IBI. Energibesparelser og Løsninger. Søren Schantz Key Account Manager IBI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBI. Energibesparelser og Løsninger. Søren Schantz Key Account Manager IBI. www.lemu.dk"

Transkript

1 IBI Energibesparelser og Løsninger Søren Schantz Key Account Manager IBI

2 Situationen indenfor byggeriet!" # $ $ $ $ $ $%!" % % % % % %

3 Situationen fortsat - Kun udvikling i det offentlige & " %$% %$ $ $ $ $ ' %$ $ %$ %$ $ $ ())* ) $ $ $ $ $ $ + $% $ $ $ $ $ ' $ $ $ $ $ $%! "" S efter årstal betyder at tallet er skønnet, udfra Danmarks statistik og erfaringsindex fra Dansk byggeri.

4 Hvor er opgaverne nu? Primært indenfor det offentlige (Staten og Kommunerne) Ingen finanskrise i det offentlige Finanspolitiske indgreb for styrkelse af byggeriet (renovering) Betydelig aldersbetinget afgang - Udlicitering af drift og vedligeholdelses opgaver til private virksomheder. Lovgivningskrav om Energibesparelser (Energimærkning)

5 Hvilke behov har det kunderne så? Overholdelse af lovgivning ifbm. byggeri. Energibesparelser/ CO 2 begrænsning Klima / Komfort Reducere driftomkostninger (Konkurrenceevne) Sælg løsninger - ikke komponenter Komponenten er blot midlet til løsning af et behov. Tænk driftomkostninger ikke kun anlægsomkostninger Salgsargumentation skal revurderes/ændres!! Bla bla 8 I/O, relæer, osv. Energibesparelser?

6 KL s Barriereundersøgelse (uddrag af pdf på Økonomi og styring Energibeslutninger træffes som led i en politisk proces, som ikke altid er økonomisk rationel. Kommunerne ser energibesparende tiltag som en udgift og ikke som en økonomisk investering. Det økonomiske incitament til energibesparelser er mudret eller ikke eksisterende. Organisering og fokus Energiansvaret er placeret i skoleledelserne, som ikke nødvendigvis har energimæssige, tekniske og økonomiske kompetencer. Der mangler et bindeled mellem de forskellige led i organisationen (mellem skoler og rådhus). Manglende ledelsesmæssig og politisk fokus Viden-/information Kommunerne/institutionerne mangler viden om energibesparende tiltag. De teoretiske tal for energibesparende tiltag opfattes som usikre. Adfærd Hvis de fysiske rammer er slidte, kan det være svært at få folk til at ændre adfærd.

7 Vigtigt fokus i relation til Energi optimering Kapitalisering Faktuelle værdier Investering Tilbagebetalingstider Lifecycle costs Besparelse i Kr. / Co 2 Øget effektivitet etc. Kapitalisering Emotionelle værdier Image Adfærdsændringer CO 2 besparelse Øget komfort eller arbejdsglæde For 1 kwh (kilowatt-time) El udledes ved konventionel fremstilling ca. 500 gram CO 2.

8 Energibesparelser = omkostningsbesparelser

9 Baggrund for energibesparelser Love og retningslinier (light version)

10 Kyoto Aftale er udgangspunktet (11/ ) Regeringen har fremlagt en ambitiøs strategi omfattende 22 konkrete punkter til nedbringelse af energiforbruget i nybyggeri såvel som eksisterende bygninger. Eks: Pkt 1 Krav til stramning af Energirammen Pkt.5 Krav til sikring af Indeklima og Komfort Pkt.6 Synliggørelse af energiforbruget i BBR register Pkt 7 Krav om Energimåling på væsentlige områder Pkt.9 Krav til effektive komponenter ved renovering Pkt.14 Forbedring af Energimærkeordning (EMO) Pkt.15 Fremmelse af ESCO Samarbejde

11 Energirammen Gælder ved nybyg og ombyg

12 Energiramme forpligtelser (Uddrag fra udbudstekst på skole) Tilbygningen skal regnes som nybygning og skal overholde gældende energiramme for skoler iht. BR 08, Der skal derfor udføres energirammeberegning Be 06. Totalentreprenøren skal udføre en energiramme beregning og har opgaven/ansvaret for at få denne godkendt af bygningsmyndig-hederne samt for at udføre bygningen, så den stemmer overens med beregninger. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal Energirammeberegningen vedlægges byggeansøgningen. Det er totalentreprenørens ansvar at Bygningsreglementets bestemmelser er overholdt således at bygningen kan energimærkes.

13 Eks. Rambøll A/S- IBI Konference 09 Energi ramme: 97.2 Lavenergi klasse 2: 71.6 Lavenergi klasse 1: 51.1 Be06 EL installationerne er kritiske og vægtes hårdt Belysning Ventilator (luftskifte ca. 1.5/h) Pumper (varme, cirk. brugsvand) Opvarmning ventilationsluft (n_vgv = 0.8 Ledningstab Opvarmning infiltrationsluft (min. krav BR08 < 0.15/h) Brugsvand Rumopvarmning netto (transmission - internt varmetilskud) Pr. 1/ El*2.5 Pr. 1/ varme Naturgas udskiller 40 % mindre CO2 ved forbrænding end kul.

14 Energimærkning gælder for eksisterende byggeri Det er obligatorisk at energimærke ved nybyggeri, salg af fast ejendom, overdragelse af andel eller anpart og udlejning. Alle institutioner i staten har som mål at reducere energiforbruget med mindst 10 % i perioden , Synliggørelse af Energiforbrug på Statslig hjemmeside Men der er ikke nogle sanktionsmuligheder Staten forpligter sig til bl.a. at: gennemføre energimærkning på statens bygninger over 60m 2. Regionerne/Kommunerne har via KL forpligtet sig gennemføre rentable besparelsesprojekter, som anbefalet ved energimærkning med tilbagebetalingstid på under 5 år.

15 Energimærket Udførte energimærker offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. Et fantastisk værktøj for opsøgende salg!!

16 Energimærkningsoplysninger Kommunale bygninger - tal eksempler: (Kilde electra juni-juli 2009) Vordingborg 140 Aalborg 400 Esbjerg 300 Vejle 400 Svendborg 175 Fredericia 100 Hjørring 250 Århus 550 Holbæk 100 Næstved 550 Nyborg 100 Billund 90 Lyngby-.Taarbæk 196 Lolland 386 Odense 700 Kommunerne behøver Installatøren for realisering af besparelserne.

17 Udfordringen Hvilke energispareopgaver er der? Markedet er både til store og små løsninger (Fra sparepære til ESCO) Komplexitet Bolig Institution (Traditionel) Skole (Traditionel) ESCO: ESCO Domicil/Rådhus Skole (Moderne) Energy Service Company Kontrakt samarbejde omhandlende energibesparelser Middelfart, Sorø (TAC) København, De Gamles By (Dong Energy) Kolding (Glenco) Halsnæs (YIT) Greve (Siemens) Udførelsestid

18 Energibesparelse - Løsninger der virker

19 Simple besparelser vha. af IBI Lys styring - Enkeltrumsløsninger. 100 % Eksempel Første person møder klokken 7.00 og sidste person går hjem klokken time frokost fra LU X polet afbryder Bevægelsessensorer 100 % lys = 10 timer 100 % lys = 9 timer LU X 100 % TID Komponent pris ca. 850 Dkr Energi Besparelse 10 % TID

20 Simple besparelser forsat 100 % Første person møder klokken 7.00 og sidste person går hjem klokken time frokost fra LU X Tilstedeværelsessensor on/off Med lux måling 100 % lys = 4,25 timer Komponent pris ca. 930 Dkr. Energi Besparelse 58 % % TID LU X Tilstedeværelsessensor 1 10 V Lux måling og dæmp 100 % lys = 2,25 timer Komponent pris ca Dkr Energi Besparelse 78 % TID

21 Zone opdelinger

22 Alternative løsninger Akustisk detektering: Reagerer på lyd i steder for varmestråling. Oplagte installationer: Opgange Toiletter Lager haller med reoler Lign. Installationer med kompliceret indretning.

23 Tilbagebetalingstider 1) Generelle for kundedialog Besparelser vha PIR.xls 2) Konkrete baseret på lys beregninger. Kalorie beregninger Effektberegninger etc.

24 Bus baseret Lys styring Større rumsløsninger eller fler-rumsløsning. Ideel ved behov for flexibilitet i byggeriet s levetid

25 DALI kabling F.eks 5x1,5 DALI bus er beskyttet mod forkert polaritet Nul Fase DALI (DA) DALI (DA) Jord

26 DALI system princip DALI leveres i forskellige Setup s Stand Alone Via LON VIA KNX Gateway og strømforsyning 18 Volt / DC DALI DALI max. 64 ballaster

27 Stand alone DALI løsning fra Vanpée og Vesterberg

28 DALI installation i praksis Lys grupper er uafhængig af kablingen! DALI KNX L1 L2 L3

29 Ændring af grupperinger i DALI Lys grupper er uafhængig af kablingen! DALI KNX L1 L2 L3

30 Behovsstyring Belysning, Varme, Køling, ventilation, luftkvalitet

31 Automation og integration kan det betale sig? Søren Østergaard Jensen, Videncenter for energibesparelse i bygninger Teknologisk Institut Det er muligt at optimere indeklima og energiforbrug i bygninger ved rigtigt planlagte, installerede og idriftsatte tekniske anlæg, der drives og overvåges ved hjælp af automatik tilpasset det enkelte byggeri. Det anslås ifølge Videncenter for Energibesparelse i bygninger på Teknologisk Institut, at energiforbruget som følge af korrekt udført bygningsautomatik og korrekt drift af bygninger kan reduceres med %. Det vurderes af meromkostningen til korrekt installeret bygningsautomatik vil være tilbagebetalt i løbet af 1-3 år.

32 Eksempel på integreret system (KNX) KNX

33 Integration i større systemer et forretningsområde Intelligente Bygningsinstallationer i offentlige og private bygninger. HVAC Regulatorer Varme/Køl Energimålere Ventiler /Spjældmotorer Pumper Naturlig Ventilation Etc. Lys/El ITV ADK ADK ABDL/ Sprinkler ITV: Video overvågning ADK: Adgangskontrol ABDL: Brand døre ABA: Brand alamering AIA: Dagslys styring Zonestyring Behovs styring Nødbelysning Gardiner/persienner Etc. Indbrudsalarmering ABA Alarm /Sikring/overvågning AIA

34 Udførelse et forretningspotentiale Hvorfor byder vi kun det som vi bliver bedt om?? Hvorfor byder vi ikke på omkringliggende entrepriser? Få større andel del af projektet gennem øgede kompetencer og luk konkurrenterne ude KNX HVAC VVS Inst EL Inst Vent Inst Lys/El ITV ADK ADK ABDL/ Sprinkler EL Inst EL Inst EL Inst EL Inst VVS Inst. Hjælp rådgiveren ved at byde på flere enterpriser. ABA EL Inst AIA EL Inst

35 Renovering af styretavler til Ventilationsanlæg fra Nye forretningsmuligheder for EL, VVS og Ventilationsinstallatører. Ideel løsning for renovering eller energioptimering. Standard tavler til alle typer ventilation anlæg. Nøglefærdigt design Medfølgende dokumentation El diagrammer, check skemaer mm. Forprogrammeret Mulighed for indregulering Service og teknisk support.

36 Oplagte muligheder for mersalg Leverance af armaturer? Dagslysstyring? DALI? ASO DATA EL IBI Belysning VVS Leverance af følere / Målere/Spjæld+ motorer HVAC Styring af HVAC Video? Alarmer? Brand? Energi registrering Overvågning Betjening Føringsveje, kabelbakker? Switce, Routere, Kabling

37 Undervisning og Kurser Eks: 5 nye kurser med fokus på Energioptimering Følg med på

38 Spørgsmål?

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter September 2008 Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter Sepember 2008 Forfattere: Mogens

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT

Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT Yleinen Insinööritoimisto At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT YIT er altid i nærheden Det er YIT s mission at være excellente i service. Det kræver en effektiv og velfungerende

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Temadag Bæredygtigt Byggeri

Temadag Bæredygtigt Byggeri Side1 Temadag Bæredygtigt Byggeri Afholdt 15. december 2010, Aalborg, DK Side2 Referat Kl. 12.00: Velkomst og introduktion til projekt PRINCIP Velkomst og intro v. Arne Remmen, AAU Præsentation af projekt

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere