H c«p O D CO W. fil. pi! (73 CO W D Z. < o. pi,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H c«p O D CO W. fil. pi! (73 CO W D Z. < o. pi,"

Transkript

1 I (S 0\ H c«p O D O I w CO W O 1^ w CO CO fil 1^ Hn pi! «(73 es CO W 00 Pi D Z < o pi,

2 I ' STJERNEN AUGUST 1992 ARTIKLER : BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDEIVTSKAB VOR RELIGIOl^S SLIJTSTEI^ PRÆSIDENT EZRA TAFT BENSON 2 DE HELLIGE I INDO]\ESIEI^ DAVID MITCHELL 1 O E]\HED TRODS FORSKELLE ÆLDSTE JOHN K. CARAAACK 26 ER LYKKE MULIG? BARBARA CECCHINARO 32 MORMOI^S BOG: MALERIER AF ARl\OLD FRIBERG 34 ISÆR FOR UNGE MOR OG STJER]\ER]\E ELAINE REISER ALDER 22 DEI\ RRÆ]>røE]>iDE FØLELSE KOM SE]\ERE LARRY A. HILLER 44 På forsiden»vi fortsætter i et forrygende tempo med at blive en kirke, der oetjener det meste af verden,«skriver ældste John K. Carmock. Men, siger han, på trods af kulturelle forskefie, kan vi finde»enhed trods forskelle«(se s. 26). - Illustreret af Roger Loveless. Børnestjernens forside Sverige er»midsommarsdag«, årets længste dag, en dag, der fejres. Som en del af festen er det skik, at børn og voksne bærer blomsterkrone. Denne lille svensker bærer en blomsterkrone, mens hun sidder på en gyngehest i en park i Vånersborg i Sverige. Foto: Peggy Jellinghausen. PIGELEJR I ABIDJAN CHIRLEY ROUNDY ARNOLD 46 FASTE PUNKTER /! KOMMEI\ITARER FRA LÆSERl^JE 1 BESØGSLÆRERE\DEBUDSKAB: BELÆRE OG OPBYGGE GEI^^EM HJEMKU^WSKABSMØDER 25 BØRNESTJERNEN ; HISTORIER FRA MORMOI\S ROG 2 GAVE1\ CYNTHIA COVEY HALLER 4 FÆLLESTID: HVERT MEI\^ESKE SKAL AGTE Sæ\ IVÆSTE SOM SIG SELV VIRGINIA PEARCE 8 BARE FOR SJOV 1 O SA^G: VI ER FORSKELLIGE PATRICIA KELSEY GRAHAM 1 1 \EN TIL VEN: ÆXDSTE ANGEL ARREA 1 2 BØRI\ESTJERNENS KREATIVE VENNER 1 4 FORTÆX OM EN BOG - OG VÆR MISSIONÆR K. SCHOFIELD 1 6

3 KOMMENTARER FRA LÆSERNE August årgang Nummer 8 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S, Monson De Tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M, Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott. Vejledere: Charles Didier, Rex D. Pinegar, John E. Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines; Chefredaktør: Brian K. Kelly Assistereruk redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK'2200 København N Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK'3540 Lynge Telf by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone numbcr POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Abonnement: 12 numre DKK 96,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 1 2 gange om året Tryk: BG Offset ISSN Danish Dk-3500 Værløse ÆNDREDE MIT LIV Mit liv er forandret takket være Liahona (spansk). I 1991 var der artikler, som hjalp mig til at ændre mit liv, udvikle mig evangelisk og opmuntrede mig til at fortælle andre om evangeliet. Bliv ved med at udgive gode og meningsfyldte artikler, der vil blødgøre folks hjerter og medføre positive ændringer, sådan som det skete for mig. Magaly Mercado Martinez 15. august Ward Arequipa Peru Manuel Prado Stav MIN ANDEN FAMILIE Jeg er meget taknemmelig for apriludgaven 1991 af Seito no Michi (japansk). Jeg var især imponeret over artiklen»vær aktiv! Selv om din ægtefælle ikke er medlem«. Selv om jeg endnu ikke er gift, fik jeg meget ud af artiklen, fordi jeg er det eneste medlem af Kirken i min familie. Jeg håber, at jeg en dag vil kunne holde familieaften sammen med alle i min familie. Kirken er for mig min anden familie. Fra mit hjertes inderste er jeg taknemmelig for Jesu Kristi vidunderlige evangelium. Mika Takeuchi Taniyama Gren Kagoshima Chiho Japan Stav MEGET NYTTIG Mine to brødre og jeg vil gerne takke for udgivelsen af Tambuli (Kirkens engelsksprogede blad i Filippinerne). Jeg har været fast læser af bladet siden 1989, og jeg har nydt hvert eneste nummer. Budskaberne fra Brødrene og mange af de andre artikler har været meget nyttige for mig. Når vi lærer mere om Jesu Kristi evangelium, styrker vi vores forhold til Gud. Forhåbentlig vil alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, få mulighed for at læse et så godt blad. Eden Tihayan Meneses Urdaneta 2. Ward Urdaneta Philippines Stav ET VIRKELIGT BANNER Tak for det gode arbejde med A Liahona (Brasilien). Jeg holder af at dele bladet med mine venner, der ikke er medlemmer. De syntes godt om det og roser jeres arbejde. Indholdet er anderledes end i alle andre blade. Jeg er vor himmelske Fader taknemmelig for, at han velsigner vore kirkeledere med inspiration til at udgive et så godt blad. Det er virkeligt et banner for alle nationer. Ana Claudia Souza Oliveira Fhresta Ward Belo Horizonte Brazil Stav AUGUST

4 mrn^ #«\

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB Vor religions slutsten Præsident Gordon B. Hinckley vil gerne drøfte en af de mest betydningsfulde gaver, verden har Jeg modtaget i nyere tid. Den gave, jeg sigter til, er vigtigere end nogen opfindelse, der er fremkommet som følge af den industrielle og den teknologiske revolution. Det er en gave, der er af større værdi for menneskeheden end selv de mange forunderlige fremskridt, vi har set inden for den Profeten Joseph Smith sagde, at et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne i Mormons Bog end ved nogen anden bog. moderne lægevidenskab. Den har større værdi for menneskeheden end udviklingen af både flyvning og rumfart. Jeg taler om den gave, der hedder Mormons Bog. Denne gave blev forberedt ved Herrens hånd over en periode på mere end tusind år og derpå skjult af ham, så den kunne bevares i sin renhed til gavn for i vort slægtled. Der er utvivlsomt intet, der med større tydelighed bærer vidnesbyrd om, hvor vigtig denne hellige bog er, end det. Herren selv har sagt om den. AUGUST

6 - Herren har med sin egen mund båret vidnesbyrd om, (1) at den er sand (se L&P 17:6), (2) at den indeholder sandheden og Guds ord {se L&P 19:26), (3) at den er oversat med kraft fra det høje (se L&P 20:8), (4) at den indeholder Jesu Kristi evangeliums fylde (se L&P 20:9, 42:12), (5) at den er givet gennem inspiration og bekræftet ved engles betjening (se L&P 20:10), (6) at den bevidner, at de hellige skrifter er sande (se L&P 20:1 1 ) og (7) at de, der tager imod den i tro, skal opnå evigt liv (se L&P 20:14). Et andet kraftigt vidnesbyrd om Mormons Bogs vigtighed får man ved at bemærke, hvor Herren placerede dens fremkomst i tidsplanen for genoprettelsen. Det eneste, der gik forud for den, var den første åbenbaring. Gennem denne vidunderlige tilkendegivelse lærte profeten Joseph Smith Guds sande natur at kende, og han fandt ud af, at Gud havde et værk, han skulle udføre. Mormons Bogs fremkomst fulgte umiddelbart efter. Tænk over, hvad det betyder. Mormons Bogs fremkomst skete før præstedømmets gengivelse. Bogen blev udgivet, få dage før Kirken blev organiseret. De hellige fik FOTO: STEVE BUNDERSON Mormons Bog at læse i, inden de modtog de åbenbaringer, der beskriver så store lærdomme som de tre grader af herlighed, celestialt ægteskab og arbejdet for de døde. Den gik forud for præstedømmets kvorummer og kirke strukturen. Fortæller det ikke lidt om, hvordan Herren ser på denne hellige optegnelse? Har vi først forstået, hvad Herren mener om denne bog, bør det ikke overraske os, at han alvorligt advarer os om, hvordan vi modtager den. Herren siger først, at de, der modtager Mormons Bog i tro og øver retfærdighed, skal modtage det evige livs krone (se L&P 20:14), hvorpå Herren går videre og advarer:»men for dem, der forhærder deres hjerte i vantro og forkaster det, skal det blive til deres egen fordømmelse«(l&p 20:15). I 1829 advarede Herren de hellige og sagde, at de ikke skulle drive spøg med hellige ting (se L&P 6:12). Mormons Bog er så afgjort noget helligt, og alligevel er der mange, der driver spøg med den, eller med andre ord: de behandler den ligegyldigt, som var den af ringe værdi. Da nogle af de første missionærer i 1832 vendte tilbage fra deres mission, revsede Herren dem, fordi de havde behandlet Mormons Bog overfladisk. På grund af denne holdning, sagde han, var deres sind blevet formørket. Deres letsindige behandling af denne hellige bog havde ikke alene betydet, at de selv mistede lyset; den havde også bragt hele Kirken under fordømmelse, ja, alle Zions STJERNEN 4

7 Mormons Bog er skrevet for vor tid. Moroni sagde:»jeg taler til jer, som om I var nærværende, og dog er I det Ikke. Men se, Jesus Kristus har vist mig jer, og jeg kender jeres gerninger«(mormon 8:35). børn. Og derpå sagde Herren:»Og de skal forblive under gere af forskellige trossamfund, der har foretaget ændrinden(ne fordømmelse), til de omvender sig og ihukommer ger i teksten, kommer Mormons Bog fra skribent til læser den nye pagt, nemlig Mormons Bog«(L&P 84:54-57). i en eneste inspireret oversættelse. Derfor fremstår dens Når vi nu har haft Mormons Bog i over 150 år, synes vidnesbyrd om Mesteren klart, ufortyndet og kraftfuldt, den så mindre betydningsfuld for os i vore dage? Ihukom- Men den gør mere end som så. En stor del af den kristne mer vi den nye pagt, nemlig Mormons Bog? I Bibelen har verden forkaster i dag tanken om Frelserens guddommevi Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Ordet lighed. Man betvivler hans mirakuløse fødsel, hans fuldtestamente er den danske version af et græsk ord, der også komne liv, og at hans herlige opstandelse var virkelig. kan oversættes med pagt. Var det dét, Herren mente, da Mormons Bog forkynder i enkle og utvetydige vendinger han kaldte Mormons Bog»den nye pagt«? Den er endnu sandheden af alle disse lærdomme. Den giver os tillige et testamente eller vidne om Jesus. Det er en af grundene den mest udtømmende forklaring om forsoningen. Denne til, at vi for nylig har føjet ordene»endnu et vidne om guddommeligt inspirerede bog er i sandhed en slutsten og Jesus Kristus«til Mormons Bogs titel. bærer vidnesbyrd for verden om, at Jesus er Kristus (se Hvis de første hellige blev revset, fordi de tog let på Mormons Bogs titelblad). Mormons Bog, mon så vi er under mindre fordømmelse. Mormons Bog er også slutstenen i lærdommen om hvis vi gør det samme? opstandelsen. Som jeg lige nævnte, har Herren selv ud- Der er tre væsentlige grunde til, at de sidste dages talt, at Mormons Bog indeholder»jesu Kristi evangelium hellige burde gøre et studium af Mormons Bog til noget, i dets fylde«(l&p 20:9). Det betyder ikke, at bogen de beskæftiger sig med hele livet. indeholder ethvert lærepunkt og enhver doktrin, der no- For det første er Mormons Bog vor religions slutsten, gen sinde er åbenbaret. Det betyder derimod, at vi i Mor- Sådan sagde profeten Joseph Smith. Han bar vidnesbyrd mons Bog finder fylden af de lærdomme, der er nødvenom,»at Mormons Bog var den mest korrekte bog på dige for vor frelse. Og de forklares så enkelt og ligetil, at jorden og vor religions slutsten«{profeten Joseph Smiths selv børn kan lære frelsens og ophøjelsens veje. Mormons lærdomme, s. 232). En slutsten er den midterste sten i en Bog indeholder så meget, som udvider vor forståelse af de hvælving. Den holder alle de andre sten på plads, og frelsende lærdomme. Uden denne bog ville meget at det, fjernes den, så styrter hvælvingen sammen. der står i andre skrifter, ikke være nær så enkelt og dyre- Der er tre måder, hvorpå Mormons Bog er vor religions bart. slutsten. Den er slutstenen, når vi vidner om Kristus. Den Sluttelig er Mormons Bog vidnesbyrdets slutsten. På er slutstenen i vor lære. Den er vidnesbyrdets slutsten. samme måde som hvælvingen styrter sammen, hvis Mormons Bog er slutstenen, når vi vidner om Jesus slutstenen tages bort, således står og falder hele Kirken Kristus, der selv er hovedhjørnestenen i alt, hvad vi gør. med, om Mormons Bog er sand. Det har kirkens fjender Med kraft og tydelighed bærer den vidnesbyrd om, at han klart indset. Af samme årsag gør de sig store anstrengelser er virkelig. Modsat Bibelen, der har passeret gennem led for at forsøge at gendrive Mormons Bog, for kan der sås efter led af afskrivere, oversættere og fordærvede tilhæn- tvivl om den, så ryger profeten Joseph Smith sammen med AUGUST

8 STJERNEN 6

9 Under inspiration af Gud, der ser alt fra begyndelsen, forkortede Mormon århundreders optegnelser og udvalgte de fortællinger, taler og begivenheder, der ville være til størst gavn for os. den. Det samme gælder vor påberåbelse af præstedøm- herlige ting angående det, som snart må ske på den dag, mets nøgler, åbenbaring og den genoprettede kirke. Men da disse ting skal komme frem blandt jer. på den anden side, hvis Mormons Bog skulle være sand, Se, jeg taler til jer, som om I var nærværende, og dog og millioner har nu båret vidnesbyrd om, at de gennem er I det ikke. Men se, Jesus Kristus har vist mig jer, og jeg o Anden ved, at den virkelig er sand, så må man godtage kender jeres gerninger«(mormon 8:34-35). påstanden om genoprettelsen og alt, hvad deraf følger. Ja, Mormons Bog er vor religions slutsten, vort vidnes- Hvis de nu har set vor tid og har udvalgt det, der ville være af størst værdi for os, viser det os så ikke, hvordan vi byrds slutsten, vor læres slutsten og slutstenen, når vi skal studere Mormons Bog? Vi må hele tiden spørge os vidner om vor Herre og vor Frelser. selv:»hvorfor har Herren inspireret Mormon (eller Mo- En anden årsag til, at vi må gøre Mormons Bog til det roni eller Alma) til at tage det her med i sin optegnelse? centrale i vore studier, er, at den er skrevet for vor tid. Hvad kan jeg lære af det her, som kan hjælpe mig med at Nephiteme havde aldrig bogen, det havde de fordums leve i vore dage?«lamaniter heller ikke. Den er bestemt for os. Mormon Og der gives det ene eksempel efter det andet på, begyndte først at skrive hen imod slutningen af den ne- hvordan dette spørgsmål bliver besvaret. Vi finder for phitiske civilisation. Under inspiration af Gud, der ser alt eksempel i Mormons Bog et mønster på at man kan forfra begyndelsen, forkortede han århundreders optegnelser berede sig på det andet komme. Et stor del af bogen og udvalgte de fortællinger, taler og begivenheder, der beskæftiger sig med de sidste få årtier inden Kristi komme ville være til størst gavn for os. til Amerika. Vi kan ved et omhyggeligt studium af denne Alle de vigtigste skribenter i Mormons Bog har båret tidsperiode fastslå, hvad der var årsagen til, at visse menvidnesbyrd om, at han skrev med henblik på fremtidige nesker omkom under de grufulde straffedomme, der gik slægtled. Nephi sagde:»derfor har Gud Herren lovet forud for Kristi komme, og hvad der gjorde, at andre mig, at disse ting, som jeg skriver, skal opbevares og passes kunne stå ved templet i Overflødighedens Land og stikke og overdrages min slægt fra generation til generation«(2 deres hænder i sårene på hans hænder og fødder. Nephi 25:21). Hans bror Jakob, der blev hans efterfølger, I Mormons Bog kan vi lære, hvordan Kristi disciple skrev noget lignende:»thi (Nephi) sagde, at hans folks skal leve i krigstid. I Mormons Bog ser vi de gruopvækhistorie skulle optegnes, og at jeg skulle opbevare disse kende følger af hemmelige sammenslutninger afbildet plader og overdrage dem til min sæd, fra slægt til slægt«uhyggeligt livagtigt og realistisk. 1 Mormons Bog lærer vi, (Jakobs Bog 1:3). Enos og Jarom gav begge udtryk for, at hvad vi skal stille op mod forfølgelser og frafald. Vi lærer de ikke skrev for deres eget folk, men for kommende meget om, hvordan vi skal missionere. Og mere end noslægtled (se Enos 1:15-16, Jarom 1:2). get andet sted ser vi i Mormons Bog farerne ved materia- Mormon selv sagde:»ja, jeg taler til jer, I tilbagevæ- lisme og det at sætte sin lid til verdslige goder. Kan nogen rende af Israels hus«(mormon 7:1). Og Moroni, den tvivle på, at denne bog er bestemt for os, og at vi i den sidste af de inspirerede forfattere, så endda vore dage og finder megen styrke, megen trøst og megen beskyttelse? vor tid.»se,«sagde han,»herren har vist mig store og Den tredje årsag til, at Mormons Bog er afså stor værdi AUGUST1992 7

10 ., Mormons Bogs vidnesbyrd om Mesteren er klart, ufortyndet og kraftfuldt... Denne guddommeligt inspirerede bog er i sandhed en slutsten og bærer vidnesbyrd for verden om, at Jesus er Kristus. for sidste dages hellige, kommer frem i den samme udta- Jeg har modtaget mange breve fra hellige over hele lelse af profeten Joseph Smith, som jeg citerede før. Han verden, både unge og gamle, der har taget imod udforsagde:»jeg fortalte brødrene, at Mormons Bog var den dringen om at læse og studere Mormons Bog. mest korrekte bog på jorden og vor religions slutsten, og Med begejstring har jeg læst deres beretninger om, et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter end ved nogen anden bog«{profeten Jo- hvorledes deres tilværelse er blevet forandret, og hvordan de er kommet Herren nærmere som følge af deres beslutseph Smiths lærdomme, s. 232). Det er den tredje årsag til, ning. Disse strålende vidnesbyrd bekræfter for mig påny at man bør studere bogen. Den fører os nærmere til Gud. profeten Joseph Smiths ord om, at Mormons Bog i sand- Ligger der ikke dybt i vore hjerter noget, der længes efter hed er»vor religions slutsten«, og at et menneske»vil at komme Gud nærmere, at ligne ham mere i vor daglige komme Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter adfærd, at føle hans nærvær hele tiden? Hvis det er til- end ved nogen anden bog.«fældet, så kan Mormons Bog hjælpe os med det, mere Det er min bøn, at Mormons Bog må blive slutstenen i end nogen anden bog kan. vor tilværelse. D Det er ikke alene det, at Mormons Bog belærer os om Tale holdt ved generalkonferencen i oktober sandheden, skønt den jo bestemt gør det. Det er heller ^ ikke kun det, at Mormons Bog bærer vidnesbyrd om Jesus " Kristus, skønt den bestemt også gør det. Men der er noget mere. Der er i den bog en kraft, der vil begynde at strømme ind i jeres tilværelse i det øjeblik, hvor 1 indleder et FORSLAG TIL SAMTALEEMNER seriøst studium af bogen. I vil finde større styrke til at stå FOR HJEMMELÆRERE imod fristelser. I vil finde styrke, så I kan undgå at blive '- bedraget. I vil finde styrke til at blive på den lige og 1. Mormons Bog er en gave til menneskeheden i vor tid, snævre vej. Skrifterne betegnes som»livets ord«(se L&P som er forberedt til os under Herrens vejledning. 84:85), og intet sted er det mere sandt, end det er i 2. Selv om Herren utallige gange har båret vidnesbyrd Mormons Bog. Når man begynder at hungre og tørste orai sandfærdigheden af Mormons Bog, er der stadig efter disse ord, vil man finde liv i større og større overflod. nogle, som behandler bogen letsindigt ved ikke ofte at Jeg trygler jer af hele mit hjerte om, at 1 alvorligt vil læse i den og anvende dens lærdomme, overveje Mormons Bogs betydning for jer personligt og 3. Vi bør livet igennem studere Mormons Bog, fordi den: for Kirken som et hele. er slutstenen i vort vidnesbyrd om Kristus, i vore lær- Lad os ikke forblive under fordømmelse med dens domme og i vort vidnesbyrd, hjemsøgeise og dom ved at behandle denne storslåede og er skrevet til vor tid. underfulde gave, som Herren har givet os, letsindigt (se»hjælper os med at komme Gud nærmere. L&P 84:54-58). Lad os i stedet opnå de løfter, der er har en kraft, der vil strømme ind i vor tilværelse, når knyttet til at bevare denne skat i vort hjerte. vi seriøst begynder at studere bogen. STJERNEN 8

11 AUGUST

12 \.vic. / ''"" "I.ll*««.: fe;. V ^%%c; ''^

13 DE HELLIGE I INDONESIEN David Mitchell Klokken er 9:45 en søndag morgen i Solo, 585 km sydøst for Indonesiens hovedstad Jakarta. Bror Suwamo tager hjemmefra og sætter sig op på sin cykel Tre af hans syv børn sidder på cyklen sammen med ham. Tre andre børn balancerer på en anden cykel, hvor deres storebror Andi træder på pedalerne. De er på vej til søndagsskole. Efter bror Suwamo har undervist i seniorklassen, vil han i ca. 10 minutter deltage i præstedømmemødet, hvorpå han vender hjem tidsnok til at cykle sin kone til nadvermøde. Godt 600 km mod vest, i Bandung, prajer bror og søster Dapalangga og deres fire børn en lille bil for at køre til kirke. Bror Dapalangga er grenspræsident i Bandung. I Jakarta tager søster Hermin og hendes to yngste sønner bussen til kirke. Hendes ældste søn cykler, skyder nogle genveje og når først til kirken. Både familien Suwarno, Dapa- Bror Suwarno gør sig klar til at cykle til langga og Hermin er omvendte til kirke i Solo sammen mecj tre af sine Kirken. De er typiske repræsentanter børn. Tre andre kører på en cykel, hvor for den lille håndfuld på ca den ældste bror træder på pedalerne. sidste dages hellige i en nation med 187 millioner indbyggere. Kirken er relativ ny i Indonesien, som består af omkring øer langs ækvator mellem det asiatiske kontinent og Australien. Hovedøen Java er et af de tættest befolkede områder i verden, og der bor de hellige i tre distrikter og 1 7 grene. EN BESKEDEN BEGYNDELSE Den første gren blev organiseret i Jakarta i februar 1970, kun en måned efter missionærer fra missionen i Singapore ankom til det fortrinsvis islamiske land. Kirken blev officielt anerkendt i august I løbet af de følgende år voksede antallet af medlemmer, flere grene blev organiseret, AUGUST 1992 n

14

15 Præsident Piet Hien Tandiman holder Præsident og søster Tondimon er selv af at spille violin, når han kan slappe af. omvendte til Kirken og har sendt fire Han leder missioneringen i Indonesien. sønner på mission. Mormons Bog blev oversat til indonesisk, og lokale missionærer blev kaldet. Derefter kom der problemer for missioneringen, regeringen begrænsede forkyndelsen, og missionen blev lukket i januar Men lokale missionærer fortsatte i det stille deres indsats. I 1985 blev en ny mission åbnet under ledelse af præsident Effian Kadarusman, som selv var indoneser. Et nyt missionshjem blev indviet i juli 1988, men udenlandske missionærer har ikke fået lov til at rejse ind i landet siden november I juli 1989 blev det indonesiske missionskontor endnu en gang lukket. Missionering foregår igen under ledelse af missionen i Singapore. For tiden forkynder godt 60 lokale missionærer evangeliet under ledelse af præsident Piet Hien Tandiman, der er rådgiver i missionspræsidentskabet i Singapore og bor i Jakarta. Præsident Tandiman var tidligere statsansat og er nu pensioneret. Han tryk på mig - et indtryk, som holdt og hjalp mig gennem de første år af mit medlemskab,«fortæller han. Præsident Tandimans kone og seks børn tog også imod evangeliet, og han døbte dem. Hans datter er nu gift og har selv en datter. Fire sønner har været på mission i Indonesien, og en femte søn ser frem til en missionskaldelse. Bror Tandiman blev et år efter sin dåb kaldet som præsident for grenen i Jakarta og senere som distriktspræsident for det vestlige Java. I NÅ UD TIL ALLE forbindelse med missioneringen ser præsident Tandiman et behov for, at missionærer og medlemmer når mere ud til alle samfundslag i Indonesien.»De fleste af vore medlemmer har små indtægter,«siger han.»vi er nødt til at styrke Kirkens fundament med et større spektrum af medlemmer.«familien Tukimin i Solo sælger bakso (kødboller) fra denne stade. To sidste dages hellige missionærer kom regelmæssigt og handlede. En dag spurgte bror Tukimin dem, hvad de lavede. Dette spørgsmål førte til familiens dåb. Bror Tukimin er for tiden rådgiver i søndagsskolepræsidentskabet. Fra venstre: Sarwono, Supono, Sariyati (på stolen), Sariyani, søster og bror Tukimin. To andre børn, Sarsono og Triyono, er ikke med på billedet. arbejdede på et advokatkontor i 1970, hvor han mødte sidste dages hellige advokater, som ansøgte om officiel anerkendelse af Kirken. På deres opfordring indvilgede han i at lytte til missionærernes undervisning. Præsident Tandiman blev påvirket af missionærernes opførsel og lærdomme samt af det venskab, der blev vist ham.»de gjorde dybt ind- Som i alle udviklingsområder i Kirken er der behov for at involvere nye medlemmer bedre i Indonesien og holde fast på dem.»somme tider er det en udfordring i sig selv at komme til Kirkens møder. Mange medlemmer bor langt fra kirkebygningen, og offentlig transport kan være dyrt for en stor familie med en lille indtægt,«forklarer præsident Tandi- AUGUST

16 Søster Hermin fra Jakarta Selatan Gren er alene med sine tre sønner. at være aktiv i Kirken, at læse i skrifterne og synge salmer. Hun synes, at hendes største hjælp er man.»men jeg tror, at hvis medlemmerne ønsker at komme i kirke, så vil de finde en måde at komme derhen. Det er en prøve på deres tro.«støtte OG STYRKE Jeg kunne ikke glemme eller ignorere det, som han og andre medlemmer gjorde for mig. Det var deres støtte og styrke, som hjalp mig i den første tid, jeg var medlem. Medlemmernes venskab og oprigtige interesse var til sidst med til, at Thomas Suvy^ondo hørte om en ny og»falsk«kirke, som var kommet til Solo. Han var tilstrækkelig nysgerrig til at overvære dens møder. Han og hans kone blev undervist af missionærerne og døbt i De og deres børn tilhører nu Banjarsari Gren. Bror Suwondo er skrædder og underviser også privat i matematik og andre skolefag. Da dette billede blev taget, var han ude at undervise. Søster Suwondo, nr. to fra venstre, ses her sammen med fem af deres syv børn. Suharno, der står til nevø. venstre, er en Tro på Jesus Kristus og gode gerninger fremgår soleklart af de helliges tilværelse i Indonesien. Bror Suwarno fra Solo kom ud for en prøve på sin nyfundne tro, da han mistede en syvårig datter ved en tragisk ulykke, kun to uger efter han tilsluttede sig Kirken i december 1977.»På det tidspunkt var jeg skrædder. Jeg havde altid meget travlt og kunne ikke tilbringe tid sammen med min familie. Den dag, hvor ulykken skete, havde jeg travlt med at gøre noget færdigt til en kunde, og jeg havde ladet min datter være uden opsyn. På en eller anden måde fik hun væltet en lille petroleumslampe, som stod tændt på bordet. Væsken, der løb ud, blev antændt, og flammerne løb hen over hendes hår og ned over hendes kjole. Jeg brændte mine hænder, da jeg febrilsk rev kjolen af hende. Jeg bragte hende til hospitalet, hvor hun døde otte dage senere. Missionærerne og grenens medlemmer kom til hospitalet og hjem til os for at tilbyde hjælp. Et af medlemmerne tilbragte mange timer på hospitalet sammen med mig hver aften. STJERNEN 14 min kone besluttede sig til at slutte sig til Kirken. Hun blev døbt i Vore børn er blevet døbt, når de fyldte otte år. Da jeg kom ind i Kirken, forsøgte jeg at finde ud af, hvordan jeg kunne dygtiggøre mig og give min familie bedre levevilkår. Jeg begyndte at gå til den engelsk-undervisning, som missionærerne stod for, og med tiden kunne jeg bestå en statsanerkendt prøve. Nu har jeg et bedre arbejde som turistguide.«bror Suwarno fortæller, at det sommetider ikke er let at være sidste dages hellig i et islamisk samfund.»da min søn var godt 15 år, havde han i skolen en meget streng lærer, som fortalte ham, at han ikke skulle følge Kirkens lærdomme. Men min søn opførte sig eksemplarisk, og alt gik godt. Jeg siger til min familie: 'Uanset, hvad der sker, så husk, hvem I er og følg Kirkens standarder.'«hold EAST VED STANDARDERNE For at følge disse standarder deltager to af bror og søster Suwarnos børn

17 ^»TS-Æ; '!..ni-ff's;,''!? =«'' 4^ik«r P' -" i^^

18 '^*S«Kst

19 Søster Endang Prihafini (nr. lo fra venstre) rer kaldet til at tjene i Indonesien. Hun var en af de første lokale søstermissionæ- underviser nu i seminar og institut i Solo. tidligt hver morgen i en seminarklasse, som undervises af søster Endang Prihatini. Søster Endang, som nu er 35 år, var en af de missionærer, som besøgte familien Suwamo, dengang de mistede deres datter. Hun var blevet præsenteret for Kirken af venner, som var sidste dages hellige. Søster Endang fortæller, at da hun bad om noget at læse,»gav de mig en pjece, som beskrev frelsesplanen. Jeg blev meget interesseret. Jeg spurgte mine venner, om jeg kunne slutte mig til Kirken. Det var de selvfølgelig meget glade for at høre. De fortalte, at hvis jeg ønskede at lære mere om Kirken, ville de sende ældster hjem til mig. Jeg fik først tilladelse af min far, hvorpå missionærerne kom og præsenterede evangeliet for os. Min far og min bror lyttede også til lektierne. Jeg blev døbt i marts En måned efter blev min far døbt, og endnu en måned efter blev to af mine brødre døbt. Senere blev min mor døbt, og alle mine andre brødre og søstre blev døbt, da de blev otte år. Ud af ni børn har fem indtil nu været på mission i Indonesien. Jeg var en af de første lokale søstermissionærer, der blev kaldet. Jeg virkede i 18 måneder som velfærdsmissionær. En af mine kammerater var Mary Ellen Edmunds, som nu leder uddannelsen af missionærer på missionærernes træningscenter i Provo i Utah. Hun underviste mig i engelsk hver morgen ved at sige ting som: 'Det er en mur', 'Slip din blyant' og 'Saml den op.'«søster Endang arbejder nu på fuldtid for Kirkens uddannelsessystem, hvor hun underviser tre seminarklasser med 45 elever fra fire grene. Hun underviser også tre institutklasser for unge gifte par, hjemvendte missionærer og unge under uddannelse. Desuden er hun distriktets EV-præsident. Som mange unge kvinder i Kirken har søster Endang oplevet udfordringen ved at være enlig.»det er ikke længere et problem for mig,«fortæller hun.»men for nogle få år siden, da jeg var omkring 30 år, var jeg ulykkelig over, at jeg ikke var gift. En dag sagde jeg til min himmelske Fader: 'Herre, jeg gør alt, hvad jeg skal. Hvorfor er jeg ikke gift med en god mand, en præstedømmebærer? Dybt i mit hjerte følte jeg, han sagde noget til mig, noget i retning af: 'Endang, du har meget at være taknemmelig for.' Og derpå mindede han mig om de mange velsignelser, som jeg har modtaget, især kundskab om evangeliet. Foruden den oplevelse har jeg hentet trøst i min patriarkalske velsignelse, som fortæller mig, at jeg vil AUGUST Toegono Wirjodihardjo har været præsident for Jakartas distrikt siden maj Han blev døbt i 1973 sammen med sin kone, fire børn og en nevø. Præsident Wirjodihardjo opfordrer konstant medlemmerne i distriktet til at være lydige over for Kirkens lærdomme.»glæde i familien, i Kirken og i samfundet opnås kun ved lydighed over for og tro på Jesus Kristus,«siger han,»vi må være mere lydige, og vi må være levende eksempler på evangeliet, så vi kan blive et lys for verden.«

20 møde manden, som vil bede mig rejse søn, Mindo. Han og min mand slut- nem nogle hårde tider, men deres til templet for at blive gift. Jeg er sik- tede sig senere til Kirken.«indstilling til livet er positiv på ker på, at Herren vil give mig den Senere fik hun den næste søn, grund af vores aktivitet i Kirken. Og mulighed, hvis jeg altid vil holde mig Nando, som også kom med i Kirken, hos os er familieaften ikke kun en nær til ham. Så jeg bekymrer mig ik- Deres tredje barn, en datter, døde, da gang om ugen. Vi samles næsten ke mere over at være enlig. hun var et år gammel. hver aften og læser i skriften og syn- Jeg ved bare, at Herren vil våge Søster Hermins mand kæmpede ger sammen, over mig, hvis jeg lever i henhold til med et alkoholproblem og tabte. Jeg ved af erfaring, at hver gang Kirkens standarder.«han var ikke i stand til at sørge for jeg føler mig ked af det eller er besin familie og faldt væk fra Kirken, kymret, så vil min byrde blive lettet, GLÆDE I KAMPEN Søster Hermin blev familiens forsør- hvis jeg læser i skriften og synger ger ved at sælge vandmeloner fra en nogle salmer, og så vil jeg være glad For søster Hermin fra Jakarta Selatan vogn - hvilket hun stadig gør. Hen- igen.«gren er det et dagligt mål at overhol- des mand døde i 1989, mens hun de Kirkens standarder. Hun må sørge ventede deres tredje søn, Martin.»GUD HOLDT AF MIG«for sine tre drenge alene. Hun var et Sammen med sine tre drenge bor ikke-aktivt medlem af en protestan- hun i et lille skur med to rum, presset Præsident og søster Yohanes Dapatisk kirke, da en slægtning, som var ned mellem nogle forfaldne butikker langga og deres familie i Bandung nysidste dages hellig, spurgte hende, om ved en trafikeret vej. Hun supplerer der godt af evangeliet og den lykke, hun gerne ville høre budskabet om sin indkomst ved at udleje sit besked- det kan bringe, evangeliet. ne hjem, som ligger et andet sted i Bror Dapalangga var født i en kris-»hendes spørgsmål mindede mig nabolaget. ten familie. Hans far var præst i en om noget, der var sket ti år tidligere, Det er en kamp at gøre skuret be- protestantisk kirke. Hans bedstefar da jeg var 20 år gammel,«siger søster boeligt og til et fristed fra den støjen- havde været den første indonesiske Hermin.»Jeg havde dengang spurgt de verden udenfor. Engang faldt en præst på deres hjemø, Sumba. Men min mor om, hvor jeg kunne lære del af skuret sammen, men hendes familiens religiøse overbevisning pasmere om Jesu Kristi evangelium. Min grenspræsident hjalp hende med at sede ikke»med mine indre følelser, mor sagde, at jeg skulle være tålmo- reparere det. med min samvittighed. Derfor blev dig, for dagen ville komme, sagde Grenens medlemmer er altid villi- jeg regnet for en uregerlig dreng, da hun, hvor en eller to personer ville ge til at hjælpe mig, hvis jeg behøver jeg hele tiden udfordrede deres tro. komme til mit hjem og undervise mig det,«siger hun.»men den største Jeg gik på et kristent universitet og i evangeliet. hjælp er at være aktiv i Kirken. Jeg senere på et muslimsk universitet. Jeg blev døbt som medlem af Kir- holder meget af undervisningsmate- men jeg fandt ingen religiøs tilfredsken i december 1985, tre måneder rialerne, og jeg sætter stor pris på stillelse.«efter at jeg første gang mødte missio- den åndelige uddannelse, som dren- Mange år senere, da bror Dapanærerne. Jeg var gift og havde en gene får. Mine drenge har været gen- langga var gift og boede i Bandung, STJERNEN 18

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere