Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!"

Transkript

1 Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds Jernbane satte sit særlige aftryk på udviklingen indtil Vestsjællands Trafikselskab blev oprettet 1. august 1980! 1

2 Copyright: S. Ole Clausen. Nykøbing Sj. Første udgave 1. juni Eftertryk kun tilladt med forfatterens tilladelse. 2

3 FORORD! Hvorfor skrive om busdriften i Odsherred fra dengang det hele startede hvor i alverden kom den idé nu fra? Det er et spørgsmål som ikke er så ligetil at besvare, men når jeg har snakket med ældre kolleger, og andre, der har haft med busdrift at gøre, og jeg bagefter satte mig ind bag rattet i en sprit ny bus med automatgear, turbo og servostyring, og satte mig på et chaufførsæde som var lige så rart som lænestolen hjemme foran mit TV, spurgte jeg mig selv: Hvordan mon kolleger før i tiden modtog en ny bus? Og da jeg så kørte ud ad ruten mellem Nykøbing og Sjællands Odde spekulerede jeg på, hvem mon der i sin tid startede den rute? Da jeg nok af naturen er født nysgerrig besluttede jeg mig for at undersøge sagen nærmere, og dykkede så ned i fortiden. Og jeg skal lige love for, at det var spændende. Efterhånden som historier og billeder dukkede frem, og jeg begyndte at få samlet puslespillet, dukkede der også i min underbevidsthed et billede frem af nogle pionerer, som uanset vejr og vind, dårlige og utætte busser, elendige veje, og en arbejdstid der i dag ville slå enhver chauffør med undren, stædigt åd sig frem kilometer efter kilometer, med det ene formål for øje, at man skulle sikre bedst mulig transport for passagererne Disse prægtige mænd i deres primitive busser, gjorde det muligt, gennem deres erfaringer, at chauffører i dag kan sætte sig bag rattet i et teknisk vidunder af en bus. Disse pionerer i deres stramtsiddende jakker med guldknapper, spidsbukser, og langskaftede støvler, kaldet Rutebilførere, gjorde det muligt for chaufførerne i dag, at være beskæftiget i et af Danmarks mest omfattende serviceerhverv, nemlig som Omnibusfører. Men nu til selve historien om busdriften i Odsherred fra dengang det hele startede, som jeg har bestræbt mig til at gøre så nøjagtig som muligt. Det kan i sagens natur ikke lade sig gøre at den bliver helt pletfri, da mange oplysninger ligger så mange år tilbage, at tiden kan have spillet hukommelsen et lille puds. Enkelte fejl og mangler må jeg nødvendigvis tage forbehold overfor, og her kan jeg bl.a. nævne den nummerering af OHJs buspark fra nummer 1 til 17, som der har været rejst en del tvivl om, da man ikke i arkiverne har kunnet finde nogen fortegnelse over busserne fra dengang. Jeg har måttet støtte mig til ældre kolleger m.m., der i øvrigt har gjort et stor arbejde for at hjælpe mig med at gøre rækkefølgen så nøjagtig som muligt. En mængde oplysninger er desværre forsvundet, og de første billeder af OHJs busser har været utrolig svære at få fat i. Det stik modsatte skete hvad angår ruternes historiske udvikling, da der her ustandselig dukker nye oplysninger om ruter op. Men under arbejdet med stoffet skal det også bemærkes, at der er dukket en naturlig geografisk begrænsning op, som helt giver sig selv. Jeg kunne sikkert samle mere stof og flere billeder, men et sted skal man jo stoppe, og det bliver så her. Det er mit håb, at dette lille stykke dansk kulturhistorie vil blive positivt modtaget, og forhåbentlig være med til for eftertiden at lette forståelsen af, og baggrunden for, busdriften i Odsherred siden starten. Tilegnet mine kolleger ved OHJs busdrift både før og nu der har gjort denne historie mulig. S. Ole Clausen buschauffør gennem 25 år på landevejene i det smukke Odsherred. 3

4 Den 1. november 1937 fik Odsherreds Jernbane koncession på ruten fra Sjælland Odde til Nykøbing Sjælland, og selvom man bortforpagtede ruten til Lauritz Jacobsen, Nykøbing Sjælland, for den beskedne sum af 1,00 kr. pr. måned, og først selv begyndte at drive ruten i 1949, er den officielle start på Odsherreds Jernbanes busdrift den 1. november 1937 under navnet OHJ! Nu vil nogle måske straks protestere og påstå, at Odsherreds Jernbane drev buskørsel meget længere tilbage i tiden, men det er forkert, for OHJ havde måske nok fået nogle koncessioner til kørsel på nogle ruter i tyverne og trediverne, men det var ikke kørsel, som OHJ på nogen måde havde andel i. Det var simpelthen datidens spørgsmål om nogen var interesseret i at udføre kørsel, som måske lå i nærheden af Odsherredsbanens interesser, men som banen ikke var interesseret i, og derfor fik man ved hjælp fra OHJ mulighed for denne kørsel. Disse tilstande må nok tilskrives den første rigtige Færdselslov, der udkom den 1. september 1922, og som i realiteten lagde alle den slags afgørelser over til amtsrådene, og hvor Holbæk amts amtsråd åbenbart fulgte den beskrevne procedure. Skal man nu beskrive udviklingen indenfor busdriften i Odsherred m.v., er det nødvendigt ligesom at få en rød tråd gennem det hele, og hvad er så mere naturligt end at gøre det med Odsherreds Jernbanes busdrift mellem Nykøbing Sjælland og Sjællands Odde, som er en af de mest populære ruter i Odsherred. Lad os nu lige omtale starten på selve Odsherreds Jernbane i Det nye trafikmiddel - Jernbanen var naturligvis en stor forbedring af de trafikale forhold mellem Odsherred og Holbæk. Der var før den tid en daglig afgang med skib fra Nykøbing havn til Holbæk, og Postdiligencen kørte mellem Nykøbing og Jyderup. Postdiligencen fortsatte i øvrigt kørselen helt op til 1932, og var til sidst den sidste Postdiligence i Danmark. Den fortsatte trofast, da rejsetiden med OHJs ruter ikke betød en væsentlig nedsættelse af rejsetiden til Jyderup, så i realiteten havde OHJ i de første årtier ingen virkelige konkurrenter. I løbet af nogle år var OHJs tog så blevet nogenlunde enerådende over trafikken i Odsherred, og det gjaldt både transporten af passagerer og gods. Disse tilstande fortsatte stort set i OHJs første 25-årige driftsperiode, men så begyndte der også at ske ting og sager, idet et par konkurrenter startede busruter mellem Nykøbing og Holbæk, hvoraf den ene gik over Vig og den anden over Egebjerg. Lige efter første verdenskrig var det nye transportmiddel, Automobilet, (nogle steder blev uhyret kaldt: Phetromobilet ) kommet frem, og bilen, som den jo kom til at hedde i daglig tale, begyndte at kræve sin andel af trafikken på landevejene. 4

5 Nykøbings første bus tilhørende vognmand Lauritz Jacobsen, holder her inderst, en FORD-T Charabane, er her fotograferet ud for Algade 64 i 1920, og er der den første bus på ruten mellem Nykøbing og Rørvig. Fotoet blev brugt på en reklametryksag, som man kan se på min hjemmeside på Tacks siden. Foto: L. Jacobsen, Nyk. Sj. Først var det som privatbil, men efterhånden kom disse biler frem i større og større udgaver, som kunne transportere mange passagerer på én gang mod betaling, og så havde man lige pludselig en Omnibus, som på latin betyder: Vogn for alle. Disse Omnibusser trængte sig frem i landet, hvilket naturligvis også var tilfældet i Odsherred, hvor de først var et supplement til jernbanedriften, men senere blev en ret så mærkbar konkurrent. I det nordlige hjørne af Odsherred startede det hele faktisk i 1909 hvor vognmand Jens Petersen, der havde ejendommen Algade 64, hvor der dengang var vognmandsgård, oprettede en hestetrukket rute mellem Nykøbing og Rørvig via Nakke, som kunne transportere passagerer. I 1915 blev ruten Postførende, og på nær en kort årrække i og efter anden verdenskrig, hvor posten blev bragt til Rørvig med en af Postvæsenet ansat mand med hestekøretøj, har ruten lige siden været Postførende, og man skal helt op til midt i 80-erne før Postvæsenet opsagde alle disse aftaler. I 1919 købte daværende vognmand Lauritz Jacobsen, der fra gården i det gamle Hotel Odsherred havde drevet en del hyrevognskørsel, ejendommen Algade 64, samt ruten til Rørvig, og ellers alt hvad der var af vognmateriel i gården. 5

6 Lauritz Jacobsen drev kun ruten til Rørvig et års tid med hestekøretøj. I 1920 anskaffede han så en FORD-T Carbane, og det kan nævnes at Carbane betyder Åben vogn med bænke. Lauritz Jacobsens navn er uløseligt knyttet til starten på OHJs busdrift, for selvom OHJ fik koncession på et nogle ruter mere, bortforpagtede man i starten to af ruterne til Lauritz Jacobsen, men mere om det senere. Hvem var så Lauritz Jacobsen, ja, kort fortalt blev han født den 29. januar 1885 i Vig-Asmindrup sogn, og blev i 1925 gift med Ellen, f. Andersen. Lauritz Jacobsen startede i 20-års alderen i Slagelse en hyrevognsforretning med en trehjulet Trix, som var en slags åben motorcykel med plads til 2-3 passagerer på det store bagsæde, der var anbragt mellem de to baghjul. Nu var datidens køremaskiner jo ikke helt lydløse, og Politimesteren i Slagelse blev efter et års tid så træt af klager over, at det dersens monstrum skræmte køer og heste, og især andre vejfarende, fra vid og sans, så han bad Lauritz Jacobsen finde et andet sted at drive sin hyrevognskørsel. Han valgte så Nykøbing Sjælland, som han åbenbart mente var beboet af fredeligere folk, og han åbnede i gården til L. Jensens Træsko- og Foderstofforretning på Algade (senere Hotel Odsherred) en Phetromobil-forretning, som han op gennem årene udvidede til at blive en stor og givtig hyrevognsforretning. At Lauritz Jacobsen var forretningsmand er blandt de lokale almindelig kendt, og et eksempel skal lige nævnes her: Når skolebørnene var på den årlige udflugt til Grønnehavehus, den smukke gamle skovpavillon, der lå på skrænten i Anneberg skov på Egebjergvej, mødte Lauritz Jacobsen trofast op, og formedes 10 øre pr. styk. transporterede han et hel kobbel drenge og piger en tur frem og tilbage til Slagteriet (den senere printpladevirksomhed på hjørnet af Egebjergvej og Havnegade) i sin Trix hyrevogn, og der kunne virkelig være mange med på hver tur, så det var ikke så få 10-ører han tjente på denne kørsel. Men for at vende tilbage til starten på det hele, for i 1915 oprettedes en rute af Det Danske Postvæsen mellem Nykøbing og Sjællands Odde med post og pakker, og som Postkontrahent Jens Peter Larsen, kaldet Kugleposten, forpagtede, og da han anskaffede sig en bus til køre med, begyndte han også ganske langsomt at medtage passagerer. I 1920 oprettedes en rute mellem Holbæk og Havnsø af I. Dandarnell, hvis adresse var Havnsø pr. Føllenslev. I 1921 oprettedes en rute mellem Nykøbing Sj. og Holbæk via Egebjerg af Ludvig Nielsen, kaldet Søren-ski-mæ-Ludvig, Abildøre. I 1922 åbnedes 3 ruter: Nykøbing-Jyderup-Slagelse af Andreas Jakobsen, Hillerød. Ruten: Nykøbing-Vig-Holbæk af Niels J. Nielsen. Ruten: Tuse Næs Holbæk af Viggo Olsen, Tuse. I 1923 åbnedes ruten mellem Nykøbing, Asnæs og Kalundborg af Ludvig Nielsen, Abildøre. 6

7 I 1924 åbnedes ruten mellem Nykøbing, Egebjerg og Vig af mekaniker Aksel Andersen, og endelig i 1925 blev ruten Nykøbing-Vig-Holbæk udvidet til at starte i Rørvig. At denne rute blev forlænget til Rørvig var næsten en katastrofe for den lille rute mellem Nykøbing og Rørvig, men i kraft af, at denne rute medførte post og pakker, foruden ganske få passagerer, lykkedes det dog Lauritz Jacobsen at få ruten til at løbe nogenlunde rundt økonomisk, men at man havde fået en alvorlig konkurrent var sikkert og vist. Fra midt i 20-erne til omkring 1931 skete ikke de store principielle ændringer, men det skal dog med, at den 30. september 1931 åbnede Peter Gyldenvang, Asnæs, en rute, der gik fra Asnæs station til Høve Skovpavillon hver weekend med glade borgere, der skulle en tur i det grønne og spise frokost. Til denne kørsel benyttede Peter Gyldenvang en Ford-T lastbil, som han til hverdag kørte østersskaller i. Peter Gyldenvang havde en lille fabrik ved Asnæs station hvor han forarbejdede østersskaller, som blev gravet frem af fjordbunden, og som i knust tilstand blev brugt som tilskudsfoder til høns for at forstærke æggeskallerne. Hver weekend monteredes på lastbilen et turist-karosseri af sejldug, og der blev stillet træbænke op. Med denne indretning kørte han en slags rutekørsel, og man må håbe at lugten af østers ikke var alt for gennemtrængende når han kørte med passagerer. Lastbil om hverdagen og Rutebil i weekenderne var ikke noget ualmindeligt fænomen i 20-erne og 30-erne, for selvom det var en umagelig transportform, så var den uhyre populær rundt om i landet. Billedet her er fra engang omkring , hvor Nykøbings første rutebilforretning lå hos købmanden mellem E. C. Larsens elektrikerforretning (punkt 1) og Anton Hansens bilforretning (FORD). Busserne tilhører Lauritz Jacobsen, og er fra venstre mod højre: En Ford-V8, som kørte mellem Nykøbing og Rørvig, nummer to er en Büssing N.A.G., som kørte mellem Nykøbing og Slagelse, nummer tre er en Morris, som var Turist- og hjælpevogn, nummer 4 er en Opel Blitz, som kørte ruten fra Nykøbing til Sjællands Odde, og endelig nummer 5, en Chevrolet Six, som senere blev overtaget af OHJ, som vogn 1 på ruten mellem Nykøbing og Rørvig. Foto: L. Jacobsen, Nyk. Sj. 7

8 For fuldstændighedens skyld skal det lige med, at selvom koncessionen til denne kørsel fra Asnæs station til Høve Skov faktisk indehavedes af OHJ, med den klausul, at ruten skulle køres af Peter Gyldenvang. Denne kørsel fortsatte Gyldenvang i øvrigt med indtil 1937 hvor han indstillede ruten. Først sidst i 40-erne genoplivede OHJ ruten, som blev en af OHJs Strandruter, men mere om det senere. Selvom bilruternes kapacitet øgedes bl.a. ved indsættelse af større vogne, og ved forbedrede køreplaner, skete der ikke væsentlige ændringer i de næste år, og OHJ mærkede stadig ikke den store konkurrence til jernbanedriften. Da den første rute fra Nykøbing til Rørvig åbnedes i 1909 var der faktisk ikke det vi i dag forstår ved en vej, men kun et hjulspor, som man engang imellem kunne have svært ved at komme frem ad, og på strækningen fra Nykøbing til Rørvig by var der åbne marker på hver side af vejen så langt øjet rakte. Det har man svært ved at forestille sig i dag, med den store bevoksning der nu er i hele sommerhusområdet. Men i 20-erne og 30-erne blev hjulsporerne forbedret til noget man kunne kalde grusveje, og helt op til sidst i 30-erne var 4-5 punkteringer ikke unormalt. Forbedringer af vejene i hele Odsherred betød selvfølgelig at busserne kunne komme hurtigere frem, men det var faktisk først i slutningen af 40-erne, at OHJ begyndte at mærke konkurrencen fra busserne. En af grundene til den manglende konkurrence var måske de meget ringe busser man fremstillede dengang, for med et stift chassis, faste ringe, og næsten ingen affjedring, var der en stor kontrast til de meget mere passagervenlige togkupeer, hvilket i hvert fald gjorde sig gældende indtil starten på 2.den verdenskrig. At busserne heller ikke var særligt chaufførvenlige vil en af vore forhenværende kolleger, der var bosiddende i Fårevejle, gerne skrive under på. Han kunne fortælle at han i nogle år fra 1943 var fast chauffør på OHJs vogn 1 på Ruten mellem Nykøbing og Rørvig, og han slår fast, at den var utæt som en si, langsom, stiv, og man skulle næste bruge begge hænder til at skifte gear med. Men han kunne også fortælle meget mere om det store Stativ, som dengang var anbragt på bussens tag, og som var beregnet til større og tungere ting, især cykler, som man dengang kunne se på næsten alle datidens busser. Og man skulle være adræt, for her blev konditallet i hvert fald styrket når man med cyklen i venstre hånd, greb om stigegelænderet med højre hånd, og faktisk uden at holde fast nogen steder, entrede stigen bagpå bussen, for i et snuptag at stable cyklen ovenpå alle de andre, der var anbragt i forvejen. Jo, datidens chauffører var i god kondition, og siger han til min båndoptager med et glimt i øjet, så kostede det jo kun 25 øre at få en cykel med, så det kunne blive til mange cykler. Anden Verdenskrig, og den tyske besættelse af Danmark i årene bød på mange trængsler for busdriften, hvor bla.a. manglen på benzin og ordentlige dæk i krigens sidste år, og i øvrigt også i nogle år efter krigen, fik forskellige rutebilejere til at fremstille nogle besynderlige udgaver af busser. 8

9 Peter Gyldenvangs bus, der oprindelig var en lille lastbil om hverdagen, men som hver weekend blev til bussen mellem Asnæs station og Høve Skov i 20-erne. Med sejldugsovertræk, og med langsgående bænke i kabinen, og oven i købet små vinduer, må man nok sige det er en speciel bus. Foto: Poul Gyldenvang, Asnæs. Odsherreds Jernbanes første bus, som blev sat i drift i Påsken 1942 på ruten mellem Nykøbing Sj. og Rørvig. Den var oprindelig malet mørkeblå, som var farven på OHJs tog dengang, men da det var krigsmaling af meget dårlig kvalitet, blev den hurtigt kul sort. Foto: Odsherreds Jernbanes arkiv. Under anden verdenskrig var dette i starten bussen til Rørvig. Vognmand Lauritz Jacobsen der kørte på ruten indtil 1942, hvor OHJ overtog ruten, brugte en af sine gamle Ford-T hyrevogne forspændt en eller to heste. Chaufføren, eller man skal måske kalde ham kusken, er Lauritz Jacobsens bror Lille-Hans, som her er fotograferet på stationspladsen, forøvrigt foran det hus, som Taxavognmand Jens Petersen havde dengang. Foto: Stig Jacobsen, Nyk. Sj. Denne Chevrolet SIX fra 1930 tilhørende vognmand Lauritz Jacobsen er bygget på Sorø Karosserifabrik, og kørte på et tidspunkt ruten mellem Nykøbing og Rørvig via Nakke. Chaufføren er Volmer Jørgensen en svoger til buschauffør ved OHJ, Fredløv Larsen. Volmer Jørgensen blev senere selvstændig Lillebilvognmand og kørerlærer i Nykøbing. Foto: Stig Jacobsen, Nyk. Sj. 9

10 Selvom man havde gasgenerator-anlæg, dukkede der altså også andre fænomener op, hvor man blandt andet kunne se vognmand Lauritz Jacobsen, havde staget en af sine gamle Ford-T hyrevogne, afmonteret motor og kølerhjelm, og sat en agestol i stedet, og men en eller to skikkelige bryggerheste foran var det så bussen med post og passagerer til Rørvig og så var ruten igen pludselig en hestetrukken rute. Lauritz Jacobsen havde 3 brødre hvoraf den ene, Hans Chr. Jacobsen, kaldet Lille-Hans på grund af sin ringe højde, kørte for sin bror, og i 1940 overdrog Lauritz Jacobsen ruten til ham, og han lånte en af sin brors busser til at køre ruten. Lille-Hans vil der nok være mange der har hørt om, for man hører stadig om Lauritz lille flinke chauffør, og han var da også kendt og elsket af alle med sit venlige og rolige gemyt, men at han var lille, og som sådan kunne gøre sig bemærket, fremgår af følgende lille tildragelse: Kong Kristian den tiende besøgte jævnligt Anneberg Gods for at deltage i Kongejagterne, men denne historie er fra en anden anledning, hvor kongen var ankommet til Rørvig med Kongeskibet, som lå for anker ud for havnen i Rørvig engang sidst i 30-erne. Kongen besøgte først frk. Holst, der var pensioneret solodanserinde fra Det Kongelige Teater, og som dengang residerede i Lodsoldermandsgården ved Rørvig havn. Imidlertid vides det med bestemthed, at han samtidig besøgte to andre familier i Rørvigs omegn, og disse to familier holdt klar til at hente Majestæten ved Rørvig havn i flotte, skinnende og nypussede hestekøretøjer for at bringe ham og følget sikkert frem. Da nu Kong Kristian var ankommet i land, og havde hilst på alle de fremmødte honoratiores (man skal lige huske, at Nykøbing og Rørvig dengang var 2 forskellige kommuner med hver sin borgmester og sognerådsformand), får Majestæten øje på en stor Ford V8 bus, som holdt parkeret ved Lodsoldermandsgården, og lænet op ad forhjulet på bussen stod Lille-Hans, som ikke var meget højere end op til overkanten på kølerhjælmen på bussen. Det kunne Kongen altså ikke stå for: Den store bus, og den lille mand! Så da nu han havde hilst på hele den tyrkiske musik gik han over til Lille-Hans, og trykkede ham i hånden, mens han begyndte at spørge ham om bussen, og hvordan det var at køre sådan en. Hele tre gange var han ovre og sludre med Lille-Hans, og det var synligt for enhver, at han i hvert fald godt kunne tænke sig en tur i den store bus med den lille mand som chauffør det blev dog aldrig til noget. Men Lille-Hans var stolt som en Pave, hvilket han i hvert fald ikke lagde skjul på, og mange, mange, mange passagerer har selv fået historien fortalt om dengang Hans Majestæt Kong Kristian den Tiende trykkede ham i hånden. 10

11 Lille-Hans drev nu Nykøbing-Rørvig ruten i et par år, som han havde fået et par kroner i provision pr. tur for af Postvæsenet. Men nu mente han det var på tide dette beløb blev sat lidt op, hvorfor han ansøgte postvæsenet om 10,00 kr. pr. tur. Men det var bestemt ikke i Postvæsenets interesse, så i stedet for den lille lønforhøjelse fratog man postkørselen på ruten, og postvæsenet ansatte selv en mand til med hestekøretøj at bringe posten frem og tilbage mellem Nykøbing og Rørvig. Da Rørvig-ruten i forvejen ikke var den helt store guldgruppe, var fortjenesten nu så ringe, at Lille- Hans valgte at stoppe. Odsherreds Jernbane overtog så selv koncessionen på ruten i 1942, og købte af Lauritz Jacobsen en gul Chevrolet Six, som Lauritz Jacobsen havde brugt som reservebus til sine andre ruter. Bussen, der var OHJs første, kostede ,00 kr., hvilket måske var lige vel meget, selv målt i datidens penge. Ovenikøbet havde Lauritz Jacobsen købt bussen af den daværende ABRIKONA blomster forretning på Algade, som havde købt den som lastbil, der hver morgen kørte på Grønttorvet i København og hentede blomster. Laurits Jacobsen byggede Karossen på, og malede den gul, men da OHJ overtog den skiftede den farve til mørkeblå. Denne Ford TT fra omkring 1925, tilhørende vognmand Lauritz Jacobsen, er en af de såkaldte bivejs vogne, som kun måtte køre på bivejene efter speciel tilladelse, og det kan ses på nummerpladen der har en X markering efter tallene. Denne ordning bortfaldt i øvrigt den 1. januar Chaufførerne skulle fra venstre være Anton Jensen og Jens Petersen. Foto: Stig Jacobsen, Nyk. Sj. 11

12 OHJ satte bussen i gang på ruten i Påsken 1942, og da man havde kørt med den et års tid valgte man at male den mørkeblå, der var Odsherredsbanens togs farve, samtidig med den på siden fik påmalet den femtakket hvide stjerne med vingehjul nedenunder, som der var brugt som bånd på skorstenene på OHJs lokomotiver, og som OHJ brugte som logo på sine banepakkemærker. Den mørkeblå maling man brugte på bussen var dog uheldig valgt, idet det jo var maling fra krigens tid, og derfor ikke rigtig vejrbestandig. Den blev derfor mørkere og mørkere for til sidst at blive næsten sort, hvilket medførte at øgenavnet, Penalhuset, som den havde fået i starten, nu blev ændret til det mere lidet flatterende øgenavn: Ligvognen. Lauritz Jacobsen, der udover at drive busruter og hyrevognsforretning, havde også interesser i frugtavling, og så snuste han lidt til skibsfart, som han dog opgav. Ifølge pålidelig kilde var der for meget besvær med at få skibene mellem Nykøbing og Holbæk til at sejle planmæssigt. Et par gange var han selv med på sejlturene, hvor de endda var så uheldige, at de løb ind i et par brandstorme, så man var ved at gå ned med mand og mus, og i hvert fald blev han så godt og grundig søsyg, har jeg ladet mig fortælle, at han opgav tanken om at være skibsreder, men om det var årsagen ved jeg ikke med bestemthed. I hvert fald fortsatte han med at drive ruten mellem Nykøbing og Sjællands Odde (det skal dog lige slås fast, at i alle officielle dokumenter hedder ruten faktisk det omvendte nemlig Sjællands Odde- Nykøbing Sj., men for nemheds skyld bruges det officielle navn på ruten: Nykøbing Sj.- Sj. Odde). Om ruten Fra Nykøbing til Sjællands Odde fortælles mange historier fra tiden omkring anden verdenskrig. Gasgeneratorerne, voldte mange kvaler for hele det bilende folk da de gasser, som dette anlæg fremstillede, kunne være direkte livsfarlige. Men andre problemer var der skam også med disse anlæg, da det kunne være svært at beregne hvornår man skulle fylde brænde på fyret. Dog var der ikke de store problemer hvis man løb tør for brændstof i Odsherred, for her var jo træer nok. Man kunne hurtigt smutte ind i skoven og samle et par pinde til at fyre med, hvis man ellers kunne finde noget, som var knas tørt, og som var i små stykker, men det kunne selvfølgelig også være ret så vanskeligt. Generatorbrænde var der salg i dengang, og der var da også rationeringskort specielt til dette brændstof, og det meste generatorbrænde blev nok leveret fra savværket der lå på Vesterbro i Nykøbing. Her blev brændet lavet til små pinde på cm i længden, eller små klodser på cm på hver led. G. Larsen, der dengang var reservechauffør hos Lauritz Jacobsen, skulle køre ruten fra Nykøbing til Sjællands Odde. Bussen var godt lastet med pakker og post, og en hel del tyske soldater, men ved Sonnerup Skov, midtvejs til Sjællands Odde, opdager han der ikke er mere gas på anlægget. Han standser derfor bussen og smutter om bag i, hvor han havde en reservesæk med brænde stående, som han hurtigt hældte på fyret. Men ak, for netop denne dag tog han fejl af sækkene med brænde, og en sæk med kartofler, der stod lige ved siden af, og som han rask hældte på fyret men så stoppede bussen totalt. Tyskerne var rasende, og truede ham med krigsret, og al landsens ulykker, 12

13 da de var overbeviste om, at det var sabotage alt imens den stakkels chauffør lå og fiske kartofler op af fyret. Og det tog lang tid før han fik overbevist den Stortyske Værnemagt om, at det var et uheld, og ikke sabotage, som man altså kunne blive stillet for en krigsret og skudt for. Da han kom hjem og fortalte Lauritz Jacobsen om den dramatiske hændelse, så han blot på ham og sagde: Ved du ikke, at når man laver kartoffelmos så skal man skrælle kartoflerne først! Hvordan den stakkels chauffør reagerede på den bemærkning vides ikke helt, men jeg har fået at vide at han blev rigtig sur, selvom det var ment som en spøg. Andre problemer dukkede også op, da der midt under krigen indførtes en del restriktioner, hvilket blandt andet medførte, at da man manglede dæk til busserne blev en del busruter kørt med 6-8 personers hyrevogne, hvilket blandt andet vognmand Lauritz Jacobsen benyttede på ruterne til Rørvig og Sjællands Odde. Men et andet fænomen var også, at vognmand Rudolph Jørgensen, der kørte ruten Nykøbing-Egebjerg-Holbæk, kørte fra Nykøbing til Egebjerg med en 6-8 personers hyrevogn, og fra Egebjerg blev passagererne så transporteret til Holbæk med hans bus, som var stationeret i Egebjerg, og på den måde sparede han både olie og dæk. I øvrigt blev næsten alle ruter indskrænket til kun at køre en tur dagligt i hver retning, og det nedsatte selvfølgelig også risikoen for uheld med gasgeneratorerne. At turene blev indskrænket til én tur i hver retning fik Niels Nielsen og Valdemar Nielsen til hurtigt at ansætte en chauffør i Holbæk, som kunne køre en tur fra Holbæk til Rørvig og retur, mens de fra Rørvig kunne køre en tur til Holbæk og retur da de jo hver ejede en rutekoncession, så på den måde fik de to ture dagligt frem og tilbage mellem Rørvig og Holbæk. Men for lige at vende tilbage til gasgeneratorerne, som jo kunne være farlige, endda på flere måder, hvilket også var tilfældet med den åbne ild, så syntes jeg følgende lille historie, om en af OHJs mest populære chauffører gennem tiderne, Fredløv Larsen (aldrig kaldet andet end Fredløv), skal med her. Hans rigtige navn var Hans Fredløv Larsen, og han var født den 30. januar 1905 i Fårevejle sogn som søn af Møller L. P. Larsen. Fredløv startede egentlig som mejerist i 1920 men i 1928 blev han Rutebilfører, som det jo hed dengang, hvor han blev ansat hos vognmand Lauritz Jacobsen, og var, udover han også kørte en del hyrevognskørsel, faktisk fast chauffør på ruten til Sjællands Odde. Sidst i 30-erne modtog han Forenede Danske Motorejeres 5 års hæderstegn i sølv. Senere da OHJ overtog ruten til Sjællands Odde, flyttede Fredløv med over til OHJ, som han kørte for gennem en meget lang årrække. Men nu tilbage til engang under anden verdenskrig, hvor Fredløv skulle køre en tur på ruten til Sjællands Odde med en 7-personers Chevrolet fra 1934 (i øvrigt, tilføjer han, så var der ofte passagerer med, da turen kun blev kørt to gange om ugen under krigen), men der var altså gasgenerator monteret bag på denne Chevrolet, hvilket medførte denne alvorlige situation: 13

14 Fredløv fortæller at han havde fyldt godt med træ på generatoren, men desværre var sækken kommet i forbindelse med nogle gløder, så et hjørne af sækken med brænde var der gået ild i, uden at jeg havde opdaget det, så jeg smed bare sækken op på taget som jeg plejede, startede, og kørte ud ad vejen til Sjællands Odde. Mens jeg kørte derudad tænkte jeg gentagne gange: Sikke venlige folk er de vinker alle sammen til mig i dag! Men da jeg så var nået ud ad Oddenvejen, til der hvor vejen til Klint går til højre, skulle en dame af. Og mens hun sidder og tæller penge op står jeg ud af bussen for at holde døren for hende, og der så jeg, at der var gået ild i sejldugstaget på Bussen. Folk kom styrtende til med spande med vand, og jeg greb den første spand og kylede vandet op på taget, så vandet i en flot buen havnede præcis i hovedet på den meget fin dame, der endnu ikke var nået at komme ud. Ak ja, taget var desværre brændt igennem, så både pengene og hendes fine kjole blev totalt gennemblødt, men taget brændte helt væk, og tilføjer Fredløv: Det må ellers have set flot ud da vi kom der i fuld fart med ild i taget! Bortset fra historier fra tiden omkring anden verdenskrig er det småt med synlige minder i Nykøbing, og det mest håndgribelige må nok være den mindeplade vognmand Lauritz Jacobsen opsatte i porten til Algade nummer 64, hvis skæbne der i skrivende stund er en del usikkerhed omkring. Tyskerne havde lagt beslag på alle hans biler og materiel der i Vognmandsgården, så da Danmark igen blev frit bekostede Lauritz Jacobsen to mindeplader for egen regning, som han opsatte i porten ind til gården, og som bærer følgende indskrift, som kan læses på side 13: Som det ses her, var der såmænd også rationering på Generatorbrænde under anden verdenskrigs sidste år, og læg lige mærke til datoen, for med krigens afslutning var det ikke slut med rationeringen på mange varer, og altså heller ikke på generatorbrænde. Rationeringskortet er venligst udlånt af Stig Jacobsen, Nyk. Sj. 14

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

1. Trafikken før 1953

1. Trafikken før 1953 1. Trafikken før 1953 Rutebiler fra I/S Møens Omnibusser i Damsholte omkring 1925. (Postkort) Fra Møn til omverdenen Fra gammel tid kom man til og fra Møn med postforbindelser, der havde diligencelignende

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Det er altid lidt betænkeligt at kategorisere. Petersen var en jævn og ligefrem mand. Han havde vestjydens bedste egenskaber, flid og sparsommelighed,

Det er altid lidt betænkeligt at kategorisere. Petersen var en jævn og ligefrem mand. Han havde vestjydens bedste egenskaber, flid og sparsommelighed, tids køretøjer tog også form på det forretningsmæssige plan, og Julius nedsatte sig sideløbende som automobilforhandler, først af nogle tyske mærker, så Willys Overland og fra januar 1924 fik han forhandling

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

en drøm om udviklingssamarbejde

en drøm om udviklingssamarbejde udvikling OG en drøm om udviklingssamarbejde EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DE 116 MAJ 2003 OG en drøm om udviklingssamarbejde Denne lille bog indeholder en historie som dem jeg selv plejede at fortælle mine

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere