurtigt den nye gymnastik til sig, da de anså den for mere demokratisk end den tyske, militærprægede gymnastik, som de kendte fra skolens gymnastikundervisning. 3

4 86 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 87 Gymnastik i det fri, som formede sig som gymnastiske skuespil. Opvisning ved den første børnefest i Borrevejle i Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. I 1914 brød 1. Verdenskrig ud, og Forsvarsministeriet anmodede landets skytteforeninger om at overtage visse militære vagttjenester. Denne opfordring blev enkelte steder fulgt op, men i almindelighed tog man ikke henvendelsen alvorligt. Dette blev af medlemmerne opfattet som et nederlag for skyttebevægelsen, som grundlæggende havde til formål at forsvare Danmark, og mange opgav skydningen. 4 Gymnastikkens tilknytning til skyttebevægelsen blev løsnet, og færre og færre dyrkede efterhånden både gymnastik og skydning. Gymnasterne argumenterede for, at det derfor var naturligt med en splittelse. Der var indtil 1929 en ophedet debat mellem skytter og gymnaster, hvor kernepunkterne hos gymnasterne var opgøret med rekordjageri, konkurrence og ikke mindst forsvarssagen. For dem, der talte for en adskillelse, skulle gymnastik bære lønnen i sig selv, og de samlende elementer skulle være fanen, sangen og talen. Uenigheden førte i 1929 til dannelse af De Danske Gymnastikforeninger. I Roskilde betød det, at gymnasterne brød ud af Roskilde Skytte- og Gymnastik Forening og stiftede Roskilde Amts Gymnastikforening (RAG) med Valdemar Hansen som formand. Hovedformålet for foreningen blev: at skabe en legemlig og aandelig sund dansk Ungdom og dette søges opnaaet gennem Gymnastik, og anden sund Idræt og ved Tale og Sang om Fædreland og Folkelighed. 5 Gymnastik i det grønne Mellemkrigstiden var i det store hele en tid for nye strømninger inden for dansk gymnastik og idræt, ikke mindst fordi nye idrætstilbud som håndbold, fodbold og badminton vandt frem og bredte sig fra byerne til landsognene. Mange talte varmt for friluftsidræt og motion i det grønne noget, der lå fint i tråd med mellemkrigstidens grønne bølge, hvor cyklen blev hvermandseje, og hvor ungdommen i stor stil søgte ud i det fri. 6 Forsamlingshusene, som indtil da havde dannet rammen om gymnastikken, var ikke længere nok. Hovedstrømningerne udgik fra højskolerne og især fra de to nyoprettede gymnastikhøjskoler Ollerup (1920) og Snoghøj (1925). På disse to højskoler blev delingsførerne (gymnastikinstruktører) udklækket, og det var dem, der kom tilbage til landets forsamlingshuse og gymnastikforeninger med de nye ideer og ønsket om at føre de nye traditioner videre. Fra Ollerup Gymnastikhøjskole fik man kendskab til Niels Bukhs såkaldte primitive gymnastik, som byggede på den lingske gymnastiktradition, men var mere tempofyldt og bevægelig. 7 Selvom de to gymnastikhøjskoler langtfra var enige om alt, så betonede begge massegymnastik i det fri, hvor opvisningerne formede sig som gymnastiske skuespil samt det nationale, de ildfulde kommandoer, taler, sang og faner. 8 Mange amtsforeninger fik i de kommende år mulighed for at etablere fest- og idrætspladser. På idrætspladserne mødtes egnens unge på deres frisøndage for at dyrke gymnastik, spille boldspil og nyde det kammeratlige fællesskab. Idrætspladserne lå ofte i naturskønne omgivelser og her holdt foreningerne deres sommer- og gymnastikfester. Der er ikke opgjort noget endeligt tal over, hvor mange idrætspladser der blev opført, men i tidsskriftet Ungdom og Fritid kan man få et indtryk af antallet, som viser, at Borrevejle var en ud af mange. Ifølge A. Nielsen, Svenstrup, var det også nødvendigt at tage fat, så ungdommen ikke måtte nøjes med en græsmark, der samtidig blev afgræsset af kreaturer! 9 Valdemar Hansen Initiativtager til etablering af Borrevejle var formand for RAG, Valdemar Hansen, som blev optaget af den lingske gymnastik og skyttebevægelsen, da han var mejeribestyrer i Højrup på Fyn. Her oplevede

5 88 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 89 Valdemar Hansen, hvordan gymnastikken og skydningen blev en del af hverdagen, og det var også her, at han første gang deltog i sommergymnastik under åben himmel. I 1909 kom Valdemar Hansen til Landmandslyst i Osted og meldte sig ind i skytteforeningen. Der var ingen sommergymnastik, men skydningen foregik på en skydebane i Grevens Enghave, som lensgreve Holstein Ledreborg havde givet tilladelse til at anlægge. Et enkelt år forsøgte man sig med gymnastikopvisninger ved møderne i Herthadalen, men på grund af den knudrede skovbund og manglende opbakning blev dette initiativ dog opgivet. 10 Sommergymnastik Kort tid efter stiftelsen af RAG begyndte Valdemar Hansen at drøfte muligheden for sommergymnastik: Tanken om sommergymnastik og sommerfester, som jeg kendte dem ovre fra Lombjerge på Fyn lå stadig i mit sind. Nu begyndte jeg at drøfte det,...og der viste sig at være stemning for det, så sidst i april og maj (1930 red.) begyndte mange af kredsene på sommergymnastikken. 11 Samme år fik foreningen tilladelse til at afholde sommerfest i Ryegårds Dyrehave med over gymnaster og tilskuere fra Roskilde og Holbæk Amts Gymnastikforeninger. Siderne i en naturlig gryde i haven gjorde det ud for tilskuerpladser, og gymnasterne viste deres kunnen. De vidde rammer i den friske luft gjorde det muligt at fremføre gymnastiske skuespil, som skulle betage tilskuerne. Ifølge avisreferenten lykkedes det:... et imponerende Friluftsskuespil, hvor man rigtig bemærkede Rytmen i Holdenes Bevægelser og Mosaikken i de forskellige Stillinger...Det var ligesom Gymnasterne var kvikkere en naturlig Følge af Arbejdet i den frie Luft og de Festlige Omgivelser. 12 Bestyrelsen ønskede at fortsætte med sommergymnastik og sommerfest, men vurderede, at den bedste løsning var at finde en plads, ejet af foreningen, da en sådan havde flere muligheder som samlingssted for ungdommen, som arbejdet var rettet imod. Derudover var der utilfredshed med de lokaler, som foreningen lejede i byen, hvor man var nødt til at acceptere salg af øl og alkohol. Det var endnu en reminiscens af opgøret med skytterne, at alkohol og baller skulle fylde mindre i ungdomsarbejdet. Pladsen ved Lejre Vig udpeges Stands lige her, så skal du se et ideelt sted til Roskilde Amts Gymnastikforenings fest- og lejrplads 13 Med disse ord begyndte opbygningen af Borrevejle. Det var Ole Christiansen fra Borrevejlegården, som i foråret 1931 udpegede arealet ved Lejre Vig for Valdemar Hansen, og han blev hurtigt overbevist om, at det var her den nye festplads skulle ligge: Allerede ved den første markvej, vi fulgte ned til vigen, åbnede der sig et overordentligt smukt syn for os, så vi måtte stå stille for rigtig at se det og holde det fast...vi gik videre ned imod stranden og så, at der nedenfor den beplantede skråning kunne blive en forholdsvis stor åben plads ud imod vandet. Når man fældede træerne på skråningen og huggede den ud i trappetrin kunne man sidde der og nyde udsigten over opvisningspladsen, Vigen, landet på den anden side et herligt fjordlandskab, så dansk som noget. Vi var med det samme klar over at kunne det blive her, så var det udmærket. 14 Efter forhandlinger med ejeren af jorden blev man enige om at købe 3½ tønde land. Købet blev godkendt af bestyrelsen for RAG og herefter vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, som også gav bestyrelsen bevilling til at optage et lån på kr. til køb af jorden og til indretning af pladsen. 15 Borrevejle i begyndelsen af 1930 erne. Til venstre ligger vandrehjemmet og til højre den åbne spisesal. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

6 90 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 91 Frivilligt arbejde i Borrevejle. Frivillige arbejder på forbedringer af håndboldbanerne. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Langt de fleste fest- og idrætspladser rundt om i landet blev grundlagt på privat initiativ og ved hjælp af frivillige kræfter. Det var med til at styrke ejerforholdet, at medlemmerne selv havde lagt kræfter i. Det var man ganske givet klar over fra bestyrelsens side, og medlemmerne blev gang på gang kaldt på arbejde i lejren. 17 De frivillige kræfter tager fat på arbejdet Herefter skulle pladsen gøres brugbar, og der skulle opføres bygninger. Ved generalforsamlingen havde medlemsforeningerne givet løfte om at yde frivilligt arbejde. I løbet af fem søndage mødte 50 karle og piger op med skovl og spade, og de nærmeste medlemskredse stillede desuden med trillebøre, heste, plove og arbejdsvogne. Arbejdet blev overvåget og igangsat af formanden og foregik ifølge flere beretninger med højt humør. De første bygninger i Borrevejle var en sovebarak med plads til 50 personer, et hus til lejrlederen med et stort køkken og en overdækket, men åben serveringsplads. Ud mod vandet blev opvisningspladsen indrettet med tilskuerpladser op ad skrænten. 17. juli 1931 blev pladsen fremvist og præsenteret for pressen, som i positive vendinger gengav pladsens muligheder for læserne, her i Dansk Ungdom: RAG har ønsket en Festplads, som saa mange Amtsforeninger i vort Land har til deres Sommerfester. Men da det kom saa vidt, at Planen skulde virkeliggøres, blev den Tanke i Ledernes Sind om et mere virksomt Led i Ungdomsarbejdet end en Festplads alene saa stærk, at de greb længere ud, og nu staar der en Festplads, en Idræts- og Lejrplads med et nybygget, velindrettet Vandrehjem indmeldt i Vandreringen. En blaafarvet Trekant med Bogstaverne D.U.H (Dansk Ungdoms Herberg) opsat på Lejrlederens Bolig fortæller, at her har Roskilde Amts Gymnastikforening begyndt et nyt Led i Ungdomsarbejdet. 16 Den første sommerfest Den 26. juli 1931 blev Borrevejle officielt indviet med deltagelse af 600 gymnaster. Dagen begyndte med flaghejsning og morgensang, og derefter var der gymnastikopvisning, svømning og roning ved Lindenborg roklub. Midt på dagen blev alle aktiviteter afbrudt af sange og taler samt indvielse af foreningens nye fane. Fanen adskilte sig fra skyttebevægelsens faner ved at være uden inskription, da forsvarssagen ikke længere var en del af formålet. Ved alle fester i Borrevejle var der midt på dagen en pause, hvor en kendt politiker, højskolemand o. lign. talte til forsamlingen. Ligesom der ved alle fester også var fælles indmarch med den rene amtsfane i spidsen. Efter 1945 blev de nordiske flag hejst ved opvisningspladsen som symbol på det nordiske fællesskab, som også prægede Borrevejle. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv og Lejre Museum. Næste opslag: Indmarch med den rene fane i spidsen. Sommerfest i Borrevejle i 1950erne. Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

7 92 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 93

8 94 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 95 Ifølge H.P. Nielsen var dagens højdepunkt da også faneindvielsen: de 600 gymnaster marcherede ind på Festpladsen under den nye Fane, der blev båret af Snedker Bernhard Jensen, Skensved. Gymnasterne gjorde front mod Tilskuerpladsen, Kredsfanerne foran og Amtsfanen i Midten. Der var et Øjebliks stilhed, hvori kun Silkefanernes knitren i Vinden var hørlig, så bragede et tusindfoldigt Bifald frem fra de ca Tilskuere. Musikken spillede, og vi sang alle stående Hil dig, vor Fane, vor Korsbanner hvidt Under første Vers sænkedes alle Kredsfanerne, medens Amtsfanens smukke rene Dug vajede over dem. Under andet Vers sænkedes Amtsfanen medens Kredsfanerne løftedes. Et øjeblik af gribende Virkning og Bifaldet ville næsten ikke høre op. Amtsforeningens Formand, Mejeriejer Valdemar Hansen, tog Ordet og udtalte om Stedet og Fanen: På dette sted samledes Gymnaster, Svømmere, Roere, Skolebørn og Vandrere. Her hersker et Ungdomsliv, der er præget af den rette Ånd. Her samles vi under vor ny rene Fane. Findes der vel smukkere Treklang end Ungdommen, Flaget og Fædrelandet 18 Taler og festspil Med ovenstående beskrivelse får man et indtryk af stemningen, da Borrevejle blev indviet. I Borrevejle skabte man et nyt fællesskab et fællesskab, for både krop og sjæl. Som de øvrige nye idrætspladser rundt om i landet var også den barn af den folkelige, grundtvigianske gymnastikbevægelse og blev som sådan udstyret med talerstol og faneplads. Det var her, man skabte og gav udtryk for sin kollektive identitet. 19 Det var gymnastikken og de øvrige idrætsaktiviteter, som senere kom til, der fyldte mest. På gymnastikpladsen ved vandet kunne der være tre hold inde ad gangen. I begyndelsen var der ingen musikledsagelse, men fra 1940 erne kom der et fem mands orkester til. Hvordan de enkelte hold har vidst, hvem der skulle følge musikken, står hen i det uvisse, men ifølge tidligere formand for RAG, Benthe Holm Hansen, var det heller ikke nemt og gav ofte gymnasterne problemer. 20 De fleste deltagere og tilhørere kom for enten selv at deltage i opvisningerne eller at overvære disse, men det, der ofte gjorde det største indtryk, var talerne og de stemningsfulde afslutninger. Maren og Alfred Dalsgaard var lejrledere i Borrevejle fra , og Alfred Dalsgaard begyndte hver dag med at hejse flaget. Det blev efterhånden tradition, at lejrskoler og vandrere, som havde overnattet i lejren, samledes ved flagstangen ved pejsestuen, som blev bygget i 1933, og her sang morgensang under hejsningen af flaget. Også sommerfesterne og børnedagene tog deres begyndelse ved pejsestuen med morgensang, under hvis sidste vers flagene gled til tops, og de sluttede med aftensang omkring opvisningsplænen, hvor tilskuere og deltagere rejste sig under sidste vers, og flagene blev sænket. 21 Børnenes Dag blev indført i 1932, hvor RAG i samarbejde med amtets skoler organiserede en idrætsdag hvert andet år for skolebørnene i området. Her blev sang det samlende symbol, idet lærer Kofod kørte rundt til amtets skoler og indøvede sangene med børnene. Nu nærmer der sig igen en Børnedag, hvor tusinder, hvis alt gaar vel, vil samles ved Borrevejle for at glæde sig over den yngste Ungdoms Opmarch. Mange vil med Glæde se Hold efter Hold møde frem og yde hvad de formaar af Legemsøvelser, men for mange af Tilhørerne vil det som sædvanlig være et af Dagens bedste Øjeblikke, naar de mange Hundrede Børn samles under Lærer Kofods Taktstok for at synge nogle af vore bedste Sange. 22 Til alle sommerfester og børnedage havde arrangørerne indbudt en gæstetaler, som om eftermiddagen samlede alle ved opvisningspladsen. Mange af disse talere henvendte sig til ungdommen, som man Opvisning ved børnefesten den 12. juni Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

9 96 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 97 Modsatte side: Midt på dagen var der en pause, hvor børnekoret under lærer Kofods ledelse fremførte de indøvede sange. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. opfordrede til at fastholde de rette værdier. Her var gymnastikken et af midlerne. Ved sommerfesten i 1935:... holdt Højskoleforstander Fr. Nørgaard, Antvorskov en stærk tale til Ungdommen: De unge skulde søge at faa Kærlighed til deres Arbejde tage det som et Kald, ligesaa med Gymnastikken, da vil den ikke alene ranke deres Legeme, men ogsaa være med til at danne deres Karakter og hele Liv. 23 Det opdragende element blev yderligere understreget af Valdemar Hansen ved Amtsopvisningen den 14. marts 1937, hvor han udtalte Det arbejde vi gør her i Foreningen er et Ungdomsarbejde, der har til maal at opdrage og dygtiggøre hele den danske Ungdom, og søndag den 7. juni 1953 var det amtsskolekonsulent Møller Pedersen, Holbæk, som holdt festtalen ved Børnedagen. I talen lagde han vægt på idrættens opdragende værdi:... Den, der er nummer eet paa Idrætspladsen maa ogsaa være det i Arbejdet For Karl Frandsen, som deltog i børnedage og sommerfester, var det en stor oplevelse at komme til Borrevejle....vi kørte til Borrevejle i hestevogn og havde vores madpakker med. Her spillede vi forskellige boldspil, dyrkede gymnastik og talte med de andre, som deltog. Det var en stor oplevelse at se en indenrigsminister (Jørgen Jørgensen) og høre ham tale. Vi havde jo ikke fjernsyn og radio dengang Det, der for mange nok gjorde størst indtryk, var de festspil og iscenesatte opvisninger, som afsluttede sommerfesterne. I 1936 beskriver Asger Juul, hvordan Allerslev Gymnastikforening levendegjorde sagnet om Kong Skjold: Medens Vikingeskibet med Kong Skjold ombord, og prydet med Skjolde og grønt og Guld, for fulde Sejl stille gled ind mellem Broerne, sang den gamle Gubbe Nornegæst: I gamle Dage der var engang; og medens de store gik ud og tog den lille op og bar ham ind paa det store Gulv, tog en Mængde Skjalde, Krigere og Svende med Fakler Opstilling rundt omkring, og Krigerne slog paa deres Skjolde af Glæde over igen at have faaet en Konge. Det hele virkede saa betagende smukt og naturligt, at alle maatte rives med, og Bifaldet bragede i den blikstille Aften 26 Også for Karl Frandsen var optrinnet med Kong Skjold en stor oplevelse. I årene omkring 2. Verdenskrig kom det nordiske fællesskab til at præge festerne i Borrevejle. Både ved opvisninger, indmarch og i festtalerne var der fokus på dette sammenhold.

10 98 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 99 Afslutningsceremoni, hvor børnene står med løftede bøgegrene. Lejre Museum. På trods af besættelsen lykkedes det arrangørerne at gennemføre børnedage og sommerfester. Ved børnedagen i 1943 var dagens højdepunkt da alle aktive Børn (over 2000) marcherede med alle Faner i Spidsen ind paa Gulvet, alle med Bøgegrene i Hænderne. Det var et utroligt festligt Syn pludselig at se Skoven rykke ind, naar de sænkede Grenene, saa man de mange glade Børn og igen en bølgende skøn Bøgeskov; det satte Feststemning baade på Gulv og Skrænt. Alle Fanerne stod foran. Nu kom midt igennem Bøgeskoven det danske Flag, baaret af en rank, dansk Pige i Nationaldragt. Ind fra venstre kom en svensk Pige med sit Flag og den svenske Nationalmelodi blev spillet. Derefter fra højre en norsk Pige, en finsk og en islandsk, alle i deres Hjemlands Dragt og alles Nationalmelodi blev spillet. De bar alle 5 deres Flag ærbødigt og smukt, saa det rørte os alle dybt. 27 Ved børnedagen i 1945 hejste man for første gang de fem nordiske flag vest for gymnastikgulvet, og denne tradition bibeholdte man frem til de sidste Borrevejledage i Sommerfesterne og børnedagene blev i mange år et stadig større tilløbsstykke med flere tilskuere og aktive deltagere, men i 1973 besluttede bestyrelsen at lægge børnedagen sammen med sommerfesten under navnet Borrevejledage og udvide festen til tre dage over en week- end begyndende fredag aften. Årsagen var dels, at tilslutningen til børnedagen var faldende, dels ønsket om, at Borrevejledagene skulle være en begivenhed for hele familien. Ordningen medførte naturligvis, at antallet af overnatninger steg, og at lejrens sovepladser ikke var nok. Derfor blev der indrettet et område til camping. Nye idrætsgrene kommer til Sommerfesterne udviklede sig i de kommende år. Selvom der var stor diskussion i bestyrelsen, så kom håndbold på programmet i 1932, og fra 1945 kunne man dyrke fri idræt (atletik) i Borrevejle. Problemet med især boldspillene var, at der kun kunne være et vist antal spillere på banen. Man frygtede, at kun de bedste ville få plads på holdene, og at der ikke var plads til alle. En af fordelene ved gymnastik var, at alle kunne deltage Kunne man ikke springe over plinten, kunne man altid sidde og holde fast på den. 28 Der var dog stor forståelse for, at boldspil tiltalte børn og unge, og man valgte at tage det med på programmet, så længe gymnastikken var nummer et, og de øvrige idrætsgrene overtog værdierne fra gymnastikken. Valdemar Hansen udtalte ved formandsog delingsførermøde ønske om:...at vort arbejde vedblivende måtte være en Helhed trods de mange forskellige Idrætter, vi nu har taget med i vort Foreningsarbejde, at Gymnastikkens Aand og Tone maatte være den raadende paa Idrætspladserne. 29 Håndbold var et af de første boldspil, som blev indført i Borrevejle. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

11 100 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 101 Det betød også, at festpladsen måtte indrettes efter disse idrætsgrene. Efter 2. Verdenskrig udvidede man derfor arealet med 4 tdr. jord syd for pladsen og etablerede løbebane, springgrav og fire boldbaner. 30 Det var også nødvendigt ifølge Kaj Dalsgaard, som har berettet, hvordan hans søster var ved at komme galt af sted, da spydkasterne øvede sig foran lejrlederens hus på håndboldbanen. Alf Dalsgaard, som var lejrleder og delingsfører i fri idræt, havde ikke opdaget, at hans datter var fulgt med ud på håndboldbanen for at overvære spydkasternes træning. 31 I 1960 erne og 1970 erne kom fodbold, basketball, petanque og volleyball på programmet, og deltagerantallet og tilskuertallet steg. Bestyrelsen for RAG måtte gang på gang ændre programmets sammensætning, så der blev plads til alle aktiviteter, deltagere og tilskuere. Borrevejledagene mindede efterhånden om landsstævnerne både med hensyn til antal deltagere og tilskuere, ligesom der også kom aktive hold uden for amtsforeningens grænser. Det øgede presset på centeret, som med tiden blev udvidet med flere overnatningspladser, bedre spise-, opholds- og køkkenfaciliteter. I 1980 erne besluttede bestyrelsen at arbejde for at etablere en sportshal i Borrevejle. Selvom der var stor modstand mod dette byggeri, så lykkedes det at få et tilsagn fra Hovedstadsrådet om 10 mio. kr. til byggeriet. Langt de fleste var glade for hallen, men den blev, af forskellige årsager baseret på kommunernes tilskudsregler, ikke brugt af medlemsforeningerne. Det lykkedes dog at indfri lånene på rimelige betingelser. 32 Det, der i starten adskilte Borrevejle fra andre festpladser i landet, var, at der blev indrettet et vandrerhjem til brug for vandrere, skoler og egne medlemmer. Dermed skulle Borrevejle ikke kun bruges en gang om året ved de store begivenheder i amtsforeningen, men også til mødevirksomhed, foredrag og andre sportsstævner. Efter 1. Verdenskrig blev ottetimers arbejdsugen gennemført både for offentligt ansatte og for de fleste arbejdere, og i løbet af 1920 erne fik mange en uges ferie, som i 1937 blev udvidet til to uger. Den øgede fritid blev af mange brugt til at komme ud i naturen. Som noget nyt kom vandrebevægelsen til landet, og i 1930 stiftedes Dansk Vandrelaug. Valdemar Hansen havde stiftet bekendtskab med vandrebevægelsen på en ferie i Tyskland, og i Borrevejle fik den danske ungdom den samme mulighed for at komme ud i naturen. Der blev derfor bygget et vandrerhjem med plads til 50 personer. De unge ankom fra København om lørdagen og lavede selv mad i lejren. Senere blev der bygget en pejsestue, hvor de i tørvejr kunne nyde samværet. Det første år vandrerhjemmet var åbent, var der 300 overnatninger fortrinsvis unge fra København, men senere besøgtes lejren også af tyske, svenske, norske og engelske vandrere. Antallet af overnatninger faldt lidt under besæt- Unge vandrere mødes i Borrevejle, Roskilde Lokal-historiske Arkiv. Borrevejle som vandrerhjem Borrevejle skulle ikke kun benyttes til foreningens sommerfester. Medlemmerne kunne frit benytte lejren, alle andre skulle betale 10 øre for adgang og vandrere 50 øre for en overnatning. Ordensreglementet blev håndhævet af den ansatte lejrleder, og kl. 23 skulle der være ro i lejren.

12 102 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 103 Fra begyndelsen blev der indrettet et vandrerhjem i Borrevejle, som kunne benyttes af medlemmerne, lejrskoler og unge på vandreeller cykeltur. Det første vandrerhjem var indrettet med køjer og kunne huse 50 personer. Under opholdet sørgede man selv for madlavning, rengøring og opvask. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. tede at forsøge sig med lørdagsaftener i lejren, hvor de enkelte kredse kunne komme og sætte deres præg på aftenen og lejren og dermed tage ejerskab på den igen. 34 I midten af 1950 erne foreslog Richard Nielsen (lejrleder) at lukke Borrevejle som vandrerhjem, da vandrerne kun tegnede sig for en syvendedel af overnatningerne og dertil skabte en del problemer. Løsningen blev, at åbningstiden for vandrerne blev indskrænket til kun at gælde sommerperioden, og vandrerhjemmet blev udbygget med en ny sovesalsbygning med bad og toilet. 35 Enkeltvandrerne blev i løbet af 1950 erne afløst af familier på vandring. Men selv om vandrerhjemmet blev renoveret og fornyet, så faldt antallet af vandrere. Det hænger med stor sandsynlighed sammen med 1960 ernes økonomiske velstand, hvor stadig flere kunne realisere drømmen om eget hus i fri luft, ligesom den økonomiske situation betød, at rejsemønsteret ændrede sig. Derfor lukkede man Borrevejle som vandrerhjem i telsen, men steg igen efter krigen. Det viste sig hurtigt, at kapaciteten i form af køjepladser ikke var nok, og vandrerhjemmet blev udvidet med en ny fløj i Indtil 1937 havde lejrlederen kun boet i centeret om sommeren, men med lejrens fremgang var det nødvendigt, at lederen boede på pladsen hele året. Så i 1936 opførtes en ny lejrlederbolig til lejrlederen og dennes familie. Bestyrelsen havde besluttet at invitere vandrerne til Borrevejle, da vandrebevægelsens formål om at bringe ungdommen sundhed både til krop og sjæl hørte meget godt sammen med RAGs formål og den grundtvigianske gymnastikbevægelse, hvor fokus var på en sund sjæl i et sundt legeme. Vandrerne drog gennem landskabet og fik her øjnene op for naturens skønhed og kammeratskabets værdier. 33 Man havde mange gode oplevelser med vandrer, hvor medlemmer af RAG og vandrere mødtes i Borrevejle om sang, spil og gode historier ved bålet eller ilden i pejsestuen. Efter krigen opstod der problemer med vandrerne, som ikke fulgte lejrens regler, og det blev ved flere bestyrelsesmøder diskuteret, hvad man skulle gøre. Ifølge Maren og Alfred Dalsgaard blev foreningens egne medlemmer, som før havde følt sig som medejere af stedet, trængt i baggrunden af mindre pæne vandrere. Man beslut- Lejrskoler Da Borrevejle blev indviet, var det også håbet, at københavnske skoler kunne bruge lejren som feriekoloni for at give de københavnske skoleelever mulighed for at komme ud i naturen. Det lykkedes imidlertid Rudme Friskole v. Øm Jættestue. I midten ses Valdemar Hansen, som ofte fulgte de besøgende skoleelever rundt til egnens fortidsminder. Her er det dog blevet tid til de medbragte madpakker. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

13 104 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 105 ikke. Men efter 2. Verdenskrig blev det mere almindeligt at sende skoleklasser på lejrskole, og disse grupper kom i de følgende år til at fylde lejren op. Denne ændring skete samtidig med, at antallet af vandrere faldt. Det kom dog til at betyde, at hvor vandrerne selv havde stået for forplejning, så skulle lejrskolerne have fuld forplejning. Mange skoler benyttede også Borrevejle som udflugtsmål om sommeren, hvor der blev spillet boldspil, badet og leget. Indtil sin død var Valdemar Hansen ofte med skolerne rundt i egnen som en ivrig fortæller. Borrevejles udvikling Når man læser og hører beskrivelser om livet i og omkring fest- og idrætspladserne fornemmer man, hvor stor og afgørende betydning for folks liv disse pladser har haft. De, der kom til Borrevejle, oplevede en fornemmelse af at være med i en større sammenhæng og et organiseret fællesskab. Det, der karakteriserede den moderne gymnastik- og idrætsbevægelse, var netop, at den adskilte sig fra dagligdagen, idet både publikum og deltagere trådte ud af deres bestemte positioner i samfundet. Når de trådte ind på gymnastikgulvet eller håndboldbanen, var alle i princippet lige. Borrevejle var desuden barn af det folkelige gymnastik- og idrætsbevægelse, hvor det legemlige og den åndelige opdragelse i form af taler, faner og sange havde lige stor betydning. Dertil kom, at Borrevejle havde en vigtig placering i brugernes selvopfattelse, idet man selv var med til at etablere og videreudvikle Borrevejle. Der var tidligere ikke mange fritids- og idrætstilbud i de omkringliggende landsbyer, så i de lange sommerdage gav Borrevejle egnens og amtets unge mulighed for at komme lidt ud at få luft under vingerne uden for gårdens eller karlekammerets fire vægge. Her kunne man indgå i et socialt fællesskab med andre unge, udvikle kammeratskaber og måske endog finde sig en kæreste. Efterhånden kom der flere idrætsgrene til, og folk begyndte at dyrke motion uden for idrætsklubberne med øget fokusering på de individuelle præstationer. For udviklingen har det ligeledes haft stor betydning, at danskerne i dag indgår i andre sociale fællesskaber, som idrætsklubben ikke nødvendigvis er en del af. Mange er i dag tilmeldt et hold i en idrætsforening, men deltager af den grund ikke nødvendigvis i det øvrige foreningsarbejde. I 1992 blev Roskilde Amts Gymnastikforening og Roskilde Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening sammenlagt til DGI Roskilde Amt, og Borrevejle gled naturligt ind i den nye forening. Men i 2002 besluttede man at omdanne Borrevejlecenteret til en selvejende institution, og dermed ophørte tilhørsforholdet til DGI Roskilde Amt. Det betød, at centeret fik selvstændig økonomi og en ny politisk ledelse. En gennemgang af centeret viste, at der var et voksende antal eksterne kunder såsom virksomheder, institutioner og private, hvorimod DGI brugte det mindre. Dertil kom, at centeret var opbygget med mange mindre bygninger, som krævede betydelige udgifter til renovering, ligesom centeret skulle videreudvikles, så det kunne leve op til krav fra eksterne brugere. 36 På trods af, at Borrevejledagene til det sidste samlede mange deltagere og tilskuere, så var det for DGI ikke muligt at skabe det økonomiske fundament for fortsættelsen af Borrevejle. Efter beslutningen om at lukke Borrevejle var der tanker fremme om i samarbejde med Lejre Kommune og Friluftsrådet at omdanne Borrevejle til et wellnesscenter med ferieboliger som det økonomiske fundament. Disse planer blev imidlertid ikke til noget, og Borrevejle blev sat salg. 37 Efter færdiggørelse af denne artikel kom nyheden om, at efterskolen Øresund havde købt Borrevejle. Ifølge forstander Kim Nissen, så planlægger man at flytte ind i sommeren I Borrevejle er der rum til at videreudvikle skolens visioner om linjer inden for friluftsliv, idræt og krop og sjæl. 38 Et nyt kapitel i Borrevejles historie kan starte.

14 106 ROMU 2010 Borrevejle en festplads i Lejrevig 107 Noter 1. Der er blevet foretaget en undersøgelse af arkivet fra Roskilde Amts Gymnastikforening, som Borrevejle var en del af. Arkivet lå indtil november 2010 på Vartov Arkiv. Vartov Arkiv lukkede med udgangen af 2010, og arkivet fra Roskilde Amts Gymnastikforening er blevet overført til Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. 2. Skyttebevægelsen tog sin begyndelse i 1861 og fik for alvor vind i sejlene efter nederlaget i Formålet med skytteforeningerne var at udbrede kendskabet til skydning og våbenbrug. Målet stod på fanerne: Målet er Danmarks frelse. Sønderjylland vundet, det er kampens mål. Skyttebevægelsen var et frivilligt forsvar, der skulle være med til at kæmpe det tabte land tilbage, når tiden kom. I tidens løb fik det også den betydning, at det ville være til gavn for Danmark at have en oplyst, frejdig og vågen ungdom. Niels Kayser Nielsen, Den lingske gymnastik er opkaldt efter den svenske gymnastikpædagog Pehr Henrik Ling og kaldes også den svenske gymnastik. Linggymnastikken var naturvidenskabeligt begrundet og lagde bl.a. vægt på harmoni og ligesidighed i øvelsesvalget. En bøjning til højre skulle efterfølges af en bøjning til venstre. Niels Kayser Nielsen, Valdemar Hansen, RAGs scrapbog. Avisreferat af møde i Gl. Roskilde Amts Gymnastikudvalg på Højskolehjemmet torsdag den 27. juni Vartov Arkiv. 6. Henning Eichberg og Ejgil Jespersen, 1986, s. 204 ff. 7. Johnny Wøllekær, 2004, s. 135 ff. 8. Johnny Wøllekær, 2003, s. 8 ff. 9. Ungdom og Idræt, 1933, s. 534 ff. 10. Valdemar Hansen, 1968, s Valdemar Hansen, RAGs scrapbog, Avisreferat og Ove Korsgaard, 1997, s Sigrid Bording, Citatet stammer fra Valdemar Hansens datter Sigrid, som var med i bilen den dag, hendes far opdagede det sted, hvor Borrevejle kom til at ligge. 14. Valdemar Hansen, 1968, s Beretning fra Generalforsamling 24. februar Dansk Ungdom, nr. 30, 1931 s Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. maj 1936, 2. aarg. nr. 5 og 1. september 1936, 2. aarg. nr H.P. Nielsen, 1952, s. 25 ff. 19. Johnny Wøllekær, 2004, s Interview Benthe Holm Hansen. Lejre Museum 21. Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. juli 1935, 1. aarg. nr Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 15. april 1939, 5. aarg. nr Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. august 1935, 1. Aarg. nr Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 15. juni 1953, 19. årg. nr Interview Karl Frandsen. Lejre Museum. 26. Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. august 1936, 2. årg. nr Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. juli 1943, 9. årg. nr Interview Erik Rasmussen. Lejre Museum. 29. Mødereferat fra Delingsførermødet den oktober Ekstraordinær Generalforsamling 21. juni Interview Kaj Dalsgaard. Lejre Museum 32. Interview Benthe Holm Hansen. Lejre Museum. 33. Helge Christensen, 1981, s. 10ff. 34. Maren og Alfred Dalsgaard i Medlemsblad for Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. september Litteratur Sine Agergaard: Fra forsamlingshuset over idrætshallen til multiaktivitetshuset i Idrætshistorisk Årbog 2004 Sigrid Bording: Små træk om min far og Borrevejle i Roskilde Amts Gymnastikforening Valdemar Hansen, Borrevejle Aase Christensen (red.): Roskilde Amts Gymnastikforening Helge Christensen: Fortællingen om Borrevejle Beretning fra lejren ved Aage Jensen (lejrleder) i Referat og beretning på Generalforsamlingen søndag den 13. februar Indvielse af et nyt vandrerhjem i RAG Roskilde Amts Gymnastikforening 15. oktober 1955, 21. årg. Maren og Alfred Dalsgaard om Borrevejlevig i forbindelse med RAGs 25 års jubilæum s. 5-6 i RAG Roskilde Amts Gymnastikforening, 1. september 1954, 20. årg. 36. Centerchef Erik Hestbæk i Borrevejle 75 år, Lotte Tranberg, Dagbladet den 20. januar Henning Eichberg og Ejgil Jespersen: De grønne bølger: Træk af natr og friluftslivets historie Henning Eichberg og Bo Vestergård Madsen: Idræt som fest bogen om landsstævnet. Valdemar Hansen: 90 unge år Valdemar Hansen fortæller Ove Korsgaard: Kampen om kroppen Dansk idræts historie gennem 200 år

15 108 ROMU 2010 Borrevejle - en festplads i Lejrevig 109 Niels Kayser Nielsen: Lange linjer i dansk idrætshistorie. Sine Agergaard m. fl. Idræt i perspektiv, A. Nielsen: Skal vi saa tage fat. I Ungdom og idræt 1933, s H.P. Nielsen: Træk af Roskilde Amts Gymnastikforenings Historie fra dens oprettelse og til nu således som jeg har oplevet den Roskilde Amts Gymnastikforening: Borrevejle 75 år Lotte Tranberg: Underskud lukker Borrevejle Centret i Udspil nr. 1, Else Trangbæk (red.): Dansk Idrætsliv Den moderne idræts gennembrud Bind 1, Else Trangbæk (red.): Dansk Idrætsliv Velfærd og fritid Bind 2, Johnny Wøllekær: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn Historien om Den gamle Have i Allerup Johnny Wøllekær: Ungdommens tumlepladser Frøbjerg Bavnehøj og andre folkelige fest- og idrætspladser på Fyn.Idrætshistorisk Årbog Kilder DGI Noter i udspil nr. 6, RAGs scrapbog. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Forhandlingsprotokoller for RAG. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Forhandlingsprotokol for Roskilde Amts Skytte- og Gymnastikforening. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Beretninger og referater af Generalforsamlinger i RAG. Roskilde Lokalhistoriske Arkiv. Medlemsblade for Roskilde Amts Gymnastikforening DGI Roskilde. Interviewpersoner: Karl Frandsen Kaj Dalsgaard Benthe Holm Hansen Erik Rasmussen Vandrere foran Ole Søndergårds statue Ungdom. Foto: Rokilde Lokalhistorisk Arkiv.

16

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle 50 år 1966 2016 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Det er med stor glæde og stolthed, at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Tid Arrangement Indhold 23/1-16 Elektricitetsforsyningen i Helsinge og gennem tiderne Strø- og Holbo Herreds Elektricitetsforsyning, Helsinge Elværk, el-installatørerne

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016.

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Dag 1 Så kom de Danske Masters løftere godt fra start, da første mand på podiet tirsdag eftermiddag, Steen Wissing vandt sølv i totalen i masters 4 med 4 mand

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

HAPPY HALLOWEEN. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 11. Nyhedsbrev uge 44 2014. Christina & søn

HAPPY HALLOWEEN. Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 11. Nyhedsbrev uge 44 2014. Christina & søn Nyhedsbrev uge 44 2014 Side 1 HAPPY HALLOWEEN Side 5 Spilleaften Side 2 Christina & søn!! Side 5 Filuren Side 3 Det forsvundne forår Side 6-10 Børnehaven Side 4 Hjælp jeres børn Side 11 Kalender, rengøring

Læs mere

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte. DGI Skydning DGI Skydning for alle Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.dk 2 Discipliner Masser af tilbud alle kan være med! Som skytte

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Højby Skytte- og Gymnastikforenings 150 års jubilæum

Højby Skytte- og Gymnastikforenings 150 års jubilæum Højby Skytte- og Gymnastikforenings 150 års jubilæum Fortælling om foreningens historie En kronologisk gennemgang af foreningens udvikling fra en skytteforening til en idrætsforening med mange tilbud for

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN 12.-14. AUGUST & 19.-21. AUGUST 2016 Kunst og kulturoplevelser på Vestfyn Vi byder velkommen til en kør-selv weekend på det smukke Vestfyn. Den røde tråd er dansk kulturarv,

Læs mere