Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine."

Transkript

1 Netværksvejledning Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen Konfiguration af netværksinterfacekort ved hjælp af en Webbrowser Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. For sikker og korrekt brug skal man sørge for at læse sikkerhedsoplysninger i "Kopireference", før maskinen tages i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner om betjening og bemærkninger om brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Vigtigt Indholdet af denne vejledning kan ændres uden varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produktnavne i denne vejledning er kun brugt med henblik på identifikation, og kan være varemærker, der tilhører deres respektive firmaer. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows TM Server 2003 er som følger: Microsoft Windows TM Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows TM Server 2003 Web Edition : Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan afvige en smule i forhold til maskinens udseende.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver maskinens betjeningsprocedurer. Læs de relevante afsnit i vejledningen for bestemte funktioner. Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader skal benyttes for at læse vejledningerne som en PDFfil. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer indstillinger for Brugerfunktioner og Adressebogsprocedurer såsom registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Se også denne vejledning for forklaringer om, hvordan man tilslutter maskinen. Netværksvejledning (denne vejledning) Beskriver procedurer til konfiguration af maskinen og computerne i et netværksmiljø. Kopireference Forklarer kopifunktioner og -handlinger. Se også denne vejledning for forklaringer om, hvordan man placerer originalerne. Printer-/scannerreference Beskriver systemindstillinger, funktioner, fejlsøgning og betjening af maskinens printer-/scannerfunktion. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - printer / scanner i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læser du denne vejledning Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Brug af printeren...3 TWAIN-netværksscanner Tilslutning af netværkskablet til netværket Bekræftelse af forbindelsen...5 Tilslutning af Ethernet-interface Opsætning af printeren på et netværk Brugerfunktionsmenu (interfaceindstillinger)...7 Printer...7 TWAIN-netværksscanner...7 Netværkskonfiguration...8 Indstillinger du kan ændre med Brugerfunktioner Windows-konfiguration Konfiguration af TCP/IP...11 Konfiguration af en Windows 98SE/Me-computer...11 Konfiguration af en Windows 2000-computer...11 Konfiguration af en Windows XP-computer...12 Konfiguration af en Windows Server 2003-computer...12 Konfiguration af en Windows NT 4.0-computer Brug af printerfunktionen Udskrivning med en printserver...15 Udskrivning uden brug af printserver...16 Brug af TCP/IP Port Type P Brug af standard TCP/IP Port...17 Brug af LPR Port...17 Brug af IPP Port Konfiguration af netværksinterfacekort ved hjælp af en Webbrowser Funktioner...19 Indstillinger du kan ændre ved hjælp af en webbrowser...20 Konfiguration af netværksinterfacekortet ved hjælp af...21 ii

5 7. Appendiks Brug af DHCP...23 SNMP...24 Fejlmeddelelser i displayet...25 Meddelelser uden kodenumre...25 Meddelelser med kodenumre...26 Specifikationer...27 INDEKS iii

6 iv

7 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: R ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. R FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i mindre eller moderate person- eller materielle skader. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Vigtigt Hvis dissee instruktioner ikke følges, kan der opstå papirstop, originaler kan blive beskadiget, eller data kan gå tabt. Sørg for at læse dette. Forberedelse Dette symbol indikerer, at forudgående kendskab eller forberedelse kræves før betjening. Dette symbol angiver sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse, eller hvad man skal gøre ved fejlfunktion Begrænsning Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen eller tilstande, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster, der vises på maskinens display. [ ] Taster og knapper, der vises på computerens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens betjeningspanel. { } Taster på computerens tastatur. 1

8 2

9 1. Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Denne maskine giver printer- og scannerfunktioner via et netværk. Brug af printeren Netværksinterfacekortet er kompatibelt med Windows NT4.0 / 2000 (TCP/IP, IPP *1 ), Windows XP (TCP/IP, IPP *1 ), Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *1 ) og Windows 98SE / Me operativsystemer og protokoller. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at bruge maskinen i netværk, der bruger forskellige protokoller og operativsystemer. *1 IPP (Internet Printing Protocol) er en protokol til udskrivning via Internettet. DA ARL001S Reference For yderligere oplysninger om de netværksindstillinger, som du skal foretage, henvises der til S.7 Opsætning af printeren på et netværk. For yderligere oplysninger om netværksudskrivning henvises der til S.15 Brug af printerfunktionen. 3

10 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk TWAIN-netværksscanner 1 Du kan bruge scannerfunktionen i denne maskine fra en computer, der er tilsluttet via et netværk. Du kan scanne dokumenter på samme måde, som du ville gøre, hvis du anvendte en scanner, der var sluttet direkte til din computer. ARL002S Reference For yderligere oplysninger om de netværksindstillinger, som du skal foretage, henvises der til S.7 Opsætning af printeren på et netværk. For yderligere oplysninger om TWAIN-scanning over et netværk henvises der til Printer- / Scannerreference. 4

11 2. Tilslutning af netværkskablet til netværket Bekræftelse af forbindelsen ARL003S 1. 10BASE-T/100BASE-TX port Port til tilslutning af netværksinterfacekabel. 5

12 Tilslutning af netværkskablet til netværket 2 Tilslutning af Ethernetinterface Netværkskortet understøtter 10BASE-T eller 100BASE-TX-forbindelser. A Sluk på hovedafbryderen. Vigtigt Kontrollér, at der er slukket for strømmen. Se Kopireference. B Lav en løkke på netværkskablet, og montér ferritkernen. Netværkskablets løkke skal være ca. 10 cm (4 )(A) fra kablets afslutning (den ende der er nærmest printeren). Ferritkernen ved afslutningen af kablet skal være af ringtypen. C Slut netværksinterfacekablet til 10BASE-T/100BASE-TX-porten. D Tænd for maskinen på hovedafbryderen AAW022S1 ARL008S 1. Indikator (grøn) Er grøn, når maskinen er sluttet korrekt til netværket. 2. Indikator (gul) Skifter til gul, når 100 BASE-TX er i gang. Slukker når 10 BASE-T er i gang. AAW026S1 6

13 3. Opsætning af printeren på et netværk Brugerfunktionsmenu (interfaceindstillinger) I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, som du kan ændre med Brugerfunktioner(interfaceindstilling). Foretag indstillingerne i henhold til de funktioner du ønsker at bruge samt den interface, der skal tilsluttes. Vigtigt Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter rådgivning af denne. Reference Se S.9 Indstillinger du kan ændre med Brugerfunktioner vedrørende detaljer om disse indstillinger Se de viste oplysninger på listen $ Disse emner skal opsættes for at kunne bruge funktionen. Sørg for at de er opsat, før du forsøger at bruge den tilsvarende funktion. Disse emner skal opsættes før brug. Printer Indstillinger IP-adresse $ Gateway-adresse Ethernet-hast. TWAIN-netværksscanner Indstillinger Interfaceindstillinger/Netværk Se S.9 Interfaceindstilling. Interfaceindstillinger/Netværk Se S.9 Interfaceindstilling. IP-adresse $ Gateway-adresse Ethernet-hast. 7

14 Opsætning af printeren på et netværk 3 Netværkskonfiguration Ændringer foretaget ved hjælp af Brugerfunktioner bibeholdes efter at hovedafbryderen eller strømafbryderen slukkes, eller der trykkes på tasten {Slet funktioner}. Konfiguration af netværket med betjeningspanelet Handlinger i forbindelse med interfaceindstillinger er anderledes end normale handlinger. For at afslutte Brugerfunktioner skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Hvis der er indstillet en kode for nøgleoperatør, vises skærmbilledet til indtastning af nøgleoperatørkoden. Indtast koden, og tryk derefter på {OK}. Se Brugsanvisning generelle indstillinger. for detaljer om operatørkoden. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Vælg [Interfaceindstilling] med {U} eller {T}, og tryk derefter på {OK}. C Vælg den indstilling, du vil ændre, og tryk derefter på {OK}. D Skift indstilling, og tryk på {OK}. Konfiguration af netværket ved at bruge andre programmer Netværksindstillinger kan ikke kun foretages fra betjeningspanelet, men også via webbrowser. Følgende skema viser de indstillinger, som du kan lave med en webbrowser: Angiver, at maskinens indstillinger kan ændres. - Angiver at indstillingen ikke kan ændres fra den enhed. Navn på betjeningspanelet Webbrowser Tryk på {Escape} for at annullere indstillingen. E Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Interfaceindstilling Netværk IP-adresse Auto-hent (DHCP) Angiv IP-adr. Subnet-m Mac-adr. - Gateway-adresse Ethernet-hast. - 8

15 Brugerfunktionsmenu (interfaceindstillinger) Indstillinger du kan ændre med Brugerfunktioner Interfaceindstilling IP-adresse For at bruge denne maskine i et netværksmiljø skal du først konfigurere dens IP-adresse og subnetmaske. Auto-hent (DHCP) Angiv Når du vælger [Angiv], skal du indtaste [IP-adresse:] og [Subnetmaske:] som xxx.xxx.xxx.xxx ( x angiver et tal). IP-adresse: Subnetmaske: Standard: Auto-hent (DHCP) Når du vælger [Angiv], skal du sørge for ikke at indstille den samme [IP-adresse:] som for en anden maskine i netværket. Den fysiske adresse (MACadresse) vises også. Gateway-adresse En gateway er en forbindelse eller et udvekslingspunkt mellem to netværk. Konfigurér gatewayadressen for routeren eller den værtscomputer, der bruges som gateway. Gatewayadresse: Standard: Ethernet-hast. Indstil hastighed for netværksadgang. Vælg en hastighed, som passer til dit netværksmiljø. [Automatisk valg] skal som regel vælges. Automatisk valg 100Mbps fast 100Mbps fast Standard: Automatisk valg 3 9

16 Opsætning af printeren på et netværk 3 10

17 4. Windows-konfiguration Konfiguration af TCP/IP Dette afsnit forklarer hvordan du konfigurerer Windows for TCP/IP og IPP. Konfiguration af en Windows 98SE/Me-computer Følg nedenstående fremgangsmåde for at konfigurere en Windows 98SE / Me computer til brug af TCP/IP. A Åbn [Betjeningspanel], og dobbeltklik derefter på netværksikonet. Kontrollér, at [TCP/IP] er valgt i boksen [Følgende netværkskomponenter er installeret] under fanen [Konfiguration]. Markér TCP/IP, hvis det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Tilføj] i [Konfiguration]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows 98SE/Me-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. B Klik på [Egenskaber]. C Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. Konfiguration af en Windows 2000-computer Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows 2000-computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Netværks- og opkaldsforbindelser]. B Dobbeltklik på [LAN-forbindelse]. På fanen [Generelt] skal du klikke på [Egenskaber]. C Kontrollér, at [Internetprotokol (TCP/IP)] er valgt i boksen [De markerede komponenter anvendes af denne forbindelse] under fanen [Generelt]. Markér TCP/IP, hvis det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Installer] i [Generelt]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows 2000-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. D Klik på [Egenskaber]. E Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. 11

18 Windows-konfiguration 4 Konfiguration af en Windows XP-computer Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows XP-computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du klikke på [Betjeningspanel] og derefter klikke på [Netværksforbindelser]. B Klik på [Netværksforbindelser], og dobbeltklik derefter på [LAN-forbindelse]. C På fanen [Generelt] skal du klikke på [Egenskaber]. D Kontrollér, at [Internetprotokol (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne forbindelse bruger følgende] under fanen [Generelt]. Markér TCP/IP, hvis det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Installer] i [Generelt]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows XP-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. E Klik på [Egenskaber]. F Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. Konfiguration af en Windows Server 2003-computer Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows Server computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du pege på [Kontrolpanel], pege på [Netværksforbindelser] og derefter klikke på and then click [LAN-forbindelse]. B På fanen [Generelt] skal du klikke på [Egenskaber]. C Kontrollér, at [Internetprotokol (TCP/IP)] er valgt i boksen [Denne forbindelse bruger følgende] under fanen [Generelt]. Markér TCP/IP, hvis det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Installer] i [Generelt]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows Server hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. D Klik på [Egenskaber]. E Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. 12

19 Konfiguration af TCP/IP Konfiguration af en Windows NT 4.0-computer Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows NT 4.0- computer til brug af TCP/IP. A Åbn [Betjeningspanel], og dobbeltklik derefter på netværksikonet. Kontrollér, at [TCP-/IP-protokol] er valgt i boksen [Netværksprotokoller] i fanen [Protokoller]. Markér TCP/IP, hvis det ikke allerede er gjort. Hvis TCP/IP ikke er installeret, skal du klikke på [Tilføj] i [Protokoller]-fanen for at installere den. Se Windows NT 4.0-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. B Klik på [Egenskaber]. C Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. 4 13

20 Windows-konfiguration 4 14

21 5. Brug af printerfunktionen Udskrivning med en printserver Dette afsnit forklarer, hvordan man konfigurerer en netværksklientcomputer, når man bruger Windows 2000 / XP eller Windows Server 2003 som printserver. Vælg en delt printer, hvis du bruger Windows / XP- eller Windows Server 2003-printserver. Dette afsnit beskriver brug af [Guiden tilføj printer] på hver klientcomputer, og tilføjelse af Windows / XPeller Windows Server 2003-printserver som netværksprinter. Disse instruktioner gælder for Windows 98SE. Begrænsning Hvis du bruger en Windows XPprintserver, kan klientcomputere ikke modtage meddelelse om afslutning af udskriftsjob. A Højreklik på [Andre computere], og klik derefter på [Stifinder] i kontekstmenuen. B På netværkstræet dobbeltklikkes der på navnet på en computer, der bruges som printserver. De printere, der er tilsluttet netværket, vises. C Dobbeltklik på navnet på den printer, du vil bruge, og klik derefter på [Ja]. Printerikonet vises i vinduet [Printere]. DA ARL005S I dette afsnit antages det, at klienten allerede er konfigureret til at kommunikere med en Windows 2000/XP- eller en Windows Server 2003 printserver. Anvend ikke følgende procedure, før klientcomputeren er installeret og korrekt konfigureret. 15

22 Brug af printerfunktionen Udskrivning uden brug af printserver 5 Du kan bruge denne maskine som netværksprinter uden at tilslutte den til en printserver. Du kan konfigurere følgende porte: TCP/IP Port Type P10001 Udskriv via TCP/IP ved hjælp af TCP/IP Port Type P TCP/IP Port Type P10001 kan bruges sammen med Windows 98SE / Me. Standard TCP/IP-port Udskrivning via TCP/IP ved hjælp af en standard TCP-/IPport. Der kan anvendes en standard TCP/IP-port med Windows 2000/XP eller Windows Server LPR-port Udskrivning via TCP/IP ved hjælp af en LPR-port. En LPR-port kan bruges med Windows 2000 / XP eller Windows Server IPP-port Udskrivning via ipp eller http ved hjælp af en IPP port. En IPP-port kan bruges med Windows XP eller Windows Server Brug af TCP/IP Port Type P10001 TCP/IP Port Type P10001 kan bruges sammen med Windows 98SE / Me, hvis den nødvendige printerdriver er installeret. A I [Printere]-vinduet klikkes der på ikonet for den printer, du ønsker at bruge. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. B Klik på [Detaljer]-fanen, og klik derefter på [Tilføj port]. C Klik på radioknappen [Andre], klik på [TCP/IP Port Type P10001], og klik derefter på [OK]. Guiden Tilføj TCP/IP Port Type P10001 starter. D Klik på [Næste >]. E Indtast IP-adressen, og klik på [Næste >]. Indtast om nødvendigt [Portnavn:]. F Klik på [Afslut]. 16

23 Udskrivning uden brug af printserver Konfiguration af portindstillinger A I [Printere]-vinduet klikkes der på ikonet for den printer, du ønsker at bruge. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. B Klik på [Detaljer]-fanen, og klik derefter på [Portindstillinger ]. Dialogboksen Konfiguration af TCP/IP Port Type P10001 vises. Du kan vælge enten en Raw- eller LPR-port. Du kan ændre portens IP-adresse. Hvis maskinens IP-adresse er ændret, skal man også ændre portindstillingerne. Både Raw og LPR understøtter SNMP. Vigtigt Man må ikke ændre portnummer, timeout eller kønavn. Brug af standard TCP/IP Port Denne procedure beskriver, hvordan du ændrer portindstillingerne under Windows 2000, når der er installeret en printerdriver. A I [Printere]-vinduet klikkes der på ikonet for den printer, du ønsker at bruge. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. B Klik på fanen [Porte], og klik på [Tilføj port]. C Klik på [Standard-TCP/IP], og klik derefter på [Ny port]. D I dialogboksen [Guiden Tilføj standard TCP-/IP-printerport] skal du klikke på [Næste]. E I boksen [Printernavn eller IP-adresse] skal du indtaste printerens navn eller IP-adresse og derefter klikke på [Næste]. F I dialogboksen [Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport] skal du klikke på [Afslut]. G Klik på[luk]. H Kontrollér den valgte printers placering, og klik derefter på [Luk]. Brug af LPR Port Denne procedure beskriver, hvordan du ændrer portindstillingerne under Windows 2000, når der er installeret en printerdriver. A I [Printere]-vinduet klikkes der på ikonet for den printer, du ønsker at bruge. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. B Klik på fanen [Porte], og klik på [Tilføj port]. C Klik på [LPR-port], og klik derefter på [Ny port]. D I boksen [Navn eller adresse på serveren med lpd] skal du indtaste printerens IP-adresse. Du skal installere Print Services for Unix før du kan bruge LPRporten. Hvis dialogboksen ikke vises, skal du installere den nødvendige printservice og derefter prøve igen. For yderligere oplysninger om udførelse af installationer henvises der til hjælpefilerne til dit operativsystem. 5 17

24 Brug af printerfunktionen 5 E I boksen [Navn på printer eller udskriftskø på den server] skal du indtaste lp og derefter klikke på [OK]. F Klik på[luk]. G Kontrollér den valgte printers placering, og klik derefter på [Luk]. Brug af IPP Port En IPP-port kan bruges med Windows 2000 / XP eller Windows Server Denne procedure forklarer, hvordan man laver portindstillinger under Windows XP. A I vinduet [Printere og faxe] skal man klikke på [Tilføj printer] i menuen [Fil]. Guiden Tilføj printer starter. B Klik på [Næste >]. C Klik på radioknappen [En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer], og klik derefter på [Næste >]. D Klik på radioknappen [Tilslut til en printer på internettet eller på hjemmeeller kontornetværket:], og indtast derefter IPadresse/ipp/port1 eller ipp:// printerens IP-adresse/ipp/port1 i [URL:]-boksen. (Et eksempel på en IP-adresse er ) port1 ipp:// /ipp/ port1 E Klik på [Næste >]. F Klik på [Har disk], og klik derefter på [Gennemse]. G Vælg printerdriveren. Printerdriverstierne er som følger: Windows 98SE / Me CD-ROM drev: DRIVERSDDSTWIN9X_ME(sp rog)disk1 Windows 2000 / XP eller Windows Server 2003 CD-ROM drev: DRIVERSDDSTWIN2K_XP(spr og)disk1 H Klik på [OK] to gange. I Klik på [Næste >], og klik derefter på [Afslut]. 18

25 6. Konfiguration af netværksinterfacekort ved hjælp af en Webbrowser Funktioner Du kan kontrollere maskinens status og ændre dens indstillinger ved hjælp af en webbrowser. Hvad kan jeg gøre? Du kan kontrollere maskinens status ved fjernbetjening og om nødvendigt ændre dens indstillinger over netværket ved hjælp af en webbrowser. Følgende funktioner er tilgængelige ved brug af en webbrowser: Visning af maskinens status/indstillinger Nulstilling af netværkindstillinger Udførelse af indstillinger for maskinen Konfiguration af maskinen Dette kræver, at TCP/IP er installeret. Efter at printeren er konfigureret til at bruge TCP/IP, er det muligt at justere dens indstillinger med en webbrowser. Reference Yderligere oplysninger om konfiguration af maskinen til brug af TCP/IP finder du i S.7 Opsætning af printeren på et netværk. Browser Hvis du bruger en proxy-server, skal du ændre webbrowserens indstillinger. Kontakt din netværksadministrator vedrørende indstillingerne. Maskinens oplysninger opdateres ikke automatisk. Klik på [Genindlæs] eller [Opdatér] på webbrowseren for at opdatere. Angivelse af adresse Indtast maskinens IP-adresse i boksen [Adresse] i følgende format: (erstat XXX med de relevante tal.) Alternativt kan du også indtaste maskinens værtsnavn, hvis det allerede er indregistreret i DNS eller WINS- serveren. 19

26 Konfiguration af netværksinterfacekort ved hjælp af en Webbrowser Indstillinger du kan ændre ved hjælp af en webbrowser System Nulstil Nulstil maskinens indstillinger. Fabriksindstillinger Nulstil maskinens indstillinger til deres standardværdier. Enhedsstatus Vis maskinens netværksindstilllinger. Netværksadresse Vis maskinens serienummer og ethernetadresse (MAC-adresse). Skift password Skift passwordet. 6 Protokoller Opsæt TCP/IP Konfigurér maskinens TCP-/IP-indstillinger. Opsæt IPP Konfigurér maskinens IPP-indstillinger. Andet Printerstatus Vis maskinens printerstatus. 20

27 Konfiguration af netværksinterfacekortet ved hjælp af Konfiguration af netværksinterfacekortet ved hjælp af A Start webbrowseren. B Indtast maskinens IP-adresse i boksen [Adresse] i følgende format: (erstat XXX med de relevante tal.) Webbrowseren identificerer maskinen ved hjælp af dens IP-adresse og viser derpå maskinens status. C Vælg den indstilling du ønsker at ændre i menuområdet, og konfigurér den efter behov. Indtast om nødvendigt et password. Standardpassword er "sysadm". 6 21

28 Konfiguration af netværksinterfacekort ved hjælp af en Webbrowser 6 22

29 7. Appendiks Brug af DHCP Hvis denne maskine er konfigureret til DHCP, og DHCP-anmodning mislykkes fire gange, overtager BOOTP anmodningen. Hvis BOOTP anmodningen mislykkes tre gange, bruges standard IP-adressen. 23

30 Appendiks SNMP Maskinen er udstyret med en SNMP (Simpel netværksstyringsprotokol), der virker under UDP og IPX på Ethernet-interfacen. SNMP-manageren sætter dig i stand til at få oplysninger om maskinen. Standardgruppenavnene er som standard public og private. Du kan få MIBoplysninger med disse gruppenavne. Understøttede MIB-typer MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 7 24

31 Fejlmeddelelser i displayet Fejlmeddelelser i displayet Dette afsnit forklarer de mest almindelige netværksrelaterede meddelelser, der vises i displayet. Hvis der vises en meddelelse, som ikke vises her, skal du følge dens instruktioner. Meddelelser uden kodenumre Meddelelse Årsager Løsninger hkan ikke tilsl. til netv. Kontrollér IP-adresse Netværksforbindelse kunne ikke etableres. Kontrollér maskinens IPadresse. hkan ikke tilsl. til netv. Kontakt hovedoperatør Netværksforbindelse kunne ikke etableres. Kontrollér netværket. Hvis denne meddelelse stadig vises, skal du kontakte operatøren. Fejl ved Ethernet-kort hkom. m. serveren mislyk. Kontakt hovedoperatør Der er opstået en Ethernetkortfejl. Kan ikke kommunikere med serveren. Sluk for maskinens hovedafbryder, vent et par sekunder, og tænd den derefter igen. Hvis denne meddelelse stadig vises, skal du tilkalde din salgsrepræsentant eller din servicetekniker. Kontrollér serveren. Hvis denne meddelelse stadig vises, skal du kontakte operatøren. 7 Reference Før du slukker for strømmen, skal du se Kopireference. 25

32 Appendiks Meddelelser med kodenumre Meddelelse Årsager Løsninger Kodenumre Kan ikke få forb. med DHCP-server Kan ikke finde DHCP-serveren. Kontrollér, at DHCP-serveren kører på netværket. 101 Den samme IP-adresse findes allerede Den angivne IP-adresse overlapper en anden IP-adresse. Den IP-adresse, der er angivet for maskinen, overlapper en anden IP-adresse, der er i brug. Kontrollér adressen for den angivne enhed i <MAC-adresse>. 102 Kontrollér netværksindstillinger Der er angivet en uautoriseret værdi som IP-adresse eller gateway-adresse. Skift IP-adresse, subnet-maske eller gateway-adresse til den korrekte værdi. 103 Samme IPadr. findes på flere interfaces Overlappende IP-adresser for flere interfaces. IP-adresserne for flere samtidigt arbejdende interfaces overlapper. IP-adressen for det angivne interface overlapper IP-adressen for et andet interface. Konfigurér IP-adressen, så den ikke overlapper Kan ikke inds. inden for samme subnet-område Subnet-maskerne for flere samtidigt arbejdende interfaces overlapper hinanden. Subnet-området for det angivne interface overlapper subnet-området for et andet interface. Konfigurér subnet-masken, så den ikke overlapper. 005 Kodenumre Viser interfaceproblemet. 1XX: Ethernet 0XX: Uafhængigt af interface 26

33 Specifikationer Specifikationer Interface 100BASE-TX, 10BASE-T Protokol Printer TCP/IP LPR IPP Netværksscanner TCP/IP Styringsfunktion TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 7 27

34 INDEKS D E G I DHCP, 23 Ethernet-hastighed, 9 Gateway-adresse, 9 Interfaceindstillinger, 9 IP-adresse, 9 K M S konfiguration Webbrowser, 19 MIB, 24 SNMP, 24 specifikationer, 27 W Webbrowser, DA DK B A

35 Copyright 2007

36 DA DK B A Netværksvejledning

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Valg af printerindstillinger ved hjælp af betjeningspanelet

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger Når der bruges et andet styresystem eller en anden arkitektur for serveren og klienten, vil forbindelsen muligvis ikke fungere korrekt ved brug

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker

Indledning Vigtigt Versionsbetegnelser for software anvendt i denne manual Varemærker Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 Sådan kommer man i gang Tilslutning og opsætning Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

TRUST GAMER NETWORK KIT USB

TRUST GAMER NETWORK KIT USB TRUST GAMER NETWORK KIT USB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...12 Beskrivelser for den enkelte printermodel...13 Sådan læses denne vejledning...14 Symboler...14 Brug af taster...15

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Lagring og udskrivning

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Netværksvejledning. Farvelaserprinter

Netværksvejledning. Farvelaserprinter Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken mekanisk,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor 1

Installation og brug af Document Distributor 1 1 består af server- og klientprogrampakker. Serverpakken skal være installeret på en Windows NT-, Windows 2000- eller Windows XP-computer. Klientpakken kan installeres på alle Windows 9x-, Windows NT-,

Læs mere

Brugervejledning til PS-9000 Dansk

Brugervejledning til PS-9000 Dansk Brugervejledning til PS-9000 Dansk Indledning Tak fordi du har valgt at købe en PS-9000 printserver. Denne vejledning indeholder fyldestgørende information om, hvordan du installerer og bruger PS-9000

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie D I N D A G L I G E E N E R G I Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk

Læs mere

XEROX SIKKERHEDSBULLETIN XRX05-003 Sårbarhed i http-serveren på ESS/netværkscontrolleren kan potentielt tillade uautoriseret adgang.

XEROX SIKKERHEDSBULLETIN XRX05-003 Sårbarhed i http-serveren på ESS/netværkscontrolleren kan potentielt tillade uautoriseret adgang. XEROX Sikkerhedsbulletin XRX05-003 XEROX SIKKERHEDSBULLETIN XRX05-003 Sårbarhed i http-serveren på ESS/netværkscontrolleren kan potentielt tillade uautoriseret adgang. Nedenstående softwareløsning og instruktioner,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere