Nr Januar - februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang"

Transkript

1 Nr. 1-2 Januar - februar årgang Schæferhunden

2 Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf

3 INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde... 5 Landsformandens beretning... 6 Avlsrådets beretning Brugshunderådets beretning Mindeord Avlskåring i Kreds 9 Odense En dommer takker af Juleoptog med Kreds 2 Amager Formandsmøde i Vejle Tips & Tricks Avlsplan for reducering af størrelse Grundkursus på Bornholm Kenneloversigten Arrangementskalenderen ISSN Nr Januar-februar årgang Oplag: Tryk: Tarm Bogtryk A/S Forsidefoto: Natascha med Haus Lintz Kaizer. Foto: Vibeke Jørgensen Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf , fax Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl Stiftet år Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf Udgivelsesplan 2015: Schæferhunden udkommer 6 gange om året med 5 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline Udgivelse januar 16. februar marts 20. april maj 24. juni august 31. august september 21. oktober november 15. december IPO3 DM 10. juni HAS 1. oktober SPH DM? Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen. 3

4 Lederen januar/februar Så har vi passeret endnu et nytår, og det kan være på sin plads at stoppe op og kaste et blik fremad. Hvad vil den kommende tid bringe? Hvordan ser Schæferhundeklubben ud om 10 år? Vi er jo inde i en tid med tilbagegang, og hvad vil det betyde for vores forening i fremtiden. Kan vi i værste fald opleve, at klubben ikke kan overleve, eller vil det lykkes os at stoppe tilbagegangen? Antallet af stambogsførte schæferhundehvalpe var i 2014 nede på Det var kun lidt højere i 2013 nemlig I året 2012 var tallet 1970 og går vi tilbage til 2010 var vi oppe på Altså en stille og rolig tilbagegang gennem årene. I og for sig ikke alarmerende, men absolut en kedelig tendens. Medlemstallet var i 2014 på Året før i 2013 var det lidt højere nemlig Her altså også en svag nedgang. Hvad gør vi, og hvad er årsagen? Vi kan starte med at konstatere, at villa, Volvo og vovsehund er yt. Folk flytter fra land til by. Samtidig kan vi konstatere, at der aldrig har været så mange singler som nu. Hverdagen er desuden blevet anderledes. Folk har aldrig haft så mange jern i ilden som i dag. Det er ikke unormalt, at børnefamilier kører børnene til flere forskellige hobbies, og så er der ikke så megen tid til en stor hund. Hvis folk endelig vil have en hund, så er det ulig nemmere at have en klø bag øret -hund. Den er betydelig mindre krævende, for vi må jo erkende, at en schæferhund kræver mere end at blive kløet bag øret. Til gengæld giver det at beskæftige sig med en schæferhund ikke mindst i klubregi, også rigtig mange glæder tilbage. Udover ovennævnte faktorer må vi heller ikke glemme krisen, som ikke bare vi her i landet men en stor del af verden har været igennem. Står man overfor at skulle købe hund, og midlerne er små, så kan man vel ikke fortænke folk i at blive fristet til at købe en til 2000 eller 3000 kr. måske uden papirer frem for at skulle ryste op med et betydeligt højere beløb. Desuden er det ikke omkostningsfrit at have en stor hund, når man tænker på fodring, eventuel træning, dyrlæge osv. Alt taget i betragtning er der måske ikke noget at sige til, at beslutningen om at anskaffe sig en raceren schæferhund bliver udskudt. Er det for dyrt at gå til træning med sin hund? Næppe. Det koster mellem 1000 og 1500 kr. om året. Er det for dyrt at være medlem af klubben? Næppe. Det koster 600 kr. om året 300 kr. for et familiemedlem. Her er oplistet en række årsager, der muligvis kan forklare tilbagegangen, men derudover kan vi jo også gribe i egen barm. Kan vi ikke gøre det bedre? Jo det kan vi sikkert, og her tænker jeg i første omgang på ledelsen i klubben, selv om vi selvfølgelig altid er taknemlige for gode input. Der blev på det nylig afholdte formandsmøde i DKK oplyst, at hundeholdet i hele Danmark i de seneste år er sunket fra til pr. år, heraf tegnede DKK sig i 2014 for Som et lille lyspunkt i det ellers mørke billede kunne DKK i 2014 notere en lille fremgang på 250 registreringer. Det skal dog ses i lyset af, at DKK i 2012 afskaffede stort set alle begrænsninger i adgang til stambogsføring. Vi kan så diskutere om en stigning på 250 registreringer står i et fornuftigt forhold til, hvad det kostede i tab af rimelige restriktioner. Det mener vi ikke i Schæferhundeklubben. Vi havde gerne set, at man havde bibeholdt nogle af kravene såsom f.eks. udstillingskrav og krav til sundhed. Vi er altså inde i en periode med en stille og rolig tilbagegang, men det nytter ikke at sidde med hænderne i skødet. Vi må alle op på hesten og puste en optimisme ind i klubben. Ud og vis flaget til gavn for vores dejlige race, som fortjener fremgang og ikke tilbagegang. Held og lykke med hundearbejdet i Poul Meineche - Landsformand 4 SCHÆFERHUNDEN

5 Repræsentantskabsmøde 2015 Søndag den 22. marts kl »Huset«, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse 5. Brugshunderådsformandens beretning fremlægges til godkendelse 6. Kassereren a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed b. Kassereren forelægger budget for 2015 og 2016 til godkendelse 7. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse) 8. Valg i henhold til lovenes 16 a. Valg af formand for 2 år (Poul Meineche) b. Valg af kasserer for 2 år (Bent Andersen) c. Valg af sekretær for 1 år (Karin Christiansen) d. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (Jimmy Busjæck) e. Valg af 3 avlsrådsmedlemmer for 2 år (Lene Pichler Bjerre, Susanne Karlsen, Kai Mortensen) f. Valg af 2 suppleanter til avlsrådet for 1 år (Poul Granslev og Leif Jørgensen) g. Valg af brugshundemedlemmer for 2 år (Torsten Kleven, Merete Frank Christensen og Bjarne Brix) h. Valg af 2 suppleanter til brugshunderådet for 1 år (Jan Herneth) 9. Godkendelse af revisor 10. Eventuelt På Hovedbestyrelsens vegne Landsformand, Poul Meineche Stemmesedler udleveres kun til repræsentanter med gyldigt medlemskab. Medlemmer med gyldigt medlemskab kan ved tilmelding til sekretariatet overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. Seneste tilmelding er den 13. marts Af hensyn til check ind skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere forudbestille og betale frokostbilletter á 150,00 til sekretariatet, senest den 6. marts Beløbet er inkl. isvand, men ekskl. evt. øl/sodavand. Betalte frokostbilletter udleveres på dagen. SCHÆFERHUNDEN

6 Landsformandens Når man ser tilbage på året 2014, er der mange gode oplevelser, der rinder en i hu. Mange gode arrangementer og godt samvær med sportskammerater, men tingene skal også ses i et større perspektiv, og set lidt fra oven, må vi jo erkende, at ikke alt er helt tilfredsstillende. Antallet af registrerede schæferhunde er gennem årene gået jævnt tilbage. I 2014 var antallet af registrerede hvalpe nede på Medlemstallet er trods enkelte udsving dalende, når man ser på det over en længere periode, det er nu på 3411 fordelt på 67 kredse, deltagerantallet ved en del arrangementer er vigende, aktiviteten i kredsene er svingende og i nogle områder ikke tilfredsstillende. Årsagerne kan være mange. Det gør det ikke lettere for vores specialklub, at vi har én race men to populationer. Det er selvfølgelig meget positivt, at vi er i stand til at rumme begge afdelinger indenfor klubbens rammer, men det medfører uundgåeligt, at med den spredning i interesseområder, vil der også være færre deltagere ved de enkelte arrangementer. Tiden er desuden en anden end i opgangstiderne i 80 erne, arbejdslivet, børnepasning og familielivet i det hele taget lægger større beslag på folk end før. Endelig må det også siges, at det kræver en ganske stor indsats, hvis man vil lidt mere end blot have sin hund som familiehund. Går man ind for konkurrencesporten kræves en stor indsats på træningspladsen, men også til udstillingshundene stilles store krav. Udover at det kræver ringtræning, skal disse hunde jo ligeledes arbejde frem mod aflæggelse af brugsprøver, og vi er med årene blevet mere og mere professionelle. Der er kolossal forskel på, hvad vi så ved DM-mesterskaberne i 70 erne og det, vi ser nu til dags. Det samme på udstillingsfronten, hvor man dengang godt kunne se en hundefører lægge en snor på hunden og selv tage nogle ture rundt i ringen med den, mens vi nu ser imponerende flotte fremvisninger. Det kan være, at en del af vores problemer ligger her. Vi er blevet så dygtige, at almindelige medlemmer har fået svært ved at følge med, og det kan udmærket være en medvirkende årsag til dalende engagement. Uanset hvad, er det noget vi i foreningen må tage stilling til. En tur i Mols bjerge i sneen med Balkan. Indsendt af Tina Kastbjerg 6 SCHÆFERHUNDEN

7 BERETNING FOR 2014 En trøst er det dog, selv om det også er en fattig trøst, at vi ikke er alene om problemerne. Ser vi os omkring til nabolandene, er det det samme billede, der tegner sig. Således konstaterer den tyske avlsrådsformand i SV s julenummer i sin beretning om brugsklasse hanner, at antallet af tilmeldinger også her på det tyske hovedavlsskue er jævnt faldende gennem de sidste år, og at antallet af udenlandske deltagere nu er oppe på hele 49 %. Det er måske nok glædeligt set i et WUSV perspektiv, men det viser også, at der er tilbagegang i moderlandet. Går man ud i de tyske Ortsgrupper ses det samme billede som herhjemme. Det fungerer ikke optimalt i kredsene, skuerne bliver mindre og mindre, og det går tilbage med prøveaflæggelser for almindelige medlemmer. Men, at der er problemer skal ikke få os til at kaste handsken i ringen. Vi må se fremad og finde nye veje. Måske skal vi til at se på aktiviteter, der kræver mindre professionalisme, hvor almindelige medlemmer med begrænset tid til hundearbejde også kan deltage. Tak til de gamle velkommen til de nye Efter disse mere almene betragtninger nu til et tilbageblik, på sidste år. Kort efter sidste repræsentantskabsmøde meddelte Per Christiansen, at han ønskede at trække sig fra sin post som bestyrelsesmedlem i HB. Jeg beklager Pers afgang og takker ham for samarbejdet i HB. Karin Christiansen, som var første suppleant trådte igen ind i HB. Vi har også måttet sige farvel til to af klubbens dommere. Det er Frits Andresen og Helle Priess, som begge har valgt at stoppe. Tak til jer begge for gennem mange år at have stået til rådighed for klubben med jeres viden og dygtighed. Scully von der Schiffslache. Indsendt af Karina Michelsen Som ny brugsprøvedommer kan vi i klubben sige velkommen til Peter Gammelgaard Mortensen. Vi glæder os til samarbejdet fremover. Tak til Lise i sekretariatet for et fremragende arbejde og et veludført job. I den forbindelse også tak til Tommy Jensen, der altid har været parat til at rede trådene ud, når der har været problemer med medlemskartoteket. Tak til Randi for et meget flot blad, der hævder sig stærkt i sammenligning med blade fra nabolandene. Jeg er bekendt med, at Randi altid mangler stof til bladet, og kommer der endelig noget, så kommer det ofte for sent. Så her er en opfordring til klubbens medlemmer. Støt Randi og dermed vores flotte blad. Send noget stof, gerne nogle beretninger fra kredsene eller fra mindre arrangementer og vær på den måde med til at gøre et godt blad endnu bedre. I den forbindelse vil jeg gerne nævne Zenia Kruse og takke hende for hendes mange gode og instruktive artikler under titlen: Tips og Tricks. Også tak til Asa Garodkin, der læser korrektur og sørger for, at bladet fremtræder ulastelig korrekt. Vi har en flot årskavalkade, men den kunne være endnu bedre, hvis nogle af vores opdrættere havde tilføjet en julehilsen i en annonce fra deres kennel. En sådan julehilsen kan udover reklamen også indeholde interessante oplysninger om kennelens hunde. Jeg ved godt, at i disse internet tider har bladannoncer det svært, men en årskavalkade er en publikation medlemmer vender tilbage til flere gange i årets løb, så det er en annonce med en god levetid. Tak til klubbens sponsorer for vigtige bidrag til klubben og tak til Tarm Bogtryk for et fremragende samarbejde og et meget flot blad. Endelig tak til PR og opvisningsholdet for rigtig god reklame for racen. Den frivillige hær Man hører fra tid til anden om medlemmer, der siger: Hvad får vi egentlig for de 600 kr., det koster at være medlem? Ja helt direkte, så får man et flot blad, og adgang til at deltage ved brugsprøver og avls- SCHÆFERHUNDEN

8 kåringer, men man får desuden så meget mere. En velfungerende klub som Schæferhundeklubben tilbyder sine medlemmer en lang række aktiviteter. Der er organiseret kredse med træningspladser og trænere og avlsvejldere, klubben arrangerer udstillinger, avlskåringer og brugsprøver, uddanner instruktører og dommere, lønner et sekretariat, som sammen med alt det andet sørger for, at et stort og mangesidet apparat står til medlemmernes rådighed. Alt det, er man med til at støtte som medlem samtidig med, at man har mulighed for at benytte sig af tilbuddene. I en hobbyklub som Schæferhundeklubben skulle hundearbejdet helst fylde mest. Det er ikke altid tilfældet. Arbejdet med at mægle i stridigheder i kredsene fylder desværre temmelig meget i det daglige. Heldigvis er der tale om ret få af klubbens 69 kredse en 5-6 stykker, men til gengæld kræver disse få uforholdsmæssigt meget tid. Værst var det i begyndelsen af året. På det seneste er det gået betydeligt bedre. Lad os håbe, det er en tendens, der vil forstærkes fremover. Vi har i samfundet en stor udfordring i at tiltrække mennesker, som vil påtage sig et frivilligt arbejde. Det gælder også i hundeverdenen, vi er ikke gået ram forbi. Vi har kredse, hvor man med nød og næppe kan sætte en bestyrelse sammen, vi har andre kredse, som ikke er i stand til at finde folk til tillidsposter. Derfor skal vi værne om dem, som gider. For de udfører et flot stykke arbejde. Tak for det. Arrangementer Der har i året, der er gået været afholdt mange vellykkede hundearrangementer, DM i IPO 3, HAS, SPH DM, ungdomslejr, Danmarks bedste begynder B og Danmarks bedste IPO 1, diverse skuer og shows, udtagelser, kredsmesterskaber, ja hundearbejdet fylder trods alt mest. Vi har et enormt stort aktivitetsniveau i Schæferhundeklubben til glæde for medlemmerne. Alle disse aktiviteter er grundlaget for arbejdet med vores hunde. For de fleste forbliver det på det almindelige plan, men nogle stræber højere og er med til at præsentere vores hunde udadtil. Det ses blandt andet ved det tyske hovedavlsskue og ved FCI verdensmesterskaberne. Ved det tyske hovedavlsskue var vi rigt repræsenteret. Over 30 danske hunde deltog, heraf 9 i brugsklasserne, hvor alle bestod mod og kampdrift. 4 af de deltagende danske hunde blev placeret i top 10 i deres respektive klasser. Endelig kunne vi igen i år møde med hele to deltagende grupper i opdrætsklassekonkurrencen. Det var kennel Leri og kennel Team Marlboro, der igen havde præsteret at få samlet tilstrækkeligt mange hunde til at kunne være med i denne konkurrence. Stort tillykke til alle deltagerne. Ved FCI verdensmesterskabet i Sverige var de danske hundeførere også godt repræsenteret med tre hunde indenfor de første ti. Ved WUSV verdensmesterskabet i Frankrig bestod alle 5 danske deltagere og var at finde indenfor de første 50 med den bedste placering som nummer 19. Samarbejdet Vi har i HB haft det allerbedste samarbejde med begge rådene. Tak til AR for jeres samarbejde i året, der er gået og arbejdet, der er udført, herunder aftalen med SV om livstidskåring af vore hunde og dermed godkendelse af vores kåring. Tak også til BHR for de mange opgaver, som Vivi og hendes folk har klaret, og som man skal stå tidligt op for at følge med i. Hun har mange bolde i luften, og langt de fleste kommer i mål. Forretningsudvalget har holdt telefonmøder, hvor økonomien har haft en stor plads. På HB-møderne har en række emner været til behandling som kredsudfordringer, strukturdebat, BHR s uddannelsestiltag og AR s livstidskåring og AK i almindelighed. Samarbejdet med DKK har været særdeles positivt. Tak til DKK for det. Der har været afholdt møde med eksteriørdommerne, hvor der udspillede sig en konstruktiv debat. Brugshunderådet har afholdt et weekendmøde på Mols, også her et givende møde. Houen Viva (Keyla). 8 SCHÆFERHUNDEN

9 Tak til dommerstaben for det flotte arbejde, der er lagt året igennem. Dommerne udgør rygraden i arrangementslivet. De udfører et stort arbejde og lægger mange timer i det. Det fortjener de tak og anerkendelse for. Sidst på året indkaldte HB til et fællesmøde med bestående af HB, AR, og BHR. Her var strukturdebatten øverst på dagsordenen. Der var stor opbakning fra rådene til det skitserede oplæg. Det tegner godt for fremtidens samarbejde. Også den store dumpeprocent ved mod og kampdriftprøverne på HAS blev diskuteret livligt. Det er et område, som AR arbejder videre med. Vi må ikke glemme, at en vigtig del af arbejdet i en specialklub som Schæferhundeklubben, er at holde opsyn med at avlen er på det rigtige spor. Vi har igennem årene lagt en stor indsats i at forbedre den psykiske sundhed i racen med opmærksomhed på, at det er vigtigt også at lægge vægt på gode arbejdsegenskaber og et godt driftniveau. Et andet område er den fysiske sundhed og brugsegnet bygning. I vores avlskåringsprogram og reglerne for høje placeringer på HAS har vi lagt vægt på sunde hofter og albuer. Når det gælder en korrekt og brugsegnet opbygning har vi stadig problemer at slås med. Her er det først og fremmest de overvinklede bagparter, der påkalder sig opmærksomhed. Vi ser stadig for mange alt for løse og slingrende bagparter. Det er hæmmende for en naturlig bevægelse, og noget, vi må ofre meget opmærksomhed på i fremtiden. Det er jo i første omgang AR s arbejdsområde, og det er da også ting, som AR i høj grad har fokus på. Ungdomsudvalget Ungdomslejren blev igen afholdt på Broby Sportsefterskole på Fyn, hvor vi efterhånden har fast base. Denne gang med deltagelse af 31 børn og unge, som sammen havde nogle dejlige dage med masser af hundetræning og gode oplevelser. Bl.a. i form af dog-dancing, besøg af og træning med bruttotrupfiguranter, grundkursus med Vibeke Mølgaard, ringtræning ved avlsrådsformand Rene Jørgensen, rally, lydighed spor, gr. C mm. For 6. gang sluttede lejren af med en ungdomsudstilling, hvor alle de tilmeldte hunde blev fremført af ungdomsmedlemmerne. En stor succes, som med fin tilmelding på 59 hunde, for alvor har slået sin status fast som et af klubbens faste arrangementer. Dommer i år var Rene Jørgensen. Uden hjælp fra de mange firmaer, kredse, kenneler og privatpersoner, ville det ikke være muligt at stable en lejr på benene, så herfra skal lyde en stor tak til alle sponsorer, som gjorde det muligt for os at afholde en flot og vellykket lejr. Også en stor tak til Broby Sportsefterskole, fordi vi må leje skolen, samt stor TAK til Ida Larsen og kreds 9, fordi de lagde faciliteter og arbejdskraft til ungdomsudstillingen. Sidst men ikke mindst TAK til de trofaste hjælpere, som har brugt en uges ferie på at sikre klubbens yngste medlemmer en stor oplevelse. UUV ser med glæde på det fantastiske sammenhold og kammeratskab, der bliver dannet ved afholdelse af ungdomslejr. Vi ser jo gang på gang, at de unge mødes uden for vores regi, fordi de har fundet sammen på lejren, og vi har fået mange tilkendegivelser fra både de unge og deres forældre, hvor glade de er for lejren, og de holder sammen flere år efter, de egentlig er blevet for»gamle«. Ungdomsmedlemmernes sammenhold ses også på Hovedavlsskuet, hvor rigtig mange nye og gamle ungdomsmedlemmer samles i egen afdeling på campingpladsen og hygger sig sammen denne weekend. Endvidere er det glædeligt at se, at de unge også har opdrætternes bevågenhed, for rigtig mange bliver flittigt brugt som handlere rundt omkring på diverse arrangementer. Indsendt af Line Kjær Jensen SCHÆFERHUNDEN

10 Derudover er der særdeles positivt, at nogle af de unge også kan gøre sig gældende i de voksnes konkurrencer. Der har i 2014 endvidere været afholdt en ungdomsweekend i november i kr. 4 - Roskilde. Det var hele 13 deltagere. Tak til kreds 4, fordi de velvilligt har stillet faciliteter til rådighed. Resultathæftet for ungdomsmedlemmer har nu været i gang i 5 år, og det var i forbindelse med Danmarks Hund dejligt, at der i år var flere ansøgere til Årets ungdomsmedlem. De 3 bedste blev: nr. 1: Anne-Katrine Karlsen, kr. 17 og nr. 2: Christina S. Jensen, kr. 38. Nr. 3: Simon T. Larsen kreds 56. Økonomi Medlemstilbagegangen er desværre fortsat i 2014, og det er for nærværende svært at se, hvornår den vender til nettotilgang. Der har i 2014 været 701 udmeldelser mod 479 nyindmeldelser. Det er som tidligere skrevet stadig meget svært for kredsene at holde på de nyindmeldte medlemmer. En fortsættelse af en stram økonomi har i år givet klubben et overskud på kr , som må siges at være et tilfredsstillende resultat. Kontingentindtægten har, på trods af at der i 2014 har været 135 færre betalende medlemmer end i 2013, været en del større end budgetteret, hvilket i det væsentligste skyldes den anvendte regnskabspraksis (periodisering/regulering af forudbetalt kontingent). Prøve-/skuegebyrer er faldet en del i forhold til Indtægter fra klubbens kursusvirksomhed er for opadgående. Annonceindtægterne, der anvendes til nedbringelse af hovedbladets produktionsomkostninger, har været stærkt faldende. Deltagelsen i HAS har i 2014 været noget mindre og har resulteret i et lille underskud. Der har ikke i 2014 været afholdt udgifter til optimering af klubbens hjemmeside. Adler See Ditto. Indsendt af Gert Friis Eriksen 10 SCHÆFERHUNDEN

11 Det tilsigtede formandsmøde i 2014 er udskudt til januar Der er i 2014 tilgået klubben et tilskud fra Robert Buch-Nielsens legat til brug for afholdelse af et dommerseminar. I driftsresultatet indgår henlæggelsesbeløb til arrangementer ved 100-års jubilæet i 2018 og til afholdelse af SPH-VM i Klubbens værdipapirbeholdning har i 2014 givet en noget mindre renteindtægt end i De i årets løn tilkøbte værdipapirer er ikke rentegivende men akkumulerende. Værdipapirbeholdningen er i 2014 tilført en urealiseret kursgevinst på ca. kr Budgetterne for 2015 og 2016 er udarbejdet efter de ved udgangen af 2014 kendte medlemstal med indregning af en fortsat medlemstilbagegang. For 2016 er indregnet en kontingentstigning til kr. 650/325 årligt. Gældende kørselstakster er ikke ændret i budgetterne. Klubbens økonomi er nu rigtig god, og vi skal nu have genskabt klubbens konsolidering, så vi står stærkt i fremtiden. TAK til alle for bidrag til årets driftsresultat. Fremtiden Vi har som nævnt i årets løb haft mange aktiviteter i klubben, og vi skulle gerne holde dampen oppe også i den følgende tid. Her er det ikke mindst livet i kredsene, vi skal have øjnene rettet imod. I nogle kredse går det godt, men i andre er aktivitetsniveauet for lavt. Vi skulle gerne nå dertil, at opdrættere med god samvittighed kan sende deres hvalpekøbere til hvilken som helst kreds og være sikre på, at her kan de få meningsfyldt hjælp, enten de nu blot skal have sat styr på en familiehund, deltage i hundelivet på et jævnt plan eller har planer om en mere ambitiøs karriere. Brugshunderådet er i gang med en udbygning på uddannelsesområdet, men det kræver desuden et engagement ude i kredsene. Her må vi se på, hvordan vi skaber inspiration på dette område. Også omkring udstillingerne har vi brug for et løft. Ser vi på arrangementsplanen, kan vi se, at færre kredse har haft lyst til at binde an med et kombiarrangement end tidligere. Det hænger måske sammen med, at arrangementerne i nogle tilfælde er blevet meget mindre, og der derfor er mindre økonomi i at afholde dem samtidig med, at den sportslige værdi jo uvægerlig bliver mindre. Man bør her nok tænke lidt anderledes. Det drejer sig ikke blot om økonomi, her er der jo nemlig lejlighed til at holde et godt arrangement for kredsens og også for klubbens øvrige medlemmer. Selv et lille skue kan være en god oplevelse, hvor man møder gode venner, vurderer de fremmødte dyr og får en god dag ud af det. Har man desuden et godt cafeteria, kan der sagtens tjenes lidt til kredskassen. Også på det område må vi se på, hvordan vi kan få skabt en større dynamik i kredsene. Her er det nok især kredsledelserne, der har en opgave med at hjælpe til med at inspirere medlemmerne, sørge for at få dem engageret f.eks. i en træningslederuddannelse, men også på avlsområdet skulle vi gerne have mere gang i sagerne. Vi har f. eks. Meget få unge eller nye medlemmer, der har vist lyst til at tage en avlsvejlederuddannelse. Det er nu sådan, at der findes kredse, hvor der ikke er en avlsvejleder. I tidligere tider var det ikke ualmindeligt, at der var både to og tre i enkelte tilfælde endog fire avlsvejledere i en kreds. Det fortæller om en periode med lyst til at deltage i klublivet, som vi godt kunne bruge lidt af igen. Der er altså, som det ses nok af udfordringer på det almene plan, men udover dette, så venter også store udfordringer på os. VM i SPH2 afholdes i 2016, VM i IPO 3 afholdes i 2018 og sidst men ikke mindst, så fylder Schæferhundeklubben 100 år i 2018, hvor der skal afholdes et jubilæumsskue, og hvor der skal udsendes et jubilæumsskrift. Der bliver nok at se til. Det er en fornøjelse for mig som landsformand at se tilbage på det år, der gik. Det har været et tidsrøvende arbejde, men det har også givet rigtig mange glæder og det skyldes ikke mindst det gode samarbejde i HB og samarbejdet med råd sekretariat, blad og andre samarbejdspartnere. Poul Meineche - Landsformand Wildmarkens Furbo i sneen. Indsendt af Jeanette Marker SCHÆFERHUNDEN

12 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 Regnskab BUDGET Regnskab kr. t.kr. kr. Kontingentindtægt Tilbagebetalt til kredsene Kontingent Nettofortjeneste varesalg Avlskåringer og DNA-test Prøve/skuegebyrer Kursusvirksomhed Øvrige indtægter Indtægter i alt Hovedbladet Schæferhunden Avlsråd HAS og HAS-udvalg Brugshunderåd VM-tilskud IPO DM/DM-udtagelse Ungdomslejr/ungdomsudvalg Marketing og presse IT-udvalg W.U.S.V. + FCI Materiale til kredsene Emblemer og arbg.forsikring m.v Mødeudgifter Aktivitetsudgifter Resultat før omkostninger Personaleudgifter Administrationsudgifter Øvrige udgifter Resultat før renter m.v. og ejendom Trunderupvej 12A Resultat før renter m.v Renteindtægter m.v Hensat til 100 års jubilæum Hensat til jubilæumsskue Hensat til SPH-VM Afsat til formandsmøde Ekstraordinær afskrivning på varelager Indgået tidligere afskrevet Afskrivninger Trunderupvej 12A ÅRETS RESULTAT SCHÆFERHUNDEN

13 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER kr. kr. Omsætningsaktiver: Varelager Ekstraordinær afskrining Omsætningsaktiver: Tilgodehavende: Varedebitorer Diverse debitorer Depositum bladporto Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende i alt: Værdipapirer: Værdipapirer Værdipapirer i alt: Likvide midler: Likvide midler Likvide midler i alt: Omsætnings aktiver i alt: AKTIVER I ALT PASSIVER Kapitalkonto pr. 1. januar Årets overskud Kursreguleringskonto Kapitalkonto pr. 31. december Skyldig A-skat m.v Skyldig moms Skyldige omkostninger m.v Skyldig kredskontingent m.v Periodisering af kontingent Forudbetalt kontingent forfaldent Hensat til efteruddannelse dommere Hensat til 100 års jubilæum i Hensat til jubilæumsskue i Hensat til SPH-VM i Hensat til instruktøruddannelse Afsat til formandsmøde Hundeførerfonden Ungdomsafdelingen Gæld PASSIVER I ALT ÅRSREGNSKAB kr. kr. Robert Buch-Nielsens Legat Bankrenter Renteindtægt værdipapirer Afskrivning PR-Trailer Tilskud til dommeruddannelse Depotgebyr m.v ÅRETS UNDERSKUD Balance pr. 31. december 2014 AKTIVER Obligationer Nordea Invest Mellemlange obligationer stk. à 173, Nordea Invest Verdens obligationsmark stk. à 112, Nordea Invest Aktier II stk. à 402, Nordea Invest Korte obligationer stk. à 103, Nordea Invest Stabile aktier stk. à 143, Bankindestående Nordea Anlægsaktiver PR-Trailer afskrivning AKTIVER I ALT PASSIVER Legatkapital pr. 1. januar Årets resultat LEGATKAPITAL PR. 31. DECEMBER Kreditorer Kursreguleringskonto: Saldo pr. 1. januar Urealiseret kursgevinst Saldo pr. 31. December SAMLET LEGATKAPITAL PR. 31. DECEMBER PASSIVER I ALT Foranstående årsregnskab 2014 for Schæferhundeklubben for Danmark, der udviser et overskud på kr og en kapitalkonto på kr godkendes hermed. Havdrup, i januar 2015 Landsformand Poul Meineche Kasserer Bent Andersen Årsregnskabet er endnu ikke revideret. Et revideret årsregnskab med noteoplysninger og budget for 2015 og 2016 vil blive fremsendt til kredsrepræsentanterne. SCHÆFERHUNDEN

14 Årsberetning for Endnu et år er gået og ja, tiden er bare fløjet af sted, og det er igen blevet tid til en årsberetning. I år har jeg lavet en masse statistikker over vores aktiviteter og hundematerialet her kan vi se hvilke prioriteringer opdrætterne gør sig med hensyn til valg af avlspartnere og hvilke tendenser der er blandt opdrætterne, og hvordan det ser ud på udstillingsfronten. En beretning er også med til at skabe identitet og stolthed over de begivenheder og resultater vi som klub og opdrættere/medlemmer har opnået i ind og udland, samt fremhæve og takke alle dem der frivilligt bruger ufattelige mange timer for at holde hjulene igang i kredsene og til dem som beskæftiger sig med foreningsarbejde. En stor tak til opdrætterne, uden jeres engagement for at opdrætte schæferhunde ingen klub, fordi I er grundpillerne for, at der overhovedet eksisterer en schæferhundeforening. Opdrætter i dag Det at være opdrætter er en spændende ansvarsfuld opgave som kræver mange ressourser, stor viden omkring racens anatomi og egenskaber og samtidig skal vi følge med i udviklingen inden for racen og være opmærksomme på nutidens krav, det er ikke let, men hvis vi tilstræber at avle schæferhunde, som er i stand til at udfører, opgaver i dagens samfund, kræver det, at vi vurderer dyrene kritisk og ærligt og altid prioriterer dyr med god sundhed, høj levealder, sunde kuld og rigtige moderinstinkter og hanner/tæver som er parringsvillige og fri for arvelige sygdomme (eks. allergi, bugspytskirtel cauda equina) og kun bruge HD/AD frie hunde A-B og altid søge avlsdyr, som er i besiddelse af de karakteristiske brugsegenskaber. Gør vi det, har vi et solidt avlsmateriale, som kan gennemføre Schæferhundeklubbens brugsprøve og avlskåringssystem, det må være det overordnede mål for enhver opdrætter at avlsdyrene er sunde, robuste og en alsidig familie- og Stambogsregistreringer i andre lande i 2014 Antal Tyskland Sverige Norge Finland Danmark Holland Stock-Langstock Stambogsregistreringer i DK År/Antal Stockhår Langstock brugshund med en STÆRK KARAKTER. Ser vi i statistikkerne er det glædeligt, at Schæferhundeklubben har mange erfarne og seriøse opdrættere som efterlever og værner om racen, ved at opdrætte efter ovenstående, og gør man det bliver der stemplet i stamtavlen med rød skrift. Denne hund er avlet efter Schæferhundeklubben for Danmark og Dansk Kennelklubs avlsanbefalinger Stambogsregistrering Stambogsføringstallet for schæferhunde er faldet markant siden storhedsperioden i de gyldne firsere, vi oplevede en langsom tilbagegang op igennem halvfemserne og ind i det tyvende århundrede hvor stambogføringstallet stabiliserede sig og var stabilt i flere år, desværre er antallet af stambogsføringer af hvalpe faldet ned under 2000 de senere år (se statistikken nedeunder.) det er ikke kun i Danmark vi oplever at stambogs- registreringerne falder, i landene omkring er det den samme nedadgående spiral de oplever, tilbagegangen er en kendsgerning som vi kan vælge at forholde os til med positive briller, husk at schæferhunden stadigvæk er den anden mest fortrukne race efter labrador retriever. Og noget jeg er rigtig stolt af, er at danske opdrættere i forhold til lande som Sverige, Norge, Finland og Holland, er det land hvor opdrætterne avler på flest avlskårede dyr, det er noget som vi er respekteret for og sådan skal det forsætte ud i fremtiden. Anbefalinger Statistik over registrerede hvalpekuld siden stambogsføringsreglerne/avlsrestriktionerne blev ændret i DKK havde lavet en undersøgelse, der viste, at der blev/bliver avlet mange schæferhunde uden stambøger, schæferhunde som er registreret i Dansk hunderegister (over 2000). Vi har fuld forståelse for, at der er ingen race, der er tjent med, at der bliver avlet hunde uden stambø- Antal Statistik over 341 registreret kuld i DKK update Kuld begge forældre er AK 13 Kuld med AK Far AM Mor 49 Kuld med AK Far AGK Mor 18 Kuld med AK Far Mor ingen godkendelse 7 Kuld Far testikel godkendt AK Mor 9 Kuld ingen godkendelse på begge forældre SCHÆFERHUNDEN

15 avlsrådet 2014 Antal Statistik over 305 registrerede kuld i DKK update Kuld begge forældre er AK 16 Kuld med AK Far AM Mor 22 Kuld med AK Far Mor ingen godkendelse 4 Kuld Far testikel godkendt AK Mor 34 Kuld ingen godkendelse på begge forældre 305 Antal Statistik over 281 registreret kuld i DKK update Kuld begge forældre er AK (HØJAVL) 63 Kuld begge forældre er AK (SPORTS) 18 Kuld med AK Far AM Mor (HØJAVL) 2 Kuld med AK Far AM Mor (SPORTS) 3 Kuld Far Testikel godkendt Mor AK (HØJAVL) 4 Kuld Far Testikel godkendt Mor AK (SPORTS) 3 Kuld Far Testikel godkendt Mor AM (SPORTS) 16 Kuld med AK Far Mor ingen godkendelse (HØJAVL) 23 Kuld med AK Far Mor ingen godkendelse (SPORTS) 7 Kuld ingen godkendelse på begge forældre (HØJAVL) 11 Kuld ingen godkendelse på begge forældre (SPORTS) 281 ger. DKK s mål med at ændre avlsrestrektionerne var at få disse opdrættere til at stambogsføre/registrere deres hvalpe i DKK. Ser vi på antallet af kuld, er der 60 kuld færre siden avlsrestriktionerne blev indført og antallet af nye schæferhundeopdrættere er meget begrænset. Lidt bekymrende har erfarne etablerede opdrætterer avlet kuld uden anbefalinger, håber, at det kun er dette ene kuld, (som selvfølgelig bliver kåret senere) I ved om nogen, at hvis hvalpekøberen bliver engageret i udstilling/træning vil der på et tidspunkt komme en dag, hvor hvalpekøberen får at vide, at den hvalp han/hun har købt, er der nogle begrænsninger for, da forældredyrene ikke er kåret. Vi har mere end nogensinde brug for tilfredse hvalpekøbere, de skulle gerne vælge en schæferhund igen. Kochens No One. Indsendt af Connie Riddersholm Greve Æxo. Indsendt af Gitte Beck Nielsen SCHÆFERHUNDEN

16 Statistik over de 281 kulds forældres HD/ED-HD-index 2014 De mange års fokusering på HD/ED har medført, at meget få opdrættere avler på hunde med status C-HOFTER og status ED-2 på albuerne. Opdrætterne har også fokus på om kombinationen har et så højt HD-Index som muligt og at der er HD-frie dyr i anerne. Hvis vi kigger lidt på tallene ud fra de hanhunde, som er blevet anvendt i år, ser vi tydeligt at opdrættere har prioriteret hanner med A- HOFTER og ED 0. Statistik over HD-index på DKK registrerede kulds forældre 2014 (562) 349 hunde med HD-Index hunde med HD-Index hunde med HD-Index hunde med HD-Index hund med HD-Index hund med HD-Index ,0 160,0 240,0 320,0 400,0 Statistik over HD-status på 281 registrerede kulds forældre 2014 Fædre med A-HOFTER Antal kuld 236 kuld HD-A 39% HD-B 28% HD-C 17% HD-D 12% HD-E 4% Fædre med B-HOFTER Fædre med C-HOFTER 44 kuld 1 kuld 12% 4% Mødre med A-HOFTER 281 kuld 178 kuld 17% 39% Mødre med B-HOFTER 86 kuld Mødre med C-HOFTER 17 kuld 281 kuld 28% I statistikken ED på hanhunde, er der registreret 22 kuld, hvor faderen har ED-1 på albuerne, de 17 ud af de 22 kuld (10 / 7) er 2 hanner som har været benyttet. Statistik over ED-status på 281 registrerede kulds forældre 2014 Fædre med Status ED 0 Fædre med Status ED 1 Antal kuld 259 kuld 22 kuld HD-DKK racestatistik 2011 total HD-A 59% HD-B 21% HD-C 8% HD-D 8% HD-E 4% 8% 8% 4% Fædre med Status ED 2 0 kuld Mødre med Status ED kuld 241 kuld 21% 59% Mødre med Status ED 1 37 kuld Mødre med Status ED 2 3 kuld 281 kuld HD-DKK racestatistik 2012 total 16 SCHÆFERHUNDEN

17 HD-A 62% HD-B 19% HD-C 11% HD-D 6% HD-E 2% 11% 6% 2% HD-A 65% HD-B 17% HD-C 11% HD-D 5% HD-E 2% 19% 62% 11% 5% 2% 17% 65% HD-DKK racestatistik 2013 total HD-DKK racestatistik 2014 total Falkøens Jamilla på 4 år. Indsendt af Christina Larsen og Morten Birksø SCHÆFERHUNDEN

18 Avlskåringer Der er blevet afviklet 14 kåringer i år, fordelt med 9 i Jylland, en på Fyn og 4 på Sjælland og det samlet antal hunde, der er blevet kåret, er lidt færre end sidste år. Selve kåringerne forløber uden problemer i en afslappet professionel og god atmosfære. Avlsrådet vil gerne sige tak til kredsenes bestyrelser/avlsvejledere, som har lyst til at afvikle avlskåringer, det er en stor gevinst for vores medlemmer, at I tilbyder en avlskåring i eget regi/ med. Kåringsfiguranter har en god sportslig indstilling og stiller sig gerne til rådighed, så I kan få trænet op til kåringen, nye som gamle medlemmer nyder godt af jeres råd og vejledning. Tak til de ansvarlige (dommere, avlsvejledere, kåringsledere og avlsrådsmedlemmer) at alt papirarbejdet/kåringbeviser bliver eksekveret hurtigt og effektivt. Vi har i HB diskuteret om det gav nogen mening at have de lange avlskåringsbeskrivelser i bladet uden billeder, beslutningen er, at fra 2015, kommer der standbilleder i bladet af de kårede hunde med data/ejerforhold. De kårede hunde kan ses på et link på hjemmesiden, hvor der er oversigt over avlskårede/avlsmønstrede dyr. På statistikkerne er det meget positive resultatet vedr: HD/AD statistikken på de avlskårede dyr, det vidner om opdrætternes har fokus på at avle sunde dyr. Statistik over avlskåringer fra Antal Hanner AK l xUDP Hanner AK ll Ej kåret Ej kåret Tæver AK l xUDP Tæver AK ll xTS Ej kåret Ej kåret Avlsmønstring Ej mønstret Total Statistik af hunde som er avlskåret i Danmark og Tyskland 2013 og 2014 Sportshunde Højavl Hanner Hanner 18 6 Tæver Tæver Kåret ialt Kåret ialt Ej Kåret 1 2 Ej kåret 5 7 Avlsmønstring 3 1 Avlsmønstring 6 15 Ej mønstret 0 1 Ej mønstret 0 1 Sportshunde ialt Højavl ialt HD/AD Statistik for hunde der er avlskåret i DK 2014 DK-HD/Status Antal DK-AD/Status Antal DK - A 52 DK DK - B 17 DK DK - C 2 DK Tysk-HD-Status Tysk-AD/Status Normal 7 Normal 11 Fast Normal 4 Fast Normal 0 Noch Zugelassen 0 Noch Zugelassen 0 TOTAL 82 TOTAL 82 Statistik over Danske hunde som er kåret i Tyskland Der er 32 hunde som er kåret 6 hanner 26 tæver, en tilbagegang i forhold til sidste år hvor 41 blev kåret Neuankoring (nykåret) Hanner Wiederankoring (livstidskåring) Hanner Sportshunde 0 0 Sportshunde Højavl 6 stk. 4 stk. Højavl 2 stk. 2 stk. Kåret i alt 6 stk. 4 stk. Kåret i alt 2 stk. 2 stk. Neuankoring (nykåret) Tæver Wiederankoring (livstidskåring) Tæver Sportshunde 1 stk. 3 stk. Sportshunde Højavl 21 stk. 16 stk. Højavl 11 stk. 7 stk. Kåret i alt 22 stk. 19 stk. Kåret i alt 11 stk. 7 stk. HD/AD Statistik for hunde der er avlskåret i Tyskland DK-Tysk-HD-Status Tysk-AD-Status Antal A - Normal 25 stk. Normal 30 stk B - Fast Normal 6 stk. Fast Normal 2 stk. C - Noch Zugelassen 1 stk. Noch Zugelassen 0 stk. TOTAL 32 stk. TOTAL 32 stk. 18 SCHÆFERHUNDEN

19 Kombiarrangementerne Vi er i en tid hvor schæferhundeklubbens arrangementer, ikke kun udstillingssporten, men også de andre aktiviteter og tilbud der findes i klubben, har brug for opbakning. Vi i avlsrådet oplever, at der er små/store kredse, som tidligere har afviklet kombiarrangementer, desværre har mistet interessen. Som de siger, der bliver tilmeldt for få hunde, ingen hunde ingen mennesker, intet salg i kantinen osv. det gør, at de timers arbejde og mennesker, der er involveret for at arrangere det, ikke bliver belønnet nok, kort og godt, føler det er spild af tid og det ikke kan betale sig. Team Paka s Patricia på 1 år. Indsendt af Jørn Gøgsig Statistik over kombiarangementer Fremmødte Fremmødte Kombi Kreds 2013 Voksne Hvalpe Kreds 2014 Voksne Hvalpe Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi kombi kombi Jeg håber, at vi vil støtte de kredse, som har lyst og overskud til at gøre en indsats, for jer, der elsker udstillingssporten, mød op uanset hvem der arrangerer/dømmer. (det har de fortjent) ellers risikerer vi, at de også mister lysten til at afvikle arrangementer og det tror jeg ikke der er nogen der ønsker. Husk at udstillingssporten har betydning for klubben s eksistens, de er med til at skabe grobund for mange nye medlemmers interesse, udstillingsporten er og bliver en vigtig del af schæferhundesporten, jo flere vi bliver, jo sjovere er det. En stor tak til de kredse, opdrættere avlsvejledere og medlemmer, som har støttet op om denne del af schæferhundesporten. Tak til eksteriørdommerne, som har dømt. I år har der været lidt færre kombiarrangementer 14 ialt, 7 i Jylland/Fyn og 7 på Sjælland. SCHÆFERHUNDEN

20 Simba hos sin nye familie. Indsendt af Finn Koust Landsdelskuerne Vi har i år haft 2 LD-skuer, som har være tilfredsstillende besøgt. Pinseskuet var som altid særdeles velforberedt, ankomsten til kredsen er et flot syn, flag og den traditionsrige opstilling af hvide stole hele vejen rundt om ringene, mange stader og de mange medlemmer, som kommer, er med til at skabe den helt rigtige LD-skue stemning, tak til hele staben i kreds 32 Ringkøbing som igen i år havde mod på at afvikle et af avlsrådets vigtige avlsarrangementer. På Sjælland var det kreds 7 Kalundborg der ansøgte om at afvikle et LDskuet, en kreds der har været lidt stille i en del år med at afvikle udstillinger, kredsen er inde i en rivende udvikling, de har fået mange nye medlemmer, der har mod på det hele. Selve arrangementet blev afviklet på kredsens store træningsplads, masser af parkeringsmuligheder. I gennemførte et flot arrangement, som var et LD-skue værdigt, med en herlig stemning og alt fungerede perfekt, tak til alle som var involveret i afviklingen. Statistik over LD-Skuer Fremmødte Fremmødte LD-skuer Voksne Hvalpe kreds 2014 Voksne Hvalp Kreds 32 Ringkøbing Kreds 25 Nordfyn Kreds 4 Roskilde Kreds 7 Kalundborg Samlet LD-skuerne er et avlsarrangement og for at de skal give værdi i forhold til HAS ville det være fantastisk hvis der var flere hunde i konkurrence, det vil også gøre det mere attraktivt avlsmæssigt og sportsligt og mere spændende, det er vel sjovere at stille op i en klasse med 25 hunde. Kvaliteten af hundene er ligeværdige og det er anatomiske detaljer og udvikling, der afgør hundenes placeringer i de yngre klasser, det en fordel at flere dommere har set din hund i konkurrence, det giver dommerne på dommermødet før HAS en større mulighed for diskuterer de tilmeldte hunde i de enkelte klasser bedre. I brugsklasserne er der flere parametre der skal tages hensyn til i forhold til deres placeringer. Endnu en tak til kredsene for at afvikle LD-skuerne for os. Status: I brugsklasse hanner blev der udstillet 11 i Jylland og 9 på Sjælland. I alt 20 stk. Status: I brugsklasse tæver blev der udstillet 16 i Jylland og 11 på Sjælland. I alt 27 stk. 20 SCHÆFERHUNDEN

21 Hovedavlsskuet Jeg vil henvise til alt det positive der er skrevet i decembernummeret (Årskavalkaden 2014) om selve arrangementet, hvor alle mine dommerkollegaer har beskrevet deres klasser meget fyldestgørende og rost alle de engagerede. Stastitik over tilmeldte hunde HAS HAS 2013 HAS 2014 Tilmeldte 319 Tilmeldte 265 Fremmødte 276 Fremmødte 235 Voksne 164 Voksne 134 Hvalpe Tak til alle jer der hjalp kredsen, med at få det til at gå op i en højere enhed også tak til alle, der var med kammeratsfesten, jeg tror at den fest var med til at skabe en fantastiske stemning rundt omkring ringen resten af weekenden, jeres hjælp og engagement var uvurdeligt, noget som jeg vil tænke tilbage på med med glæde og en oplevelse som jeg vil huske langt ud i fremtiden. Vi havde i avlsrådet lavet et par små justeringer/krav for en placering i top 5. Som det altid har været, skal begge forældredyr være AK- for at hunden kan komme i avlsklasse eller blandt de 5 første. I år kunne hunde med HD-status- C eller status Noch Zugelassen ikke komme i top 5. Hunde med EDstatus- 2 eller Noch zugelassen kan heller ikke opnå AVKL eller blive blandt de 5 første. Blandt de 5 første i alle klasserne var hundenes HD-ED Status- 92 % havde A hofter og 97 % med 0 i albuerne et meget flot resultat. Vi havde indført et pointsystem ved aflæggelsen af DSB. Dette pointsystem bliver brugt i de fleste lande i Europa. Vi har siden 1989 ikke brugt prædikater i bedømmelsen af DSB, det har været bestået- eller ej-bestået. Det skulle blive spændende at se det i brug, skalaen er fra 1-5 hvor 5 er det bedste, hunde som opnår 3-3 har fået udpræget/slipper og kan opnå Avlsklasse/fortrinlig. Opnår hunden 2-3 og tilstede kan individet opnå prædikatet SG. Flere tilskuere gav tilkende, at det var blevet meget mere seværdigt og spændende, fordi de hunde som lavede noget ekstra ordinært fik også en belønning. Ansvaret for bedømmelserne var klubbens næstformand Peter Larsen som også er en rutineret brugsprøvedommer, Peter har dømt DSB på HAS mange gange tidligere, en vigtig faktor er at dommeren har kendskab til arrangementets karakter. Tak til dommerkollegaer for et professionelt arbejde og engagement i hele udstillingssæsonen. Antallet af hunde var tilfredsstillende med 265 hunde tilmeldt i kataloget og et fremmøde på 235 hunde. Danmarks hund Der var 215 hunde med i konkurrencen Danmarks hund. Hvor overrækkelsen af pokaler til de vindende hunde skal afvikles, ved jeg ikke i skrivende stund, men det plejer at blive fejret og hyldet efter alle kunstens regler, med flotte præmier til de vindende hunde/ hundeførere. Danmarks hund har eksisteret i mange år og er stadigvæk en populær konkurrence, som dog har haft lidt svingende deltagelse siden starten. Der er mange timers arbejde i at holde styr på de forskellige kategorier og pointgivninger, herfra! tusind tak til Jeanne Granslev Rafn, som har overtaget arbejdet efter Randi Salzwedel. Stort tillykke til alle. De 215 hunde var tilmeldt i 7 kategorier Årets Brugshund over 18 mdr.: 65 Årets Brugshund under 18 mdr.: 12 Årets Sporhund: 2 Årets Udstillingshund over 18 mdr.: 54 Årets Udstillingshund under 18 mdr.: 34 Året hele hund over 18 mdr.: 38 Året hele hund under 18 mdr.: 10 Deltagere i alt: 215 Avlsrådsmøder Avlsrådsmøder har der været afholdt 3 af. Alt anden kommunikation er via mails og telefonsamtaler/møder. Masser af opgaver er løst og uanset hvordan vi vender og drejer os, ja så vil nogen synes om det, mens andre gerne ville det anderledes. Udvalget arbejder konstruktivt for at sikre udvikling og fremdrift inden for vores ansvarsområder. Vi har opdateret og revideret Avlsrådets afsnit i Gældende bestemmelser en opgave, som har været forsømt i gennem mange år. Sekretærerne Schæferhundeklubbens sekretærer, varetager opgaverne på HAS og LD-skuerne-Kombi samt avlskåringerne. At være sekretær idag er en krævende og ansvarsfuld opgave, ITudviklingen går hurtigt, ny databaser skal håndteres, hurtigheden i at skrive og være opdateret med de nye tiltag o.s.v. Sekretærernes indsats er uvurderlig for klubben og dens medlemmer, derfor en stor tak og anerkendelse for jeres indsats i 2014 Avlsvejleder Der har i mange år været stillet spørgsmål ved avlsvejledernes funktion/rolle, hvilke opgaver/ansvar skal der uddeligeres til avlsvejlederen osv. skal der findes et nyt begreb/ betegnelse for avlsvejlederne Derfor vil vi på næstkommende avlsvejledermøde brainstorme på hvilke opgaver en avlsvejleder skal have i fremtiden. Tak til alle avlsvejlederne for jeres indsats i Dommerstaben Der har været 5 eksteriørdommeraspiranter igang inden for de sidste 5-6 år, desværre er ingen af aspiranter kommet igennem uddannelsesforløbet, årsagerne til det har bla. været aldersgrænsen, ikke bestået eksamen, stoppet pga arbejde. Avlsrådet håber, at der inden for en årrække kommer nye dommerkræfter til, så der kan blive en naturlig udskiftning af dommere over tid. Dommermødet lige før udstillingsæsonen blev flyttet til et fællesmøde med alle brugsdommerne, desværre måtte vi aflyse, pga sygdom og arbejde. Som altid var der dommermøde i forbindelse SCHÆFERHUNDEN

22 med HAS. Den første time af mødet foregår sammen med alle der har sagt ja til at hjælpe med avlsrådets opgaver, her gennemgår vi dagenes program. Den næste time er kun for eksteriørdommerne, her diskuterer og gennemgår vi alle klasserne, avlsrådet fremlægger hvilke prioriteringer dommerne skal fokusere på. Kort tid efter HAS havde vi et spændende dommermøde, hvor næsten alle dommerne deltog, som Poul Meineche skrev i sin leder! et dommermøde hvor vi virkelig fik debatteret hund, specielt de hunde, som var udstillet på HAS- blev studeret ud fra billeder af de 10 første i hver klasse, Tak til fotograf Poul Johnsen for at han fremkaldte standbillederne fra HAS så hurtigt, det gav mødet et godt afsæt for en god diskution. Vi diskuterede også avlskåringerne, bl.a. om det var nødvendigt, at der var en fra avlsrådet med, og om beskrivelserne var ved at blive for lange og om DSB skulle beskrives med mere end UDP og TS. Enighed i, at kåringsdommerne gerne må give en mundtlig kritik af hundens DSB-performence, men at det ikke skal skrives i avlskåringbeskrivelsen. Avlsrådet havde også fået Torsvik til at sende HAS-filmen med DSB-afviklingen, alle hundene blev gennemgået og analyseret i en positiv og konstruktiv debat til langt ud på aftenen. Tak for jeres engagement og godt samvær. Udstillingsaktiviteter Internationalt har flere af klubbens opdrættere igen i år repræsenteret dansk schæferhundeavl på bedste vis. I år har de danske opdrætterne som tog nordpå for deltage på Norsk Vinderudstilling og Svenske Schæferhunde Mesterskab (SSM) kommet hjem med mange flotte placeringer. I Norge var der 3 hunde som deltog. I brugsklassen blev Wildmarkens Best Seller VA 2. Team Sajo Filippa og Armajero s Astma opnåede SG. På det Svenske SSM var der danske hunde, som blev fremstillet. I brugsklassehanner blev Grænsen Toby Fort.16 og i brugsklassetæver var det fra start til slut Wildmarkens Best Seller der førte an, og helt fortjent kunne modtage VA og årsvindertitlen, flot gået og stort tillykke. Unghundehanner blev også vundet af en Dansk hund, Thomsebo s Hoover. I unghundetæver placerede Amajero s Amazing en datter efter Best Seller sig som SG 3. Hekami s Bermuda var med i yngsteklasse tæver og gjorde en flot figur og løb en flot tredie plads hjem. I hvalpeklassen 6-9 mdr. fik Grænsen s meget lovende. Også i Tyskland var vi stærkt repræsenteret. Stort tillykke til alle med de flotte placeringer. Danske brugshanner s placeringer Fortrinlig 7 Team Marlboro Kashmir 50 Team Marlboro Tyler 65 Team Marlboro Panther 73 Vestegnen s Zorro Danske Brugstæver s placeringer Fortrinlig 48 Leri Xanadoo 54 Team Marlboro Unique 56 Team Marlboro Zasi 58 Team Marlboro Jessie 77 Wildmarken s Best Seller Danske Unghundehanner s placeringer SG 5 Juwika s Destroyer SG 88 Ulk von der Zenteiche Dansk ejer SG 91 Leri Iron Tashlund Mirabel. Indsendt af Gitte Beck Nielsen 22 SCHÆFERHUNDEN

23 Danske Unghundetæver s placeringer SG 10 Vixen av Quantos. Norsk opdrættet men Dansk/Norsk ejet. SG 37 Team Paka s Larissa SG 44 Thomsebo s Heaven SG 75 Team Marlboro Enya SG 104 Lyshøj s Rosita Danske Yngstehanner s placeringer SG 57 Juwika s Frisko SG 86 Wildmarken s Malthe SG 88 Wildmarken s Ludwig SG 89 Wildmarken s Mums Danske Yngstetæver s placeringer SG 31 Lyager s Xiu SG 64 Lyager s xannie SG 80 Hekami s Bermuda SG 92 Leri Kecia SG 141 Leri jayla SG 145 Wildmarken s Lady VA SG 152 Calippo Viana SG 158 Team Marlboro Happie Danske langstockhårhunde s placeringer Yngste tæver SG 19 Leri Kaysie Unghundetæve SG 3 Vikki av Quantos Norsk opdrættet, men Dansk ejet Opdrætsklasser I konkurrencen verdens bedste opdrætter 2014, var der deltagelse af to Danske opdrættere, Kennel Team Marlboro opnåede en placering som nr 8 og Kennel Leri blev nr. 13. Det at stille sit opdræt blandt verdens bedste, er en kæmpe præstation, Kæmpe stort tillykke til alle jer, der havde hunde med i opdrætsklasserne, og stort tillykke til ejerne af kennelerne. Afslutning På Schæferhundeklubbens opdrættermøde i oktober 2013, opfordrede opdrætterne avlsrådet til at gå videre med at få godkendt vores avlskåringer i SV`regi. Først på året (d.16 jan 2014) var vi til møde med SV s Geschaftsfuhrender Direktor Hartmut Setecki og Chef for Abteilungsleitung Zuchtbuchamt Frau Anne Fath for at finde ud af, hvad der skulle til for at den danske kåring kunne blive godkendt på lige fod med den Tyske kåring og hvad der skulle til for at Danske hunde kunne indføres i SV s Zucht Buch. Efter hjemkomsten fra Tyskland gik vi igang med at udfærdige et kåringssystem ud fra de krav som SV havde skitseret var nødvendigt for at de kunne godkende vores AK. HB godkendte det nye tiltag om at indføre nyt kåringsystem i DK. Ansøgning blev underskrevet af hele HB. og sendt til SV ( vorstand) bestyrelse, med en udførlig beskrivelse af hvordan vi ville indføre livstidskårings i Danmark. Vi rykkede SV flere gange, da vi gerne ville indføre det nye AK system den SV behandlede vores ansøgning d. 5 Foto: René Jørgensen december og d.16 dec. fik vi et positivt svar hvori der står, at SV gerne vil godkende den danske kåring på lige fod med den tyske. I skrivende stund har avlsrådet sendt en ansøgning til DKK om godkendelse til at indføre livstidskåringssystemet som er i lighed med det, der er gældende i Verein Für Deutsche Schæferhunde (SV). Vi afventer DKK s behandling og håber, at det bliver et positivt svar, så vi kan komme videre med at få afsluttet og udfærdiget det endelige dokument (kontrakt) med SV. Tak til mine avlsrådsmedlemmer og BHR og HB-medlemmerne, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer i det forgangne år. René Jørgensen - Avlsrådsformand SCHÆFERHUNDEN

24 Årsberetning for Endnu et travlt år har nået sin slutning, og det er tid til et tilbageblik. Jeg vil gerne starte med at rette en stor tak til alle, som igen i år har bidraget med at løfte arbejdsopgaverne i og omkring BHR. I 2014 har alle udvalgene fungeret i fuld udstrækning, og der har været aktiviteter på alle områder. Nedenstående en oversigt over BHR s arbejdsaktiviteter. Arbejdsaktiviteter 2014 DU (dommeruddannelsesudvalget) Vivi Gilsager Udvalget har bestået af Villy Petersen, Mikkel Kruse, Per Svoldgård og Lars Juhl. DU varetager uddannelse af dommeraspiranter for alle specialklubber og arrangerer/afvikler dommermøder m.m. i DKK regi. I 2014 har DU haft meget travlt. Der er bl.a. afviklet et dommerseminar på Mols, som viste, at yderligere efteruddannelse var nødvendig. 2 temadage med fokus på hver enkelt dommers arbejde, blev resultatet. Den første temadag blev afviklet i december, og den sidste løber af stablen i begyndelsen af februar. Efter den sidste temadag, vil der være én fælles dommerliste. SV godkender prøver dømt af en FCI-godkendt dommer. Schæferhundeklubbens dommere har igen i år haft travlt. Det er blevet til i alt 247 prøvedage, fordelt på 14 dommere det er gennemsnitlig 17,6 prøvedage pr. dommer. Kære dommere, tak for jeres indsats. I 2014 har vi måttet sige farvel til 2 dommere, Poul M., som efter 37 år valgte at trække sig tilbage, og Helle Priess, som efter 11 år desværre måtte stoppe af helbredsmæssige årsager, tak til jer begge. Fælles HB BHR Udvalgsmøde DU HB+Råd UU FU VM x x x x x x x x x x 24/ x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 SCHÆFERHUNDEN

25 BHR 2014 DU og dommerefteruddannelsen drives af den pulje, vi alle betaler til via vores prøvegebyr. VM udvalget har været udgiftsneutralt. BHR møder holder vi på Helen Krags arbejdsplads, tak for lån af faciliteter. UU (uddannelsesudvalget) Merete Frank Christensen Uddannelsesudvalget består af Vibeke Mølgård, Xenia Kruse, Lena Pichler Bjerre, Connie Guldberg Christiansen og Connie Riddersholm. Tak til jer alle for en kæmpe indsats. Der er revideret i Grundkurset, og i det forløb er nogle ting gledet ud, mens andre er kom- met til. Udvalget har ønsket, at Grundkurset skal være relevant for alle medlemmer af Schæferhundeklubben, og der er nu i Grundkurset emner som de etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben, etik og klub, samt en del om hunden, dens væsen, sanser, drift, motivation, kommunikation med hunden og dens adfærd, og hvad en schæferhund har behov for. Udover Grundkurset har uddannelsesudvalget valgt at fokusere på at udbyde kurser for kredsenes trænere, så den træning, medlemmerne tilbydes i kredsene, er opkvalifice- Houen James Dean. Indsendt af Søren Jensen ret og bygger på moderne træningsmetoder. Der er igangsat en ny trænerbasisuddannelse, som består af fire moduler, hvoraf de to første er afholdt i vinterens løb; de to sidste moduler afholdes inden sommer. Det første modul blev holdt som et fælles kursus for alle kredse, der var dog et ønske fra kredsene om, at de følgende moduler bliver afholdt både vest og øst for Storebælt, og dette har heldigvis kunnet lade sig gøre. Trænerbasisuddannelsen går mere i dybden på de emner, Grundkurset berører, og har en del om planlægning af træningsforløb, samt formidling med, så trænerne får mere, måske ny viden, omkring det, at formidle sin viden til andre mennesker. Det er planen, at trænerbasisuddannelsen udbydes igen til efteråret 2015, så den afvikles hen over vinteren Der deltog 74 trænere på det første modul af træneruddannelsen. Uddannelsesudvalget er så småt begyndt at udvikle den kursusvirksomhed, som skal bygge ovenpå træner-basisuddannelsen. Det Kochens Fenris og Mai Tuk Stage slapper af efter træning. Indsendt af P.G. Stage SCHÆFERHUNDEN

26 betyder, at der skal udvikles kurser for trænere i IPO-programmets gr. A, B og C, samt hvalpetrænere. Sidenhen er det uddannelsesudvalgets ønske, også at kunne uddanne trænere til agility, rally og evt. andre discipliner. FU (figurantudvalget) Jan Stilling Udvalget består af Claus Mouridsen, Martin Knudsen, Mikkel Kruse, Tommy Hansen og Erik Fenger. Tak til jer alle for en kanon indsats. Figurantudvalget står for mønstring af kredsenes figuranter, træningen af bruttotrup-figuranter, samt udvælgelse af egnede figuranter til udtagelser og mesterskaber. Prøveaktivitet VU (VM-udvalget) Thorsten Kleven Udvalget består af John Jabina og Lea Angel. Her skal også lyde en tak for indsatsen. VUs opgaver er at skabe aktivitet og midler til det årlige VM. Ud over en særdeles aktiv facebookgruppe (2015), som har været i funktion siden begyndelsen af november, arrangeres også seminar, hvor VM-holdet tilbyder deres undervisning. Desværre måtte det ene seminar i 2014 aflyses, grundet for få tilmeldte. Samlet er der et fald i prøveaktiviteten på 8 %. Vi har været vidende om, at prøveaktiviteten for schæferhunde har været stigende i andre specialklubber. Alle resultater pr. prøvedage er tilgængelige på hunde-web, og i 2014 har 242 Schæferhunde aflagt prøve Fald/stigning i antal (2013) Beg. Prøver Del P UHP FP IPO-V IPO IPO IPO IPO-1-DM IPO-udtagelser IPO-DM SPH SPH-udtagelser SPH-1-DM SPH I alt Antal af schæferhunde i andre specielklubber Schæferhunde % fordeling Belgiske Hyrdehunde Klub 16 7 Dobermann klub 12 5 Boxer klub DcH Hovawart klub 0 0 Schnauzer klub 8 3 Hyrde-, kvæg- og gårdhunde Rottweiler klub I alt uden for vores regi. Af de 242 prøver er 51 IPO-1 prøver. BHR er naturligvis interesseret i, at schæferhunden aflægger prøver i Schæferhundeklubben, det bliver én af opgaverne i DM-VM-udtagelser og IPO-3 DM Desværre falder antallet af deltagere til IPO-3 udtagelserne, det er en udfordring at få økonomien til at hænge sammen. Dette gælder både den arrangerende kreds og hovedklubben, det er en udfordring, som skal løses inden næste sæson. Udtagelserne er generelt et meget stort arbejde for kredsene, og det er absolut nødvendigt, at vi alle støtter den arrangerende kreds med godt humør og handel i kantinen. I denne sæson har BHR indført, at der skal 2 resultater til, før ekvipagen er DM-klar. Dette er udelukkende indført for at sikre deltagere til de sidste udtagelser. Det er rigtig hyggeligt og dejligt at deltage i udtagelsen, og BHR kan kun opfordre hundeførerne til, at tilmelde sig. Niveauet af IPO-3 -prøver er stabilt, så hundeførerne burde være der. I 2014 stod BHR selv for DM, med særdeles god hjælp fra Kreds 14. Det var en rigtig god og positiv weekend i Aulum. Tak til alle for en positiv oplevelse. Resultaterne og placeringerne er nævnt flere gange, både i vores blad og årskavalkaden, så det vil jeg udelade her. SPH-I-udtagelser og DM i Det var umådeligt vanskeligt at få solgt alle udtagelser og DM til kredsene. Det var absolut i sidste øjeblik, at kreds 84 sagde ja til mesterskabet. Kreds 84 satte alt ind på at arrangere et fantastisk DM, og det blev det. Alt klappede, bortset fra vejret, som om søndagen stod på skybrud, nærmest hele dagen. Det var et helt særligt SPH-1-DM, det var nemlig det sidste i BHR regi. Fra 2015 skifter vi til SPH-2. SPH-1-udtagelser og DM forsætter dog i kredsregi. 26 SCHÆFERHUNDEN

27 VM i Frankrig, Haugenau I år gik VM til Frankrig. Holdet og placeringer er nævnt mange gange. I 2014 havde jeg selv fornøjelsen af holdleder-tjansen. Tak til VMholdet for en rigtig god uge, hvor I alle på fornemste vis repræsenterede Danmark. Desværre fik vi ingen placeringer, men det danske hold skiller sig ud, ved at være det hold med absolut bedst sammenhold. Alle bestod og fremførte deres hunde flot. Det kunne være sjovt, hvis vi også kunne få en placering. Selv de danske tilskuere var fantastiske, der var mange og det kunne mærkes og ses. Tusind tak for opbakningen. FCI-IPO-3-VM i Malmø Selvom det var i Sverige, virkede det næsten som i Danmark. Der var dejlig mange tilskuere på bænkene. Her var det danske hold markant anderledes end de øvrige; alle 5 deltagere stillede med en schæferhund. Desværre blev det ikke til en podieplads for de danske ekvipager. Vi havde også en anden dansker ved FCI-IPO-3-VM i Malmø, Tommy Hansen, som var blevet valgt til at løbe det korte arbejde ved VM. Tommy leverede et fantastisk stykke arbejde, ensartet, koncentreret og korrekt. Afslutning Det har været en fornøjelse at være sammen i BHR, der er altid positiv stemning og gå-påmod. Interessen for vores schæferhund har været i højsæde. Tak for et godt år til Merete Frank Christensen (uddannelse), Thorsten Kleven og Bjarne Brix (VM og udtagelser) Helen Kragh (sekretær og blæksprutte ), Jan Stilling (figurantudvalget) og Jan Hernet (suppleant). Med venlig hilsen - BHR - Vivi Gilsager Tino vom Haus Pixner. Indsendt af Karina Michelsen SCHÆFERHUNDEN

28 Mindeord om Thorleif Schack Rasmussen En legende er taget fra os En af vores tids største hundeførere er desværre gået alt for tidligt bort. Mandag den 22. december 2014 er Thorleif gået bort efter længere tids sygdom. Thorleif var kendt som en af de førende hundeførere i verden og i særdeleshed i Danmark med mange DM-titler både inden for BHP og IPO programmet. Thorleif var også BHR-formand i Schæferhundeklubben i en periode. Det var en ære at få lov til at kende en så stor personlighed og med så stor en viden omkring træning og indlæring af schæferhunde. Jeg mindes og glædes endnu omkring de mange hyggelige stunder, vi har haft sammen ved private lejligheder og hundearrangementer som DM, VM, BSP og jeres Pa-Schack cup er. Thorleif var sammen med Anne Marie i flere årtier de førende opdrættere under navnet kennel Pa-Schack inden for sport/ brugshundeavlen med et stort antal af Danmarksmestre samt DM/VM deltagere inden for BHP3 og IPO3-programmet. Blandt andet fremførte Thorleif, som en af de sidste hunde i sin lange karriere, Pa- Schacks Jalner (Pan), som vandt BHP3-DM og IPO3 DM i alt 7 gange samt en topplacering til VM som nr. 5 i Strassburg. Første gang jeg så Thorleif, var til EM i 1979 i Gladsaxe med stammoderen til deres avl nemlig Gabriella og siden førte mange andre hunde frem blandt andet Pa-Schack s Nikon. Uden kennel Pa-Schack s store viden om brugshundeliner ville det ikke have været muligt at have frembragt så mange fremragende schæferhunde, og vi er mange sport/brugshundeopdrættere, der skylder kennel Pa-Schack en stor tak for deres fremsynethed allerede i halvfjerdserne ved at kunne se, hvad der skulle til for at bevare og opdrætte robuste og stærke schæferhunde. Thorleif s hjerte bankede stadig for schæferhunden, og han talte tit om at vende tilbage til schæferhundesporten, men desværre var helbredet ikke helt til det mere. Dette kunne man se når man stadig så ham og hans nuværende kone Tine til arrangementer som BSP-VM og sidste arrangement de var til var IPO-VM i Malmø Mine tanker går til de efterladte og hans kone Tine. En stor personlighed er gået bort. Æret Være Dit Minde Frank Olsen, Kreds 61 Lynge 28 SCHÆFERHUNDEN

29 Rubrikannoncer KENNEL HULGAARD, Salbyvej 166, 4600 Køge. Tlf , meddeler: Amager s Cassi, PH-P, AK, A/0, index 113 (Jabina Gustav Degn s Dana) og We-Hi-Te s Hoya, BHP1, AK-1, A/0, index 117 (Kenzo v. Nordenstamm Satoris Kiki) er begge parret med Bayogi Belsi, PH-P, Tjenestehund, AK, A/0, index 117 (Hulgaard s Yupp Bayogi Regina). Forventet fødsel primo marts En tævehvalp udstationeres. Amager s Olly IPO3 AK.IPO1 DM vinder. 2xDM deltager til IPO3 DM har født 2-3 hvalpe efter DM Vinder Amos von Makera PH-V. AK. Salgsklare d. 14. marts. Amager s Unni flere gange DM deltager i PH.PH-V. AK. Forventer fødsel d. 4. februar efter Nederholm s Quick Aktiv tjensthund. DM deltager. AK Henvendelse: Kennel Amager, Bondehøjvej 10, 2630 Tåstrup. Tlf Rubrikannoncer sendes (elektronisk) til redaktøren på: Betaling opkræves, når bladet er udkommet med annoncen. Spaltebredden for rubrikannoncer er 81 mm. Minimumsprisen for en meddelse er 165 kr. for op til 7 linier à ca. 70 karakterer (bogstaver, mellemrum og tegn) inkl. navn og adresse. For hver ekstra linie ud over de 7 betales 20 kr. Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun optages kuld, der kan og vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub. Indsenderen hæfter for, at ovenstående overholdes og er ansvarlig herfor over for Schæferhundeklubben og Dansk Kennel Klub. Annoncører i Kenneloversigten kan gratis få optaget op til 7 linier rubrikannonce pr. blad. Derudover betales 20 kr. pr. ekstra linie. FORSIKRINGER Schæferhundeklubben har tilmeldt sig et forsikringsforhold via DKK. En ARBEJDSSKADEFORSIKRING der dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, medens han/hun arbejder for klubben f.eks. som træner, ringsekretær, hjælper i klubbens sekretariat, hjælper ved kredsenes årlige arbejdsdage o.s.v. En ERHVERVSANSVARSFORSIKRING der dækker de skader, som en af klubbens medarbejdere (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en fig. eller træner foranlediger skade på en hund så den f.eks. brækker benet. Forsikringerne dækker ikke løsøre. Der skal stadig kræves lovpligtig forsikring med udvidet dækning (figurantdækning). Forsikringsforholdet er etableret med henvisning til manglende forsikringsdækninger ved skader i flere kredse. Hovedbestyrelsen Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: Lørdag: Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde»tjørnerødgård«hørlykkevej Jyderup Tlf Fax Hjemmeside: kenjan.dk SCHÆFERHUNDEN

30 Avlskåring i Kreds 9 Dommer: Michael Lumby. Figurant: Torben Knudsen Avlskåring - Hanner: Chade s Karo Ej kåret Pri-Wat Bufas - Afmeldt. Hamsel s Pique - DSB ikke bestået. Vestegnen s Zorro - Afmeldt. Avlskåring - Tæver: Angel DK 21438/ A/0, IPO3, PH, FP, UHP ChaDe s Atos - Glarbo Essa Sch-Ca Laura Satoris Bøvle DK 16341/ B/0, BHP3, IPO3 FP, UHP Cinto von Ungalant - ChaDe s Uzzi. Hulgaard s Lasse DK 14114/ A/0, PH-K, FP, UHP Hulgaard s Yupp - We-Hi-Te s Hoya. DK 05931/ A/0, IPO1, PH, FP, UHP Leon von der Staatsmacht - Satoris Joba. Satoris Bomber DK 05930/ A/0, IPO3, FP, UHP Leon von der Staatsmacht - Satoris Joba. DK 18136/ A/0, IPO1, FP, UHP Hulgaard s Yupp - Sch-Ca Freja Hajen Emsige Stribe DK A/0, IPO1, FP, UHP Hajen Tumle - Hajen Fisen. Wicky vom Pendel Bach Beskrivelserne kan læses på Vælg resultater, Avlskåringer, Eksternt link til arrangementskalender. Vælg datoen for arrangement og klik på det, så kommer beskrivelserne frem. SZ FN/N, IPO1, FP, UHP Jako von der Adelegg - Qinta vom Pendel Bach. 30 SCHÆFERHUNDEN

31 Odense, den 29. november 201 Team Englunds Berta UHP Fiftby van de Biezenhoeve - Fidji du Triangle Magique. Satoris Handy DK 06371/ N/N, IPO1, FP, UHP Keanu vom Hessenstein - Satoris Chiba. Satoris Eischa Avlsmønstring - Tæver: Hesselballe Paja DK 15093/ B/1, AK, IPO1 Hulgaard s Yupp - Toftegården Nessi. Sund Hund Dina DK 11941/ B/0, PH, FP, UHP Le-Wan s Boss - Aluna von Karthago. Vestegnen s Vita DK 12582/ A/0, AK-D, SchH3 Wesley van Dan Alhedy s Hoeve - Vestegnen s Naughty Girl. Team Marlboro Enya DK 02210/ B/0, IPO1, FP, UHP Schumann von Tronje - Team Marboro Kamiah. DK 15705/ FN/N, IPO1, FP, UHP Satoris Wakan - Satoris Tosca. Sportshund Gipsi DK 22407/ B/0 BHP1 FP UHP Cinto von Ungalant - Hyldebo Foxi Lady. Ej kåret Skusterhusets Maggie - DSB ikke bestået. Team Quindi s Jolly Good One DK 05129/ A/0, AM, FP, UHP Macho vom Ottilienstein - Gala von der Heidenschanze. Junique du Triangle Magique - Overstørrelse. DK 09577/ A/0, IPO3, FP, SCHÆFERHUNDEN

32 En dommer takker af Onsdag den 31/ var en lidt særlig dag for brugsprøvedommer Helle Priess. Det var nemlig dagen, hvor hun dømte sin sidste brugsprøve, og herefter lagde sit dommerkort, da helbredet desværre ikke vil være med mere. I starten af december kom det Karin Jørgensen for øre, at Helle Priess stoppede som dommer i det nye år, og hun tog en hurtig beslutning, da et sådant exit ikke bare skulle gå ubemærket hen. Karin arrangerede nemlig straks en SPH-prøve i samarbejde med Kreds 84 på selveste nytårsaften. Og hvor man skulle mene, at mange havde travlt med at lave alt muligt andet på sådan en dag, så endte markerne i Karise med at blive godt besøgt og dette på trods af, at GPS en var tæt på at give op mange gange!!! Det var dog ikke helt gnidningsfrit at afholde sådan en prøve om formiddagen nytårsaften. For den 31/12 er slet ikke betegnet som en helligdag, og dermed skulle prøven jo sådan set ifølge gældende regler først starte kl Så der blev søgt om dispensation i BHR og DKK, og denne blev heldigvis givet. Så klokken var en trofast flok sporhundefolk samlet, og eftersom nyheden om Helles sidste prøve havde spredt sig, kom der flere besøgende til i løbet af formiddagen. Og det er nok ikke så mærkeligt Helle Priess har nemlig gjort sig bemærket på mange områder. Hun har til foråret været medlem af Schæferhundeklubben i 33 år. Helle blev nærmest født ind i Schæferhundeverdenen, og hun var da også kun 16 år, da hun for første gang blev udtaget til DM på daværende tidspunkt yngste hundefører nogensinde. I 1995 fik hun tæven Lomholt Ess, som blev startskuddet til Kennel Mai Tuk, som gennem årene har leveret mange brugshunde til både familiehunde, konkurrencehunde, redningshunde og politihunde. Gennem tiden har hun haft mange poster i Schæferhundeklubben; Instruktør, BHU, BHR, holdt privatkurser mm., men i 2003 tog hun det store skridt og maste sig ind i en - på daværende tidspunkt mandsdomineret verden, og blev Schæferhundeklubbens første kvindelige brugsprøvedommer. Et job som har bragt hende vidt omkring. Blandt andet har hun Merete fra BHR var forbi med en gave til Helle. dømt adskillige prøver, DM/VM-udtagelser i Schæferhundeklubben og diverse specialklubber, Gruppe B+C ved IPO-DM i Schæferhundeklubben, Gruppe A+B+C ved IPO3-DM (Malinois), samt en VM udtagelse, og været hjælpedommer i Gruppe B ved WUSV i Randers. I 2004 dømte hun VM for Hovawarth i SPH2 i Tyskland. Som hundefører har Helle Priess været til ikke færre end 16 IPO3-DM, SPH-DM, 2-VM IPO3-(DKK), og det slutter nok ikke der. Helle på glatis med Karin Jørgensen som hjælpedommer. 32 SCHÆFERHUNDEN

33 Helle blev behørigt forkælet med cola, slik og frikadeller. Men det er ikke kun på resultatsiden, at Helle har gjort sig bemærket. Som regel ved man altid, om Helle er i nærheden. For hvis man ikke kan se hende så kan man i hvert fald høre hende. For Helle er altid på, og har en særegen humor, og er bestemt ikke bange for at sige sin mening. En egenskab, som til tider også har sendt hende en tur på bænken, men hver gang er hun kommet stærkt igen. Personligt kan jeg huske engang, at Helle havde dømt en prøve, og som dommergave fik hun en megafon. Det var faktisk en usædvanligt dårlig idé, men vældig morsomt var det da. Og i Kreds 84 nytårsaften blev ringen så sluttet. For hvad kun Helle var vidende om var, at hendes allerførste prøve som nyuddannet dommer faktisk også fandt sted i Kreds 84. Der var 3 hunde til prøve på dagen. Helle troede godt nok der var 4, men hun blev klogere. Vejret artede sig heldigvis, og prøven var dårligt startet, da Merete Frank Christensen fra BHR gjorde sin entré med en gave til Helle. Og en dommer blev pludselig meget rørt og glad. Prøven kunne herefter fortsætte, og skulle slutte af med Karin Momse Jørgensen med Gozo. Hvad Helle ikke vidste, var at Gozo slet ikke var tilmeldt prøven, så da de gik lystigt derudaf, dækkede Karin pludselig Gozo af, og gav Helle linen. Gennem tiderne har Helle nemlig også være kendt for at hjælpe hundeførerne undervejs, når klappen gik ned, og hun har også altid været klar med et træningsfif eller to. Så hun fik lov at slutte af som hundefører, mens Karin indtog rollen som dommeren med assisterende bemærkninger. En opgave, som Karin klarede så flot, at Helle til sidst nærmest ikke vidste, hvad der var rigtigt og forkert. Afslutningsvis var der hjemmebagt kransekage og sprøjt med bobler i, og Karin holdt en meget bevægende tale for Helle, inden hun fik flotte gaver og en masse kram. Et exit fra dommerverdenen, der vist ikke kunne blive meget mere stilfuldt, og på spørgsmålet om man kan få en brugsprøvedommer til at tude? Jep hele tre gange! Held og lykke fremover Helle Randi Salzwedell, BRK Kreds 30 Karin Jørgensen sluttede dagen af med at holde tale for Helle. SCHÆFERHUNDEN

34 Hvad hører du?? Lyt til din første intuition og stol på den Denne sætning har jeg hørt så mange gange for mig selv igennem årene. En af vores tidligere dommere Harry Hansen, var en af mine»lærere«, da jeg startede som dommeraspirant, og han hamrede denne sætning ind i mig. Den har jeg altid holdt fast i. Jeg havde nogle kanon dommerkollegaer som mine lærermestre. Flere af dem er desværre ikke dommere i dag, men ingen af dem er glemt. Til min dommereksamen måtte jeg love ikke at være for hård, ja tænk sig, jeg har været hårdere end i dag (griner). På Valdemars dag d. 15. juni 2003 bestod jeg min eksamen efter bare godt 1½ år som aspirant. Men gode lærere og masser af erfaring indenfor klubben og som hundefører hjalp mig på vej til en bestået eksamen i første forsøg. Min far, som selv tidligere var brugsprøvedommer, var jo heller ikke af vejen at have på sidelinjen. Der har været utrolig mange oplevelser med prøver, udtagelser og DM er. Dette indenfor flere racer og det er absolut et ekstra plus, syntes jeg. Jeg glemmer ikke i 2004, da jeg stod i Tyskland og dømte VM for Hovawarth klubben og kom i tysk fjernsyn. Sikke en på opleveren. Men der har været så mange andre igennem årene. Mange kilometer er travet, mange timers koncentration, møder og ikke mindst oplevelser rigere er nu desværre slut. Desværre vil mit helbred ikke som min hjerne, og jeg har nu kastet mig over nye ting. Der er dog stadig hund på tapetet. TAK til alle som sørgede for en meget bevægende sidste dag med en prøve i kreds 84, som også var den kreds, hvor jeg dømte min allerførste prøve som nyuddannet dommer. Ringen blev afsluttet. TAK til alle jer derude for oplevelserne. En meget bevæget x-dommer Helle Priess 34 SCHÆFERHUNDEN

35 Kreds 2 Amager Juleoptog Kreds 2 Amager er hvert år med i et juleoptog, når julelysene skal tændes på Amagerbrogade. Det er en strækning på omkring 4 km, som tager ca. 1½ time at gå, men det er også i et meget roligt tempo, og en del stop, når folk lige vil klappe nogle af hundene. Gaden er selvfølgelig spærret for al anden trafik de timer, for vi går jo på gaden. Der er rigtig mange foreninger, der deltager, og alle mødes kl for at gøre det hele klar til afgang kl Kreds 2 har altid en plads lige foran brandbilerne, og hundene har travlt med at kigge sig tilbage de første gange, der bliver tændt for udrykningshornet. Der er rigtig mange forskellige foreninger, der deltager. Af gode grunde, når jeg ikke at se hele optoget, men ved, der fx deltager eventyrfigurer, Falck, politi, spejdere, nisser, pigegarde, gamle Falck veteranbiler, teatergrupper, boldklubber og meget meget mere. Der er fuldstændigt pakket af mennesker på begge sider af vejen på hele ruten, og det er oplyst, at der har været ca tilskuere. Super tur og en god oplevelse at deltage med vores hunde, hvoraf mange selvfølgelig har nissehuer på og halsbånd der lyser. Hundene får mange gode kæl og klap på ruten. Iris - Kreds 2 Amager SCHÆFERHUNDEN

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Nr. 3-4. Marts - april 2014 42. årgang

Nr. 3-4. Marts - april 2014 42. årgang Nr. 3-4 Marts - april 2014 42. årgang Schæferhunden FIBERKOST- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde Kromix Fiberkost sind knusprige, hochverdauliche Kroketten für den aktiven Hund. Die ausgesuchten

Læs mere

Schæferhunden. Invitation til Hovedavlsskuet. Hvalpetrænerkursus - del 2. Ledige stillinger - VM 2006. Pinseskuet

Schæferhunden. Invitation til Hovedavlsskuet. Hvalpetrænerkursus - del 2. Ledige stillinger - VM 2006. Pinseskuet Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2005 32. årgang Invitation til Hovedavlsskuet Hvalpetrænerkursus - del 2 Ledige stillinger - VM 2006 Pinseskuet - - - - D jurs Gruppen

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 7/8 juli/august 2006 34. årgang. RANDERS OCTOBER 5-8 www.wusv2006.dk

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 7/8 juli/august 2006 34. årgang. RANDERS OCTOBER 5-8 www.wusv2006.dk Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 7/8 juli/august 2006 34. årgang RANDERS OCTOBER 5-8 www.wusv2006.dk WUSV WORLD CHAMPIONSHIP 2006 SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Schæferhund

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang NR. 9. SEPTEMBER 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Nr. 3. marts 2008. 36. årgang. Schæferhunden

Nr. 3. marts 2008. 36. årgang. Schæferhunden Nr. 3. marts 2008. 36. årgang Schæferhunden Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1

BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1 BOXEREN 3 Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer BOXEREN 1 Hej alle sammen : Kunne i tænke jer at være med i dyrenes dag i Slagelse

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere