Veterankøretøjer i Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veterankøretøjer i Folketinget"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13. april været diskussion om veterankøretøjers vilkår i Danmark. I MhS noterede vi med stor glæde, at samtlige partier i Folketinget er positivt stemt for, at veterankøretøjer er en vigtig del af den danske kulturarv. Folketinget vedtog beslutningsforslaget, og har nu sendt forslaget til behandling i Trafikudvalget. MhS har efterfølgende haft et godt og konstruktivt møde med formanden for Trafikudvalget, Flemming Damgaard Larsen, hvor Flemming Damgaard Larsen var meget lydhør overfor MhS som paraplyorganisation for de motorhistoriske køretøjsklubber i Danmark (og som FIVA-repræsentant). MhS vil i den videre proces i behandling af lovforslaget være i tæt dialog med såvel de berørte ministerier, Trafikudvalget som de enkelte politiske ordførere med en helt klar holdning: Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje. Vi vil fortsat arbejde for rimelige vilkår for de motorhistoriske køretøjer, og at der skabes gennemskuelighed i den store jungle af bestemmelser, der er for veterankøretøjer. Vi informerer jer selvfølgelig, når der kommer mere spændende nyt i sagen. Herunder kan I læse selve forslaget og forslagsstillernes begrundelse, MhS brev til Trafikudvalget forud for Folketingsdebatten og endelig hele diskussionen i Folketingssalen. Med venlig hilsen Ole Pedersen Sekretariatsleder Motorhistorisk Samråd Mail: Tlf

2 SELVE FORSLAGET B 142 Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Af René Christensen (DF), Pia Adelsteen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Om beslutningsforslaget Sagsgang Fremsat behandlet/henvist til udvalg Se hele tidsplanen Ministerområde Transportministeriet Resumé Formålet med beslutningsforslaget er, at reglerne om veterankøretøjer ændres på en række områder. Man skal bl.a. kunne få udstedt et originalitetsbevis, hvis man har et veterankøretøj, der er originalt, eller som fremstår som typisk for sin tid. Et sådan originalitetsbevis skal sikre, at man får adgang til de særlig forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel. Desuden foreslås det, at veterankøretøjer med et originalitetsbevis kun skal synes ved ejerskifte eller ved større ændringer på køretøjet, og at opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer skal ændres fra to til en gang om året. Baggrunden for de foreslåede ændringer af reglerne er, at forslagsstillerne betragter veteranbiler og -motorcykler som en væsentlig del af den danske kulturarv.

3 Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Fremsat den 2. marts 2010 af René Christensen (DF), Pia Adelsten (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer Folketinget pålægger regeringen at ændre love og bekendtgørelser vedrørende veterankøretøjer med følgende formål: 1. Synsmyndigheden skal efter anmodning og betaling af et nærmere fastsat gebyr kunne udstede et originalitetsbevis til veterankøretøjer, der i væsentlige træk fremstår som tidstypiske eller originale køretøjer. 2. Originalitetsbeviset skal sikre, at ejeren får adgang til de særlig fordelagtige forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel mellem den 15. marts og den 15. november. 3. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal kun synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på køretøjet. 4. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal undtages fra forbud mod kørsel i eventuelt kommende miljøzoner i byerne. 5. Importerede veterankøretøjer, hvortil der kan udstedes originalitetsbevis, skal have adgang til lempeligere told- og afgiftsbehandling. 6. Der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationalt anerkendt. 7. Opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer ændres fra to til én gang årligt. Bemærkninger til forslaget Forslagsstillerne er af den opfattelse, at veterankøretøjer såvel biler som motorcykler er en væsentlig del af den danske kulturarv. Selv om stort set alle veterankøretøjer er importerede køretøjer fra bilproducerende lande, er de gledet ind som en naturlig del af danskernes hverdagsliv. Veterankøretøjer er med til, at historien huskes, og historiske billeder og filmklip kan ofte tidsbestemmes ud fra veterankøretøjer, der er med på billederne eller i filmklippene. Det er vigtigt, at veterankøretøjer bevares. I forbindelse med indspilning af historiske film er veterankøretøjer vigtige rekvisitter. Kunne man f.eks. forestille sig film som Matador eller Krøniken uden veterankøretøjer? Veterankøretøjer optræder i mange andre sammenhænge. F.eks. afholdes der mange motorløb udelukkende med veterankøretøjer, og ved mange bryllupper indgår ofte kørsel af brudeparret i veteranbil. Et særligt træk ved veterankøretøjer som kulturarv er, at de ofte ejes af private, der går op i vedligeholdelse af deres veterankøretøj med liv og sjæl. På den måde bidrager private til at holde et vigtigt stykke danmarkshistorie i live.

4 Bemærkninger til forslagets enkelte elementer Synsmyndigheden skal efter anmodning og betaling af et nærmere fastsat gebyr kunne udstede et originalitetsbevis til veterankøretøjer, der i alle væsentlige træk fremstår som tidstypiske eller originale køretøjer. Ejeren af et køretøj, der synes som et veterankøretøj, skal i samme forbindelse kunne anmode den synsansvarlige myndighedsperson om at få køretøjet originalitetsvurderet med et originalitetsbevis til ejeren. Originalitetsbeviset skal samtidig sikre, at det pågældende køretøj kan udstyres med historisk korrekte nummerplader. For udstedelse af originalitetsbeviset betales et gebyr på f.eks. 450 kr. Originalitetsbeviset skal sikre, at ejeren får adgang til de særlig fordelagtige forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel mellem 15. marts og 15. november. I dag administreres ordningen med fordelagtige forsikringsvilkår af selvstændige klubber, som for nogles vedkommende er afhængige af at få kommission fra forsikringsselskaberne, og hvor medlemskab af klubben kun har interesse ved nytegning eller flytning til et andet forsikringsselskab. De fordelagtige forsikringsvilkår er begrænset til kørsel mellem 15. marts og 15. november begrundet i sikkerhedsmæssige årsager. Også i forhold til at opnå fordelagtige forsikringsvilkår vil originalitetsbeviset være et sikkert dokument. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal kun synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på køretøjet. Det er forslagsstillernes tanke, at et veterankøretøj med originalitetsbevis kun skal synes i forbindelse med ejerskifte, eller når ejeren har foretaget konstruktive ændringer på køretøjet. Mange veterankøretøjer kører mellem 500 og km. om året, og selv om der er lempet på synsreglerne, så man efter 40 år kun skal have køretøjet synet hvert ottende år, kunne køretøjer med originalitetsbevis få samme status som i Sverige, hvor de blot skal synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på køretøjet. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal undtages fra forbud mod kørsel i eventuelt kommende miljøzoner i byerne. Originalitetsbeviset skal samtidig være et miljøbevis, som skal give tilladelse til kørsel i de miljøzoner, som er på vej i mange europæiske lande herunder også i Danmark. Veterankøretøjer er ofte fra en tid, hvor der ikke var så stor fokus på energibesparende motorer, som der er i dag. Under hensyn til den vigtige kulturværdi som veterankøretøjer repræsenterer, er det vigtigt, at kommende miljøzoner ikke udelukker veterankøretøjer fra at køre i bymæssig bebyggelse. Som tidligere anført kører veterankøretøjer ofte kun et fåtal kilometer årligt, og det vil derfor være synd at udelukke veterankøretøjer fra kørsel i byer med de herlighedsmæssige værdier, der f.eks. er i at benytte et veterankøretøj i forbindelse med bryllup og andre festlige lejligheder eller blot fordi ejeren skal»lufte«veterankøretøjet på en dejlig dansk sommerdag. Et kørende veterankøretøj i byen vækker ofte opsigt berettiget og giver folk og fæ en lille god kulturhistorisk oplevelse med på vejen. Derfor skal veterankøretøjer fortsat være at finde blandt den øvrige kørende trafik i byerne og ikke udelukkes herfra på grund af eventuelt kommende miljøzoner. Importerede veterankøretøjer, hvortil der kan udstedes originalitetsbevis, skal have adgang til lempeligere told- og afgiftsbehandling.

5 Originalitetsbeviset kan give adgang til lempeligere told- og afgiftsbehandling, så man ikke helt eliminerer kulturen fra amerikanske biler eller luksusbiler, som jo var en del af hverdagen op gennem det 20. århundrede. Originalitetsbeviset i den form, som forslagsstillerne forestiller sig det, vil desuden modvirke en masse kritik og bureaukrati, idet værdifastsættelsen hos SKAT ofte er meget lemfældig og i mange tilfælde udokumenterbar, fordi SKAT anser det for en særlig vigtig opgave at undgå import og indregistrering af ældre køretøjer ved at sætte afgiften særlig højt. Hvis der kan findes en»formel«og en dokumentform, der tilgodeser såvel veterankøretøjsejernes interesse som myndighedernes i, at man undgår snyd, vil det være helt optimalt. Der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationalt anerkendt I Grækenland har man indført det såkaldte FIVA-pas, som dog forudsætter, at ejeren af veterankøretøjet er medlem af en klub eller sammenslutning, som er tilknyttet FIVA, der har hovedsæde i Bruxelles. Det er forslagsstillernes tanke, at der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationalt anerkendt, eventuelt som en del af FIVA-organisationen i Bruxelles. Opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer ændres fra to til én gang årligt. Opkrævning af vægtafgift sker i dag to gange årligt, men forslagsstillerne foreslår, at opkrævningen fremover kun foretages én gang årligt. Der er tale om små beløb, idet vægtafgiften for veterankøretøjer i forvejen kun er en fjerdedel af vægtafgiften for moderne køretøjer. Ved at godkende en»originalitetsordning«vil kørselsmulighederne blive begrænsede, og derfor burde én gang årligt være passende eventuelt justeret, efter at køretøjet kun må køre 75 pct. af året. Omregner man dette til helårstal, vil det svare til 18,75 pct. i stedet for 25 pct.. Men dertil kommer, at staten fremover vil spare mange penge, idet alene portoudgiften er ca kr. årligt. Skriftlig fremsættelse René Christensen (DF): Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. (Beslutningsforslag nr. B 142). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

6 MhS-brev til Trafikudvalget København den 6. april 2010 Til medlemmer af Folketingets Trafikudvalg. Vedrørende B 142: Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Vi Motorhistorisk Samråd (MhS), paraplyorganisationen for motorhistoriske køretøjsklubber i Danmark skriver til jer i forbindelse med MF René Christensens (DF) forslag (B142) om at indføre originalitetsbeviser for veterankøretøjer. MhS hilser forslaget om at sikre de motorhistoriske køretøjer som en vigtig og vægtig del af den danske kulturarv særdeles velkomment og ser med forventning frem til Folketingets diskussion, ikke mindst set i lyset af at der i dag er registreret mere end køretøjer over 30 år i Danmark. MhS håber, at forslag B 142 kan være medvirkende til, at der endelig kommer gennemskuelige og overskuelige regler for veterankøretøjer. Vi tror imidlertid ikke på, at en indførsel af et nationalt originalitetsbevis for veterankøretøjer vil gavne den danske kulturarv eller ejernes vilkår væsentlig i forhold til de nuværende regler. Hertil kommer at der med privatisering af synsmyndigheden vil opstå et praktisk problem mht. gennemførelse af, hvordan originalitet defineres. Her vil vi gerne påpege, at den internationale veteranbilsorganisation FIVA allerede har udarbejdet tekniske regler for, hvornår et køretøj kan defineres som originalt, og at der i øvrigt foregår forhandlinger mellem FIVA og EU om netop dette spørgsmål. Desuden vil vi gerne pointere, at der allerede findes et internationalt FIVA-pas for veterankøretøjer. FIVA-passet tager udgangspunkt i de internationalt gældende regler for, hvornår et køretøj kan anses som originalt. Passet bruges i dag blandt andet aktivt ved internationale veteranbilsløb ligesom nogle lande har anerkendt FIVA-passet som køretøjets status. Et nationalt originalitetsbevis vil efter vor mening blot være en fordyrende og unødvendig foranstaltning. MhS vil i stedet gerne benytte lejligheden til at foreslå Trafikudvalget, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave bliver at komme med et katalog, hvor samtlige regler omkring motorhistoriske køretøjer samles. Som det er nu, er det yderst vanskeligt for almindelige veteranentusiaster at gennemskue reglerne. MhS deltager selvfølgelig gerne i sådan en arbejdsgruppe. MhS stiller også gerne op til et personligt møde med Trafikudvalget. MhS er paraplyorganisation for 61 motorhistoriske klubber, med ca medlemmer, og repræsenterer Danmark i FIVA. Med venlig hilsen Motorhistorisk Samråd (MhS) Formand Mads Thyregod og sekretariatsleder Ole Pedersen Strandgade 12, København Tlf. (+45)

7 TALERNE I FOLKETINGET B 142 Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Af René Christensen (DF), Pia Adelsteen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Forhandlinger Møde nr.73, tirsdag Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Vis oversigt over samtlige taler 0 Formanden Kort bemærkning Det næste punkt på dagsordenen er: 18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 142: Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Af René Christensen (DF) m.fl.

8 (Fremsættelse ). 1 Formanden Kl.18:41 Kort bemærkning Forhandling Den fg. formand (Karen J. Klint): Forhandlingen er åbnet. Transportministeren. Værsgo. 2 Transportministeren (Hans Christian Schmidt) Kl.18:42 Ordfører Transportministeren (Hans Christian Schmidt): Intentionerne med forslaget om at støtte op om den kulturelle værdi af de gamle køretøjer kan jeg tilslutte mig. Der er også flere af punkterne i forslaget, som jeg er positiv over for. Der er forslaget om ejerskiftesyn af biler, der er registreret til veterankørsel. Motorcyklerne er jo allerede nu omfattet af ejerskiftesyn, og forslaget kan gennemføres uden en lovændring. Jeg vil bede Færdselsstyrelsen sende et udkast til bekendtgørelse i høring. Direktivet om periodiske tilsyn foreskriver, at Kommissionen ligeledes kan høres ved indførelse af sådanne særregler. To af de andre punkter er jeg ligeledes positiv over for. Det er undtagelsen fra miljøzoner. Det mener jeg så ikke at det er nødvendigt at træffe en folketingsbeslutning om, da der som bekendt ikke er miljøzoner for almindelige biler i dag. Men jeg vil oversende forslaget med min positive opbakning til min kollega miljøministeren.

9 Tilsvarende gælder årlig opkrævning af vægtafgift for køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden. Jeg vil oversende forslaget til min kollega skatteministeren med min positive opbakning. Så er der et par fundamentale dele af forslaget, jeg ikke er enig i. Det ene vedrører forsikring af køretøjerne. Forslaget går ud på, at ejeren af et køretøj med originalitetsbevis får adgang til de særlig gunstige forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel mellem den 15. marts og den 15. november. En forsikring er jo en privatretlig aftale mellem køretøjets ejer og forsikringsselskabet, og prisfastsættelsen skal regeringen jo som sådan ikke blande sig i. Den anden vedrører originalitetsbevis. Forslaget går ud på, at synsmyndigheden mod gebyr skal udstede originalitetsbevis til veterankøretøjer. Da hovedformålet med originalitetsbeviset er at indgå sådanne forsikringsvilkår, er det ikke en myndighedsopgave at udfærdige det. Færdselsstyrelsen har i øvrigt oplyst, at medarbejderne i synsvirksomhederne ikke er uddannede til at foretage en originalitetsvurdering. Sammenfattende kan jeg således bakke op om intentionen om at støtte veterankøretøjskulturen. Jeg vil se på ejerskiftesyn på biler, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som er registreret til veterankørsel. Det vil ske efter en høring, herunder af Kommissionen. Forslag om miljøzonefritagelse og afgiftsopkrævning sender jeg videre til mine kollegaer. Men altså, forsikringspriser og originalitetsbeviser er så fundamentalt uden for rammerne af, hvad regeringen vil regulere, så jeg må afvise de to punkter og dermed det samlede beslutningsforslag. Men jeg vil gerne medvirke til det, hvis vi kan finde en måde, som vi kan imødekomme hinanden på. 3 Formanden Kl.18:44 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ministeren. Så går vi til ordførerrækken, og den første ordfører er hr. Flemming Damgaard Larsen, Venstre. Værsgo.

10 Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 4 Flemming Damgaard Larsen (V) Kl.18:44 Ordfører (Ordfører) Flemming Damgaard Larsen (V): Beslutningsforslaget har jo til formål at få skabt bedre vilkår for veterankøretøjer i Danmark. Venstre hilser forslaget velkommen. Det er netop meget vigtigt, at også den del af kulturarven, som vedrører køretøjer, i vid udstrækning bliver tilgodeset. De mange situationer, som forslagsstillerne nævner, hvor veteranbiler og andre veterankøretøjer indgår, er meget væsentlige, og derfor skal vi værne om de historiske køretøjer og skabe de bedst mulige vilkår. De dele af forslaget, som umiddelbart kan gennemføres uden lovændringer, vil Venstre opfordre ministrene til at få gennemført ved de administrative forskrifter, som skal til. Der kan dog være elementer i beslutningsforslaget, som der skal ses nærmere på, f.eks. det med originalitetsbevis og forsikringsforhold, som det er tvivlsomt om lovgivningsmagten kan blande sig i, da der er tale om forsikringsvilkår i forbindelse med privatretlige forhold. Men Venstre vil i udvalgsarbejdet se positivt på, hvor langt det er muligt at gå, herunder om det er mest betimeligt at lave en beretning. 5 Formanden Kl.18:46 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Og den næste taler er hr. Magnus Heunicke, ordfører for Socialdemokraterne. Værsgo.

11 Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 6 Magnus Heunicke (S) Kl.18:46 Ordfører (Ordfører) Magnus Heunicke (S): Tak for det. I det her beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti skriver partiet, at veteranbiler er vigtige for Danmark, og det lader til, at vi alle sammen er enige om det. Det er sjovt at se Dansk Folkepartis argumentation, for de skriver i forslaget:»selv om de er importeret fra udlandet«. Partiet er jo ikke ligefrem kendt for at hylde den slags udenlandske kulturelle input til vores hverdagsliv her i Danmark, men de skriver ligefrem, at de her veteranbiler er uundværlige i filmoptagelser, og nævner DR-tv-serierne»Krøniken«og»Matador«. For os andre er det en anelse komisk, at netop de her to tv-serier nu pludselig er blevet vigtige for Dansk Folkeparti, for partiet har jo i den offentlige debat slået fast, at de her tv-serier,»krøniken«og»matador«, er ondsindet venstreorienteret propaganda, der gør grin med gode borgerlige kræfter som Oberst Hackel og fremhæver socialdemokratiske helteskikkelser som Palle From. Nå, nok om det retoriske. Det er godt, at der kommer fokus på problemstillingen, som opleves af alle de mange danskere, som er entusiaster. Der er registreret mere end køretøjer over 30 år i Danmark, og vi hilser det velkommen, at der kommer fokus på det. Her fra Folketingets side er det vigtigt, at vi ikke farer til det, man kunne kalde symbollovgivning, der ikke gavner der, hvor det er intentionen. Og derfor lytter vi meget nøje til, hvad de siger i Motorhistorisk Samråd. For hvorfor lave et særligt dansk bevis for en bils originale standard, når der allerede findes et sådant bevis i den internationale veteranbilorganisation, som bruges verden over? At oprette en særlig dansk pendant kan vi ikke se de store ideer i. Vi har konstateret, at ministeren vil imødekomme en række af elementerne i forslaget, og det synes vi er fremragende, men vi vil også fra socialdemokratisk side foreslå, at vi laver et udvalgsarbejde inspireret af motorentusiasterne selv om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med ændringsforslag til reglerne om de motorhistoriske køretøjer. Tak. 7 Formanden Kl.18:48 Kort bemærkning

12 Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Og den næste ordfører er fru Pia Olsen Dyhr, SF. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 8 Pia Olsen Dyhr (SF) Kl.18:48 Ordfører (Ordfører) Pia Olsen Dyhr (SF): Dansk Folkeparti vil gøre det nemmere at køre med veteranbil, og det kan SF som sådan godt støtte. Vi har lagt mærke til, at et af forslagene, der er i Dansk Folkepartis beslutningsforslag, er, at man vil lade veteranbiler være undtaget i forbindelse med miljøzonerne. Nu er miljøzonerne jo ikke indført for almindelige biler, men vi synes egentlig, det er oplagt også at kigge på, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og om veteranbilerne skal være undtaget herfra. Det er jo ikke så mange biler, vi snakker om, og hvis man kan bruge en international mærkeordning til at definere, hvad det er for nogle biler, sådan som veteranbilklubben har foreslået, synes vi, det vil være en oplagt måde at gøre det på. Herudover er vi også positive over for at kigge på, om man kan ændre tingene i forbindelse med originalitetsbeviser og måske også ændre den adgang, man kan få til forskellige former for forsikringsvilkår i den forbindelse. Vi kan ikke støtte forslaget om skatter og afgifter, for vi mener simpelt hen ikke, at vi kan finde finansiering til det, og det vil ikke være økonomisk ansvarligt så at støtte den del af forslaget. Men vi ser frem til behandlingen i Trafikudvalget, og vi vil være meget positivt indstillet over for forslaget. 9

13 Formanden Kl.18:49 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Næste taler er fru Henriette Kjær, Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 10 Henriette Kjær (KF) Kl.18:49 Ordfører (Ordfører) Henriette Kjær (KF): Jeg vil gerne takke Dansk Folkeparti for det her forslag, som har til formål at gøre livet lettere for veteranbilejere. Det synes jeg er et godt formål, for når man har en hobby, som man bruger mange timer på og går op i med liv og sjæl, så skal man jo ikke belemres med unødvendigt bureaukrati eller med afgifter. Jeg synes selv, det er en stor glæde at se de flotte, gamle biler køre rundt om sommeren, hvor det er muligt for dem at køre eller være udstillet. Man kan se, at der er blevet brugt rigtig meget knofedt på dem. Nu er jeg glad for, at vi har hørt, at transportministeren er positiv over for dele af det her forslag. Det glæder os konservative, at man vil prøve at gøre livet lettere for veteranbilejerne ved at sikre sig, at i hvert fald nogle af forslagene kan blive ført ud i livet, og at man så prøver at undersøge, om man kan gå videre med nogle af de andre. Vi er meget positive over for at se på, hvor langt vi kan komme under udvalgsarbejdet, og så må vi se, om vi kan få det afsluttet til fordel for de mange mennesker, der bruger mange timer af deres fritid på at have den her hobby. Tak. 11

14 Formanden Kl.18:51 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Også tak til ordføreren. Næste taler er fru Erika Lorentsen, Det Radikale Venstre. Værsgo. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 12 Erika Lorentsen (RV) Kl.18:51 Ordfører (Ordfører) Erika Lorentsen (RV): I Det Radikale Venstre ser vi også meget positivt på, at der kan blive støttet op om dem, der bruger tid på veterankøretøjer, fordi det jo er en væsentlig del af vores kulturarv. Vi synes også, det er vigtigt, hvis vi gennemfører et eller andet, at det så i hvert fald bliver udgiftsneutralt. Jeg synes, det lød meget fornuftigt at lægge os op og ad den internationale mærkeordning. Så er vi selvfølgelig også positive over for, hvis der kan blive noget mindre bureaukrati på området. Der står også i forslaget, at bilerne skal fritages for forbud mod kørsel i kommende miljøzoner i byerne, og vi er på forskellige måder en lille smule bekymrede for, hvad det kan føre med sig. Men alt i alt vil vi selvfølgelig gå positivt ind i forhandlingerne. 13 Formanden Kl.18:52 Kort bemærkning

15 Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen, Enhedslisten. Værsgo. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 14 Per Clausen (EL) Kl.18:52 Ordfører (Ordfører) Per Clausen (EL): Der er i hvert fald et enkelt element i det her beslutningsforslag, der næsten kan hensætte Enhedslisten i begejstring. Det er omtalen af personbiler som sådan noget, der hører hjemme i Motorhistorisk Samråd. Det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god og interessant betragtning, og jeg er glad for, at Dansk Folkeparti tilslutter sig, at det er den måde, vi skal se på det på. Jeg kan så i forlængelse af det sige, at netop fordi vi sådan set anerkender, at personbilen har spillet en både stor og vigtig og også positiv rolle i den danske historie, synes vi faktisk, at der er al mulig grund til at værne om veteranbiler og de mennesker, som sørger for at holde dem i live. Vi kan så håbe på, at den interesse, der er for det her område i Folketinget, også kan brede sig til veterantog og til nogle af dem, der holder liv i nogle af vores gamle småskibe osv. Der er faktisk mange områder, hvor der kunne være god grund til at give nogle ordentlige gode og fine vilkår for at bevare nogle af de ting, der ellers har en tilbøjelighed til at forsvinde. Vi har, ligesom enkelte andre har givet udtryk for, måske lidt bekymring for det, der ligger i forslaget omkring afgifter, men synes ellers, at det vil være meget fornuftigt at have et udvalgsarbejde og håber i givet fald, at vi også, som jeg har forstået, kan få et godt og konstruktivt samarbejde med transportministeren om, hvad vi kan gennemføre af fornuftige tiltag, som rækker ind på det her område. Så vi er positive og synes, at det her beslutningsforslag på mange måder er udtryk for en slags ny historisk tænkning i Dansk Folkeparti, som vi synes meget godt om. 15 Formanden Kl.18:53

16 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Den næste taler er ordføreren for forslagsstillerne, hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 16 René Christensen (DF) Kl.18:54 Ordfører (Ordfører for forslagstillerne) René Christensen (DF): Det er jo rigtig dejligt at komme herop som den sidste som forslagsstiller til beslutningsforslaget her. Der blev taget rigtig, rigtig pænt imod det, og det er jeg utrolig glad for. Specielt ministeren synes jeg gjorde det rigtig godt i forhold til, at der er nogle ting her, som vi faktisk kan gøre uden lovændringer og tage fat på med det samme. Det hilser vi meget, meget velkommen. Jeg vil starte med at sige, hvorfor vi har fremsat forslaget her. Det har vi simpelt hen gjort, fordi vi her har en gruppe, som har en interesse, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Der er rigtig mange mennesker, som bruger deres fritid på idræt og på mange andre områder, men her er der en gruppe, som bruger deres fritid på at holde gamle biler ved lige, køre i dem og sprede glæde med det. Vi kender vel alle sammen det at komme til bryllup, hvor brudeparret bliver hentet i en flot ældre bil og kører væk, og man har en rigtig god oplevelse af det. Mange har også den oplevelse, at når man kører på vejen og møder en gammel bil, kigger man og siger: Hov, det var jo en Folkevogn, eller det var en Volvo Amazon, som kørte derovre. Sådan en kan vi huske at vores bedsteforældre kørte i. Der er også rigtig mange ejere af de biler, som oplever, når de kører ind og tanker deres bil op, at mens de står og gør det, kommer der nogle folk hen til dem og siger: Jamen det er dog et dejligt køretøj, du har der. Så får man en snak med folk.

17 Det vil sige, at denne interesse faktisk også spreder glæde til andre mennesker end kun lige brugerne, og derfor synes vi, det er lidt synd, at der i hvert fald her på det sidste er komme nogle ekstra afgifter. Det drejer sig ikke om store penge til statskassen, men for den enkelte kan det godt betyde noget. Det drejer sig bl.a. om en benzinafgift på kr. pr. liter. En veteranbil kører under 16 km på literen, Som vi nok alle sammen ved, kører ældre biler ikke så langt, og hvis man har importeret en Ford A, som måske kører 5 km på literen, drejer det sig faktisk om, at man skal betale kr. ekstra i afgift. Det synes vi måske er lidt skørt, også i forhold til at de her biler måske kun kører noget, der ligner 1.000, eller maks km om året, så det er en meget, meget, meget dyr kilometerpris, ejerne skal til at betale. Jeg kunne forstå på ministeren, at der bliver sendt noget over, og så får vi også lejlighed til at kigge på, hvad det faktisk reelt kommer til at koste. Alt i alt vil jeg sige, at det har været meget, meget positivt at høre det, der er blevet sagt her. I forhold til miljøzoner har flere nævnt, at det problem har vi jo ikke endnu. Det er fuldstændig korrekt, men f.eks. i København har vi det jo på lastbilområdet. Lastbiler skal have specielle miljøbeviser for at kunne komme ind, og jeg er sikker på, at vi også fremadrettet vil se det på personbilområdet, og det ville også være ganske udmærket. Men indimellem skal vi også som folkevalgte nogle gange være lidt fremme i skoene og sige, at vi kan se, hvad vej udviklingen går, og derfor vil vi gerne i stedet for at komme på bagkant, så der kommer en masse sure veteranbilejere og spørge: Hvorfor kan vi nu ikke få lov at køre i de områder her? Så har vi allerede været fremme og sige: Jamen det har vi faktisk allerede styr på, og de biler kan få lov at køre i de områder. Men alt i alt vil jeg sige, at jeg synes, det har været rigtig, rigtig positivt. Det er også en meget, meget positiv sag, og der er faktisk mange mennesker, der har glæde af den, og jeg vil se frem til, at vi kan få lavet en fornuftig beretning. Jeg ser frem til, at der bliver kigget på de enkeltting, som vi faktisk kan gøre uden lovændringer, og vi får oversendt de ting, som ikke lige ligger hos miljøministeren, til yderligere behandling. Så jeg vil sige tak for behandlingen af beslutningsforslaget, og jeg ser meget, meget frem til, at vi kommer videre med sagen. Vis alle (0) indlæg i denne gruppe 17 Formanden Kl.18:57 Kort bemærkning

18 Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Trafikudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2. Intelligente Transport Systemer side 5.

Nyhedsbrev fra MhS. Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2. Intelligente Transport Systemer side 5. Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 2 / april 2009 Indholdsfortegnelse: Registreringsafgift - veterankøretøjer side 2 Intelligente Transport Systemer side 5 1 Registreringsafgift veterankøretøjer

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner 2008/1 BSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning.

2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012. Betænkning. 2012/1 BTL 83 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love.

L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet

25 år. I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter. Årets bil var Renault 19. En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Beretning 2015 25 år I 1990 hed statsministeren Poul Schlüter Årets bil var Renault 19 En liter benzin kostede 5,84 kr. MhS blev stiftet Intro Hvordan har det motorhistoriske område det? 1. Det motorhistoriske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi

Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere regler for turneringspoker i foreningsregi 2012/1 BSF 109 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. april 2013 af Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF) og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer 2007/2 BSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. januar 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Kim Christiansen (DF), Colette L. Brix (DF), Kristian

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve [af justitsministeren (Jacob Axel Nielsen, fg.)]

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve [af justitsministeren (Jacob Axel Nielsen, fg.)] Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 80 - Bilag 16 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. marts

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler

3. udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler Transportudvalget 2012-13 B 33 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 33 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 0. marts 2013 3. udkast (Spørgsmål og svar optrykt efter

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer

Forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxaer 2008/1 BSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Kim Christiansen (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.]

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015. Betænkning. over. [af Merete Riisager (LA) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 62 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)]

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj Betænkning. over. [af Frank Aaen (EL) og Stine Brix (EL)] Til beslutningsforslag nr. B 77 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at sikre en gebyrfri

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere