Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4 Dele og betjeningsknapper...5 Sådan bruges OSD menuen...7 Installation...8 Software-konfiguration...9 Individualisering af skærmen...10 Indstilling af skærm...10 Valg af OSD-muligheder...10 OSD-menuer Advarselsmeddelelser og fejlfinding...17 Advarselsmeddelelser...17 Fejlfinding...18 Tekniske specifikationer...20 Specifikationer...20 Reguleringer...22 FCC-overholdelse...22 WEEE

3 Advarsler Advarsler mht installation Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Installer ikke skærmen i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer udluftningsrør eller på steder med direkte sollys, megen støv, mekaniske vibrationer og stød. Ekstra videoadapter-installation Sluk for strømmen til skærmen og træk ledningen ud af stikket inden installationen for at undgå elektrisk stød eller skade. Installer video-adapteren på en fast overflade. Skærmen kan forårsage skade på person og ting, hvis den vælter eller tabes. Brug BNC udgangskablet - RG-59/U 75Ω koaksialkabel (ligesom BNC indgangskablet i tilbehørsboksen). Advarsler mht tilslutning af strøm Forbind til stikkontakt med en korrekt el-ledning. Stikkontakten bør være i nærheden af skærmen og let at nå. Lad ikke noget hvile oven på ledningen. Fjern ledningen fra kontakten i følgende situationer: Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid. Hvis el-ledningen er beskadiget. Hvis skærmen har været tabt eller dækslet er blevet beskadiget. Hvis skærmen fungerer på en måde, som indikerer, at den behøver et eftersyn. 2

4 Advarsler mht vipning Skærmen kan vippes til en passende synsvinkel. Hold med begge hænder øverst oppe og skub skærmen frem og tilbage, indtil den ønskede vinkel er opnået. SX-19 / SX-17 SX-15 Advarsler mht vedligeholdelse Rengør dækslet, glasset og betjeningsknapperne med en blød, let fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe eller -pulver eller opløsninger som f.eks. alkohol og benzen. Gnid eller rør ikke skærmoverfladen med skarpe genstande som f.eks. blyanter eller skruetrækkere. Det kan ridse glasset. Der må ikke trænge skarpe genstande eller væske ind gennem ventilationshullerne. Det kan forårsage brand, elektrisk stød og fejlfunktion. Forsøg ikke selv at reparere skærmen. Fjerner du dækslet, udsætter du dig for højspænding og andre risici. Advarsler mht Transport Når du sender skærmen til reparation eller over længere afstande, skal du benytte de oprindelige indpakningsmaterialer 3

5 Pakkeindhold Inden du begynder at bruge skærmen, skal du tjekke, at følgende ting findes i pakken: Skærm (*1) El-adapter El-ledning (*1) D-sub 15-stikbens VGA-kabel (*1) Digitalt DVI-signalkabel (*1) BNC-kabel (*1) CD-ROM (*1) Hurtig-brugsanvisning (*1) 4

6 Dele og betjeningsknapper VIDEO-IND / VIDEO-UD DC +12Vstrømindgang VGA-Indgang Digital AC 100V~240V INPUT DC +12V-strømindgang Forsyner skærmen med +12V DC-strøm. Digital DVI-D-forbindelsesstik til digital signalindgang VIDEO-IND / VIDEO-UD BNC stik til Video-signal VGA-Indgang D-sub 15-stikbens forbindelsesstik til VGA-signal. 5

7 OP-knap 1. Aktiverer "On-Screen Display"-menuen. 2. Når OSD menuen (skærmmenuen) ses, skal du trykke på for at flytte det valgte punkt fremad i urets retning INDDATA- / NED-knap 1. Når OSD menuen ses, skal du trykke på for at flytte det valgte punkt baglæns i urets retning 2. Brug som Indgangsvalg-hotkey*, når OSD menuen er deaktiveret INDGANG Hurtigtast til valg af indgang 1. Når OSD menuen er deaktiveret, skal du bruge som Indgangsvalg-hotkey trykke på for at vælge den ønskede indgang: D-sub, DVI eller CVBS. Mulighederne ses skiftevis i skærmens øverste, højre hjørne. 2. Tryk på og samtidigt i 5 sekunder for at skifte mellem automatisk og manuelt indgangsvalg Øge-knap 1. Når OSD menuen er aktiveret, skal du trykke på for at bekræfte / indtaste det valgte punkt 2. Når OSD menuen er aktiveret, skal du trykke på for at øge den indstillelige værdi af det valgte punkt Reducer-knap 1. Når OSD menuen er aktiveret, skal du trykke på for at bekræfte / 6

8 indtaste det valgte punkt 2. Når OSD menuen er aktiveret, skal du trykke på for at reducere den indstillelige værdi af det valgte punkt Auto-knap 1. Optimale indstillinger (kun til rådighed, når D-sub indgang er tilsluttet): Tryk på for at indstille billedposition og ydelse automatisk, når D-sub indgang er tilsluttet. Det anbefales at trykke på knappen, første gang, du bruger skærmen, og hver gang, du ændrer opløsningen og/eller indgangssignalets billedgenskabelsesfrekvens. 2. Når skærmmenuen er aktiveret, kan du til enhver tid forlade denne ved at trykke på. Anti-Burn-in 3. Forhindring af billedfastholdelse Til / Fra: Tryk på i 5 sekunder for at aktivere Forhindring af billedfastholdelse funktionen for at undgå problemet med, at billedet brænder sig fast på skærmen, hvilket reducerer skærmens levetid. Strømkontakt Slår skærmen til og fra. Diode Angiver skærmens arbejdstilstand: Grøn for almindelig funktion. Sådan bruges OSD menuen Trin 1. Åbning af OSD menuen Tryk på for at aktivere OSD menuen Trin 2. Ændring af indstillinger Tryk på for at flytte det valgte punkt fremad i urets retning Tryk på for at flytte det valgte punkt baglæns i urets retning Tryk på, for at bekræfte / indtaste de valgte punkter Tryk på Tryk på for at øge værdien af det valgte punkt for at reducere værdien af det valgte punkt Trin 3. Lukning af OSD menuen Du kan til enhver tid lukke OSD menuen ved at trykke på 7

9 Installation Installer skærmen på følgende måde: Trin 1: Fjern alt indpakningsmateriale samt plaststøvdækslet på skærmoverfladen. Trin 2: Slå computer og videoudstyr fra og forbind VGA-signalkablet. Tilslutning til IBM- eller IBM-kompatibel computer IBM PC/AT eller kompatibel computer Til videoudgang Til skærm Tilslutning til videoudstyr med digital kilde IBM PC/AT eller kompatibel computer Til videoudgang Til skærm Tilslutning til video-kilde med BNC kabel Sluk for video-kilden og forbind BNC kablet til "Indgang" porten bag på skærmen og video-kilden. video-kilde Til skærm 8

10 Trin 3: Sluk for skærmen og forbind adapteren til denne. Forbind herefter el-ledningen til adapteren og stikket til stikkontakten. Til stikkontakt Til AC-IND Til skærm El-ledning Trin 4: Tænd for computer og videoudstyr. Tryk på -kontakten for at tænde for skærmen. Trin 5: (Hvis skærmen er forbundet til videoudstyr som f.eks. en DVD- eller VCR-afspiller, skal du springe dette trin over). SX-19 / SX-17 LCD-skærmen fungerer bedst med en opløsning på 1280 x Kontroller, at din computerskærm er indstillet på 1280 x 1024 pixel og 60Hz. Tryk på AUTO-knappen, og skærmen optimerer automatisk billedet. SX-15 LCD-skærmen fungerer bedst med en opløsning på 1024 x 768. Kontroller, at din computerskærm er indstillet på 1024 x 768 pixel og60hz. Tryk på AUTO-knappen, og skærmen optimerer automatisk billedet. Software-konfiguration Installation af Microsoft Windows-datafil Microsoft Windows-datafilen ("driverprogrammet") findes på den medfølgende AG Neovo cd. For at sikre jævn drift efter den indledende installation, skal du se installationsvejledningen, som også findes på cd'en. 9

11 Individualisering af skærmen Indstilling af skærm I OSD-menuen findes en lang række muligheder, med hvilke du kan indstille LCD-skærmen til maksimal ydelse. Valg af OSD-muligheder 1. Tryk på, og -knappen for at hente OSD-menuen. De 16 OSD-ikoner ses i nedenstående menu. 2. Hvis der bruges video-adapter og vælges CVBS, ses den nedenstående OSD-menu. 3. Hvis der ikke er nogen OSD menu, kan ikonen foretage auto-justering (tryk på AUTO) 4. Hvis der er en OSD-menu, kan -ikonen foretage lukkefunktionen. 10

12 OSD-menuer VGA-indgang (D-sub) Vigtigt! Selvom det er muligt at indstille LCD skærmen manuelt, anbefaler vi stærkt den automatiske indstilling. På denne måde tunes LCD skærmen automatisk til den bedste ydelse. Du skal blot trykke på AUTO knappen for at aktivere den automatiske indstillings-funktion. Vi anbefaler også at bruge den automatiske indstilling, hver gang du har ændret opløsningen eller skærmens billedgenskabelsesfrekvens. Lysstyrkeindstilling Kontrastindstilling Justering af vandret position Justering af lodret position Skarphedsindstilling Indstilling af OSD-gennemsigtighed Vigtigt! Skarpheden kan ikke indstilles, når: Opløsningen er indstillet på 1280*1024 (SX-19/SX-17) eller 1024*768 (SX-15) 11

13 Faseindstilling Klokkeindstilling Farvetemperaturvalg * Indstilling af vandret OSD-position Indstilling af lodret OSD-position Værktøjsindstilling ** Valg af sprog Auto og indgangsvalg * RGB's farvetemperatur kan justeres, hvis du åbner "Bruger" undermenuen. ** Foreslår, at brugeren vælger "Tekst" undermenuen, hvis opløsningen er 720x350 eller Foreslår, at brugeren bruger Hent ikonen, hvis brugeren ikke er tilfeds med indstillingen. 12

14 Luk DVI-indgang Vigtigt! Når DVI-indgang vælges, er følgende indstillinger ikke mulige: Vandret position, lodret position, skarphed, fase og klokke. Lysstyrkeindstilling Kontrastindstilling Indstilling af OSD-gennemsigtighed Farvetemperaturvalg 13

15 Indstilling af vandret OSD-position Indstilling af lodret OSD-position Værktøjsvalg * Valg af sprog Auto og indgangsvalg Luk * Foreslår, at brugeren bruger Hent ikonen, hvis brugeren ikke er tilfeds med indstillingen. 14

16 CVBS-inddata MASK* Lysstyrkeindstilling Kontrastindstilling Farveindstilling Nuanceindstilling Sharpness Adjustment Skarphedsindstilling Farvetemperaturvalg * OFF: Standard - for at slå Maske funktionen fra for at se nativ billedreproduktion. MODE1: Aktiverer Maske for at fastholde noise-blanking og støtter VCR fremad / baglæns. MODE2: Aktiverer Maske for at fastholde noise-blanking, men støtter ikke VCR 15

17 fremad / baglæns. Justering af vandret position Indstilling af lodret OSD-position Værktøjsvalg Valg af sprog Auto og indgangsvalg Luk 16

18 Advarselsmeddelelser Advarselsmeddelelser og fejlfinding Hvis denne meddelelse ses på Tjek disse punkter skærmen KAN IKKE VISE INDGANGS-SIGNAL Skærmen accepterer ikke indgangssignalet. Tjek, om video-opløsningen og frekvensområdet er inden for det, der er angivet for skærmen. Se Tekniske specifikationer i denne brugsanvisning for yderligere oplysninger. INGEN SIGNALINDGANG Der identificeres ingen signalindgange fra nogen af indgangsforbindelserne. Tjek, at computeren og videokilden er tændt. Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet. Tjek, at ingen af signalkablets stikben er bøjede eller brækkede. VENTER PÅ AUTOMATISK INDSTILLING Skærmen identificerer indgangssignalet og indstiller herefter skærmparametrene i henhold hertil. Hele processen tager ca fem sekunder. Vi anbefaler, at du kører auto-indstilling ved at trykke på i tre sekunder, hver gang du har ændret opløsning eller billedgenskabelsesfrekvens. IMAGE STICKING PREVENTION ON / Når Anti-Burn-in er aktiveret, beskyttes IMAGE STICKING PREVENTION OFF skærmen mod problemet med fastbrænding,. Tryk på i 5 sekunder for at slå Forhindring af billedfastholdelse til eller fra. 17

19 Fejlfinding Symptomer Ikke noget billede Strømdioden er slukket Ikke noget billede Strømdioden er ravfarvet Tjek disse punkter Tjek, at der er tændt for skærmen. Tjek, at el-adapteren er korrekt forbundet til skærmen. Tjek, at el-ledningen er korrekt forbundet til el-adapteren. Tjek, at el-ledningen er korrekt forbundet til stikkontakten. Tjek, at der overhovedet er strøm i stikkontakten. Prøv med andet udstyrr. Tjek, om PC'en står i standby (flyt musen eller tryk på en knap for at "vække" PC'en). Tjek, om der er tændt for PC- eller videokilden. Tjek, om signalkablet er korrekt forbundet. Teksten er ikke stabil Ændr videosignalets opløsning til 1280*1024 (for 19 /17 ) eller 1024*768 (for 15 ). Tryk på i tre sekunder for at køre auto-indstilling. Indstil klokke og fase i OSD-menuen for at finindstille (se Individualisering af skærmen i denne brugsanvisning for yderligere oplysninger). Skærmbilledet er ikke korrekt Tryk på i tre sekunder for at køre centreret auto-indstilling. Der mangler nogle linier Indstil H-position og V-possition for at finindstille (se Individualisering af skærmen i denne brugsanvisning for yderligere oplysninger). Der er røde, grønne, blå og sorte prikker på skærmen. Der er millioner af mikro-transistorer på en TFT LCD-skærm. Enhver skadet transistor vil miste en rød, grøn eller blå plet. Vi accepterer en meget lille andel skadede transistorer under produktionsprocessen. Den globalt accepterede tolerance er tre pletter På grund af asynkron videosynkronisering, opstår der, støj, når der skiftes videokilde. For at undgå støj foreslås det at slå Maske til ved skift af videoindgangskilde. 18

20 Skærmen, visende Forhindring af billedfastholdelse TIL øverst til højre, ændrer sig lidt og ønsker at stoppe det. Tryk på i 5 sekunder for at deaktivere Forhindring af billedfastholdelse for at undgå problemet med, at billedet brænder sig fast skærmen. 19

21 Tekniske specifikationer Specifikationer SX-19 Elektriske egenskaber Skærmstørrelse Pixel-format Horisontal frekvens Vertikal frekvens Forbindelser 19.0 (48.2 cm) diagonal 1280 x 1024 vertikal stribe 30kHz 80kHz 56Hz 75Hz Strøm: 3-stikbens AC-stik Fysiske egenskaber Vægt Netto: 7.4 kg (16.3 lb) Vippevinkel 0º ~ 15º SX-17 Elektriske egenskaber Skærmstørrelse Pixel-format Horisontal frekvens Vertikal frekvens Connections 17.0 (43.1 cm) diagonal 1280 x 1024 vertikal stribe 30kHz 80kHz 56Hz 75Hz Strøm: 3-stikbens AC-stik Fysiske egenskaber Vægt Netto: 6.4 kg (14.1 lb) Vippevinkel 0º ~ 15º 20

22 SX-15 Elektriske egenskaber Skærmstørrelse Pixel-format Horisontal frekvens Vertikal frekvens Forbindelser 15.0 (38.1 cm) diagonal 1024 x 768 vertikal stribe 30kHz 60kHz 56Hz 75Hz Strøm: 3-stikbens AC-stik Fysiske egenskaber Vægt Netto: 4.7 kg (10.34 lb) Vippevinkel 0º ~ 20º 21

23 Reguleringer FCC-overholdelse Dette udstyr overholder FCC-reglernes afsnit 15. Betjeningsprocedurerne skal opfylde følgende krav: (1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens og 2) Dette udstyr skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder enhver uforudsigelig interferens, som muligvis kan opstå. BEMÆRK: Dette udstyr overholder FCC-reglerne afsnit 15 vedrørende Klasse B digitalt udstyr. Formålet med disse regler er at skabe rimelig garanti mod skadelig interferens ved hjemmebrug. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens anvisninger, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og/eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal du forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. Bed forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker om hjælp. Advarsel: Ændringer i eller modifikationer af udstyret uden tilladelse fra en autoriseret forhandler kan forårsage annullering af udstyrets garanti. 22

24 WEEE Information til brugere i EU Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ved afslutningen af dets levetid skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar, at elektronisk udstyr bortskaffes på genbrugscentre for på den måde at være med til bevare de naturlige resurser. Hvert EU-land bør have opsamlingscentre til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For information vedrørende afleveringssteder for elektrisk og elektronisk affald i dit område, skal du kontakte dine lokale myndigheder eller din forhandler. 23

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning

Læs mere

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Kære Panasonic-Kunde

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

7 Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug. FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES.

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere