Forestilling og lignelse (vejledning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forestilling og lignelse (vejledning)"

Transkript

1 Forestilling og lignelse (vejledning) eller fortællingen om det relative ved altings sammenhæng 1 Af Bo Tao Michaëlis 1. Kæder følgende værker sammen: Stalingrad Sydney Opera House Symfoni, Antifoni Lykke-Per Festen 2. Og giver nogle rammer for moderne kunst: Verdenskrigene Land og by Modernitet Globalisering Det figurative og det non-figurative Harmoni og disharmoni Tradition og brud Æstetik Kunst og virkelighed 3. Lægger op til arbejde med: Albert Einsteins relativitetsteorier Charles Darwins evolutionsteorier Sigmund Freuds psykologiske teorier Ludwig Wittgensteins sprogteorier Max Webers sociologiske teorier 4. Kan inddrage: Foruden fysik, astronomi og de kunstneriske fag (musik, billedkunst, design, drama, mediefag) også dansk, historie, sprogfag, filosofi, samfundsfag og psykologi. 5. Tilgodeser det faglige indhold i læreplanen for AT: Betydningsfulde kulturfænomener Almenmenneskelige spørgsmål Centrale forestillinger fra fortiden og nutiden Flerfaglighed 6. Inddrager ideer til arbejdsspørgsmål fra andre fag til: Symfoni, Antifoni Polyetherstolen Sydney Opera House Stalingrad Julemandshæren

2 Forestilling og lignelse (perspektiverende) Fortællingen om det relative ved altings sammenhæng 1 Af Bo Tao Michaëlis Verden af i går er snart for meget længe side. Selv bedsteforældre vil i dag ikke kunne sige at de rigtigt har oplevet den. Selv deres fortid er en del af det chokerende nye, fra Einsteins relativitetsteorier til Wittgensteins sprogteorier. Alt flyder, alt er ikke som før og har mistet det klassiske fællesskab på almen genkendelse og vedtagelse. Vi ser ikke længere alle det samme på samme tid og på samme sted. Det vil sige at vore forestillinger om verden ændrede sig i takt med denne, ja at vores kunstneriske opfattelse ikke længere var en harmonisk erkendelse af den virkelighed vi under et kalder for det moderne. Vi kan skændes om hvornår denne modernitet sætter ind. Nogle mener fra midten af 1800-tallet, især tyske filosoffer såsom Adorno og Habermas. Andre, især i de angelsaksiske lande, ser på det kunstneriske formsprogs ekstreme forandring i tiden 1910 til 1930 og sætter dens begyndelse der. Lige meget hvad så begynder der i hvert fald i alle kunstarter både en hang imod det nonfigurative og abstrakte og en kreativ registrering af den mere og mere fragmentarisk virkelighed specielt i forbindelse med de to verdenskrige efter hvilke intet var eller kunne blive som før. Europa og USA oplevede ikke kun en globalisering, men også en urbaniseringsproces, som gør at det traditionelle skel mellem land og by ændrer sig. Den amerikanske medieforsker McLuhan mente, at verden via mediernes ukontrollerede ekspansion ville blive én stor landsby. Men vi skal snarere tale om én stor metropol som internettet indrammer i sine egen urbane voldgrave af links og hyperlinks. Således kan det traditionelle skel mellem land og by i vor del af verden kun opretholdes som mere eller mindre falsk illusion, et mentalt frilandsmuseum. Thi selv nostalgi er ikke, hvad den har været. Eller, som den amerikanske forfatter Siri Hustvedt skriver et sted, så er selv vore erindringer billeder af en barndom vi aldrig har oplevet som andet end en personlig forestilling. I just erindringen. Stalingrad finder ikke sted længere Når du står foran Asger Jorns maleri fra 1972 Stalingrad, le non-lieu ou le fou rire de courage, bliver du straks slået af maleriets grandiose og ekspressive formsprog. Det er vitterligt et stort maleri og det sender de fleste betragtere med en smule kunstforståelse i tankerne til et andet stort skilderi, nemlig Picassos Guernica fra Jorns maleri er 35 år yngre, hvis vi siger, at det blev færdigmalet lige før kunstnerens død samme år. Men Jorn arbejdede på det siden Undervejs havde det forskellige andre titler, så som Ingen mands land og Modets

3 sindssyge latter. Begge disse titler går lidt igen i hele maleriets franske titel, som oversat til dansk lyder: Stalingrad, stedet som ikke er, eller modets gale latter. Fælles for alle Jorns benævnelser er, at de har noget med krig at gøre. Og dermed er maleriets intertekstuelle relationer yderligere knyttet til Picassos maleri, der som emne jo har tyskernes bombning af baskernes hellige by Guernica i den spanske borgerkrig. Og Jorns maleri har også titel efter både en tragisk by og en afgørende krigshandling. Stalingrad var i vinteren det afgørende vendepunkt i 2. verdenskrig, det katastrofale nederlag som vendte krigslykken for Hitler og var begyndelsen til den endelig sejr over nazismen i Men maleriet ligner slet ikke Stalingrad. Sådan set er det malet i en nonfigurativ ekspressionisme som sovjetstyret næppe ville have tilladt indenfor sine egne kunstneriske og ideologiske rammer. Nuvel med lidt godt vilje kan du ane konturerne af vage menneskeskikkelser og tågede ansigter, bomberegn, død og ødelæggelse, hvor lærredets tykke lag oliemaling kan være den sne, der til sidste lagde sig som et stort ligklæde over de levende og de døde, russere såvel som tyskere. Og når Jorn skriver at det, slaget og staden, er et sted som ikke er, er det mere end rigtigt. Efter Stalins død i 1953 bliver byen Stalingrad snart omdøbt til sit nuværende navn, Volgograd. Og slaget er jo begravet i datidens store massegrav for fortid. Noget der er sket og var en gang, hedder den gravskrift som glemslens og tidens kyniske regn hurtigt vil erodere væk, så kun visse lærebøger vil huske de hundred tusinder som døde i og foran Stalingrad. Hvis ikke Jorn altså lige havde kreeret et maleri med navnet, som ironisk i dag kun overlever som en metrostation, Stalingrad, i en kommunistisk forstad til Paris. Modets gale latter, anden del af Jorns titel til sit mesterværk, taler for sig selv. Netop desperationens vovemod, først fra russisk og sidst fra tysk side, er kendetegnet for denne massakre, hvor soldater med ryggen mod muren, sjælen i lasede gevandter og med en grotesk offervilje fra begge sider, gestaltes til Stalingrads egen signifikante galgenhumor. Jorns maleri forestiller altså Stalingrad fordi maleren Jorn siger det. Men kunne vi have genkendt motivet uden hans ord? Hvis nu maleriet var navnløst? Nej, for Stalingrad ligner ikke historiens Stalingrad på anden måde end ud fra de intentioner, der ligger i værket selv og sådan set også fra skaberen selv. Derved er maleriet vitterlig velegnet til at komme ind på den modernistiske skelnen inden for moderne æstetik. En skelnen mellem at forestille og at ligne. Det at noget forestiller noget andet behøver ikke at leve op til nogen krav om en figurativ gengivelse af det objekt der henvises til. Det bedste eksempel på dette forhold er den belgiske maler René Magrittes maleri af en pibe hvor under der så står på fransk at dette ikke er en pibe (Ceci n est pas une pipe); et andet er Gunnar Aagaard Andersens polyetherstol, som han kalder Portrait of My Mother s Chesterfield. Derimod det at ligne er at afbilde mere eller mindre detaljeret et objekts fremtrædelsesform, så vi umiddelbart kan genkende dette. Ligningsrelationen er både reflektiv og symmetrisk. Det første betyder at noget altid ligner sig selv. Det andet at ligner noget det ene, så vil dette ene også ligne det andet! Jorns Stalingrad

4 ligner aldeles ikke det historiske Stalingrad, hverken i dag hvor byen hedder noget andet eller den gang i verdenskrigens vinter. Se selv efter på de mange socialrealistiske bataljemalerier, Sovjetunionen selv masseproducerede til museer og arbejderhjem. Derimod fordi noget forestiller noget, så er denne forestilling ikke gensidig. To ens størrelser ligner hinanden, men forestiller ikke hinanden. Netop tegn forestiller eller afbilleder en handling, den grønne mand i trafiklyset siger at du må gå, men tegnet ligner jo ikke en (grøn) mand i sig selv. Forestillingen at noget både skulle forestille og ligne er den del af det modernistiske skel, mange mennesker har det svært med den dag i dag. Nu tager vi vores ret så konservative bedstefar med på Silkeborg Kunstmuseum for at han sammen med os kan se Jorns Stalingrad. Og gammelfar udbryder højt igennem salen enten Hvad forestiller det? eller værre Skal det virkelig forestille (slaget ved) Stalingrad! Bruddet mellem forestilling og lignelse mellem at kunst postulerer en egen virkelighedsgengivelse og så en almen, vedtaget og genkendelig virkelighedsgengivelse er både teoretisk kompliceret, historisk langstrakt og alligevel meget åbenbar og tydelig i modernitetens kunstog tegnverden. Hvis vi for et syns skyld siger, at denne deling begynder for alvor i midten af 1800tallet, er vi hverken helt præcise eller helt galt på den. Den maleriske retning som hedder impressionismen og som opstår i Frankrig hen over midten af 1800tallet, er dér hvor maleriet tydeligst begynder at fjerne sig fra realistisk at ligne noget til at forestille sig, via indtryk, en given virkelighed kunstneren selv gestalter til kunst. Jorns malerkunst har tydeligvis og lykkeligt udviklet sig ud fra denne artistiske løsrivelse, vil nogen sige. Argeste vandalisering vil vor bedstefar måske mene med sin medbragte rindalisme. Skellet lå sådan set allerede lang tid før malerkunstens egen modernitet. Arkitekturhistorien er et godt eksempel på at et hus både kan ligne og forestille uden at dets beboere eller betragtere tager skade eller anstød heraf. Ganske vist ændrede den klassiske arkitektur sig meget lidt over 1000 år, fra Athens spæde demokrati til Roms sidste kejser. Men klassisk kommer faktisk af classico og betyder forbilledligt, eksemplarisk, ja kanonisk og eftertragtelsesværdigt. Ved klassicismens historiske sammenbrud, begyndte andre bygningsmæssige stilarter at folde sig ud og være tilladte. Fra begyndelsen af forrige århundrede har alverdens arkitekter eksperimenteret med et både kakofonisk og kreativt formsprog og udtryk, fænomener vi oftere lever langt roligere med end de nymodens installationer og skilderier som hænger på museer for moderne kunst Arkitektur skal nødvendigvis hverken forestille noget eller ligne noget andet. Alligevel, hvad ligner og forestiller egentlig Jørn Utzons berømte Sydney Opera House fra 1957? Tja de fleste accentuerer bygningens tre former, dens egenartede og gennemførte geometrisk princip med skaller som er indbyrdes forskudt, således at hele operahuset både tæt på og i en vis afstand, opfattes som en dynamisk organisme af beton, kakler og symmetri. Goethe kaldte god arkitektur for frossen musik. Det passer som på en mursten og en prik med Utzons værks majestætiske fremtrædelsesform ved havnekajen til metropolis.

5 Nogle mener at Operahuset fortæller om menneskets forbindelse til naturen og dens elementer, jorden, havet og himlen. De store skaller som markant stikker op i horisonten som en kam(musling), synes skabt graciøst af en kæmpe bygmester, kanske Vor Herre selv? Men alt dette er jo en smuk, men konstrueret fortolkning. Vi indlæser tolkende disse gestaltninger i bygningens flerformede struktur og form. Nuvel Utzons bygning minder os om noget allerede set og kendt. Da Sydney i almindelighed, Australien i særdeleshed ligger ved Stillehavet, ja så er det indlysende at Operahuset er en oceanisk forestilling i sig selv, ligner noget set før, maritimt og organisk, havets bølger og bevægelser, men dog ikke så meget at vi kan definere helt koncist og klar hvorledes og hvordan. En sådan udefinerlig anelse om lighed og forestilling kaldes for omtrentlighed. I virkeligheden er Utzons operahus det bedste bevis på at en ting nu en gang ligner sig selv bedst. Der er ikke andre end dette bygningsværk og fra nu af er det Utzons værk, der skaber forestillinger for andre bygninger, som lader sig inspirere af disse, med eller uden konkylier af cement og i en vis vinkel. Alt sammen for at ligne operahuset på en eller anden facon. På sæt og vis er Sydney Opera House i ordet etymologiske og rette betydning blevet klassisk! Relativitet og relationer Hitlers hær og hele felttog var i bund og grund verdens mest blodige og grusomme korstog mod de moderne tider. Også mod moderne kunst! Både Jorns og Utzons kunstværker ville være blevet forvist fra det Tredje Rige som udartet, primitiv og dekadent kunst. Den verden, som Hitler ville genskabe i sin nye ordens Europa, var en restaurering og genopbygning af den præmoderne civilisation med bondekultur som kerneområde. En ideologisk og nostalgisk tilbagetrækning til en falsk forgyldt fortid, verden af i går, før kloden med et begreb, skabt af en anden tysker, sociologen Max Weber, blevet affortryllet af virkelighedens brutale fremtrædelsesformer. Hitler og med ham millioner af mennesker følte at de moderne tider med et citat af den forhadte Karl Marx smeltede alt hvad der er solidt op i luften. Ikke nok med at kunsten og litteraturen var blevet anderledes, provokerende og ikke altid genkendelig som jordnærhed, men også naturvidenskaben havde trængt sig på med en hårdkogt formastelighed om at stå til ansvar over for nye opfindelser, opdagelser og forsøg. Se nye videnskaber i øjnene og lev med sandheden om, at alting ikke længere ligner noget som før! Mest politisk kom det til udtryk hos Marx og hans socialistiske samfundskritik, som ikke mindst Asger Jorn var en svoren discipel af. Men menneskeligt og gudløst endnu værre kommer så Darwin og Freud som begge fra hver sin side betragter mennesket, homo sapiens, som et dyr i en udvikling i og uden for sengen og civilisationen. Og lige på den anden side af år 1900 kommer Albert Einstein med sin relativitetsteori om tidens tilfældige løsagtighed. I samme miljø og næsten på samme tid begynder komponister såsom Arnold Schoenberg, Maurice Ravel og Alban Berg at eksperimentere med musik der lyder som noget både hørt før og egentlig aldrig. I kølvandet på de amerikanske soldater i første verdenskrig møder et større publikum den afro-amerikanske jazzmusik. Musikken bliver mere og mere fusionsmusik, blandes op og skaber anderledes musik med ekko af det allerede hørte. Pelle Gudmundsen- Holmgeens Symfoni-Antifoni fra 1978 er et musikalsk-logisk værk af denne musikalske evolu-

6 tion: at tonerne fletter sig ind i andre etniske rytmer, og dog beholder sin nordiske enkelthed og enstregede tematik, men med viftende musikalske bud på andre sange end dem fra højskolesangbogen. Dette moderne gennembrud i verdens og europæisk kulturliv understregede det relative ved altings sammenhæng. Muligvis havde Weber ret i at mange af de nye tiltag og opdagelser affortryllede dagligdagens ruter og ritualer for menigmand. Alligevel er det en sandhed med modifikationer. Verden var endnu dyb og dunkel som i et digt af Nietzsche. Magien var ikke gået helt af fløjten, komedien kom på film og tragedien var ikke fjernet, højst fejet ind under gulvtæppet i den salonfæhige kultur imellem verdenskrigene. På trods af alt det nye og alternative var der stadig mindelser og anelser om genkendelige ligheder tilbage i tidens kunstneriske udtryk. Alle moderne kunstnere syntes at nynne strofer af slagere, som havde rim og rytme af det allerede hørte og sete. Den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein, også et produkt af den frugtbare tysktalende og delvis jødiske kultur i de centraleuropæiske storbyer i overgangen fra det 19. til det 20. århundrede, opfandt på sine ældre dage et fremragende begreb som kaldes for familielighed. Oprindeligt hænger begrebet sammen med Wittgensteins teorier om sprog som diverse sprogspil, regler og måder at kommunikere både det sigende og det usagte på. Lad det ligge. Familielighed vil sige de udefinerlige relationer mellem slægtsbetegnede områder. Vi ved alle, at der er forskel på så forskellige spil såsom ludo, skak og poker. Kunnen og held, færdighed og viden veksler imellem disse forskellige former for organiseret tidsfordriv. Men et eller andet sted har de en fællesmængde, der kan være svær at definere og konkretisere. Det er dette træfpunkt af ligheder, Wittgenstein kalder for familielighed. En brugbar omtrentlighed, som både undskylder og fritager os for nøjere præcision, men som også kaster os udi en bundløs usikkerhed af eksistentiel karakter. Hvad taler vi om, når vi taler om noget? For Wittgenstein førte disse tanker til hans udvidede sprogteori og hvorledes vi alligevel ofte forstår hinanden, selv når vi taler i gåder. Undervejs i samtalen optræder der relationer hvis relativitet alligevel danner et ad hoc grundlag af en viden vi kan tale sammen på. Familiens skød er familiens død Krigen omkring Stalingrad i begyndelsen af 1940erne var for mange tyskere også et sammenstød mellem kultur og civilisation. Den germanske højkultur med dannelse og mådehold overfor det sovjetiske menneske, som tilsyneladende var flasket op på det modernes forråd af kommunistiske floskler og løse sæder. Den tyske soldat følte sig mange gange som tempelridder for den bedste af alle samfundsformer knyttet til slægt og sprog, blod og jord, og født ud af den borgerlige families skød af dyder. Desværre havde tiden før Hitlers magtovertagelse i 1933, den amoralske og depraverede Weimarrepublik, været en tvivlens smeltedigel for urgermanske og præmoderne værdier. Men nazismen og dens fordomsfulde samfund havde genoprettet tilliden til den borgerlige dannelse som vejen mod et godt og sundt liv blandt familie og fæller i hjemstavnen, Die Heimat.

7 Men også denne drøm om at være en del af en lang kæde af uforanderlighed og faste former var allerede i 1941 en grum illusion. Bønderne kunne måske i de gamle agrarlande såsom Danmark og Tyskland længe opretholde en tro på, at bare man blev på landet, så var man fritaget fra alt det fremmede chokerende nye i storbyerne. Dette skinbillede var for længst smadret for det borgerskab, hvis naturlige opkomst lå i storbyernes ekspansion og akkumulation. Ganske vist havde især Goethe og hans tradition med dannelsesromanen skrevet en art guide til at begå sig som ungt borgermenneske i modernitetens omskiftelige landskab. Men oppe imod 1900 var dannelsesromanen efterhånden indenfor en kunstnerisk intention og uden pastichens sentimentale omsvøb kun mulig som en besk og kritisk udviklingsroman. Henrik Pontoppidans Lykke-Per, ironisk nok med titel efter en roman af H.C. Andersen som just prædiker lykkens mulighed for den naive sjæl, er den typiske roman som både afspejler en særegen udvikling og gestalter en desillusion, en svanesang over den borgerlige drøm om at alt falder retfærdigt til føje blot ved mådehold, arbejdsomhed og stræben. I 8 bind, skrevet mellem 1898 og 1904, får vi Peter Andreas Sidenius bane ud i livet på baggrund af storborgerskabets koglende Gründertid med dens københavnske kapitalisme og alamodische parvenukultur. Men endestationen bliver i sidste bind ude i de vestjyske klitter med et splittet spøgelse af storhedsvanvid som Pers kappe og stok. For præstesønnen med den egentlige meget kaldsorienterede, protestantiske arbejdsmoral og studieflid bliver virkeligheden netop affortryllet. Eller rettere de fortryllelser Per møder på sin vej forstår han ikke rigtigt eller frastødes decideret af. Det internationale jødiske borgerskab med sin globale forståelse, mangeartede intellektualitet og sekulariserede sæder og skikke er både en forlokkelse og så i sidste ende en forstødelse. Den emanciperede og mørke Jakobe kan han kun elske distanceret som en pittoresk, eksotisk kvinde. Med den jyske, lyse og kristne Inger realiserer han ganske vist det almene på en art præmoderne betingelser ude på landet, men også med den vanemæssige minimalisme på udfordringer som i sidste ende keder ham til et sammenbrud. Lykke-Per dør som en særling ude på kanten af civilisation med sin ryg både vendt mod slægtens illusion om det gode, jævne liv på landet og metropolens liberalistiske og dynamiske kasino på materiel lykke og fromme. Interessant nok er romanen Lykke-Per en historie som mere end andre ligner senere portrætter af den moderne dansker og dennes omskiftelige vilkår. Måske er den danske mand en veg tvivler, rådvild både ude og hjemme, ja en helt igennem svag mand. Pontoppidans Per som både offer og helt i sin egen livsfrise går igen med bravur i sønnen Christians hjemkomst i Thomas Vinterbergs film fra 1998, Festen. Restauratøren Christian vender hjem fra Paris til sin fars 60-års fødselsdagsfest på et gods, som den nyrige familie har indrettet som deres eget stamhus. Vi kender genren, synes vi. Den fortabte søn som vender hjem, fedekalven slagtes, mens diverse trakasserier i familien er de underholdende kapitler i denne folkekomiske saga, som helst skal tone ud i forsoning og forbrødring. Men Festen er ingen fest. Snarere præcis som hos Pontoppidan en demaskering af familiens skød som den sande død for alle levende væsener, især klanens egne børn. Christians søster begik selvmord og grunden var lige, som temaet i den famøse tale han holder for sin far, vedvarende incest og seksuel chikane. Du kan enten vælge at fortolke Vinterbergs film som et opgør med romantisk, præmoderne slægtsidyl bag det hele lurer råddenskab og forråelse. Eller se den som nedslag af det moderne i slæg-

8 tens struktur. Så længe far har succes, skaffer penge og prestige, så har hans penis også ret til at gå på omgang blandt hans afkom! Begge tolkninger er mulige ud fra accentuerede præmisser og formodninger. Vi ved at blodskam har floreret mellem familiemedlemmer igennem århundreder og nær sagt i alle epoker. Men i Festen er blodskam klart faderens krænkende ret som en infam pendant til just den manglende kærlighed i kernefamilien som mange vil hævde er modernitets kvæstelse af det traditionelle familieliv. Groft sagt, voldtægt i stedet for kærlig omsorg. Så er vi tilbage, hvor vi kom fra. Foran Stalingrad, både virkelighedens og især Jorns skilderi. Noget drastisk skete i en fjern krig som alligevel genskabes med inciterende og dirrende kunstnerisk nærvær i Jorns tykke penselstrøg. Skaber kultur, kunst og noget som træder i karakter som civiliseret og kulturel sammenhæng for hin enkelte. Et eller andet sted er vor kultur et tog som kører fremad og undervejs skifter tempo, udseende, nu og da endog retning og destination. Men vi kan genkende det på skinnerne og sådan i forbifarten og ude i horisonten. Sådan frembruser det moderne, både det med post og sen foran. Denne fælles forestilling på hjul du ikke kan melde dig ud af, og som ikke giver dig chance for at stå tilbage på perronen i ro og mag. Thi på toget med de forskellige kupeer bliver vi i glimt både vidne til noget vi har set før, genkender med gru eller glæde, og så noget chokerende anderledes, en sandhed som er helt ny og rystende eller så gammel og fortrængt at den med kraft fremtræder forfærdelig og frygtelig på ny. Med et stød og et chok, ja som teatergruppen Solvognens Julemandshæren her og nu mens mindst du venter det. Thi når alt er muligt og moderne, så er julemanden mere nær end du tror. Uden for sæsonen og midt om sommeren kan det regne gavmildt med gaver som snefnug i flokke i decembermåned. Bo Tao Michaëlis er cand. mag. i dansk og oldtidskundskab og arbejder som gymnasielærer, forfatter og kritiker.

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

At give erindringen form igennem smykker

At give erindringen form igennem smykker At give erindringen form igennem smykker Smykker gemmer på følelser og vigtige erindringer. Vi bærer dem tæt på kroppen, og dermed har de potentialet til at være identitetsdannende. Det tager lang tid

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere