Bemærkninger inden brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger inden brug"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Bemærkninger inden brug...2 Installation...2 Tilslutning af strøm...2 Vedligeholdelse...2 Levering af LCD-skærmen...2 Indstilling af LCD-skærmens hældning...3 Låsning af fod...3 Vægmontering...4 Sådan kommer du i gang...5 Udpakning af LCD-skærmen...5 Produktegenskaber...6 Betjeningsknapper...7 Installation...8 Software-konfiguration...9 Individualisering af skærmen...10 Indstilling af skærm...10 Valg af OSD-muligheder...10 OSD-menuer...11 Advarselsmeddelelser og fejlfinding...15 Advarselsmeddelelser...15 Fejlfinding...16 Specifikationer...17 Regulativer...18 FCC-friholdelsesklausul...18 TCO Information vedrørende genbrug af IT-udstyr...20 WEEE

3 Bemærkninger inden brug Installation Tildæk eller bloker ikke ventilationshullerne bag på LCD-skærmen. Hold LCD-skærmen væk fra direkte sollys og varmekilder, herunder elektriske varmeapparater og radiatorer. Undgå støv, mekaniske vibrationer og stød. Tilslutning af strøm Brug en el-ledning i overensstemmelse med lokale specifikationer. Forbind til kontakt nær LCD-skærmen. Anbring ikke ting oven på el-ledningen. Fjern ledningen fra stikkontakten, når LCD-skærmen ikke skal bruges i længere tid, ledningen er beskadiget eller slidt, skærmen falder ud eller rammen beskadiges. Send LCD-skærmen til service, når den ikke virker, som den skal. Vedligeholdelse Rengør LCD-skærmens ramme, skærm og betjeningsknapper med en blød, let fugtet klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengør ikke skærmen med flygtige midler såsom alkohol eller benzen. For at undgå ridser på skærmens overflade, må du ikke gnide, røre eller ramme skærmoverfladen med skarpe ting såsom f.eks. en blyant eller en skruetrækker. Der må ikke trænge ting eller væske ind gennem ventilationshullerne på skærmens bagside. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller beskadige dele. Levering af LCD-skærmen Brug de originale indpakningsmaterialer og den originale karton til indpakning af LCDskærmen inden levering. 2

4 Indstilling af LCD-skærmens hældning Du kan indstille LCD-skærmen mellem 5 og 25 ved at holde med begge hænder øverst oppe og skubbe skærmen frem og tilbage, indtil den ønskede hældning er opnået. Låsning af fod Hvis du vil bøje foden 90 grader inden transport, skal du som nedenfor vist skubbe de to metalstænger på basens fod og folde til 90 grader. Skærmen kan maksimalt vippes 25. Den kan ikke skubbes længere ned, når de 25 er nået. 3

5 Vægmontering Hvis du vil montere LCD-skærmen på væggen, skal du gøre som nedenfor vist og bruge vægmonteringssættet. Fjern bagbeklædningen Anbring en mønt eller en flad skruetrækker i bagdækslets sprække og træk dækslet ud. Frigør foden 1. Løsn de to skruer 2. Fjern foden Anbring vægmonteringssættet på bagsiden 4

6 Sådan kommer du i gang Udpakning af LCD-skærmen Når du har pakket LCD-skærmen ud, skal du tjekke, at følgende ting findes: LCD-skærm Adapter (Udgangsspænding 12V jævnstrøm (dc); ampere min. 4A) El-ledning D-sub 15-stikben VGA-kabel (*1) DVI-D digitalt kabel (*1) Lydkabel CD-ROM Hurtig-brugsanvisning 5

7 Produktegenskaber 1. Kontrolknapper 2. Stik til hovedtelefoner 3. Indbyggede højtalere 4. Sammenfoldelig fod 5. NeoV Optical Glass TM 6

8 Betjeningsknapper Set forfra TÆND/SLUK-knap Tryk én gang for at tænde for skærmen og tryk igen for at slukke. Strøm-diode Dioden lyser grønt ved normalt brug og organge, når skærmen er i standby. Bevæg TIL HØJRE Hent OSD-menuen. Vælg OSD-menumuligheder fra venstre til højre og fra bund til top. Bevæg TIL VENSTRE Hent OSD-menuen. Vælg OSD-menumuligheder fra venstre til højre og fra bund til top. Øg Henter lydstyrkebjælken; øger lydstyrken. Til navigation på skærmen Reducer Aktiverer/deaktiverer tavsfunktion; reducerer lydstyrken. Til navigation på skærmen AUTO-knap / Video-modus Tryk på for at vælge foretrukken video-modus: Bruger, tekst, film spil eller grafik. Mulighederne ses skiftevis i skærmens øverste, højre hjørne. Tryk på i tre sekunder for automatisk indstilling af billedposition og ydelse. Det anbefales at trykke på denne knap første gang, du bruger skærmen og hver gang, du ændrer opløsningen og/eller indgangssignalets billedgenskabelsesfrekvens. 7

9 Installation Installer skærmen på følgende måde: Trin 1: Fjern alt indpakningsmateriale samt plaststøvdækslet på skærmoverfladen. Trin 2: Slå computer og videoudstyr fra og forbind VGA-signalkablet. Tilslutning til IBM- eller IBM-kompatibel computer IBM PC/AT eller kompatibel computer Til videoudgang Til skærm Tilslutning til videoudstyr med digital kilde IBM PC/AT eller kompatibel computer Til videoudgang Til skærm Trin 3: Sluk for skærmen og forbind adapteren til denne. Forbind herefter el-ledningen til adapteren og stikket til stikkontakten. Til stikkontakt Til AC-IND Til skærm El-ledning Trin 4: Tænd for computer og videoudstyr. Tryk på -kontakten for at tænde for skærmen. 8

10 Trin 5: (Hvis skærmen er forbundet til videoudstyr som f.eks. en DVD- eller VCR-afspiller, skal du springe dette trin over). E-W22 LCD-skærmen fungerer bedst med en opløsning på 1680 x Kontroller, at din computerskærm er indstillet på 1680 x 1050 pixel og 60Hz. Tryk på AUTO-knappen, og skærmen optimerer automatisk billedet. E-W19 LCD-skærmen fungerer bedst med en opløsning på 1440 x 900. Kontroller, at din computerskærm er indstillet på 1440 x 900 pixel og 60Hz. Tryk på AUTO-knappen, og skærmen optimerer automatisk billedet. Software-konfiguration Installation af Microsoft Windows-datafil Microsoft Windows-datafilen ("driverprogrammet") findes på den medfølgende AG Neovo cd. For at sikre jævn drift efter den indledende installation, skal du se installationsvejledningen, som også findes på cd'en. 9

11 Individualisering af skærmen Indstilling af skærm I OSD-menuen findes en lang række muligheder, med hvilke du kan indstille LCD-skærmen til maksimal ydelse. User Mode: To allow preferable viewing images for different tasks, users are able to adjust each setting manually in User mode. Text/ Movie/ Game/ Graphic Mode: The four specialised modes have their own pre-arranged settings for optimal viewing within each application. To better suit users' needs and environments, Brightness Adjustment and Contrast Adjustment are available for further adjustment (Color temperature is also adjustable in Text mode). Vigtigt! Selvom det er muligt at indstille LCD-skærmen manuelt, anbefaler vi stærkt, at du bruger auto-indstillingsfunktionen. Den indstiller automatisk LCD-skærmen til maksimal ydelse. AUTO-indstillingsfunktionen aktiveres ved et tryk på AUTO-knappen. Vi anbefaler også, at du bruger autoindstillingsfunktionen, hver gang du har ændret skærmens opløsning eller billedgendannelsesfrekvens. Valg af OSD-muligheder 1. Tryk på, -knappen for at hente OSD-vinduet. 2. Tryk på eller -knappen for at vælge et punkt. 3. Tryk herefter på eller -knappen for at indstille det valgte punkt. 10

12 OSD-menuer VGA-Inddata indstilling Lysstyrkeindstilling Kontrastindstilling Justering af vandret position Justering af lodret position Skarphedsindstilling Indstilling af OSD-gennemsigtighed Vigtigt! Skarpheden kan ikke indstilles, når: opløsningen er indstillet på 1440 x 900 (E-W19) eller 1680 x 1050 (E-W22), eller programmet er i tekst-, film-, spil eller grafikmodus. 11

13 Faseindstilling Klokkeindstilling Farvetemperaturvalg Indstilling af vandret OSD-position Indstilling af lodret OSD-position Værktøjsindstilling Valg af video-modus Valg af sprog 12

14 Auto og indgangsvalg Luk DVI-Inddata -indstilling Vigtigt! Når DVI-indgang vælges, er følgende indstillinger ikke mulige: Vandret position, lodret position, skarphed, fase og klokke. Lysstyrkeindstilling Kontrastindstilling Indstilling af OSD-gennemsigtighed Farvetemperaturvalg Indstilling af vandret OSD-position Indstilling af lodret OSD-position 13

15 Værktøjsvalg Valg af video-modus Valg af sprog Auto og indgangsvalg Luk 14

16 Advarselsmeddelelser Advarselsmeddelelser og fejlfinding Når der ses en advarselsmeddelelse på skærmen, skal du tjekke nedenstående punkter for at lokalisere problemet, der plager din LCD-skærm. INGEN SIGNALINDGANG Hvis der ikke identificeres signalindgang fra nogen af indgangsportene, skal du kontrollere, at din PC- eller videokilde er slået til, at signalkablerne er korrekt forbundet, at ingen stikben i forbindelsesstikket er bøjede eller brækkede. IKKE NOGET VIDEOSIGNAL FRA ANALOG INDGANG Hvis der ikke identificeres noget signal fra ANALOG port, skal du kontrollere, at PC'eren er tændt, at D-Sub 15-stikben-kablet er korrekt forbundet til den ANALOGE port bag på LCD-skærmen, at D-Sub 15-stikben-kablet er korrekt forbundet til din PC'er, at ingen stikben i D-Sub 15-kablets forbindelsestik er bøjede eller brækkede. IKKE NOGET VIDEOSIGNAL FRA DIGITAL INDGANG Hvis der ikke identificeres noget signal fra DIGITAL port, skal du kontrollere, at din PC'er er tændt, at DVI-kablet er korrekt forbundet til den DIGITALE port bag på LCD-skærmen, at DVI-kablet er korrekt forbundet til din PC'er, at ingen af DVI-kablets stikben er bøjede eller brækkede. 15

17 Fejlfinding Symptomer Ikke noget billede Strømdioden er slukket Ikke noget billede Strømdioden er ravfarvet Tjek Tjek, om der er tændt for LCD-skærmen. Tjek, om adapteren er korrekt forbundet til LCDskærmen. Tjek, om el-ledningen er korrekt forbundet til adapteren. Tjek, om el-ledningen sidder korrekt i stikkontakten. Tjek, evt ved hjælp af andet udstyr, om stikkontakten overhovedet virker. Tjek, om PC'en står i standby (flyt musen eller tryk på en knap for at "vække" PC'en). Tjek, om der er tændt for PC- eller videokilden. Tjek, om signalkablet er korrekt forbundet. Sløret tekstskærm Tjek, om opløsningen er indstillet på 1280x1024. Tryk på i tre sekunder for at køre auto-indstilling. Juster klokke og fase i OSDskærmjusteringsmenuen (se denne brugsanvisnings afsnit "Justering af LCD-skærm" for yderligere oplysninger). Juster skarpheden fra OSD-menuen, hvis opløsningen ikke er 1680*1050 (for E-W22) eller 1440 * 900 (for E-W19) (se denne brugsanvisnings afsnit "Justering af LCD-skærm" for yderligere oplysninger). Ingen centreret skærm Manglende linier Røde, grønne, blå eller sorte pletter på skærmen Tryk på i tre sekunder for at køre auto-indstilling. Juster H-Position og V-Position (se denne brugsanvisnings afsnit "Justering af LCD-skærm" for yderligere oplysninger). Der er millioner af mikro-transistorer på en TFT LCD-skærm. Enhver skadet transistor vil miste en rød, grøn eller blå plet. Vi accepterer en meget lille andel skadede transistorer under produktionsprocessen. Den globalt accepterede tolerance er tre pletter. 16

18 Specifikationer Elektriske egenskaber Skærmstørrelse Pixel-format E-W22 E-W ( cm) diagonal 19 (480 mm) diagonal 1680 x 1050 vertikal stribe 1440 x 900 vertikal stribe Analog Horisontal frekvens 24kHz 80kHz 24kHz 80kHz, Vertikal frekvens 56Hz - 75Hz 56Hz - 75Hz Digital Horisontal frekvens 30kHz-80kHz 30kHz-80kHz Vertikal frekvens 56Hz - 75Hz 56Hz - 75Hz Maksimum pixel-klokke(analog) 165MHz 165MHz Maksimum pixel-klokke (digital) 165MHz 165MHz Forbindelser Strøm: 3-stikbens AC-stik Strøm: 3-stikbens AC-stik Strømforbrug Fysiske egenskaber < 55W (tændt) < 2W ("sover") < 1W (slukket) < 50W (tændt) < 2W ("sover") < 1W (slukket) Vægt Netto: 7.9 Kg (17.41 lb) Netto: 6.24Kg (13.75 lb) Vippevinkel 5º ~ 25º 5º ~ 25º *Ovennævnte specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. 17

19 Regulativer Dette FCC Klasse B digitale udstyr overholder "Interference-Causing Equipment Regulations of Canada". FCC-friholdelsesklausul Dette udstyr overholder FCC-reglernes afsnit 15. Betjeningsprocedurerne skal opfylde følgende krav: (1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens og 2) Dette udstyr skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder enhver uforudsigelig interferens, som muligvis kan opstå. Kære bruger, Dette udstyr overholder FCC-reglerne afsnit 15 vedrørende Klasse B digitalt udstyr. Formålet med disse regler er at skabe rimelig garanti mod skadelig interferens ved hjemmebrug. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens anvisninger, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og/eller TVmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal du forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. Bed forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker om hjælp. Advarsel: Ændringer i eller modifikationer af udstyret uden tilladelse fra en autoriseret forhandler kan forårsage annullering af udstyrets garanti. 18

20 TCO 06 E-W19 er beæret over at opnå den førende, internationale kvalitetsstandard - TCO'06 certificering. Tillykke! Pruduktet, du netop har anskaffet dig, bærer TCO 06 medieskærms-mærkaten. Det betyder, at skærmen er designet og fremstillet i henhold til nogle af verdens strengeste ydelses- og miljømæssige kriterier. Producenten af denne skærm har valgt at lade den certificere i henhold til TCO 06 medieskærme som tegn på anvendelighed, høj ydeevne og reduceret påvirkning af miljøet. Produkter, certificeret som TCO 06 medieskærme, er specielt fremstillet til højkvalitetsgengivelse af bevægelige billeder. Egenskaber såsom luminans, farvegengivelse og reaktionstid er vigtige, når der ses TV eller arbejdes med medier, grafik, web-design og andre programmer, der kræver bevægelige billeder af højeste kvalitet. * Andre egenskaber ved TCO 06 medieskærme: Ergonomi God visuel ergonomi og billedkvalitet med henblik på at reducere syns- og anspændelsesproblemer. Kriterier for luminans, kontrast, opløsning, reflektans, farvegengivelse og reaktionstid. Energi Energisparemodus - gavner såvel brugeren som miljøet Emission Lave elektromagnetiske felter omkring skærmen Økologi Produktet er beregnet til genbrug. Producenten skal have et certificeret, miljøjmæssigt styringssystem som f.eks. EMAS og ISO Restriktioner med hensyn til o Chlorerede og bromerede flammehæmmere og polymerer o Farlige tungmetaller såsom kadmium, kviksølv, hexavalent chrom og bly. Alle TCO mærkede produkter er verificerede og certificerede af "TCO Development", en uafhængig, tredieparts mærkningsorganisation. I over 20 år har TCO Development været førende med henblik på at gøre konstruktionen af IT-udstyr mere brugervenlig. Vores kriterier er udviklet i samarbejde med en international gruppe af forskere, eksperter, brugere og producenter. Siden programmets start, er TCO-mærkede produkter blevet stadig mere populære og efterspørges nu af brugere og IT-producenter verden over. Alle specifikationer samt en liste over certificerede produkter findes på vores hjemmeside * Til en skærm, der primært bruges til almindelige arbejdsopgaver som f.eks. tekstbehandling, anbefaler vi en skærm, certificeret til vores kontorskærmserier TCO 03-skærme eller en senere version. 19

21 Information vedrørende genbrug af IT-udstyr (kun E-19W model) Associated Industries China Inc. lægger stor vægt på miljøbeskyttelse og anser genbrug i form af returnering og bortskaffelse af brugt udstyr som en af virksomhedens topprioriteter for at minimere belastningen af miljøet. Vi hos AG Neovo er meget bevidste om de miljømæssige kræfter, som påvirker vores virksomhed, og bestræber os derfor på at identificere og levere de bedste arbejdsprodukter for at reducere vores produkters påvirkning af miljøet. Yderligere oplysninger og hjælp i forbindelse med genbrug findes på webstedet: WEEE Information til brugere i EU Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ved afslutningen af dets levetid skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar, at elektronisk udstyr bortskaffes på genbrugscentre for på den måde at være med til bevare de naturlige resurser. Hvert EU-land bør have opsamlingscentre til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For information vedrørende afleveringssteder for elektrisk og elektronisk affald i dit område, skal du kontakte dine lokale myndigheder eller din forhandler. 20

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B

Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B HX193 HSG 1257 OSD[V5.9] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Erklæring om radiofrekvensinterferens FCC Class B Dette udstyr er afprøvet

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

MDRC serien. Brugsanvisning

MDRC serien. Brugsanvisning MDRC serien Brugsanvisning Bemærkning om ophavsret Dettedokument er beskyttet af ophavsret. Alle rettighederne forbeholdes. Dette dokument må hverken helt eller delvist gengives eller kopieres på nogen

Læs mere

VB178(x)L-serien LCD-skærm. Brugervejledning

VB178(x)L-serien LCD-skærm. Brugervejledning VB178(x)L-serien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3

Læs mere

VB178(x)L / VB198(x)Lserien. LCD-skærm. Brugervejledning

VB178(x)L / VB198(x)Lserien. LCD-skærm. Brugervejledning VB178(x)L / VB198(x)Lserien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder...

Læs mere

LCD skærm brugervejledning

LCD skærm brugervejledning LCD skærm brugervejledning U2868PQU LED-baggrundsbelysning 1 www.aoc.com 2014 AOC. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhed... 4 National konventioner... 4 Strøm... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

VN247 Serien LCD skærm. Brugervejledning

VN247 Serien LCD skærm. Brugervejledning VN247 Serien LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Samling

Læs mere

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning August 2011 VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder...

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm if23

Brugervejledning for LCD skærm if23 Brugervejledning for LCD skærm if23 Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsætning af stander og fod...

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisningen. LCD-farveskærm. Vigtigt!

Brugsanvisningen. LCD-farveskærm. Vigtigt! Brugsanvisningen LCD-farveskærm Vigtigt! Læs denne brugsanvisning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt. Oplysninger om justering

Læs mere

Hovedmonteret skærm. Referencevejledning

Hovedmonteret skærm. Referencevejledning 4-439-019-11(1) (DK) Hovedmonteret skærm Referencevejledning Inden første brug Der henvises til "Startvejledning" for vejledning om tilslutning af systemet, at tage enheden på og at udføre grundindstillinger.

Læs mere

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Copyright. Ansvarsfraskrivelse. Anerkendelse af varemærker

Copyright. Ansvarsfraskrivelse. Anerkendelse af varemærker Copyright Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning,

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 1/2008 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHED ----------------------------------------------- 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER -------------------------------- 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME ----- 3 INDEN DU BRUGER

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG VC240 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378822

Din brugermanual SAMSUNG VC240 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378822 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs denne betjeningsvejledning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt.

Læs denne betjeningsvejledning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt. Betjeningsvejledning Monokrom LCD-skærm Vigtigt! Læs denne betjeningsvejledning og den separate installationsvejledning omhyggeligt, så du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og optimalt. Den nyeste

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning LCD-skærm Brugervejledning GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450 / GL2450M / GL2450HM

Læs mere

XL2411T Brugervejledning

XL2411T Brugervejledning XL2411T Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere