Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!"

Transkript

1 Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds Jernbane satte sit særlige aftryk på udviklingen indtil Vestsjællands Trafikselskab blev oprettet 1. august 1980! 1

2 Copyright: S. Ole Clausen. Nykøbing Sj. Første udgave 1. juni Eftertryk kun tilladt med forfatterens tilladelse. 2

3 FORORD! Hvorfor skrive om busdriften i Odsherred fra dengang det hele startede hvor i alverden kom den idé nu fra? Det er et spørgsmål som ikke er så ligetil at besvare, men når jeg har snakket med ældre kolleger, og andre, der har haft med busdrift at gøre, og jeg bagefter satte mig ind bag rattet i en sprit ny bus med automatgear, turbo og servostyring, og satte mig på et chaufførsæde som var lige så rart som lænestolen hjemme foran mit TV, spurgte jeg mig selv: Hvordan mon kolleger før i tiden modtog en ny bus? Og da jeg så kørte ud ad ruten mellem Nykøbing og Sjællands Odde spekulerede jeg på, hvem mon der i sin tid startede den rute? Da jeg nok af naturen er født nysgerrig besluttede jeg mig for at undersøge sagen nærmere, og dykkede så ned i fortiden. Og jeg skal lige love for, at det var spændende. Efterhånden som historier og billeder dukkede frem, og jeg begyndte at få samlet puslespillet, dukkede der også i min underbevidsthed et billede frem af nogle pionerer, som uanset vejr og vind, dårlige og utætte busser, elendige veje, og en arbejdstid der i dag ville slå enhver chauffør med undren, stædigt åd sig frem kilometer efter kilometer, med det ene formål for øje, at man skulle sikre bedst mulig transport for passagererne Disse prægtige mænd i deres primitive busser, gjorde det muligt, gennem deres erfaringer, at chauffører i dag kan sætte sig bag rattet i et teknisk vidunder af en bus. Disse pionerer i deres stramtsiddende jakker med guldknapper, spidsbukser, og langskaftede støvler, kaldet Rutebilførere, gjorde det muligt for chaufførerne i dag, at være beskæftiget i et af Danmarks mest omfattende serviceerhverv, nemlig som Omnibusfører. Men nu til selve historien om busdriften i Odsherred fra dengang det hele startede, som jeg har bestræbt mig til at gøre så nøjagtig som muligt. Det kan i sagens natur ikke lade sig gøre at den bliver helt pletfri, da mange oplysninger ligger så mange år tilbage, at tiden kan have spillet hukommelsen et lille puds. Enkelte fejl og mangler må jeg nødvendigvis tage forbehold overfor, og her kan jeg bl.a. nævne den nummerering af OHJs buspark fra nummer 1 til 17, som der har været rejst en del tvivl om, da man ikke i arkiverne har kunnet finde nogen fortegnelse over busserne fra dengang. Jeg har måttet støtte mig til ældre kolleger m.m., der i øvrigt har gjort et stor arbejde for at hjælpe mig med at gøre rækkefølgen så nøjagtig som muligt. En mængde oplysninger er desværre forsvundet, og de første billeder af OHJs busser har været utrolig svære at få fat i. Det stik modsatte skete hvad angår ruternes historiske udvikling, da der her ustandselig dukker nye oplysninger om ruter op. Men under arbejdet med stoffet skal det også bemærkes, at der er dukket en naturlig geografisk begrænsning op, som helt giver sig selv. Jeg kunne sikkert samle mere stof og flere billeder, men et sted skal man jo stoppe, og det bliver så her. Det er mit håb, at dette lille stykke dansk kulturhistorie vil blive positivt modtaget, og forhåbentlig være med til for eftertiden at lette forståelsen af, og baggrunden for, busdriften i Odsherred siden starten. Tilegnet mine kolleger ved OHJs busdrift både før og nu der har gjort denne historie mulig. S. Ole Clausen buschauffør gennem 25 år på landevejene i det smukke Odsherred. 3

4 Den 1. november 1937 fik Odsherreds Jernbane koncession på ruten fra Sjælland Odde til Nykøbing Sjælland, og selvom man bortforpagtede ruten til Lauritz Jacobsen, Nykøbing Sjælland, for den beskedne sum af 1,00 kr. pr. måned, og først selv begyndte at drive ruten i 1949, er den officielle start på Odsherreds Jernbanes busdrift den 1. november 1937 under navnet OHJ! Nu vil nogle måske straks protestere og påstå, at Odsherreds Jernbane drev buskørsel meget længere tilbage i tiden, men det er forkert, for OHJ havde måske nok fået nogle koncessioner til kørsel på nogle ruter i tyverne og trediverne, men det var ikke kørsel, som OHJ på nogen måde havde andel i. Det var simpelthen datidens spørgsmål om nogen var interesseret i at udføre kørsel, som måske lå i nærheden af Odsherredsbanens interesser, men som banen ikke var interesseret i, og derfor fik man ved hjælp fra OHJ mulighed for denne kørsel. Disse tilstande må nok tilskrives den første rigtige Færdselslov, der udkom den 1. september 1922, og som i realiteten lagde alle den slags afgørelser over til amtsrådene, og hvor Holbæk amts amtsråd åbenbart fulgte den beskrevne procedure. Skal man nu beskrive udviklingen indenfor busdriften i Odsherred m.v., er det nødvendigt ligesom at få en rød tråd gennem det hele, og hvad er så mere naturligt end at gøre det med Odsherreds Jernbanes busdrift mellem Nykøbing Sjælland og Sjællands Odde, som er en af de mest populære ruter i Odsherred. Lad os nu lige omtale starten på selve Odsherreds Jernbane i Det nye trafikmiddel - Jernbanen var naturligvis en stor forbedring af de trafikale forhold mellem Odsherred og Holbæk. Der var før den tid en daglig afgang med skib fra Nykøbing havn til Holbæk, og Postdiligencen kørte mellem Nykøbing og Jyderup. Postdiligencen fortsatte i øvrigt kørselen helt op til 1932, og var til sidst den sidste Postdiligence i Danmark. Den fortsatte trofast, da rejsetiden med OHJs ruter ikke betød en væsentlig nedsættelse af rejsetiden til Jyderup, så i realiteten havde OHJ i de første årtier ingen virkelige konkurrenter. I løbet af nogle år var OHJs tog så blevet nogenlunde enerådende over trafikken i Odsherred, og det gjaldt både transporten af passagerer og gods. Disse tilstande fortsatte stort set i OHJs første 25-årige driftsperiode, men så begyndte der også at ske ting og sager, idet et par konkurrenter startede busruter mellem Nykøbing og Holbæk, hvoraf den ene gik over Vig og den anden over Egebjerg. Lige efter første verdenskrig var det nye transportmiddel, Automobilet, (nogle steder blev uhyret kaldt: Phetromobilet ) kommet frem, og bilen, som den jo kom til at hedde i daglig tale, begyndte at kræve sin andel af trafikken på landevejene. 4

5 Nykøbings første bus tilhørende vognmand Lauritz Jacobsen, holder her inderst, en FORD-T Charabane, er her fotograferet ud for Algade 64 i 1920, og er der den første bus på ruten mellem Nykøbing og Rørvig. Fotoet blev brugt på en reklametryksag, som man kan se på min hjemmeside på Tacks siden. Foto: L. Jacobsen, Nyk. Sj. Først var det som privatbil, men efterhånden kom disse biler frem i større og større udgaver, som kunne transportere mange passagerer på én gang mod betaling, og så havde man lige pludselig en Omnibus, som på latin betyder: Vogn for alle. Disse Omnibusser trængte sig frem i landet, hvilket naturligvis også var tilfældet i Odsherred, hvor de først var et supplement til jernbanedriften, men senere blev en ret så mærkbar konkurrent. I det nordlige hjørne af Odsherred startede det hele faktisk i 1909 hvor vognmand Jens Petersen, der havde ejendommen Algade 64, hvor der dengang var vognmandsgård, oprettede en hestetrukket rute mellem Nykøbing og Rørvig via Nakke, som kunne transportere passagerer. I 1915 blev ruten Postførende, og på nær en kort årrække i og efter anden verdenskrig, hvor posten blev bragt til Rørvig med en af Postvæsenet ansat mand med hestekøretøj, har ruten lige siden været Postførende, og man skal helt op til midt i 80-erne før Postvæsenet opsagde alle disse aftaler. I 1919 købte daværende vognmand Lauritz Jacobsen, der fra gården i det gamle Hotel Odsherred havde drevet en del hyrevognskørsel, ejendommen Algade 64, samt ruten til Rørvig, og ellers alt hvad der var af vognmateriel i gården. 5

6 Lauritz Jacobsen drev kun ruten til Rørvig et års tid med hestekøretøj. I 1920 anskaffede han så en FORD-T Carbane, og det kan nævnes at Carbane betyder Åben vogn med bænke. Lauritz Jacobsens navn er uløseligt knyttet til starten på OHJs busdrift, for selvom OHJ fik koncession på et nogle ruter mere, bortforpagtede man i starten to af ruterne til Lauritz Jacobsen, men mere om det senere. Hvem var så Lauritz Jacobsen, ja, kort fortalt blev han født den 29. januar 1885 i Vig-Asmindrup sogn, og blev i 1925 gift med Ellen, f. Andersen. Lauritz Jacobsen startede i 20-års alderen i Slagelse en hyrevognsforretning med en trehjulet Trix, som var en slags åben motorcykel med plads til 2-3 passagerer på det store bagsæde, der var anbragt mellem de to baghjul. Nu var datidens køremaskiner jo ikke helt lydløse, og Politimesteren i Slagelse blev efter et års tid så træt af klager over, at det dersens monstrum skræmte køer og heste, og især andre vejfarende, fra vid og sans, så han bad Lauritz Jacobsen finde et andet sted at drive sin hyrevognskørsel. Han valgte så Nykøbing Sjælland, som han åbenbart mente var beboet af fredeligere folk, og han åbnede i gården til L. Jensens Træsko- og Foderstofforretning på Algade (senere Hotel Odsherred) en Phetromobil-forretning, som han op gennem årene udvidede til at blive en stor og givtig hyrevognsforretning. At Lauritz Jacobsen var forretningsmand er blandt de lokale almindelig kendt, og et eksempel skal lige nævnes her: Når skolebørnene var på den årlige udflugt til Grønnehavehus, den smukke gamle skovpavillon, der lå på skrænten i Anneberg skov på Egebjergvej, mødte Lauritz Jacobsen trofast op, og formedes 10 øre pr. styk. transporterede han et hel kobbel drenge og piger en tur frem og tilbage til Slagteriet (den senere printpladevirksomhed på hjørnet af Egebjergvej og Havnegade) i sin Trix hyrevogn, og der kunne virkelig være mange med på hver tur, så det var ikke så få 10-ører han tjente på denne kørsel. Men for at vende tilbage til starten på det hele, for i 1915 oprettedes en rute af Det Danske Postvæsen mellem Nykøbing og Sjællands Odde med post og pakker, og som Postkontrahent Jens Peter Larsen, kaldet Kugleposten, forpagtede, og da han anskaffede sig en bus til køre med, begyndte han også ganske langsomt at medtage passagerer. I 1920 oprettedes en rute mellem Holbæk og Havnsø af I. Dandarnell, hvis adresse var Havnsø pr. Føllenslev. I 1921 oprettedes en rute mellem Nykøbing Sj. og Holbæk via Egebjerg af Ludvig Nielsen, kaldet Søren-ski-mæ-Ludvig, Abildøre. I 1922 åbnedes 3 ruter: Nykøbing-Jyderup-Slagelse af Andreas Jakobsen, Hillerød. Ruten: Nykøbing-Vig-Holbæk af Niels J. Nielsen. Ruten: Tuse Næs Holbæk af Viggo Olsen, Tuse. I 1923 åbnedes ruten mellem Nykøbing, Asnæs og Kalundborg af Ludvig Nielsen, Abildøre. 6

7 I 1924 åbnedes ruten mellem Nykøbing, Egebjerg og Vig af mekaniker Aksel Andersen, og endelig i 1925 blev ruten Nykøbing-Vig-Holbæk udvidet til at starte i Rørvig. At denne rute blev forlænget til Rørvig var næsten en katastrofe for den lille rute mellem Nykøbing og Rørvig, men i kraft af, at denne rute medførte post og pakker, foruden ganske få passagerer, lykkedes det dog Lauritz Jacobsen at få ruten til at løbe nogenlunde rundt økonomisk, men at man havde fået en alvorlig konkurrent var sikkert og vist. Fra midt i 20-erne til omkring 1931 skete ikke de store principielle ændringer, men det skal dog med, at den 30. september 1931 åbnede Peter Gyldenvang, Asnæs, en rute, der gik fra Asnæs station til Høve Skovpavillon hver weekend med glade borgere, der skulle en tur i det grønne og spise frokost. Til denne kørsel benyttede Peter Gyldenvang en Ford-T lastbil, som han til hverdag kørte østersskaller i. Peter Gyldenvang havde en lille fabrik ved Asnæs station hvor han forarbejdede østersskaller, som blev gravet frem af fjordbunden, og som i knust tilstand blev brugt som tilskudsfoder til høns for at forstærke æggeskallerne. Hver weekend monteredes på lastbilen et turist-karosseri af sejldug, og der blev stillet træbænke op. Med denne indretning kørte han en slags rutekørsel, og man må håbe at lugten af østers ikke var alt for gennemtrængende når han kørte med passagerer. Lastbil om hverdagen og Rutebil i weekenderne var ikke noget ualmindeligt fænomen i 20-erne og 30-erne, for selvom det var en umagelig transportform, så var den uhyre populær rundt om i landet. Billedet her er fra engang omkring , hvor Nykøbings første rutebilforretning lå hos købmanden mellem E. C. Larsens elektrikerforretning (punkt 1) og Anton Hansens bilforretning (FORD). Busserne tilhører Lauritz Jacobsen, og er fra venstre mod højre: En Ford-V8, som kørte mellem Nykøbing og Rørvig, nummer to er en Büssing N.A.G., som kørte mellem Nykøbing og Slagelse, nummer tre er en Morris, som var Turist- og hjælpevogn, nummer 4 er en Opel Blitz, som kørte ruten fra Nykøbing til Sjællands Odde, og endelig nummer 5, en Chevrolet Six, som senere blev overtaget af OHJ, som vogn 1 på ruten mellem Nykøbing og Rørvig. Foto: L. Jacobsen, Nyk. Sj. 7

8 For fuldstændighedens skyld skal det lige med, at selvom koncessionen til denne kørsel fra Asnæs station til Høve Skov faktisk indehavedes af OHJ, med den klausul, at ruten skulle køres af Peter Gyldenvang. Denne kørsel fortsatte Gyldenvang i øvrigt med indtil 1937 hvor han indstillede ruten. Først sidst i 40-erne genoplivede OHJ ruten, som blev en af OHJs Strandruter, men mere om det senere. Selvom bilruternes kapacitet øgedes bl.a. ved indsættelse af større vogne, og ved forbedrede køreplaner, skete der ikke væsentlige ændringer i de næste år, og OHJ mærkede stadig ikke den store konkurrence til jernbanedriften. Da den første rute fra Nykøbing til Rørvig åbnedes i 1909 var der faktisk ikke det vi i dag forstår ved en vej, men kun et hjulspor, som man engang imellem kunne have svært ved at komme frem ad, og på strækningen fra Nykøbing til Rørvig by var der åbne marker på hver side af vejen så langt øjet rakte. Det har man svært ved at forestille sig i dag, med den store bevoksning der nu er i hele sommerhusområdet. Men i 20-erne og 30-erne blev hjulsporerne forbedret til noget man kunne kalde grusveje, og helt op til sidst i 30-erne var 4-5 punkteringer ikke unormalt. Forbedringer af vejene i hele Odsherred betød selvfølgelig at busserne kunne komme hurtigere frem, men det var faktisk først i slutningen af 40-erne, at OHJ begyndte at mærke konkurrencen fra busserne. En af grundene til den manglende konkurrence var måske de meget ringe busser man fremstillede dengang, for med et stift chassis, faste ringe, og næsten ingen affjedring, var der en stor kontrast til de meget mere passagervenlige togkupeer, hvilket i hvert fald gjorde sig gældende indtil starten på 2.den verdenskrig. At busserne heller ikke var særligt chaufførvenlige vil en af vore forhenværende kolleger, der var bosiddende i Fårevejle, gerne skrive under på. Han kunne fortælle at han i nogle år fra 1943 var fast chauffør på OHJs vogn 1 på Ruten mellem Nykøbing og Rørvig, og han slår fast, at den var utæt som en si, langsom, stiv, og man skulle næste bruge begge hænder til at skifte gear med. Men han kunne også fortælle meget mere om det store Stativ, som dengang var anbragt på bussens tag, og som var beregnet til større og tungere ting, især cykler, som man dengang kunne se på næsten alle datidens busser. Og man skulle være adræt, for her blev konditallet i hvert fald styrket når man med cyklen i venstre hånd, greb om stigegelænderet med højre hånd, og faktisk uden at holde fast nogen steder, entrede stigen bagpå bussen, for i et snuptag at stable cyklen ovenpå alle de andre, der var anbragt i forvejen. Jo, datidens chauffører var i god kondition, og siger han til min båndoptager med et glimt i øjet, så kostede det jo kun 25 øre at få en cykel med, så det kunne blive til mange cykler. Anden Verdenskrig, og den tyske besættelse af Danmark i årene bød på mange trængsler for busdriften, hvor bla.a. manglen på benzin og ordentlige dæk i krigens sidste år, og i øvrigt også i nogle år efter krigen, fik forskellige rutebilejere til at fremstille nogle besynderlige udgaver af busser. 8

9 Peter Gyldenvangs bus, der oprindelig var en lille lastbil om hverdagen, men som hver weekend blev til bussen mellem Asnæs station og Høve Skov i 20-erne. Med sejldugsovertræk, og med langsgående bænke i kabinen, og oven i købet små vinduer, må man nok sige det er en speciel bus. Foto: Poul Gyldenvang, Asnæs. Odsherreds Jernbanes første bus, som blev sat i drift i Påsken 1942 på ruten mellem Nykøbing Sj. og Rørvig. Den var oprindelig malet mørkeblå, som var farven på OHJs tog dengang, men da det var krigsmaling af meget dårlig kvalitet, blev den hurtigt kul sort. Foto: Odsherreds Jernbanes arkiv. Under anden verdenskrig var dette i starten bussen til Rørvig. Vognmand Lauritz Jacobsen der kørte på ruten indtil 1942, hvor OHJ overtog ruten, brugte en af sine gamle Ford-T hyrevogne forspændt en eller to heste. Chaufføren, eller man skal måske kalde ham kusken, er Lauritz Jacobsens bror Lille-Hans, som her er fotograferet på stationspladsen, forøvrigt foran det hus, som Taxavognmand Jens Petersen havde dengang. Foto: Stig Jacobsen, Nyk. Sj. Denne Chevrolet SIX fra 1930 tilhørende vognmand Lauritz Jacobsen er bygget på Sorø Karosserifabrik, og kørte på et tidspunkt ruten mellem Nykøbing og Rørvig via Nakke. Chaufføren er Volmer Jørgensen en svoger til buschauffør ved OHJ, Fredløv Larsen. Volmer Jørgensen blev senere selvstændig Lillebilvognmand og kørerlærer i Nykøbing. Foto: Stig Jacobsen, Nyk. Sj. 9

10 Selvom man havde gasgenerator-anlæg, dukkede der altså også andre fænomener op, hvor man blandt andet kunne se vognmand Lauritz Jacobsen, havde staget en af sine gamle Ford-T hyrevogne, afmonteret motor og kølerhjelm, og sat en agestol i stedet, og men en eller to skikkelige bryggerheste foran var det så bussen med post og passagerer til Rørvig og så var ruten igen pludselig en hestetrukken rute. Lauritz Jacobsen havde 3 brødre hvoraf den ene, Hans Chr. Jacobsen, kaldet Lille-Hans på grund af sin ringe højde, kørte for sin bror, og i 1940 overdrog Lauritz Jacobsen ruten til ham, og han lånte en af sin brors busser til at køre ruten. Lille-Hans vil der nok være mange der har hørt om, for man hører stadig om Lauritz lille flinke chauffør, og han var da også kendt og elsket af alle med sit venlige og rolige gemyt, men at han var lille, og som sådan kunne gøre sig bemærket, fremgår af følgende lille tildragelse: Kong Kristian den tiende besøgte jævnligt Anneberg Gods for at deltage i Kongejagterne, men denne historie er fra en anden anledning, hvor kongen var ankommet til Rørvig med Kongeskibet, som lå for anker ud for havnen i Rørvig engang sidst i 30-erne. Kongen besøgte først frk. Holst, der var pensioneret solodanserinde fra Det Kongelige Teater, og som dengang residerede i Lodsoldermandsgården ved Rørvig havn. Imidlertid vides det med bestemthed, at han samtidig besøgte to andre familier i Rørvigs omegn, og disse to familier holdt klar til at hente Majestæten ved Rørvig havn i flotte, skinnende og nypussede hestekøretøjer for at bringe ham og følget sikkert frem. Da nu Kong Kristian var ankommet i land, og havde hilst på alle de fremmødte honoratiores (man skal lige huske, at Nykøbing og Rørvig dengang var 2 forskellige kommuner med hver sin borgmester og sognerådsformand), får Majestæten øje på en stor Ford V8 bus, som holdt parkeret ved Lodsoldermandsgården, og lænet op ad forhjulet på bussen stod Lille-Hans, som ikke var meget højere end op til overkanten på kølerhjælmen på bussen. Det kunne Kongen altså ikke stå for: Den store bus, og den lille mand! Så da nu han havde hilst på hele den tyrkiske musik gik han over til Lille-Hans, og trykkede ham i hånden, mens han begyndte at spørge ham om bussen, og hvordan det var at køre sådan en. Hele tre gange var han ovre og sludre med Lille-Hans, og det var synligt for enhver, at han i hvert fald godt kunne tænke sig en tur i den store bus med den lille mand som chauffør det blev dog aldrig til noget. Men Lille-Hans var stolt som en Pave, hvilket han i hvert fald ikke lagde skjul på, og mange, mange, mange passagerer har selv fået historien fortalt om dengang Hans Majestæt Kong Kristian den Tiende trykkede ham i hånden. 10

11 Lille-Hans drev nu Nykøbing-Rørvig ruten i et par år, som han havde fået et par kroner i provision pr. tur for af Postvæsenet. Men nu mente han det var på tide dette beløb blev sat lidt op, hvorfor han ansøgte postvæsenet om 10,00 kr. pr. tur. Men det var bestemt ikke i Postvæsenets interesse, så i stedet for den lille lønforhøjelse fratog man postkørselen på ruten, og postvæsenet ansatte selv en mand til med hestekøretøj at bringe posten frem og tilbage mellem Nykøbing og Rørvig. Da Rørvig-ruten i forvejen ikke var den helt store guldgruppe, var fortjenesten nu så ringe, at Lille- Hans valgte at stoppe. Odsherreds Jernbane overtog så selv koncessionen på ruten i 1942, og købte af Lauritz Jacobsen en gul Chevrolet Six, som Lauritz Jacobsen havde brugt som reservebus til sine andre ruter. Bussen, der var OHJs første, kostede ,00 kr., hvilket måske var lige vel meget, selv målt i datidens penge. Ovenikøbet havde Lauritz Jacobsen købt bussen af den daværende ABRIKONA blomster forretning på Algade, som havde købt den som lastbil, der hver morgen kørte på Grønttorvet i København og hentede blomster. Laurits Jacobsen byggede Karossen på, og malede den gul, men da OHJ overtog den skiftede den farve til mørkeblå. Denne Ford TT fra omkring 1925, tilhørende vognmand Lauritz Jacobsen, er en af de såkaldte bivejs vogne, som kun måtte køre på bivejene efter speciel tilladelse, og det kan ses på nummerpladen der har en X markering efter tallene. Denne ordning bortfaldt i øvrigt den 1. januar Chaufførerne skulle fra venstre være Anton Jensen og Jens Petersen. Foto: Stig Jacobsen, Nyk. Sj. 11

12 OHJ satte bussen i gang på ruten i Påsken 1942, og da man havde kørt med den et års tid valgte man at male den mørkeblå, der var Odsherredsbanens togs farve, samtidig med den på siden fik påmalet den femtakket hvide stjerne med vingehjul nedenunder, som der var brugt som bånd på skorstenene på OHJs lokomotiver, og som OHJ brugte som logo på sine banepakkemærker. Den mørkeblå maling man brugte på bussen var dog uheldig valgt, idet det jo var maling fra krigens tid, og derfor ikke rigtig vejrbestandig. Den blev derfor mørkere og mørkere for til sidst at blive næsten sort, hvilket medførte at øgenavnet, Penalhuset, som den havde fået i starten, nu blev ændret til det mere lidet flatterende øgenavn: Ligvognen. Lauritz Jacobsen, der udover at drive busruter og hyrevognsforretning, havde også interesser i frugtavling, og så snuste han lidt til skibsfart, som han dog opgav. Ifølge pålidelig kilde var der for meget besvær med at få skibene mellem Nykøbing og Holbæk til at sejle planmæssigt. Et par gange var han selv med på sejlturene, hvor de endda var så uheldige, at de løb ind i et par brandstorme, så man var ved at gå ned med mand og mus, og i hvert fald blev han så godt og grundig søsyg, har jeg ladet mig fortælle, at han opgav tanken om at være skibsreder, men om det var årsagen ved jeg ikke med bestemthed. I hvert fald fortsatte han med at drive ruten mellem Nykøbing og Sjællands Odde (det skal dog lige slås fast, at i alle officielle dokumenter hedder ruten faktisk det omvendte nemlig Sjællands Odde- Nykøbing Sj., men for nemheds skyld bruges det officielle navn på ruten: Nykøbing Sj.- Sj. Odde). Om ruten Fra Nykøbing til Sjællands Odde fortælles mange historier fra tiden omkring anden verdenskrig. Gasgeneratorerne, voldte mange kvaler for hele det bilende folk da de gasser, som dette anlæg fremstillede, kunne være direkte livsfarlige. Men andre problemer var der skam også med disse anlæg, da det kunne være svært at beregne hvornår man skulle fylde brænde på fyret. Dog var der ikke de store problemer hvis man løb tør for brændstof i Odsherred, for her var jo træer nok. Man kunne hurtigt smutte ind i skoven og samle et par pinde til at fyre med, hvis man ellers kunne finde noget, som var knas tørt, og som var i små stykker, men det kunne selvfølgelig også være ret så vanskeligt. Generatorbrænde var der salg i dengang, og der var da også rationeringskort specielt til dette brændstof, og det meste generatorbrænde blev nok leveret fra savværket der lå på Vesterbro i Nykøbing. Her blev brændet lavet til små pinde på cm i længden, eller små klodser på cm på hver led. G. Larsen, der dengang var reservechauffør hos Lauritz Jacobsen, skulle køre ruten fra Nykøbing til Sjællands Odde. Bussen var godt lastet med pakker og post, og en hel del tyske soldater, men ved Sonnerup Skov, midtvejs til Sjællands Odde, opdager han der ikke er mere gas på anlægget. Han standser derfor bussen og smutter om bag i, hvor han havde en reservesæk med brænde stående, som han hurtigt hældte på fyret. Men ak, for netop denne dag tog han fejl af sækkene med brænde, og en sæk med kartofler, der stod lige ved siden af, og som han rask hældte på fyret men så stoppede bussen totalt. Tyskerne var rasende, og truede ham med krigsret, og al landsens ulykker, 12

13 da de var overbeviste om, at det var sabotage alt imens den stakkels chauffør lå og fiske kartofler op af fyret. Og det tog lang tid før han fik overbevist den Stortyske Værnemagt om, at det var et uheld, og ikke sabotage, som man altså kunne blive stillet for en krigsret og skudt for. Da han kom hjem og fortalte Lauritz Jacobsen om den dramatiske hændelse, så han blot på ham og sagde: Ved du ikke, at når man laver kartoffelmos så skal man skrælle kartoflerne først! Hvordan den stakkels chauffør reagerede på den bemærkning vides ikke helt, men jeg har fået at vide at han blev rigtig sur, selvom det var ment som en spøg. Andre problemer dukkede også op, da der midt under krigen indførtes en del restriktioner, hvilket blandt andet medførte, at da man manglede dæk til busserne blev en del busruter kørt med 6-8 personers hyrevogne, hvilket blandt andet vognmand Lauritz Jacobsen benyttede på ruterne til Rørvig og Sjællands Odde. Men et andet fænomen var også, at vognmand Rudolph Jørgensen, der kørte ruten Nykøbing-Egebjerg-Holbæk, kørte fra Nykøbing til Egebjerg med en 6-8 personers hyrevogn, og fra Egebjerg blev passagererne så transporteret til Holbæk med hans bus, som var stationeret i Egebjerg, og på den måde sparede han både olie og dæk. I øvrigt blev næsten alle ruter indskrænket til kun at køre en tur dagligt i hver retning, og det nedsatte selvfølgelig også risikoen for uheld med gasgeneratorerne. At turene blev indskrænket til én tur i hver retning fik Niels Nielsen og Valdemar Nielsen til hurtigt at ansætte en chauffør i Holbæk, som kunne køre en tur fra Holbæk til Rørvig og retur, mens de fra Rørvig kunne køre en tur til Holbæk og retur da de jo hver ejede en rutekoncession, så på den måde fik de to ture dagligt frem og tilbage mellem Rørvig og Holbæk. Men for lige at vende tilbage til gasgeneratorerne, som jo kunne være farlige, endda på flere måder, hvilket også var tilfældet med den åbne ild, så syntes jeg følgende lille historie, om en af OHJs mest populære chauffører gennem tiderne, Fredløv Larsen (aldrig kaldet andet end Fredløv), skal med her. Hans rigtige navn var Hans Fredløv Larsen, og han var født den 30. januar 1905 i Fårevejle sogn som søn af Møller L. P. Larsen. Fredløv startede egentlig som mejerist i 1920 men i 1928 blev han Rutebilfører, som det jo hed dengang, hvor han blev ansat hos vognmand Lauritz Jacobsen, og var, udover han også kørte en del hyrevognskørsel, faktisk fast chauffør på ruten til Sjællands Odde. Sidst i 30-erne modtog han Forenede Danske Motorejeres 5 års hæderstegn i sølv. Senere da OHJ overtog ruten til Sjællands Odde, flyttede Fredløv med over til OHJ, som han kørte for gennem en meget lang årrække. Men nu tilbage til engang under anden verdenskrig, hvor Fredløv skulle køre en tur på ruten til Sjællands Odde med en 7-personers Chevrolet fra 1934 (i øvrigt, tilføjer han, så var der ofte passagerer med, da turen kun blev kørt to gange om ugen under krigen), men der var altså gasgenerator monteret bag på denne Chevrolet, hvilket medførte denne alvorlige situation: 13

14 Fredløv fortæller at han havde fyldt godt med træ på generatoren, men desværre var sækken kommet i forbindelse med nogle gløder, så et hjørne af sækken med brænde var der gået ild i, uden at jeg havde opdaget det, så jeg smed bare sækken op på taget som jeg plejede, startede, og kørte ud ad vejen til Sjællands Odde. Mens jeg kørte derudad tænkte jeg gentagne gange: Sikke venlige folk er de vinker alle sammen til mig i dag! Men da jeg så var nået ud ad Oddenvejen, til der hvor vejen til Klint går til højre, skulle en dame af. Og mens hun sidder og tæller penge op står jeg ud af bussen for at holde døren for hende, og der så jeg, at der var gået ild i sejldugstaget på Bussen. Folk kom styrtende til med spande med vand, og jeg greb den første spand og kylede vandet op på taget, så vandet i en flot buen havnede præcis i hovedet på den meget fin dame, der endnu ikke var nået at komme ud. Ak ja, taget var desværre brændt igennem, så både pengene og hendes fine kjole blev totalt gennemblødt, men taget brændte helt væk, og tilføjer Fredløv: Det må ellers have set flot ud da vi kom der i fuld fart med ild i taget! Bortset fra historier fra tiden omkring anden verdenskrig er det småt med synlige minder i Nykøbing, og det mest håndgribelige må nok være den mindeplade vognmand Lauritz Jacobsen opsatte i porten til Algade nummer 64, hvis skæbne der i skrivende stund er en del usikkerhed omkring. Tyskerne havde lagt beslag på alle hans biler og materiel der i Vognmandsgården, så da Danmark igen blev frit bekostede Lauritz Jacobsen to mindeplader for egen regning, som han opsatte i porten ind til gården, og som bærer følgende indskrift, som kan læses på side 13: Som det ses her, var der såmænd også rationering på Generatorbrænde under anden verdenskrigs sidste år, og læg lige mærke til datoen, for med krigens afslutning var det ikke slut med rationeringen på mange varer, og altså heller ikke på generatorbrænde. Rationeringskortet er venligst udlånt af Stig Jacobsen, Nyk. Sj. 14

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man

Samtalepartnerne behersker den ikke voldelige kommunikation, hvor det essentielle er, at man Gratis tilbud om empatiske samtale til patienter, som du ikke selv har tid til at snakke med. Baggrund for henvendelsen: Vi er bekendt med, at mange læger undertiden siger farvel til en patient, vel vidende,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere