Veterankøretøjer i Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veterankøretøjer i Folketinget"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13. april været diskussion om veterankøretøjers vilkår i Danmark. I MhS noterede vi med stor glæde, at samtlige partier i Folketinget er positivt stemt for, at veterankøretøjer er en vigtig del af den danske kulturarv. Folketinget vedtog beslutningsforslaget, og har nu sendt forslaget til behandling i Trafikudvalget. MhS har efterfølgende haft et godt og konstruktivt møde med formanden for Trafikudvalget, Flemming Damgaard Larsen, hvor Flemming Damgaard Larsen var meget lydhør overfor MhS som paraplyorganisation for de motorhistoriske køretøjsklubber i Danmark (og som FIVA-repræsentant). MhS vil i den videre proces i behandling af lovforslaget være i tæt dialog med såvel de berørte ministerier, Trafikudvalget som de enkelte politiske ordførere med en helt klar holdning: Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje. Vi vil fortsat arbejde for rimelige vilkår for de motorhistoriske køretøjer, og at der skabes gennemskuelighed i den store jungle af bestemmelser, der er for veterankøretøjer. Vi informerer jer selvfølgelig, når der kommer mere spændende nyt i sagen. Herunder kan I læse selve forslaget og forslagsstillernes begrundelse, MhS brev til Trafikudvalget forud for Folketingsdebatten og endelig hele diskussionen i Folketingssalen. Med venlig hilsen Ole Pedersen Sekretariatsleder Motorhistorisk Samråd Mail: Tlf

2 SELVE FORSLAGET B 142 Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Af René Christensen (DF), Pia Adelsteen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Om beslutningsforslaget Sagsgang Fremsat behandlet/henvist til udvalg Se hele tidsplanen Ministerområde Transportministeriet Resumé Formålet med beslutningsforslaget er, at reglerne om veterankøretøjer ændres på en række områder. Man skal bl.a. kunne få udstedt et originalitetsbevis, hvis man har et veterankøretøj, der er originalt, eller som fremstår som typisk for sin tid. Et sådan originalitetsbevis skal sikre, at man får adgang til de særlig forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel. Desuden foreslås det, at veterankøretøjer med et originalitetsbevis kun skal synes ved ejerskifte eller ved større ændringer på køretøjet, og at opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer skal ændres fra to til en gang om året. Baggrunden for de foreslåede ændringer af reglerne er, at forslagsstillerne betragter veteranbiler og -motorcykler som en væsentlig del af den danske kulturarv.

3 Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Fremsat den 2. marts 2010 af René Christensen (DF), Pia Adelsten (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer Folketinget pålægger regeringen at ændre love og bekendtgørelser vedrørende veterankøretøjer med følgende formål: 1. Synsmyndigheden skal efter anmodning og betaling af et nærmere fastsat gebyr kunne udstede et originalitetsbevis til veterankøretøjer, der i væsentlige træk fremstår som tidstypiske eller originale køretøjer. 2. Originalitetsbeviset skal sikre, at ejeren får adgang til de særlig fordelagtige forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel mellem den 15. marts og den 15. november. 3. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal kun synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på køretøjet. 4. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal undtages fra forbud mod kørsel i eventuelt kommende miljøzoner i byerne. 5. Importerede veterankøretøjer, hvortil der kan udstedes originalitetsbevis, skal have adgang til lempeligere told- og afgiftsbehandling. 6. Der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationalt anerkendt. 7. Opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer ændres fra to til én gang årligt. Bemærkninger til forslaget Forslagsstillerne er af den opfattelse, at veterankøretøjer såvel biler som motorcykler er en væsentlig del af den danske kulturarv. Selv om stort set alle veterankøretøjer er importerede køretøjer fra bilproducerende lande, er de gledet ind som en naturlig del af danskernes hverdagsliv. Veterankøretøjer er med til, at historien huskes, og historiske billeder og filmklip kan ofte tidsbestemmes ud fra veterankøretøjer, der er med på billederne eller i filmklippene. Det er vigtigt, at veterankøretøjer bevares. I forbindelse med indspilning af historiske film er veterankøretøjer vigtige rekvisitter. Kunne man f.eks. forestille sig film som Matador eller Krøniken uden veterankøretøjer? Veterankøretøjer optræder i mange andre sammenhænge. F.eks. afholdes der mange motorløb udelukkende med veterankøretøjer, og ved mange bryllupper indgår ofte kørsel af brudeparret i veteranbil. Et særligt træk ved veterankøretøjer som kulturarv er, at de ofte ejes af private, der går op i vedligeholdelse af deres veterankøretøj med liv og sjæl. På den måde bidrager private til at holde et vigtigt stykke danmarkshistorie i live.

4 Bemærkninger til forslagets enkelte elementer Synsmyndigheden skal efter anmodning og betaling af et nærmere fastsat gebyr kunne udstede et originalitetsbevis til veterankøretøjer, der i alle væsentlige træk fremstår som tidstypiske eller originale køretøjer. Ejeren af et køretøj, der synes som et veterankøretøj, skal i samme forbindelse kunne anmode den synsansvarlige myndighedsperson om at få køretøjet originalitetsvurderet med et originalitetsbevis til ejeren. Originalitetsbeviset skal samtidig sikre, at det pågældende køretøj kan udstyres med historisk korrekte nummerplader. For udstedelse af originalitetsbeviset betales et gebyr på f.eks. 450 kr. Originalitetsbeviset skal sikre, at ejeren får adgang til de særlig fordelagtige forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel mellem 15. marts og 15. november. I dag administreres ordningen med fordelagtige forsikringsvilkår af selvstændige klubber, som for nogles vedkommende er afhængige af at få kommission fra forsikringsselskaberne, og hvor medlemskab af klubben kun har interesse ved nytegning eller flytning til et andet forsikringsselskab. De fordelagtige forsikringsvilkår er begrænset til kørsel mellem 15. marts og 15. november begrundet i sikkerhedsmæssige årsager. Også i forhold til at opnå fordelagtige forsikringsvilkår vil originalitetsbeviset være et sikkert dokument. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal kun synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på køretøjet. Det er forslagsstillernes tanke, at et veterankøretøj med originalitetsbevis kun skal synes i forbindelse med ejerskifte, eller når ejeren har foretaget konstruktive ændringer på køretøjet. Mange veterankøretøjer kører mellem 500 og km. om året, og selv om der er lempet på synsreglerne, så man efter 40 år kun skal have køretøjet synet hvert ottende år, kunne køretøjer med originalitetsbevis få samme status som i Sverige, hvor de blot skal synes ved ejerskifte eller ved konstruktive ændringer på køretøjet. Veterankøretøjer med originalitetsbevis skal undtages fra forbud mod kørsel i eventuelt kommende miljøzoner i byerne. Originalitetsbeviset skal samtidig være et miljøbevis, som skal give tilladelse til kørsel i de miljøzoner, som er på vej i mange europæiske lande herunder også i Danmark. Veterankøretøjer er ofte fra en tid, hvor der ikke var så stor fokus på energibesparende motorer, som der er i dag. Under hensyn til den vigtige kulturværdi som veterankøretøjer repræsenterer, er det vigtigt, at kommende miljøzoner ikke udelukker veterankøretøjer fra at køre i bymæssig bebyggelse. Som tidligere anført kører veterankøretøjer ofte kun et fåtal kilometer årligt, og det vil derfor være synd at udelukke veterankøretøjer fra kørsel i byer med de herlighedsmæssige værdier, der f.eks. er i at benytte et veterankøretøj i forbindelse med bryllup og andre festlige lejligheder eller blot fordi ejeren skal»lufte«veterankøretøjet på en dejlig dansk sommerdag. Et kørende veterankøretøj i byen vækker ofte opsigt berettiget og giver folk og fæ en lille god kulturhistorisk oplevelse med på vejen. Derfor skal veterankøretøjer fortsat være at finde blandt den øvrige kørende trafik i byerne og ikke udelukkes herfra på grund af eventuelt kommende miljøzoner. Importerede veterankøretøjer, hvortil der kan udstedes originalitetsbevis, skal have adgang til lempeligere told- og afgiftsbehandling.

5 Originalitetsbeviset kan give adgang til lempeligere told- og afgiftsbehandling, så man ikke helt eliminerer kulturen fra amerikanske biler eller luksusbiler, som jo var en del af hverdagen op gennem det 20. århundrede. Originalitetsbeviset i den form, som forslagsstillerne forestiller sig det, vil desuden modvirke en masse kritik og bureaukrati, idet værdifastsættelsen hos SKAT ofte er meget lemfældig og i mange tilfælde udokumenterbar, fordi SKAT anser det for en særlig vigtig opgave at undgå import og indregistrering af ældre køretøjer ved at sætte afgiften særlig højt. Hvis der kan findes en»formel«og en dokumentform, der tilgodeser såvel veterankøretøjsejernes interesse som myndighedernes i, at man undgår snyd, vil det være helt optimalt. Der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationalt anerkendt I Grækenland har man indført det såkaldte FIVA-pas, som dog forudsætter, at ejeren af veterankøretøjet er medlem af en klub eller sammenslutning, som er tilknyttet FIVA, der har hovedsæde i Bruxelles. Det er forslagsstillernes tanke, at der skal arbejdes for, at originalitetsbeviset bliver internationalt anerkendt, eventuelt som en del af FIVA-organisationen i Bruxelles. Opkrævningen af vægtafgift for veterankøretøjer ændres fra to til én gang årligt. Opkrævning af vægtafgift sker i dag to gange årligt, men forslagsstillerne foreslår, at opkrævningen fremover kun foretages én gang årligt. Der er tale om små beløb, idet vægtafgiften for veterankøretøjer i forvejen kun er en fjerdedel af vægtafgiften for moderne køretøjer. Ved at godkende en»originalitetsordning«vil kørselsmulighederne blive begrænsede, og derfor burde én gang årligt være passende eventuelt justeret, efter at køretøjet kun må køre 75 pct. af året. Omregner man dette til helårstal, vil det svare til 18,75 pct. i stedet for 25 pct.. Men dertil kommer, at staten fremover vil spare mange penge, idet alene portoudgiften er ca kr. årligt. Skriftlig fremsættelse René Christensen (DF): Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. (Beslutningsforslag nr. B 142). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

6 MhS-brev til Trafikudvalget København den 6. april 2010 Til medlemmer af Folketingets Trafikudvalg. Vedrørende B 142: Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Vi Motorhistorisk Samråd (MhS), paraplyorganisationen for motorhistoriske køretøjsklubber i Danmark skriver til jer i forbindelse med MF René Christensens (DF) forslag (B142) om at indføre originalitetsbeviser for veterankøretøjer. MhS hilser forslaget om at sikre de motorhistoriske køretøjer som en vigtig og vægtig del af den danske kulturarv særdeles velkomment og ser med forventning frem til Folketingets diskussion, ikke mindst set i lyset af at der i dag er registreret mere end køretøjer over 30 år i Danmark. MhS håber, at forslag B 142 kan være medvirkende til, at der endelig kommer gennemskuelige og overskuelige regler for veterankøretøjer. Vi tror imidlertid ikke på, at en indførsel af et nationalt originalitetsbevis for veterankøretøjer vil gavne den danske kulturarv eller ejernes vilkår væsentlig i forhold til de nuværende regler. Hertil kommer at der med privatisering af synsmyndigheden vil opstå et praktisk problem mht. gennemførelse af, hvordan originalitet defineres. Her vil vi gerne påpege, at den internationale veteranbilsorganisation FIVA allerede har udarbejdet tekniske regler for, hvornår et køretøj kan defineres som originalt, og at der i øvrigt foregår forhandlinger mellem FIVA og EU om netop dette spørgsmål. Desuden vil vi gerne pointere, at der allerede findes et internationalt FIVA-pas for veterankøretøjer. FIVA-passet tager udgangspunkt i de internationalt gældende regler for, hvornår et køretøj kan anses som originalt. Passet bruges i dag blandt andet aktivt ved internationale veteranbilsløb ligesom nogle lande har anerkendt FIVA-passet som køretøjets status. Et nationalt originalitetsbevis vil efter vor mening blot være en fordyrende og unødvendig foranstaltning. MhS vil i stedet gerne benytte lejligheden til at foreslå Trafikudvalget, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave bliver at komme med et katalog, hvor samtlige regler omkring motorhistoriske køretøjer samles. Som det er nu, er det yderst vanskeligt for almindelige veteranentusiaster at gennemskue reglerne. MhS deltager selvfølgelig gerne i sådan en arbejdsgruppe. MhS stiller også gerne op til et personligt møde med Trafikudvalget. MhS er paraplyorganisation for 61 motorhistoriske klubber, med ca medlemmer, og repræsenterer Danmark i FIVA. Med venlig hilsen Motorhistorisk Samråd (MhS) Formand Mads Thyregod og sekretariatsleder Ole Pedersen Strandgade 12, København Tlf. (+45)

7 TALERNE I FOLKETINGET B 142 Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Af René Christensen (DF), Pia Adelsteen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) Samling: Status: 1. beh./henvist til udvalg Forhandlinger Møde nr.73, tirsdag Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Vis oversigt over samtlige taler 0 Formanden Kort bemærkning Det næste punkt på dagsordenen er: 18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 142: Forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer. Af René Christensen (DF) m.fl.

8 (Fremsættelse ). 1 Formanden Kl.18:41 Kort bemærkning Forhandling Den fg. formand (Karen J. Klint): Forhandlingen er åbnet. Transportministeren. Værsgo. 2 Transportministeren (Hans Christian Schmidt) Kl.18:42 Ordfører Transportministeren (Hans Christian Schmidt): Intentionerne med forslaget om at støtte op om den kulturelle værdi af de gamle køretøjer kan jeg tilslutte mig. Der er også flere af punkterne i forslaget, som jeg er positiv over for. Der er forslaget om ejerskiftesyn af biler, der er registreret til veterankørsel. Motorcyklerne er jo allerede nu omfattet af ejerskiftesyn, og forslaget kan gennemføres uden en lovændring. Jeg vil bede Færdselsstyrelsen sende et udkast til bekendtgørelse i høring. Direktivet om periodiske tilsyn foreskriver, at Kommissionen ligeledes kan høres ved indførelse af sådanne særregler. To af de andre punkter er jeg ligeledes positiv over for. Det er undtagelsen fra miljøzoner. Det mener jeg så ikke at det er nødvendigt at træffe en folketingsbeslutning om, da der som bekendt ikke er miljøzoner for almindelige biler i dag. Men jeg vil oversende forslaget med min positive opbakning til min kollega miljøministeren.

9 Tilsvarende gælder årlig opkrævning af vægtafgift for køretøjer, der er registreret første gang for mere end 35 år siden. Jeg vil oversende forslaget til min kollega skatteministeren med min positive opbakning. Så er der et par fundamentale dele af forslaget, jeg ikke er enig i. Det ene vedrører forsikring af køretøjerne. Forslaget går ud på, at ejeren af et køretøj med originalitetsbevis får adgang til de særlig gunstige forsikringsvilkår, der gælder for veterankørsel mellem den 15. marts og den 15. november. En forsikring er jo en privatretlig aftale mellem køretøjets ejer og forsikringsselskabet, og prisfastsættelsen skal regeringen jo som sådan ikke blande sig i. Den anden vedrører originalitetsbevis. Forslaget går ud på, at synsmyndigheden mod gebyr skal udstede originalitetsbevis til veterankøretøjer. Da hovedformålet med originalitetsbeviset er at indgå sådanne forsikringsvilkår, er det ikke en myndighedsopgave at udfærdige det. Færdselsstyrelsen har i øvrigt oplyst, at medarbejderne i synsvirksomhederne ikke er uddannede til at foretage en originalitetsvurdering. Sammenfattende kan jeg således bakke op om intentionen om at støtte veterankøretøjskulturen. Jeg vil se på ejerskiftesyn på biler, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som er registreret til veterankørsel. Det vil ske efter en høring, herunder af Kommissionen. Forslag om miljøzonefritagelse og afgiftsopkrævning sender jeg videre til mine kollegaer. Men altså, forsikringspriser og originalitetsbeviser er så fundamentalt uden for rammerne af, hvad regeringen vil regulere, så jeg må afvise de to punkter og dermed det samlede beslutningsforslag. Men jeg vil gerne medvirke til det, hvis vi kan finde en måde, som vi kan imødekomme hinanden på. 3 Formanden Kl.18:44 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ministeren. Så går vi til ordførerrækken, og den første ordfører er hr. Flemming Damgaard Larsen, Venstre. Værsgo.

10 Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 4 Flemming Damgaard Larsen (V) Kl.18:44 Ordfører (Ordfører) Flemming Damgaard Larsen (V): Beslutningsforslaget har jo til formål at få skabt bedre vilkår for veterankøretøjer i Danmark. Venstre hilser forslaget velkommen. Det er netop meget vigtigt, at også den del af kulturarven, som vedrører køretøjer, i vid udstrækning bliver tilgodeset. De mange situationer, som forslagsstillerne nævner, hvor veteranbiler og andre veterankøretøjer indgår, er meget væsentlige, og derfor skal vi værne om de historiske køretøjer og skabe de bedst mulige vilkår. De dele af forslaget, som umiddelbart kan gennemføres uden lovændringer, vil Venstre opfordre ministrene til at få gennemført ved de administrative forskrifter, som skal til. Der kan dog være elementer i beslutningsforslaget, som der skal ses nærmere på, f.eks. det med originalitetsbevis og forsikringsforhold, som det er tvivlsomt om lovgivningsmagten kan blande sig i, da der er tale om forsikringsvilkår i forbindelse med privatretlige forhold. Men Venstre vil i udvalgsarbejdet se positivt på, hvor langt det er muligt at gå, herunder om det er mest betimeligt at lave en beretning. 5 Formanden Kl.18:46 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Og den næste taler er hr. Magnus Heunicke, ordfører for Socialdemokraterne. Værsgo.

11 Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 6 Magnus Heunicke (S) Kl.18:46 Ordfører (Ordfører) Magnus Heunicke (S): Tak for det. I det her beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti skriver partiet, at veteranbiler er vigtige for Danmark, og det lader til, at vi alle sammen er enige om det. Det er sjovt at se Dansk Folkepartis argumentation, for de skriver i forslaget:»selv om de er importeret fra udlandet«. Partiet er jo ikke ligefrem kendt for at hylde den slags udenlandske kulturelle input til vores hverdagsliv her i Danmark, men de skriver ligefrem, at de her veteranbiler er uundværlige i filmoptagelser, og nævner DR-tv-serierne»Krøniken«og»Matador«. For os andre er det en anelse komisk, at netop de her to tv-serier nu pludselig er blevet vigtige for Dansk Folkeparti, for partiet har jo i den offentlige debat slået fast, at de her tv-serier,»krøniken«og»matador«, er ondsindet venstreorienteret propaganda, der gør grin med gode borgerlige kræfter som Oberst Hackel og fremhæver socialdemokratiske helteskikkelser som Palle From. Nå, nok om det retoriske. Det er godt, at der kommer fokus på problemstillingen, som opleves af alle de mange danskere, som er entusiaster. Der er registreret mere end køretøjer over 30 år i Danmark, og vi hilser det velkommen, at der kommer fokus på det. Her fra Folketingets side er det vigtigt, at vi ikke farer til det, man kunne kalde symbollovgivning, der ikke gavner der, hvor det er intentionen. Og derfor lytter vi meget nøje til, hvad de siger i Motorhistorisk Samråd. For hvorfor lave et særligt dansk bevis for en bils originale standard, når der allerede findes et sådant bevis i den internationale veteranbilorganisation, som bruges verden over? At oprette en særlig dansk pendant kan vi ikke se de store ideer i. Vi har konstateret, at ministeren vil imødekomme en række af elementerne i forslaget, og det synes vi er fremragende, men vi vil også fra socialdemokratisk side foreslå, at vi laver et udvalgsarbejde inspireret af motorentusiasterne selv om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med ændringsforslag til reglerne om de motorhistoriske køretøjer. Tak. 7 Formanden Kl.18:48 Kort bemærkning

12 Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Og den næste ordfører er fru Pia Olsen Dyhr, SF. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 8 Pia Olsen Dyhr (SF) Kl.18:48 Ordfører (Ordfører) Pia Olsen Dyhr (SF): Dansk Folkeparti vil gøre det nemmere at køre med veteranbil, og det kan SF som sådan godt støtte. Vi har lagt mærke til, at et af forslagene, der er i Dansk Folkepartis beslutningsforslag, er, at man vil lade veteranbiler være undtaget i forbindelse med miljøzonerne. Nu er miljøzonerne jo ikke indført for almindelige biler, men vi synes egentlig, det er oplagt også at kigge på, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og om veteranbilerne skal være undtaget herfra. Det er jo ikke så mange biler, vi snakker om, og hvis man kan bruge en international mærkeordning til at definere, hvad det er for nogle biler, sådan som veteranbilklubben har foreslået, synes vi, det vil være en oplagt måde at gøre det på. Herudover er vi også positive over for at kigge på, om man kan ændre tingene i forbindelse med originalitetsbeviser og måske også ændre den adgang, man kan få til forskellige former for forsikringsvilkår i den forbindelse. Vi kan ikke støtte forslaget om skatter og afgifter, for vi mener simpelt hen ikke, at vi kan finde finansiering til det, og det vil ikke være økonomisk ansvarligt så at støtte den del af forslaget. Men vi ser frem til behandlingen i Trafikudvalget, og vi vil være meget positivt indstillet over for forslaget. 9

13 Formanden Kl.18:49 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Næste taler er fru Henriette Kjær, Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 10 Henriette Kjær (KF) Kl.18:49 Ordfører (Ordfører) Henriette Kjær (KF): Jeg vil gerne takke Dansk Folkeparti for det her forslag, som har til formål at gøre livet lettere for veteranbilejere. Det synes jeg er et godt formål, for når man har en hobby, som man bruger mange timer på og går op i med liv og sjæl, så skal man jo ikke belemres med unødvendigt bureaukrati eller med afgifter. Jeg synes selv, det er en stor glæde at se de flotte, gamle biler køre rundt om sommeren, hvor det er muligt for dem at køre eller være udstillet. Man kan se, at der er blevet brugt rigtig meget knofedt på dem. Nu er jeg glad for, at vi har hørt, at transportministeren er positiv over for dele af det her forslag. Det glæder os konservative, at man vil prøve at gøre livet lettere for veteranbilejerne ved at sikre sig, at i hvert fald nogle af forslagene kan blive ført ud i livet, og at man så prøver at undersøge, om man kan gå videre med nogle af de andre. Vi er meget positive over for at se på, hvor langt vi kan komme under udvalgsarbejdet, og så må vi se, om vi kan få det afsluttet til fordel for de mange mennesker, der bruger mange timer af deres fritid på at have den her hobby. Tak. 11

14 Formanden Kl.18:51 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Også tak til ordføreren. Næste taler er fru Erika Lorentsen, Det Radikale Venstre. Værsgo. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 12 Erika Lorentsen (RV) Kl.18:51 Ordfører (Ordfører) Erika Lorentsen (RV): I Det Radikale Venstre ser vi også meget positivt på, at der kan blive støttet op om dem, der bruger tid på veterankøretøjer, fordi det jo er en væsentlig del af vores kulturarv. Vi synes også, det er vigtigt, hvis vi gennemfører et eller andet, at det så i hvert fald bliver udgiftsneutralt. Jeg synes, det lød meget fornuftigt at lægge os op og ad den internationale mærkeordning. Så er vi selvfølgelig også positive over for, hvis der kan blive noget mindre bureaukrati på området. Der står også i forslaget, at bilerne skal fritages for forbud mod kørsel i kommende miljøzoner i byerne, og vi er på forskellige måder en lille smule bekymrede for, hvad det kan føre med sig. Men alt i alt vil vi selvfølgelig gå positivt ind i forhandlingerne. 13 Formanden Kl.18:52 Kort bemærkning

15 Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Næste ordfører er hr. Per Clausen, Enhedslisten. Værsgo. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 14 Per Clausen (EL) Kl.18:52 Ordfører (Ordfører) Per Clausen (EL): Der er i hvert fald et enkelt element i det her beslutningsforslag, der næsten kan hensætte Enhedslisten i begejstring. Det er omtalen af personbiler som sådan noget, der hører hjemme i Motorhistorisk Samråd. Det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god og interessant betragtning, og jeg er glad for, at Dansk Folkeparti tilslutter sig, at det er den måde, vi skal se på det på. Jeg kan så i forlængelse af det sige, at netop fordi vi sådan set anerkender, at personbilen har spillet en både stor og vigtig og også positiv rolle i den danske historie, synes vi faktisk, at der er al mulig grund til at værne om veteranbiler og de mennesker, som sørger for at holde dem i live. Vi kan så håbe på, at den interesse, der er for det her område i Folketinget, også kan brede sig til veterantog og til nogle af dem, der holder liv i nogle af vores gamle småskibe osv. Der er faktisk mange områder, hvor der kunne være god grund til at give nogle ordentlige gode og fine vilkår for at bevare nogle af de ting, der ellers har en tilbøjelighed til at forsvinde. Vi har, ligesom enkelte andre har givet udtryk for, måske lidt bekymring for det, der ligger i forslaget omkring afgifter, men synes ellers, at det vil være meget fornuftigt at have et udvalgsarbejde og håber i givet fald, at vi også, som jeg har forstået, kan få et godt og konstruktivt samarbejde med transportministeren om, hvad vi kan gennemføre af fornuftige tiltag, som rækker ind på det her område. Så vi er positive og synes, at det her beslutningsforslag på mange måder er udtryk for en slags ny historisk tænkning i Dansk Folkeparti, som vi synes meget godt om. 15 Formanden Kl.18:53

16 Kort bemærkning Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Den næste taler er ordføreren for forslagsstillerne, hr. René Christensen, Dansk Folkeparti. Vis alle (2) indlæg i denne gruppe 16 René Christensen (DF) Kl.18:54 Ordfører (Ordfører for forslagstillerne) René Christensen (DF): Det er jo rigtig dejligt at komme herop som den sidste som forslagsstiller til beslutningsforslaget her. Der blev taget rigtig, rigtig pænt imod det, og det er jeg utrolig glad for. Specielt ministeren synes jeg gjorde det rigtig godt i forhold til, at der er nogle ting her, som vi faktisk kan gøre uden lovændringer og tage fat på med det samme. Det hilser vi meget, meget velkommen. Jeg vil starte med at sige, hvorfor vi har fremsat forslaget her. Det har vi simpelt hen gjort, fordi vi her har en gruppe, som har en interesse, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Der er rigtig mange mennesker, som bruger deres fritid på idræt og på mange andre områder, men her er der en gruppe, som bruger deres fritid på at holde gamle biler ved lige, køre i dem og sprede glæde med det. Vi kender vel alle sammen det at komme til bryllup, hvor brudeparret bliver hentet i en flot ældre bil og kører væk, og man har en rigtig god oplevelse af det. Mange har også den oplevelse, at når man kører på vejen og møder en gammel bil, kigger man og siger: Hov, det var jo en Folkevogn, eller det var en Volvo Amazon, som kørte derovre. Sådan en kan vi huske at vores bedsteforældre kørte i. Der er også rigtig mange ejere af de biler, som oplever, når de kører ind og tanker deres bil op, at mens de står og gør det, kommer der nogle folk hen til dem og siger: Jamen det er dog et dejligt køretøj, du har der. Så får man en snak med folk.

17 Det vil sige, at denne interesse faktisk også spreder glæde til andre mennesker end kun lige brugerne, og derfor synes vi, det er lidt synd, at der i hvert fald her på det sidste er komme nogle ekstra afgifter. Det drejer sig ikke om store penge til statskassen, men for den enkelte kan det godt betyde noget. Det drejer sig bl.a. om en benzinafgift på kr. pr. liter. En veteranbil kører under 16 km på literen, Som vi nok alle sammen ved, kører ældre biler ikke så langt, og hvis man har importeret en Ford A, som måske kører 5 km på literen, drejer det sig faktisk om, at man skal betale kr. ekstra i afgift. Det synes vi måske er lidt skørt, også i forhold til at de her biler måske kun kører noget, der ligner 1.000, eller maks km om året, så det er en meget, meget, meget dyr kilometerpris, ejerne skal til at betale. Jeg kunne forstå på ministeren, at der bliver sendt noget over, og så får vi også lejlighed til at kigge på, hvad det faktisk reelt kommer til at koste. Alt i alt vil jeg sige, at det har været meget, meget positivt at høre det, der er blevet sagt her. I forhold til miljøzoner har flere nævnt, at det problem har vi jo ikke endnu. Det er fuldstændig korrekt, men f.eks. i København har vi det jo på lastbilområdet. Lastbiler skal have specielle miljøbeviser for at kunne komme ind, og jeg er sikker på, at vi også fremadrettet vil se det på personbilområdet, og det ville også være ganske udmærket. Men indimellem skal vi også som folkevalgte nogle gange være lidt fremme i skoene og sige, at vi kan se, hvad vej udviklingen går, og derfor vil vi gerne i stedet for at komme på bagkant, så der kommer en masse sure veteranbilejere og spørge: Hvorfor kan vi nu ikke få lov at køre i de områder her? Så har vi allerede været fremme og sige: Jamen det har vi faktisk allerede styr på, og de biler kan få lov at køre i de områder. Men alt i alt vil jeg sige, at jeg synes, det har været rigtig, rigtig positivt. Det er også en meget, meget positiv sag, og der er faktisk mange mennesker, der har glæde af den, og jeg vil se frem til, at vi kan få lavet en fornuftig beretning. Jeg ser frem til, at der bliver kigget på de enkeltting, som vi faktisk kan gøre uden lovændringer, og vi får oversendt de ting, som ikke lige ligger hos miljøministeren, til yderligere behandling. Så jeg vil sige tak for behandlingen af beslutningsforslaget, og jeg ser meget, meget frem til, at vi kommer videre med sagen. Vis alle (0) indlæg i denne gruppe 17 Formanden Kl.18:57 Kort bemærkning

18 Den fg. formand (Karen J. Klint): Tak til ordføreren. Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Trafikudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere Beslutningsforslag nr. B 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Brian Mikkelsen (KF) og Mike Legarth (KF) Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder

Læs mere

56. møde. Fredag den 21. februar 2014 (D) 1

56. møde. Fredag den 21. februar 2014 (D) 1 Fredag den 21. februar 2014 (D) 1 56. møde Fredag den 21. februar 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til fødevareministeren om en fiskeriaftale mellem

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

25. møde. Tirsdag den 13. december 2011 (D) 1

25. møde. Tirsdag den 13. december 2011 (D) 1 Tirsdag den 13. december 2011 (D) 1 25. møde Tirsdag den 13. december 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 9: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse og

Læs mere

22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1

22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1 Torsdag den 20. november 2014 (D) 1 22. møde Torsdag den 20. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse

Læs mere

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning

90. møde. Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 03.03.2010. 1. behandling 23.03.2010. Betænkning Tirsdag den 11. maj 2010 (D) 1 90. møde Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om den kommunale

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015

Nyhedsbrev. Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd 1/2015 Nyhedsbrev 1/2015 Side: 1/5 Foråret bringer køreglæde og studenter Af Søren Jacobsen, formand Motorhistorisk Samråd Nu er vi tæt på 1. april, og dermed er der udsigt til den nok mest ventede årstid for

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

52. møde. Tirsdag den 8. februar 2011 (D) 1. Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse 26.01.2011).

52. møde. Tirsdag den 8. februar 2011 (D) 1. Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg). (Fremsættelse 26.01.2011). Tirsdag den 8. februar 2011 (D) 1 52. møde Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 98: Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 83. møde Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om regeringens nye

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget år vi en Kattelov? Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget Så er der endelig ved at ske noget omkring katteloven og forhåbentlig kan det medvirke

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere