Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX"

Transkript

1 Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003

2 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer af Lowrance/Eagle familiens højkvalitets ekkolodder. Dette instrument er nemt at betjene ud fra menuer og skærmknapper. Instrumenterne kan også vise temperaturen i overfladevandet. Specifikationer X47 & X47EX: Dimensioner: Strøm: Strømforbrug: Sendefrekvens: Sendestyrke: Display: Sprog: X47: 14,7 cm høj 10,8 cm bred 6,6 cm dyb X47EX: 13.8 cm høj cm bred cm dyb vdc 110 ma uden lys 250 ma med lys 200 khz 800 watt (peak-to-peak) 100 watt (RMS) 168 (H) X 160 (B) Supertwist LCD Engelsk Cuda 128 & 128 bærbar: Dimensioner: 14,7 cm høj 10,8 cm bred 6,6 cm dyb Strøm: vdc Strømforbrug: 110 ma uden lys 250 ma med lys Sendefrekvens: 200 khz Sendestyrke: 800 watt (peak-to-peak) 100 watt (RMS) Display: 128 (H) X 65 (B) Supertwist LCD Sprog: Engelsk Cuda 168 & 168EX: Dimensioner: Cuda 168:14,7 cm høj 10,8 cm bred 6,6 cm dyb Cuda 168EX: 13.8 cm høj cm bred cm dyb Strøm: vdc Strømforbrug: 110 ma uden lys 250 ma med lys Sendefrekvens: 200 khz Sendestyrke: 800 watt (peak-to-peak) 100 watt (RMS) Display: 168 (H) X 132 (B) Supertwist LCD Sprog: Engelsk 2

3 Vigtigt om temperaturforhold: Opbevaringstemperaturen for instrumentet er minus 20 til plus 75 grader Celsius. Hvis instrumentet opbevares under koldere eller varmere temperaturer end dette interval, kan der opstå skade på displayets LCD krystaller, og sådanne skader vil ikke være omfattet af garantien. Placering Generelt...4 Indenbords montering eller... hæk montering...4 Tilkobling af strøm Bøjlemontering....9 Tastaturet PWR/CLEAR MENU FWD/MENU REV Op og ned pilene Skærmen - generelt...13 Hukommelse Menuer Range Automatisk (Dybdeskala)...14 Zoom Øvre og nedre grænser for dybdeskala...14 Sensitivitet (følsomhed) Grayline (grålinie)...16 FISH I.D. (Fiskesymboler)...17 FishTrack (fiskedybder) Chart Speed Indhold Installation af transducer Installation af ekkolod Betjening af ekkoloddet Samling og montering af transducer...5 Indenbords montering...7 Indenbords installation Snaplås montering Bærbar model Noise Reject (Støjfilter)...19 Alarmer Fiskealarmen Dybdealarmer Lavtvandsalarm Dybtvandsalarm Lyset på skærmen Skærmkontrast Dybdemål Genindstilling til fabriksindstillinger...1 System Info Simulatoren Dybde og temperatur udlæsning (Store tal).21 I tilfælde af problemer med ekkoloddet

4 Placering og installation af transducer Til disse ekkolodder medfølger en transducer til hækmontering. Monteringsbeslaget er lavet så transduceren nemt kan slå op i beslaget, såfremt den rammer noget. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Transduceren kan også, såfremt det er en glasfiberbåd, limes fast indeni båden. Læs denne vejledning omhyggeligt før installationen påbegyndes. Bestem hvilken montering, der egner sig bedst til båden. Vær meget omhyggelig ved montering indeni skroget, da det ikke kan gøres om når epoxy limen først er størknet. Husk at placering af transduceren er det mest kritiske ved ekkolodinstallation. Placering Generelt 1.Transduceren skal placeres et sted hvor vand flowet er homogent, dvs. uden luftbobler og turbulens. Hvis transduceren skal monteres indenbords dvs. på indersiden af skroget, skal ydersiden, altid være i vandet. Hvis transduceren ikke sidder et sted med konstant vandflow og uden forstyrrelser, ses interferens på skærmen i form af tilfældige linier eller prikker når båden bevæger sig. 2. Transduceren bør placeres vandret så lydbølgerne går lodret ned. 3. Hvis transduceren monteres på hækken, så vær sikker på at den ikke er i vejen for traileren eller udsat ved søsætning. Husk også at holde en afstand til skruen på omkring 30 cm for at undgå støj. Vælg helst et sted så langt nede i vandet som muligt. 4. Hvis det er muligt, føres transducerkablet udenom andre ledninger. Al elektrisk støj fra ledninger kan ses på ekkoloddet. Indenbords montering eller hækmontering Typisk vil en indenbords montering give et meget fint billede ved høj fart, og et nogenlunde resultat i dybden. Tilmed er den beskyttet mod slag fra sten og ting, der flyder i vandet, og den kan ikke slås af under søsætning. 4

5 Imidlertid er der visse ulemper ved en indenbords montering. For det første mister man noget signal fordi ekkoet skal igennem (og tilbage) skroget. Selv på de bedst egnede skrog vil der være et tab. Dette skyldes skrogets konstruktion. For det andet kan transducerens vinkel ikke justeres. Dette kan være et problem i de skrog, hvor der er en stor forskel på bådens vinkel i fart og når den ligger stille. Følg vejledningen herunder for at afgøre om en indenbords montering er en god ide. Samling og montering af transducer Den bedste måde at installere denne transducer, er ved at samle delene først, uden at stramme skruerne, og holde beslaget fast på hækken, for at undersøge om transduceren kan indstilles vandret. 1. Pres de to små plastskiver ( tandhjul ) ind i siderne på beslaget som vist på tegningen. Bemærk de små bogstaver der er indstøbt i dem. Placer hvert beslag så prikken på beslaget står udfor A. (Se tegning.) Denne position sætter transduceren vandret på en hæk med 14 hældning. De fleste hække har sådan en hældning. 2. Skub transduceren ind imellem de to skiver. Skyd bolten midlertidigt igennem transducerbeslaget og hold det mod hækken. Se om den sidder vandret. Gør den det, er A -valget korrekt. Er den ikke vandret startes forfra med transduceren drejet til position B osv. 3. Når den korrekte position er fundet, samles transducer og beslag som vist på tegningen. Stram ikke bolt og møtrik endnu. 5

6 4. Hold transducer og beslag mod hækken. Transduceren skulle nu gerne være nogenlunde vandret. Bunden af beslaget skal flugte med undersiden af skroget. Beslaget må under ingen omstændigheder gå ud over kanten! Marker to borehuller på 4 mm (5/32 ),til de #10 skruer, der leveres med instrumentet. Bor hullerne. 5. Fjern transduceren fra beslaget og saml det hele igen med kablet løbende bagom (se tegningen). Sæt beslaget med transducer på hækken. Skub beslaget op eller ned så det flugter med skrogets bund. Fastgør beslaget i skroget. Juster transduceren så den er vandret. Stram bolten indtil den rører skiven, og drej derpå yderligere1/4 gang rundt. Stram ikke bolten for meget! Gør man det, kan transduceren ikke give efter og svinge op, hvis den rammer noget. 6. Før kablet op til ekkoloddet. Læg det ikke alt stramt, og buk det ikke for kraftigt. Der må gerne være lidt at give af. Husk at undgå, at kablet ligger op ad strømførende kabler. Elektriske felter fra kabler kan resultere i støj i ekkolodbilledet. Advarsel: Fastgør transducerkablet til hækken tæt på transduceren. Det er med til at sikre, at transduceren ikke slynges ind i båden, hvis den skulle rives af ved et uheld. 7. Foretag en testsejlads for at se om det fungerer som det skal. Hvis bundbil- 6

7 ledet tabes ved høj fart, eller der optræder støj på skærmen, så prøv at flytte beslaget længere ned (såfremt det er monteret højt på hækken). Ellers undersøg om andre kabler ligger så tæt, at de kan forstyrre signalet. Indenbords montering (kun for 20º transducer) En transducer der skal monteres indenbords, skal sidde et sted hvor der ikke er luftbobler i limen eller flere lag glasfiber. Forudsætningen for at transduceren kan skyde igennem skroget, er at det er homogent. Er der flere lag eller lim med luft i, vil lydbølgerne reflekteres af disse og derfor aldrig kunne virke efter hensigten. Skal transduceren monteres på et dobbeltskrog, skal der skæres igennem inderskroget, så transduceren kan placeres på indersiden af yderskroget. Transduceren kan nu limes fast på yderskroget med epoxylim. Når limen er hærdet, er skroget vandtæt og sikkert. Husk at ekkosignalet kun kan gå igennem massivt glasfiber. Luftbobler/hulrum i skrog eller lim vil reducere eller fjerne ekkosignalet. 7

8 Når den bedste indenbords placering skal findes, kan man gøre det på søen. Anker op på ca. 20 meter vand. Hæld lidt vand i bunden af båden (hvor skroget er blotlagt), eller i en plasticpose med vand. Tilslut transducer til ekkolod, tænd for loddet og hold transduceren nede i vandet fra rælingen. Juster sensitiviteten indtil et sekundært bundekko ses på skærmen. (Man skal slukke for både automatisk indstilling og ASP.) Lad herefter indstillingerne være! Dernæst, tag transduceren ud af vandet og sæt den i vandet i bunden af båden. Læg mærke til om der et mærkbart fald i sensitiviteten. Det sekundære bundekko forsvinder muligvis og bundekkoet taber sin intensitet. Flyt transduceren indtil det bedste sted findes. Hvis sensitiviteten skal øges meget for at kompensere for skroget, skal transduceren monteres udenbords i.e. på hækken. Hvis ikke, så marker det bedste sted på inderskroget og følg de næste instruktioner om fastgørelse af transducer. Indenbords installation (kun for 20º transducer) 1. Sørg for at stedet hvor transduceren skal limes fast, er helt rent, tørt og fri for rester af olie eller fedt. Slib begge flader med 100 korn sandpapir. Overfalden af skroget skal være helt plan således at hele transducerfladen er i kontakt. 2. Følg instruktionerne på epoxylimen, og mix det grundigt men langsomt, så der ikke røres luftbobler ned i det. Fordel en lille smule på transduceren som vist på tegningen, og fordel en lille smule på det slebne område af skroget. Placer transduceren i epoxylimen; drej den grundigt ned og mas den lidt rundt så alle luftbobler presses ud. Transduceren skulle gerne sidde helt plant med skroget med et minimum af epoxy imellem. Når limen er hærdet, føres kablet til instrumentet. 8

9 Installation af ekkolod Tilkobling af strøm Instrumentet bruger 12 volt. Forbind strømkablet via sikringsholderen direkte til batteriet. Strømkablet kan forbindes til en anden enhed eller terminal, men der kan opstå problemer med elektrisk interferens med denne løsning. Det er derfor bedst at bruge første løsning (se tegning). Er kablet ikke langt nok, forlænges det med en ledning af tilsvarende eller kraftigere dimension. Vigtigt! Brug ikke ekkoloddet uden en 3 amp. sikring. Såfremt det undlades bortfalder garantien ved skade. Bøjlemontering (Cuda 168EX og X47EX) Man kan montere ekkoloddet på et panel eller fra loftet, med det medfølgende bøjlebeslag. Det kan også skotmonteres. I den engelske manual er der en udførlig beskrivelse inkl. skabelon til udskæring. Der er tilmed drejefoden (se katalog). Med denne montage kan instrumentet med bøjlemontagen, drejes i alle vinkler. Med hvert montage kit følger en brugsanvisning. Monter instrumentet hvor det tydeligt ses og ikke er i vejen. Sørg for at der plads omkring det til kabler, og til at det kan vippes, når det er påkrævet. Hvis det panel det monteres på er tyndt, skal det forstærkes på indersiden med en plade. 9

10 Bor et hul i panelet til strøm- og transducerkabler. Hullet skal være mindst 3 cm i diameter, før begge kabler kan være der. Når kablerne er trukket igennem, fastgøres beslaget til panelet. Sæt instrumentet i beslaget som illustreret herover. Snaplåsmontering Cuda 128 og Cuda 168 samt Lowrance X-47 leveres med en ny montage. Den er nem og enkel at montere og det er nemt at tage ekkoloddet med sig efter brug. Bemærk de små åbninger i soklen der låser kablet fast. Ekkoloddet frigøres med et let pres på de to fingerknapper. 10

11 Bærbar model Cuda 128 leveres også i en bærbar udgave hvor det sidder på en batterikasse. Batterierne skal være D eller AA 1,5 volt. Til de bærbare modeller leveres en sugekoptransducer, der placeres på et plant sted på bådsiden. Bemærk at en sugekoptransducer nemt rives af, af vandpresset og derfor kun bør være monteret ved lav fart og derunder. 11

12 Betjening Tastaturet Tastaturet på ekkolodderne er ganske enkelt. Det består af 4 knapper. Enklere kan det næppe blive. Hver gang en knap/tast aktiveres lyder der et kort bip. PWR/CLEAR (1) Brug denne tast til at tænde/slukke for instrumentet. Den renser også skærmen for menuer og menuvalg. Bemærk: Tasten skal holdes nede i 5 sekunder for at slukke for instrumentet. MENU UP/MENU DOWN (2 & 3) Man får adgang til mange funktioner via menuer. MENU UP ruller fremad på menuen, mens en MENU DOWN bakker igennem menuerne. For at se den første menu, trykkes blot på en af MENU-tasterne. For at se de andre menuer trykkes igen på en MENU tast. Instrumentet starter automatisk på den menu, der blev besøgt sidst næste gang menufunktionen bruges. 12

13 Op og ned pilene (4) Disse pile bruges til at indstille stort set alle funktioner i instrumentet. Skærmen - generelt Lyset blinker i omkring 20 sekunder når instrumentet tændes. Menuen for baggrundslyset ses herefter på skærmen. For at tænde for lyset trykkes på oppilen. Trykker man ikke på en pil, forsvinder menuen af sig selv i løbet af få sekunder. Med PWR kan menuen fjernes omgående. Når ekkoloddet tændes ses en skærm som den til højre. Fish I.D. -funktionen er ikke slået til. Dybdeskalaen vises i højre side af skærmen. På den viste skærm er dybdeområde 0 til 80 fod og bunden er i 36,9 fods dybde. Vandtemperaturen er 34,5ºF. Hukommelse Instrumentet har en permanent hukommelse indbygget der gemmer alle brugerindstillinger, selv når strømmen afbrydes. Det behøver ikke, og bruger ikke et internt backupbatteri. Menuer Instrumentet bruger menuer når man skal have adgang til funktioner og indstillinger. Med disse kan man skræddersy det efter forholdene og ens egne præferencer. Taber man overblikket og skal rydde menuerne fra skærmen, trykkes blot på PWR/CLEAR. 13

14 Range Automatisk (Dybdeskala) Når instrumentet tændes første gang, vil det automatisk justere range (dybdeskala) og sensitivitet efter vandforholdene, og placere billedet af bunden i nederste halvdel af skærmen. Det kaldes Auto Ranging og er en del af den automatiske funktion. Man kan se bort fra denne funktion og manuelt vælge dybdeskala. Tryk på MENU indtil "RANGE" ses. Vælg Man og derefter område som vist på skærmen til højre. Brug piletasten til at vælge dybdeskala. Når det er gjort trykkes på PWR/CLEAR for at fjerne fra skærmen. Instrumentet har følgende dybdeskalaer: 10, 20, 40, 80, 160, 320, og 640 fod og tilsvarende i meter. Zoom Når der zoomes på billedet forstørres fiskesignaler (pilen på billedet) og detaljer. Hvis instrumentet kører automatisk, følger den bunden så den altid ses nederst på skærmen. Således kan man altid se detaljer og samtidig forstørre alle ekkoer der dukker op på skærmen. Instrumentet følger ikke automatisk bunden i manuel tilstand. For at anvende zoom, trykkes på MENU plus op eller ned indtil ZOOM menuen som vises på billedet til høre. Tryk på PWR/CLEAR for at rense skærmen. Når skærmen er i zoom-tilstand, vil den vise en zoom indikatorboks i øverste venstre hjørne af skærmen. Det skal minde om at billedet er forstørret. Øvre og nedre grænser for dybdeskala Udover Zoomfunktionen, der forstørrer alle ekkoer på skærmen, kan man zoome ind på en bestemt del af vandsøjlen med funktionen Øvre og Nedre grænser på Range menuen. 14

15 I mellem den øvre og nedre grænse, skal der være mindst 10 fod. Den begrænsning fungerer ikke når instrumentet kører på automatikken, og derfor skal man vælge manuel (Man) under Range Zoom. Herefter indstilles på undermenuen Zoom Size, det interval der skal vises. Det sker med Piletasterne. Man kan vælge imellem disse grænser: 0-10, 5-15, 10-20, 15-30, 20-40, 30-60, 40-80, , , , , og fod og tilsvarende i meter. Tryk på PWR/CLEAR for at fjerne menuen igen. Sensitivitet (følsomhed) Følsomheden kontrollerer instrumentets evne til at opfange ekkoer. Ved en lav følsomhed udelades meget af bundinformationerne, signaler fra fisk og andre interessante informationer. En høj følsomhed viser disse detaljer, men kan også forstyrre skærmbilledet med mange uønskede signaler ( støj og fejl-ekkoer ). Ved at eksperimentere med følsomheden, finder man det niveau, hvor bunden vises som god og solid med Grayline (grålinie) og hvor der er en smule overfladestøj. Dette giver det bedste billede. Følsomheden justeres op indtil bunden vises tydeligt, samt øges yderligere lidt hvis instrumentet er sat til Automatisk. Så er man sikker på, at det kan vise alle fiskeekkoer samt andre detaljer. Dog er der situationer, hvor det er nødvendigt at øge eller sænke følsomheden. Det sker typisk når man skal se flere detaljer og derfor øger følsomheden. Man regulerer følsomheden på samme måde, uanset om instrumentet er i automatisk tilstand eller ej. Sensitiviteten ændres ved at trykke op én af de to menuer taster indtil sensitivitetsmenuen dukker op. Hvis automatikken er slået til, trykkes ned ad på piletasten for at skifte til "Manual". Tryk herefter på MENU OP. Sensitivitets menuen ses nu som vist på billedet til højre. For at øge/sænke sensitiviteten trykkes på op/ned-pilen. På menuen ses hvor høj sensitiviteten er, dvs. hvor stor en del af signalerne der vises på skærmen. Man kan løbende se effekten på de viste ekkoer. Tryk på PWR/CLEAR for at rense skærmen for menuen. 15

16 Justering af sensitivitet Tryk på MENU indtil Sensitivity Adjustment ses. Brug piletasterne til at øge eller sænke niveauet. Tryk på PWR for at rense skærmen igen. Man kan justere sensitiviteten for både manuel og automatisk tilstand. Grayline (grålinie) Grayline lader dig skelne mellem stærke og svage ekkoer. Den tegner kun de signaler, der er stærkere end den valgte tærskel. På den måde kan man f.eks. skelne mellem blød og hård bund. Eksempelvis vil en blød, mudret eller grødedækket bund sende et svagere signal, hvilket ses med en smal grayline eller slet ingen. En hård bund sender et kraftigt signal tilbage, der tegner en bred grayline. 16

17 Hvis du har to ekkoer af samme størrelse men kun det ene har Grayline, så er dette det kraftigste. På den måde kan man lære sig at skelne f.eks. grøde over bunden fra en trærod, eller fisk fra sten. Graylinien kan justeres. Eftersom Grayline viser forskellen mellem svage og stærke ekkoer, kan en justering af følsomheden også kræve en justering af Graylinen. Graylineværdien når instrumentet tændes er velegnet til de fleste situationer, men du kan eksperimentere med instrumentet for at finde den graylineværdi, der passer bedst til dit fiskeri. Grayline justeres med MENU. Med Pileknappen justeres procenten, indtil niveauet er passende. Effekten ses omgående på skærmen. Eksperimenter med Grayline indtil billedet står bedst. FISH I.D. (Fiskesymboler) De ekkoer der markeres med et fiskesymbol, opfylder bestemt krav. Mikrocomputeren i instrumentet analyserer alle ekkoer og eliminerer f.eks. overfladestøj, springlag og andre uønskede signaler. I de fleste tilfælde er de resterende signaler fisk. Fiskesymbolfunktionen placerer derfor fisk på skærmen i stedet for ekkoer. Der er adskillige størrelser på fiskesymbolerne. Størrelserne bruges til at vurdere størrelsen af de forskellige ekkoer. Dvs. når instrumentet viser et lille fiskesymbol, viser det en lille fisk osv. Mikrocomputeren er avanceret, men den kan blive narret. Den kan f.eks. ikke skelne fisk fra objekter nede i vandet, store luftbobler, andre havdyr. F.eks. er 17

18 grene på et sunket træ, noget af det sværeste at skelne fra fisk. Det hænder derfor at man ser fiskesymboler på skærmen, når der i virkeligheden ingen fisk er. Praktisk erfaring vil efterhånden lære brugerne at skelne ekkoerne og bruge fiskesymboludlæsningen korrekt. Default for fiskesymbolfunktionen er OFF. Man tænder for fiskesymbolerne ved at trykke på MENU Up eller Down indtil Fish I.D. menuen dukker op. Fremhæv enten ON eller OFF med piletasterne. Alle de ekkoer instrumentet opfatter som fiskeekkoer, vises herefter som fisk. FishTrack (fiskedybder) Fiskedybdefunktionen, viser i hvilken dybde fiskeekkoet kommer fra (pilen), så man véd i hvilken dybde man skal fiske. Funktionen tændes automatisk når Fish I.D. tændes første gang. Funktionen tændes/slukkes på Fish ID menuen under Track On. Vælg On eller Off med pilene. 18

19 Chart Speed Den hastighed billedet kører over skærmen med, kaldes for Scroll Speed. Den kan justeres ved at trykke på MENU indtil Chart Speed menuen ses. Skærmhastigheden øges/sænkes med pil op/ned. Når instrumentet tændes, er hastigheden maksimal. Skal billedet fryses/ekkoloddet stoppes, så tryk på MENU og vælge Chart Scroll menuen. Herefter trykkes på ned indtil Min.. Billedet fryser og "STOP" ses øverst på skærmen. Kort startes igen med et tryk på op-pilen. Noise Reject (Støjfilter) & ASP (Advanced Signal Processing) Noise Reject systemet, er et støjfilter, der overvåger alle ekkoer og bestemmer hvilke der er støj, og dermed kan udelukkes. Det betyder at ægte ekkoer vises på skærmen med et minimum af fnidder. Funktionen er nyttig når der ikke er tid til at finindstille sensitiviteten og andre indstillinger. Som udgangspunkt er Noise Reject sat til medium. Man ændrer indstilling, på menuen med op/ned pilene. Afslut med PWR/CLEAR for at rense skærmen. Alarmer Fiskealarmen Fiskealarmen advarer hver gang et ekko med fiskeform dukker op på skærmen. Fiskealarmen slås til ved at bladre i menuer med MENU indtil "FISH ALARM" dukker op. Vælg derpå ON/OFF med piletasten. 19

20 Dybdealarmer Dybdealarmerne aktiveres, når dybden bliver mindre end Shallow Alarm (lavt vandsalarm) er stillet til, eller større end Deep Alarm (dybt vandsalarm) er stillet til. Hvis Shallow Alarm f.eks. sættes til 10 fod vil alarmen advare, når der bliver mindre end 10 fod dybt. Den vil blive ved med at advare, indtil der igen er mere end 10 fod til bunden. Deep Alarm virker lige modsat, den advare hvis dybden overstiger den valgte værdi. Begge alarmer virker kun på det digitale bundsignal. Derved undgås at andre ekkoer aktiverer alarmerne. Slås den digitale dybde fra, fungerer disse alarmer ikke. Alarmerne kan i øvrigt bruges samtidigt eller hver for sig. Begge alarmer indstilles på samme måde, dog fra hver sin menu. Lavtvandsalarm Indstilling af lavtvandsalarmen sker ved at trykke på menu indtil "SHALLOW ALARM" dukker op. Indstil med piletasten. Tryk på op-pilen for at slukke for alarmens advarsels tone, indtil den udløses igen. Man slukker for alarmen, ved at trykke på MENU indtil menuen dukker op. Her vælges OFF med piletasten. Dybtvandsalarm Dybtvandsalarmen indstilles på samme måde som ovenfor. Lyset på skærmen Baggrundlyset/lyset på skærmen, reguleres med menuen Back Light og piletasterne. Skærmkontrast Man kan justere skærmens kontrast efter det forhåndværende lys, og efter hvilken vinkel man ser på den fra. Tryk på en menu tast indtil Disp Contrl ses. Indstil med piletasten. Skærmen opdateres løbende. Fjern menuen igen med PWR/CLEAR. 20

21 Dybdemål Dybden kan vises i fod, favne eller meter. Tryk på menu indtil Units ses og vælg med piletasten. Fjern menuen igen med PWR/CLEAR. Genindstilllng til fabriksindstillinger Denne procedure bruges når man ønsker at instrumentet skal have fabriksindstillingerne igen, dvs. som ved levering. Sluk for instrumentet. Tryk på og hold Ned pilen og menu Down knappen nede på samme tid mens der trykkes på PWR. Slip tasterne mens instrumentet starter op og alle indstillinger er igen som da det forlod fabrikken.. System Info For at vise system info, vælges Unit Type. Fjern menuen igen med PWR/ CLEAR. Simulatoren Instrumentet er forsynet med en simulator, så man kan prøve alle dets funktioner uden at skulle på vandet. Når simulatoren kører ses en advarsel. Simulatoren startes ved at vælge Sonar Sim og vælge On (Off) med piletasterne. Dybde og temperatur udlæsning Størrelsen på de cifre der viser disse udlæsninger, kan ændres individuelt til medium eller large. For at ændre disse, trykkes på en MENU tast indtil "Depth Size" eller Temp Size ses. Brug en menutast til at finde den aktuelle undermenu og vælg med piletasten. Fjern menuen igen med PWR/CLEAR. 21

22 I tilfælde af problemer med ekkoloddet Hvis instrumentet ikke fungerer, eller hvis der er brug for teknisk assistance, prøv nedenstående guide først, før forhandler eller importør kontaktes. Det er meget muligt problemet kan afhjælpes på stedet. Instrumentet tænder ikke: 1. Kontroller strømkablet, både kontakter og ledning. 2. Kontroller at strømkablet er forbundet korrekt. Den røde skal være tilsluttet positiv og sort til negativ. 3. Kontroller sikringen. 4. Mål spændingen på batteriet til ekkoloddet. Den skal være mindst 11 volt. Hvis ikke, er forbindelsen for dårlig eller batteriet skal oplades. Instrumentet fryser, låser eller fungerer uregelmæssigt: 1. Elektrisk støj fra en motor, elmotor eller anden del kan forstyrre instrumentet. Leder man kablerne til ekkoloddet en anden vej, er det muligt det hjælper. Før ekkoloddets strømkabel direkte fra batteriet i stedet for via en sikringssblok, eller undgå det deler strøm med andre instrumenter inkl. tændingen (det er generelt et godt råd). 2. Kontroller at transducerkablet ikke er beskadiget. 3. Kontroller både transducer og strømstikkene, og at de sidder ordentlig monteret. Svagt bundekko, fejl i digitale udlæsninger, eller ingen fiskeekkoer: 1. Kontroller at transduceren vender lodret ned (se tegning). Rens overfla den på transduceren. Olie, snavs og brændstof kan danne en film på transduceren der forringer ydelsen. Hvis transduceren er monteret indenbords, kan den kun skyde igennem et lag glasfiber, og skal være monteret solidt (uden luftrum/-bobler) til skroget. Brug ikke RTV silikone lim eller Marinetex. 22

23 2. Elektrisk støj fra bådens motor kan forstyrre ekkoloddet. Det medfører at ekkoloddet automatisk øger støjfilteret med det uundgåelige resultat, at færre og færre signaler vises på skærmen, inkl. fiskeekkoer. 3. Der er muligvis dybere end ekkoloddet kan klare. Hvis ekkoloddet ikke kan finde bunden mens automatikken er sat til, vil tallene på s k æ r men blinke. Muligvis ændrer det dybdeskalaen til grænser der l a n g t overstiger farvan- det. Hvis det sker så går over i manuel indstil ling, og skifte dybdeområde til et realistisk område, og øg følsom heden. Når man når lavere vand skulle bunden tegnes igen. 4. Kontroller at batteriets spænding er ok. Hvis det falder, falder også instrumentets ydeevne. Bundekkoer forsvinder ved høj fart, eller bundekkoerne er usikre, eller svage bundekkoer mens båden bevæger sig. 1. Transduceren sidder måske i turbulent vand. Den skal monteres i en ren vandstrøm uden bobler for at den kan fungere ved alle hastigheder. Det tekniske udtryk for denne fejl er Cavitation 2. Elektrisk støj fra bådens motor kan forstyrre ekkoloddet, hvorved det automatisk øger støjfiltret og fjerne svagere ekkoer. Afhjælp problemet ved at flytte ekkoloddets kabler væk fra bådens kabler. Ingen fiskebuer når Fish ID (fiskesymboler) er slået fra: 1. Kontroller at transduceren peger nedad (se tegning). Det forudsager de fleste tilfælde hvor fiskebuer ikke ses. 2. Følsomheden er muligvis ikke høj nok. Når følsomheden er for lav vises kun de fisk der er lige under båden, og ikke fisk længere ude i keglen (se tegning). 3. Brug zoomfunktioen. Det er meget lettere at vise fiskebuer når der er zoomet ind på det område hvor de står. Ved store dybder og mindre fisk, siger det sig selv at ekkoeren er små i forhold til hele billedet. 4. Båden skal bevæge sig med lav trollingfart for at fiskebuerne kan ses. Hvis båden ligger stille ses fiskene som lige vandrette linier 23

24 24 Dansk importør: FairPoint A/S Hejrevang 21F 3450 Allerød Tlf:

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom rigtigt i dybden med EKKOLODDET

Kom rigtigt i dybden med EKKOLODDET fiske-feber_08-2005 14/11/05 1:02 Side 40 Kom rigtigt i dybden med EKKOLODDET TEKST: JENS BURSELL FOTO: JENS BURSELL & THOMAS SØBIRK fiske-feber_08-2005 14/11/05 1:09 Side 41 Vi kender det alle. Ekkoloddet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere