Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2010 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 14. februar 2010 kl i klubhuset Jan og Anette blev gift i klubhuset den 28. november De blev standsmæssigt 1 kørt dertil af Alf og Ulla (se side 5)

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: Adresse: Havnelinien Frederiksværk Klubhus-telefon: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSEN FORMAND Lone Otte Rønnevej Frederiksværk NÆSTFORMAND Dorte Borrisholt Grøndalsvej Frederiksværk KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk SEKRETÆR Yvonne Bek Hanetoften Frederiksværk Ansvar for festudvalg: Per Petersen Ellevej Frederiksværk Ansvar: klubhus, udlejning af klubhus Jørgen Otte Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Ole Sisby Jensen Snerosevej Ølsted FESTUDVALG: Yvonne Bek Hanetoften Frederiksværk Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Judy Rasmussen Rønnevej Frederiksværk BLADUDVALG: mail: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Michael Reher Bellisbakken Birkerød Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni 20. september Deadline næste nummer er den 1. Marts

3 Formanden har ordet Først vil jeg ønske alle medlemmer og annoncører et rigtig godt nytår! Dernæst vil jeg udtrykke håbet om en rigtig god sæson for Frederiksværk Motorbådsklub i denne 50. sæson. Når jeg ser tilbage på det forgangne år, er der sket en hel del såvel i klubben, som i klubhuset. Der har været afholdt klubaftner nogle med stor tilslutning andre med mindre. Der har været afholdt fester med stor indsats fra festudvalget. I lighed med sidste år, var der ingen menige medlemmer, der havde meldt sig til hoveriarbejde, så bestyrelsen besluttede at udsætte såvel opsætning af nye lofter, som hovedrengøring og maling. Vanen tro var der alligevel en lille flok, der satte nye lydisolerende lofter op (de nye lysarmaturer med lysdæmpning kommer senere). En anden lille skare (med en enkelt genganger) malede lofter og vægge i køkkenet, som også blev gjort grundig rent. Og minsandten om de ikke også med supplerende hjælp fra andre medlemmer - fik malet og gjort rent i billardrummet. Super indsats! Det er blevet rigtig flot og hvidt! Tak for indsatsen venner! Nu mangler vi bare at få malet festlokalet. Også i løbet af 2009 er der folk, der har sørget for små reparationer og skaffet øl og vand. Der skal lyde en stor tak til alle, der har deltaget i klubbens drift i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til vores annoncører i klubbladet samt vores sponsorer til andre arrangementer. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået, og de medlemmer, der har stået for onsdagsmøderne. Summa summarum er det lykkedes at efterkomme vores formålsparagraf og skabt interesse for fritidssejlads og de dertil knyttede aktiviteter. Men en ny sæson er på vej, og en generalforsamling står for døren. I skrivende stund er der ikke noget springstof på plakaten, men vi har en del valg, som fremgår andet sted i dette blad. Så mød op og stil jeres arbejdskraft til rådighed, så vi kan bevare klubbens gode aktiviteter. Og husk at sætte kryds i kalenderen den 8. maj 2010, hvor vi fejrer klubbens 50-års jubilæum. Vi holder reception om formiddagen og middag med levende musik om aftenen (for klubbens medlemmer). Nærmere herom i næste blad. Med venlig hilsen Lone Otte 3

4 Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk Frederiksværk Brolægning A/S Rønnevej 38 Frederiksværk Tlf Jørgen Kurt Find Stefan Alt i belægning 4

5 HUSK KLUBAFTEN Onsdag d. 3.marts 2010 kl : Stegt flæsk med persillesovs og Gøtakanalen: Johnny og Lone Pretty Woman ster 19 13/01/04 9:28 Side 1 Max. 40 personer. Bindende tilmelding senest d Tilmeldingsliste er ophængt i klubhuset fra d. 18.januar Bilen på forsiden er en Peerles fra 1930 med produktionsnummer 23. Så vidt vides findes der kun to Peerles i hele verden af den model. Den ene ejes af Alf og Ulla den anden befinder sig i USA, hvor den i øvrigt er produceret. Fabrikken startede i 1900, men gik kunkurs i På stedet, hvor fabrikken lå, ligger nu et ølbryggeri. Alf s Perlees fremdrives af en 8 cylinder rækkemotor og har stadig det oprindelige plysindtræk! Den har kun haft en ejer før - Frederiksværks afdøde ekviperingshandler Poul HERRE Lieberkind. & Alf JUNIORTØJ købte den af Lieberkinds datter. Den havde da stået urørt i en eternitgarage fra 1958 til 1982 og der var stadig NØRREGADE luft i et af hjulene. 19 De måtte skove et træ 3300 for at få FREDERIKSVÆRK den ud af garagen. Lieberkinds datter AF kunne KÆDEN huske, at hun, da hun BYTTE var OG 14 GAVEKORT år gammel, SERVICE sammen I HELE LANDET med sin MEDLEM far var med inde i Frihavnen for at hente denne luksusbil. Som det er en del bekendt, er Alf meget glad for veteranbiler, men han har lovet Ulla, at han ikke køber flere! Og nu står det så på tryk! 5

6 VALG Under dagsorden punkt 8 er nedennævnte personer på valg: Formand (Lone Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Jørgen Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Ole Sisby Jensen modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Suppleant til bestyrelsen (Palle Bek) Valgt for 2 år blev 2 revisorer (Karl K. Ryborg og Søren Kristiansen) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev Revisorsuppleant (Lone Jensen) Valgt for 1 år blev 6

7 2 festudvalgsmedlemmer (Yvonne Bek modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev (Judy Rasmussen modtager genvalg) (Tiltræder straks efter generalforsamlingen) 2 festudvalgsmedlemmer (Kirsten Marcher modtager genvalg) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev (Merethe Egholm modtager ikke genvalg) (Tiltræder 1. oktober) 2 bladudvalgsmedlemmer (Michael Reher & Lone Otte) Valgt for 1 år blev Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. Indstillet blev 7

8 Frederiksværk Motorbådsklub afholder GENERALFORSAMLING Søndag den 14. februar 2010 i klubhuset Klubben byder på morgenkaffe kl. 9.00, derefter går vi over til DAGSORDEN 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kasserers beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg Bladudvalg 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for år

9 7. Godkendelse af budget 8. På valg fra bestyrelsen er: Formand Lone Otte - modtager genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Jørgen Otte - modtager genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Ole Sisby Jensen - modtager genvalg (2 år) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (2 år) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder ved generalforsamlingen) (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder til oktober) (1 år) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (1 år) Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. 9. Pause 10. Vedtagne beslutninger oplæses 11. Eventuelt Der serveres håndmadder efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og ægtefællemedlemmer. Husk medlemsbevis. 9

10 HOVERI WEEKEND DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVæRK ET RART STED AT HANDLE Mandag - torsdag 8-18 Fredag 8-19 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-14 DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO FOTOSERVICE BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 10 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

11 FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB ÅRSREGNSKAB BUDGET

12 FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN KONTO BENÆVNELSE INDTÆGTER UDGIFTER 1010 KLUBKONTINGENT , KOLLEKTIV BåDFORSIKRING 8.220, SALG AF EMBLEMER, STANDERE M.M , TELEFONAUTOMAT 0, LÅN KLUBHUS , SALG AF ØL 1.000, BILLARD 2.436, ANNONCER 8.325, ANDRE INDTÆGTER 0, RENTEINDTÆGTER 2.642,36 INDTÆGTER I ALT , KLUBHUS 6.438, GAVER 365, EJENDOMSSKATTER, VAND 9.045, FORSIKRING, BRAND , EL, KLUBHUS , RENGØRING 2.653, TELEFON 1.140, PORTO 2.033, KONTORARTIKLER 700, TRYKSAGER 0, KLUBBLAD , FORSIKRING BÅDE 6.858, WEB-SIDE 345, BESTYRELSESMØDER 2.357, GENERALFORSAMLING 3.334, BESTYRELSESFEST 3.120, DIVERSE GEBYRER 154, FORPLEJNING VED HOVERIARBEJDE 0, STANDERFEST 861, JULETRÆSFEST 0, DIVERSE ARRANGEMENTER 2.245, MINDRE NYANSKAFFELSE 7.566, STANDERE 5.220,00 UDGIFTER I ALT ,28 INDTÆGTER IFØLGE DRIFTSREGNSKAB ,86 UDGIFTER IFØLGE DRIFTSREGNSKAB ,28 OVERSKUD ,58 12

13 STATUSREGNSKAB KONTO BENÆVNELSE AKTIVER PASSIVER 1330 KASSEBEHOLDNING 505, GIROKONTO , DANSKE BANK AKTIONÆRKONTO 64, SPAREKASSEN VESTSALLING ,35 LIKVIDE AKTIVER I ALT , DANSKE BANK AKTIER 5.571, KLUBHUS , VARELAGER, EMBLEMER, STANDERE ,00 AKTIVER I ALT , EGENKAPITAL ,52 PASSIVER I ALT ,52 EGENKAPITALEN FREMKOMMER SÅLEDES: EGENKAPITAL ,69 DRIFT OVERSKUD ,58 LAGERTILGANG 3.090,00 REGULERING DANSKE BANK AKTIER 3.107,25 EJENDOMSVÆRDI STIGNING 0,00 EGENKAPITAL ,52 Regnskabet revideret og godkendt. Frederiksværk den 13/ Aktivernes tilstedeværelse er kontrolleret. Revisorer Kasserer Formand 13

14 Frederiksværk Motorbådsklub. Budgetforslag for Konto Benævnelse Budget 2010 Budget 2009 Bevægelse % 1010 KLUBKONTINGENT , , ,00 19% 1020 KOLLEKTIV BåDFORSIKRING 8.000, , ,00 3% 1030 SALG AF EMB., STANDERE M.M , , ,00 25% 1040 TELEFONAUTOMAT 10,00 10,00 0,00-100% 1041 LÅN AF KLUBHUS , , ,00 80% 1042 SALG AF ØL 1.000, , ,00 0% 1043 BILLARD 1.000, , ,50 144% 1045 ANNONCER 9.000, , ,00-16% 1050 ANDRE INDTÆGTER 0,00 700,00 0,00-100% 1060 RENTEINDTÆGTER 1.000, , ,36 32% Indtægter total , , ,86 23% Udgifter 1105 KLUBHUS , , ,10-57% 1110 GAVER 500,00 500,00 365,00-27% 1115 EJENDOMSSKATTER 6.584, , ,20 0% 1120 FORSIKRINGER , , ,63 0% 1135 EL, KLUBHUS , , ,96 18% 1140 RENGØRING 5.000, , ,50-47% 1145 TELEFON 1.350, , ,85-15% 1150 PORTO 4.000, , ,50-49% 1155 KONTORARTIKLER 500,00 500,00 700,00 40% 1160 TRYKSAGER 1.000, ,00 0,00-100% 1165 KLUBBLAD , , ,00-5% 1170 FORSIKRING BÅDE 7.000, , ,00 25% 1185 WEB-SIDE 375,00 375,00 345,00-8% 1190 BESTYRELSESMØDER 3.000, , ,00-41% 1195 GENERALFORSAMLING 3.500, , ,73 67% 1200 BESTYRELSESFEST 4.000, , ,00-38% 1205 DIVERSE GEBYRER 200,00 200,00 154,00-23% 1210 FORPLEJNING VED HOVERI , ,00 0,00-100% 1215 STANDERFEST 3.500, ,00 861,20-71% 1220 JUBILÆUMSFEST ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1225 DIVERSE ARRANGEMENTER 3.000, , ,57-44% 1230 MINDRE NYANSKAFFELSE 4.000, , ,04 89% 1240 STANDERE 0,00 0, ,00 #DIV/0! Udgifter total , , ,28-8% OVER/UNDERSKUD , , ,58 14

15 Ordre og rang. Af Sverre Stokke Omkring - SPRING! Sådan lød ordren fra Skipper. Vi stod drenge i de tidlige teenageår med ryggen mod styrbord ræling - og bag os lå en spejlblank Køge Bugt. Det var et weekendtogt med FDF s søspejdere. Det gode skib Vicky - en spidsgatter på omkring 20 BRT - lå i totalt vindstille i Køge Bugt. Vi havde overnattet i Køge og var nu for hjemadgående - mod København. Det var varmt, vi havde badebukser og redningsveste på, fribordet var ikke skræmmende højt - og alligevel var der ikke én af os der sprang. Jeg var lige ved det, og det var alle de andre sikkert også. I vandet kom vi dog - om end det foregik i et noget andet tempo. Om Skipper virkelig havde forventet, at vi sprang, ved jeg ikke - men tror det. Der var en god disciplin blandt søspejderne - både på land og til havs. Eksempelvis var der nogle af os der blev purret om natten i Køge. På med uniformen og to timers vagt på kajen. Det var ikke spor sjovt, faktisk lidt skræmmende at stå i en øde industrihavn og skulle beskytte skibet mod.. tjahh, det havde vi ikke fået at vide. Men vi fantaserede da en hel del om lokale sørøvere og andre grumme eksistenser. Planen var så at få adviseret de voksne så hurtigt som muligt, men natten forløb uden nogen form for dramatik. Så vidt jeg husker er det den eneste gang, jeg har undladt at udføre en orde fra en skibsfører. Ja, jeg skriver skibsfører - for i henhold til reglerne skal et hvert fartøj have en skibsfører. Denne er ansvarlig for at skibet er udrustet forsvarligt til den pågældende sejlads og har ansvaret for både sejladsen og mandskabets / passagerernes sikkerhed. Ordre udstedt af skibsføreren - eller dennes stedfortræder SKAL adlydes. Mange husker sikkert hændelsen i 1971, hvor Oslobåden sejlede in i Kullen. Ved søforhøret kom det frem, at rorgængeren havde gjort opmærksom på den forkerte kurs - men havde af styrmanden fået besked på at parere ordre. Så vidt jeg husker blev rorgængeren ikke straffet - men det gjorde styrmanden, som havde været beruset. 15

16 Skibsføreren - kaptajnen - sov vist sødeligt, indtil han vågende brat ved kollisionen. På et fritidsfartøj er det principielt ikke anderledes: Der skal være én, der er skibsfører, og de andre skal gøre, hvad de får besked på. Det kan måske forekomme lidt pjattet at beslutte, hvem der skal være skibsfører, hvis man bare skal ud på fjorden på en smuk sommerdag med lidt vind. Men der kan jo altid opstå situationer, hvor der skal tages en hurtig beslutning, og hvor der ikke er tid til at diskutere forskellige muligheder. Hvis man fx får motorstop i et snævert løb, som vi jo har en del af i fjorden, er det godt at der er én, der holder hovedet koldt og kan give de andre besked på, hvad der skal gøres. Der er måske stærk trafik og kun få minutter til man driver på grund. Det er nok de færreste, de har to kugler - eller F-flag - der kan hejses som signal: Skib der ikke er under kommando. Så én skal have besked på at morse F - prik prik streg prik - med horn. Hvor mange af de andre der ved, hvad det betyder, er så spørgsmålet. Sikkert ikke mange, for det er vel de færreste af os, der med jævne mellemrum repeterer samtlige signaler. Men under alle omstændigheder vil man da påkalde sig en vis opmærksomhed, så selv førere af sejlbåde undtagelsesvis vil vige for en motorbåd. Ud over forsøg på at få motoren i gang og signalere skal der sandsynligvis gives kommando til en af de ombordværende om at finde ankeret frem og være parat til at lade det gå. En gang var jeg fører af en sejlbåd med påhængsmotor og et ægtepar som gæster. En mand på over 100 Kg. - og en kvinde på omkring det halve. På vej ind til pladsen bad jeg hende om at gå på fordæk og være parat til at tage fra og klare forfortøjningerne. Hun foreslog manden, at han - som var en smule mere erfaren udi de maritime - tog sig af det. Og han var allerede halvvejs oppe af cockpittet, da jeg måtte tage kommandotonen i brug. Du bliver i cockpittet! Alt gik som det skulle, og efterfølgende kunne jeg så forklare, at mandes egenvægt på fordækket ville bevirke, at påhængsmotoren ville få en del af skruen over vandet. Og at jeg derfor ikke ville kunne manøvrere båden. Måske er det en god idé at følge en skik, som jeg en gang fik fortalt af en garvet sejlbådsskipper. Når han fik folk om bord første gang, fik de en kort orientering om reglerne: Her gælder sølovene, og de er noget anderledes end på land. Det er mig, der er højeste myndighed og som sådan har jeg ansvaret for både sejladsen og jeres sikkerhed. Så hvis jeg giver en ordre, skal den udføres med det samme. Det betyder ikke, at I vil blive kostet rundt efter mit forgodtbefindende. Men der kan komme situationer, hvor jeg ved noget I ikke ved - eller har set noget I ikke har set. Og derfor kan forudse vanskeligheder, der kan opstå. Han havde kun været ude for ganske få, der havde protesteret - og de fik ikke lov til at komme med ud. 16

17 Toilet med el-pumpe Maritimt toilet med elektrisk tømning. Robust konstruktion med porcelænsskål samt toiletsæde og låg af lakeret træ. Fungerer med både fersk- og saltvand. I bundet af toilettet findes en el-pumpe med indbygget affaldskværn, der kværner affald og papir. Toilettets indløb til spulevand tilkobles til vandtilførslen vha. en bøjelig 19 mm (3/4") sanitetsslange. Toilettets afløb tilkobles til septiktank eller skroggennemføring vha. en 1" sanitetsslange. Strømforbrug: 12 V (12 A). Tilkoblinger: indløb ¾" og afløb 1". Mål: 340 x 480 x 380 mm (b x d x h). Vægt: 12 kg. Pris 1.550,00 kr Telefon N.J.Rasmussen 17

18 Kom sikkert i land med Handelsbanken Med en konsekvent kreditpolitik samt fokus på tilfredse kunder og lave omkostninger er Handelsbanken rustet til al slags vejr. Ingen nordisk bank er ratet højere af de internationale kreditanalyseinstitutter. Som kunde hos os kan du roligt være sikker på, at vi er solide, vi har orden i sagerne, og vi er her for at blive. Nørregade 34, Frederiksværk, telefon Al kørsel udføres Last indtil 28 tons Bådtransport Maskintransport Affaldskørsel m/grab 18 Kørsel m/sten og grus Opsætning af spær 7 tons kran m/udligger på 15 meter Indhent tilbud LEIF OLSEN Vognmand Industrileddet Frederiksværk Tlf Fax

19 Frederiksværk Vulkanisering ApS Nye dæk? -ring til FIRST STOP Tlf KVALITETSPRODUKTER PÅ LAGER Frederiksværk Vulkanisering ApS Industrihaven Frederiksværk Tlf Fax FIRST STOP NETVÆRKET MED DEN BEDSTE PRIS OG KVALITET DÆK - FÆLGE - 4 HJULS UDMÅLING AUTOREPARATION OG SERVICE Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk Også mange varme færdigretter, ud af huset, eller kom og nyd dem i vores dejlige gårdhave, hvis vejret tillader det! FREDERIKSVÆRK RØGERI HAVNELINIEN 11 FREDERIKSVÆRK Tlf Åbningstider: Mandag - Fredag Lørdag 9-14 Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk 19

20 AKTIVITETSKALENDER 2010 Onsdag d. 3. februar kl Klubaften: Rita og Peter Schoenning: Søndag d. 14. februar kl Kanalsejlads gennem Europa. GENERALFORSAMLING. Onsdag d. 3. marts kl Klubaften: Stegt flæsk/persillesovs. Henning og Ole. Hjælp fra Festudvalg. Johnny og Lone: Gøtakanalen, film og fortælling. Søndag d. 28. marts kl Onsdag d. 14. april kl Lørdag d. 24. april kl Lørdag d. 8. maj Lørdag d. 22. Mandag d. 24. Maj. Onsdag d. 23. Juni kl Lørdag d. 21. Søndag d. 22. August. Lørdag d. 25. september kl Onsdag d. 6. oktober kl Lørdag d. 6. november kl Medlemsindbetaling. Evt. Klubaften afslutning. Standerhejsning. Reception og Jubilæums fest. Pinsetur. Skt. Hans aften. Vennetur. Ålegilde. Klubaften: Opstart. Kaffe/Kage. Kom med gode idéer. Standernedhaling m/spisning. 20

21 SPLITTE MINE BRAMSEJL. Igen en succes for Fest- og turudvalget! Vores traditionsrige sildegilde løb af stablen lørdag d og igen blev det en bragende succes med hyggeligt samvær. Alle fik hvad de kunne spise og drikke. En stor TAK til de 4 piger i udvalget, for det store arbejde de lagde for dagen. Ligeledes en TAK til Steen, som havde sponseret en hel side røget laks. Og så et nødråb! At arrangerer en fest for personer ER et stort arbejde der ikke bare klares på et par timer, der skal planlægges indkøb og borddækning m.m. efter hvor mange der har tilmeldt sig på listen, så bliver det jo ikke lettere af, at der kommer tilmeldinger efter seneste tilmelding. Det er jo for at lette arbejdet med planlægningen, at der bliver ophængt tilmeldingslister. Disse lister bliver hængt op 1 til 1½ måned før arrangementet, de er omtalt i klubbladet og de fremgår af aktivitetskalenderen, så det kan ikke komme bag på nogle, at der er et arrangement. Så HUSK AT SKRIVE JER PÅ. Mvh. Fest- og turudvalg Yvonne Bek tlf Lotte Nilsson.. Kirsten Marcher tlf Judy Rasmussen tlf ) Sildebordet 2) Der arbejdes i køkkenet 3) Der skaffes 4) Kassereren har fødselsdag 21

22 Rønnevej Frederiksværk Telefon Telefax Kundby Kranudlejning Maskin- & Bådtransport Tlf Kundby Kranudlejning er leveringsdygtige i følgende: Kørsel af både Hejsning af elementer, spær, tagpap mm Baksning af maskiner Flytning af containere, skurer mm. Kørsel af højt, langt og bredt i ind & udland Vi udfører altså maskinflytning med diverse baksegrej og transport med vores nye kran, der har et udlæg på 32 meter og løftekapasitet 100 t/m. Ring og få en pris! - Bygaden 30 Kundby 4520 Svinninge 22

23 Det blinde hjørne DEN PERMANENTE FORTOVSUDSTILLING! Spærrer du øjnene op ved denne overskrift? Det var også meningen, for jeg gør det samme, når jeg træder i en hundelort, slår mig på en stavl fliser eller sten eller falder i en grusdynge, alt sammen noget der er placeret på fortovet. Der findes steder nok, hvor hundene kan luftes, og jeg finder det groft uartigt, når hundeejere lader hunden sætte sig i andres indkørsler eller på fortovet, uden straks at fjerne det - hundeposerne er jo for længst opfundet. Hvem har ikke set en hundeejer stå midt på den blanke formiddag og kikke stjerner, mens "Vovsen" klarer sit toiletbesøg i en fremmed indkørsel? Ja jeg spørger bare! Jeg tænker også på dagplejemødrene, der med barnevogn og nogle små "trolde" ved siden af må igennem dette svineri. Tænk hvad vi dog slæber med ind alle vegne under skosålerne. Som blind er det jo helt umuligt at styre uden om - og selv om førerhunden er nok så dygtig, er det også svært for den. Tunge regnvåde grene er heller ikke behagelige at få lige i ansigtet, og endnu værre, hvis det er roser med torne. Lad os alle være med til at forbedre dette. Det er ikke et surt OPSTØD, nej noget af det er det rene LORT. Han tog udelukkelsesmetoden helt bogstaveligt. Jeg nåede netop hjem fra morgenturen med førerhunden, inden min mand kørte til byen i forskellige ærinder, bl.a. et større tandlægebesøg. Døren stod åben, så jeg gik ind med hundesele, den hvide stok, min jakke med nøgler og telefon. Derefter gik jeg rundt om huset for at finde manden. Jeg fløjtede et par gange, som jeg plejede, kikkede på et par roser og ved tredje hushjørne hørte jeg en bil starte og køre væk. Fremme ved hoveddøren, som nu ikke alene lukket, men også låst, måtte jeg konstatere: Jeg var lukket ude. Vandhanen var dog tilgængelig, heldigt, her i de 26 varmegrader, og jeg havde også masser af tid til at plukke og spise af begge hindbærrækkerne, så udsigten til overlevelse var rimelig sikker. Da min ægtemand efter ca. 3 timer kørte ind i indkørslen, stod jeg ved havelågen, og det første han sagde var: Nej hvor var det sødt af dig at stå her og vente på mig. Da forklaringer var lagt på bordet, indrømmede min mand: Jeg undrede mig over nøglen, som hang på krogen og svingede hurtigt frem og tilbage, det måtte være vinden. Men nej, det var kvinden. Liller B. Olsen 23

24 JB RUSTFRI JB s MARINE STORE Havnevej Frederiksværk Tlf Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi leverer alt hvad du har brug for til at vedligeholde din træ- og glasfiberbåd. Rensemidler, bundmaling, lak, pensler, ruller mm Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie - Marineudstyr Sejlertøj LAGO Marine Ret kurs med velholdt motor Autoriseret marine-værksted Frederiksværk lystbådehavn servicevogn på hele sjælland Den ultimative oplevelse starter med Forhandler af 4-takter med kraft præcision og topydelse 2,5 til 250 HK. økonomisk og driftsikker diesel Besøg LAGO Marine reparation & service Havnelinien Frederiksværk Telefon

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 11. februar 2018 kl i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 11. februar 2018 kl i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 11. februar 2018 kl. 9.00 i klubhuset 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk Danske Bank: 1551-000175

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-23. årg. Januar 2013

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-23. årg. Januar 2013 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-23. årg. Januar 2013 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 17. februar 2013 kl. 09.00 i klubhuset Foto: C. Mailand Formanden holder

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-21. årg. September 2011. Solen går ned over Juelsminde Foto Michael Reher

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-21. årg. September 2011. Solen går ned over Juelsminde Foto Michael Reher Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-21. årg. September 2011 Solen går ned over Juelsminde Foto Michael Reher 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse:

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Juni 2017

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Juni 2017 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-27. årg. Juni 2017 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk Danske Bank: 1551-000175 6966 Internet:

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-19. årg. Januar 2009

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-19. årg. Januar 2009 Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-19. årg. Januar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 15. februar 2009 kl. 09.00 i klubhuset Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-22. årg. September 2012. Foto: John Skafte Så glad bliver man, når man tár til Skuldelev.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-22. årg. September 2012. Foto: John Skafte Så glad bliver man, når man tár til Skuldelev. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-22. årg. September 2012 Foto: John Skafte Så glad bliver man, når man tár til Skuldelev. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 16. februar 2014 kl. 9.00 i klubhuset Dette er kl. 11.00 om formiddagen

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-19. årg. Marts 2009. YATZY på fjorden

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-19. årg. Marts 2009. YATZY på fjorden Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-19. årg. Marts 2009 YATZY på fjorden Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er...

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er... Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012 1 Foto John Skafte og den glade vinder er... Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse: Havnelinien

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-22. årg. Januar 2012

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-22. årg. Januar 2012 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-22. årg. Januar 2012 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 12. februar 2012 kl. 09.00 i klubhuset Solen går ned over Juelsminde

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-23. årg. Juni 2013. Ikke alle havde fået båden i vandet til Pinseturen

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-23. årg. Juni 2013. Ikke alle havde fået båden i vandet til Pinseturen Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-23. årg. Juni 2013 Ikke alle havde fået båden i vandet til Pinseturen 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-26. årg. Januar 2016

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-26. årg. Januar 2016 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-26. årg. Januar 2016 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 21. februar 2016 kl. 9.00 i klubhuset Helgeåen - Århus Foto: Per Rasmussen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-19. årg. September 2009 CHARLEY FOR FULD DAMP

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-19. årg. September 2009 CHARLEY FOR FULD DAMP Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-19. årg. September 2009 CHARLEY FOR FULD DAMP Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Klubnyt. Frederiksværk Motorbådsklub har fejret 50 års jubilæum og udnævnt 2 nye æresmedlemmer

Klubnyt. Frederiksværk Motorbådsklub har fejret 50 års jubilæum og udnævnt 2 nye æresmedlemmer Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-20. årg. Juni 2010 Frederiksværk Motorbådsklub har fejret 50 års jubilæum og udnævnt 2 nye æresmedlemmer 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-21. årg. Juni 2011

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-21. årg. Juni 2011 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-21. årg. Juni 2011 STANDER OPHALING 1 2011 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stor sommerfest. lørdag den 31 maj 2014. Festen starter kl 19.00

Stor sommerfest. lørdag den 31 maj 2014. Festen starter kl 19.00 Til medlemmer af Røndegaard grundejerforening Følle, d. 7. maj 2014 GENERALFORSAMLING OG sommerfest Lørdag d. 31. maj 2014 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej Generalforsamlingen starter kl. 14.00 Teltet opstilles

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-23. årg. Marts 2013. Foto: Svend Åge Andersen Havnen på en vinterdag.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-23. årg. Marts 2013. Foto: Svend Åge Andersen Havnen på en vinterdag. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-23. årg. Marts 2013 Foto: Svend Åge Andersen Havnen på en vinterdag. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE!

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-18. årg. Januar 2008 YVONNE PASSER PÅ GAVERNE! Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Vinterpladsen /17

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Vinterpladsen /17 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-27. årg. Marts 2017 Vinterpladsen 1 2016/17 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk Danske Bank:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Klubnyt. Foto: Per Rasmussen ferie 2013 1. - Hjarbæk Sluse & Bro. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-24. årg.

Klubnyt. Foto: Per Rasmussen ferie 2013 1. - Hjarbæk Sluse & Bro. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-24. årg. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-24. årg. Marts 2014 Foto: Per Rasmussen ferie 2013 1 - Hjarbæk Sluse & Bro Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere