Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder"

Transkript

1 compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg

2 GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel, samt praktiske driftserfaringer fra mere end 1000 anlæg, kan Advansor i dag slå sig fast som verdens største producent af transkritiske køleanlæg. Anlæggene kombinerer en lang række egenskaber, der sikrer pålidelighed, temperaturkvalitet og billig drift. Ved valg af et compsuper produkt fås det mest driftssikre og energieffektive CO ² køleanlæg på markedet. - Miljøvenligt køleanlæg til kommerciel køl og AC - Baseret på mere end 10 års erfaring - Mere end 1000 installerede anlæg - Pålideligt og driftssikkert - Advansor er verdens største producent af transkritiske CO ² anlæg Hvorfor CO ² compsuper anlæg fra Advansor anvender kun et kølemiddel nemlig CO ². CO ² er hverken brændbart eller giftigt, hvilket gør det til et favorabelt kølemiddel, både i forbindelse med konstruktion, installation og drift. CO ² opfylder alle danske og internationale krav til kølemidler i dag og i fremtiden. Ved at vælge et compsuper anlæg fra Advansor behøver installatør og slutbruger ikke være bekymrede for ny lovgivning og nye afgifter i fremtiden, men er i stedet sikret en løsning, hvor der anvendes miljøvenligt kølemiddel. Fordele ved compsuper - 100% miljøvenligt anlæg - Ugiftigt, ubrændbart kølemiddel - Kun et enkelt kølemiddel - Ingen drivhuseffekt, GWP=1 - Ingen ozonnedbrydende effekt - Ingen krav til zoneklassificering - Kompakt anlægsudførelse - Lavt støjniveau - Lempelige opstillingskrav - Nemt at servicere - Lavt energiforbrug - Lave installationsomkostninger - Lave vedligeholdsomkostninger - Fremtidens mest sikre løsning Hvorfor vælge et compsuper produkt Der findes mange grunde til at vælge et compsuper produkt. På alle anlæg fra Advansor er der taget højde for hver en detalje, så man opnår optimal og sikker drift, samt et servicevenligt anlæg. Som standard bliver alle anlæg fra Advansor leveret med komplet oliestyringssystem, som sikrer effektiv olieretur for alle kompressorer. Anlæggene er forsynet med en effektiv olieudskiller, som sikrer at mest mulig olie bliver returneret tilbage til et oliereservoir, hvorfra olien automatisk fordeles til kompressorer med lavt olieniveau. Oliesystemet styres via kompressorernes controller. For at sikre god og stabil overhedning på sugegassen, har Advansor udviklet et patenteret system med en intern sugegasveksler, der sikrer at frostkompressorerne ikke får væskeslag. Som standard er frostkredsens sugeledning desuden forsynet med en sugeakkumulator. På kølekredsens sugeledning sikres overhedning automatisk ved hjælp af temperaturfølere, der hele tiden registrerer sugegastemperaturen. Ved for lav overhedning tilføres varm trykgas til sugeledningen, som derved vil sikre optimal overhedning. Efter kundeønske kan anlægget leveres med sugeakkumulator. For at undgå vibrationer og rystelser i anlægget, er kompressorerne monteret med vibrationsdæmpere, på en monteringsplade, der er svejset på en fast og solid bundramme, opbygget af profilrør. Hvert eneste anlæg er, forud for produktion, tegnet i et 3D tegneprogram; herved sikres dokumentation på samtlige komponenter, der er brugt på hvert anlæg. Desuden sikres også at alle serviceventiler og filtre er nemt tilgængelige ed serviceeftersyn. For at undgå afblæsning af kølemiddel ved længere tids stilstand, kan man vælge et højere designtryk på anlæggets lavtryksside. Alle komponenter til dette er en del af Advansors lagerbeholdning. Ved strømsvigt, er der installeret en UPS (uninterruptible power supply) i tavlen, som sikrer at højtryksventilen og gas bypass-ventilen lukkes; derved opdeles højtryks- og lavtrykssiden, hvilket sikrer at trykniveauerne er adskilte og at anlægget ikke blæser fyldningen, som følge af længere tids stilstand. Når strømmen vender tilbage vil anlægget automatisk starte op igen. På compsuper anlæggene benyttes ikke specialdesignede komponenter, hvorfor det altid er nemt for kunden at skaffe nye reservedele, så lange driftsstop undgås. Såfremt fremskaffelse af reservedele er et problem, vil komponenter altid kunne leveres fra Advansors lager - dette gælder også ældre anlæg.

3 MODELLER MODELLER compsuper XS, S og L Et compsuper anlæg er udformet som et totrins-booster anlæg, hvor frost- og kølekompressorer er placeret i samme kølemiddelkreds. Trykgassen fra frostkompressoren trykkes direkte i sugegassen til kølekompressoren, som derefter trykker kølemidlet op til et højt tryk mellem bar. Trykgassen ledes herefter i en gaskøler/kondensator som er placeret udendørs, hvor gassen afkøles og delvist kondenserer ved en varmeveksling med udeluften. Den afkølede gas/væske føres videre til en ekspansionsventil (højtryksventil), som opretholder optimalt driftstryk i kondensatoren, i forhold til udeluften. Anlægget er udstyret med en mellemtryksreceiver, der i princippet fungerer som en traditionel væskereceiver. Denne beholder er designet til 90 bar, således at kølemidlet ikke blæser af under stilstand. Fra mellemtryksreceiveren ledes væsken nu frem til køle- og frostfordamperne, der benytter traditionelle ekspansionsventiler for direkte indsprøjtning (DX). Der kan anvendes kobberrør i butikken. Alle styringskomponenter til kapacitetsregulering, oliehåndtering og trykstyring er baseret på en controller-platform, hvor alle parametre er samlet i et system. Dermed kan kommunikation og overvågning af maskinanlæg og butiksinstallation foregå på et samlet netværk. Advansors produkter kan tilbydes med alle gængse controller-platforme, der findes på markedet. Som standard bliver en kompressor kapacitetsreguleret med en frekvensomformer. Derved opnås optimal kapacitetsregulering, hvilket giver forbedret temperaturstyring. Installationstekniske fordele compsuper XS 2x1 XS modellerne egner sig bedst til mindre butikker, tankstationer og convenience stores, hvor de øvrige modeller er egnet til supermarkeder samt større fødevarebutikker. HT HP GASKØLER/ OLIE UDSKILLER Begge modeller kan opstilles i maskinrum eller inddækket sammen med gaskøleren, hvilket gør installationen utrolig nem. Ved en løsning med Advansors compsuper program, er der kun et enkelt kølemiddel i anlægget. Man slipper for en glykolkreds med diverse pumper, både på kølefladerne og i tørkredsen til kondensatoren. Installationen kan udføres i små dimensioner og det er muligt at benytte enten stål- eller kobberrør. RECEIVER GBP GAS_BY_PASS MT KOMPRESSOR MT Ved at kondensere CO ² direkte i kondensatoren, opnås en stor energibesparelse, da veksling med tørkreds undgås. LT KOMPRESSOR LT compsuper L 4x3 Disse fordele vil hurtigt kunne mærkes, både på elregningen og på installationsomkostningerne.

4 MODELOVERSIGT TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model: compsuper Kompressorer MT/LT Kølekapacitet* [kw] [ved -10 C fordampning og 32 C udeluft] Frostkapacitet* [kw] [ved -35 C fordampning og -10 C kondensering] Receivervolumen* [L] Mekanisk tilslutninger Væskeledning (køl/frost) Sugeledning (køl) Sugeledning(frost) Trykrør til kondensator væskerør fra kondensator Længde [mm]** Bredde [mm] XS 2x0 XS 2x1 XS 2x2 S 2x2 S 3x2 S/L 3x3 S/L 4x3 L 5x3 L 6x3 2/0 2/1 2/2 2/2 3/2 3/3 4/3 5/3 6/ x130 1x130 1x130/2x130 1x130/2x130 2x130 2x130 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 2x 7/8 CU 2x 7/8 CU 3x 7/8 CU 3x 7/8 CU 4x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 2x 7/8 CU 2x 7/8 CU 3x 7/8 CU 3x 7/8 CU 4x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 1x 7/8 CU 2x 7/8 CU 2x 7/8 CU 2x 7/8 CU 2x 7/8 CU DN20 DN20 DN25 DN25 DN32 DN32/40 DN32/40 DN40 DN40 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25/32 DN32/32 DN32 DN / / Varmegenvindingssystemet I stedet for at afgive varmen fra trykgassen til omgivelserne via gaskøleren, har man på Advansors anlæg mulighed for at vælge varmegenvinding som option. Varmegenvinding kan både bruges til brugsvand, ventilation eller begge dele, hvis dette ønskes. På grund af den høje trykgastemperatur er der mulighed for at opnå vandtemperaturer på mellem C. Styringen af varmegenvinding løber over 4 steps, alt efter hvor meget varme der er behov for. Step 1: Omskiftning af 3-vejsventil for bypass af veksler og start af vandpumpe Trykgassen sendes nu gennem varmegenvindingsveksleren varmegenvinding påbegyndt Step 2: Gradvis øgning af gaskølertrykket, hvilket medfører højere trykgastemperatur Benyttes såfremt højere temperatur og effekt på vandsiden ønskes Step 3: Blæserne på gaskøleren stopper. Minimal varmemængede afsættes til omgivelserne Step 4: Omskiftning af 3-vejsventil for bypass af gaskøler. 100% varmegenvinding opnås Højde [mm]** Dp Vægt [kg]** / / * Receiverkapaciteten kan udvides spørg Advansor ** Mål og vægt på anlægget kan variere alt efter hvilke optioner kunden vælger GASKØLER/ 3 VEJS VARMEGENVINDING M Model forklaring for compsuper: Modelstørrelser XS = små butikker S = små og mellemstore butikker L = mellemstore og store butikker XL = specialløsninger Antal kølekompressorer Antal frostkompressorer Antal receivere 1R = 1 receiver 2R = 2 receivere XR = X receivere Designtryk køl/frost 60/60 Bar 52/30 Bar 45/30 Bar S 3 x 3 2R 60/60 Standardkonfiguration compsuper modeller: - Semihermetiske stempelkompressorer fra førende producenter - Eltavle og elektroniske styring med controller- gavlmonteret - Kølekompressor nr. et kapacitetsreguleret med frekvensstyring - Standard designtryk af anlæg: LT/MT/Rec.T/HT: 30/52/90/120bar Valgfri optioner: - Adskilte kompressorer og receivermoduler for nem montage på pladsen - Varmegenvinding med tilhørende styring - Inddækning for udendørsopstilling - Ekstra receivervolumen - Højt designtryk af anlæg: LT/MT/Rec.T/HT: 60/60/90/120bar - System manager til overvågning af anlæg på eksternt netværk - Energimåler - Ekstra frekvensstyret kølekompressor - Frekvensstyret frostkompressor (standard på XS) HT RECEIVER HP 3 VEJS M GBP GAS_BY_PASS VARMEGENVINDINGS VEKSLER OLIE UDSKILLER MT KOMPRESSOR MT LT KOMPRESSOR LT

5 Advansor A/S Bautavej 1A DK-8210 Aarhus V T advansor.dk billede fra Holme

Mælke kølingssystemer. Mælke kølingssystemer

Mælke kølingssystemer. Mælke kølingssystemer Mælke kølingssystemer Mælke kølingssystemer Mælke kølingssystemer Mælkekøletanke udgør omkring 30% af de samlede energiomkostninger ved at drive et landbrug. Fabdec tilbyder en række energieffektive mælkekølesystemer

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012

Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater. Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Optimering af små CO2- kondenseringsaggregater Af Dennis Christensen Aarhus Maskinmesterskole - 2012 Navn: Dennis Christensen Studienummer: V08716 Titel: Optimering af små kondenseringsaggregater Projekttype:

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS

PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS MAGNA3 ENERGIFORBRUG Indeks 100 90 80 70 60 10 DEN INTELLIGENTE PUMPE MAGNA3 giver dig nye muligheder med mere intelligente reguleringsformer, optimerede

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro kaminer klima-anlæg befugtere / affugtere luftrensere Efterår 2008-2009 Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro Alt til den rette luftfugtighed 25 År med Zibro: Højdepunkter 25 ÅR SOM

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere