Odense Roklub - Årsregnskab ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C"

Transkript

1 ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C Årsregnskab 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning... 1 Revisionspåtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter... 6

3 ÅRSBERETNING REGNSKABET: Årsregnskabet for 2013 udviser et underskud på kr Klubbens disponible nettoformue er herved faldet til kr Opgørelsen af resultat og formue forudsætter, at kommunalt driftstilskud til lokaler slutafregnes i overensstemmelse med hidtidig praksis. Odense Roklub har en samarbejdsaftale med Dansk Forening for Rosport om etablering og drift af et Talent- og Forbundskraftcenter (elitemiljø). Der er i henhold til samarbejdsaftalen aflagt separat regnskab herfor, hvilket fremgår af årsregnskabet. Indtægter, udgifter, aktiver og passiver herfra er indregnet i regnskab for Odense Roklub. Odense, den 18. marts 2014 Carsten Utzon (formand) Leif Hansen (kasserer) Godkendt på klubbens generalforsamling, den 27. marts Dirigent Bestyrelsen

4 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Odense Roklub 2013 og har i den forbindelse endvidere revideret det aflagte regnskab for Kraft Center Odense, der er vedhæftet nærværende årsregnskab. Den udførte revision: Revisionen af regnskabet er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16. december 2002 om revision af regnskab for tilskud efter Folkeoplysningsloven samt Odense Kommunes tjekskemaer. Vedrørende Kraftcentret har vi tillige gennemgået samarbejdsaftale herom underskrevet den 6/ og har påset, at regnskabet herfor er aflagt i overensstemmelse med bestemmelser herom iht. Samarbejdsaftalens 5, der fremgår af regnskabet. Vi har foretaget de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse af regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav. Odense, den 18. marts 2014 Peter Friedrichsen Karsten Olesen 2

5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT: Regnskabspraksis er uændret fra foregående år. Alle udgifter periodiseres, således at omkostninger medregnes i den periode, hvori ydelserne modtages, uafhængigt af betalingstidspunktet. KOMMUNALT DRIFTSTILSKUD: Kommunalt driftstilskud til lokaler beregnes som en andel af årets nettoudgifter til drift af klubhus m.v. Renteudgifter af kommunelån til om- og tilbygning refunderes med 95% til 98,75%. Kommunetilskuddet periodiseres, således at indtægten resultatføres i det år, hvori de tilskudsberettigede omkostninger bliver udgiftsført. I årets lokaletilskud indgår således en beregnet regulering af de i året modtagne acontotilskud. MATERIELANSKAFFELSER: Anskaffelser af materiel m.v. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Tilskud til materielanskaffelser indtægtsføres i det år, hvori materielkøbet foretages. Indtil da hensættes eventuelt modtagne formålsbestemte tilskud i passiverne. KONTINGENTINDTÆGTER: Kontingentindtægter og andre indtægter indregnes som hovedregel i resultatet, når betalingen indgår, idet de sædvanlige betalingsmønstre herfor er ret konstante. Såfremt der er væsentlige afvigelser i betalingsmønstre, foretages der periodisering af kontingenter og andre indtægter. 3

6 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2013 ODENSE ROKLUB Realiseret Budget Note kr. t.kr. t.kr. Medlemsindtægter Lokale- og aktivitetstilskud fra Odense Kommune Overskud fra kantinedrift (Tut) Andre indtægter INDTÆGTER IALT: Aktivitets- og kursusudgifter Ejendommens drift Vedligeholdelse af materiel og bro Administration og porto Kontingenter DFfR og SIKO UDGIFTER IALT: Renter af kommunelån Andre renter, netto RENTEUDGIFTER IALT: DRIFTSRESULTAT: Nyanskaffelser både mv Tilskud og egne indtægter til nyanskaffelser RESULTAT ODENSE ROKLUB: KRAFTCENTER ODENSE Indtægter Driftsudgifter Nyanskaffelser RESULTAT KRAFTCENTER ODENSE: ÅRETS RESULTAT: Resultatet overføres til egenkapitalen. 4

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Note kr. t.kr. AKTIVER Forudbetalinger båd m.m Likvider Likvider KCO DISPONIBLE AKTIVER I ALT Ejendom Kystvejen 15, Jørgensø Ejendom Kanalvej 160, Odense AKTIVER I ALT PASSIVER Hensættelser til nyanskaffelse Skyldige omkostninger Modtagne deposita for nøgler Forventet regulering af lokaletilskud Modtaget lokaletilskud for næste år DRIFTSMÆSSIG GÆLD I ALT Anlægsgæld, Odense Kommune byggelån GÆLD I ALT Egenkapital PASSIVER I ALT Opgørelse af disponibel nettoformue: Disponible aktiver Driftsmæssig gæld Disponibel nettoformue

8 NOTER Realiseret Budget NOTE kr. t.kr. t.kr. 1 LOKALE- OG AKTIVITETSTILSKUD FRA ODENSE KOMMUNE Odense Kommune Team Danmark støtte Regulering tidligere år Årets driftstilskud til lokaler: Aktivitetstilskud Andre tilskud I alt OVERSKUD AF KANTINEDRIFT (TUT) Omsætning fester og arrangementer Vareforbrug I alt ANDRE INDTÆGTER Udlån af klubbens lokaler /både Medlemsbetaling for instruktion Fyenskredsens ophør I alt AKTIVITETS- OG KURSUSUDGIFTER Kurser Transportomkostninger Forsikring af både Startpenge m.v Udgifter til VM, NM samt KCO og andre træningsfællesskaber Andre udgifter til klubarrangementer I alt

9 Realiseret Budget NOTE kr. t.kr. t.kr. 5 EJENDOMMENS DRIFT Ordinær vedligeholdelse Rengøring Opvarmning/belysning/vand Forsikringer Skatter I alt ADMINISTRATION, PORTO OG KLUBBLAD Porto Telefon Kontorhold, tryksager og reklame Ærestegn m.m Repræsentation Kontingentopkrævning Generalforsamlinger, møder og revision... 20, Reklame Internet I alt NYANSKAFFELSER BÅDE M.V. Både Ergometer Trailere... 0 Projektor... 0 Redningsveste I alt

10 Realiseret Budget NOTE kr. t.kr. t.kr. 8 TILSKUD OG EGNE INDTÆGTER TIL BÅDE M.V. Hamm & Stensfeldt Fyens Idrætsforbund Fyens Support El Bygma Royal Unibrew Salg af ergometer Odense Sport Peters Farver Anlægsgruppen I alt EJENDOM KYSTVEJEN 15, JØRGENSØ Lejrgrunden er værdiansat til årsreguleret kontantvurdering pr. 1. oktober 2004 uden hensyntagen til senere opført hytte. 10 EJENDOM KANALVEJ 160, ODENSE Ejendommen (bygning på lejet grund) er optaget til forventet afståelsessum i år I henhold til lejekontrakt med Odense Havnevæsen skal klubhuset i år 2014 vederlagsfrit overdrages til Odense Kommune. Der er tinglyst rådighedsindskrænkning på ejendommen. Byggelån kr , der henstår afdragsfrit, kvitteres til gengæld for overdragelsen. 11 FORVENTET REGULERING AF LOKALETILSKUD Beregnes som forskellen mellem årets beregnede driftstilskud og årets modtagne tilskud. 12 ODENSE KOMMUNE, LÅN TIL OM- OG TILBYGNING Lånet forrentes med 10% p.a. og henstår afdragsfrit medmindre: - Ejendommen overgår til anden benyttelse eller sælges, - Foreningen tages under konkursbehandling, eller - Der foretages udlæg i ejendommen Kanalvej 160, Odense. 13 EGENKAPITAL.... Realiseret Egenkapital pr 1. januar Overført årets resultat EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER

11 Realiseret Budget NOTE kr. t.kr. t.kr. 14 INDTÆGTER KCO Tilskud fra DRC Andre klubber Roernes egenbetaling Sport Event Fyn Lokomotivtilskud Odense Kommune Fonde & sponcorer Renter I alt DRIFTSUDGIFTER KCO Kørsel & diæter trænere Kaproning,transport af både og startpenge Træningslejre & samlinger Kurser Forsikring Vedligeholdelse af materiel Kontorartikler m.m I alt NYANSKAFFELSER Sculler Hudson 2x Filipi 4x Rigge I alt

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2014-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsens og administrators

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere