Easy Guide i GallupPC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Guide i GallupPC"

Transkript

1 Easy Guide i GallupPC Version Gallup A/S Masnedøgade DK 2100 København Ø Telefon Fax

2 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER I GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF MEDIEDATA I GALLUPPC... 3 DRAG AND DROP (OPBYGNING AF TABEL)... 4 OPBYGNING AF KRYDSTABEL... 8 OPBYGNING AF DÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF MEDIEVURDERING OPBYGNING AF EN MEDIEPLANVURDERING OPBYGNING AF EN AKKUMULERINGSTABEL OPBYGNING AF EN DOBBELTDÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF MARKEDSINFORMATION OPBYGNING AF MÅLGRUPPER I GALLUPPC OPBYGNING AF EGENVARIABEL MED FLERE SVAR TIL KRYDS- ELLER DÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF GALLUP MARKEDSKORT OPBYGNING AF X-Y GRAF OPBYGNING AF GALLUP KOMPAS OPBYGNING AF TREND KRYDSTABEL OPBYGNING AF TREND DÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF GEOGRAFISK KORT OPBYGNING AF KLYNGEANALYSE Opbygning af tabeller i GallupPC Side 1

3 Sådan kommer du i gang med at anvende GallupPC Når programmet GallupPC og diverse undersøgelser er installeret på computeren, skal undersøgelserne tilføjes til GallupPC. Før dette sker, er det ikke muligt at udarbejde analyser i GallupPC. På samme måde gælder det, at man skal have åbnet en prisdatabase, førend det er muligt at lave medieanalyser i GallupPC. Når GallupPC åbnes første gang, vil der stå Ingen i rullelisterne, indtil der er åbnet for henholdsvis undersøgelser og mediedata. Tilføjelse af undersøgelser/prisdatabaser til GallupPC kan ske via den Initialiseringsdialog, der åbner, når programmet startes eller via menuen Filer. Tilføjelse af undersøgelser i GallupPC Tilføjelse af en undersøgelse til rullelisten via Initialiseringsdialogen Tryk på knappen Setup for at aktivere dialogboksen Åbn undersøgelse. For at tilføje en undersøgelse til listen, skal der trykkes på ikonet Tilføj undersøgelse. Herefter findes og vælges den pågældende undersøgelse i det bibliotek, den måtte være installeret i. Som standard er undersøgelserne placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRESAG\DATA\SURVEYS. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede undersøgelser er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Tilføjelse af en undersøgelse til rullelisten via Filer/Åbn undersøgelse Vælg Åbn undersøgelse under menuen Fil for at aktivere dialogboksen Åbn undersøgelse. For at tilføje en undersøgelse til listen, skal der trykkes på ikonet Tilføj undersøgelse. Herefter findes og vælges den pågældende undersøgelse i det bibliotek, den måtte være installeret i. Organisér evt. undersøgelserne i mapper og undermapper i dialogboksen Åbn undersøgelse. Mapper laves ved tryk på ikonet Som standard er undersøgelserne placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRESAG\DATA\SURVEYS. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede undersøgelser er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 2

4 Tilføjelse af mediedata i GallupPC Tilføjelse af mediedata til rullelisten via Initialiseringsdialogen Tryk på knappen Setup for at aktivere dialogboksen Åbn undersøgelse. For at tilføje mediedata til listen skal der trykkes på ikonet Tilføj mediedata. Herefter findes og vælges de pågældende mediedata i det bibliotek, de måtte være installeret i. Som standard er mediedata placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRE- SAG\DATA\MEDIA. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede mediedata er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Tilføjelse af mediedata til rullelisten via Filer/Åbn mediedata Vælg Åbn mediedata under menuen Filer for at aktivere dialogboksen Åbn mediedata. For at tilføje en undersøgelse til listen, skal der trykkes på ikonet Tilføj mediedata. Herefter findes og vælges de pågældende mediedata i det bibliotek, den måtte være installeret i. Som standard er mediedata placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRESAG\DATA\MEDIA. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede mediedata er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 3

5 Drag and Drop (Opbygning af tabel) I de fleste tabeltyper i GallupPC kan tabellen opbygges ved hjælp af Drag and Drop. Dvs. at variablene kan trækkes direkte ind i tabellen. Indsæt variable i kolonnen Når der skal indsættes variable i Kolonnen, sker det ved at trække variablen op i Kolonne. Når kolonne bliver markeret blå slippes variablen. Dermed bliver der oprettet en variabelkant i Kolonnen hvor den tilføjede variabel ligger. Variablen ligger nu i kanten Variable i Kolonnen Opbygning af tabeller i GallupPC Side 4

6 Indsæt variable i rækken Når der skal indsættes variable i Rækken, sker det ved at trække variablen ud i Rækken. Dermed bliver der oprettet en variabelkant i Rækken hvor den tilføjede variabel ligger. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 5

7 Variablen ligger nu i kanten Variable 2 i Rækken Tilføjelse af flere variable til eksisterende variabelkant Tilføjelse af ekstra variabel til eksisterende variabelkant gøres ved at trække variablen til den eksisterende variabelkant. Når kanten Variable bliver markeret sort slippes variablen. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 6

8 Variablen Reg0. regioner ligger nu ved siden af den tidligere tilføjede variabel Køn Variablen ligger nu i kanten Variable i Kolonnen Opbygning af tabeller i GallupPC Side 7

9 Opbygning af krydstabel Åbn pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny krydstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen Krydstabel i den fremkomne dialogboks. Herved fremkommer følgende skærmbillede: Kolonne Række Nøgletalskant Indsæt variable i kolonnen Træk variablen(e) over i kolonnen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man indsættes variable i kolonnen, ved at klikke på ikonet Tilføj variabelkant til Kolonne. I dialogboksen Vælg variable til variabelkant markeres den eller de variable, der ønskes, og der trykkes OK. Herved er variablen(e) indsat i kolonnen. Indsæt variable i rækken Træk variablen(e) ned i rækken ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan rækkens variabel vælges ved at klikke på ikonet Tilføj variabelkant til Række, og på samme måde som ovenfor beskrevet, markeres den eller de variable, som ønskes indsat i rækken. Beregn Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn eller ved at trykke F9. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 8

10 Redigering af variable Såfremt man ønsker at tilføje variable til samme variabelkant som de valgte variable i enten kolonne eller række, sker det ved at variablen trækkes over i det blå felt Variabelkant i kolonnen eller rækken ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man dobbeltklikke i det blå felt Variabelkant i kolonnen eller rækken, hvorved dialogboksen Variabelkant aktiveres. Tryk på ikonet Slet for at slette en markeret variabel. Tilføj variable for at tilføje flere variable eller på ikonet Nøgletals- og variabelkanter kan flyttes ved at klikke på den blå variabel-/nøgletalskant, man ønsker at flytte, og holde venstre musetast nede, mens man flytter kanten til det ønskede sted. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal kan enten gøres ved at dobbeltklikke på et nøgletal i en eksisterende tabel eller ved at klikke på det blå felt Nøgletalskant eller via ikonet Rediger nøgletalskant. Dialogboksen Nøgletalskant aktiveres. Her er det muligt at afkrydse de nøgletal, der ønskes vist i tabellen. Gem krydstabel En krydstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer og angiv navn og placering for den pågældende krydstabel. Bemærk Hver gang ikonerne Tilføj variabelkant til Række/Kolonne samt Tilføj variabelkant til 3. dimension benyttes, indsættes en ny variabelkant/dimension. Det er i princippet muligt at arbejde med alle de dimensioner, som man ønsker, men det anbefales, at man ikke arbejder med mere end 3 dimensioner for overskuelighedens skyld. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 9

11 Opbygning af dækningstabel Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny dækningstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen Dækningstabel i den fremkomne dialogboks. Herved fremkommer følgende skærmbillede: Kolonne Række Nøgletalskant Mediekant Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at medierne trækkes direkte ned i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan medierne indsættes ved at klikke på ikonet Tilføj for at aktivere dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medier og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier. Klik på Udfør for at føre medierne over i dækningstabellen. Indsæt variable Når der skal indsættes variable i dækningstabellen, sker det præcis som i krydstabellen. Tilføj variable ved at trække dem over i hhv. kolonnen eller rækken ved hjælpe af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje variable ved klik på ikonet Tilføj variabelkant til Kolonne eller ikonet Tilføj variabelkant til Række for at aktivere dialogboksen Vælg variable til variabelkant. Den eller de variable, der ønskes, markeres, og der trykkes på OK, hvorved variablen(e) indsættes. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 10

12 Redigering af medier Skal der indsættes flere medier i dækningstabellen, sker det ved at mediet trækkes over i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Skal der foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende medier, kan man dobbeltklikke på det blå felt Medie eller direkte på det ønskede medie i tabellen, hvorved dialogboksen Mediekant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj indrykninger for at tilføje flere medier eller på ikonet Tilføj plan for at tilføje en plan til dækningstabellen. Skal et medie slettes, sker det ved at markere det pågældende medie og trykke på ikonet Slet. Redigering af variable Såfremt man ønsker at tilføje variable på samme niveau som de valgte variable i kolonne/række, sker det ved at variablen trækkes over i den blå Variabelkant i kolonnen/rækken ved hjælp af Drag and Drop. Skal der foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende variable, sker det ved at dobbeltklikke på det blå felt Variable i kolonnen/rækken, hvorved dialogboksen Variabelkant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj variable for at tilføje flere variable eller på ikonet Slet for at slette en markeret variabel. Bemærk: Nøgletals-, variabel- og mediekanter kan flyttes ved at klikke på det blå felt og holde venstre musetast nede, mens man flytter kanten til det ønskede sted. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal sker ved at dobbeltklikke på det blå felt Nøgletal eller via ikonet Rediger nøgletalskant, hvorved dialogboksen Nøgletalskant aktiveres. Her er det muligt at afkrydse de nøgletal, der ønskes vist i tabellen. Gem dækningstabel En dækningstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer og angiv navn og placering for den pågældende dækningstabel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 11

13 Opbygning af medievurdering Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny medievurdering ved at klikke på ikonet Ny og vælg Medievurdering i den fremkomne dialogboks, følg herefter dialogboksene eller klik finish, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Tilføjelse af medier Når der skal indsættes et eller flere medier, sker det ved at trække medierne direkte ind i medievurderingen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medier, og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og klikke på Udfør for at føre medierne over i Medievurderingen. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 12

14 Redigering af medier Markér det eller de medier, der skal redigeres, og klik på ikonet Rediger, hvorved dialogboksen Rediger medier fremkommer. Her er det muligt at ændre attributterne for medierne. Sletning af medier Slet, hvorved det eller de pågældende me- Markér det eller de medier, der skal slettes og klik på ikonet dier slettes fra medievurderingen. Sortering i medievurderingen Tryk på den nøgletals- eller attributtitel, som tabellen skal sorteres efter. Tabellen sorteres herefter i stigende eller faldende rækkefølge. Ved et ekstra klik vendes sorteringen. Redigering af nøgletal og attributter Redigering af nøgletal sker ved at klikke på ikonet Egenskaber, hvorved dialogboksen Egenskaber for medievurdering aktiveres. Under fanen Nøgletal kan de nøgletal, der ønskes vist i rapporten, afkrydses. Tilsvarende kan de attributter, der ønskes vist i rapporten, afkrydses under fanen Attributter. Gem medievurdering En medievurdering gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer og angiv navn og placering for den pågældende medievurdering. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 13

15 Opbygning af en medieplanvurdering Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny medieplanvurdering. En medieplanvurdering åbnes ved at klikke på ikonet Ny. Medieplanvurderingen kan vælges i den fremkomne dialogboks, følg herefter dialogboksene eller klik finish, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at trække medierne direkte ind i medieplanvurderingen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medier og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og klikke på Udfør for at føre medierne over i medieplanvurderingen. Opbygning og tilføjelse af mediaplaner Der gøres automatisk plads til en mediaplan (plan 1). Skal der analyseres på flere planer, kan disse tilføjes ved at klikke på ikonet Tilføj plan. Når mediaplanen(-erne) skal have tilføjet indrykninger, sker det ved at markere den aktuelle celle og indtaste det ønskede antal indrykninger. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 14

16 Forskellige medieattributter for de enkelte planer De medieattributter, der vælges under trin 2 ved Tilføjelse af medier i Medieplanvurderingen, vil være gældende for alle planerne. Skal en eller flere af planerne i Medieplanvurderingen have andre medieattributter, kan dette ændres ved at gå under fanen for den enkelte plan, f.eks. Plan1. Her kan der ændres på attributterne for den pågældende plan i det øverste vindue til venstre. Redigering af plannavn De enkelte planer i medieplanvurderingen kaldes automatisk Plan1, Plan2 osv. Ønskes et andet navn til en plan, kan dette ændres ved at dobbeltklikke på eksempelvis Plan 1 i medieplanvurderingen og indtaste det ønskede navn. Redigering af medier Skal der lægges flere medier ind, gøres det som beskrevet i afsnittet Tilføjelse af medier. Skal et eller flere medier slettes fra medieplanvurderingen, sker det ved at markere det eller de pågældende medier i planen og trykke på ikonet Slet. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal sker ved at klikke på ikonet Egenskaber, hvorved dialogboksen Egenskaber aktiveres. Under fanen Nøgletal kan de nøgletal, der ønskes vist i rapporten, afkrydses. Gem medieplanvurdering En medieplanvurdering gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer, og angiv navn og placering for den pågældende medieplanvurdering. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 15

17 Opbygning af en akkumuleringstabel Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny akkumuleringstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælge Akkumuleringstabel i den fremkomne dialogboks, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Akkumuleringskant Nøgletalskant Mediekant Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at trække medierne direkte ind i akkumuleringstabellen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medie og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og klikke på Udfør for at føre medierne over i akkumuleringstabellen. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Redigering af medier Skal der indsættes flere medier i akkumuleringstabellen, sker det ved at mediet trækkes over i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 16

18 Skal der foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende medier, kan man dobbeltklikke på det blå felt, der hedder Medie, hvorved dialogboksen Mediekant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj indrykninger for at tilføje flere medier. Skal et medie slettes, sker det ved at markere det pågældende medie og trykke på ikonet Slet. Redigering af akkumuleringskanten Skal antallet af indrykninger, der vises i akkumuleringskanten, ændres, sker det ved at dobbeltklikke på det blå felt, der hedder Akk., hvorved dialogboksen Akkumuleringskant aktiveres. Skriv det antal indrykninger, som skal vises i akkumuleringstabellen og tryk OK. Skal dette gemmes som standard, afkrydses feltet Gem som standard. Gem akkumuleringstabel En akkumuleringstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer, og angiv navn og placering for den pågældende akkumuleringstabel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 17

19 Opbygning af en dobbeltdækningstabel Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny dobbeltdækningstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælge Dobbeltdækningstabel i den fremkomne dialogboks, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Mediekant Nøgletalskant Mediekant Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at medierne trækkes direkte ned/op i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medie og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og at klikke på Udfør for at føre medierne over i dobbeltdækningstabellen. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Redigering af medier Skal der indsættes flere medier i dækningstabellen eller foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende medier, sker det ved at dobbeltklikke på det blå felt, der hedder Medie eller Medie:2, hvorved Opbygning af tabeller i GallupPC Side 18

20 dialogboksen Mediekant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj indrykninger for at tilføje flere medier eller på ikonet Tilføj plan for at tilføje en plan til dækningstabellen. Skal et medie slettes, sker det ved at markere det pågældende medie og trykke på ikonet Slet. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal sker ved at dobbeltklikke på det blå felt Nøgletal eller via ikonet Rediger nøgletalskant, hvorved dialogboksen Nøgletalskant aktiveres. Her er det muligt at afkrydse de nøgletal, der ønskes vist i tabellen. Gem dobbeltdækningstabellen En dobbeltdækningstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer, og angiv navn og placering for den pågældende dobbeltdækningstabel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 19

21 Opbygning af markedsinformation Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny markedsinformation ved at klikke på ikonet Ny og vælge Markedsinformation i den fremkomne dialogboks, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Opbygning af primær- og referencemålgruppe Opbygning af primær- og referencemålgrupper sker ved at vælge Setup under menuen Rediger. Herved aktiveres dialogboksen Markedsinformation Setup, og der vælges Gennemse under Primær målgruppe for at definere denne. Målgruppen opbygges som i de øvrige analyser i GallupPC (se afsnittet om målgrupper, side 21). Tryk på Opbyg for at indlægge mediefilteret. Omdøb Plan 1 til det eller de medier, der skal opbygges. Gå til næste trin og vælg medier. Det gøres på samme måde som i de øvrige medietabeller. Opbygningen af referencemålgruppen sker på tilsvarende måde. Udvælgelse af analysevariable Analysevariable udvælges ved at vælge Setup under menuen Rediger. Gå til fanen Analyser variable og indrykninger og tryk på ikonet Numeriske variable og derefter på ikonet Ny gruppe, hvorved dialogboksen Rediger analysegruppe fremkommer. Tryk på ikonet Ny for at aktivere dialogboksen Variable, hvor det er muligt at udvælge de variable, der skal analyseres. Afkryds hvad der skal sorteres og undertrykkes efter i dialogboksen Rediger analysegruppe og tryk OK. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 20

22 Udvælgelse af medier Medier udvælges ligesom analysevariable ved at vælge Setup under menuen Rediger. Gå til fanen Analyser variable og indrykninger. Tryk på ikonet Indrykninger og derefter på ikonet Ny gruppe, hvorved dialogboksen Rediger analysegruppe fremkommer. Tryk på ikonet Ny for at aktivere dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2), hvor det er muligt at udvælge de medier, der skal analyseres. Afkryds hvad der skal sorteres og undertrykkes efter i dialogboksen Rediger analysegruppe og tryk OK. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Redigering af analysevariable og medier For at redigere analysevariable eller medier vælges Setup under menuen Rediger. Gå til fanen Analyser variable og indrykninger og marker den analysegruppe, der skal redigeres og tryk på ikonet Rediger gruppe. Herved fremkommer dialogboksen Rediger analysevariable, hvor det er muligt at slette variable eller medier i gruppen ved at markere dem og trykke på ikonet Slet. For at indsætte nye medier eller variable skal der trykkes på ikonet pågældende gruppe. Ny. Derefter kan medier eller variable indsættes i den Opbygning af tabeller i GallupPC Side 21

23 Opbygning af målgrupper i GallupPC Opbygning af målgrupper sker ved at trykke på ikonet Målgruppe, hvorved dialogboksen Målgruppe aktiveres. Klik på Vælg ud for Målgruppe for at definere eller hente en tidligere defineret målgruppe. Herved fremkommer dialogboksen Variable med en oversigt over de eksisterende målgrupper defineret under den valgte undersøgelse. Marker den mappe, hvori målgruppen skal gemmes, eller opret ny mappe, og tryk på ikonet Ny variabel. Derved aktiveres dialogboksen Brugervariable. Målgruppe titel Her er det muligt at angive en titel på målgruppen. For at definere målgruppen tryk på ikonet af udtryk, hvorved dialogboksen Definition af udtryk fremkommer: Definition Vælg Variabelsvar Målgruppen defineres ved at markere den eller de variabelsvar, der skal indgå i målgruppen og trykke på ikonet Vælg. Ved definition af målgrupper med variabelsvar fra flere forskellige variable, adskilles disse af enten OR eller AND (se Eksempel med OR s. 22). Når målgruppens udtryk er komplet, trykkes OK og nu kan målgruppen vælges som andre prædefinerede variable. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 22

24 Eksempel med OR Såfremt der benyttes udtrykkene AND og OR i kombination med hinanden, er det vigtigt at sætte parentes omkring hele OR udtrykket. Et eksempel kunne være en målgruppe, som indeholder kombinationen "Personer år som går i biograf eller teater". Sættes der i dette tilfælde ikke parentes omkring biograf og teater vil variablen indeholde personer, der er år og går i biografen samt alle personer, der går i teatret (men altså ikke er begrænset til år). Da vi ønsker at målgruppen kun skal indeholde årige der enten går i biograf eller teater bør det se således ud: AND (biograf OR teater). Opbygningen af målgruppen ville i det forkerte tilfælde se således ud: AND biograf OR teater. Opbygning af egenvariabel med flere svar til kryds- eller dækningstabel Opbygning af en egenvariabel med flere svar sker ved at trykke på ikonet Tilføj variabelkant til Række eller Tilføj variabelkant til Kolonne afhængig af, hvor egenvariablen ønskes placeret. Marker den mappe, hvori den nye variabel ønskes placeret, og tryk herefter på ikonet Ny variabel. Titlen på egenvariablen angives, og der trykkes på ikonet Tilføj svar det antal gange, der svarer til antallet af svarmuligheder. Markér et svar og tryk på ikonet Definition af udtryk for at definere svaret. Målgruppe titel Definition af udtryk Opbygning af tabeller i GallupPC Side 23

25 Vælg Variabelsvar Vælg den ønskede variabel, og indsæt det relevante svar i udtrykket ved at trykke på ikonet Vælg. Skriv eller tryk på ikonerne NOT, AND, OR m.m. alt afhængig af variablens ønskede definition. På tilsvarende måde defineres de øvrige svarmuligheder for den ønskede egenvariabel. Herefter accepteres definition af udtryk ved at trykke OK, og man returnerer til dialogboksen Brugervariabel. Såfremt der benyttes udtrykkene AND og OR i kombination med hinanden, er det vigtigt at sætte parentes omkring hele OR udtrykket se Eksempel med OR s. 22. Redigering af svartitel Ved at markere en svarmulighed og trykke på ikonet Rediger svartitel er det muligt at omdøbe de enkelte svartitler. Efter at definition af svartitel og svarudtryk er fuldendt, er egenvariablen defineret og kan herefter vælges ved at trykke OK. Redigering af svartitel Herefter vil den definerede egenvariabel fremgå som et element i den valgte analysetype og kan anvendes til videre analyse. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 24

26 Opbygning af Gallup Markedskort Når der skal laves markedskort på kortvarige goder, skal krydstabellen se ud som følger: Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing (O) 1H 2009) og en ny krydstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen Krydstabel i den fremkomne dialogboks. Variablene vedrørende Brug af det pågældende mærke vælges og placeres i rækken. En anden vilkårlig variabel placeres i kolonnen. Bemærk at markedskort kun kan laves i de 3 mærke kort baser (O), (L) og (Gu). Nøgletalskanten skal være placeret i den 3. dimension, og nøgletallet Opregnet000 vælges. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Marker hele tabellen, tryk på ikonet Kopier for derefter at åbne Gallup Markedskort. Herved indsættes markedskortet automatisk. Såfremt kortet ikke indsættes automatisk, klikkes der på Sæt ind. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 25

27 Opbygning af tabeller i GallupPC Side 26

28 Opbygning af X-Y graf I denne analysetype kan du positionere variable/mærker og medier i forhold til Kompas, pris/kvalitets eller service/troværdigheds variablene. (Bemærk at Service/Troværdigheds variablene kun findes i mærke lang basen (R)). Derudover kan du positionere variable og medier på X og Y akser, som du selv definerer på baggrund af de numeriske variable. X-Y graf på Pris og Kvalitet Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing/Mærke lang (R) 1H 2009) og en ny X- Y graf ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen X-Y graf i den fremkomne dialogboks. Bemærk at X-Y graf på pris og kvalitet kun kan laves i de 3 mærke lang baser (B), (G) og (R). Herefter vælger du evt. en målgruppe Klik på Næste. Vælg dernæst hvilken type graf du ønsker at generere f.eks. Pris/Kvalitet og klik på Næste. Vælg herefter, via knappen Tilføj variable, hvilke nedbrydninger du ønsker at se pris/kvalitet variablene fordelt på, og klik på Næste. Vælg de mærker der skal udarbejdes en X-Y graf på ved at klikke på Tilføj. Vælg hele mappen eller enkelte mærker. Klik på Næste for evt. at redigere i akser/titler eller klik på Finish for at afslutte. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 27

29 Fanebladene: Visning1, Visning2, Nedbrydninger og Mærker Fanebladet Visning1: Fanebladet Visning1 viser mærkerne positioneret i forhold til pris og kvalitet for alle personer. Klik på drop down listen øverst til venstre for at skifte til en af de valgte nedbrydninger. Fanebladet Visning2: Fanebladet Visning2 viser alle personer, mænd og kvinder positioneret i forhold til mærkerne. Klik på drop down listen øverst til venstre for at skifte til et af de valgte mærker. Fanebladene Nedbrydninger/Mærker: I fanebladende Nedbrydninger eller Mærker kan du skjule nedbrydninger/ mærker i X-Y grafen ved at klikke med musen i afkrydsningsfeltet ud for nedbrydningen/mærket. Kopiering til f.eks. PowerPoint/Excel Zoom evt. ind på det område, som du ønsker at kopiere til PowerPoint/Excel. Klik herefter på Kopier ikonet og åbn PowerPoint/Excel. I menuen Rediger vælges Indsæt Speciel; Vælg herefter Billede (Windows metafil). Kortet kan nu ses i PowerPoint/Excel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 28

30 Opbygning af Gallup Kompas Når der skal udarbejdes kompas på variable eller medier, skal krydstabellen/dækningstabellen se ud som følger: Krydstabel Dækningstabel Opbygning af tabeller i GallupPC Side 29

31 Nøgletalskanten placeres i rækken til højre for livsstilsvariablen. Som nøgletal vælges: Krydstabel: Opregnet000, Stikprøve og Lodret% Dækningstabel: Dæk000, Stikprøve og StrukDæk% lodret Kompassegmenterne lægges ind i rækken, og det medie eller den variabel, der skal udarbejdes kompas på lægges i kolonnen. Marker hele tabellen og tryk på ikonet kompas kortet automatisk. Kopier for derefter at åbne Gallup Kompas. Herved indsættes Opbygning af tabeller i GallupPC Side 30

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere