H c«p O D CO W. fil. pi! (73 CO W D Z. < o. pi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H c«p O D CO W. fil. pi! (73 CO W D Z. < o. pi,"

Transkript

1 I (S 0\ H c«p O D O I w CO W O 1^ w CO CO fil 1^ Hn pi! «(73 es CO W 00 Pi D Z < o pi,

2 I ' STJERNEN AUGUST 1992 ARTIKLER : BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDEIVTSKAB VOR RELIGIOl^S SLIJTSTEI^ PRÆSIDENT EZRA TAFT BENSON 2 DE HELLIGE I INDO]\ESIEI^ DAVID MITCHELL 1 O E]\HED TRODS FORSKELLE ÆLDSTE JOHN K. CARAAACK 26 ER LYKKE MULIG? BARBARA CECCHINARO 32 MORMOI^S BOG: MALERIER AF ARl\OLD FRIBERG 34 ISÆR FOR UNGE MOR OG STJER]\ER]\E ELAINE REISER ALDER 22 DEI\ RRÆ]>røE]>iDE FØLELSE KOM SE]\ERE LARRY A. HILLER 44 På forsiden»vi fortsætter i et forrygende tempo med at blive en kirke, der oetjener det meste af verden,«skriver ældste John K. Carmock. Men, siger han, på trods af kulturelle forskefie, kan vi finde»enhed trods forskelle«(se s. 26). - Illustreret af Roger Loveless. Børnestjernens forside Sverige er»midsommarsdag«, årets længste dag, en dag, der fejres. Som en del af festen er det skik, at børn og voksne bærer blomsterkrone. Denne lille svensker bærer en blomsterkrone, mens hun sidder på en gyngehest i en park i Vånersborg i Sverige. Foto: Peggy Jellinghausen. PIGELEJR I ABIDJAN CHIRLEY ROUNDY ARNOLD 46 FASTE PUNKTER /! KOMMEI\ITARER FRA LÆSERl^JE 1 BESØGSLÆRERE\DEBUDSKAB: BELÆRE OG OPBYGGE GEI^^EM HJEMKU^WSKABSMØDER 25 BØRNESTJERNEN ; HISTORIER FRA MORMOI\S ROG 2 GAVE1\ CYNTHIA COVEY HALLER 4 FÆLLESTID: HVERT MEI\^ESKE SKAL AGTE Sæ\ IVÆSTE SOM SIG SELV VIRGINIA PEARCE 8 BARE FOR SJOV 1 O SA^G: VI ER FORSKELLIGE PATRICIA KELSEY GRAHAM 1 1 \EN TIL VEN: ÆXDSTE ANGEL ARREA 1 2 BØRI\ESTJERNENS KREATIVE VENNER 1 4 FORTÆX OM EN BOG - OG VÆR MISSIONÆR K. SCHOFIELD 1 6

3 KOMMENTARER FRA LÆSERNE August årgang Nummer 8 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S, Monson De Tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M, Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott. Vejledere: Charles Didier, Rex D. Pinegar, John E. Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines; Chefredaktør: Brian K. Kelly Assistereruk redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK'2200 København N Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK'3540 Lynge Telf by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone numbcr POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Abonnement: 12 numre DKK 96,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 1 2 gange om året Tryk: BG Offset ISSN Danish Dk-3500 Værløse ÆNDREDE MIT LIV Mit liv er forandret takket være Liahona (spansk). I 1991 var der artikler, som hjalp mig til at ændre mit liv, udvikle mig evangelisk og opmuntrede mig til at fortælle andre om evangeliet. Bliv ved med at udgive gode og meningsfyldte artikler, der vil blødgøre folks hjerter og medføre positive ændringer, sådan som det skete for mig. Magaly Mercado Martinez 15. august Ward Arequipa Peru Manuel Prado Stav MIN ANDEN FAMILIE Jeg er meget taknemmelig for apriludgaven 1991 af Seito no Michi (japansk). Jeg var især imponeret over artiklen»vær aktiv! Selv om din ægtefælle ikke er medlem«. Selv om jeg endnu ikke er gift, fik jeg meget ud af artiklen, fordi jeg er det eneste medlem af Kirken i min familie. Jeg håber, at jeg en dag vil kunne holde familieaften sammen med alle i min familie. Kirken er for mig min anden familie. Fra mit hjertes inderste er jeg taknemmelig for Jesu Kristi vidunderlige evangelium. Mika Takeuchi Taniyama Gren Kagoshima Chiho Japan Stav MEGET NYTTIG Mine to brødre og jeg vil gerne takke for udgivelsen af Tambuli (Kirkens engelsksprogede blad i Filippinerne). Jeg har været fast læser af bladet siden 1989, og jeg har nydt hvert eneste nummer. Budskaberne fra Brødrene og mange af de andre artikler har været meget nyttige for mig. Når vi lærer mere om Jesu Kristi evangelium, styrker vi vores forhold til Gud. Forhåbentlig vil alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, få mulighed for at læse et så godt blad. Eden Tihayan Meneses Urdaneta 2. Ward Urdaneta Philippines Stav ET VIRKELIGT BANNER Tak for det gode arbejde med A Liahona (Brasilien). Jeg holder af at dele bladet med mine venner, der ikke er medlemmer. De syntes godt om det og roser jeres arbejde. Indholdet er anderledes end i alle andre blade. Jeg er vor himmelske Fader taknemmelig for, at han velsigner vore kirkeledere med inspiration til at udgive et så godt blad. Det er virkeligt et banner for alle nationer. Ana Claudia Souza Oliveira Fhresta Ward Belo Horizonte Brazil Stav AUGUST

4 mrn^ #«\

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB Vor religions slutsten Præsident Gordon B. Hinckley vil gerne drøfte en af de mest betydningsfulde gaver, verden har Jeg modtaget i nyere tid. Den gave, jeg sigter til, er vigtigere end nogen opfindelse, der er fremkommet som følge af den industrielle og den teknologiske revolution. Det er en gave, der er af større værdi for menneskeheden end selv de mange forunderlige fremskridt, vi har set inden for den Profeten Joseph Smith sagde, at et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne i Mormons Bog end ved nogen anden bog. moderne lægevidenskab. Den har større værdi for menneskeheden end udviklingen af både flyvning og rumfart. Jeg taler om den gave, der hedder Mormons Bog. Denne gave blev forberedt ved Herrens hånd over en periode på mere end tusind år og derpå skjult af ham, så den kunne bevares i sin renhed til gavn for i vort slægtled. Der er utvivlsomt intet, der med større tydelighed bærer vidnesbyrd om, hvor vigtig denne hellige bog er, end det. Herren selv har sagt om den. AUGUST

6 - Herren har med sin egen mund båret vidnesbyrd om, (1) at den er sand (se L&P 17:6), (2) at den indeholder sandheden og Guds ord {se L&P 19:26), (3) at den er oversat med kraft fra det høje (se L&P 20:8), (4) at den indeholder Jesu Kristi evangeliums fylde (se L&P 20:9, 42:12), (5) at den er givet gennem inspiration og bekræftet ved engles betjening (se L&P 20:10), (6) at den bevidner, at de hellige skrifter er sande (se L&P 20:1 1 ) og (7) at de, der tager imod den i tro, skal opnå evigt liv (se L&P 20:14). Et andet kraftigt vidnesbyrd om Mormons Bogs vigtighed får man ved at bemærke, hvor Herren placerede dens fremkomst i tidsplanen for genoprettelsen. Det eneste, der gik forud for den, var den første åbenbaring. Gennem denne vidunderlige tilkendegivelse lærte profeten Joseph Smith Guds sande natur at kende, og han fandt ud af, at Gud havde et værk, han skulle udføre. Mormons Bogs fremkomst fulgte umiddelbart efter. Tænk over, hvad det betyder. Mormons Bogs fremkomst skete før præstedømmets gengivelse. Bogen blev udgivet, få dage før Kirken blev organiseret. De hellige fik FOTO: STEVE BUNDERSON Mormons Bog at læse i, inden de modtog de åbenbaringer, der beskriver så store lærdomme som de tre grader af herlighed, celestialt ægteskab og arbejdet for de døde. Den gik forud for præstedømmets kvorummer og kirke strukturen. Fortæller det ikke lidt om, hvordan Herren ser på denne hellige optegnelse? Har vi først forstået, hvad Herren mener om denne bog, bør det ikke overraske os, at han alvorligt advarer os om, hvordan vi modtager den. Herren siger først, at de, der modtager Mormons Bog i tro og øver retfærdighed, skal modtage det evige livs krone (se L&P 20:14), hvorpå Herren går videre og advarer:»men for dem, der forhærder deres hjerte i vantro og forkaster det, skal det blive til deres egen fordømmelse«(l&p 20:15). I 1829 advarede Herren de hellige og sagde, at de ikke skulle drive spøg med hellige ting (se L&P 6:12). Mormons Bog er så afgjort noget helligt, og alligevel er der mange, der driver spøg med den, eller med andre ord: de behandler den ligegyldigt, som var den af ringe værdi. Da nogle af de første missionærer i 1832 vendte tilbage fra deres mission, revsede Herren dem, fordi de havde behandlet Mormons Bog overfladisk. På grund af denne holdning, sagde han, var deres sind blevet formørket. Deres letsindige behandling af denne hellige bog havde ikke alene betydet, at de selv mistede lyset; den havde også bragt hele Kirken under fordømmelse, ja, alle Zions STJERNEN 4

7 Mormons Bog er skrevet for vor tid. Moroni sagde:»jeg taler til jer, som om I var nærværende, og dog er I det Ikke. Men se, Jesus Kristus har vist mig jer, og jeg kender jeres gerninger«(mormon 8:35). børn. Og derpå sagde Herren:»Og de skal forblive under gere af forskellige trossamfund, der har foretaget ændrinden(ne fordømmelse), til de omvender sig og ihukommer ger i teksten, kommer Mormons Bog fra skribent til læser den nye pagt, nemlig Mormons Bog«(L&P 84:54-57). i en eneste inspireret oversættelse. Derfor fremstår dens Når vi nu har haft Mormons Bog i over 150 år, synes vidnesbyrd om Mesteren klart, ufortyndet og kraftfuldt, den så mindre betydningsfuld for os i vore dage? Ihukom- Men den gør mere end som så. En stor del af den kristne mer vi den nye pagt, nemlig Mormons Bog? I Bibelen har verden forkaster i dag tanken om Frelserens guddommevi Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Ordet lighed. Man betvivler hans mirakuløse fødsel, hans fuldtestamente er den danske version af et græsk ord, der også komne liv, og at hans herlige opstandelse var virkelig. kan oversættes med pagt. Var det dét, Herren mente, da Mormons Bog forkynder i enkle og utvetydige vendinger han kaldte Mormons Bog»den nye pagt«? Den er endnu sandheden af alle disse lærdomme. Den giver os tillige et testamente eller vidne om Jesus. Det er en af grundene den mest udtømmende forklaring om forsoningen. Denne til, at vi for nylig har føjet ordene»endnu et vidne om guddommeligt inspirerede bog er i sandhed en slutsten og Jesus Kristus«til Mormons Bogs titel. bærer vidnesbyrd for verden om, at Jesus er Kristus (se Hvis de første hellige blev revset, fordi de tog let på Mormons Bogs titelblad). Mormons Bog, mon så vi er under mindre fordømmelse. Mormons Bog er også slutstenen i lærdommen om hvis vi gør det samme? opstandelsen. Som jeg lige nævnte, har Herren selv ud- Der er tre væsentlige grunde til, at de sidste dages talt, at Mormons Bog indeholder»jesu Kristi evangelium hellige burde gøre et studium af Mormons Bog til noget, i dets fylde«(l&p 20:9). Det betyder ikke, at bogen de beskæftiger sig med hele livet. indeholder ethvert lærepunkt og enhver doktrin, der no- For det første er Mormons Bog vor religions slutsten, gen sinde er åbenbaret. Det betyder derimod, at vi i Mor- Sådan sagde profeten Joseph Smith. Han bar vidnesbyrd mons Bog finder fylden af de lærdomme, der er nødvenom,»at Mormons Bog var den mest korrekte bog på dige for vor frelse. Og de forklares så enkelt og ligetil, at jorden og vor religions slutsten«{profeten Joseph Smiths selv børn kan lære frelsens og ophøjelsens veje. Mormons lærdomme, s. 232). En slutsten er den midterste sten i en Bog indeholder så meget, som udvider vor forståelse af de hvælving. Den holder alle de andre sten på plads, og frelsende lærdomme. Uden denne bog ville meget at det, fjernes den, så styrter hvælvingen sammen. der står i andre skrifter, ikke være nær så enkelt og dyre- Der er tre måder, hvorpå Mormons Bog er vor religions bart. slutsten. Den er slutstenen, når vi vidner om Kristus. Den Sluttelig er Mormons Bog vidnesbyrdets slutsten. På er slutstenen i vor lære. Den er vidnesbyrdets slutsten. samme måde som hvælvingen styrter sammen, hvis Mormons Bog er slutstenen, når vi vidner om Jesus slutstenen tages bort, således står og falder hele Kirken Kristus, der selv er hovedhjørnestenen i alt, hvad vi gør. med, om Mormons Bog er sand. Det har kirkens fjender Med kraft og tydelighed bærer den vidnesbyrd om, at han klart indset. Af samme årsag gør de sig store anstrengelser er virkelig. Modsat Bibelen, der har passeret gennem led for at forsøge at gendrive Mormons Bog, for kan der sås efter led af afskrivere, oversættere og fordærvede tilhæn- tvivl om den, så ryger profeten Joseph Smith sammen med AUGUST

8 STJERNEN 6

9 Under inspiration af Gud, der ser alt fra begyndelsen, forkortede Mormon århundreders optegnelser og udvalgte de fortællinger, taler og begivenheder, der ville være til størst gavn for os. den. Det samme gælder vor påberåbelse af præstedøm- herlige ting angående det, som snart må ske på den dag, mets nøgler, åbenbaring og den genoprettede kirke. Men da disse ting skal komme frem blandt jer. på den anden side, hvis Mormons Bog skulle være sand, Se, jeg taler til jer, som om I var nærværende, og dog og millioner har nu båret vidnesbyrd om, at de gennem er I det ikke. Men se, Jesus Kristus har vist mig jer, og jeg o Anden ved, at den virkelig er sand, så må man godtage kender jeres gerninger«(mormon 8:34-35). påstanden om genoprettelsen og alt, hvad deraf følger. Ja, Mormons Bog er vor religions slutsten, vort vidnes- Hvis de nu har set vor tid og har udvalgt det, der ville være af størst værdi for os, viser det os så ikke, hvordan vi byrds slutsten, vor læres slutsten og slutstenen, når vi skal studere Mormons Bog? Vi må hele tiden spørge os vidner om vor Herre og vor Frelser. selv:»hvorfor har Herren inspireret Mormon (eller Mo- En anden årsag til, at vi må gøre Mormons Bog til det roni eller Alma) til at tage det her med i sin optegnelse? centrale i vore studier, er, at den er skrevet for vor tid. Hvad kan jeg lære af det her, som kan hjælpe mig med at Nephiteme havde aldrig bogen, det havde de fordums leve i vore dage?«lamaniter heller ikke. Den er bestemt for os. Mormon Og der gives det ene eksempel efter det andet på, begyndte først at skrive hen imod slutningen af den ne- hvordan dette spørgsmål bliver besvaret. Vi finder for phitiske civilisation. Under inspiration af Gud, der ser alt eksempel i Mormons Bog et mønster på at man kan forfra begyndelsen, forkortede han århundreders optegnelser berede sig på det andet komme. Et stor del af bogen og udvalgte de fortællinger, taler og begivenheder, der beskæftiger sig med de sidste få årtier inden Kristi komme ville være til størst gavn for os. til Amerika. Vi kan ved et omhyggeligt studium af denne Alle de vigtigste skribenter i Mormons Bog har båret tidsperiode fastslå, hvad der var årsagen til, at visse menvidnesbyrd om, at han skrev med henblik på fremtidige nesker omkom under de grufulde straffedomme, der gik slægtled. Nephi sagde:»derfor har Gud Herren lovet forud for Kristi komme, og hvad der gjorde, at andre mig, at disse ting, som jeg skriver, skal opbevares og passes kunne stå ved templet i Overflødighedens Land og stikke og overdrages min slægt fra generation til generation«(2 deres hænder i sårene på hans hænder og fødder. Nephi 25:21). Hans bror Jakob, der blev hans efterfølger, I Mormons Bog kan vi lære, hvordan Kristi disciple skrev noget lignende:»thi (Nephi) sagde, at hans folks skal leve i krigstid. I Mormons Bog ser vi de gruopvækhistorie skulle optegnes, og at jeg skulle opbevare disse kende følger af hemmelige sammenslutninger afbildet plader og overdrage dem til min sæd, fra slægt til slægt«uhyggeligt livagtigt og realistisk. 1 Mormons Bog lærer vi, (Jakobs Bog 1:3). Enos og Jarom gav begge udtryk for, at hvad vi skal stille op mod forfølgelser og frafald. Vi lærer de ikke skrev for deres eget folk, men for kommende meget om, hvordan vi skal missionere. Og mere end noslægtled (se Enos 1:15-16, Jarom 1:2). get andet sted ser vi i Mormons Bog farerne ved materia- Mormon selv sagde:»ja, jeg taler til jer, I tilbagevæ- lisme og det at sætte sin lid til verdslige goder. Kan nogen rende af Israels hus«(mormon 7:1). Og Moroni, den tvivle på, at denne bog er bestemt for os, og at vi i den sidste af de inspirerede forfattere, så endda vore dage og finder megen styrke, megen trøst og megen beskyttelse? vor tid.»se,«sagde han,»herren har vist mig store og Den tredje årsag til, at Mormons Bog er afså stor værdi AUGUST1992 7

10 ., Mormons Bogs vidnesbyrd om Mesteren er klart, ufortyndet og kraftfuldt... Denne guddommeligt inspirerede bog er i sandhed en slutsten og bærer vidnesbyrd for verden om, at Jesus er Kristus. for sidste dages hellige, kommer frem i den samme udta- Jeg har modtaget mange breve fra hellige over hele lelse af profeten Joseph Smith, som jeg citerede før. Han verden, både unge og gamle, der har taget imod udforsagde:»jeg fortalte brødrene, at Mormons Bog var den dringen om at læse og studere Mormons Bog. mest korrekte bog på jorden og vor religions slutsten, og Med begejstring har jeg læst deres beretninger om, et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter end ved nogen anden bog«{profeten Jo- hvorledes deres tilværelse er blevet forandret, og hvordan de er kommet Herren nærmere som følge af deres beslutseph Smiths lærdomme, s. 232). Det er den tredje årsag til, ning. Disse strålende vidnesbyrd bekræfter for mig påny at man bør studere bogen. Den fører os nærmere til Gud. profeten Joseph Smiths ord om, at Mormons Bog i sand- Ligger der ikke dybt i vore hjerter noget, der længes efter hed er»vor religions slutsten«, og at et menneske»vil at komme Gud nærmere, at ligne ham mere i vor daglige komme Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter adfærd, at føle hans nærvær hele tiden? Hvis det er til- end ved nogen anden bog.«fældet, så kan Mormons Bog hjælpe os med det, mere Det er min bøn, at Mormons Bog må blive slutstenen i end nogen anden bog kan. vor tilværelse. D Det er ikke alene det, at Mormons Bog belærer os om Tale holdt ved generalkonferencen i oktober sandheden, skønt den jo bestemt gør det. Det er heller ^ ikke kun det, at Mormons Bog bærer vidnesbyrd om Jesus " Kristus, skønt den bestemt også gør det. Men der er noget mere. Der er i den bog en kraft, der vil begynde at strømme ind i jeres tilværelse i det øjeblik, hvor 1 indleder et FORSLAG TIL SAMTALEEMNER seriøst studium af bogen. I vil finde større styrke til at stå FOR HJEMMELÆRERE imod fristelser. I vil finde styrke, så I kan undgå at blive '- bedraget. I vil finde styrke til at blive på den lige og 1. Mormons Bog er en gave til menneskeheden i vor tid, snævre vej. Skrifterne betegnes som»livets ord«(se L&P som er forberedt til os under Herrens vejledning. 84:85), og intet sted er det mere sandt, end det er i 2. Selv om Herren utallige gange har båret vidnesbyrd Mormons Bog. Når man begynder at hungre og tørste orai sandfærdigheden af Mormons Bog, er der stadig efter disse ord, vil man finde liv i større og større overflod. nogle, som behandler bogen letsindigt ved ikke ofte at Jeg trygler jer af hele mit hjerte om, at 1 alvorligt vil læse i den og anvende dens lærdomme, overveje Mormons Bogs betydning for jer personligt og 3. Vi bør livet igennem studere Mormons Bog, fordi den: for Kirken som et hele. er slutstenen i vort vidnesbyrd om Kristus, i vore lær- Lad os ikke forblive under fordømmelse med dens domme og i vort vidnesbyrd, hjemsøgeise og dom ved at behandle denne storslåede og er skrevet til vor tid. underfulde gave, som Herren har givet os, letsindigt (se»hjælper os med at komme Gud nærmere. L&P 84:54-58). Lad os i stedet opnå de løfter, der er har en kraft, der vil strømme ind i vor tilværelse, når knyttet til at bevare denne skat i vort hjerte. vi seriøst begynder at studere bogen. STJERNEN 8

11 AUGUST

12 \.vic. / ''"" "I.ll*««.: fe;. V ^%%c; ''^

13 DE HELLIGE I INDONESIEN David Mitchell Klokken er 9:45 en søndag morgen i Solo, 585 km sydøst for Indonesiens hovedstad Jakarta. Bror Suwamo tager hjemmefra og sætter sig op på sin cykel Tre af hans syv børn sidder på cyklen sammen med ham. Tre andre børn balancerer på en anden cykel, hvor deres storebror Andi træder på pedalerne. De er på vej til søndagsskole. Efter bror Suwamo har undervist i seniorklassen, vil han i ca. 10 minutter deltage i præstedømmemødet, hvorpå han vender hjem tidsnok til at cykle sin kone til nadvermøde. Godt 600 km mod vest, i Bandung, prajer bror og søster Dapalangga og deres fire børn en lille bil for at køre til kirke. Bror Dapalangga er grenspræsident i Bandung. I Jakarta tager søster Hermin og hendes to yngste sønner bussen til kirke. Hendes ældste søn cykler, skyder nogle genveje og når først til kirken. Både familien Suwarno, Dapa- Bror Suwarno gør sig klar til at cykle til langga og Hermin er omvendte til kirke i Solo sammen mecj tre af sine Kirken. De er typiske repræsentanter børn. Tre andre kører på en cykel, hvor for den lille håndfuld på ca den ældste bror træder på pedalerne. sidste dages hellige i en nation med 187 millioner indbyggere. Kirken er relativ ny i Indonesien, som består af omkring øer langs ækvator mellem det asiatiske kontinent og Australien. Hovedøen Java er et af de tættest befolkede områder i verden, og der bor de hellige i tre distrikter og 1 7 grene. EN BESKEDEN BEGYNDELSE Den første gren blev organiseret i Jakarta i februar 1970, kun en måned efter missionærer fra missionen i Singapore ankom til det fortrinsvis islamiske land. Kirken blev officielt anerkendt i august I løbet af de følgende år voksede antallet af medlemmer, flere grene blev organiseret, AUGUST 1992 n

14

15 Præsident Piet Hien Tandiman holder Præsident og søster Tondimon er selv af at spille violin, når han kan slappe af. omvendte til Kirken og har sendt fire Han leder missioneringen i Indonesien. sønner på mission. Mormons Bog blev oversat til indonesisk, og lokale missionærer blev kaldet. Derefter kom der problemer for missioneringen, regeringen begrænsede forkyndelsen, og missionen blev lukket i januar Men lokale missionærer fortsatte i det stille deres indsats. I 1985 blev en ny mission åbnet under ledelse af præsident Effian Kadarusman, som selv var indoneser. Et nyt missionshjem blev indviet i juli 1988, men udenlandske missionærer har ikke fået lov til at rejse ind i landet siden november I juli 1989 blev det indonesiske missionskontor endnu en gang lukket. Missionering foregår igen under ledelse af missionen i Singapore. For tiden forkynder godt 60 lokale missionærer evangeliet under ledelse af præsident Piet Hien Tandiman, der er rådgiver i missionspræsidentskabet i Singapore og bor i Jakarta. Præsident Tandiman var tidligere statsansat og er nu pensioneret. Han tryk på mig - et indtryk, som holdt og hjalp mig gennem de første år af mit medlemskab,«fortæller han. Præsident Tandimans kone og seks børn tog også imod evangeliet, og han døbte dem. Hans datter er nu gift og har selv en datter. Fire sønner har været på mission i Indonesien, og en femte søn ser frem til en missionskaldelse. Bror Tandiman blev et år efter sin dåb kaldet som præsident for grenen i Jakarta og senere som distriktspræsident for det vestlige Java. I NÅ UD TIL ALLE forbindelse med missioneringen ser præsident Tandiman et behov for, at missionærer og medlemmer når mere ud til alle samfundslag i Indonesien.»De fleste af vore medlemmer har små indtægter,«siger han.»vi er nødt til at styrke Kirkens fundament med et større spektrum af medlemmer.«familien Tukimin i Solo sælger bakso (kødboller) fra denne stade. To sidste dages hellige missionærer kom regelmæssigt og handlede. En dag spurgte bror Tukimin dem, hvad de lavede. Dette spørgsmål førte til familiens dåb. Bror Tukimin er for tiden rådgiver i søndagsskolepræsidentskabet. Fra venstre: Sarwono, Supono, Sariyati (på stolen), Sariyani, søster og bror Tukimin. To andre børn, Sarsono og Triyono, er ikke med på billedet. arbejdede på et advokatkontor i 1970, hvor han mødte sidste dages hellige advokater, som ansøgte om officiel anerkendelse af Kirken. På deres opfordring indvilgede han i at lytte til missionærernes undervisning. Præsident Tandiman blev påvirket af missionærernes opførsel og lærdomme samt af det venskab, der blev vist ham.»de gjorde dybt ind- Som i alle udviklingsområder i Kirken er der behov for at involvere nye medlemmer bedre i Indonesien og holde fast på dem.»somme tider er det en udfordring i sig selv at komme til Kirkens møder. Mange medlemmer bor langt fra kirkebygningen, og offentlig transport kan være dyrt for en stor familie med en lille indtægt,«forklarer præsident Tandi- AUGUST

16 Søster Hermin fra Jakarta Selatan Gren er alene med sine tre sønner. at være aktiv i Kirken, at læse i skrifterne og synge salmer. Hun synes, at hendes største hjælp er man.»men jeg tror, at hvis medlemmerne ønsker at komme i kirke, så vil de finde en måde at komme derhen. Det er en prøve på deres tro.«støtte OG STYRKE Jeg kunne ikke glemme eller ignorere det, som han og andre medlemmer gjorde for mig. Det var deres støtte og styrke, som hjalp mig i den første tid, jeg var medlem. Medlemmernes venskab og oprigtige interesse var til sidst med til, at Thomas Suvy^ondo hørte om en ny og»falsk«kirke, som var kommet til Solo. Han var tilstrækkelig nysgerrig til at overvære dens møder. Han og hans kone blev undervist af missionærerne og døbt i De og deres børn tilhører nu Banjarsari Gren. Bror Suwondo er skrædder og underviser også privat i matematik og andre skolefag. Da dette billede blev taget, var han ude at undervise. Søster Suwondo, nr. to fra venstre, ses her sammen med fem af deres syv børn. Suharno, der står til nevø. venstre, er en Tro på Jesus Kristus og gode gerninger fremgår soleklart af de helliges tilværelse i Indonesien. Bror Suwarno fra Solo kom ud for en prøve på sin nyfundne tro, da han mistede en syvårig datter ved en tragisk ulykke, kun to uger efter han tilsluttede sig Kirken i december 1977.»På det tidspunkt var jeg skrædder. Jeg havde altid meget travlt og kunne ikke tilbringe tid sammen med min familie. Den dag, hvor ulykken skete, havde jeg travlt med at gøre noget færdigt til en kunde, og jeg havde ladet min datter være uden opsyn. På en eller anden måde fik hun væltet en lille petroleumslampe, som stod tændt på bordet. Væsken, der løb ud, blev antændt, og flammerne løb hen over hendes hår og ned over hendes kjole. Jeg brændte mine hænder, da jeg febrilsk rev kjolen af hende. Jeg bragte hende til hospitalet, hvor hun døde otte dage senere. Missionærerne og grenens medlemmer kom til hospitalet og hjem til os for at tilbyde hjælp. Et af medlemmerne tilbragte mange timer på hospitalet sammen med mig hver aften. STJERNEN 14 min kone besluttede sig til at slutte sig til Kirken. Hun blev døbt i Vore børn er blevet døbt, når de fyldte otte år. Da jeg kom ind i Kirken, forsøgte jeg at finde ud af, hvordan jeg kunne dygtiggøre mig og give min familie bedre levevilkår. Jeg begyndte at gå til den engelsk-undervisning, som missionærerne stod for, og med tiden kunne jeg bestå en statsanerkendt prøve. Nu har jeg et bedre arbejde som turistguide.«bror Suwarno fortæller, at det sommetider ikke er let at være sidste dages hellig i et islamisk samfund.»da min søn var godt 15 år, havde han i skolen en meget streng lærer, som fortalte ham, at han ikke skulle følge Kirkens lærdomme. Men min søn opførte sig eksemplarisk, og alt gik godt. Jeg siger til min familie: 'Uanset, hvad der sker, så husk, hvem I er og følg Kirkens standarder.'«hold EAST VED STANDARDERNE For at følge disse standarder deltager to af bror og søster Suwarnos børn

17 ^»TS-Æ; '!..ni-ff's;,''!? =«'' 4^ik«r P' -" i^^

18 '^*S«Kst

19 Søster Endang Prihafini (nr. lo fra venstre) rer kaldet til at tjene i Indonesien. Hun var en af de første lokale søstermissionæ- underviser nu i seminar og institut i Solo. tidligt hver morgen i en seminarklasse, som undervises af søster Endang Prihatini. Søster Endang, som nu er 35 år, var en af de missionærer, som besøgte familien Suwamo, dengang de mistede deres datter. Hun var blevet præsenteret for Kirken af venner, som var sidste dages hellige. Søster Endang fortæller, at da hun bad om noget at læse,»gav de mig en pjece, som beskrev frelsesplanen. Jeg blev meget interesseret. Jeg spurgte mine venner, om jeg kunne slutte mig til Kirken. Det var de selvfølgelig meget glade for at høre. De fortalte, at hvis jeg ønskede at lære mere om Kirken, ville de sende ældster hjem til mig. Jeg fik først tilladelse af min far, hvorpå missionærerne kom og præsenterede evangeliet for os. Min far og min bror lyttede også til lektierne. Jeg blev døbt i marts En måned efter blev min far døbt, og endnu en måned efter blev to af mine brødre døbt. Senere blev min mor døbt, og alle mine andre brødre og søstre blev døbt, da de blev otte år. Ud af ni børn har fem indtil nu været på mission i Indonesien. Jeg var en af de første lokale søstermissionærer, der blev kaldet. Jeg virkede i 18 måneder som velfærdsmissionær. En af mine kammerater var Mary Ellen Edmunds, som nu leder uddannelsen af missionærer på missionærernes træningscenter i Provo i Utah. Hun underviste mig i engelsk hver morgen ved at sige ting som: 'Det er en mur', 'Slip din blyant' og 'Saml den op.'«søster Endang arbejder nu på fuldtid for Kirkens uddannelsessystem, hvor hun underviser tre seminarklasser med 45 elever fra fire grene. Hun underviser også tre institutklasser for unge gifte par, hjemvendte missionærer og unge under uddannelse. Desuden er hun distriktets EV-præsident. Som mange unge kvinder i Kirken har søster Endang oplevet udfordringen ved at være enlig.»det er ikke længere et problem for mig,«fortæller hun.»men for nogle få år siden, da jeg var omkring 30 år, var jeg ulykkelig over, at jeg ikke var gift. En dag sagde jeg til min himmelske Fader: 'Herre, jeg gør alt, hvad jeg skal. Hvorfor er jeg ikke gift med en god mand, en præstedømmebærer? Dybt i mit hjerte følte jeg, han sagde noget til mig, noget i retning af: 'Endang, du har meget at være taknemmelig for.' Og derpå mindede han mig om de mange velsignelser, som jeg har modtaget, især kundskab om evangeliet. Foruden den oplevelse har jeg hentet trøst i min patriarkalske velsignelse, som fortæller mig, at jeg vil AUGUST Toegono Wirjodihardjo har været præsident for Jakartas distrikt siden maj Han blev døbt i 1973 sammen med sin kone, fire børn og en nevø. Præsident Wirjodihardjo opfordrer konstant medlemmerne i distriktet til at være lydige over for Kirkens lærdomme.»glæde i familien, i Kirken og i samfundet opnås kun ved lydighed over for og tro på Jesus Kristus,«siger han,»vi må være mere lydige, og vi må være levende eksempler på evangeliet, så vi kan blive et lys for verden.«

20 møde manden, som vil bede mig rejse søn, Mindo. Han og min mand slut- nem nogle hårde tider, men deres til templet for at blive gift. Jeg er sik- tede sig senere til Kirken.«indstilling til livet er positiv på ker på, at Herren vil give mig den Senere fik hun den næste søn, grund af vores aktivitet i Kirken. Og mulighed, hvis jeg altid vil holde mig Nando, som også kom med i Kirken, hos os er familieaften ikke kun en nær til ham. Så jeg bekymrer mig ik- Deres tredje barn, en datter, døde, da gang om ugen. Vi samles næsten ke mere over at være enlig. hun var et år gammel. hver aften og læser i skriften og syn- Jeg ved bare, at Herren vil våge Søster Hermins mand kæmpede ger sammen, over mig, hvis jeg lever i henhold til med et alkoholproblem og tabte. Jeg ved af erfaring, at hver gang Kirkens standarder.«han var ikke i stand til at sørge for jeg føler mig ked af det eller er besin familie og faldt væk fra Kirken, kymret, så vil min byrde blive lettet, GLÆDE I KAMPEN Søster Hermin blev familiens forsør- hvis jeg læser i skriften og synger ger ved at sælge vandmeloner fra en nogle salmer, og så vil jeg være glad For søster Hermin fra Jakarta Selatan vogn - hvilket hun stadig gør. Hen- igen.«gren er det et dagligt mål at overhol- des mand døde i 1989, mens hun de Kirkens standarder. Hun må sørge ventede deres tredje søn, Martin.»GUD HOLDT AF MIG«for sine tre drenge alene. Hun var et Sammen med sine tre drenge bor ikke-aktivt medlem af en protestan- hun i et lille skur med to rum, presset Præsident og søster Yohanes Dapatisk kirke, da en slægtning, som var ned mellem nogle forfaldne butikker langga og deres familie i Bandung nysidste dages hellig, spurgte hende, om ved en trafikeret vej. Hun supplerer der godt af evangeliet og den lykke, hun gerne ville høre budskabet om sin indkomst ved at udleje sit besked- det kan bringe, evangeliet. ne hjem, som ligger et andet sted i Bror Dapalangga var født i en kris-»hendes spørgsmål mindede mig nabolaget. ten familie. Hans far var præst i en om noget, der var sket ti år tidligere, Det er en kamp at gøre skuret be- protestantisk kirke. Hans bedstefar da jeg var 20 år gammel,«siger søster boeligt og til et fristed fra den støjen- havde været den første indonesiske Hermin.»Jeg havde dengang spurgt de verden udenfor. Engang faldt en præst på deres hjemø, Sumba. Men min mor om, hvor jeg kunne lære del af skuret sammen, men hendes familiens religiøse overbevisning pasmere om Jesu Kristi evangelium. Min grenspræsident hjalp hende med at sede ikke»med mine indre følelser, mor sagde, at jeg skulle være tålmo- reparere det. med min samvittighed. Derfor blev dig, for dagen ville komme, sagde Grenens medlemmer er altid villi- jeg regnet for en uregerlig dreng, da hun, hvor en eller to personer ville ge til at hjælpe mig, hvis jeg behøver jeg hele tiden udfordrede deres tro. komme til mit hjem og undervise mig det,«siger hun.»men den største Jeg gik på et kristent universitet og i evangeliet. hjælp er at være aktiv i Kirken. Jeg senere på et muslimsk universitet. Jeg blev døbt som medlem af Kir- holder meget af undervisningsmate- men jeg fandt ingen religiøs tilfredsken i december 1985, tre måneder rialerne, og jeg sætter stor pris på stillelse.«efter at jeg første gang mødte missio- den åndelige uddannelse, som dren- Mange år senere, da bror Dapanærerne. Jeg var gift og havde en gene får. Mine drenge har været gen- langga var gift og boede i Bandung, STJERNEN 18

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30.

Sidste søndag i kirkeåret d Matt.11,25-30. Sidste søndag i kirkeåret d.21.11.10. Matt.11,25-30. 1 Med denne søndag slutter vi et kirkeår. Og i det år, der nu er gået, har vi gennem evangelierne fået fortalt historien om Jesus. Vi har hørt om hans

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere