Fl Ps Id Ai Dw. Adobe Tips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fl Ps Id Ai Dw. Adobe Tips"

Transkript

1 Fl Ps Id Ai Dw Adobe Tips

2 Adobe 5 Indesign Preferenses 5 Danske tastaturgenveje. 5 Dansk index-sortering 6 Dictionary 5 Display Performance 5 Grids 5 Units Increments 5 Genveje 6 Billedscalering 7 Bindestreg, diskret 6 Bladre mellem åbne doku 6 Guidevisning 7 Hop til side 6 Indent to Here 6 Juster font 6 Juster font (finjustering) 6 Paginering 6 Qvit knibning 7 Skift kolonne 6 Skift side 6 Streg eller fyld 6 Streg eller fyld, skift 6 Tekstbox, marker 6 Tilpasning af baselinegrid 7 Tilpasning af Textbox 7 Træk tekstbox 7 Værktøj, hurtigvalg 6 Zoom opslag til vinduesstr 7 Zoom til 100% / 200%... 7 Zoom til vindue 7 Tips 7 Baseline Grid 8 Billede, indsæt i tekst 9 Billede, skallering 9 Caps kan ændres 13 Farver i Control baren 9 Flyt tekst 7 Gap 10 Grids, kvikmenu til 13 Indeks m/dk sortering 10 Knibning, hvor er der? 13 Mellemrubrik formel 9 Opsætning m/sider 13 Pages, store iconer 12 Pil -sort/hvid 8 Polygoner m.m. 11 Rammetilpasning 8 Springer zoom 10 Stil, kopier 12

3 Styles, hent andres 13 Tekstboxe, fjern link 8 Tilpasning, auto Photoshop Preferences 14 History 14 Toolbar 14 Genveje 15 Alfakanal 15 Bagground, konvertere 16 Bladre mellem åbne doku 15 Blandingstilstande 15 Fortryd gentagne gange 15 Grupper i lagpalletten 15 Justeringslag, navngiv 16 Pensel ændring 15 Påsæt usynlig lagmaske 15 Skift opacitet for et lag 15 Skjul markering 15 Skjul samtlige paletter 15 Vælg alle pixel på et lag 15 Tips 16 Bagsrundslag/alm. lag 22 Bridge, brug 22 Brush, mixer tool 18 Crop Tool 18 Farver m/ Vibrance 22 Fjern ting i billedet 17 Gem og luk 18 Genvejstips 19 Hjørner, Runde 19 Hvidbalance 23 Justeringslag/masker 16 Lag, navngivning 17 Layer, undgå»copy«18 Maskepanel, brug af 23 Photoshop Toolbar 20 Refine mask fritlægn. 20 Tool Presets 19 Wacoom, pensel-str Illustrator Genveje 24 Nyttige oplysninger 24 Tips 24 Biblioteker 24 Farveforløb, cirkel m/ 24 Farver, globale/lokale 25 Swaches, lav 24

4 Viskelæder Dreamweawer Tips 27 Enheder beskrivelse 27 Hotspot 28 Indrykning v/ brødtekst 29 Links 28 Placering 27 Genveje 29 Action 29 Keyframe (tom holder) 29 Keyframe (tro kopi) 29 Konverter til symbol 29 Tom tid frame 29 Tips 29 Action 30 Navne 30 Tekst 29 SEO Hovedvægten 30 Titlen 30 h-fonte 30 Link 31 Søgestreng/Trofæord 31 Keywords description 32 Content description 32 Page Rank 32 Barrikaderinger 32 Dobbeltsider 33 Sprog 33 Sprog i html 33 Billeder 34 Links 34 Meta tags 34

5 Adobe Indesign Preferenses Der er nogle standardindstillinger der er rart at få sat fra starten. Hvis de sættes inden dokumentet oprettes, vil de gemmes fra dokument til dokument. Units Increments Ruler and Units. Tag stilling til hvorfra der måles og hvilke enheder der bruges. Grids Baseline Grid Increment Every: Samme liniehøjde som brødteksten Start: Her indskrives hvor langt fra toppen Grid skal starte. Se evt.»baseline Grid«under Tips Dictionary Language: Danish Double Quotes:»«Display Performance Options Default view: High Quality. Danske tastaturgenveje. Visningen af genvejstaster rettes også ind. Edit Keybort Shortcuts Set indstilles til [Default Danish] 5

6 Dansk index-sortering Window Type and Tables Index Minimenu Sort options Roman Header type stilles til [Danish/Norwegien] Genveje Paginering [Cmd+Shift+N] Juster font [Cmd+Shift+>/<] Juster font (finjustering) [Cmd+Shift+Alt+>/<] Bindestreg, diskret [Cmd+Shift+(-)] Indent to Here [Cmd+Å] (ved dk tastatur) Skift kolonne [Shift+Numerisk Enter] Skift side [Numerisk Enter] Bladre mellem åbne doku [Cmd+Tab] Tekstbox, marker Gå fra tekstværktøj direkte til markering af tekstboksen [Esc] Hop til side [Cmd+J] efterfulgt af sidenr. eller masterbogstav Streg eller fyld [X] Streg eller fyld, skift [Shift+X] Værktøj, hurtigvalg Hurtig værktøjsvalg af underliggende værktøj i værktøjspanelet H-klik på værktøjet i værktøjspanelet. 6

7 Qvit knibning Cmd+Alt+Q Billedscalering Scalering af billedkasse hvor indholdet skaleres med Cmd+SHIFT holdes nede mens der trækkes i hjørnet Tilpasning af Textbox Db-klik i miderteste punkt i nederste ramme Tilpasning af baselinegrid ALT+klik på selve ikonet for baselinegrid i kontrolbjælken. Træk tekstbox Cmd+træk Guidevisning Visning af linialer, grundlinienet, smart guides, guider, rammekanter og skjulte karakterer View options ikon til højre øverste menuafsnit Zoom til 100% / 200%... Cmd+1 / 2 / 3... Zoom til vindue [Cmd+0] Zoom opslag til vinduesstr [Cmd+Alt+0] Tips Flyt tekst I indstillinger/preferences under»type«slås enable in layout view til under»drag and Drop Text Editing«. Så kan markeret tekst trækkes rundt med cursoren. Hold [Alt] nede, så trækkes en kopi. Hold [Cmd] nede, så trækkes tekststumpen over i en ny tekstboks som InDesign opretter automatisk. Hold [Cmd+Alt] nede, så trækkes en kopi over i en ny tekstboks som InDesign opretter auto- 7

8 matisk. Tekstboxe, fjern link Vælg Window>Automation>Scripts. Vælg Application>Samples>JavaScript. Marker boksene det drejer sig om. Dobbeltklik på SplitStory.jsx option. Pil -sort/hvid Når man markerer en boks med den sorte pil, vil et dobbeltklik skifte den sorte pil til hvid pil, og omvendt. Rammetilpasning Ved en ramme der ikke passer i bund eller top af pga. størrelse på tekst eller billede, kan man dobbeltklikke på det midterste punkt på rammen, henholdsvis i top eller i bund. Rammen vil derefter udvide sig automatisk så den passer til indholdet. Baseline Grid Baseline grid kan indstilles til at passe til tekstboksens bund ved at måle fra tekstboksbunden til nærmeste linie i baseline grid. Gør således. 1. Vælg»View«,»Grids & Guides«, Show Baseline Grid«2. Vælg»Measure Tool«3. Mål fra tekstboksens bund til nærmeste»baseline i boksen. 4. Hold [Alt] nede og klik på»align to baseline grid«symbolet i kontrolbjælken for paragraph. 5. I feltet ved»baseline Grid«,»Start«, indskrives at den målte afstand skal lægges til den værende. Husk enheder hvis de er forskellige. F.eks: 15,354 mm +4,365mm 8

9 Billede, skallering Skalering af billede hvor billedkassen følger med gøres ved at holde [Cmd+Shift] nede, mens der trækkes i hjørnet med pilen. Billede, indsæt i tekst Et billede der skal følge teksten når denne flyttes eller udvides, skal hæftes på teksten Insæt et tegn (f.eks.»a«) der i teksten hvor billedet skal placeres, og marker det. Place billedet (husk at marker»replace Selected Item«). Mellemrubrik formel Brødtekst Mellemrubrik Antal linier a Antal linier b Skydning X Skydning Y Hvis der skal være et fast antal pt (2) under mellemrubrikken ser formlen således ud: ((X*a)-(Y*b))-2= pt før mellemrubrikken Hvis der skal være 1/3 under og 2/3 over mellemrubrikken ser formlen således ud: (X*a)-(Y*b) = Z Z=luft under mellemrubrikken Z*2= luft over mellemrubrikken Farver i Control baren Fill and Stroke elementer fra Toolbaren og Swatches panelet er flyttet med op i Controlbaren. Det betyder i praksis at du ikke skal huske hvilken der ligger forrest længere når du fx åbner swatches panelet og vil skifte en farve. Nu klikker på bare på endten fill eller stroke og får swatches panelet præsenteret. Dobbeltklik på selve farveikonet, så kommer Colour Picker frem! 9

10 Hold SHIFT nede og klik på pilen der kalder på swatches panelet. Så kommer color panelet frem hvor der kan vælges en nuance-farve (tint). Med blinkede tekst cursor i en kasse kan samme tricks på markeret tekst mht. farvevalg bruges. Indeks m/dk sortering Indeks panelet åbnes under menu window type and tables index. Klik i indekspanelets mini-menu sort options. Under Roman i feltet Basic Latin vælger du Danish/Norwegian. Husk at sproget i dine InDesign paragraph styles også skal være sat til dansk PS: Definerer du dine sort optione uden at have nogle dokumenter åbne; bliver det du vælger din nye standard. Springer zoom Du kan lave netop det springer zoom i InDesign ved hjælp af spring-key konceptet. Mens du fx står med flyttværktøjet som aktive værktøj hold tasten H nede. Klik og hold dit klik nede. Du bliver automatisk zoomet ud til at kunne se hele din side. Dit zoomareal er markeret med en rød ramme. Flyt zoomarealet til der du skal hen og slip klikket derefter H tasten. Du står nu et splinternyt sted i dokumentet med det samme værktøj aktivt. Gap Vælg Gap Tool (GT) svæv ind til et mellemrum på 2 kasser. Der kommer en afstandspil og mellemrummet bliver tonet gråt. Hold dit klik nede og træk du flytter mellemrummet uden at 10

11 ændre mellemrumsafstanden. Hold ALT nede samtidig med: Kasser flyttes rundt sammen med dit mellemrum. Intet skaleres Hold Cmd nede samtidig og du bestemmer aftanden i mellemrummet men kasserne ændrer størreslse. Hold Cmd+Alt nede og du øger eller mindsker mellemrumsafstanden uden at kassernes størrelse ændres de flyttes kun. Hold SHIFT nede for at ændre afstand på kun en kasse (i det tilfælde at du har et mellemrum hvor der er fx 3 kasser og du vil kun ændre mellemrummet for den ene) Sætter du auto-fit på dine billedkasser så passer det hele lidt nemmere sammen mht. hvordan billeder fylder kassen ud. Du kan med piletasterne vælge hvilket mellemrum dit gap tool skal virke på. Virker kun hvis du har en del kasser på rækker of kolonner med vertikale og horisontale mellemrum. Polygoner m.m. Der skiftes imellem antal og konfiguration med mellemmrumstasten, imens musetasten holdes nede. Vælg polygon værktøjet træk en polygon ud og hold klikket nede mens du gør det. Med pil op eller pil ned kommer der flere eller færre sider på polygonet. Med pil frem eller tilbage kommer der større eller mindre armlængde på stjernen. Stjerne m/lige sider: 5 takker 53% 6 takker 33% Skal den ændres senere markerer du den, og dobbeltklikker på polygonværktøjer indtaster de nye ønskede værdier og vupti du har æn- 11

12 dret din oprindelige stjerne. Tegn din stjerne, lad være med at slippet klikket og når du nu bruger piletasterne nu kommer der flere eller færre stjerne i kolonner og rækker. Vil du mindske eller øge afstanden mellem kolonner og rækker hold Cmd nede også og brug på piletasterne nu er det afstanden der defineres! Tilpasning, auto Først af alt: slå funktionen til! Du finder den bl.a i topmenuen. Men billedet tilpasser sig ikke efter rammen. Trækker du rundt kommer kassen til at være for stor. Men dobbeltklikker du i et af referencepunkterne strammes der op i kassen. Hold SHIFT tasten nede når du trækker i hjørnerne så holdes proportionerne. Pages, store iconer Her er det muligt at indstille størrelsen på iconerne i mappen Pages. Det kan gøre det nemmere at se hvad der er på de enkelte sider. I Indesign Pages Panel Options vælges størrelsen. Stil, kopier Med InDesign s vildt seje eyedropper kan du ud over at kopiere farver også kopiere stile på objekter eller tekstformatteringer. Du kan selv bestemme hvad den skal kopiere med dvs du kan undgå visse elementer som du fx ikke vil kopiere med. Det kunne være du har en rød kasse med slagskygge og pink streg på 14 punkt. Du vil gerne kopier den stil over på andre objekter undtagen stregen som er pink, men gerne selve vægten/tykkelsen af stregen. Du slår bare stregens vægt fra i dine InDesign 12

13 eyedropper options. Mulighederne kommer frem ved at dobbeltklikke på eyedropper tool i værktøjspanelet. Styles, hent andres Klik på Load paragraph styles og peg på det InDesign dokument som har de styles du vil hente. Ydermere kan du gøre det samme med Object styles, character styles og swatches/farveprøver i InDesign. Knibning, hvor er der? Når man kniber noget tekst i InDesign er det for at»sælge«eller»købe«mere plads. Men hvordan ser man nemmest hvor i teksten der er knebet? Ved at slå en preference til som viser med grønt hvor i teksten der er benyttet knibning! Det gør du i: Menu Edit Preferences Composition. marker Costum Tracking/Kerning. Cmd+Alt+Q = Qvit knibning på markeret tekst. Caps kan ændres I tilfælde hvor font case skal ændres for større områder, er det ikke nødvendigt at skrive det hele om. Vær dog opmærksom på efter punktom Ændres i Type Change case. Grids, kvikmenu til Øverst over topmenuen er der kommet adgang til linier, grids og guides. Opsætning m/sider 13

14 Som standard når du flytter sider vil side 1 altid være en højreside og det er ikke muligt at trække en anden siden ind til den som makker. Gå i minimenuen og slå følgende markering fra: Allow Document Pages to Shuffle. Træk med cursoren sidste side op til første side og fremkald firkantklamme. Photoshop Preferences Der er nogle standardindstillinger der er rart at få sat fra starten. Hvis de sættes inden dokumentet oprettes, vil de gemmes fra dokument til dokument. Toolbar Deaktiver under indstillinger/preferences at der skal holdes SHIFT nede for at skife mellem grupperede værktøjer i værktøjspaletten (toolbar). Dvs tamper du J flere gange vælger du healing brush, spothealing etc. istedet for at skulle holde SHIFT+J nede. History Sæt antal history til

15 Bemærk: Det kræver en stærk computer. Genveje Fortryd gentagne gange [Cmd+Alt+Z] Skjul markering [Cmd+H] Grupper i lagpalletten Vælg fx 7 vilkårlige lag, tast og valgte lag ryger sammen i en gruppe i lagpaletten. Cmd+G Alfakanal Klik på lagmaske, gør maskens alfakanal synlig i dokumentvinduet. Alt+klik igen for normalvisning. Alt+klik Vælg alle pixel på et lag På lagets billedeikon i lagpaletten klikkes. Cmd+klik Blandingstilstande Bladre imellem dem. hold SHIFT nede og tast + eller -. Skift opacitet for et lag Husk at holder du et værktøj i cursoren som også har opacitet (som fx clone stamp) er det værktøjets opacitet og ikke lagets opacitet der skifter. Tast værdien på numpad og laget skifter opacitet. Pensel ændring Tast, eller. Skjul samtlige paletter Det samme for at hente dem frem igen. TAB Bladre mellem åbne doku Cmd+TAB Påsæt usynlig lagmaske Hold ALT nede når masken tilføjes via klik på 15

16 maskeikonen i lagpaletten. Justeringslag, navngiv Navngiv justeringslaget når det åbner, så man ikke skal genskrive navnet på laget. Hold ALT nede når justeringlagtype vælges i justeringspaletten/adjustments. Det er altid smartere at kalde lagene det de gør (fx eyeliner eller lysere iris) fremfor lag 4 copy 8. Bagground, konvertere Konvertere baggrund til alm. layer uden navnepopuppen Hold ALT nede og klik på baggrundslaget i justeringspaletten. Tips Justeringslag/masker Bruger justeringslag med masker. Dvs i praksis vil du ikke have at din justering berører hele billedet men kun elementer af det. Lav din selektion således du afgrænser det der skal justeres. Når du er færdig med din selektion (husk refine edges) går du i Adjustment panel og vælger den ønskede justeringstype. Din selektion laves om til en pixelmaske og din valgte justeringstype berører netop kun de områder. Ønskes yderlige fintuning kan du med fordel gå i Masks panel og jamme lidt med din maske. Fordi det er nemt. Fordelen med denne rækkefølge er at selve justeringslaget automatisk sluger din selektion og danner en pixelmaske. Wacoom, pensel-str. Åbn programmet Wacom Tablet Properties der styrer den generelle hardwareindstilling for tabletten. 16

17 Du skal have trukket Photoshop med ind i puljen. Det er nemmest hvis du har Photoshop åbnet allerede. Så ligger programmet i en aktuel liste der dukker op når du klikker på plus (+) knappen i Application området. Tilføj Photoshop og vælg det. Gå frem til fanebladet Touch Ring! Snup den knap du vil have der skal styre penselstørrelsen. Vælg keystroke. I dialogboksen, klik på CLEAR knappen. Tast din rigtige genvej som du har indstillet Photoshop til i Photoshop s eget Keyboardshort set. Typisk komma for mindre og punktum for større. Slut af med at klikke på den spændende OK knap. Jobs done! Tjek at det virker i Photokiosken inden du lukker Wacom Tablet Properties programmet ned. Lag, navngivning Hold ALT tasten nede når du klikker på ikonet for Adjustment layers. Automatisk åbner dialogboxen hvad skal laget hedde. Fjern ting i billedet Marker et område med et eller andet selektionsværktøj. I Menu - Edit - Fill, sæt»use«til content -Aware. Og så kloner/healer photoshop automatisk alt det valgte væk. Funktionen er rigtig god til områder der ikke har for komplekse omgivelser. Funktionaliteten er også lagt ind i Spot Healing Brush! Den skal bare markeres i topmenuen. Dvs. man i praksis bare kan male på det der skal fjernes. Det er lidt hurtigere at benytte spot healeren. Der er jo ingen grund til at content aware fylder områder der er perfekte. Det gælder jo om at holde på de gode pixels så der ikke kommer for 17

18 mange kopier ind. Husk altid lige efter en heal eller clone at efterse områderne for plamagefejl. Crop Tool I topmenuen kan man definere en ønsket størrelse. Vælg Clear hvis der ikke ønkes nogen forudindstillede definitioner Cropper man et almindeligt layer fremfor et background layer har man mulighed for at croppe non-destruktivt! Det gøres ved at vælge»hide«. Dermed ryger det beskårne bare udenfor dokumentrammen, og kan flyttes rundt med i relation til croppet. I det felt der er fremhævet med cyan kan du sætte et grid/net på dit crop tool så du kan croppe med en rule of thirds eller med et fast gitter. Crop kan roteres ved at flytte cursoren hen til et hjørne. Layer, undgå»copy«slip for»copy«skrevet på de lag man kopierer rundt i dokumentet. I minimenu under panel options kan skrivelsen»copy«slås fra. Gem og luk Gem og luk alt sammen uden at spørge hele tiden. Knapperne Close og Close All ligger i menuen Filer. Brush, mixer tool Værktøjet opfører sig næsten som en rigtig pensel, hvis der er installeret en tablet. Wacom Intous 4 er testet, og den er suveræn. Værktøjet ligger under alm. pensel i toolpaletten. Du kan definerer dine penselstrøg som du vil. Med forskellige varianter af pensler der kan tage 18

19 mere eller mindre farve med. Mixer Brushes kommer med mere hjælp end ellers - et lille vindue fortæller om penens hældning og tryk mod overfladen osv. Farverne er lidt træge og kan med fordel knaldes lidt op og rundt til varmere temperatur. Hjørner, Runde Afrundede hjørner kan laves non-destruktivt. 1. Åben dit billede. 2. Vælg værktøjet Rounded rectangle tool i toolbar. 3. I topmenuen stilles værktøjet til at tegne path, og her defineres hjørneradius. 4. Tegn det afrundede rektangel ud på billedet. 5. Tænd for panelet masks. Tjek at du står på selve billedlaget. 6. Klik på add vectormask. Genvejstips Man kan selv redigere genveje i Toolbaren. Gå i menu >edit>keyboard shortcuts. Og fjern alle de værktøjer du ikke bruger. Tool Presets Tool Presets hjælper med standardinstillinger for masser af værktøjer. Skal man fx beskære et billede til en bestemt dimension, fx til et website, kan man gemme en forudindstilling af beskæringsværktøjet. Eller man kan gemme retouch pensler med deres unikke indstillinger med unik opacitet og blandingstilstand. Klik på værktøjsiconet yderst til venstre i menubjælken, der efter på den lille pil, og vælg Tool Presets. Bliver der på et tidspunkt for meget rod i toolsene kan de nulstilles samme sted. 19

20 Refine mask fritlægn. Refine Edges huseret både i selection menuen og som knap på stort ser alle selektionsbaserede værktøjer s kontrolbjælke. Det er et supercool værktøj som rummer mange ekstreme muligheder. Udover at kunne kalibrere selektioner, kan det job den udfører også bruges til komplekse fritlægninger. Vælg emnet med quick selection tool og hop direkte over i refine edges (som i dialogboksen hedder refine mask. Læg en lagmaske på billedet via mask panel). Magien ligger i tolerancezonen radius øges den dramatisk får man effekt som kendes fra det udfasede extract udtræk filter. Photoshop Toolbar Maskningsikonet; rektanglet med cirkel, er en speciel tilstand, der anvendes til penselbaserede selektioner. Tasten TAB er en genvej til at skjule panelerne øjeblikkeligt. Husk det hvis du rammer tasten ved et uheld Her er et overblik over værktøjspanelet, med de tools der gemmer sig bagerst. Skal de bagerste tools vælges er det hurtigst at H-klikke på iconet. Rød sektor rummer vælgeværktøjer af både farver og pixels samt beskæring og flytteværktøj. Gul sektor indeholder de penselbaserede værktøjer, som kan male med lys, skygge eller rene farver, dele af billedet eller teksturer. Det er også her, retouch ligger. Grøn sektor er speciel, idet det primært er vektorbaserede værktøjer, herunder tekst og former. Blå sektor er informative hjælperedskaber til 20

21 analyse eller navigation. Efter forstørrelsesglasikonet kommer forgrundsfarve og baggrundsfarve. Photoshop Cs4 Extended toolbar i dybden. 21

22 Farver m/ Vibrance Vibrance betyder egentlig farverigdom. For det som vibrance faktisk gør er at løfte områder med lav farvemætning til højere, men områder med høj farvemætning røres ikke. Saturation / farvemætning hæver eller sænker samtlige farver. Vibrance gør det kun mod de svage farver. Derfor er funktionen faktisk fantastisk når visse farvede elementer i billedet skal løftes. Bagsrundslag/alm. lag Hvordan konverterer du et baggrundslag til et almindeligt lag i Photoshop? Det er nemt ikke? Der er 5 forskellige måder at gøre det på. Vi starter med klassikeren: 1. Dobbletklik på laget der kommer en dialogboks op hvor du kan give laget et navn. 2. Dobbeltklik på baggrundslaget men hold ALT tasten nede. Hermed springer du dialogboksen over og laget får et generisk navn. 3. Højreklik på baggrundslaget og i kontektmenuen findes muligheden for konvertering. 4. Gå i menu>layer>new>layer from background. 5. Klik på hængelåsen på baggrundslaget hold klikket nede og træk hængelåsen ned i layer panelets skraldespand. Bridge, brug Program der virkelig kan spare masser af tid mht. at finde og sortere billeder og filer. Når billeder kommer ind på harddisken har man mulighed for at give dem nye navne direkte og tilføje metadata. Er det ikke nødvendigvis billeder der skal hentes ind kan man også bruge Photo downloader. Den kan spore flytbare medier og hente hvad 22

23 som helst fra dem. Så ætter man en USB nøgle i, kan Photodownloader bruges til at tømme den også fx InDesign og Illustrator filer. Den ligger lige under topmenuen Maskepanel, brug af Normal når du føjer en maske til et lag via lagpaletten, skal laget være et almindeligt lag. Men du kunne også flytte ind i nutidens Photoshop og bruge det splinternye maskepanel. Ydermere er maskepanelet bundet op med den vitale refine edges funktion som er gemt væk under mask edge knappen. Samt den stærkt moderniserede Color Range funktion. Mellemtoner (Gråtoner): C M Y K 50% 42% 44% 0% Skygger: C M Y K 96% 90% 92% 0% Magenta er mest pigmentfyldt, og giver nemt rødstik, derfor er den lav.) Hvidbalance Standard værdier: Lys: C M Y K 5% 2% 3% 0% 23

24 Illustrator Genveje Nyttige oplysninger Antal klik, øjne der følger curseren, datoen og mange andre nyttige ting Alt+klik i feltet ved siden af nederste scrollbar, og vælg vis. Tips Swaches, lav Lav en tegning. Definer mønsterrammen og træk det over i swaches panelt. Husk at mønsterskærerammen skal ligge underst (allerunderst) og må ikke have nogen formatering. Ellers skærer den ikke. Biblioteker Der er myriader af biblioteker i Illustrator. En hurtig måde at gennemse dem på er følgende. Når du har åbent et bibliotek kan du bladre videre til de andre biblioteker i kategorien (fx. brushes, swatches etc) ved at lade pilen køre mod bunden af panelet. De magiske pile er klikbare og de bladre mellem illustratorbibliotekerne. Finder du et bibliotek du bare gerne vil have åbnet permanent kan du gøre panelet persistent. Dermed lukker det ikke ned sammen med programmet men bliver stående i din brugerflade, også næste gang du åbner Illustator. Farveforløb, cirkel m/ Her er en opskrift når pilene i Illustrator skal have et farveforløb med: 1. Tegn en pil. Opret halen med flere rektangler. 24

25 2. Anvend Blend Tool fra værktøjspanelet. Klik på kasserne der definerer halen med blend tool. Der oprettes nu et forløb mellem rektanglerne. Undlad af blande selve pilehovedet med. Årsagen til at vi bruger Blend Tool til at lave forløbet er ganske simplet at du ikke kan anvende et almindeligt farveforløb til en mønsterpensel som vi vil oprette lige om lidt. 3. Ønsker du at der kommer et overlab fra selve pilespidsen til enden af pilehalen skal du koble en kasse på pilehovedet der har samme farve som pilehalens ende. 4. Markér hele pilen. Tænd for brushes panelet. Klik på lav ny brush ikonent og vælg patternbrush. 5. Bare klik-o-klik dig igennem den efterfølgende dialogboks. 6. Tegn en cirkel og tilføj din nye patternbrusn til den og vupti; flere pile rundt cirklen. 7. Antalle af pile kan varieres ved hjælp at skalering af din patternbrush. Du skalerer den ved at dobbeltklikke på din brush i brush panelet i Illustrator. Farver, globale/lokale I Adobe illustrator har du en fed mulighed for at lave globale farver. Normalt vil illustrator ikke kæde farver og grafik sammen. Det betyder at hvis du ændrer farven i swatches panelet vil de grafikker som har fået den, ikke ændres med. Men HAR du lavet globale farver vil alle grafikkerne følge farveændringen hvis du ændrer den. Det er sådan som InDesign virker som standard. Så hvordan laver man en global farve? 1. Gå ind i swatches panelet (farveprøver panelet) 2. Dobbeltklik på en farve 25

26 3. Tik af i global muligheden og du har en global farve. 4. Farveikonet får nu en hvid trekant i nederste højre hjørne. Alle grafikker du laver med den farve vil ændre farven hvis du ændrer swatchen! Og noget helt andet globale farver bruger du også når du vil lave nuancefarver. Med globale farve er det nemt at lave nuancefarver (tints). Du kan selvfølge også gemme nuancefarver i Illustrators swatches panel. Og nuancefarverne er kædet sammen med deres globale forældrefarve så laves den om bliver alles nuancebørnene også mikset om. Men holder du ALT nede inden du visker bliver det til et træk og slip rektangel du visker med. Holder du SHIFT nede trækker du i de sædvanlige vinkler. Men taster du komma eller punktum bliver diameteren henholdsvis mindre eller større. Viskelæder Eraser tool kan kalibreres i Illustrator ved at dobbeltklikke på selve værktøjsikonet. 26

27 Dreamweawer Tips Placering Fast placering på skærmen: Position: Fixed Placement: indstillet Enheder beskrivelse Unit Description Example % Definerer målet procentielt relativt til et andet mål, typisk et omkringliggende element. cm Definere målet i centimeter. p {font-size: 16pt; line-height: 125%;} div {margin-bottom: 2cm;} em ex Et relativt mål der gives ud fra em-målet i fonten. Hvis en give font er 12 pt, vil 1em dermed være 12 pt, 2em vil være 24 pt og så fremdeles. Definer et mål relativt til en font s x-højde. x-højden er bestemt ved højden af en font s lowercase bogstav x. p {letter-spacing: 7em;} p {font-size: 24pt; line-height: 3ex;} in Definerer målet i inches. p {word-spacing:.15in;} mm Definerer målet i millimeter. p {word-spacing: 15mm;} 27

28 pc pt px Definerer målet i picas. 1 pica er 4,5mm 1 pica er 12 points 1 pica er 1/6 inch. Definerer målet i points. 1 piont er 0,375 mm. 1 point er 1/72 inch. 1 point er 1/12 pica. Definerer målet i skærmpixels. p {font-size: 20pc;} body {font-size: 18pt;} p {padding: 25px;} Hotspot Hotspot kan kun sættes på billeder, dog ikke billeder der ligger som baggrund. Pladseringskoden regnes fra billedets øverste venstre hjørne og gives således: Rektangel: coords= left,top,right,buttom. Cirkel: coords= x,y,radius. Polygon: coords= x,y,x,y,x,y,x,y. Polygonkoden angiver punkterne (x,y) i den rækkefølge de sættes, og der er så lige så mange par som punkter. De kan, i par, flyttes rundt så figuren passer. Der skal mindst være 3 par før der bliver en brugbar figur (trekant). Links New Åbner sidens første link i et nyt vindue, der efter bliver de resterende links åbnet i det samme vindue. Blank Åbner altid link i et nyt vindue. Parent Åbner linket en frame. 28

29 Self Åbner linket i samme vindue. Det er denne værdi Dreamweawer er stillet default til hvis der ikke skrives noget i feltet. Top Åbner linket i samme vindue, og skipper frame-settet, hvis man bruger et sådan. Indrykning v/ brødtekst I css ens block stilles Text-indent med det antal px der ønskes. Flash Genveje Tom tid frame F5 Keyframe (tro kopi) F6 Keyframe (tom holder) F7 Konverter til symbol Knap/moveclip/grafik F8 Action Alt+F9 Tips Tekst 29

30 Tekst på knapper og andre steder der skal være klikbare skal altid være»classic text«. -ellers vil teksten ikke blive klikbar. Action Knapper og funktionsnavne skal være forskellige i alle scener, ellers kan programmet ikke finde ud af det. Navne Movieclip ender altid på Knap ender altid på Windows Other Panels Scene _mc _btn SEO (Search Engine Optimization) Hovedvægten Søgemaskinerne indexerer hovedsageligt efter: 1. Sidetitel 2. Links både interne og externe 3. h-fonte ( h1 og h2 -fonte) Titlen Sidetitlen skal være unik på hver side, være sigende og må ikke være over 64 karakterer. h-fonte Da tekster skrevet med h-fonte bruges afgørende af søgemaskiner må de derfor kun bruges til afgørende tekster som headlines m.m. 30

31 Link Linksoptimering får man ved at opfylde så mange af nedenstående punkter som muligt. Få andre til at linke til dig. Udgiv pressemeddelelser. Evt via www. presswire.dk Deltag i links eller fora hvor du efterlader links, f.eks i signaturen. Skaf linkspartnere mindst 3 der linker i ring. Tilmeld dig til linkskataloger. Køb links evt. via en SEO virksomhed Få styr på linksene på sitet, så alle sider peger nedad, men alle peger en op samt i top. Brug gode sigende linksnavne, da der søges på disse. De skal være beskrivende og ikke for simple.»klik her er«bandlyst! Link til eksterne»konkurrent«-sites bør samles et sted, og først efter en forklaring af hvorfor man har valgt at linke til dem. 1. Forside 2. Kategori 3. Produkt 4. Leverendørbeskrivelser 5. Extern leverandørs www Søgestreng/Trofæord Trofæord er ord der er meget»bredde«som f.eks. ferie, vindue og computer. Trofæord rammer utroligt bredt, og er ikke så afgørende da det kun er omkring 25% søgninger af alle søgninger der udføres på denne måde.samtidig er det en meget lille del af de 25% der vil være interessante for dig, da chancen for at det var din lille del af trofæordet søgeren interesserede sig for er minimal. 65 % af alle søgninger er udført med 3 eller flere sammenhængende søgeord i en lille sæt- 31

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort.

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. OPGAVEBESKRIVELSE En bryllupsfotograf kontaktede mig privat med en sammenkopieringsopgave.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)...

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)... 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Lær at arbejde med raw-filer 5 Nyheder i PE10/Organizer (søg efter alt i et billede) 5 Standard-editoren (fine nyheder) 6 Guided Edit, Create og Share 6 Grundig

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Grafik og billedebehandling. Beskrivelse af Peter Thøgersen

Grafik og billedebehandling. Beskrivelse af Peter Thøgersen Grafik og billedebehandling Beskrivelse af Peter Thøgersen Branded Badass Badass var en idé der var oppe og vende som et design udkast til et stationary spotvare salg. Idéen er dog aflivet. 1 Resultatet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL TO... 17. Hurtigt i gang med Photoshop Elements. Arbejd med lag og markeringer

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL TO... 17. Hurtigt i gang med Photoshop Elements. Arbejd med lag og markeringer INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med Photoshop Elements Åbn og gem et billede... 8 Opret et tomt billede... 9 Quick, Guided og Expert Edit... 10 Quick Edit: Hurtige justeringer...

Læs mere

Grafik & Billede. Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Side 1 af 20

Grafik & Billede. Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Side 1 af 20 Side 1 af 20 OPGAVE I forbindelse med produktionen af indstikket der sendes ud mellem jul og nytår, skal der laves en række billeder; heraf sammenkopiering og manipulering af produkter samt fritlægning

Læs mere

Photoshop fortsat: Genskab en webside.

Photoshop fortsat: Genskab en webside. Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Photoshop fortsat: Genskab en webside. 1. Lidt om hvad du har lært Sidste gang prøvede du at arbejde med nogle basale

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1 Grafik & billede Maria Clausen Svendeportfolio Hovedforløb 3 Grafik & billede side 1 opgaven OPGAVEN Denne fiktive opgave har jeg valgt at lave fordi jeg gerne vil vise så meget som muligt indenfor billede

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

GRAFIK & Billedbehandling AF JULIA FRANDSEN DOKUMENTATION Jeg har valgt at slå typografi og grafik billedbehandling sammen. Her beskriver jeg alt hvad jeg har redigeret i billederne. Billederne har

Læs mere

LibreOffice* LibreOffice Ubuntu*

LibreOffice* LibreOffice Ubuntu* LibreOffice* Writer LibreOffice Ubuntu* Impress GIMP* Hvad er GIMP? Gimp er et meget kompetent billedbehandlingsprogram. Programmet er det mest omfattende gratis-program for billedbehandling på nettet,

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Photoshop. Sådan kommer du i gang. www.nielsharbo.dk

Photoshop. Sådan kommer du i gang. www.nielsharbo.dk Sådan kommer du i gang For at åbne et eksisterende billede fra et kamera, en mobil eller en disk: Gå ind i menuen under Files i menuen og vælg Open. For at oprette et nyt billede på et blankt lærred :

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

4 aarhus BaLLET JULy 19 22

4 aarhus BaLLET JULy 19 22 Tchaikovsky aarhus BaLLET JULy 19 22 GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING OPGAVEN OM OPGAVEN Da jeg til dagligt arbejder meget begrænset med avanceret billedbehandling, har jeg valgt, at denne kernekompetence er

Læs mere

Grafik & Billedbehandling. Monique Boots-Nielsen / Grafik & Billedbehandling

Grafik & Billedbehandling. Monique Boots-Nielsen / Grafik & Billedbehandling Grafik & Billedbehandling Monique Boots-Nielsen / Grafik & Billedbehandling Grafik & Billedbehandling Billedbehandling Kunde/afsender BON A PARTE Opgave Til BON A PARTEs nye sommerkatalog skulle jeg rette

Læs mere

Billedredigering REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER

Billedredigering REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER 1 Plakat cover Plakat Skitse Skitser/Brainstorm Færdigt resultat Jeg startede ud med at lave en Brainstorm, hvor jeg skrev ned hvad jeg kom i

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion...

Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion... 1 Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion... 8 De forskellige dele af PE9 i tre videobøger 8 Organizer

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Introduktion til Photoshop

Introduktion til Photoshop Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Introduktion til Photoshop 1. Lidt om hvad du har lært Nu er du snart ved at være ekspert i (X)HTML og CSS. Du har

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Grafik & billede. Billedmanipulation. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafik & billede. Billedmanipulation. Andreas Ernst Tørnqvist Billedmanipulation Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Denne opgave består af billedmanipulation og billedoptimering. Jeg lavede det for øvelsens skyld, og ønskede at sammensætte forskellige elementer

Læs mere

InCopy MANUAL. Et onlinesystem hvor du selv kan lave korrektur direkte i originaldokumentet

InCopy MANUAL. Et onlinesystem hvor du selv kan lave korrektur direkte i originaldokumentet INCOPY MANUAL InCopy Et onlinesystem hvor du selv kan lave korrektur direkte i originaldokumentet REDAKTIONEL, VISUEL, TRYK OG DIGITAL KOMMUNIKATION FRA STRATEGI TIL IMPLEMENTERING LOGIN FOR AT KUNNE ARBEJDE

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Billede. Grafik. Sort/hvid-konvertering Der er lavet en sort/hvid-konvertering på billedet vha. et justeringslag.

Billede. Grafik. Sort/hvid-konvertering Der er lavet en sort/hvid-konvertering på billedet vha. et justeringslag. GRAFIK OG BILLEDE Grafik Opgaven: Til et emballageprojekt skulle der laves en stanseform og en undertøjsmodel som vectorgrafik. Jeg har desuden lavet en teksturbaggrund. Stanseform Stanseformen er rentegnet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Photoshop: Billedredigering og mockups

Photoshop: Billedredigering og mockups Design til digitale kommunikationsplatforme - Formiddag (Hold 1), IT-Universitetet, Efterår 2013 Øvelse 4, individuel øvelse Photoshop: Billedredigering og mockups 1. Lidt om hvad du har lært Nu er du

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE MAC MOCKUP

GRAFIK OG BILLEDE MAC MOCKUP GRAFIK OG BILLEDE MAC MOCKUP HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven jeg blev stillet var at tage en masse billeder af imacs, iphones, Macbooks og ipads, og lave disse til mockups. Disse

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret.

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret. BILLED- BEHANDLING OPGAVEN Opgaven gik ud på at indsætte et læhegn på et miljøfoto af en terrasse med andre SILVAN-produkter, og at åbne billedet op, så det blev mere sommerligt og friskt. Billedet skal

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Derudover tager jeg fat i den gule, røde og grønne farve i Selective Color og giver dem lidt mere knald på.

Derudover tager jeg fat i den gule, røde og grønne farve i Selective Color og giver dem lidt mere knald på. Billedbehandling Mortalin A4 beskrivelse Brief Mortalin har brug for en opfølgende annonce på deres insektnetkampagne. Til annoncen skal der laves et billede med fluen, som skal få folk til at tænke over,

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE. 1 Grafik og Billede

GRAFIK OG BILLEDE. 1 Grafik og Billede GRAFIK OG BILLEDE 1 2 Opgavebeskrivelse I denne fiktive opgave har jeg valgt at lave artworket til forsiden af et playstation spil. Opgaven er inspireret af et rigtigt playstation spil ved navn Heavy Rain.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Mohammad Zubair Rana. Grafik og Billede

Mohammad Zubair Rana. Grafik og Billede Mohaad Zubair Rana Grafik og Billede Grafik og Billede En privat kunde har med henblik på nykøbt iphone 5 henspurgt til om det var muligt at lave et cover til mobilen. Kunde: Privat Medie: Tryk Værktøj:

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011.

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. LISA LALITA SØEBORG MEDIEGRAFIKERUDDANNELSE SVENDEPRØVE 2011 Billedbehandling ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. S I D E 1 Valgte billeder S I D E 2 Om projektet Megan Fox in the big apple Jeg har valgt

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

EDB trin 2 LAYOUT. Tekst i Paint Shop Pro 9

EDB trin 2 LAYOUT. Tekst i Paint Shop Pro 9 Tekst i Paint Shop Pro 9 Der kan laves to slags tekster i Paint Shop Pro 9. Vektortekst og bitmaptekst (eller rastertekst). Den synlige forskel er at vektortekst kan skaleres (ændre størrelse) efter at

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop.

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop. GRAFIK & BILLEDE Opgaven Jeg vil, ved hjælp af funktionen Refine Edge i Photoshop, fritlægge af en dreng med krøllet hår ind på en ny baggrund og samtidig forsøge at få drengen til blende ind, så det ligner

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere