FÆLLES FORELÆSNINGER F O R M I D D A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES FORELÆSNINGER F O R M I D D A G"

Transkript

1 2013 Lægedag Syd for alle Danmarks læger FÆLLES FORELÆSNINGER F O R M I D D A G Klinik for Multisygdom patienten i centrum v/ overlæge Dorte Adsersen Kraus, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Multisygdom (MS) kommer let til kort i et tiltagende specialiseret sundhedsvæsen. Forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer er overvejende rettet mod enkeltsygdomme, såvel som den forskning der ligger til grund for disse. Prævalensen af MS er stigende og store befolkningsundersøgelser har vist, at MS har social slagside. De multisyge patienter har en betydelig behandlingsbyrde og ikke alle er lige ressourcestærke. Med den øgede specialisering følger naturligt en reduceret basisviden udenfor speciallægens eget speciale, hvilket er problematisk i forhold til vejledningen af den multisyge patient. Resultatet heraf kan være medvirkende årsag til nedsat livskvalitet, hyppige kontakter til sygehusvæsenet og betydelig overdødelighed. I Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, er alle medicinske specialer repræsenteret. Der er et godt tværfagligt miljø og fælles ledelse med radiologisk afd. Det har vi udnyttet i forbindelse med udviklingen af Klinik for Multisygdom, hvor et team bestående af forskellige speciallæger, en klinisk farmaceut samt ergo- og fysioterapeuter lægger en behandlingsplan, der udarbejdes i fællesskab; hvor patienten og ikke den enkelte sygdom er i centrum. Målgruppen omfatter også patienter med psykisk sygdom og her indgår psykiater i teamet. Kan man med organisatorisk tilpasning og styrket samarbejde på tværs af sektorer tilgodese nogle af de særlige behov, denne befolkningsgruppe har? For at forsøge at belyse dette er der etableret forskningssamarbejde med bl.a. CFK, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Danske Patienter. E F T E R M I D D A G Ulighed i sundhed: Der er køn i sundhed og sygdomme hvordan går det med manden? v/ chefpsykolog, Ph.d., Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Danske mænd lever 3-13 år kortere end danske kvinder, og de er også mere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes f.eks. at mændene opdager sygdomme for sent, og at sundhedsvæsenet ikke er opmærksom på mændenes særlige behov. Det gælder også i behandlingen og kommunikationen, hvor personalet i dag ikke uddannes i at mænd kan have særlige behov som patienter. Oplægget plæderer for, at der laves en sundhedspolitik for mænd, der tager højde for, at der kan være store forskelle i mænds og kvinders sundhedspsykologi og -adfærd og i deres reaktioner på sygdom og behandling.

2 Erektil dysfunktion v/ professor, overlæge, dr.med., Steen Walter Urologisk afdeling L, Odense Universitetshospital. Erektil dysfunktion er defineret som manglende evne til at opnå eller vedligeholde en rejsning, som er tilstrækkelig til tilfredsstillende seksuel aktivitet. Tilstanden påvirker omkring 30 % af mænd over 40 år i større eller mindre grad. Det er også et symptom på andre lidelser. Man ved, at hjerte-kar sygdomme ofte er kompliceret med erektil dysfunktion. (Nogen angiver at erektil dysfunktion kommer ca. to år før»coronarinfaktet«, så hvis vi kunne få manden»op at stå«og angive erektil dysfunktion, kunne hjerteproblemer måske nedsættes!). Nedsat testosteron vil også blive omtalt og metabolisk syndrom er ligeledes en vigtig parameter for tilstanden»erektil dysfunktion«. Medicin og polyfarmaci har hos nogle mænd en vigtig plads i denne dysfunktion. Undersøgelser og behandling der kan udføres af alle læger vil blive omtalt og»gruppen«der bør henvises vil blive præciseret. Mistanke om Parkinson og hvad så? v/ specialeansvarlig overlæge Lene Wermuth, Neurologisk afdeling/demensklinikken, Odense Universitetshospital. være non-motoriske symptomer i form af; gastrointestinale, vandladningssymptomer, seksuelle, ortostatiske, emotionelle og kognitive forstyrrelser. Der findes i dag mange behandlingsmuligheder, som vil være en specialistopgave, men det er vigtigt for praktiserende læger at have kendskab til disse, bivirkninger og deres begrænsning. Behandlingen er individuel, ofte kompleks med flere medikamina, dagsdoser med varierende intervaller og ofte behov for behandling af følgesymptomer. Sygdommen kan have store sociale konsekvenser, både når den begynder i tidlig alder og senere med bistands- og plejekrævende tilstande. Der vil blive redegjort for diagnostik og behandling af Parkinson s sygdom, dens følgesymptomer og forskellige sygdomsforløb. Akupunktur ved vi nok? Virker det? v/speciallæge i almen medicin Elisabeth Lægaard, Frederikssund kommune Mange af os ved stadig ikke hvordan akupunktur virker, og i hvilke situationer det kan bruges. Hvad er den fysiologiske forklaring på effekten? Eller er det hele bare et spørgsmål om tro? I denne seance vil Elsebeth Lægaard, praktiserende læge samt formand for DMSA (Dansk medicinsk selskab for akupunktur), give os en introduktion til området, krydret med nogle eksempler! Parkinson s sygdom (PS) eller parkinsonisme er en relativ hyppig kronisk neurodegenerativ sygdom, der medfører bradykinsi, rigiditet, tremor og postural instabilitet. PS kan i varierende grad tillige ramme de kognitive funktioner og det autonome nervesystem. Det sygdomsbillede og -forløb, vi møder i befolkningen og kalder PS, er ikke én sygdom, men et syndrom, som kan have forskellige årsager, forskelligt forløb og behandling. Diagnosen kan være vanskelig at stille, specielt i sygdommens tidlige stadier, og stilles ved en klinisk neurologisk undersøgelse, hvor andre differentialdiagnoser udelukkes og er en neurologisk speciallægeopgave. Sammen med de motoriske symptomer vil der ofte

3 HPV-vaccination til andre end unge kvinder? v/ overlæge Annemette W. Lykkebo, Gynækologisk-obst. afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Sundhedsvæsnet tilbyder i dag kvinder til og med 26 år at blive vaccineret mod HPV-virus, som kan forårsage livmoderhalskræft, men langt flere kan have gavn af vaccinen. For drengenes vedkommende er der nu ingen tvivl om, at vaccinen kan forebygge hoved-halscancer samt anal- og peniscancer. Vaccinen er også relevant for voksne og modne kvinder; specielt kvinder der tidligere har haft eller har fået konstateret celleforandringer i livmoderhalsen eller har fået foretaget et keglesnit. Derudover har personer med et svækket immunforsvar en særlig grund til at lade sig vaccinere. I foredraget vil du få en status på vaccinationsprogrammet og de foreløbige effekter. Derudover vil evidensen for ovenstående blive gennemgået. med syntetiske DMARD s, en heterogen gruppe af kemiske stoffer. Methotrexat kombineret med intraartikulære steroid injektioner er hjørnestenen i DMARD behandlingen af RA. Hvis den kemiske DMARD behandling er insufficient, og der ikke er kontraindikationer, suppleres behandlingen med biologiske præparater. Der er flere forskellige biologiske præparater, der er effektive hos mange af patienterne, dels TNF-alfa- hæmmere, som Infliximab, Eternacept, Adalimumab, Certulizumab Pegol og Golimumab, desuden præparater med andre virkningsmekanismer som Rituximab, Abatacept og Tocilizumab. Effekten af biologisk præparater er hurtigt indsættende, men ikke kurativ. Virkningen er ofte størst, hvis den biologiske behandling suppleres med Methotrexat. I tilfælde af behandlingssvigt, enten primær eller sekundær, eller ved bivirkninger, seponeres behandlingen og anden biologisk behandling overvejes. I henhold til RADS lægemiddelrekommandationerne for biologisk behandling af reumatoid artrit, er det siden ikke længere muligt for klinikerne, at vælge frit blandt alle præparaterne, da der nu foreligger en form for prioriteret algoritme. Reumatoid artrit Biologisk behandling Hvem skal det tilbydes? Hvor længe skal det gives? v/ lektor, speciale ansvarlig overlæge, Ph. d., dr. med., Inger Marie Jensen Hansen, Medicinsk afdeling. Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus. Reumatoid artrit (RA) er en relativ hyppig (prævalens 0,5-1 %), inflammatorisk sygdom præget af både artikulære og ekstra artikulære manifestationer, samtidig med en betydelig comorbiditet. Dødeligheden for RA er ca. dobbelt så høj som for normalbefolkningen. De diagnostiske kriterier er ændret inden for de seneste år mhp. at stille RA så tidligt som muligt, for at være i stand til at starte behandling hurtigt og effektivt. Ved aktiv sygdom følges en behandlingsalgoritme, hvor den farmakologiske behandling indledes Tinnituspatienten hvad er der at gøre? Nye tiltag? v/ praktiserende speciallæge i oto-rhino-laryngologi, Peter B. Paaske, Aarhus C. Enhver patient med tinnitus skal undersøges af en ørelæge. Ledsagende høretab, vestibulære symptomer og andre neurologiske symptomer skal udredes. Monosymptomatisk tinnitus (normalt audiogram, ingen vestibulære symptomer) udelukker somatisk sygdom. Langt de fleste patienter falder derfor til ro efter en sufficient undersøgelse hos ørelægen der kan afkræfte en alvorligt tilgrundliggende sygdom. Men nogle patienter kan ikke vænne sig til tinnituslyden; de emotionelle centre i det limbiske system forstyrrer nattesøvnen, de bliver depressive, stressede og melder sig syge. Lydbehandling i form af lydapparater/høreappara-

4 ter /lydpuder samt rådgivning/kognitiv terapi er fortsat den gængse behandling. Nye tiltag i form af nervestimulation vil blive berørt. AK-junglen Hvorfor AK-behandling på en temadag? v/ overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Enhed for Trombose & Hæmostase, Hæmatologisk Klinik. Rigshospitalet. Antallet af patienter i antitrombotisk behandling har gennem de sidste år været stigende. Der er en høj grad af evidens for effekten af de antitrombotiske midler i forhold til progression af trombose samt primær og sekundær profylakse af tromboembolisk sygdom, hvorfor der også ofte opstår et dilemma, når patienter i antitrombotisk behandling skal have foretaget et invasivt eller operativt indgreb, idet pausering eller ændret intensitet kan øge risikoen for tromboemboliske komplikationer, mens fortsættelse af den antitrombotiske behandling kan medføre en øget risiko for blødning. Kort sagt, så er AK-behandlingen noget af en balancegang i en jungle af nye & mere velkendte præparater! Mødet med mennesket i sorg v/ sygehuspræst Marianne Zeuthen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Sorg er et livsvilkår, som de fleste mennesker oplever flere gange i deres liv. Tidligere var sorgteorierne præget af Freud; men i de seneste år er sorgteorierne revideret. På mødet vil jeg fortælle om de nye sorgteorier og deres betydning for samtalen med den sørgende og om mine erfaringer med denne samtale. Skæve levertal Hvad betyder de og hvornår skal man gå videre med at udrede? v/ professor i hepatologi, Aleksander Krag, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense Universitetshospital Levertallene måles ofte i forbindelse med almindelig rutine, udredning og opfølgning. Hvad er levertal, hvad betyder de og hvornår er de så afvigende, at det betyder noget og patienten bør udredes nærmere? Hvilke vigtige prøver er ikke levertal, men kan sige noget væsentligt om leversygdom? Abnorme levertal har vist sig, at være meget hyppigt forekommende. Tværsnitsundersøgelser tyder på, at danskere på et givet tidspunkt vil have forhøjede levertal. Transaminasæmi er relateret til steatose (75 %) kronisk hepatitis (15 %), cirrose (5 %), arvelige og sjældne leversygdomme (< 5 %). Visse leversygdomme progredierer og udvikler fibrose og cirrose. Eksempelvis har omkring danskere alkoholbetinget fedtlever, som kan give fedtleverbetændelse og føre til cirrose. Det er væsentligt, at opspore og behandle patienter med kronisk leversygdom i en tidlig fase for, at forebygge sygelighed og tidlig død. Meget om det almindelige og lidt om det sjældne. Kosmetisk kirurgi hvor går grænsen? v/ overlæge Slaven Boljanovic, Klinik for Plastikkirurgi & Brandsårsbehandling, Rigshospitalet Hvad sker der på det plastikkirurgiske område? Det ved vi ikke så meget om i det offentlige sundhedssystem, idet den æstetiske kirurgi ofte foregår i privat regi! Men hvad er muligt? Og hvad efterspørges? Hvilke komplikationer kan støde til? Og hvor sætter en overlæge grænsen for det mulige/rimelige? Kom til dette indlæg og mød Slaven Boljanovic, til daglig overlæge på Rigshospitalet på plastikkirurgisk afdeling. Ved siden af plastikkirurg på Privathospitalet Mølholm.

5 Mavesmerter Porfyri, en sjælden differential diagnose v/ overlæge Ole Hother-Nielsen, Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital & afdelingslæge Sanne Trassdahl Møller, Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Akut porfyri er en fællesbetegnelse for en række sjældne arvelige sygdomme, som skyldes defekter i hæmsyntesen. Under stimulering af hæmsyntesen (visse medicamina, anæmi, faste, fysisk og psykisk stress) kan disse defekter medføre ophobning af porfyriner, som virker neurotoksiske og oftest medfører svære mavesmerter og kvalme, og ubehandlet kan progrediere til pareser, arytmier, respirationslammelse og død. Det akutte porfyrianfald er således en sjælden, men væsentlig differential diagnose ved svære akutte mavesmerter, og behandlingen er IKKE operation, men specifik behandling med Glukose 20 % og Normosang intravenøst. Porfyrinerne (ALA og PBG) er markant forhøjede under anfald og kan måles i urinen. Mutationanalyse med DNA-test kan udføres på EDTA-blod. Disse analyser udføres på Porfyrilaboratoriet på OUH, mens anfaldsbehandling og rådgivning varetages på Endokrinologisk afdeling M, OUH. Dette foredrag er opbygget over nogle levende cases og inkluderer diagnostik samt specifik medicinsk behandling af det akutte porfyrianfald, som nemt kan mistolkes som et akut abdomen. Polio historisk set Fra børnelammelse til moderne intensivterapi v/ overlæge Søren Hess, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital Polio fylder ikke meget i vore dage, hverken for læger eller lægmand, men den var tidligere en af de mest frygtede sygdomme. Ikke mindst blandt forældre fordi epidemierne ramte uden varsel og efterlod døde og alvorligt handicappede børn, unge og voksne i sit kølvand. I første halvdel af det 20. århundrede kom der stadigt stigende fokus på sygdommen og dens mulige forebyggelse, en udvikling af både social og forskningsmæssig karakter, der via store velgørenhedsprogrammer kulminerede med Jonas Salks ikoniske vaccine, en milepæl i medicinhistorien. I tiden op til vaccinen var behandlingsmulighederne beskedne og ofte futile, men erfaringer fra polioepidemien i København i starten af 1950 erne fik vidtrækkende betydning ikke bare for behandlingen af poliopatienter, men for alle fremtidens svært syge patienter. Det var ikke mindst anæstesiologen Bjørn Ibsen, der indså den afgørende betydning af specialiseret behandling af akut, svært syge patienter, en erkendelse der førte til oprettelsen af de første intensivafdelinger, hvor behandlingen blandt andet byggede på erfaringer og principper fra behandlingen af polioramte. Foredraget præsenterer hovedtræk af polioens medicin- og kulturhistoriske betydning fra oldtiden til vore dages intensivterapi. Alkoholbehandling hvorfor gør de ikke, som vi siger? v/ centerleder, psykolog, Ph.d., Per Nielsen, Ringgården kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling. Alkoholmisbrug udgør et af de mest omfattende sundhedsproblemer i Danmark, men indsatsen er spredt og sporadisk. Der er indtil nu ingen officielle guidelines på området, selvom der er betydelig viden om, hvad der er behov for. Der er erkendelse for, at målgruppen er særdeles heterogen, og at der derfor ikke kun er en vej vi bør gå. Hvad gør man konkret i behandlingen, og hvordan virker det? Siden 1972 har Ringgården leveret døgnbehandling til offentligt henviste klienter med alkoholproblemer. Gennem de seneste 10 år med stigende specialisering i behandling af dobbelt belastede, dvs. med alkoholafhængighed og komorbiditet af

6 ikke-psykotisk art eksempelvis personlighedsforstyrrelser, affektive lidelser, angstlidelser, ADHD, PTSD m.v. Oplægget vil således komme ind på moderne, tværfaglig alkoholbehandling samt nogle af de psykologiske faktorer og modeller bag misbrug og afhængighed, som danner basis for behandlingen. Hvilke psykologiske motiver er der for at beruse sig, og hvordan hænger det sammen med personlighedsmønstret altså: hvorfor drikker Jeppe (og Nille)? Hvorfor holder de op eller ej? Praktisk A-gas analyse v/ læge Jeppe Bove, Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Ved modtagelsen og vurderingen af den akut syge patient indgår tolkning af arterieblodgasser ofte som en del af den initielle vurdering. De informationer som blodgasanalysen giver, kan hjælpe med at fokusere på den primære diagnostik og behandling. Mange oplever dog vanskeligheder ved at tolke blodgasanalysen. I denne seance gennemgås den basale tolkning af A-gasser i relation til den akutte patient. Målet er at give et kort brush up på respiratoriske og metaboliske syrebaseforstyrrelser samt kompensationsmekanismerne. Undervisningen bliver case-baseret efter et kort oplæg. Målgruppen er primært yngre læger i akutmodtagelserne, men alle er velkomne. Nye hjerte-lunge-karkirurgiske operationer er mindre bedre? v/ professor, overlæge, Ph.d., Peter B. Licht, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital. Operation for hjerte-, lunge- og karkirurgiske sygdomme har udviklet sig hastigt over det seneste halve århundrede og ændrer sig fortsat. Antallet af patienter, som kan tilbydes kirurgisk intervention er især øget indenfor de seneste 20 år. Nye minimalt invasive og formentlig mere skånsomme operationsteknikker har i flere tilfælde erstattet ældre åbne teknikker, og mange patienter, som før blev anset for inoperable, kan nu tilbydes rutinemæssig kirurgisk behandling. Flere og flere kolleger i Region Syddanmark møder derfor sådanne patienter, som har gennemgået nye operationsmetoder. I dette indlæg gennemgås disse nye operationsmetoder med indikation, resultater samt en diskussion om det nu også er så meget bedre end i de gode gamle dage. Lægedag Syd 2013 afholdes tirsdag den 17. september på Comwell Middelfart Tilmeld dig til Lægedag Syd 2013 på Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen praksis som tilskudsberettiget for 1 kursushverdag. Vær opmærksom på, at du som yngre læge i fase 2 og 3 i praksis også har mulighed for at søge Efteruddannelsesfonden efter gældende regler. Informationer og diverse links findes ligeledes på vores hjemmeside. ProGrafisk

Multisygdom en ny udfordring for sundhedsvæsenet

Multisygdom en ny udfordring for sundhedsvæsenet Multisygdom en ny udfordring for sundhedsvæsenet Finn Breinholt Larsen Programleder, seniorforsker CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling Region Midtjylland Multisygdom en ny udfordring for sundhedsvæsenet

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Multisygdomsklinik bringer orden i kaos. Lucette Meillier Chefkonsulent, Cand.comm. Ph.d.

Multisygdomsklinik bringer orden i kaos. Lucette Meillier Chefkonsulent, Cand.comm. Ph.d. Multisygdomsklinik bringer orden i kaos Lucette Meillier Chefkonsulent, Cand.comm. Ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Navigation

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Sundhedscenter Vollsmose

Sundhedscenter Vollsmose Sundhedscenter Vollsmose Implementering af interventioner for en socialt udsat gruppe Ane Møller Bering 24. maj 2011 1 Sundhedscenter Vollsmose Etableret i 2006 enhed i Bolbro i 2008-2011 Målgruppen er

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH

Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen, OUH -forum for patienter med kræft i bugspytkirtlen, tolvfingertarm eller galdeveje www.pancreaspatient.dk pancreaspatient@gmail.com Odense Universitetshospitals vinkel på opfølgningsplaner Professor, overlæge,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières.

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. Baggrund og formål Menières er en sygdom i det indre øre, som kendetegnes ved høretab, spontane

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Unge med erhvervet hjerneskade

Unge med erhvervet hjerneskade Unge med erhvervet hjerneskade sammen skaber vi udvikling Sygehus Egen læge Den unge Kommune Comwell Hvide Hus Aalborg den 30. august 2017 Arrangør: Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade,

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere