Kvostedgårdens Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvostedgårdens Historie"

Transkript

1 Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus

2 Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg, som gården lå ved, indtil den blev flyttet til Hjerl Hede i Oprindeligt, før 1813, var Kvostedgården den ene halvdel af en tvillingegård, som lå inde i byen sammen med andre gårde og huse omkring et fællesareal. Udenom lå bymarken, der var delt op i mange små marker, og udenfor igen lå byens overdrev. Da man fik kendskab til gården i 1933, var den forfalden og meget større end nu. Ved genopførelsen på Hjerl Hede har man forsøgt at føre gården tilbage til dens oprindelige udseende. 1816: Laurs Jensen, Vinkel, selvejer Mette Marie Chrestensdatter I 1816 købte Laurs Jensen fra landsbyen Vinkel Kvostedgården af godsejeren på Taarupgård. Gården var på 2 tdr. hartkorn (et mål for hvor god jorden var). Ud over bygningerne fulgte der 2 heste, 1 plov, 1 vogn, 1 træharve og den udlagte rugsæd med i købet. Der var et hedelod i Revnhede og fri græsningsret i kratskoven Kvostedlund. Han skulle lave lidt arbejde for godsejeren, men det fik han betaling for. 1688: Ifuer Jensen og Chresten Mikkelsen, fæstere Tvillingegård inde i byen 1761: Laurs Christensen, fæster 1763: Jens Jensen Møller, fæster Birthe Chrestensdatter, 1. kone Ane Marie Chrestensdatter, 2. kone I 1811 blev det bestemt, at Kvostedgården skulle flyttes udenfor byen sammen med en anden gård. I 1813 var udflytningen (genopbygningen) afsluttet : Ane Marie Chrestensdatter, enke, fæster Kvostedgården kom til at se sådan ud (ifølge en brandtaxation fra 1818): et stuehus mod nord på 8 fag med klinede vægge og stråtag - til beboelse et hus mod syd på 14 fag med klinede vægge og stråtag - til lade, tærskelo, stald og foder et hus mod vest på 7 fag med klinede vægge og stråtag - til køer og får 1835: Jacob (Jensen) Laursen Aakjær, søn, selvejer Inger Marie Thomasdatter I 1835 solgte Laurs Jensen Kvostedgården til sin søn Jacob (Jensen) Laursen Aakjær. Forældrene gik på aftægt, og der blev lavet en aftægtskontrakt:...saalænge mine Forældre dermed ere tilfredse skal de nyde deres Livs Underholdning i Omgang med mig ligesaa godt som jeg den selv nyder, men naar de ønsker at leve adskilt fra mig er jeg pligtig, i den mig tilskjødede Gaard, at indrette dem 4 Fag Huus forsynet med Loft over 2 Fag samt Vinduer og Døre, hvilken Bopæl jeg aarlig vedligeholder i enhver henseende, dog skal jeg ¼ Aar forud underrettes om, at de vil forlade mig. Derudover skulle de have leveret korn, kartofler, flæsk, smør, ost, æg, mælk, grønkål og brændsel samt foder og græsning til 4 får og deres lam. De skulle plejes under sygdom, Jacob skulle hente lægen og præsten, hvis det blev nødvendigt, og endelig skulle han sørge for en hæderlig begravelse, når den tid kom. 1860: Peder Andersen, svigersøn, selvejer Mette Kathrine Jacobsdatter I 1860 solgte Jacob Laursen Aakjær Kvostedgården til sin datter og svigersøn. Også i forbindelse med dette salg blev der lavet en aftægtskontrakt:...undertegnede er pligtig at give nævnte mine Svigerforældre paa Livstid deres Føde, Underhold, Klæder og Ophold her lige med os selv og efter deres Død en he-derlig Begravelse, men forpligter jeg mig og efterfølgende Eiere af min gaard hvis nævnte mine Svigerforæl- 1

3 dre ikke maatte ønske at faa deres Ophold hos Gaardens Beboere, at prestere dem følgende specielle Aftægt:...indrette 5 Fag Huus i eller ved gaarden til Beboelse... Derudover skulle de have madvarer, græsning af får, en kardus tobak hver 14. dag, 3 potter brændevin til jul, påske og pinse samt et årligt beløb på 8Rbd. I 1862 er der sket følgende forandringer med Kvostedgården (ifølge brandtaxation 1862): en tilbygning til stuehuset mod øst på 4 fag i bindingsværk med brændte sten og stråtag, indrettet til værelse en tilbygning til det søndre hus mod vest på 7 fag i bindingsværk med mur af brændte sten, kampesten og ler, indrettet til lade et aftægtshus øst for gården på 5 fag i bindingsværk med mur af brændte sten, bestående af værelse, spisekammer, forstue, køkken og bryggers I 1867 er der sket følgende forandringer med Kvostedgården (ifølge brandtaxation 1867): et nyt stuehus mod øst på 10 fag med udvendige mure af grundmur og kampestensmur mod nord, indrettet til beboelse med 4 værelser, spisekammer, køkken, bryggers og forstue det gamle stuehus mod nord med mure af ler og mursten, til beboelse og foder det søndre hus til lade er uforandret det vestre hus med mur af brændte sten og kampesten, til stald og lade et aftægtshus øst for gården er uforandret 1885 Chresten Nørgård Andersen, plejesøn, selvejer Ane Cathrine Christensen Peder Andersen og Mette Kathrine fik ingen børn, men Chresten, som var ældste søn af Mette Kathrines kusine, kom tidligt i pleje hos dem. Da Peder Andersen og hans kone Mette Kathrine nærmede sig aftægtsalderen, fortalte de Chresten, at hvis han giftede sig med sin kusine Ane Cathrine, kunne de overtage Kvostedhuset. De blev gift i juli måned 1885 i Taarup kirke og overtog gården i oktober samme år. I den aftægtskontrakt, som Chresten underskrev ved denne lejlighed, var de forskellige årlige ydelser til aftægtsfolkene blevet noget større, siden han selv lavede en aftægtskontrakt med sine svigerforældre i Ane Cathrine og Chresten fik 9 børn. De fleste blev boende hjemme, indtil de blev gift Dagmar Kristine blev født i 1891 og var nummer 4 i rækken. Hun blev gift i 1911 og fik 3 drenge. Da hendes mand døde af den spanske syge, flyttede hun hjem til Kvosted med sine børn. Her arbejdede hun sammen med drengene. Da gården blev solgt i 1933, flyttede hun sammen med sine forældre over i aftægtshuset, hvor hun passede dem til de døde (Chresten døde i 1938, Ane Cathrine døde i 1944). Amalie blev født i 1898 og var nummer 8 i rækken. Hun fik 11 børn. Kjeld Jensen blev født i 1922 og er den ældste. Han har besøgt Hjerl Hede og Kvostedgården, hvor han tilbragte sine første drengeår (se video på sitet kvostedgaarden.dk. Magnus blev født i 1900 som den sidste i børneflokken. Han fik 2 børn, hvor den ældste Svend, der er født i 1924, er far til Bjarne Andersen Nørgaard, som besøgte Hjerl Hede og Kvostedgården sammen med Kjeld Jensen. 2

4 3

5 Et hus bliver bygget Bindingsværkshuse De fleste bondehuse i tallet var opført i bindingsværk. Et bindingsværkshus består af en tømmerkonstruktion, der er samlet til et bærende skelet. Bindingsværksgårdene var ikke ens, men varierede meget fra egn til egn. Hovedprincippet er de tagbærende vægstolper. To stolper på hver side af huset er forbundet med en bjælke og udgør en binding. Disse bindinger deler huset op i ensartede fag (partiet mellem to nabostolper). Denne konstruktion gjorde det let at fjerne og tilføje fag efter behov. Tavlene - vægfelterne mellem de enkelte tømmerstykker - blev lerklinet ovenpå en grenfletning. Senere blev felterne udfyldt med mursten. Naturen på det sted, hvor man byggede, bestemte hvordan huset kom til at se ud. Man blev nødt til at bruge, hvad der var på stedet. Lang transport af materialer var både besværlig og kostbar. I det træfattige Midt-og Vestjylland er der kun brugt lidt træ til husene. I de samme egne kunne tagene have et stribet udseende, fordi man måtte bruge lyng sammen med strå til tagene, hvis man ikke havde strå nok. Bindingsværkshusene krævede megen vedligeholdelse. De lerklinede vægge skulle repareres hvert år. De skulle også kalkes. Også her var der forskel på, hvor meget man gjorde ud af det forskellige steder i landet. På Sjælland var bygningerne som regel helt hvidkalkede, på Fyn og i Østjylland brugte man forskellige farver til tømmer og tavl. Når der skulle bygges, hjalp venner og naboer hinanden uden betaling. Man kunne jo selv få brug for hjælp en gang. Selvom bønderne selv kunne klare meget af byggearbejdet, måtte de have hjælp af tømreren (huggeren) til at lede arbejdet med tømmerhugningen. Foruden træ måtte man have: ler til gulve og vægge vand så man kunne ælte leret strå, tagrør eller lyng til taget større sten til syldsten (fundament) mindre sten til brolægning af gårdsplads og bryggers og køkken 4

6 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: Træet fældes i en nærliggende skov og køres til byggepladsen. Sten samles på marken. Ler graves op af en lergrav Tækkemateriale gøres klar Når tømreren har savet og hugget træet til, bliver de enkelte dele lagt ud og samlet på afbindingspladsen og forsynet med mærker eller numre romertal Husets skelet bliver rejst Når husets tømmer er rejst, bliver der holdt rejsegilde Så skal huset tækkes Mænden ælter leret og kører det hen til kvinderne, som kliner de enkelte felter. Så skal væggene kalkes. Huset gøres færdigt indvendigt: skorsten og bageovn mures op, vinduer og døre sættes i, lofter og gulve laves Rejsegilde Når husets tømmer var rejst, blev der holdt rejsegilde. Alle der havde hjulpet mødte op. Der blev hejst en krans op i spærene, og bagefter var der mad og drikke i lange baner. Nogle steder sluttede gilde førstt langt ud på aftenen. Klinegilde Når kvinderne og pigerne var færdige med at kline (mellem bindingsværkets tømmer satte man lodrette stokke og flettede en væg med pile- eller hasselgrene, og derefter blev der klasket ler på fra begge sider) blev der holdt gilde igen. Først fik man noget at spise og drikke. Derefter var det mange steder almindeligt at gå rundt til de andre gårde i byen eller ud på marken med et par spillemænd i spidsen og synge og danse. 5

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Gårde og ejendomme i Kjelstrup

Gårde og ejendomme i Kjelstrup Gårde og ejendomme i Kjelstrup Kjelstrup efter matriklen 1840 Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 3 1999 1 Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950 www.koldingstadsarkiv.dk KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Opgaver til "Mit barndomshjem"

Opgaver til Mit barndomshjem Opgaver til "Mit barndomshjem" 1 Stuehuset fra en hedegård Se på grundplanen over stuehuset fra en hedegård. Sammenlign med en moderne bolig. Hvilken type rum mangler? (Tegning: Eva Wulff) Hvad gjorde

Læs mere

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012)

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valle 2015 Navnet Valborg Christiansen er der måske ikke så mange der kender, men straks, man siger Valle er de fleste mygdalfolk

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Samfundet i middelalderen

Samfundet i middelalderen Samfundet i middelalderen Bønderne I middelalderen var de fleste danskere bønder, som boede i landsbyer, hvor gårdene lå i en rundkreds omkring en åben plads, forten. Markerne uden om landsbyen var delt

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

Gammel bondegård i Løvel. Gåsekjærgård

Gammel bondegård i Løvel. Gåsekjærgård Gammel bondegård i Løvel. Gåsekjærgård Jeg vil hermed forsøge at beskrive en gammel bondegård og livet på denne i 1930- erne, da jeg var dreng og opholdt mig meget på gården, der lå ca. midt i Løvel, nemlig

Læs mere

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup Side 1-136 01/11/06 14:48 Side 52 Mine Erindringer (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend Af Marius Sloth, Hurup Mit hjem på Hurup mark Første

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Kalines tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg Kalines tanghus på Læsø Kalines tanghus på Læsø Realdania Byg A/S 2012 ISBN 978-87-92230-43-0 Tekst og redaktion: Realdania Byg, Arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard,

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

En stridbar storbonde

En stridbar storbonde EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 24-32 En stridbar storbonde Af ANNA LOUISE ALSTRØM Er man interesseret i egnshistorie, bliver man som regel også

Læs mere