Fl Ps Id Ai Dw. Adobe Tips

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fl Ps Id Ai Dw. Adobe Tips"

Transkript

1 Fl Ps Id Ai Dw Adobe Tips

2 Adobe 5 Indesign Preferenses 5 Danske tastaturgenveje. 5 Dansk index-sortering 6 Dictionary 5 Display Performance 5 Grids 5 Units Increments 5 Genveje 6 Billedscalering 7 Bindestreg, diskret 6 Bladre mellem åbne doku 6 Guidevisning 7 Hop til side 6 Indent to Here 6 Juster font 6 Juster font (finjustering) 6 Paginering 6 Qvit knibning 7 Skift kolonne 6 Skift side 6 Streg eller fyld 6 Streg eller fyld, skift 6 Tekstbox, marker 6 Tilpasning af baselinegrid 7 Tilpasning af Textbox 7 Træk tekstbox 7 Værktøj, hurtigvalg 6 Zoom opslag til vinduesstr 7 Zoom til 100% / 200%... 7 Zoom til vindue 7 Tips 7 Baseline Grid 8 Billede, indsæt i tekst 9 Billede, skallering 9 Caps kan ændres 13 Farver i Control baren 9 Flyt tekst 7 Gap 10 Grids, kvikmenu til 13 Indeks m/dk sortering 10 Knibning, hvor er der? 13 Mellemrubrik formel 9 Opsætning m/sider 13 Pages, store iconer 12 Pil -sort/hvid 8 Polygoner m.m. 11 Rammetilpasning 8 Springer zoom 10 Stil, kopier 12

3 Styles, hent andres 13 Tekstboxe, fjern link 8 Tilpasning, auto Photoshop Preferences 14 History 14 Toolbar 14 Genveje 15 Alfakanal 15 Bagground, konvertere 16 Bladre mellem åbne doku 15 Blandingstilstande 15 Fortryd gentagne gange 15 Grupper i lagpalletten 15 Justeringslag, navngiv 16 Pensel ændring 15 Påsæt usynlig lagmaske 15 Skift opacitet for et lag 15 Skjul markering 15 Skjul samtlige paletter 15 Vælg alle pixel på et lag 15 Tips 16 Bagsrundslag/alm. lag 22 Bridge, brug 22 Brush, mixer tool 18 Crop Tool 18 Farver m/ Vibrance 22 Fjern ting i billedet 17 Gem og luk 18 Genvejstips 19 Hjørner, Runde 19 Hvidbalance 23 Justeringslag/masker 16 Lag, navngivning 17 Layer, undgå»copy«18 Maskepanel, brug af 23 Photoshop Toolbar 20 Refine mask fritlægn. 20 Tool Presets 19 Wacoom, pensel-str Illustrator Genveje 24 Nyttige oplysninger 24 Tips 24 Biblioteker 24 Farveforløb, cirkel m/ 24 Farver, globale/lokale 25 Swaches, lav 24

4 Viskelæder Dreamweawer Tips 27 Enheder beskrivelse 27 Hotspot 28 Indrykning v/ brødtekst 29 Links 28 Placering 27 Genveje 29 Action 29 Keyframe (tom holder) 29 Keyframe (tro kopi) 29 Konverter til symbol 29 Tom tid frame 29 Tips 29 Action 30 Navne 30 Tekst 29 SEO Hovedvægten 30 Titlen 30 h-fonte 30 Link 31 Søgestreng/Trofæord 31 Keywords description 32 Content description 32 Page Rank 32 Barrikaderinger 32 Dobbeltsider 33 Sprog 33 Sprog i html 33 Billeder 34 Links 34 Meta tags 34

5 Adobe Indesign Preferenses Der er nogle standardindstillinger der er rart at få sat fra starten. Hvis de sættes inden dokumentet oprettes, vil de gemmes fra dokument til dokument. Units Increments Ruler and Units. Tag stilling til hvorfra der måles og hvilke enheder der bruges. Grids Baseline Grid Increment Every: Samme liniehøjde som brødteksten Start: Her indskrives hvor langt fra toppen Grid skal starte. Se evt.»baseline Grid«under Tips Dictionary Language: Danish Double Quotes:»«Display Performance Options Default view: High Quality. Danske tastaturgenveje. Visningen af genvejstaster rettes også ind. Edit Keybort Shortcuts Set indstilles til [Default Danish] 5

6 Dansk index-sortering Window Type and Tables Index Minimenu Sort options Roman Header type stilles til [Danish/Norwegien] Genveje Paginering [Cmd+Shift+N] Juster font [Cmd+Shift+>/<] Juster font (finjustering) [Cmd+Shift+Alt+>/<] Bindestreg, diskret [Cmd+Shift+(-)] Indent to Here [Cmd+Å] (ved dk tastatur) Skift kolonne [Shift+Numerisk Enter] Skift side [Numerisk Enter] Bladre mellem åbne doku [Cmd+Tab] Tekstbox, marker Gå fra tekstværktøj direkte til markering af tekstboksen [Esc] Hop til side [Cmd+J] efterfulgt af sidenr. eller masterbogstav Streg eller fyld [X] Streg eller fyld, skift [Shift+X] Værktøj, hurtigvalg Hurtig værktøjsvalg af underliggende værktøj i værktøjspanelet H-klik på værktøjet i værktøjspanelet. 6

7 Qvit knibning Cmd+Alt+Q Billedscalering Scalering af billedkasse hvor indholdet skaleres med Cmd+SHIFT holdes nede mens der trækkes i hjørnet Tilpasning af Textbox Db-klik i miderteste punkt i nederste ramme Tilpasning af baselinegrid ALT+klik på selve ikonet for baselinegrid i kontrolbjælken. Træk tekstbox Cmd+træk Guidevisning Visning af linialer, grundlinienet, smart guides, guider, rammekanter og skjulte karakterer View options ikon til højre øverste menuafsnit Zoom til 100% / 200%... Cmd+1 / 2 / 3... Zoom til vindue [Cmd+0] Zoom opslag til vinduesstr [Cmd+Alt+0] Tips Flyt tekst I indstillinger/preferences under»type«slås enable in layout view til under»drag and Drop Text Editing«. Så kan markeret tekst trækkes rundt med cursoren. Hold [Alt] nede, så trækkes en kopi. Hold [Cmd] nede, så trækkes tekststumpen over i en ny tekstboks som InDesign opretter automatisk. Hold [Cmd+Alt] nede, så trækkes en kopi over i en ny tekstboks som InDesign opretter auto- 7

8 matisk. Tekstboxe, fjern link Vælg Window>Automation>Scripts. Vælg Application>Samples>JavaScript. Marker boksene det drejer sig om. Dobbeltklik på SplitStory.jsx option. Pil -sort/hvid Når man markerer en boks med den sorte pil, vil et dobbeltklik skifte den sorte pil til hvid pil, og omvendt. Rammetilpasning Ved en ramme der ikke passer i bund eller top af pga. størrelse på tekst eller billede, kan man dobbeltklikke på det midterste punkt på rammen, henholdsvis i top eller i bund. Rammen vil derefter udvide sig automatisk så den passer til indholdet. Baseline Grid Baseline grid kan indstilles til at passe til tekstboksens bund ved at måle fra tekstboksbunden til nærmeste linie i baseline grid. Gør således. 1. Vælg»View«,»Grids & Guides«, Show Baseline Grid«2. Vælg»Measure Tool«3. Mål fra tekstboksens bund til nærmeste»baseline i boksen. 4. Hold [Alt] nede og klik på»align to baseline grid«symbolet i kontrolbjælken for paragraph. 5. I feltet ved»baseline Grid«,»Start«, indskrives at den målte afstand skal lægges til den værende. Husk enheder hvis de er forskellige. F.eks: 15,354 mm +4,365mm 8

9 Billede, skallering Skalering af billede hvor billedkassen følger med gøres ved at holde [Cmd+Shift] nede, mens der trækkes i hjørnet med pilen. Billede, indsæt i tekst Et billede der skal følge teksten når denne flyttes eller udvides, skal hæftes på teksten Insæt et tegn (f.eks.»a«) der i teksten hvor billedet skal placeres, og marker det. Place billedet (husk at marker»replace Selected Item«). Mellemrubrik formel Brødtekst Mellemrubrik Antal linier a Antal linier b Skydning X Skydning Y Hvis der skal være et fast antal pt (2) under mellemrubrikken ser formlen således ud: ((X*a)-(Y*b))-2= pt før mellemrubrikken Hvis der skal være 1/3 under og 2/3 over mellemrubrikken ser formlen således ud: (X*a)-(Y*b) = Z Z=luft under mellemrubrikken Z*2= luft over mellemrubrikken Farver i Control baren Fill and Stroke elementer fra Toolbaren og Swatches panelet er flyttet med op i Controlbaren. Det betyder i praksis at du ikke skal huske hvilken der ligger forrest længere når du fx åbner swatches panelet og vil skifte en farve. Nu klikker på bare på endten fill eller stroke og får swatches panelet præsenteret. Dobbeltklik på selve farveikonet, så kommer Colour Picker frem! 9

10 Hold SHIFT nede og klik på pilen der kalder på swatches panelet. Så kommer color panelet frem hvor der kan vælges en nuance-farve (tint). Med blinkede tekst cursor i en kasse kan samme tricks på markeret tekst mht. farvevalg bruges. Indeks m/dk sortering Indeks panelet åbnes under menu window type and tables index. Klik i indekspanelets mini-menu sort options. Under Roman i feltet Basic Latin vælger du Danish/Norwegian. Husk at sproget i dine InDesign paragraph styles også skal være sat til dansk PS: Definerer du dine sort optione uden at have nogle dokumenter åbne; bliver det du vælger din nye standard. Springer zoom Du kan lave netop det springer zoom i InDesign ved hjælp af spring-key konceptet. Mens du fx står med flyttværktøjet som aktive værktøj hold tasten H nede. Klik og hold dit klik nede. Du bliver automatisk zoomet ud til at kunne se hele din side. Dit zoomareal er markeret med en rød ramme. Flyt zoomarealet til der du skal hen og slip klikket derefter H tasten. Du står nu et splinternyt sted i dokumentet med det samme værktøj aktivt. Gap Vælg Gap Tool (GT) svæv ind til et mellemrum på 2 kasser. Der kommer en afstandspil og mellemrummet bliver tonet gråt. Hold dit klik nede og træk du flytter mellemrummet uden at 10

11 ændre mellemrumsafstanden. Hold ALT nede samtidig med: Kasser flyttes rundt sammen med dit mellemrum. Intet skaleres Hold Cmd nede samtidig og du bestemmer aftanden i mellemrummet men kasserne ændrer størreslse. Hold Cmd+Alt nede og du øger eller mindsker mellemrumsafstanden uden at kassernes størrelse ændres de flyttes kun. Hold SHIFT nede for at ændre afstand på kun en kasse (i det tilfælde at du har et mellemrum hvor der er fx 3 kasser og du vil kun ændre mellemrummet for den ene) Sætter du auto-fit på dine billedkasser så passer det hele lidt nemmere sammen mht. hvordan billeder fylder kassen ud. Du kan med piletasterne vælge hvilket mellemrum dit gap tool skal virke på. Virker kun hvis du har en del kasser på rækker of kolonner med vertikale og horisontale mellemrum. Polygoner m.m. Der skiftes imellem antal og konfiguration med mellemmrumstasten, imens musetasten holdes nede. Vælg polygon værktøjet træk en polygon ud og hold klikket nede mens du gør det. Med pil op eller pil ned kommer der flere eller færre sider på polygonet. Med pil frem eller tilbage kommer der større eller mindre armlængde på stjernen. Stjerne m/lige sider: 5 takker 53% 6 takker 33% Skal den ændres senere markerer du den, og dobbeltklikker på polygonværktøjer indtaster de nye ønskede værdier og vupti du har æn- 11

12 dret din oprindelige stjerne. Tegn din stjerne, lad være med at slippet klikket og når du nu bruger piletasterne nu kommer der flere eller færre stjerne i kolonner og rækker. Vil du mindske eller øge afstanden mellem kolonner og rækker hold Cmd nede også og brug på piletasterne nu er det afstanden der defineres! Tilpasning, auto Først af alt: slå funktionen til! Du finder den bl.a i topmenuen. Men billedet tilpasser sig ikke efter rammen. Trækker du rundt kommer kassen til at være for stor. Men dobbeltklikker du i et af referencepunkterne strammes der op i kassen. Hold SHIFT tasten nede når du trækker i hjørnerne så holdes proportionerne. Pages, store iconer Her er det muligt at indstille størrelsen på iconerne i mappen Pages. Det kan gøre det nemmere at se hvad der er på de enkelte sider. I Indesign Pages Panel Options vælges størrelsen. Stil, kopier Med InDesign s vildt seje eyedropper kan du ud over at kopiere farver også kopiere stile på objekter eller tekstformatteringer. Du kan selv bestemme hvad den skal kopiere med dvs du kan undgå visse elementer som du fx ikke vil kopiere med. Det kunne være du har en rød kasse med slagskygge og pink streg på 14 punkt. Du vil gerne kopier den stil over på andre objekter undtagen stregen som er pink, men gerne selve vægten/tykkelsen af stregen. Du slår bare stregens vægt fra i dine InDesign 12

13 eyedropper options. Mulighederne kommer frem ved at dobbeltklikke på eyedropper tool i værktøjspanelet. Styles, hent andres Klik på Load paragraph styles og peg på det InDesign dokument som har de styles du vil hente. Ydermere kan du gøre det samme med Object styles, character styles og swatches/farveprøver i InDesign. Knibning, hvor er der? Når man kniber noget tekst i InDesign er det for at»sælge«eller»købe«mere plads. Men hvordan ser man nemmest hvor i teksten der er knebet? Ved at slå en preference til som viser med grønt hvor i teksten der er benyttet knibning! Det gør du i: Menu Edit Preferences Composition. marker Costum Tracking/Kerning. Cmd+Alt+Q = Qvit knibning på markeret tekst. Caps kan ændres I tilfælde hvor font case skal ændres for større områder, er det ikke nødvendigt at skrive det hele om. Vær dog opmærksom på efter punktom Ændres i Type Change case. Grids, kvikmenu til Øverst over topmenuen er der kommet adgang til linier, grids og guides. Opsætning m/sider 13

14 Som standard når du flytter sider vil side 1 altid være en højreside og det er ikke muligt at trække en anden siden ind til den som makker. Gå i minimenuen og slå følgende markering fra: Allow Document Pages to Shuffle. Træk med cursoren sidste side op til første side og fremkald firkantklamme. Photoshop Preferences Der er nogle standardindstillinger der er rart at få sat fra starten. Hvis de sættes inden dokumentet oprettes, vil de gemmes fra dokument til dokument. Toolbar Deaktiver under indstillinger/preferences at der skal holdes SHIFT nede for at skife mellem grupperede værktøjer i værktøjspaletten (toolbar). Dvs tamper du J flere gange vælger du healing brush, spothealing etc. istedet for at skulle holde SHIFT+J nede. History Sæt antal history til

15 Bemærk: Det kræver en stærk computer. Genveje Fortryd gentagne gange [Cmd+Alt+Z] Skjul markering [Cmd+H] Grupper i lagpalletten Vælg fx 7 vilkårlige lag, tast og valgte lag ryger sammen i en gruppe i lagpaletten. Cmd+G Alfakanal Klik på lagmaske, gør maskens alfakanal synlig i dokumentvinduet. Alt+klik igen for normalvisning. Alt+klik Vælg alle pixel på et lag På lagets billedeikon i lagpaletten klikkes. Cmd+klik Blandingstilstande Bladre imellem dem. hold SHIFT nede og tast + eller -. Skift opacitet for et lag Husk at holder du et værktøj i cursoren som også har opacitet (som fx clone stamp) er det værktøjets opacitet og ikke lagets opacitet der skifter. Tast værdien på numpad og laget skifter opacitet. Pensel ændring Tast, eller. Skjul samtlige paletter Det samme for at hente dem frem igen. TAB Bladre mellem åbne doku Cmd+TAB Påsæt usynlig lagmaske Hold ALT nede når masken tilføjes via klik på 15

16 maskeikonen i lagpaletten. Justeringslag, navngiv Navngiv justeringslaget når det åbner, så man ikke skal genskrive navnet på laget. Hold ALT nede når justeringlagtype vælges i justeringspaletten/adjustments. Det er altid smartere at kalde lagene det de gør (fx eyeliner eller lysere iris) fremfor lag 4 copy 8. Bagground, konvertere Konvertere baggrund til alm. layer uden navnepopuppen Hold ALT nede og klik på baggrundslaget i justeringspaletten. Tips Justeringslag/masker Bruger justeringslag med masker. Dvs i praksis vil du ikke have at din justering berører hele billedet men kun elementer af det. Lav din selektion således du afgrænser det der skal justeres. Når du er færdig med din selektion (husk refine edges) går du i Adjustment panel og vælger den ønskede justeringstype. Din selektion laves om til en pixelmaske og din valgte justeringstype berører netop kun de områder. Ønskes yderlige fintuning kan du med fordel gå i Masks panel og jamme lidt med din maske. Fordi det er nemt. Fordelen med denne rækkefølge er at selve justeringslaget automatisk sluger din selektion og danner en pixelmaske. Wacoom, pensel-str. Åbn programmet Wacom Tablet Properties der styrer den generelle hardwareindstilling for tabletten. 16

17 Du skal have trukket Photoshop med ind i puljen. Det er nemmest hvis du har Photoshop åbnet allerede. Så ligger programmet i en aktuel liste der dukker op når du klikker på plus (+) knappen i Application området. Tilføj Photoshop og vælg det. Gå frem til fanebladet Touch Ring! Snup den knap du vil have der skal styre penselstørrelsen. Vælg keystroke. I dialogboksen, klik på CLEAR knappen. Tast din rigtige genvej som du har indstillet Photoshop til i Photoshop s eget Keyboardshort set. Typisk komma for mindre og punktum for større. Slut af med at klikke på den spændende OK knap. Jobs done! Tjek at det virker i Photokiosken inden du lukker Wacom Tablet Properties programmet ned. Lag, navngivning Hold ALT tasten nede når du klikker på ikonet for Adjustment layers. Automatisk åbner dialogboxen hvad skal laget hedde. Fjern ting i billedet Marker et område med et eller andet selektionsværktøj. I Menu - Edit - Fill, sæt»use«til content -Aware. Og så kloner/healer photoshop automatisk alt det valgte væk. Funktionen er rigtig god til områder der ikke har for komplekse omgivelser. Funktionaliteten er også lagt ind i Spot Healing Brush! Den skal bare markeres i topmenuen. Dvs. man i praksis bare kan male på det der skal fjernes. Det er lidt hurtigere at benytte spot healeren. Der er jo ingen grund til at content aware fylder områder der er perfekte. Det gælder jo om at holde på de gode pixels så der ikke kommer for 17

18 mange kopier ind. Husk altid lige efter en heal eller clone at efterse områderne for plamagefejl. Crop Tool I topmenuen kan man definere en ønsket størrelse. Vælg Clear hvis der ikke ønkes nogen forudindstillede definitioner Cropper man et almindeligt layer fremfor et background layer har man mulighed for at croppe non-destruktivt! Det gøres ved at vælge»hide«. Dermed ryger det beskårne bare udenfor dokumentrammen, og kan flyttes rundt med i relation til croppet. I det felt der er fremhævet med cyan kan du sætte et grid/net på dit crop tool så du kan croppe med en rule of thirds eller med et fast gitter. Crop kan roteres ved at flytte cursoren hen til et hjørne. Layer, undgå»copy«slip for»copy«skrevet på de lag man kopierer rundt i dokumentet. I minimenu under panel options kan skrivelsen»copy«slås fra. Gem og luk Gem og luk alt sammen uden at spørge hele tiden. Knapperne Close og Close All ligger i menuen Filer. Brush, mixer tool Værktøjet opfører sig næsten som en rigtig pensel, hvis der er installeret en tablet. Wacom Intous 4 er testet, og den er suveræn. Værktøjet ligger under alm. pensel i toolpaletten. Du kan definerer dine penselstrøg som du vil. Med forskellige varianter af pensler der kan tage 18

19 mere eller mindre farve med. Mixer Brushes kommer med mere hjælp end ellers - et lille vindue fortæller om penens hældning og tryk mod overfladen osv. Farverne er lidt træge og kan med fordel knaldes lidt op og rundt til varmere temperatur. Hjørner, Runde Afrundede hjørner kan laves non-destruktivt. 1. Åben dit billede. 2. Vælg værktøjet Rounded rectangle tool i toolbar. 3. I topmenuen stilles værktøjet til at tegne path, og her defineres hjørneradius. 4. Tegn det afrundede rektangel ud på billedet. 5. Tænd for panelet masks. Tjek at du står på selve billedlaget. 6. Klik på add vectormask. Genvejstips Man kan selv redigere genveje i Toolbaren. Gå i menu >edit>keyboard shortcuts. Og fjern alle de værktøjer du ikke bruger. Tool Presets Tool Presets hjælper med standardinstillinger for masser af værktøjer. Skal man fx beskære et billede til en bestemt dimension, fx til et website, kan man gemme en forudindstilling af beskæringsværktøjet. Eller man kan gemme retouch pensler med deres unikke indstillinger med unik opacitet og blandingstilstand. Klik på værktøjsiconet yderst til venstre i menubjælken, der efter på den lille pil, og vælg Tool Presets. Bliver der på et tidspunkt for meget rod i toolsene kan de nulstilles samme sted. 19

20 Refine mask fritlægn. Refine Edges huseret både i selection menuen og som knap på stort ser alle selektionsbaserede værktøjer s kontrolbjælke. Det er et supercool værktøj som rummer mange ekstreme muligheder. Udover at kunne kalibrere selektioner, kan det job den udfører også bruges til komplekse fritlægninger. Vælg emnet med quick selection tool og hop direkte over i refine edges (som i dialogboksen hedder refine mask. Læg en lagmaske på billedet via mask panel). Magien ligger i tolerancezonen radius øges den dramatisk får man effekt som kendes fra det udfasede extract udtræk filter. Photoshop Toolbar Maskningsikonet; rektanglet med cirkel, er en speciel tilstand, der anvendes til penselbaserede selektioner. Tasten TAB er en genvej til at skjule panelerne øjeblikkeligt. Husk det hvis du rammer tasten ved et uheld Her er et overblik over værktøjspanelet, med de tools der gemmer sig bagerst. Skal de bagerste tools vælges er det hurtigst at H-klikke på iconet. Rød sektor rummer vælgeværktøjer af både farver og pixels samt beskæring og flytteværktøj. Gul sektor indeholder de penselbaserede værktøjer, som kan male med lys, skygge eller rene farver, dele af billedet eller teksturer. Det er også her, retouch ligger. Grøn sektor er speciel, idet det primært er vektorbaserede værktøjer, herunder tekst og former. Blå sektor er informative hjælperedskaber til 20

21 analyse eller navigation. Efter forstørrelsesglasikonet kommer forgrundsfarve og baggrundsfarve. Photoshop Cs4 Extended toolbar i dybden. 21

22 Farver m/ Vibrance Vibrance betyder egentlig farverigdom. For det som vibrance faktisk gør er at løfte områder med lav farvemætning til højere, men områder med høj farvemætning røres ikke. Saturation / farvemætning hæver eller sænker samtlige farver. Vibrance gør det kun mod de svage farver. Derfor er funktionen faktisk fantastisk når visse farvede elementer i billedet skal løftes. Bagsrundslag/alm. lag Hvordan konverterer du et baggrundslag til et almindeligt lag i Photoshop? Det er nemt ikke? Der er 5 forskellige måder at gøre det på. Vi starter med klassikeren: 1. Dobbletklik på laget der kommer en dialogboks op hvor du kan give laget et navn. 2. Dobbeltklik på baggrundslaget men hold ALT tasten nede. Hermed springer du dialogboksen over og laget får et generisk navn. 3. Højreklik på baggrundslaget og i kontektmenuen findes muligheden for konvertering. 4. Gå i menu>layer>new>layer from background. 5. Klik på hængelåsen på baggrundslaget hold klikket nede og træk hængelåsen ned i layer panelets skraldespand. Bridge, brug Program der virkelig kan spare masser af tid mht. at finde og sortere billeder og filer. Når billeder kommer ind på harddisken har man mulighed for at give dem nye navne direkte og tilføje metadata. Er det ikke nødvendigvis billeder der skal hentes ind kan man også bruge Photo downloader. Den kan spore flytbare medier og hente hvad 22

23 som helst fra dem. Så ætter man en USB nøgle i, kan Photodownloader bruges til at tømme den også fx InDesign og Illustrator filer. Den ligger lige under topmenuen Maskepanel, brug af Normal når du føjer en maske til et lag via lagpaletten, skal laget være et almindeligt lag. Men du kunne også flytte ind i nutidens Photoshop og bruge det splinternye maskepanel. Ydermere er maskepanelet bundet op med den vitale refine edges funktion som er gemt væk under mask edge knappen. Samt den stærkt moderniserede Color Range funktion. Mellemtoner (Gråtoner): C M Y K 50% 42% 44% 0% Skygger: C M Y K 96% 90% 92% 0% Magenta er mest pigmentfyldt, og giver nemt rødstik, derfor er den lav.) Hvidbalance Standard værdier: Lys: C M Y K 5% 2% 3% 0% 23

24 Illustrator Genveje Nyttige oplysninger Antal klik, øjne der følger curseren, datoen og mange andre nyttige ting Alt+klik i feltet ved siden af nederste scrollbar, og vælg vis. Tips Swaches, lav Lav en tegning. Definer mønsterrammen og træk det over i swaches panelt. Husk at mønsterskærerammen skal ligge underst (allerunderst) og må ikke have nogen formatering. Ellers skærer den ikke. Biblioteker Der er myriader af biblioteker i Illustrator. En hurtig måde at gennemse dem på er følgende. Når du har åbent et bibliotek kan du bladre videre til de andre biblioteker i kategorien (fx. brushes, swatches etc) ved at lade pilen køre mod bunden af panelet. De magiske pile er klikbare og de bladre mellem illustratorbibliotekerne. Finder du et bibliotek du bare gerne vil have åbnet permanent kan du gøre panelet persistent. Dermed lukker det ikke ned sammen med programmet men bliver stående i din brugerflade, også næste gang du åbner Illustator. Farveforløb, cirkel m/ Her er en opskrift når pilene i Illustrator skal have et farveforløb med: 1. Tegn en pil. Opret halen med flere rektangler. 24

25 2. Anvend Blend Tool fra værktøjspanelet. Klik på kasserne der definerer halen med blend tool. Der oprettes nu et forløb mellem rektanglerne. Undlad af blande selve pilehovedet med. Årsagen til at vi bruger Blend Tool til at lave forløbet er ganske simplet at du ikke kan anvende et almindeligt farveforløb til en mønsterpensel som vi vil oprette lige om lidt. 3. Ønsker du at der kommer et overlab fra selve pilespidsen til enden af pilehalen skal du koble en kasse på pilehovedet der har samme farve som pilehalens ende. 4. Markér hele pilen. Tænd for brushes panelet. Klik på lav ny brush ikonent og vælg patternbrush. 5. Bare klik-o-klik dig igennem den efterfølgende dialogboks. 6. Tegn en cirkel og tilføj din nye patternbrusn til den og vupti; flere pile rundt cirklen. 7. Antalle af pile kan varieres ved hjælp at skalering af din patternbrush. Du skalerer den ved at dobbeltklikke på din brush i brush panelet i Illustrator. Farver, globale/lokale I Adobe illustrator har du en fed mulighed for at lave globale farver. Normalt vil illustrator ikke kæde farver og grafik sammen. Det betyder at hvis du ændrer farven i swatches panelet vil de grafikker som har fået den, ikke ændres med. Men HAR du lavet globale farver vil alle grafikkerne følge farveændringen hvis du ændrer den. Det er sådan som InDesign virker som standard. Så hvordan laver man en global farve? 1. Gå ind i swatches panelet (farveprøver panelet) 2. Dobbeltklik på en farve 25

26 3. Tik af i global muligheden og du har en global farve. 4. Farveikonet får nu en hvid trekant i nederste højre hjørne. Alle grafikker du laver med den farve vil ændre farven hvis du ændrer swatchen! Og noget helt andet globale farver bruger du også når du vil lave nuancefarver. Med globale farve er det nemt at lave nuancefarver (tints). Du kan selvfølge også gemme nuancefarver i Illustrators swatches panel. Og nuancefarverne er kædet sammen med deres globale forældrefarve så laves den om bliver alles nuancebørnene også mikset om. Men holder du ALT nede inden du visker bliver det til et træk og slip rektangel du visker med. Holder du SHIFT nede trækker du i de sædvanlige vinkler. Men taster du komma eller punktum bliver diameteren henholdsvis mindre eller større. Viskelæder Eraser tool kan kalibreres i Illustrator ved at dobbeltklikke på selve værktøjsikonet. 26

27 Dreamweawer Tips Placering Fast placering på skærmen: Position: Fixed Placement: indstillet Enheder beskrivelse Unit Description Example % Definerer målet procentielt relativt til et andet mål, typisk et omkringliggende element. cm Definere målet i centimeter. p {font-size: 16pt; line-height: 125%;} div {margin-bottom: 2cm;} em ex Et relativt mål der gives ud fra em-målet i fonten. Hvis en give font er 12 pt, vil 1em dermed være 12 pt, 2em vil være 24 pt og så fremdeles. Definer et mål relativt til en font s x-højde. x-højden er bestemt ved højden af en font s lowercase bogstav x. p {letter-spacing: 7em;} p {font-size: 24pt; line-height: 3ex;} in Definerer målet i inches. p {word-spacing:.15in;} mm Definerer målet i millimeter. p {word-spacing: 15mm;} 27

28 pc pt px Definerer målet i picas. 1 pica er 4,5mm 1 pica er 12 points 1 pica er 1/6 inch. Definerer målet i points. 1 piont er 0,375 mm. 1 point er 1/72 inch. 1 point er 1/12 pica. Definerer målet i skærmpixels. p {font-size: 20pc;} body {font-size: 18pt;} p {padding: 25px;} Hotspot Hotspot kan kun sættes på billeder, dog ikke billeder der ligger som baggrund. Pladseringskoden regnes fra billedets øverste venstre hjørne og gives således: Rektangel: coords= left,top,right,buttom. Cirkel: coords= x,y,radius. Polygon: coords= x,y,x,y,x,y,x,y. Polygonkoden angiver punkterne (x,y) i den rækkefølge de sættes, og der er så lige så mange par som punkter. De kan, i par, flyttes rundt så figuren passer. Der skal mindst være 3 par før der bliver en brugbar figur (trekant). Links New Åbner sidens første link i et nyt vindue, der efter bliver de resterende links åbnet i det samme vindue. Blank Åbner altid link i et nyt vindue. Parent Åbner linket en frame. 28

29 Self Åbner linket i samme vindue. Det er denne værdi Dreamweawer er stillet default til hvis der ikke skrives noget i feltet. Top Åbner linket i samme vindue, og skipper frame-settet, hvis man bruger et sådan. Indrykning v/ brødtekst I css ens block stilles Text-indent med det antal px der ønskes. Flash Genveje Tom tid frame F5 Keyframe (tro kopi) F6 Keyframe (tom holder) F7 Konverter til symbol Knap/moveclip/grafik F8 Action Alt+F9 Tips Tekst 29

30 Tekst på knapper og andre steder der skal være klikbare skal altid være»classic text«. -ellers vil teksten ikke blive klikbar. Action Knapper og funktionsnavne skal være forskellige i alle scener, ellers kan programmet ikke finde ud af det. Navne Movieclip ender altid på Knap ender altid på Windows Other Panels Scene _mc _btn SEO (Search Engine Optimization) Hovedvægten Søgemaskinerne indexerer hovedsageligt efter: 1. Sidetitel 2. Links både interne og externe 3. h-fonte ( h1 og h2 -fonte) Titlen Sidetitlen skal være unik på hver side, være sigende og må ikke være over 64 karakterer. h-fonte Da tekster skrevet med h-fonte bruges afgørende af søgemaskiner må de derfor kun bruges til afgørende tekster som headlines m.m. 30

31 Link Linksoptimering får man ved at opfylde så mange af nedenstående punkter som muligt. Få andre til at linke til dig. Udgiv pressemeddelelser. Evt via www. presswire.dk Deltag i links eller fora hvor du efterlader links, f.eks i signaturen. Skaf linkspartnere mindst 3 der linker i ring. Tilmeld dig til linkskataloger. Køb links evt. via en SEO virksomhed Få styr på linksene på sitet, så alle sider peger nedad, men alle peger en op samt i top. Brug gode sigende linksnavne, da der søges på disse. De skal være beskrivende og ikke for simple.»klik her er«bandlyst! Link til eksterne»konkurrent«-sites bør samles et sted, og først efter en forklaring af hvorfor man har valgt at linke til dem. 1. Forside 2. Kategori 3. Produkt 4. Leverendørbeskrivelser 5. Extern leverandørs www Søgestreng/Trofæord Trofæord er ord der er meget»bredde«som f.eks. ferie, vindue og computer. Trofæord rammer utroligt bredt, og er ikke så afgørende da det kun er omkring 25% søgninger af alle søgninger der udføres på denne måde.samtidig er det en meget lille del af de 25% der vil være interessante for dig, da chancen for at det var din lille del af trofæordet søgeren interesserede sig for er minimal. 65 % af alle søgninger er udført med 3 eller flere sammenhængende søgeord i en lille sæt- 31

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Scrollbars side 2-5. Ankerpunkter side 6-7. Text Swap side 8-10. Links i flere farver side 11-14. z-index og baggrundsbilleder side 15-18

Scrollbars side 2-5. Ankerpunkter side 6-7. Text Swap side 8-10. Links i flere farver side 11-14. z-index og baggrundsbilleder side 15-18 Indhold Scrollbars side 2-5 Ankerpunkter side 6-7 Text Swap side 8-10 Links i flere farver side 11-14 z-index og baggrundsbilleder side 15-18 Sprymenuer side 19-24 Sider med dynamisk høje side 25-27 CSS3

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Photoshop fortsat: Genskab en webside.

Photoshop fortsat: Genskab en webside. Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Photoshop fortsat: Genskab en webside. 1. Lidt om hvad du har lært Sidste gang prøvede du at arbejde med nogle basale

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Lav billeder med Paint Shop Pro

Lav billeder med Paint Shop Pro Lav billeder med Paint Shop Pro Steen Juhler ISBN 87-90467-07-8 1999 Steen Juhler og AHA forlaget. Hjemmeside: www.aha.dk E-mail: steen@juhler.dk På eget ansvar Brugen af eksemplerne, der er nævnt i dette

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere