Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-20. årg. Januar 2010"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2010 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 14. februar 2010 kl i klubhuset Jan og Anette blev gift i klubhuset den 28. november De blev standsmæssigt 1 kørt dertil af Alf og Ulla (se side 5)

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: Adresse: Havnelinien Frederiksværk Klubhus-telefon: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSEN FORMAND Lone Otte Rønnevej Frederiksværk NÆSTFORMAND Dorte Borrisholt Grøndalsvej Frederiksværk KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk SEKRETÆR Yvonne Bek Hanetoften Frederiksværk Ansvar for festudvalg: Per Petersen Ellevej Frederiksværk Ansvar: klubhus, udlejning af klubhus Jørgen Otte Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Ole Sisby Jensen Snerosevej Ølsted FESTUDVALG: Yvonne Bek Hanetoften Frederiksværk Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Judy Rasmussen Rønnevej Frederiksværk BLADUDVALG: mail: Lone Otte Rønnevej Frederiksværk Michael Reher Bellisbakken Birkerød Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni 20. september Deadline næste nummer er den 1. Marts

3 Formanden har ordet Først vil jeg ønske alle medlemmer og annoncører et rigtig godt nytår! Dernæst vil jeg udtrykke håbet om en rigtig god sæson for Frederiksværk Motorbådsklub i denne 50. sæson. Når jeg ser tilbage på det forgangne år, er der sket en hel del såvel i klubben, som i klubhuset. Der har været afholdt klubaftner nogle med stor tilslutning andre med mindre. Der har været afholdt fester med stor indsats fra festudvalget. I lighed med sidste år, var der ingen menige medlemmer, der havde meldt sig til hoveriarbejde, så bestyrelsen besluttede at udsætte såvel opsætning af nye lofter, som hovedrengøring og maling. Vanen tro var der alligevel en lille flok, der satte nye lydisolerende lofter op (de nye lysarmaturer med lysdæmpning kommer senere). En anden lille skare (med en enkelt genganger) malede lofter og vægge i køkkenet, som også blev gjort grundig rent. Og minsandten om de ikke også med supplerende hjælp fra andre medlemmer - fik malet og gjort rent i billardrummet. Super indsats! Det er blevet rigtig flot og hvidt! Tak for indsatsen venner! Nu mangler vi bare at få malet festlokalet. Også i løbet af 2009 er der folk, der har sørget for små reparationer og skaffet øl og vand. Der skal lyde en stor tak til alle, der har deltaget i klubbens drift i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til vores annoncører i klubbladet samt vores sponsorer til andre arrangementer. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået, og de medlemmer, der har stået for onsdagsmøderne. Summa summarum er det lykkedes at efterkomme vores formålsparagraf og skabt interesse for fritidssejlads og de dertil knyttede aktiviteter. Men en ny sæson er på vej, og en generalforsamling står for døren. I skrivende stund er der ikke noget springstof på plakaten, men vi har en del valg, som fremgår andet sted i dette blad. Så mød op og stil jeres arbejdskraft til rådighed, så vi kan bevare klubbens gode aktiviteter. Og husk at sætte kryds i kalenderen den 8. maj 2010, hvor vi fejrer klubbens 50-års jubilæum. Vi holder reception om formiddagen og middag med levende musik om aftenen (for klubbens medlemmer). Nærmere herom i næste blad. Med venlig hilsen Lone Otte 3

4 Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk Frederiksværk Brolægning A/S Rønnevej 38 Frederiksværk Tlf Jørgen Kurt Find Stefan Alt i belægning 4

5 HUSK KLUBAFTEN Onsdag d. 3.marts 2010 kl : Stegt flæsk med persillesovs og Gøtakanalen: Johnny og Lone Pretty Woman ster 19 13/01/04 9:28 Side 1 Max. 40 personer. Bindende tilmelding senest d Tilmeldingsliste er ophængt i klubhuset fra d. 18.januar Bilen på forsiden er en Peerles fra 1930 med produktionsnummer 23. Så vidt vides findes der kun to Peerles i hele verden af den model. Den ene ejes af Alf og Ulla den anden befinder sig i USA, hvor den i øvrigt er produceret. Fabrikken startede i 1900, men gik kunkurs i På stedet, hvor fabrikken lå, ligger nu et ølbryggeri. Alf s Perlees fremdrives af en 8 cylinder rækkemotor og har stadig det oprindelige plysindtræk! Den har kun haft en ejer før - Frederiksværks afdøde ekviperingshandler Poul HERRE Lieberkind. & Alf JUNIORTØJ købte den af Lieberkinds datter. Den havde da stået urørt i en eternitgarage fra 1958 til 1982 og der var stadig NØRREGADE luft i et af hjulene. 19 De måtte skove et træ 3300 for at få FREDERIKSVÆRK den ud af garagen. Lieberkinds datter AF kunne KÆDEN huske, at hun, da hun BYTTE var OG 14 GAVEKORT år gammel, SERVICE sammen I HELE LANDET med sin MEDLEM far var med inde i Frihavnen for at hente denne luksusbil. Som det er en del bekendt, er Alf meget glad for veteranbiler, men han har lovet Ulla, at han ikke køber flere! Og nu står det så på tryk! 5

6 VALG Under dagsorden punkt 8 er nedennævnte personer på valg: Formand (Lone Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Jørgen Otte modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Ole Sisby Jensen modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Suppleant til bestyrelsen (Palle Bek) Valgt for 2 år blev 2 revisorer (Karl K. Ryborg og Søren Kristiansen) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev Revisorsuppleant (Lone Jensen) Valgt for 1 år blev 6

7 2 festudvalgsmedlemmer (Yvonne Bek modtager ikke genvalg) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev (Judy Rasmussen modtager genvalg) (Tiltræder straks efter generalforsamlingen) 2 festudvalgsmedlemmer (Kirsten Marcher modtager genvalg) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev (Merethe Egholm modtager ikke genvalg) (Tiltræder 1. oktober) 2 bladudvalgsmedlemmer (Michael Reher & Lone Otte) Valgt for 1 år blev Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. Indstillet blev 7

8 Frederiksværk Motorbådsklub afholder GENERALFORSAMLING Søndag den 14. februar 2010 i klubhuset Klubben byder på morgenkaffe kl. 9.00, derefter går vi over til DAGSORDEN 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kasserers beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg Bladudvalg 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for år

9 7. Godkendelse af budget 8. På valg fra bestyrelsen er: Formand Lone Otte - modtager genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Jørgen Otte - modtager genvalg (2 år) Bestyrelsesmedlem Ole Sisby Jensen - modtager genvalg (2 år) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (2 år) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder ved generalforsamlingen) (1 år) Valg af 2 festudvalgsmedlemmer (Tiltræder til oktober) (1 år) Valg af 2 bladudvalgsmedlemmer (1 år) Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. 9. Pause 10. Vedtagne beslutninger oplæses 11. Eventuelt Der serveres håndmadder efter generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og ægtefællemedlemmer. Husk medlemsbevis. 9

10 HOVERI WEEKEND DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVæRK ET RART STED AT HANDLE Mandag - torsdag 8-18 Fredag 8-19 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-14 DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO FOTOSERVICE BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 10 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

11 FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB ÅRSREGNSKAB BUDGET

12 FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN KONTO BENÆVNELSE INDTÆGTER UDGIFTER 1010 KLUBKONTINGENT , KOLLEKTIV BåDFORSIKRING 8.220, SALG AF EMBLEMER, STANDERE M.M , TELEFONAUTOMAT 0, LÅN KLUBHUS , SALG AF ØL 1.000, BILLARD 2.436, ANNONCER 8.325, ANDRE INDTÆGTER 0, RENTEINDTÆGTER 2.642,36 INDTÆGTER I ALT , KLUBHUS 6.438, GAVER 365, EJENDOMSSKATTER, VAND 9.045, FORSIKRING, BRAND , EL, KLUBHUS , RENGØRING 2.653, TELEFON 1.140, PORTO 2.033, KONTORARTIKLER 700, TRYKSAGER 0, KLUBBLAD , FORSIKRING BÅDE 6.858, WEB-SIDE 345, BESTYRELSESMØDER 2.357, GENERALFORSAMLING 3.334, BESTYRELSESFEST 3.120, DIVERSE GEBYRER 154, FORPLEJNING VED HOVERIARBEJDE 0, STANDERFEST 861, JULETRÆSFEST 0, DIVERSE ARRANGEMENTER 2.245, MINDRE NYANSKAFFELSE 7.566, STANDERE 5.220,00 UDGIFTER I ALT ,28 INDTÆGTER IFØLGE DRIFTSREGNSKAB ,86 UDGIFTER IFØLGE DRIFTSREGNSKAB ,28 OVERSKUD ,58 12

13 STATUSREGNSKAB KONTO BENÆVNELSE AKTIVER PASSIVER 1330 KASSEBEHOLDNING 505, GIROKONTO , DANSKE BANK AKTIONÆRKONTO 64, SPAREKASSEN VESTSALLING ,35 LIKVIDE AKTIVER I ALT , DANSKE BANK AKTIER 5.571, KLUBHUS , VARELAGER, EMBLEMER, STANDERE ,00 AKTIVER I ALT , EGENKAPITAL ,52 PASSIVER I ALT ,52 EGENKAPITALEN FREMKOMMER SÅLEDES: EGENKAPITAL ,69 DRIFT OVERSKUD ,58 LAGERTILGANG 3.090,00 REGULERING DANSKE BANK AKTIER 3.107,25 EJENDOMSVÆRDI STIGNING 0,00 EGENKAPITAL ,52 Regnskabet revideret og godkendt. Frederiksværk den 13/ Aktivernes tilstedeværelse er kontrolleret. Revisorer Kasserer Formand 13

14 Frederiksværk Motorbådsklub. Budgetforslag for Konto Benævnelse Budget 2010 Budget 2009 Bevægelse % 1010 KLUBKONTINGENT , , ,00 19% 1020 KOLLEKTIV BåDFORSIKRING 8.000, , ,00 3% 1030 SALG AF EMB., STANDERE M.M , , ,00 25% 1040 TELEFONAUTOMAT 10,00 10,00 0,00-100% 1041 LÅN AF KLUBHUS , , ,00 80% 1042 SALG AF ØL 1.000, , ,00 0% 1043 BILLARD 1.000, , ,50 144% 1045 ANNONCER 9.000, , ,00-16% 1050 ANDRE INDTÆGTER 0,00 700,00 0,00-100% 1060 RENTEINDTÆGTER 1.000, , ,36 32% Indtægter total , , ,86 23% Udgifter 1105 KLUBHUS , , ,10-57% 1110 GAVER 500,00 500,00 365,00-27% 1115 EJENDOMSSKATTER 6.584, , ,20 0% 1120 FORSIKRINGER , , ,63 0% 1135 EL, KLUBHUS , , ,96 18% 1140 RENGØRING 5.000, , ,50-47% 1145 TELEFON 1.350, , ,85-15% 1150 PORTO 4.000, , ,50-49% 1155 KONTORARTIKLER 500,00 500,00 700,00 40% 1160 TRYKSAGER 1.000, ,00 0,00-100% 1165 KLUBBLAD , , ,00-5% 1170 FORSIKRING BÅDE 7.000, , ,00 25% 1185 WEB-SIDE 375,00 375,00 345,00-8% 1190 BESTYRELSESMØDER 3.000, , ,00-41% 1195 GENERALFORSAMLING 3.500, , ,73 67% 1200 BESTYRELSESFEST 4.000, , ,00-38% 1205 DIVERSE GEBYRER 200,00 200,00 154,00-23% 1210 FORPLEJNING VED HOVERI , ,00 0,00-100% 1215 STANDERFEST 3.500, ,00 861,20-71% 1220 JUBILÆUMSFEST ,00 0,00 0,00 #DIV/0! 1225 DIVERSE ARRANGEMENTER 3.000, , ,57-44% 1230 MINDRE NYANSKAFFELSE 4.000, , ,04 89% 1240 STANDERE 0,00 0, ,00 #DIV/0! Udgifter total , , ,28-8% OVER/UNDERSKUD , , ,58 14

15 Ordre og rang. Af Sverre Stokke Omkring - SPRING! Sådan lød ordren fra Skipper. Vi stod drenge i de tidlige teenageår med ryggen mod styrbord ræling - og bag os lå en spejlblank Køge Bugt. Det var et weekendtogt med FDF s søspejdere. Det gode skib Vicky - en spidsgatter på omkring 20 BRT - lå i totalt vindstille i Køge Bugt. Vi havde overnattet i Køge og var nu for hjemadgående - mod København. Det var varmt, vi havde badebukser og redningsveste på, fribordet var ikke skræmmende højt - og alligevel var der ikke én af os der sprang. Jeg var lige ved det, og det var alle de andre sikkert også. I vandet kom vi dog - om end det foregik i et noget andet tempo. Om Skipper virkelig havde forventet, at vi sprang, ved jeg ikke - men tror det. Der var en god disciplin blandt søspejderne - både på land og til havs. Eksempelvis var der nogle af os der blev purret om natten i Køge. På med uniformen og to timers vagt på kajen. Det var ikke spor sjovt, faktisk lidt skræmmende at stå i en øde industrihavn og skulle beskytte skibet mod.. tjahh, det havde vi ikke fået at vide. Men vi fantaserede da en hel del om lokale sørøvere og andre grumme eksistenser. Planen var så at få adviseret de voksne så hurtigt som muligt, men natten forløb uden nogen form for dramatik. Så vidt jeg husker er det den eneste gang, jeg har undladt at udføre en orde fra en skibsfører. Ja, jeg skriver skibsfører - for i henhold til reglerne skal et hvert fartøj have en skibsfører. Denne er ansvarlig for at skibet er udrustet forsvarligt til den pågældende sejlads og har ansvaret for både sejladsen og mandskabets / passagerernes sikkerhed. Ordre udstedt af skibsføreren - eller dennes stedfortræder SKAL adlydes. Mange husker sikkert hændelsen i 1971, hvor Oslobåden sejlede in i Kullen. Ved søforhøret kom det frem, at rorgængeren havde gjort opmærksom på den forkerte kurs - men havde af styrmanden fået besked på at parere ordre. Så vidt jeg husker blev rorgængeren ikke straffet - men det gjorde styrmanden, som havde været beruset. 15

16 Skibsføreren - kaptajnen - sov vist sødeligt, indtil han vågende brat ved kollisionen. På et fritidsfartøj er det principielt ikke anderledes: Der skal være én, der er skibsfører, og de andre skal gøre, hvad de får besked på. Det kan måske forekomme lidt pjattet at beslutte, hvem der skal være skibsfører, hvis man bare skal ud på fjorden på en smuk sommerdag med lidt vind. Men der kan jo altid opstå situationer, hvor der skal tages en hurtig beslutning, og hvor der ikke er tid til at diskutere forskellige muligheder. Hvis man fx får motorstop i et snævert løb, som vi jo har en del af i fjorden, er det godt at der er én, der holder hovedet koldt og kan give de andre besked på, hvad der skal gøres. Der er måske stærk trafik og kun få minutter til man driver på grund. Det er nok de færreste, de har to kugler - eller F-flag - der kan hejses som signal: Skib der ikke er under kommando. Så én skal have besked på at morse F - prik prik streg prik - med horn. Hvor mange af de andre der ved, hvad det betyder, er så spørgsmålet. Sikkert ikke mange, for det er vel de færreste af os, der med jævne mellemrum repeterer samtlige signaler. Men under alle omstændigheder vil man da påkalde sig en vis opmærksomhed, så selv førere af sejlbåde undtagelsesvis vil vige for en motorbåd. Ud over forsøg på at få motoren i gang og signalere skal der sandsynligvis gives kommando til en af de ombordværende om at finde ankeret frem og være parat til at lade det gå. En gang var jeg fører af en sejlbåd med påhængsmotor og et ægtepar som gæster. En mand på over 100 Kg. - og en kvinde på omkring det halve. På vej ind til pladsen bad jeg hende om at gå på fordæk og være parat til at tage fra og klare forfortøjningerne. Hun foreslog manden, at han - som var en smule mere erfaren udi de maritime - tog sig af det. Og han var allerede halvvejs oppe af cockpittet, da jeg måtte tage kommandotonen i brug. Du bliver i cockpittet! Alt gik som det skulle, og efterfølgende kunne jeg så forklare, at mandes egenvægt på fordækket ville bevirke, at påhængsmotoren ville få en del af skruen over vandet. Og at jeg derfor ikke ville kunne manøvrere båden. Måske er det en god idé at følge en skik, som jeg en gang fik fortalt af en garvet sejlbådsskipper. Når han fik folk om bord første gang, fik de en kort orientering om reglerne: Her gælder sølovene, og de er noget anderledes end på land. Det er mig, der er højeste myndighed og som sådan har jeg ansvaret for både sejladsen og jeres sikkerhed. Så hvis jeg giver en ordre, skal den udføres med det samme. Det betyder ikke, at I vil blive kostet rundt efter mit forgodtbefindende. Men der kan komme situationer, hvor jeg ved noget I ikke ved - eller har set noget I ikke har set. Og derfor kan forudse vanskeligheder, der kan opstå. Han havde kun været ude for ganske få, der havde protesteret - og de fik ikke lov til at komme med ud. 16

17 Toilet med el-pumpe Maritimt toilet med elektrisk tømning. Robust konstruktion med porcelænsskål samt toiletsæde og låg af lakeret træ. Fungerer med både fersk- og saltvand. I bundet af toilettet findes en el-pumpe med indbygget affaldskværn, der kværner affald og papir. Toilettets indløb til spulevand tilkobles til vandtilførslen vha. en bøjelig 19 mm (3/4") sanitetsslange. Toilettets afløb tilkobles til septiktank eller skroggennemføring vha. en 1" sanitetsslange. Strømforbrug: 12 V (12 A). Tilkoblinger: indløb ¾" og afløb 1". Mål: 340 x 480 x 380 mm (b x d x h). Vægt: 12 kg. Pris 1.550,00 kr Telefon N.J.Rasmussen 17

18 Kom sikkert i land med Handelsbanken Med en konsekvent kreditpolitik samt fokus på tilfredse kunder og lave omkostninger er Handelsbanken rustet til al slags vejr. Ingen nordisk bank er ratet højere af de internationale kreditanalyseinstitutter. Som kunde hos os kan du roligt være sikker på, at vi er solide, vi har orden i sagerne, og vi er her for at blive. Nørregade 34, Frederiksværk, telefon Al kørsel udføres Last indtil 28 tons Bådtransport Maskintransport Affaldskørsel m/grab 18 Kørsel m/sten og grus Opsætning af spær 7 tons kran m/udligger på 15 meter Indhent tilbud LEIF OLSEN Vognmand Industrileddet Frederiksværk Tlf Fax

19 Frederiksværk Vulkanisering ApS Nye dæk? -ring til FIRST STOP Tlf KVALITETSPRODUKTER PÅ LAGER Frederiksværk Vulkanisering ApS Industrihaven Frederiksværk Tlf Fax FIRST STOP NETVÆRKET MED DEN BEDSTE PRIS OG KVALITET DÆK - FÆLGE - 4 HJULS UDMÅLING AUTOREPARATION OG SERVICE Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk Også mange varme færdigretter, ud af huset, eller kom og nyd dem i vores dejlige gårdhave, hvis vejret tillader det! FREDERIKSVÆRK RØGERI HAVNELINIEN 11 FREDERIKSVÆRK Tlf Åbningstider: Mandag - Fredag Lørdag 9-14 Et af Nordsjællands sidste gammeldags røgerier ALT i røgvarer og FRISKE fisk 19

20 AKTIVITETSKALENDER 2010 Onsdag d. 3. februar kl Klubaften: Rita og Peter Schoenning: Søndag d. 14. februar kl Kanalsejlads gennem Europa. GENERALFORSAMLING. Onsdag d. 3. marts kl Klubaften: Stegt flæsk/persillesovs. Henning og Ole. Hjælp fra Festudvalg. Johnny og Lone: Gøtakanalen, film og fortælling. Søndag d. 28. marts kl Onsdag d. 14. april kl Lørdag d. 24. april kl Lørdag d. 8. maj Lørdag d. 22. Mandag d. 24. Maj. Onsdag d. 23. Juni kl Lørdag d. 21. Søndag d. 22. August. Lørdag d. 25. september kl Onsdag d. 6. oktober kl Lørdag d. 6. november kl Medlemsindbetaling. Evt. Klubaften afslutning. Standerhejsning. Reception og Jubilæums fest. Pinsetur. Skt. Hans aften. Vennetur. Ålegilde. Klubaften: Opstart. Kaffe/Kage. Kom med gode idéer. Standernedhaling m/spisning. 20

21 SPLITTE MINE BRAMSEJL. Igen en succes for Fest- og turudvalget! Vores traditionsrige sildegilde løb af stablen lørdag d og igen blev det en bragende succes med hyggeligt samvær. Alle fik hvad de kunne spise og drikke. En stor TAK til de 4 piger i udvalget, for det store arbejde de lagde for dagen. Ligeledes en TAK til Steen, som havde sponseret en hel side røget laks. Og så et nødråb! At arrangerer en fest for personer ER et stort arbejde der ikke bare klares på et par timer, der skal planlægges indkøb og borddækning m.m. efter hvor mange der har tilmeldt sig på listen, så bliver det jo ikke lettere af, at der kommer tilmeldinger efter seneste tilmelding. Det er jo for at lette arbejdet med planlægningen, at der bliver ophængt tilmeldingslister. Disse lister bliver hængt op 1 til 1½ måned før arrangementet, de er omtalt i klubbladet og de fremgår af aktivitetskalenderen, så det kan ikke komme bag på nogle, at der er et arrangement. Så HUSK AT SKRIVE JER PÅ. Mvh. Fest- og turudvalg Yvonne Bek tlf Lotte Nilsson.. Kirsten Marcher tlf Judy Rasmussen tlf ) Sildebordet 2) Der arbejdes i køkkenet 3) Der skaffes 4) Kassereren har fødselsdag 21

22 Rønnevej Frederiksværk Telefon Telefax Kundby Kranudlejning Maskin- & Bådtransport Tlf Kundby Kranudlejning er leveringsdygtige i følgende: Kørsel af både Hejsning af elementer, spær, tagpap mm Baksning af maskiner Flytning af containere, skurer mm. Kørsel af højt, langt og bredt i ind & udland Vi udfører altså maskinflytning med diverse baksegrej og transport med vores nye kran, der har et udlæg på 32 meter og løftekapasitet 100 t/m. Ring og få en pris! - Bygaden 30 Kundby 4520 Svinninge 22

23 Det blinde hjørne DEN PERMANENTE FORTOVSUDSTILLING! Spærrer du øjnene op ved denne overskrift? Det var også meningen, for jeg gør det samme, når jeg træder i en hundelort, slår mig på en stavl fliser eller sten eller falder i en grusdynge, alt sammen noget der er placeret på fortovet. Der findes steder nok, hvor hundene kan luftes, og jeg finder det groft uartigt, når hundeejere lader hunden sætte sig i andres indkørsler eller på fortovet, uden straks at fjerne det - hundeposerne er jo for længst opfundet. Hvem har ikke set en hundeejer stå midt på den blanke formiddag og kikke stjerner, mens "Vovsen" klarer sit toiletbesøg i en fremmed indkørsel? Ja jeg spørger bare! Jeg tænker også på dagplejemødrene, der med barnevogn og nogle små "trolde" ved siden af må igennem dette svineri. Tænk hvad vi dog slæber med ind alle vegne under skosålerne. Som blind er det jo helt umuligt at styre uden om - og selv om førerhunden er nok så dygtig, er det også svært for den. Tunge regnvåde grene er heller ikke behagelige at få lige i ansigtet, og endnu værre, hvis det er roser med torne. Lad os alle være med til at forbedre dette. Det er ikke et surt OPSTØD, nej noget af det er det rene LORT. Han tog udelukkelsesmetoden helt bogstaveligt. Jeg nåede netop hjem fra morgenturen med førerhunden, inden min mand kørte til byen i forskellige ærinder, bl.a. et større tandlægebesøg. Døren stod åben, så jeg gik ind med hundesele, den hvide stok, min jakke med nøgler og telefon. Derefter gik jeg rundt om huset for at finde manden. Jeg fløjtede et par gange, som jeg plejede, kikkede på et par roser og ved tredje hushjørne hørte jeg en bil starte og køre væk. Fremme ved hoveddøren, som nu ikke alene lukket, men også låst, måtte jeg konstatere: Jeg var lukket ude. Vandhanen var dog tilgængelig, heldigt, her i de 26 varmegrader, og jeg havde også masser af tid til at plukke og spise af begge hindbærrækkerne, så udsigten til overlevelse var rimelig sikker. Da min ægtemand efter ca. 3 timer kørte ind i indkørslen, stod jeg ved havelågen, og det første han sagde var: Nej hvor var det sødt af dig at stå her og vente på mig. Da forklaringer var lagt på bordet, indrømmede min mand: Jeg undrede mig over nøglen, som hang på krogen og svingede hurtigt frem og tilbage, det måtte være vinden. Men nej, det var kvinden. Liller B. Olsen 23

24 JB RUSTFRI JB s MARINE STORE Havnevej Frederiksværk Tlf Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi leverer alt hvad du har brug for til at vedligeholde din træ- og glasfiberbåd. Rensemidler, bundmaling, lak, pensler, ruller mm Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie - Marineudstyr Sejlertøj LAGO Marine Ret kurs med velholdt motor Autoriseret marine-værksted Frederiksværk lystbådehavn servicevogn på hele sjælland Den ultimative oplevelse starter med Forhandler af 4-takter med kraft præcision og topydelse 2,5 til 250 HK. økonomisk og driftsikker diesel Besøg LAGO Marine reparation & service Havnelinien Frederiksværk Telefon

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-25. årg. Januar 2015 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset 1 SABRINA I NAPPEDAM 2014 Fr.værk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008 Bounty venter ved broen Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015 Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere