Manual til Elegant DK190

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til Elegant DK190"

Transkript

1 Manual til Elegant DK190

2 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug Programering af alarmen Indtastning af egen PIN- kode Indtastning af egen Bruger- kode Indstilling af tid & dato Indtastning af telefonnumre Indstilling af SMS-nummer Optag AlarmBesk Indstilling af udgangstid og indgangstid Indstil sirene Indstil Tone Indstil RingOpk Indkod & Slet sensorer Indstille zoner Send Data Ny Bruger-Kode Ny PIN-Kode Nulstil

3 Auto Til/Fra Temp. Kontrol Hurtig Ring Tilslutte og afbryde alarmen Tilslut alarmen via keyboardet Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS Tilslutning/afbrydelse ved opringning Tilslutning/afbrydelse med app til smartphone Opkaldskæde Backup batteri i alarmen Brug alarmen som telefon Kendte problemer Bevægelsessensoren er strømbesparende Dørmagneterne virker ikke Jeg har sat indgangstid / alarm forsinkelse, men det virker ikke Sensoren lyser hele tiden

4 Forord Tak fordi du valgte en af Miracas Elegant DK190 alarmer. En GSM alarm er et højteknologisk produkt. For at du kan anvende og betjene alarmen bedst muligt bør du læse nærværende vejledning omhyggeligt før du tager alarmen i brug. Vi håber du bliver glad for din nye alarm. Skulle du have spørgsmål kan du altid kontakte os på Med venlig hilsen Miraca 4

5 Alarmens generelle opbygning En Elegant DK190 Alarm fra Miraca er grundlæggende bygget op i 29 zoner hver med mulighed for op til 4 sensorer. Derudover er der 4 kabelførte zoner og et relæ der slår til når alarmen går. En zone er ikke så meget en fysisk placering som en egenskab. Man stiller altså indgangstid og sensortype for hver zone. Disse indstillinger vil så gælde for hver af de op til 4 sensorer der måtte være i zonen. Zone 00 er speciel, da denne benyttes udelukkende til fjernbetjeninger og tastaturer. Der kan indkodes op til 10 fjernbetjeninger og/eller tastaturer i zone 00. De andre zoner er forudindstillet fra leveringen. Indstillingerne er: Zone 01-10: Altid aktive. Dette benyttes f.eks. til røgalarmer og gasalarmer Zone 11-20: Del aktive. Sensorer placeret her er aktive ved del-armering OG ved fuld-armering. Dette benyttes oftest til dør og vinduessensorer. Dette er det der også kaldes skaldsikring. Zone 21-30: Fuld aktive: Sensorer placeret her er kun aktive ved fuld-armering. Dette benyttes oftest til bevægelsessensorer. Zone 31-34: Kabelførte zoner. Man kan indstille alle zonerne fra som man vil. Indstillingerne fra fabrikken er alene en standard. 5

6 Det kan være en fordel at bruge så mange zoner som muligt, da man i SMS fra alarmen alene får zonenummeret på den sensor der er aktiveret, ikke gruppenummeret. 6

7 Placering af alarmen Det kan være af afgørende betydning hvor du fysisk placere selve alarmpanelet. Alarmpanelets vigtigste opgave er jo at sende SMS er hvis alarmen aktiveres. Det er derfor vigtigt at alarmpanelet ikke er det første tyven får øje på. Vi anbefaler at alarmpaneler placeres nogenlunde centralt i huset, og at man så bruger sine fjernbetjeninger når inden man går ind i huset. 7

8 Oversigt over alarmen Forside 1: Display 2: GSM Signal LED 3: Brand-alarm hurtigkald 4: Politi hurtigkald 5: Panik Hurtigkald 6: Hurtig Kald A 8: Ned / Sikring Fra 9: SET / Exit 10: Op / Sikring Til 11: Venstre / Slet / Log /* 12: Højre / Telefon opringning 13: Godkend / Gem 7: Hurtig Kald B 8

9 Bagside 9

10 Tag alarmen i brug Alarmen anbringes på et passende sted. Anbring SIM kortet i SIM slot, som findes bag på alarmen. Bemærk at PIN koden skal være deaktiveret på kortet. Dette gøres med en mobiltelefon. Simkort købt hos Miraca her ikke pinkode, og er derfor klar til brug. Sæt strømforsyningsstikket i DC, som findes bag på alarmen. Derefter tilkobler man det interne batteri. Knappen sættes på ON, som også findes bag på alarmen. GSM signalets styrke bør nu fremgå af displayets øverste linje efter ca. 1 minut. Dioden for Power/signal vil nu begynde at blinke. Blinker dioden ikke, så sluk helt for alarmen og tænd den derefter igen. 10

11 Programering af alarmen Indtastning af egen PIN- kode PIN-koden er den koder der giver adgang til alarmens indstillinger. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk gentagende gange, til du finder Ny PIN-kode. Indtast de 4 tal, som skal bruges i den nye kode og tryk på OK -tasten. Du kommer nu tilbage til menuen, og koden er skiftet. NB: Alarmen er leveret med en standard kode Indtastning af egen Bruger- kode Bruger-koden er den koder der skal bruges for at deaktivere alarmen, eller bruges i APP en. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk gentagende gange, til du finder Ny Bruger-kode. Indtast de 4 tal, som skal bruges i den nye kode og tryk på OK -tasten. Du kommer nu tilbage til menuen, og koden er skiftet. NB: Alarmen er leveret med en standard kode

12 Indstilling af tid & dato Indstil Tid-Dato 13:41:46 12/30/2013 Søndag > Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil Tid-Dato. Tryk OK. Displayet viser nu 3 linjer. En med tiden en med datoen og en med ugedagen. Når man står på en linje slettes linjens indhold med. Herefter udfyldes linjen som følger: - Tid angives med 2 cifre for timer, 2 cifre for minutter og 2 cifre for sekunder - Dato angives med 2 cifre for måned, 2 cifre for dato og 2 cifre for år. - Brug pilene til højre og venstre for at vælge ugedag. Når alle tre linjer er udfyldt. Tryk OK. 12

13 Indtastning af telefonnumre Telefon Gruppe 1 Telefon Alarm > Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil Tlf. Nr. Nu får du mulighed for at vælge, om det første nummer skal være et der ringes til, eller et der sendes SMS til. Brug pilen til højre for at vælge. Tryk derefter pil ned. Tryk gentagende gange for at slette det nummer der står i displayet, hvis der står et. Tast nu det første telefonnummer. Gentag nu processen for 2., 3., 4. og 5. alarm telefonnummer. NB: Hvis du indtaster et nummer der skal have SMS, skal du taste 45 foran nummeret. Dette må du ikke hvis du indtaster et nummer der skal ringes til. Hvis det drejer sig om nummeret skal du altså taste hvis du vi sende en SMS til nummeret, og hvis alarmen skal ringe til nummeret. 13

14 Indstilling af SMS-nummer SMS Tlf. Nr. SMS-nummer er et specielt telefonnummer der kan indtastes, og sættes op til at få en SMS i specielle situationer. Hvis strømmen går / kommer igen Hvis alarmen armeres / disarmeres Hvis alarmens backupbatteri er ved at løbe tør for strøm. Hvis temperaturen kommer uden for det fastsatte område. Gør følgende for at sætte det op: Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil SMS Tryk gentagende gange for at slette det nummer der står i displayet, hvis der står et. Tast nu telefonnummeret. Brug pilen til højre for at slå de forskellige informationer fra eller til. Når du har sat en information fra eller til. Gentag for alle informationstyperne. NB: Der skal landekode foran nummeret. I Danmark er det

15 Optag AlarmBesk. Optag Besked Fra > Her kan du optage den besked, alarmen skal afspille hvis den sættes til at ringe til dig. 15

16 Indstilling af udgangstid og indgangstid Udgangstid Indgangstid Sekunder Sekunder Udgangstid er den tid der går, fra du trykker på knappen på fjernbetjeningen, og til alarmen faktisk aktiveres. Indgangstid er den tid der går, fra en sensor aktiveres og til alarmen faktisk går i gang. Bemærk at denne tid kun gælder de zoner der faktisk er sat op til at alarm forsinkelse. Begge tider skal være mellem 0 og 59 sekunder. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Udgangstid Tryk gentagende gange for at slette hvad der står. Skriv hvor mange sekunder du vil have forsinkelsen til at vare. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indgangstid Tryk gentagende gange for at slette hvad der står. Skriv hvor mange sekunder du vil have forsinkelsen til at vare. NB: Alarm forsinkelse er den tid, der går fra en sensor bliver påvirket, til alarmen går i gang. 16

17 For at dette virker, skal Zonen sættes til at bruge alarm forsinkelsen. Dette gøres under Indstil ZoneType. Vi anbefaler at brugen af alarm forsinkelse benyttes så lidt som absolut muligt. Du giver jo ikke kun dig selv tid, også en eventuel tyv får ekstra tid! NB: Sikrings forsinkelse er den tid, der går fra alarmen tilkobles, til den er aktiv. 17

18 Indstil sirene Zone Nummer Sirene Varighed Minutter Miracas Elegant DK190 alarm tillader individuel indstilling af sirenevarighed for hver enkelt zone. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil Sirene Tryk gentagende gange for at slette hvad der står. Tast nu zone-nummeret du vil indstille Tryk gentagende gange for at slette hvad der står. Skriv nu det antal minutter du vil have sirenen til at hyle. Vælg nu on den interne sirene skal hyle eller ej. Brug pilen til højre for at vælge om den skal være slået til eller fra. Alarmen skifter nu selv til næste zone, og du kan indstille denne eller trykke for at gå tilbage til menuen. NB: Tastes der 1, lyder sirenen 1 minut. Tastes der 5, lyder sirenen i 5 min. Vær opmærksom på at i følge Dansk lovgivning er max. 3 min. 18

19 Indstil Tone Tlf. Fra Tone Fra > I denne menu styres det, hvornår alarmen skal give en informativ lyd fra sig. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil Tone Vælg Til eller Fra på de forskellige muligheder, og afslut hvert valg med tryk på OK -tasten. Der er følgende valg i denne menu: Tlf. Fra Tone Sikr. Til/Fra Tone Sikr. Til/Fra Bip Temperatur Alarm Tlf. Fra Tone: Bestemmer om alarmen skal fortælle i displayet om fastnet-telefonen er taget fra. Sikr.Til/Fra Tone: Sættes denne til Til bevirker det, at alarmen vil bippe når den kobles til og fra. Sikr.Til/Fra: Dette virker alene på de udendørs sirener, og vil bevirke at sirenen blinker 2 gange, når alarmen kobles fra. Temperatur alarm: Bevirker at alarmen vil bippe uden fro temperatur-intervallet. 19

20 Indstil RingOpk. Tlf. Ring Indst. 6 Dette er den tid der går, før alarmen reagere hvis du ringer til den. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil RingOpk. Tryk for at slette det antal ring der står. Skriv et nyt til, for det antal ring der skal gå inden alarmen tager telefonen. Gør nu det samme, denne gang for antal ring, inden alarmen tager telefonen, hvis opkaldet kommer via GSM-nettet. (Sim-kortet). NB: Du kan læse andet steds i manualen, hvordan man kontrollere alarmen, både via App, SMS, opringning og fjernbetjening. 20

21 Indkod & Slet sensorer Zone Nummer 00 Indkod Slet Alle sensorer der skal benyttes sammen med alarmen skal indkodes i en zone. Zone 00 er speciel, da den alene benyttes til fjernbetjeninger. Zonerne er ligeledes specielle, da de benyttes til trådede sensorer. Der kan indkodes 4 sensorer i hver zone (10 i zone 00). Hvis man skal slette en sensor vil alle i zonen blive slettet. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indkod & Slet Tryk gentagende gange, for at slette det zonenummer der står i displayet, og skriv det zonenummer du vil indkode en sensor i. Se længere nede. Tryk og vælg enten Indkod eller Slet Hvis du vælger at indkode skal du nu aktivere sensoren 2 gange. F.eks. ved at fjerne magneten fra en magnetsensor 2 gange efter hinanden. Displayet viser nu Vellykket Indkod evt. flere sensorer. NB: Når alarmer er i standby stilling (ikke del- eller fuldalarm), kan sensorerne testes ved at påvirke dem. Så vil zone nr. + tekst stå på LCD displayet i 5 sek. 21

22 Indstille zoner Zone Nummer Tilkoble > Konstantsikring > 01 00Hjælp > Indgangstid Fra > I menupunktet Indstil ZoneType vælger man de karakteristika der skal gælde for en given zone. Der kan vælges: Tilkoble / Frakoble Del-/ Fuld- eller Konstant-sikring Beskedtype Indgangstid Fra / Til Zone Tone Fra / Til SmartSensor Fra / Til De sidste to er først tilgængelige når der er trykket på OK -tasten. Indstillingerne har følgende betydning: Tilkobl / Frakobl: En zone der er frakoblet er ikke aktiv. Ingen sensorer i zonen vil have nogen indflydelse på alarmen. ZoneText: Denne tekst vises i display, log og SMS. Indgangstid Fra / Til: Fortæller om denne zone skal bruge alarm forsinkelse. Se tidligere i denne manual. Zone Tone Fra / Til: Fortæller om denne zone skal få alarmen til at give en lyd hvis den aktiveres uden alarmen er armeret. På denne måde kan man høre, om f.eks. en dør bliver åbnet. 22

23 SmartSensor Fra / Til: Dette fortæller om det er smart-sensorer der er indkodet i denne zone. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Indstil ZoneType Tryk gentagende gange, for at slette det zonenummer der står i displayet, og skriv det zonenummer du vil indstille. Brug nu for at vælge indstilling, og pil til højre for at skifte en indstilling. Når alle fire indstillinger er som du vil have dem. Indstil nu de sidste to parametre. 23

24 Send Data Dette bruges alene hvis alarmen skal kobles til en alarmcentral. 24

25 Ny Bruger-Kode Brugerkoden er den kode man bruger til at slå alarmen fra via tastaturet standarden er Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Ny Bruger-Kode Tast koden (4 cifre). Ny PIN-Kode PIN-koden er den kode man bruger til at få adgang til alarmens indstillinger standarden er Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Ny PIN-Kode Tast koden (4 cifre). Nulstil Vælger man Til herinde nulstilles alle koder, sensorer, telefonnumre. Med andre ord ALT. 25

26 Auto Til/Fra Søndag --:-- Fuldsikring 23:00 Delsikring --:-- Sikring fra Auto til/fra bruges til at få alarmen til automatisk at slå til og/eller fra på bestemte tidspunkter på bestemte dage. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Auto Til/Fra Skriv et tidspunkt ud for den ønskede funktion på ønskede dag. Tryk OK 26

27 Temp. Kontrol Temp. Høj Grader 32 Relæ til > Miracas Elegant DK190 alarm kan lave forskellige ting ved udsving i temperaturen. Hvis du under SMS-indstillinger har sat til, at du vil have en SMS hvis temperaturen svinger, kan du her sætte hviske min. Og max. Grænser du vil have. Ligeledes kan du indstille, at alarmens indbyggede relæ skal slå til eller fra når en given temperatur nås. Tryk. Alarmen viser nu Tast PIN-kode. Indtast koden 1234, og tryk derefter på OK -tasten. Tryk for at vælge Temp. Kontrol Tryk gentagende gange, for at slette det antal grader der står. Skriv det ønskede antal grader Tryk Vælg om relæet skal slå til eller fra. Tryk derefter på OK -tasten. OBS: Tænk over om du vil aktivere temperaturkontrollen i SMS-indstillinger. Alarmen vin kontinuerligt sende SMS er, hvis temperaturen bliver for høj eller for lav, indtil der gøres noget ved dette. Det kan blive mange SMS er, hvis ikke du eller en anden er i nærheden til at gøre noget ved problemet! 27

28 Hurtig Ring Her kan du indstille 5 telefonnumre alarmen kan ringe til. Der er markeret som Brand, Politi, Panik, Hurtik Opkald A og Hurtig Opkald B Numrene ringes hvis man holder hhv. 1,4,7,2 eller 5 tasten nede i 2 sekunder. Opkaldet afsluttes med tryk på OK tasten. 28

29 Tilslutte og afbryde alarmen Der findes to tilstande alarmen kan kobles til i. Den ene er Fuld alarm og den anden er Del alarm. Fuld alarm: Så er alarmen aktiveret, og alle sensorer kan nu sætte gang i alarmen. Del alarm: Så er alarmen aktiveret, men det er kun de sensorer der er lagt ind under del-alarm, som kan sætte gang i alarmen. Hvis alarmen skal tilsluttes eller afbrydes er der 5 muligheder: Tilslut eller afbryd alarmen med keyboardet, med den selvvalgte kode.. Tilslut eller afbryd med fjernbetjening. Alarmen kan til/fra kobles med SMS besked Alarmen kan til/fra kobles via app. Alarmen kan til/fra kobles ved at man ringer til den. Tilslut alarmen via keyboardet Tryk på eller (Hængelåsen eller det lille hus) Displayet viser nu Fuld Sikring eller Del Sikring alt efter hvad du valgte. 29

30 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS Send en SMS med teksten ( kode 1) for at aktivere alarmen. Send en SMS med teksten ( kode 0) for at deaktivere alarmen. Alarmen vil sende en statusmelding tilbage til dig. NB: kode i SMS en er din personlige 4 ciffrede kode til alarmen, Bruger-koden. Hvis din kode er 8888 skal du altså sende en SMS til alarmen der indeholder for at aktivere alarmen. NB: Når du benytter SMS til at tilslutte alarmen deaktiverer du samtidig indgangstider. Det anbefales derfor, at man normalt benytter fjernbetjening til at aktivere alarmen. 30

31 Tilslutning/afbrydelse ved opringning Ring til alarmens telefonnummer Du vil høre en tone. Indtast nu brugerkoden (Standard 1111) + # Du kan nu følgende: Tryk 1 for at armere alarmen (Fuld sikring) Tryk 2 for at armere alarmen (Del sikring) Tryk 3 for at disarmere alarmen Tryk 4 for at lytte til hvad der foregår i rummet. (15 sekunder) Tryk * for at afslutte opkaldet. Opkaldet afsluttes automatisk efter 20 sekunder uden aktivitet. NB: Når du benytter opringning til at tilslutte alarmen deaktiverer du samtidig indgangstider. Det anbefales derfor, at man normalt benytter fjernbetjening til at aktivere alarmen. 31

32 Tilslutning/afbrydelse med app til smartphone NB: Appen til denne alarm er ved at blive lavet. Forventes klar januar Du kan finde Miracas App til Android i Google Play og til iphone i AppStore. Søg efter Miraca. I appens indstillinger er der tre felter. Det første skal hakkes -af, hvis du har en pro alarm, hvilket du nok har hvis du læser denne manual. Det andet felt skal udfyldes med alarmens mobil-telefonnummer. Det sidste felt skal udfyldes med brugerkoden (standard: 1111) Når du har gemt indstillingerne kommer du til appens forside, hvor du kan låse alarmen og låse den op. Appen gemmer informationerne til næste gang. NB: Når du benytter App til at tilslutte alarmen deaktiverer du samtidig indgangstider. Det anbefales derfor, at man normalt benytter fjernbetjening til at aktivere alarmen. 32

33 Opkaldskæde Når alarmen lyder vil alarmcentralen automatisk ringe til alle indkodede numre i rækkefølge. Hvis den første telefon er optaget, ringes der videre til det næste nummer osv. Listen ringes igennem 3 gange. Ved en besvarelse af telefonopkaldet, skal der bekræftes modtagelse af opkaldet. Det gør man ved at trykke *, hvorved opkaldet vil afsluttes og centralen ringer ikke videre til det næste nummer. Backup batteri i alarmen Funktionen sikrer, at alarm fungerer normalt, hvis strømsvigt skulle opstå. Flyt knappen, som er bag på alarmen, til ON. Backup batteriet er nu tilsluttet. Brug alarmen som telefon Hvis du trykker på telefonrøret på alarmen. Indtaster et telefonnummer og trykker på OK, vil alarmen fungere som en mobiltelefon. opkaldet afbrydes igen med endnu et tryk på OK. Der kan også ringes til alarmen. Så tages telefonen med tryk på OK, og på samme måde lægges der på. 33

34 Kendte problemer Bevægelsessensoren er strømbesparende Bevægelsessensorerne er bygget sådan, at de sparer på batteriets strøm. Derfor er der forsinkelse på, hvor ofte en bevægelsessensor sender sit signal til alarmen. Inde i sensorerne er det muligt at sætte dem til test-mode. Dette gør at de sender deres signal til alarmen hver gang de ser bevægelse. Når man har sensorerne hængende hvor man gerne vil have dem, bør de sættes i use-mode. Her sender sensoren kun igen sit signal 4-8 minutter efter den sidst sendte. Dette sparer MEGET på strømmen på batterierne, og burde være tilstrækkeligt i forhold til eventuelt indbrud, hvor det vigtigste er at alarmen går i gang første gang er registreres bevægelse. Bemærk at sensoren også er i funktion når alarmen ikke er aktiveret. Der vil derfor være et unødigt stort strømforbrug mens du selv bevæger dig rundt i dit hjem hvis sensoren skulle sende besked til alarmen konstant. Dørmagneterne virker ikke Magneten skal være i den modsatte side af batteriet på dørmagneterne. Ellers vil de ikke virke. Har dørmagneten panikknap, skal magneten placeres i den modsatte side af panikknappen. Jeg har sat indgangstid / alarm forsinkelse, men det virker ikke Det er ikke nok at sætte indgangstiden / alarm forsinkelse. Man skal også vælge, at en bestemt zone skal bruge indgangstid. Se under Indstilling af zoner. 34

35 Sensoren lyser hele tiden Hvis lampe i sensoren lyser konstant er det tegn på, at batteriet skal skiftes. 35

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Indhold. Manual til: Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Indhold. Manual til: Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Manual til ST-3 Indhold Forord... 5 Alarmens generelle opbygning... 6 Quick guide... 7 Placering af alarmen... 8 Forbindelser på bagsiden af alarmen... 9 Kapitel 2: Installation og forbindelse... 10 2.1

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere