DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFM Gå-hjem møde 7. november 2007"

Transkript

1 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder Teknologisk Institut Jens. Chr. Sørensen 1

2 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til opvarmning, ventilation, køling, belysning, pc er og øvrige elforbrugende udstyr, samt til fremstilling af varmt vand i bygninger. EU s bygningsdirektiv (bygningers energimæssige ydeevne) og tillæg 12 til BR 95 og tillæg 9 til BRs 98 får virkning fra At reducere det samlede energiforbrug i nye bygninger med % i forhold til det nuværende niveau At reducere det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger med % i forbindelse med større renoveringsarbejder Jens. Chr. Sørensen 2

3 DE NYE ENERGIBESTEMMELSER Jens. Chr. Sørensen 3

4 DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER: Nye bygninger skal projekteres efter energirammen Energirammen er udvidet til også at omfatte opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning (ved større bygninger) Ved ombygning skal eksisterende konstruktioner føres op til nuværende krav, såfremt foranstaltningerne er rentable Kravene til nogle af konstruktionernes U-værdier og linietab er skærpede Jens. Chr. Sørensen 4

5 DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER (FORSAT): En bygning regnes for opvarmet ved en temperatur på over 15 C Nye bygninger samt bygninger, der handles, skal energimærkes En ansøgning om byggetilladelse til myndighederne skal vedlægges en energiberegning bygningens energimæssige ydeevne Forinden aflevering og ibrugtagning skal der være udfærdiget et dokument af en uafhængig energimærkningskonsulent, der bekræfter, at bygningen er energimærket Bygningsmyndighederne (kommunalbestyrelsen) kan kræve, at lufttætheden testes i den færdige bygning. Jens. Chr. Sørensen 5

6 6

7 Ansøgning om byggetilladelse Energimærkning Ibrugtagningstilladelse Procedure Jens. Chr. Sørensen 7

8 FASER I ET BYGGEPROJEKT Grafen illustrerer, at det erfaringsmæssigt er muligt at opnå de største og især mindst omkostningskrævende ændringer i byggeprojektets første faser. Ved energibevidst projektering optimal bestemmelse af bygningens energimæssige ydeevne lægges vægt på behovsanalyse og på granskning af projekterings-arbejdet i reelt alle faser fra idé til daglig drift. Jens. Chr. Sørensen 8

9 DE NYE ENERGIBESTEMMELSER UDFORDRER TIL Fælles ansvar Samspil Koordination 2. Forundersøgelse Planlægning 1. Arkitekt Bygn. udform Projektering Dimensionering BYGGERI Fælles ansvar 6. Driftsfasen Forbrug 4. Anlægsopbygning Udførelse 5. Aflevering Ibrugtagning Jens. Chr. Sørensen 9

10 HOVEDKRAV VED: Ansøgning om byggetilladelse Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde: Oplysninger om bygningens beregnede energibehov Dokumentation for, at energirammen er opfyldt Kvittering for, at oplysningerne er indberettet til energimærkningsordningen Jens. Chr. Sørensen 10

11 FÆRDIGMELDING/IBRUGTAGNING Inden ibrugtagning skal der foretages en energimærkning Dokumentationen skal fremsendes tillige med færdigmeldingen til energimærkningssekretariatet og bygningsmyndigheder Jens. Chr. Sørensen 11

12 ENERGIRAMMEN Energirammen fortæller, hvor stort et energiforbrug en bygning må have. Energirammen omfatter energiforbrug (kwh/m 2 /år) til: Opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand, evt. belysning Jens. Chr. Sørensen 12

13 MAKS. ENERGIBEHOV FOR: Boliger o.l: /A kwh/m² år Andre bygninger: /A kwh/m² år Lavenergi 1: /A kwh/m² år Lavenergi 2: /A kwh/m² år A = opvarmet etageareal For klimaskærmen betyder det en generel stramning på 25% Jens. Chr. Sørensen 13

14 EKSEMPEL Boliger o.l: /A kwh/m² år Et parcelhus på 180 m² må bruge maks: /180 = 82,2 kwh/m² år Et parcelhus på 120 m² må bruge maks: /120 = 88,3 kwh/m² år Jens. Chr. Sørensen 14

15 ENERGIMÆRKNING 1: Alle nye bygninger skal energimærkes Eksisterende bygninger skal energimærkes, når de handles eller når der kommer en ny lejer Sælger og køber kan ikke aftale at undlade energimærkning Energimærkningen skal udarbejdes af en uafhængig energikonsulent Energimærkningen beskriver, hvilken energiklasse bygningen befinder sig i og hvilke yderligere tiltag, der er rentable Energimærkning må højst være 5 år gammel Jens. Chr. Sørensen 15

16 ENERGIMÆRKNING 2: Alle lejligheder skal have en energimærkning, når de sælges eller lejes ud Alle større bygninger over 1000 m 2 med handel og service samt lejligheder skal energimærkes regelmæssigt Alle offentlige bygninger skal energimærkes hvert 5. år Alle oliefyr, fastbrændselskedler og store gaskedler (over 100 kw) skal efterses regelmæssigt Alle varmeanlæg skal efterses, når olie- eller gaskedler bliver over 15 år gammel Alle større ventilationsanlæg skal efterses regelmæssigt Jens. Chr. Sørensen 16

17 ENERGIMÆRKNING 3: Energimærkning mister sin gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygninger eller andre ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne (25 % reglen) Energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent er ikke gyldig i forhold til krav om fremlæggelse af energimærkning ved salg, udleje eller overdragelse af brugsret af en bygning En intern energikonsulent kan ikke udarbejde en energimærkning i forbindelse med opførelse af en ny bygning, ved tilbygning eller omfattende ombygning på samme matr. nr. eller samme adresse. Jens. Chr. Sørensen 17

18 ENERGIMÆRKNING 3 (FORSAT): En interne energikonsulent må ikke udarbejde en energimærkning på bygninger opført på egen matr. nr. eller egen adresse eller eksterne matr. nr. eller ekstern adresse I offentlige institutioner og virksomheder m.v. skal energimærkning opsættes således, at den er synlig for brugere af bygningen Energistyrelsen kan afvise indberetning af energimærkning af en bygning og afstå tildeling af et energimærkningsnummer Jens. Chr. Sørensen 18

19 Nye udfordringer Nye muligheder Nye markeder HANDLINGSPLAN: Energileverandører forpligtiger sig til at der årligt gennemføres energibesparelser i den bestående bygningsmasse på 1,75 % hvert år frem til 2013 Energileverandører (el, gas, fjernvarme og olie) opkræver ca. 350 mio. kr. årligt hos forbrugerne Bygherrer vil få nye store udfordringer. Bygherrer kan i høj grad påvirke udviklingen for nytænkning med kreative og innovative løsninger i samarbejde med arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører Jens. Chr. Sørensen 19

20 PRIORITERING: Laveste anlægsudgifter? Bedste totaløkonomi? Energirammen skal være et værktøj, der er i fokus i alle byggeriets tilblivelsesfaser Det kan få store økonomiske konsekvenser, såfremt en energirammeoverskridelse først erfares i forbindelse med byggeriets aflevering Jens. Chr. Sørensen 20

21 OMBYGNING: Ved ombygning skal der isoleres op til nye krav, såfremt ombygningen: omfatter udskiftning af klimaskærm omfatter udskiftning af tagdækning berører mere end 25 % af klimaskærmen koster mere end 25 % af bygningens værdi (BBR fratrukket grundprisen) Ovennævnte forudsætter, at tiltaget er rentabelt. Jens. Chr. Sørensen 21

22 22

23 Tabellen viser det faktiske varmeforbrug i 18 etageboliger sammenlignet med kravene i det oprindelige Bygningsreglement fra Tabellen dokumenterer et betydeligt større varmeforbrug end lovgivningen og beregningsprogrammerne lægger op til (GUF er sat til 0,28 og GAF er sat til 0,72). Jens. Chr. Sørensen 23

24 1. HOVEDMÅLING - afregningsmåler EL DELMÅLING - bimåler Ventilation Belysning PC Servere Kopi/fax Køkken køl/frys Elevator Udendørs belysning Andet UPS Køl Køl VARME VAND 2. HOVEDMÅLING - afregningsmåler 3. HOVEDMÅLING -afregningsmåler DELMÅLING - bimåler Olie Gas Fj.varme DELMÅLING - bimåler hk/jcs g.wpg Bygning A Bygning B Bygning C Bygning A Bygning B Bygning C Jens. Chr. Sørensen 24

25 Hvad koster det at øge bestykningen af bimålere? Det vil normalt altid være billigere at projektere og installere målere i forbindelse med opførelse af bygningen og væsentlig dyrere ved en senere installering. På markedet findes et relativt stort udvalg af forskellige målere til registrering af elforbrug og til priser fra få hundrede til flere tusinde kroner. Målere til registrering af varmeforbrug (energimålere) er ofte væsentligt dyrere med priser på imellem kr. Der skal endvidere regnes med omkostninger til installeringen. Jens. Chr. Sørensen 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv

Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Notat Forslag til energiattest af nye bygninger i relation til implementering af EU s bygningsdirektiv Energi og Miljø Kirsten Engelund Thomsen 30. januar 2004 Journal nr. 4374-17 Januar 2004 Kirsten Engelund

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 17-31 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 32-43 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 1-15 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere