Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket"

Transkript

1 * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest

2 HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best CONSENT KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Beboerforeningen De Nære Naboer-8462 Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Lay-Out: Sok Company Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1800 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkomme 5. Marts deadline: 31. Januar. MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Poul Hytting BØRNE OG UNGE Henning Jeppesen Else Rasmussen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek Dorte Vind Mik Tuver Lisbeth Johnsen Claus Gregersen HARLEV Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Svend Erik Andersen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Orla Kristensen - kasserer Jens Aage Weigelt Henning Jeppesen Else Rasmussen Niels Elvstrøm Poul Hytting TRAFIK Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt FORRETNINGSUDVALGS MØDER 16 december FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet PARAPLYEN NR December 2004 Af Ejgil Rahbek Orientering fra Fællesrådet Trafiksikkerhed på Stillingvej: Amtet ønsker dialog I sidste nummer af Paraplyen skrev vi, at Fællesrådet har anmodet amtet om at gøre noget ved trafikforholdene på Stillingvej. På regionalt plan betragtes Stillingvej som en overordnet gennemgående vej til betjening af fjerntrafik. Vejen forløber imidlertid gennem tæt bebyggede områder og bruges i stor udstrækning til lokaltrafik. Vi mener, at disse to forskellige formål er i konflikt med hinanden, hvilket også dokumenteres af nogle alvorlige trafikuheld de senere år. Amtet har nu meddelt Fællesrådet, at man er villig til at tage sagen op i form af et indledende møde for at belyse situationen. De trafiktællinger, som har været iværksat i løbet af efteråret, er nu afsluttede, og tallene er ved at være bearbejdet. Næste skridt vil være afholdelse af mødet med amtets trafikeksperter, hvor også politiet vil deltage. Vi forventer at kunne berette yderligere i næste nummer. Parkeringsforhold på Rødlundvej Fællesrådet har fået en del henvendelser i den senere tid om, at Rødlundvej bruges som parkeringsplads for lastbiler, busser og varebiler. De omkringboende føler sig generet af at have store erhvervskøretøjer stående lige uden for deres vinduer. Køretøjerne parkeres typisk efter arbejdstid og i weekender. 3 Brugen af vejen som parkeringsplads går også hårdt ud over græsrabatten på Rødlundvej. Den er konstant opkørt de steder, hvor det er mest populært at parkere. En sådan græsrabat er ikke funderet til at kunne modstå et tryk fra en stor lastbil. En del beboere har henvendt sig til politiet, men har fået den besked, at så længe Harlev området har status som landområde, kan man ikke etablere et egentlig forbud mod parkering, og politiet har således ingen mulighed for at skride ind. Medmindre naturligvis, at køretøjerne parkeres så uforsvarligt, at de er til fare for trafiksikkerheden. Fællesrådet har anmodet Vejkontoret om at vurdere sagen med henblik på at normalisere parkeringsforholdene. Vejkontoret er gået i gang med at undersøge forholdene i Harlev- Framlev området, og har meddelt, at området i lighed med andre lokalområder i Århus har mulighed for at komme ind under bestemmelserne i Politibekendtgørelsen om parkering. Dette undersøges for øjeblikket. Ifølge denne bekendtgørelse kan man forbyde parkering af biler med en totalvægt over 3500 kg samt påhængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg på hverdage fra kl. 18:00 til kl. 06:00 og på søn- og helligdage hele døgnet. Baggrunden for Politibekendtgørelsen er dels trafiksikkerhedsmæssige hensyn, dels at parkering af lastbiler i visse boligområder kan give gener for beboerne.

3 I de områder, hvor restriktioner mod lastbilparkering er indført, f.eks Lystrup, Elsted, Egå, Skæring og Tranbjerg, er der samtidig anlagt en række lastbilparkeringspladser, ligesom der efterfølgende er blevet reserveret arealer til kommende pladser i en række lokalplaner. Lastbilparkeringspladserne blev etableret, for at man kunne anvise lovlige pladser og derved minimere risikoen, for at lastbiler parkeres på vejen lige uden for byzonetavlerne. Det er Fællesrådets opfattelse, at vi også i Harlev-Framlev området må tage hensyn til de chauffører, som vitterligt har et parkeringsbehov. Sammen med Vejkontoret afsøger vi derfor for øjeblikket området for at finde velegnede arealer til lastbilparkering. Et forbud mod parkering vil formentlig være en effektiv foranstaltning. En anden supplerende mulighed er at tilplante græsrabatten på Rødlundvej, således at det ikke er muligt at parkere hverken personbiler eller tunge erhvervskøretøjer. En sådan løsning ville være en meget elegant løsning. Fællesrådet er i kontakt med Naturforvaltningen om en sådan løsning. Mast til mobiltelefoni Firmaet LE34 Tele A/S har søgt om tilladelse til opstilling af en 42 m høj mast til brug for 3G mobiltelefoni på Halmværkets grund ved siden af Stofa masten. For at masten kan godkendes, skal der gives dispensation fra lokalplanen, som tillader en højde på 8,5 m. Fællesrådet har vurderet, at et industriområde må være det bedst egnede område til en mast. Det er en placering, som vil genere færrest beboere, og der står en mast i forvejen. På den baggrund har Fællesrådet ikke noget imod dispensationen. Cykelhandlingsplan for Århus Kommune Århus Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en cykelhandlingsplan, der fastlægger en overordnet strategi for, hvordan cykeltrafikken i Århus Kommune kan styrkes. Fællesrådet er opfordret til at kommentere de ruter, som løber gennem eller har sit forløb i lokalområdet. Det har givet anledning til at ændre forløbet for den rute, der går fra Lyngby over Labing til Hørslev. Ruten forløber ad Labing Møllevej og stopper ved Stillingvej på det sted, hvor Labing Møllevej blev spærret for mange år siden i forbindelse med bygning af Stillingvej. Fællesrådet foreslår, at forløbet i stedet drejer mod syd ad Labingvej og fortsætter sit forløb ad Gl. Mosevej mod Hørslev. I forbindelse med etablering og klassificering af rutenettet i øvrigt er Vejkontoret og Naturforvaltningen interesseret i at få nye forslag til cykelruter. Det kræver et stort lokalkendskab at kunne se muligheder for nye ruter eller ændring af bestående, og derfor er man meget lydhøre overfor nye forslag. Støjskærme ved østvendte ramper Vejdirektoratet oplyser, at man nu igangsætter beregning og projektering af støjskærme langs de østlige ramper ved Stillingvej. Når det er lidt senere end tidligere forventet, skyldes det, at Vejdirektoratet har afventet resultaterne af de detaljerede trafiktællinger for motorvejen og for det lokale vejnet efter motorvejens åbning sidste år. Arbejdet med opsætning af støjskærmen i marken forventes igangsat i løbet af foråret 2005, så snart vejret tillader det. Ruteændring linie 55 via Klosterport Århus Sporveje overvejer at omlægge flere forskellige linier, herunder linie 55, så de kommer ind gennem det centrale busgadeforløb i Midtbyen. Sporvejene ønsker at høre de forskellige fællesråd, om man mener, at de foreslåede ændringer er en god ide. Det er hensigten, at linie 55 i sit forløb mod Tilst fra Park Alle fortsætter ad Hans Hartvig Seedorfs Stræde, Busgaden, Telefonsmøgen, Emil Vetts Passage, Klosterport og munder ud i Nørre Alle. Herfra fortsættes mod Vesterbro Torv, Vesterbrogade og ud ad Viborgvej. Det er Fællesrådets opfattelse, at linie 55 med dette forløb kommer tættere på midtbyen og de mange store butiks- og forretningsområder i Midtbyen. Derfor har vi tilkendegivet vores positive holdning til dette forslag. Efterlysning: I sidste nummer af Paraplyen efter lyste Naturforvaltningen "ildsjæle", som var interesseret i at deltage i ordninger, hvor borgergrupper overtager enkle og overkommelige grønne opgaver. Yderligere henvendelse kan ske til Fællesrådet Af Dorte Vind Nyt fra Biblioteket Harlev Bibliotek holder lukket i julen. Vær opmærksom på at Harlev Bibliotek holder lukket i skolernes juleferie. Dette sker som en del af de besparelser, der er gennemført i biblioteksvæsenet i år. Vi holder lukket fra onsdag den 22. december til og med søndag den 2. januar. Tirsdag den 21. december er altså sidste chance for at låne læsestof til juledagene. Pynt juletræet. I december måned vil der være sakse, lim og julepapir i børnebiblioteket. Alle børn og voksne er meget velkomne til at hjælpe os med at pynte vores juletræ. Vi håber, det kan blive rigtig flot i løbet af måneden til glæde for os alle sammen. Salg af kasserede materialer. Tidligere har vi holdt større samlede udsalg af vores kasserede materialer på biblioteket. Her i efteråret er vi i stedet begyndt at have et par kasser med materialer til salg stående hele tiden. Vi fylder så i efterhånden, som vi kasserer. Så hold øje med kasserne, måske er der noget af interesse for dig, næste gang du kommer på biblioteket. Priserne er meget rimelige og en gang imellem laver vi lidt hurtig oprydning og sælger en hel posefuld for 25,- kr. 4 5

4 Af Ulla Lippert BØRNEHAVEN PILEHAVEN Rødlundvænget Harlev J. Tlf.: PARAPLYEN NR December 2004 Børnehaven Pilehaven Den nye børnehave i Harlev er faktisk ikke ny længere. Den 1. oktober havde vi 1 års fødselsdag, hvilket vi naturligvis fejrede med kagemand, forældre og børn. Børnehaven var længe ventet. Børnene havde stået i kø længe, og det varede da heller ikke mange uger før den var fyldt op. Huset er bygget til 60 børn, men vi har en margin på + 10 %. I øjeblikket er der 64 børn indskrevet. Der er ansat 3 pædagogmedhjælpere, 6 pædagoger og 1 studerende. Vi har en gruppe med de ældste børn og to blandede grupper. Grupperne har hver en ugentlig tur-dag, hvor de f.eks. kan tage i skoven, til Århus eller på besøg i en anden institution. Stor-børns gruppen har derudover en dag om ugen, hvor de snuser til nogle af de ting, der er nødvendige at kunne, når man skal begynde i skolen. Det kan f.eks. være tal og bogstaver, kalender, familierelationer og klokken. De øver sig også i at modtage fælles beskeder, kunne lytte og koncentrere sig. Efter sommerferien 2004 sendte vi 16 børn i børnehaveklasse. Huset er indrettet som et åbent hus med forskellige aktivitesrum. Vi har foruden de tre, store grupperum og det centrale fællesområ de - et dejligt værksted, et danse-og gym nastikrum, et puderum, et stillerum og en dukkekrog. Der var som udgangspunkt ikke afsat midler til indretning af legepladsen. Derfor besluttede forældrebestyrelsen straks at investere en del penge i udearealet. Et legepladsfirma er kommet med en langsigtet plan. I foråret fik vi lavet første etape af planen, som blandt andet indeholder vandleg, klatrestativer, gynger, mooncarbane, græsareal til boldspil og bålplads. Vi håber, at vi i løbet af nogle få år kan færdiggøre planen. I øvrigt har frivillige forældre ved flere lejligheder været flinke til at hjælpe med konkrete, overskuelige projekter. Senest fik vi en lørdag formiddag plantet en masse bøgehæke, buske og ordnet vores sandkasse. Tusind tak for hjælpen! Vi har allerede opbygget en del traditioner, f.eks.: - Hver gruppe har en aften i december besøg af børn og forældre til fællesspisning og julehygge. - Fastelavn fejrer vi helt traditionelt med tøndeslagning og boller. - I løbet af foråret har vi to temauger i 2004 var det Indianer. - De ældste børn kommer inden sommerferien på overnatning i Kattegatcentret. Til sidst vil vi sige Harlev og nærmiljøet TAK for den fine modtagelse. Med venlig hilsen BØRNEHAVEN PILEHAVEN Årets Julemærke For 15. gang udkommer Harlev julemærket. Dette års motiv, som vises på denne side, er "Det gule hus" i Skibby. Julemærket er også i år tegnet af Erik Theilmann. Arbejdet med tegning, trykning, bemanding og udbringning til samtlige husstande i 8462 området, forestås af Seniorgruppen. Overskuddet ved salget går ubeskåret til HIK Fodbolds ungdomsarbejde. Overskuddet har de seneste år ligget på ca kroner.et godt tilskud til arbejdet i ungdomsafdelingen. Salget starter normalt omkring den 1. december, i år dog den 26. november. Julemærket kan købes i alle byens forretninger. Derudover bliver samtlige husstande besøgt, således at alle får mulighed for at støtte det gode formål. Julemærket er også blevet et samleobjekt, og frimærkesamlere fra hele landet får hvert år tilsendt et stort antal ark. 6 7

5 Aldrig har så mange dyrket fodbold som nu! HIK Fodbold er ved at drukne i succes! Af Erik Theilmann Den lokale fodboldafdeling så dagens lys for ca. 45 år siden. Dengang var forholdene anderledes, blandt andet klædte man om i et vognskur, spillede på en mark, havde kun et seniorhold og kun ca. 25 medlemmer i alt, hvoraf halvdelen var drenge. Der var slet ingen pigehold, for dengang spillede pigerne ikke fodbold, men markhåndbold. I dag er situationen helt anderledes. Harlev Framlev er vokset og vokset, og vi er nu over 4000 indbyggere. De senere år har denne tilvækst også kunnet ses i fodboldafdelingen, som nu gennem 90 erne konstant havde ca. 250 medlemmer. I dag har man rundet de 350 medlemmer, hvoraf de 250 er børn fra 4 års alderen og op til senioralderen, der er 18 år. Og nu er det ikke kun drengene, der spiller fodbold, klubben har adskillige pigehold og damehold. En klar succes, som stiller store krav til træner- og lederteamet. Da klubben fortsat forventer tilgang af børn og unge, skal der i den kommende sæson bruges endnu flere dygtige og engagerede trænere. Alene i børnehaveklassen er der nu 90 børn, og adskillige af dem vil vi se i fodboldklubben til foråret. Derfor har HIK hårdt brug for flere trænere, som gerne må være forældre til de små eller lidt større børn. Fodboldafdelingen har tre målsætninger, nemlig: at nå de sportslige resultater, som man spillemæssigt er berettiget til på alle niveauer, at få skabt en økonomisk platform, der sætter fodboldafdelingen i stand til at nå resultater, og at styrke klubånden gennem et stærkt socialt samvær. Økonomien har aldrig været bedre, de mange spillere og ca. 60 ledere og trænere gør alt for at de to andre målsætninger bliver opfyldte. Nye trænere og ledere vil derfor hurtigt opleve, at det sociale element vægtes meget højt, og at vi ikke kun tænker på fodbold, men også har overskud og lyst til et motiverende samvær i vort dejlige klubhus og på banerne. Klubbens forhold er helt unikke. Vi råder i dag over et af Århus allerbedste fodboldanlæg, måske det bedste. Rammerne er således klar, vær med til at fylde dem ud, kontakt klubbens formand Michael Knudsen på telefon nr ,for en uforpligtende samtale. Hvis du hellere vil hjælpe til i kantinen eller med andet praktisk arbejde, er du lige så velkommen. Mange af klubbens tidligere spillere og ledere giver fortsat en hånd med. Blandt andet i disse dage i forbindelse med salget af det lokale julemærke, som er nummer 15 i rækken. Overskuddet fra julemærkesalget går altid til ungdomsafdelingens arbejde og er et godt eksempel på en både økonomisk og social aktivitet, som kun lykkes gennem samarbejde på tværs. Alle, som har lyst til at spille fodbold, skal være velkomne i HIK Fodbold. Men det kræver opbakning hele vejen rundt. Vi håber ikke, vi bliver nødt til at stoppe for tilgangen af spillere. Du kan være med til at sikre, at vi ikke drukner i succes. Kontakt os, og oplev hvor sjovt og givende det er at være sammen med børnene og de unge. Så varer det ikke længe, før end vi kan byde velkommen til medlem nummer 400, og fortsat leve op til bestyrelsens formulering: Vi ser muligheder frem for begrænsninger. VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 8 9

6 SuperVision Alarmteknik Amatørteaterforeningen SPOTLIGHT Af Mik Tuver På Edelhofvej 5 ligger virksomheden SuperVision Alarmteknik. Virksomheden ejes af Søren Nedergaard (herboende) og Per Lorentzen (Silkeborg), der begge er uddannet elektrikere og tidligere har arbejdet ved Securitas, som montører. Søren og Per udtaler: "Vi besluttede at starte for os selv den 1. januar Vi mente, at en lille virksomhed som vores, nemt kunne konkurrere med de store på markedet." Det har vist sig at holde stik. I dag er firmaet udover de to ejere, en montør, en sikkerhedskonsulent og en kontorassistent. Virksomheden har specialiseret sig i tyverisikring til private og i særdeleshed til erhvervslivet. De dækker ethvert behov indenfor emnet. Kunderne spænder lige fra private villa-alarmer til små og store virksomheder, samt McDonalds, Handelsbanken A/S, Hoffmann, kommuner m.fl. Firmaet tilbyder landsdækkende service og døgnvagt. Det er DanKontrol, som overvåger alle centralkunder. SuperVisions motto er: Effektive-Billige-Specialister. Og det kan de være i kraft af deres størrelse. De har ikke en stor og tung organisation, som mange af konkurrenterne slås med, og derfor er de ofte billigere. Varesortimentet er tyveri-alarmer, videoovervågning og tåge-sikring. Og man laver også løsninger med satelit overvågning, adgangskontrol, gitter og elhegn. Mange virksomheder har i dag suppleret deres sikring med det nyeste tiltag inden for branchen, tågesikring også kaldet røgkanoner. SuperVision har et tæt samarbejde med deres leverandør Protect, som producerer tågegeneratoren. SuperVisions sikkerhedskonsulent Kim Nielsen kommer fra en tidligere stilling hos Protect. Politiet og forsikringsselskaberne udtaler sig i rosende vendinger om tågesikring, som pt. er det mest effektive produkt på markedet til at stoppe tyveri og hærværk. Med et system fra Protect stopper man indbrud på mindre end 20 sekunder, lokalet bliver fyldt med tåge, så man ikke kan se en hånd for sig, og det får tyven til skyndsomt at fortrække. Interesserede kan se mere på SuperVisions hjemmeside: eller kontakt dem på telefon Af Orla Møller Andersen SPOTLIGHT er en amatørteaterforening, der har hjemsted i Framlev Forsamlingshus. Foreningens formål er at opføre revy, dilettantforestilling o. lign. på ren amatørbasis. Normalt opføres en revy hvert efterår og en dilettantforestilling hver vinter. Endvidere afvikles der, i samarbejde med Harlev- Framlev Grundejerforening, en juletræsfest hvert år i december. I år er det søndag den 12. december om eftermiddagen. Hvad er det så, der gør, at det er så fascinerende at have med amatørteater at gøre? Jo, der er næppe tvivl om, at det først og fremmest er hele forløbet, fra et rollehæfte modtages - til det hele til sidst hænger sammen som en helhed, der betager. Dertil kommer, at mange, der måske oven i købet ikke bryder sig om f.eks. at holde en tale i en forsamling, oplever, at de er i stand til at give sig selv fuldt ud, når de står på scenen. Endelig skal det sociale samvær, gennem hele øveforløbet, heller ikke glemmes. Hvis du skulle have lyst til at underholde, i stedet for ustandseligt hele tiden selv at blive underholdt af først og fremmest TV, var det måske en god idé at komme med i SPOTLIGHT. Som skuespiller, instruktør, regissør eller som noget helt fjerde. Kontakt, i givet fald, Orla Møller Andersen, Sydbakken 5, 8462 Harlev J., tlf eller for nærmere oplysninger

7 Harlev - Framlev Grundejerforening Til Harlev Framlev Grundejerforenings medlemmer. af Bestyrelsen I indeværende år har foreningen ikke afholdt generalforsamling. Det skyldes ændringen af regnskabsåret, der nu følger kalenderåret. Men bestyrelsen kan allerede nu meddele at næste generalforsamling løber af stabelen Onsdag den 9. februar 2005 kl på Lokalcenter Næshøj. Vi melder ud med datoen i god tid, så er der i hvert fald ingen undskyldning for, ikke at kunne deltage af den grund, og vi håber, at rigtig mange af vore 670 medlemmer vil være til stede. På generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød og en øl/vand. Det er vigtigt, at mange møder frem, så vi kan få en saglig debat om alt det, der vedrører en grundejerforening. Det være sig lige fra spørgsmål om evt. aktiviteter til spørgsmål i relation til lokalområdet, hvor foreningen har mulighed for at øve indflydelse. Ved sidste generalforsamling kunne bestyrelsen ikke mønstre de 7 medlemmer der iflg. vedtægterne skal være, og midt i perioden måtte Inge Chr. Pedersen af personlige grunde forlade bestyrelsen. Med lidt benarbejde er det nu lykkedes at nå op på fuld styrke, idet vi har formået at få Kaj Sommer og Alf Højsgaard til at indtræde i bestyrelsen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er to absolut kompetente personer, som vi er glade for at samarbejde med. Kaj Sommer blev valgt som næstformand. Foreningen vil som sædvanlig, i samarbejde med Spotlight og Framlev Forsamlingshus, afholde juletræsfest. Nærmere herom også i ugepressen. Da dette er sidste nummer af Paraplyen i år, vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Juletræsfest Framlev Juletræsfest i Framlev Forsamlingshus søndag den 12. december. Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet * NR 31 * JUNI 2005 Optimist Caféen Orientering fra Fællesrådet Sommerbogen 2005 på Harlev Bibliotek Indsamling til Kræftens Bekæmpelse Optimist Caféen HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! * NR 32 * SEPTEMBER 2005 Enggårdens Ridecenter Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Bibliotek Det sker i Harlev og omegn! HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD

Læs mere

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn!

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn! * NR 33 * NOVEMBER 2005 Året s Julemærke Orientering fra Fællesrådet Galten Elværk Fibernet! De 10 14- årige i Harlev og omegn! Nyt fra Harlev Bibliotek Fodtøj fra Harlev Hengst Scandinavia Harlev - Framlev

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning * NR 35 * JUNI 2006 Annismadhus.dk Orientering fra Fællesrådet Forretningsudvalgets årsberetning Status på Sognegårdsprojektet En lokal iværksætter - om Annis Madhus i Lillering Nyt fra Harlev Bibliotek

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 30 * MARTS 2005. Knud Pedersens Planteskole. Orientering fra Fællesrådet. Kræftens Bekæmpelse

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 30 * MARTS 2005. Knud Pedersens Planteskole. Orientering fra Fællesrådet. Kræftens Bekæmpelse * NR 30 * MARTS 2005 Knud Pedersens Planteskole Orientering fra Fællesrådet Knud Pedersens Planteskole Kræftens Bekæmpelse Loppemarked Harlev Sol Og Motion Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

En knægt fra byen! En knægt fra byen! FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 28 * SEPTEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet

En knægt fra byen! En knægt fra byen! FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 28 * SEPTEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet * NR 28 * SEPTEMBER 2004 En knægt fra byen! Orientering fra Fællesrådet Tildeling af forårsløg Personlige oplevelser gennem 10 år Ny hjemmeside En knægt fra byen! Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Den levende park hvordan får vi den? Lokalcenter Næshøj 25 års jubilæum Harlev Frimærkeklub har 25 års fødselsdag Nyt

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Frørup November 2012

Frørup November 2012 Smørhullet Skolen Torsdag 1. Træværksted starter Efteårsfest i 0.F Fredag 2. Forældrekaffe Lørdag 3. Søndag 4. Mandag 5. Tirsdag 6. Åbent hus med klubben Onsdag 7. Udedag/båldag Dagplejen låner gymnastiksalen

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten)

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Nyhedsbrev Michael Skolen Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Som konsekvens af at alt for få af de trykte nyhedsbreve finder vej hjem til jer, men ender med at ligge og flyde rundt på skolen, bliver

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orienterer

Læs mere

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3.

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 4 55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. september 2016 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10.

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus

Vedr. projekt Måbjerg Idrætshus Side 1/1 Dato: 26-10-2015 Sagsnr.: 04.08.09-P21-1-13 Henv. til: Henrik Schou Zacko Bibliotek og Fritid Direkte tlf.: 9611 6801 Afdeling tlf.:9611 7585 Kultur.Sundhed@Holstebro.dk www.holstebro.dk Vedr.

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 9: (1, 2). Der er yderligere forslag fra medlemskredsen 1. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere